20.10.2021 Views

O-Ringentidningen nummer 1 - 2021

Tidningen om världens största orienteringsmagasin. O-Ringen Uppsala 2022. 25-30 juli.

Tidningen om världens största orienteringsmagasin. O-Ringen Uppsala 2022. 25-30 juli.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR<br />

NUMMER 1<br />

NOVEMBER <strong>2021</strong><br />

SPARA<br />

20%<br />

ANMÄL DIG SENAST<br />

1 NOV<br />

Tredje gången<br />

gillt för Uppsala<br />

ÄNTLIGEN<br />

O-RINGEN<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 1


I DETTA NUMMER<br />

O-Ringen AB<br />

Heliosgatan 3<br />

120 30 Stockholm<br />

0771-49 90 00<br />

info@oringen.se<br />

Tredje gången gillt<br />

Kontakt O-Ringen AB<br />

Jens Lindquist | tf VD<br />

070-377 62 15, jens.lindquist@oringen.se<br />

Mats Adolfsson | försäljning<br />

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se<br />

Anna Wennertorp | marknad, upplevelse<br />

och deltagarservice<br />

070-952 54 78, anna.wennertorp@oringen.se<br />

Magnus Johansson | tävling och IT<br />

070-381 03 56, magnus.johansson@oringen.se<br />

Restriktionerna upphör<br />

7<br />

WWW.ORINGEN.SE<br />

O-Ringen<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> produceras och<br />

publiceras av O-Ringen AB<br />

Ansvarig utgivare<br />

Jens Lindquist<br />

@oringen<br />

11<br />

Ta cykeln<br />

17<br />

Etappområden – upplev de spännande<br />

etapperna i Nåsten, Sävja och Lunsen<br />

13<br />

Boende<br />

30<br />

MTBO på cykelavstånd<br />

Formgivning<br />

Martin Hammarberg, Adshape AB<br />

Omslagsbild<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Elitsprint på<br />

nyombyggda<br />

Studenternas IP<br />

32<br />

PreO tillbaka på O-Ringenprogrammet<br />

FOTO: Peter Holgersson<br />

22<br />

42<br />

O-Ringen Indoor Uppsala <strong>2021</strong><br />

36<br />

Fler pärlor & märkvärdigheter i Uppsala<br />

38<br />

O-Ringen on tour<br />

44–49<br />

O-Ringen 2023, 2024 och 2025<br />

51–56<br />

Anmälningsguide<br />

Äntligen! Tredje gången gillt... Måtte nu drömmen om O-Ringen Uppsala 2022 få bli<br />

verklighet! Det och tusen andra tankar och känslor av hopp och glädje bubblade<br />

upp när regeringen meddelade att deltagartaken nu tas bort.<br />

Pandemin är fortfarande<br />

närvarande i vår vardag och långt<br />

ifrån över och självklart hänger<br />

hoppet om O-Ringen nästa<br />

sommar på massor av saker utanför vår<br />

kontroll. Men om det lyckas och blir så att<br />

vi äntligen får återses, då ska det bli så himla<br />

kul att efter två uppskjutna arrangemang<br />

äntligen få göra det nästa sommar på<br />

världens största orienteringsäventyr<br />

– O-Ringen.<br />

Beskedet om de lyfta restriktionerna<br />

väcker liv och lust bland funktionärerna<br />

som nu återupptar sitt arbete med full kraft,<br />

inte bara i Uppsala utan även på kommande<br />

O-Ringendestinationer. Efter två års paus<br />

behöver planer och förberedelser dammas<br />

av och uppdateras för att vi ska stå redo<br />

att ta emot alla er sugna orienterare från<br />

världens alla hörn. Nu med två års uppehåll<br />

så är nog det suget extra stort och kanske<br />

kan vi därför se fram emot en riktigt stor<br />

”återträff ” på O-Ringen Uppsala 2022.<br />

Extra varmt välkomna att dela glädjen!<br />

JENS LINDQUIST<br />

Projektledare O-Ringen Uppsala 2022<br />

jens.lindquist@oringen.se<br />

2 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 3


STRATEGI <br />

Gemenskap,<br />

kloka val och<br />

SÖT<br />

kommunikation<br />

Det är vårt fokus när vi satsar framåt mot att göra<br />

O-Ringen till en hållbar upplevelse på alla plan för<br />

dig som deltagare men också för våra partners och<br />

leverantörer samt för oss som verksamhet. Det är nu<br />

tre år sedan vi fick ett nytt ägardirektiv med ett delvis<br />

justerat fokus. Hållbarhet i kombination med en än mer<br />

positiv upplevelse som skapar mervärde för fler, är nu<br />

högre upp på agendan än tidigare. Det är absolut inte nytt<br />

för oss, men det får ett tydligare fokus än tidigare.<br />

TEXT LINDA TAKE FOTO PRIVAT<br />

Det har i sin tur inneburit att vi nu har arbetat fram en ny<br />

strategi som ska lotsa oss fram till 2025. Och det i ljuset av<br />

att vi ska ta oss vidare med två inställda arrangemang bakom<br />

oss. Som grund för vår färdriktning ligger de globala målen där<br />

till exempel god hälsa och välbefinnande är självklara, och i vårt<br />

fall innefattar det våra funktionärer och anställda, våra deltagare,<br />

våra partners och våra värdkommuner.<br />

Konsumtionen ska vara hållbar och produktionen ska minskas,<br />

det ställer krav på genomgående medvetna och kloka val, vilket<br />

förstås även gäller för transporter. De här frågorna ligger alltid på<br />

bordet när vi blickar framåt och lägger planer för framtida arrangemang<br />

och O-Ringens utveckling. Vår arena och vårt tävlingsområde<br />

har en avgörande betydelse för oss, och för övriga – inkluderat<br />

ekosystem och den biologiska mångfalden. Det medför att de val<br />

vi gör måste vara genomtänkta, medvetna och kloka, för att vi ska<br />

uppnå de högt uppsatta mål som vi eftersträvar när vi genomför<br />

och sedan stänger ett arrangemang. För att lyckas måste vi arbeta<br />

än mer tillsammans.<br />

Den ekonomiska hållbarheten har blivit extra tydlig efter två<br />

inställda arrangemangsår. I enlighet med de nya direktiven ska<br />

vi ha en hållbar ekonomi, och då behöver vi bättre identifiera<br />

de förutsättningar som skapa den möjligheten. Vi vill att våra<br />

funktionärer ska få den ersättning som jobbet medger och den<br />

svenska orienteringsrörelsen kan och ska räkna med att vi formar<br />

kostnadsstrukturer som gör att vi aktivt skapar möjligheter för att<br />

utvecklas som ett fortsatt ekonomiskt, socialt och miljömässigt<br />

hållbart arrangemang.<br />

Detta innebär således att vi även behöver bygga upp ett större<br />

eget kapital, som möjliggör att vi står på stadigare mark, i det fall vi<br />

skulle hamna i oförutsedda utmanande situationer, som exempelvis<br />

de senaste årens inställda arrangemang.<br />

Den riktnings- och fokusändring vi har gjort, är på en och<br />

samma gång både inspirerande och utmanande. Vi ser fram emot<br />

att äntligen få arrangera ett O-Ringen med gemenskap, kloka val<br />

och kommunikation som utgångspunkter och fokus. Tillsammans<br />

sammanför dessa tre utgångspunkter fokusområdena och gör det<br />

möjligt för svål den ansvarige som den enskilde funktionären att<br />

i åtgärder och beteende bidra till att uppfylla strategin samt nästa<br />

generations O-Ringen.<br />

LINDA TAKE<br />

Styrelseordförande O-Ringen<br />

linda.take@oringen.se<br />

UTAN TILLSATT SOCKER<br />

SAMMA GODA SMAK<br />

MINDRE SÖT<br />

När livet leker<br />

4 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 5


SAGOLIKA FÖTTER<br />

ÄNTLIGEN O-RINGEN<br />

DJUPT<br />

ÅTERFUKTANDE<br />

TILLFÖR NÄRING<br />

UNDER 24 TIMMAR<br />

MJUKAR UPP<br />

FÖRHÅRDNADER<br />

OCH MOTVERKAR<br />

TORRHET<br />

Pedicare är proffsens fotvårdsserie. Produkterna<br />

utvecklas och tillverkas i Sverige i samarbete med<br />

ledande specialister inom medicinsk fotvård.<br />

Säljs på apotek, Åhléns, hos välsorterade fotterapeuter<br />

samt online på lyko.se och pedicare.se<br />

STÄRKER OCH<br />

REPARERAR<br />

BIVAX, REPARERANDE<br />

VITAMIN B, SHEASMÖR<br />

OCH STÄRKANDE<br />

VITAMIN E<br />

PROFESSIONELL FOTVÅRD<br />

VÅGAR DU PROVA<br />

VÅRT STARKASTE LINIMENT?<br />

N Y H E T !<br />

Restriktionerna upphör<br />

- nu längtar vi efter O-Ringen<br />

Den 29 september hävde regeringen<br />

de flesta restriktionerna som har<br />

gällt för större evenemang under<br />

coronapandemin. Det betyder att det<br />

nu inte längre finns något deltagaroch<br />

åskådartak för idrottsevenemang<br />

vilket öppnar upp för O-Ringen 2022.<br />

– Vi är förstås väldigt glada över det här beskedet<br />

och nu startar planeringen inför nästa<br />

sommars stora orienteringsfest, O-Ringen,<br />

säger Jens Lindquist, projektledare och Tf<br />

VD för O-Ringen.<br />

I två somrar har vi fått vara utan O-Ringen<br />

och den gemenskap som detta fantastiska<br />

orienteringsäventyr innebär. Två somrar<br />

har vi fått skjuta fram O-Ringen i Uppsala,<br />

dessutom har tävlingar som 10-mila och<br />

25-manna liksom andra större tävlingar inte<br />

kunnat genomföras i Sverige. Men i och med<br />

att restriktionerna runt sammankomster nu<br />

försvinner kan arrangörer av stora tävlingar,<br />

inklusive O-Ringen, ta fart på allvar och<br />

genomföras.<br />

– Vi längtar efter att få välkomna orienterarna<br />

till O-Ringen igen. Vi har haft en<br />

jobbig tid med två inställda O-Ringen men<br />

nu ser vi ljuset i tunneln och planeringen<br />

tar nu fart på allvar, berättar Jens Lindquist,<br />

projektledare för O-Ringen i Uppsala<br />

Jens och funktionärsföreningarna i<br />

Uppsala jobbar för att ta emot alla orienterare<br />

från hela världen nästa sommar och det går<br />

bra att anmäla sig via O-Ringens hemsida<br />

för att säkra sin plats på O-Ringen, världens<br />

största orienteringsäventyr nästa sommar.<br />

Planeringen för O-Ringen i Åre 2023 och<br />

Oskarshamn 2024 tar nu också fart på allvar<br />

utifrån de nya möjligheterna att arrangera<br />

stora evenemang.<br />

Vi är<br />

förstås<br />

väldigt<br />

glada över<br />

det här<br />

beskedet<br />

6 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

KÖP PÅ ORMSALVA.SE<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 7


Bli en superhjälte<br />

du med!<br />

Klicka för att se filmen på youtube<br />

Kan spindeltråd rädda världen?<br />

Visste du att spindeltråd skulle kunna<br />

stoppa en jumbojet i luften? Och att<br />

Spindelmannens tråd skulle hålla även<br />

utan stunttricks?<br />

Anna Rising, professor i veterinärmedicinsk<br />

biokemi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,<br />

och forskare vid Karolinska institutet, forskar på<br />

konstgjord spindeltråd och dess många användningsområden.<br />

Vi tog ett snack med henne för att<br />

höra hur hon hamnade i detta spindelnät.<br />

Hej Anna! Hur kommer det sig att du började<br />

forska kring spindlar och spindeltråd?<br />

Det var lite av en slump. Jag var färdigutbildad<br />

veterinär, men ville forska och letade efter projekt.<br />

Då hittade jag en doktorandplats på SLU<br />

som var ett EU-projekt som syftade till att ta<br />

fram konstgjord spindeltråd. Mitt projekt var att<br />

använda spindeltråden till ortopediska implantat;<br />

t.ex. senor och ligament. Jag insåg snabbt att det<br />

saknades kunskap kring konstgjord spindeltråd<br />

och att man faktiskt aldrig förut hade lyckats ta<br />

fram det. Mina efterforskningar kring spindeltråd<br />

tog mig ut i vildmarken i Sydafrika där jag fångade<br />

hundra spindlar av en art som spinner den<br />

starkaste tråden och vars tråd inte drar ihop sig<br />

av vatten, något som var viktigt för ett material<br />

avsett för ortopediska implantat. Vi använder fortfarande<br />

DNA från dessa spindlar i vår forskning.<br />

Forskningen visade sig även vara användbar<br />

inom andra områden än ortopediska implantat.<br />

Bland annat har vi genom att härma hur spindeln<br />

producerar sin tråd kunnat ta fram vissa typer av<br />

läkemedel på ett mer effektivt sätt, vilket bl.a. kan<br />

ha betydelse för nyfödda barn med andningssvårigheter.<br />

Vilken är din största forskningstriumf?<br />

Att vi lyckades! Ingen hade någonsin gjort<br />

det tidigare. Detta var första gången som det<br />

lyckades. Det var särskilt roligt att vi skapade<br />

spindeltråden utifrån grundvetenskapliga insikter,<br />

vi imiterade naturen. När man utforskar naturen<br />

kan man ofta hitta de mest otroliga lösningarna<br />

som vi faktiskt kan använda i samhället idag. Det<br />

vi forskade om har bidragit till något konkret och<br />

användbart som är till nytta för samhället på sikt.<br />

Vilken superkraft skulle du vilja ha?<br />

Klicka för att se filmen på youtube<br />

Utbildningar med kraft<br />

att rädda världen<br />

www.slu.se/superhjalte<br />

Huvudpartner<br />

O-Ringen 2022<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 9


ÖVERSIKT O-RINGEN UPPSALA 2022<br />

FÅFÄNGORNA<br />

UPPSALA CENTRUM<br />

RESECENTRUM<br />

ARENA STUDENTERNAS<br />

ELITSPRINTEN<br />

BAGHEERASTAFETTEN<br />

TRÄNINGSKARTA<br />

Nära hit – nära här<br />

Ta med cykeln!<br />

Resa till<br />

Uppsala<br />

Arlanda<br />

Orientering<br />

Uppsala MTBO<br />

Kapellskär<br />

Parkering<br />

Etappbuss<br />

Cykelväg till arena<br />

Bilväg till parkering<br />

PreO<br />

ARENA KÅBOÄNGEN<br />

SATELLITPARKERING<br />

E4<br />

ETAPP 3<br />

ETAPP 3<br />

ETAPP 1–5<br />

Stockholm<br />

Ta tåget!<br />

Arlanda airport 17 min<br />

Stockholm 30 min<br />

Buss och tåg<br />

ARENA PATTONS HAGE<br />

15 min<br />

ETAPP 1<br />

ETAPP 2<br />

15 min<br />

ARENA GRANEBERG<br />

ETAPP 2<br />

HAMMARSKOG<br />

TRÄNINGSKARTA<br />

10 min<br />

O-RINGENSTADEN<br />

15 min<br />

10 min<br />

15 min<br />

ARENA SÄVJA<br />

ETAPP 3<br />

30 min<br />

5 min<br />

15 min<br />

ARENA FLOTTSUND<br />

ETAPP 4 & 5<br />

Parkering<br />

Etappbuss<br />

Cykelväg till arena<br />

Bilväg till parkering<br />

Orientering<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

O-Ringen Uppsala 2022 har ett väldigt koncentrerat koncept utan<br />

att på något sätt göra avkall på den orienteringsmässiga upplevelsen.<br />

Det är möjligt tack vare att Uppsala har så stadsnära naturreservat<br />

som bevarats för friluftslivet.<br />

O-Ringenstaden ligger vid Campus Ultuna,<br />

4 km söder om Uppsala city. Hit tar du dig<br />

snabbt och enkelt oavsett om du kommer<br />

med tåg, buss, flyg, båt eller bil. Bor du på<br />

eller i närheten av O-Ringenstaden har du<br />

cykelavstånd till samtliga etapper (4-8 km)<br />

och nära till upplevelser och aktiviteter i<br />

Uppsala stad med omnejd. Ta med cykeln<br />

om du har möjlighet!<br />

Cykelavstånd till det mesta<br />

Bor du på eller i närheten av O-Ringenstaden<br />

har du cirka 15 minuters bekvämt<br />

cykelavstånd till fyra av fem etapper och lika<br />

nära till upplevelser och aktiviteter i Uppsala<br />

stad med omnejd.<br />

Cykel är ett både miljömässigt och<br />

tidsmässigt klokt val av transportmedel i<br />

Uppsala. De korta avstånden gör att du kan<br />

maximera dina upplevelser under dagarna.<br />

Så vi rekommenderar verkligen att du<br />

tar med din egen cykel eller hyr/lånar en<br />

sådan. Som komplement kommer vi även att<br />

erbjuda bussning till samtliga etapper från<br />

O-Ringenstaden.<br />

Satellitparkering<br />

Kommer du med bil över dagen/dagarna<br />

till någon av våra etapper tar du dig lätt till<br />

vår satellitparkering i anslutning till södra<br />

avfarten från E4:an. Därifrån är det en kort<br />

bussresa på max 15 min till arenorna. Vid<br />

samtliga arenor finns enbart cykelparkering,<br />

ingen bilparkering.<br />

Cykelavstånd till samtliga etapper.<br />

Tågen går tätt till och<br />

från Uppsala, både<br />

fjärrtåg och pendeltåg.<br />

Alla tåg stannar vid<br />

Uppsala Resecentrum, som ligger 6 km norr<br />

om O-Ringenstaden. Du tar dig sedan lätt<br />

mellan Resecentrum och O-Ringenstaden med<br />

lokalbussarna.<br />

Det finns flera bussar som trafikerar Uppsala<br />

med långfärdsbussar.<br />

Flyg och båt<br />

Det är lätt att ta sig till<br />

Uppsala om man väljer<br />

att flyga till Arlanda eller<br />

till Västerås. Från Arlanda<br />

är det tätt mellan pendeltåg och bussar till<br />

Uppsala och från Västerås går det buss.<br />

Kommer du från våra grannländer i öster finns<br />

det flera färjealternativ, antingen till Stockholm,<br />

Kapellskär eller Grisslehamn. Härifrån är det<br />

cirka en timmes resväg kvar till Uppsala, med<br />

bil eller buss.<br />

Bil<br />

Uppsala ligger nära för de flesta och<br />

är lätt att ta sig till. Kommer du med<br />

egen bil och husvagn eller husbil<br />

svänger du antagligen av från E4:an<br />

eller från någon av de stora landsvägarna 55:an<br />

eller 72:an och tar dig till O-Ringenstaden vid<br />

Ultuna lite söder om centrum.<br />

MTBO<br />

PreO<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 11


Kryssade du<br />

i rätt ruta?<br />

Boende Uppsala<br />

Vi har fortfarande<br />

campingplatser<br />

utan el kvar!<br />

Delta bara om du är frisk. Har du kryssat<br />

i Motionsloppsförsäkringen när du anmälde<br />

dig så får du pengarna tillbaka vid skada<br />

eller sjukdom. Ladda om till nästa år istället.<br />

Du väljer till Motionsloppsförsäkringen<br />

när<br />

du anmäler dig.<br />

Gäller för obegränsat<br />

antal lopp under ett år.<br />

Kostar endast<br />

155 kronor.<br />

Anmälningsavgiften<br />

tillbaka vid skada<br />

eller sjukdom.<br />

FOTO PETER HOLGERSSON<br />

För dig som kryssade fel<br />

Du kan köpa försäkringen i efterhand på<br />

folksam.se/motionsloppsforsakring<br />

Under O-Ringen Uppsala finns det<br />

flera boendealternativ. Uppsala som<br />

stad erbjuder ett brett utbud av hotell<br />

och vandrarhem. På O-Ringenstaden<br />

erbjuds 2400 campingplatser samt hårt<br />

underlag i nära anslutning. Dessutom<br />

finns det mängder av privatboenden<br />

att hyra. Allt boende bokas i vår<br />

bokningsportal via oringen.se.<br />

Camping<br />

O-Ringenstadens camping är belägen vid<br />

Ultuna 4 km söder om Uppsala C. Campingen<br />

byggs upp runt Statens veterinärmedicinska<br />

anstalt (SVA) och Sveriges<br />

Lantbruksuniversitet (SLU). O-Ringentorget<br />

ligger mitt i O-Ringenstaden på bara några<br />

minuters avstånd från alla campingområden.<br />

Bussar till alla etapper avgår från<br />

O-Ringentorget och samtliga etapper är på<br />

cykelavstånd härifrån.<br />

Följande finns på<br />

campingområdets servicestationer:<br />

• Toaletter<br />

• Tvätt- och diskbord<br />

• Tömning av latrin<br />

• Laddningsuttag för telefoner/datorer/<br />

läsplattor<br />

• Kiosker med ett enkelt utbud av frukost<br />

och snacks<br />

Hårt underlag<br />

Boende på hårt underlag erbjuds i absolut<br />

närhet till O-Ringenstaden. Tag med egen<br />

madrass, sänglinne och handdukar. WC och<br />

dusch finns. Kort gångavstånd till O-Ringenstadens<br />

camping, O-Ringentorget samt<br />

busspåstigning för färd till samtliga etapper.<br />

Tillgång till kök saknas.<br />

Privat boende<br />

I O-Ringens bokningsportal kan privatpersoner<br />

lägga ut sina boenden för uthyrning<br />

under O-Ringen. Vår partner Nordic Travel<br />

ser till att boendena förmedlas smidigt och<br />

tryggt för både uthyrare och hyresgäst. Det<br />

kan vara alltifrån villor och lägenheter till<br />

sommarstugor, attefallshus och husvagnar i<br />

och runt omkring Uppsala och Knivsta.<br />

Utbudet fylls på i takt med att nya objekt<br />

kommer in så om du inte hittar något så<br />

kolla gärna in igen om några veckor.<br />

12 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 13


DIN MASKINLEVERANTÖR<br />

JORDBRUK • SKOGSBRUK • ENTREPRENAD<br />

ATV • PARK & GRÖNYTA • TRANSPORTBILAR<br />

STOLT HUVUDPARTNER TILL<br />

O-RINGEN.<br />

Alewalds är en av landets mest<br />

välsorterade butiker inom outdoor<br />

och sport och har så varit ända<br />

sedan starten 1937.<br />

Vi har en av landets största<br />

avdelningar för vandring och<br />

friluftsliv, längd- och turskidåkning,<br />

rullskidåkning samt<br />

långfärdsskridskoåkning.<br />

Med ursprung i det aktiva<br />

friluftslivet har vi också ett stort<br />

utbud av skor och kläder som<br />

även fungerar utmärkt för<br />

vardagslivet i stan.<br />

Bruksvallarna<br />

AXIMA AB | 0515-421 80 | INDUSTRIGATAN 3, 521 51 FLOBY<br />

facebook.com/aximaab instagram.com/aximaab YouTube - Axima AB www.axima.se<br />

BUTIKEN MED DET BÄSTA INOM<br />

OUTDOOR OCH SPORT<br />

SE ETT URVAL AV BUTIKERNAS SORTIMENT PÅ WWW.ALEWALDS.SE!<br />

STOCKHOLM KUNGSGATAN 32<br />

UPPSALA ÖSTRA ÅGATAN 27<br />

ALEWALDS QUALITY OUTLET<br />

STOCKHOLM KUNGSGATAN 68<br />

UPPSALA GAMLA TORGET 1<br />

för öppettider se www.alewalds.se<br />

WWW.ALEWALDS.SE


WWW.BAGHEERA.SE<br />

KAMPANJ!<br />

BAGHEERA - KLÄDER & SKOR FÖR TRÄNING & ETT AKTIVT LIV<br />

HÅLL IGÅNG TRÄNINGEN I HÖST!<br />

THERMIC HOOD<br />

JACKET<br />

O-RINGEN UPPSALA 2022<br />

TÄVLINGSPROGRAM<br />

& etappområden<br />

399:-<br />

ORD. 599:-<br />

DAM<br />

XS - 4XL<br />

HIGH PERFORMANCE<br />

HOOD TOP II<br />

HERR<br />

S - 4XL<br />

WINTER TIGHTS<br />

Tävlingsområden O-Ringen Uppsala 2022<br />

I Uppsalas omedelbara närhet finns några av Upplands, ja kanske till och med några av Sveriges finaste orienteringsområden,<br />

med Lunsen som kronan på verket. På O-Ringen Uppsala 2022 kommer du att få förmånen att få<br />

uppleva Lunsen under tre OL-etapper, en MTBO-etapp och två PreO-etapper.<br />

399:-<br />

ORD. 599:-<br />

599:-<br />

ORD. 699:-<br />

OL<br />

TOUR<br />

LÖR 23/7<br />

Träning<br />

SÖN 24/7<br />

Studenternas<br />

Bagheerastafetten<br />

MÅN 25/7<br />

Nåsten<br />

Etapp 1<br />

Förlängd<br />

medeldistans<br />

Nåsten<br />

Etapp 1<br />

Förlängd<br />

medeldistans<br />

TIS 26/7 ONS 27/7<br />

TORS 28/7<br />

FRE 29/7<br />

LÖR 30/7<br />

Nåsten<br />

Etapp 2<br />

Långdistans<br />

Nåsten<br />

Etapp 2<br />

Långdistans<br />

Aktivitetsdag<br />

Studenternas<br />

Etapp 3<br />

Elitsprinten<br />

Norra Lunsen<br />

Etapp 3<br />

Långdistans<br />

ARENA SÄVJA<br />

Aktivitetsdag<br />

Lunsen<br />

Etapp 4<br />

Medeldistans<br />

Lunsen<br />

Etapp 4<br />

Medeldistans<br />

Lunsen<br />

Etapp 5<br />

Långdistans<br />

Lunsen<br />

Etapp 5<br />

Långdistans<br />

DAM<br />

XS - 4XL<br />

HERR<br />

S - 2XL<br />

DAM<br />

XS - L<br />

HERR<br />

S - 2XL<br />

MTBO<br />

Nåsten<br />

Etapp 1<br />

Långdistans<br />

Vårdsätraskogen<br />

Etapp 2<br />

Medeldistans<br />

Aktivitetsdag<br />

Stadsskogen<br />

Etapp 3<br />

Sprintdistans<br />

Lunsen<br />

Etapp 4<br />

Långdistans<br />

Uppsalaåsen<br />

Etapp 5<br />

Medeldistans<br />

STOLT HUVUDSPONSOR OCH<br />

KLÄDLEVERANTÖR TILL<br />

VÄRLDENS BÄSTA LANDSLAG -<br />

SVENSKA<br />

ORIENTERINGSLANDSLAGET!<br />

PREO<br />

Norbyskogen<br />

Etapp 1<br />

ARENA PATTONS HAGE<br />

Vårdsätraskogen<br />

Etapp 2<br />

ARENA GRANEBERG<br />

Aktivitetsdag<br />

Stadsskogen<br />

Etapp 3<br />

ARENA KÅBOÄNGEN<br />

Lunsen<br />

Etapp 4<br />

ARENA FLOTTSUND<br />

Lunsen<br />

Etapp 5<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 17


UNGDOMSSTAFETT <br />

Bagheerastafetten<br />

FYRISÅN<br />

I samband med<br />

invigningen<br />

söndag 24 juli<br />

SUZUKI ACROSS.<br />

FÖR DIG SOM ÄLSKAR TERRÄNGEN.<br />

ARBETS-<br />

OMRÅDE<br />

M<br />

Brasserie21<br />

restaurang<br />

och café<br />

L K J<br />

BILJETTER<br />

ARENA-<br />

TORGET<br />

I<br />

H<br />

N<br />

G<br />

SÖDRA<br />

TORGET<br />

ARBETSOMRÅDE<br />

O<br />

Funktionäroch<br />

spelarentré<br />

Sjukhusvägen<br />

AKADEMISKA<br />

SJUKHUSET<br />

mediaentré<br />

A B C D E<br />

ENTRÉTORGET<br />

Huvudläktare<br />

VIP-entré<br />

Gym<br />

Ulleråkersvägen<br />

F<br />

VIP-lounge<br />

INFART GARAGE<br />

INFART SÖDRA TORGET<br />

Utifrån den nybyggda fotbollsarenan<br />

vid Studenternas, nära Uppsala centrum,<br />

kommer Bagheerastafetten att<br />

avgöras i samband med invigningen av<br />

O-Ringen 2022.<br />

Med fyrhjulsdriften, Suzukis specialitet, tilltalar vi aktiva<br />

människor som trivs i naturen. Därför är vi mycket stolta<br />

över att Tove Alexandersson kör en Suzuki ACROSS –<br />

laddhybriden med en elektrisk räckvidd på hela 75 km,<br />

306 hk och teknik i toppklass. Bilens fyrhjulsdrift och<br />

hybridsystem tar dig enkelt dit du ska, med god bränsleekonomi<br />

som bonus. Välkommen att lära känna din nya<br />

partner i terrängen! Läs mer på suzukibilar.se<br />

Tävlingsområdet består av två delar, dels ett<br />

kuperat skogsområde med en rejäl stigning<br />

närmast arenan och dels ett detaljerat<br />

område med stora och små hus lite längre<br />

från arenan. Trots sin blyga distans kommer<br />

banan att hinna passera både skog, park och<br />

stadsterräng. Fredrik Wigertz är huvudansvarig<br />

banläggare för Bagheerastafetten och<br />

han utlovar att löparna kommer att ställas<br />

inför typiska utmaningar i sprintorienteringen,<br />

att kunna hitta kontrollerna i hög fart<br />

och att kunna välja snabba och energisnåla<br />

vägval. Långa längder med buskage och stora<br />

byggnader tvingar löparna att ta en extra<br />

fundering på sina vägval. Samtidigt kommer<br />

det att finnas enkla gafflingar, så det gäller<br />

att hålla ordning på den egna orienteringen.<br />

Arena Studenternas<br />

Tävlingen avgörs mellan klubblag. Självklart<br />

är det också OK att bilda kombinationslag<br />

mellan klubbar om man inte får ihop lag<br />

inom klubben! Fyra löpare i varje lag i klasserna<br />

D14, H14, D16 och H16.<br />

Stolt sponsor av O-Ringen<br />

18 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong>


Terrängen är ganska<br />

öppen och platt och<br />

man kan springa rakt<br />

på om man har koll på<br />

kompassen<br />

ETAPP 1 & 2<br />

NÅSTEN<br />

O-Ringen Uppsala 2022<br />

inleds där tävlingarna<br />

1980 avslutades<br />

1980 genomfördes O-Ringen i<br />

Uppsala senast. Då avslutades<br />

tävlingarna med den sista etappen i<br />

naturreservatet Nåsten. Nu lite drygt<br />

40 år senare startar vi O-Ringen<br />

Uppsala 2022 där vi då slutade.<br />

FOTO NIC KRUYS / PETER HOLGERSSON<br />

» Etappområde NÅSTEN<br />

OL ETAPP 1 FÖRLÄNGD MEDEL<br />

Måndag 25 juli 2022<br />

ELITTOUR ETAPP 1 FÖRLÄNGD MEDEL<br />

Måndag 25 juli 2022<br />

OL ETAPP 2 LÅNGDISTANS<br />

Tisdag 26 juli 2022<br />

ELITTOUR ETAPP 2 LÅNGDISTANS<br />

Tisdag 26 juli 2022<br />

Arenan ligger naturskönt i Pattons hage bara<br />

15 minuter med cykel från O-Ringenstadens<br />

camping. Namnet ”Pattons hage” uppkom i<br />

folkmun efter att den berömde pansargeneralen<br />

Geroge S Patton var på besök i Sverige<br />

1945 och på platsen fick beskåda en övning<br />

av de svenska trupperna.<br />

Nåsten bjuder på<br />

varierad stadsnära vildmark<br />

Nåstens naturreservat innefattar stora<br />

områden med gammal, lättlöpt tallskog som<br />

växer på småskurna höjder och sankmarker.<br />

Det bjuder dock även på flera andra<br />

terrängtyper. Nära vår arena i Hågadalen<br />

finns stigrika strövområden och korta,<br />

branta sluttningar och längre bort infinner<br />

sig vildmarkskänslan. Här finns detaljrika<br />

områden med nedsatt sikt och löpbarhet<br />

och även partier med många - ibland riktigt<br />

stora - stenblock.<br />

På de längre banorna kommer alla<br />

Exempelsträcka från Nåsten, orange svårighetsgrad.<br />

Det röda vägvalet är kortast medan det gröna är<br />

säkrare men ganska mycket längre. Det blå vägvalet<br />

är till en början säkert men kontrolltagningen blir lite<br />

svårare. Vilket vägval tar du?<br />

orienterarens färdigheter att sättas på prov,<br />

vilket avspeglar sig i ett rikt antal stigar,<br />

speciellt i närheten av vår arena i Hågadalen.<br />

Men både i närområdet och lite längre<br />

bort finns samtidigt möjlighet att uppleva<br />

vildmarkskänsla.<br />

Nåsten karakteriseras av en storvariation av olika<br />

terränglådor där några större myrar växlar med detaljrik<br />

vildmarksterräng i den östra delen som är reservat och<br />

därmed inte varit utsatt för nämnvärt skogsbruk de<br />

senaste decennierna. Insprängt finns tätare områden,<br />

ängar och hällar och i den västra delen förekommer<br />

även inslag av skogs- och jordbruk. Löpbarheten är<br />

övervägande god till mycket god på grund av den<br />

flacka terrängen, kan dock påverkas av vegetationen<br />

där framförallt skvattram i de större kärren kan sänka<br />

löphastigheten. Myrarna kan i övrigt vara helt torra en<br />

fin sommar (och tvärtom en blöt). Några större leder<br />

samt en del mindre stigar korsar reservatet, medan det<br />

finns några fler skogsbilvägar utanför. Vägar kan bjuda<br />

på snabb löpning, dock kräver de mindre stigar god<br />

fotledsrörlighet om du vill nå högre hastigheter på dem.<br />

20 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 21


Elitlöparna behöver<br />

kunna växla tempo och<br />

vara beredda på olika<br />

typer av orientering för<br />

att lyckas<br />

Välkommen till bad- och naturparadiset<br />

Knivsta<br />

– ett lugnare sammanhang<br />

I Knivsta är det rofyllt, trivsamt och nära till allt. Perfekt<br />

för dig som uppskattar ett lugnare sammanhang. Ändå<br />

sjuder det av liv – både i tätorten och i byarna omkring.<br />

Gårdsbutiker, loppisar, kaféer, kulturupplevelser och<br />

restauranger gör Knivsta till ett guldkorn värt att upptäcka.<br />

Välkommen till oss!<br />

ELITSPRINT PÅ NYA<br />

STUDENTERNAS IP<br />

Fyra fina tips i Knivsta du inte får missa!<br />

• Njut av konst på CIK. På Knivsta centrum för idrott<br />

och kultur (CIK), kommunens största mötesplats, kan<br />

du bland annat se konstutställningar och ta en fika.<br />

• Vandringsleder. Upplandsleden slingrar sig genom<br />

öppna kulturmarker och skogar.<br />

• Sköna bad. Knivsta kommun bjuder på flera platser<br />

där du kan njuta av ett dopp.<br />

• Orörd natur. I Knivsta finns två naturreservat:<br />

Gredelby hagar och Kungshamn-Morga.<br />

Mer information: knivsta.se<br />

Elitsprinten ordnas på O-Ringenveckans<br />

onsdag, aktivitetsdagen,<br />

då de flesta klasser har vilodag.<br />

Årets elitsprint får en spännande<br />

inramning då arrangemanget<br />

använder nyombyggda Studenternas<br />

Idrottsplats i Uppsala som arena.<br />

TEXT PETER RIDEFELT FOTO PETER HOLGERSSON<br />

Sprint i klassisk miljö I hjärtat av Uppsalas<br />

studentkvarter med det nybyggda ”klassiska”<br />

Studenterna som arena bjuds på en högklassig<br />

elitsprint med spännande vägvalsmöjligheter.<br />

Löparna bjuds på en variation från<br />

tätbebyggda student- och nationskvarter<br />

till snabblöpta parker med kulturhistoriska<br />

miljöer. Ett av Uppsalas mest välkända landmärken,<br />

den rosa Vasaborgen från 1500-talet,<br />

återfinns mitt på det avlysta området.<br />

Även den lummiga stadsparken som gränsar<br />

mot Fyrisåns vatten ingår i tävlingsområdet.<br />

– Karaktären på tävlingsområdet varierar<br />

kraftig och elitlöparna kommer därmed sättas<br />

på prov och behöver kunna växla tempo<br />

och vara beredda på olika typer av orientering<br />

för att lyckas, säger banläggare Kate<br />

Morrison. På arenan kommer det bjudas på<br />

högklassig arenastämning med resultat på<br />

storbildsskärm och läktare där alla kommer<br />

att kunna se löparna gå i mål på Studenternas<br />

konstgräsplan. Utanför arenan i den<br />

närliggande parken finns både lekplats och<br />

fina platser för picknick i tävlingsområdet.<br />

» Etappområde UPPSALA CENTRUM<br />

ELITTOUR ETAPP 2 SPRINTDISTANS<br />

Onsdag 27 juli 2022<br />

Sprint i klassisk miljö med högklassig<br />

arenastämning, resultat på storbildsskärm och<br />

läktare där alla kommer att kunna se löparna<br />

gå i mål på Studenternas konstgräsplan<br />

Välkommen till Matverkstan!<br />

Vi erbjuder under O-Ringen 2022 på O-Ringentorget:<br />

Restaurang, Fika, Glass, Grill, Sallad, Wok, Bar, Korv, Restaurangtält,<br />

Food-trucks, Barnmat, Hamburgare, Specialkost, Smörgåsar, Godis,<br />

Uteservering, Latte, Buffé, Pannkakor, Paella, Pizza, m.m, m.m<br />

info@mat-verkstan 018-430 22 30 mat-verkstan.se<br />

22 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 23


Rika inslag av<br />

hällmarker som<br />

ger god sikt<br />

och löparhet<br />

ETAPP 3<br />

NORRA LUNSEN<br />

Äkta sport<br />

Tätortsnära med<br />

inslag av vildmark<br />

Det handlar om flack, detaljrik hällmarkstallskog<br />

med många större och<br />

mindre sankmarker. Det som i någon<br />

mån är särskiljande för etapp 3 är ett<br />

större inslag av gran, särskilt i de mer<br />

låglänta partierna närmast arenan.<br />

Det begränsar i vissa fall sikten, men<br />

utan att försämra löpbarheten. Här är<br />

snarare undervegetationen i form av<br />

skvattram och blåbärsris lägre.<br />

Det finns ett stort antal stigar i skogen närmast<br />

bebyggelsen i Sävja, där arenan ligger.<br />

Men ju längre söderut desto mer vildmark.<br />

Området är helt opåverkat av skogsbruk. De<br />

längsta banorna kommer i kontakt med några<br />

områden med vindfällen som lämnats kvar.<br />

» Etappområde NORRA LUNSEN<br />

OL ETAPP 3 LÅNGDISTANS<br />

Torsdag 28 juli 2022<br />

Norra delen av Lunsen angränsar till<br />

bostadsområdet Sävja i södra Uppsala och är<br />

ett uppskattat friluftsområde som består av<br />

en stor mängd stigar som kommer hjälpa banor<br />

med behov av ledstänger, men kanske förvirra<br />

deltagarna på de svårare banorna. Det gäller<br />

att välja rätt och veta var man är. De längre och<br />

lite svårare banorna kommer att nå ett väldigt<br />

fint område av Lunsens östra delar som är<br />

något mer kuperat än södra Lunsen där etapp 4<br />

och 5 kommer avgöras.<br />

Kuperingen är lätt till måttlig och sikten,<br />

liksom framkomligheten, är mestadels god.<br />

Arena för etapp 3 är Sävja IP och består<br />

av ett par fotbollsplaner och ett flertal<br />

angränsande aktivitetsytor i närheten av<br />

bostadsområdet med samma namn.<br />

nära dig!<br />

Hos oss missar du inget mål.<br />

Vi är med och bevakar när våra lokala stjärnor spelar.<br />

www.unt.se<br />

24 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 25


Utmaningen<br />

handlar mer om<br />

”tankens skärpa”<br />

än ”kroppslig<br />

möda”<br />

ETAPP 4 & 5<br />

SÖDRA LUNSEN<br />

Lunsen – ett av<br />

Sveriges finaste<br />

orienteringsområden!<br />

Södra och mellersta delarna av<br />

Lunsen tillhör kanske ett av Sveriges<br />

finaste orienteringsområden som du<br />

bara måste uppleva. Terrängen är som<br />

hämtad ur en saga med ett myller av<br />

småskurna höjder, mossar täckta av<br />

skvattram och renlavsbeklädda hällar.<br />

Trots sin närhet till Uppsala består Lunsen<br />

till största delen av orörd, stiglös vildmark.<br />

Men i området närmast arenorna i Sävja för<br />

etapp 3 och Flottsund för etapp 4 och 5 finns<br />

ett större antal stigar som kommer användas<br />

för banor som behöver ledstänger.<br />

Tankens skärpa<br />

För de svårare banorna gör den lätta kuperingen<br />

att utmaningen handlar mer om<br />

”tankens skärpa” än ”kroppslig möda”. Det<br />

blir med andra ord spännande orientering i<br />

en fantastisk och njutbar terräng. Om det är<br />

Sveriges finaste får du själv avgöra.<br />

De två avslutande OL-etapperna på<br />

O-Ringen Uppsala 2022 har sin arena vid<br />

natursköna Flottsund som ligger precis där<br />

Fyrisåns rinner ut i Ekoln, den nordligaste<br />

delen av Mälaren. I närområdet finner du natursköna<br />

strövområden och härliga naturbad.<br />

Exempelsträcka från Lunsen, orange svårighetsgrad.<br />

Det röda vägvalet är kortare medan det gröna är<br />

säkrare. Vilket tar du?<br />

» Etappområde LUNSEN<br />

OL ETAPP 4 MEDELDISTANS<br />

Fredag 29 juli 2022<br />

ELITTOUR ETAPP 4 MEDELDISTANS<br />

Fredag 29 juli 2022<br />

OL ETAPP 5 LÅNGDISTANS<br />

Lördag 30 juli 2022<br />

FOTO NIC KRUYS<br />

ELITTOUR ETAPP 5 LÅNGDISTANS<br />

Lördag 30 juli 2022<br />

Lunsen består till största delen av orörd,<br />

stiglös vildmark. I området närmast arenan och<br />

i norra delen finns ett större antal stigar som<br />

kommer användas för banor som behöver ledstänger.<br />

Hela området präglas av lätt kupering.<br />

26 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 27


Varför betala mer?<br />

189:-<br />

Funktionströja<br />

Storlek: S–XL.<br />

Dam 14-0050 –14-0057<br />

Herr 14-0018 –14-0025<br />

199:-<br />

Laddningsbar pannlampa<br />

Med vinklingsbart lamphus.<br />

24-980<br />

79 90<br />

Sportbälte<br />

Med töjbar ficka. Ställbart: 60 –100 cm.<br />

14-7702 –14-7704<br />

5 för 79,90<br />

19 90<br />

st.<br />

Sporttejp<br />

Oelastisk. Ger bra stöd och stabilisering.<br />

14-801<br />

90<br />

Från<br />

139:-<br />

Löpartights<br />

Stl: S –XL.<br />

Dam 14-0082 –14-0085 139:-<br />

Herr 14-0040 –14-0043 159:-<br />

49,<br />

Träningsmössa<br />

14-0102<br />

39 90<br />

Reflexväst<br />

Stl: XXXS –XXL 21-292 –21-299<br />

Ladda upp –<br />

Uppsala 2022!<br />

94 90<br />

Träningsljus<br />

Fästes runt bakkappan på skon.<br />

24-972<br />

90<br />

59,<br />

Träningshandskar<br />

Stl: 8–10 14-0103 –14-0104


ETAPP 1 ETAPP 3<br />

» Program O-RINGEN MTBO<br />

Cykling i naturreservatens<br />

vildmark<br />

MTBO ETAPP 1 – Måndag 25 juli 2022<br />

NÅSTEN Arena PATTONS HAGE<br />

Långdistans i vildmarksterräng och<br />

stadsnära stignät.<br />

MTBO ETAPP 2 – Tisdag 26 juli 2022<br />

VÅRDSÄTRA Arena PATTONS HAGE<br />

Medeldistans på stadsnära stigar.<br />

ETAPP 4<br />

MTBO ETAPP 3 – Torsdag 28 juli 2022<br />

STADSSKOGEN Arena KÅBOÄNGEN<br />

Sen eftermiddagstävling plus prova-på,<br />

sprint i stigtätt område, lättcyklat.<br />

MTBO ETAPP 4 – Fredag 29 juli 2022<br />

LUNSEN Arena FLOTTSUND<br />

Långdistans i vildmarksterräng och<br />

stadsnära stignät.<br />

FEM ETAPPER<br />

MTBO ETAPP 5 – Lördag 30 juli 2022<br />

UPPSALAÅSEN Arena FLOTTSUND<br />

Medeldistans i åsterräng och stadsnära<br />

stignät.<br />

» Touchfreestämpling SIAC<br />

TRE ARENOR<br />

MTBO<br />

ETAPP 2<br />

Det beröringsfria stämplingssystemet<br />

Sportident Air +, med 1,6 m räckvidd, kommer<br />

att finnas på varje MTBO-kontroll under<br />

O-Ringen i Uppsala. Det gör att du kan stämpla<br />

i full hastighet utan att stanna cykeln. Det här<br />

är en av de mest efterfrågade förbättringar till<br />

MTBO-konceptet på O-Ringen.<br />

Kartklipp för de olika etapperna.<br />

ETAPP 5<br />

MTBO på cykelavstånd från O-Ringenstaden<br />

MTBO-tävlingarna på O-Ringen Uppsala 2022 kommer att gå i och i direkt närhet<br />

till Uppsala och O-Ringenstaden. Samtliga fem etappområden ligger inom några<br />

kilometer från O-Ringenstadens camping. Dessutom delar MTBO arenor med OL<br />

på fyra av fem etapper vilket ytterligare bidrar till delad glädje och gemenskap.<br />

Möjligheten finns därmed för den som vill att kombinera MTBO med OL eller bara<br />

underlätta umgänget för en familj som deltar i olika discipliner.<br />

Längs Uppsalas västra kant hittar man<br />

Hågadalen Nåsten, ett rikt och omväxlande<br />

naturreservat. Inom naturreservatet ryms ett<br />

levande odlingslandskap, lummiga lundar,<br />

mörka skogsområden, barskrapade hällmarker<br />

och myllrande myrar. Naturen i reservatet<br />

har nyttjats av människan i årtusenden,<br />

därför kan du idag njuta av en varierande<br />

och artrik natur, och dessutom upptäcka<br />

mängder av spännande fornlämningar.<br />

Etapp 1<br />

O-Ringen MTBO börjar med en långdistans<br />

med både vägvalssträckor och mer intensiv<br />

orientering. Cykeltekniskt mycket varierat,<br />

vildmarksstigar på berghällar, spänger över<br />

myrar, backar, tekniska MTBspår, snabba<br />

hårdgjorda stigar, skogsstigar. Målgång sker<br />

på Arena Pattons Hage tillsammans med OL.<br />

FOTO PETER HOLGERSSON<br />

Etapp 2<br />

Vårdsätra skog är en liten och vacker skog i<br />

södra Uppsala. Skogen ligger nära bebyggelse<br />

och är ett fint friluftsområde. Naturen är<br />

rik och omväxlande med barrskog, lövskog,<br />

hassellundar och gamla hagmarker. Här<br />

växer nästan alla våra svenska trädslag och<br />

flera utländska arter. Cykelmässigt är det<br />

huvudsakligen snabba hårdgjorda stigar,<br />

men även skogsstigar och MTB-spår liksom<br />

asfalt i bebyggelse. Det blir en medeldistans<br />

med mycket vägval i smått och ett tätt<br />

stignät. Målgång sker på Arena Pattons Hage<br />

tillsammans med OL, samma som etapp 1.<br />

Etapp 3<br />

Stadsskogen ligger centralt i Uppsala, bara<br />

en kilometer från slottet. Det är egentligen<br />

ett parkområde men bär genom sin storlek<br />

och karaktär stora likheter med en mellansvensk<br />

blandskog där barrskogen dominerar<br />

och är sedan 2005 ett naturreservat. Stadsskogen<br />

är ett populärt friluftsområde bland<br />

Uppsalaborna. Det blir en sprint i Stadsskogens<br />

stiglabyrint av snabba hårda stigar och<br />

små skogsstigar. Många mikrovägval och<br />

hur lätt som helst att hamna vilse trots att<br />

man nästan är mitt i stan. Arena Kåboängen<br />

är belägen i norra delen av Stadsskogen.<br />

Etapp 4<br />

Norra Lunsen är ett stort och högt beläget<br />

skogsområde. På karga hällmarker växer<br />

magra och seniga tallar och det finns gott<br />

om våtmarker av olika slag. Lövträden är<br />

i klar minoritet, det finns bara en del asp<br />

och björk insprängd i barrskogen. Fjärde<br />

etappen i Lunsen blir en långdistans med<br />

vägvalssträckor över flera olika terrängtyper.<br />

Vildmarkstigar inne i Lunsen, stigtätt nära<br />

bebyggelsen, tallskogstigar mot Hågaån.<br />

Målgång sker på Arena Flottsund tillsammans<br />

med OL<br />

Etapp 5<br />

Årike Fyris ligger längs Fyrisån precis söder<br />

om Uppsala stad. I områdets västra kant<br />

finns två av Uppsalaåsens höjder Ultunaoch<br />

Sunnerstaåsen. Längs åsen och ån gick<br />

forntida farleder. Även fornborgen på Sunnerstaåsen<br />

berättar om Fyrisåns viktiga roll.<br />

Åsarna består också av värdefulla naturmiljöer,<br />

rik på typisk torrbacksflora och sandlevande<br />

insekter. Cyklisterna på O-Ringen<br />

möter på den sista etappens jaktstart en<br />

helt annan terrängtyp: åsterräng med korta<br />

branta backar upp mot 30–40 meter, liksom<br />

mer flacka partier och bebyggelse. Stigar<br />

med jord, grus och sand i botten. Det blir en<br />

medeldistans med ett tätt stignät och vägval<br />

in i det sista. Målgång sker på Arena Flottsund<br />

tillsammans med OL, samma som etapp 4<br />

30 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 31


Småkuperad<br />

och detaljrik<br />

skogsterräng<br />

» Etapp 3 STADSSKOGEN<br />

PREO ETAPP 3<br />

Torsdag 28 juli 2022<br />

ARENA: Kåboängen, samma<br />

arena som MTBO.<br />

START: På förmiddagen innan<br />

MTBO startar.<br />

KARTA/OMRÅDE: Norra delen av<br />

Stadsskogen. Senast använd för<br />

PreO 2006. Flack skogsterräng<br />

med mestadels god sikt och<br />

höjder med smådetaljer.<br />

FEM ETAPPER<br />

FYRA ARENOR<br />

PREO<br />

» Etapp 4 NORRA LUNSEN<br />

PREO ETAPP 4<br />

Fredag 29 juli 2022<br />

ARENA: Flottsund, samma arena<br />

som OL och MTBO. Bussning ca<br />

2 km till tävlingsområdet.<br />

START: På förmiddagen.<br />

KARTA/OMRÅDE: Norra delen av<br />

Lunsen, Plantskolan. Senast<br />

använd för PreO 2006. Måttligt<br />

kuperad detaljrik skogsterräng<br />

med mestadels god sikt.<br />

PreO är tillbaka<br />

på O-Ringenprogrammet<br />

Det är med stor glädje vi kan berätta att PreO nu är<br />

tillbaka på O-Ringenprogrammet igen. Och inte nog<br />

med det, PreO-tävlingarna delar gemenskapen med<br />

övriga deltagare på fyra av fem etapper eftersom vi<br />

lyckats få till ett koncept där arenorna delas av flera<br />

discipliner. På etapp 1, 4 och 5 är det gemensamma<br />

arenor för OL, MTBO och PreO och på etapp 3 delar<br />

PreO och MTBO arena med viss förskjutning i tid för<br />

att få in båda arrangemangen i samma tävlingsområde<br />

under samma etapp.<br />

» Etapp 1 NÅSTEN<br />

PREO ETAPP 1<br />

Måndag 25 juli 2022<br />

ARENA: Pattons hage, samma arena som OL och MTBO.<br />

START: På eftermiddagen efter att MTBO är klara.<br />

KARTA/OMRÅDE: Norbyskogen. Senast använd för PreO 2013.<br />

Småkuperad skogsterräng med mestadels god sikt och inslag<br />

av brantpartier.<br />

» Etapp 2 GRANEBERG<br />

PREO ETAPP 2<br />

Tisdag 26 juli 2022<br />

ARENA: Graneberg, egen arena 4 km SÖ<br />

Arena Pattons Hage (OL och MTBO).<br />

START: På eftermiddagen efter att MTBO är klara.<br />

KARTA/OMRÅDE: Vårdsätraskogen. Aldrig använd för PreO. Småkuperad<br />

detaljrik skogsterräng med mestadels god sikt och inslag av några<br />

större höjdpartier.<br />

» Etapp 5 SÖDRA LUNSEN<br />

PREO ETAPP 5<br />

Lördag 30 juli <strong>2021</strong><br />

ARENA: Flottsund, samma arena som OL och MTBO.<br />

Bussning ca 3 km till tävlingsområdet.<br />

START: På förmiddagen.<br />

KARTA/OMRÅDE: Södra delen av<br />

Lunsen. Aldrig använd för PreO.<br />

Måttligt kuperad skogsterräng<br />

med mestadels god sikt.<br />

Södra delen av<br />

Lunsen. Aldrig<br />

använd för PreO<br />

32 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 33


PRE-O <br />

O-Ringen Tours<br />

- Ett digitalt O-Ringen<br />

#MYUPPSALA<br />

Våra bästa tips för upplevelser i Uppsala.<br />

T empO<br />

O nline<br />

R aces<br />

U ltimate<br />

S eries<br />

För alla smaker.<br />

SHOPPING<br />

Uppsala har en unik blandning av små lokala butiker,<br />

specialistaffärer och moderna gallerior, allt på bekvämt<br />

promenadavstånd inom stadskärnan. Börja i de<br />

charmiga affärerna i kullerstensgränderna vid Fyrisån<br />

och strosa sedan längs gågatan där ni hittar kända<br />

kedjor, märkesbutiker och gallerior.<br />

EVENEMANG<br />

Nästa år tjuvstartar O-Ringen Uppsala redan i februari,<br />

med en helt digital tävling O-Ringen Torus. Ni som har läst<br />

Skogssport det senaste året kanske sett artiklarna om<br />

digital TempO, dvs precisionsorientering på tid.<br />

Nu är det dags att pröva den tävlingsformen i O-Ringens regi, som<br />

en liten försmak på terrängen. Precis som den riktiga O-Ringen så<br />

kommer O-Ringen Torus att genomföras i 5 etapper, med datumen<br />

7–12 februari. Och ja, det är en tävlingsfri dag inlagd även här, där<br />

det kanske blir något specialevent för att upptäcka Uppsala.<br />

För er som aldrig har provat digital TempO så gör det. Det är<br />

en utmanande tävlingsform där det gäller att snabbt kunna läsa av<br />

terrängen och koppla den till ett kartutsnitt. Det är därför också<br />

en bra träningsform för vanlig fot-orientering för att lära sig tolka<br />

höjdkurvor.<br />

Tävlingen kommer att genomföras inom skogsterräng som<br />

är relevant för O-Ringen Uppsala, men även i stadsområden.<br />

O-Ringen Torus kommer att genomföras i samarbete med Torus<br />

(torus.yq.cz) och med kvalitetskontroll från erfarna banläggare<br />

för digital TempO. Någon form av pris kommer att delas ut till<br />

de som klarar svårigheterna bäst, men mer om detta kommer att<br />

publiceras tillsammans med praktisk information om hur man kan<br />

vara med på O-Ringens digitala kanaler. Men, redan nu kan du gå<br />

in på Torus hemsida och träna din snabbhet i att tolka kartor.<br />

34 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

Tork hälsar<br />

dig välkommen<br />

tillbaka!<br />

Äntligen kan vi leva lite mer normalt igen. Med<br />

oss har vi dock en stor erfarenhet – vi vet vilken<br />

skillnad god hygien gör. Tork har allt som behövs<br />

för att hålla både händer och ytor hygieniska.<br />

Kika in och kolla hur vi kan<br />

hjälpa till på din arbetsplats:<br />

Trygg på jobbet | Tork SE<br />

Tork, an Essity brand<br />

MAT & DRYCK<br />

Härlig atmosfär och mästerlig<br />

mat.<br />

Oavsett om du vill äta mycket eller lite, ute eller inne<br />

har Uppsala ett brett utbud av krogar, caféer och<br />

uteserveringar.<br />

På destinationuppsala.se/guides hittar du bland<br />

annat tips på stans bästa streetfood, smakfulla<br />

kaffebarer och vilka uppsaliensiska värdshus,<br />

bodegas och brasserier som är värda ett besök.<br />

pssst...<br />

Det finns över 140 uteserveringar i Uppsala och<br />

lika många anledningar att besöka en. Ät och drick<br />

något samtidigt som du kan njuta av en stund i solen<br />

och titta på människor som går förbi. Ett härligt sätt<br />

att njuta av atmosfären i Uppsala.<br />

pssst...<br />

Bara tre kilometer från Uppsala city ligger Gränbystadens<br />

Galleria med över 160 butiker, restauranger, caféer och<br />

andra serviceenheter. Här finns bland annat Sveriges<br />

första 4DX biosalong.<br />

Ta det lugnt, mitt i city<br />

eller precis runt knuten.<br />

pssst...<br />

Carl von Linné är en av världens mest kända vetenskapsmän. Ingen<br />

annanstans finns så många spår av honom som i Uppsala. Vandra längs<br />

med en av Linnéstigarna till hans sommarbostad i Linnés Hammarby,<br />

besök Linnémuseet som var hans hem, eller njut av lugnet i Linnéträdgården –<br />

en grön oas mitt i Uppsala. linneuppsala.se<br />

NATUR<br />

Promenera i Å-rummet längs Fyrisån. Koppla av i<br />

Stadsträdgården eller någon av de andra parkerna<br />

mitt i stan. Bara en kvart därifrån hittar du badplatser,<br />

vandringsleder och smultronställen i skogen. Eller så åker<br />

du museijärnvägen Lennakatten genom ett sommarvackert<br />

Uppland.<br />

Upplevelserikt.<br />

Uppsala lockar med stora konserter och idrottsevenemang till<br />

intima spelningar, utställningar och visningar. På Parksnäckans<br />

utomhusscen i Stadsträdgården är det konserter och underhållning<br />

hela sommaren, här hörs ofta populära svenska artister och<br />

barnfavoriter.<br />

Ett rosa slott.<br />

Uppsala slott uppfördes av kung Gustav Vasa 1549 och har<br />

spelat en stor roll i vår svenska historia. Det har varit skådeplats<br />

för flera dramatiska händelser med blodbad, konspirationer,<br />

sammansvärjningar och mord, och inte minst drottning Kristinas<br />

abdikation som skedde här 1654. Idag är slottet bostad för<br />

landshövdingen, men inhyser även tre spännande museer;<br />

Uppsala konstmuseum, Fredens hus och Vasaborgen. Här kan<br />

du även ta del av Uppsalas bästa utsikt genom en takvandring<br />

på slottstaket.<br />

Mjau!<br />

KULTUR & HISTORIA<br />

Känner du Pelle Svanslös? Den berömda katten bodde i Uppsala<br />

och har satt sina tassavtryck här. Idag möter du honom i hans<br />

lekpark, på guidade vandringar och som en staty. Tassa över<br />

hans eget övergångsställe till kvarteren kring Åsgränd där han<br />

bodde med sin kärlek Maja Gäddnos men som också var hem<br />

för Elaka Måns, hans vapendragare Bill & Bull och de andra<br />

katterna.<br />

Fler Uppsalatips hittar du på destinationuppsala.se


BOKTIPS <br />

Fler pärlor & märkvärdigheter i Uppsala<br />

”Förundras av allt – även det<br />

vardagliga” eller ”Omnia mirari<br />

etiam tritissiima” står det på en<br />

platta i trottoaren vid entrén till<br />

Linnéträdgården på Svartbäcksgatan.<br />

Orden var Linnés motto och dem har<br />

vi tagit med oss när vi, författarna<br />

Lars-Åke Skagegård och John Ringh,<br />

skrivit om olika platser i boken ”Fler<br />

pärlor & märkvärdigheter i Uppsala”.<br />

Vad ser du mest fram<br />

emot att uppleva på O-Ringen<br />

i Uppsala sommaren 2022<br />

förutom den vackra orienteringsterrängen?<br />

Skicka ditt svar<br />

till marknad@oringen.se<br />

- bland alla som skickar in sitt<br />

svar lottar vi ut en bok!<br />

När man är på plats i Uppsala under<br />

O-Ringen sommaren 2022 finns de klassiska<br />

sevärdheterna som domkyrkan, slottet och<br />

universitetet precis runt hörnet. Vi har valt<br />

att berätta om de mer oväntade och okända<br />

platserna i Uppsala.<br />

I boken följer man med på en studentikos<br />

skelettgasque (gasque är traditionell<br />

studentfest på en studentnation), förfäras<br />

över Dalpelles avrättning, njuter av den<br />

Skytteanska trädgården eller tar en fika på<br />

café Uroxen tillsammans med Patti Smith.<br />

Vi rör oss fritt bland ärkebiskopar, poeter,<br />

bandyspelare, prinsar, sagoberättare och en<br />

cementdrottning.<br />

Pärlor som tas upp är kända platser eller<br />

företeelser där man som läsare får tränga lite<br />

djupare bakom det bekanta. Vi berättar om<br />

tågens betydelsefulla historia för Uppsala.<br />

Där får man veta hur det gick till när järnvägen<br />

byggdes och mer om den smalspåriga<br />

museijärnvägen där ångloken med namnet<br />

Lennakatten går österut på den uppländska<br />

landsbygden.<br />

Platser som Engelska parken, Galgbacken<br />

vid Domarringens skola, Seminarieparken<br />

och Skytteanska trädgården berättar sin<br />

spännande historia. Vissa av dessa platser<br />

är välkända, andra är mer dolda pärlor att<br />

upptäcka.<br />

Andra märkvärdigheter är mosaiken<br />

i Gottsunda kyrka, Prins Gustaf statyn<br />

utanför Carolina Rediviva, och konstverket<br />

”Poetisk viloplats” i Tullgarnsparken.<br />

Under en klassisk O-Ringenvecka upptäcker<br />

man mycket, både på och under tävlingen,<br />

när man orienterar sig ute i terrängen. Varför<br />

inte passa på att samtidigt upptäcka några<br />

av Uppsalas pärlor och märkvärdigheter. De<br />

kända likväl som de okända.<br />

Välkommen att ta del av ”Fler pärlor och<br />

märkvärdigheter i Uppsala”.<br />

De två författarna av boken Uppsalapärlor, Lars-Åke Skagegård och John Ringh. Foto: Mikael Ingemyr.<br />

Hyr dina<br />

maskiner hos oss!<br />

Hos oss hittar du Sveriges största utbud av små och stora byggmaskiner,<br />

ställningar, liftar och allt som behövs för ditt byggprojekt. Besök något av<br />

våra 80 kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta precis<br />

det du behöver.<br />

Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se<br />

Välkommen!<br />

36 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

Din lokala maskinuthyrare


PÅ TURNÉ <br />

O-Ringen on tour<br />

O-Ringen har under sensommaren och<br />

hösten varit ute på O-Ringen on Tour<br />

tillsammans med vår partner Suzuki.<br />

Touren är pågående så vi kommer att<br />

dyka upp på evenemang också framåt<br />

för att prata med er deltagare.<br />

Hemdagars blev en succé bland klubbarna<br />

”Hemdagars” arrangerades på en mängd<br />

olika orter i Sverige under sommarmånaderna<br />

och uppskattades av många. Väldigt<br />

många orienteringsklubbar runt om i landet<br />

valde att sätta ut banor och döpte dem till<br />

”Hemdagars”.<br />

–Vi ville vara med och bidra till att man<br />

aktiverade sig. Det viktigaste för oss var att<br />

man kom ut och gick, joggade eller sprang<br />

38 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

Syftet är att få träffa alla er som brukar<br />

delta på O-Ringen och få prata om vad ni<br />

ser fram emot i Uppsala och på kommande<br />

O-Ringendestinationer, diskutera hur vi<br />

tillsammans kan utveckla O-Ringen samt<br />

för att helt enkelt få vara ute i tävlingsmiljön<br />

och på arenor igen.<br />

På grund av Corona-pandemin har som bekant O-Ringen ställts in två somrar<br />

i rad. Under sommaren arrangerades istället ”Hemdagars”, ett sätt att få<br />

springa orientering och känna av gemenskapen. Och ”Hemdagars” blev ett<br />

lyckat koncept.<br />

en orienteringsbana, säger Niclas Lidström<br />

som var projektledare för Hemdagars.<br />

Utfallet av ”Hemdagars” blev riktigt<br />

bra, uppskattningen bland klubbarna runt<br />

om i landet var stort och tack vare vår<br />

huvudpartner Alewalds, Biltema,<br />

Svenska Krämfabriken, Silva och Bagheera<br />

kunde vi lotta ut mängder av priser till en<br />

mängd lyckliga vinnare.<br />

Hittills har vi besökt Världscupen i Idre,<br />

Ungdoms-SM i Falköping, SM-tävlingarna i<br />

Strömstad och Daladubbeln.<br />

Den 13-14 november är vi på O-event i<br />

Borås. Hoppas att vi ses där!<br />

Stolt sponsor till O-Ringen 2022.<br />

www.sandvik.coromant.com/gimo<br />

Vi stämplar in.<br />

Vi har bestämt oss, vi är överens. Kartan är ritad,<br />

kompassen inställd.<br />

Målet är att bli en grön fabrik.<br />

Shaping the future together.<br />

Sandvik Coromant i Gimo är en av Uppsala läns största privata arbetsgivare med ca 1 300<br />

anställda. Som en del av den globala Sandvikkoncernen är Sandvik Coromant ledande<br />

inom tillverkning av skär och verktygssystem för bearbetning i metall. Vi säkerställer<br />

utvecklingen av bearbetningsteknik som förändrar, leder och driver framtidens<br />

tillverkning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 7 900<br />

anställda och finns i 150 länder.


Med<br />

fjället<br />

som<br />

lekplats<br />

Tested and approved by Tove Alexandersson<br />

Ett liv närmare naturen fick<br />

Karna att flytta till Åre.<br />

Nu laddar hon inför<br />

O-Ringen 2023.<br />

Hösten 2018 gick Karna Thorsson runt hemma<br />

i Uppsala och längtade efter en förändring. En<br />

önskan om att komma närmare fjällen, lära sig<br />

att åka skidor och få springa mer i bergsmiljö.<br />

När hon fick se att Åre kommuns samhällsbyggnadskontor<br />

sökte nya medarbetare tog<br />

det inte lång tid innan ansökan var inskickad.<br />

Några veckor senare fick hon veta att hon var<br />

kallad på intervju och resten är historia.<br />

Idag arbetar Karna som planarkitekt på Åre<br />

kommun. Tillsammans med sina kollegor utvecklar<br />

hon detaljplaner som talar om hur<br />

mark- och vattenområden får och inte får användas<br />

i kommunen. Detaljplanerna är viktiga<br />

instrument för en hållbar och långsiktig planering<br />

av samhället.<br />

”<br />

Jag trivs jättebra på mitt nya<br />

jobb. Sedan är det så lyxigt att ha<br />

så fantastisk natur direkt utanför<br />

dörren när man slutat för dagen”<br />

Raka motsatsen mot Uppsala<br />

Karna är ett välkänt ansikte för många orienterare<br />

och tävlar sedan flera år tillbaka för OK<br />

Linné i Uppsala. Idag är hon en glad och aktiv<br />

motionär där träningen styrs utifrån dagsform<br />

och känsla. Sedan flytten till Åre har hon börjat<br />

träna med Åre OK, som är den enda orienteringsklubben<br />

i kommunen.<br />

– Orienteringen i Åre skiljer sig väldigt mycket<br />

från det jag är van vid i Uppsala. Här är det oftast<br />

väldigt kuperat med långa sluttningar och<br />

få detaljer. Alltså raka motsatsen mot Uppsala,<br />

berättar Karna.<br />

Ser fram emot orienteringsfesten<br />

O-Ringen arrangeras som bekant i Åre 2023<br />

och Karna ser fram emot att var en del av arrangörsstaben.<br />

Hon med i gruppen som arbetar<br />

med förberedelserna inför elitklassernas<br />

sprintetapp i Åre by.<br />

– Om någon frågar mig vart man ska åka och<br />

bada på aktivitetsdagen så vet jag i alla fall vad<br />

jag ska svara. Mitt bästa tips är att åka upp till<br />

Ullådalen och ta ett dopp i Ullån. Det är väldigt<br />

uppfriskande!<br />

Vi levererar råvaror,<br />

utrustning och dryck<br />

till Sveriges restauranger<br />

och storkök.<br />

Stolt samarbetspartner till O-Ringen.<br />

Läs om vårt hållbarhetsarbete på<br />

martinservera.se<br />

”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”<br />

are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 41


Välkommen till<br />

Tjuonavagge<br />

Tjuonavagge<br />

O-Ringen Indoor<br />

Uppsala <strong>2021</strong><br />

27–28<br />

november<br />

<strong>2021</strong>!<br />

ODIN Sverige<br />

10 000 %<br />

(31/10-94 – 31/08-21)<br />

(31/10-94 – 31/08-21)<br />

Och vad betyder det det att att fonden fonden<br />

Och vad betyder det att fonden<br />

har gått upp upp över över 10 10000 000 procent? procent?<br />

har gått upp över 10 000 procent?<br />

Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C<br />

den Enkelt 31 oktober förklarat 1994, – om dagen du satte som in fonden 100 000 startade, kr i ODIN och lät Sverige pengarna C<br />

Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C<br />

vara den 31 fram oktober till den 1994, 31 augusti dagen <strong>2021</strong> som hade fonden du startade, haft över 10,3 och lät miljoner. pengarna<br />

Hade<br />

den vara 31 fram du<br />

oktober<br />

istället till den placerat<br />

1994, 31 augusti dagen<br />

100 000<br />

som <strong>2021</strong> kr<br />

fonden<br />

i hade fondens du startade, haft jämförelseindex<br />

över och 10,3 lät pengarna miljoner.<br />

(OMXSB<br />

vara Hade fram du Cap istället till<br />

GI)<br />

den<br />

under placerat 31 augusti<br />

samma 100 <strong>2021</strong> 000 tidsperiod kr hade i fondens du<br />

hade<br />

haft<br />

du jämförelseindex<br />

över<br />

haft 2,3<br />

10,3<br />

miljoner.<br />

miljoner.<br />

Hade (OMXSB du istället Cap GI) placerat under samma 100 000 tidsperiod kr i fondens hade jämförelseindex<br />

du haft 2,3 miljoner.<br />

Det (OMXSB är därför Cap vi GI) tror under på aktiv samma förvaltning tidsperiod och hade långsiktighet. du haft 2,3 miljoner.<br />

Det är därför vi tror på aktiv förvaltning och långsiktighet.<br />

Det är därför vi tror på aktiv förvaltning och långsiktighet.<br />

Tillsammans med OLGY Uppsala och Stockholm Indoor<br />

cup bjuder vi in till O-Ringen Indoor Uppsala <strong>2021</strong> i<br />

dagarna två. Indoor är orientering inomhus på platser som<br />

till exempel skolor, köpcentrum, idrottshallar och arenor.<br />

Indoor är fartfyllt, intensivt och väldigt roligt!<br />

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden<br />

odinfonder.se<br />

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden<br />

odinfonder.se<br />

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden<br />

odinfonder.se<br />

Hör förvaltare Hans Christian<br />

Bratterud berätta om hur de<br />

lyckades med en avkastning<br />

på 10 000 %.<br />

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som<br />

Vi kommer att hålla till på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Mer<br />

placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka<br />

information om O-Ringen Indoor kommer på vår hemsida inom<br />

hela Historisk det insatta avkastning kapitalet. är inte För mer någon information garanti för om framtida risk, se fondernas avkastning. faktablad De pengar och som<br />

kort och anmälan gör du i Eventor. Anmälan är öppen så in och<br />

informationsbroschyr Historisk placeras i avkastning fonder kan på både är hemsidan inte öka någon och under minska garanti odinfonder.se/våra i för värde framtida och det avkastning. är fonder inte säkert eller De skicka att pengar du efter får som dem tillbaka<br />

anmäl dig redan idag. Men boka redan nu in helgen i din kalender.<br />

kostnadsfritt placeras hela det insatta i fonder via kapitalet. kontakt@odinfonder.se kan både För öka mer och minska information eller i ring värde om oss och risk, på det 08-407 se är fondernas inte 14 säkert 00. Avkastning faktablad att du får och visas tillbaka<br />

Vi ses på O-Ringen Indoor Uppsala <strong>2021</strong>!<br />

alltid hela informationsbroschyr det efter insatta förvaltningsavgiften kapitalet. på hemsidan För mer är information under dragen. odinfonder.se/våra om risk, fondernas eller faktablad skicka och efter dem<br />

informationsbroschyr kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se på hemsidan under eller odinfonder.se/våra ring oss på 08-407 fonder 14 eller 00. Avkastning skicka efter visas dem<br />

Så här kan en indoor-karta se ut.<br />

kostnadsfritt alltid efter att via förvaltningsavgiften kontakt@odinfonder.se är dragen. eller ring oss på 08-407 14 00. Avkastning visas<br />

alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.<br />

42 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 43


FOTO NICLAS VESTEFJELL<br />

FOTO PÄR HÄGGSTRÖM<br />

O-Ringen Åre 2023<br />

Det har varit en intensiv barmarksperiod i projektet O-Ringen Åre 2023.<br />

De två etapperna som var planerade att avgöras i Åre Björnen blev tvungna<br />

att flytta när pandemin tvingade oss att skjuta arrangemanget framåt i två år.<br />

Bygnationer i Åre Björnen gjorde att det inte gick att ha någon etapp i området.<br />

– Tillsammans med banläggarna började<br />

vi kartlägga de områden som skulle kunna<br />

vara aktuella för att ha en etapp eller två och<br />

vi hittade snabbt en lösning som känns bra,<br />

berättar Magnus Johansson, tävlingsansvarig<br />

för O-Ringen i Åre.<br />

De norska banläggarna kom fram till att<br />

lägga en extra etapp i Ånn och en etapp i<br />

Järpen. Det betyder att Åre-konceptet ser ut<br />

som följande:<br />

• Etapp 1 Trillevallen, långdistans<br />

• Etapp 2 Trillevallen, långdistans<br />

• Etapp 3 Järpen, medeldistans<br />

• Etapp 4 Ånn, medeldistans<br />

• Etapp 5 Ånn, långdistans<br />

– Området i Ånn är ett bra område att<br />

springa i och vi tycker att området är<br />

tillräckligt stort för att husera två etapper,<br />

förklarar Magnus Johansson.<br />

Att ha en eller två etapper i Järpen var<br />

uppe till diskussion i ett tidigt skede i det<br />

här projektet, men planerna lades då åt<br />

sidan. Nu blir det i alla fall en etapp i Järpen<br />

men inte nere i skogarna runt byn utan<br />

högre upp i ett område som bjuder på bitvis<br />

väldigt fin terräng som lämpar sig väl för<br />

medeldistans.<br />

– Delar av det här området riktigt fin terräng,<br />

jag skulle rent av säga bland det finaste<br />

man kan hitta i Jämtland nedanför fjällen.<br />

Jag är mycket nöjd med att ha en etapp i Järpen<br />

och vi har fått bara positiva tongångar<br />

från såväl kartritare som banläggare, menar<br />

Magnus.<br />

Kartritarna Jerker Boman och Kalle Eng-<br />

Magnus Johansson<br />

Tävlingsansvarig<br />

O-Ringen Åre 2023<br />

blom har nu ägnat en dryg månad i området<br />

runt Järpen åt att rita en ny karta över terrängen.<br />

Det har funnits en karta i området<br />

tidigare men den hade inte uppdaterats på<br />

flera år varför kartritar-duon hade ett digert<br />

arbete att gå igenom.<br />

När det gäller Ånn så har även det området<br />

haft besök av kartritare under sommaren.<br />

Två tjeckiska kartritare var på besök<br />

och ritade klart kartan i Ånn, ett jobb som<br />

kunde genomföras tack vare att lättnader i<br />

restriktionerna till slut tillät utländska medborgare<br />

att komma till Sverige.<br />

– Det är roligt att få vara här igen och rita<br />

kartan, berättade Ales Hejna som tillsammans<br />

med Milan Bily gick igenom området<br />

i västra Jämtland och ritade in det sista som<br />

saknades på kartan.<br />

Det här betyder att det mesta av ritningen<br />

av kartorna för de fem etapperna i Ånn,<br />

Trillevallen och Järpen nu är klara. Under<br />

nästa sommar ska sprintkartan ritas klart<br />

och kompletteras med nya byggnationer i<br />

centrala Åre.<br />

I övrigt pågår rekryteringen av funktionärer<br />

till O-Ringen i Åre, här har projektet<br />

god hjälp av de norska klubbarna som nu<br />

också får tillåtelse att resa till Sverige och<br />

Jämtland. Corona-restriktioner har annars<br />

stoppat alla norska medborgare att komma<br />

in i Sverige utan att direkt efter besöket sätta<br />

sig i karantän.<br />

– Det är roligt att våra norska banläggare<br />

nu fått chansen att komma ut i skogarna<br />

efter 1,5 år utan den möjlighet, säger Niclas<br />

Lidström, projektledare för O-Ringen i Åre.<br />

Under senhösten kommer hela banläggningsgänget<br />

att komma över i samlad trupp<br />

och tillsammans med bankontrollanterna gå<br />

ut och kolla kontrollpunkter och starter med<br />

mera i de jämtländska skogarna.<br />

På tal om norrmän, de norska arrangörsklubbarna<br />

har under hösten fått besök av<br />

projektledaren Niclas Lidström som pratar<br />

om vilka möjligheter som O-Ringen öppnar<br />

upp för de norska klubbarna och det var<br />

glada miner när O-Ringen hälsade på hos<br />

Wing OK utanför Trondheim under augusti<br />

månad.<br />

Arbetet med att säkerställa boende för alla<br />

deltagare i Åre sommaren 2023 pågår för<br />

fullt. Först och främst kommer boendet att<br />

ske i fritidshus, lägenheter och liknande boende.<br />

Dessutom undersöks möjligheten att<br />

göra ställplatser för husbilar och husvagnar<br />

på olika ställen i området.<br />

–Till sommaren när O-Ringen avgörs i<br />

Uppsala kommer vi att öppna bokningen av<br />

stugor, lägenheter och annat typ av boende,<br />

säger Niclas Lidström, projektledare för<br />

TRILLEVALLEN<br />

ÅNN<br />

O-Ringen i Åre. Vi kommer att göra allt vi<br />

kan för att ordna så mycket boende som<br />

möjligt, tillägger han.<br />

44 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 45


Välkommen till Smålandskusten 2024<br />

FOTO: Pippi: Astrid Lindgrens värld, Böda sand: Johnny Franzén. En naturskön och klassisk O-Ringencamping i Döderhultsdalen mitt i de centrala delarna av Oskarshamn.<br />

Med värdkommunen Oskarshamn i<br />

mitten av Smålandskusten kan vi<br />

erbjuda såväl kustterräng som småländsk<br />

inlandsterräng vid tre olika arenor<br />

under veckan. Exakt var arenorna<br />

blir kommer vi att presentera senare<br />

delen av <strong>2021</strong> – det arbetet pågår för<br />

fullt just nu.<br />

Gällande boende så blir det en gemensam<br />

camping i vackra Döderhultsdalen med<br />

gång och cykelavstånd till de centrala<br />

delarna av Oskarshamn och havsbad. Vill<br />

du hellre bo i stuga, på hotell eller hyra ett<br />

privatboende? I Smålandskusten finns alla<br />

möjligheter. Här är också bästa läget för utflykter<br />

oavsett om du är intresserad av konst,<br />

historia, äventyr, småländska röda stugor,<br />

bad i våra sjöar, skärgårdsturer med båt eller<br />

du som är lite extra leksugen.<br />

Oskarshamn är en lekfull och kraftfull<br />

region som är vana vid att ta emot hundratusentals<br />

besökare varje år. För visst känner<br />

du till Astrid Lindgrens Värld, Glasriket,<br />

Kalmar slott, Västerviks skärgård, Öland<br />

och Blå Ljungfrun? Vi tar med öppna armar<br />

emot världens alla orienterare och vi tänker<br />

ge dig bästa förutsättningarna för fin tävling<br />

och härlig gemenskap toppat med fantastiska<br />

upplevelser.<br />

Varmt välkomna till oss!<br />

FOTO: Amanda Hedberg.<br />

46 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong>


’’BLAND DE BÄSTA I KLASSEN<br />

PÅ HÅLLBARHET,<br />

MEN VI ÄR INTE NÖJDA’’<br />

FOTO DESTINATION JÖNKÖPING<br />

Titta på vår nya fina förpackning.<br />

Där finns ett löv som<br />

talar om hur mycket koldioxidekvivalenter<br />

(CO2e)* som<br />

knäckebrödet i paketet har<br />

skapat – från åker till butik.<br />

420 gram, närmare bestämt.<br />

Vi har räknat in allt. Från tillverkningen<br />

av gödsel för<br />

åkrarna, kablarna som leder<br />

strömmen till vårt bageri,<br />

energin för att göra pappret till<br />

våra förpackningar, bränslet<br />

till traktorerna, lastbilarna...<br />

ja, du fattar – allt.<br />

”BÄST I KLASSEN”<br />

MEN INTE NÖJDA.<br />

Experterna som hjälpte oss<br />

göra detta var lika noggranna<br />

som de blev lyriska. ”Bland<br />

de bästa i klassen”, sa de. Och<br />

tittar vi på andra så verkar det<br />

stämma. Men trots allt vi har<br />

gjort, vilket inte är lite, är vi<br />

långt ifrån nöjda.<br />

Vi följer vår<br />

klimatpåverkan<br />

från fält<br />

till butik<br />

VI BAKADE<br />

FOSSILFRITT REDAN<br />

2013.<br />

Alla våra ugnar värms upp<br />

av grön el som framställs i<br />

Dalarna. Överskottsvärmen<br />

återvinns för att värma lokalerna<br />

och vattnet. Den första<br />

värmeåtervinningen installerade<br />

vi redan 1954, bageriet<br />

blev helt fossilfritt redan 2013.<br />

DIREKT<br />

FRÅN VÅRA LOKALA<br />

RÅGHJÄLTAR.<br />

Rågmjölet i vårt knäckebröd är<br />

inte bara garanterat svenskt,<br />

det får vi från bönder som<br />

Anton Öhlund utanför Hedemora<br />

– men aldrig längre bort<br />

än 34 mil från vår egen kvarn.<br />

Ja, vi har en egen kvarn så att<br />

rågen kan komma så direkt<br />

som möjligt från gårdarna till<br />

oss, utan att åka omvägar. Allt<br />

för att minimera transporter.<br />

INGET GÅR<br />

TILL SPILLO.<br />

Hållbarhet handlar också om<br />

att ta tillvara. Den lilla mängd<br />

degrester och brödspån som<br />

vi inte kan ta tillvara, skickar<br />

vi till en annan bonde här i<br />

Dalarna. Han har kor och<br />

de älskar knäckebröd i vilken<br />

form det än kommer.<br />

FRÅN 1817 IN<br />

I MORGONDAGEN.<br />

Leksands Knäckebröd började<br />

med gammelfarmors mormor<br />

som föddes 1817, bara ett stenkast<br />

från där vi har bageriet<br />

idag. Och receptet är exakt<br />

detsamma. Som du förstår är<br />

kvartalsekonomin inget för oss,<br />

vi räknar sekler. Precis som du,<br />

tänker vi mycket på vad vi<br />

lämnar efter oss till våra barn.<br />

Följ med oss på resan mot en<br />

fin framtid genom att konstant<br />

sänka den där siffran i lövet<br />

på paketet. Utan att vi någonsin<br />

gör avkall på smaken.<br />

VI KAN GÖRA SÅ<br />

MYCKET MER.<br />

Även fast vi tagit bort all onödig<br />

plast i vårt bageri och väljer<br />

svensk kartong (som är dyrare<br />

än den importerade) för att<br />

undvika onödiga transporter,<br />

så räcker det inte. Vi måste<br />

bli ännu bättre om vi ska ha en<br />

värld värd namnet att lämna<br />

över till kommande generationer.<br />

Det är ett konstant<br />

pågående arbete som vi gärna<br />

delar med oss av.<br />

VÅRT<br />

HÅLLBARHETS-<br />

ARBETE<br />

EN DEL AV VAD VI GJORT:<br />

Vi bakar fossilfritt sedan 2013.<br />

All värme från ugnarna återvinns<br />

till lokalvärme och varmvatten.<br />

Tagit bort alla plastkassar,<br />

muggar och kartongband i plast.<br />

DET HÄR JOBBAR VI MED:<br />

Byter bilar och frakter till<br />

fossilfria alternativ.<br />

Effektiviserar energianvändningen<br />

i bageriet ännu mer.<br />

Installerar solpaneler på bageriet.<br />

Lägesrapport från Jönköping!<br />

Klubbarna i regionen står redo att tillsammans<br />

med O-Ringen och Destination Jönköping bjuda in till<br />

O-Ringen 2025; Annebergs GIF, Bodafors OK, Bottnaryds IF,<br />

Forserums SOK, IF Hallby SOK, IKHP Huskvarna, IK Vista,<br />

Jönköpings OK, Lekeryd-Svarttorps SK, Mullsjö SOK,<br />

SOK Aneby, Tenhults SOK, Ulricehamns OK, Vaggeryds<br />

SOK och SmOF.<br />

Beslutet att O-Ringen skulle komma hit 2023 (som det var tänkt<br />

innan Covid-19) fattades i december 2019 och då bildades ett<br />

föreningsråd med Göran Carnander som ordförande. Arbetet kom<br />

snabbt igång med fokus på att hitta en plats för O-Ringenstaden<br />

och alla etapper. Att vi ville ha Elmia Mässområde som O-Ringenstad<br />

var klart från början med den fina utsikten över Vättern.<br />

– Coronapandemin kom emellan som gjorde att vi kommer<br />

välkomna er först 2025 till Jönköping. Nu är vi verkligen i full gång<br />

med att klara ut var vi vill ha alla arenor mm med alla miljötillstånd,<br />

markägare och jägarkontakter som ska göras i höst, vinter<br />

för kunna presentera ett koncept under nästa sommar som vi<br />

hoppas. Detta för att vi i god tid ska kunna ta fram bra kartor för<br />

samtliga dicipliner, säger Göran.<br />

Det vi redan nu vet om O-Ringen 2025 är att vi alltså får en<br />

Jönköping by night.<br />

O-Ringenstad kring Elmiaområdet och att regionen erbjuder<br />

varierad terräng med vätterbranterna i öster, typisk småländsk<br />

moränterräng i väster och internationell terräng i söder. Att regionen<br />

förutom denna terränglåda erbjuder mängder av turistmål i<br />

form av älgparker, klättring, äppellundar, Store mosse, Huskvarna<br />

fabriksmuseum, bad och stad gör att vi verkligen kan se fram emot<br />

en fartfylld vecka 30 under O-Ringen Jönköping 2025!<br />

* Alla växthusgaser omräknade till effekten som koldioxid har på klimatet.<br />

48 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 49


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

Vi söker en VD för O-Ringen AB<br />

O-Ringen är världens största orienteringsäventyr<br />

och ett av Sveriges största idrottsevenemang.<br />

Evenemanget genomförs mitt i sommaren (vecka<br />

30), alltid på en ny plats i Sverige, och lockar<br />

årligen ca 20 000 deltagare som tillsammans<br />

gör ca 80 000 starter. Under ett O-Ringen<br />

är över 1 000 funktionärer och ett femtiotal<br />

samarbetspartners involverade. O-Ringen har ett<br />

uttalat mål att ge alla inblandade och berörda<br />

en hållbar upplevelse i världsklass.<br />

Varje O-Ringen drivs som ett projekt där en lokal organisation<br />

under ledning av en projektledare får stöd av en fast<br />

organisation med ett antal anställda medarbetare. Den fasta<br />

organisationen arbetar på både kort och lång sikt med<br />

såväl genomförandet av innevarande års arrangemang,<br />

som med förberedelser inför framtida O-Ringen.<br />

O-Ringen är ett helägt dotterbolag till Svenska Orienteringsförbundet.<br />

Under den innevarande femårsperioden<br />

som sträcker sig till 2025 fokuserar O-Ringen sin verksamhet<br />

kring tre områden; hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och<br />

social), upplevelse och profilering. Visionen är att O-Ringen<br />

ska vara en välkänd hållbar upplevelse och det uppnås<br />

genom att fokusera på gemenskap, kloka val och kommunikation.<br />

O-Ringen söker nu en VD för framtidens orienteringsarrangemang.<br />

VD skall leda en fast organisation som består<br />

av Projektledare, Marknadsansvarig, Logistikansvarig,<br />

Säljansvarig och Tävlings-/IT-ansvarig. Medarbetarna i den<br />

fasta organisationen ansvarar för kravställning, kontinuitet<br />

och långsiktig utveckling inom respektive område. Vi jobbar<br />

som ett team tillsammans med våra ideella krafter där vi tar<br />

gemensamt ansvar för arrangemangets helhet.<br />

Huvudsakliga ansvarsområden (utan rangordning):<br />

• Totalt resultatansvar för verksamheten<br />

• Säkerställa att organisationen har hög och positiv energi<br />

• Organisera, utveckla och leda ett team som lyfter<br />

företaget och Svensk Orientering till en ny nivå<br />

• Utveckla verksamheten<br />

• Löpande rapportering till styrelsen<br />

Kvalifikationer (utan rangordning):<br />

• Erfarenhet från personalledande roller där samarbete,<br />

ansvar och respekt främjas<br />

oringen.se<br />

• Mycket god ekonomisk och kommersiell förståelse<br />

• Erfarenhet av att förena professionell och ideell<br />

verksamhet – gärna inom orientering eller motsvarande<br />

• Akademisk utbildning på högskolenivå<br />

• Erfarenhet från kontakter med media och vana att<br />

hantera både intern och extern kommunikation<br />

• Marknads- och försäljningserfarenheter<br />

Personliga egenskaper (utan rangordning):<br />

• Inspirerande & tydligt ledarskap som förmår motivera<br />

personalen att jobba med ett flexibelt förhållningssätt<br />

• Energigivande med stark drivkraft att samla och<br />

entusiasmera team<br />

• Prestigelös<br />

• Förmåga att utveckla och styra i en entreprenörspräglad<br />

verksamhet<br />

• God analytisk förmåga<br />

• Förmåga att bedöma projekt/resursåtgång och kunna<br />

prioritera väl tillsammans med ledningsgrupp och<br />

projektledare<br />

• Förmåga och intresse av att skapa och underhålla<br />

nätverk inom idrotten och verka både lokalt, regionalt och<br />

nationellt för att utveckla arrangemang<br />

• Förmåga att skapa stark tillit, trygghet och lojalitet såväl<br />

inom som utanför organisationen<br />

• Integritet och personlig mognad som effektiv grund för<br />

arbetet med styrelse och ägare<br />

• Kommunikativ<br />

Arbetsplats<br />

O-Ringen har sitt huvudsäte i Stockholm, på samma adress<br />

som Svenska Orienteringsförbundet, men medarbetarna i<br />

den fasta organisationen är idag utspridda i Mellansverige.<br />

Att ha sin arbetsplats i eller i närheten av hemmet är därför<br />

möjligt, men det är viktigt att medarbetarna ska kunna<br />

mötas kontinuerligt ett par tre gånger per månad.<br />

Ansökan<br />

Skicka din ansökan till mats.rosander@orientering.se senast<br />

30 november <strong>2021</strong>.<br />

Frågor<br />

Mats Rosander (styrelseledamot)<br />

E-mail: mats.rosander@orientering.se<br />

Mobil: 070-578 79 01<br />

Linda Take (Styrelseordförande)<br />

E-mail: linda.take@oringen.se<br />

Mobil: 070-553 63 36<br />

ANMÄLNINGSGUIDE<br />

Sommaren och årets höjdpunkt O-Ringen Uppsala 2022 närmar sig. Under veckan erbjuds<br />

allt från klassiska 5-dagars till etappstarter, Miniknat och träningskartor. Det finns verkligen<br />

något för alla och vi hoppas att du vill dela glädjen med oss i sommar!<br />

Du anmäler dig till OL, MTBO och/eller PreO via vår bokningsportal på oringen.se.<br />

Under veckan går det givetvis också bra att anmäla sig ute på våra arenor samt hos<br />

Deltagarservice på O-Ringentorget. Arenorna i år är Arena Pattons Hage, Arena Kåboängen,<br />

Arena Sävja, Arena Flottsund, Arena Graneberg och Arena Studenternas<br />

Svårighetsgrader för Huvud-, Kort-, Motions- och Öppna klasser<br />

Benämning<br />

Nybörjare<br />

Mycket lätt<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Svår<br />

Svår<br />

Beskrivning<br />

Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande.<br />

Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.<br />

Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget,<br />

den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydlig, till exempel<br />

en sten eller en tydlig höjd.<br />

Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit<br />

från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört<br />

med att springa runt.<br />

Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker,<br />

höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas så man lätt<br />

kan läsa in sig på på kartan.<br />

Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.<br />

Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare.<br />

Här är det viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen.<br />

På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.<br />

Svårigheten är anpassad till de skickligaste men kuperingen ska inte var lika tuff som för svart bana. Att kunna läsa på höjdkurvor och<br />

detaljer är en stor fördel.<br />

Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.<br />

SPARA<br />

20%<br />

ANMÄL DIG SENAST<br />

1 NOV<br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 51<br />

FOTO: Per-Olof Svensson


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

O-Ringens största och mest klassiska tävling avgörs i<br />

vanlig ordning över fem etapper.<br />

En totalsegrare koras, i flera av klasserna, genom<br />

en dramatisk jaktstart. Tävlingen erbjuds i grenarna<br />

OL, MTBO och PreO.<br />

Program 5-dagars OL<br />

5-DAGARS<br />

Etapp 1 Medeldistans Måndag 25 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 2 Långdistans Tisdag 26 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 3 Långdistans Torsdag 28 juli Arena Sävja<br />

Etapp 4 Medeldistans Fredag 29 juli Arena Flottsund<br />

Etapp 5 Långdistans Lördag 30 juli Arena Flottsund<br />

MOTIONSKLASS<br />

Tävla på lite lättare banor i klasser uppdelade efter kön och ålder.<br />

Det är fri starttid varje dag och ingen jaktstart sista dagen.<br />

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång<br />

D21 Motion 3,7 5,5 Medelsvår H21 Motion 4 6,6<br />

D35 Motion 3,2 4,6 Medelsvår H35 Motion 3,8 6,3<br />

D40 Motion 3 4,4 Medelsvår H40 Motion 3,6 6,1<br />

D45 Motion 2,8 4,1 Medelsvår H45 Motion 3,5 4,9<br />

D50 Motion 2,7 3,8 Medelsvår H50 Motion 3,3 4,7<br />

D55 Motion 2,6 3,6 Medelsvår H55 Motion 3,2 4,6<br />

D60 Motion 2,5 3,4 Medelsvår H60 Motion 3 4,3<br />

D65 Motion 2,3 3,2 Medelsvår H65 Motion 2,9 4<br />

D70 Motion 2,2 2,9 Medelsvår H70 Motion 2,6 3,8<br />

D80 Motion 2 2,5 Medelsvår H80 Motion 2 2,5<br />

ELITTOUR<br />

Elittouren är tävlingen för världens och Sveriges senior- och<br />

juniorelit. Elittouren finns inom grenen OL och innefattar<br />

klasserna DH21 Elit, DH20 Elit och DH18 Elit.<br />

Elittouren har fri anmälan, där de 80 bästa löparna<br />

tas ut i DH21 Elit, medan de 120 bästa löparna tas ut i<br />

juniorelitklasserna. O-Ringen specialinbjuder ett 15-tal<br />

löpare till DH21 Elit.<br />

Tävlingarna specialbevakas under hela veckan.<br />

Prispengar delas ut i samtliga klasser, med störst fokus<br />

på totalresultatet.<br />

Program Elittour<br />

Etapp 1 Förlängd Medel Måndag 25 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 2 Långdistans Onsdag 27 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 3 Sprintdistans Onsdag 27 juli Arena Studenternas<br />

Etapp 4 Medeldistans Fredag 29 juli Arena Flottsund<br />

Etapp 5 Långdistans Lördag 30 juli Arena Flottsund<br />

Klass Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Svårighet<br />

D18 Elit 5,0 7,7 2,9 3,9 7,0 Svår<br />

D20 Elit 5,7 9,3 3,0 4,5 8,5 Svår<br />

D21 Elit 6,6 13,2 3,2 5,2 12,0 Svår<br />

H18 Elit 5,7 9,3 3,4 4,5 8,5 Svår<br />

H20 Elit 6,5 11,5 3,5 5,1 10,5 Svår<br />

H21 Elit 7,7 15,4 3,7 6,1 14,0 Svår<br />

HUVUDKLASS<br />

KORTKLASS<br />

ÖPPEN KLASS<br />

MTBO-KLASS<br />

Huvudklass med fem dagars tävling lockar flest deltagare. I huvudklass<br />

är det lottad starttid. För de yngre finns introduktion och<br />

utveckling inom orientering med Inskolning och U-klass. Där är det<br />

fri starttid och du får ett resultat men endast U-klass har resultatlista.<br />

I Inskolning är det pris till alla. Tävlingen avgörs på sista etappen<br />

med jaktstart för alla utom Inskolning, U-klass och DH10–DH12.<br />

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång<br />

Inskolning 1,5 1,5 Nybörjare U1 2,0 2,0<br />

Mycket lätt U2 2,5 2,5<br />

D10 2 2,5 Mycket lätt H10 2 2,5<br />

D11 2,5 3 Lätt H11 2,5 3<br />

D12 2,5 3 Lätt H12 2,5 3<br />

D13 3 4,4 Medelsvår H13 3 4,4<br />

D14 3 4,4 Medelsvår H14 3 4,4<br />

D15 3,5 5,5 Medelsvår H15 3,5 6<br />

D16 3,5 5,5 Medelsvår H16 3,5 6<br />

D18 3,5 5,5 Svår H18 3,5 7,1<br />

D20 3,5 6 Svår H20 3,5 7,7<br />

D21 3,5 7,7 Svår H21 4,5 9,9<br />

D21 Lång 4,5 9,3 Svår H21 Lång 5 12,6<br />

D35 3,5 6,6 Svår H35 4,5 8,8<br />

D40 3,5 5,5 Svår H40 4 8,2<br />

D45 3 4,9 Svår H45 4 7,1<br />

D50 3 4,4 Svår H50 3,7 6,6<br />

D55 3 4,4 Svår H55 3,6 6,1<br />

D60 2,5 3,9 Svår H60 3,5 5,5<br />

D65 2,5 3,8 Svår H65 3 5<br />

D70 2,5 3,3 Svår H70 3 4,4<br />

D75 2 3,1 Svår H75 3 3,9<br />

D80 2 2,5 Svår H80 2,5 3<br />

D85 2 2,5 Svår H85 2 2,5<br />

D90 1,5 2 Svår H90 1,5 2<br />

D95 1 1,5 Svår H95 1 1,5<br />

Lite kortare banor än huvudklass, men fortfarande samma orienteringstekniska<br />

utmaning. Du har fri starttid och väljer startminut<br />

när du kommer fram till din start. På femte etappen är det jaktstart<br />

där första deltagare i mål står som vinnare för veckan.<br />

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång<br />

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5<br />

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0<br />

D16 Kort 3,0 4,4 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,4<br />

D17-20 Kort 3,0 4,5 Medelsvår H17-20 Kort 3,2 5,5<br />

D21 Kort 3,5 5,5 Svår H21 Kort 4,2 8,3<br />

D35 Kort 3,2 4,5 Svår H35 Kort 4 6,3<br />

D40 Kort 3 4,1 Svår H40 Kort 3,8 5,7<br />

D45 Kort 2,8 3,9 Svår H45 Kort 3,6 5<br />

D50 Kort 2,6 3,7 Svår H50 Kort 3,2 4,8<br />

D55 Kort 2,5 3,5 Svår H55 Kort 3 4,6<br />

D60 Kort 2,3 3,2 Svår H60 Kort 2,9 4,3<br />

D65 Kort 2,2 3 Svår H65 Kort 2,8 3,8<br />

D70 Kort 2,1 2,7 Svår H70 Kort 2,6 3,3<br />

D75 Kort 2,0 2,5 Svår H75 Kort 2 2,5<br />

Det finns tolv klasser för OL och tre för MTBO. Du väljer en klass<br />

med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar i<br />

under hela veckan. Banlängderna kommer vara lite kortare när det<br />

är medeldistans för OL på fredagen.<br />

För MTBO anges både orienteringsteknisk svårighet och cykelteknisk<br />

svårighet.<br />

Fri starttid gäller för öppna klasser.<br />

Klass Medel Svårighet Klass Medel Svårighet<br />

Lätt 2,5 2,0 Lätt Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår<br />

Lätt 3,5 2,8 Lätt Medelsvår 6,0 4,5 Medelsvår<br />

Lätt 5,0 4,0 Lätt Svår 2,5 2,0 Svår<br />

Lätt 10,0 6,0 Lätt Svår 3,5 2,8 Svår<br />

Medelsvår 2,5 2,0 Medelsvår Svår 5,0 4,0 Svår<br />

Medelsvår 3,3 2,5 Medelsvår Svår 7,5 5,0 Svår<br />

Medelsvår 4,0 3,0 Medelsvår<br />

MTBO Lätt Mellan<br />

MTBO Lätt Lång<br />

MTBO Svår Mellan<br />

PREO-KLASS<br />

I precisionsorientering är kartkunskapen i fokus. Vid varje kontroll<br />

finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska på avstånd avgöra<br />

vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och<br />

kontrollbeskrivningen. Här tävlar alla på samma villkor, oavsett<br />

kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig<br />

terräng, det vill säga stigar och vägar.<br />

Program PreO<br />

Etapp 1 Måndag 25 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 2 Tisdag 26 juli Arena Graneberg<br />

Etapp 3 Torsdag 28 juli Arena Kåboängen<br />

Etapp 4 Fredag 29 juli Arena Flottsund<br />

Etapp 5 Lördag 30 juli Arena Flottsund<br />

Klass<br />

Pre-Elit<br />

Pre-A<br />

Pre-B<br />

Pre-C<br />

MTBO går för fjärde året över fem dagar och på 4 av 5 dagar delas<br />

arenan med OL. Starttiderna är lottade och tävlingen avslutas med<br />

jaktstart på femte och sista etappen. MTBO är fartfyllt och handlar<br />

mycket om att ta rätt vägval och att fatta snabba beslut. Kartan<br />

liknar den som används i vanlig orientering. Den största skillnaden<br />

är hur stigar och vägar redovisas. Vägen och stigens åkbarhet redovisas<br />

där man enkelt sagt kan säga att ju längre strecken på kartan<br />

är, desto snabbare går stigen att cykla.<br />

Det är som tidigare tillåtet att dubblera (infördes inför O-Ringen<br />

2019 i Kolmården) i båda grenarna OL och MTBO. Du får dock inte<br />

dubblera med avsikt att rekognosera inför deltagande i den andra<br />

grenen. Om du deltar i Elittouren får du inte delta i MTBO etapp 4.<br />

Program MTBO<br />

Etapp 1 Långdistans Måndag 25 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 2 Medeldistans Tisdag 26 juli Arena Pattons Hage<br />

Etapp 3 Sprintdistans Torsdag 28 juli Arena Kåboängen<br />

Etapp 4 Långdistans Fredag 29 juli Arena Flottsund<br />

Etapp 5 Medeldistans Lördag 30 juli Arena Flottsund<br />

Klass Medel Lång Klass Medel Lång<br />

D12 3,0 5,5 H12 3,0 5,5<br />

D14 5,0 8,5 H14 5,5 8,5<br />

D16 5,5 10,0 H16 7,0 13,0<br />

D20 7,0 14,5 H20 9,0 18,5<br />

D21 8,5 20,0 H21 11,0 25,0<br />

D35 7,0 13,0 H35 8,0 17,5<br />

D40 7,0 13,0 H40 8,0 17,5<br />

D50 6,0 11,0 H50 7,5 15,0<br />

D60 5,0 9,0 H60 6,0 13,0<br />

D70 4,0 7,5 H70 5,0 11,0<br />

52 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 53


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

3-DAGARS<br />

BAGHEERASTAFETTEN<br />

AKTIVITETER<br />

ÖPPEN KLASS<br />

Om du bara vill vara med på orienteringsfesten<br />

under de sista tre dagarna, torsdag,<br />

fredag och lördag, finns det flera olika öppna<br />

klasser. Du väljer längd och svårighetsgrad<br />

som passar dig.<br />

Fri starttid gäller för öppna klasser.<br />

Banorna på etapp 3 är kortare.<br />

Ungdomsstafetten finns för grenen OL och avgörs i<br />

samband med invigningen söndag 24 juli. Tävlingen<br />

avgörs mellan klubblag. Självklart är det också OK att<br />

bilda kombinationslag mellan klubbar om man inte<br />

får ihop lag inom klubben! Fyra löpare i varje lag i klasserna D14,<br />

H14, D16 och H16.<br />

Ta med klubbkompisarna och heja fram era lag!<br />

Sträckor Banlängd Startprocedur<br />

BARNPASSNING<br />

Under O-Ringen erbjuder vi barnpassning för barn 3–8 år<br />

på Arena Pattons hage, Arena Sävja och Arena Flottsund.<br />

Barnpassning bokas i förväg via vår bokningsportal. Tiden för<br />

barnpassning är begränsad till max 3 timmar och tiden får nyttjas<br />

medan föräldrarna själva deltar på O-Ringen.<br />

Klass Medel Svårighet<br />

Lätt 2,5 2,0 Lätt<br />

Lätt 5,0 4,0 Lätt<br />

Medelsvår 3,3 2,7 Medelsvår<br />

Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår<br />

H16-D14-H14-D16 4 x 1,8 km Gemensam start<br />

Svår 3,5 2,8 Svår<br />

Svår 5,0 4,0 Svår<br />

Svår 7,5 5,0 Svår<br />

MTBO Lätt Mellan<br />

MTBO Lätt Lång<br />

MTBO Svår Mellan<br />

Du kan delta alla eller enstaka dagar och har<br />

friheten att välja bana efter dagsform. Det<br />

finns banor i olika längder och svårighetsgrader.<br />

Erbjuds i samtliga tre grenar: OL,<br />

MTBO och PreO.<br />

För de yngre finns Inskolning och U-klass<br />

vilka även går att boka för 5 dagar under<br />

Huvud- & Kortklass. För alla gäller fri<br />

starttid så du kan starta när det passar dig.<br />

Är du vuxen och nybörjare finns det Prova<br />

på-klasser att börja med. Sedan kan du allt<br />

eftersom välja svårare och/eller längre banor.<br />

För MTBO anges både orienteringsteknisk<br />

svårighet och cykelteknisk svårighet,<br />

Klass/Bana anger den orienteringstekniska<br />

svårigheten. Cykelnivå anger den cykeltekniska<br />

svårigheten.<br />

Vill du ha lite extrahjälp finns Orienteringsskolan<br />

på huvudarenorna. Där hjälper<br />

vi dig gärna och det kostar inget.<br />

ETAPPSTART<br />

OL-KLASS<br />

Klass/Bana Medel Svårighet<br />

Mycket lätt 2,5 2,5 Mycket lätt<br />

(prova på)<br />

Mycket lätt 4,0 4,0 Mycket lätt<br />

(prova på)<br />

Inskolning 1,5 Nybörjare<br />

U1 2,0 Nybörjare<br />

U2 2,5 Mycket lätt<br />

Lätt 2,5 2,0 Lätt<br />

Lätt 3,5 2,8 Lätt<br />

Lätt 5,0 4,0 Lätt<br />

Lätt 10,0 6,0 Lätt<br />

Medelsvår 2,5 2,0 Medelsvår<br />

Medelsvår 3,3 2,7 Medelsvår<br />

Medelsvår 4,0 3,0 Medelsvår<br />

Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår<br />

Medelsvår 6,0 4,5 Medelsvår<br />

Svår 2,5 2,0 Svår<br />

Svår 3,5 2,8 Svår<br />

Svår 5,0 4,0 Svår<br />

Svår 7,5 4,8 Svår<br />

MTBO-KLASS<br />

Klass/bana Medel Lång Cykelnivå<br />

Mycket lätt kort 4,5 6,0 Lätt<br />

(prova på)<br />

Lätt mellan 6,0 10,0 Medelsvår<br />

Lätt lång 7,0 15,0 Svår<br />

Svår kort 4,5 6,0 Medelsvår<br />

Svår mellan 6,0 10,0 Svår<br />

Svår lång 7,0 15,0 Svår<br />

PREO-KLASS<br />

Klass/bana<br />

Öppen Pre-A<br />

Öppen Pre-B<br />

Öppen Pre-C<br />

TRÄNINGSKARTOR<br />

Det finns tre träningskartor för OL och en för MTBO som ger<br />

möjlighet att träna i relevanta områden i samband med O-Ringen.<br />

De kommer att släppas den 1 maj 2022, du kan läsa mer om dem<br />

och köpa dem på oringen.se.<br />

• Östuna (OL)<br />

• Fåfängorna (OL)<br />

• Hammarskog (OL + MTBO)<br />

Ditt boende till<br />

O-Ringen Uppsala 2022<br />

bokar du på<br />

oringen.se<br />

MINIKNAT<br />

För små orienterare finns det dagligen Miniknat (banlängd cirka<br />

0,5 km) på Arena Pattons hage, Arena Sävja och Arena Flottsund.<br />

Det är en mycket uppskattad aktivitet bland våra minsta deltagare<br />

där de får följa en snitslad bana med olika uppgifter och kontroller<br />

- givetvis får de <strong>nummer</strong>lapp och en karta att följa samt stämpla<br />

med stämplingsbricka. Ingen tidtagning eller resultatlista men<br />

alla barn får ett pris när de går i mål. Förboka Miniknat i vår<br />

bokningsportal eller gör anmälan direkt på plats ute på arenan.<br />

BAGHEERAS ORIENTERINGSSKOLA<br />

Har du aldrig provat orientering men känner att du skulle vilja<br />

testa? Eller har du orienterat tidigare men behöver fräscha<br />

upp dina orienteringskunskaper en smula? Kom till Bagheeras<br />

orienteringsskola där vi lär ut grunderna i orientering (OL). Vi kan<br />

också hjälpa dig att välja rätt bana utifrån din nivå om du känner<br />

att du först vill ha en liten kurs och sedan ge dig ut själv.<br />

54 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong> 55


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022 <br />

ANMÄLNINGSAVGIFTER 2022<br />

Produkt Priskategorier 1 nov<br />

-20%<br />

Elittour<br />

5-dagars<br />

3-dagars<br />

Etappstart<br />

Huvud- &<br />

kortklass.<br />

MTBO<br />

PreO<br />

1 april<br />

-10%<br />

1 juni<br />

ordinarie<br />

Därefter<br />

+30%<br />

Upp tom 20 år 2010 2260 2510 3260<br />

21 år och äldre 2480 2790 3100 4030<br />

Inskolning och U-klass 500 570 630 820<br />

Upp tom 16 år 820 920 1020 1330<br />

Mellan 17 och 20 år 1120 1260 1400 1820<br />

21 år och äldre 1720 1940 2150 2800<br />

Motionsklass 21 år och äldre 1630 1840 2040 2650<br />

Öppen klass<br />

Öppen klass<br />

Upp tom 16 år 700 790 880 1140<br />

Mellan 17 och 20 år 1010 1130 1260 1640<br />

21 år och äldre 1540 1740 1930 2510<br />

Upp tom 16 år 420 480 530 690<br />

Mellan 17 och 20 år 600 680 750 980<br />

21 år och äldre 940 1050 1170 1520<br />

Prova på (alla åldrar) 110 120 130 170<br />

Upp tom 16 år 110 120 130 170<br />

Mellan 17 och 20 år 140 160 180 220<br />

21 år och äldre 190 2220 240 310<br />

Bagheerastafetten Per lag 320 360 400 520<br />

TILLVAL & TILLÄGGSTJÄNSTER<br />

1 nov<br />

ordinarie<br />

1 april<br />

ordinarie<br />

1 juni<br />

ordinarie<br />

Folksam motionsloppsförsäkring 155 155 155<br />

Därefter<br />

+30%<br />

Folksam motionsloppsförsäkring plus 275 275 275 275<br />

Stämplingsbricka 40 40 40 50<br />

Stämplingbricka SIAC (MTBO) 60 60 60 70<br />

Lottning med annan klubb 120 120 120 140<br />

Delad lottning 120 120 120 140<br />

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130<br />

Påskjutare PreO 110 110 110 130<br />

Jubileumsplakett (måste beställas före 1/6) 0 0 0 -<br />

Visum 0 0 0 0<br />

Anpassad karta (måste beställas före 1/4) 0 - - -<br />

TILLVAL<br />

- väljs samtidigt<br />

som du bokar din start<br />

FOLKSAM MOTIONS-<br />

LOPPSFÖRSÄKRING<br />

Folksam motionsloppsförsäkring är<br />

för dig som deltar i motions- och<br />

tävlingsarrangemang och ger dig<br />

hela anmälningsavgiften tillbaka<br />

om du blir akut sjuk eller skadad<br />

och inte kan delta. I Folksam<br />

motionsloppsförsäkring plus ingår<br />

dessutom en olycksfallsförsäkring,<br />

även när du tränar.<br />

STÄMPLINGSBRICKA<br />

Hyr en stämplingsbricka för<br />

en eller flera etapper.<br />

LOTTNING MED<br />

ANNAN KLUBB<br />

Starta tillsammans med annan<br />

klubb än den du deltar för.<br />

DELAD LOTTNING<br />

Ni startar på olika tider under dagen.<br />

Delad lottning är endast möjligt<br />

inom samma gren.<br />

STÄMPLINGSHJÄLP PREO<br />

Hjälp att stämpla, endast för PreO.<br />

PÅSKJUTARE PREO<br />

Hjälp att ta sig fram med rullstol och<br />

liknande, endast PreO.<br />

AKTIVITETER & KRINGTJÄNSTER<br />

1 nov<br />

ordinarie<br />

1 april<br />

ordinarie<br />

1 juni<br />

ordinarie<br />

Därefter<br />

+30%<br />

Barnpassning 60 60 60 70<br />

Miniknat 40 40 40 60<br />

Bagheeras orienteringsskola 0 0 0 0<br />

SPARA<br />

20%<br />

ANMÄL DIG SENAST<br />

1 NOV<br />

Villkor för anmälan finns på oringen.se<br />

56 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • <strong>2021</strong><br />

Följ oss i sociala medier!<br />

Instagram: @oringen<br />

Facebook: O-Ringen<br />

Vi ses på O-Ringen Uppsala 2022!


HUVUDPARTNERS<br />

VÄRDKOMMUN<br />

TÄVLINGSPARTNERS<br />

ETAPPVÄRDAR<br />

odinfonder.se<br />

AKTIVITETSPARTNERS<br />

LEVERANTÖRER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!