Views
4 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Traditionell

Traditionell Organisationsöversyn ”Klipp och klistra” Kreativitet Ny kunskap ”Skåpmat” Erfarenhet

Vår Modell Arbeta fram en ny serviceorganisation Ledarskap Kommunicera Marknadsföra Påverka Vara förebild Visa exempel Belöna Skapa bestående förändringar

Älgförvaltning
Läs mer - MTC
Arkitektens cv