smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

SMÄRT/SYMTOMANALYS

Journalhandling

VAS (visuell analog skala) 0–10

Smärta i vila fm

Smärta i rörelse fm

Smärta i vila em

Smärta i rörelse em

Smärtanalys (markera med ja/nej)

Datum

Signatur

Lokalisation (smärtgubbe på baksidan)

Välavgränsad

Diffus

Karaktär

Molande dov, konstant

Tryckande, bultande/pulserande

Brännande, skärande, stickande

Tidsförlopp

Intermittent

Symtomanalys (markera med ja/nej)

Illamående

Kräkning

Förstoppning

Diarré

Muntorrhet

Andfåddhet

Ångest

Oro

Sömnskala (VAS 0-10 10=sömnlös)

Kroppsschablon för att markera smärtans utbredning finns på baksidan!

Smärt/symtomanalys kan rekv. från resp. smärtmottagning.

Övriga symtom införes på de tomma raderna.

5

More magazines by this user
Similar magazines