17.04.2017 Views

Tekstil Teknik Dergisi Nisan 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NİSAN APRIL <strong>2017</strong> www.tekstilteknik.com.tr ISSN 2148-9254<br />

SPINNING SOLUTIONS<br />

BUILT TO SEE MORE<br />

Swiss innovations at the highest level for quality<br />

control in winding and open-end spinning mills.<br />

Looking towards the future together.<br />

SEE WHAT’S NEXT<br />

www.loepfe.com


REKLAM İNDEKSİ<br />

ADVERTISEMENT<br />

ARCHAROMA......................................13<br />

ASTEKS................................................... 71<br />

ATAÇ......................................................49<br />

BENEKS........................................A.K – 33<br />

BENNINGER..........................................29<br />

BRAECKER.............................................27<br />

BURSA B. BELEDİYE...............................75<br />

CANLAR MEKATRONİK.................. 42-43<br />

DILO.......................................................35<br />

EFFE (KLEANLAND)..............................39<br />

EFFE (PASCHA).....................................23<br />

EKOTEKS............................................37-51<br />

EMİRTEKS...............................................79<br />

FOLPA.................................................... 67<br />

GLOBAL TEKSTİL....................................65<br />

GROZ-BECKERT................................Ö.K.İ<br />

GÜMÜŞ ENERJİ............................... 56-57<br />

HUZURLU İNŞAAT................................107<br />

INKTEC.....................................................1<br />

ITM 2018.................................................87<br />

İHLAS KUZULUK....................................111<br />

İHLAS MATBAACILIK.......................... 113<br />

İHLAS PAZARLAMA..............................89<br />

LEOPPE................................................Ö.K<br />

MESSE FRANKFURT (TECHTEXTIL).........69<br />

MESSE FRANKFURT (TEXPROCESS)......45<br />

PETNİZ ISI...............................................77<br />

PICANOL.................................................7<br />

PİMMS..........................................17-19-21<br />

RETECH..................................................47<br />

RIETER....................................................15<br />

SANKO................................................... 81<br />

SANTEX..................................................53<br />

SCHOLLER............................................. 11<br />

SPGPrints...............................................25<br />

STAUBLI....................................................5<br />

SWISSMEM...................................... 59-61<br />

ŞANAL PLASTİK............................... 92-93<br />

TEKSEL (BTSR)........................................73<br />

TÜRK BARTER.........................................83<br />

TÜRKİYE HASTANESİ.............................. 91<br />

VOLİ TURİZM........................................ 115<br />

www.tekstilteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR<br />

General Manager<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ<br />

News Editor<br />

SORUMLU MÜDÜR<br />

Responsible Editör<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

SÜREKLİ YAZARLAR<br />

Permanent Columnists<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

Prof. Dr. İsmail KAYA<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Ekrem Hayri PEKER<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ<br />

Marketing<br />

Comunication Manager<br />

MUHASEBE MÜDÜRÜ<br />

Chief Accountant<br />

SANAT YÖNETMENİ<br />

Art director<br />

GRAFİK & TASARIM<br />

Graphics & Design<br />

BİLGİ İŞLEM<br />

IT Manager<br />

SOSYAL MEDYA<br />

Social Media<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

Subsc rip ti on and<br />

C i rc ul at io n M an ag e r<br />

Ebru PEKEL<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Mustafa AKTAŞ<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

İsmail GÜRBÜZ<br />

ismail.gurbuz@img.com.tr<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Emir YENER<br />

emir.yener@img.com.tr<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1<br />

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 604 51 00 Fax: +90 212 604 51 35<br />

www.tekstilteknik.com.tr e-ma il : img@img.com.tr<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee<br />

Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw<br />

JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina<br />

Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp<br />

KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> <strong>Dergisi</strong>’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly. Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es<br />

pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.


4 EDİTÖR<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

EDİTÖR<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Gelecek, teknik tekstillerde<br />

Technic textile is the future<br />

Türkiye’nin ihracatında ve istihdamında<br />

lokomotif sektörlerin başında<br />

gelen tekstil sektörü, teknik tekstillere<br />

doğru bir dönüşüm sürecinden<br />

geçiyor. Türkiye, katma değeri yüksek<br />

ürün ihracatlarını geliştirmek<br />

amacıyla konvensiyonel üretimden<br />

teknik tekstil üretimine geçiş yaparak<br />

ihracattaki durgunluğu ve sürdürülebilirliği<br />

sağlamaya çalışıyor.<br />

<strong>Teknik</strong> tekstillerle ilgili en son gelişmeleri<br />

yakından takip edecekler, Almanya’da<br />

organize edilen Techtextil<br />

fuarını bekliyor. Bütün yenilikler ve<br />

gelişmeler bu fuarda sergilenecek.<br />

9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek<br />

olan fuarda, 50’nin üzerinde<br />

ülkeden 1600’den fazla katılımcı<br />

yer alacak. Fuar, modern tekstil teknolojilerinin<br />

tümünü kapsayan on iki<br />

uygulama alanını kapsıyor.<br />

Bu yılki Techtextil fuarının odak noktası<br />

konularından en önemlisi ise dijital<br />

tekstil baskısı. Dijital tekstil baskı<br />

sayesinde artık giyim, ayakkabı ve<br />

teknik tekstilleri doğrudan basmak<br />

mümkün. Bireyselleştirmeye yönelik<br />

genel eğilim göz önüne alındığında,<br />

tekstil sektöründe bireyselleştirilmiş<br />

ürünler için talep artmaktadır. Bu, dijital<br />

tekstil baskısını giysileri ve tekstilleri<br />

işleyen şirketler için geleceğe yönelik<br />

teknolojilerden birine dönüştürüyor.<br />

Teknolojik yenilik sayesinde dijital baskı<br />

pazarı, tüm üretim döngüsünü destekleyebilen<br />

kalite, üretkenlik ve güvenilirliği<br />

ödün vermeden karşılayan<br />

ürünler talep eden müşterilerle, sürekli<br />

olarak gelişmektedir. Başlangıçta<br />

moda kumaşlar için geliştirilmiş olan<br />

dijital tekstil baskısı, spor kıyafetleri gibi<br />

teknik tekstiller ve otomobil endüstrisi<br />

için tekstil baskısında da kullanılır; bu<br />

sayede öncelikli odaklanma tekstilde<br />

işlev görür. Ayrıca, tekstiller bir mürekkep<br />

püskürtmeli yazıcıyla kimyasallar<br />

uygulamak suretiyle bitirilebilir<br />

ve böylelikle kir tutmaz, antimikrobik<br />

ve yangın geciktirici özelliklere sahip<br />

olabilirler. Ek olarak, bitirme işleminde<br />

mürekkep püskürtmeli bir yazıcı kullanmak,<br />

sürdürülebilirlik ve verimlilik<br />

bakımından avantajlıdır.<br />

Textile Sector, one of the leading locomotive<br />

industry in export and employment<br />

in Turkey, is going through<br />

transformation process towards technical<br />

textile. Turkey is trying to provide<br />

continuity and recession in exporting<br />

by switching to technic textile production<br />

from conventional production<br />

in order to improve the export of high-value<br />

added products.<br />

The ones that follow closely latest<br />

development about technic textile,<br />

wait for the Techtextil Expo that will<br />

be organized in Germany. All kind of<br />

innovations and developments will<br />

displayed there. At this Expo, which<br />

will be held between on 9-12 May,<br />

there will be more than 1600 participants<br />

from over 50 countries. The<br />

team of this Expo includes 12 field of<br />

modern textile technology.<br />

This year, Techtextil focuses on the<br />

most important issues: digital textile<br />

printing. With the digital textile<br />

printing, it is possible to print directly<br />

clothes, shoes and technic textile.<br />

When we take into consideration<br />

the general trend towards individualization,<br />

the demand of individualized<br />

products in textile industry are<br />

growing. This improvements leads<br />

the technology toward future for<br />

the companies that handles digital<br />

textile printing clothes and textiles.<br />

Thanks to customers who demands<br />

the products that provide quality,<br />

productivity and reliability, the digital<br />

printing market is growing continuously.<br />

The digital textile printing<br />

was developed at first for fashion<br />

fabrics but it is now used for technical<br />

textile like sportswear and<br />

for textile printing like automotive<br />

industry. Thus, prior focus functions<br />

in textile. Besides, by using inkjet<br />

printer in order to apply chemicals<br />

to the textile provides dirt-proof,<br />

antimicrobic and fire retardant features.<br />

In addition to that, using inkjet<br />

printer at finishing process, has<br />

more advantages in terms of continuity<br />

and efficiency.


Tüm dokuma kumaş türlerinde uzmanlık<br />

Stäubli’nin çerçeveli dokuma için en gelişmiş teknolojilere sahip çözümlerini<br />

kullanarak tüm dokuma türlerinde uzmanlaşın.<br />

Stäubli armür çözümleriyle, düz kumaş, desenli kumaş, ağır ve teknik<br />

kumaşlar, kadife ve halı gibi çift havlı kumaşlar farketmeksizin, her türlü<br />

dokuma makinesi ve atkı atım sistemi ile sıradışı verimlilik, güvenilirlik ve<br />

tasarruf ile dokuma üretimi yapacaksınız. Stäubli uzmanlığından tam olarak<br />

faydalanın: Dokuma hazırlıktan tüm dokuma süreçlerine Stäubli makinelerinin<br />

geniş ürün yelpazesinden yararlanın.<br />

www.staubli.com/textile


6 PALET<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

PALET<br />

PROF. DR. CEVZA CANDAN<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong><br />

Yayın Kurulu Başkanı<br />

Spor ayakkabı sanayiinde sürdürülebilirlik,<br />

Reebok firmasının Cotton + Corn<br />

(pamuk+mısır) ürünler girişim ile yeni bir<br />

boyut kazanacak gibi görünüyor. Firma,<br />

bitki esaslı spor ayakkabılarını bu<br />

yılın sonuna doğru pazara sunacağını<br />

duyurdu. “Reebok Gelecek Ekibi” tarafından<br />

geliştirilen bu projenin temel hedefi<br />

toprakta yetişen “şeyler” kullanarak<br />

ayakkabı üretmek üzerinde kurgulanmış<br />

görünüyor. Pazara ilk sunulacak<br />

ürünün üst kısmının organik pamuktan,<br />

tabanının ise tamamen endüstriyel<br />

kullanım amaçlı yetiştirilen mısırdan<br />

(yiyecek olarak kullanılmayan) oluşacağı<br />

ifade ediliyor. Taban malzemesi<br />

için DuPont Tate & Lyle Bio Products ile<br />

işbirliği yapan Reebok; endüstriyel mısırdan<br />

elde edilerek geliştirilen Susterra<br />

propanedolün; toksik özellik göstermeyen,<br />

%100 USDA sertifikalı, doğada çözünebilir<br />

bir malzeme olduğunun altını<br />

çiziyor. Bunun anlamı, Cotton+Corn girişimi<br />

kapsamında ürün çevriminin tüm<br />

safhaları dikkate alınmış görünüyor. Tasarım<br />

ve performanstan ödün verilmezken;<br />

malzemelerin pamuk, mısır gibi<br />

doğada çözünebilir nitelikte olması, bu<br />

ürünün kullanım ömrü sonunda gübre<br />

olarak değerlendirilebilmesine de imkân<br />

veriyor. Böylece yeni spor ayakkabıların<br />

imalatı için “toprak” verimi “çevre<br />

dostu bir yaklaşımla” sürekli kılınıyor.<br />

Reebok, son tahlilde en büyük hedeflerinin<br />

doğa dostu ayakkabı koleksiyonunu<br />

çok daha zengin hale getirmek<br />

olduğunu ifade ediyor.<br />

Okyanuslardan toplanan plastik atıklar<br />

kullanılarak imal edilen spor ayakkabılardan<br />

sonra altı mısır üstü pamuk<br />

ayakkabılar. Ne diyelim, doğa için zararın<br />

neresinden dönsek kârdır…<br />

Saygılarımla,<br />

Altı mısır üstü pamuk!<br />

Eco-friendly Sneakers!<br />

Global fitness brand Reebok<br />

has announced its Cotton +<br />

Corn sustainable products initiative,<br />

which will bring plant-based<br />

footwear to the market<br />

later this year. The initiative is<br />

developed by the Reebok Future<br />

team to create shoes “made<br />

from things that grow.”The first<br />

release will be a shoe that has<br />

an upper comprised of organic<br />

cotton and a base originating<br />

from industrial grown corn (a<br />

non-food source). Reebok partnered<br />

with DuPont Tate & Lyle<br />

Bio Products which has developed<br />

Susterra propanediol, a<br />

pure, petroleum-free, non-toxic,<br />

100% USDA certified bio-based<br />

product to create the sole of<br />

the Cotton + Corn shoes.<br />

The Head of Reebok Future Bill<br />

McInnis says that with Cotton +<br />

Corn all phases of the product<br />

lifecycle has been taken into<br />

account. In other words, with<br />

product development materials<br />

which can grow and be<br />

replenished, rather than the<br />

petroleum-based materials,<br />

are employed without sacrificing<br />

the look and perfomance<br />

of sneakers. More importantly,<br />

they can even be used as<br />

compost after they’re worn<br />

out. Reebok states that the<br />

company’s ultimate goal is to<br />

create a broad selection of<br />

bio-based footwear that can<br />

be composted after use in order<br />

to to grow the materials for<br />

the next range of shoes.<br />

Regards,<br />

Kaynakça/Source:<br />

1. http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/reebok-introduces-growing-plantbased-footwear/<br />

2. http://www.masslive.com/news/boston/index.ssf/<strong>2017</strong>/04/reebok_to_introduce_plant-base.html<br />

3. https://www.engadget.com/<strong>2017</strong>/04/05/reebok-will-introduce-plant-based-sustainable-shoes-this-year/


Nasıl yapacağınızı<br />

öğrenmezseniz<br />

gelişmeniz zor<br />

Öğrenemek için ise iletişim kurmanız gerekir.<br />

Bu nedenle, Picanol’un yeni makineleri hembu<br />

makinelerle kolayca iletişim kurmanıza hem<br />

de makinelerin de birbirleriyle iletişim kurmasına<br />

olanak sağlar. Bu durum, Picanol mühendislerini<br />

ve teknisyenlerini çağrılarınızı yanıtlamak için daima<br />

hazır hale getirmiştir. Peki neden mi? Çünkü birlikte<br />

öğrenirsek birlikte gelişiriz.<br />

Nasıl büyüyebileceğinizi keşfedin:<br />

letsgrowtogether.be<br />

letsgrowtogether.be


8 PANORAMA<br />

Global kumaş üretimi,<br />

2016 4. Çeyreğinde artarken,<br />

global iplik üretimi düştü<br />

Global fabric output increased<br />

in Q4/2016, while global yarn<br />

production fell<br />

Global kumaş üretiminin 1. çeyrekte iyileşmesi ve 2. Çeyrekte aynı kalması<br />

bekleniyor. Global iplik üretimi, <strong>2017</strong> 1. Çeyrekte değişmeden kalmalı ve <strong>2017</strong><br />

2. Çeyreğinde düşüş bekleniyor.<br />

Global fabric output is expected to improve in Q1/<strong>2017</strong> and remain unchanged<br />

in Q2/<strong>2017</strong>. Global yarn production should remain unchanged in Q1/<strong>2017</strong> and is<br />

expected to decline Q2/<strong>2017</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Global iplik üretimi, 4. Çeyrek bazında düştü.<br />

Böylece Asya’da, Kuzey’de ve Güney Amerika’da<br />

üretim azaldı. Avrupa’da artış oldu. Yıllık<br />

bazda, global iplik üretimi 2016 4. çeyrekte ve<br />

2015 4. Çeyreğine göre artmıştır. Global iplik<br />

stokları çeyrek çeyrek yükselerek 2016’nın 4.<br />

Çeyreğinde yükseldi. Güney Amerika’da iplik<br />

stoklarında azalma oldu. Asya’da düştü. Yıllık<br />

bazda, global iplik stokları iyileşti. Avrupa’daki<br />

iplik siparişleri düştü ve Güney Amerika’da çeyrek<br />

çeyrek artış gösterdi. Bir yıl önce aynı çeyreğe<br />

kıyasla, Güney Amerika’da iplik siparişleri<br />

arttı ve Avrupa’da düştü. Global kumaş üretimi,<br />

Asya ve Avrupa’daki artışlar nedeniyle 2016 4.<br />

çeyrekte 2016 4. Çeyreğe(Yanlış yazılmış) göre<br />

The global yarn production fell in Q4/2016 quarter-on-quarter.<br />

Thereby, output in Asia, in North<br />

and in South America decreased. In Europe,<br />

it increased. On an annual basis, the global<br />

yarn production in Q4/2016 increased versus<br />

Q4/2015. Global yarn stocks climbed in Q4/2016<br />

quarter-on-quarter. Yarn stocks were reduced<br />

in South America. In Asia, they fell. Year-on-year,<br />

global yarn stocks improved. Yarn orders in<br />

Europe fell and in South America they increased<br />

quarter-on-quarter. Compared to the<br />

same quarter a year ago, yarn orders increased<br />

in South America and fell in Europe. Global<br />

fabric production increased in Q4/2016 against<br />

Q4/2016 due to increases in Asia and in Europe.


PANORAMA<br />

9<br />

In contrast, South America’s fabric production<br />

decreased. Global fabric output improved<br />

year-on-year in Q4/2016. Thereby, Asian and<br />

South American output increased, while it fell<br />

in Europe. In Q4/2016, worldwide fabric stocks<br />

fell quarter-on-quarter. Fabric inventories<br />

were reduced in all examined regions except<br />

for Europe where they remained unchanged.<br />

Year-on-year, fabric stocks declined. European<br />

fabric orders increased quarter- on-quarter<br />

and they fell in South America. On a yearly basis<br />

South America’s fabric orders declined and<br />

they remained unchanged in Europe.<br />

For Q1/<strong>2017</strong>, estimates indicate an unchanged<br />

global yarn production and a rising fabric production.<br />

For Q2/<strong>2017</strong>, the global outlook for yarn<br />

production signals a decline and the outlook for<br />

global fabric output indicates an unchanged<br />

development. In Q4/2016, global yarn production<br />

fell by nearly 24% quarter-on-quarter mainly<br />

due to the exceptionally strong decline in Asia<br />

by 25%. In North and South America yarn output<br />

fell by 6% and 20%, respectively. In Europe,<br />

in contrast, it rose by 19%. Global yarn output<br />

increased by 6% in Q4/2016 versus Q4/2015. In<br />

Asia yarn output improved by 6.4% year-on-year<br />

and in South America by 20%. In Europe and<br />

North America yarn output declined by 1.5%<br />

year-on-year and by 0.4%, respectively. Global<br />

fabric production increased by 7.5% in Q4/2016<br />

against the previous quarter. While Asian and<br />

European output grew by 8% and 13%, respectively,<br />

South American fabric production fell<br />

by 9.4% quarter-on-quarter. Year-on-year, global<br />

fabric output improved by 9% in Q4/2016.<br />

Thereby, Asian production increased by 10%<br />

artmıştır. Buna karşılık, Güney Amerika kumaş<br />

üretimi azaldı. Global kumaş üretimi, yıldan yıla<br />

yükselerek 2016 4. çeyrekte yıllık bazda iyileşti.<br />

Böylece Avrupa’da düşen üretim, Asya ve Güney<br />

Amerika’da arttı. 4. çeyrekte dünya çapında<br />

kumaş stokları çeyrek bazında düştü. Kumaş<br />

envanterleri, değişmediği Avrupa dışında kalan<br />

tüm incelenen bölgelerde azaldı. Yıllık bazda,<br />

kumaş stokları azaldı. Avrupa kumaş siparişleri<br />

çeyrek çeyrek yükseldi ve Güney Amerika’da<br />

düştü. Yıllık bazda Güney Amerika kumaş siparişleri<br />

geriledi ve Avrupa’da değişmedi.<br />

1.Çeyrek için, tahminler değişmeyen küresel<br />

iplik üretimine ve artan kumaş üretimine işaret<br />

etmektedir. 2. Çeyrek için, iplik üretimine<br />

ilişkin küresel görünüm düşüş sinyalleri verir ve<br />

küresel kumaş üretiminin görünümü değişmeyen<br />

bir gelişme gösterir. 4. çeyrekte global iplik<br />

üretimi ağırlıklı olarak % 25 oranında azalarak<br />

Asya’da yaşanan aşırı düşüşe bağlı olarak<br />

çeyrekte yaklaşık % 24 düştü. Kuzey ve Güney<br />

Amerika’da, iplik üretimi sırasıyla % 6 ve % 20<br />

oranında düştü. Buna karşın, Avrupa’da % 19<br />

oranında artış oldu. Global iplik üretimi, 2016 4.<br />

çeyrekte ve 2015’te 4. çeyreğe göre % 6 arttı.<br />

Asya’da iplik üretimi yıllık bazda % 6.4, Güney<br />

Amerika’da % 20 oranında arttı. Avrupa ve Kuzey<br />

Amerika’daki iplik üretimi sırasıyla % 1,5 ve<br />

% 0,4 oranında azaldı. Global kumaş üretimi,<br />

bir önceki çeyreğe göre 4. Çeyrekte % 7.5 arttı.<br />

Asya ve Avrupa’daki üretim sırasıyla % 8 ve %<br />

13 artarken, Güney Amerika kumaş üretimi bir<br />

önceki çeyreğe göre % 9,4 düştü. Yıllık bazda,<br />

küresel kumaş üretimi, 2016’nın dördüncü çeyreğinde<br />

% 9 arttı. Böylece, Asya üretimi% 10<br />

arttı ve Güney Amerika’nın üretimi % 36 oranın-<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


10 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

da arttı. Avrupa’nın kumaş üretimi yıllık bazda<br />

% 7.6 düştü. Global iplik stokları, Asya’da % 10<br />

artışla birlikte 4. çeyrekte çeyrek bazında % 5,4<br />

arttı. Buna karşılık, Güney Amerika’da stoklar %<br />

36 oranında düştü. 2016 4. çeyrekte global iplik<br />

stoklarının yıllık yüzde değişim yüzdesi % 1’lik bir<br />

düşüş kaydetti. Böylece Asya’daki iplik stokları<br />

yıllık bazda% 3 arttı. Avrupa iplik stokları yıllık%<br />

0,6 oranında azaldı ve Güney Amerika stokları<br />

% 35’in üzerinde azaldı. Dünya kumaş stokları,<br />

2016’nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe<br />

göre % 1.5 düştü. En büyük sebebi stokları<br />

% 5 oranında azaltılan Güney Amerika’ydı.<br />

Asya ve Kuzey Amerika’da, kumaş stokları sırasıyla<br />

% 0,3 ve % 1,2 oranında azaldı. Yıllık bazda,<br />

global kumaş stokları 2016 4. Çeyrekte % 4<br />

oranında azalmıştır. sya’nın kumaş stokları yılda%<br />

0,3 oranında azaldı ve Güney Amerika’nın<br />

stokları% 14 oranında düştü. Avrupa ve Kuzey<br />

Amerika’da stokları yıllık bazda değişmedi.<br />

2016’nın 4. Çeyreğinde Avrupa iplik siparişleri<br />

çeyrek bazda % 2.6 düşerken Güney Amerika’da<br />

% 4 arttı. Avrupa iplik siparişlerinin yıllık<br />

yüzde değişim oranı % -2.6, Güney Amerika’da<br />

neredeyse +% 129 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’daki<br />

kumaş siparişleri çeyrek bazda % 1.4<br />

artışla 4. çeyrekte kaydedildi. Güney Amerika<br />

kumaş siparişleri 4. çeyrekte% 35 düşüşle çeyrek<br />

bazda geriledi. Yıllık bazda, kumaş siparişleri<br />

Avrupa’da değişmeden kaldı, Güney Amerika’da<br />

%20’nin üzerinde düşüş yaşadı.<br />

and South America’s output improved by 36%.<br />

Europe’s fabric output fell by 7.6% year-on-year.<br />

Global yarn inventories increased in Q4/2016 by<br />

5.4% quarter-on-quarter with increases of 10%<br />

in Asia. In contrast, in South America inventories<br />

fell by 36%. In Q4/2016, the annual percentage<br />

change of global yarn inventories recorded<br />

a decrease of 1%. Thereby, Asian yarn stocks<br />

increased by 3% year-on-year. European yarn<br />

stocks fell by 0.6%annually and South American<br />

stocks diminished by over 35%. Worldwide<br />

fabric stocks fell by 1.5% quarter-on-quarter in<br />

Q4/2016. The major culprit was South America,<br />

where stocks were reduced by 5%. In Asia and<br />

North America fabric stocks were reduced by<br />

0.3% and 1.2%, respectively. On a yearly basis,<br />

global fabric inventories in Q4/2016 decreased<br />

by 4%. Asia’s fabric stocks decreased by 0.3%<br />

annually and South America’s inventories fell by<br />

14%. In Europe and North America stocks remained<br />

unchanged year-on-year. In Q4/2016, European<br />

yarn orders fell by 2.6% quarter-on-quarter<br />

and in South America they increased by over<br />

4%. The annual percentage change of European<br />

yarn orders amounted to -2.6% and to nearly<br />

+129% in South America. European fabric<br />

orders in Q4/2016 rose by 1.4% quarter-on-quarter.<br />

South American fabric orders in Q4/2016 fell<br />

by 35% quarter-on-quarter. Year-on-year, fabric<br />

orders remained unchanged in Europe and in<br />

South America they fell by over 20%.


12 PANORAMA<br />

Küçükçalık Grubu’ndan<br />

40 milyon dolarlık yatırım<br />

40 million dollars investment<br />

from Küçükçalık Group<br />

Küçükçalık Grubu, tekstil sektöründeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.<br />

İnegöl, Kayseri ve Mısır’da fabrikaları bulunan Küçükçalık, tekstil sektörünün<br />

ana hammaddelerinden sentetik ipliği Türkiye’de üretmek için düğmeye bastı.<br />

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde arsa hariç 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan<br />

KFS Sentetik Fabrikası’nın açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün<br />

katıldığı törenle gerçekleştirildi. İlk fazda günde 50 ton iplik üreten fabrikada<br />

350 kişi istihdam edilirken kısa dönemde üretimin günlük 200 tona ulaşması ve<br />

900 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.<br />

Küçükçalık Group made an additional investment in the textile sector. Küçükçalık,<br />

which has factories in Inegöl, Kayseri and Egypt, pushed the button to produce<br />

synthetic, one of the main raw materials of textile industry in Turkey. The opening<br />

of the KFS Synthetic Factory, which was established in Hendek District of Sakarya<br />

with an investment of 40 million dollars, excluding the land, was made with the<br />

participation of Faruk Özlü, the Minister of Science, Industry and Technology.<br />

At first, the factory which is producing 50 tons of yarn per day and have 350<br />

employees, expects to grow it producing by 200 tons per day with 900 employees.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde<br />

150 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 40 bin metrekare<br />

kapalı alanda kurulu KFS Sentetik fabrikası,<br />

Türkiye’de üretilmeyen sentetik ipliklerin üretimini<br />

gerçekleştirerek cari açığın azaltılmasına katkı<br />

sağlayacak. <strong>Tekstil</strong> sektöründe önemli yatırımları<br />

bulunan Küçükçalık Grubu’nun arsa hariç 40 mil-<br />

The KFS Synthetic Factory, which is installed on a<br />

land measure of about 150 square meters and<br />

on a closed area approximately 40 thousand<br />

square meters in Organized İndustrial Site, will<br />

contribute to the reduction of the current deficit<br />

by realizing the production of synthetic yarns<br />

that are not produced in Turkey. Küçükçalık


İleri düzeyde ekolojik,<br />

özel tasarımlı yüzey ve fonksiyonlar<br />

KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ<br />

Archroma’nın su bazlı, solvent içermeyen<br />

polimerleri: Appretan®, Lurapret® ve Texapret®<br />

ile gerçekleştirilen yüzey uygulamaları yumuşaktan<br />

serte, esnekten katıya, hidrofilikten hidrofobiğe,<br />

geçirimsizden hava geçirgene ve düşük formaldehit<br />

içeriğinden sıfır formaldehit içeriğine kadar pek çok<br />

yüzey özelliğini oluşturmaya olanak verir. Bunları<br />

yanma geciktirici Pekoflam®, leke tutmazlik, su ve<br />

yağ iticilik çözümleri Nuva® N ve Smartrepel® ve<br />

antimikrobiyel Sanitized® gibi özel nitelikli bitirme<br />

ürünleri ile birlikte kullanmak mümkündür. Yüzey<br />

kaplama çözümlerimiz, teknik tekstil, otomotiv,<br />

nonwoven, kişisel koruyucu donanım ve spor giyim<br />

uygulamalarında sürdürülebilirliğin artırılması<br />

ile ilgili ve diğer taleplerinizi karşılamaya yönelik,<br />

müşteriye özel çözümler sunar.<br />

<strong>Tekstil</strong> sanayinde<br />

daha fazla<br />

sürdürülebilirliğe<br />

y üzde 100<br />

adanmışlık.<br />

Techtextil <strong>2017</strong>’de buluşalım: 9 – 12 Mayıs <strong>2017</strong>,<br />

Frankfurt, Almanya, Salon 3.0 Stand B33<br />

We touch and color people’s lives<br />

every day, everywhere<br />

www.bpt.archroma.com


14 PANORAMA<br />

yon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği KFS Sentetik<br />

Fabrikası, ilk etapta günde 50 ton sentetik<br />

iplik üretirken fabrikada 350 kişi istihdam ediliyor.<br />

Büyüme planları doğrultusunda kısa dönemde<br />

sentetik iplik üretiminin günlük 200 tona ve istihdam<br />

edilecek kişi sayısının ise 900’e çıkarılması<br />

hedefleniyor. KFS Sentetik Hendek fabrikasının<br />

açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,<br />

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan<br />

Ali Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sakarya<br />

Milletvekili Şaban Dişli, Bursa Milletvekili Hüseyin<br />

Şahin, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Sakarya<br />

Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir<br />

Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek Belediye<br />

Başkanı İrfan Püsküllü, TETSİAD Başkanı Ali Sami<br />

Aydın, Küçükçalık Şirketler Grubu Yöneticileri ve<br />

çalışanlarının katıldığı törenle gerçekleştirildi.<br />

Küçükçalık <strong>Tekstil</strong> Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık, yeni fabrikanın<br />

ülke ekonomisine olduğu kadar bölge ekonomisine<br />

de önemli katkılar sağlayacağını belirterek<br />

şunları söyledi: “Türk tekstilcileri olarak takip<br />

eden değil, takip edilen olmalıyız. Sonuç olarak<br />

hepimiz bir bütünün vazgeçilmez parçalarıyız.<br />

Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracak ve<br />

cari açığımızı kapatacak yol sanayicimizin güncel<br />

ve katma değerli üretim yapmasından geçmektedir.<br />

KFS Sentetik yatırımını bu duygularla,<br />

ülkemize ve geleceğine duyduğumuz inançla<br />

hayata geçirdik. Milletçe istihdama ihtiyacımızın<br />

olduğu bu günlerde devletimize uzun soluklu<br />

fayda sağlamak amacıyla, geçici değil kalıcı<br />

istihdam sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.<br />

KFS sentetik fabrikamız; kısa bir dönemde günlük<br />

200 ton üretim kapasitesine ulaşacak ve<br />

900 kişiye istihdam sağlayacak şekilde dizayn<br />

edilmiştir.” Türkiye’nin 12 milyar dolar seviyesinde<br />

olan tekstil ithalatının yüzde 70’inin polyester<br />

iplik ve polyester iplik ile üretilen ürün gruplarından<br />

oluştuğu bilgisini veren Yaşar Küçükçalık,<br />

KFS Sentetik’in tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu<br />

hammaddeleri Türkiye’de üreterek cari açı-<br />

Group, which has significant investments in the<br />

textile sector and who put into practice the KFS<br />

Synthetic Factory, with an investment of 40 million<br />

dollars, excluding the land, has been producing<br />

50 tons of synthetic yarn per day at first with<br />

350 employees. They are aimed to increase the<br />

production of synthetic yarn to 200 ton per day<br />

with 900 employees in accordance with growth<br />

plan in a short term. The opening of KFS Synthetic<br />

Hendek Factory was made with the participation<br />

of Faruk Özlü, Minister of Science, Industry<br />

and Technology, Hasan Ali Çelik, Deputy Minister<br />

of Science, Industry and Technology, Şaban Dişli,<br />

AKP Vice Chairman of Sakarya, Hüseyin Şahin,<br />

deputy of Bursa, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, deputy<br />

president of TIM,Hüseyin Avni Coş, Governor of<br />

Sakarya, Zeki Toçoğlu, Metropolitan Mayor of Sakarya,<br />

İrfan Püsküllü, Mayor of Hendek, Ali Sami<br />

Aydın, President of TETSİDAD and Companies Directors<br />

and employees of Küçükçalık Group.<br />

Yaşar Küçükçalık, Chairman of the Executive Board<br />

of Küçükçalık <strong>Tekstil</strong> Sanayi ve Ticaret A.Ş.,<br />

said that this new factory will provide a significant<br />

contributions to the regional economy as much<br />

as it does to the country’s economy. He also added:<br />

‘’ We should be the one that is followed and<br />

not the one that are followers. After all, we are<br />

the indispensable parts of a whole. The way to<br />

save our country from the middle income trap<br />

and close our current deficit is the current and<br />

value added production by our industrialists. We<br />

invested in KFS Synthetic investment with those<br />

feelings and we make it real with the belief in future<br />

and our country. We are proud of providing<br />

permanent and not temporary employment, in<br />

order to provide long-term benefits to our government<br />

in these days when we need it the most.<br />

Our KFS synthetic factory, will reach a production<br />

capacity of 200 tons per day and 900 employee<br />

in a short period.’’ Yaşar Küçükçalık, who has informed<br />

us of the product group range which is 12<br />

billion dollars in Turkey and that the importation<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


Konfor: her zaman göz temasında olmaktır.<br />

Yıllardır güvenilir çözüm<br />

Rieter dünyada 4 eğirme prosesi için mükemmel<br />

komple sistemlerin tek tedarikçisidir. Sizin başarınız<br />

bizim için önemlidir. Başarı güvenin temelidir.<br />

Know-how’a güvenin. Gerektiğinde işletmenizin<br />

modernizasyonu için kapsamlı servislerimiz ile<br />

sizleri destekleyeceğimizi biliyorsunuz.<br />

Daha fazlasını www.rieter.com adresinde<br />

bulabilirsiniz<br />

Başarınız için dünya çapında takım çalışması<br />

Rieter endüstride normal bir iş ortaklığından<br />

daha fazlasını sunmaktadır. 10 ülkede 16 üretim<br />

tesisi ve temsilcilerin küresel bir ağı sayesinde,<br />

Rieter çalışanları sizden hiç de uzak değildir, size<br />

daima hızlı ve yeterli desteği sağlarlar.<br />

The Comfort of Competence


16 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

ğın azaltılmasına katkıda bulunacağını dile<br />

getirdi. Küçükçalık, “KFS sentetik fabrikamızda,<br />

tekstil sektöründeki hammadde ihtiyacının<br />

dışa bağımlı olmadığını; ülkemizde de<br />

kendi imkanlarımızla dünya standartlarında<br />

son teknoloji üretim yöntemleri ile hammadde<br />

üretimi yapabileceğimizi ispatlamak istedik.<br />

Bugün Türkiye’de ilk defa üretilecek ve<br />

teknik farklılıklar içeren bazı iplik çeşitlerinin<br />

de üretimini gerçekleştirdiğimiz tesisimizde<br />

dışa bağımlılığı azalttık” diye konuştu. KFS<br />

Sentetik Hendek Fabrikasının açılış töreninde<br />

konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı<br />

Faruk Özlü, “Türkiye her geçen gün büyüyor.<br />

Geçen yıl barındırdığı tüm zorluklara rağmen<br />

yüzde 2,9 oranında büyüdük. Bu rakam<br />

AB’nin iki katı büyüme demek. Biz büyümeyi<br />

artırarak sürdürmek için yoğun bir şekilde<br />

çalışıyoruz. Ekonomide durgunluk şikayetleri<br />

için önemli tedbirler aldık. KOSGEB kapsamında<br />

11 milyar TL tutarında krediyi 153 bin<br />

KOBİ’nin kullanımına sunduk. Yine bir diğer<br />

desteği de Kredi Destek Fonu ile sağladık.<br />

Bu bağlamda 250 milyar liralık kredi sanayicimiz<br />

ile buluşacak. Sanayi büyüdükçe<br />

Türkiye büyüyor. Küçükçalık’ın bugün açılışını<br />

yaptığımız tesisi ileri teknoloji ile çalışıyor.<br />

Daha fazla üretimi daha az maliyet ile gerçekleştiriyor.<br />

Bu tesis ile hem bölge hem ülke<br />

ekonomisi kazanacak. Fabrika daha fazla<br />

istihdam daha fazla üretim ile bölge ve ülkenin<br />

kalkınmasına katkı sağlayacak” dedi.<br />

of polyester yarn and the products that produced<br />

with polyester yarn is 70%, added that KFS Synthetic<br />

will contribute to reduce the current deficit by producing<br />

the raw materials needed by the textile sector<br />

in Turkey. He also said that:’’ “In our KFS synthetic<br />

factory, the raw material requirements in the textile<br />

sector are not dependent on external sources. We<br />

wanted to prove that we can produce raw materials<br />

with world-class production methods and state-of-the-art<br />

production methods. Today, with the<br />

production of some yarn varieties which will be produced<br />

for the first time in Turkey and have technical<br />

differences, we have reduced foreign dependency<br />

of our country with our facility. “ Faruk Özlü, Minister<br />

of Science, Industry and Technology, who spoke in<br />

the opening of KFS Synthetic Hendek Factory, said<br />

that: ‘’Turkey is growing day by day. We grew by 2.9<br />

percent in spite of all the difficulties we had last year.<br />

That figure means double growth of the EU. We work<br />

hard to keep growing. We have taken important<br />

measures for complaints in the economy stagnation.<br />

We offered the use of 153 thousand of loans for<br />

SME’s within the scope of KOSGEB. We also provided<br />

another support with the Credit Support Fund. In this<br />

context, the loan of 250 billion lira will meet with our<br />

industrialists. Turkey grows as industry grows. Küçükçalık’s<br />

facility, that we opened today, is working with<br />

advanced technology. It makes more production<br />

with less cost. With this facility, both the economy of<br />

region and country will win. The factory will contribute<br />

to the development of the region and the country<br />

with more employment and more production.’’


18 PANORAMA<br />

Uluslararası KTM <strong>2017</strong> Fuarı<br />

kapılarını açtı<br />

International KTM <strong>2017</strong> Fair<br />

opens its doors<br />

Uluslararası katılımcı portföyüyle Kahramanmaraş ve bölge tekstilcisine dünya<br />

standartlarında bir tekstil makine fuarı sunan KTM <strong>2017</strong>, gerçekleştirilen görkemli<br />

açılış töreni ile kapılarını açtı.<br />

Presenting a world-class textiles machinery fair to the textiles producers in<br />

Kahramanmaras city and the region with it international participant portfolio,<br />

KTM <strong>2017</strong> starts with a grand opening ceremony.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

ECR Fuarcılık tarafından, Kahramanmaraş Ticaret<br />

ve Sanayi Odası İşbirliği, Akdeniz <strong>Tekstil</strong><br />

Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (ATHİB) Desteği<br />

ve İstanbul <strong>Tekstil</strong> İhracatçı Birlikleri (İTHİB)<br />

ana sponsorluğunda KAFUM Fuar Merkezi’nde<br />

üçüncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş<br />

<strong>Tekstil</strong> Makineleri Fuarı KTM <strong>2017</strong><br />

kapılarını açtı. Kahramanmaraş Fuar Merke-<br />

Held for the third time in Kafum Expo Center with<br />

the cooperation of Kahramanmaras Chamber<br />

of Commerce and Industry (KMTSO) under the<br />

main sponsorship of Mediterranean Textile Raw<br />

Materials Exporters’ Associations (ATHIB) and Istanbul<br />

Textile Materials Exporters’ Associations<br />

(İTHİB) by ECR Fuarcılık, International Kahramanmaras<br />

Textile Machinery Fair KTM <strong>2017</strong> opens


20 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

zi(KAFUM)’da geçekleştirilen açılış törenine<br />

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş<br />

Milletvekili Celalettin Güvenç,<br />

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş<br />

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih<br />

Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi<br />

Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş<br />

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı<br />

ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi<br />

Öksüz, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri,<br />

sanayici ve işadamları katıldı. Uluslararası niteliği<br />

ile katılımcılara ürünlerini doğrudan pazara<br />

tanıtma olanağı sunan KTM <strong>2017</strong>, dünya çapındaki<br />

teknoloji üreticilerini Kahramanmaraş<br />

ve bölge tekstilcileri ile buluşturarak sektörün<br />

en önemli ticari platformunu oluşturuyor. İplik,<br />

örgü, dokuma, teknik tekstil, boya-baskı, tekstil<br />

terbiye ve makine aksesuar & yedek parça sektörlerinden<br />

ulusal ve uluslararası teknoloji üreticileri,<br />

geçtiğimiz yıllarda yapılan iki edisyonda<br />

olduğu gibi bu yıl da yeniliklerini sektör temsilcilerine<br />

sergiliyor. Fuarın açılış konuşmasını yapan<br />

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı<br />

Serdar Zabun, “Türkiye’de sanayileşmenin<br />

en önemli unsuru olan ve bugün halen sanayi<br />

ve istihdamda ülkemizin stratejik sektörlerinden<br />

birisi olan tekstil, ülkemiz ekonomisinin temeli konumundadır.<br />

<strong>Tekstil</strong> aynı zamanda milli sermayenin<br />

en çok yoğunlaştığı üretim alandır. 25 milyon<br />

dolar ihracatı ile lokomotif sektör olan tekstil<br />

its gates. Grand National Assembly Of Turkey’s<br />

(TGNA) Interior Commission Chairman and AK<br />

Party Kahramanmaras deputy Celalettin Güvenç,<br />

Kahramanmaras Governor Vahdettin Ozkan,<br />

Kahramanmaras Metropolitan Mayor Fatih<br />

Mehmet Erkoç, Kahramanmaras Chamber of<br />

Commerce and Industry Chairman Serdar Zabun,<br />

Kahramanmaras Chamber of Commerce<br />

and Industry Assembly Chairman and Kipaş<br />

Holding Chairman Hanefi Oksuz, district mayors,<br />

protocol members, industrialists and businessmen<br />

take their place at the opening ceremony<br />

held in KAFUM, Kahramanmaras Expo<br />

Center. Offering the opportunity of introducing<br />

its products directly to its participating products<br />

internationally, KTM <strong>2017</strong> brings together<br />

world-class technology producers and Kahramanmaras<br />

and regional textile producers, thus<br />

creating the industry’s most substantial commercial<br />

platform. National and international<br />

technology producers from yarn, knitting, weaving,<br />

technical textile, dye-printing, textile finishing<br />

and machine accessories & spare parts<br />

sectors will exhibit their innovations to their sector<br />

representatives this year just like the other<br />

two editions held in the past years. Textile, which<br />

is the most important element of industrialisation<br />

in Turkey and still one of the strategic sectors<br />

of our country in industry and employment<br />

today, is the foundation of our country’s eco-


22 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

ve konfeksiyon perakende ve inşaattan sonra 1<br />

milyona yakın istihdamı ile Türk imalat sektörü<br />

içerisinde en büyük istihdama sahiptir. 15 milyar<br />

doları geçen dış ticaret fazlası ile de tekstil<br />

sektörü tüm diğer sektörlerden daha fazla katma<br />

değer üretmektedir” dedi. Son dönemde<br />

Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründe yakaladığı<br />

potansiyele de değinen Zabun sözlerini şöyle<br />

sürdürdü; “Son 16 yıllık dönemde Türkiye’de 40<br />

milyar liralık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımların<br />

yüzde 14’ünü tek başına Kahramanmaraş yaptı.<br />

Özellikle pamuk ipliği ağırlıklı yatırımlar açısından<br />

yüzde 27’lik yapısı ile Kahramanmaraş çok<br />

önemli bir potansiyele ulaştı.”<br />

“TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”<br />

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis<br />

Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Hanefi Öksüz ise yaptığı konuşmada tekstil<br />

sektörünün ihracat rakamlarına vurgu yaparak<br />

sektörün önemine dikkat çekti. Öksüz, konuşmasında<br />

şu sözlere yer verdi; “Bugün burada<br />

açtığımız fuarın temelini oluşturan tekstil sektörü<br />

ilimiz için çok önemli. Kahramanmaraş olarak<br />

biz sanayileşmeye tekstil ile başladık. Kahramanmaraş<br />

şu anda yalnızca Türkiye’de değil<br />

dünyada ve özellikle iplik sanayinde çok önemli<br />

merkezlerden biri haline geldi. Çalışanımızın<br />

yüzde 90’ını bu sektörde istihdam ediyoruz. Şehir<br />

olarak çok büyük gelişme yaptık. Maalesef<br />

son yıllarda Türkiye için başka sektörler gelişmesi<br />

gerektiği söylenilse de burada tekstil sektöründe<br />

yapacak çok işimiz var.” Bugün Kahramanmaraş’ta<br />

yer alan tekstil işletmelerinde binlerce<br />

çeşit kumaş dokunduğunu belirten Öksüz, “Kahramanmaraş’ın<br />

ürettiği birçok kumaş dünyada<br />

aranan kumaşlar arasına girmiştir. Aynı gelişmeyi<br />

ben bu fuarda da görüyorum. Fuarda bizim<br />

çok ciddi makine tedarikçilerimiz olan firmalar<br />

nomy. Textile sector is also a production area<br />

where the national capital is concentrated the<br />

most. Being a locomotive sector with 25 million<br />

dollars exports, textile and apparel sector have<br />

the largest employment rate in the Turkish production<br />

sector after retail and construction,<br />

where almost 1 million people are employed.<br />

With more than 15 billion dollars worth foreign<br />

trade surplus, the textile sector produces more<br />

added value than any other sector”, comments<br />

Kahramanmaras Chamber of Commerce and<br />

Industry Chairman Serdar Zabun when making<br />

the opening speech of the fair. “In the last 16<br />

years, an investment of 40 billion TL has been<br />

made in Turkey. Kahramanmaras alone has<br />

made 14% of the investments . Kahramanmaras<br />

has thus reached a very important potential<br />

with its 27 percent cut in terms of cotton yarn-oriented<br />

investments”, explains Zabun, pointing<br />

out the potential achieved by Kahramanmaras<br />

province in textile sector lately.<br />

“Still a lot to do in textile sector”<br />

Hanefi Öksüz, Kahramanmaras Chamber of<br />

Commerce and Industry Assembly Chairman<br />

and Chairman of Kipaş Holding, stresses the<br />

importance of the industry by emphasising the<br />

export figures of the textile sector. The textile industry,<br />

which is the basis of the fair we open here<br />

today, is very important for our city. As Kahramanmaras,<br />

we started to industrialise with textile.<br />

Kahramanmaras has become one of the most<br />

important centres not only in Turkey but also in<br />

the world and especially in the yarn industry.<br />

We employ 90 percent of our employees in this<br />

sector. We made a big improvement when we<br />

were in the city. Unfortunately, in recent years<br />

we have been told that other sectors should be<br />

developed in Turkey, but here we have a lot of


24 PANORAMA<br />

gelmişler” dedi. Sektörün ihracatta çok önemli<br />

bir boyuta ulaştığını ve bu konuda Kahramanmaraş’ın<br />

daha da büyüyeceğine inandıklarını<br />

sözlerine ekleyen Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş’a<br />

gelen yabancı makine ve teknoloji üreticilerini<br />

ağırlamaktan duydukları memnuniyeti<br />

belirterek sözlerine son verdi. Kahramanmaraş<br />

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç<br />

ise konuşmasında Kahramanmaraş’ın tekstil<br />

alanında tarihten bu yana çok iddialı bir şehir<br />

olduğunu belirterek şu açıklamalara yer verdi;<br />

“ <strong>Tekstil</strong> alanında tarihten bu yana çok iddialı<br />

bir şehir olan Kahramanmaraş, kaliteli pamuk<br />

üreticiliğinde çok önemli bir potansiyele sahip<br />

olmuş ve 60’lı yıllarda da kalkınmada öncelikli<br />

şehirlerarasına alındığında özellikle pamuğa<br />

dayalı çırçır press sanayinde küçük işletmeler<br />

alanında çok önemli yatırımlar yapmış. Şehrimiz<br />

Türkiye’de de bu alanda öncü olmuştur. Bu<br />

alandaki teşviklerle Türkiye’deki bu alandaki<br />

teşviklerle birlikte de dev tekstil tesislerine dönüşmüştür.<br />

Şu anda da teknolojik üretim imkanlarıyla<br />

da adından başarıyla söz ettirmektedir.”<br />

KAHRAMANMARAŞ’A YENİ ORGANİZE<br />

SANAYİ MÜJDESİ<br />

Kahramanmaraş’a yeni sanayi yatırımları kazandırmak<br />

için çalışmalarına devam ettiklerini<br />

sözlerine ekleyen Erkoç, “KMTSO ile birlikte ortak<br />

organize sanayi yatırımları yapmaktayız. 5 bin<br />

dönümlük bir alanı yakında yatırıma hazır haline<br />

getireceğiz. Kahramanaraş’ımız ihracatta<br />

da çok önemli başarılara imza atmakta. Kahramanmaraş’ımızın<br />

gelişimine Türkiye’mizin gelişimine<br />

hep birlikte katkı sağlamayı sürdüreceğiz”<br />

dedi. Açılışta konuşan Kahramanmaraş Valisi<br />

work to do in the textile sector”, comments Öksüz.<br />

“Many fabrics produced by Kahramanmaras are<br />

among the fabrics sought in the world. I observe<br />

the same development in this show as well. Our<br />

leading machinery suppliers have taken their<br />

places in this fair”, says Öksüz, pointing out there<br />

are various kinds of fabrics in textiles businesses<br />

operating in Kahramanmaras. Hanefi Öksüz adds<br />

the industry has reached a very important level<br />

in exportation and believes Kahramanmaras will<br />

grow even more in this respect. He expresses his<br />

satisfaction with the foreign machinery and technology<br />

producers coming to Kahramanmaraş<br />

too. “Kahramanmaras has been a very ambitious<br />

city since its history in the field of textile and<br />

has a very important potential in producing high<br />

quality cotton. And when it was taken into priority<br />

cities in development in the 60’s, it made very<br />

important investments especially in the field of<br />

small enterprises in gin press industry based on<br />

cotton”, explains Kahramanmaras Metropolitan<br />

Mayor Fatih Mehmet Erkoç, stating Kahramanmaras<br />

has always been a quite prominent city<br />

in textile since ages. Our city is also a pioneer in<br />

this field in Turkey. With the incentives made in<br />

this segment, Turkey have turned into giant textile<br />

plants. Now, it has also become popular with technological<br />

production facilities.<br />

A new organised industry for kahramanmaras<br />

“We are making joint industrial investments with<br />

MTSO. We will make an area of 5 thousand acres<br />

ready for investment in the near future. Kahramanmaras<br />

has achieved a very important<br />

success in exports. We will continue to contribute<br />

to the development of our country through<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


Beyond limitations.<br />

Sınırların Ötesindeki Tek Geçişli Dijital Baskı Makinesi<br />

SPGPrints ® , PİKE ® dijital baskı makinası ile kalite, kesintisiz çalışma ve<br />

tüm desenleri yapabilme anlamında yeni standardları belirlemektedir.<br />

PİKE , problem yaşanan tam dolu, çok ince detay içeren, geometrik<br />

desenler ve derin renkleri basabilmesi ile dijital baskı dünyasını<br />

yeniden şekillendirmektedir. Archer baskı barı ve PİKE dijital baskı<br />

boyaları kombinasyonu ile başka bir dijital baskı<br />

baskı makinasının yakalamayacaği desen<br />

kalitesini elde etme imkanı vardır.<br />

| Hızlı sevkiyat<br />

PİKE mümkün olan en yüksek net verimliliğe sahip dijital baskı<br />

makinasıdır.<br />

| Güvenirlilik<br />

Garantili baskı kalitesi ve üretim kapasitesi sunar.<br />

| Desen çeşitliliği<br />

PİKE, dijital baskı makinesinin esnekliğine ve rotasyon baskı<br />

makinesinin verimliliğine sahiptir.<br />

SPGPrints Baskı Sistemleri Tic. Ltd Sti.<br />

19 Mayis Mah. Atatürk Cad.<br />

Turaboglu Sok. Sitki Bey<br />

Plaza No: 2/1 K:5 D:18<br />

34736 Kadiköy Istanbul<br />

Turkey<br />

T +90 216 464 83 53<br />

F +90 216 464 83 57<br />

E info.turkey@spgprints.com<br />

I www.spgprints.com/turkey


26 PANORAMA<br />

Vahdettin Özkan ise “Böylesine emek yoğun,<br />

istihdam yoğun bir alanda faaliyet göstermek<br />

başlı başına bir kudsiyet addediyor. Dışarıdan<br />

gelen misafirlerimizin özellikle bu sektörün gelişmesine<br />

katkıda bulunan makine ve teknolojilerini<br />

ilimizde sergilemeleri de oldukça önemli.<br />

<strong>Tekstil</strong>in sürdürülebilir kılınmasında bu fuarın ilimizde<br />

yapılmasını oldukça önemli buluyorum.<br />

Fuarın açılışından organizasyona emeği geçen<br />

herkese teşekkür ediyorum” dedi. KTM <strong>2017</strong>’nin<br />

açılışına katılan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı<br />

ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin<br />

Güvenç ise “Kahramanmaraş’ımızı taçlandıran<br />

Kahramanmaraş <strong>Tekstil</strong> makineleri fuarımızın<br />

3.sünü yapıyoruz. Bu fuarlar değişen, gelişen ülkemizin<br />

ve şehirlerimizin önemli göstergesi. Fuar<br />

geçen yıla göre yüzde20 fazla katılımla açılıyor.<br />

Bu oldukça öneli bir gelişme. Bir başka önemli<br />

konu ise yabancı katılımcı sayısı da yüzde yüz<br />

artmış. Bu da bizim için gurur kaynağı” sözlerine<br />

yer verdi. Ağırladığı uluslararası katılımcı ve ziyaretçi<br />

portföyü ile birlikte Kahramanmaraş ve bölgenin<br />

tanıtımına önemli katkılar sağlayan KTM<br />

Fuarı, bu yönüyle şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine<br />

de ivme kazandırıyor. Türk ve dünya tekstil<br />

sektöründen önemli firmaların bir araya geldiği<br />

KTM<strong>2017</strong>’de, tekstil sektöründeki yeni teknolojiler<br />

tanıtılırken, B2B görüşmeler ile çok önemli iş bağlantılarının<br />

gerçekleştirilmesi hedefleniyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

YOĞUN ZİYARETÇİ İLGİSİ KTM <strong>2017</strong>’YE TAŞINIYOR<br />

2014 yılında ilki gerçekleştirilen KTM2014’te 21 ülkeden<br />

katılımcı ve 22 şehirden ziyaretçi ağırlayan<br />

fuar, 2016 yılında gerçekleştirilen ikinci edisyonu<br />

KTM 2016’da 6.382 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Kahramanmaraş<br />

başta olmak üzere, Adana, Gaziantep,<br />

Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa,<br />

Kayseri, Malatya, Adıyaman, Tekirdağ ve İstanbul<br />

gibi şehirlerin yanı sıra birçok farklı ülkeden de ziyaretçilerin<br />

ilgisini çeken fuar, <strong>2017</strong> edisyonunda<br />

da ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ziyaretçiyi<br />

ağırlamaya hazırlanıyor. Gerçekleştirilen<br />

tanıtım faaliyetleri ve uluslararası katılımcıları ile<br />

dünya çapında tanınır hale gelen KTM <strong>2017</strong>, Kahramanmaraş’ın<br />

uluslararası platformlarda bilinirliğini<br />

de artırıyor. Fuarın Kahramanmaraş ve bölge<br />

tekstil sektörüne önemli katkılar sağladığına<br />

vurgu yapan, ECR Fuarcılık Yöneticisi Ümit Vural,<br />

“Kahramanmaraş tekstil ve konfeksiyon sektöründe<br />

Türkiye üretiminin yüzde 70’sini gerçekleştiren<br />

bir potansiyele sahip. Aynı zamanda tekstil alanındaki<br />

yatırımların hız kesmeden devam ettiği<br />

bir bölge. KTM <strong>2017</strong> ile birlikte katılımcı ve ziyaretçiler<br />

mevcut iş anlaşmalarını güçlendirirken, yeni<br />

iş ortaklıkları ve yapılacak yatırımların daha da<br />

artarak bölgeden gerçekleşen tekstil ihracatının<br />

katlanacağına inanıyorum. KTM Fuarları da Kahramanmaraş<br />

ile birlikte büyümeye ve gücüne<br />

güç katmaya devam edecek” dedi.<br />

the development of Kahramanmaras”, comments<br />

Erkoç, stating they continue their studies<br />

in order to make new industrial investments in<br />

Kahramanmaras. “To operate in such a labour<br />

and employment-intensive segment alone<br />

requires a lot of commitment. It is also very important<br />

for our visitors who come from abroad<br />

to exhibit the machines and technologies that<br />

contribute to the development of this sector. I<br />

think it is very important to make this fair in our<br />

art in making textile sustainable. I would like<br />

to thank everybody who passed the exhibition<br />

from the opening of the fair”, says Vahdettin<br />

Özkan, who makes the opening speech of<br />

the fair. We have organised the third edition<br />

of Kahramanmaras Textile Machinery Fair, the<br />

crown of our city. These fairs are important indicators<br />

of our changing, developing country<br />

and cities. The fair is opening with an increase<br />

by 20% in participation compared to last year.<br />

This is a very important development. Another<br />

important point is the number of foreign partici-


pants increased by one hundred percent. This is a source of pride<br />

for us”, comments Grand National Assembly Of Turkey’s (TGNA)<br />

Interior Commission Chairman and AK Party Kahramanmaras<br />

deputy Celalettin Güvenç. Providing significant contributions to<br />

the promotion of Kahramanmaras and the region with its international<br />

participant and visitor portfolio, KTM Fair also gives a<br />

big momentum to the economic and social development of the<br />

city. KTM <strong>2017</strong>, where important companies from the Turkish and<br />

world textile sectors will come together, aims to help establish<br />

very important business contacts with B2B negotiations while introducing<br />

new technologies in the textile sector.<br />

Intensive visitor attention to be transfered to KTM <strong>2017</strong><br />

KTM 2014, which was organized in 2014, welcomed visitors from<br />

21 countries and visitors from 22 cities. In its second edition held<br />

in 2016, 6,382 visitors were hosted during KTM 2016. Attracting the<br />

attention of a number of visitors from a number of countries besides<br />

cities such as Adana, Gaziantep, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa,<br />

Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Tekirdağ, İstanbul<br />

and particularly Kahramanmaras, the fair is ready to host a<br />

number of visitors from national and international platforms in its<br />

<strong>2017</strong> edition. KTM <strong>2017</strong>, which has become known worldwide with<br />

its promotional activities and international participants, is also<br />

raising awareness of Kahramanmaras on international platforms.<br />

“Kahramanmaras has a potential to realise 70 percent of Turkey’s<br />

production in textile and apparel sector. At the same time, investments<br />

in textile sector continue at full speed. With KTM <strong>2017</strong>, I<br />

believe new business partnerships and investments will increase<br />

even more and the textile exports in the region will be doubled<br />

while exhibitors and visitors are reinforcing their present business<br />

agreements. KTM Shows will continue to grow as Kahramanmaras<br />

grows and become much more powerful”, says ECR Manager<br />

Ümit Vural, emphasizing the fact that the Show has contributed<br />

a lot both to Kahramanmaras and textiles sector of the region.<br />

Bräcker STARLETplus kopça<br />

%50’ye varan daha uzun kopça ömrü<br />

STARLETplus kopçalar, özel kaplamaları<br />

sayesinde agresif elyafların eğrilmesindeki<br />

sınırlamayı ortadan kaldırmaktadır. Bu elyafların<br />

işlenmesi sırasında standart kopçaların<br />

iplik pasajında kesik izleri oluşturmaktadır.<br />

Kesik izlerinin görülme zamanı, tüylülük ve<br />

iplik kalitesine de etki eden kopça kalitesinde<br />

yeni standartları belirlemektedir.<br />

www.bracker.ch


28 PANORAMA<br />

Pimms - Enriko Aliberti Mimaki<br />

buluşması başlıyor<br />

Pimms - Enriko Aliberti and<br />

Mimaki meeting is starting<br />

PİMMS Group reklam, endütriyel ve tekstil grubu<br />

bayilerinden Enriko Aliberti firması, 2015 yılından<br />

bu yana Mimaki ürün grubunun İzmir ve çevre şehirlerdeki<br />

satış ve pazarlama faaliyetlerini başarıyla<br />

sürdürüyor. Bu başarısını 24-28 <strong>Nisan</strong> tarihlerinde<br />

İzmir ofisinde düzenleyeceği Mimaki Buluşması ile<br />

güçlendirmeyi planlayan firma, beş gün boyunca<br />

Mimaki’nin yeni seri UJF-3042 MkII ve UJF-6042<br />

MkII masaüstü UV LED flatbed baskı makinelerini,<br />

JFX200-2513 geniş format UV LED flatbed baskı<br />

makinesini, CJV300 Bas&Kes bakinesini, CG-SR<br />

III plotter kesicilerini ve TS300P-1800 süblimasyon<br />

baskı makinesi ile TX300-1800 direkt tekstil baskı<br />

makinesini sergileyecek. Beş günlük etkinlik boyunca<br />

hem halihazırdaki Mimaki kullanıcıları, hem<br />

de işlerini Mimaki ile geliştirmek isteyen firmalar<br />

Enriko Aliberti’nin Bayraklı showroom’unda bulunan<br />

makineleri birebir inceleme fırsatı yakalayacaklar.<br />

Tüm makinelerin çalışır vaziyette sergileneceği<br />

etkinlikte, kullanıcılar Mimaki teknolojisi ile<br />

yapılabilecek çok çeşitli baskı uygulamalarına ve<br />

makinelerin baskı kalitesine yakından tanık olacaklar<br />

ve makineleri demo haftasına özel kampanyalı<br />

fiyatlardan satın alabilecekler.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


24-28 <strong>Nisan</strong> tarihleri arasında İzmir’de<br />

düzenlenecek Mimaki Buluşması’nda,<br />

PİMMS Group reklam, endüstriyel ve tekstil<br />

grubu bayilerinden Enriko Aliberti, İzmir ve<br />

çevre bölgesinden gelecek konuklarına<br />

Mimaki dijital baskı makinelerini yakından<br />

inceleme imkanı sunacak.<br />

At the Mimaki meeting, that will be held on<br />

April 24 -28 in İzmir, Enriko Aliberti, one of the<br />

industrial and textile group dealers of PİMMS<br />

Group Advertising, will offer an opportunity to<br />

examin digital printing machines of Mimaki<br />

to their guests from and around İzmir.<br />

Başarınız için<br />

size özel tekstil<br />

çözümleri<br />

Bütün çaba ve gayretlerimizin odak<br />

noktası, ihtiyaçlarınıza cevap vererek<br />

sizleri memnun etmek.<br />

Kaynakları en düşük seviyede kullanarak<br />

sunduğumuz üstün ürün kalitemize ve yüksek<br />

verimliliğimize kesinlikle güvenebilirsiniz.<br />

Sizin başarınız bizim motivasyonumuzdur.<br />

You can feel it’s Benninger!<br />

Enriko Aliverti company, one of the industrial and textile group<br />

pf PİMMS Group Advertising, continues their sales and marketing<br />

activities of Mimaki product group in and around İzmir<br />

since 2015. Aliberti will continue to strenghten this succes with<br />

Mimaki Meeting that will be held in the İzmir office between<br />

April 24-28 and they will display Mimaki’s new series of UJF-3042<br />

MkII and UJF-6042 MkII desktop UV LED flatbed printing machines,<br />

JFX200-2513 large format UV LED flatbed printing machine,<br />

JV300 print & Cut machine, CG-SR III plotter cutter, TS300P-1800<br />

sublimation printing machine and TX300-1800 direct textile printing<br />

machine for 5 days. During the activity that will last for 5<br />

days, the current users of Mimaki and the companies that want<br />

to develop their busines with Enriko Aliberti, will have the opportunity<br />

to examine these machines in Bayraklı Showroom. All<br />

machines will exhibited in working condition. Thus, users can<br />

see all kind of printing applications and printing quality of these<br />

machines and will have the opportunity to buy these products<br />

with special sales campaign during this demo week.<br />

www.benningergroup.com<br />

Benninger AG<br />

9240 Uzwil | Switzerland<br />

T +41 71 955 85 85 | F +41 71 955 87 47<br />

info@benningergroup.com


30 PANORAMA<br />

SPGPrints,<br />

Heimtextil <strong>2017</strong>’de<br />

duvar kaplamaları için<br />

rotasyon şablon<br />

teknolojisinin<br />

kalitesini sergiledi<br />

SPGPrints demonstrates<br />

quality of its rotary<br />

screen technology<br />

for wallcovering<br />

at Heimtextil <strong>2017</strong><br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Heimtextil <strong>2017</strong> fuarı kapsamında SPGPrints duvar kâğıdı<br />

tasarım stüdyosu M-Design’ın (Beverungen, Almanya)<br />

yanı sıra çeşitli malzeme ve kimyasal tedarikçilerinin de<br />

katılımıyla en son baskı teknolojileri kullanılarak üretilebilen<br />

yaratıcı tasarım olanaklarının sergilendiği bir takvim<br />

sundu. ‘Duvar Dekorasyonu - Çağlar İçinde Yolculuk’<br />

adlı çalışmada modal ve tutkal baskı, rotasyon şablonları<br />

ve kabartma (embossing) işlemleriyle üretilen çeşitli<br />

klasik ve modern tasarımlar yer aldı. SPGPrints sahip olduğu<br />

rotasyon şablon baskı teknolojisinin özellikle duvar<br />

kaplamalarında kabartma (rölyef) etkisi elde etmek için<br />

ne derece önemli bir işlem olduğunu örnekleriyle göstererek<br />

bu projeye katkıda bulundu. Şirket PD5 hibrid baskı<br />

hattı, kesintisiz nikel rotasyon şablonları ve direkt şablondan<br />

lazer gravürleme ve pozlama sistemleri gibi komple<br />

baskı hatları da dâhil olmak üzere rotasyon şablonları iş<br />

During Heimtextil <strong>2017</strong>, SPGPrints along<br />

with a number of materials and chemicals<br />

suppliers, joined with the wallpaper<br />

design studio M-Design (Beverungen,<br />

Germany) to present a calendar<br />

showing the creative design possibilities<br />

achievable by the latest printing<br />

technologies. ‘Wall Decoration – Journey<br />

through the Ages’ includes a variety<br />

of traditional and modern designs<br />

reproduced with modal and glue<br />

printing, rotary screen and embossing<br />

processes. SPGPrints contributed to<br />

this project by showing how its rotary<br />

screen printing technology remains an<br />

essential process for producing relief


PANORAMA<br />

31<br />

effects, especially for wallcovering.<br />

The company offers tailored solutions<br />

for every stage in the rotary screen<br />

workflow, including complete printing<br />

lines, such as the PD5 hybrid printing<br />

line, seamless nickel rotary screens,<br />

and direct screen laser engraving and<br />

exposing systems. Particular technology<br />

contributions to the Calendar<br />

were SPGPrints’ seamless nickel rotary<br />

screens, imaged by the company’s laser<br />

engraving systems.<br />

SpecialScreen ® screen programme<br />

unlocks creative potential<br />

For wallcovering, SPGPrints’ SpecialScreen<br />

® seamless nickel rotary screens<br />

combine a high mesh-count<br />

with a large hole size, enabling fine<br />

and detailed printing with large paste<br />

particles, without risk of blockage.<br />

Samples in the Calendar showed how<br />

the SpecialScreen excelled at reproducing<br />

smooth tonal gradations, fine<br />

outline printing, as well as puff, 3D tactile,<br />

glitter and reflective effects that<br />

offer enhanced sensual appeal. Highlights<br />

in the range include the 100SP/<br />

40% and 130SP/ 33% customised screens<br />

for water-based paste. These<br />

screens can create significant 3D designs.<br />

Several types of 100SP screens<br />

were used to produce the ‘Cave Art’<br />

sample in the Calendar. For halftone<br />

printing, the 250SP screen achieves a<br />

raster of up to 60 l/cm. It is ideal for fine<br />

detail printing as well as multiple colour<br />

runs that use special effects like<br />

metallic gold and silver or Iriodine for<br />

a high-lustre finish. A perfect example<br />

of the image sharpness and homogeneous<br />

pigment gradation achieved<br />

by the SpecialScreen can be seen in<br />

the ‘City Flair’ sample in the Calendar.<br />

akışının her aşamasına özel çözümler sunmaktadır. Takvimdeki<br />

en özel teknolojik katkılardan biri de SPGPrints’in<br />

lazer gravürleme sistemleri kullanılarak hazırlanan kesintisiz<br />

nikel rotasyon şablonlarıydı.<br />

SpecialScreen ® BASKI ŞABLONU PROGRAMI İLE<br />

ENGELLER KALKIYOR<br />

SPGPrints ‘SpecialScreen ® kesintisiz nikel rotasyon şablonları<br />

ve büyük delik boyutuna sahip yüksek göz sayılı<br />

delikler duvar kaplamaları için istenen ince ve detaylı<br />

baskıları daha fazla pat aktarımı ile tıkanma riski olmaksızın<br />

kullanarak üretebilmektedir. Takvimdeki örnekler<br />

SpecialScreen’in yumuşak ton geçişleri ve ince kontur<br />

baskısı gibi özellikler açısından ne denli yüksek performanslı<br />

olduğunu ve kabarıklık, 3 boyutlu dokunulabilirlik,<br />

ışıltı ve yansıtma gibi efektlerle çok daha cazip ve duyulara<br />

hitap eden baskılar ürettiğini gözler önüne seriyor.<br />

Ürün yelpazesindeki dikkat çekici kalemlerden biri de<br />

su bazlı patlar için 100SP/%40 ve 130SP/%33 özelleştirilmiş<br />

baskı şablonlarıdır. Bu baskı şablonlarıyla çarpıcı 3D<br />

tasarımlar oluşturulabilir. Takvimde yer alan ‘Cave Art’<br />

örneğini üretmek için muhtelif 100SP baskı şablonları kullanılmıştır.<br />

Yarım ton baskıda 250SP baskı şablonuyla 60 l/<br />

cm’ye kadar raster (yarım ton) elde edilebilmektedir. Bu<br />

şablonlar ince detaylı baskıların yanı sıra metalik altın,<br />

gümüş veya iriodin gibi özel efektler kullanan çok renkli<br />

çalışmalarda yüksek parlaklıkta görünümler elde etmek<br />

için idealdir. SpecialScreen ile elde edilen görüntü netliği<br />

ve homojen pigment tonlamasının mükemmel bir örneği<br />

Takvimdeki ‘City Flair’ çalışmasında görülebilir.<br />

bestLEN 741X LAZER GRAVÜR MAKİNESİ<br />

Baskı öncesi performans baskı sonucunun kalitesini belirleyen<br />

önemli bir faktördür. SPGPrints tekstil rotasyon<br />

şablonlarının imajlanması için lazer gravürleme sistemlerinin<br />

geliştirilmesine 30 yıldır öncülük etmektedir. Bu<br />

bestLEN 741X laser engraver<br />

Prepress performance is an essential<br />

factor that determines the quality of<br />

the the printed result. For 30 years,<br />

SPGPrints has pioneered the development<br />

of laser engraving systems<br />

for imaging textile rotary screens. The<br />

result is a pre-print technology that<br />

offers unbeatable quality, productivity,<br />

operational cost and sustainability,<br />

compared with alternative processes.<br />

The company has developed<br />

and delivered over 400 engraving systems<br />

globally for textile applications.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


32 PANORAMA<br />

çalışmalar sonucunda alternatif işlemlere kıyasla rakipsiz<br />

kalite, yüksek üretkenlik, düşük işletme maliyeti<br />

ve sürdürülebilirlik gibi avantajları sunan bir ön baskı<br />

teknolojisi geliştirilmiştir. Şirket tekstil uygulamaları için<br />

tüm dünyada 400’den fazla gravürleme sistemini geliştirmiş<br />

ve teslim etmiştir. Direkt lazer gravürleme tek<br />

adımda gerçekleştirilen kuru bir işlemdir: İstenilen tasarım<br />

gravürlenir ve basılır. Bu işlem film, mürekkep veya<br />

kimyasallar gibi maliyetli sarf malzemelerinden tasarruf<br />

edilmesinin yanı sıra ve pozlama ve yıkama gibi zaman<br />

alan işlemleri de ortadan kaldırmaktadır. Minimum sayıda<br />

işlem adımı insan hatası olasılığını da büyük ölçüde<br />

azaltır. SPGPrints bestLEN 741X duvar kaplaması uygulamaları<br />

için en üstün lazer gravürleme performansına<br />

sahip sistemdir. En yeni Best Image yazılımı ve otomatik<br />

lazer gücü kalibrasyonu gibi avantajlara sahip bestLEN<br />

her seferinde rakipsiz bir kalite ve yüksek verimlilik sağlar.<br />

2540dpi azami çözünürlükle mükemmel yarı tonlar<br />

için ideal bir sistemdir; gravür döngüleri yalnızca 30 dakika<br />

içinde tamamlanır. İki farklı lazer gravürleme makinesi<br />

bulunmaktadır: bestLEN 7412 azami 2.1 metreye<br />

kadar şablonları kullanabilirken bestLEN 7413 sistemi 3.5<br />

m’ye kadar tüm şablonlar için uygundur.<br />

Direct laser engraving is a single-step<br />

dry process: simply engrave the desired<br />

design and print. This eliminates<br />

costly consumables such as film, ink<br />

or chemicals, and time-consuming<br />

processes like exposing and washing.<br />

With minimal process steps, the chance<br />

of human error is greatly reduced.<br />

For wallcover applications, SPGPrints’<br />

bestLEN 741X represents the ultimate<br />

in laser engraving performance.<br />

Equipped with state-of-the-art Best<br />

Image software and automatic laser<br />

power calibration, bestLEN achieves<br />

unprecedented levels of repeatable<br />

quality and efficiency. With top resolutions<br />

of 2540dpi, it is ideal for perfect<br />

halftones; engraving cycles are<br />

complete in only 30 minutes. Two laser<br />

engravers are available: bestLEN<br />

7412 accommodates screens up to<br />

2.1m in length; bestLEN 7413 is suitable<br />

for all screens up to 3.5m.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


34 PANORAMA<br />

Otomotiv<br />

tekstilleri*<br />

© Karl Mayer<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Trafik yoğunluğunun artması ve gelişen ticaretle<br />

birlikte uzun süren seyahatler, insanların ulaştırma<br />

araçlarının içerisinde daha fazla zaman geçirmesine<br />

neden olmaktadır. Bu amaçla araçlarda kullanılan<br />

tekstil materyallerinden beklentiler yükselmiştir.<br />

Ulaştırma tekstilleri veya taşımacılık tekstilleri, teknik<br />

tekstiller içerisinde maddi değer bakımından birinci,<br />

üretim miktarı bakımından paketleme tekstillerinden<br />

sonra ikinci sırada yer almaktadır. Büyüme oranı yavaş<br />

olmasına karşın köklü ve sağlam bir endüstridir.<br />

Bünyesinde uçak, tren, gemi, tekne ve otomotiv gibi<br />

birçok taşıma aracı bulunmaktadır. Maddi açıdan<br />

bakıldığında ulaştırma tekstilleri teknik tekstiller içerisinde<br />

en değerli pazar konumundadır. bOtomotiv<br />

endüstrisinde farklı hammadde ve üretim yöntemleriyle<br />

üretilmiş birçok tekstil ürünü kullanılmaktadır.<br />

Dokunmamış (nonwoven) ve dokuma kumaşlar en<br />

çok kullanılan kumaş türleridir. Kullanılan tekstil ürünleri<br />

kullanım alanlarına göre; halı, emniyet kemeri,<br />

hava yastığı, ses izolatörü, koltuk döşemelik kumaşı,<br />

koltuk astar kumaşı, lastik kord kumaşı, koltuk dolgu<br />

kumaşı, kapı içlerinde, filtre kumaşı ve branda sayılabilir.<br />

Bir binek otomobilde yaklaşık 20kg tekstil malzemesi<br />

kullanılmaktadır. Bu rakam gittikçe artmaktadır.<br />

Günümüzde otomotiv tekstillerine yönelik kumaş<br />

üretiminde kalite, uygun fiyat, zamanında üretim ve<br />

müşteri beklentilerini yerine getirilmesi en önemli<br />

konuların başında gelmektedir. Orta sınıf bir otomobilde<br />

kullanılan tekstil materyallerinin en büyük grubunu<br />

polipropilen veya poliester liflerinden üretilen<br />

şekil verilmiş veya düz formda kullanılan dokunmamış<br />

kumaşlar (nonwoven) oluşturmaktadır. İkinci sırada<br />

yer alan döşemelik kumaş grubunda, poliester<br />

ipliklerinden genellikle düz veya kadife teknolojisiyle<br />

üretilen dokuma kumaşlar bulunmaktadır. Otomotiv<br />

materyallerinde, kopma mukavemeti, aşınma karşı<br />

direnç, boncuklanma, patlatma mukavemeti gibi<br />

mekanik özellikler, ışık haslığı, ter haslığı, sürtme haslığı<br />

gibi eskimeye karşı haslık özellikleri, güç tutuşurluk,<br />

kir ve yağ iticilik ve kedi köpek gibi tırnaklı hayvanların<br />

kumaşa verebileceği zararı ölçmek için kumaştan<br />

lif veya iplik çekme testleri çok önemlidir.<br />

LASTİK VE KORD KUMAŞI<br />

Ulaştırma araçlarında kullanılan lastiklerin içerisinde<br />

kord kumaşı adı verilen tekstil malzemesi kullanılmaktadır.<br />

Bu kumaş çok seyrek atkı iplikleriyle (1-2tel/cm),<br />

nylon6.6, poliester, rayon, aramid, kevlar türü yüksek<br />

bükümlü çözgü ipliklerinden genellikle bezayağı<br />

bağlantısında dokuma tekniğiyle üretilmektedir.<br />

Kord kumaşı takviye ve boyut sabitliği sağlayarak,<br />

yükün lastik üzerine eşit oranda yayılmasını sağlar.<br />

Lastiğin yük taşıma kapasitesini artırır. Çözgü iplikleri<br />

yük taşıma görevi yaparken atkı iplikleri çözgü ipliklerini<br />

bir arada tutmak için kullanılır. Bugünkü kullandığımız<br />

lastiğin geliştirilmesinde başlıca üç isim ön plana<br />

çıkmaktadır. Birincisi 1839 yılında Amerika Birleşik<br />

Devletlerinde kauçuğun sertleştirilmesini keşfeden<br />

Goodyear, ikincisi 1845 yılında pnömatik lastik kavramını<br />

geliştiren ve patentini alan İskoçyalı mühendis<br />

RW Thompson, üçüncüsü 1888 yılında bu lastik içerisinde<br />

kauçuğu takviye etmek için kanvas türü kumaş<br />

kullanan Dunlop’tur. Orta modern seviyede bir otomobilde<br />

kullanılan teknik tekstillerin yaklaşık %12.8’i<br />

lastik içerisinde yer almaktadır. Lastik temel olarak<br />

kauçuk, kord bezleri ve çelik tellerden meydana<br />

gelmektedir. Çelik ve kord kumaşı kauçuğu takviye<br />

eden ve lastik içerisinde yükü taşıyan ana yapılardır.<br />

Bir lastiğin bileşenleri incelendiğinde %9-10’u kord kumaşı<br />

oluşturur. %50’side kauçuk kısmıdır. Lastiği takvi-


ye etmek için kullanılan kord bezinde çözgü ipliği<br />

olarak kord ipliği atkı ipliği olarak pamuk gibi mukavemeti<br />

düşük iplikler kullanılmaktadır. İnce atkı<br />

iplikleri kauçuk ile muamele sırasında kord ipliklerinin<br />

kaymasını önlemek için kullanılır. Kord ipliği<br />

bükülmüş filament ipliklerin ters yönde bir arada<br />

tekrardan bükülmesiyle üretilir. Her bir filamentin<br />

büküm yönü ile kord ipliğinin büküm yönü terstir.<br />

Lastik kord kumaşı, yüksek mukavemetli ve filament<br />

esaslı rayon, polyester, poliamid (nylon6 nylon<br />

6.6) ve aramid liflerinden üretilmektedir. Kord<br />

ipliği yapımında kullanılan filamentlerin numarası<br />

genellikle 1000 ile 2000 dtex arasındadır. 1800’lü<br />

yılların sonlarında J.B.Dunlop tarafından üretilen<br />

ilk lastikte keten, ketenin yerini pamuk, ikinci dünya<br />

savaşı sonrasında rayon ve poliamid sonrada<br />

poliester, cam, çelik ve aramid kullanılmaya başlanmıştır.<br />

Kord kumaşı mukavemetli, düşük uzama<br />

göstermeli, düşük nem alma ve kauçuğa yapışma<br />

özelliklerine sahip olmalıdır. Kord kumaş ve<br />

lastik üretiminde işlem akış sırası şu şekildedir; iplik<br />

bükümü, kord bükümü, dokuma, terbiye (reçine),<br />

ısı ile muamele, germe, kalenderleme, yapıştırıcı<br />

sürme, lastik üretimi ve kauçuk sertleştirme.<br />

EMNİYET KEMERİ<br />

Emniyet kemerleri ulaştırma araçlarında kullanılan<br />

aracın ani duruşu sırasında sürücünün veya<br />

yolcunun öne doğru hareketini sınırlayan (kişinin<br />

en fazla 30 cm öne doğru hareketine izin verir)<br />

ciddi yaralanmaları ve ölümleri yaklaşık %50<br />

oranında azaltan materyallerdir. Emniyet kemerleri<br />

saten ve ya dimi bağlantısında dar dokuma<br />

tekniğiyle üretilen kumaşlardır. Genellikle orak<br />

kancalı atkı atma sistemine sahip dar dokuma<br />

makinelerinde 46 mm genişlikte dokunur. Bu kumaşların<br />

üretiminde genellikle 1100 dtex ile 1670<br />

dtex yüksek mukavemetli filament polyester ip<br />

Hafif Otomotiv<br />

Velurlar<br />

Otomotiv<br />

uygulamalar için<br />

DI-LOUR<br />

4 – 7 <strong>Nisan</strong> <strong>2017</strong>, Cenevre<br />

Sizi stantımıza davet ediyoruz. Salon 1/2, Stant 2010<br />

© Oerlikon Neumag<br />

DiloGroup<br />

P. O. Box 1551<br />

69405 Eberbach / Germany<br />

Phone +49 6271 940-0<br />

Fax +49 6271 711 42<br />

info@dilo.de, www.dilo.de


36 PANORAMA<br />

Dünya tekstil teknolojilerinin<br />

geleneksel buluşma yeri:<br />

ITM 2018<br />

Traditional meeting place<br />

for the world<br />

textile technologies: ITM 2018<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

14-17 <strong>Nisan</strong> 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ITM<br />

2018 Fuarı’nın satışları tüm hızıyla devam ediyor. Fuar<br />

başvuru ve satışlarının 20 Eylül 2016’da başlamasının<br />

ardından dünya markalarından gelen yoğun katılım<br />

talepleri doğrultusunda, fuar alanındaki doluluk<br />

oranı %80’e ulaştı. ITM 2018 Fuarı’nda iplik makinelerinin<br />

sergileneceği 3. salon tamamen dolarken,<br />

diğer faaliyet konuları olan dokuma (2. salon), baskı<br />

& dijital baskı (5-6. salonlar), örme (7-8. salonlar) ve<br />

boya & terbiye (10-12-14. Salonlar) bölümlerinin de<br />

büyük bölümü şimdiden dolmuş durumda.<br />

YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR<br />

ITM, bugün dünya çapında bir marka haline geldi.<br />

Her geçen gün kapasitesi, katılımcısı artan,<br />

Türkiye’den ve dünya genelinden ziyaretçi akınına<br />

uğrayan ITM Fuarları, Türkiye’nin tek, dünyanın<br />

konusunda 3. En büyük fuarı konumundadır. 1-4<br />

Haziran 2016 tarihlerinde yapılan ITM 2016 Fuarı’nı,<br />

Türkiye’den ve 76 ülkeden 49.730 kişi ziyaret etti. Her<br />

düzenlendiğinde katılımcı ve ziyaretçi artısı kaydeden<br />

ITM Fuarları, bu doğrultuda başarısını sürekli<br />

artırıyor. Makine ve aksesuar üreticilerinden gelen<br />

yoğun katılım talebi, ITM 2018 Fuarı’nın bugüne kadar<br />

yapılan en büyük ITM olacağını işaret ediyor.<br />

Fuara bir yıl kala yerlerin % 80’inin dolmuş olması,<br />

hem sergi alanı hem de katılımcı sayısında önemli<br />

bir artış kaydedileceğini gösteriyor.


The sales of ITM 2018 that will be held on<br />

14-17 April 2018 continues at full speed. Following<br />

the start of exhibition applications<br />

and sales on 20th September 2016, the increasing<br />

participation demands coming<br />

from the world brands also increased the<br />

occupancy rate of the exhibition area up<br />

to 80%. While the 3rd hall, in which the yarn<br />

machines will be displayed at ITM 2018 Exhibition,<br />

the majority of the halls for weaving<br />

(2nd hall), printing and digital printing<br />

(5th and 6th halls), knitting (7th and 8th<br />

halls) and dyeing and finishing (10th, 12th<br />

and 14th halls) are almost full as well.<br />

Her geçen gün kapasitesi,<br />

katılımcısı artan, Türkiye’den<br />

ve dünya genelinden ziyaretçi<br />

akınına uğrayan ITM Fuarları,<br />

Türkiye’nin tek, dünyanın<br />

konusunda 3. En büyük fuarı<br />

konumundadır.<br />

ITM Exhibitions, whose capacity<br />

and participants increase every<br />

passing day and flooded by the<br />

visitors from Turkey and around the<br />

world, is the biggest fair of Turkey<br />

and the third biggest of the world.<br />

The great interest continues<br />

ITM has become a worldwide brand of<br />

today. ITM Exhibitions, whose capacity<br />

and participants increase every passing<br />

day and flooded by the visitors from Turkey<br />

and around the world, is the biggest<br />

fair of Turkey and the third biggest of the<br />

world. ITM 2016 Exhibition held on 1-4 June<br />

2016 was visited by 49.730 people from<br />

Turkey and 76 countries. Having shown<br />

participation and visitor increase during<br />

each event, ITM Exhibitions continue to<br />

increase its success in that direction. The<br />

intense participation demand coming<br />

from the machine and accessory producers<br />

point out that ITM 2018 Exhibition will<br />

be the biggest ITM that has been held<br />

until today. The fact that 80% of the places<br />

were reserved a year before the exhibition<br />

shows that a significant increase<br />

will take place in terms of both exhibition<br />

area and number of participants.


38 PANORAMA<br />

TEX - TEK Kimya ve<br />

Zschimmer & Schwarz<br />

Bursalı tekstilcilerle buluştu<br />

TEX - TEK Chemistry and<br />

Zschimmer & Schwarz<br />

meets textile suppliers of Bursa<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Tekay Grup bünyesinde tekstil kimyasalları üreten<br />

Tex-Tek Kimya, Zschimmer&Schwarz ile olan işbirliğini<br />

sektör paydaşlarına duyurmak için Bursa bölgesinde<br />

bir toplantı gerçekleştirdi. Bursa Hilton Otel’de düzenlenen<br />

ve sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla<br />

gerçekleşen etkinlikte, Tekay Grup Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Ömer Ünsal, poliamid ve polyester sektörüne<br />

Tex-TEK Kimya, who manufactures textile<br />

chemicals within the scope of Tekay<br />

Group, set a meeting in Bursa in order<br />

to announce their collaboration with<br />

Zschimmer&Schwarz to their industrial<br />

partners. The event that took place in<br />

Bursa Hilton Hotel with participation of


40 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

yönelik kimya branşında dünya lideri olan Alman firması<br />

Zschimmer&Schwarz yetkilileri, misafirleri teknik<br />

ürünler ile ilgili bilgilendirdiler. Katılımın yoğun olduğu<br />

organizasyonda, Ömer Ünsal konuşması esnasında,<br />

Tex-Tek Kimya’nın yapısına değinirken, Bursa’daki<br />

tekstilin gün be gün geliştiğini ve ihtiyaçları doğru<br />

karşılamanın önemini vurguladı. Poliamid ve polyester<br />

sektörüne yönelik kimya branşında dünya lideri<br />

olan Alman Zschimmer&Schwarz ile bir sözleşme imzaladıklarını<br />

belirten Ünsal, “Yaptığımız yeni işbirliği ile<br />

Tex-Tek Kimya olarak Zschimmer&Schwarz firmasının<br />

Türkiye’deki tek distribütörü olduk ve bundan sonraki<br />

süreçte hep beraber Türkiye piyasasına yenilikçi<br />

ürünler sunacağız” dedi. Ömer Ünsal, Türkiye’de poliamid<br />

ve polyester üretim ve boyamanın yanı sıra<br />

dijital baskının da yükselmeye başladığını söyledi.<br />

Amaçlarının Türkiye tekstil piyasasına bu tür ürünleri<br />

tanıtmak olduğunu vurgulayan Ünsal, özel ve katma<br />

değeri yüksek ürünler üreteceklerini dile getirdi.<br />

Katılımcılara geldikleri için teşekkür ederek konuşmasına<br />

başlayan Zschimmer&Schwarz Genel Müdürü<br />

Christian Bartsch ise firmalarının kuruluş hikayesini<br />

ve dünyada nerede oldukları hakkında özet bilgi<br />

verdi. Bartsch, “1894 yılında kurulan Zschimmer&Schwarz,<br />

tüm dünyada temsil ediliyor. Bir aile şirketi<br />

olan firma, devamlı büyümesini sürdürüyor. 14 ülkede<br />

28 şubemiz ve üretim tesisimiz vardır” dedi.<br />

Christian Barsch daha sonra Zschimmer&Schwarz<br />

firmasının Türkiye Satış Sorumlusu Jörg Müllenbach’ı<br />

konuşmacı olarak davet etti. Jörg Müllenbach konuşmasına<br />

başlarken Tex-Tek Kimya ile yaptıkları işbirliğinin<br />

2 firma için de çok olumlu olduğuna değinerek,<br />

ürünleri hakkında kısa bilgiler verdi. Sunumu esnasında<br />

özetle şu konulara değindi. “<strong>Tekstil</strong> yardımcı kimyasallarda<br />

ürünlerimiz; ön işlem, boyama ve son işlem<br />

World leading companies, Ömer Ünsal,<br />

Tekay Group Chairman of the Executive<br />

Board and Zschimmer&Schwarz<br />

authorities, World leading German<br />

Company in polyamide and polyester<br />

industry for Chemistry, informed their<br />

guests about technical products. During<br />

the speech of Ömer Ünsal in this<br />

active participated event, he mentioned<br />

about the structure of Tex-Tek<br />

Chemistry and he also emphasized the<br />

importance of right meeting the needs<br />

and that the textile in Bursa is improving<br />

day by day. Ünsal, who indicated that<br />

they have signed a contract with Zschimmer&Schwarz,<br />

World leading German<br />

Company in chemical industry<br />

of polyamide and polyester, said that<br />

they become the only distributor of Zschimmer&Schwarz<br />

in Turley as Tex-Tek<br />

Kimya with this new collaboration and<br />

that they will offer new products together<br />

to Turkish market. Ünsal also stated<br />

that the production of polyamide and<br />

polyester in Turkey started to grow as<br />

well as digital printing. He also expressed<br />

that their aim is to introduce these<br />

products to Turkey’s textile market and<br />

that they will produce special and high-value<br />

added products.<br />

Christian Bartsch, General Manager<br />

of Zschimmer&Schwarz, thanked the<br />

participants for their coming, informed<br />

people about the foundation of these<br />

companies and where their branches<br />

are. Bartsch:’’ Zschimmer&Schwarz,<br />

which was founded in 1984, represents<br />

all over the World. We are a family company<br />

and we continue to develop. We<br />

have 28 branches in 14 countries and we<br />

have production facility ’’ said.<br />

After his speech, Christian Barch, invited<br />

Jörg Müllenbach, Turkey Sales<br />

Representative of Zschimmer&Schwarz<br />

Company to the platform. Jörg Müllenbach,<br />

mentioned that the colaboration<br />

with Tex-Tek Chemistry is very<br />

efficient for both sides and he gave<br />

details about the products. He touched<br />

upon this titles during his speech:’’<br />

Our products in chemical textile can<br />

be grouped as pre-treatment, dyeing<br />

and final treatment. The importance<br />

of these ecological products are<br />

growing day by day and we as a company<br />

continue to follow innovations.<br />

We have 150 certified products. We<br />

also have products that approved by<br />

BlueSing. We are of the importance of


PANORAMA<br />

41<br />

water and time and we offer products<br />

that will shorten this process.’’<br />

After Jörg Müllenbach mentioned in<br />

brief about these products, he invited<br />

Andreas Schönfeld, Digital Printing<br />

Responsible to the platform for his presentation.<br />

Andreas Shönfeld, showed<br />

some growth samples of digital printing<br />

in Turkey and in World. ‘’ Rotary Screen<br />

Printing is a very common printing type<br />

in World (%65). However, digital textile<br />

is very new but it is growing very fast<br />

(1, 2 million per year). It is 30% per year.<br />

China is in the lead with 16%. There are<br />

30.000 Textile Digital Printing Machines<br />

in whole World. The 3% of digital textile<br />

printing facilities are in Turkey and 8%<br />

of production are made in here. The<br />

main reason of rapid growth of this<br />

industry is less faults and short length<br />

of term. We offer customer-oriented,<br />

true to the demand materials and systems<br />

of Diamontex Brand. We want to<br />

advance in terms of technic very fast<br />

and we want to have permanent place’’<br />

he said. During his speech about<br />

Diamontex products, Shönfeld showed<br />

their products and samples of printed<br />

fabric to the participants.<br />

olarak gruplandırılabilir. Ekolojik ürünlerin önemi her<br />

geçen gün artmaktadır ve firma olarak yenilikleri her<br />

daim takip etmekteyiz. 150 adet sertifikalı ürünümüz<br />

mevcuttur. Aynı zamanda ürünlerimizde BlueSing<br />

onaylı olanlar da vardır. Şu anda su ve zamanın ne<br />

kadar önemli olduğunun farkındayız ve proses kısaltan<br />

ürünler ile sizlere hizmet sunuyoruz.”<br />

Jörg Müllenbach önemli birkaç ürünün özetini geçtikten<br />

sonra Zschimmer&Schwarz firmasının Dijital<br />

Baskı Sorumlusu Andreas Schönfeld’i sunumunu<br />

yapması için kürsüye davet etti. Andreas Shönfeld<br />

konuşmasında dijital baskının dünyada ve Türkiye’de<br />

hızlı büyüyüşünü örneklerle gösterdi. “Rotasyon<br />

baskı, dünyada en yaygın şekilde kullanılan bir<br />

baskı çeşididir (% 65). Dijital tekstil baskıcılığı ise çok<br />

yeni olmasına rağmen çok hızlı büyüyor (1.2 milyon<br />

m2/yıl). Yıllık % 30 büyüyor. Bu sektörde % 16 ile Çin ilk<br />

sırada. Dünya’da yaklaşık 30.000 <strong>Tekstil</strong> Dijital Baskı<br />

makinesi var. Dijital tekstil baskı tesis sayısının % 3’ü<br />

Türkiye’de ve üretimin % 8’i burada yapılıyor. Dijital<br />

tekstil baskı sektörünün bu kadar hızlı gelişimi, hata<br />

payının az olmasından ve termin süresinin kısa olmasından<br />

kaynaklanıyor. Biz, firmaların taleplerine<br />

uygun, müşteri odaklı Diamontex markası altında<br />

malzemeler ve sistemler sunuyoruz. <strong>Teknik</strong> yönden<br />

piyasada hızlı şekilde ilerleyip, kalıcı bir yer edinmek<br />

istiyoruz” dedi. Sunumu esnasında Diamontex ürünlerinden<br />

bahsederken, kendi ürünleri ile basılmış kumaş<br />

örneklerini de salona gösterdi.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


44 PANORAMA<br />

Etikette ‘Ucuz üretimde<br />

‘Pahalı’ yatırımlara inanmayın!<br />

Don’t fall for the investments<br />

‘Cheap’ in tag but<br />

‘Expensive’ in production!<br />

Yatırımdan üretime kadar<br />

bütün süreç boyunca baskı<br />

profesyonellerinin fiyat yerine<br />

kalite odaklı düşünmesi gerektiğini<br />

söyleyen Serkan Çağlıyan,<br />

fiyat rekabetinde kaybedenin<br />

nihayetinde bunu yapan taraf<br />

olduğunu dile getirdi.<br />

Stating that professionals should think<br />

quality-oriented throughout the whole<br />

process from investment to production,<br />

Serkan Çağlıyan expressed that<br />

the loser in the price competition is<br />

ultimately the one who does this.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Dijital baskı teknolojileri pazarın üretim çeşitliliği<br />

talebi, yüksek hız beklentisi, yaygınlaşan<br />

çevresel ve sağlık kriterleri ile nihai ürünlere<br />

dönük kalite beklentisi ile gelişmeye devam<br />

ediyor. Geçmişte on yıllarda yaşanan teknolojik<br />

gelişmeler beş yılın altına indi. Her yıl yeni<br />

makinalar veya güncellemeler hayatımıza giriyor.<br />

Makine gövdesinden baskı kafalarına,<br />

boyalardan yazılıma kadar yoğun bir AR-GE<br />

çalışması ve teknoloji içeren baskı makineleri<br />

birer ticari mal olarak pazarda yer buluyor.<br />

Cezbedici fiyat kampanyalarının yoğun yaşandığı<br />

pazarda, yatırımınızda sizin için ‘doğru’<br />

olanı değil ‘en ucuz olanı’ tercih etmeniz<br />

pahalı sonuçlara yol açabiliyor. Dijital baskı<br />

sektöründe yatırım maliyetlerinin çok tartışılan<br />

bir konu olduğunu söyleyen Pigment Reklam<br />

firma sahibi Serkan Çağlıyan, sözlerini şöyle<br />

sürdürdü; “Arkasında yoğun bir teknolojik bilgi<br />

ve çalışma bulunan dijital baskı yatırımlarında<br />

Digital printing technologies continues to grow<br />

with market’s demand for manufacturing diversity,<br />

expectation for high speed, spreading<br />

nvironmental and healt criteria as well as high<br />

quality expectation towards end products.<br />

The developments occuring in decades now<br />

decreasedto under five years. New machineries<br />

and upgrades get into our lives every<br />

year. Printing machines including a very intense<br />

R&D work and technology from machine<br />

body to print heads, inks to software, take<br />

place in the market as a commercial good. In<br />

the market where tempting price campaigns<br />

occur, preferring the ‘cheapest’ one instead<br />

of the ‘right’ one for you can cause costly<br />

results. Saying that the investment cost is a<br />

much-debated issue in digital printing sector,<br />

Pigment Reklam company owner Serkan Çağlıyan<br />

continued thusly; “It is highly risky to make<br />

an investment by just looking at the price tag


Uluslararası <strong>Tekstil</strong> ve Esnek<br />

Malzeme Ürünleri İşleme Fuarı<br />

texprocess.com<br />

TECHNOLOGY<br />

CROSSING<br />

9. – 12. 5. <strong>2017</strong>, Frankfurt, Almanya<br />

Kıyafet endüstrisinin uluslararası erişim noktası<br />

Nereye bakarsanız bakın yenilik daima karşınızda. Tasarımdan lojistik ağına kadar<br />

tekstil işlemenin tüm değerlerini keşfedin. Burada <strong>Tekstil</strong> endüstrisinin geleceğe yönelik<br />

yeniliklerini ve sınırsız imkanlarını bulacaksınız. 30 farklı ülke’den tekstil teknolojisi<br />

üreticisiyle iletişime geçebilecek, pazarı etkileyen tanınmış sektör uzmanları ile önemli<br />

konularda bir araya gelme imkanı elde edeceksiniz. Tüm bunları ve daha fazlasını<br />

Uluslararası <strong>Tekstil</strong> ve Esnek Malzeme Ürünleri İşleme Fuarı Texprocess’de gerçekleştirebileceksiniz.<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel. 0212 296 26 26<br />

powered by:<br />

Eş zamanlı<br />

gerçekleştirilecek fuar:


46 PANORAMA<br />

sadece etiket fiyatlarına bakarak yatırım yapmak<br />

ciddi riskler taşıyor. Tropik iklimlerde yetişen etçil/<br />

etobur bitkiler vardır. Bunlar oldukça renkli görünümlü<br />

ve hoş kokuludur. Dolayısıyla arıları, kelebekleri,<br />

böcekleri kendisine çeker. Ancak aldatıcı kokusu<br />

ile kurbanını bir kez yakaladığı zaman iş işten geçmiştir.<br />

Fiyat rekabeti etçil bitkilerin yaydığı hoş koku<br />

gibi ucuz yatırım arayanları kendine çekiyor ve sonuç<br />

çok zaman firma için pahalıya mal oluyor” dedi.<br />

Halen yapılan ve yapılabilecek potansiyel baskı işi<br />

ve uygulamalarının yatırım sürecinde iyi incelenmesi<br />

gerektiğini belirten Çağlıyan, makinenin çalışırken<br />

ortaya koyduğu maliyetin ve makine ile birlikte verilecek<br />

teknik servisin fiyattan daha önemli kriterler olduğunu<br />

açıkladı. Çağlıyan; “Baskı yapılacak medya<br />

çeşitliliği, kullanılabilecek boya türleri, kürleme maliyeti,<br />

üretimdeki telef oranı, enerji-boya ve kimyasal<br />

tüketimi ve taslaktan fine art moduna kadar bütün<br />

baskılardaki gücü, hatta operatörlerin kolay kullanımı<br />

bile göz önünde tutulmadan sadece fiyata bakmak,<br />

zarar edilecek bir yatırıma imza atmak anlamına<br />

gelebilir” diye konuştu. Pigment Reklam’ın UV<br />

baskı alanında swissQprint ve HandTop, dijital kesim<br />

alanında ise bullmer markası ile pazara çözüm sunduğuna<br />

değinen Serkan Çağlıyan, kapsamlı çözümlerinin<br />

müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü aktardı.<br />

UV baskı ve dijital kesim alanında Pigment Reklam’ın<br />

pazarda başarısını kanıtladığını vurgulayan Çağlıyan,<br />

Türkiye’nin her yerine 7/24 güçlü ve kapsamlı<br />

teknik destekle ulaşabildiklerini açıkladı.<br />

on digital printing machines carrying a<br />

very intense technological background<br />

and work. There are carnivorous plants<br />

raising in tropical climates. These have<br />

a very colorful sight and pleasant smell.<br />

Thereby, they attract bees, butterflies<br />

and bugs to themselves. However, there<br />

is no whay back when they caught their<br />

victims with deceptive smell. Price competition<br />

attracts those who are looking<br />

for cheap investments just like the pleasant<br />

smell of these plants and the result<br />

always very costly for the company. ”<br />

Expressing that it is necessary to evaluate<br />

the potential printing process and<br />

applications making and to be made<br />

very well, Çağlıyan explained that the<br />

cost of machinery sets forth while operating<br />

and technical service to be given<br />

are more important criteria than the price<br />

tag. Çağlıyan stated; “It can mean<br />

to sign an invesrment that can make a<br />

loss by looking at just the price without<br />

considering the media diversity where<br />

the printing will be made, ink types to<br />

be used, curing cost, waste rate in the<br />

production, energy-ink and chemical<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

BASKI SEKTÖRÜ REKABET ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETMELİ<br />

Giriş seviyesinden endüstriyel boyuta kadar Türk baskı<br />

sektöründe binlerce oyuncunun yer aldığını dile<br />

getiren Çağlıyan Türk baskı sektörünün kriz dönemlerinde<br />

bile çift haneli rakamlarla büyüme elde ettiğini<br />

hatırlattı. Türk baskıcıların artık sadece Türkiye<br />

için değil çevre bölgeler ve hatta ihraç pazarları için<br />

üretim yapar hale geldiğini vurgulayan Çağlayan,<br />

baskı profesyonellerinin yeni yatırımlarla büyüme sürecini<br />

sürdürdüğünü, katıldıkları fuarlarda bunu bire<br />

bir gözlemlediklerini aktardı. Çağlıyan sözlerini şöyle<br />

sürdürdü; “Dış cephe uygulamaları, bina giydirmeleri,<br />

tabela, afiş, tekstil tabela, araç kaplama, cam uygulamaları,<br />

iç mekan düzenlemeleri ve daha birçok<br />

yeni alan en gözde uygulama alanları olarak dijital<br />

baskıcılara yeni fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar pazarda<br />

ciddi rekabeti beraberinde getiriyor. Artan firma sayısının<br />

getirdiği rekabet ne yazık ki, genelde kalite üzerinden<br />

değil daha düşük fiyat ile ele alınıyor. Sürdürülebilir<br />

bir iş için gereken sınırın altına inen fiyatlar, kısa<br />

vadede artan satışlar getirse de sonunda işi yapanın<br />

zarar hanesine yazılacaktır. Hatta bu durum piyasanın<br />

tümünü olumsuz etkiler ve yıkıcı bir fiyat dalgası<br />

piyasayı sarsabilir. Bunu daha önce gördük. Bunun<br />

önüne geçmek için yatırım sürecinden işi teslim sürecine<br />

kadar iyi hesaplanmış bir iş yönetimi gerçekleşmeli.<br />

Rekabet çerçevemizi genişletmeliyiz. Fiyatın<br />

değil kalitenin kendisini satmasını sağlamalıyız.”


use and the power in all prints from draft to fine art mode and<br />

even the easy-use of operators. ” Stating that Pigment Reklam<br />

offers solutions to the market with swissQprint ad HandTop in<br />

UV print and bullmer brand in digital cutting, Serkan Çağlıyan<br />

expressed that these extensive solutions receive great attention<br />

from the customers. Stressing that Pigment Reklam proved<br />

its success in the market in UV and digital cutting segments,<br />

Çağlıyan expressed that they could reach everywhere in Turkey<br />

7/24 with a powerful and extensive technical support.<br />

Print sector must expand its competition frame<br />

Saying that thousands of players take place in Turkish print sector<br />

from entry level to industrial size, Çağlıyan reminded that Turkish<br />

print sector gained growth in double-digits even in crisis terms.<br />

Emphasizing that Turkish printers now manufacture not only for<br />

Turkey but also for nearby regions and even for export markets,<br />

Çağlıyan stated that print professionals continue to grow with<br />

new investments and they observed that one to one at the fairs<br />

they joined. Çağlıyan continued thusly; “Exterior applications,<br />

on-wall advertising, signage, board, textile signage, vehicle coating,<br />

glass applications, interior regulationsand many popular<br />

application areas offer new opportunities to digital printers. These<br />

markets bring a serious competition in the market. The competition<br />

resulted from increasing firm numbers unfortunately is<br />

approached with lower price instead of quality. Even though the<br />

prices went down the limit necessary for a sustainable work, bring<br />

increasing sales in short term, at the end they will cause damage<br />

for the producer. As a matter of fact, this situation can affect the<br />

whole market negatively and a destructive price wave can afflict<br />

the market. We had seen that before. In order to prevent this,<br />

a very well evaluated business management from investment to<br />

delivery process, should take place. We must expand our competitive<br />

frame. We should make quality sell itself not the price.”<br />

expert at<br />

drawing<br />

your<br />

fibres to<br />

perfection<br />

Heat treatment and drawing of<br />

syn thetic filaments: rolls, godets,<br />

heating elements, on-line moni -<br />

toring, control systems, custom<br />

built machines. Engineered<br />

and pro duced in Switzerland<br />

Retech Aktiengesellschaft<br />

Lindenmattstrasse 16<br />

CH-5616 Meisterschwanden<br />

Phone: ++41 56 676 66 33<br />

Fax: ++41 56 676 66 36<br />

E-mail: info@retech.ch<br />

www.retech.ch


48 PANORAMA<br />

Texprocess’de<br />

dijital tekstil baskısı<br />

odak noktalı bir tema<br />

Digital textile printing<br />

a focal-point theme<br />

at Texprocess<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Dijital tekstil baskısı, bu yılki Texprocess’in<br />

odak noktası konularından biridir. İlk<br />

defa, Dünya <strong>Tekstil</strong> Bilgi Ağı (WTiN), Avrupa<br />

Dijital <strong>Tekstil</strong> Konferansı’nı Texprocess’de<br />

tutuyor. Texprocess Forum programında<br />

dijital baskı konusunda ayrı bir<br />

ders bloğu olacak. Ayrıca, Salon 6.0’daki<br />

Dijital <strong>Tekstil</strong> Mikrofaktörü, tasarım, dijital<br />

baskı ve kesim yoluyla hazırlanmaya kadar<br />

bir dizi tekstil üretim zinciri sunacak.<br />

Brother, Epson, Ergosoft ve Mimaki gibi<br />

birçok katılımcı dijital baskı teknolojilerini<br />

de sergileyecek. Messe Frankfurt’un<br />

<strong>Tekstil</strong> ve <strong>Tekstil</strong> Teknolojileri Markası Yönetimi<br />

Müdürü Michael Jänecke “Giysileri,<br />

teknik tekstili ve esnek malzemeleri<br />

işleyen sayısallaştırılmış teknolojilere olan<br />

artan talebe karşılık olarak dijital baskı<br />

konusunda programımızı genişletiyoruz.<br />

Bu program teknik tekstiller ve tekstilleri<br />

işleme şirketleri üreticileri için özel bir ilgi<br />

taşıyor” dedi. VDMA <strong>Tekstil</strong> Bakımı, Kumaş<br />

ve Deri Teknolojileri Genel Müdürü Elgar<br />

Straub: “Dijital tekstil baskı sayesinde,<br />

artık giyim, ayakkabı ve teknik tekstilleri<br />

doğrudan basmak mümkün. Bireyselleştirmeye<br />

yönelik genel eğilim göz önüne<br />

alındığında, konfeksiyon sektöründe bireyselleştirilmiş<br />

ürünler için talep artmaktadır.<br />

Bu, dijital tekstil baskısını giysileri ve<br />

Colour and function: digital textile printing is one of the<br />

focal-point themes at this year’s Texprocess. For the<br />

first time, the World Textile Information Network (WTiN)<br />

is holding the European Digital Textile Conference at<br />

Texprocess. And there will be a separate lecture block<br />

on digital printing in the programme of the Texprocess<br />

Forum. Moreover, the Digital Textile Microfactory<br />

in Hall 6.0 will present a textile production chain in<br />

action – from design, via digital printing and cutting,<br />

to making up. As well, numerous exhibitors, including<br />

Brother, Epson, Ergosoft and Mimaki, will be showing<br />

digital printing technologies. “We are expanding our<br />

programme on the subject of digital printing in response<br />

to the growing demand for digitalised technologies<br />

for processing garments, technical textiles and flexible<br />

materials. This programme is of particular interest to<br />

manufacturers of technical textiles and companies<br />

that process textiles”, says Michael Jänecke, Head of<br />

Brand Management, Textiles and Textile Technologies,<br />

Messe Frankfurt. Elgar Straub, Managing Director,<br />

VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies:<br />

“Thanks to digital textile printing, it is now possible to<br />

print apparel, shoes and technical textiles directly.<br />

Given the general trend towards individualisation, demand<br />

for individualised products is increasing in the<br />

apparel industry. This is turning digital textile printing<br />

into one of the future-oriented technologies for companies<br />

that process garments and textiles.”<br />

European Digital Textile Conference at Texprocess<br />

In cooperation with Texprocess and Techtextil, the<br />

World Textile Information Network (WTiN) will hold the<br />

European Digital Textile Conference at Texprocess<br />

for the first time. The focus of the conference will be<br />

on digital textile printing for adding functional and


50 PANORAMA<br />

tekstilleri işleyen şirketler için geleceğe<br />

yönelik teknolojilerden birine dönüştürüyor<br />

“şeklinde açıklamada bulundu.<br />

AVRUPA DİJİTAL TEKSTİL KONFERANSI<br />

TEXPROCESS’DE<br />

Dijital baskı teknolojisi de Texprocess Forum’da<br />

ayrı bir ders bloğunun konusu olacak.<br />

Bu uluslararası konferansta, bilim ve<br />

endüstri uzmanları, fuardan dört günün<br />

her günü 30’u aşkın konferans ve panel<br />

tartışmalarında sektör için büyük önemi<br />

olan konularla ilgili en son bulgular üzerine<br />

odaklanacaklar. Texprocess Forumu,<br />

Texprocess ve Techtextil’in ziyaretçileri için<br />

ücretsizdir ve Salon 6.0’da gerçekleştirilecektir.<br />

İlk defa üç ortak organizasyon ders<br />

blokları düzenliyor: DTB - Diyalog <strong>Tekstil</strong> Kıyafetleri,<br />

Uluslararası Giyim Federasyonu<br />

(IAF) ve Dünya <strong>Tekstil</strong> Bilgi Ağı (WTiN).<br />

DİJİTAL TEKSTİL MİKROFAKTÖRÜ<br />

<strong>Tekstil</strong> ve Lif Araştırma Denkendorf Alman<br />

Enstitüleri (DITF) ve ünlü tekstil şirketleri<br />

ile işbirliği içinde Texprocess, Hall<br />

6.0’da bütünüyle canlı olan birbirine<br />

bağlı tekstil üretim zincirini - Dijital <strong>Tekstil</strong><br />

Mikrofaktörü - sunmaktadır. Dijital baskı<br />

istasyonu, polyester üzerine süblimasyon<br />

baskısı ve pamuk ve harmanlanmış<br />

kumaşlarda pigment baskısı şeklinde<br />

büyük ölçekli mürekkep püskürtmeli<br />

baskı yapmaktadır. Üretim emirleri çeşitli<br />

baskı parametreleriyle esnek bir şekilde<br />

ve baskılı renk kombinasyonu ile<br />

birleştirilebilir. Bu istasyonda optimum<br />

baskı sonuçlarının elde edilmesi, Mimaki<br />

ve Ergosoft’un donanım ve yazılım<br />

ortakları, Coldenhove ve Monti Antonio’dur.<br />

Microfactory ortaklarının yanı<br />

sıra, Brother ve Epson da dahil olmak<br />

üzere diğer tanınmış şirketler Texprocess’deki<br />

tekstil ve konfeksiyon için son<br />

teknoloji baskı süreçleri sergileyecekler.<br />

decorative features to technical textiles. The WTiN<br />

European Digital Textile Conference will take place<br />

in ‘Saal Europa’ of Hall 4.0 The subjects to be covered<br />

in the lectures include direct yarn colouring<br />

in the embroidery plants (Coloreel, Sweden), plasma<br />

pre-treatment for textiles before digital printing<br />

(GRINP, Italy) and chemical finishing for textiles using<br />

inkjet printing technology (EFI-REGGIANI, USA).<br />

Texprocess Forum to spotlight digital printing technology<br />

Digital printing technology will also be the subject of<br />

a separate lecture block at Texprocess Forum. At this<br />

international conference, experts from science and<br />

industry will focus on the latest findings relating to<br />

subjects of major importance to the sector in over 30<br />

lectures and panel discussions on all four days of the<br />

fair. Texprocess Forum is free of charge for visitors of<br />

Texprocess and Techtextil and will be held in Hall 6.0.<br />

For the first time, three partner organisations are organising<br />

the lecture blocks: DTB – Dialogue Textile Apparel,<br />

the International Apparel Federation (IAF) and the<br />

World Textile Information Network (WTiN).<br />

Digital Textile Microfactory<br />

In cooperation with the German Institutes of Textile<br />

and Fibre Research Denkendorf (DITF) and renowned<br />

textile companies, Texprocess presents the complete<br />

interlinked textile production chain – the Digital Textile<br />

Microfactory – live in Hall 6.0. The digital-printing station<br />

shows large-scale inkjet printing in the form of sublimation<br />

printing on polyester and pigment printing on<br />

cotton and blended fabrics. Production orders can be<br />

combined flexibly and printed colour consistently with<br />

a variety of printing parameters. Ensuring optimum<br />

printing results at this station are hardware and software<br />

partners, Mimaki and Ergosoft, and Coldenhove<br />

and Monti Antonio. In addition to the Microfactory<br />

partners, other renowned companies, including Brother<br />

and Epson, will be showing state-of-the-art printing<br />

processes for textiles and apparel at Texprocess.<br />

Digital-printing outlook<br />

Originally developed for fashion fabrics, digital textile<br />

printing is also used for printing technical texti-<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


les, such as sports clothing, and textiles<br />

for the automobile industry whereby<br />

the primary focus is on functionalising<br />

textiles. For example, swimwear can be<br />

made more colour fast to resist frequent<br />

contact with water and chlorine,<br />

and exposure to the sun. Also, textiles<br />

can be finished by applying chemicals<br />

via an inkjet printer and thus be<br />

given dirt-repellent, antimicrobial and<br />

fire-retardant properties. Additionally,<br />

using an inkjet printer in the finishing<br />

process is advantageous in terms of<br />

sustainability and efficiency. Texprocess<br />

is being held concurrently with<br />

Techtextil, International Trade Fair for<br />

Technical Textiles and Nonwovens, for<br />

the fourth time (also from 9 to 12 May<br />

<strong>2017</strong>). Altogether, 1,662 exhibitors from<br />

45 countries and 42,000 trade visitors<br />

came to Frankfurt am Main for the 2015<br />

editions of Texprocess and Techtextil.<br />

Over 13,300 trade visitors attended<br />

specifically for Texprocess. They were<br />

supplemented by another 7,600 from<br />

the concurrent Techtextil.<br />

DİJİTAL BASKI GÖRÜNTÜSÜ<br />

Başlangıçta moda kumaşlar için geliştirilmiş<br />

olan dijital tekstil baskısı, spor<br />

kıyafetleri gibi teknik tekstiller ve otomobil<br />

endüstrisi için tekstil baskısında<br />

da kullanılır; bu sayede öncelikli odaklanma<br />

tekstilde işlev görür. Örneğin,<br />

mayo suya ve klora sık teması ve güneşe<br />

maruz kalmasından dolayı daha<br />

hızlı renklenebilir. Ayrıca, tekstiller bir<br />

mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kimyasallar<br />

uygulamak suretiyle bitirilebilir<br />

ve böylelikle kir tutmaz, antimikrobik ve<br />

yangın geciktirici özelliklere sahip olabilirler.<br />

Ek olarak, bitirme işleminde mürekkep<br />

püskürtmeli bir yazıcı kullanmak,<br />

sürdürülebilirlik ve verimlilik bakımından<br />

avantajlıdır. Texprocess, Techtextil,<br />

Uluslararası <strong>Teknik</strong> <strong>Tekstil</strong> ve Dokumasız<br />

Ürünler Fuarı ile eşzamanlı olarak dördüncü<br />

kez (aynı zamanda 9-12 Mayıs<br />

<strong>2017</strong> tarihleri arasında) gerçekleştiriliyor.<br />

Toplam 45 ülkeden 1.662 katılımcı ve<br />

42.000 ticaret ziyaretçisi Texprocess ve<br />

Techtextil’in 2015 sürümleri için Frankfurt’a<br />

geldi. 13.300’den fazla ticaret<br />

ziyaretçisi Texprocess için özel olarak<br />

katıldı. Eşzamanlı olarak Techtextil’den<br />

7.600 kişi olarak daha katıldı.


52 PANORAMA<br />

SIGN İstanbul <strong>2017</strong> katılımcılarına,<br />

Bakanlıktan özel destek<br />

Special support from Ministry to<br />

SIGN Istanbul <strong>2017</strong> participants<br />

Alanında Avrasya’nın en büyüğü olan Uluslararı<br />

SIGN İstanbul Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı<br />

Teknolojileri Fuarı, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından<br />

desteklenen, sektörel nitelikli 16 uluslararası fuardan<br />

birisi oldu. Bakanlığın yürürlüğe koyduğu yönetmelik<br />

gereği, SIGN İstanbul’a katılan firmalar, yer kirası ve<br />

stand konstrüksiyonu için yapacakları harcamaların<br />

yüzde 50’ye kadarlık kısmını geri alabiliyor. İFO Fuarcılığın<br />

4-8 Ekim <strong>2017</strong> tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde<br />

19.’sunu gerçekleştireceği organizasyona 31 ülkeden<br />

400 firmanın katılımı beklenirken, fuarı yurt içi ve<br />

yurt dışından 22.500 profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor.<br />

İhracata yönelik devlet yardımları kararı<br />

çerçevesinde hazırlanan 2014/4 sayılı sektörel nitelikli<br />

uluslararası yurt içi fuarların desteklenmesine ilişkin<br />

karar kapsamında SIGN İstanbul <strong>2017</strong>, T.C. Ekonomi<br />

Bakanlığı’nın desteklediği 16 uluslararası fuardan<br />

birisi oldu. Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik<br />

ve uygulama ile esaslardaki yükümlülükleri yerine<br />

getiren SIGN İstanbul <strong>2017</strong>’ye katılan firmalar, stand<br />

kurulumu ve yer kirası için yapacakları harcamaların<br />

yarısını geri alabilecek. Global ölçekteki her yeni<br />

organizasyondan, bir öncekinin üzerinde başarıyla<br />

çıkan SIGN İstanbul Uluslararası Endüstriyel Reklam<br />

ve Dijital Baskı Fuarı, 4-8 Ekim <strong>2017</strong> tarihlerinde Tüyap<br />

Beylikdüzü’nde 19. kez kapılarını açacak. Fuarda; Dijital<br />

Baskı, <strong>Tekstil</strong> Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim,<br />

Led & Led Ekran, Endüstriyel Baskı, Promosyon ve 3D<br />

Baskı başlıkları altında en yeni ürün, teknoloji, makine<br />

ve ekipman sergilenecek.<br />

Türkiye’de düzenlenen 500’ün üzerinde fuar arasında Bakanlığın destek verdiği<br />

16 organizasyondan birisi de SIGN İstanbul <strong>2017</strong> oldu.<br />

SIGN Istanbul became one of the 16 organizations that got supported by the<br />

Ministry among more than 500 fair organized in Turkey.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


International SIGN Istanbul Industrial Advertising and Digital Printing<br />

Technologies Fair which is the biggest in its field has become one<br />

of the 16 international fairs with sectorial quality that got supported<br />

by T.R. Ministry of Economy. According to the regulations put into<br />

force by the Ministry, the companies that participate in the SIGN<br />

Istanbul can retrieve 50 percent of their expenses to be done for<br />

area renting and booth construction. Participation from 400 companies<br />

from 31 countries and attendance from 22.500 professionals<br />

from abroad and domestics is being expected for the fair which will<br />

be actualized by İFO Fuarcılık for the 19th time in Tüyap Beylikdüzü<br />

between the dates of 4 and 8 October <strong>2017</strong>. SIGN Istanbul <strong>2017</strong> has<br />

become one of the 16 international fairs that got supported by the<br />

T.R. Ministry of Economy within the scope of the 2014/4 numbered<br />

decision about supporting the international domestic fairs with sectorial<br />

quality prepared pursuant to the decision of government<br />

supports towards exportation. Companies that participate in the<br />

SIGN Istanbul <strong>2017</strong>, which fulfills the liabilities in the essentials towards<br />

regulations and application put into force by the Ministry, can<br />

retrieve the half of their expenses to be done for booth construction<br />

and area rent. SIGN Istanbul International Industrial Advertising and<br />

Digital Printing Technologies Fair that successfully surpassed most of<br />

the each new organization within global scale, will be opening its<br />

doors for the 19th time in the Tüyap Beylikdüzü between the dates<br />

of 4 and 8 October <strong>2017</strong>. New products, technologies, machines<br />

and equipment under the titles of Digital Printing, Textile Printing,<br />

Sign Technology, Visual Communication, Led & Led Screen, Industrial<br />

Printing, Promotion and 3D Printing will be exhibited in the fair.<br />

Visit us at<br />

TECHTEXTIL<br />

Hall 3<br />

Booth 30<br />

ONE<br />

PROVIDER<br />

THOUSANDS<br />

SOLUTIONS<br />

Machinery for coating,<br />

laminating, embossing,<br />

printing, impregnation<br />

and prepreg.<br />

TECHNICAL TEXTILE<br />

www.santexrimar.com


54 PANORAMA<br />

Picanol Group, 2016’da<br />

en iyi sonucu elde etti<br />

Picanol Group reports<br />

million Euro profit in 2016,<br />

best result ever<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Daha önce açıklanan tahminlere paralel olarak,<br />

Picanol Group, 2016 mali yılının tamamında,<br />

2015 yılında kaydedilen 529.34 milyon avroya<br />

kıyasla % 20.8’lik bir ciro artışıyla temsil edilen<br />

toplam 639.78 milyon avro ciro elde etti. Bu, Picanol<br />

Grup’un, önceki rekor yılından daha iyi<br />

performanstı (2013 yılında 559.98 milyon avro<br />

ciroyu kaydetti) ve bu, Picanol Grubunun 80.<br />

yıldönümünü kutladığı yılda gerçekleşti. 2016<br />

yılında Dokuma Makineleri Bölümü rekor kıran<br />

bir yılı tecrübe etti. Kaliteye ve teknolojiye olan<br />

talebin artması, birçok pazarda güçlü satışlar<br />

ve artan pazar payı yarattı. Bu, Picanol’un 2016<br />

yılında piyasaya rekor sayıda dokuma makinesi<br />

sokarak sonuçta özellikle üretimde zirve yaptı.<br />

In line with the previously announced forecast,<br />

the Picanol Group realized a consolidated turnover<br />

of 639.78 million euros over the full 2016 financial<br />

year, which represented an increase in<br />

turnover of 20.8% compared to the 529.34 million<br />

euros recorded in 2015. This means that the Picanol<br />

Group outperformed its previous record year<br />

(a turnover of 559.98 million euros was recorded<br />

in 2013), and this all took place in the year that<br />

Picanol Group celebrated its 80th anniversary.<br />

In 2016, the Weaving Machines Division experienced<br />

a record breaking year. The growing demand<br />

for quality and technology created strong<br />

sales and an increased market share in many<br />

markets. This resulted in Picanol putting a record


PANORAMA<br />

55<br />

number of weaving machines on the market in 2016,<br />

thereby especially focusing on dealing with production<br />

peaks. The Industries Division also had a strong<br />

year and increased its contribution to the group<br />

result thanks to a higher turnover in various sectors.<br />

This allows the Picanol Group to achieve its strategic<br />

ambition to further diversify the activities of the<br />

group. The Picanol Group activities resulted in 2016<br />

in a net profit of 88.38 million euros compared to 60.6<br />

million euros in 2015. In addition, Tessenderlo Chemie<br />

nv contributed 31.34 million euros to the net result in<br />

2016 (compared to 25.09 million euros in 2015). The<br />

group closed 2016 with a net result of 119.73 million<br />

euros, compared to 85.69 million euros in 2015.<br />

Weaving Machines<br />

In 2016, the Weaving Machines Division experienced<br />

a record-breaking year. The growing demand for<br />

quality and technology created strong sales – mainly<br />

in Asia and Europe – and an increased market<br />

share in many markets. This resulted in Picanol putting<br />

a record number of weaving machines on the<br />

market in 2016, thereby especially focusing on dealing<br />

with production peaks. The sale of parts and<br />

accessories followed the positive trend of the weaving<br />

machines. In 2016, the OptiMax rapier-weaving<br />

machine was taken out of production and replaced<br />

by the OptiMax-i, which was launched in 2015 and is<br />

the fastest rapier-weaving machine in the world that<br />

is series-produced. In 2016, Picanol further invested in<br />

the renovation and modernization of its production<br />

facilities, including the upgrade of the automated<br />

warehouse and the logistics systems. In combination<br />

with further productivity and quality improvements,<br />

Picanol aims to enhance its competitiveness through<br />

these targeted investments in Ypres.<br />

Industries Division da güçlü bir yıl geçirdi ve<br />

çeşitli sektörlerde daha yüksek bir ciro elde<br />

ederek gruba katkısını artırdı. Bu, Picanol<br />

Grubunun grubun faaliyetlerini daha da<br />

çeşitlendirmek için stratejik hedefini gerçekleştirmesini<br />

sağlar. Picanol Group faaliyetleri,<br />

2016 yılında 88.38 milyon euro net kâr<br />

elde etti, 2015 yılında da 60.6 milyon euro<br />

olarak sonuçlandı. Buna ek olarak, Tessenderlo<br />

Chemie nv, 2015 yılında 25.09 milyon<br />

euro katkıda bulunarak 31.34 milyon euro<br />

katkıda bulundu. Grubun 2016 yılı net sonuçları<br />

119.73 milyon avro olurken, 2015 yılında<br />

85.69 milyon avro idi.<br />

DOKUMA MAKİNALARI<br />

2016’da Dokuma Makineleri Bölümü rekorlar<br />

kıran bir yılı tecrübe etti. Kaliteye ve teknolojiye<br />

olan artan talep, başta Asya ve Avrupa olmak<br />

üzere güçlü satışlar ve birçok pazarda artan<br />

pazar payı yarattı. Bu, Picanol’un 2016 yılında<br />

piyasaya rekor sayıda dokuma makinesi koyarak<br />

sonuçta özellikle üretim zirveleriyle uğraşmaya<br />

odaklandı. Parça ve aksesuar satışı,<br />

dokuma makinelerinin olumlu trendini izledi.<br />

2016 yılında OptiMax rapier dokuma makinesi<br />

üretildi ve 2015 yılında piyasaya sürülen ve seri<br />

üretilen dünyanın en hızlı dokuma makinesi<br />

olan OptiMax-i’nin yerini aldı. 2016 yılında Picanol,<br />

otomatik depo ve lojistik sistemlerinin<br />

güncellenmesi de dahil olmak üzere üretim<br />

tesislerinin yenilenmesi ve modernizasyonu<br />

için daha fazla yatırım yaptı. Daha fazla üretkenlik<br />

ve kalite iyileştirmeleri ile birlikte, Picanol,<br />

Ypres’deki bu hedefli yatırımlar yoluyla rekabet<br />

gücünü artırmayı hedeflemektedir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


58 SWISS SURVEY<br />

Cornelia Buchwalder,<br />

SWISSMEM Genel Sekreteri<br />

General Secretary, SWISSMEM<br />

İnovasyon<br />

İsviçre şirketlerinin<br />

DNA’sından geliyor<br />

Innovation<br />

is in the DNA<br />

of the Swiss<br />

companies<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

<strong>Tekstil</strong> makineleri endüstrisinin 2016 yılı değerlendirmesini<br />

yapan SWISSMEM (İsviçre <strong>Tekstil</strong><br />

Makineleri Birliği) Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder,<br />

İsviçre çıkışlı olarak Türkiye’ye yapılan<br />

ihracatlarında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık<br />

%52’ye yakın bir düşüş olmasına rağmen, Türkiye’nin<br />

halen İsviçre endüstrisinin en büyük 3 pazarı<br />

arasında yer aldığını bildirdi. Buchwalder,<br />

ayrıca bir çok makinenin Türkiye’ye üyelerinin<br />

dışarıdaki firmalarından geldiği için bu istatistiğe<br />

eklenmediğini ekledi. 2016 yılı içinde makine<br />

ihracatına yönelik toplam ihracat hacmi de bir<br />

önceki yıla kıyasla %31,4’lik düşüşle 685,1 Milyon<br />

İsviçre Frangı olarak kaydedildi.<br />

Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin, endüstrileri<br />

ve üyeleri çok önemli pazarlar olduğunu<br />

ve gelecekte de öyle kalacağını vurgulayan<br />

Buchwalder “Dernek olarak üyelerimizi çeşitli<br />

sebeplerden dolayı pazarlarında bir gerileme<br />

yaşayan ülkelerde destekliyoruz. Daha çok yakında,<br />

Mısır tekstil endüstrisini üyelerimizi (yeniden)<br />

buluşturmak için, 400 Mısırlı tekstil üreticisinin<br />

ve 14 üye şirketimizin katıldığı, iki günlük bir<br />

sempozyum düzenledik,” dedi.<br />

Euro karşısında güçlü İsviçre Frank’ının İsviçreli<br />

ihracatçılar için güçlük oluşturduğuna dikkat<br />

çeken Buchwalder, “İsviçre Ulusal Bankası’nın<br />

Evaluating the textile machinery industry for<br />

2016, Cornelia Buchwalder, General Secretary<br />

of SWISSMEM, stated that despite a decline of<br />

about 52 % in the exports to Turkey compared to<br />

the previous year, Turkey still remained on top 3<br />

markets of the Swiss textile machinery industry.<br />

Buchwalder also added that many of the machines<br />

come from the foreign factories of their<br />

Swiss members to Turkey and are therefore not<br />

included in the statistics. Total exports volume<br />

of machinery exports in 2016 was recorded at<br />

685,1 Million CHF with a decrease of 31,4% compared<br />

to the previous year.<br />

Pointing out that, countries like Turkey, China and<br />

India are and will stay very important markets for<br />

their industry and their members, Buchwalder<br />

said, “As an association we are supporting our<br />

members in countries that have had a downturn<br />

due to various reasons. Just very recently we<br />

organized a two-day symposium in Egypt, in order<br />

to (re-) connect the Egyptian textile industry<br />

with our member companies. 400 Egyptian textile<br />

manufacturers and 14 member companies<br />

have participated in that two-day event.”<br />

Stating that strong Swiss Francs as against Euro<br />

have posed challenges for Swiss exporters, Buchwalder<br />

said, “It is now more than two years


60 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

asgari İsviçre Frankı-Euro takas oranından vazgeçtiğinden<br />

beri iki yıl geçti. Bu ürünleri bir gecede<br />

%20 oranında pahalanan tüm İsviçre endüstrisi<br />

için büyük bir şok oldu. Ancak küresel<br />

pazardaki böylesine dramatik ve ani gelişen dezavantajların<br />

olumlu yönleri de oluyor. Şirketler<br />

maliyet yapılarını özenle hazırlamak zorunda kaldılar,<br />

bu da onların hızlı davranmalarını sağlayıp,<br />

onları zinde ve çevik tuttu. (Halen) güçlü İsviçre<br />

Frank’ından kaynaklanan bu zorlu ekonomik<br />

şartlarda tek bir üye bile kaybetmedik,” dedi.<br />

AR-GE’nin İsviçre’li şirketlerin DNA’sının bir parçası<br />

olduğunu ve bunun küresel analizlerde<br />

İsviçre’nin “İnovasyon Şampiyonu” olarak öne<br />

çıkmasının sebebi olduğuna dikkat çeken Buchwalder,<br />

“AR-GE ve sürdürülebilirlik boyutları<br />

çoğunlukla baş başa gitmekte ve dört temel<br />

boyutu kapsamaktadır: Çevresel, ekonomik,<br />

sosyal ve kültürel. Güvenliği artıran, atığı asgariye<br />

indiren, daha az enerji sarf eden ve azami<br />

yatırım getirisi sağlayan makineler sürdürebilir<br />

bir şekilde üretilmektedir. Böylesine bir makinenin<br />

üretilmesi operasyonel verimliliği, emniyeti,<br />

işlevselliği, üretkenliği, malzeme kullanımı, kullanım<br />

kolaylığı ve bakımı analiz eden bütünsel<br />

bir yaklaşım gerektirmektedir. Bizim İsviçre endüstrimiz<br />

de tüm bu boyutları dikkate alarak<br />

makinelerini üretmektedir,” diye vurguladı.<br />

Trade Switzerland Textile Machinery<br />

Jan-Dec 2016 vs. Jan-Dec 2015<br />

“Exports “Exports “Exports<br />

Country Rank Mio. EUR” ±EUR%” Share EUR”<br />

World 685,1 -31,4% 100,0%<br />

India 1 90,9 -26,3% 13,3%<br />

China 2 78,4 -16,5% 11,4%<br />

Turkey 3 72,3 -52,2% 10,6%<br />

Bangladesh 4 46,3 +15,7% 6,8%<br />

Germany 5 44,2 -23,9% 6,5%<br />

Italy 6 42,2 -30,5% 6,2%<br />

USA 7 33,4 -40,8% 4,9%<br />

Pakistan 8 24,4 -34,5% 3,6%<br />

Japan 9 24,1 -45,2% 3,5%<br />

Viet Nam 10 20,8 -0,5% 3,0%<br />

Czech Republic 11 16,6 +3,7% 2,4%<br />

Uzbekistan 12 12,3 -42,1% 1,8%<br />

Mexico 13 12,3 -38,8% 1,8%<br />

France 14 11,4 -35,0% 1,7%<br />

Thailand 15 11,1 -32,4% 1,6%<br />

Indonesia 16 10,3 -12,9% 1,5%<br />

Taiwan 17 9,3 -72,1% 1,4%<br />

Portugal 18 9,0 +27,5% 1,3%<br />

United Kingdom 19 6,9 -26,6% 1,0%<br />

Korea (South) 20 6,9 -2,0% 1,0%<br />

Algeria 21 6,5 +9,2% 1,0%<br />

Iran 22 5,8 -3,0% 0,8%<br />

Poland 23 5,6 +104,3% 0,8%<br />

Austria 24 5,4 -53,0% 0,8%<br />

Egypt 25 5,4 -61,0% 0,8%<br />

Belgium 26 5,3 -23,1% 0,8%<br />

Netherlands 27 5,2 -23,5% 0,8%<br />

Brazil 28 4,8 -53,7% 0,7%<br />

Hong Kong 29 4,7 -25,8% 0,7%<br />

Spain 30 4,2 -48,0% 0,6%<br />

Trade Switzerland with<br />

Turkey Textile Machinery 2006 to 2016<br />

Year “Exports Mio. EUR" “Exports ±EUR%"<br />

2006.......................................................113,7...........................-21,0%<br />

2007...................................................... 185,0..........................+62,7%<br />

2008........................................................ 76,4.......................... -58,7%<br />

2009.........................................................31,7.......................... -58,5%<br />

2010.........................................................97,3....................... +206,8%<br />

2011........................................................187,7..........................+92,9%<br />

2012...................................................... 151,2........................... -19,5%<br />

2013...................................................... 201,4......................... +33,2%<br />

2014.......................................................261,3..........................+29,8%<br />

2015...................................................... 151,2...........................-42,1%<br />

2016........................................................ 72,3.......................... -52,2%<br />

since the Swiss National Bank has abandoned<br />

the minimum Swiss franc-euro exchange rate.<br />

This was a shock for the whole Swiss industry, as<br />

their products got 20% more expensive overnight.<br />

But there are also positive aspects about<br />

such a dramatic and sudden disadvantage on<br />

the global market. Companies have to elaborate<br />

on their cost structure and have to act quickly<br />

–it keeps them fit and agile. We have not<br />

lost a single member in this difficult economic<br />

situation due to the (still) strong Swiss Franc.”<br />

Buchwalder also emphasized that R&D is part of<br />

the DNA of Swiss companies and this is why Switzerland<br />

often ranks as an “Innovation Champion”<br />

in global analyses, and added “R&D and<br />

sustainability aspects go hand in hand and cover<br />

the following four aspects: environmental,<br />

economic, social and cultural. Often the environmental<br />

aspect is primarily taken into consideration.<br />

But the other aspects are as important.<br />

Machines that improve safety, minimize waste,<br />

consume less energy and deliver maximum return<br />

on investment are designed and produced<br />

in a sustainable way. Building such a machine<br />

requires a holistic approach analysing operational<br />

efficiency, safety, functionality, productivity,<br />

material use, ease of operation and maintenance.<br />

Our Swiss industry – often ranking as global<br />

innovation champion – develops its machines in<br />

taking all these aspects into consideration.”<br />

Buchwalder, also said, “Our industry has worked<br />

hard for its today quality reputation. We<br />

can look back many years, decades even<br />

centuries as the textile machinery sector is<br />

one of the oldest-established Swiss industries.<br />

Many of the companies in our association of<br />

textile machinery manufacturers were founded<br />

in the second half of the 19th century,<br />

have gone through many ups and downs and<br />

have gained outstanding reputation over<br />

time. Having such a long history, the Swiss<br />

companies have constantly managed to anticipate<br />

changes, developed their business<br />

strategy and have continuously evolved.”


Retech AG İsviçre:<br />

Sentetik elyaflar için ilave değer yaratan<br />

uluslar arası ortağınız<br />

Retech, 40 yılı aşkın süredir, dünya çapındaki<br />

müşterilerine ilave değer sağlamak<br />

için sentetik elyaf proseslerine, özellikle<br />

de termal ve mekanik terbiye alanında<br />

parçalar ve kurulumlar geliştirmekte ve<br />

üretmektedir.<br />

Termal ve mekanik terbiye terminolojisinin<br />

arkasında büyük bir know-how ve teknik<br />

yeterlilik bulunmaktadır. Örnek: Termal terbiye<br />

iki yönde gider, ısıtma ve aynı zamanda aktif<br />

soğutma. Mekanik terbiye daha da büyük bir<br />

alanı kapsar; mükemmel fonksiyon ve nihai<br />

üründe üstün kalite için hayati önem taşıyan<br />

çok geniş farklı proses hızlarından başlayarak,<br />

godet silindirlerinin geniş aralıkta farklı kaplamaları<br />

gibi.<br />

RETECH parçaları ve kurulumları tekstil değer<br />

zinciri içinde önemli bağlantılardır. Piyasa<br />

lideri olarak, RETECH, mükemmel müşteri<br />

servisi ile yüksek teknoloji kurulumları<br />

sağlamak için ısıtma ve çekme elementlerinin<br />

tasarımı ve yapılmasında geniş Know-How’a<br />

sahiptir. Müşteri ihtiyaçlarına göre adapte<br />

edilen yenilikçi, verimli ve yüksek kalite çekim<br />

makinelerinin geliştirilmesi, aynı zamanda<br />

dönüştürülmesi ve yükseltilmesi ilave ve çok<br />

önemli konulardır. Yeni teknolojilerin entegrasyonu,<br />

çevresel koruma ve bakım maliyetlerinin<br />

düşürülmesi ile bağlantılı enerji kullanımı<br />

ve kullanıcı dostu olması gibi birçok konunun<br />

güçlendirilmesi için çok önemli hale geldi.<br />

Müşterinin ihtiyacı her ne olursa olsun; proses<br />

bileşenleri ister spor giyim için ister otomotiv<br />

veya lastik kord için teknik iplik olsun, bütün<br />

bunlar İsviçre üreticisi RETECH’in her özel alan<br />

için yaratıcılığının bir parçasıdır.<br />

RETECH’in tüm çabası, müşterilerin yararına<br />

yoğunlaşır ve müşterileri ile yakın ilişkiyi korur.<br />

Karşılıklı başarı firmanın bilgi birikimine ve<br />

müşteri odağına dayanır – her zaman ve her<br />

yerde RETECH İsviçre’nin kattığı değer ile …<br />

Kontak<br />

Retech Aktiengesellschaft<br />

Lindenmattstrasse 16<br />

5616 Meisterschwanden<br />

Switzerland<br />

T +41 56 676 66 33<br />

F + 41 56 676 66 36<br />

info@retech.ch<br />

www.retech.ch<br />

www.factor-plus.ch


62 SWISS SURVEY<br />

Archroma<br />

son derece sürdürülebilir<br />

bir yol kat etti<br />

Archroma treads<br />

a highly sustainable path<br />

Jamshoro, Pakistan’da açılan Archroma’nın<br />

ilk sürdürülebilir atık arıtma (SET) tesisi<br />

First sustainable effluent treatment (SET) facility<br />

of Archroma opened in Jamshoro, Pakistan<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Günümüzde tüketiciler ve moda markaları, bebek giysilerinden<br />

moda giysilerine ve ev tekstiline kadar, tekstil<br />

ürünlerinde hiç olmadığı kadar çok güven talep ediyor.<br />

Hem güvenli olduğu kanıtlanmış hem de üretimi çevreye<br />

zarar vermeyen ürünler konusunda giderek daha<br />

çok ısrarcı hâle geliyorlar. Bu da giysi markalarını daha<br />

çevre dostu çözümler bulmak üzere tedarik zinciri ortaklarıyla<br />

daha girişken ve koordineli bir yaklaşım benimsemeye<br />

itiyor. <strong>Tekstil</strong> işlemlerinin, boyama ve apreleme<br />

işlemlerinin çevresel etkilerini aktif olarak değerlendiriyorlar<br />

ve yalnızca ilgili yönetmeliklere uymanın artık<br />

yeterli olmadığını kabul ediyorlar. Global boya ve özel<br />

kimyasal maddeler şirketi olan Archroma’nın CEO’su<br />

Alexander Wessels’e göre, işte bu nedenle kimyasal<br />

madde tedarikçileri çevresel sorunları ele alırken daha<br />

ileriye etkili bir yaklaşım benimsemelidirler. “Sorumluluk<br />

Today more than ever consumers and<br />

fashion brands demand confidence in<br />

textile articles, from babywear to fashion<br />

apparel to home textiles. They increasingly<br />

are insisting on products that are<br />

both proven safe and whose manufacture<br />

does not harm the environment. That’s<br />

prompting apparel brands to take an<br />

aggressive and coordinated approach<br />

to working with their supply chain partners<br />

to find more environmentally friendly<br />

solutions. They’re actively evaluating<br />

the environmental impacts of textile treatment,<br />

dyeing and finishing processes<br />

– and they recognize that it’s no longer<br />

sufficient to merely comply with relevant


İSVİÇRE DOSYASI<br />

63<br />

regulations. This is all the more reason that<br />

chemical suppliers need to be proactive<br />

in their approach to addressing environmental<br />

issues, according to Alexander<br />

Wessels, CEO of Archroma, a global color,<br />

dyes and specialty chemicals company.<br />

“Responsible players willingly assume the<br />

challenge of investing and working tirelessly<br />

to find new processes, new technologies<br />

and new solutions, with the stated goal of<br />

making the textile manufacturing industry<br />

more sustainable. We owe such a commitment<br />

not only to our customers, employees<br />

and shareholders, but to the planet.”<br />

Some clothing brands have opted to forgo<br />

altogether the use of perfluorinated compounds<br />

(or PFCs) that previously had been<br />

widely used for their properties that help<br />

to repel water, stains and the like. Instead,<br />

they are looking now to nonfluorinated<br />

chemistries that can provide similar performance<br />

results. “Our recently launched<br />

SmartRepel ® technology, a waterproofing<br />

agent for outdoor clothing that not based<br />

of fluorine, is a bright demonstration of this<br />

commitment,” according to Wessels.<br />

This is indeed where a company such as Archroma<br />

can assist. Brand & Performance<br />

Textile Specialties is one of three business<br />

units of the Reinach, Switzerland-based<br />

firm. It supplies partners with chemicals for<br />

pre-treatment, dyeing, printing and finishing<br />

of textiles, and is collaborating closely<br />

with brands and textile manufacturers<br />

to address these important issues.<br />

Archroma is proud to be setting an<br />

example and taking the lead in sustainability<br />

when it comes to responsibly<br />

sourcing, manufacturing, handling and<br />

disposing of textile dyes and chemicals.<br />

Through its intense research and development<br />

efforts and application of innovative<br />

chemistries, the company has made numerous<br />

advancements that are making<br />

textile manufacturing more earth-friendly.<br />

It’s working closely with brand associations<br />

to help establish standards and<br />

management frameworks, as well as with<br />

the brands and their manufacturers. Back<br />

in 2012 Archroma launched its sustainability<br />

service, “ONE WAY”, which demonstrates<br />

the possibility of bringing together<br />

the dual objectives of ecology and economy.<br />

That tool has been a sustainability<br />

powerhouse for fashion brands and textile<br />

manufacturers, providing a fast, measurable<br />

and reliable approach to selecting<br />

chemical product and resource-saving<br />

process solutions. Late the following year,<br />

sahibi aktörler, tekstil üretim sektörünü daha sürdürülebilir<br />

duruma getirme yönünde belirtilen hedefle, yeni<br />

süreçler, yeni teknolojiler ve yeni çözümler bulmak üzere<br />

usanmadan yatırım yapma ve çalışma zorluğunu istekli<br />

bir şekilde kabul ediyorlar. Bu taahhüdü yalnızca müşterilerimize,<br />

çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza değil, aynı<br />

zamanda yaşadığımız dünyaya da borçluyuz.”<br />

Bazı giyim markaları su iticiliğine, lekelere ve bunun gibi<br />

unsurlara yardımcı olan özellikleri için geçmişte yaygın şekilde<br />

kullanılmakta olan perflor içeren bileşiklerin ( PFC’ler)<br />

kullanımını tamamen bıraktılar. Bunun yerine, benzer performans<br />

sonuçları sağlayabilecek olan flor içermeyen<br />

kimyasal maddeler arıyorlar. Wessels şöyle ifade etti: “Kısa<br />

süre önce piyasaya sürdüğümüz , dış mekan giysilerine<br />

yönelik flor bazlı olmayan su geçirmez SmartRepel ® teknolojisi<br />

bu taahhüdümüzü çok iyi bir şekilde yansıtmaktadır”.<br />

Alexander Wessels,<br />

CEO, Archroma<br />

Archroma CEO’su Alexander<br />

Wessels, “Sorumluluk sahibi aktörler,<br />

sektörde sürdürülebilirlik yönünde<br />

bir değişiklik oluşturma konusunda<br />

bilinçli, etik bir karar verdiler.”<br />

“Responsible players make a<br />

conscious, ethical decision to drive<br />

the change towards sustainability<br />

into the industry.” – Alexander<br />

Wessels, CEO of Archroma.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


64 SWISS SURVEY<br />

Bu, Archroma gibi bir şirketin yardımcı olabileceği bir durumdur.<br />

Brand & Performance Textile Specialties, Reinach-İsviçre<br />

merkezli firmamızın üç işletme biriminden biridir.<br />

İş ortaklarına, tekstil ürünlerinin ön işlemden geçirilmesi,<br />

boyanması, baskı yapılması ve aprelenmesi için kimyasal<br />

maddeler temin eder ve bu önemli konulara değinmek<br />

üzere markalar ve tekstil üreticileriyle yakın iş birliği yapar.<br />

Archroma, tekstil boyaları ve kimyasal maddelerinin sorumluluk<br />

sahibi bir şekilde temin edilmesi, imal edilmesi,<br />

kullanılması ve bertaraf edilmesi konusunda bir örnek<br />

teşkil etmekten ve öncülük yapmaktan gurur duymaktadır.<br />

Yoğun araştırma ve geliştirme çabalarıyla ve yenilikçi<br />

kimyasal maddelerin uygulanmasıyla şirket, tekstil üretimini<br />

daha çevre dostu hâle getiren çok sayıda ilerlemeler<br />

kaydetmiştir. Markalar ve onların imalatçılarının yanı<br />

sıra, standartların ve yönetim çerçevelerinin belirlenmesi<br />

için marka birlikleriyle yakın işbirliği yapmaktadır.<br />

Archroma, 2012 yılında ekoloji ve ekonominin ikili hedeflerini<br />

bir araya getirme olasılığını ortaya koyan<br />

“ONE WAY (TEK YÖN)” adlı sürdürülebilirlik servisini<br />

başlatmıştır. Bu servis ile , moda markaları ve tekstil<br />

imalatçıları için sürdürülebilirlik konusunda etkin bir<br />

güç olarak kimyasal ürün seçimi ve kaynak tasarrufu<br />

sağlayan süreç çözümleri seçme konusunda hızlı, ölçülebilir<br />

ve güvenilir bir yaklaşım sunmuştur.<br />

İzleyen senenin sonlarında, şirket Jamshoro, Pakistan’daki<br />

bir tekstil işletim alanı için ilk sürdürülebilir atık<br />

arıtma (SET) tesisini açmıştır. 371 milyon Pakistan Rupisi<br />

değerinde bir yatırımla, tesis, yüzde 80 oranında ciddi<br />

bir su geri kazanımını desteklemekle kalmamış, aynı zamanda<br />

sıfır sıvı boşaltımına dayalı atık arıtmaya olanak<br />

Archroma’nın dış mekan giysilerine yönelik flor bazlı olmayan<br />

su geçirmezlik teknolojisi SmartRepel ®<br />

Archroma’s SmartRepel ® technology, a waterproofing agent<br />

for outdoor clothing that not based of fluorine<br />

the firm opened its first sustainable effluent<br />

treatment (SET) facility for a textile<br />

operational site in Jamshoro, Pakistan.<br />

With an investment of 371 million PKR, the<br />

facility not only supported the substantial<br />

recovery of 80 percent of water but also<br />

allowed effluent treatment based on zero<br />

liquid discharge, fulfilling Pakistan’s very<br />

stringent National Environmental Quality<br />

Standards (NEQS) requirements.<br />

“That is probably one of the many reasons<br />

why WWF Pakistan honored Archroma late<br />

Archroma'nın koton ve selüloz bazlı kumaşlara yönelik<br />

geliştirdiği yeni “biyosentetik” boya serisi “EarthColors”<br />

Archroma’s new range of “biosynthetic” dyes for cotton<br />

and cellulose-based fabrics named “EarthColors”<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


66 SWISS SURVEY<br />

last year with its “Eco-innovation Award” at<br />

WWF’s Annual Green Office Network Meeting<br />

in Karachi,” Wessels comments. The<br />

award - presented by a Pakistani government<br />

official - noted Archroma’s continuous<br />

efforts to foster sustainable innovations<br />

aimed at preserving dwindling ground water<br />

reserves, and developing eco-efficient<br />

processes that reduce energy, process<br />

time and resource consumption.<br />

In 2014, meanwhile, Archroma launched a<br />

new range of “biosynthetic” dyes for cotton<br />

and cellulose-based fabrics named<br />

“EarthColors” that are designed to provide<br />

rich red, brown and green colors to denim<br />

and casualwear. In this patent-pending<br />

process, which was four years in the<br />

making, Archroma makes use of almond<br />

shells, saw palmetto, rosemary leaves, and<br />

other natural non-edible waste products<br />

that would otherwise be sent to landfill.<br />

“This new development is a step-change<br />

in dyes manufacturing and coloration technology<br />

using agricultural waste to make<br />

natural dyestuff,” Wessels said at the time.<br />

As he puts it: “We continuously challenge<br />

the status quo in the deep belief that we<br />

can make our industry sustainable.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

sağlayarak Pakistan’ın çok katı Ulusal Çevre Kalite Standartları<br />

(NEQS) gerekliliklerini yerine getirmiştir. Wessel<br />

şöyle ifade etmiştir: “WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)<br />

Pakistan’ın geçtiğimiz yılın sonlarında Karachi’deki WWF<br />

Annual Green Office (Yıllık Yeşil Ofis) Ağı Toplantısında<br />

Archroma’yı “Eko Yenilik Ödülü” ile onurlandırmasının<br />

birçok nedeninden biri de budur”. Pakistan devlet görevlileri<br />

tarafından takdim edilen ödül, Archroma’nın<br />

azalan yeraltı su rezervlerini korumayı ve enerji, işleme<br />

süresi ve kaynak tüketimini azaltan eko-verimli süreçler<br />

geliştirmeyi amaçlayan sürdürülebilir yenilikleri teşvik<br />

etme yönündeki sürekli çabalarına dikkati çekmiştir.<br />

Archroma aynı zamanda 2014 yılında, kot ve günlük giyim<br />

için yoğun kırmızı, kahverengi ve yeşil renkler sağlamak<br />

üzere tasarlanan “EarthColors” adında koton ve<br />

selüloz bazlı kumaşlara yönelik yeni bir “biyosentetik”<br />

boya serisi piyasaya sürmüştür. Hazırlık aşaması dört yıl<br />

süren ve patent başvurusu yapılmış olan bu süreçte,<br />

Archroma badem kabukları, cüce palmiye, biberiye<br />

yaprakları ve diğer doğal, gıda olarak tüketime uygun<br />

olmayan ve aksi takdirde katı atık sahasına gönderilecek<br />

olan atık ürünlerden yararlanmıştır.<br />

Wessels o dönemde şöyle ifade etmiştir: “Bu yeni gelişme,<br />

boya üretimi ve renklendirme teknolojisinde doğal boya<br />

maddeleri üretmek için tarımsal atıkları kullanan yenilikçi<br />

bir adımdır.” Sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Sektörümüzü<br />

sürdürülebilir hâle getirebileceğimize olan derin inancımızla<br />

mevcut durumu sürekli olarak zorluyoruz”.


68 SWISS SURVEY<br />

Schoeller ve Textilcolor<br />

yeni devrim polyester boyamayı<br />

geliştiriyor: ecodye<br />

Schoeller and Textilcolor<br />

develop revolutionary<br />

polyester dyeing: ecodye<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Ecodye - tekstil üreticisi Schoeller ve yardımcıları ile<br />

Textilcolor’daki boya uzmanları arasındaki İsviçreli<br />

işbirliğinden kaynaklanan heyecan verici yeni bir<br />

gelişmedir. Ecodye, özellikle polyester boyama işlemlerinde<br />

kullanılan yeni bir yardımcı konsepttir.<br />

Teknoloji boyama sürecini hızlandırır ve maliyetleri<br />

düşürmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda<br />

düşük bir kaynak talep seviyesiyle çevreyi korumaya<br />

yardımcı olur. Daha az zaman, daha az su,<br />

daha az enerji - yeni ecodye yardımcı konsepti,<br />

polyester iplikler ve parça ürünler için çevre dostu<br />

ecodye – an exciting new development, resulting<br />

from a Swiss collaboration between textile<br />

manufacturer Schoeller and auxiliaries and dyes<br />

specialists at Textilcolor. ecodye is a new auxiliary<br />

concept used, in particular, in polyester dyeing<br />

processes. The technology accelerates the dyeing<br />

process and contributes to cutting costs, while<br />

at the same time helping to preserve the environment<br />

with a low level of demand on resources.<br />

Less time, less water, less energy – the new ecodye<br />

auxiliary concept allows eco-friendly and


Uluslararası <strong>Teknik</strong> <strong>Tekstil</strong> ve<br />

Nonwoven Ürünleri Fuarı<br />

techtextil.com<br />

CONNECTING<br />

THE FUTURE<br />

9. – 12. 5. <strong>2017</strong>, Frankfurt, Almanya<br />

Geleceğin tekstil endüstrisini bu fuarda deneyimleyin. Dış mekanda<br />

ihtiyaç duyulan materyaller neler? Elyaf malzeme çok katlı yapı cephelerinde<br />

nasıl kullanılabilir? Techtextil bugünün büyüleyici tekstil<br />

olanaklarını yarının vizyonu ile birleştiriyor. Sizi yeni satış potansiyelleri<br />

ve gelir olanaklarını keşfetmeye bekliyoruz. Gelin ve Dünya’nın bu en<br />

büyük uzman ağında değerli bir portföy edinin.<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel. 0212 296 26 26<br />

Eş zamanlı<br />

gerçekleştirilecek fuar:


70 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

ve maliyet tasarrufu sağlayan boyama prosesleri<br />

sağlar. Isıtma fazını kısaltır, bu sayede proses süresini<br />

yüzde 30’u aşarak hızlandırır. Aynı zamanda,<br />

soğutma boya banyosunda temizlenebileceğinden,<br />

enerji tüketimini yüzde 20, su gereksinimini ise<br />

yüzde 25 oranında azaltmaktadır. Buna ek olarak,<br />

ecodye, polyester tekstildeki boyama seviyesini<br />

geliştirir. Nokta oluşumu ve boya aglomerasyonu<br />

neredeyse tamamen önlenmiş olur. Ecodye, iyi bir<br />

gölge dengesi sağlar ve partiden partiye gölgenin<br />

çoğalması gibi problemlerini önler, böylece<br />

çift boyama oranını düşürür ve boyama tesisinin<br />

kapasite kullanımını ve verimliliğini uzun vadede<br />

arttırır. Başarılı bir lanse aşaması sonrasında, ecodye<br />

bir çok olumlu test sonuçları sağladı. Teknoloji,<br />

Avrupa, Güney ve Orta Amerika, Türkiye, Bangladeş<br />

ve Çin başta olmak üzere dış giyim, spor giyim<br />

ve teknik örme kumaşlar gibi kategoriler dahil olmak<br />

üzere polyester işleme müşterileri tarafından<br />

kullanılmaktadır. “Ecodye geleceğin yardımcılarındandır.<br />

Bu yardımcı, konseptin gelişmesinde değil<br />

aynı zamanda tekstil uygulamasında da büyük<br />

bir uzmanlık gerektirir. Bu gelişmiş ürünü Textilcolor<br />

ile başarılı bir ortaklıkla geliştirmeyi memnuniyetle<br />

karşılıyoruz, “dedi Schoeller Technologies AG’nin<br />

COO’su Hans Kohn. Yeni teknolojinin çevre dostu<br />

ve maliyet tasarrufu sağlayan bir boyama işlemi<br />

sağladığı ispatlanmıştır. Ecodye, bluesign® sertifikasına<br />

sahiptir ve tüm tekstil formları, makineler<br />

ve yüzeyler ile mevcut boya tarifleri için uygundur.<br />

Ek bir yatırım veya dönüştürme gerektirmez. Her<br />

bir uygulama için potansiyel tasarruf, özel olarak<br />

geliştirilmiş bir hesaplama programı kullanılarak<br />

ayrı ayrı hesaplanabilir. İsviçre’de merkezi bulunan<br />

1868 yılında kurulan Schoeller Textil AG, yenilikçi<br />

tekstiller ve tekstil teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınması<br />

ve üretimi konusunda uzmanlaşmış yüksek<br />

performanslı tekstil üretiminde küresel bir liderdir.<br />

Çözüm odaklı ürünlerin sistem tedarikçisi olarak<br />

Schoeller, müşterinin özel gereksinimlerini karşılar<br />

ve müşterilerine ve ortaklarına somut katma değer<br />

sağlar. Schoeller Technologies AG, Schoeller<br />

Textil AG’nin bir yan kuruluşudur ve 2000 yılında küresel<br />

bir lisanslama şirketi olarak kurulmuştur. Ana<br />

şirketi tarafından geliştirilen tekstil bitirme teknolojilerini<br />

pazarlamaktadır. Ürünler, üretim ortakları için<br />

patentler ve ticari markalar şeklinde mevcuttur.<br />

Textilcol AG, tekstil yardımcı maddeleri, boyalar,<br />

pigmentler ve optik parlatıcıların geliştirilmesi,<br />

imalatı ve dağıtımı anlamına gelir. Yüksek düzeyde<br />

uzmanlık ve teknik yeterlilik ile şirket, tüm tekstil<br />

üretimi ve bitirme spektrumu boyunca müşterilerine<br />

yardım ve destek sağlamaya hazırdır.<br />

cost-saving dyeing processes for polyester yarns<br />

and piece goods. It shortens the heating phase,<br />

thus accelerating process time by more than<br />

30 percent. At the same time, it reduces energy<br />

consumption by 20 percent and the water requirement<br />

by 25 percent, as the goods can be cleaned<br />

in the cooling dye bath. In addition, ecodye<br />

improves the dyeing levelness in polyester textiles.<br />

Spots and dye agglomeration are almost completely<br />

avoided, and the precipitation on the goods<br />

that arises as a result of polyester oligomers is<br />

no longer evident. ecodye provides good shade<br />

stability and avoids reproduction problems from<br />

batch to batch, thus reducing the rate of double<br />

staining and increasing the capacity utilization<br />

and productivity of the dyeing mill on a long-term<br />

basis. Following a successful launch phase, ecodye<br />

has already been able to provide numerous<br />

positive test results. The technology is being used<br />

by polyester-processing customers in categories<br />

including outdoor, sportswear and technical knitted<br />

fabrics, primarily in Europe, South and Middle<br />

America, Turkey, Bangladesh and China. “ecodye<br />

is an auxiliary of the future. It requires not only<br />

great expertise in the development of the auxiliary<br />

concept but also in the textile application.<br />

We are pleased to have been able to develop<br />

this advanced product in successful partnership<br />

with Textilcolor,” said Hans Kohn, COO of Schoeller<br />

Technologies AG. The new technology has been<br />

proven to provide an eco-friendly and cost-saving<br />

dyeing process. ecodye is bluesign®-certified<br />

and is suitable for all textile forms, machines<br />

and substrates, as well as existing dye recipes. It<br />

requires no additional investment or conversion.<br />

The potential savings for each application can<br />

be individually computed using a specially developed<br />

calculation program. Founded in 1868<br />

with headquarters in Switzerland, Schoeller Textil<br />

AG is a global leader in high-performance textile<br />

manufacturing specializing in the sustainable<br />

development and production of innovative textiles<br />

and textile technologies. As a system supplier<br />

of solution-oriented products, Schoeller addresses<br />

specific customer requirements and supplies<br />

its customers and partners with tangible added<br />

value. Schoeller Technologies AG is a subsidiary<br />

of Schoeller Textil AG and was founded in<br />

2000 as a global licensing company. It markets<br />

textile-finishing technologies developed by its<br />

parent company. The products are available to<br />

production partners in the form of patents and<br />

trademarks. Textilcolor AG stands for the development,<br />

manufacture and distribution of textile<br />

auxiliaries, dyes, pigments and optic brighteners.<br />

With a high level of expertise and technical competence,<br />

the company is ready to provide help<br />

and support for its customers across the entire<br />

textile production and finishing spectrum.


72 SWISS SURVEY<br />

Benninger sayesinde<br />

daha çevre dostu bitim işlemi<br />

Even more environmentally<br />

friendly finishing<br />

thanks to Benninger<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Benninger, küresel tekstil, kimyasal elyaf, lastik ve<br />

konveyör bant imalat pazarlarına hizmet eden teknolojik<br />

olarak gelişmiş, yüksek mühendislik özelliklerine<br />

sahip tekstil bitiş aşaması ve lastik kablo çözümlerinin<br />

geliştirilmesi, tasarımı, üretimi ve servisinde<br />

dünya lideridir. Benninger için, sorumluluk üstlenmek<br />

tabii ki meselesidir. Şirket, gerçekten sürdürülebilirlik<br />

Benninger is the global leader in the<br />

development, design, manufacturing<br />

and service of technologically advanced,<br />

highly engineered textile finishing<br />

and tire cord solutions serving the global<br />

textile, chemical fibre, tire and conveyor<br />

belt manufacturing markets. For


74 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

için kararlıdır ve bu taahhüdü, yüksek kaliteli ürünlerin<br />

geliştirilmesine ve ekolojik olarak ses çıkaran<br />

süreçlere yatırım yaparak sergilemektedir. Benninger<br />

aktif olarak su ve enerjiden tasarruf sağlar. İlgili<br />

faktörlere bütünsel bir yaklaşım Benninger için ekolojik<br />

ve ekonomik endişeler arasındaki denge kadar<br />

önemlidir. Benninger, trikotaj için TEMPACTA yıkama<br />

buhar makinesi, triko ve dokuma kumaşlar için Benninger-Küsters<br />

DyePad ve şu anda da mevcut olan<br />

TRIKOFLEX tamburlu çamaşır makinesi dahil olmak<br />

üzere, sürdürülebilirlik konusuyla alakalı ürün portföyünü<br />

genişletti ve yeni ürünler geliştirdi. Büyük genişlikler<br />

için uygundur ve bu nedenle teknik tekstil<br />

uygulamaları için özellikle uygundur. TEMPACTA yıkama<br />

buhar makinesi, özellikle düşük gerilimli tüm yıkama<br />

işlemleri için geliştirildi ve esas olarak difüzyon<br />

yıkama (haslık yıkama) ve örme giyimin gevşemesi<br />

için kullanılmaktadır. Bir yıkama tamburu entegre<br />

edilebildiğinden, bir ara durulama işlemi veya yıkamanın<br />

ek yoğunlaştırılması mümkündür. Yeni geliştirilen<br />

Benninger-Küsters DyePad boyama bandı ile optimum<br />

erişilebilirlik ve optimum kısa, kılavuzlu kumaş<br />

çalıştırma üzerinde büyük önem verildi. Nip boyama<br />

seçeneği boya likörü tüketimini en aza indirmeye<br />

yardımcı olur ve son derece kısa partilerin ekonomik<br />

boyanmasına olanak tanır. Orijinal, Küsters S-silindir<br />

teknolojisi sayesinde, tamamen tekrarlanabilir,<br />

mükemmel boyama sonuçları garanti edilmektedir.<br />

Patentli çift silindirli teknolojiye dayanan ön ve<br />

arka yıkama efekti ile yeniden tasarlanan TRIKOFLEX<br />

tamburlu yıkama bölmesi, yüksek mekanik yıkama<br />

verimliliğini garanti eder. Sadece düşük, kontrollü<br />

kumaş gerginliği sağlamakla kalmaz aynı zamanda<br />

hassas kumaşlarda bile kırışsız kumaş taşınmasını<br />

sağlar. TRIKOFLEX tamburlu yıkama bölmesi, sentetik<br />

ve elastan elyafların kontrollü bir şekilde rahatlatılmasıyla<br />

bir başka avantaj da sunmaktadır. Tüm bu<br />

avantajlar TRIKOFLEX tamburlu yıkama bölümünü<br />

teknik tekstiller için de geçerli kılmaktadır. Bu alandaki<br />

tüm gereksinimleri karşılamak için bölme 5.400<br />

mm’lik bir çalışma genişliğinde mevcuttur. HYDRO-<br />

VAC su giderme sistemi ve orijinal Küsters bitim paleti<br />

teknik tekstil ürün ekini tamamlıyor. Bu, tekstil üreticilerine<br />

teknik tekstil alanında yeni seçenekler sunar<br />

- yalnızca teknolojik süreçler açısından değil, aynı<br />

zamanda minimum kaynak kullanımı ile. Benninger,<br />

her zaman çevre dostu tekstil terbiyesi ile eş anlamlı<br />

olmuştur. Bu sebeple Kaynak Yönetimi, Benninger<br />

için en önemli konulardan biridir. Sürdürülebilirlik konusundaki<br />

ana odak noktaları, sıfır deşarj üretimi, egzoz<br />

havası ve atık su geri kazanımı ve soda suyu geri<br />

kazanımıdır. Sıfır deşarj olarak adlandırılan üretimde,<br />

atık su geri dönüştürülür. Bir Benninger sistemi ile sıfır<br />

deşarj sağlamak için atık su miktarını düşürmek,<br />

diğer bir deyişle tamamen sudan arındırılmış üretim<br />

elde etmek mümkündür. Egzost havası ve atık su ısısı,<br />

yenilenebilir izolasyon vasıtasıyla radyasyonlu ısının<br />

basit bir şekilde indirgenmesiyle başlar ve silindir kurutucularında<br />

egzoz havası ısısının geri kazanımı için<br />

Benninger, assuming responsibility is a<br />

matter of course. The company is truly<br />

committed to sustainability and demonstrates<br />

this commitment by investing<br />

in the development of high- quality<br />

products as well as ecologically sounds<br />

processes. Benninger actively saves water<br />

and energy. A holistic approach to<br />

the relevant factors is just as important<br />

to Benninger as the balance between<br />

ecological and economic concerns.<br />

Benninger has consistently extended its<br />

product portfolio and developed new<br />

products relevant to the sustainability<br />

topic, of those the most important innovations<br />

include TEMPACTA washing<br />

steamer for knitwear, Benninger-Küsters<br />

DyePad for knitwear and woven fabrics<br />

and TRIKOFLEX drum washing machine,<br />

which is now also available for large widths<br />

and is therefore particularly suitable<br />

for technical textile applications. The<br />

TEMPACTA washing steamer was especially<br />

developed for all low-tension<br />

washing processes and is mainly used<br />

for diffusion washing (fastness washing)<br />

and for the relaxation of knitwear. As a<br />

washing drum can be integrated, an<br />

intermediate rinsing process or additional<br />

intensification of washing is possible.<br />

With the newly developed original<br />

Benninger-Küsters DyePad dyeing<br />

padder, great emphasis was placed<br />

on optimum accessibility and short, guided<br />

fabric runs. The nip dyeing option<br />

helps to minimize dye liquor consumption<br />

and enables economical dyeing<br />

of extremely short batches. Perfect,<br />

absolutely reproducible dyeing results<br />

are guaranteed by the use of the original<br />

Küsters S-roller technology. With<br />

the front and back washing effect,<br />

based on the patented double drum<br />

technology, the newly redesigned TRI-<br />

KOFLEX drum-washing compartment<br />

guarantees a high mechanical washing<br />

efficiency. It not only enables low,<br />

controlled fabric tension, but also crease-free<br />

fabric transport, even with sensitive<br />

fabrics. The TRIKOFLEX drum-washing<br />

compartment also offers another<br />

advantage by controlled relaxation of<br />

synthetic and elastane fibers. All these<br />

advantages also predestine the TRI-<br />

KOFLEX drum-washing compartment<br />

for use with technical textiles. To meet<br />

all requirements in this field, the compartment<br />

is available with a working width<br />

of 5,400 mm. The HYDROVAC water


76 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

yüksek verimli sistemler ile devam eder. Benninger,<br />

uygulama prosesine ve atık su hacmine bağlı olarak,<br />

hali hazırda yaygın olarak kullanılan atıksu ısı<br />

geri kazanım sistemlerinde bireysel olarak optimize<br />

edilmiş ısı eşanjörleri kullanmaktadır. Benninger’in<br />

portföyüne dahil ettiği soda suyu geri kazanımı,<br />

merserizasyon sırasında önemli avantajlar sunar. Zayıf<br />

soda suyu suyun buharlaşmasıyla yoğunlaşır ve<br />

sonra merserize etme işleminde yeniden kullanılabilir.<br />

Bu, müşterilerin hem ucuz hem de çevre dostu<br />

üretimden faydalanmasını sağlar. Son işlem alanında<br />

odaklanılacak bir başka alan daima kimyasalların<br />

minimum kullanımıdır. IMPACTA modülleri gibi<br />

akıllı uygulama sistemleri, aşırı likörü boşaltmak zorunda<br />

kalmadan ilgili proses için kimyasalların hassas<br />

bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu açıdan özellikle<br />

kaynak tasarrufu sağlayan bir süreç CPB reaktif<br />

boyama sürecidir. 2007’de KÜSTERS’in devralınması<br />

sonrasında Benninger, özellikle padder, ağartma ve<br />

buharlı alanların boyanmasında Küsters ve Benninger<br />

teknolojilerini başarıyla bir araya getirebildi.<br />

removal system and the original Küsters<br />

finishing padder supplements the range<br />

for technical textiles. This offers the<br />

textile manufacturers new options in<br />

the technical textile field – not only with<br />

regard to the technological processes,<br />

but also with minimum use of resources.<br />

The name Benninger has always<br />

been synonymous with environmentally<br />

friendly textile finishing. For this reason<br />

Resource Management is one of the<br />

central topics for Benninger. Individual<br />

concepts and solutions for minimizing<br />

resources will be presented at individual,<br />

topic-related island displays. Main<br />

areas of focus with regards to sustainability<br />

are zero discharge production,<br />

exhaust air and waste water heat<br />

recovery and lye recovery. In so-called<br />

zero-discharge production, wastewater<br />

is recycled. With a Benninger system it<br />

is possible to lower the wastewater quantity<br />

to achieve zero discharge, i.e.<br />

completely waste water free production<br />

can be achieved. Exhaust air and<br />

wastewater heat recovery starts with<br />

simple reduction of the radiated heat<br />

by means of innovative isolation and<br />

continues through to high-efficiency<br />

systems for exhaust air heat recovery<br />

on cylinder dryers. Benninger uses individually<br />

optimized heat exchangers in<br />

the wastewater heat recovery systems<br />

that are already in widespread use,<br />

depending on the application process<br />

and wastewater volume. Lye recovery,<br />

which Benninger included in its portfolio,<br />

offers considerable advantages<br />

during mercerization. The weak lye is<br />

concentrated by evaporating the water<br />

and is then available for reuse in<br />

the mercerization process. This enables<br />

customers to benefit from both inexpensive<br />

and environmentally friendly<br />

production. Another area of focus in<br />

the field of finishing is always minimum<br />

use of chemicals. Intelligent application<br />

systems such as the IMPACTA<br />

modules guarantee the precise application<br />

of chemicals for the respective<br />

process without having to draining off<br />

the excess liquor. A particularly resource-saving<br />

process in this respect is the<br />

CPB reactive dying process. After the<br />

take-over of KÜSTERS in 2007, Benninger<br />

was able to successfully combine<br />

the Küsters and the Benninger technologies,<br />

especially in the padder, bleaching<br />

and dyeing steamer fields.


78 SWISS SURVEY<br />

Retech godet ile katma değer<br />

Added value with Retech Godet<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Barbara Oswald, Retech AG<br />

Retech’in dikkatleri, enerjiden tasarruf<br />

etmek için ısıtma ve motor kapasitesini<br />

optimize etmek üzerine döndü. Yeni<br />

inovasyonun tüm gücü, bu inanç ve bu<br />

nedenle optimize edilmiş godete uyulmasını<br />

sağlar. Doğru ve en uygun godeti<br />

tanımlamak için, müşteri ve ekipman<br />

tasarımcısı arasındaki yakın işbirliği çok<br />

önemlidir. “Raf Ömrü” kanıtı diye bir<br />

şey yoktur. Kalıcı senkron mıknatıslı motor<br />

(PSM) temel alınarak, uygulama ve<br />

prosese göre farklı performans sınıflarında<br />

bulunan üç ana boyutta motor<br />

(80/90/112 boyutu) vardır. Bu üç motor<br />

türü için farklı silindir boyutları vardır. BG<br />

80 motor sınıfı için Ø 100 + 127 mm, BG 90<br />

orta sınıf için Ø 160 mm ve BG 112 motorlar<br />

için Ø 190 mm veya 220 mm. Bunlara<br />

ek olarak çeşitli uzunluklarda farklı silindir<br />

çapları vardır, sürecin ve müşterilerin<br />

gereksinimlerine göre. Isıtma tipi, yalnızca<br />

işlenecek malzeme, iplik büyüklüğü,<br />

iplik sayısı ve sargı sayısı, işlem hızları ve<br />

sıcaklıkları, çekme kuvvetleri gibi spesifik<br />

müşteri süreç verileri tarafından belirlenen<br />

ısıtılmış godet silindir boyutunun<br />

tanımlanmasından sonra kararlaştırılabilir<br />

+ ek olarak iplik özellikleri ile. Çoğu<br />

durumda, yukarıda açıklanan boyutlara<br />

sahip ısıtılmış godet silindirleri indüksiyonla<br />

ısıtılır. İster tek bölge veya çok bölgeli<br />

indüksiyon ısıtması olsun, süreç gereklilikleri<br />

temelinde müşteri ile birlikte verilen<br />

bir karar olmalıdır. Çok bölgeli bir godet<br />

rulosu seçildiğinde, sıcaklık sinyali Retech<br />

sıcaklık vericisi (UTR) vasıtasıyla iletilir<br />

ve işlenir. Karar tek bölgeli ısıtma lehine<br />

sonuçlanırsa, müşteri dönen bir PT100 ve<br />

Retech’s attention turned always to optimize heating<br />

and motor capacity in order to save energy. The<br />

whole power of new innovation leads to fulfill this credo<br />

and therefore to the optimized godet. To define<br />

the right and best suited godet a close collaboration<br />

between customer and equipment designer is very<br />

important. There is no such thing as an “off the shelf”<br />

godet. Based on the permanent synchronous magnet<br />

motor (PSM), there are three main sizes of motor<br />

(size 80 / 90 / 112), which are available in different<br />

performance classes according to the application<br />

and process. For these three types of motor there are<br />

different roll sizes. Ø 100 + 127 mm for the small class<br />

of motor BG 80, Ø 160 mm for the middle class BG 90<br />

and Ø 190 mm or 220 mm for the motors with BG 112.<br />

In addition to these there are different roll diameters<br />

in various lengths, equally coordinated with the process<br />

and the customers’ requirements. The type of<br />

heating can be decided only after definition of the<br />

heated godet roll size, which is determined by specific<br />

customer process data such as the material to be<br />

processed, yarn count, number of threads and wraps,<br />

process speeds and temperatures, draw forces + yarn<br />

properties. Heated godet rolls with dimensions described<br />

above are heated by induction in most cases.<br />

Whether as a single zone or multi-zone induction heating<br />

should be is a decision made together with the<br />

customer on the basis of the process requirements.<br />

When a multi-zone godet roll is selected, the temperature<br />

signal is transmitted and processed by means<br />

of the Retech temperature transmitter (UTR). If the decision<br />

falls in favour of single zone heating, the customer<br />

has the choice of recording the temperature by<br />

means of a rotating PT100 and transmitter (UTR) or by<br />

means of a fixed PT100 whereby the temperature is<br />

detected in the air gap of the rotating roll. The effective<br />

requirements of the customer and of the process<br />

are agreed jointly. A further point is the determination<br />

of the mounting flange (interface with the machine<br />

face). In this case interesting possibilities are available<br />

in order to offer to the customer a multi-functional<br />

flange, which can be applied either as a fixed unit or<br />

as a swiveling version to enable the angle to be adjusted.<br />

Alternatively heated godet rolls are also available<br />

with their own bearings building on the modular<br />

concept already mentioned. This can be used for a<br />

very low speed application, which also allows a gear<br />

reducer and servomotor combination to be inserted<br />

if required. They are of interest also to customers who<br />

4 Isıtma Zonu ve Döner Sıcaklık Sensörü ile ısıtılmış godet<br />

Heated godet with 4 Heating Zones and Rotating Temperature Sensor


80 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

verici (UTR) veya sabit bir PT100 vasıtasıyla<br />

sıcaklığı kaydetmeyi seçebilir. Müşterinin<br />

ve sürecin etkin gereklilikleri birlikte<br />

kararlaştırılmıştır. Bir diğer nokta, montaj<br />

flanşının belirlenmesi (makine yüzü<br />

ile arayüz). Bu durumda, müşteriye, açı<br />

ayarlanabilmesi için sabit bir ünite veya<br />

döner versiyon olarak uygulanabilen çok<br />

fonksiyonlu bir flanş sunmak için ilginç<br />

olanaklar mevcuttur. Alternatif olarak<br />

ısıtılmış godet silindirleri, daha önce sözü<br />

edilen modüler konsepte dayanan kendi<br />

rulmanlarıyla da temin edilebilir. Bu, gerektiğinde<br />

dişli redüktör ve servo motor<br />

kombinasyonunun takılmasına izin veren<br />

çok düşük hızlı bir uygulama için kullanılabilir.<br />

Bunları bir kayış tahriki ile birlikte<br />

kullanmak isteyen ve bu sayede merkezi<br />

olarak birkaç ısıtılmış kerte silindir sürmek<br />

isteyen müşterilere de ilgi duyuyorlar.<br />

“Kek üzerine krema” olarak, ilaveten, belirli<br />

sıcaklıklarda aktif ısıtmaya alternatif<br />

bir çözüm olabilecek şekilde, doğru sıcaklıkta<br />

kontrol edilen sıvı soğutmalı bir<br />

godet silindiri uygulanmaktadır. Burada,<br />

yukarıda açıklanan boyutlara sahip kanıtlanmış<br />

modüler ısıtılmış godet silindirler<br />

konseptine dayanıyoruz. Bu bireysel modüler<br />

sistem sayesinde müşteriye hem<br />

teknik, hem de ticari bir çözüm önermek<br />

ve böylece aranan katma değeri elde<br />

edebilir ve sunabiliriz. Bu, finansal sınırlamaların<br />

teknik yürütmeyi genellikle etkilediği<br />

bilgisi dahilindedir. Müşterilerimizle<br />

birlikte, ayrıntılı açıklanan prosedür vasıtasıyla<br />

spesifik ihtiyaç için katma değer<br />

üretiyoruz. Bu, somut terimlerle, müşterilerimizin<br />

standart arşiv ürününü mevcut<br />

aralığa ait olduğu için uygulamak zorunda<br />

olmadığı anlamına gelir. Evet, müşterilerimiz<br />

ihtiyaçlarına tam olarak uyan ve<br />

özellikle performans ve enerji alanında<br />

en iyi şekilde ayarlanmış bir ürün alırlar.<br />

Isıtma ve motor için gerekli enerjinin<br />

doğru hesaplanması yapılır ve bu yolla<br />

toplam elektrik optimize edilebilir. Doğru<br />

frekans invertörünün boyutu da hesaplanır,<br />

böylece yatırımda daha fazla tasarruf<br />

sağlanır, ancak her şeyden önce<br />

günlük operasyonda yönetilir. Bu düzenleme,<br />

makine üreticisi için ideal çözümler<br />

üretmemizi sağlar. Öte yandan bize son<br />

kullanıcı ile işbirliği için temel sağlar (İplik<br />

üreticisi ve Araştırma merkezleri). Retech,<br />

açıklanan modüler ısıtılmış godet silindir<br />

sistemi temel alınarak bugün başka görevler<br />

üstlenebilir. Bir makine imalatçısı<br />

durumunda yaygın olarak tanımlanan<br />

arayüz olan sıcaklık sinyalinin esas olawant<br />

to use them in conjunction with a belt drive and<br />

thereby to drive several heated godet rolls centrally.<br />

As the „icing on the cake“, there is in addition the<br />

application of a liquid cooled godet roll controlled to<br />

the correct temperature, which can be an alternative<br />

solution to active heating for certain processes.<br />

Here also we rely on the proven modular concept of<br />

heated godet rolls with dimensions described above.<br />

By means of this individual modular system we can<br />

offer to the customer a ‘made to measure’ technical<br />

as well as a commercial solution and thereby achieve<br />

and present the sought after added value. This is<br />

in the knowledge that often the financial limitations<br />

influence the technical execution. Together with our<br />

customers we work out an added value for the specific<br />

requirement by means of the detailed described<br />

procedure. This means in concrete terms that our<br />

customers is not obliged to apply a standard catalogue<br />

product just because it belongs to the current<br />

range. No, our customers receive a product exactly<br />

tailored to their needs and which is tuned optimally,<br />

especially in the range of performance and energy.<br />

The accurate calculation of the necessary energy for<br />

heating and motor is made and by this means the<br />

total electrics can be optimized. The size of the correct<br />

frequency inverter is calculated also so that further<br />

savings in investment are achieved but above all<br />

managed in the daily operation. This arrangement<br />

allows us to generate ideal solutions for the machine<br />

manufacturer. On the other hand it offers us the<br />

basis for cooperation with the end user (Yarn producer<br />

and Research centers). Retech is able to take on<br />

further tasks today based on the described modular<br />

heated godet rolls system. Whereas it is mainly the<br />

„handing over“ of the temperature signal that is the<br />

commonly defined interface in the case of a machine<br />

manufacturer, the end user wishes usually the<br />

complete regulation of the draw section.<br />

And here is the second focus for our development team<br />

A simple, flexible platform in order to reproduce the<br />

different heated godet rolls, heaters and types of<br />

transmission with a basic software.. Today Retech<br />

possesses diverse preconfigured modules, which<br />

can be put together in different ways depending on<br />

the project and plant specification. As an example<br />

there is an ultra-flexible research draw unit, which<br />

consists of heated godet rolls with either rotating<br />

and multizone temperature sensors or of heated<br />

godet rolls with stationary sensors. Thanks to following<br />

the market with products and components,<br />

which can be adapted simply and quickly to the<br />

respective requirements, our customers are able<br />

to enjoy work without problems. When required we<br />

even hand over individual software modules to the<br />

customer, so that in time they can extend further<br />

the plant and can adapt to their changing needs.<br />

These more or less unique possibilities are available<br />

thanks to the well-known tools, which are accepted


82 SWISS SURVEY<br />

rak “teslim edilmesi” olduğu halde, son<br />

kullanıcı çoğunlukla çekme bölümünün<br />

tamamen düzenlenmesini ister.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

İşte gelişim ekibimizin ikinci odak<br />

noktası<br />

Farklı ısıtmalı godet rulolarını, ısıtıcıları ve<br />

iletim türünü temel bir yazılım ile üretmek<br />

için basit, esnek bir platform... Bugün Retech,<br />

projeye ve tesis özelliklerine bağlı olarak<br />

farklı şekillerde bir araya getirilebilen<br />

çeşitli önceden yapılandırılmış modüllere<br />

sahiptir. Bir örnek olarak, dönen ve çoklu<br />

sıcaklık sensörleri veya sabit sensörler ile<br />

ısıtılmış godet silindirlerinden oluşan ultra<br />

esnek bir araştırma çekme ünitesi bulunmaktadır.<br />

Müşterilerimiz, ihtiyaçlarına<br />

kolayca ve çabucak adapte edilebilen<br />

ürün ve bileşenleri içeren pazarı takip<br />

ederek sorun yaşamadan keyif alabilirler.<br />

Gerektiğinde bireysel yazılım modüllerini<br />

müşteriye teslim ederiz, böylece zamanla<br />

tesisi genişletebilir ve değişen ihtiyaçlarına<br />

adapte olabilir. Günümüzde global pazarda<br />

çokça kabul gören tanınmış araçlar<br />

sayesinde az ya da çok benzersiz olanakları<br />

elde edebilirsiniz. Müşterilerimiz, ileride<br />

atılacak adımları birlikte uygulamak için,<br />

uzmanları ellerinde bulundurmaktadır. RE-<br />

TECH’in bileşenleri ve tesisleri, tekstil katma<br />

değer zinciri içerisinde önemli bağlantılardır.<br />

Pazar lideri olarak RETECH, mükemmel<br />

müşteri hizmetleri ile yüksek teknoloji tesisatları<br />

sağlamak için ısıtma ve çekme elemanlarının<br />

tasarımı ve inşasında kapsamlı<br />

bir uzmanlığa sahiptir. Müşterinin özelliklerine<br />

göre uyarlanmış yenilikçi, verimli<br />

ve yüksek kalitede çekme makinelerinin<br />

geliştirilmesi yanı sıra dönüştürme ve iyileştirme<br />

ek ve hayati konulardır. Yeni teknolojilerin<br />

entegrasyonu, bakım maliyetinin<br />

düşürülmesi ve kullanıcı dostu operasyon<br />

ile birlikte çevre koruma ve enerji kullanımı<br />

da dahil olmak üzere birçok açıdan<br />

sürdürülebilirliği sağlamak için zorunlu<br />

hale gelmiştir. Müşterilerin ihtiyaçları ne<br />

olursa olsun, ister teknik iplik için, ister spor<br />

malzemeleri, tıbbi uygulamalar için, ister<br />

otomotiv veya lastik kord için kullanılan<br />

proses bileşenleri, hepsi İsviçreli üretici RE-<br />

TECH’in her bir alanda özel bir parçasıdır.<br />

RETECH’de tüm çaba her zaman müşteriye<br />

sağlanan fayda ve müşterilere yakın<br />

temas üzerinde odaklanmaktadır. Karşılıklı<br />

başarı, öncelikle şirketin bilgi ve müşteri<br />

odaklılığına dayanır - her zaman ve sadece<br />

RETECH İsviçre’den katma değerli her<br />

yerde. Mavi iplik ilerleyip müşterilerimizin<br />

ilhamına yeni olanaklar sağlar.<br />

Isı yalıtım kutusunda birinci ile ikinci ısıtmalı godet rulo ikilisine<br />

ayarlanabilir adımlarla Araştırma İşlemleri için Ünite Çizimi<br />

Draw Unit for Research Operations with adjustable steps from<br />

the first to the second heated godet roll duo within heat insulation box<br />

widely today on the global market. So our customers<br />

also have in effect specialists at their disposal,<br />

in order to implement any further steps together. RE-<br />

TECH´s components and installations are important<br />

links within the textile added value chain. As the<br />

market leader, RETECH possesses extensive Know-<br />

How in design and construction of heating and<br />

drawing elements in order to provide high technology<br />

installations with excellent customer service.<br />

The development of innovative, efficient and high<br />

quality draw machines adapted to the customer’s<br />

specification, as well as their conversion and upgrading<br />

are additional and vital topics. Integration<br />

of new technologies has become essential in order<br />

to achieve sustainability in many respects including<br />

environmental protection and energy usage in<br />

combination with maintenance cost reduction and<br />

user-friendly operation. Whatever the customers<br />

needs, whether process components for technical<br />

yarn, for sports wear and medical applications as<br />

well as for automotive or tire cord, these are all part<br />

of the creativity of the Swiss manufacturer RETECH<br />

in each specific field. At RETECH the entire effort is<br />

always focused on delivering customer benefits and<br />

keeping a close contact to the clients. The mutual<br />

success is primarily based on the company knowledge<br />

and customer focus - at all times and in every<br />

location with added value exclusively from RETECH<br />

Switzerland. The blue thread moves on and leads to<br />

new possibilities for our customer’s inspiration.


84 SWISS SURVEY<br />

Techtextil’de SSM DURO ile<br />

yeniden tanımlanmış esneklik<br />

Redefined flexibility with<br />

SSM DURO displayed at Techtextil<br />

​SSM displayed it's latest solution for spreading, splitting and<br />

winding of carbon on the joined booth of ITA at JEC World<br />

SSM karbonun serimi, trimlenmesi ve sarımı üzerine<br />

en son çözümlerini JEC World'de ITA ile ortak standında sundu<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

SSM, 9 Mayıs-12 Mayıs <strong>2017</strong> tarihleri arasında<br />

Almanya’nın Frankfurt kentinde gelecek Techtextil’e<br />

katılımlarını açıkladı. Techtextil, teknik<br />

tekstiller ve dokunmamış ürünler için Avrupa’nın<br />

önde gelen fuarıdır. Gösterim, modern<br />

tekstil teknolojilerinin tümünü kapsayan oniki<br />

uygulama alanını kapsıyor. SSM sarım makinesini<br />

teknik iplikler için gösterecek. Özel üretilmiş<br />

yüksek performanslı ipliklerin benzersiz özellikleri,<br />

bu tür ipliklerin diğer klasik malzemeleri çok<br />

çeşitli uygulamalarda kullanmasına yardımcı<br />

olur; Böylece teknik tekstillerin kullanımını ve<br />

SSM announce their participation to the forthcoming<br />

Techtextil in Frankfurt, Germany, from<br />

May 9th to 12th <strong>2017</strong>. Techtextil is Europe’s leading<br />

fair for technical textiles and nonwoven<br />

products. The show is covering twelve application<br />

areas, which comprehensively span the full<br />

range of modern textile technologies. SSM will<br />

show their winding machine for technical yarns.<br />

The unique characteristics of tailor-made high<br />

performance yarns is helping such yarns to substitute<br />

other classical materials in large range of<br />

applications; thereby continually increasing the


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

85<br />

usage of technical textiles and consequently<br />

their consumption. Despite this overall positive<br />

scenario production lot sizes can vary greatly;<br />

from large ones for standard yarns to small ones<br />

for specialties, managing such variances poses<br />

a challenge for any producer. The SSM DURO-<br />

TW precision winder for all technical yarns up to<br />

50’000 dtex offers a new level of flexibility and<br />

winding quality in one machine; thereby ensuring<br />

the fulfilment of all customer requirements.<br />

The SSM DURO-TD assembly winder allows the<br />

plying of multiple ends/yarns. Optional intermingling<br />

guarantees loop-free twists as well as<br />

optimal unwinding during twisting. The ability<br />

to run closed precision winding enables higher<br />

package densities, thereby increasing the knotfree<br />

length. SSM also attended the JEC World<br />

<strong>2017</strong>, the largest composites show in the world, in<br />

Paris, France from 14 – 16 March <strong>2017</strong>. The latest<br />

SSM solution for spreading, splitting and winding<br />

of carbon was shown on the joined booth of ITA.<br />

In collaboration with the Institut für Textiltechnik<br />

of RWTH Aachen University (ITA) and Gruschwitz<br />

Textilwerke AG, producer of technical yarns,<br />

SSM developed a modular concept to enhance<br />

the properties of carbon fibre rovings. The<br />

newly introduced SSM carbon machine features<br />

a modular design and spreads, splits and winds<br />

carbon fibres. The machine spreads and splits<br />

heavy tows made of carbon fibres with up to 50K<br />

(other fibres on request) which are then divided<br />

into split tows with a defined number of filaments<br />

between 3K and 12K. Thanks to this new SSM process<br />

the costs for light tows are being reduced<br />

significantly. With an excellent reputation for<br />

high quality textile machines and maintaining a<br />

worldwide service network, SSM is providing the<br />

maximum return on customer’s investments.<br />

SSM DURO-TW<br />

SSM DURO-TD<br />

dolayısıyla tüketimini sürekli arttırmaktadır. Bu<br />

genel pozitif senaryonun üretim lot büyüklükleri<br />

büyük ölçüde değişebilir; Standart iplikler<br />

için büyük ipliklerden küçük ipliklere; bu tür<br />

farklılıkları idare etmek, herhangi bir üretici için<br />

zorluk çıkarmaktadır. 50.000 dtex’e kadar olan<br />

tüm teknik iplikler için SSM DURO-TW hassasiyetli<br />

sarıcı, bir makinede yeni bir esneklik derecesi<br />

ve sarım kalitesi sunar; Böylece tüm müşteri<br />

isteklerinin yerine getirilmesini sağlar. SSM<br />

DURO-TD montaj sarma makinesi, çoklu uç /<br />

ipliklerin dolaştırılmasını sağlar. İsteğe bağlı<br />

karıştırma, bükülme sırasında döngü içermeyen<br />

bükümlerin yanı sıra optimal gevşetmeyi<br />

garanti eder. Kapalı hassas sargıyı çalıştırma<br />

yeteneği, daha yüksek paket yoğunluklarını<br />

mümkün kılar ve böylece düğümsüz uzunluğu<br />

arttırır. SSM, 14-16 Mart <strong>2017</strong> tarihleri arasında<br />

Paris, Fransa’da dünyadaki en büyük kompozit<br />

fuarı JEC World <strong>2017</strong>’ye katıldı. ITA’nın katıldığı<br />

standında, karbon yayılması, bölünmesi ve<br />

bükülmesi için en son SSM çözümü gösterildi.<br />

RWTH Aachen Üniversitesi (ITA) Institut für Textiltechnik<br />

ve teknik iplikler üreticisi Gruschwitz<br />

Textilwerke AG’nin işbirliğiyle SSM karbon fiber<br />

fitilleme özelliklerini geliştirmek için modüler bir<br />

konsept geliştirdi. Yeni piyasaya sunulan SSM<br />

karbon makinesi, modüler bir tasarıma sahiptir<br />

ve karbon elyafı yayar, böler ve sarar. Makine,<br />

karbon fiberden yapılmış ağır kıçları 50K’ye kadar<br />

(diğer fiber talep üzerine) yayar ve böler<br />

ve daha sonra 3K ile 12K arasında belirli bir sayıda<br />

filamentlere bölünür. Bu yeni SSM prosesi<br />

sayesinde ayırma için maliyet önemli ölçüde<br />

azaltılıyor. Yüksek kaliteli tekstil makineleri için<br />

mükemmel bir üne sahip olan ve dünya çapında<br />

bir servis ağı oluşturan SSM, müşterilerin<br />

yatırımlarında maksimum kazanç sağlıyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


86 SWISS SURVEY<br />

Techtextil’de Stäubli<br />

Stäubli at Techtextil<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Stäubli, yüzyılı aşkın bir süredir yüksek hızlı tekstil<br />

makinelerinin dünyadaki önde gelen üreticilerinden<br />

biridir. Stäubli, dokuma makineleri, dokuma<br />

hazırlama sistemleri ve geleneksel tekstil endüstrisinde<br />

halı dokuma sistemleri için döküntü<br />

çözümleri tedarikçisi olarak onlarca yıllık deneyimden<br />

sonra ürün yelpazesini genişletmek için<br />

araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürdü.<br />

Şirket, birkaç yıldır teknik tekstil üretimine ayrılmış<br />

tekstil makineleri sunma pozisyonuna girmiştir.<br />

Stäubli yüksek performanslı makinelere güvenen<br />

dokumacılar, yüksek güvenilirlik ve esneklik<br />

gibi özelliklerden yararlanarak sayısız uygulama<br />

için yenilikçi ve yaratıcı ürünler içeren teknik<br />

tekstil pazarında liderliği alabilecekler.<br />

FUARDA MAKİNE VE YENİLİKÇİ TEKSTİL ÖRNEKLERİ<br />

Stäubli, teknik tekstiller üretim sürecinde özellikle<br />

iyi uyan iki makine sergileyecek ve bu konuda<br />

bilgi verecektir. Ayrıca, TF dokuma sistemleri,<br />

dobbiler, jakarlı makineler, çözgü çekme veya<br />

bağlama ekipmanı gibi Stäubli ürünleri ile birlikte<br />

üretilen, değişken kalınlıklı ara parçacıklar ve<br />

çok katlılar da dahil olmak üzere teknik kumaşlardan<br />

bir seçim oluşturur. • Magma T12 çözgü<br />

tiplendirme makinesi: <strong>Teknik</strong> iplik bağları için<br />

monofiller, kaba çoklu filamentler, PP kurdeleler,<br />

sak kabuğu elyafları, kaba kesik elyaf elyafları ve<br />

diğer pek çok elyaf türü için. Kaba teknik ipliklerden<br />

orta iplik sayı aralığına kadar değişen evrensel<br />

uygulama için geliştirilmiştir. Sağlam tasarımı<br />

optik bir çift uç algılama sistemi içerir. MAGMA,<br />

monofilament, çap 0.40mm, yoğunluk 7 iplik<br />

Stäubli has been one of the world’s leading<br />

manufacturers of high-speed textile machinery<br />

since more than a century. After decades of experience<br />

as a supplier of shedding solutions for<br />

weaving machines, weaving preparation systems,<br />

and carpet weaving systems in the traditional<br />

textile industry, Stäubli continued its efforts in<br />

research and development to extend its product<br />

range. For several years already the company is<br />

in a position to offer textile machinery dedicated<br />

to the production of technical textiles. Weavers<br />

who count on Stäubli high-performance machinery<br />

benefit from features like high reliability<br />

and flexibility will be able to take the lead on the<br />

market of technical textiles with innovative and<br />

creative products for countless applications.<br />

Machinery and innovative textile samples<br />

on exhibit<br />

Stäubli will showcase two machines that fit especially<br />

well in the production process of technical<br />

textiles and inform about . Furthermore a selection<br />

of technical fabrics including spacers and<br />

multilayers with variable thickness that have been<br />

produced in conjunction with Stäubli products<br />

such as TF weaving systems, dobbies, Jacquard<br />

machines, warp drawing-in, or tying equipment.


14-17 APRIL / NİSAN 2018<br />

www.itm2018.com<br />

TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.<br />

T : + 90 212 867 1414<br />

F : + 90 212 886 6901<br />

www.tuyap.com.tr<br />

<strong>Teknik</strong><br />

TEKN‹K FUARCILIK A.<br />

T : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

itm2018<br />

“Bu Fuar 5174 sayılı Kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir”.<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


88 SWISS SURVEY<br />

/ cm, 4 kutu, 140 iplik olmak üzere kabin bağlantılarında<br />

gösterildi. • UNIVAL 100: Bu tek uç<br />

kontrollü Jakar makinesi, otomotiv ve havacılık<br />

tekstili, spor, endüstriyel, tıbbi sektörlerdeki teknik<br />

tekstiller ve cam elyafı, karbon ve Kevlar’la bile<br />

yeni kumaş konstrüksiyonları gibi gelişmiş teknik<br />

tekstiller için daha fazla avantaj sunuyor.<br />

Bireysel sistem konfigürasyonu ve maksimum esneklik<br />

sağlayan yeni TF dokuma sistemi hakkında<br />

bilgi verilecektir. Düz, boşluklu veya kompleks<br />

çok katmanlı kumaşlar ve 3B kumaşlar için olsun,<br />

bu sistem neredeyse sınırsız dokuma olanakları<br />

sunar. Son katlama makineleri, çift katmanlı atkı<br />

sıkıştırma sistemi ve özel bir katlama hareketi ile<br />

birlikte bu sistem, çok kalın ve / veya yoğun kumaşlara<br />

kadar geniş hacimli üretim yapılmasına<br />

ve çok çeşitli teknik ve hassas ipliklerin verimli<br />

bir şekilde işlenmesine olanak tanır. Bu dokuma<br />

sistemi, herhangi bir uygulamayı ve istenilen teknik<br />

kumaşı dokumak için çeşitli makine kombinasyonları<br />

ve kurulumları içerir. Schönherr halı<br />

sistemleri şubesiyle Stäubli, ziyaretçilere ALPHA<br />

500 LEANTEC dokuma sistemi hakkında bilgi verecek<br />

ve baskı için üstün kaliteli sentetik çim ve<br />

boyanmamış materyal üretebilecek.<br />

• Magma T12 warp tying machine: For technical<br />

yarn ties monofilaments, coarse multi-filaments,<br />

PP ribbons, bast fibres, coarse staple fibres, and<br />

many other fibre types. It has been developed for<br />

universal application ranging from coarse technical<br />

yarns to medium yarn-count range. Its rigid<br />

design includes an optical double-end detection<br />

system. MAGMA is demonstrated at the booth<br />

tying monofilament, diameter 0.40mm, density 7<br />

threads/cm, 4 canister, 140 threads each. • UNI-<br />

VAL 100: This single-end control Jacquard machine<br />

offers more benefits for sophisticated technical<br />

textiles such as automotive and aeronautic<br />

textiles, technical textiles in the sports, industrial,<br />

medical sectors, and new fabric constructions,<br />

even with glass fibre, carbon, and Kevlar.<br />

Information will be provided about new TF weaving<br />

system providing individual system configuration<br />

and maximum flexibility. This system offers<br />

virtually unlimited weaving possibilities, whether<br />

for flat, spacer, or complex multi-layer fabrics<br />

and 3D fabrics. Featuring latest shedding machines<br />

in combination with the double-rapier weft<br />

insertion system and a special slaying motion this<br />

system allows high-volume production of up to<br />

very thick and/or dense fabrics and efficient processing<br />

of a wide variety of technical and highly<br />

sensitive yarns. This weaving system is available<br />

featuring various machinery combinations and<br />

set-ups for weaving any application and desired<br />

technical fabric. With its Schönherr carpet systems<br />

branch, Stäubli will inform visitors about the<br />

ALPHA 500 LEANTEC weaving system allowing<br />

the production of superior high-quality synthetic<br />

grass and greige material for printing.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


90 SWISS SURVEY<br />

Techtextil <strong>2017</strong>’de<br />

daha fazla esnekliğe sahip<br />

Allma TechnoCorder TC2<br />

Allma TechnoCorder TC2<br />

with even more flexibility<br />

at Techtextil <strong>2017</strong><br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Techtextil, teknik tekstiller ve dokumasız<br />

maddeler için önde gelen uluslararası ticaret<br />

fuarı ve yine 9-12 Mayıs <strong>2017</strong> tarihleri arasında<br />

Frankfurt’a birçok uzman ziyaretçiyi<br />

cezbedecek. Allma, salon 3.0’da müşterilerine<br />

ve ziyaretçilerine D02 standına ve endüstriyel<br />

iplikler için büküm teknolojisinde son<br />

gelişmelere hoş geldiniz demektedir. Sanayii<br />

iplikler için two-for-one(?) büküm makinesi<br />

olan TechnoCorder TC2’de, 9 katlı iplik konstrüksiyonlarına<br />

kadar iplikleri artık işlenebilir<br />

kılar. Yenilikçi FlexiPly cihazı, yenilikçi melez<br />

ipliklerin üretimini mümkün kılar. Endüstriyel<br />

ipliklerin ve lastik telin bükülmesinde ve kab-<br />

Techtextil is the leading international trade fair for technical<br />

textiles and nonwovens and will again attract<br />

many expert visitors to Frankfurt from 9 to 12 May<br />

<strong>2017</strong>. Allma is delighted to welcome cus- tomers and<br />

visitors to its stand D02 in hall 3.0 and inform them<br />

about the latest developments in twisting technology<br />

for industrial yarns. On the two-for-one twisting<br />

machine TechnoCorder TC2 for industrial yarns for<br />

example up to 9-ply yarn constructions can now be<br />

processed. The innovative FlexiPly device allows for<br />

the production of innovative hybrid yarns. As a leading<br />

company in twisting and cabling of industrial<br />

yarns and tire cord, Allma sets benchmarks in terms<br />

of flexibility, productivity and quality.


92 SWISS SURVEY<br />

lolarında lider olan Allma, esneklik, verimlilik<br />

ve kalite bakımından ölçütleri belirler.<br />

DAHA FAZLA ESNEKLİĞE SAHİP YÜKSEK<br />

KALİTELİ İPLİKLER<br />

TechnoCorder TC2, özellikle endüstriyel ipliklerin<br />

üretiminde, materyalinde ve iplik sayımında<br />

benzersiz esnekliği ile karakterize edilir. Kendine<br />

yeterli mil tahrikleri, her bir ayrı mil üzerinde tek<br />

tek öğelerin işlenebilmesi gibi üretim esnekliği<br />

sağlar. Yenilikçi FlexiPly yazılımı ile, piyasanın TechnoCorder<br />

TC2’de beklediği hibrid iplik konstriksiyonlarını<br />

ekonomik olarak üretebilirsiniz. <strong>Teknik</strong><br />

tekstiller, lastikler ve mekanik kauçuk ürünler<br />

(MRG) için, poliamid ve aramid gibi farklı malzemelerin<br />

kullanılması ve farklı katlanmalar sayesinde,<br />

yeni özelliklere sahip iplikler yaratılır.<br />

Bir yenilik, FlexiPly cihazının uzantısıdır. Yeni yazılım,<br />

9 katlı çok sayıda konstrüksiyona izin verir.<br />

Makineyi PE- / PP bantlar ve monofilamentler<br />

işlemek için donatma olanağı, müşterilere ilave<br />

malzeme esnekliği sağlar. İki iğ mili göstergesi<br />

670 ve 830 mm, iplik sayma aralığını 235 ila<br />

H-Q premium yarns with even more flexibility<br />

The TechnoCorder TC2 is characterized in particular<br />

by its unique flexibility in production, material<br />

and yarn counts of industrial yarns. Self-sufficient<br />

spindle drives allow for such production flexibility<br />

that individual items can be processed on each<br />

separate spindle. With the innovative FlexiPly<br />

software you can economically produce the hybrid<br />

yarn constructions expected by the market on<br />

the TechnoCorder TC2. Through the use of different<br />

materials such as polyamide and aramid and<br />

different twists, yarns with new characteristics are<br />

created for technical textiles, tires and mechanical<br />

rubber goods (MRG). A novelty is the extension<br />

of the FlexiPly device. The new software allows for<br />

multiple constructions of up to 9-ply. The possibility<br />

of equipping the machine for processing PE-/PP<br />

tapes and monofilaments provides the customers<br />

with additional material flexibility.The two spindle<br />

gauges 670 and 830 mm enormously widen the<br />

yarn count range from 235 to 33,000 dtex, enabling<br />

both very fine and very coarse yarns to be processed<br />

in high quality on the TechnoCorder TC2.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

93<br />

Maximum productivity and top quality<br />

The delivery speed of 400 m/min is world class<br />

in twisting industrial yarns. The TechnoCorder<br />

TC2 guarantees excellent yarn quality and<br />

allows for twist packages with high density<br />

and perfect appearance thanks to the process<br />

monitoring, optimum yarn path geometry<br />

as well as gentle and low-tension thread<br />

guidance. To increase productivity even<br />

further, the High Speed Package (HSP) was<br />

developed, which increases the un- winding<br />

speed to 150 m/min (cross-wound package)<br />

and 180 m/min (flanged bobbin) when using<br />

a campanello. Energy-optimized drives and<br />

the slim yarn balloon enhance the machine’s<br />

energy balance. The innovative spindle<br />

concept and ergonomic arrangement of the<br />

main elements ensure the particularly high<br />

operating convenience. With the new developments,<br />

Allma offers an innovative and<br />

economical production machine for bespoke<br />

customer solutions that are tailored to the<br />

highly dynamic market of technical textiles.<br />

33.000 dtex arasında büyük ölçüde genişleterek<br />

çok ince ve çok kaba ipliklerin TechnoCorder<br />

TC2’de yüksek kalitede işlenmesini sağlar.<br />

MAKSİMUM VERİM VE EN YÜKSEK KALİTE<br />

400 m / dk’lık sevk hızı, endüstriyel ipliklerin bükümünde<br />

dünya standartlarında bir üründür. TechnoCorder<br />

TC2 mükemmel iplik kalitesini garanti<br />

eder ve proses izleme, optimum iplik yolu geometrisi<br />

ve aynı zamanda yumuşak ve düşük gerilimli<br />

iplik kılavuzu sayesinde yüksek yoğunluklu ve<br />

mükemmel görünümlü büküm paketleri sunar.<br />

Üretimi daha da artırmak için, bir kampanello(?)<br />

kullanıldığında sarma hızını 150 m / dk’ya (çapraz<br />

sargı paketi) ve 180 m / dk (flanşlı bobin) artıran<br />

Yüksek Hızlı Paket (HSP) geliştirildi. Enerji optimize<br />

edilmiş tahrikler ve ince iplik balonu, makinenin<br />

enerji dengesini arttırır. Ana öğelerin yenilikçi iğ<br />

konsepti ve ergonomik düzeni, özellikle yüksek<br />

çalışma rahatlığını garanti eder. Yeni gelişmelerle<br />

Allma, son derece dinamik teknik tekstil pazarına<br />

uyarlanmış müşteriye özel çözümler için yenilikçi<br />

ve ekonomik bir üretim makinesi sunuyor.


94 SWISS SURVEY<br />

The COMEZ ACOTRONIC 8B/600<br />

high-efficiency, electronic crochet knitting machine<br />

COMEZ ACOTRONIC 8B/600<br />

yüksek verimlilikli, elektronik kroşe örgü makinesi<br />

Jakob Müller AG,<br />

Techtextil <strong>2017</strong>’de<br />

Jakob Müller AG<br />

at Techtextil <strong>2017</strong><br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Jakob Müller AG, 1887’de İsviçre’de kurulmuş<br />

olup, dokuma ve örme bantlar ve dokuma,<br />

dokuma halatlar, dokuma etiketler ve teknik<br />

tekstil, basılı dar kumaşlar, boyama, makyaj ve<br />

sarma makineleri imalatı için teknoloji konusunda<br />

dünyanın lider kuruluşudur. Müller tedarik<br />

programı, şeritlerin ve dar kumaş endüstrisinin<br />

her bir ipliğin işlenmesinden, bitmiş haline<br />

getirilmiş ürüne kadar tüm ihtiyaçlarını kapsar.<br />

Founded in Switzerland in 1887, Jakob Müller AG is<br />

the world’s leading company with regard to technology<br />

for the manufacture of woven and knitted<br />

tapes and webbing, woven ropes, woven labels and<br />

technical textiles, printed narrow fabrics, dyeing,<br />

make-up and winding machinery. The Müller supply<br />

programme covers all the needs of the ribbons and<br />

narrow fabrics industry from individual yarn processing<br />

up to the finished, made-up product.


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

95<br />

NARROW FABRIC WEAVING SYSTEMS<br />

The successfully launched NH2 53 narrow fabric<br />

loom is now available on the market in the widened<br />

and strengthened NH2 53 2/130 version,<br />

which has a reed width of 130 mm, enlarged<br />

shed and increased heald shaft lifting power (=<br />

NF heald shaft geometry). This machine type will<br />

be exhibited at the Techtextil <strong>2017</strong>. The electronically<br />

controlled NH2 53 2/130 narrow fabric loom,<br />

which offers virtually unlimited repeat lengths, will<br />

be shown producing a bag tape with woven-in<br />

drawstring. As a result of the electronic shed formation<br />

possessing patterning possibilities employing<br />

up to sixteen electronically controlled heald<br />

shafts, a variety of bags in differing sizes can be<br />

produced on every machine space. Mechanically<br />

controlled machines do not possess this capability.<br />

The bags can be used to carry tools or small<br />

components for assembly purposes. The drawstring<br />

is woven in during the weaving process, which<br />

means that an additional make-up phase is unnecessary.<br />

The production costs of the machine are<br />

considerably lower owing to its energy requirement<br />

of less than 2kW, limited maintenance requirement<br />

and reduced need for spare parts, as only<br />

a few mechanical parts are employed.<br />

WARP CROCHET KNITTING SYSTEMS<br />

This is a high-efficiency, electronic crochet-knitting<br />

machine that employs compound needles<br />

for the production of a wide range of ribbons,<br />

technical and medical textiles, both elastic and<br />

non-elastic. Compound needles make the mac-<br />

DAR KUMAŞ DOKUMA SİSTEMLERİ<br />

Başarılı bir şekilde başlatılan NH2 53 dar kumaş<br />

dokuma tezgahı, 130 mm’lik bir kamış<br />

genişliği, genişletilmiş shed(kulübe) ve arttırılmış<br />

helezon şaft kaldırma gücü (= NF heald<br />

shaft geometry) olan genişletilmiş ve güçlendirilmiş<br />

NH2 53 2/130 sürümünde piyasaya<br />

sürülmüştür. Bu makine türü, Techtextil<br />

<strong>2017</strong>’de sergilenecek. Neredeyse sınırsız<br />

tekrarlama uzunluğu sunan elektronik olarak<br />

kontrol edilen NH2 53 2/130 dar kumaş<br />

dokuma tezgahı, dokunmuş halatlı ip ile bir<br />

torba üretmek üzere gösterilecektir. On altı<br />

elektronik kontrollü helezon şaftını kullanan<br />

desen imkânlarına sahip olan elektronik kepenk(heald)<br />

oluşumunun bir sonucu olarak,<br />

her makine alanında farklı ebatlarda çeşitli<br />

çanta üretilebilir. Mekanik olarak kontrol edilen<br />

makinelerin bu kabiliyeti yoktur. Çantalar,<br />

montaj amaçları için aletleri veya küçük<br />

parçaları taşımak için kullanılabilir. Kuşgözü,<br />

dokuma işlemi sırasında dokunur; bu da, ilave<br />

bir makyaj aşamasına gerek bırakmaz.<br />

Makinenin üretim maliyetleri, yalnızca birkaç<br />

mekanik parça kullanıldığı için, 2kW’dan<br />

daha düşük enerji gereksinimi, sınırlı bakım<br />

gereksinimi ve yedek parçaya olan ihtiyaç<br />

azalması nedeniyle oldukça düşüktür.<br />

ÇÖZGÜ KROŞE ÖRME SİSTEMLERİ<br />

Bu, hem elastik hem de elastik olmayan çok<br />

çeşitli şeritler, teknik ve tıbbi tekstil ürünleri<br />

üretmek için bileşik iğneler kullanan yük-<br />

An application of the bag tape and<br />

woven-in drawstring with additional,<br />

ink jet process printing using the MÜPRINT MDP3<br />

MÜPRINT MDP3’ü kullanarak torba bandı ve<br />

dokuma tulumun ilave mürekkep püskürtmeli<br />

proses baskısı ile uygulanması<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


96 SWISS SURVEY<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

sek verimli, elektronik tığ-örgü makinesidir.<br />

Bileşik iğneler, çözgü içinde doğal ipliklerin<br />

(pamuk, yün) ve özel elyafların (Kevlar, elyaf<br />

camı, karbon, bazalt) işlenmesine izin verdikleri<br />

klasik sentetik ipliklerin (polyester, poliamid)<br />

yanı sıra makineyi çok yönlü hale getirir.<br />

Makine, E10’dan E20’ye kadar çeşitli ölçülerde<br />

ve 600 mm çalışma genişliğine sahiptir<br />

ve elektronik kontrollü sekiz atkı çubuğu ile<br />

donatılmıştır ve atkı hareketlerini 34 mm’ye<br />

kadar etkileyebilir. İsteğe bağlı olarak, elektronik<br />

sürücülü ek bir çözgü tüp çubuğu (BPO<br />

/ STR-600) temin edilebilir. Bu, kumaşa bir kilit<br />

dikiş karakteri kazandıran çeşitli örme yapılarının<br />

çözgüde (açık kilitli dikiş, kapalı kilit dikiş<br />

vb.) oluşturulmasına izin veren bir elektronik<br />

sürücüye sahiptir. BPO / STR-600’ü, özel kamlar<br />

(TRICOT / S) tarafından sürülen standart<br />

çözgü çubuğu ile birlikte kullanarak daha<br />

karmaşık örme konstrüksiyonları oluşturmak<br />

(örn. Çift kilit dikiş) da mümkündür. Makine,<br />

elastik iplikler için bir besleyici, elastik olmayan<br />

dişler için bir besleyici, çözgü iplikleri<br />

için bir besleyici ve elektronik olarak kontrol<br />

edilen nihai ürün çıkışı ile birlikte tedarik edilmektedir.<br />

İsteğe bağlı olarak, elastik veya<br />

elastik olmayan dişler için elektronik kontrollü<br />

ilave besleyiciler monte edilebilir. Besleyicilere<br />

uygulanan elektronik tahrik ve bitmiş<br />

ürün çıkışı, tek bir üründe dikiş yoğunluğu<br />

değerlerini (dikiş / cm) değiştirme olanağı<br />

ve atkı / çözgü besleme ve elastikiyet için<br />

farklı değerler ortaya çıkarır. COMEZ ACOT-<br />

RONIC 8B / 600, gerekli makine fonksiyonlarını<br />

yöneten, üretim verilerini izleyen ve uzun<br />

desen tekrarlarının gerçekleştirilmesini sağlayan<br />

renkli dokunmatik ekranlı VERİ KONT-<br />

ROL KONTROLÖRÜ ile donatılmıştır. Nitekim,<br />

her desen için mevcut çizgi sayısı neredeyse<br />

sınırsızdır. Özel PC tekstil yazılımı örüntü ve<br />

programlamayı tamamlar. Makine, üç adet<br />

atkı çubuğunu kontrol edebilen elektronik,<br />

DLT / EL uzun atma cihazıyla donatılabilir<br />

ve tek atma kontrolü olasılığı ile birlikte tam<br />

çalışma genişliğine kadar uzun atkı hareketi<br />

ile kumaş üretimine izin verir. Sürekli çözgü<br />

besleme gerginliğini garantilemek için ipliğe<br />

beslenecek iplik miktarını ve gerilimini<br />

ayarlamaya izin veren elektronik olarak<br />

tahrik edilen bir pozitif besleyici kullanılabilir.<br />

Bu makinenin ilginç bir yeni özelliği, atkı ipliklerinin<br />

zemin kumaşa dikilmesini sağlayan<br />

özel bir nakış aletidir. Bu cihaz delici bileşik<br />

iğneler gerektirir ve işlenebilir iplikler gerçekten<br />

çoktur: Sentetik ve doğal iplikler yanı sıra<br />

yüksek performanslı elyaflar (örneğin Kevlar,<br />

elyaf camı, karbon, bazalt) da kullanılabilir.<br />

Özellikle çözgü iplikleri için, az yer kaplayan<br />

ve ipliklerin başlangıç sağlamlığını garanhine<br />

highly versatile, as in addition to classic synthetic<br />

yarns (polyester, polyamide) they allow<br />

the processing of natural yarns (cotton, wool)<br />

and special fibres (Kevlar, fibre glass, carbon, basalt)<br />

in the warp. The machine comes in several<br />

gauges, from E10 to E20, has a 600 mm working<br />

width and is fitted with eight weft bars with electronic<br />

control, which can effect weft movements<br />

of up to 34 mm. A supplementary warp tube bar<br />

with electronic drive (BPO/STR-600) can be supplied<br />

on request. This has an electronic drive that<br />

allows the creation of various knit constructions<br />

in the warp (open lock-stitch, closed lock-stitch,<br />

etc.) that lend the fabric a lock-stitch character.<br />

More complex knit constructions (e.g. double<br />

lock-stitch) are also possible using the BPO/STR-<br />

600 together with the standard warp bar, which<br />

is driven by special cams (TRICOT/S). The machine<br />

is supplied with one feeder for elastic threads,<br />

one feeder for non-elastic threads, one feeder<br />

for warp threads and electronically controlled<br />

finished product take-off. On request, additional<br />

feeders fitted with electronic controls can be<br />

mounted on the machine for elastic or non-elastic<br />

threads. The electronic drive applied to the<br />

feeders and the finished product take-off provides<br />

the possibility of varying stitch density values<br />

(stitches/cm) in a single product, as well as different<br />

values for weft/warp feeding and elasticity.<br />

The COMEZ ACOTRONIC 8B/600 is fitted with the<br />

colour touch screen DATA CONTROL CONTROL-<br />

LER, which manages all essential machine func-<br />

Spaces with bag tape and woven-in drawstring<br />

Boşluklar, torba ve dokuma kordonu ile


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

97<br />

tions, monitors production data and enables the<br />

realisation of lengthy pattern repeats. Indeed,<br />

the number of lines available for each pattern<br />

is virtually unlimited. Exclusive PC textile software<br />

completes the patterning and programming.<br />

The machine can be fitted with the electronic,<br />

DLT/EL long throw device that can control up<br />

to three weft bars and allows the production of<br />

fabrics with long weft movement of up to the full<br />

working width along with the possibility of single<br />

pick control. In order to guarantee constant warp<br />

feeding tension, an electronically driven positive<br />

feeder can be used, which allows the setting of<br />

the quantity and tension of the yarn to be fed to<br />

the needles. A very interesting new feature of this<br />

machine is a special embroidery device, which<br />

allows sewing weft yarns into a ground fabric. This<br />

device requires the use of piercing-compound<br />

needles and the yarns that can be processed are<br />

really numerous: Synthetic and natural yarns as<br />

well as high-performance fibres (e.g. Kevlar, fibre<br />

glass, carbon, basalt). For warp yarns in particular,<br />

it is possible to use beams that require little<br />

space and ensure the starting steadiness of the<br />

yarns. Beam supports are available for positioning<br />

on the machine base or at a distance.<br />

TECHNICAL TEXTILE MAKE-UP<br />

The UV60 automatic cutting and winding machine<br />

is designed for the make-up of medium-weight<br />

and heavy, non-elastic belts. Coreless rolls are<br />

wound from the start of the belt and the end can<br />

be fixed with a metal clip. Rolling from the middle<br />

of the belt is also possible with the result that both<br />

belt ends are free for further processing. The machine<br />

is also suitable for the cutting of belts to length<br />

alone. At the fair, the machine will be shown<br />

for the first time with a new five-compartment<br />

tool changer. The tools sit on a rail and are quickly<br />

and precisely positioned over the belt using SPS<br />

control. As a result, the UV60 offers a vast range of<br />

make-up possibilities. The mature and practically<br />

tested concept is characterised by high levels<br />

of operational and service friendliness, as well as<br />

compact design. Automatically applied markings<br />

also facilitate further processing. Stored product<br />

parameters can be called up easily and permit<br />

quick and straightforward machine setting or<br />

adjustment. The standard equipment of the UV60<br />

includes (one piece each): • A sensor for belt end<br />

recognition • Electronic length measurement •<br />

A straight, hot knife with electronic temperature<br />

control that permits cutting temperatures of up to<br />

450°C • Pressing device for applied melts.<br />

The five-compartment tool changer allows the<br />

integration e.g. of a marking device, a rotatable<br />

knife for angled cutting and a perforation tool. The<br />

UV60 thus provides an enormous selection of range<br />

of processing and make-up possibilities.<br />

ti eden kirişler kullanmak mümkündür. Kiriş<br />

destekleri, makine tabanına veya bir mesafeye<br />

konumlandırmada kullanılabilir.<br />

TEKNİK TEKSTİL OLUŞUMU<br />

UV60 otomatik kesme ve bobin sarma makinesi,<br />

orta ağırlıklı ve ağır elastik olmayan<br />

kayışların oluşturulması için tasarlanmıştır.<br />

Kemersiz rulolar kemerin başından itibaren<br />

sarılır ve uç bir metal klipsle sabitlenebilir.<br />

Kayışın ortasından kıvrılma da mümkündür,<br />

bu nedenle her iki kemerin de daha ileri işlem<br />

için serbest kalması sağlanmaktadır.<br />

Makine, tek başına belirli bir uzunluğa kadar<br />

kayışların kesilmesi için de uygundur. Fuarda,<br />

makine ilk kez yeni bir beş bölmeli takım<br />

değiştirici ile gösterilecektir. Aletler bir ray<br />

üzerinde oturur ve SPS kontrolü kullanarak<br />

kayışın üzerine hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırılır.<br />

Sonuç olarak, UV60 oluşturma<br />

imkânlarını geniş bir yelpazede sunmaktadır.<br />

Olgun ve pratik olarak test edilen konsept,<br />

yüksek düzeylerde operasyonel ve servis<br />

dostu olması yanı sıra kompakt tasarımı<br />

ile karakterize edilir. Otomatik olarak uygulanan<br />

işaretler ayrıca ileri işlemi kolaylaştırır.<br />

Saklanan ürün parametreleri kolayca çağrılabilir<br />

ve hızlı ve kolay makine ayarına izin<br />

verir. UV60’ın standart ekipmanı aşağıdakileri<br />

içerir (her biri tek parça): • Kemer ucu tanıma<br />

için bir sensör • Elektronik uzunluk ölçümü<br />

• Elektronik sıcaklık kontrollü düz, sıcak<br />

bıçak, 450 ° C’ye kadar kesim sıcaklıklarına<br />

izin verir • Eriyikler için presleme cihazı.<br />

Beş bölmeli takım değiştirici,( örn. Bir işaretleme<br />

cihazının, açılı kesim için dönebilir bir<br />

bıçağın ve bir delme aletinin.) UV60, bu sayede,<br />

işleme ve makyaj imkânları için muazzam<br />

bir seçim sunar.<br />

UV60-W - Tool changer and winder<br />

UV60-W - Takım değiştirici ve sarıcı<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


98 TECHTEXTIL PREVIEW<br />

DiloGroup, Techtextil Fuarı’nda<br />

DiloGroup at Techtextil<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Frankfurt / Main, Almanya’daki Techtextil sergisi<br />

teknik tekstil ve dokumasız ürünler için uluslararası<br />

fuardır. <strong>Teknik</strong> tekstil alanındaki katma<br />

değeri yüksek zinciri kapsayan <strong>2017</strong> Techtextil<br />

sergisinde 50’nin üzerinde ülkeden 1600’den<br />

fazla katılımcı yer alacaktır. Ürün grupları, araştırma<br />

ve geliştirme, planlama ve danışmanlık,<br />

teknoloji, makineler ve aksesuarlar ile elyaf ve<br />

iplikler, dokunmamışlar, kaplamalı tekstiller ve<br />

Bondtec’i kapsar. Tüm uygulamalar tartışılabilir<br />

ve gerekli üretim makineleri açıklanmıştır. Tüm<br />

uluslararası pazar liderleri, aralarında DiloSystems,<br />

DiloMachines, DiloTemafa ve DiloSpinnbau<br />

üniteleri olan Salon 3, ile Almanya Eberbach’tan<br />

DiloGroup’u sergileyecek. DiloGroup,<br />

makine ve teçhizatları için önemli pazarlarda<br />

ortalamanın üzerinde sipariş akını yaşarken,<br />

2015 ve 2016’da rekor seviyede cirolar elde etti.<br />

2016’daki toplam ciro yaklaşık 20’lik bir artışa<br />

bağlı olarak 110 milyon Euro’ya ulaştı. Bu durum,<br />

DiloGroup’un uluslararası nonwoven makinelerinde<br />

güçlü konumunu göstermektedir.<br />

Artışa çok sayıda yeni iş yaratılması eşlik etti.<br />

Şimdi tam DiloGroup’un yaklaşık 450 çalışanı<br />

The Techtextil exhibition in Frankfurt/Main,<br />

Germany, is the international fair for technical<br />

textiles and nonwovens. More than 1600<br />

exhibitors from over 50 countries will be present<br />

at the Techtextil exhibition <strong>2017</strong> covering<br />

the complete value added chain in the field<br />

of technical textiles. The product groups include<br />

research and development, planning and<br />

consulting, technology, machines and accessories<br />

as well as fibres and yarns, nonwovens,<br />

coated textiles and Bondtec. All applications<br />

can be discussed and the necessary production<br />

machinery explained. All international<br />

market leaders will exhibit, among them DiloGroup<br />

from Eberbach, Germany, with its<br />

units DiloSystems, DiloMachines, DiloTemafa<br />

and DiloSpinnbau at Hall 3, booth H31. DiloGroup<br />

enjoyed above-average order influx<br />

in all-important markets for its machines and<br />

installations and had record turnovers in 2015<br />

and 2016. Due to an increase of about 20 %,<br />

the overall turnover in 2016 will reach a total of<br />

around 110 million Euros. This shows DiloGroup’s<br />

strong position in the international nonwovens


Her an<br />

ONLINE olun!<br />

Bütün dünya sizi görsün!<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

Banner reklam talepleriniz için;<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

0 212 604 51 00<br />

www.img.com.tr


100<br />

var. Buna ek olarak, montaj alanımızı 3000 m 2<br />

artıracağız; Yeni salon inşa halinde ve <strong>2017</strong> yılının<br />

ortalarına kadar hazır olacak. Yapışmayan<br />

elyaf dokumasız üretim hatları alanında lider<br />

grup olarak DiloGroup, tüm bileşenlerdeki en<br />

son gelişmeleri gösteren eksiksiz hatlar hakkında<br />

bilgi verecektir. DILO üretim hatlarına olan<br />

güçlü talep, kısmen, iğneli dokunmamışların<br />

kendilerini yüksek cazibe düzeyine ulaşmaları,<br />

dolayısıyla yıllık tüketimi yaklaşık % 6 - 7 artırması<br />

oluşturuyor. Lif üretim hatları elyaf hazırlanışı ile<br />

başlar, DiloTemafa’dan, açma ve harmanlama;<br />

DiloSpinnbau’dan tarak besleme ve tarak;<br />

DiloMachines’den çapraz kaydırıcılar ve iğne<br />

tezgahları ile biter. DiloGroup’un dört ekipman<br />

bileşeni, açma ve harmanlama, taraklama,<br />

çaprazlama ve iğneleme kalitesi, müşteriler<br />

için önemlidir. Bir DILO hattı, en iyi web kalitesi<br />

ile en yüksek verimlilik anlamına gelir. Bahsedilen<br />

dört makine grubu tek bir tahrik ve kontrol<br />

tekniği ile kontrol edildiğinden ve modern<br />

çapraz bağlama ve akıllı üretim için tüm gereksinimleri<br />

karşılarken, bu, yüksek verimlilikle<br />

el ele gider. Özel hatlar, müşterinin amacı ve<br />

faydası için DiloGroup tarafından tasarlanmış,<br />

imal edilmiş, teslim edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.<br />

DILO nonwoven üretim hatlarının yüksek<br />

kullanılabilirliğini desteklemek için servis ve<br />

machinery business. The increase has been<br />

accompanied by the creation of numerous<br />

new jobs. Now the complete DiloGroup has<br />

about 450 employees. In addition, we will<br />

increase our assembly space by 3000 m2;<br />

the new hall is under construction and will<br />

be ready by mid-<strong>2017</strong>. As the leading group<br />

in the field of staple fibre nonwoven production<br />

lines DiloGroup will inform about complete<br />

lines presenting the latest developments in<br />

all components. The strong demand for DILO<br />

production lines is partly due to the high attraction<br />

of needled nonwovens themselves with<br />

a yearly increase in consumption of about 6<br />

– 7 %. Staple fibre production lines start with<br />

fibre preparation – opening and blending –<br />

from DiloTemafa, card feeding and cards from<br />

DiloSpinnbau and end with crosslappers and<br />

needlelooms from DiloMachines. The quality<br />

of DiloGroup’s four equipment components,<br />

opening and blending, carding, crosslapping<br />

and needling, is important to customers. A<br />

DILO line stands for highest productivity with<br />

best web quality. This goes hand in hand with a<br />

high efficiency as the mentioned four machine<br />

groups are controlled by a single drive and<br />

control technique and fulfill all requirements<br />

for modern crosslinking and smart production.<br />

DILO’s crosslapper Vector 200<br />

DİLO’nun çapraz katlayıcısı Vector 200<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

101<br />

Customized lines are engineered, manufactured,<br />

delivered and put into operation by DiloGroup for<br />

the customer’s purpose and benefit. Service and<br />

spare parts supply to support the high availability<br />

of DILO nonwoven production lines are available<br />

worldwide. In addition to information about standard<br />

universal lines, we will inform about the latest<br />

developments in DILO machines, which aim<br />

to increase efficiency and productivity by the<br />

degree of automation and improved end product<br />

quality. An example of such an innovation is<br />

the “Vector 200”, a new crosslapper by DiloMachines,<br />

which is unique with an infeed speed of<br />

more than 200 m/min. DILO machines may be<br />

used for the production of nonwovens used in<br />

automotives, as floor coverings, synthetic leather,<br />

geotextiles and for filtration, just to name the most<br />

important fields of application. Considerable<br />

progress has been achieved in the processability<br />

of special fibres like carbon using recycled fibres<br />

to make composite materials. Compact special<br />

lines for product research and development with<br />

recycled carbon fibres are available and can be<br />

discussed with interested visitors. A close cooperation<br />

with needle manufacturer Groz-Beckert<br />

has advanced the development of the needle<br />

module technique and the intense needling of lightweight<br />

nonwovens. Ample information will be<br />

available at the booth. Furthermore, DiloGroup<br />

will inform about universal needling technology<br />

and carding systems of wide working width and<br />

high web speed for water entanglement lines.<br />

For this important, special branch of nonwoven<br />

production normal lines have a working width of<br />

about 3.8 m and medium web speeds of around<br />

200 m/min, DiloGroup’s portfolio includes carding<br />

systems of wider working width and higher web<br />

speeds. DiloTemafa offers in close cooperation<br />

with DiloSpinnbau these special carding systems<br />

with working widths exceeding 5 m and resultant<br />

web speeds of more than 400 m/min after<br />

water entanglement and drying. Reduced draft<br />

between card doffing system and winding are<br />

essential to achieve a high web uniformity and<br />

an acceptable strength ratio in machine direction<br />

to cross direction (MD:CD). DiloSpinnbau sets<br />

the standard for high productivity with the random<br />

roll technology and for best-felt homogeneity<br />

by low draft. DiloGroup is very successful with<br />

these fibre preparation and carding systems in all<br />

nonwoven production lines with high productivity<br />

and quality requirements. Further important features<br />

of these special installations are the fibre<br />

preparation from DiloTemafa, the air technique<br />

for card suction, filtration and moistening which<br />

result in high line efficiency. At the Techtextil <strong>2017</strong><br />

DiloGroup will explain the characteristics of DILO<br />

standard and special nonwoven production lines<br />

in discussions with international customers<br />

yedek parça temini dünya çapında mevcuttur.<br />

Standart evrensel hatlara ilaveten,<br />

otomatikleştirme derecesi ve gelişmiş son<br />

ürün kalitesi ile verimliliği ve üretkenliği artırmayı<br />

amaçlayan DILO makinelerindeki<br />

en son gelişmeleri de bildiririz. Böyle bir<br />

yeniliğe bir örnek DiloMachines’in yeni bir<br />

çapraz kaydırıcı makinesi olan ve 200 m /<br />

dakikadan daha fazla bir besleme hızı ile<br />

eşsiz olan “Vector 200” dir. DILO makineleri,<br />

otomotivde kullanılan dokunmamış kumaşların,<br />

zemin kaplamaları, sentetik deri, jeotekstiller<br />

ve filtrasyon için sadece en önemli<br />

uygulama alanlarını oluşturmak için kullanılabilir.<br />

Kompozit malzemeler yapmak için<br />

geri dönüşümlü elyafları kullanarak karbon<br />

gibi özel elyafların işlenebilirliğinde önemli<br />

ilerleme kaydedilmiştir. Geri dönüştürülmüş<br />

karbon elyafları ile ürün araştırma ve geliştirme<br />

için kompakt özel hatlar mevcuttur ve<br />

ilgili ziyaretçilerle tartışılabilir. İğne üreticisi<br />

Groz-Beckert ile yakın işbirliği, iğne modülü<br />

tekniğinin geliştirilmesini ve hafif nonwovenların<br />

yoğun iğnelenmesini geliştirmiştir.<br />

Stantta da bol miktarda bilgi var. Ayrıca,<br />

DiloGroup, su dolaşma çizgileri için geniş<br />

çalışma genişliği ve yüksek ağ hızı olan evrensel<br />

iğneleme teknolojisi ve taraklama<br />

sistemleri hakkında bilgi verecektir. Dokumasız<br />

üretimin bu özel, önemli dalları için<br />

normal hatlar yaklaşık 3.8 m çalışma genişliğine<br />

ve yaklaşık 200 m / dk orta hızlı hızlara<br />

sahiptir. DiloGroup portföyünde daha<br />

geniş çalışma genişliği ve daha yüksek ağ<br />

hızlarında taraklama sistemleri bulunur. DiloTemafa<br />

DiloSpinnbau ile çalışma genişliği<br />

5 m’yi aşan bu özel taraklama sistemleri ve<br />

su dolaşımı ve kurutmadan sonra 400 m /<br />

dakikadan fazla süren ağ hızları ile yakın<br />

işbirliği içerisindedir. Tarak yastığı sistemi<br />

ile sargı arasındaki azalan taslak, çapraz<br />

yöne (MD: CD) makine yönünde kabul edilebilir<br />

bir mukavemet oranı ve yüksek bir<br />

ağ homojenliği sağlamak için şarttır. DiloSpinnbau,<br />

rastgele rulo teknolojisi ile yüksek<br />

üretkenlik için standart ve düşük taslak ile<br />

en iyi homojenliği sağlamak için standart<br />

belirlemektedir. DiloGroup, bu dokumasız<br />

üretim hatlarında yüksek verimlilik ve kalite<br />

gereklilikleri ile bu elyaf hazırlama ve taraklama<br />

sistemleriyle çok başarılıdır. Bu özel<br />

kurulumların diğer önemli özellikleri arasında,<br />

yüksek verimlilik sağlayan kart emme,<br />

filtreleme ve nemlendirme için hava tekniği<br />

olan DiloTemafa’nın elyaf hazırlığı bulunmaktadır.<br />

Techtextil <strong>2017</strong>’de DiloGroup,<br />

uluslararası müşterilerle yapılan görüşmelerde<br />

DILO standart ve özel dokunmamış<br />

üretim hatlarının özelliklerini açıklayacak.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


102 TECHTEXTIL PREVIEW<br />

Techtextil’17’de ‘texCOAT’<br />

kaplama aralığı için<br />

Monforts başlangıcı<br />

Monforts debut for ‘texCOAT’<br />

coating range at Techtextil’17<br />

A. Monforts Textilmaschinen, Techtextil Division, Techtextil’17’deki<br />

şirketi Fong`s Europe GmbH ile Hall 3.0 F01’de ortak<br />

100m2’lik bir stand üzerinde temsil edecek. Monforts,<br />

Techtextil’17’de yeni rulo ünitelerini ilk kez sergileyecek -<br />

Manyetik silindir sistemi ve baskı kafa sistemleri ile bıçağı<br />

rulo / hava sistemine dahil edecek. Monforts kaplama<br />

serisi ‘texCOAT’ şu anda dünya çapında mevcuttur ve<br />

ünlü imalatçı -daha önce merkezi Avrupa pazarlarında<br />

aktif olan- Timatec’in yeni satın alımını izlemektedir. Kaplama<br />

ünitelerinin yeni uygulamaları ve ilginç referansları,<br />

membran ve filtre uygulamaları da dahil olmak üzere<br />

sunulacak. Örneğin ev tekstili sektöründe dış giyim ve<br />

tekstil ürünlerinin işlevselleştirilmesi gibi bitiş ajanlarının<br />

tek taraflı uygulamalardan otomotiv ve havacılık endüstrilerinde<br />

yenilikçi tekstil esaslı kaplamalı malzemeler<br />

kullanılarak sofistike hafif yapıya kadar tek kaynaklı çö-<br />

A. Monforts Textilmaschinen’s, Techtextil<br />

Division, will represent the company at Techtextil’17<br />

on a joint 100m2 booth together<br />

with Fong`s Europe GmbH in Hall 3.0 F01.<br />

Monforts will demonstrate its full range of<br />

new coating units for the first time at Techtextil’17<br />

- incorporating Knife over roller/air<br />

system; magnetic roller system; and printing<br />

head systems. The Monforts coating range<br />

‘texCOAT’ is now available worldwide and<br />

follows the recent acquisition of renowned<br />

manufacturer Timatec; who was previously<br />

active mainly in the central European<br />

markets. New applications and interesting<br />

references of the coating units will be presented<br />

as well including membrane- and<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Filter- applications. Single sourced solutions<br />

ranging from single sided applications<br />

of finishing agents such as, for example,<br />

outdoor clothing and functionalization of<br />

textiles in the home textiles sector, through<br />

to sophisticated lightweight construction<br />

using innovative textile-based coated materials<br />

in the automotive and aerospace<br />

industries are now available. The various<br />

coating modules can be used with or wit-


TECHTEXTIL PREVIEW<br />

103<br />

hout a magnet system. For working widths<br />

above 240 cm use of a magnetic doctor<br />

blade is recommended. The coating systems<br />

are available in four versions – basic,<br />

multi-functional, universal and multi-functional.<br />

The basic version, for example, offers<br />

manual adjustment in two positions for air<br />

knife and roller knife coating and printing<br />

without magnet for working widths of up<br />

to 240 cm. The Multi-functional version<br />

with two-position manual adjustment is<br />

designed for magnetic knife coating with<br />

a working width of up to 240 cm and screen-printing.<br />

The Universal version features<br />

motorized adjustment with three positions<br />

for foam coating, roller knife coating and<br />

magnetic knife coating; for working widths<br />

above 240 cm. The fourth, Multi-functional<br />

version, with three position, motorized<br />

adjustment has been designed for direct<br />

fabric feed coating applications using<br />

printing templates and operating modes<br />

with roller knife and magnetic knife. Monforts<br />

can also provide Ex-proof ranges for<br />

solvent-based coatings and for high temperature<br />

processes up to 320°C such as,<br />

for example, PTFE sintering. The Monforts<br />

range of coating solutions also includes<br />

the recently introduced Montex Allround.<br />

Designed for constantly changing technical<br />

textile coating process applications,<br />

the systems coating modules can be quickly<br />

and easily changed by a specially<br />

designed undercarriage from the side of<br />

zümler mevcuttur. Çeşitli kaplama modülleri bir mıknatıs<br />

sistemi ile veya bir mıknatıs sistemi olmadan kullanılabilir.<br />

240 cm’den yüksek çalışma genişlikleri için manyetik<br />

bir doktor bıçağı kullanılması önerilir. Kaplama sistemleri<br />

dört farklı versiyonda mevcuttur: - temel, çok işlevli, evrensel<br />

ve çok işlevli. Örneğin temel versiyon, hava bıçağı<br />

ve makaralı bıçak kaplaması ve 240 cm’ye kadar olan<br />

çalışma genişlikleri için mıknatıssız baskı için iki konumda<br />

elle ayarlama imkanı sunar. İki konumlu manuel ayarlamalı<br />

çok işlevli versiyon, 240 cm’ye kadar bir çalışma<br />

genişliği ve ekran baskısı ile manyetik bıçak kaplaması<br />

için tasarlanmıştır. Universal versiyonu, köpük kaplama,<br />

makaralı bıçak kaplaması ve manyetik bıçak kaplaması<br />

için üç konumlu motorlu ayarlama özelliğine sahiptir;<br />

240 cm’den yüksek çalışma genişlikleri için. Üç konumlu,<br />

motorlu ayarı olan dördüncü Çok işlevli versiyon, baskı<br />

şablonlarını ve silindir bıçağı ve manyetik bıçak ile çalışma<br />

modlarını kullanan doğrudan kumaş besleme kaplama<br />

uygulamaları için tasarlanmıştır. Monforts, solvent<br />

bazlı kaplamalar ve örneğin PTFE sinterleme gibi 320 °<br />

C’ye kadar yüksek sıcaklık işlemleri için Ex-proof aralıkları<br />

da temin edebilir. Monforts serisi kaplama çözümleri,<br />

yakın zamanda piyasaya sürülen Montex Allround’u da<br />

içerir. Sürekli değişen teknik tekstil kaplama işlemi uygulamaları<br />

için tasarlanan sistemler kaplama modülleri<br />

ünitesinin yanındaki özel olarak tasarlanmış bir yürüyüş<br />

arabasıyla hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir; Farklı<br />

uygulamalar için uyarlanmasına izin verir. Tüm Monforts<br />

kaplama sistemleri, tüm çalışma modları için ekranda<br />

görselleştirme ile basit ve kullanıcı dostu PLC tekniklerine<br />

sahiptir. Farklı kaplama işlemleri için reçete yönetimi,<br />

Montex stentinin kanıtlanmış Qualitex kontrol sistemine<br />

entegredir. Monforts Teknologları, uzman kaplama önerileri<br />

sunmak için gösterimde olacaklar.<br />

the unit; allowing it to be adapted for different<br />

applications. All Monforts coating<br />

systems feature simple and user friendly<br />

PLC techniques with on-screen visualisation<br />

for all operating modes. Recipe management<br />

for different coating processes<br />

are integrated in to the proven Qualitex<br />

control system of the Montex stenter. Monforts<br />

Technologists will also be at the show<br />

to offer expert coating advice.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


104 PANORAMA<br />

Mimaki’nin<br />

FESPA Hamburg <strong>2017</strong> standı<br />

göz kamaştıracak<br />

Bigger and bolder<br />

than ever before:<br />

Mimaki Europe at FESPA <strong>2017</strong><br />

Mimaki Europe, FESPA Hamburg <strong>2017</strong> Fuarı’na iki ayrı stant ile katılıyor:<br />

Birinde tekstil ürünleri sergilenirken, diğer stantta reklam, endüstriyel ve 3D<br />

baskı ürünleri sergilenecek.<br />

Mimaki Europe has two stands: one dedicated to textiles, the other to Sign &<br />

Display, Industrial Print and 3D.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Geniş format baskı ve kesim makinelerinin lider<br />

üreticisi Mimaki, FESPA Hamburg <strong>2017</strong> Fuarı’na<br />

toplam 534 metrekarelik iki ayrı stant ile katılacağını<br />

duyurdu. 8-12 Mayıs tarihleri arasında Hamburg’da<br />

düzenlenecek olan FESPA Hamburg<br />

<strong>2017</strong> Fuarı’nda Mimaki Europe, hem <strong>Tekstil</strong> Salonu’nda<br />

hem de Dijital Salonu’nda yer alacak.<br />

Dijital Salonu’ndaki stantta, reklam ve endüstriyel<br />

grubu ürün yelpazesinin yanı sıra Mimaki’nin eşsiz<br />

3D baskı çözümünün lansmanı yapılacak. Firma<br />

ayrıca <strong>Tekstil</strong> Salonu’nda da sektöre sunduğu en<br />

Mimaki, a leading manufacturer of wide-format<br />

inkjet printers and cutting systems, today announced<br />

that it will have its biggest presence<br />

ever at FESPA <strong>2017</strong> with two stands totalling 534<br />

square meters. FESPA <strong>2017</strong>, scheduled for 8 through<br />

12 May, takes place in Hamburg. Mimaki<br />

Europe will be located in the Digital Hall (Stand<br />

A1-A25), where it will be demonstrating a wide<br />

range of solutions for the sign and display graphics<br />

market and industrial print, along with a technology<br />

demonstration of its unique 3D printing


PANORAMA<br />

105<br />

yeni çözümlerini sergileyecek. “FESPA Hamburg<br />

<strong>2017</strong> Fuarı’nı büyük bir heyecanla beklemekteyiz”<br />

şeklinde konuşan Mimaki Europe Satış Genel Müdürü<br />

Ronald van den Broek sözlerine şu şekilde<br />

devam etti: “FESPA Hamburg <strong>2017</strong> bize sadece<br />

tekstil sektörüne en yenilikçi çözümlerimizi sergilemek<br />

için iyi bir fırsat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda<br />

reklam ve endüstriyel pazarlara yönelik<br />

tüm portföyümüzü tanıtmamız için de bir olanak<br />

sağlıyor. Sergileyeceğimiz çözümlerimiz arasında,<br />

ilk defa drupa 2016 Fuarı’nda ziyaretçilerimize<br />

ilk tanıtımını yapmış olduğumuz yeni 3D baskı<br />

çözümümüz de yer alacak. Fuarda çok sayıda<br />

Mimaki makinelerini ziyaretçilere sergileyebilmek<br />

amacıyla da bu sene fuara iki ayrı stantla katılma<br />

kararı aldık, bu sayede her iki segmente de<br />

hak ettiği şekilde odaklanacağız.” Mimaki’nin<br />

<strong>Tekstil</strong> Salonu’nda yer alan standında, yüksek hızlı<br />

direkt tekstil baskı makinesi Tiger-1800B ile yakın<br />

zamanda lanse edilen çift boya kullanım özelliğine<br />

sahip TX300P-1800 baskı makinelerinin de<br />

dahil olduğu geniş bir makine grubu yer alacak.<br />

Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B direkt tekstil baskı<br />

makineleri, eş zamanlı olarak hem pigment hem<br />

de süblimasyon boyalarını kullanabiliyor. Bu da<br />

tek bir makine ile boya sistemini değiştirmeye gerek<br />

duymaksızın çok geniş yelpazede tekstil malzemelerine<br />

direkt baskı yapma imkanı sunuyor.<br />

Bugüne kadar benzeri olmayan bu yeni teknoloji,<br />

Mimaki’nin bu makinelerinde verimliliği ve esnekliği<br />

en üst seviyeye çıkaracak devrim niteliğindeki<br />

bir gelişmedir. Stantta sergilenecek Tiger-1800B<br />

ise yakın zamanda Mimaki tarafından satın alınmış<br />

olan İtalyan La Meccanica S.p.A. firması tasolution.<br />

The company will also have a presence<br />

in the Textile Hall (Stand B6-C50), demonstrating<br />

its long-time commitment to the textile industry.<br />

“We are looking forward to FESPA <strong>2017</strong> with great<br />

excitement,” says Ronald van den Broek, General<br />

Manager Sales at Mimaki Europe. “Not only is<br />

it a good opportunity to reinforce our dedication<br />

to provide innovative solutions for the textile<br />

industry, but it is also an opportunity to display<br />

our full set of solutions for signs and displays and<br />

industrial printing. This includes a technology<br />

demonstration of our new 3D printing solution,<br />

which we also discussed with attendees at drupa<br />

2016. Because of the wide range of solutions<br />

we wanted to bring to the show, we decided<br />

to engage two stands in two separate halls to<br />

give each segment the focus it deserves.” In the<br />

Textile Hall, Mimaki Europe will be demonstrating<br />

its latest range of textile printers, including the<br />

recently-announced and very unique dual-ink<br />

Tx300P-1800 and the high-speed direct-to-textile<br />

Tiger-1800B. The Tx300P-1800 and Tx300P-1800B<br />

direct-to-textile printers have been updated to<br />

simultaneously load both textile pigment and<br />

sublimation dye inks. This enables the use of a<br />

single printer to print directly on a wide range<br />

of textiles without the need to change out ink<br />

systems. This new technology, not possible until<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


106 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

rafından geliştirilmiştir. Saatte maksimum 390m2<br />

baskı hızına sahip Tiger-1800B, bugüne kadar<br />

geleneksel analog yöntemlerle üretimi yapılmış<br />

yüksek hacimli işler için idealdir. Makine, dijital<br />

baskının yüksek hacimli işler için getirdiği avantajı<br />

direkt tekstil baskı uygulamalarına taşımaktadır.<br />

DİJİTAL SALONU’NDA MİMAKİ’NİN AMİRAL<br />

GEMİSİ ÇÖZÜMLERİ<br />

Dijital Salonu’nda ise Mimaki’nin dört solvent ve<br />

altı adet UV baskı makinesi dahil olmak üzere,<br />

reklam ve endüstriyel pazarlara yönelik amiral<br />

gemisi niteliğindeki çözümleri sergilenecek.<br />

Stantta ayrıca Mimaki’nin iki kesim sistemi de yer<br />

alacak. Tüm bu baskı ve kesim makineleri, reklam<br />

ve endüstriyel baskı sektöründe faaliyet gösteren<br />

firmalara daha karlı uygulamaların kapısını<br />

açacak. Fuarla ilgili van den Broek sözlerine şu<br />

şekilde devam etti: “Fuarda ziyaretçilerimize tamamen<br />

yeni olan 3D baskı çözümümüzü de tanıtmaktan<br />

memnuniyet duyacağız. 3D baskı makinemiz,<br />

dört renk UV kürlemeli baskı yapmakta<br />

olup, 10 milyondan fazla renk kombinasyonuna<br />

sahip üretimler yapabilmektedir. drupa Fuarı’nda<br />

standımızda sadece 3D baskı örneklerimizi<br />

sergilemiştik. FESPA’da ise makinenin bir prototipini<br />

sergileyeceğiz. Makineyi ilk kez, Japonya’da<br />

7-10 Haziran’da gerçekleşen Japan Shop <strong>2017</strong><br />

etkinliğinde sergilemiştik.” Mimaki’nin makine ve<br />

boya teknolojisi, yüksek kaliteli, kusursuz ve inanılmaz<br />

detaylara sahip 3D baskı yapmayı mümkün<br />

kılıyor. Karmaşık kale baskıları ya da detaylı<br />

Japon heykelcikleri gibi ultra detaylara sahip<br />

ve çok ince çizgilerden oluşan desen örnekleri<br />

stantta yerini alacak. Makinenin bir diğer eşsiz<br />

özelliği ise yarı renkli transparan modellerin üretilmesi<br />

için dört renge ilave olarak lak boyanın<br />

da kullanılabiliyor olması. FESPA Hamburg <strong>2017</strong><br />

Fuarı’nda Mimaki standında yerini alacak ilklerden<br />

bir diğeri ise kıta lansmanını ilk kez yapacak<br />

JFX200-2531 geniş format flatbed baskı makinesi<br />

olacak. Mimaki Türkiye Distribütörü PİMMS Group<br />

da yetkili bayileriyle birlikte Mimaki standında<br />

Türkiye’den gelen ziyaretçilerini ağırlayacak.<br />

now, is a breakthrough that will improve productivity<br />

and increase flexibility for these Mimaki<br />

textile printers. The Tiger-1800B was developed<br />

by Italy’s La Meccanica S.p.A., recently acquired<br />

by Mimaki. With a maximum printing speed<br />

of 390 m2/h, the Tiger-1800B fits perfectly in high-volume<br />

production environments that have<br />

traditionally printed with analogue printing methods,<br />

bringing the benefits of digital printing to<br />

these higher volume applications.<br />

Flagship solutions in the Digital Hall<br />

In the Digital Hall, Mimaki’s flagship solutions for<br />

the Sign and Display Graphics and Industrial<br />

markets will be on display, including four solvent<br />

printers and up to six UV printers. Mimaki will also<br />

showcase two cutting solutions. Together these<br />

printers represent profit-generating solutions for<br />

sign & display and industrial print companies.<br />

Van den Broek adds, “We are also pleased to be<br />

introducing something totally new to the visitors<br />

with the technology demonstration of our 3D<br />

printing solution, a UV-curable four-colour printer<br />

that will be able to generate products featuring<br />

more than 10 million colour combinations. While<br />

at drupa, we had samples on our stand and at<br />

FESPA, we will actually be showing a prototype of<br />

the printer itself. As a point of interest, we have just<br />

showed this prototype in Japan for the first time<br />

at the 46th Japan Shop <strong>2017</strong>, held from March 7th<br />

until the 10th.” Mimaki’s printer and ink technologies<br />

enable high-quality 3D printing that can<br />

create fine, precise and incredible real detailed<br />

products. Extremely detailed and fine line pattern<br />

samples, such as an intricate scale model of<br />

a castle or a Hina doll (ed. a typical Japanese<br />

figurine), will be shown at the Mimaki stand in the<br />

Digital Hall. Another unique feature of this printer<br />

is its clear ink that can be combined with colour<br />

ink to create half colour transparent models. In<br />

other firsts for FESPA, Mimaki will be showing the<br />

JFX200-2531 high efficiency printer with a large<br />

table for the first time on the Continent. “We will<br />

be unveiling details about all of the new products<br />

at our press conference scheduled for May<br />

8th at 1 PM,” van den Broek added.


108 PANORAMA<br />

Groz-Beckert,<br />

kesik elyaf iğneleme hattının<br />

açılışını yaptı<br />

Groz-Beckert has made<br />

the opening for chopped<br />

fiber needling line<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

2014 yılında yapılan bir anket ile yeni bir<br />

nonwoven hattının müşterilerin hangi taleplerinin<br />

karşılanabileceği araştırıldı. Bu araştırma<br />

sonuçları 13 Mart <strong>2017</strong> tarihinden itibaren,<br />

Groz-Beckert’in genel merkezinin bulunduğu<br />

Albstadt, Almanyada faaliyete geçen komple<br />

nonwoven hattı ile gerçeğe dönüştü. Bu ya-<br />

Which customer requests can a new nonwoven<br />

line correspond has been researched with a survey<br />

made in the year of 2014. The results of this<br />

research has been actualized with a completely<br />

nonwoven line came into activity starting from the<br />

date of 13 March <strong>2017</strong> in the location of Groz-Beckert’s<br />

headquarters Albstadt, Germany. With this


PANORAMA<br />

109<br />

research, Groz-Beckert customers can receive<br />

assistance in many subjects such as new projects,<br />

trials, joint developments, small amount manufactures.<br />

From Turkey, Pimsa Otomotiv <strong>Tekstil</strong>leri<br />

A.Ş. General Manager Sezer and Siteks-Şişmanlar<br />

<strong>Tekstil</strong> A.Ş. Project Engineer Serdar Evirgen and Production<br />

Engineer Devrim Şeker has participated<br />

to the opening ceremony that received participation<br />

from worldwide sector representatives and<br />

specialists on the date of 13 March <strong>2017</strong>. Visitors<br />

has found the opportunity to enrich their technical<br />

information by participating in Groz-Beckert Academy<br />

educations on the date of 14 March <strong>2017</strong>.<br />

By doing so Groz-Beckert would be improving its<br />

quality of provided services and application consultancy<br />

further. Both the development of nonwoven<br />

products and needle development works for<br />

special application areas can be conducted jointly<br />

in the center being talked about. Bundle opener<br />

with comb, first needling and last needling line<br />

provides pilot production opportunity in the width<br />

of 1500 mm and between the heights from 50 to<br />

1500 gr/m2. Synthetic, semi-synthetic, natural and<br />

inorganic fibers can be worked on. Fibers with the<br />

thickness between 0.9 to 17 dtex and at the height<br />

of 90 mm can be processed. With more than 1200<br />

needle type, Groz-Becket can correspond to the<br />

research and development requests in the fields of<br />

automobile, filter, geotextile, artificial leather and<br />

other fields of its customers. These works can also<br />

be conducted on subjects such as a good surface<br />

quality and endurance. Groz-Becket provides support<br />

with four different steps as follows; 1. Complete<br />

line usage 2. Usage from optimization unit after the<br />

paver 3. Usage from first needling 4. Usage in the<br />

main needling. Aside from the aforementioned<br />

services, it provides test and laboratory services.<br />

tırım ile Groz-Beckert müşterileri yeni projeler,<br />

denemeler, müşterek geliştirmeler, küçük miktarlı<br />

üretim çalışmaları gibi birçok konuda destek<br />

alabilecektir. 13 Mart <strong>2017</strong> tarihinde Dünyadan<br />

sektör temsilcilerinin ve uzmanlarının<br />

katıldığı açılış davetine, Türkiye’den ise Pimsa<br />

Otomotiv <strong>Tekstil</strong>leri A.Ş. Genel Müdürü Serdar<br />

Sezer ve Şiteks-Şişmanlar <strong>Tekstil</strong> A.Ş. Proje Mühendisi<br />

Serdar Evirgen ve Üretim Mühendisi<br />

Devrim Şeker katıldılar. Misafirler 14 Mart <strong>2017</strong><br />

tarihinde ise Groz-Beckert Academy eğitimine<br />

katılarak teknik bilgilerini zenginleştirme<br />

imkanı buldular. Groz-Beckert sağladığı servis<br />

hizmetlerini, uygulama danışmanlığı kalitesini<br />

daha yükseltmiş oluyor. Söz konusu merkezde<br />

gerek nonwoven ürünlerinin geliştirilmesi,<br />

gerekse de özel uygulama alanları için iğne<br />

geliştirilme çalışmaları müşterek olarak yapılabilecektir.<br />

Balya açıcıdan itibaren, tarak, ön<br />

iğneleme ve son iğneleme hattı ile, 1500mm<br />

eninde , 50-1500 gr/m2 aralığında pilot üretim<br />

imkanı sağlanmaktadır. Sentetik, yarı sentetik,<br />

doğal ,ve inorganik elyaflar çalışabilmektedir.0.9-17<br />

dtex inceliğinde, 90mm uzunluğundaki<br />

elyaflar işlenebilmektedir. 1200 den fazla<br />

aktif kullanılan iğne tipi ile Groz-Beckert, müşterilerinin<br />

otomobil, filtre, geotekstil, suni deri<br />

ve diğer alanlardaki araştırma ve geliştirme<br />

taleplerine cevap verebilmektedir. Çalışmalar<br />

daha iyi bir yüzey kalitesi, mukavemet gibi<br />

konularda da yapılabilmektedir. Groz-Becket<br />

aşağıdaki gibi dört farklı aşamalı destek sunmaktadır;<br />

1. Komple hat kullanımı 2. Sericiden<br />

sonra, optimizasyon ünitesinden itibaren kullanımı<br />

3. Ön iğnelemeden itibaren kullanımı 4.<br />

Ana iğnelemede kullanımı. Ayrıca test ve laboratuar<br />

hizmetleri de sunulmaktadır.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


110 PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

SON FİYAT HAREKETLERİ<br />

Geçtiğimiz ay içinde pek çok referans fiyat<br />

arttı. Dalgali seyir, vadeli piyasalarda ortaya<br />

çıkan özellik oldu.<br />

• Mayıs vadeli NY kontratlar gecen ayda hareketli<br />

idi. Şubat ortalarında değerler birkaç cent/<br />

lb düştü fakat bu kaybı telafi ederek Şubat-ortası<br />

değerlerin üstüne Mart başındaki birkaç atakla<br />

çıktı. Son değerler 78 cent/lb civarında kaldı.<br />

• A Endeks de geçen ay birkaç cent arttı. Şubat<br />

başında değerler 85 cent/lb yakınlarındayken<br />

en son değerler 87 cent/lb seviyesinde.<br />

• Hem uluslararası hem de yerel birimlerde Çin<br />

Pamuk (CC) Endeksi nispeten dengede kalarak<br />

16.000 RMB/ton veya 105 cent/lb yakınlarındaki<br />

seviyelerde tutundu.<br />

• CC Endeksin dengesi Çin vadeli işlemlerin dalgalanması<br />

ile kontrast oluşturdu. ZCE Mayıs vadeli<br />

kontratın değerleri 6 Mart haftasının başında<br />

yaklaşık olarak 500 RMB/ton artarak 16.400<br />

RMB/ton üstüne çıkıp hemen aynı haftanın içinde<br />

15.600 RMB/ton yakınlarına düştü.<br />

• Hintli Shankar-6 tipi için fiyatlar Şubat başında<br />

80 cent/lb’e eşdeğer seviyelerden son<br />

işlemlerde 83 cent/lb yakınlarına geldi. Yerel<br />

birimlerde değerler 42.000 INR/maund’dan<br />

43.400 INR/maund’a yükseldi.<br />

• Pakistan fiyatları çoğunlukla dengedeydi.<br />

Uluslararası birimlerde değerler 78 cent/lb civarındaydı.<br />

Yerel birimlerde ise fiyatlar 6.700 PKR/<br />

candy yakınlarına tutundu.<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Bu ayın A.B.D. Tarım Bakanlığı raporu 2016/17 dünya<br />

pamuk hasat tahminine küçük bir artışa yer<br />

verdi (+300.000 balya ile 105,4’ten 105,7 milyona).<br />

Global rakama yapılan artışın başlıca sebebi<br />

daha büyük A.B.D. hasat öngörüsü oldu (+271.000<br />

balya ile 17,0’dan 17,2 milyona). Ülke bazlı üretim<br />

rakamlarında dikkate değer başka değişiklik olmadı.<br />

Dünya işletme kullanım tahmini esasında<br />

değişmeden kaldı (-90.000 balya ile 112,5’ten<br />

112,4 milyona). Ülke bazında önemli değişiklikler<br />

Vietnam (+200.000 balya ile 5,2’den 5,4 milyona)<br />

RECENT PRICE MOVEMENT<br />

Most benchmark prices moved higher over<br />

the past month. Volatility was a feature of futures<br />

markets.<br />

• The May NY futures contract was volatile over<br />

the past month. Values dropped several cents/<br />

lb near the middle of February, but made up for<br />

those losses and climbed above the values posted<br />

mid-February in several spurts in early March.<br />

The latest values have been near 78 cents/lb.<br />

• The A Index also rose a couple of cents over<br />

the past month. In early February, A Index values<br />

were near 85 cents/lb. The most recent values<br />

have been near 87 cents/lb.<br />

• In both international and domestic terms,<br />

the China Cotton (CC) Index has been comparably<br />

stable, holding to levels around 16,000<br />

RMB/ton or 105 cents/lb.<br />

• The stability of CC Index has contrasted with<br />

the volatility in Chinese futures. Values for the<br />

May ZCE futures contract gained nearly 500<br />

RMB/ton early in the week of March 6th and<br />

reached levels just above 16,400 RMB/ton before<br />

collapsing later in the week and dropping<br />

to levels near 15,600 RMB/ton.<br />

• Prices for Indian Shankar-6 variety increased<br />

from values equivalent to 80 cents/lb in early<br />

February to those near 83 cents/lb in the latest<br />

trading. In domestic terms, values rose from<br />

42,000 INR/maund to 43,400 INR/maund.<br />

• Pakistani prices were mostly stable. In international<br />

terms, values held near 78 cents/lb. In domestic<br />

terms, values held near 6,700 PKR/candy.<br />

SUPPLY, DEMAND, & TRADE<br />

This month’s USDA report included a slight increase<br />

to the forecast for the 2016/17 world cotton<br />

crop (+300,000 bales, from 105.4 to 105.7 million).<br />

The addition to the global figure was primarily a<br />

result of a larger projected U.S. harvest (+271,000<br />

bales, from 17.0 to 17.2 million). There were no other<br />

significant changes to country-level production figures.<br />

The forecast for world mill-use was virtually<br />

unchanged (-90,000 bales, from 112.5 to 112.4 mil-


112 PANORAMA<br />

ve Endonezya (+150.000 ile 2,9’dan 3,1 milyona)<br />

için artış yönünde yapılırken Türkiye beklentisi düşürüldü<br />

(-350.000 balya ile 6,6’dan 6,3 milyona).<br />

Daha büyük hasat ve daha düşük işletme tüketimi,<br />

daha büyük global kapanış stokları beklentisi<br />

önerirken, başlangıç stoklarına da yapılan<br />

265.000 balyalık artış revizyon bu değişikliği daha<br />

da büyüttü. A.B.D. Tarım Bakanlığının 2016/17 dünya<br />

kapanış stokları için 90,5 milyon balyalık güncel<br />

tahmini, Şubat ayındaki tahminden 580.000<br />

balya daha yüksek olurken 2015/16 sezonundaki<br />

seviyenin de 6,6 milyon balya altında bulunuyor.<br />

Global ticari tahminler biraz yükseldi (+210.000<br />

balya ile 35,7’den 35,9 milyon balyaya). İthalat<br />

rakamları Hindistan (+400.000 balya ile 1,8’den<br />

2,2 milyona), Endonesya (+200.000 ile 2,9’dan<br />

3,1 milyona), Vietnam (+200.000 ile 5,2’den 5,4<br />

milyona) ve Brezilya (+100.000 ile 100.000’den<br />

200.000’e) için artırıldı. İthalat beklentisi Türkiye<br />

(-350.000 ile 3,6’dan 3,3 milyona) ve Bangladeş<br />

(-200.000 ile 6,6’dan 6,4 milyona) için düşürüldü.<br />

İhracat tahminleri A.B.D. (+500.000 ile 12,7’den<br />

13,2 milyona) ve Hindistan (+100.000 ile 4,4’ten<br />

4,5 milyona) için artırılırken Brezilya (-100.000 ile<br />

2,9’dan 2,8 milyona) ve Özbekistan (-100.000 ile<br />

1,8’den 1,7 milyona) için düşürüldü.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Şubat ayının sonlarında gerçekleştirdikleri yıllık<br />

değerlendirme forumlarında A.B.D. Tarım Bakanlığı<br />

gelecek hasat yılı için ilk tahminleri açıklamakta.<br />

<strong>2017</strong>/18 için bu ilk tahmin rakamları setlerinde,<br />

bakanlık 2016/17 için öngörülen 6,6 milyon<br />

balyalık kapanış stokları düşüşüne benzer ölçüde<br />

bir düşüşün sonraki yıl için de beklenebileceğini<br />

ortaya koydu. Normalde, ard arda gelen birkaç<br />

milyon balyalık düşüşler fiyatlarda güçlü çıkış ile<br />

ilişkilendirilebilir. Ancak, piyasa Çin’de 2011/12 ve<br />

2014/15 arasında oluşan devasa stok birikiminden<br />

normal koşullara yeni yeni gelmekte. 2015/16<br />

ve 206/17’deki buyuk azalmalardan sonra bile<br />

mevcut hasat yılındaki dünya kapanış stoklarının<br />

2000’li yılların ortalarındakinden %50 daha fazla<br />

olması beklenmekte; ki bu zaman diliminde hacimler<br />

60 milyon balyanın biraz üstünde rekorlar<br />

kırmakta ve A Endeks 50 ile 60 cent/lb arasında<br />

bulunmaktaydı. <strong>2017</strong>/18’de de olabilecek ciddi<br />

bir düşüş, stok rakamlarının fiyatlara tekrar direk<br />

etkisinin olacağı piyasa normallerine dönüş yolunda<br />

baska bir önemli adım olarak değerlendirilecektir.<br />

Yine de bu geçişin birkaç yıl daha<br />

sürmesi beklenebilir. Bu prosesin özünü, Çin’deki<br />

stokların eritilmesi ve Çin stokları ile dünyanın diğer<br />

yerlerindeki stokların ulaşılabilirlik açısından<br />

ayrımının kaldırılması oluşturacaktır. İçinde bulunduğumuz<br />

hasat yılında, Çin’deki stokların 9,3<br />

milyon balya (2015/16’daki 58,2 milyon balyadan<br />

48,9 milyona) düşmesi beklenmekte. İlk A.B.D.<br />

Tarım Bakanlığının tahminleri de benzer ölçüdeki<br />

lion). At the country-level, notable revisions included<br />

additions to estimates for Vietnam (+200,000<br />

bales, from 5.2 to 5.4 million) and Indonesia<br />

(+150,000, from 2.9 to 3.1 million) as well as lowered<br />

expectations for Turkey (-350,000 bales, from 6.6<br />

to 6.3 million). A larger crop and lower mill-use suggest<br />

a larger estimate for global ending stocks,<br />

and a 265,000 bale upward revision to beginning<br />

stocks amplified the change. The current USDA<br />

figure for 2016/17 world ending stocks is 90.5 million<br />

bales, which is 580,000 bales higher than February’s<br />

estimate and 6.6 million bales below the<br />

level of stocks at the end of the 2015/16 season.<br />

Global trade estimates were increased slightly<br />

(+210,000 bales, from 35.7 to 35.9 million bales).<br />

Import forecasts were lifted for India (+400,000<br />

bales, from 1.8 to 2.2 million), Indonesia (+200,000,<br />

from 2.9 to 3.1 million), Vietnam (+200,000, from 5.1<br />

to 5.3 million), and Brazil (+100,000, from 100,000 to


Gazete baskılarında Türkiye’nin en geniş web ofset makine parkur<br />

ağına sahip olan“İhlas Gazetecilik A.Ş.” bünyesinde, Türkiye<br />

gazetesi başta olmak üzere, günlük olarak çok sayıda ulusal ve yerel<br />

gazeteyi, 6 bölgede bulunan tesislerimizde basmaktayız.<br />

Heatsetlerde (63 kesim günlük 800 bin forma), (58 kesim günlük 800<br />

bin forma) yüksek üretim kapasitemiz baskı makinelerimizdeki üretim<br />

özellikleri sayesinde siparişlerinizi terminlerine uygun ve kaliteli bir şekilde<br />

hazırlayıp teslim ediyoruz. Modern renk kontrol ve izleme-denetim sistemleri<br />

ile maksimum renk kalitesine ulaşılmakta kokulu sayfalar, özel renkler ve silikon<br />

uygulamaları ile siz müşterilerimize farklılık kazandırmaktadır.<br />

WEB OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı Tesisleri, tabaka ofset baskı alanında sektörün önde<br />

gelen isimleri arasındadır. Tabaka ofset baskı makine parkurumuzun zenginliği<br />

ve profesyonel ekibimiz sayesinde tek renkli işlerden, çok renkli işlere<br />

kadar her türlü baskılarınızı uluslararası standartlara göre yapmaktayız.<br />

Mürekkep kontrolü ve renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset<br />

baskı makinelerimiz; laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.<br />

DÜZ OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı sonrası tesislerde. Modern makine,<br />

ekipmanları ve kalifiye personelimiz ile hizmet<br />

vermekteyiz. Amerikan cilt, iplik dikiş, mukavva taslama<br />

cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt<br />

(tel-omega) spiral cilt, işlere çeşitli fonksiyonlarla<br />

birlikte yapılmaktadır.<br />

MÜCELLİT<br />

İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faaliyetlerine<br />

başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel<br />

koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini<br />

bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da<br />

genişletmiştir.<br />

AMBALAJ<br />

“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi<br />

İhlas Plaza No:11 A / 41<br />

Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00<br />

www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


114 PANORAMA<br />

200,000). Import forecasts were lowered for Turkey<br />

(-350,000, from 3.6 to 3.3 million) and Bangladesh<br />

(-200,000, from 6.6 to 6.4 million). Export forecasts<br />

were increased for the U.S. (+500,000, from 12.7<br />

to 13.2 million) and India (+100,000, from 4.4 to 4.5<br />

million). Exports forecasts were reduced for Brazil<br />

(-100,000, from 2.9 to 2.8 million) and Uzbekistan<br />

(-100,000, from 1.8 to 1.7 million).<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

düşüşü <strong>2017</strong>/18 için öngördü. Bu tahmine dair<br />

temel varsayım rezervde tutulan pamuk ihalelerinin<br />

verimli devam etmesidir. Çin hükümeti<br />

ihale işlemlerini 6 Mart’ta tekrar başlattı. Satışların<br />

bu raundu Ağustos sonuna kadar devam<br />

edecek şekilde planlanmış olup talebin yüksek<br />

olması durumunda uzatılabilir. Bir önceki satış<br />

raundunda (Mayıs – Eylül) da olduğu gibi, talep<br />

şimdiye kadar güçlü oldu. İlk dört günün<br />

her birinde, satışa sunulan pamuğun neredeyse<br />

tamamı Çinli işletmeler ve tüccarlar tarafında<br />

satın alındı. Çin dışında, stokların <strong>2017</strong>/18’de<br />

ikinci ardışık yıl olarak üçer milyon balya artacağı<br />

öngörülüyor. Erişilebilir arzdaki bu artış<br />

fiyatlara aşağı yönlü baskı anlamına gelmeli.<br />

Ancak, mevcut hasat yılındaki hareketin gösterdiği<br />

gibi, hükümet politikaları, hazırdan satışlar<br />

ve spekülasyonlar ile ilgili daha az öngörülebilir<br />

değişkenler de fiyat yönünü etkileyebilir.<br />

PRICE OUTLOOK<br />

At their annual outlook forum in late February, the<br />

USDA releases preliminary forecasts for the upcoming<br />

crop year. In their early set of figures for<br />

<strong>2017</strong>/18, the USDA indicated that a decline in ending<br />

stocks of a magnitude similar to that predicted<br />

for 2016/17 (6.6 million bales) can be expected<br />

next crop year. Normally, successive declines of several<br />

million bales would be associated with strong<br />

upward movement in prices. However, the market<br />

has yet to return to normal conditions after the<br />

massive accumulation of stocks in China between<br />

2011/12 and 2014/15. Even with large reductions in<br />

2015/16 and 2016/17, world stocks at the end of the<br />

current crop year are still expected to be about<br />

50% higher than they were in the mid-2000s, a<br />

time period when volumes were setting records<br />

at levels a little over 60 million bales and A Index<br />

prices were between 50 and 60 cents/lb. Another<br />

meaningful decline in global stocks in <strong>2017</strong>/18 will<br />

represent another important step on the transition<br />

back to market conditions where global ending<br />

stocks figures will once again have direct implications<br />

for prices, but this transition can be expected<br />

to take several more years. Central to that process<br />

will be the drawdown of stocks in China and the<br />

elimination of the accessibility related distinction<br />

between Chinese stocks and stocks in the rest of<br />

the world. In the current crop year, Chinese stocks<br />

are expected to fall 9.3 million bales (from 58.2 million<br />

in 2015/16 to 48.9 million). Early USDA forecasts<br />

predict a reduction of a similar size in <strong>2017</strong>/18. A key<br />

assumption relative to that forecast is continued<br />

uptake at auctions of reserve-held cotton. The Chinese<br />

government reinitiated the auction process<br />

March 6th. The current round of sales is scheduled<br />

to run through the end of August, but it can be extended<br />

if demand is strong. As was the case during<br />

the previous round of sales (May-September),<br />

demand has been strong thus far. In each of the<br />

first five days, essentially all of the cotton offered<br />

for sale was purchased by Chinese mills and traders.<br />

Outside of China, stocks are forecast to rise<br />

by about three million bales for a second consecutive<br />

crop year in <strong>2017</strong>/18. This increase in available<br />

supply should imply downward pressure on prices.<br />

However, as movement in the current crop year<br />

has shown, less predictable variables associated<br />

with government policies, on-call sales, and speculation<br />

will also influence price direction.


116 MAKALE<br />

GÜL VE<br />

KARANFİL<br />

MOTİFLERİ İLE<br />

DÖŞEMELİK<br />

KUMAŞ<br />

TASARIMI<br />

ÖZET<br />

Zaman mekân ayrımı olmaksızın toplumların ortak<br />

dili olan geleneksel motifleri kitap eserlerinde, halı-kilim<br />

ve kumaşlar ile taş, tuğla, çini, ahşap, maden,<br />

cam ve alçı malzemeleriyle yapılmış sanat eserlerinde<br />

görmek mümkündür. Türk süsleme sanatlarında<br />

olduğu gibi saray kumaşlarında da yarı stilize<br />

veya yarı natüralist olarak kullanılan bitkisel motifler<br />

arasında en yaygın ve sürekli kullanılan çiçeklerden<br />

ikisi gül ve karanfildir. Osmanlı saray kumaşlarının<br />

eşsiz dokuma, desen ve renk güzelliğine sahip olması,<br />

o dönemde kullanılan motifler ile yeni tasarımlar<br />

yapılması veya motifin farklı bir kompozisyonda<br />

yorumlanması düşüncesini ortaya çıkarmıştır.<br />

Bu çalışmada, Osmanlı saray kumaşlarında önemli<br />

bir yere sahip olan karanfil ve gül motifleri farklı bir<br />

kompozisyonda, yeni malzeme ile günümüz jakar<br />

teknolojisinde dokuma kumaş olarak tasarlanmıştır.<br />

Motiflerin, karakteristik özelliklerine bağlı kalarak hazırlanan<br />

yeni kumaş tasarımlarında kumaşları Dünyada<br />

marka haline getirmek amaçlanmıştır. Ayrıca<br />

her bir motiften iki renkte kumaş dokunarak yapılan<br />

uygulamaları ile çalışma desteklenmiştir. Anahtar<br />

Kelimeler: Jakar, Gül, Karanfil, dokuma, Graphics.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Prof. Aysen Soysaldı<br />

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi<br />

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü<br />

Arş. Gör. Ebru Çatalkaya Gök<br />

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi<br />

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,<br />

Arş. Gör. Gözde Uzunca<br />

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü<br />

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü<br />

ABSTRACT<br />

Motifs is the common language of the community<br />

without distinction and widely is used in visual arts.<br />

It can be seen in works of art in which are made of<br />

material glass and plaster, brick, tile, wood, metal,<br />

the book works, stone and carpet-rugs and fabrics.<br />

Carnation and rose which used as semi-stylized or<br />

semi-naturalisticin palace fabric, as in Turkish decorative<br />

arts are used widely and consistently among<br />

floral motifs. The Ottoman palace fabrics have<br />

unique weaving, pattern and colors, so making new<br />

desings with used motifs in that period or by having<br />

revealed the idea to interpret in a different design.<br />

Rose and carnationmotif has an important place in<br />

fabric of Ottaman palace, so there motifs are aimed<br />

to be desinged as a woven fabric in a different compositon<br />

with new material contemporary jacquard<br />

technology. The new fabric design which motif prepared<br />

adhering to the characteristics is intended to<br />

make the brand in the World. Also working is supported<br />

with applications made by weaving the fabric<br />

in two colors of each motif. Keywords: Jack, Rose,<br />

Carnation, Weaving, Ned Graphics.<br />

GİRİŞ<br />

15-17. yüzyıllarda Topkapı sarayı çevresinde gelişen<br />

Türk süsleme sanatlarının her alanda en üstün seviyeye<br />

ulaşması sonucu, süsleme motifleri ve üsluplarında<br />

da büyük bir zenginlik meydana gelmiştir.<br />

Süsleme sanatlarının dönemlere, milletlere göre<br />

damgasını vuran en belirgin ortak özelliği motiflerdir<br />

(Akpınarlı, 2008: 1). Türk süsleme motifleri ara-


MAKALE<br />

117<br />

sından üsluplaşmış bitkisel motifler,<br />

doğanın güzelliğini ve<br />

renklerini taşıdıkları için, kumaş<br />

sanatında oldukça fazla tercih<br />

edilmiştir. Ayrıca İslam sanatında<br />

figüratif tasvirlerden<br />

kaçınılması, cennetin simgesi<br />

olarak çiçek ve diğer bitkisel<br />

motiflere değer verilmesi de<br />

Osmanlı kumaşlarında bitkisel<br />

motiflerinin tercih nedenlerindendir<br />

(Alpat, 2010: 27). 16 yüzyıl<br />

saray kumaşlarının bitkisel<br />

motifleri nar, enginar, sümbül,<br />

gül, karanfil, çam kozası, lale,<br />

narçiçeği, erik çiçeği susam<br />

çiçeği, süsen, küçük çiçekler,<br />

yabani gül, çiğdem, şakayık,<br />

yasemin, nilüfer, çark-ı felek,<br />

zambak, şeftali çiçekleri, hurma<br />

ve selvi ağaçlarıdır. Bu dönemin<br />

kaftanlarında kemha<br />

ipekli kumaşlar üzerinde karanfil,<br />

lale, gül, palmetler ve nar motifi kullanılmıştır<br />

(Atasoy ve diğerleri, 2001; Akpınarlı, 2008 ; Alpat,<br />

2010 :31; Gürsu, 1988). Osmanlı İmparatorluğunun<br />

siyasi ve ekonomik anlamda en zengin ve gösterişli<br />

dönemlerini yaşadığı 16. ve 17. yüzyıllarda kumaşlarda<br />

kullanılan altın, gümüş gibi malzemeler Osmanlıda<br />

zenginlik ve ihtişamın göstergesi olmuştur.<br />

Bezeme üslupları ise o dönemin tarzını belirginleştiren<br />

etkenlerdendir. Dönem dönem farklı özellikler<br />

gösteren çiçek ve bitkisel motifler, süsleme sanatlarında<br />

stilize, yarı stilize ve natüralist biçimlendirmelerle<br />

kullanılmışlardır. Osmanlı sanatlarında en<br />

yaygın ve sürekli kullanılan çiçekler ise lale, gül ve<br />

karanfildir (Demiriz, 1986: 346-348; Scott,1993:123).<br />

18. yüzyıl saray kumaşlarında yarı naturalist çiçek<br />

motiflerinden lale, karanfil, sümbül, gül yine ön<br />

planda görülmektedir. Ancak 19.yüzyıl kumaşlarında<br />

daha küçük raporlu ve çizgili kompozisyonlar<br />

içindeki bitkisel motiflerde batı tarzı barok rokoko<br />

üslubunun etkin olduğu bilinmektedir (Gürsu, 1988:<br />

164). Bu çalışmada ele alınan gül ve karanfil motifleri<br />

17.yüzyılda üsluplaşan yarı natüralist Türk çiçekleri<br />

olarak da isimlendirilmektedir. Gül motifinin<br />

saray kumaşlarında diğer çiçeklere göre daha naturalıst<br />

biçimde, tırnaklı yeşil yapraklı dallar arasında,<br />

çarkıfelek yönde üst üste sıralanan lal kırmızısı,<br />

pembe ve gül kurusu renk tonlarında, katmerli açılmış<br />

ve tomurcuk şeklinde uygulandığı söylenebilir.<br />

Gül sevgiliye olan aşkı, rengiyle aşk ateşini, yaprak<br />

dizilişiyle evrendeki cisimlerin dairesel dönüşünü,<br />

insanın yaptığı sema-semah ve tavafı sembolize<br />

etmektedir. Türk tasavvufunda bu aşk ile yapılan<br />

sema ayinleri ile ilgili birçok ifade bulmak mümkündür.<br />

Ayrıca “gül motifi Allah ile kul arasındaki<br />

Şekil 1: a) Çocuk kaftanı 16. yy. 3. Çeyreği<br />

The Textile museum Washington p.c (Atasoy, 2001: 91),<br />

b) Kadife çatma 17.yy/ Sadberk Hanım<br />

Müzesi (Bilgi, 2008)<br />

sevgi bağını, aşkı ifade ettiği<br />

gibi, gül ve kokusunu çok seven<br />

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in<br />

sembolü olarak<br />

kabul edilmektedir” (Oğuz,<br />

1982: 47). Karanfil motifi ise uçları<br />

dilimli taç yaprağının şekli<br />

bozulmadan yan yana sıralanarak<br />

beş veya yedi yapraklı<br />

büyük boyutlu palmete benzer<br />

formlar halinde karşımıza<br />

çıkmaktadır. Görüldüğünde<br />

karanfil olduğu rahatlıkla anlaşılan<br />

yarı natüralist tarzdaki,<br />

yelpaze biçimli karanfillerin<br />

taç yapraklarının içleri küçük<br />

lale, mine vb. çiçeklerle süslenmiştir.<br />

Üsluplaşmış bu karanfil<br />

motifleri atlamalı sıralı<br />

düzendeki rapor tekrarıyla Osmanlı<br />

saray kumaşlarını süslemektedir.<br />

Bu karanfil motiflerine<br />

Batılı sanatçılar tarafından<br />

“Türk Karanfili” adı verilmiştir (Fassett, 1998:180-113;<br />

Scott, 1993:123). Türk kültüründe karanfil hoş kokusuyla<br />

vefayı, ilkbaharı, yenilenmeyi, temizliği ifade<br />

etmektedir. Bu bağlamda karanfil tohumundan<br />

yapılan kolyelerin özellikle Toroslar’da ki Teke yöresinde<br />

Türkmen gelinlerine takıldığı ve böylece çevresine<br />

güzel kokular yaydığı gözlenmiştir. (Şekil 1)<br />

Günümüzde döşemelik kumaşlar genellikle jakarlı<br />

dokuma olarak üretilmektedir. Çünkü dokuma makineleri<br />

içerisinde desenleme kabiliyeti olarak en<br />

çok alternatife sahip olan jakarlı dokuma makineleridir.<br />

Jakarlı dokuma makinelerinde temel prensip<br />

büyük raporlu motif dokuyabilmek adına çözgü ipliğinin<br />

her birini ayrı ayrı kontrol ve hareket ettirebilme<br />

olayıdır. Tezgâhın üst bölümünde bulunan ve<br />

çözgü ipliklerini harnişler sayesinde tek tek kontrol<br />

edebilen bu mekanizmalar sayesinde bir resmi bile<br />

kolaylıkla dokuyabilmekteyiz (Özata, 2012: 34-36).<br />

Dokuma kumaş tasarımı; yeni malzemelerin, teknolojik<br />

işlemlerin uygulanması şeklinde ortaya çıkarılabileceği<br />

gibi, var olan klasik bir kumaş deseninin<br />

yeni yapı, malzeme ve teknolojik işlemlerle yorumlanarak<br />

ele alınması şeklinde de gelişebilir (Halaçeli,<br />

2015:42). Bu çalışma kapsamında Osmanlı saray<br />

kumaşlarında önemli bir yere sahip olan gül ve<br />

karanfil motifleri, yeni malzeme ve günümüz jakar<br />

teknolojisi uygulanarak, farklı bir kompozisyonda<br />

dokuma kumaş olarak tasarlanmıştır.<br />

AMAÇ VE YÖNTEM<br />

Bu çalışmanın amacı geleneksel Türk süsleme motiflerinin<br />

karakteristik özelliklerine bağlı kalarak hazırlanacak<br />

yeni kumaş tasarımları ile Türk kumaşlarını<br />

ön plana çıkararak dünyada marka haline<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


118 MAKALE<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

getirmektir. Çalışmanın yönteminde Adobe Illustrator<br />

CS6 ve Ned Graphics Texcelle programları<br />

kullanılarak yeni motif yorumları dokunmaya hazır<br />

hale getirilmiştir. Tasarımın uygulama aşamasında<br />

ise Ankara’daki “Plasmen” dokuma fabrikasından<br />

destek alınarak, jakarlı dokuma makinasında 4 örnek<br />

(numune) “Döşemelik kumaş” dokunmuştur.<br />

TASARIM VE UYGULAMA SÜRECİ<br />

Tasarımın temasının belirlenmesi aşamasında, görsel<br />

incelemelerde bulunulmuş ve bitkisel motiflerle<br />

ilgili kaynak araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucu<br />

olarak Osmanlı Saray kumaşları esin kaynağı<br />

alınmış; gül ve karanfil motifleri tema olarak belirlenmiştir.<br />

Belirlenen temaya bağlı olarak eskizler<br />

yapılmış ve bu eskizlerin tasarlanmasında, soyutlama,<br />

deneme yanılma, kolaj, ilişkilendirme, bütünlük<br />

ve geleneksel tekniklerden yararlanma yöntemleri<br />

izlenmiştir. Motif çizimleri Adobe Illustrator CS6<br />

programında hazırlandıktan sonra Tiff, Jpeg yada<br />

Bmp formatında tasarım kayıt edilip, Texcelle programında<br />

önce renk indirgemeleri<br />

yapılmış, ardından istenen<br />

motif boyutuna göre gerekli<br />

hesaplamalar yapılarak yeniden<br />

boyutlandırma (resize)<br />

değerleri girilmiştir. Yeni değerlere<br />

göre çizimde oluşan<br />

pixcell farklılıkları düzeltilip, atkı<br />

ve çözgü bilgisi tanımlanmıştır.<br />

Des* formatında kayıt edildikten<br />

sonra Jaquard Product<br />

Creator modülünde desen<br />

raporuna dokuma örgülerini<br />

atamak için fabrikadan alınan<br />

2400 dizimli harniş dizim raporu<br />

ile çalışılmıştır. Fabrikada tek<br />

renk çözgü ipliği kullanıldığından<br />

sadece atkıdan renklendirme<br />

yapılabilmektedir. Bu<br />

nedenle 1Ç 1A olarak belirlenen<br />

örgü sistemine göre kullanılan<br />

her bir atkı rengine örgü<br />

atanmıştır (Şekil). Kenar örgüleri<br />

de girildikten sonra Jakar<br />

Kartı Penceresinden tasarımın<br />

dokuma örgüleri kontrol edilmiş,<br />

atkı ve çözgü ipliği renkleri<br />

ve cinsleri seçilerek simülasyon<br />

penceresinden ürünün dokunmuş<br />

görünümü hakkında karar<br />

verilmiştir. Tüm bu işlemler<br />

sonrasında dokuma işlemi için<br />

girilen verilerde bir hata olmadığından<br />

alt köşede yanan<br />

turuncu ışık yeşile dönüşmüş<br />

ve tasarımın jakar kartı makine<br />

Şekil 2: Illustrator programı ile çizilmiş ‘Birlik’<br />

(Çatalkaya, 2015)<br />

Şekil 3: Jakar Tezgahta Dokunmuş Kumaş “Birlik”<br />

Şekil 4: Jakar Tezgahta Dokunmuş Kumaşın<br />

Renk Varyasyonu “Birlik”<br />

formatında yazdırılmıştır. Tezgâh başına gitmeden<br />

önce renklerin numaraları not alınmış ve atkı regilatörüne<br />

bu sıraya göre iplikler takılmıştır.<br />

TASARIM 1<br />

Gül isimlerden güzel kokuya, dinî ritüellerden atasözlerine<br />

varıncaya kadar etkisini geniş bir sahada<br />

hissettirmiş ve yüzyıllar boyunca stilize, natüralist,<br />

realist, sembolist vb. tarzlarda kitap, kumaş, işleme,<br />

taş, çini, keramik, duvar resmi ve benzeri pek çok<br />

eserin en çok kullanılan bezeme elemanı olmuştur.<br />

Türk süsleme motifleri arasından daha çok kitap<br />

sanatlarında ön plana çıkan gül motifi seçilmiş ve<br />

geleneksel karakteristiği korunarak kumaş yüzeyinde<br />

yeniden yorumlanmıştır. Merkeze yerleştirilen<br />

gül ve etrafında soldan sağa dönen gül yaprakları<br />

ile samanyolu ve evrendeki dönüş (çarkı felek)<br />

şeklinde yorumlanarak, dairesel şemşe motifi oluşturulmuştur.<br />

Merkezde kırmızı tonları kullanarak gül<br />

vurgulanmak istenmiştir. Bu motife “Birlik” adı verilmiş<br />

olup, birlik anlamı evrende galaksilerin dönüşü,<br />

“Kabe”deki tavaf ve sema-semah<br />

dönüşünde de ifadesini<br />

bulmaktadır. Çözgüde 150<br />

denye polyester 2 katlı (turlu),<br />

atkıda 300 denye polyester<br />

ipliği kullanılmıştır. 2400 harniş<br />

dizimli tezgahta dokunan kumaşın<br />

çözgü sıklığı 60, atkı sıklığı<br />

ise 40’dır. Zemin örgü olarak<br />

ön ve arka yüzde (S 7 / 1, sağ<br />

yollu 3 adım) sekizlili atkı sateni,<br />

gül motifi ve gül yapraklarında<br />

ise ön yüzde (S 15 / 1<br />

sağ yollu 5 adım) onaltılı atkı<br />

sateni, arka yüzde (S 7 / 1, sağ<br />

yollu 3 adım) sekizlili atkı sateni<br />

ve (D 2 / 2 Z) sağ yollu dörtlü<br />

dimi seçilmiştir. Atkıda kullanılan<br />

polyester iplikler yüzeyde<br />

parlak bir etki yaratmıştır. Zeminde<br />

simli iplik kullanılarak<br />

ikinci bir renk varyasyonu da<br />

denenmiştir. (Şekil 2-3-4)<br />

TASARIM 2<br />

Konya Mevlana Müzesi’nde<br />

bulunan 17.yüzyıla ait çatma<br />

kadife kumaşındaki karanfil<br />

motifinin kopyası alınmış, farklı<br />

dokuma ve rapor birimi hazırlanmış<br />

ve kumaşın renk varyasyonları<br />

oluşturulmuştur. 280 cm<br />

(140-140 dizim) eninde dokumuş<br />

olan kumaşta 2400 adet<br />

çözgü ipliği bulunmaktadır. Kullanılan<br />

çözgü ipliği beyaz renkli,


MAKALE<br />

119<br />

300 denye numaralı polyester<br />

ipliktir. Çözgü ipliği sıklığı 50 tel/<br />

cm’dir. Atkı ipliği olarak ise mor,<br />

mavi, beyaz ve altın tel görünümlü<br />

polyester iplikler kullanılmıştır.<br />

Altın tel görünümlü sarı<br />

iplik ile karanfil motifi ön plana<br />

çıkartılarak Osmanlı saray kumaşı<br />

özelliği verilmek istenmiştir.<br />

Tercih edilen atkı ipliği renklerinde<br />

Osmanlı saray kumaşlarında<br />

sıkça kullanılan renklerin<br />

olmasına dikkat edilmiştir. Kumaşın<br />

zemin örgüsü 4’lü dimi (D<br />

1/3), kontur örgüsü bezayağı (B<br />

1/1), karanfil motifinin ön yüzü<br />

8’li atkı sateni (Sa 1/7 3), arka<br />

yüzü ise 4’lü dimi (D 1/3), kenar<br />

örgüsü ise 6’lı dimi (D 3/3)’dir.<br />

Tasarımda siyah kontur olarak<br />

belirlenen yer, fabrika koşullarından<br />

dolayı beyaz kontur olarak<br />

dokunmuştur. (Şekil 5-6-7-8)<br />

SONUÇ<br />

16. ve 17. yüzyıldan itibaren<br />

yarı natüralist üslupta karanfil,<br />

gül, lale gibi çiçekler, saray<br />

için dokunan özellikle kemha<br />

ve çatma kadife kumaşların<br />

vazgeçilmez motifleri haline<br />

gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun<br />

yükselme veya gerileme<br />

dönemlerine göre saray<br />

kumaşlarının özelliklerinin ve<br />

motif usluplarının dönemlere<br />

göre değiştiği görülmektedir.<br />

Türk süsleme sanatlarında motiflerin<br />

belirli inanç, duygu ve<br />

düşünceleri sembolize ettiği bilinmektedir.<br />

Gül motifinin Peygamberimiz<br />

Hz. Muhammed’i<br />

sembolize etmesi sebebiyle<br />

natüralist üslupta kesintisiz her<br />

dönemde süsleme sanatlarının<br />

her alanında olduğu gibi<br />

kumaşlarda da lale ve karanfil<br />

Şekil 5: Illustrator programı ile çizilmiş<br />

mor renkli tasarım (Uzunca, 2015)<br />

Şekil 6: Illustrator programı ile çizilmiş<br />

mavi renkli tasarım<br />

Şekil 7: Jakar makinesinde dokunan<br />

mor renkli kumaş<br />

Şekil 8: Jakar makinesinde dokunan<br />

mavi renkli kumaş<br />

ile birlikte uygulandığı birçok<br />

araştırmacı tarafından da dile<br />

getirilmiştir. Bu motifin dairesel<br />

şemse biçiminde yorumlanması<br />

ile günümüz döşemelik<br />

kumaş desenlerine bir Osmanlı<br />

saray esintisi katacağı düşünülmüştür.<br />

Karanfilin üsluplaştırılarak<br />

yelpaze biçiminde uygulanışı,<br />

Avrupalı sanatkârlar<br />

tarafından Türk karanfili olarak<br />

tanınmasına vesile olmuştur.<br />

Bu motifin büyüklüğü saray<br />

çevresinde üretilen kumaşları<br />

daha gösterişli hale getirmiş<br />

ve karanfil motifi saray kumaşlarında<br />

en çok tercih edilen<br />

motiflerden biri olmuştur. Bu<br />

özelliklerden dolayı 17.yüzyılda<br />

kullanılan bir karanfil motifi ile<br />

dokuma tasarımı yapılmış, tasarlanan<br />

kumaş o dönemi yansıtabilmek<br />

adına mavi ile beyaz<br />

ve mor ile altın görünümlü<br />

sarı renklerde olmak üzere iki<br />

farklı renk denemesiyle jakar<br />

makinesinde dokunmuştur.<br />

Kumaşların çözgü ve atkısında<br />

günümüz üretim koşuları dolayısıyla<br />

polyester iplik kullanılmış<br />

olup dokuma örgüleri ise dimi,<br />

bezayağı ve atkı sateninden<br />

oluşmaktadır. Bu uygulamalar<br />

ile motiflerin farklı kompozisyonda<br />

kullanılması sağlanmıştır.<br />

Fabrika şartlarında bulunabilen<br />

atkı renkleriyle üretilen<br />

numune kumaşların mutlaka<br />

farklı varyasyonları da üretilebilir.<br />

Böylelikle günümüz döşemelik<br />

kumaş üretiminde yeni<br />

yorumlarla Türk kültürünün yaşatılmasına,<br />

Türk kumaşı kimliği<br />

oluşturulmasına katkı sağlanacağı<br />

ve bu sayede yurtdışında<br />

daha tanınabilir hale getirilebileceği<br />

düşünülmektedir.<br />

TEŞEKKÜR: Uygulama aşamasında yardımlarını esirgemeyen Plasmen firma yetkililerine ve Desen Ofisi Sorumlusu Aslıhan Dönmez’e teşekkürlerimizi bir borç biliriz.<br />

KAYNAKÇA: [1] AKAR, A., KESKİNER, C. (1987). Türk Süsleme Sanatında Desen ve Motif. İstanbul. [2] AKPINARLI, H. Feriha (2008). Osmanlı Dokumalarındaki<br />

Kuş Motifinin İncelenmesi. Ciepo-18 Erken-Osmanlı ve Osmanlı Araştırmaları, Uluslararası Komitesi-15. Sempozyumu. 25-30 Ağustos, Zagrep-Hırvatistan.<br />

[3] ALPAT ENGİN, F. (2010). Osmanlı İmparatorluğunun 15. Yüzyıl ve 18. Yüzyıllar Arası Saray Kumaşlarında Kullanılan Bitkisel Üslup, Beykent Üniversitesi<br />

Sosyal Bilimler <strong>Dergisi</strong>. 4(1),27-50. b[4] ATASOY, N, DENNY, B.D., MACKIE, W.L., TEZCAN, H. (2001). İpek Osmanlı Dokuma Sanatı. TEB İletişim ve Yayıncılık. [5]<br />

BİLGİ, H. (2007). Osmanlı İpekli Dokumaları: Çatma ve Kemha, İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi.[6] DEMİRİZ, Y. (1986). Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist<br />

Üslupta Çiçekler. [7] FASSETT, K. (1998). Glorious Color Sources Of Inspiration For Knitting and Needlepoint, With 17 Projects. New York: Clarksin N. Potter,<br />

Inc. [8] GÜRSU, N. (1988). Türk Dokumacılık Sanatı, İstanbul: Redhouse Yayınevi. [9] METLİOĞLU HALAÇELİ, H. (2015). Dokuma Kumaş Tasarımında Yaratıcılık<br />

İçin Bir Yöntem Önerisi, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim <strong>Dergisi</strong>. 13, 41-50. [10] OĞUZ, B. (1982). Mezartaşında Simgeleşen İnançlar, İstanbul: Anadolu<br />

Aydınlatma Vakfı Yayını [11] ÖZATA, M. (2012). Osmanlı İpekli Kumaşlarının Analizi ve Modern Jakarlı Dokuma Makinelerinde Tekrar Dokunması, Yüksek<br />

Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 34-36. [12] SCOTT, P. (1993). The Book of Silk. London: Thames&Hudson Ltd.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong>


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 100<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 200 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 604 51 00 Fax : +90 212 604 51 35<br />

web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!