Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

IT-service •

IT-service • IT-plattform Stabil IT-miljö med ökad tillgänglighet och bättre service • IT-support Support för hela plattformens installerade datorer • IT-drift Drift för alla servrar och system i Malmö stad • Telefoni Tar emot 5 000 samtal/dagligen för 7 500 anknytningar • Bredband • Nätverk

Kommunteknik • Stadsmiljö • Maskinsopning • Växthus, Grönskötsel, Stränder, Fontäner • Offentliga toaletter, VVS reparationer • Åkeri (anläggningsfordon), Alkolås i alla fordon • Asfalt- och betongsågning • Trafikskyltning, Gatunamnskyltning, Trafikhinder, Avspärrningar • Bänkar, räcken, cykelställ, informationstavlor • Vinterberedskap • Resurscentral, Maskinuthyrning • Smedja • Driftteknisk förvaltning av fastigheter • VVS-blandare, WC, vaskar med mera • Fastighetsskötsel, Asfalt- och stenläggning • Elinstallationer, Energianalyser • Belysning • Byggentreprenad och installationer • Cityvaktmästare Till innehåll

Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Stärkt kompetens leder till nya affärer Stärkt kompetens ... - Gunnebo
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 - Myndigheten för samhällsskydd ...
Per Lindgren Vattenfall Power Consultants - Bergforsk
KC i Jönköping.pdf - Offentliga rummet
25 år i sjöfartens tjänst - goddag
Företagspres. - Mekanotjänst Industrier
Kraftförsörjning för framtiden - Linjemontage i Grästorp AB