02.09.2016 Views

Cykling nr 3 2016

Cykelfrämjandets medlemstidning

Cykelfrämjandets medlemstidning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Cykling</strong>FÖR<br />

ALLAS<br />

CYKELFRÄMJANDETS MEDLEMSTIDNING TILL<br />

DIG SOM STÖDJER CYKLING. NUMMER 3 <strong>2016</strong><br />

Europa<br />

FRAMTID<br />

SÅ BLIR LÄNDER CYKELVÄNLIGA<br />

Barnsemester<br />

FÖR AKTIVA FAMILJER<br />

Integration<br />

TRAMPTAG IN<br />

I SAMHÄLLET<br />

CYKELMINISTER<br />

Karolina Skog i regeringens tjänst


INNEHÅLL<br />

<strong>Cykling</strong> NR 3<br />

5. LEDARE Ordföranden har ordet<br />

6. NYHETER Nytt i cykelvärlden<br />

24<br />

FAMILJEVÄNLIGT<br />

Cykelsemester med barn<br />

på Gotland. Foto:<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

8. AKTUELLT De nya cykelländerna<br />

12. PORTRÄTT Möt Karolina Skog<br />

14. REPORTAGE <strong>Cykling</strong> för nyanlända<br />

22. EVENEMANG Årets Cykelturistvecka<br />

24. RESOR Familjesemester på cykel<br />

30. PRODUKTER Barncyklar på allvar<br />

34. FÖRENING Cykelfrämjarsverige<br />

37. KALENDARIUM Höstaktiviteter<br />

39. KRÖNIKA av Kerstin Brunnberg<br />

12<br />

CYKELPOLITIKER<br />

Karolina Skog, som<br />

syns på omslaget,<br />

är ny minister. Foto:<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

2


30<br />

BARNCYKLAR<br />

De nya och<br />

lätta cyklarna<br />

är anpassade<br />

för just barn.<br />

Foto: Hanna<br />

Mi Jakobson<br />

14<br />

CYKELKURS<br />

Thomas Rörby<br />

hjälper Adi<br />

Tarki att laga<br />

hans cykel.<br />

Foto: Hanna<br />

Mi Jakobson<br />

CHEFREDAKTÖR HANNA MI JAKOBSON<br />

Framtiden finns runt kröken<br />

Än så länge har det här året visat att<br />

cykelframtiden finns precis bakom<br />

kröken eller på andra sidan krönet,<br />

såväl tidsmässigt som geografiskt. På<br />

Gotland, där jag bor, har cyklingen synts<br />

på flera lovande sätt den här sommaren<br />

Gotland var en av alla de kommuner i<br />

Sverige som tog emot flyktingar i slutet<br />

av förra året. Till min bygd kom hundra<br />

personer som började sin långa väntan<br />

på asyl. De bodde bara ett par kilometer<br />

bort från mig, i ett glesbefolkat område,<br />

på cykelavstånd till resten av samhället.<br />

Med hjälp av lokala aktörer och organisationer<br />

samlades det in begagnade<br />

cyklar för att samhället skulle bli mer<br />

tillgängligt. Genom Cykelfrämjandets<br />

projekt, Frihet på cykel, kunde instruktörer,<br />

mekaniker och volontärer genomföra<br />

cykelkurser under en helg i maj.<br />

Sen dess har jag sett allt fler av de<br />

asylsökande cykla runt i omgivningarna.<br />

Kvinnor som aldrig hade cyklat tidigare<br />

kunde smidigt ta sig till mataffären, en<br />

mamma använde en barnsits som hon<br />

hade fått av en gotländsk vän, några<br />

ungdomar kunde på egen hand ta sig<br />

till fotbollsträningen i grannsocknen<br />

och det fanns tillräckligt med cyklar för<br />

att flera vuxna kunde nå sina utspridda<br />

”<br />

En<br />

möjlighet att<br />

fatta styret<br />

med sina egna<br />

händer.<br />

praktikplatser under turistsäsongen.<br />

Deras framtid är ännu oviss, men<br />

cyklingen ger dem åtminstone en<br />

möjlighet att fatta styret med sina egna<br />

händer. Något som beskrivs i reportaget<br />

på sidorna 14 till 21.<br />

Under sommaren har jag även kunnat<br />

se allt fler cykelturister på ön. Några<br />

av dem är familjerna Kullingsjö och<br />

Carstensen, som ni kan läsa om i det<br />

barnvänliga resereportaget från sidan 24.<br />

Cykeluthyrarna i Visby har även haft<br />

en supersommar, vilket var allra tydligast<br />

under politikerveckan i Almedalen<br />

när deras cykelställ snabbt tömdes. En<br />

av cykelprofilerna under veckan var den<br />

nytillträdda miljöministern Karolina<br />

Skog, som porträtteras i detta nummer.<br />

Cykeln var även ett diskussionsämne på<br />

flera politiska seminarium, vilket skildras<br />

i en artikel på sidan 34. Cykelfrämjandet<br />

har under veckan, och året, varit en<br />

tydlig aktör i cykelpolitiken.<br />

I Lars Strömgrens ledare, på nästa<br />

uppslag, listas några av de krav som<br />

föreningen ställer på det framtida<br />

cykelsverige. Och i gästkrönikan på<br />

sista sidan ger Kerstin Brunnberg sin<br />

drömbild om hur en sådan cykelframtid<br />

kan se ut.<br />

3


TIPS FRÅN REDAKTIONEN<br />

•<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

CYKEL-<br />

LEKAR1<br />

•<br />

Hanna Mi Jakobson förhandstipsar om<br />

den kommande skriften om cykellekar.<br />

Cykelfrämjandet presenterar flera roliga<br />

sätt för barn att hantera cykel och trafik, i<br />

samarbete med danska Cyklistförbundet.<br />

”<br />

Gå med<br />

i en<br />

grupp!<br />

Volontära i våra arbetsgrupper<br />

om trafikpolitik,<br />

cykelturism, forskning,<br />

cykel på tåg och cykelkurser.<br />

Vi har uppstartsmöte<br />

2 oktober.<br />

cykelframjandet.se/arbetsgrupper/<br />

•<br />

René Heunen tipsar om Cykelfrämjandets<br />

arbetsgrupper som behöver mer cykelkraft<br />

från medlemmarna. Om du vill vara med<br />

och planera på mötet kan du kontakta oss<br />

på info@cykelframjandet.se.<br />

Fredrik Hielscher rekommenderar boken<br />

”Cycling Cities the European experience" om<br />

urban cykelpolicy i 100 år. Av Foundation<br />

for the History of Technology and Rachel<br />

Carson Center for Environment and Society.<br />

All den oerhörda omtanke jag mötte den sommaren, under cykelturnén,<br />

hjälpte mig att bygga upp mig bit för bit. Även om det hela fick ett motsatt<br />

och abrupt slut.<br />

LYSSNA PÅ POETEN EMIL JENSENS SOMMARPRAT, FRÅN 12 JULI, PÅ SR.SE<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per<br />

år. Vi skriver om cykling och föreningen<br />

arbetar för det cykelvänliga samhället.<br />

Nästa nummer kommer ut i december.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör och ansvarig utgivare,<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

0728-51 36 61<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

4<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Linda Kummel, Stockholm<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

Göran Smith, Göteborg<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

Bli medlem eller läs mer om ditt medlemskap<br />

på Cykelfrämjandets hemsida.<br />

cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Telefontid måndag-torsdag 08.30–12.00<br />

fredag 08.30–10.45<br />

08-121 513 31<br />

info@cykelframjandet.se<br />

BESÖKSADRESS<br />

Cykelfrämjandet, Olympiahallen<br />

Filbornavägen 11, 252 76 Helsingborg<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri, ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.


LEDARE<br />

Strategi, samling och satsning<br />

En av sommarens tankar har handlat om<br />

Cykelfrämjandets roll och uppgift. Vem är<br />

vi till för och vad är vår viktigaste uppgift?<br />

Är det något vi ska sluta göra, börja göra,<br />

fortsätta göra eller förändra?<br />

Man kan alltid göra mer och det finns något sunt<br />

i att aldrig bli nöjd. Det går att kanalisera den frustration<br />

som kommer över en, för att utvecklingen på<br />

cykelområdet går för långsamt.<br />

I förra årets medlemsundersökning angav en klar<br />

majoritet att opinionsbildning och politiskt arbete<br />

för ökad cykling är en avgörande anledning för deras<br />

medlemskap. Med det i ryggen känns det skönt att<br />

se tillbaka på ett år fullt av just detta.<br />

Att vara en rikstäckande ideell förening, med<br />

lokala kretsar och internationella samarbeten, gör<br />

oss starka och ger oss ett mandat att ställa krav<br />

på våra folkvalda. Under det gånga året har vi med<br />

hjälp av Kommunvelometern, Nationella cykelkonferensen,<br />

Riksdagens cykelnätverk, politikerveckan<br />

i Almedalen och närvaro i media fått utrymme att<br />

påverka. För att inte nämna alla engagerade kretsar<br />

och medlemmar som i sina hemkommuner har lyft<br />

cykelfrågan. Min förhoppning är att detta har gett<br />

avtryck och kommer att ge resultat i den nationella<br />

cykelstrategi som snart ska lanseras.<br />

RIKSORDFÖRANDE LARS STRÖMGREN<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Strategin skulle presenteras före sommaren,<br />

men det är fortfarande tyst från regeringskansliet.<br />

Exakt vad den kommer att innehålla är oklart. Men<br />

ordet strategi antyder en ny i<strong>nr</strong>iktning där cykeln<br />

får ett större utrymme i samhället. Som organisation<br />

förväntar vi oss att den kommande strategin<br />

ska bli en nationell utgångspunkt för att samlas och<br />

satsa på cykling. Några av våra synpunkter har varit:<br />

Lyft cykelns roll i samhällsplaneringen.<br />

Med ordentlig infrastruktur och ett genomgående<br />

hela-resan-perspektiv, med möjlighet att kombinera<br />

cykel med kollektivtrafik.<br />

Bygg för cyklister med olika behov.<br />

Med ett allt större antal arbetspendlare och elcyklar<br />

behövs breda, tydliga och snabba cykelstråk.<br />

Satsa på utbildning för ökad mobilitet.<br />

Med kurser och insatser för barn, unga och vuxna<br />

som inte kan cykla eller känner sig trygga på cykel.<br />

Prioritera cykling med ekonomiska resurser.<br />

De medel som avsätts för cykling jämfört med andra<br />

transportslag är beklämmande låg. Det måste ändras.<br />

5


NYHETER<br />

Lund blev vinnarstad<br />

SVERIGE Rekordmånga deltog<br />

i årets Kommunvelometer och<br />

bäst av 48 kommuner var Lund.<br />

Årets högst rankade kommun<br />

har länge varit en av de ledande.<br />

2012 delade staden förstaplatsen<br />

med Malmö, 2014 stod den själv<br />

på toppen och <strong>2016</strong> har Lund<br />

gjort det igen.<br />

– Vi har legat i toppskiktet<br />

under ganska lång tid, då är det<br />

viktigt att man inte slår sig till<br />

ro. Det leder inte till utveckling,<br />

säger Emma Berginger (MP) som<br />

är ordförande för tekniska nämnden<br />

i Lund.<br />

Cykelutvecklingen pågår i<br />

Lund och under sommaren togs<br />

första spadtaget för ett nordsydligt<br />

cykelstråk från centrum mot<br />

grannstaden.<br />

– Vi ser det här som början<br />

på en supercykelväg till Malmö.<br />

Det är viktigt att man har en<br />

bra anslutning från Lund, säger<br />

Emma Berginger.<br />

Förutom stora satsningar<br />

framhåller hon att det hela tiden<br />

behövs ett pågående arbete, för<br />

att sköta underhåll, bygga bort<br />

saknade länkar i cykelvägnätet<br />

och ge cyklister utrymme.<br />

– Är man en cykelstad ska<br />

cykeln få plats i centrum. Vi<br />

prioriterar att ta en viss yta från<br />

7<br />

Så många länder och berättelser<br />

väntar på Johanna Johanssons<br />

cykeläventyr. adventshare.se<br />

6<br />

biltrafiken för cykeltrafik, säger<br />

Emma Berginger.<br />

Kommunvelometern mäter<br />

olika cykelinsatser i form av<br />

strategier och åtgärder, som Lunds<br />

sju införda cykelöverfarter eller<br />

17 gatucykelpumpar. Men även<br />

att staden satsar 457 kronor per<br />

år och invånare på infrastruktur<br />

och underhåll för cykel. Stadens<br />

politiska mål är att 75 procent<br />

av resorna ska ske med gång-,<br />

cykel- och kollektivtrafik år 2030.<br />

Vid årsskiftet påbörjas en<br />

satsning på spårvägar och cykel,<br />

samtidigt som cykelparkeringen<br />

vid centralen ska utökas till ett<br />

flervåningsgarage. Enligt Emma<br />

Berginger använder sig Lunds<br />

kommun av ett helhetstänk, där<br />

hela cykelresan ska lyftas fram.<br />

Anledningarna är flera.<br />

– I en stad som Lund går det<br />

ofta snabbare att cykla än att ta<br />

stadsbussen, eller bil för den delen.<br />

Vi behöver ställa om och då är<br />

cykeln en lösning, säger Emma<br />

Berginger.<br />

Cykelfrämjandet har följt stadens<br />

framsteg i kommunvelometern.<br />

– Lunds höga placeringar genom<br />

åren visar att de har jobbat<br />

måli<strong>nr</strong>iktat och under lång tid,<br />

säger riksordförande Lars<br />

Strömgren.<br />

Polisen utökar cykelpatrullen<br />

SVERIGE Cyklande poliser<br />

ska bli ännu fler. I maj i år<br />

utbildades 28 konstaplar i<br />

Stockholm i hur polisarbetet<br />

görs från två hjul. Det<br />

ursprungliga 30-talet<br />

•<br />

•<br />

Vera Chudnikova, ledamot i<br />

Cykelfrämjandets riksstyrelse, bor<br />

i Lund och har följt förändringarna<br />

på plats.<br />

– Det är jättebra att man kan<br />

se att cykling lyfts fram, speciellt<br />

i stadskärnan, men infrastrukturen<br />

för cyklister behöver bli<br />

mer konsekvent och tydlig i<br />

staden, säger Vera Chudnikova.<br />

Efter Lund i kommu<strong>nr</strong>ankingen<br />

följer Malmö och Uppsala, på<br />

delad andraplats. På tredjeplats<br />

finns Eskilstuna. De fyra toppkommunerna<br />

uppvisar ett aktivt<br />

arbete med cykling. Förutom<br />

de större kommunerna rankas<br />

mellanstora kommuner med<br />

invånare under 100 000. I den<br />

kategorin får Halmstad högst<br />

totalpoäng, följt av Sollentuna<br />

och Varberg. I gruppen små kommuner<br />

hamnar Motala högst,<br />

följt av Lidingö och Falköping.<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

KOMMUNERS POÄNG<br />

HALMSTAD<br />

HÖGSTA PLACERINGAR<br />

Första plats: Lund 52,5<br />

Andra plats: Malmö och Uppsala 51<br />

Tredje plats: Eskilstuna 49,5<br />

MINDRE KOMMUNER<br />

Mellankommun: Halmstad 48<br />

Småkommun: Motala 45<br />

färdigutbildade cyklande<br />

poliser blev därmed 60. I<br />

höst blir det dessutom två<br />

utbildningstillfällen till.<br />

Förutom att vara ett färdmedel<br />

kan cykeln användas<br />

2. MALMÖ<br />

som en sköld eller för att<br />

förhindra misstänkta att fly.<br />

– I vissa fall är cykeln överlägset<br />

bättre, säger Krister<br />

Drakeklint vid Södermalmspolisen<br />

i Stockholm.


2. UPPSALA<br />

POLITIKERN<br />

Emma Berginger<br />

(MP), föräldraledigt<br />

kommunalråd i Lund<br />

och ordförande för<br />

tekniska nämnden.<br />

Foto: He<strong>nr</strong>ik Larsson.<br />

3. ESKILSTUNA<br />

MOTALA<br />

1. LUND<br />

”<br />

Det är en riktigt bra lag<br />

vi har skrivit ihop, som politiker<br />

och förvaltning motvilligt kommer<br />

att bli tvungna att tillämpa.<br />

HEINRICH STRÖSSENREUTHER, CYKEL-<br />

AKTIVIST FRÅN BERLIN I INTERVJU MED EKOT.<br />

7


AKTUELLT<br />

EUROPA CYKLAR<br />

MOT FRAMTIDEN<br />

Danmark och Holland har länge hyllats som cykelländerna i<br />

Europa. Det är dit som trafikplanerare åker på studieresor och<br />

därifrån stadsplanerare får inspiration. Men det finns fler länder<br />

som är på gång. Med cykelexpansion i Finland, turiststrategier i<br />

Turkiet eller cykelrörelsen i Kroatien. Vi har frågat sex företrädare<br />

för cyklingen i Europa vad de har för utmaningar, framsteg och<br />

visioner.<br />

TEXT: HANNA MI JAKOBSON OCH ILLUSTRATION: ANASTASIA SAVINOVA<br />

8


UKRAINA<br />

Ksenia Semenova<br />

Kiev Cyclists Association<br />

UTMANINGAR Att arbeta med politiker och<br />

beslutsfattare. Det är en utmaning att utveckla och<br />

implementera infrastruktur för cykling i tätorter.<br />

Alla säger att det inte är rätt tid, inte högt prioriterat,<br />

när vi menar att jämlikhet, säkerhet och<br />

delaktighet är själva grunden för en stad.<br />

FRAMSTEG I Kiev har vi en ny borgmästare som<br />

är väldigt hälsoorienterad och förespråkar sport<br />

och cykling. Vilket är väldigt bra. Så vi har kunnat<br />

övertala administrationen om införandet av 13<br />

kilometer cykelbana. Vi har också introducerat<br />

cyklisträknande, vilket görs på volontärbasis. Andra<br />

städer försöker också och vi kan se att antalet<br />

cyklister ökar och kan identifiera vilka som cyklar.<br />

VISION Att städerna är tillgängliga, med spårvagnar<br />

i centrum, som det var förr. En levande stad<br />

där du känner dig trygg och vill vara i. Du ska så<br />

klart kunna cykla och åka spårvagn. När det gäller<br />

organisering och utveckling vill vi se att det civila<br />

samhället samarbetar och har roligt tillsammans.<br />

NORGE<br />

Morgan Andersson<br />

Generalsekreterare Syklistene<br />

UTMANINGAR De nationella målsättningarna<br />

följs inte upp bra nog av statliga myndigheter och<br />

för lite medel avsätts för cykling. Det finns en oklar<br />

ansvarsfördelning och olika standarder mellan olika<br />

myndigheter, speciellt inom drift och väghållning.<br />

Det finns även en oenighet mellan cykelplanerare<br />

och statliga myndigheter.<br />

FRAMSTEG Nollväxtmålet, där tillväxten för<br />

persontransporter ska gå till gång-, cykel- och<br />

kollektivtrafik, och stadsmiljöavtalen, där statliga<br />

medel fördelas till de största städerna. På lokal nivå<br />

vidareutvecklas en verktygslåda av stads- och cykelplanerare<br />

som skissar på mer flexibla lösningar. Nu<br />

måste den ligga till grund för en nationell standard.<br />

VISION Att den nationella cykelandelen fördubblas,<br />

från 4 till 8 procent, med en 10 till 20-procentig<br />

cykelandel i städerna och 25 procent i Oslo. Att 80<br />

procent av barn och unga cyklar eller går till skolan.<br />

Ett färdigt cykelvägnät i storstadsområden som gör<br />

cykling enkelt, snabbt och behagligt.<br />

9


AKTUELLT<br />

ÖSTERRIKE<br />

Evelyn Eder<br />

Vd Radlobby Österreich<br />

UTMANINGAR Utmaningen är att cyklister<br />

inte tar sig fram på samma sätt, det är ingen fast<br />

grupp. Vi har elcyklister, lastcyklister och racercyklister.<br />

Det är olika målgrupper som vi behöver<br />

ta hand om och skapa plats för varje trafikantgrupp.<br />

Vi behöver mer plats i gatuutrymmet, utan att ta<br />

yta från gångtrafikanterna.<br />

FRAMSTEG Det finns positiva och bra lösningar,<br />

med en övergripande nationell plan för cykling<br />

som koordineras regionalt och lokalt. Det är också<br />

ett framsteg att cykelorganisationen Radlobby har<br />

blivit mer känd och därmed involveras på nationell<br />

nivå och att vår expertis är mer efterfrågad. Vi har<br />

nått det sista steget för cykelevolutionen i trafiken,<br />

men det har ännu inte implementerats.<br />

VISION Att det är normalt att vi alla delar<br />

vägarna på ett jämlikt sätt. Att det är möjligt att<br />

alla som vill cykla kan göra det på ett säkert och<br />

bekvämt sätt. Att gångtrafikanter och cyklister får<br />

det utrymme som de behöver. Och att städerna blir<br />

livliga, med offentliga utrymmen som fylls med liv.<br />

FINLAND<br />

Martti Tulenheimo<br />

Specialsakkunnig Pyöräliitto<br />

UTMANINGAR Vi har haft Scaft-modellen för<br />

stadsplanering från 1960-talet, där tanken var att<br />

göra städerna effektiva för att undvika kollisioner.<br />

Det innebar att man grupperade ihop cykel och<br />

gång, vilket inte är samma sak. Större delen av<br />

infrastrukturen som planeras i Finland är enligt<br />

den modellen, men vi vill ha något helt annat och<br />

övervinna det gamla 60-talskonceptet med ett<br />

2000-talskoncept. Nu kör vi på i snabb elcykelfart.<br />

FRAMSTEG I Helsingfors har vi övertygat staden<br />

om att ersätta konceptet med de som har blivit<br />

vanliga i Danmark och Holland de senaste åtta<br />

åren. Utmaningen finns nu på en nationell nivå, att<br />

kopiera och klistra in samma idérevolution i resten<br />

av landet. I Helsingfors dubblerades budgeten för<br />

cykelinfrastruktur från 2 till 4 miljoner euro. Nu<br />

har den ökat till 10 och kommer nå 20 miljoner.<br />

VISION Infrastrukturen kommer att nå en ny nivå.<br />

Finska cykelförbundets vision är en filosofisk om<br />

strukturering där cykling kommer att bli folkets<br />

transportslag, det är även då finansieringen kommer.<br />

10


TURKIET<br />

Feridun Ekmekci<br />

Eurovelo koordinator Envecevko<br />

UTMANINGAR Det är ingen prioriterad fråga,<br />

det saknas en nationell cykelplan och det finns inte<br />

tillräckligt med stöd från beslutsfattare. Dessutom<br />

är cykelinfrastrukturen undermålig och det behövs<br />

ökad säkerhet för cyklister. I Istanbul, som är en<br />

stor stad med 15 miljoner människor, har vi bara<br />

30 till 40 kilometer cykelbana. Det räcker inte. Men<br />

i dessa tider är den politiska agendan redan full.<br />

FRAMSTEG Även om infrastrukturen inte finns<br />

växer cykelkulturen. På lokal nivå finns det flera<br />

kommuner som vill utveckla infrastrukturen och<br />

fler västerländska städer, som Muğla och Izmir,<br />

vill ansluta sig till Eurovelos cykelleder. Muğla är en<br />

turiststad som lockar många cyklister, så vi försöker<br />

länka samman en cykelled med Grekland.<br />

VISION Att Turkiet ska delta i fler internationella<br />

cykelkampanjer och föra in cykelkulturen i fler kommuner.<br />

Vi vill utveckla cykelplaner som får stöd av<br />

myndigheter och organisationer. Förhoppningen är<br />

att det ska leda till ett miljövänligt transportsystem<br />

och hållbar turism över hela landet.<br />

KROATIEN<br />

Jelena Simunovic<br />

Projektledare Cyclist’s union<br />

UTMANINGAR Vi är ett fattigt land, krisen pågår<br />

och vi har inte haft en hållbar utveckling. Hela<br />

vår infrastruktur är dålig, fokus är på bilar och inte<br />

cyklar. Det var väldigt svårt för oss till en början,<br />

men när en sak hände så hände allt. Vi har en stark<br />

volontärbas, även när det inte finns finansiering.<br />

FRAMSTEG För att hålla oss flytande samarbetar<br />

vi mycket med grannländer som Bonsien Herzegovina,<br />

Slovenien och Serbien. Vi har liknande<br />

utmaningar och våra regeringar är inte så bra på<br />

att använda EU-medel för cykling. Det finns många<br />

sätt att använda det för infrastruktur, vilket vi gör<br />

och visar för regeringen vad vi kan åstadkomma.<br />

Finansministern och miljöministern är stora cykelsupporters<br />

och förstår hur EU-finansiering och<br />

internpåverkan går till.<br />

VISION De kommande åren tror jag att vi gör<br />

goda framsteg. Vi vill att minst 10 procent av den<br />

nationella transportbudgeten ska gå till cykling. Vi<br />

vill öka antalet cyklister i Kroatien, vilket vi redan<br />

gör, men vi kan bli ännu fler.<br />

11


YRKE: MILJÖMINISTER OCH<br />

STADSUTVECKLINGSMINISTER<br />

HEM: NYINFLYTTAD I STOCKHOLM<br />

CYKEL: PILEN DAMCYKEL<br />

VÄGVAL: VID HAVET I MALMÖ<br />

KAROLINA SKOG<br />

iSVERIGES NYA CYKELPOLITIKER<br />

12


H<br />

ennes officiella titel är miljöminister och<br />

stadsutvecklingsminister. Inofficiellt har<br />

hon kallats cykelministern. Cyklist har hon<br />

varit sen hon var barn i Åhus och politik<br />

har hon arbetat med sen hon bodde i Lund,<br />

men det var inte förrän hon flyttade till Malmö som hon blev<br />

cykelpolitiker.<br />

– Det var när jag flyttade till Malmö som jag började arbeta<br />

med kommunpolitik och bland annat infrastruktur och trafikfrågor,<br />

berättar miljöpartisten Karolina Skog.<br />

Som tidigare Lundabo var hon förvånad att det även var<br />

enkelt att cykla i Malmö.<br />

– Det märks fortfarande väldigt tydligt hur den är konstruerad<br />

efter bilen, men samtidigt är det en bra cykelstad, säger hon.<br />

I kommunen hade det länge funnits ett pågående arbete<br />

med cykelinfrastruktur på tjänstemannanivå, men konfliktfrågorna<br />

mellan bil och cykel nådde aldrig de politiska nämnderna.<br />

Det byggdes för cykel så länge det inte inkräktade på<br />

bilarnas område. Konfliktfrågan undveks.<br />

– Vi hade en mycket bra infrastruktur, men det fanns väldigt<br />

tydliga missing links. Då tog jag initiativ till, och vi gav klara<br />

instruktioner, att vi skulle bygga hela cykelstråk genom staden<br />

och hantera hot spots inom den. Vilket ledde till en annan<br />

kultur där vi lyfte upp den typen av frågor till nämnden. Det<br />

började ändra vårt sätt att ta beslut och ta konsekvensen av<br />

att välja cykeln framför bilen, när det var konflikter i korsningar,<br />

säger Karolina Skog.<br />

Efter tio år som kommunalråd hade Malmö toppat Kommunvelometern<br />

som cykelvänligaste stad i Sverige fyra gånger.<br />

Karolina Skog fick även Svensk <strong>Cykling</strong>s politikerpris för sina<br />

cykelinsatser. Erfarenheterna tar hon med sig in i regeringen.<br />

– Det jag lärde mig som var jättetydligt i Malmö, och som jag<br />

verkligen tar med mig, är att cykeln inte är en smal fråga som<br />

handlar om cyklister utan det är en central utvecklingsfråga<br />

för en stad, säger hon.<br />

När ministerposter skulle nytillsättas ringde språkröret<br />

Gustav Fridolin och statsminister Stefan Löfven upp henne<br />

med en förfrågan. Därefter har Karolina Skogs politiska och<br />

privata tillvaro förflyttats. I maj tog hon plats i regeringen och<br />

i augusti flyttade hon till Stockholm. Som nyinflyttad minister<br />

behöver hon hantera cykelfrågan både politiskt och privat.<br />

Politiskt pågår bland annat arbetet med den nya cykelstrategin.<br />

– Mitt fokus handlar väldigt mycket om att skapa handelsutrymme<br />

för progressiva kommunpolitiker som vill driva<br />

en trafik- och infrastrukturpolitik, som verkligen ger plats<br />

för gång och cykel. Det handlar också om hur man verkligen<br />

PORTRÄTT<br />

Karolina Skog växte upp i cykelorten Åhus, studerade i den<br />

cyklisttäta staden Lund och arbetade för att Malmö skulle bli en<br />

cykelstad. Nu tar hon med sig cykelfrågan in i regeringen.<br />

uppnår de nationella miljömålen och gör kopplingen mellan<br />

att uppnå de nationella målen och den handlingskraft som<br />

kommunerna har, säger hon.<br />

Åtgärder som ses över är bland annat sänkt bashastighet för<br />

motorfordon, förändring av regelverk för cyklister, införandet<br />

av miljözoner för personbilar och fördelning av medel mellan<br />

transportslag.<br />

”<br />

Jag är helt övertygad om att<br />

cykeln kan vara ett verktyg för att nå<br />

flera nationellt satta mål.<br />

På ministernivå, med ett brett ansvar för miljö- och stadsutvecklingsfrågor,<br />

fortsätter Karolina Skog att agera som<br />

cykelpolitiker.<br />

– Jag är helt övertygad om att cykeln kan vara ett verktyg<br />

för att nå flera nationellt satta mål för trafiksäkerhet, folkhälsa<br />

och stadsutveckling, säger hon.<br />

När det gäller att hantera cykelfrågan privat, har hon<br />

ännu inte bestämt sig för om hon ska fortsätta med sin gamla<br />

damcykel, eller satsa på en elcykel eller vikcykel i Stockholm.<br />

Med regeringskansliet som arbetsplats och ministerschema att<br />

passa förändras även hennes vardagsrutiner som cykelpendlare.<br />

– Det påverkar en del, men jag hoppas att jag kan fortsätta,<br />

även om jag inte tror att jag kommer kunna cykla lika mycket<br />

som i Malmö där det var självklart varje dag. Men jag kommer<br />

definitivt att cykla och vi har valt att bosätta oss på ett sätt som<br />

gör att jag kan cykla. Cykelavstånd var en viktig parameter när<br />

vi letade bostad, säger Karolina Skog, som tar med sig man<br />

och dotter till Stockholm.<br />

En annan förändring med hennes nya post är den mediala<br />

uppmärksamheten. När hon tillträdde som minister var det<br />

just cykelfrågan som uppmärksammades kring hennes person,<br />

och rubrikerna handlade om att hon inte använde cykelhjälm.<br />

– Det är ett aktivt ställningstagande, inte mot hjälm, men<br />

för att man ska få välja det själv. Men också för vilken typ av<br />

cyklande som jag står för, vilket är vardagscyklande, säger hon.<br />

Karolina Skog har två år, den resterande mandatperioden, på<br />

sig att visa vad en cykelpolitiker kan åstadkomma i regeringen.<br />

– Jag är en väldigt genomförande fokuserad politiker, jag<br />

tror att det är därför jag har blivit tillfrågad, för att behålla<br />

fokus på frågor som är nära verkligheten i människors vardag<br />

och få dem genomförda.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson<br />

13


MEKARKURS Adi Tarki lagar en av de begagnade cyklarna som har samlats in för cykelhelgen på Björklunda asylboende i Burgsvik.<br />

14


Cykeln som frihet<br />

Flyktingkrisen har skapat massförflyttningar i världen och<br />

en del har sökt asyl i Sverige. Under väntan på om de får<br />

stanna finns satsningar för att de inte ska stagnera.<br />

Cykelfrämjandets kurser för att lära sig cykla och meka ska<br />

ge mer rörelsefrihet till nyanlända.<br />

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

REPORTAGE<br />

15


Det är en solig fredag<br />

i maj på södra Gotland.<br />

Runt ett bord på en<br />

skolgård i Burgsvik<br />

sitter ett gäng cykelfrämjare.<br />

Några är instruktörer från<br />

fastlandet, några kommer från Gotlandskretsen<br />

och några är volontärer från<br />

bygden. Ännu har skolgården inte fyllts<br />

med asylsökande kvinnor och barn som<br />

försöker cykla. Det händer först i morgon.<br />

Tills dess ska alla de som sitter runt<br />

bordet lära sig hur det ska gå till. Anna<br />

Asplind har anordnat den kombinerade<br />

instruktörskursen, cykelkursen och<br />

16<br />

mekarkursen, inom Cykelfrämjandets<br />

projekt Frihet på cykel, som drivs med<br />

stöd från Svenskt Friluftsliv. Liknande<br />

kurser anordnas av kretsarna, men<br />

projektets nya i<strong>nr</strong>iktning är asylsökande<br />

och ensamkommande flyktingbarn.<br />

– På det här sättet kan vi starta och<br />

sprida cykelkunskaperna. I Stockholmskretsen<br />

brukar vi ha sex kurstillfällen<br />

på två timmar vardera. Nu har vi en<br />

intensivhelg och det är första gången vi<br />

prövar det här, berättar Anna Asplind<br />

för personerna runt bordet.<br />

Hon, och de andra instruktörerna<br />

Birgitta Myhrman Edberg, Anna Melin,<br />

Cecilia von Bahr och Curt Thörnqvist,<br />

har bjudits in av volontärnätverket för<br />

asylboendet. Volontärerna har märkt<br />

av ett stort behov med efterfrågan av<br />

såväl cyklar som cykelkunskaper hos de<br />

boende. Allt fler vill ta sig ut i omgivningarna<br />

när sommaren kommer och många<br />

behöver pendla till praktikplatser för<br />

turistsäsongen.<br />

– Speciellt när man bor på en vacker<br />

plats som här, nära havet och vill komma<br />

ut utan att vara beroende av volontärer<br />

som skjutsar en, säger Anna Asplind.<br />

En annan anledning till att det behövs


REPORTAGE<br />

CYKELKURS Islam Alarfi cyklar glatt framför sin svägerska Rabab Abouuazem. Bägge är från Syrien och har aldrig cyklat tidigare.<br />

en intensivkurs, är att tillvaron för de<br />

asylsökande är så pass osäker. Migrationsverkets<br />

hastiga beslut om förflyttningar<br />

gör att kurser som pågår längre<br />

perioder inte alltid kan fullföljas.<br />

– Då börjar vi med lite uppvärmning,<br />

det finns de som inte rör på sig och då<br />

kan fysisk aktivitet vara svårt. Det är bra<br />

att sätta igång tillsammans ocn vara<br />

aktiva, så att det blir lite glädjefyllt.<br />

Höger och vänster, uppmanar Anna<br />

Asplind i takt med höga knärörelser.<br />

Alla står i en cirkel på skolgården och<br />

värmer upp inför de praktiska övningarna.<br />

– Vad vi börjar med är att skruva av<br />

pedalerna. För barn finns springcyklar<br />

och det är det vi kommer att återskapa,<br />

fast för vuxna, säger Anna Asplind.<br />

”<br />

Nu har vi en intensiv<br />

helg och det är första<br />

gången vi prövar det här.<br />

ANNA ASPLIND, CYKELFRÄMJANDET<br />

Hon följer Cykelfrämjandets cykelkursmanual,<br />

med metoder för att lära vuxna<br />

cykla. Första steget är att hitta balansen<br />

på springcyklarna. Anna Asplind går igenom<br />

olika balans- och bromsövningar,<br />

som ska visas och testas för deltagarna<br />

under morgondagen.<br />

– När de kan det kan vi sätta på pedalerna.<br />

Och när de kan visa att de kan<br />

bromsa, då får de cykla iväg, säger Anna<br />

Asplind.<br />

Därefter ska nybörjarcyklisterna lära<br />

sig att manövrera cykeln genom att<br />

stanna, svänga och släppa styret med<br />

ena handen. Sen är det dags att förflytta<br />

sig för en backövning. Upplägget inför<br />

helgen är att vara på skolgården första<br />

dagen och på en grusväg andra dagen.<br />

17


REPORTAGE<br />

Björklunda asylboende ligger tre<br />

kilometer från skolgården i Burgsvik. I<br />

närheten finns en lång backe med svag<br />

lutning, som går ner till en länga med<br />

sommarstugor längs kusten och en folktom<br />

grusväg. Anna Asplind går igenom<br />

backövningar och trafikövningar. I instruktörskursen<br />

ingår även teori i cykelregler<br />

och trafiksäkerhet. Alla deltagare får<br />

också en cykelkursmanual att utgå från.<br />

Till kvällen tar sig de erfarna och de<br />

alldeles nyutbildade instruktörerna,<br />

till Björklunda. Personalen och de asylsökande<br />

har bjudit in bygden på ett<br />

kaffekalas, med ett långbord fullt av<br />

bakverk från Syrien och Afghanistan.<br />

Under fikakvällen skrivs det deltagarlistor<br />

på vilka som vill vara med på<br />

cykelkursen följande dag. 20 kvinnor<br />

sätter upp sig på listan.<br />

”<br />

Det är en väldigt<br />

fin känsla att lära sig<br />

att cykla och att det<br />

inte var så svårt.<br />

ISLAM ALARFI, ASYLSÖKANDE<br />

När lördagskursen börjar på skolgården<br />

testas cykelkunskaperna på alla<br />

kvinnor som är med. Islam Alarfi och<br />

hennes svägerska Rabab Abouuazem är<br />

två av dem som aldrig har cyklat och<br />

behöver hitta balansen. Islam Alarfi<br />

är uppväxt i storstaden Dier Ezzor i<br />

Syriens inland, där det är ovanligt att<br />

kvinnor cyklar. De kvinnor som lär sig<br />

får göra det bakom murar och på innergårdar,<br />

utan insyn och utan trafik. På<br />

skolgården är det också avskärmat<br />

från trafiken, men här har hon inga<br />

svårigheter med att det är insyn. Till<br />

slut hittar hon balansen och kan börja<br />

trampa själv.<br />

– Det är en väldigt fin känsla att lära<br />

sig att cykla och att det inte var så svårt.<br />

Jag har velat lära mig det jättemycket,<br />

säger hon.<br />

Svägerskan Rabab Abouuazem minns<br />

att hon försökte lära sig cykla som liten,<br />

men att hon var rädd och att det inte<br />

gick. Hennes mamma, Sahar Alramadan,<br />

är också med på kursen. Hon har inte<br />

cyklat sen hon var liten flicka. Senaste<br />

gången var hon tio år men rörelsen finns<br />

någonstans i kroppsminnet, 40 år senare.<br />

– Jag känner mig ung igen, säger hon<br />

skrattande när hon tar sig fram på en av<br />

de minsta cyklarna.<br />

Mamman och dottern har också<br />

bott centralt i en Syrisk storstad utan<br />

trädgård eller innergård. Så det var inte<br />

lämpligt för Sahar Alramadan att skaffa<br />

sig egen cykelvana eller uppmuntra<br />

sin dotter att cykla. När hon ser sin nu<br />

vuxna dotter kämpa på skolgården, först<br />

utan och sen med pedaler, ser hon ut<br />

som en stolt förälder.<br />

– Jag är väldigt lycklig, jag ville det<br />

här, säger Sahar Alramadan leende.<br />

Hennes dotter trillar och borstar bort<br />

gruset från jeansknäna och de lånade<br />

cykelhandskarna. Den långa luggen klibbar<br />

sig fast på den svettiga pannan, men<br />

hon reser sig upp, föser bort hårslingorna<br />

och försöker igen.<br />

Rabab Abouuazem säger samma sak<br />

som sin mamma.<br />

– Jag vill verkligen det här.<br />

På skolgården finns kvinnor med<br />

cykelkunskap i flera olika nivåer. Förutom<br />

de totala nybörjarna finns även de<br />

som kan trampa runt och ta sig fram,<br />

men som behöver öva på att starta,<br />

bromsa, svänga och se sig om. Eftersom<br />

ingen barnpassning eller barnaktivitet<br />

är organiserad är de ibland i vägen. De<br />

vuxna får dock en övning i att vara alerta<br />

i trafiken, när barnen distraherar dem.<br />

– Vi har nog lärt oss att vi behöver<br />

ordna någon cykelaktivitet för barnen<br />

också när vi åker ut till asylboenden,<br />

konstaterar Anna Asplind.<br />

Kursen är egentligen inte till för barn,<br />

utan tanken är att föräldrar som lär<br />

sig att cykla, även lär barnen. För att<br />

kunna aktivera och uppmuntra barnen i<br />

kursverksamheten ska Cykelfrämjandet<br />

ta fram en skrift med olika barncykellekar.<br />

Handboken planeras att vara i<br />

tryck under hösten.<br />

Under tiden som flera kvinnor och<br />

barn gör cykelövningar, ägnar sig flera<br />

av männen, och en kvinna, åt att laga<br />

cyklar i asylboendets trädgård.<br />

Thomas Rörby från Solna Cykelkök<br />

kom med sin pick-up och sitt mobila<br />

cykelkök redan på fredagskvällen, då<br />

han tillsammans med lokala och nyanlända<br />

krafter fixade iordning de cyklar<br />

som skulle användas till cykelkursen.<br />

– Det är många av dem som är duktiga<br />

med händerna. Det finns mycket rå<br />

mekarkuskap och om det sätts in i rätt<br />

kontext finns förutsättningar för att<br />

jobba med det här. Gotland är en cykeltät<br />

ö och det skulle kunna gå att få till<br />

det för den som har lite skills, säger<br />

mekanikern Thomas Rörby.<br />

Inför kurshelgen hade volontärnätverket<br />

samlat in begagnade cyklar. De<br />

minsta, som hade hjulstorlekar från<br />

20 till 24 tum och sadlar som kunde<br />

sänkas rejält, lagades först. Därefter var<br />

cykelköket öppet för de asylsökandes egna<br />

cyklar som de hade fått sen tidigare, blev<br />

tilldelade under tiden eller som tillhörde<br />

den allmänna cykelpoolen på boendet.<br />

– Det var lite rivigt, stökigt och kaotiskt<br />

vid cykelutdelningen, men vi satte<br />

fart på fler än 30 cyklar och fick lite kramar,<br />

så som helhet var det jättekul att<br />

vara med, sammanfattar Thomas Rörby.<br />

För honom var den stora belöningen<br />

att se hur flera av de som hade varit med<br />

och mekat, och därmed fått de uppfixade<br />

cyklarna, vara ute och trampa runt i<br />

samhället.<br />

”<br />

Det är många av<br />

dem som är duktiga med<br />

händerna. Det finns<br />

mycket rå mekarkunskap<br />

THOMAS RÖRBY, CYKELMEKANIKER<br />

– Det här består av två saker. Dels det<br />

ganska fina ordet Empowerment, att visa<br />

att de kan göra själva. Dels effekten av<br />

att man har en cykel, för att ta sig runt<br />

i sitt närområde på egen hand. Med<br />

cykelns hjälp skapas en egen relation<br />

till det här området som en bil eller<br />

buss inte kan göra. Det är även så vi på<br />

cykelköket ser på cykling för alla, inte<br />

bara nyanlända säger Thomas Rörby.<br />

18


MÖTEN Anna Asplind med Rabab Abouuazem och Thomas Rörby med Adi Tarki.<br />

19


REPORTAGE<br />

De tre intensiva dagarna når sitt slut.<br />

Några av svårigheterna under helgen<br />

har varit kommunikationen utan tillgång<br />

till tolk. Det praktiska var därmed<br />

enklare att lära ut än det teoretiska<br />

och för Anna Asplind har det varit en<br />

utmaning att organisera på plats.<br />

– Men vi har varit ett väldigt bra gäng<br />

med erfarna kursledare, lokala volontärer<br />

och cykelfrämjare från kretsen. Sen har<br />

det också varit viktigt att vara flexibla<br />

och anpassa sig efter situationen, säger<br />

Anna Asplind.<br />

Några av de asylsökande från Afghanistan<br />

kommer över för att bjuda på dadlar,<br />

frukt och te i Björklundas trädgård. Anna<br />

Asplind känner sig nöjd.<br />

– Jag tycker att det har varit en väldigt<br />

lyckad helg, just med kombinationen med<br />

att lära sig cykla och meka, säger hon.<br />

Cykelfrämjandet har gjort liknande<br />

insatser för nyanlända i Stockholmsområdet.<br />

Stora Sköndal varvar också<br />

cykelkök med cykelkurser sen några<br />

månader tillbaka. I Sundbyberg genomförs<br />

cykelkurser för ensamkommande och<br />

i Järfälla har det anordnats cykelturer<br />

för nyanlända i deras svenska kvarter.<br />

Det är även ett projekt på gång med<br />

Statens Kulturråd i ett miljonprograms-<br />

område i Katrineholm.<br />

– Vi försöker gå via kommuner och<br />

asylboenden och få fler samarbeten. Frihet<br />

på cykel har som syfte att sprida cykelkurskonceptet<br />

med hjälp av ideella krafter<br />

och lokal förankring säger Anna Asplind.<br />

Även andra aktörer satsar på cykling<br />

för nyanlända. I våras skänkte till<br />

exempel cykeltillverkan Cycleurope och<br />

samverkansgruppen Calling for Peace nya<br />

cyklar till asylboendena i Varberg. Under<br />

sommaren har även IAL, Internationella<br />

arbetslag, arrangerat ett cykelmekarläger<br />

vid Färnebo Folkhögskola för<br />

ensamkommande i Gävle.<br />

20


INSTRUKTÖRER Anna Asplind från projektet Frihet på cykel, och Curt Thörnqvist som även har varit aktiv vid asylboendet i Stora Sköndal.<br />

”<br />

Frihet på cykel<br />

har som syfte att sprida<br />

cykelkurskonceptet med<br />

hjälp av ideella krafter<br />

och lokal förankring.<br />

ANNA ASPLIND, CYKELFRÄMJANDET<br />

Förutom att cykeln kan ge personlig<br />

rörelsefrihet, självständighet, hälsa och<br />

välbefinnande, finns det även en samhällsdimension<br />

när nyanlända cyklar.<br />

– För mig handlar det om två saker.<br />

Dels integration i det svenska samhället,<br />

dels en möjlighet att upptäcka platserna<br />

som de har hamnat på, säger Anna<br />

Asplind.<br />

De tre nybörjarcyklisterna från Syrien<br />

är glada över sitt deltagande.<br />

– Det var väldigt bra, men svårt. Jag<br />

kände en självsäkerhet när jag insåg att<br />

jag kunde cykla, säger Islam Alarfi.<br />

Efter kursen har hon bara cyklat de tre<br />

kilometerna bort till mataffären och till<br />

stranden i närheten av asylboendet. Hon<br />

säger att hon gärna skulle cykla mer,<br />

men att hon har en bebis att ta hand<br />

om och varken har någon barnsits eller<br />

cykelvana nog för att ta med henne i<br />

dagsläget. Rabab Abouuazem cyklar<br />

däremot oftare och syns ibland på vägarna<br />

med sin mamma Sahar Alramadan som<br />

kommer efter.<br />

– Vi ville verkligen det här jättemycket,<br />

säger både mamman och dottern.<br />

Det är en vanlig syn i trakten nu, att<br />

flera nyanlända är ute på vägarna i det<br />

gotländska samhället.<br />

21


EVENEMANG<br />

Cykelturistvecka<br />

i alla olika väder<br />

Årets Cykelturistvecka i Trollhättan samlade över 200<br />

cyklister under en himmel som växlade mellan sol och<br />

moln. Förutom väderleken var det varierade turer,<br />

terräng och teman.<br />

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

Årets Cykelturistvecka<br />

lyfte fram Trollhättans<br />

historia, natur och teknik.<br />

För historieintresserade<br />

cyklister fanns allt från<br />

hembygdsgårdar och egnahemskvarter<br />

till arkeologiska utgrävningar. Naturälskare<br />

kunde njuta av bilfria vägar längs<br />

banvallar, ner i dalgångar och uppför<br />

sluttningarna intill älven. Teknikvurmare<br />

kunde stanna till vid allt från<br />

slussar och fall till gamla brandstationer<br />

mitt i skogen och Innovatum Science Center.<br />

Varje dag hade ett eget tema, som vatten,<br />

jorden, kraften och tekniken.<br />

– Vi har haft många cykelrelaterade<br />

aktiviteter i kommunen den här sommaren<br />

och vi har även mixat med de<br />

lokala aktiviteterna, säger Birgitta<br />

Berntsson-Ärje som har agerat CTVgeneral<br />

tillsammans med kretsen i<br />

Vänersborg och Trollhättan.<br />

Bland de aktiviteter som hade integrerats<br />

i programmet fanns bland annat<br />

allsång på Forngården, slussöppning<br />

vid fallen och barnshow på Spikön. De<br />

traditionella CTV-aktiviteterna var<br />

givna programpunkter, som gemensam<br />

picknick och cykelkortege på onsdagen.<br />

– På kortegen körde även vår nya<br />

cykelmätare i Trollhättan igång och vi<br />

körde förbi med över 200 personer som<br />

räknades, säger Birgitta Berntsson-Ärje.<br />

220 cyklister var med hela veckan.<br />

Dessutom var flera från kretsen med och<br />

cyklade etapper, mellan insatser vid depåer<br />

och sekretariat. Upp till 30 personer<br />

cyklade med dagspass en av dagarna.<br />

Satsningen på familjeanpassade turer<br />

lockade få, men de två familjer som var<br />

med kunde besöka lekparker och snitsla<br />

sig fram på en barnvänlig sträcka med<br />

cykelorientering.<br />

– Det har varit väldigt varierade och<br />

fina turer. Det är många som har varit<br />

nöjda med att ingen tur är på stora landsvägar.<br />

Målsättningen har varit så bilfritt<br />

som möjligt på cykelvägar och motionsspår,<br />

säger Birgitta Berntsson-Ärje.<br />

Varken hon, kretsens ordförande Peter<br />

Bryntesson eller tidigare riksordföranden<br />

Anders Drougge hann med att cykla<br />

under veckan. Men de hade provrekat<br />

sträckor på cykel eller satt upp vägpilar<br />

på motorcykel. Även andra volontärer<br />

lade ner mycket arbete tillsammans med<br />

kommunen och turistbyrån.<br />

– Min semester har varit Cykelturistveckan,<br />

säger Birgitta Berntsson-Ärje<br />

och skrattar.<br />

Sommarvädret var väldigt växlande.<br />

– Vi har haft alla slags väder. Det har<br />

varit blåsigt, regnigt, soligt, molnigt och<br />

åskknallar. Idag är det halvklart, säger<br />

Birgitta Berntsson-Ärje på Cykelturistveckans<br />

sista dag före avslutningsfesten.<br />

22


•<br />

•<br />

KENNETH LARSSON, BORÅSKRETSEN<br />

– Jag har varit på Cykelturistveckan cirkus 15 gånger. Det är som<br />

att träffa gamla vänner en vecka om året och jag var polare med<br />

Gun Hägglund. Varje CTV har sin tjusning och i år är det nostalgi,<br />

jag bodde här för 47 år sen. Det är nice att cykla.<br />

BRITT JÖNSSON OCH INGRID BRINK, MÖRARPSKRETSEN<br />

– Det här är 22:a eller 23:e gången vi är på CTV och vi åker<br />

alltid tillsammans. Vi håller oss friska, är runt 70 år och har det<br />

bra. Det är älven som gör mycket av årets CTV. Kanalen är<br />

jättefin och Brinkebergskulles slussar första dagen var jättebra.<br />

•<br />

MADELEINE GRÜNEWALD OCH AGNES NELSSON, KARLSTADS-<br />

KRETSEN<br />

– Det är fjärde Cykelturistveckan och jättekul att vara ute och<br />

röra sig tillsammans och lära känna olika städer. I Trollhättan<br />

var slussarna häftiga och Spikön var jättefin.<br />

•<br />

MARIANNE SUNDSTRÖM, STORSTOCKHOLMSKRETSEN<br />

– Det är sjunde året jag är på CTV. Jag började i Stenungsund<br />

och har varit med sen dess. Jag gillar att cykla, vara ute i naturen<br />

och uppleva mycket. Trollhättan har varit toppen och jag<br />

kommer säkert tillbaka, hembygdsmuseet var verkligen sevärt.<br />

•<br />

•<br />

BIRGITTA BERNTSSON-ÄRJE, ANDERS DROUGGE OCH PETER<br />

BRYNTESSON, VÄNERSBORGS- OCH TROLLHÄTTANKRETSEN<br />

– Vi tycker att det är så roligt att bjuda på detta. Det är<br />

fantastiskt kul. 2007 hade vi CTV i Vänersborg och <strong>2016</strong> i<br />

Trollhättan. Den har varit lyckad och de flesta har varit nöjda.<br />

LARS GREEN, HALMSTADSKRETSEN<br />

– Jag har aldrig varit på Cykelturistveckan innan, det är första<br />

gången för att se hur det går till. Ambitionen i Halmstad nästa år<br />

är att det ska funka till 110 procent, minst. Här har vi njutit i fulla<br />

drag. Det har varit intressant och kul med teknik och slussområdet.<br />

23


RESOR<br />

Familjer som<br />

cykelsemestrar<br />

Två kompisfamiljer delar med sig av sin cykelsommar på<br />

Gotland och cykelpappan Michiel van Asseldonk ger tips<br />

från sina cykelsemestrar med barnfamiljen.<br />

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

Egentligen var det själva<br />

cykelsemestrandet som gjorde<br />

att familjerna Kullingsjö och<br />

Carstensen träffades. Stina<br />

och Oskar Kullingsjö skjutsades<br />

till ett tåg på Västkusten när de såg ett cykelekipage<br />

på vägen. Senare på tågstationen såg<br />

de samma familj, det var Anna-Maria och Erik<br />

Carstensen som försökte lyfta in hela ekipaget<br />

i en knökfull tågvagn.<br />

– Att få på två barn, två cyklar och två vagnar<br />

är ingen drömsituation. Det var kaos, det<br />

var då vi träffades. Oskar och Stina sa att ”Det<br />

där kunde lika gärna vara vi” och sen började<br />

vi prata, berättar Anna-Maria Carstensen.<br />

och krossade tomater.<br />

– Jag önskar att vi alltid hade lika god mat,<br />

säger fyraåringen Ana-Vera, som redan har<br />

anpassat sig till campinglivet och vill att de<br />

ska slå läger på lekplatsen.<br />

Det är tredje gången som hennes familj<br />

cyklar ihop och mamman, Anna-Maria<br />

Carstensen, tycker inte att det är mer bökigt<br />

än vanligt på en cykelsemester.<br />

– Det är ingen skillnad på semester eller<br />

vardag med barn. Att det händer saker runt<br />

omkring och att man ska finnas till. Även<br />

hemma är det fokus på praktiska saker. De är<br />

med i allting och det är skönt att flytta ut alla<br />

aktiviteter. Nu tycker jag inte att det känns<br />

krångligare utan roligare. Det är klart att<br />

det är mer jobb, men det är mycket man har<br />

semester ifrån också, säger hon.<br />

Sommaren <strong>2016</strong> har familjerna blivit<br />

goda vänner och tillsammans står de utanför<br />

färjeterminalen i Visby och packar sina<br />

cykelväskor och cykelvagnar. Föräldraparet<br />

”<br />

Kullingsjö hyr vanliga damcyklar och sätter<br />

fast en dragstång bak på en sadelstolpe, så att<br />

deras treåriga son Alve kan fästa sin cykel på<br />

stången när det behövs. Lillasyster Mylia är<br />

drygt ett år och kommer sitta i en cykelvagn.<br />

Detsamma gäller paret Carstensens ettåriga ANNA-MARIA CARSTENSEN<br />

dotter Elin. Den fyraåriga storasystern Ana-<br />

Vera vill cykla själv så mycket som möjligt.<br />

När allt är färdigpackat hinner de bara cykla<br />

uppför en backe längs ringmuren innan de<br />

stannar för lunch vid en lekplats. En förälder<br />

springer iväg för att köpa en vattenpåse och<br />

fylla upp, en annan förälder hjälper ett barn<br />

gå på toaletten i buskarna, en tredje plåstrar<br />

om ett av barnen som har skurit sig på en<br />

kniv och en fjärde knuffar på de andra barnen<br />

i gungställningen. Mitt i all lek och logistik<br />

blir en enkel campinglunch lagad med bönor<br />

24<br />

Det är ingen skillnad<br />

på semester eller vardag<br />

med barn.<br />

Familjen har lärt sig att vara flexibel när de<br />

cyklar och det har tagit den några friluftssemestrar<br />

för att hitta ett bra tempo.<br />

– Den här gången är vi ännu mer inställda<br />

på att ta allting bara som det kommer. Nu är<br />

det mer fokus på gemenskapen, än vilka platser<br />

man ska till, säger Anna-Maria Carstensen.<br />

De har inte cyklat med en annan familj<br />

tidigare men ser bara fördelar. Även barnen är<br />

kompisar med varandra och är uppväxta med<br />

friluftsliv och naturintressen.<br />

CYKLING<br />

Ana-Vera<br />

Carstensen<br />

med mamma<br />

Anna-Maria<br />

och kompisen<br />

Alve Kullingsjö.


CAMPING<br />

Erik Carstensen och<br />

Oskar Kullingsjö.<br />

FRILUFTSLIV<br />

Stina Kullingsjö<br />

med dottern Mylia.<br />

25


RESOR<br />

CYKELPAUS Alve Kullingsjö leker i sanden.<br />

STRANDMYS Anna-Maria och Elin Carstensen.<br />

KVALITETSTID Erik och Ana-Vera Carstensen.<br />

– Jag tror att barn uppskattar att<br />

vara med andra barn. Både Ana-Vera<br />

och Alve är vana naturmänniskor och<br />

att leka utan leksaker, säger Anna-Maria<br />

Carstensen.<br />

De lämnar lekplatsen och cyklar<br />

vidare genom ett naturreservat på ett<br />

motionsspår med utsikt från kustklipporna.<br />

Under sin vecka tillsammans<br />

besöker de även fågelreservatet på Stora<br />

Karlsö och andra naturområden som<br />

föräldrarna är intresserade av.<br />

– Både jag och Erik tycker att det<br />

skönt att vara ute, tälta och laga mat på<br />

stormköket. Vi tycker väldigt mycket<br />

om att vara i naturen och då vill vi gärna<br />

att även barnen uppskattar det, säger<br />

26<br />

Anna-Maria Carstensen.<br />

De stannar också till vid flera lekparker<br />

och stränder som barnen har<br />

mer intresse av. Familjerna varvar sina<br />

campingnätter i det vilda med besök<br />

hos vänner och bekanta. Barnen kan<br />

leka i en trädgård med klätterställning<br />

under tiden som föräldrarna tvättar<br />

upp kläder, sätter upp tälten och lagar<br />

middag på stormköken.<br />

Även för familjen Kullingsjö är cykelsemestern<br />

ett sätt att kunna behålla sin<br />

livsstil, friluftsintresse och resesätt även<br />

med barn. Som biologer och miljövetare<br />

gillar de att speja på örnar med sina<br />

barn eller plocka ingredienser till måltider<br />

direkt från naturen.<br />

När de cyklar tillbaka till Visby efter<br />

en vecka, och Carstensens ska åka hem,<br />

har Kullingsjös ännu en vecka kvar. De<br />

åker norrut, cyklandes på en gammal<br />

järnvägsbank bland fjärilar, tar småvägar<br />

genom landsbygden och hittar cykelbanan<br />

som går parallellt med stränderna.<br />

– När de andra inte längre är med<br />

känns det lite tomt och då är det väldigt<br />

viktigt att komma till något som är<br />

barnanpassat. Det räcker inte att kolla<br />

på fjärilar, säger Stina Kullingsjö.<br />

När hon och familjen återvänder till<br />

Visby är de nöjda med sin semester.<br />

– På ett sätt blev det som vi hade<br />

tänkt oss. Det här att inte komma så<br />

långt och att det alltid blir mer fokus på<br />

det lilla och saker som man inte planerar.


TOFTA STRAND<br />

Under lågsäsong är en<br />

av Gotlands populäraste<br />

stränder nästan folktom.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

GOTLANDSRUTTEN<br />

CYKLISTER Stina och Oskar Kullingsjö, med barnen<br />

Alve, 3 år, och Mylia, 1 år. Anna-Maria och Erik Carstensen<br />

med barnen Ana-Vera, 4 år, och Elin, 1 år.<br />

CYKELRUTT Visby, Södra hällarna, Tofta strand och<br />

Västergarn där cykelbanan tar slut. Fortsatt söderut<br />

till Kovik och Stora Karlsö. Mot inlandet och norrut<br />

till Sanda, Stenkumla och Visby. Norrut till Ekeby,<br />

Kallgatburg, Tingstäde och på banvall och småvägar<br />

till Väskinde. Tillbaka via cykelbana från Lummelunda<br />

och åter i Visby. Totalsträcka 15 mil.<br />

CYKELSTOPP Lekparker på Leva kungslador, Pannkakslandet<br />

och Krusmyntagården. Badplatser i Tofta,<br />

Kovik, Tingstäde träsk, Brissund och Snäck.<br />

TINGSTÄDE<br />

TRÄSK<br />

VISBY<br />

BRISSUND<br />

SANDA<br />

BARNSEMESTER<br />

Oskar Kullingsjö och<br />

dottern Mylia med<br />

kikaren i beredskap<br />

för att skåda fåglar.<br />

TOFTA STRAND<br />

STENKUMLA<br />

KOVIK OCH<br />

STORA KARLSÖ<br />

27


RESOR<br />

Cykeltips för<br />

familjeturen<br />

1<br />

CYKLING<br />

Cykelsemester med<br />

barn skiljer sig från<br />

den vanliga touringtrippen.<br />

Dagssträckorna blir<br />

inte enligt plan, det ställs högre<br />

krav på separerade cykelvägar<br />

och det behövs ytterligare<br />

utrustning. En familjesemester<br />

på cykel kan inte ses som<br />

en prestation som räknas i<br />

antal mil, utan snarare en friluftsupplevelse<br />

med kortare<br />

sträckor mellan täta aktiviteter.<br />

Beroende på barnens<br />

ålder och cykelvana kan de<br />

antingen cykla själva, använda<br />

en påhängscykel eller åka med<br />

i en cykelvagn. Eller växla<br />

mellan de olika alternativen,<br />

beroende på vilken typ av<br />

väg man cyklar på eller vad<br />

barnen är sugna på.<br />

En vanlig cykeldag kan ta<br />

mellan fyra och åtta timmar,<br />

resten av tiden går ofta åt till<br />

måltider och logistik. Mindre<br />

28<br />

barn som har suttit i vagn hela<br />

dagen kommer troligen att vara<br />

pigga på kvällen, när föräldrarna<br />

är trötta, men när barnen<br />

själva cyklar kanske krafterna<br />

inom familjen är lite mer i fas.<br />

2<br />

UTRUSTNING<br />

Bra cyklar och<br />

vagnar som tål<br />

terräng, med<br />

många växlar och tåliga däck<br />

underlättar. Byt gärna till<br />

touringdäck på allting. Flera<br />

cykelvagnar har multifunktioner<br />

och har ett eller två<br />

nedfällbara hjul, så att man<br />

kan koppla ifrån och använda<br />

den som barnvagn. Vissa cykelvagnar<br />

har inbyggda stötdämpare<br />

eller tillbehör att köpa<br />

till. Storleken på vagnarna<br />

har betydelse för hur många<br />

barn eller hur mycket packning<br />

som får plats, men även bredden<br />

spelar roll för hur smidig<br />

den är för att till exempel ta<br />

sig igenom en dörröppning.<br />

Om man cyklar med jämnåriga<br />

barn är det bra om de har<br />

cyklar i liknande storlekar.<br />

Övrig utrustning och kläder<br />

varierar beroende på hur man<br />

bor och hur vädret är. På samma<br />

sätt som alla vuxengrejer<br />

kan vara anpassade för friluftsliv<br />

är det bra med lätttorkade<br />

lager-på-lager-kläder<br />

och smidiga köksgrejer, även i<br />

barnstorlek. Ett första-hjälpenkit<br />

kan rustas med färgglada<br />

plåster och våtservetter. För<br />

skoj skull kan barncykeln få<br />

en klatschig vimpel eller rolig<br />

ringklocka.<br />

BOENDE<br />

Familjen<br />

4Kullingsjö<br />

i sitt fyramannatält.<br />

LIVSMEDEL<br />

Lunch på stranden<br />

med morötter, linser och<br />

nyplockad strandmålla.<br />

3<br />

3LIVSMEDEL<br />

Matrutiner kan<br />

inte alltid hållas,<br />

så laddningar med<br />

olika mellanmål är bra, majskrokar,<br />

frukt, nötter eller<br />

vad barnen tycker om. Enkel<br />

campingmat, som pasta, nudlar<br />

eller liknande, med någon<br />

grönsak och lite sås eller soppa<br />

på påse, fungerar för barn<br />

också. Längs cykelleder finns<br />

det ofta mataffärer i närheten<br />

för att köpa färskvaror eller<br />

barnmatsburkar. Ta med<br />

mycket vatten, i pet-flaskor<br />

eller särskilda vattenpåsar.<br />

4BOENDE<br />

Tält är det klassiska<br />

boendet för cykelsemestrande<br />

familjer,<br />

men vandrarhem, hotell eller<br />

att besöka personer i deras<br />

hem är också alternativ.<br />

Fördelen med att campa vilt<br />

är att man kan slå läger när<br />

det passar. Det kan dock bli<br />

bökigt om det är dåligt väder,<br />

när saker behöver tvättas eller<br />

torkas. På campingar finns ofta<br />

andra familjer, lekparker eller<br />

aktiviteter. Tipset är att ha med<br />

tältet och varva allemansrätt<br />

med camping och annat boende.


5 6<br />

PLANERING<br />

Var inte för låst i<br />

planeringen, förutom<br />

en grov rutt med ditoch<br />

hemresa med möjligheter<br />

att ta sig hem från olika destinationer.<br />

Eller cykla i en loop,<br />

där det går att gena över om<br />

det krävs. Genom att rikta<br />

in sig på sammanhängande<br />

cykelleder kan semestern<br />

bli så bilfri som möjligt. Om<br />

det saknas cykelbanor kan<br />

småvägar eller banvallar vara<br />

lämpliga. Europeiska leder<br />

har ofta specifika cykelguideböcker<br />

som är användbara.<br />

Kolla gärna upp vad det<br />

finns längs vägen, som olika<br />

typer av lekplatser, badplatser<br />

eller andra barnaktiviteter.<br />

Planera för olika scenarion<br />

och rutter men var flexibel.<br />

DESTINATION<br />

Svenska leder som<br />

Kattegattleden,<br />

Sydostleden och<br />

Cykelspåret kan ge bilfria<br />

sträckor lämpliga för barn<br />

som cyklar själva. Välj gärna<br />

en led eller rutt med roliga<br />

destinationer. Ta en provrunda<br />

först, i ett bekant närområde,<br />

eller kanske en kortare tur<br />

från Köpenhamn till Legoland.<br />

Danmark är platt, lättillgängligt<br />

och har ett väl utbyggt<br />

cykelvägnät för veckoturer<br />

på exempelvis Bornholm.<br />

Detsamma gäller för Holland<br />

och Tyskland. Det går att<br />

hitta barnvänliga cykelpaketresor<br />

eller på egen hand följa<br />

väldokumenterade Euroveloleder<br />

på kontinenten i länder<br />

som Frankrike och Spanien.<br />

2<br />

UTRUSTNING<br />

Elin Carstensen<br />

i cykelvagnen<br />

Thule Chariot.<br />

29


PRODUKTER<br />

CYKLAR<br />

I BARN-<br />

FORMAT<br />

De nya barncyklarna har kommit<br />

till Sverige och de är lättare. De<br />

ska vara lättviktare såväl som<br />

lätthanterliga. <strong>Cykling</strong> har kollat<br />

in marknaden.<br />

30<br />

BARNCYKLIST<br />

Quintus Hielscher på sin<br />

Hoy Bonaly i Stockholm.<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson


Lättare cyklar för<br />

livslång cykelkärlek<br />

Barncykeltillverkare har länge konkurrerat om uppmärksamheten genom att<br />

välja coola detaljer och design före funktion. Under det senaste decenniet har<br />

en rad tillverkare specialiserat sig på blingfria cyklar anpassade för barn.<br />

När jag skulle köpa cykel till äldsta<br />

sonen blev det först en begagnad gul<br />

sak från 90-talet. Men när jag skulle<br />

släpa hem den fick jag en chock. Den lilla<br />

cykeln vägde lika mycket som en tung<br />

standardcykel för vuxna.<br />

Även om sonen lyckades lära sig cykla<br />

på kolossen, blev det en trist process<br />

som gjorde att han riskerade att tappa<br />

glädjen i att cykla. Han orkade inte ens<br />

trampa sig över svaga sluttningar och<br />

det hände mer än en gång att han tappade<br />

cykeln vid av- och påstigning, med<br />

tårar och smärta som resultat.<br />

Att hitta en lättare barncykel visade<br />

sig vara svårt, men inte omöjligt. Internationellt<br />

har det dykt upp en nisch som<br />

specialiserat sig på just detta. Pionjären<br />

heter Islabikes, men sen lanseringen för<br />

tio år sen har en rad andra tillverkare<br />

poppat upp på marknaden. Vad är det då<br />

som utmärker dessa cyklar?<br />

Vikten är det största försäljningsargumentet<br />

för lätta cyklar. En 20-tumscykel<br />

från exempelvis Islabike, Cnoc 20, väger<br />

enligt specifikationen 6,8 kilo. En del<br />

av den vinsten ligger i att ramrören har<br />

mindre diameter och tunnare gods, men<br />

även valet av komponenter spelar in.<br />

Mountainbikeboomen från 1980-talet<br />

lever kvar i barncyklarnas stilideal. Överdimensionerade<br />

ramrör, grova dubbdäck<br />

och dämpad framgaffel är snarare regel<br />

än undantag, även för cyklar som aldrig<br />

kommer att köras i skogen och som<br />

knappast är gjorda för det heller. Många<br />

barncyklar som säljs i Sverige väger<br />

runt 15 kilo, det vill säga ungefär som<br />

en standardcykel för vuxna, och ofta<br />

uppemot hälften av barnens egen vikt.<br />

Det är troligen få vuxna som skulle<br />

acceptera en cykel som vägde mellan 30<br />

och 40 kilo.<br />

Storleken är också av vikt. Hjulstorleken<br />

har varit ett vanligt sätt att benämna<br />

storleken på barncyklar. Men det kan<br />

vara helt missvisande. Ramstorleken och<br />

geometrin varierar, vilket påverkar hur<br />

högt toppröret är. Om beninnerlängden<br />

är kortare än topprörets högsta punkt<br />

går det inte att stå över den oavsett hjulstorlek.<br />

Därför har många tillverkare av<br />

lätta barncyklar flera olika ramstorlekar<br />

med samma hjulstorlek, och många anger<br />

minsta beninnerlängd för att det ska<br />

bli lättare att hitta rätt cykel. Små barn<br />

ska kunna stå med båda fötterna säkert i<br />

marken medan de sitter i sadeln, medan<br />

en fot räcker när de blir lite äldre.<br />

Bromsarna är ytterligare en skillnad.<br />

De flesta av de lättare barncyklarna<br />

saknar fotbroms och har inte heller navväxlar.<br />

Istället är de antingen utrustade<br />

med ett frihjul som gör att det går att<br />

trampa bakåt, eller så har de utanpåliggande<br />

växlar som för många vuxna. Det i<br />

kombination med handbromsarna håller<br />

nere vikten på cykeln. Samtidigt finns<br />

det faktiskt goda argument för handbromsen,<br />

särskilt på cyklar för de lite<br />

större barnen. De ger bra bromsverkan<br />

och är lättare att anpassa inbromsningar<br />

än med fotbromsen. Cyklar för mindre<br />

barn är utrustade med handbromsreglage<br />

som är anpassade för små och inte<br />

så starka händer.<br />

Vevpartiet skiljer sig från vuxencyklar.<br />

Kortare ben behöver kortare<br />

vevarmar. En gammal tumregel är att<br />

vevarmslängden bör vara en tiondel av<br />

kroppslängden. Om barnet mäter 120<br />

centimeter bör vevlängden alltså vara<br />

120 millimeter. Ett bättre mått är dock<br />

att vevarmslängden ska vara 20 procent<br />

av beninnerlängden. Barn har också<br />

smalare höfter. Därför behöver de ett<br />

kortare avstånd mellan pedalerna. Många<br />

barncyklar använder vuxenmått, 150<br />

centimeter eller mer, vilket innebär att<br />

de behöver trampa med benen vinklade<br />

utåt.<br />

Styret är en annan cykelkomponent<br />

som skiljer sig från de gamla barncyklarna.<br />

Smalare styren anpassade för barns<br />

axelbredd är standard på många av de<br />

lättare varianterna, som exempelvis<br />

Frog, Hoy och Islabikes. Med ogängade<br />

styrlager som är vanliga i dag är det dock<br />

svårare att justera höjden på styret. Att<br />

byta till ett BMX-styre kan ge barnet en<br />

mer upprätt sittställning även om det<br />

inte går att justera styrstammen högre.<br />

Fredrik Hielscher<br />

31


PRODUKTER<br />

”<br />

Här är några populära barncyklar med<br />

låg vikt. Vi har valt att jämföra cyklar med<br />

20-tumshjul och modeller för de barn som är redo<br />

för växlar. De rekommenderas från cirka fem års<br />

ålder och uppåt beroende på kroppsbyggnad.<br />

FREDRIK HIELSCHER, CYKELFRÄMJANDET I STORSTOCKHOLM<br />

LÄTTA CYKLAR<br />

SPECIFIKATION FUNKTION FROG BIKES 52 HOY BONALY 20<br />

ÅLDER OCH LÄNGD<br />

Förutom barnets ålder och<br />

längd används beninnerlängd,<br />

centimetermåttet från<br />

gren till golv.<br />

För barn mellan 5 och 6 år.<br />

För barn från 5 år och uppåt.<br />

STORLEK OCH VIKT<br />

Många av tillverkarna har<br />

mer än en ramstorlek för varje<br />

hjulstorlek. Vikten är låg.<br />

Totalvikt 8,75 kilo.<br />

Totalvikt cirka 8 kilo.<br />

RAM OCH GAFFEL<br />

Ramarna här är tillverkade i<br />

aluminium, ofta med reducerade<br />

rör. Gaffelmaterial varierar.<br />

Ram av aluminium 25,4 cm<br />

och framgaffel i aluminium.<br />

Ram 6061 aluminium med<br />

fästen för flaska och stänkskärmar.<br />

Gaffel i aluminium.<br />

VÄXLAR<br />

Växlarna är utanpåliggande<br />

och har enbart bakväxel.<br />

8 växlar. Bakväxel och reglage,<br />

Shimano Alivio.<br />

6 växlar. Bakväxel och reglage,<br />

Shimano Tourney.<br />

BROMSAR<br />

Samtliga av dessa cyklar<br />

har handbromsar i juniorutförande<br />

och inte fotbroms.<br />

Tektro 836AL V-bromsar fram<br />

och bak. Tektro bromsreglage.<br />

Tektroreglage och Tektro RX1<br />

mini V-bromsar bak och fram.<br />

STYRE<br />

Har styren med lätt böj och<br />

anpassade till barns smalare<br />

axlar.<br />

Aluminium, bredd 460 mm.<br />

Styrstam 38 mm, också i<br />

aluminium.<br />

Aluminium, bredd 500 mm.<br />

Styrstam 60 mm i aluminium.<br />

VEVPARTI<br />

Bör vara anpassade för barn,<br />

kortare vevarmar och mindre<br />

bredd mellan pedalerna.<br />

114 mm i aluminium, 32t<br />

klinga i stål och kedjeskydd<br />

i plast.<br />

Prowheel 114 mm i aluminium<br />

med klingskydd i plast. 32t<br />

aluklinga.<br />

PRIS OCH TILLGÅNG<br />

Cirkapris vid svenska återförsäljare<br />

eller via internet.<br />

3 500 kronor. Finns i butik på<br />

Karlssons cykel och Cykloteket.<br />

3150 kronor, frakt 330 kronor.<br />

evanscycles.com<br />

32


Nya barncyklar är på ingång<br />

Allt fler tillverkare satsar på lätta<br />

barncyklar. Men de har hittills varit<br />

svåra att få tag på i Sverige. Nu är<br />

dock utbudet större än någonsin,<br />

både via internet och i butik.<br />

Islabikes är föregångaren. Det var<br />

dock länge svårt att få tag i deras cyklar<br />

här, eftersom de under en tid inte gick<br />

att beställa direkt till Sverige. Att be<br />

vänner i Storbritannien beställa och därefter<br />

skicka vidare till Sverige har varit<br />

en lösning. Att de har varit svåra att få<br />

tag i har också lett till höga andrahandspriser<br />

på köp- och säljsajter och forum i<br />

Sverige.<br />

Sen i fjol skickar Islabikes cyklar också<br />

till Sverige. Och många av konkurrenterna<br />

gör detsamma. För den som föredrar<br />

att köpa cykel i butik har märket Frog<br />

letat sig in i sortimentet i några butiker<br />

i landet. Karlssons cykel i Göteborg var<br />

först ut. Därefter är Cykloteket, en kedja<br />

med butiker i Stockholm och Västerås.<br />

– Handlar det om barncyklar är det<br />

nästan bara Frog som gäller här. Och<br />

personalen gillar verkligen cyklarna,<br />

säger Joakim Fernandez, som är säljare<br />

på Cykloteketes butik i Västberga i södra<br />

Stockholm.<br />

Vikten är ett tungt argument.<br />

– Vi brukar ta fram en annan tyngre<br />

cykel och låter föräldrarna lyfta och jämföra<br />

själva. I de flesta fallen väljer de den<br />

lättare cykeln, säger Joakim Fernandez.<br />

ISLABIKES BEINN 20 SMALL KANIA 20 SMALL PELLO ROVER RIDGEBACK DIMENSION 20<br />

För barn 5 år eller äldre.<br />

Minsta beninnerlängd är 47<br />

cm och barnets minimilängd<br />

112 cm.<br />

För barn från 5 år och uppåt.<br />

För barn från 5 år och uppåt.<br />

För barn från 5 år och uppåt.<br />

Totalvikt 8 kilo.<br />

Vikt utan pedaler 7,75 kilo.<br />

Totalvikt 8,4 kilo<br />

Totalvikt 7,8 kilo.<br />

Ram 25,4 cm, 7005 T6 värmebehandlad<br />

alu. Stålgaffel<br />

(Cro-mo) med skärmfästen.<br />

Ram i 6061 aluminium och<br />

gaffel i aluminium.<br />

Ram i 6061 aluminium och<br />

gaffel i aluminium.<br />

Ram i värmebehandlad 6061<br />

aluminium med reducerade<br />

rör. Gaffel i Hi tensile-stål.<br />

7 växlar. Bakväxel Sram X4,<br />

vridreglage Sram 3.0 Comp.<br />

8 växlar. Bakväxel och<br />

reglage, Shimano Altus.<br />

7 växlar. Bakväxel Sram-X4,<br />

reglage Sram 3.0 Comp.<br />

7 växlar. Shimano Tourney<br />

bakväxel och vridreglage.<br />

Islabikes mini-V-bromsar fram<br />

och bak. Islabike bromsreglage.<br />

Tektro V-bromsar bak och<br />

fram.<br />

Bromsar Tektro mini-V-broms<br />

fram och bak. Tektro micro<br />

bromshandtag.<br />

V-bromsar bak och fram.<br />

Tektro bromshandtag.<br />

Aluminium, bredd 480 mm<br />

med Islabikes ultra slim grips.<br />

Alustyrstam 50mm.<br />

Aluminium 6061, 500 mm<br />

bredd. Styrstam i aluminium<br />

PLP 50 mm. Ahead.<br />

Styre i aluminium 500 mm<br />

och styrstam med bredd Alu<br />

Ahead 60 mm.<br />

Riserstyre i aluminium,<br />

540 mm bredd. Gängat<br />

styrlager.<br />

114 mm aluminium, 32t aluklinga<br />

med skydd i plast.<br />

114 mm aluminium, 32t klinga.<br />

Skydd i plast.<br />

127 mm Pello special i aluminium,<br />

30t klinga i aluminium.<br />

Skydd i plast.<br />

140 mm vevarmar i aluminium,<br />

36t klingor i aluminium.<br />

4 000 kronor inklusive frakt.<br />

islabikes.co.uk<br />

5 000 kronor, frakt 270 kronor.<br />

kaniabikes.com<br />

430 dollar. Säljs i USA och<br />

skickas inte till Sverige ännu.<br />

3 000 kronor plus frakt.<br />

evanscycles.com<br />

33


FÖRENING<br />

Politik och påverkan<br />

POLITIKER<br />

Gotlandskretsens<br />

Sören Grytting<br />

ger en tidning till<br />

Carl Bildt (M).<br />

Hans pappa,<br />

Daniel Bildt, var<br />

hedersmedlem<br />

och tidigare<br />

ordförande för<br />

Cykelfrämjandet<br />

i Halmstad.<br />

VISBY <strong>Cykling</strong>en var en het fråga<br />

under politikerveckan i Almedalen.<br />

Cykelfrämjandet hade inga egna<br />

arrangemang, men medlemmar<br />

deltog i flera seminarier och debatter. Ett<br />

av dem arrangerades av Gymnastik- och<br />

idrottshögskolan i Stockholm, GIH, där<br />

forskaren och humanbiologen Peter<br />

Schantz presenterade en rapport om<br />

vardagsmotion. Den visar att arbetspendling<br />

med cykeln kan minska risken<br />

för välfärdssjukdomar med upp till 50<br />

procent jämfört med fysiskt inaktiva.<br />

Men också att hälsovinsterna försvinner<br />

om cykeln får stå över vintern.<br />

– Träning är en färskvara och det går<br />

inte att lagra hälsovinsterna. Det är<br />

därför det är viktigt att informera om<br />

och satsa på exempelvis vintercykling.<br />

Cykelfrämjandets ordförande Lars<br />

Strömgren var en av paneldeltagarna.<br />

Han efterfrågade bland annat fler<br />

satsningar på barncykling och en infrastruktur,<br />

som gör det enkelt och lockande<br />

att välja cykeln framför bilen.<br />

– I Köpenhamn har exempelvis<br />

cykelslangen blivit en turistattraktion<br />

som lockar massor med folk. Och det<br />

finns absolut utrymme för att bygga<br />

Trafikantveckan på gång<br />

EUROPA Årets Trafikantvecka,<br />

med det internationella<br />

namnet European Mobility<br />

Week, genomförs mellan 16<br />

och 22 september. Däremellan<br />

pågår aktiviteter för att<br />

34<br />

främja hållbara resor och<br />

transporter. Cykelfrämjandet<br />

är en av aktörerna och<br />

det svenska samordningsansvaret<br />

ligger, från och med<br />

i år, hos Trafikverket.<br />

Cykelfrämjare pensioneras<br />

SVERIGE Cykelfrämjaren<br />

Marianne Jönsson, kanslioch<br />

ekonomiansvarig, går<br />

i pension i oktober vid 67<br />

års ålder. Hon lämnar sin<br />

anställning och kansliet<br />

i Helsingborg efter nästan<br />

tolv år i tjänsten. Fram till att<br />

årsmötet, våren 2017, ska<br />

besluta om kansliets lokalisering<br />

tar Föreningshuset<br />

över hennes arbetsuppgifter.


på plats<br />

HUR VAR CYKELSOMMAREN?<br />

ENTREPRENÖR<br />

Näringslivet<br />

var också på<br />

plats, bland<br />

annat Tony<br />

Grimaldi,<br />

vd för<br />

Cycleurope.<br />

LARS STRÖMGREN, ORDFÖRANDE<br />

– Som pampig inledning på sommaren<br />

höll vi i ECF:s årsmöte, följt av Almedalen,<br />

där cykelfrågorna stiger på<br />

agendan. Jag körde även Vätter<strong>nr</strong>undan<br />

och besökte Cykelturistveckan.<br />

JOURNALIST<br />

En av Almedalsveckans<br />

främsta<br />

politska reportrar,<br />

Thomas<br />

Ramberg på<br />

Sveriges Radio,<br />

tog sig runt i<br />

Visby på cykel.<br />

LINDA KUMMEL, SEKRETERARE<br />

– Att bygga cykellogiskt drog stor<br />

publik i Almedalen. På min semester<br />

i franska La Rochelle var centrum bilfritt<br />

och alla cyklade till marknaden.<br />

sådant också i Sverige. Men det viktigaste<br />

är att se till att det är ett sammanhållet<br />

och bra cykelvägnät och att vi bygger för<br />

alla typer av cyklister, sade Lars Strömgren.<br />

Han och Cykelfrämjandets sekreterare<br />

Linda Kummel deltog också i NCC:s seminarium<br />

"Bygg Cykellogiskt", om hur man<br />

kan bygga en inkluderande stad och hur<br />

cykling kan binda samman olika stadsdelar<br />

på ett hållbart sätt.<br />

Den kommande nationella cykelstrategin<br />

debatterades i Naturskyddsföreningens<br />

seminarium, där bland andra Svensk<br />

cyklings vd Klas Elm deltog. Strategin<br />

skulle ha lanserats i somras men har<br />

ännu inte presenterats.<br />

Projektet Frihet på cykel och Gotlandskretsen<br />

var också på plats i Almedalen.<br />

Text: Fredrik Hielscher<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

ARIJANA MARJANOVIC,<br />

VICE ORDFÖRANDE<br />

– Vacker! Jag har cyklat på en ö i<br />

Kroatiens skärgård, på en bana mellan<br />

turkosblått vatten och pinjeträd. Sen<br />

har jag cyklat till Tyresö slott också.<br />

100<br />

SÅ MÅNGA MIL CYKLADE<br />

STYRELSELEDAMOTEN<br />

GÖRAN SMITH I DE<br />

KLIPPIGA BERGEN I USA.<br />

Europas cykelaktörer samlades<br />

STOCKHOLM I maj i år<br />

kom Cykeleuropa till Sverige.<br />

I dagarna fyra gästade runt 90<br />

cykelidkare från 28 europeiska<br />

länder huvudstaden för att<br />

diskutera cykling och delta på<br />

European Cyklists’ Federations<br />

årsmöte. Danmark, Nederländerna<br />

och Italien presenterade<br />

sina framgångssagor i hur de<br />

utvecklat cykling och infrastruktur<br />

och fått fler att cykla mer.<br />

Avslutningsvis tog svenska<br />

cykelfrämjare sina europeiska<br />

kollegor runt på olika temabaserade<br />

utflykter.<br />

– Det var fantastisk, säger ECF--<br />

ordföranden Manfred G Neun.<br />

35


Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr<br />

och unikt naturliv runt en<br />

av Sveriges vackraste sjöar?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen <strong>2016</strong>:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2-7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

CYKELTURISTVECKAN<br />

Halmstad 30 juli till 4 augusti 2017<br />

cykelframjandet.se/ctv<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

Cykla på egen hand i Europa<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

Våra längs övriga floder cykelturer och sjöar, genom<br />

• Vinvägen vinområden i Alsace och idylliska byar.<br />

• Provence<br />

Våra cykelturer:<br />

och Camargue<br />

Cykel & båt:<br />

• Slott • Moseldalen och vin i Loiredalen • Moselfloden<br />

• Salzkammergut • Alsace – vinvägen i Österrike • Hollands sjöar och<br />

• Boden‐sjön<br />

• Bodensjön runt<br />

kanaler<br />

• Toscana • Salzkammergut • Mallorca • Donau, Rhen<br />

• Mallorca<br />

• Elbe och Moldau<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

• Toscana<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Moselfloden<br />

• Piemonte, Schweiz<br />

• Grekiska öar<br />

• Holland • Provence och • Donau Camargue • Belgien och Flandern<br />

• Kroatiska • Cykelvägen längs övärlden Donau • Bordeaux och<br />

• Grekiska • Holland – cykelparadiset öar<br />

Champagnedistrikten<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

www.queentravel.se<br />

ring 0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

Pittoreska Provence<br />

Halvpension 4 nätter, cykelhyra,<br />

bagagetransport, detaljerade kartor<br />

och vägbeskrivningar på svenska.<br />

Pris per person i dubbelrum<br />

5 dagar från 6 090 kr<br />

www.locafrance.se tel. 0340-653920<br />

CYKELPAKET<br />

I EUROPA<br />

Cykla i Provence, Toscana, runt Bodensjön<br />

eller längs med Mosel. Cykel och<br />

båt i Kroatien, Holland eller Italien.<br />

Se vår hemsida för fler förslag.<br />

•<br />

Cykla på egen hand i egen takt<br />

Bagagetransport mellan hotellen<br />

Det personliga alternativet!<br />

Cycling Sweden<br />

www.cyclingsweden.se<br />

info@cyclingsweden.se<br />

Tel 070-670 55 93<br />

Active Escapes AB<br />

36


KALENDARIUM<br />

Eurobike cykelmässa<br />

FRIEDRICHSHAFEN, TYSKLAND<br />

31 augusti–4 september<br />

Eurobike är den största cykelmässan<br />

som samlar cykelbranschen under de tre<br />

första dagarna. Därefter, under helgen<br />

3–4 september, öppnar mässan för allmänheten<br />

till en Eurobike-festival, med<br />

produkttest och cykelfest.<br />

eurobike-show.com<br />

Säröleden motionslopp<br />

GÖTEBORG<br />

4 september, 9.30<br />

För 42:a gången cyklas Säröleden, ett<br />

motionslopp för hela familjen på 5 mil.<br />

Start inne på Slottsskogsvallen, anmäl<br />

via ”Korpen Göteborg 031-7266084”,<br />

mer info finns på Göteborgskretsens<br />

hemsida.<br />

cykelframjandet.se/goteborg<br />

Trail Building School<br />

PERSHYTTAN, NORA<br />

16–17 september<br />

Cykelfrämjandet arrangerar en gratis workshop<br />

om stigbyggande med internationell<br />

MTB-expert. Tvådagarskursen lär ut hur<br />

attraktiva och hållbara cykelstigar för<br />

mountainbike skapas. Mer information<br />

och anmälan finns via mejl till Hans Stoops.<br />

hans.stoops@cykelframjandet.se<br />

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor<br />

cykelframjandet.se/kretsar<br />

GÖTEBORG<br />

2 september, 17.30<br />

Samling på Linnéplatsen för<br />

cykeltur, på 2 mil, till Kulturnatta<br />

i Kvarnbyn. Owe är<br />

turledare, 0702-896721.<br />

8 september, 18.00<br />

Samling vid Operan för tur<br />

på 2 mil till Kinne på Hisingen,<br />

med Lennart, 0701-871331.<br />

11 september, 12.00<br />

Avslut och prisutdelning för<br />

årets cykelorientering med<br />

fika. Samling vid lokalen,<br />

Lilla Munkebäcksg 11 A.<br />

Annika, 0706-321326 och<br />

Ingemar, 0705-732842.<br />

14 september, 18.00<br />

Tur via Södra Älvstranden<br />

från Operan. 15 kilometer<br />

med Elin, 0737-207245.<br />

25 september, 11.00<br />

Tur till Västra Långevattnet på<br />

2 mil. Samling vid Ullevi Bollen<br />

med Ralf, 0706-997509.<br />

2 oktober, 12.00<br />

Cykelresa genom dåtidens<br />

Göteborg under 1 mil.<br />

Samling på Järntorget med<br />

Lisbeth som är turledare,<br />

0705-563269.<br />

HALMSTAD<br />

3-4 september<br />

Gemensam helgcykling med<br />

grannkretsarna. Turen går<br />

från Kungsbacka till Varberg<br />

längs Kattegattleden.<br />

27 oktober, 18.00<br />

Medlemsmöte och höstträff<br />

på Alla hjärtans hus på<br />

Kyrkogatan 3.<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet under <strong>2016</strong><br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

En tillbakablick på det gångna<br />

jubileumsåret med bilder<br />

och berättelser. Föreningen<br />

bjuder på fika.<br />

JÖNKÖPING<br />

1 september, 17.30<br />

Samling vid Hamnpiren för<br />

cykeltur till Tenhult med besök<br />

vid hantverksfirman Träbiten.<br />

Roland, 0730-423592.<br />

5 september, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

Vandrarhemmet vid Rocksjön,<br />

med Siv, 0734-387756.<br />

Cykel<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

37


KALENDARIUM<br />

Cykelotta med Arkdes<br />

STOCKHOLM<br />

11 och 25 september, 6.00–9.00<br />

Gudiad cykeltur med fokus på bostadsfrågan<br />

under olika epoker, från miljonprogramshus<br />

till exklusiva bostäder, med<br />

Arkitektur- och designcentrum. Start<br />

på Skeppsholmen och avslut i museets<br />

trädgård med en gemensam frukost.<br />

arkdes.se/articles/cykelotta<br />

Cykelkarneval genom city<br />

STOCKHOLM<br />

18 september<br />

Den tredje cykelkarnevalen kommer att<br />

starta från Norrbro, utanför riksdagshuset.<br />

Från 10.00 pågår bland annat cykelutställning,<br />

cykelpimpning, cykelmek och<br />

lastcykelmässa. Naturskyddsföreningen<br />

är arrangör och paraden startar 14.00.<br />

cykelkarneval.com/<br />

Cykelkurser för vuxna<br />

STOCKHOLM<br />

September<br />

Kursstart för cykelkurser för vuxna.<br />

5 september 17.00 i Tyresö<br />

12 september 16.00 i Akalla<br />

13 september 16.00 i Farsta<br />

21 september 16.00 i Sundbyberg<br />

22 september 16.30 i Järfälla<br />

Anmäl till kristin.lidback@bahnhof.se<br />

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor<br />

cykelframjandet.se/kretsar<br />

8 september, 17.30<br />

Start från Hamnpiren för<br />

cykeltur till polishuset för<br />

visning av en oäkta konstsamling.<br />

Eiron, 0702-238925.<br />

12 september, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

Vandrarhemmet vid Rocksjön,<br />

med Sven-Olof, 0703-141088.<br />

15 september, 15.30<br />

Samling vid Halls hörna<br />

för tur till en visning på<br />

Jönköpings-Posten.<br />

26 september, 19.00<br />

Cykelavslutning för säsongen<br />

hos Hasse på Sjökanten.<br />

MALMÖ<br />

3–4 september, 8.30<br />

Faelles weekendtur på östra<br />

Själland till Stevns klint, 6 mil<br />

om dagen, med övernattning<br />

på Store Heddinge vandrerhjem.<br />

Start från Köpenhamn<br />

Central med samling under<br />

uret mitt inne på centralen.<br />

Tåg till och från Köge.<br />

Henning, +45-26-745838.<br />

16–22 september, 16.00<br />

Under den europeiska<br />

Trafikantveckan, European<br />

mobility week, diskuterar<br />

kretsen trafikfrågor med<br />

allmänheten och andra cykelaktörer<br />

varje dag. Kontakta<br />

kretsen senast 2 september<br />

för att vara med.<br />

38<br />

24 september, 9.00<br />

4 mil av Köpenhamn med<br />

Henning som guide. Samling<br />

under uret mitt inne på<br />

Köpenhamns Central. Föranmälan<br />

senast 17 september.<br />

19 november, 15.00<br />

Planeringsträff i PRO:s lokal,<br />

Augustenborgsgatan 23 E,<br />

med enklare förtäring. Dragning<br />

av aktivitetslotteri och<br />

cykelorientering. Föranmälan<br />

senast 5 november, gärna<br />

med förslag på aktiviteter, till<br />

Leif 040-83377.<br />

MÖRARP<br />

3–4 september<br />

2-dagarstur med Halmstadoch<br />

Varbergskretsarna längs<br />

Kattegattleden från Kungsbacka<br />

till Varberg. Kontakta<br />

Marianne för mer information<br />

042-140110, 0730-486585.<br />

7 september 18.00–19.00<br />

Onsdagscykling från Ica i Bjuv.<br />

8 september, 17.30<br />

Start från Olympiahallen för<br />

en cykelrunda i Helsingborgstrakten,<br />

40–50 kilometer.<br />

14 september 18.00–19.00<br />

Onsdagscykling från Ica i Bjuv.<br />

15 september, 17.30<br />

Cykeltur från Olympiahallen<br />

för en runda i Helsingborgstrakten,<br />

4–5 mil.<br />

30 oktober, 18.00<br />

Årsmöte i Billesholm.<br />

NORRBOTTEN<br />

24 september, 11.00–15.00<br />

Aktiviteter i Södra hamn,<br />

Luleå, med cykelvisning och<br />

MTB-träning. Cykelfrämjandets<br />

debatt med politiker, Luleås<br />

planer att bli årets cykelstad<br />

och info om cykelpoolen. Se<br />

annonsering i lokaltidningar.<br />

STORSTOCKHOLM<br />

4 september, 10.00<br />

Nackarunda, 35 kilometer,<br />

med samling på Värmdöleden<br />

vid Nacka kyrka. Jane<br />

är turledare 0762-176868.<br />

25 september, 10.00<br />

Säsongsavslutning med Konstringen<br />

på Ekerö, cirka 3 mil<br />

med Anita, 0707-137080, från<br />

Karlbergs pendeltågsstation.<br />

STOCKHOLM NORRORT<br />

6 september, 10.00<br />

Tisdagstur, 2 mil, från Gamla<br />

apoteket i Upplands Väsby.<br />

SÖRMLAND<br />

7 september, 17.00<br />

Cykeltur till Torshälla längs<br />

Hälsans stig, cirka 2 mil.<br />

Samling vid Pin Point i Eskilstuna.<br />

Kristina, 0706-233698.<br />

VARBERG<br />

3–4 september<br />

Helgtur med grannkretsarna<br />

längs Kattegattleden, från<br />

Kungsbacka till Varberg med<br />

Lisbet 0725-044982.<br />

7 november<br />

Höstmöte på Eskilsgatan.<br />

VETLANDA<br />

1 september, 10.00<br />

Torsdagstur till Vikellagården.<br />

Start från torget med Maiken.<br />

5 september, 18.00<br />

Måndagstur från torget till<br />

Korpstugan Östanå. Där bjuder<br />

kretsen på fika, underhållning,<br />

utlottning och utnämning av<br />

årets cykelfrämjare.<br />

ÖREBRO<br />

5 september, 16.00<br />

Tranorna i Kvismaren, 32 kilometer,<br />

från Ronnie Petersonstatyn<br />

med Inge, 019-250782.<br />

12 september, 17.00<br />

Grillning i Rynningeviken, där<br />

kretsen bjuder på korv med<br />

bröd. Start från Slussen, usösidan,<br />

för cirka 1 mils cykling.<br />

Inge är turledare.<br />

13 oktober, 18.00<br />

Medlemsmöte i Föreningarnas<br />

Hus på Slottsgatan 13.<br />

ÖSTERSUND<br />

17 september, 12.00<br />

<strong>Cykling</strong> till Fröjas kafé i Ås.<br />

Samling vid Västra station<br />

med Jonas, 0703-529319.


KRÖNIKA<br />

Jag hade en gång en dröm<br />

FRÅN RADIOJOURNALISTEN SOM BLEV CHEF FÖR FLERA INSTITUTIONER I SAMHÄLLETS TJÄNST<br />

”<br />

Jag vaknade och kände mig lätt om hjärtat.<br />

Vilken dröm jag hade drömt. Jag hade cyklat kors<br />

och tvärs i Stockholm. Jag hade varit ute i både<br />

vinter- och sommarföre. I de smala tarmliknande<br />

cykelfälten i gatan stod inga bilar och jag slapp<br />

svänga ut i bilkörbanan.<br />

De vanliga cykelbanorna var breda så man kunde<br />

köra om. Det stod inga betongsuggor eller vägskyltar<br />

i cykelbanan för att dirigera om bilarna och<br />

jag slapp leda cykeln en enda gång över en enda uppplogad<br />

snövall, som skulle ge bästa möjliga körbana<br />

för bilarna. Istället var cykelbanan plogad. Cykelbanorna<br />

var tydligt utmärkta liksom skyltningen<br />

när cykelbanan upphörde.<br />

Cykelbanan var<br />

heller inte samtidigt<br />

gångbana,<br />

som varit vanligt<br />

på en del ställen.<br />

Och en del bilfiler<br />

hade blivit cykelbanor<br />

och minskat<br />

kostnaderna för att<br />

bygga särskilda cykelbanor,<br />

som tar<br />

plats från<br />

trottoarmark eller plats för uteserveringar. Inte<br />

heller sändes radiodebatter eller skrevs tidningsartiklar<br />

om konflikterna mellan cyklisterna och att<br />

de inte kunde samsas. Vi alla cyklister stannade när<br />

det var rött istället för att se rött.<br />

Jag hörde inte en enda politiker tala om att man<br />

minsann skulle satsa på att bygga cykelbanor och<br />

hur dyrt det skulle bli och att det sen blev 300 meter<br />

någonstans men inte mer.<br />

I<br />

stället verkade det som om det nu var<br />

dags att se cykeln som ett miljövänligt<br />

transportfordon året om och att politiker<br />

och trafikplanerare tagit fram sina cyklar,<br />

rymt från skrivbord och sammanträdesrum och<br />

cyklat runt i stan och sett hur dåligt det var beställt<br />

för cyklism i Stockholm och troligen resten av<br />

Sverige. Det hade lett till insiktsfull cykelplanering<br />

och att privatbilismen minskat, medan nödvändiga<br />

biltransporter och taxi och kollektivtrafik kunde<br />

komma fram. Och luften kändes plötsligt lättare<br />

att andas.<br />

Jag gick ner till källaren och tog ut en av mina<br />

fyra cyklar och kände samma känsla som när jag<br />

fick min första cykel. Att jag lever i den bästa av<br />

världar, volvo – jag rullar eller närmare bestämt jag<br />

cyklar. Jag ville inte vakna. Jag ville somna om.<br />

Kerstin Brunnberg<br />

CYKLIST & JOURNALIST<br />

FOTO: MATTI ÖSTLING, ARKDES<br />

39


ANMÄL DIG<br />

TILL CTV!<br />

BOKA<br />

FÖR<br />

2017!<br />

Cykelturistveckan i Halmstad,<br />

årets meet-up på cykel 2017<br />

Cykelfrämjandets Halmstadskrets är nästa års värd för CTV och<br />

vill redan nu bjuda in er för en vecka av cykling, gemenskap och<br />

upptäckarlust. Alla Sveriges cyklister är välkomna för att uppleva<br />

den cykelvänliga västkuststaden med oss, mellan den 30 juli och<br />

4 augusti 2017. Anmälan öppnar 15 september <strong>2016</strong>.<br />

Boenden går att boka på något av hotellen i listan eller på Halmstad<br />

Camping, Hagöns Camping eller First Camping Tylösand.<br />

•<br />

•<br />

kaptenshamn.com<br />

nordicchoicehotels.se<br />

boka.grandhotel.nu<br />

continental-halmstad.se<br />

scandichotels.com<br />

gmorninghotels.se<br />

tyleback.com<br />

Gå in på cykelframjandet.se/ctv för anmälan och mer information.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!