BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

fokus

gde SOP – označava Simprolit ® jednoslojnu

ploču, a brojevi: 3, 5, 8, 10, 12, 15 – označavaju

debljinu ploča u cm.

Po porudžbini, ukoliko je to neophodno i

predviđeno projektom, Simprolit ® SOP ploče

se mogu izrađivati u drugim dimenzijama.

Simprolit ® SOP ploče u Simprolit ® sistemu

za utopljavanje obavezno se primenjuju za

izradu sokle objekata, na spojevima sa izbočenim

ornamentima na fasadi (karnizi,

lukovi i dr.), za obradu špaletni fasadnih

otvora, te na spoju Simprolit ® SUP ploča

i krovne konstrukcije. Kao samostalni element

u građevinarstvu, Simprolit ® SOP

ploče se koriste za protivpožarne pregrade

(pregradni zid od Simprolit ® 2 × SOP5 ploča

na metalnoj potkonstrukciji u IMS-u

Beograd i pregradni zid od SOP8 ploča na

drvenoj potkonstrukciji u Moskvi dobili su

sertifikat na vatrootpornost EI120 – dejstvo

požara od 2 časa, pri temperaturi od preko

1100°C), kao zidovi za liftovska okna izvedena

u metalnoj konstrukcji, za ornamente

fasada, kao montažne podne ploče itd.

Prednosti SIMPROLIT ®

sistema za utopljavanje

fasada

Osnovne odlike i prednosti Simprolit ® sistema

za utopljavanje fasada u odnosu na druge

postojeće sisteme utopljavanja fasada (osim

ventilisane fasade) su: njena paropropusnost

(zidovi nastavljaju da „dišu”, a u zidu se ne

formira kondenz), vatrootpornost, otpornost

na vlagu, otpornost na mraz, otpornost

na sunčanu radijaciju i UV zrake, čvrstoća i

dugovečnost.

Simprolit ® sistem za utopljavanje fasada čini

homogen sistem materijala sa istorodnom

završnom površinom, sa svim pozitivnim

karakteristikama koje iz toga proističu - za

razliku od utopljavanja fasada pločama od

ekspandiranog (stiropor i sl.) ili ekstrudiranog

(stirodur i sl.) polistirola, kod kojih se

protivpožarne razdelnice izvode od traka

mineralne vune, što sa druge strane, posle

par godina, na spojevima dovodi do neizbežnog

formiranja prslina na fasadi).

U poređenju sa danas široko primenjenim

sistemima utopljavanja fasada tzv. „efektivnim”

pločama za utopljavanje (od ekspandiranog

ili ekstrudiranog polistirola, mineralne

vune i dr.), utopljavanje zidova Simprolit ®

sistemom ima niz prednosti, kao što su:

Jednostavnost i brzina montaže

Simprolit ® ploče su, i po dimenzijama i po

težini, veoma udobne za montažu – u njih

se rupe za „šešire” tiplova „frezenkuju” bez

teškoća (što omogućava da se tiplovi uopšte

ne vide na površini ploča), posle montaže se

finim „rendisanjem” mogu dovesti u idealnu

ravan, zbog sopstvene čvrstoće i autostabilnosti

ne zahtevaju da zidovi objekta koji se

utopljavaju budu idealno ravni (npr. pri utopljavanju

objekata mineralnom vunom ne

retko se potroši i 300% više lepka na ravnanje

postojećih zidova nego što je normirano,

jer mineralna vuna zahteva idealno ravnu

podlogu). Simprolit ® ploče pri montaži ne

zahtevaju posebne mere zaštite na radu, jer

ne izazivaju nikakva štetna dejstva po organe

vida i disanja radnika (radnici izbegavaju

da rade sa maskama na licu, u rukavicama

i sa zaštitnim naočarima, kako to kao obaveznu

meru pri radu propisuju proizvođači

mineralne vune).

Paropropusnost

Zid utopljen Simprolit ® sistemom „diše”, što

u potpunosti zadovoljava sanitarno-higijenske

uslove eksploatacije životnog prostora i

omogućava povoljne uslove toka pare kroz

utopljen fasadni zid, a samim tim i veću

komfornost životnog prostora. Sa druge

O Simprolitu ®

Simprolit ® – patentirani polistirolbeton predstavlja

vrstu lakog betona na bazi agregata

od ekspandiranih granula polistirola-stiropora.

Pri tome, primena polistirolbetona

u graevinarstvu nije novost ve nekoliko

decenija. Naime, ekspandirani polistirol je

otkriven 1951. godine i vrlo brzo je poeo da

se primenjuje u oblasti lakih betona.

Ovakav proizvod spravlja se na bazi granula

stiropora, portland cementa, vode i

posebnih aditiva. Samo ekspandiranje sirovine

- prethodno nabavljenog praškastog

polistirola - može se veoma jednostavno

izvesti u vruoj vodi temperature cca 98°C

ili u pari temperature cca 90°C - 110°C, s

tim da zapreminska masa ovako dobijenog

agregata može da varira u granicama od

10-40 kg/m 3 . Za proizvodnju Simprolita

uglavnom se koriste granule zapreminske

mase 10-15 kg/m 3 .

Ono što Simprolit ® izdvaja u okviru grupe

polistirolbetona kojoj pripada je njegova

mala zapreminska težina, malo upijanje

vode iz okolne sredine, putem absorbcije i

putem kapilarnog penjanja, visoka otpornost

na mraz, postojanost fi ziko-mehanikih karakteristika

bez obzira na procenat sadržaja

vlage u njemu i optimalna korelacija izmeu

vrstoe i toplotne provodljivosti.

Simprolit ® polistirolbeton je negoriv materijal,

klase gorivosti NG (negoriv). Zavisno od

projektovanog i primenjenog tipa dodatnih

termoizolacionih uložaka, konstrukcije od

Simprolita mogu imati grupu gorivosti od G1

do NG.

strane, treba istaći da su i mineralna vuna

i ekspandirani „stiropori” male zapreminske

gustine paropropusni, ali i da se, zbog nagle

promene pritiska vodene pare ispod završnog

sloja fasade nanesenog na mineralnu

vunu ili „stiropor”, posebno zimi, formira

koncentrovana vlaga koja se zadržava u

sloju za utopljavanje. Kako samo 1% viška

vlažnosti u mineralnoj vuni za preko 20%

smanjuje njene termoizolacijske sposobnosti

i isto toliko njenu dugovečnost, jasni

su razlozi zašto takve fasade posle desetak

godina prskaju, a mineralna vuna sleže i čak

otpada.

Sa pločama ekspandiranog ili ekstrudiranog

polistirola je još složenija situacija – promena

pritiska pare neizbežno izaziva ili kondenz,

koji se posle vraća u zid (izazivajući već posle

7-10 godina gljivice i buđ na spojevima

35

More magazines by this user
Similar magazines