20.10.2021 Views

O-Ringentidningen nummer 1 - 2021

Tidningen om världens största orienteringsmagasin. O-Ringen Uppsala 2022. 25-30 juli.

Tidningen om världens största orienteringsmagasin. O-Ringen Uppsala 2022. 25-30 juli.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR

NUMMER 1

NOVEMBER 2021

SPARA

20%

ANMÄL DIG SENAST

1 NOV

Tredje gången

gillt för Uppsala

ÄNTLIGEN

O-RINGEN

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 1


I DETTA NUMMER

O-Ringen AB

Heliosgatan 3

120 30 Stockholm

0771-49 90 00

info@oringen.se

Tredje gången gillt

Kontakt O-Ringen AB

Jens Lindquist | tf VD

070-377 62 15, jens.lindquist@oringen.se

Mats Adolfsson | försäljning

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se

Anna Wennertorp | marknad, upplevelse

och deltagarservice

070-952 54 78, anna.wennertorp@oringen.se

Magnus Johansson | tävling och IT

070-381 03 56, magnus.johansson@oringen.se

Restriktionerna upphör

7

WWW.ORINGEN.SE

O-Ringen

O-Ringentidningen produceras och

publiceras av O-Ringen AB

Ansvarig utgivare

Jens Lindquist

@oringen

11

Ta cykeln

17

Etappområden – upplev de spännande

etapperna i Nåsten, Sävja och Lunsen

13

Boende

30

MTBO på cykelavstånd

Formgivning

Martin Hammarberg, Adshape AB

Omslagsbild

Foto: Peter Holgersson

Elitsprint på

nyombyggda

Studenternas IP

32

PreO tillbaka på O-Ringenprogrammet

FOTO: Peter Holgersson

22

42

O-Ringen Indoor Uppsala 2021

36

Fler pärlor & märkvärdigheter i Uppsala

38

O-Ringen on tour

44–49

O-Ringen 2023, 2024 och 2025

51–56

Anmälningsguide

Äntligen! Tredje gången gillt... Måtte nu drömmen om O-Ringen Uppsala 2022 få bli

verklighet! Det och tusen andra tankar och känslor av hopp och glädje bubblade

upp när regeringen meddelade att deltagartaken nu tas bort.

Pandemin är fortfarande

närvarande i vår vardag och långt

ifrån över och självklart hänger

hoppet om O-Ringen nästa

sommar på massor av saker utanför vår

kontroll. Men om det lyckas och blir så att

vi äntligen får återses, då ska det bli så himla

kul att efter två uppskjutna arrangemang

äntligen få göra det nästa sommar på

världens största orienteringsäventyr

– O-Ringen.

Beskedet om de lyfta restriktionerna

väcker liv och lust bland funktionärerna

som nu återupptar sitt arbete med full kraft,

inte bara i Uppsala utan även på kommande

O-Ringendestinationer. Efter två års paus

behöver planer och förberedelser dammas

av och uppdateras för att vi ska stå redo

att ta emot alla er sugna orienterare från

världens alla hörn. Nu med två års uppehåll

så är nog det suget extra stort och kanske

kan vi därför se fram emot en riktigt stor

”återträff ” på O-Ringen Uppsala 2022.

Extra varmt välkomna att dela glädjen!

JENS LINDQUIST

Projektledare O-Ringen Uppsala 2022

jens.lindquist@oringen.se

2 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 3


STRATEGI

Gemenskap,

kloka val och

SÖT

kommunikation

Det är vårt fokus när vi satsar framåt mot att göra

O-Ringen till en hållbar upplevelse på alla plan för

dig som deltagare men också för våra partners och

leverantörer samt för oss som verksamhet. Det är nu

tre år sedan vi fick ett nytt ägardirektiv med ett delvis

justerat fokus. Hållbarhet i kombination med en än mer

positiv upplevelse som skapar mervärde för fler, är nu

högre upp på agendan än tidigare. Det är absolut inte nytt

för oss, men det får ett tydligare fokus än tidigare.

TEXT LINDA TAKE FOTO PRIVAT

Det har i sin tur inneburit att vi nu har arbetat fram en ny

strategi som ska lotsa oss fram till 2025. Och det i ljuset av

att vi ska ta oss vidare med två inställda arrangemang bakom

oss. Som grund för vår färdriktning ligger de globala målen där

till exempel god hälsa och välbefinnande är självklara, och i vårt

fall innefattar det våra funktionärer och anställda, våra deltagare,

våra partners och våra värdkommuner.

Konsumtionen ska vara hållbar och produktionen ska minskas,

det ställer krav på genomgående medvetna och kloka val, vilket

förstås även gäller för transporter. De här frågorna ligger alltid på

bordet när vi blickar framåt och lägger planer för framtida arrangemang

och O-Ringens utveckling. Vår arena och vårt tävlingsområde

har en avgörande betydelse för oss, och för övriga – inkluderat

ekosystem och den biologiska mångfalden. Det medför att de val

vi gör måste vara genomtänkta, medvetna och kloka, för att vi ska

uppnå de högt uppsatta mål som vi eftersträvar när vi genomför

och sedan stänger ett arrangemang. För att lyckas måste vi arbeta

än mer tillsammans.

Den ekonomiska hållbarheten har blivit extra tydlig efter två

inställda arrangemangsår. I enlighet med de nya direktiven ska

vi ha en hållbar ekonomi, och då behöver vi bättre identifiera

de förutsättningar som skapa den möjligheten. Vi vill att våra

funktionärer ska få den ersättning som jobbet medger och den

svenska orienteringsrörelsen kan och ska räkna med att vi formar

kostnadsstrukturer som gör att vi aktivt skapar möjligheter för att

utvecklas som ett fortsatt ekonomiskt, socialt och miljömässigt

hållbart arrangemang.

Detta innebär således att vi även behöver bygga upp ett större

eget kapital, som möjliggör att vi står på stadigare mark, i det fall vi

skulle hamna i oförutsedda utmanande situationer, som exempelvis

de senaste årens inställda arrangemang.

Den riktnings- och fokusändring vi har gjort, är på en och

samma gång både inspirerande och utmanande. Vi ser fram emot

att äntligen få arrangera ett O-Ringen med gemenskap, kloka val

och kommunikation som utgångspunkter och fokus. Tillsammans

sammanför dessa tre utgångspunkter fokusområdena och gör det

möjligt för svål den ansvarige som den enskilde funktionären att

i åtgärder och beteende bidra till att uppfylla strategin samt nästa

generations O-Ringen.

LINDA TAKE

Styrelseordförande O-Ringen

linda.take@oringen.se

UTAN TILLSATT SOCKER

SAMMA GODA SMAK

MINDRE SÖT

När livet leker

4 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 5


SAGOLIKA FÖTTER

ÄNTLIGEN O-RINGEN

DJUPT

ÅTERFUKTANDE

TILLFÖR NÄRING

UNDER 24 TIMMAR

MJUKAR UPP

FÖRHÅRDNADER

OCH MOTVERKAR

TORRHET

Pedicare är proffsens fotvårdsserie. Produkterna

utvecklas och tillverkas i Sverige i samarbete med

ledande specialister inom medicinsk fotvård.

Säljs på apotek, Åhléns, hos välsorterade fotterapeuter

samt online på lyko.se och pedicare.se

STÄRKER OCH

REPARERAR

BIVAX, REPARERANDE

VITAMIN B, SHEASMÖR

OCH STÄRKANDE

VITAMIN E

PROFESSIONELL FOTVÅRD

VÅGAR DU PROVA

VÅRT STARKASTE LINIMENT?

N Y H E T !

Restriktionerna upphör

- nu längtar vi efter O-Ringen

Den 29 september hävde regeringen

de flesta restriktionerna som har

gällt för större evenemang under

coronapandemin. Det betyder att det

nu inte längre finns något deltagaroch

åskådartak för idrottsevenemang

vilket öppnar upp för O-Ringen 2022.

– Vi är förstås väldigt glada över det här beskedet

och nu startar planeringen inför nästa

sommars stora orienteringsfest, O-Ringen,

säger Jens Lindquist, projektledare och Tf

VD för O-Ringen.

I två somrar har vi fått vara utan O-Ringen

och den gemenskap som detta fantastiska

orienteringsäventyr innebär. Två somrar

har vi fått skjuta fram O-Ringen i Uppsala,

dessutom har tävlingar som 10-mila och

25-manna liksom andra större tävlingar inte

kunnat genomföras i Sverige. Men i och med

att restriktionerna runt sammankomster nu

försvinner kan arrangörer av stora tävlingar,

inklusive O-Ringen, ta fart på allvar och

genomföras.

– Vi längtar efter att få välkomna orienterarna

till O-Ringen igen. Vi har haft en

jobbig tid med två inställda O-Ringen men

nu ser vi ljuset i tunneln och planeringen

tar nu fart på allvar, berättar Jens Lindquist,

projektledare för O-Ringen i Uppsala

Jens och funktionärsföreningarna i

Uppsala jobbar för att ta emot alla orienterare

från hela världen nästa sommar och det går

bra att anmäla sig via O-Ringens hemsida

för att säkra sin plats på O-Ringen, världens

största orienteringsäventyr nästa sommar.

Planeringen för O-Ringen i Åre 2023 och

Oskarshamn 2024 tar nu också fart på allvar

utifrån de nya möjligheterna att arrangera

stora evenemang.

Vi är

förstås

väldigt

glada över

det här

beskedet

6 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

KÖP PÅ ORMSALVA.SE

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 7


Bli en superhjälte

du med!

Klicka för att se filmen på youtube

Kan spindeltråd rädda världen?

Visste du att spindeltråd skulle kunna

stoppa en jumbojet i luften? Och att

Spindelmannens tråd skulle hålla även

utan stunttricks?

Anna Rising, professor i veterinärmedicinsk

biokemi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,

och forskare vid Karolinska institutet, forskar på

konstgjord spindeltråd och dess många användningsområden.

Vi tog ett snack med henne för att

höra hur hon hamnade i detta spindelnät.

Hej Anna! Hur kommer det sig att du började

forska kring spindlar och spindeltråd?

Det var lite av en slump. Jag var färdigutbildad

veterinär, men ville forska och letade efter projekt.

Då hittade jag en doktorandplats på SLU

som var ett EU-projekt som syftade till att ta

fram konstgjord spindeltråd. Mitt projekt var att

använda spindeltråden till ortopediska implantat;

t.ex. senor och ligament. Jag insåg snabbt att det

saknades kunskap kring konstgjord spindeltråd

och att man faktiskt aldrig förut hade lyckats ta

fram det. Mina efterforskningar kring spindeltråd

tog mig ut i vildmarken i Sydafrika där jag fångade

hundra spindlar av en art som spinner den

starkaste tråden och vars tråd inte drar ihop sig

av vatten, något som var viktigt för ett material

avsett för ortopediska implantat. Vi använder fortfarande

DNA från dessa spindlar i vår forskning.

Forskningen visade sig även vara användbar

inom andra områden än ortopediska implantat.

Bland annat har vi genom att härma hur spindeln

producerar sin tråd kunnat ta fram vissa typer av

läkemedel på ett mer effektivt sätt, vilket bl.a. kan

ha betydelse för nyfödda barn med andningssvårigheter.

Vilken är din största forskningstriumf?

Att vi lyckades! Ingen hade någonsin gjort

det tidigare. Detta var första gången som det

lyckades. Det var särskilt roligt att vi skapade

spindeltråden utifrån grundvetenskapliga insikter,

vi imiterade naturen. När man utforskar naturen

kan man ofta hitta de mest otroliga lösningarna

som vi faktiskt kan använda i samhället idag. Det

vi forskade om har bidragit till något konkret och

användbart som är till nytta för samhället på sikt.

Vilken superkraft skulle du vilja ha?

Klicka för att se filmen på youtube

Utbildningar med kraft

att rädda världen

www.slu.se/superhjalte

Huvudpartner

O-Ringen 2022

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 9


ÖVERSIKT O-RINGEN UPPSALA 2022

FÅFÄNGORNA

UPPSALA CENTRUM

RESECENTRUM

ARENA STUDENTERNAS

ELITSPRINTEN

BAGHEERASTAFETTEN

TRÄNINGSKARTA

Nära hit – nära här

Ta med cykeln!

Resa till

Uppsala

Arlanda

Orientering

Uppsala MTBO

Kapellskär

Parkering

Etappbuss

Cykelväg till arena

Bilväg till parkering

PreO

ARENA KÅBOÄNGEN

SATELLITPARKERING

E4

ETAPP 3

ETAPP 3

ETAPP 1–5

Stockholm

Ta tåget!

Arlanda airport 17 min

Stockholm 30 min

Buss och tåg

ARENA PATTONS HAGE

15 min

ETAPP 1

ETAPP 2

15 min

ARENA GRANEBERG

ETAPP 2

HAMMARSKOG

TRÄNINGSKARTA

10 min

O-RINGENSTADEN

15 min

10 min

15 min

ARENA SÄVJA

ETAPP 3

30 min

5 min

15 min

ARENA FLOTTSUND

ETAPP 4 & 5

Parkering

Etappbuss

Cykelväg till arena

Bilväg till parkering

Orientering

Foto: Peter Holgersson

O-Ringen Uppsala 2022 har ett väldigt koncentrerat koncept utan

att på något sätt göra avkall på den orienteringsmässiga upplevelsen.

Det är möjligt tack vare att Uppsala har så stadsnära naturreservat

som bevarats för friluftslivet.

O-Ringenstaden ligger vid Campus Ultuna,

4 km söder om Uppsala city. Hit tar du dig

snabbt och enkelt oavsett om du kommer

med tåg, buss, flyg, båt eller bil. Bor du på

eller i närheten av O-Ringenstaden har du

cykelavstånd till samtliga etapper (4-8 km)

och nära till upplevelser och aktiviteter i

Uppsala stad med omnejd. Ta med cykeln

om du har möjlighet!

Cykelavstånd till det mesta

Bor du på eller i närheten av O-Ringenstaden

har du cirka 15 minuters bekvämt

cykelavstånd till fyra av fem etapper och lika

nära till upplevelser och aktiviteter i Uppsala

stad med omnejd.

Cykel är ett både miljömässigt och

tidsmässigt klokt val av transportmedel i

Uppsala. De korta avstånden gör att du kan

maximera dina upplevelser under dagarna.

Så vi rekommenderar verkligen att du

tar med din egen cykel eller hyr/lånar en

sådan. Som komplement kommer vi även att

erbjuda bussning till samtliga etapper från

O-Ringenstaden.

Satellitparkering

Kommer du med bil över dagen/dagarna

till någon av våra etapper tar du dig lätt till

vår satellitparkering i anslutning till södra

avfarten från E4:an. Därifrån är det en kort

bussresa på max 15 min till arenorna. Vid

samtliga arenor finns enbart cykelparkering,

ingen bilparkering.

Cykelavstånd till samtliga etapper.

Tågen går tätt till och

från Uppsala, både

fjärrtåg och pendeltåg.

Alla tåg stannar vid

Uppsala Resecentrum, som ligger 6 km norr

om O-Ringenstaden. Du tar dig sedan lätt

mellan Resecentrum och O-Ringenstaden med

lokalbussarna.

Det finns flera bussar som trafikerar Uppsala

med långfärdsbussar.

Flyg och båt

Det är lätt att ta sig till

Uppsala om man väljer

att flyga till Arlanda eller

till Västerås. Från Arlanda

är det tätt mellan pendeltåg och bussar till

Uppsala och från Västerås går det buss.

Kommer du från våra grannländer i öster finns

det flera färjealternativ, antingen till Stockholm,

Kapellskär eller Grisslehamn. Härifrån är det

cirka en timmes resväg kvar till Uppsala, med

bil eller buss.

Bil

Uppsala ligger nära för de flesta och

är lätt att ta sig till. Kommer du med

egen bil och husvagn eller husbil

svänger du antagligen av från E4:an

eller från någon av de stora landsvägarna 55:an

eller 72:an och tar dig till O-Ringenstaden vid

Ultuna lite söder om centrum.

MTBO

PreO

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 11


Kryssade du

i rätt ruta?

Boende Uppsala

Vi har fortfarande

campingplatser

utan el kvar!

Delta bara om du är frisk. Har du kryssat

i Motionsloppsförsäkringen när du anmälde

dig så får du pengarna tillbaka vid skada

eller sjukdom. Ladda om till nästa år istället.

Du väljer till Motionsloppsförsäkringen

när

du anmäler dig.

Gäller för obegränsat

antal lopp under ett år.

Kostar endast

155 kronor.

Anmälningsavgiften

tillbaka vid skada

eller sjukdom.

FOTO PETER HOLGERSSON

För dig som kryssade fel

Du kan köpa försäkringen i efterhand på

folksam.se/motionsloppsforsakring

Under O-Ringen Uppsala finns det

flera boendealternativ. Uppsala som

stad erbjuder ett brett utbud av hotell

och vandrarhem. På O-Ringenstaden

erbjuds 2400 campingplatser samt hårt

underlag i nära anslutning. Dessutom

finns det mängder av privatboenden

att hyra. Allt boende bokas i vår

bokningsportal via oringen.se.

Camping

O-Ringenstadens camping är belägen vid

Ultuna 4 km söder om Uppsala C. Campingen

byggs upp runt Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA) och Sveriges

Lantbruksuniversitet (SLU). O-Ringentorget

ligger mitt i O-Ringenstaden på bara några

minuters avstånd från alla campingområden.

Bussar till alla etapper avgår från

O-Ringentorget och samtliga etapper är på

cykelavstånd härifrån.

Följande finns på

campingområdets servicestationer:

• Toaletter

• Tvätt- och diskbord

• Tömning av latrin

• Laddningsuttag för telefoner/datorer/

läsplattor

• Kiosker med ett enkelt utbud av frukost

och snacks

Hårt underlag

Boende på hårt underlag erbjuds i absolut

närhet till O-Ringenstaden. Tag med egen

madrass, sänglinne och handdukar. WC och

dusch finns. Kort gångavstånd till O-Ringenstadens

camping, O-Ringentorget samt

busspåstigning för färd till samtliga etapper.

Tillgång till kök saknas.

Privat boende

I O-Ringens bokningsportal kan privatpersoner

lägga ut sina boenden för uthyrning

under O-Ringen. Vår partner Nordic Travel

ser till att boendena förmedlas smidigt och

tryggt för både uthyrare och hyresgäst. Det

kan vara alltifrån villor och lägenheter till

sommarstugor, attefallshus och husvagnar i

och runt omkring Uppsala och Knivsta.

Utbudet fylls på i takt med att nya objekt

kommer in så om du inte hittar något så

kolla gärna in igen om några veckor.

12 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 13


DIN MASKINLEVERANTÖR

JORDBRUK • SKOGSBRUK • ENTREPRENAD

ATV • PARK & GRÖNYTA • TRANSPORTBILAR

STOLT HUVUDPARTNER TILL

O-RINGEN.

Alewalds är en av landets mest

välsorterade butiker inom outdoor

och sport och har så varit ända

sedan starten 1937.

Vi har en av landets största

avdelningar för vandring och

friluftsliv, längd- och turskidåkning,

rullskidåkning samt

långfärdsskridskoåkning.

Med ursprung i det aktiva

friluftslivet har vi också ett stort

utbud av skor och kläder som

även fungerar utmärkt för

vardagslivet i stan.

Bruksvallarna

AXIMA AB | 0515-421 80 | INDUSTRIGATAN 3, 521 51 FLOBY

facebook.com/aximaab instagram.com/aximaab YouTube - Axima AB www.axima.se

BUTIKEN MED DET BÄSTA INOM

OUTDOOR OCH SPORT

SE ETT URVAL AV BUTIKERNAS SORTIMENT PÅ WWW.ALEWALDS.SE!

STOCKHOLM KUNGSGATAN 32

UPPSALA ÖSTRA ÅGATAN 27

ALEWALDS QUALITY OUTLET

STOCKHOLM KUNGSGATAN 68

UPPSALA GAMLA TORGET 1

för öppettider se www.alewalds.se

WWW.ALEWALDS.SE


WWW.BAGHEERA.SE

KAMPANJ!

BAGHEERA - KLÄDER & SKOR FÖR TRÄNING & ETT AKTIVT LIV

HÅLL IGÅNG TRÄNINGEN I HÖST!

THERMIC HOOD

JACKET

O-RINGEN UPPSALA 2022

TÄVLINGSPROGRAM

& etappområden

399:-

ORD. 599:-

DAM

XS - 4XL

HIGH PERFORMANCE

HOOD TOP II

HERR

S - 4XL

WINTER TIGHTS

Tävlingsområden O-Ringen Uppsala 2022

I Uppsalas omedelbara närhet finns några av Upplands, ja kanske till och med några av Sveriges finaste orienteringsområden,

med Lunsen som kronan på verket. På O-Ringen Uppsala 2022 kommer du att få förmånen att få

uppleva Lunsen under tre OL-etapper, en MTBO-etapp och två PreO-etapper.

399:-

ORD. 599:-

599:-

ORD. 699:-

OL

TOUR

LÖR 23/7

Träning

SÖN 24/7

Studenternas

Bagheerastafetten

MÅN 25/7

Nåsten

Etapp 1

Förlängd

medeldistans

Nåsten

Etapp 1

Förlängd

medeldistans

TIS 26/7 ONS 27/7

TORS 28/7

FRE 29/7

LÖR 30/7

Nåsten

Etapp 2

Långdistans

Nåsten

Etapp 2

Långdistans

Aktivitetsdag

Studenternas

Etapp 3

Elitsprinten

Norra Lunsen

Etapp 3

Långdistans

ARENA SÄVJA

Aktivitetsdag

Lunsen

Etapp 4

Medeldistans

Lunsen

Etapp 4

Medeldistans

Lunsen

Etapp 5

Långdistans

Lunsen

Etapp 5

Långdistans

DAM

XS - 4XL

HERR

S - 2XL

DAM

XS - L

HERR

S - 2XL

MTBO

Nåsten

Etapp 1

Långdistans

Vårdsätraskogen

Etapp 2

Medeldistans

Aktivitetsdag

Stadsskogen

Etapp 3

Sprintdistans

Lunsen

Etapp 4

Långdistans

Uppsalaåsen

Etapp 5

Medeldistans

STOLT HUVUDSPONSOR OCH

KLÄDLEVERANTÖR TILL

VÄRLDENS BÄSTA LANDSLAG -

SVENSKA

ORIENTERINGSLANDSLAGET!

PREO

Norbyskogen

Etapp 1

ARENA PATTONS HAGE

Vårdsätraskogen

Etapp 2

ARENA GRANEBERG

Aktivitetsdag

Stadsskogen

Etapp 3

ARENA KÅBOÄNGEN

Lunsen

Etapp 4

ARENA FLOTTSUND

Lunsen

Etapp 5

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 17


UNGDOMSSTAFETT

Bagheerastafetten

FYRISÅN

I samband med

invigningen

söndag 24 juli

SUZUKI ACROSS.

FÖR DIG SOM ÄLSKAR TERRÄNGEN.

ARBETS-

OMRÅDE

M

Brasserie21

restaurang

och café

L K J

BILJETTER

ARENA-

TORGET

I

H

N

G

SÖDRA

TORGET

ARBETSOMRÅDE

O

Funktionäroch

spelarentré

Sjukhusvägen

AKADEMISKA

SJUKHUSET

mediaentré

A B C D E

ENTRÉTORGET

Huvudläktare

VIP-entré

Gym

Ulleråkersvägen

F

VIP-lounge

INFART GARAGE

INFART SÖDRA TORGET

Utifrån den nybyggda fotbollsarenan

vid Studenternas, nära Uppsala centrum,

kommer Bagheerastafetten att

avgöras i samband med invigningen av

O-Ringen 2022.

Med fyrhjulsdriften, Suzukis specialitet, tilltalar vi aktiva

människor som trivs i naturen. Därför är vi mycket stolta

över att Tove Alexandersson kör en Suzuki ACROSS –

laddhybriden med en elektrisk räckvidd på hela 75 km,

306 hk och teknik i toppklass. Bilens fyrhjulsdrift och

hybridsystem tar dig enkelt dit du ska, med god bränsleekonomi

som bonus. Välkommen att lära känna din nya

partner i terrängen! Läs mer på suzukibilar.se

Tävlingsområdet består av två delar, dels ett

kuperat skogsområde med en rejäl stigning

närmast arenan och dels ett detaljerat

område med stora och små hus lite längre

från arenan. Trots sin blyga distans kommer

banan att hinna passera både skog, park och

stadsterräng. Fredrik Wigertz är huvudansvarig

banläggare för Bagheerastafetten och

han utlovar att löparna kommer att ställas

inför typiska utmaningar i sprintorienteringen,

att kunna hitta kontrollerna i hög fart

och att kunna välja snabba och energisnåla

vägval. Långa längder med buskage och stora

byggnader tvingar löparna att ta en extra

fundering på sina vägval. Samtidigt kommer

det att finnas enkla gafflingar, så det gäller

att hålla ordning på den egna orienteringen.

Arena Studenternas

Tävlingen avgörs mellan klubblag. Självklart

är det också OK att bilda kombinationslag

mellan klubbar om man inte får ihop lag

inom klubben! Fyra löpare i varje lag i klasserna

D14, H14, D16 och H16.

Stolt sponsor av O-Ringen

18 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021


Terrängen är ganska

öppen och platt och

man kan springa rakt

på om man har koll på

kompassen

ETAPP 1 & 2

NÅSTEN

O-Ringen Uppsala 2022

inleds där tävlingarna

1980 avslutades

1980 genomfördes O-Ringen i

Uppsala senast. Då avslutades

tävlingarna med den sista etappen i

naturreservatet Nåsten. Nu lite drygt

40 år senare startar vi O-Ringen

Uppsala 2022 där vi då slutade.

FOTO NIC KRUYS / PETER HOLGERSSON

» Etappområde NÅSTEN

OL ETAPP 1 FÖRLÄNGD MEDEL

Måndag 25 juli 2022

ELITTOUR ETAPP 1 FÖRLÄNGD MEDEL

Måndag 25 juli 2022

OL ETAPP 2 LÅNGDISTANS

Tisdag 26 juli 2022

ELITTOUR ETAPP 2 LÅNGDISTANS

Tisdag 26 juli 2022

Arenan ligger naturskönt i Pattons hage bara

15 minuter med cykel från O-Ringenstadens

camping. Namnet ”Pattons hage” uppkom i

folkmun efter att den berömde pansargeneralen

Geroge S Patton var på besök i Sverige

1945 och på platsen fick beskåda en övning

av de svenska trupperna.

Nåsten bjuder på

varierad stadsnära vildmark

Nåstens naturreservat innefattar stora

områden med gammal, lättlöpt tallskog som

växer på småskurna höjder och sankmarker.

Det bjuder dock även på flera andra

terrängtyper. Nära vår arena i Hågadalen

finns stigrika strövområden och korta,

branta sluttningar och längre bort infinner

sig vildmarkskänslan. Här finns detaljrika

områden med nedsatt sikt och löpbarhet

och även partier med många - ibland riktigt

stora - stenblock.

På de längre banorna kommer alla

Exempelsträcka från Nåsten, orange svårighetsgrad.

Det röda vägvalet är kortast medan det gröna är

säkrare men ganska mycket längre. Det blå vägvalet

är till en början säkert men kontrolltagningen blir lite

svårare. Vilket vägval tar du?

orienterarens färdigheter att sättas på prov,

vilket avspeglar sig i ett rikt antal stigar,

speciellt i närheten av vår arena i Hågadalen.

Men både i närområdet och lite längre

bort finns samtidigt möjlighet att uppleva

vildmarkskänsla.

Nåsten karakteriseras av en storvariation av olika

terränglådor där några större myrar växlar med detaljrik

vildmarksterräng i den östra delen som är reservat och

därmed inte varit utsatt för nämnvärt skogsbruk de

senaste decennierna. Insprängt finns tätare områden,

ängar och hällar och i den västra delen förekommer

även inslag av skogs- och jordbruk. Löpbarheten är

övervägande god till mycket god på grund av den

flacka terrängen, kan dock påverkas av vegetationen

där framförallt skvattram i de större kärren kan sänka

löphastigheten. Myrarna kan i övrigt vara helt torra en

fin sommar (och tvärtom en blöt). Några större leder

samt en del mindre stigar korsar reservatet, medan det

finns några fler skogsbilvägar utanför. Vägar kan bjuda

på snabb löpning, dock kräver de mindre stigar god

fotledsrörlighet om du vill nå högre hastigheter på dem.

20 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 21


Elitlöparna behöver

kunna växla tempo och

vara beredda på olika

typer av orientering för

att lyckas

Välkommen till bad- och naturparadiset

Knivsta

– ett lugnare sammanhang

I Knivsta är det rofyllt, trivsamt och nära till allt. Perfekt

för dig som uppskattar ett lugnare sammanhang. Ändå

sjuder det av liv – både i tätorten och i byarna omkring.

Gårdsbutiker, loppisar, kaféer, kulturupplevelser och

restauranger gör Knivsta till ett guldkorn värt att upptäcka.

Välkommen till oss!

ELITSPRINT PÅ NYA

STUDENTERNAS IP

Fyra fina tips i Knivsta du inte får missa!

• Njut av konst på CIK. På Knivsta centrum för idrott

och kultur (CIK), kommunens största mötesplats, kan

du bland annat se konstutställningar och ta en fika.

• Vandringsleder. Upplandsleden slingrar sig genom

öppna kulturmarker och skogar.

• Sköna bad. Knivsta kommun bjuder på flera platser

där du kan njuta av ett dopp.

• Orörd natur. I Knivsta finns två naturreservat:

Gredelby hagar och Kungshamn-Morga.

Mer information: knivsta.se

Elitsprinten ordnas på O-Ringenveckans

onsdag, aktivitetsdagen,

då de flesta klasser har vilodag.

Årets elitsprint får en spännande

inramning då arrangemanget

använder nyombyggda Studenternas

Idrottsplats i Uppsala som arena.

TEXT PETER RIDEFELT FOTO PETER HOLGERSSON

Sprint i klassisk miljö I hjärtat av Uppsalas

studentkvarter med det nybyggda ”klassiska”

Studenterna som arena bjuds på en högklassig

elitsprint med spännande vägvalsmöjligheter.

Löparna bjuds på en variation från

tätbebyggda student- och nationskvarter

till snabblöpta parker med kulturhistoriska

miljöer. Ett av Uppsalas mest välkända landmärken,

den rosa Vasaborgen från 1500-talet,

återfinns mitt på det avlysta området.

Även den lummiga stadsparken som gränsar

mot Fyrisåns vatten ingår i tävlingsområdet.

– Karaktären på tävlingsområdet varierar

kraftig och elitlöparna kommer därmed sättas

på prov och behöver kunna växla tempo

och vara beredda på olika typer av orientering

för att lyckas, säger banläggare Kate

Morrison. På arenan kommer det bjudas på

högklassig arenastämning med resultat på

storbildsskärm och läktare där alla kommer

att kunna se löparna gå i mål på Studenternas

konstgräsplan. Utanför arenan i den

närliggande parken finns både lekplats och

fina platser för picknick i tävlingsområdet.

» Etappområde UPPSALA CENTRUM

ELITTOUR ETAPP 2 SPRINTDISTANS

Onsdag 27 juli 2022

Sprint i klassisk miljö med högklassig

arenastämning, resultat på storbildsskärm och

läktare där alla kommer att kunna se löparna

gå i mål på Studenternas konstgräsplan

Välkommen till Matverkstan!

Vi erbjuder under O-Ringen 2022 på O-Ringentorget:

Restaurang, Fika, Glass, Grill, Sallad, Wok, Bar, Korv, Restaurangtält,

Food-trucks, Barnmat, Hamburgare, Specialkost, Smörgåsar, Godis,

Uteservering, Latte, Buffé, Pannkakor, Paella, Pizza, m.m, m.m

info@mat-verkstan 018-430 22 30 mat-verkstan.se

22 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 23


Rika inslag av

hällmarker som

ger god sikt

och löparhet

ETAPP 3

NORRA LUNSEN

Äkta sport

Tätortsnära med

inslag av vildmark

Det handlar om flack, detaljrik hällmarkstallskog

med många större och

mindre sankmarker. Det som i någon

mån är särskiljande för etapp 3 är ett

större inslag av gran, särskilt i de mer

låglänta partierna närmast arenan.

Det begränsar i vissa fall sikten, men

utan att försämra löpbarheten. Här är

snarare undervegetationen i form av

skvattram och blåbärsris lägre.

Det finns ett stort antal stigar i skogen närmast

bebyggelsen i Sävja, där arenan ligger.

Men ju längre söderut desto mer vildmark.

Området är helt opåverkat av skogsbruk. De

längsta banorna kommer i kontakt med några

områden med vindfällen som lämnats kvar.

» Etappområde NORRA LUNSEN

OL ETAPP 3 LÅNGDISTANS

Torsdag 28 juli 2022

Norra delen av Lunsen angränsar till

bostadsområdet Sävja i södra Uppsala och är

ett uppskattat friluftsområde som består av

en stor mängd stigar som kommer hjälpa banor

med behov av ledstänger, men kanske förvirra

deltagarna på de svårare banorna. Det gäller

att välja rätt och veta var man är. De längre och

lite svårare banorna kommer att nå ett väldigt

fint område av Lunsens östra delar som är

något mer kuperat än södra Lunsen där etapp 4

och 5 kommer avgöras.

Kuperingen är lätt till måttlig och sikten,

liksom framkomligheten, är mestadels god.

Arena för etapp 3 är Sävja IP och består

av ett par fotbollsplaner och ett flertal

angränsande aktivitetsytor i närheten av

bostadsområdet med samma namn.

nära dig!

Hos oss missar du inget mål.

Vi är med och bevakar när våra lokala stjärnor spelar.

www.unt.se

24 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 25


Utmaningen

handlar mer om

”tankens skärpa”

än ”kroppslig

möda”

ETAPP 4 & 5

SÖDRA LUNSEN

Lunsen – ett av

Sveriges finaste

orienteringsområden!

Södra och mellersta delarna av

Lunsen tillhör kanske ett av Sveriges

finaste orienteringsområden som du

bara måste uppleva. Terrängen är som

hämtad ur en saga med ett myller av

småskurna höjder, mossar täckta av

skvattram och renlavsbeklädda hällar.

Trots sin närhet till Uppsala består Lunsen

till största delen av orörd, stiglös vildmark.

Men i området närmast arenorna i Sävja för

etapp 3 och Flottsund för etapp 4 och 5 finns

ett större antal stigar som kommer användas

för banor som behöver ledstänger.

Tankens skärpa

För de svårare banorna gör den lätta kuperingen

att utmaningen handlar mer om

”tankens skärpa” än ”kroppslig möda”. Det

blir med andra ord spännande orientering i

en fantastisk och njutbar terräng. Om det är

Sveriges finaste får du själv avgöra.

De två avslutande OL-etapperna på

O-Ringen Uppsala 2022 har sin arena vid

natursköna Flottsund som ligger precis där

Fyrisåns rinner ut i Ekoln, den nordligaste

delen av Mälaren. I närområdet finner du natursköna

strövområden och härliga naturbad.

Exempelsträcka från Lunsen, orange svårighetsgrad.

Det röda vägvalet är kortare medan det gröna är

säkrare. Vilket tar du?

» Etappområde LUNSEN

OL ETAPP 4 MEDELDISTANS

Fredag 29 juli 2022

ELITTOUR ETAPP 4 MEDELDISTANS

Fredag 29 juli 2022

OL ETAPP 5 LÅNGDISTANS

Lördag 30 juli 2022

FOTO NIC KRUYS

ELITTOUR ETAPP 5 LÅNGDISTANS

Lördag 30 juli 2022

Lunsen består till största delen av orörd,

stiglös vildmark. I området närmast arenan och

i norra delen finns ett större antal stigar som

kommer användas för banor som behöver ledstänger.

Hela området präglas av lätt kupering.

26 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 27


Varför betala mer?

189:-

Funktionströja

Storlek: S–XL.

Dam 14-0050 –14-0057

Herr 14-0018 –14-0025

199:-

Laddningsbar pannlampa

Med vinklingsbart lamphus.

24-980

79 90

Sportbälte

Med töjbar ficka. Ställbart: 60 –100 cm.

14-7702 –14-7704

5 för 79,90

19 90

st.

Sporttejp

Oelastisk. Ger bra stöd och stabilisering.

14-801

90

Från

139:-

Löpartights

Stl: S –XL.

Dam 14-0082 –14-0085 139:-

Herr 14-0040 –14-0043 159:-

49,

Träningsmössa

14-0102

39 90

Reflexväst

Stl: XXXS –XXL 21-292 –21-299

Ladda upp –

Uppsala 2022!

94 90

Träningsljus

Fästes runt bakkappan på skon.

24-972

90

59,

Träningshandskar

Stl: 8–10 14-0103 –14-0104


ETAPP 1 ETAPP 3

» Program O-RINGEN MTBO

Cykling i naturreservatens

vildmark

MTBO ETAPP 1 – Måndag 25 juli 2022

NÅSTEN Arena PATTONS HAGE

Långdistans i vildmarksterräng och

stadsnära stignät.

MTBO ETAPP 2 – Tisdag 26 juli 2022

VÅRDSÄTRA Arena PATTONS HAGE

Medeldistans på stadsnära stigar.

ETAPP 4

MTBO ETAPP 3 – Torsdag 28 juli 2022

STADSSKOGEN Arena KÅBOÄNGEN

Sen eftermiddagstävling plus prova-på,

sprint i stigtätt område, lättcyklat.

MTBO ETAPP 4 – Fredag 29 juli 2022

LUNSEN Arena FLOTTSUND

Långdistans i vildmarksterräng och

stadsnära stignät.

FEM ETAPPER

MTBO ETAPP 5 – Lördag 30 juli 2022

UPPSALAÅSEN Arena FLOTTSUND

Medeldistans i åsterräng och stadsnära

stignät.

» Touchfreestämpling SIAC

TRE ARENOR

MTBO

ETAPP 2

Det beröringsfria stämplingssystemet

Sportident Air +, med 1,6 m räckvidd, kommer

att finnas på varje MTBO-kontroll under

O-Ringen i Uppsala. Det gör att du kan stämpla

i full hastighet utan att stanna cykeln. Det här

är en av de mest efterfrågade förbättringar till

MTBO-konceptet på O-Ringen.

Kartklipp för de olika etapperna.

ETAPP 5

MTBO på cykelavstånd från O-Ringenstaden

MTBO-tävlingarna på O-Ringen Uppsala 2022 kommer att gå i och i direkt närhet

till Uppsala och O-Ringenstaden. Samtliga fem etappområden ligger inom några

kilometer från O-Ringenstadens camping. Dessutom delar MTBO arenor med OL

på fyra av fem etapper vilket ytterligare bidrar till delad glädje och gemenskap.

Möjligheten finns därmed för den som vill att kombinera MTBO med OL eller bara

underlätta umgänget för en familj som deltar i olika discipliner.

Längs Uppsalas västra kant hittar man

Hågadalen Nåsten, ett rikt och omväxlande

naturreservat. Inom naturreservatet ryms ett

levande odlingslandskap, lummiga lundar,

mörka skogsområden, barskrapade hällmarker

och myllrande myrar. Naturen i reservatet

har nyttjats av människan i årtusenden,

därför kan du idag njuta av en varierande

och artrik natur, och dessutom upptäcka

mängder av spännande fornlämningar.

Etapp 1

O-Ringen MTBO börjar med en långdistans

med både vägvalssträckor och mer intensiv

orientering. Cykeltekniskt mycket varierat,

vildmarksstigar på berghällar, spänger över

myrar, backar, tekniska MTBspår, snabba

hårdgjorda stigar, skogsstigar. Målgång sker

på Arena Pattons Hage tillsammans med OL.

FOTO PETER HOLGERSSON

Etapp 2

Vårdsätra skog är en liten och vacker skog i

södra Uppsala. Skogen ligger nära bebyggelse

och är ett fint friluftsområde. Naturen är

rik och omväxlande med barrskog, lövskog,

hassellundar och gamla hagmarker. Här

växer nästan alla våra svenska trädslag och

flera utländska arter. Cykelmässigt är det

huvudsakligen snabba hårdgjorda stigar,

men även skogsstigar och MTB-spår liksom

asfalt i bebyggelse. Det blir en medeldistans

med mycket vägval i smått och ett tätt

stignät. Målgång sker på Arena Pattons Hage

tillsammans med OL, samma som etapp 1.

Etapp 3

Stadsskogen ligger centralt i Uppsala, bara

en kilometer från slottet. Det är egentligen

ett parkområde men bär genom sin storlek

och karaktär stora likheter med en mellansvensk

blandskog där barrskogen dominerar

och är sedan 2005 ett naturreservat. Stadsskogen

är ett populärt friluftsområde bland

Uppsalaborna. Det blir en sprint i Stadsskogens

stiglabyrint av snabba hårda stigar och

små skogsstigar. Många mikrovägval och

hur lätt som helst att hamna vilse trots att

man nästan är mitt i stan. Arena Kåboängen

är belägen i norra delen av Stadsskogen.

Etapp 4

Norra Lunsen är ett stort och högt beläget

skogsområde. På karga hällmarker växer

magra och seniga tallar och det finns gott

om våtmarker av olika slag. Lövträden är

i klar minoritet, det finns bara en del asp

och björk insprängd i barrskogen. Fjärde

etappen i Lunsen blir en långdistans med

vägvalssträckor över flera olika terrängtyper.

Vildmarkstigar inne i Lunsen, stigtätt nära

bebyggelsen, tallskogstigar mot Hågaån.

Målgång sker på Arena Flottsund tillsammans

med OL

Etapp 5

Årike Fyris ligger längs Fyrisån precis söder

om Uppsala stad. I områdets västra kant

finns två av Uppsalaåsens höjder Ultunaoch

Sunnerstaåsen. Längs åsen och ån gick

forntida farleder. Även fornborgen på Sunnerstaåsen

berättar om Fyrisåns viktiga roll.

Åsarna består också av värdefulla naturmiljöer,

rik på typisk torrbacksflora och sandlevande

insekter. Cyklisterna på O-Ringen

möter på den sista etappens jaktstart en

helt annan terrängtyp: åsterräng med korta

branta backar upp mot 30–40 meter, liksom

mer flacka partier och bebyggelse. Stigar

med jord, grus och sand i botten. Det blir en

medeldistans med ett tätt stignät och vägval

in i det sista. Målgång sker på Arena Flottsund

tillsammans med OL, samma som etapp 4

30 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 31


Småkuperad

och detaljrik

skogsterräng

» Etapp 3 STADSSKOGEN

PREO ETAPP 3

Torsdag 28 juli 2022

ARENA: Kåboängen, samma

arena som MTBO.

START: På förmiddagen innan

MTBO startar.

KARTA/OMRÅDE: Norra delen av

Stadsskogen. Senast använd för

PreO 2006. Flack skogsterräng

med mestadels god sikt och

höjder med smådetaljer.

FEM ETAPPER

FYRA ARENOR

PREO

» Etapp 4 NORRA LUNSEN

PREO ETAPP 4

Fredag 29 juli 2022

ARENA: Flottsund, samma arena

som OL och MTBO. Bussning ca

2 km till tävlingsområdet.

START: På förmiddagen.

KARTA/OMRÅDE: Norra delen av

Lunsen, Plantskolan. Senast

använd för PreO 2006. Måttligt

kuperad detaljrik skogsterräng

med mestadels god sikt.

PreO är tillbaka

på O-Ringenprogrammet

Det är med stor glädje vi kan berätta att PreO nu är

tillbaka på O-Ringenprogrammet igen. Och inte nog

med det, PreO-tävlingarna delar gemenskapen med

övriga deltagare på fyra av fem etapper eftersom vi

lyckats få till ett koncept där arenorna delas av flera

discipliner. På etapp 1, 4 och 5 är det gemensamma

arenor för OL, MTBO och PreO och på etapp 3 delar

PreO och MTBO arena med viss förskjutning i tid för

att få in båda arrangemangen i samma tävlingsområde

under samma etapp.

» Etapp 1 NÅSTEN

PREO ETAPP 1

Måndag 25 juli 2022

ARENA: Pattons hage, samma arena som OL och MTBO.

START: På eftermiddagen efter att MTBO är klara.

KARTA/OMRÅDE: Norbyskogen. Senast använd för PreO 2013.

Småkuperad skogsterräng med mestadels god sikt och inslag

av brantpartier.

» Etapp 2 GRANEBERG

PREO ETAPP 2

Tisdag 26 juli 2022

ARENA: Graneberg, egen arena 4 km SÖ

Arena Pattons Hage (OL och MTBO).

START: På eftermiddagen efter att MTBO är klara.

KARTA/OMRÅDE: Vårdsätraskogen. Aldrig använd för PreO. Småkuperad

detaljrik skogsterräng med mestadels god sikt och inslag av några

större höjdpartier.

» Etapp 5 SÖDRA LUNSEN

PREO ETAPP 5

Lördag 30 juli 2021

ARENA: Flottsund, samma arena som OL och MTBO.

Bussning ca 3 km till tävlingsområdet.

START: På förmiddagen.

KARTA/OMRÅDE: Södra delen av

Lunsen. Aldrig använd för PreO.

Måttligt kuperad skogsterräng

med mestadels god sikt.

Södra delen av

Lunsen. Aldrig

använd för PreO

32 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 33


PRE-O

O-Ringen Tours

- Ett digitalt O-Ringen

#MYUPPSALA

Våra bästa tips för upplevelser i Uppsala.

T empO

O nline

R aces

U ltimate

S eries

För alla smaker.

SHOPPING

Uppsala har en unik blandning av små lokala butiker,

specialistaffärer och moderna gallerior, allt på bekvämt

promenadavstånd inom stadskärnan. Börja i de

charmiga affärerna i kullerstensgränderna vid Fyrisån

och strosa sedan längs gågatan där ni hittar kända

kedjor, märkesbutiker och gallerior.

EVENEMANG

Nästa år tjuvstartar O-Ringen Uppsala redan i februari,

med en helt digital tävling O-Ringen Torus. Ni som har läst

Skogssport det senaste året kanske sett artiklarna om

digital TempO, dvs precisionsorientering på tid.

Nu är det dags att pröva den tävlingsformen i O-Ringens regi, som

en liten försmak på terrängen. Precis som den riktiga O-Ringen så

kommer O-Ringen Torus att genomföras i 5 etapper, med datumen

7–12 februari. Och ja, det är en tävlingsfri dag inlagd även här, där

det kanske blir något specialevent för att upptäcka Uppsala.

För er som aldrig har provat digital TempO så gör det. Det är

en utmanande tävlingsform där det gäller att snabbt kunna läsa av

terrängen och koppla den till ett kartutsnitt. Det är därför också

en bra träningsform för vanlig fot-orientering för att lära sig tolka

höjdkurvor.

Tävlingen kommer att genomföras inom skogsterräng som

är relevant för O-Ringen Uppsala, men även i stadsområden.

O-Ringen Torus kommer att genomföras i samarbete med Torus

(torus.yq.cz) och med kvalitetskontroll från erfarna banläggare

för digital TempO. Någon form av pris kommer att delas ut till

de som klarar svårigheterna bäst, men mer om detta kommer att

publiceras tillsammans med praktisk information om hur man kan

vara med på O-Ringens digitala kanaler. Men, redan nu kan du gå

in på Torus hemsida och träna din snabbhet i att tolka kartor.

34 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

Tork hälsar

dig välkommen

tillbaka!

Äntligen kan vi leva lite mer normalt igen. Med

oss har vi dock en stor erfarenhet – vi vet vilken

skillnad god hygien gör. Tork har allt som behövs

för att hålla både händer och ytor hygieniska.

Kika in och kolla hur vi kan

hjälpa till på din arbetsplats:

Trygg på jobbet | Tork SE

Tork, an Essity brand

MAT & DRYCK

Härlig atmosfär och mästerlig

mat.

Oavsett om du vill äta mycket eller lite, ute eller inne

har Uppsala ett brett utbud av krogar, caféer och

uteserveringar.

På destinationuppsala.se/guides hittar du bland

annat tips på stans bästa streetfood, smakfulla

kaffebarer och vilka uppsaliensiska värdshus,

bodegas och brasserier som är värda ett besök.

pssst...

Det finns över 140 uteserveringar i Uppsala och

lika många anledningar att besöka en. Ät och drick

något samtidigt som du kan njuta av en stund i solen

och titta på människor som går förbi. Ett härligt sätt

att njuta av atmosfären i Uppsala.

pssst...

Bara tre kilometer från Uppsala city ligger Gränbystadens

Galleria med över 160 butiker, restauranger, caféer och

andra serviceenheter. Här finns bland annat Sveriges

första 4DX biosalong.

Ta det lugnt, mitt i city

eller precis runt knuten.

pssst...

Carl von Linné är en av världens mest kända vetenskapsmän. Ingen

annanstans finns så många spår av honom som i Uppsala. Vandra längs

med en av Linnéstigarna till hans sommarbostad i Linnés Hammarby,

besök Linnémuseet som var hans hem, eller njut av lugnet i Linnéträdgården –

en grön oas mitt i Uppsala. linneuppsala.se

NATUR

Promenera i Å-rummet längs Fyrisån. Koppla av i

Stadsträdgården eller någon av de andra parkerna

mitt i stan. Bara en kvart därifrån hittar du badplatser,

vandringsleder och smultronställen i skogen. Eller så åker

du museijärnvägen Lennakatten genom ett sommarvackert

Uppland.

Upplevelserikt.

Uppsala lockar med stora konserter och idrottsevenemang till

intima spelningar, utställningar och visningar. På Parksnäckans

utomhusscen i Stadsträdgården är det konserter och underhållning

hela sommaren, här hörs ofta populära svenska artister och

barnfavoriter.

Ett rosa slott.

Uppsala slott uppfördes av kung Gustav Vasa 1549 och har

spelat en stor roll i vår svenska historia. Det har varit skådeplats

för flera dramatiska händelser med blodbad, konspirationer,

sammansvärjningar och mord, och inte minst drottning Kristinas

abdikation som skedde här 1654. Idag är slottet bostad för

landshövdingen, men inhyser även tre spännande museer;

Uppsala konstmuseum, Fredens hus och Vasaborgen. Här kan

du även ta del av Uppsalas bästa utsikt genom en takvandring

på slottstaket.

Mjau!

KULTUR & HISTORIA

Känner du Pelle Svanslös? Den berömda katten bodde i Uppsala

och har satt sina tassavtryck här. Idag möter du honom i hans

lekpark, på guidade vandringar och som en staty. Tassa över

hans eget övergångsställe till kvarteren kring Åsgränd där han

bodde med sin kärlek Maja Gäddnos men som också var hem

för Elaka Måns, hans vapendragare Bill & Bull och de andra

katterna.

Fler Uppsalatips hittar du på destinationuppsala.se


BOKTIPS

Fler pärlor & märkvärdigheter i Uppsala

”Förundras av allt – även det

vardagliga” eller ”Omnia mirari

etiam tritissiima” står det på en

platta i trottoaren vid entrén till

Linnéträdgården på Svartbäcksgatan.

Orden var Linnés motto och dem har

vi tagit med oss när vi, författarna

Lars-Åke Skagegård och John Ringh,

skrivit om olika platser i boken ”Fler

pärlor & märkvärdigheter i Uppsala”.

Vad ser du mest fram

emot att uppleva på O-Ringen

i Uppsala sommaren 2022

förutom den vackra orienteringsterrängen?

Skicka ditt svar

till marknad@oringen.se

- bland alla som skickar in sitt

svar lottar vi ut en bok!

När man är på plats i Uppsala under

O-Ringen sommaren 2022 finns de klassiska

sevärdheterna som domkyrkan, slottet och

universitetet precis runt hörnet. Vi har valt

att berätta om de mer oväntade och okända

platserna i Uppsala.

I boken följer man med på en studentikos

skelettgasque (gasque är traditionell

studentfest på en studentnation), förfäras

över Dalpelles avrättning, njuter av den

Skytteanska trädgården eller tar en fika på

café Uroxen tillsammans med Patti Smith.

Vi rör oss fritt bland ärkebiskopar, poeter,

bandyspelare, prinsar, sagoberättare och en

cementdrottning.

Pärlor som tas upp är kända platser eller

företeelser där man som läsare får tränga lite

djupare bakom det bekanta. Vi berättar om

tågens betydelsefulla historia för Uppsala.

Där får man veta hur det gick till när järnvägen

byggdes och mer om den smalspåriga

museijärnvägen där ångloken med namnet

Lennakatten går österut på den uppländska

landsbygden.

Platser som Engelska parken, Galgbacken

vid Domarringens skola, Seminarieparken

och Skytteanska trädgården berättar sin

spännande historia. Vissa av dessa platser

är välkända, andra är mer dolda pärlor att

upptäcka.

Andra märkvärdigheter är mosaiken

i Gottsunda kyrka, Prins Gustaf statyn

utanför Carolina Rediviva, och konstverket

”Poetisk viloplats” i Tullgarnsparken.

Under en klassisk O-Ringenvecka upptäcker

man mycket, både på och under tävlingen,

när man orienterar sig ute i terrängen. Varför

inte passa på att samtidigt upptäcka några

av Uppsalas pärlor och märkvärdigheter. De

kända likväl som de okända.

Välkommen att ta del av ”Fler pärlor och

märkvärdigheter i Uppsala”.

De två författarna av boken Uppsalapärlor, Lars-Åke Skagegård och John Ringh. Foto: Mikael Ingemyr.

Hyr dina

maskiner hos oss!

Hos oss hittar du Sveriges största utbud av små och stora byggmaskiner,

ställningar, liftar och allt som behövs för ditt byggprojekt. Besök något av

våra 80 kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta precis

det du behöver.

Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se

Välkommen!

36 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

Din lokala maskinuthyrare


PÅ TURNÉ

O-Ringen on tour

O-Ringen har under sensommaren och

hösten varit ute på O-Ringen on Tour

tillsammans med vår partner Suzuki.

Touren är pågående så vi kommer att

dyka upp på evenemang också framåt

för att prata med er deltagare.

Hemdagars blev en succé bland klubbarna

”Hemdagars” arrangerades på en mängd

olika orter i Sverige under sommarmånaderna

och uppskattades av många. Väldigt

många orienteringsklubbar runt om i landet

valde att sätta ut banor och döpte dem till

”Hemdagars”.

–Vi ville vara med och bidra till att man

aktiverade sig. Det viktigaste för oss var att

man kom ut och gick, joggade eller sprang

38 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

Syftet är att få träffa alla er som brukar

delta på O-Ringen och få prata om vad ni

ser fram emot i Uppsala och på kommande

O-Ringendestinationer, diskutera hur vi

tillsammans kan utveckla O-Ringen samt

för att helt enkelt få vara ute i tävlingsmiljön

och på arenor igen.

På grund av Corona-pandemin har som bekant O-Ringen ställts in två somrar

i rad. Under sommaren arrangerades istället ”Hemdagars”, ett sätt att få

springa orientering och känna av gemenskapen. Och ”Hemdagars” blev ett

lyckat koncept.

en orienteringsbana, säger Niclas Lidström

som var projektledare för Hemdagars.

Utfallet av ”Hemdagars” blev riktigt

bra, uppskattningen bland klubbarna runt

om i landet var stort och tack vare vår

huvudpartner Alewalds, Biltema,

Svenska Krämfabriken, Silva och Bagheera

kunde vi lotta ut mängder av priser till en

mängd lyckliga vinnare.

Hittills har vi besökt Världscupen i Idre,

Ungdoms-SM i Falköping, SM-tävlingarna i

Strömstad och Daladubbeln.

Den 13-14 november är vi på O-event i

Borås. Hoppas att vi ses där!

Stolt sponsor till O-Ringen 2022.

www.sandvik.coromant.com/gimo

Vi stämplar in.

Vi har bestämt oss, vi är överens. Kartan är ritad,

kompassen inställd.

Målet är att bli en grön fabrik.

Shaping the future together.

Sandvik Coromant i Gimo är en av Uppsala läns största privata arbetsgivare med ca 1 300

anställda. Som en del av den globala Sandvikkoncernen är Sandvik Coromant ledande

inom tillverkning av skär och verktygssystem för bearbetning i metall. Vi säkerställer

utvecklingen av bearbetningsteknik som förändrar, leder och driver framtidens

tillverkning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 7 900

anställda och finns i 150 länder.


Med

fjället

som

lekplats

Tested and approved by Tove Alexandersson

Ett liv närmare naturen fick

Karna att flytta till Åre.

Nu laddar hon inför

O-Ringen 2023.

Hösten 2018 gick Karna Thorsson runt hemma

i Uppsala och längtade efter en förändring. En

önskan om att komma närmare fjällen, lära sig

att åka skidor och få springa mer i bergsmiljö.

När hon fick se att Åre kommuns samhällsbyggnadskontor

sökte nya medarbetare tog

det inte lång tid innan ansökan var inskickad.

Några veckor senare fick hon veta att hon var

kallad på intervju och resten är historia.

Idag arbetar Karna som planarkitekt på Åre

kommun. Tillsammans med sina kollegor utvecklar

hon detaljplaner som talar om hur

mark- och vattenområden får och inte får användas

i kommunen. Detaljplanerna är viktiga

instrument för en hållbar och långsiktig planering

av samhället.


Jag trivs jättebra på mitt nya

jobb. Sedan är det så lyxigt att ha

så fantastisk natur direkt utanför

dörren när man slutat för dagen”

Raka motsatsen mot Uppsala

Karna är ett välkänt ansikte för många orienterare

och tävlar sedan flera år tillbaka för OK

Linné i Uppsala. Idag är hon en glad och aktiv

motionär där träningen styrs utifrån dagsform

och känsla. Sedan flytten till Åre har hon börjat

träna med Åre OK, som är den enda orienteringsklubben

i kommunen.

– Orienteringen i Åre skiljer sig väldigt mycket

från det jag är van vid i Uppsala. Här är det oftast

väldigt kuperat med långa sluttningar och

få detaljer. Alltså raka motsatsen mot Uppsala,

berättar Karna.

Ser fram emot orienteringsfesten

O-Ringen arrangeras som bekant i Åre 2023

och Karna ser fram emot att var en del av arrangörsstaben.

Hon med i gruppen som arbetar

med förberedelserna inför elitklassernas

sprintetapp i Åre by.

– Om någon frågar mig vart man ska åka och

bada på aktivitetsdagen så vet jag i alla fall vad

jag ska svara. Mitt bästa tips är att åka upp till

Ullådalen och ta ett dopp i Ullån. Det är väldigt

uppfriskande!

Vi levererar råvaror,

utrustning och dryck

till Sveriges restauranger

och storkök.

Stolt samarbetspartner till O-Ringen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på

martinservera.se

”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”

are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 41


Välkommen till

Tjuonavagge

Tjuonavagge

O-Ringen Indoor

Uppsala 2021

27–28

november

2021!

ODIN Sverige

10 000 %

(31/10-94 – 31/08-21)

(31/10-94 – 31/08-21)

Och vad betyder det det att att fonden fonden

Och vad betyder det att fonden

har gått upp upp över över 10 10000 000 procent? procent?

har gått upp över 10 000 procent?

Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C

den Enkelt 31 oktober förklarat 1994, – om dagen du satte som in fonden 100 000 startade, kr i ODIN och lät Sverige pengarna C

Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C

vara den 31 fram oktober till den 1994, 31 augusti dagen 2021 som hade fonden du startade, haft över 10,3 och lät miljoner. pengarna

Hade

den vara 31 fram du

oktober

istället till den placerat

1994, 31 augusti dagen

100 000

som 2021 kr

fonden

i hade fondens du startade, haft jämförelseindex

över och 10,3 lät pengarna miljoner.

(OMXSB

vara Hade fram du Cap istället till

GI)

den

under placerat 31 augusti

samma 100 2021 000 tidsperiod kr hade i fondens du

hade

haft

du jämförelseindex

över

haft 2,3

10,3

miljoner.

miljoner.

Hade (OMXSB du istället Cap GI) placerat under samma 100 000 tidsperiod kr i fondens hade jämförelseindex

du haft 2,3 miljoner.

Det (OMXSB är därför Cap vi GI) tror under på aktiv samma förvaltning tidsperiod och hade långsiktighet. du haft 2,3 miljoner.

Det är därför vi tror på aktiv förvaltning och långsiktighet.

Det är därför vi tror på aktiv förvaltning och långsiktighet.

Tillsammans med OLGY Uppsala och Stockholm Indoor

cup bjuder vi in till O-Ringen Indoor Uppsala 2021 i

dagarna två. Indoor är orientering inomhus på platser som

till exempel skolor, köpcentrum, idrottshallar och arenor.

Indoor är fartfyllt, intensivt och väldigt roligt!

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden

odinfonder.se

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden

odinfonder.se

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden

odinfonder.se

Hör förvaltare Hans Christian

Bratterud berätta om hur de

lyckades med en avkastning

på 10 000 %.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som

Vi kommer att hålla till på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Mer

placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka

information om O-Ringen Indoor kommer på vår hemsida inom

hela Historisk det insatta avkastning kapitalet. är inte För mer någon information garanti för om framtida risk, se fondernas avkastning. faktablad De pengar och som

kort och anmälan gör du i Eventor. Anmälan är öppen så in och

informationsbroschyr Historisk placeras i avkastning fonder kan på både är hemsidan inte öka någon och under minska garanti odinfonder.se/våra i för värde framtida och det avkastning. är fonder inte säkert eller De skicka att pengar du efter får som dem tillbaka

anmäl dig redan idag. Men boka redan nu in helgen i din kalender.

kostnadsfritt placeras hela det insatta i fonder via kapitalet. kontakt@odinfonder.se kan både För öka mer och minska information eller i ring värde om oss och risk, på det 08-407 se är fondernas inte 14 säkert 00. Avkastning faktablad att du får och visas tillbaka

Vi ses på O-Ringen Indoor Uppsala 2021!

alltid hela informationsbroschyr det efter insatta förvaltningsavgiften kapitalet. på hemsidan För mer är information under dragen. odinfonder.se/våra om risk, fondernas eller faktablad skicka och efter dem

informationsbroschyr kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se på hemsidan under eller odinfonder.se/våra ring oss på 08-407 fonder 14 eller 00. Avkastning skicka efter visas dem

Så här kan en indoor-karta se ut.

kostnadsfritt alltid efter att via förvaltningsavgiften kontakt@odinfonder.se är dragen. eller ring oss på 08-407 14 00. Avkastning visas

alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

42 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 43


FOTO NICLAS VESTEFJELL

FOTO PÄR HÄGGSTRÖM

O-Ringen Åre 2023

Det har varit en intensiv barmarksperiod i projektet O-Ringen Åre 2023.

De två etapperna som var planerade att avgöras i Åre Björnen blev tvungna

att flytta när pandemin tvingade oss att skjuta arrangemanget framåt i två år.

Bygnationer i Åre Björnen gjorde att det inte gick att ha någon etapp i området.

– Tillsammans med banläggarna började

vi kartlägga de områden som skulle kunna

vara aktuella för att ha en etapp eller två och

vi hittade snabbt en lösning som känns bra,

berättar Magnus Johansson, tävlingsansvarig

för O-Ringen i Åre.

De norska banläggarna kom fram till att

lägga en extra etapp i Ånn och en etapp i

Järpen. Det betyder att Åre-konceptet ser ut

som följande:

• Etapp 1 Trillevallen, långdistans

• Etapp 2 Trillevallen, långdistans

• Etapp 3 Järpen, medeldistans

• Etapp 4 Ånn, medeldistans

• Etapp 5 Ånn, långdistans

– Området i Ånn är ett bra område att

springa i och vi tycker att området är

tillräckligt stort för att husera två etapper,

förklarar Magnus Johansson.

Att ha en eller två etapper i Järpen var

uppe till diskussion i ett tidigt skede i det

här projektet, men planerna lades då åt

sidan. Nu blir det i alla fall en etapp i Järpen

men inte nere i skogarna runt byn utan

högre upp i ett område som bjuder på bitvis

väldigt fin terräng som lämpar sig väl för

medeldistans.

– Delar av det här området riktigt fin terräng,

jag skulle rent av säga bland det finaste

man kan hitta i Jämtland nedanför fjällen.

Jag är mycket nöjd med att ha en etapp i Järpen

och vi har fått bara positiva tongångar

från såväl kartritare som banläggare, menar

Magnus.

Kartritarna Jerker Boman och Kalle Eng-

Magnus Johansson

Tävlingsansvarig

O-Ringen Åre 2023

blom har nu ägnat en dryg månad i området

runt Järpen åt att rita en ny karta över terrängen.

Det har funnits en karta i området

tidigare men den hade inte uppdaterats på

flera år varför kartritar-duon hade ett digert

arbete att gå igenom.

När det gäller Ånn så har även det området

haft besök av kartritare under sommaren.

Två tjeckiska kartritare var på besök

och ritade klart kartan i Ånn, ett jobb som

kunde genomföras tack vare att lättnader i

restriktionerna till slut tillät utländska medborgare

att komma till Sverige.

– Det är roligt att få vara här igen och rita

kartan, berättade Ales Hejna som tillsammans

med Milan Bily gick igenom området

i västra Jämtland och ritade in det sista som

saknades på kartan.

Det här betyder att det mesta av ritningen

av kartorna för de fem etapperna i Ånn,

Trillevallen och Järpen nu är klara. Under

nästa sommar ska sprintkartan ritas klart

och kompletteras med nya byggnationer i

centrala Åre.

I övrigt pågår rekryteringen av funktionärer

till O-Ringen i Åre, här har projektet

god hjälp av de norska klubbarna som nu

också får tillåtelse att resa till Sverige och

Jämtland. Corona-restriktioner har annars

stoppat alla norska medborgare att komma

in i Sverige utan att direkt efter besöket sätta

sig i karantän.

– Det är roligt att våra norska banläggare

nu fått chansen att komma ut i skogarna

efter 1,5 år utan den möjlighet, säger Niclas

Lidström, projektledare för O-Ringen i Åre.

Under senhösten kommer hela banläggningsgänget

att komma över i samlad trupp

och tillsammans med bankontrollanterna gå

ut och kolla kontrollpunkter och starter med

mera i de jämtländska skogarna.

På tal om norrmän, de norska arrangörsklubbarna

har under hösten fått besök av

projektledaren Niclas Lidström som pratar

om vilka möjligheter som O-Ringen öppnar

upp för de norska klubbarna och det var

glada miner när O-Ringen hälsade på hos

Wing OK utanför Trondheim under augusti

månad.

Arbetet med att säkerställa boende för alla

deltagare i Åre sommaren 2023 pågår för

fullt. Först och främst kommer boendet att

ske i fritidshus, lägenheter och liknande boende.

Dessutom undersöks möjligheten att

göra ställplatser för husbilar och husvagnar

på olika ställen i området.

–Till sommaren när O-Ringen avgörs i

Uppsala kommer vi att öppna bokningen av

stugor, lägenheter och annat typ av boende,

säger Niclas Lidström, projektledare för

TRILLEVALLEN

ÅNN

O-Ringen i Åre. Vi kommer att göra allt vi

kan för att ordna så mycket boende som

möjligt, tillägger han.

44 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 45


Välkommen till Smålandskusten 2024

FOTO: Pippi: Astrid Lindgrens värld, Böda sand: Johnny Franzén. En naturskön och klassisk O-Ringencamping i Döderhultsdalen mitt i de centrala delarna av Oskarshamn.

Med värdkommunen Oskarshamn i

mitten av Smålandskusten kan vi

erbjuda såväl kustterräng som småländsk

inlandsterräng vid tre olika arenor

under veckan. Exakt var arenorna

blir kommer vi att presentera senare

delen av 2021 – det arbetet pågår för

fullt just nu.

Gällande boende så blir det en gemensam

camping i vackra Döderhultsdalen med

gång och cykelavstånd till de centrala

delarna av Oskarshamn och havsbad. Vill

du hellre bo i stuga, på hotell eller hyra ett

privatboende? I Smålandskusten finns alla

möjligheter. Här är också bästa läget för utflykter

oavsett om du är intresserad av konst,

historia, äventyr, småländska röda stugor,

bad i våra sjöar, skärgårdsturer med båt eller

du som är lite extra leksugen.

Oskarshamn är en lekfull och kraftfull

region som är vana vid att ta emot hundratusentals

besökare varje år. För visst känner

du till Astrid Lindgrens Värld, Glasriket,

Kalmar slott, Västerviks skärgård, Öland

och Blå Ljungfrun? Vi tar med öppna armar

emot världens alla orienterare och vi tänker

ge dig bästa förutsättningarna för fin tävling

och härlig gemenskap toppat med fantastiska

upplevelser.

Varmt välkomna till oss!

FOTO: Amanda Hedberg.

46 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021


’’BLAND DE BÄSTA I KLASSEN

PÅ HÅLLBARHET,

MEN VI ÄR INTE NÖJDA’’

FOTO DESTINATION JÖNKÖPING

Titta på vår nya fina förpackning.

Där finns ett löv som

talar om hur mycket koldioxidekvivalenter

(CO2e)* som

knäckebrödet i paketet har

skapat – från åker till butik.

420 gram, närmare bestämt.

Vi har räknat in allt. Från tillverkningen

av gödsel för

åkrarna, kablarna som leder

strömmen till vårt bageri,

energin för att göra pappret till

våra förpackningar, bränslet

till traktorerna, lastbilarna...

ja, du fattar – allt.

”BÄST I KLASSEN”

MEN INTE NÖJDA.

Experterna som hjälpte oss

göra detta var lika noggranna

som de blev lyriska. ”Bland

de bästa i klassen”, sa de. Och

tittar vi på andra så verkar det

stämma. Men trots allt vi har

gjort, vilket inte är lite, är vi

långt ifrån nöjda.

Vi följer vår

klimatpåverkan

från fält

till butik

VI BAKADE

FOSSILFRITT REDAN

2013.

Alla våra ugnar värms upp

av grön el som framställs i

Dalarna. Överskottsvärmen

återvinns för att värma lokalerna

och vattnet. Den första

värmeåtervinningen installerade

vi redan 1954, bageriet

blev helt fossilfritt redan 2013.

DIREKT

FRÅN VÅRA LOKALA

RÅGHJÄLTAR.

Rågmjölet i vårt knäckebröd är

inte bara garanterat svenskt,

det får vi från bönder som

Anton Öhlund utanför Hedemora

– men aldrig längre bort

än 34 mil från vår egen kvarn.

Ja, vi har en egen kvarn så att

rågen kan komma så direkt

som möjligt från gårdarna till

oss, utan att åka omvägar. Allt

för att minimera transporter.

INGET GÅR

TILL SPILLO.

Hållbarhet handlar också om

att ta tillvara. Den lilla mängd

degrester och brödspån som

vi inte kan ta tillvara, skickar

vi till en annan bonde här i

Dalarna. Han har kor och

de älskar knäckebröd i vilken

form det än kommer.

FRÅN 1817 IN

I MORGONDAGEN.

Leksands Knäckebröd började

med gammelfarmors mormor

som föddes 1817, bara ett stenkast

från där vi har bageriet

idag. Och receptet är exakt

detsamma. Som du förstår är

kvartalsekonomin inget för oss,

vi räknar sekler. Precis som du,

tänker vi mycket på vad vi

lämnar efter oss till våra barn.

Följ med oss på resan mot en

fin framtid genom att konstant

sänka den där siffran i lövet

på paketet. Utan att vi någonsin

gör avkall på smaken.

VI KAN GÖRA SÅ

MYCKET MER.

Även fast vi tagit bort all onödig

plast i vårt bageri och väljer

svensk kartong (som är dyrare

än den importerade) för att

undvika onödiga transporter,

så räcker det inte. Vi måste

bli ännu bättre om vi ska ha en

värld värd namnet att lämna

över till kommande generationer.

Det är ett konstant

pågående arbete som vi gärna

delar med oss av.

VÅRT

HÅLLBARHETS-

ARBETE

EN DEL AV VAD VI GJORT:

Vi bakar fossilfritt sedan 2013.

All värme från ugnarna återvinns

till lokalvärme och varmvatten.

Tagit bort alla plastkassar,

muggar och kartongband i plast.

DET HÄR JOBBAR VI MED:

Byter bilar och frakter till

fossilfria alternativ.

Effektiviserar energianvändningen

i bageriet ännu mer.

Installerar solpaneler på bageriet.

Lägesrapport från Jönköping!

Klubbarna i regionen står redo att tillsammans

med O-Ringen och Destination Jönköping bjuda in till

O-Ringen 2025; Annebergs GIF, Bodafors OK, Bottnaryds IF,

Forserums SOK, IF Hallby SOK, IKHP Huskvarna, IK Vista,

Jönköpings OK, Lekeryd-Svarttorps SK, Mullsjö SOK,

SOK Aneby, Tenhults SOK, Ulricehamns OK, Vaggeryds

SOK och SmOF.

Beslutet att O-Ringen skulle komma hit 2023 (som det var tänkt

innan Covid-19) fattades i december 2019 och då bildades ett

föreningsråd med Göran Carnander som ordförande. Arbetet kom

snabbt igång med fokus på att hitta en plats för O-Ringenstaden

och alla etapper. Att vi ville ha Elmia Mässområde som O-Ringenstad

var klart från början med den fina utsikten över Vättern.

– Coronapandemin kom emellan som gjorde att vi kommer

välkomna er först 2025 till Jönköping. Nu är vi verkligen i full gång

med att klara ut var vi vill ha alla arenor mm med alla miljötillstånd,

markägare och jägarkontakter som ska göras i höst, vinter

för kunna presentera ett koncept under nästa sommar som vi

hoppas. Detta för att vi i god tid ska kunna ta fram bra kartor för

samtliga dicipliner, säger Göran.

Det vi redan nu vet om O-Ringen 2025 är att vi alltså får en

Jönköping by night.

O-Ringenstad kring Elmiaområdet och att regionen erbjuder

varierad terräng med vätterbranterna i öster, typisk småländsk

moränterräng i väster och internationell terräng i söder. Att regionen

förutom denna terränglåda erbjuder mängder av turistmål i

form av älgparker, klättring, äppellundar, Store mosse, Huskvarna

fabriksmuseum, bad och stad gör att vi verkligen kan se fram emot

en fartfylld vecka 30 under O-Ringen Jönköping 2025!

* Alla växthusgaser omräknade till effekten som koldioxid har på klimatet.

48 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 49


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

Vi söker en VD för O-Ringen AB

O-Ringen är världens största orienteringsäventyr

och ett av Sveriges största idrottsevenemang.

Evenemanget genomförs mitt i sommaren (vecka

30), alltid på en ny plats i Sverige, och lockar

årligen ca 20 000 deltagare som tillsammans

gör ca 80 000 starter. Under ett O-Ringen

är över 1 000 funktionärer och ett femtiotal

samarbetspartners involverade. O-Ringen har ett

uttalat mål att ge alla inblandade och berörda

en hållbar upplevelse i världsklass.

Varje O-Ringen drivs som ett projekt där en lokal organisation

under ledning av en projektledare får stöd av en fast

organisation med ett antal anställda medarbetare. Den fasta

organisationen arbetar på både kort och lång sikt med

såväl genomförandet av innevarande års arrangemang,

som med förberedelser inför framtida O-Ringen.

O-Ringen är ett helägt dotterbolag till Svenska Orienteringsförbundet.

Under den innevarande femårsperioden

som sträcker sig till 2025 fokuserar O-Ringen sin verksamhet

kring tre områden; hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och

social), upplevelse och profilering. Visionen är att O-Ringen

ska vara en välkänd hållbar upplevelse och det uppnås

genom att fokusera på gemenskap, kloka val och kommunikation.

O-Ringen söker nu en VD för framtidens orienteringsarrangemang.

VD skall leda en fast organisation som består

av Projektledare, Marknadsansvarig, Logistikansvarig,

Säljansvarig och Tävlings-/IT-ansvarig. Medarbetarna i den

fasta organisationen ansvarar för kravställning, kontinuitet

och långsiktig utveckling inom respektive område. Vi jobbar

som ett team tillsammans med våra ideella krafter där vi tar

gemensamt ansvar för arrangemangets helhet.

Huvudsakliga ansvarsområden (utan rangordning):

• Totalt resultatansvar för verksamheten

• Säkerställa att organisationen har hög och positiv energi

• Organisera, utveckla och leda ett team som lyfter

företaget och Svensk Orientering till en ny nivå

• Utveckla verksamheten

• Löpande rapportering till styrelsen

Kvalifikationer (utan rangordning):

• Erfarenhet från personalledande roller där samarbete,

ansvar och respekt främjas

oringen.se

• Mycket god ekonomisk och kommersiell förståelse

• Erfarenhet av att förena professionell och ideell

verksamhet – gärna inom orientering eller motsvarande

• Akademisk utbildning på högskolenivå

• Erfarenhet från kontakter med media och vana att

hantera både intern och extern kommunikation

• Marknads- och försäljningserfarenheter

Personliga egenskaper (utan rangordning):

• Inspirerande & tydligt ledarskap som förmår motivera

personalen att jobba med ett flexibelt förhållningssätt

• Energigivande med stark drivkraft att samla och

entusiasmera team

• Prestigelös

• Förmåga att utveckla och styra i en entreprenörspräglad

verksamhet

• God analytisk förmåga

• Förmåga att bedöma projekt/resursåtgång och kunna

prioritera väl tillsammans med ledningsgrupp och

projektledare

• Förmåga och intresse av att skapa och underhålla

nätverk inom idrotten och verka både lokalt, regionalt och

nationellt för att utveckla arrangemang

• Förmåga att skapa stark tillit, trygghet och lojalitet såväl

inom som utanför organisationen

• Integritet och personlig mognad som effektiv grund för

arbetet med styrelse och ägare

• Kommunikativ

Arbetsplats

O-Ringen har sitt huvudsäte i Stockholm, på samma adress

som Svenska Orienteringsförbundet, men medarbetarna i

den fasta organisationen är idag utspridda i Mellansverige.

Att ha sin arbetsplats i eller i närheten av hemmet är därför

möjligt, men det är viktigt att medarbetarna ska kunna

mötas kontinuerligt ett par tre gånger per månad.

Ansökan

Skicka din ansökan till mats.rosander@orientering.se senast

30 november 2021.

Frågor

Mats Rosander (styrelseledamot)

E-mail: mats.rosander@orientering.se

Mobil: 070-578 79 01

Linda Take (Styrelseordförande)

E-mail: linda.take@oringen.se

Mobil: 070-553 63 36

ANMÄLNINGSGUIDE

Sommaren och årets höjdpunkt O-Ringen Uppsala 2022 närmar sig. Under veckan erbjuds

allt från klassiska 5-dagars till etappstarter, Miniknat och träningskartor. Det finns verkligen

något för alla och vi hoppas att du vill dela glädjen med oss i sommar!

Du anmäler dig till OL, MTBO och/eller PreO via vår bokningsportal på oringen.se.

Under veckan går det givetvis också bra att anmäla sig ute på våra arenor samt hos

Deltagarservice på O-Ringentorget. Arenorna i år är Arena Pattons Hage, Arena Kåboängen,

Arena Sävja, Arena Flottsund, Arena Graneberg och Arena Studenternas

Svårighetsgrader för Huvud-, Kort-, Motions- och Öppna klasser

Benämning

Nybörjare

Mycket lätt

Lätt

Medelsvår

Medelsvår

Medelsvår

Svår

Svår

Beskrivning

Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande.

Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget,

den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydlig, till exempel

en sten eller en tydlig höjd.

Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit

från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört

med att springa runt.

Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker,

höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas så man lätt

kan läsa in sig på på kartan.

Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.

Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare.

Här är det viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen.

På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.

Svårigheten är anpassad till de skickligaste men kuperingen ska inte var lika tuff som för svart bana. Att kunna läsa på höjdkurvor och

detaljer är en stor fördel.

Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

SPARA

20%

ANMÄL DIG SENAST

1 NOV

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 51

FOTO: Per-Olof Svensson


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

O-Ringens största och mest klassiska tävling avgörs i

vanlig ordning över fem etapper.

En totalsegrare koras, i flera av klasserna, genom

en dramatisk jaktstart. Tävlingen erbjuds i grenarna

OL, MTBO och PreO.

Program 5-dagars OL

5-DAGARS

Etapp 1 Medeldistans Måndag 25 juli Arena Pattons Hage

Etapp 2 Långdistans Tisdag 26 juli Arena Pattons Hage

Etapp 3 Långdistans Torsdag 28 juli Arena Sävja

Etapp 4 Medeldistans Fredag 29 juli Arena Flottsund

Etapp 5 Långdistans Lördag 30 juli Arena Flottsund

MOTIONSKLASS

Tävla på lite lättare banor i klasser uppdelade efter kön och ålder.

Det är fri starttid varje dag och ingen jaktstart sista dagen.

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång

D21 Motion 3,7 5,5 Medelsvår H21 Motion 4 6,6

D35 Motion 3,2 4,6 Medelsvår H35 Motion 3,8 6,3

D40 Motion 3 4,4 Medelsvår H40 Motion 3,6 6,1

D45 Motion 2,8 4,1 Medelsvår H45 Motion 3,5 4,9

D50 Motion 2,7 3,8 Medelsvår H50 Motion 3,3 4,7

D55 Motion 2,6 3,6 Medelsvår H55 Motion 3,2 4,6

D60 Motion 2,5 3,4 Medelsvår H60 Motion 3 4,3

D65 Motion 2,3 3,2 Medelsvår H65 Motion 2,9 4

D70 Motion 2,2 2,9 Medelsvår H70 Motion 2,6 3,8

D80 Motion 2 2,5 Medelsvår H80 Motion 2 2,5

ELITTOUR

Elittouren är tävlingen för världens och Sveriges senior- och

juniorelit. Elittouren finns inom grenen OL och innefattar

klasserna DH21 Elit, DH20 Elit och DH18 Elit.

Elittouren har fri anmälan, där de 80 bästa löparna

tas ut i DH21 Elit, medan de 120 bästa löparna tas ut i

juniorelitklasserna. O-Ringen specialinbjuder ett 15-tal

löpare till DH21 Elit.

Tävlingarna specialbevakas under hela veckan.

Prispengar delas ut i samtliga klasser, med störst fokus

på totalresultatet.

Program Elittour

Etapp 1 Förlängd Medel Måndag 25 juli Arena Pattons Hage

Etapp 2 Långdistans Onsdag 27 juli Arena Pattons Hage

Etapp 3 Sprintdistans Onsdag 27 juli Arena Studenternas

Etapp 4 Medeldistans Fredag 29 juli Arena Flottsund

Etapp 5 Långdistans Lördag 30 juli Arena Flottsund

Klass Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Svårighet

D18 Elit 5,0 7,7 2,9 3,9 7,0 Svår

D20 Elit 5,7 9,3 3,0 4,5 8,5 Svår

D21 Elit 6,6 13,2 3,2 5,2 12,0 Svår

H18 Elit 5,7 9,3 3,4 4,5 8,5 Svår

H20 Elit 6,5 11,5 3,5 5,1 10,5 Svår

H21 Elit 7,7 15,4 3,7 6,1 14,0 Svår

HUVUDKLASS

KORTKLASS

ÖPPEN KLASS

MTBO-KLASS

Huvudklass med fem dagars tävling lockar flest deltagare. I huvudklass

är det lottad starttid. För de yngre finns introduktion och

utveckling inom orientering med Inskolning och U-klass. Där är det

fri starttid och du får ett resultat men endast U-klass har resultatlista.

I Inskolning är det pris till alla. Tävlingen avgörs på sista etappen

med jaktstart för alla utom Inskolning, U-klass och DH10–DH12.

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång

Inskolning 1,5 1,5 Nybörjare U1 2,0 2,0

Mycket lätt U2 2,5 2,5

D10 2 2,5 Mycket lätt H10 2 2,5

D11 2,5 3 Lätt H11 2,5 3

D12 2,5 3 Lätt H12 2,5 3

D13 3 4,4 Medelsvår H13 3 4,4

D14 3 4,4 Medelsvår H14 3 4,4

D15 3,5 5,5 Medelsvår H15 3,5 6

D16 3,5 5,5 Medelsvår H16 3,5 6

D18 3,5 5,5 Svår H18 3,5 7,1

D20 3,5 6 Svår H20 3,5 7,7

D21 3,5 7,7 Svår H21 4,5 9,9

D21 Lång 4,5 9,3 Svår H21 Lång 5 12,6

D35 3,5 6,6 Svår H35 4,5 8,8

D40 3,5 5,5 Svår H40 4 8,2

D45 3 4,9 Svår H45 4 7,1

D50 3 4,4 Svår H50 3,7 6,6

D55 3 4,4 Svår H55 3,6 6,1

D60 2,5 3,9 Svår H60 3,5 5,5

D65 2,5 3,8 Svår H65 3 5

D70 2,5 3,3 Svår H70 3 4,4

D75 2 3,1 Svår H75 3 3,9

D80 2 2,5 Svår H80 2,5 3

D85 2 2,5 Svår H85 2 2,5

D90 1,5 2 Svår H90 1,5 2

D95 1 1,5 Svår H95 1 1,5

Lite kortare banor än huvudklass, men fortfarande samma orienteringstekniska

utmaning. Du har fri starttid och väljer startminut

när du kommer fram till din start. På femte etappen är det jaktstart

där första deltagare i mål står som vinnare för veckan.

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0

D16 Kort 3,0 4,4 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,4

D17-20 Kort 3,0 4,5 Medelsvår H17-20 Kort 3,2 5,5

D21 Kort 3,5 5,5 Svår H21 Kort 4,2 8,3

D35 Kort 3,2 4,5 Svår H35 Kort 4 6,3

D40 Kort 3 4,1 Svår H40 Kort 3,8 5,7

D45 Kort 2,8 3,9 Svår H45 Kort 3,6 5

D50 Kort 2,6 3,7 Svår H50 Kort 3,2 4,8

D55 Kort 2,5 3,5 Svår H55 Kort 3 4,6

D60 Kort 2,3 3,2 Svår H60 Kort 2,9 4,3

D65 Kort 2,2 3 Svår H65 Kort 2,8 3,8

D70 Kort 2,1 2,7 Svår H70 Kort 2,6 3,3

D75 Kort 2,0 2,5 Svår H75 Kort 2 2,5

Det finns tolv klasser för OL och tre för MTBO. Du väljer en klass

med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar i

under hela veckan. Banlängderna kommer vara lite kortare när det

är medeldistans för OL på fredagen.

För MTBO anges både orienteringsteknisk svårighet och cykelteknisk

svårighet.

Fri starttid gäller för öppna klasser.

Klass Medel Svårighet Klass Medel Svårighet

Lätt 2,5 2,0 Lätt Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår

Lätt 3,5 2,8 Lätt Medelsvår 6,0 4,5 Medelsvår

Lätt 5,0 4,0 Lätt Svår 2,5 2,0 Svår

Lätt 10,0 6,0 Lätt Svår 3,5 2,8 Svår

Medelsvår 2,5 2,0 Medelsvår Svår 5,0 4,0 Svår

Medelsvår 3,3 2,5 Medelsvår Svår 7,5 5,0 Svår

Medelsvår 4,0 3,0 Medelsvår

MTBO Lätt Mellan

MTBO Lätt Lång

MTBO Svår Mellan

PREO-KLASS

I precisionsorientering är kartkunskapen i fokus. Vid varje kontroll

finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska på avstånd avgöra

vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och

kontrollbeskrivningen. Här tävlar alla på samma villkor, oavsett

kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig

terräng, det vill säga stigar och vägar.

Program PreO

Etapp 1 Måndag 25 juli Arena Pattons Hage

Etapp 2 Tisdag 26 juli Arena Graneberg

Etapp 3 Torsdag 28 juli Arena Kåboängen

Etapp 4 Fredag 29 juli Arena Flottsund

Etapp 5 Lördag 30 juli Arena Flottsund

Klass

Pre-Elit

Pre-A

Pre-B

Pre-C

MTBO går för fjärde året över fem dagar och på 4 av 5 dagar delas

arenan med OL. Starttiderna är lottade och tävlingen avslutas med

jaktstart på femte och sista etappen. MTBO är fartfyllt och handlar

mycket om att ta rätt vägval och att fatta snabba beslut. Kartan

liknar den som används i vanlig orientering. Den största skillnaden

är hur stigar och vägar redovisas. Vägen och stigens åkbarhet redovisas

där man enkelt sagt kan säga att ju längre strecken på kartan

är, desto snabbare går stigen att cykla.

Det är som tidigare tillåtet att dubblera (infördes inför O-Ringen

2019 i Kolmården) i båda grenarna OL och MTBO. Du får dock inte

dubblera med avsikt att rekognosera inför deltagande i den andra

grenen. Om du deltar i Elittouren får du inte delta i MTBO etapp 4.

Program MTBO

Etapp 1 Långdistans Måndag 25 juli Arena Pattons Hage

Etapp 2 Medeldistans Tisdag 26 juli Arena Pattons Hage

Etapp 3 Sprintdistans Torsdag 28 juli Arena Kåboängen

Etapp 4 Långdistans Fredag 29 juli Arena Flottsund

Etapp 5 Medeldistans Lördag 30 juli Arena Flottsund

Klass Medel Lång Klass Medel Lång

D12 3,0 5,5 H12 3,0 5,5

D14 5,0 8,5 H14 5,5 8,5

D16 5,5 10,0 H16 7,0 13,0

D20 7,0 14,5 H20 9,0 18,5

D21 8,5 20,0 H21 11,0 25,0

D35 7,0 13,0 H35 8,0 17,5

D40 7,0 13,0 H40 8,0 17,5

D50 6,0 11,0 H50 7,5 15,0

D60 5,0 9,0 H60 6,0 13,0

D70 4,0 7,5 H70 5,0 11,0

52 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 53


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

3-DAGARS

BAGHEERASTAFETTEN

AKTIVITETER

ÖPPEN KLASS

Om du bara vill vara med på orienteringsfesten

under de sista tre dagarna, torsdag,

fredag och lördag, finns det flera olika öppna

klasser. Du väljer längd och svårighetsgrad

som passar dig.

Fri starttid gäller för öppna klasser.

Banorna på etapp 3 är kortare.

Ungdomsstafetten finns för grenen OL och avgörs i

samband med invigningen söndag 24 juli. Tävlingen

avgörs mellan klubblag. Självklart är det också OK att

bilda kombinationslag mellan klubbar om man inte

får ihop lag inom klubben! Fyra löpare i varje lag i klasserna D14,

H14, D16 och H16.

Ta med klubbkompisarna och heja fram era lag!

Sträckor Banlängd Startprocedur

BARNPASSNING

Under O-Ringen erbjuder vi barnpassning för barn 3–8 år

på Arena Pattons hage, Arena Sävja och Arena Flottsund.

Barnpassning bokas i förväg via vår bokningsportal. Tiden för

barnpassning är begränsad till max 3 timmar och tiden får nyttjas

medan föräldrarna själva deltar på O-Ringen.

Klass Medel Svårighet

Lätt 2,5 2,0 Lätt

Lätt 5,0 4,0 Lätt

Medelsvår 3,3 2,7 Medelsvår

Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår

H16-D14-H14-D16 4 x 1,8 km Gemensam start

Svår 3,5 2,8 Svår

Svår 5,0 4,0 Svår

Svår 7,5 5,0 Svår

MTBO Lätt Mellan

MTBO Lätt Lång

MTBO Svår Mellan

Du kan delta alla eller enstaka dagar och har

friheten att välja bana efter dagsform. Det

finns banor i olika längder och svårighetsgrader.

Erbjuds i samtliga tre grenar: OL,

MTBO och PreO.

För de yngre finns Inskolning och U-klass

vilka även går att boka för 5 dagar under

Huvud- & Kortklass. För alla gäller fri

starttid så du kan starta när det passar dig.

Är du vuxen och nybörjare finns det Prova

på-klasser att börja med. Sedan kan du allt

eftersom välja svårare och/eller längre banor.

För MTBO anges både orienteringsteknisk

svårighet och cykelteknisk svårighet,

Klass/Bana anger den orienteringstekniska

svårigheten. Cykelnivå anger den cykeltekniska

svårigheten.

Vill du ha lite extrahjälp finns Orienteringsskolan

på huvudarenorna. Där hjälper

vi dig gärna och det kostar inget.

ETAPPSTART

OL-KLASS

Klass/Bana Medel Svårighet

Mycket lätt 2,5 2,5 Mycket lätt

(prova på)

Mycket lätt 4,0 4,0 Mycket lätt

(prova på)

Inskolning 1,5 Nybörjare

U1 2,0 Nybörjare

U2 2,5 Mycket lätt

Lätt 2,5 2,0 Lätt

Lätt 3,5 2,8 Lätt

Lätt 5,0 4,0 Lätt

Lätt 10,0 6,0 Lätt

Medelsvår 2,5 2,0 Medelsvår

Medelsvår 3,3 2,7 Medelsvår

Medelsvår 4,0 3,0 Medelsvår

Medelsvår 5,0 4,0 Medelsvår

Medelsvår 6,0 4,5 Medelsvår

Svår 2,5 2,0 Svår

Svår 3,5 2,8 Svår

Svår 5,0 4,0 Svår

Svår 7,5 4,8 Svår

MTBO-KLASS

Klass/bana Medel Lång Cykelnivå

Mycket lätt kort 4,5 6,0 Lätt

(prova på)

Lätt mellan 6,0 10,0 Medelsvår

Lätt lång 7,0 15,0 Svår

Svår kort 4,5 6,0 Medelsvår

Svår mellan 6,0 10,0 Svår

Svår lång 7,0 15,0 Svår

PREO-KLASS

Klass/bana

Öppen Pre-A

Öppen Pre-B

Öppen Pre-C

TRÄNINGSKARTOR

Det finns tre träningskartor för OL och en för MTBO som ger

möjlighet att träna i relevanta områden i samband med O-Ringen.

De kommer att släppas den 1 maj 2022, du kan läsa mer om dem

och köpa dem på oringen.se.

• Östuna (OL)

• Fåfängorna (OL)

• Hammarskog (OL + MTBO)

Ditt boende till

O-Ringen Uppsala 2022

bokar du på

oringen.se

MINIKNAT

För små orienterare finns det dagligen Miniknat (banlängd cirka

0,5 km) på Arena Pattons hage, Arena Sävja och Arena Flottsund.

Det är en mycket uppskattad aktivitet bland våra minsta deltagare

där de får följa en snitslad bana med olika uppgifter och kontroller

- givetvis får de nummerlapp och en karta att följa samt stämpla

med stämplingsbricka. Ingen tidtagning eller resultatlista men

alla barn får ett pris när de går i mål. Förboka Miniknat i vår

bokningsportal eller gör anmälan direkt på plats ute på arenan.

BAGHEERAS ORIENTERINGSSKOLA

Har du aldrig provat orientering men känner att du skulle vilja

testa? Eller har du orienterat tidigare men behöver fräscha

upp dina orienteringskunskaper en smula? Kom till Bagheeras

orienteringsskola där vi lär ut grunderna i orientering (OL). Vi kan

också hjälpa dig att välja rätt bana utifrån din nivå om du känner

att du först vill ha en liten kurs och sedan ge dig ut själv.

54 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021 55


ANMÄLNINGSGUIDE O-RINGEN UPPSALA 2022

ANMÄLNINGSAVGIFTER 2022

Produkt Priskategorier 1 nov

-20%

Elittour

5-dagars

3-dagars

Etappstart

Huvud- &

kortklass.

MTBO

PreO

1 april

-10%

1 juni

ordinarie

Därefter

+30%

Upp tom 20 år 2010 2260 2510 3260

21 år och äldre 2480 2790 3100 4030

Inskolning och U-klass 500 570 630 820

Upp tom 16 år 820 920 1020 1330

Mellan 17 och 20 år 1120 1260 1400 1820

21 år och äldre 1720 1940 2150 2800

Motionsklass 21 år och äldre 1630 1840 2040 2650

Öppen klass

Öppen klass

Upp tom 16 år 700 790 880 1140

Mellan 17 och 20 år 1010 1130 1260 1640

21 år och äldre 1540 1740 1930 2510

Upp tom 16 år 420 480 530 690

Mellan 17 och 20 år 600 680 750 980

21 år och äldre 940 1050 1170 1520

Prova på (alla åldrar) 110 120 130 170

Upp tom 16 år 110 120 130 170

Mellan 17 och 20 år 140 160 180 220

21 år och äldre 190 2220 240 310

Bagheerastafetten Per lag 320 360 400 520

TILLVAL & TILLÄGGSTJÄNSTER

1 nov

ordinarie

1 april

ordinarie

1 juni

ordinarie

Folksam motionsloppsförsäkring 155 155 155

Därefter

+30%

Folksam motionsloppsförsäkring plus 275 275 275 275

Stämplingsbricka 40 40 40 50

Stämplingbricka SIAC (MTBO) 60 60 60 70

Lottning med annan klubb 120 120 120 140

Delad lottning 120 120 120 140

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130

Påskjutare PreO 110 110 110 130

Jubileumsplakett (måste beställas före 1/6) 0 0 0 -

Visum 0 0 0 0

Anpassad karta (måste beställas före 1/4) 0 - - -

TILLVAL

- väljs samtidigt

som du bokar din start

FOLKSAM MOTIONS-

LOPPSFÖRSÄKRING

Folksam motionsloppsförsäkring är

för dig som deltar i motions- och

tävlingsarrangemang och ger dig

hela anmälningsavgiften tillbaka

om du blir akut sjuk eller skadad

och inte kan delta. I Folksam

motionsloppsförsäkring plus ingår

dessutom en olycksfallsförsäkring,

även när du tränar.

STÄMPLINGSBRICKA

Hyr en stämplingsbricka för

en eller flera etapper.

LOTTNING MED

ANNAN KLUBB

Starta tillsammans med annan

klubb än den du deltar för.

DELAD LOTTNING

Ni startar på olika tider under dagen.

Delad lottning är endast möjligt

inom samma gren.

STÄMPLINGSHJÄLP PREO

Hjälp att stämpla, endast för PreO.

PÅSKJUTARE PREO

Hjälp att ta sig fram med rullstol och

liknande, endast PreO.

AKTIVITETER & KRINGTJÄNSTER

1 nov

ordinarie

1 april

ordinarie

1 juni

ordinarie

Därefter

+30%

Barnpassning 60 60 60 70

Miniknat 40 40 40 60

Bagheeras orienteringsskola 0 0 0 0

SPARA

20%

ANMÄL DIG SENAST

1 NOV

Villkor för anmälan finns på oringen.se

56 O-RINGENTIDNINGEN NR 1 • 2021

Följ oss i sociala medier!

Instagram: @oringen

Facebook: O-Ringen

Vi ses på O-Ringen Uppsala 2022!


HUVUDPARTNERS

VÄRDKOMMUN

TÄVLINGSPARTNERS

ETAPPVÄRDAR

odinfonder.se

AKTIVITETSPARTNERS

LEVERANTÖRER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!