12. Å¡tevilka glasila Carina.si - Carinska uprava Republike Slovenije

carina.gov.si

12. Å¡tevilka glasila Carina.si - Carinska uprava Republike Slovenije

[IZOBRAŽEVANJE]E-učenje v skupni kmetijski politikiNovi načini učenja, ki skušajo nadgraditiali nadomestiti klasično, so vsebolj zanimivi. V alfa stanju se tujegajezika naučimo v petih dneh, z metodohitrega branja knjige kar požiramo,e-učenje nam omogoča, da študiramocelo pod palmami. Slednjega smo bilideležni tudi zaposleni v Carinski upraviRS. Čeprav se nismo učili pod palmami,je bila izkušnja zanimiva.Avtorica tega prispevka sem tako kotdrugi vajena izobraževanj v obliki boljali manj suhoparnih predavanj ex katedra,čemur je običajno sledilo še dolgotrajnosedenje ob knjigah. Predvsemz veliko mero radovednosti sem se zatos kolegom Konštantinom Krebsom vzačetku julija 2006 udeležila delavnicena Dunaju z obetavnim naslovom E-learningPilot Test event (Net AGREX).večkrat ponovi. Za službo pa tudi negre zanemariti podatka, da je takšnoučenje bistveno cenejše.Naša osnovna naloga na delavnici jebila oceniti obstoječi program tako izpedagoškega kot iz vsebinskega vidika.Program je pokrival osnovne sklopeskupne kmetijske politike: izvoznadovoljenja, deklaracije, carinski uradizvoza, carinski urad izstopa. Vsebineso bile predstavljene s številnimi animacijami,program je bil enostaven zaupravljanje, za utrjevanje znanja pa jebilo na voljo veliko vaj. Program jebil ocenjen zelo pozitivno, žal pa našepripombe niso bile v celoti upoštevane.Kasneje se je namreč izkazalo, dase končna verzija ni bistveno razlikovalaod testne. Države članice so imelepripombe predvsem na jezik programa,pogrešali pa smo tudi pravilneodgovore v končnem testu.Po vrnitvi z Dunaja smo za nekaj časapozabili na e-učenje, dokler ni nekegaNa delavnici smo se prvič srečali s takšnoobliko izobraževanja. V prihodnostinaj bi se tako učili s pomočjomultimedijske tehnologije in interneta,najboljša pa naj bi bila kombinacijarazličnih metod: predavanja,interneta, vaj … Ključni namen našegaobiska je bil preizkus e-učenja vskupni kmetijski politiki. Delo s programomje bilo zelo zanimivo, mojaprva asociacija pa je bila – računalniškeigrice. Pomislila sem, da v prihodnostiučenje ne bo več naporno indolgočasno, ampak zabavno! Prepričaliso me tudi s prednostmi, ki jih takšennačin učenja prinaša, predvsems časovno in prostorsko prilagodljivostjo.Lahko se učiš, kadar hočeš inkjer koli hočeš. Saj vemo, da so nekaterijutranje ptičke, drugi pa oživijošele v poznih nočnih urah, in zakaj nebi tega izkoristili v polni meri? Polegtega si vsakdo lahko izbere svoj tempoučenja, če česa ne razume, lahkoPrva stran e-tečaja za skupno kmetijsko politiko.Vsi udeleženci so izpit uspešno opravili.CARINA.SI | 15

More magazines by this user
Similar magazines