19.09.2013 Views

Skriv ut seminarieinbjudan - Södertälje kommun

Skriv ut seminarieinbjudan - Södertälje kommun

Skriv ut seminarieinbjudan - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nya perspektiv på tre viktiga<br />

samhälls<strong>ut</strong>maningar<br />

Välkommen till våra Almedalsseminarier om att förebygga brott,<br />

minska arbetslöshet och rusta upp miljonprogramsområden.


En lönsam modell<br />

<strong>Södertälje</strong> är ingen vanlig svensk stad och Telge är inget vanligt<br />

<strong>kommun</strong>alt bolag. Tillsammans har vi de senaste åren mött<br />

många tuffa <strong>ut</strong>maningar. Att bekämpa samhällsproblem ser vi<br />

idag som en investering och inte i första hand en kostnad. Vi har<br />

lärt oss att det dyraste är att inte göra något alls och att tänka nytt<br />

när de gamla svaren inte längre räcker.<br />

I Almedalen berättar vi om lönsamma satsningar för att förebygga<br />

brottslighet, minska arbetslöshet och rusta upp miljonprogramsområden.<br />

Våra seminarier bildar tillsammans en berättelse<br />

om okonventionella samarbeten och nyskapande lösningarna<br />

på <strong>ut</strong>maningar vi delar med många andra svenska <strong>kommun</strong>er.<br />

Varmt välkommen!<br />

Boel Godner, <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande<br />

Stefan Hollmark, koncernchef Telge AB


Spinn nätet – riv pyramiden<br />

Tid och plaTs: MÅN 2/7 08.15 – 09.45 Wisby sTraNd coNgress, frukosT severas frÅN kl 8.00.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> har tillsammans med polismyndigheten i Stockholms län tagit upp<br />

kampen med den organiserade brottsligheten i <strong>Södertälje</strong>. Genom att spänna fångstnätet<br />

och spinna ett allt mer finmaskigt skyddsnät för ungdomar som riskerar sugas in<br />

i brott är målet att riva brottspyramiden. Kom och hör vår berättelse.<br />

medverkande: Annika Dopping, moderator. Ingvar Nilson, nationalekonom. Gunnar Appelgren, kommissarie,<br />

polismyndigheten i Stockholms län. Rose-Marie Lundkvist, chef sociala insatsgruppen, <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>. Tomas<br />

Karlsson, politisk redaktör Länstidningen <strong>Södertälje</strong>. Jonathan Razai, polismästarens ungdomsråd. Lotta Thyni,<br />

<strong>kommun</strong>ikationsansvarig, <strong>Södertälje</strong> polismästardistrikt. Boel Godner, <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande, <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>. Marita Lärnestad, <strong>kommun</strong>alråd i opposition, <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Hur blir du lönsam lille vän?<br />

Tid och plaTs: Tis 3/7 15.30 – 17.00 Wisby sTraNd coNgress, greeNrooM<br />

Vad kan en <strong>kommun</strong> vinna på att söka lösningar på angelägna samhällsproblem<br />

tillsammans med näringslivet? Telge har låtit nationalekonomen Ingvar Nilsson söka<br />

svaret på frågan genom att <strong>ut</strong>värdera <strong>Södertälje</strong>s <strong>kommun</strong>s Telgemodell. Resultatet<br />

och vinsterna med CSR disk<strong>ut</strong>eras.<br />

medverkande: Annika Dopping, moderator. Stefan Hollmark, koncernchef, Telge AB. Ingvar Nilsson, nationalekonom.<br />

Per Grankvist, journalist & författare till bästsäljaren ”CSR i praktiken”. Cecilia Ståhl, vd, Manpower Telge<br />

Jobbstart. Harry McNeil, vd, Telge Tillväxt. Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister. Malin Ripa, CSR-chef, Volvo.<br />

Johnny Gylling, CSR-samordnare, Telenor. Boel Godner, <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande, <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Kan man tjäna miljoner på miljonprogrammen?<br />

Tid och plaTs: oNs 4/7 14.00 - 15.30, scieNce park<br />

Att rusta upp miljonprogramsområdena beskrivs oftast som en kostnad i miljardklassen.<br />

Men det finns även stora vinstmöjligheter. Telge Hovsjö har hittat ett sätt att tjäna<br />

pengar på renoveringen av fastigheterna. På seminariet disk<strong>ut</strong>eras olika lösningar på<br />

miljonprograms<strong>ut</strong>maningen.<br />

medverkande: Annika Dopping, moderator. Patrik Derk, vd, Telge Hovsjö. Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation.<br />

Ingvar Nilsson, nationalekonom. Rikard Silverfur, Fastighetsägarna. Johan Gerklev, mijöchef, Skanska. Boel Godner,<br />

<strong>kommun</strong>styrelsens ordförande, <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>. Stefan Hollmark, koncernchef, Telge AB. Satu Sharoian,<br />

Hovsjöbyggare.


missar du något av våra seminarium sänds de även på<br />

www.telge.se/telgemodellen och<br />

www.sodertalje.se/almedalen2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!