Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

IT-service •

IT-service • IT-plattform Stabil IT-miljö med ökad tillgänglighet och bättre service • IT-support Support för hela plattformens installerade datorer • IT-drift Drift för alla servrar och system i Malmö stad • Telefoni Tar emot 5 000 samtal/dagligen för 7 500 anknytningar • Bredband • Nätverk

Kommunteknik • Stadsmiljö • Maskinsopning • Växthus, Grönskötsel, Stränder, Fontäner • Offentliga toaletter, VVS reparationer • Åkeri (anläggningsfordon), Alkolås i alla fordon • Asfalt- och betongsågning • Trafikskyltning, Gatunamnskyltning, Trafikhinder, Avspärrningar • Bänkar, räcken, cykelställ, informationstavlor • Vinterberedskap • Resurscentral, Maskinuthyrning • Smedja • Driftteknisk förvaltning av fastigheter • VVS-blandare, WC, vaskar med mera • Fastighetsskötsel, Asfalt- och stenläggning • Elinstallationer, Energianalyser • Belysning • Byggentreprenad och installationer • Cityvaktmästare Till innehåll

en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ladda ner PDF - Sigma
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
MILJÖPARTIET DE GRÖNA BODEN
Eon Värme AB_Eon_20080422.pdf - Energikontor Sydost