smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

Bruksanvisning för VAS-STICKA (enl. doc. Arnér)

VAS

Ingen

smärta

Lätt Måttlig Medelsvår Svår

Outhärdlig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Värsta

tänkbara

smärta

Behandlingsförslag vid cancersmärta (analgetikatrappa)

Steg 4 Stark opioid parenteralt + Steg 1 + Laxoberal och Esucos. Vid behov kontakta smärtmott.

Steg 3 Stark opioid po. + Steg 1 Dolcontin alt Durogesic alt Oxycontin + Laxoberal och Esucos insättes

Steg 2 Svag opioid + Steg 1

Citodon 1-2x3-4 (ersätter Alvedon i Steg 1) alt Dexofen 50-100mgx4

alt Tiparol Retard 75–200mgx2. Överväg Laxoberal + Esucos

Steg1 Paracetamol och/eller NSAID

Alvedon 1gx4 och/eller Diklofenak 50mgx3

Läkemedelskommitténs smärtgrupp, Landstinget Sörmland

För mer information läs utgivet vårdprogram!

Den visuella analogskalan (VAS) är ett väl utprövat och använt hjälpmedel

för smärtskattning. VAS kan också användas för skattning av andra symptom

som illamående, oro, sömn etc.

Traditionella analogskalor är en tio cm lång linje med stopplinje i båda

ändar.

Skalan kan vara ograderad eller från 0–10 cm med millimeterskala under.

Smärtan kan även uttryckas verbalt: lätt–måttlig–medelsvår–svår–outhärdlig

smärta.

Att tänka på vid användande av VAS-stickan:

1. Smärtskattning är en värdefull del i en klinisk analys av ett smärtproblem.

Patienten kan dels definiera hur intensivt en smärta upplevs, dels kan en

utvärdering av insatt terapi ske.

2. Före användningen instrueras patienten noggrant om handhavandet.

Förvissa dig om att patienten har förstått informationen innan första

mätningen.

Om det är svårigheter med den rent visuella skalan kan de verbala

skattningsparametrarna användas.

VAS-koordinater från 0–10 eller verbala uttryck journalförs!

Om stickan används postoperativt är det bra om patienten fått informationen

innan operation.

På baksidan av stickan finns WHO’s analgetikatrappa för rekommendationer

av terapival vid cancersmärta.

VAS-stickan kan rekv. från din smärtmottagning

7

More magazines by this user
Similar magazines