Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

rongu.ee

Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

7alale rajada teed ja külvata muru, kuhu igal aastal puid juurde istutadeskujuneb aastate jooksul vabakujuline park. Jalgpalliväljakule külvata muru,jooksurajad katta võimalustele vastavalt sobiva materjaliga. Üks palliplatsehitada laudkattega, teised kaks liivakattega. Ekstreemspordi väljakulepaigaldada nõutava kvaliteediga kate. Autoteed katta asfaldi või mõne muutolmuvaba kattega, samuti tänavatel kõnniteed. Kui kõnniteedel soovitaksesõita rulluiskudega , siis sobib sile asfaltkate. Pargiteed katta killustikusäilmete või kruusaga, ekstreemspordi platsile viivad kõnniteed ja parklakatta asfaltkattega. Pargiteede asukohad antud soovituslikena, nendeasukohad võib määrata hiljem,kui on selgunud käigurajad ja seejärel andaneile ühtlane laius ja panna peale korralik kate. Majandusõues rajada uusprügikonteinerite plats ja söehoidla, sest olemasolev asub tänava maa-alal.Territooriumile ja välisuste juurde paigutada hajusalt väikesi prügikaste.Sissepääsude juurde paigaldada lukustamisvõimalusega jalgrattahoidjad.Koostas:Endla RaimeRõngu kooli maa-ala detailplaneering

More magazines by this user
Similar magazines