08.08.2016 Views

Lipov-list_avg2016

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AVGUST 2016 Poštnina plačana<br />

pri pošti 1102 Ljubljana<br />

dobre zgodbe v slovenskem turizmu<br />

Intervju<br />

Kdor dela v turizmu,<br />

mora (s)poznati svojo državo<br />

Turizem smo ljudje<br />

Janez Ribič, novi predsednik<br />

Štajerske turistične zveze<br />

Trendi<br />

Kam z mulcem?<br />

Zeleni zgledi<br />

Svet praznuje zeleni<br />

turizem v Sloveniji<br />

Foto: Tomo Jeseničnik/arhiv STO


SVETOVNI DAN TURIZMA<br />

IN ZELENA OKNA<br />

27. september je vsako leto namenjen ozaveščanju o<br />

izjemnem pomenu turizma za svet. Namen svetovnega<br />

dneva turizma je okrepiti zavest, da je turizem<br />

ključnega pomena za mednarodno skupnost. Želi<br />

poudariti njegov vpliv na družbene, kulturne, politične,<br />

okoljske in gospodarske razmere po vsem svetu. V letu<br />

2016 ga bomo praznovali s temo: Turizem za vse s<br />

spodbujanjem univerzalne dostopnosti, pri čemer je še<br />

zlasti zeleni turizem tisti, ki ponuja največ možnosti za<br />

razmah tako turizma kot celotne družbe.<br />

Ob svetovnem dnevu turizma, v torek, 27. septembra<br />

2016, in Evrorandu 2016 si želimo, da bi v Sloveniji ob 17.<br />

uri povsod odprli »zelena okna«. Vabimo vsa turistična<br />

in preostala društva ali institucije, da ob tej uri pripravijo<br />

v svojem okolju dogodek s simboličnim odpiranjem<br />

»zelenega okna«, s čimer bodo poudarili posebnosti v<br />

svojem kraju. Na te dogodke vabimo široko javnost in<br />

znane osebnosti, da bi med druženjem spregovorili o<br />

TURIZMU ZA VSE.<br />

Koordinator TZS:<br />

Jože Prah<br />

Predsednik TZS:<br />

Peter Misja<br />

Več informacij na www.turisticna-zveza.si


KAZALO<br />

NASLOVNICA<br />

Velika planina<br />

INTERVJU 04-06<br />

Mitja Lavtar, Projekt Slovenija:<br />

»Kdor dela v turizmu, mora (s)poznati svojo državo«<br />

FOKUS 10-11<br />

Občina Naklo: Majhne vasi z velikimi ljudmi<br />

FOKUS 13-15<br />

TD Kanal ob Soči: Že 60 let spodbujanja razvoja turizma<br />

TD Višnja Gora: Vabljeni v – Slovensko pravljico<br />

POTEPANJA 26-28<br />

Sto let spominske cerkve Svetega Duha v Javorci<br />

NAMIG ZA IZLET 29<br />

Čudovit kolesarski potep<br />

po razglednih planinah nad Tolminom<br />

(NE)ZNANO ZAMEJSTVO 30<br />

O, Podjuna, kako si lepa ...<br />

SLOVENIJA KOLESARI 31<br />

KULINARIČNI KOTIČEK 32-33<br />

Zašpiljeno dobro – v Kranju<br />

TRENDI 34-35<br />

Kam z mulcem: Blog, ki spodbuja družine<br />

k izletom in potovanjem<br />

Zeleni zgledi 36-37<br />

Ljubljana se pripravlja na prestižni<br />

svetovni dogodek trajnostnega turizma<br />

INOVATIVNO 38<br />

Sladkorna čipka: Preplet sodobnega<br />

oblikovanja, tradicije in kulinarike<br />

POD DROBNOGLEDOM 40-41<br />

Čedalje bolj obiskana Pivka in Malek, kraj za bogove<br />

UVODNIK<br />

Angleško govoreči svet mojstrsko preoblikuje in sestavlja besede. Ste<br />

morda že slišali za: »staycation«? To je sestavljenka iz besed stay (ostati) in<br />

vacation (dopust), pomeni pa, poenostavljeno povedano: počitnice<br />

doma. Počitnice, na katerih prav tako vandramo naokoli novim doživetjem<br />

naproti, le da na teh počitnicah spimo v svoji postelji in odkrivamo<br />

domače zanimivosti.<br />

Resda se počitnice ne zdijo »prave«, če zanje vsaj za kratek čas ne zapustimo<br />

svojega doma in si privoščimo odklopa v drugem okolju. In<br />

prav je, da prestopamo meje in spoznavamo svet za njimi. Eden ključnih<br />

pozitivnih vidikov turizma oziroma potovanj je navsezadnje spoznavanje<br />

drugačnega okolja in kultur ter razbijanje stereotipov in predsodkov;<br />

turizem vzgaja spoštovanje in strpnost.<br />

Ampak večino leta smo vendarle doma, obdarjeni s prostimi konci tedna,<br />

možnostmi za kratke počitnice v bližini. Stavek: »Potujemo po svetu,<br />

ne poznamo pa Slovenije,« se sem in tja pojavi v pogovorih in potem si<br />

zbrani večinoma kimajo v vsesplošnem strinjanju. Resnično. Odhajamo<br />

na trekinge v Himalajo, da bi oprtali nahrbtnik in jo mahnili za dalj časa<br />

po slovenskih gorah, pa ne. V tujih mestih občudujemo arhitekturne<br />

posebnosti žlahtnih stavb in iščemo zgodbe, ki jih skrivajo, v domačem<br />

kraju pa jih vsak dan znova spregledamo oziroma se zanje ne menimo.<br />

Ko smo v tujini, hitreje pohvalimo urejenost okolja, cvetoče parke in vrtove,<br />

doma se nam vse to zdi samoumevno. Drugje odkrivamo iskrivo<br />

ponudbo, doma jo komajda opazimo ...<br />

Koliko ljudi ve, da imajo ob Cerkniškem jezeru in v njegovi okolici od<br />

pomladi do jeseni tematske nedelje, ki obiskovalce popeljejo na<br />

čolnarjenje po jezeru, na vožnjo z lojtrnikom, kolesarjenje ..., je med pogovorom<br />

za prejšnjo številko <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a opozoril Primož Hieng, novinar<br />

in fotograf, pisec vodnikov. Hm, kdo ve, verjetno ne prav veliko? Pa se<br />

povsod po Sloveniji, še zlasti poleti, veliko dogaja. In možnosti za<br />

preživljanje koncev tedna ali mini počitnic (pa seveda tudi daljših!) je v<br />

Sloveniji zelo veliko. Poglejmo, s čim vse vabimo tujce. In kar tako zelo<br />

navdušuje tuje turiste, da so nad Slovenijo praviloma noro navdušeni,<br />

lahko navsezadnje navdušuje tudi nas.<br />

Dobrodošli doma!<br />

<br />

Mateja Gruden, urednica<br />

3<br />

Kazalo / Uvodnik<br />

__ 30<br />

Prihodnja številka <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a bo izšla v začetku oktobra.<br />

Sporočila o novostih na območju aktivnosti vašega društva in<br />

napovedi prireditev pošljite, prosim, najpozneje do 10. septembra<br />

2016 na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si.


4<br />

Intervju<br />

Foto: Mateja Gruden<br />

Mitja Lavtar pred Layerjevo hišo v Kranju, kjer je vodja apartmajev in turizma<br />

Foto: osebni arhiv Mitje Lavtarja<br />

Mitja Lavtar – Projekt Slovenija<br />

»Kdor dela v turizmu,<br />

mora (s)poznati svojo državo«<br />

»Ideja Projekta Slovenija je potovalno filozofijo – oditi kar se da daleč proč od doma – obrniti na glavo.<br />

Ko sem prepotoval vse evropske države in začel načrtovati pot okrog sveta, se mi je utrnilo, da najboljših<br />

avantur sploh ne gre iskati samo na drugem koncu sveta. Tako se potikam po Sloveniji in spoznavam svojo<br />

domovino. Želim obiskati vseh 6036 slovenskih naselij (SURS, 2016) in v vsakem kraju posneti fotografijo.«<br />

Tako pojasnjuje svojo odločitev, da prepotuje in spozna Slovenijo, na svoji spletni strani Mitja Lavtar,<br />

27-letni podiplomski študent turizma, turistični vodnik in vodja apartmajev in turizma v Layerjevi hiši<br />

v Kranju, kjer smo se sredi julija srečali na pogovoru za <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>.<br />

Kdaj ste se odpravili na prvo pot v okviru Projekta Slovenija?<br />

Jeseni leta 2014. Nimam ne časa ne zmožnosti, da bi lahko projekt<br />

končal v »enem kosu«. Študiram (na Fakulteti za turistične študije Turistica<br />

v Portorožu, op. p.) in delam, pa tudi finančno si ne bi mogel<br />

privoščiti, da bi zgolj potoval po Sloveniji. Tako sem doslej obiskal<br />

dobro tretjino naselij. Včasih v enem dnevu obiščem samo eno, če bi<br />

govoril o povprečju, koliko sem jih obiskal v letu in pol, pa se to suče<br />

okoli številke trideset. Tako je to moj prostočasni projekt – uresničujem<br />

ga ob popoldnevih, v prostih dneh, ob koncih tedna, med<br />

počitnicami. Upam, da bom ob koncu tega poletja na polovici projekta,<br />

končati pa ga nameravam spomladi prihodnje leto. Jeseni bi<br />

namreč rad šel na potovanje po svetu.<br />

To je menda tudi spodbudilo projekt: odločitev, da se odpravite<br />

na potovanje po svetu, vas je navdala z mislijo, da bi bilo<br />

skorajda prav, da bi pred tem spoznali – Slovenijo.<br />

To je bila ena od stvari, ki so spodbudile ta projekt. Ena je bila tudi, da<br />

me od nekdaj zanimajo pustolovščine, rad imam izzive; postavljam si<br />

jih že vse življenje in ta projekt je eden od njih. Lotil pa sem se ga tudi<br />

zato, ker sem navsezadnje študent turizma, in prav je, da spoznam<br />

svojo državo, če nameravam delati v slovenskem turizmu.<br />

Ni tako poredko, da kdo pokomentira: Hodimo po svetu,<br />

Slovenije pa ne poznamo ...<br />

Morda res premalo raziskujemo svojo državo, a se je treba ob tem<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


vprašati, zakaj je ne. Mnogi radi potujejo, ker jim je všeč eksotika,<br />

iščejo nekaj, kar ni domače. Slovenija ne more zadostiti vsem motivom,<br />

ki spodbujajo potovanja. Saj tudi sam nenehno potujem po<br />

tujini. A s tem projektom sem si dokazal, da je mogoče odkriti hudo<br />

eksotiko tudi v Sloveniji, da je tukaj mogoče najti izjemna nasprotja in<br />

povsem drugačna okolja od tega, kjer živim (v Kranju, op. p.). Pred<br />

kratkim sem, na primer, slišal za naselje nad vasjo Kokra, kjer je cesta,<br />

ki vodi do hiš, tako ozka, da sosed pokliče soseda vsakič, ko se zapelje<br />

po njej iz doline ali od doma, da se ne bi morda srečala na cesti. Ne<br />

vem, kako je bilo, dokler ni bilo mobilnih telefonov. (nasmeh) Na<br />

Kočevskem sta kakšni dve vasi, kjer živijo samo moški. V Sloveniji<br />

srečuješ ljudi, ki so povsem drugačni, kot si ti; pogosto tudi bolj kot<br />

novi znanci, ki si jih srečal v, recimo, hostlu v Barceloni. Poleg tega<br />

lahko tudi po Sloveniji potuješ dalj časa – s kolesom si zlahka na poti<br />

tri tedne. S projektom sem tako ovrgel vse argumente, zaradi katerih<br />

prej nisem potoval po Sloveniji.<br />

Seveda je treba v svet, je pa toliko dni v letu, ki bi jih lahko<br />

namenili raziskovanju Slovenije, pa ne samo obiskom najbolj<br />

znanih turističnih krajev in zanimivosti!<br />

Seveda, lahko bi jih, ampak ljudje smo različni: meni potovanje in<br />

raziskovanje pomenita izjemno veliko, nekomu drugemu pa ne.<br />

Drugače pa je s turističnimi delavci, ki bi morali potovati po svoji<br />

državi – da jo spoznajo, da spoznajo drug drugega. Kako lahko sicer<br />

svetujejo turistom, kaj in koga naj obiščejo v drugih delih države?<br />

Mene žene po svetu, po Sloveniji radovednost. Vedno me zanima, kaj<br />

je mogoče odkriti nekje drugje; kaj bom odkril, recimo, na drugi strani<br />

Storžiča (nanj se iz Kranja odpira čudovit pogled, op. p.)? Je pa<br />

dober občutek, ko spoznavaš čedalje večje območje; ko veš, kje je kaj<br />

zanimivega, kje se lahko ustaviš za dobro kosilo ...<br />

Kako pa ste se lotili projekta logistično? Po regijah?<br />

Ne, raziskujem bolj razpršeno. Doslej sem obiskal naselja v bližnji in<br />

malce bolj daljni okolici domačega kraja, torej Kranja, in Obale, kjer<br />

študiram; odvisen sem tudi od prevoznih sredstev, ki jih imam na<br />

voljo: večinoma avtomobil ali kolo; da bi se vozil samo z vlakom ali<br />

avtobusom, ne pride v poštev, ker je toliko naselij, do katerih ni dostopa<br />

z javnim prevozom. Včasih se za obisk kakšnega naselja odločim<br />

tudi glede na to, kaj zanima moje sopotnike. Toda: kadar nekam grem,<br />

si vedno pripravim načrt, kaj bom obiskal, kaj si bom ogledal ...<br />

Imate doslej morda že kak »seznam«,<br />

kje vam je bilo najbolj všeč?<br />

To me ljudje pogosto sprašujejo, namreč, kje mi je bilo najlepše, bodisi<br />

doma bodisi v tujini. Ne morem reči, kje mi je bilo najlepše, ampak<br />

kje mi je bilo najbolje – in to je bilo tam, kjer sem kaj doživel. Tudi<br />

mesta sem že pred časom prenehal ocenjevati po njihovi lepoti, po<br />

tem, kaj je mogoče v njih videti; ključno je, kaj sem v njih doživel.<br />

Sicer pa: če se nič ne dogaja, sedeš za točilni pult v kakšni gostilni in<br />

nagovoriš natakarja ali natakarico. (nasmeh)<br />

Obstaja v Sloveniji kakšna univerzalna koda, s katero je<br />

najlaže prebiti led?<br />

Stike je praviloma najlaže navezati v kakšni gostilni ob brizgancu in<br />

laškem! (nasmeh) Če komu plačaš pijačo, se hitro razgovori. Tako sem<br />

se v sklopu Projekta Slovenija lotil tudi zbiranja izrazov, ki jih premoremo<br />

Slovenci za napiti se ga. Doslej sem jih zbral nekaj več kot dvesto.<br />

Kamor pridem, povprašam po njih, pa tudi spletni vprašalnik imam<br />

zanje. Eskimi imajo menda okoli štiristo izrazov za sneg in rad bi dokazal,<br />

da se nam zdi alkohol pomembnejši kot njim sneg! (smeh)<br />

Se v pogovor spustite v vsakem naselju, ki ga obiščete?<br />

Ne. Tudi ni vedno možnosti za to. Včasih so vasi, ki jih obiščem, še zlasti<br />

v hribovitem svetu, povsem prazne. In potem pomisliš: Ja, kje pa so vsi<br />

ljudje? Seveda, mi, ki živimo v mestu, smo vajeni, da smo nenehno<br />

obkroženi z ljudmi. V vaseh pa so bodisi v hišah bodisi na polju, v hlevu ...<br />

Na poti od Kranja čez Idrijo do Tolmina sem srečeval ljudi samo v dolinah,<br />

v višjih legah pa ne. Sicer pa v teh odročnih vaseh domačine pogosto<br />

presenetim, ko se pripeljem mednje; niso vajeni obiskov<br />

neznancev. Pred časom me je v Beli krajini neki domačin napodil, ko<br />

sem se fotografiral pred njegovo hišo; če ni table z imenom naselja, se<br />

moram namreč fotografirati ob hišni številki. (nasmeh)<br />

5<br />

Intervju<br />

Foto: osebni arhiv Mitje Lavtarja<br />

Foto: osebni arhiv Mitje Lavtarja<br />

Na pot se pogosto odpravi s kolesom.<br />

Na fotografiji: Ladra v kobariški občini.<br />

Fotografiranje ob tabli, na tabli, pod tablo ... Vočkova vas v<br />

občini Šentjernej.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


6<br />

Intervju<br />

Foto: osebni arhiv Mitje Lavtarja<br />

Počitek v Plužni nad Bovcem<br />

Ali pogovor z domačini kdaj nanese na vaš projekt?<br />

Včasih, spontano. Sam nočem načenjati pogovora o njem. Sem pa<br />

dobil že nekaj povabil na obisk od ljudi, ki so kaj prebrali o projektu.<br />

Pred kratkim sem sprejel povabilo nekega gospoda iz Roč nad Mostom<br />

na Soči in preživel pri njem ves konec tedna. Peljal me je naokrog,<br />

me predstavil svojim prijateljem in znancem. Takšne izkušnje so<br />

najboljše!<br />

Glede na to, da ste podiplomski študent turizma in da ste<br />

vanj tudi delovno vpeti, vas med potovanjem po Sloveniji<br />

verjetno zanima tudi ta vidik? Koliko od približno 2400<br />

naselij, ki ste jih že obiskali, premore zanimivosti, ki bi lahko<br />

pritegnile turiste?<br />

Med potovanjem po Sloveniji je očitna kultura turističnih društev, ki<br />

skrbijo za urejenost tako rekoč vsakega kraja, vasi. Skoraj v vsakem<br />

naselju je kakšen spomenik, spominska soba, nekaj, kar bi lahko bilo<br />

ob ustrezni interpretaciji zanimivo tudi za turiste. S tega vidika bi<br />

lahko rekel, da je turističen skoraj vsak kraj, vsaka vas. (nasmeh) Veliko<br />

je drobnih zanimivosti, a da bi se ustavil v, recimo, muzeju osebe, o<br />

kateri ne veš nič, te mora ta vidik ponudbe resnično zelo zanimati. Ne<br />

vem, morda, če bi bilo to bolje, privlačneje predstavljeno ... Z naravo<br />

pritegneš obiskovalca bistveno laže in v Sloveniji je narava res lepa.<br />

Gostinska ponudba (kulinarika je zame od nekdaj zelo pomemben<br />

del turističnega doživetja) je po državi večinoma neustvarjalna; kamor<br />

pridem, imajo podobne jedilnike. Zelo redko najdeš ponudnike,<br />

ki pripravljajo tradicionalno hrano območja, kjer so; pa je Slovenija<br />

kulinarično zelo raznolika. A to je verjetno posledica premajhnega<br />

povpraševanja po takšnih jedeh; zagotovo so se gostinci prilagodili<br />

željam večine gostov. Izjema je Primorska, kjer se praviloma vselej dobro<br />

je, verjetno zaradi precejšnjega obiska italijanskih gostov.<br />

Vsaka država ima svoje ključne turistične zanimivosti, s katerimi<br />

najpogosteje nagovarja svoje potencialne goste; tako jih<br />

ima tudi Slovenija: Ljubljano, Bled, Postojnsko jamo, Piran in<br />

Portorož, Lipico, dolino Soče, terme, če naštejem samo nekatere<br />

najbolj znane in oglaševane. Potem so pa tukaj še preostale<br />

regije in kraji s svojimi zanimivostmi, ki so manj<br />

poudarjeni in tudi manj obiskani. Po krivici?<br />

Država mora imeti ključne magnete, s katerimi privabi turiste. Zdi se<br />

mi razumljivo, da ostajajo nekatera območja bolj »skrita«. Bomo azijske<br />

turiste, recimo, ki si želijo stisniti ogled države v le nekaj dni, peljali<br />

v kakšno manj znano in turistično razvito regijo, četudi je lepa,<br />

namesto v Postojnsko jamo? Seveda pa morajo pristojni za promocijo<br />

turizma v državi poskrbeti, da so potencialnim turistom na voljo<br />

informacije o vseh možnostih, ki jih premore država. Veliko je stvari, ki<br />

so manj znane in manj obiskane, jih je pa vredno videti in doživeti;<br />

ampak morda je to privilegij tistih, ki radi raziskujejo in imajo za to<br />

tudi dovolj časa; ti pa tako ali tako poiščejo informacije in najdejo bolj<br />

skrite kotičke.<br />

Kam po Sloveniji pa vi peljete prijatelje<br />

iz tujine, ko vas obiščejo?<br />

Ponavadi sem jih vedno peljal iz Kranja čez Vršič, pri čemer smo se<br />

morda ustavili na poti še v Bohinju, v dolino Soče, do Goriških Brd in<br />

Obale ter nazaj čez Ljubljano. To se mi je zdel najlepši krog. Zdaj, ko<br />

poznam Slovenijo bolje, jih peljem tudi kam drugam, odvisno od<br />

tega, kaj sopotnika oziroma sopotnike zanima. Pred kratkim je bila pri<br />

meni couchsurferka iz Kolumbije; peljal sem jo v Osp in po njegovi<br />

okolici, na Obalo in po Krasu, v Brežice ... Zdaj bolj iščem doživetja,<br />

kakšne dobre festivale, dobre gostince, dobre vinarje ...<br />

Tujci so sicer praviloma noro navdušeni nad Slovenijo, tudi<br />

tisti, ki precej potujejo po svetu ...<br />

Ali res?<br />

No, tako se na to odzove marsikdo. Očitno občasno potrebujemo<br />

zunanji pogled, da malce širše odpremo oči?<br />

Ali smo res nekaj tako posebnega? (nasmeh) Pravzaprav velikokrat na<br />

poti po Sloveniji vzkliknem: Uau! Na toliko mestih sem že bil, kjer sem<br />

si rekel: Tukaj bi pa res imel vikend! Ampak verjetno smo res pre ­<br />

skromni. Ne, da se ne znamo ceniti – mislim, da se še kar cenimo,<br />

ampak radi se pa ne znamo imeti, imamo kompleks manjvrednosti.<br />

In ta splošna značajska lastnost se odraža tudi v turizmu.<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


7<br />

Foto: Dean Dubokovič/arhiv STO<br />

Aktualno<br />

Največ prenočitev turistov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v zdraviliških občinah.<br />

Več prihodov in prenočitev tujih turistov<br />

Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) so v turističnih<br />

nastanitvenih objektih junija letos našteli dva odstotka več prihodov<br />

turistov in odstotek več prenočitev kot junija lani. Prihodov tujih turistov<br />

je bilo štiri odstotke več, imeli pa so tri odstotke več prenočitev,<br />

pri čemer so imeli dve tretjini vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.<br />

Med tujimi turisti so največkrat prenočili gostje iz Italije in Nemčije (iz<br />

vsake po 12 odstotkov), Avstrije (10 odstotkov), Združenega kraljestva<br />

(7 odstotkov) ter Izraela in Združenih držav Amerike (po 4 odstotke).<br />

Prenočitev tujih turistov je bilov prvih šestih mesecih letos sedem<br />

odstotkov več kot v enakem obdobju lani, bilo pa jih je osem<br />

odstotkov več.<br />

Največ prenočitev turistov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v<br />

zdraviliških, gorskih in obmorskih občinah (v vseh se je število<br />

prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo) ter v Ljubljani,<br />

kjer je bila rast prenočitev sedemodstotna.<br />

TTA<br />

Tema letošnjega svetovnega<br />

dneva turizma: Turizem za vse<br />

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je za letošnji svetovni dan<br />

turizma, ki ga praznujemo 27. septembra, izbrala temo Turizem za<br />

vse. Z njo poudarja pomen spodbujanja dostopnega turizma in ustvarjanja<br />

okolja, ki bo poskrbelo za potrebe vseh nas, ne glede na to,<br />

ali potujemo ali ostajamo doma.<br />

Namen svetovnega dne turizma je ozaveščanje mednarodne skupnosti<br />

o pomenu turizma in njegove družbene, kulturne, politične in<br />

gospodarske vrednosti.<br />

TTA<br />

Strateški forum Bled: varnost in trajnost v turizmu<br />

Na enajstem Strateškem forumu Bled, ki bo letos 5. in 6. septembra, bodo<br />

ugledni predstavniki slovenskega in svetovnega turizma, med njimi Taleb<br />

Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije, spregovorili o<br />

aktualnih izzivih turizma na panelu Varnost in trajnost v turizmu.<br />

Turizem je močno odvisen od varnosti in dogodki, ki jo slabijo, ga<br />

postavljajo pred številne izzive. Turist potrebuje zagotovilo varnosti<br />

na vsakem koraku: zagotovilo varnega potovanja, bivanja, hrane, nakupov,<br />

zdravega zraka, čiste vode, zdravega in čistega okolja. Zato je<br />

varnost tudi tesno povezana s konceptom trajnosti. Uravnoteženi<br />

okoljski, družbeni, ekonomski in podnebni vidiki življenja so poleg<br />

političnih konsenzov ključni za zagotavljanje varnosti v svetu.<br />

Slovenija velja za varno državo in zeleno turistično destinacijo, tako z<br />

vidika svetovnih indeksov kot z vidika percepcije prebivalcev ter de­<br />

janskih in potencialnih turistov.<br />

Na panelu o varnosti in trajnosti v turizmu bodo v torek, 6. septembra,<br />

z začetkom ob 10. uri v Grand Hotelu Toplice na Bledu strokovnjaki<br />

s področja turizma in trajnostnega razvoja odgovarjali na<br />

vprašanja svetovnih izzivov varnosti in pomena trajnostnega razvoja<br />

turizma. Skušali bodo nakazati rešitve soočanja z aktualnimi izzivi in<br />

zastaviti smernice za uspešen turistični razvoj v regiji.<br />

Strateški forum Bled je eden najpomembnejših mednarodnih dogodkov<br />

v Sloveniji. Namenjen je dialogu med državniki, politiki,<br />

gospodarstveniki in strokovnjaki z različnih področij ter iskanju odgovorov<br />

na strateške izzive prihodnosti Evrope in sveta. Letos bo v ospredju<br />

foruma tema Varnost prihodnosti.<br />

U. L. L.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


8<br />

Aktualno<br />

Nova publikacija Skrivnostni Kras<br />

Pomemben napredek pri<br />

skupni promociji destinacije<br />

Sredi julija je izšla publikacija Skrivnostni Kras, ki so jo pripravili in izdali Slovenska turistična organizacija in<br />

ključni deležniki destinacije: Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska ter številni partnerji destinacije, med<br />

drugim deset tukajšnjih občin. Publikacija je pomemben napredek pri skupni promociji destinacije in podaja<br />

bralcem celovito informacijo o območju Brkinov, Krasa, Notranjske in turističnih jamah Slovenije. Izšla je v<br />

slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku v skupni nakladi 50.000<br />

izvodov, do jeseni pa bo na voljo tudi v spletni različici.<br />

Maja Pak, direktorica Slovenske<br />

turistične organizacije: »Veseli me,<br />

da so turistični in preostali deležniki<br />

destinacije Kras naredili pomemben<br />

korak naprej pri snovanju skupne<br />

promocije in razvoja Brkinov, Krasa<br />

in Notranjske. Povezovanje in partnersko<br />

sodelovanje je eden ključnih<br />

dejavnikov uspešnosti sleherne destinacije,<br />

tudi Krasa. Ta se ponaša s<br />

številnimi mednarodno prepoznanimi<br />

turističnimi biseri, kot so Postojnska<br />

jama, Kobilarna Lipica in<br />

Škocjanske jame, če omenim le<br />

nekatere. S še tesnejšim sodelovanjem<br />

in povezovanjem najpomembnejših<br />

partnerjev, ki se odraža tudi<br />

v izidu publikacije Skrivnostni Kras,<br />

je začrtana jasna smer destinacije za uresničitev cilja povečanja<br />

števila domačih in tujih turistov, ki iščejo doživetja v edinstveni<br />

neokrnjeni naravi.«<br />

Publikacija v besedi in sliki predstavlja lepote skrivnostnega Krasa:<br />

Brkinov, Krasa in Notranjske. V njej so poudarjene in predstavljene tri osrednje<br />

turistične destinacije: Postojnska jama s Predjamskim gradom,<br />

Kobilarna Lipica in Škocjanske jame. Posebna pozornost je namenjena<br />

naravnim znamenitostim in kulturni dediščini Krasa, kulinaričnim dobrotam<br />

Brkinov, Krasa in Notranjske ter pomembnejšim prireditvam in<br />

namigom za izlete na tem območju. Ob informacijah o ključnih<br />

turističnih ponudnikih so bralcu na voljo tudi podatki o turističnih jamah<br />

Slovenije ter turistični karti Krasa in Slovenije s turističnimi jamami.<br />

Srečko Šajn, predsednik Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska: »Z<br />

velikim veseljem in počaščeni smo ponovno sprejeli povabilo Slovenske<br />

turistične organizacije, da skupaj pripravimo in izdamo nov<br />

katalog Skrivnostni Kras ter tako ponovno postavimo na mednarodni<br />

turistični zemljevid to edinstveno dvonadstropno pokrajino s prepletenim<br />

in skrivnostnim podzemljem, ki privablja številne obiskovalce<br />

z vsega sveta. Skrivnostni Kras in turistične jame Slovenije je<br />

temeljna edicija, že v četrti izdaji, ki povezuje slovenski Kras. Prinaša<br />

predstavitev njegove celostne podobe, tako njegovih naravnih znamenitosti<br />

kot kulturne dediščine. Je promocijsko učinkovita in<br />

odlična podlaga za nadgradnjo s sodobnimi elektronskimi orodji.«<br />

Slovenski Kras je v evropskem in svetovnem merilu prepoznavna<br />

pokrajina z bogato kulturno in izjemno naravno dediščino, ki je v aktualni<br />

strategiji razvoja slovenskega turizma prepoznana pod zgovornim<br />

imenom Slovenija – edinstvena dežela krasa.<br />

U. L. L.<br />

Na voljo publikacija Zelena doživetja<br />

Slovenska turistična organizacija je izdala publikacijo Zelena<br />

doživetja. Vodnik, ki zajema devet zelenih destinacij z znakom Slovenia<br />

Green in pripoveduje zelene zgodbe, vodi obiskovalca<br />

Slovenije po njenih zelenih destinacijah: Ljubljani, Cerknem, Idriji,<br />

Kamniku, Radljah ob Dravi, destinaciji Rogla in Zreče, Celju, Laškem<br />

in Žalcu. V publikaciji je najti namige za najlepša zelena doživetja,<br />

kjer prebivalci zelenih destinacij delijo z obiskovalci svoje zelene<br />

misli in nepozabna zelena doživetja.<br />

TTA<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Bilo je pred tridesetimi leti, a lahko bi bilo tudi zdaj<br />

Kako so slovenski<br />

kulturni spomeniki<br />

presenečali Švicarje<br />

9<br />

Dogaja se<br />

Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, ki so ga odprli junija letos, je s 43 restavriranimi lesenimi kipi impresiven<br />

pričevalec bogastva naše kulturne dediščine. Strokovnjaki uvrščajo te kipe, ki so več kot dvesto let krasili<br />

štirinajst kapelic Kalvarije pod cerkvijo sv. Roka, med najboljše takšne stvaritve baročne dobe na ozemlju<br />

južno od Gradca.<br />

Faksimile uvodnega dela predstavitve aranžmaja Presenetljiva Slovenija v katalogu švicarske agencije.<br />

Pred tremi desetletji pa so navdušile tudi gospoda Schneiderja,<br />

direktorja turistične agencije Reisehochschule iz Züricha, specializirane<br />

za potovanja po pomembnih svetovnih prizoriščih kulture<br />

in umetnosti. Leta 1986 je takratnim devetnajstim aranžmajem<br />

dodal še osemdnevnega: na dveh straneh kataloga natančno<br />

opisan, pa tudi v medijih temeljito predstavljen aranžma<br />

Presenetljiva Slovenija – Prezrta dežela kulture v Srednji Evropi. To<br />

je bil rezultat pobude avtorja tega zapisa, tedaj pomočnika direktorja<br />

nekdanjega Jugoslovanskega turističnega urada v Zürichu,<br />

uresničene v sodelovanju z dr. Matjažem Kmeclom, ki je pripravil<br />

več različic itinerarja, in agencijo Kompas Slovenija. Program je<br />

oblikoval gospod Schneider, potem ko je ob strokovnem vodenju<br />

doživel celoten itinerar.<br />

Slovenija je bila – in je še vedno zanimiva destinacija za obiskovalce,<br />

ki jih zanima kulturno-zgodovinska dediščina.<br />

S pričujočo zgodbo o aranžmaju Presenetljiva Slovenija pa obujam<br />

tudi spomin na pomenljivo izjavo gospoda Schneiderja po<br />

njegovi vrnitvi iz Slovenije. Dejal je: »Možnosti za nadaljnji razmah<br />

turizma v Sloveniji vidim predvsem v njenih naravnih lepotah,<br />

pokrajinski pestrosti in ohranjenem okolju ... Zame kot Švicarja so<br />

še zlasti privlačne specifične pristne šege, še živo ljudsko izročilo<br />

in pomembno umetnostnozgodovinsko bogastvo dežele ... Po<br />

mojem mnenju naj bi se turizem pri vas razvijal prav na temelju<br />

teh danosti, s poudarkom na kvalitativnem, tako imenovanem<br />

blagem turizmu. Ta naj zagotavlja naravno ohranjenost obiskanih<br />

območij in ne bohotenja različnih 'infrastruktur'.« Osebno menim,<br />

da ohranjajo te, pred tridesetimi leti dobronamerno izrečene besede<br />

priznanega turističnega strokovnjaka aktualnost tudi v<br />

zdajšnjem času.<br />

<br />

Ivan Martelanc<br />

Itinerar aranžmaja, ki so ga ponovili tudi v letu 1987:<br />

1. dan: Ljubljana<br />

2. dan: Postojna, Slavina pri Postojni (Robbov oltar), Predjama,<br />

Škocjanske jame<br />

3. dan: Ljubljana, Muljava, Stična, Otočec<br />

4. dan: Kostanjevica, Brežice, Olimje, Šmarje pri Jelšah.<br />

5. dan: Celje, Šempeter, Slovenj Gradec, Maribor<br />

6. dan: Maribor, Ptuj, Ptujska gora<br />

7. dan: Slovenska Bistrica, Bled<br />

8. dan: Radovljica, Brnik<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


10<br />

Fokus<br />

Podbreška jabolka z znamenito cerkvijo Marije sedem žalosti na Taboru<br />

Občina Naklo<br />

Majhne vasi z velikimi ljudmi<br />

V majhnih vaseh občine Naklo živijo ljudje z velikim srcem. Ohranjajo spomin na prednike in njihovo delo.<br />

In to jim odlično uspeva. Postavljajo spominska znamenja in odpirajo muzeje. Na Polici Muzej mlinskih<br />

kamnov, v Podbrezjah spominsko sobo slovenski pisateljici Mimi Malenšek in spomenike Ivani Kobilci, Mimi<br />

Malenšek, Karlu Mauserju in Francu Pircu. O teh umetnikih dleta, pisane besede in čopiča vam znajo pripovedovati<br />

anekdote in zgodbe. Bi jih radi slišali? No, potem morate priti k nam na Gorenjsko!<br />

Na Polici pri Naklem je na Poličarjovi kmetiji od leta 2003 Muzej mlinskih<br />

kamnov. V njem je prikazana več kot tristoletna zgodovina klesanja<br />

mlinskih kamnov. Iz konglomeratne skale ob robu Udin boršta<br />

so jih klesali člani kranjske družine Puhar, sorodniki slavnega izumitelja<br />

fotografije na steklo Janeza Puharja. Njihove kamne so poznali celo<br />

na Hrvaškem in Štajerskem. Zadnji kamnosek Franc Puhar je delo<br />

končal leta 1975.<br />

Zdaj na Polici ni več slišati udarcev kladiv, ostali so le uvali odtrganih<br />

kamnov, konglomeratna skala in edinstveni muzej v Evropi, ki si ga je<br />

vredno ogledati.<br />

Člani Puharjeve družine pa niso bili le umetniki izdelkov iz konglomerata,<br />

ampak tudi vsestranski kulturni zanesenjaki, ljubiteljski igralci,<br />

pevci in športniki.<br />

Ko boste odhajali s Poličarjove kmetije, se ustavite še pod kozolcem,<br />

kjer so za vas prijazni gostitelji obložili mize z domačimi dobrotami.<br />

Tudi na kransko kobaso niso pozabili. Nekoč jo je v Naklem jedel sam<br />

avstrijski cesar Franc Jožef!<br />

Spomin na pisateljico Mimi Malenšek<br />

Vam je znano ime slovenske pisateljice Mimi Malenšek (1919–2012)?<br />

Še ne? Potem je skrajni čas, da jo spoznate. Poznavalci slovenske<br />

književnosti jo primerjajo s pisateljem Franom Saleškim Finžgarjem.<br />

Mladost je preživela v Podbrezjah na Gorenjskem. Po poroki se je preselila<br />

v Ljubljano. Rojstni dan je praznovala 8. februarja, kar jo je<br />

zaznamovalo za vse življenje. Pisati je začela že v najstniških letih.<br />

Prvo knjigo z naslovom Pesem polja je izdala, ko je bila stara osemnajst<br />

let. Pisala je veliko in z zelo natančnim zgodovinskim ozadjem. Povesti,<br />

zgodbe, potopise, romane. Plamenica, roman o Primožu Trubarju,<br />

Inkvizitor, roman o Škofu Hrenu, Noriška rapsodija, roman o<br />

Keltih in Noriškem kraljestvu, Črtomir in Bogomila, roman o pokristjanjevanju<br />

Slovencev, Pojoči labodi, roman o pesnikih Ketteju in<br />

Murnu, Marčni veter, roman o pomladi narodov, Zlati roj, roman o<br />

čebelarju Antonu Janši, Poslušaj zemlja, roman o Jakobu Petelinu<br />

Gallusu, Pesnikov nokturno, roman o Prešernu, Temna stran meseca ...<br />

Njeni rojaki so jo po upokojitvi pogosto vabili v domače Podbrezje. Po<br />

smrti, leta 2013, so se ji oddolžili s spominskim znamenjem v Parku znamenitih<br />

Podbrežanov pri župnijski cerkvi sv. Jakoba, letos še s spominsko<br />

sobo v kulturnem domu. Mimi Malenšek je namreč svoja dela in prevode<br />

zapustila krajevni knjižnici. Po smrti se je vrnila v njej ljubo Podbrezje in<br />

počiva na tamkajšnjem pokopališču. Podbrezje je pogosto upodabljala v<br />

svojih delih. Spomenik jim je postavila s povestjo Marija Taborska.<br />

Poklon Ivani Kobilici<br />

Temperamentna in samozavestna slikarka Ivana Kobilca (1861–1926)<br />

je ena najpomembnejših slovenskih slikark. Obiskovalci Narodne<br />

galerije v Ljubljani njeno sliko Poletje, nastalo v Podbrezjah na Gorenjskem,<br />

redno uvrščajo v sam vrh priljubljenosti.<br />

Bila je svetovljanka. V času, ko za žensko, še zlasti neporočeno, samostojno<br />

življenje v tujini ni bilo v navadi, se je podala na študij v Evropo. Iz<br />

rodne Ljubljane na Dunaj, v Műnchen, Zagreb, Pariz, Sarajevo in Berlin.<br />

V Parizu je dosegla ustvarjalni vrhunec. Bila je prva slovenska likovna<br />

ustvarjalka, ki se je gibala v najbolj avantgardnih krogih svojega časa.<br />

Njena najbolj znana dela so: Kofetarica, Likarice, Poletje, Parižanka s pismom,<br />

Otroci v travi, Avtoportret, Portret Mire Pintar, Otona in Ani Župančič,<br />

Ivana Hribarja, Ksenije Hribar, rojene Gorup. V poznih letih je naslikala vrsto<br />

cvetličnih tihožitij. Med religioznimi deli je treba omeniti dve sliki<br />

Brezmadežne in poslikavo jezuitske cerkve sv. Cirila in Metoda v Sarajevu v<br />

tehniki fresko. Ilustrirala je pesniško zbirko Simona Jenka Pesmi I.<br />

Njena dela so raztresena po vsej srednji Evropi in Balkanu.<br />

Podbrežani so se ji ob devetdesetletnici njene smrti oddolžili s spo­<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


11<br />

Fokus<br />

Spominska soba Mimi Malenšek<br />

v Kulturnem domu v Podbrezjah<br />

Muzej mlinskih kamnov<br />

Spomenik začetniku sadjarstva v Podbrezjah<br />

župniku Francu Pircu<br />

Park znamenitih Podbrežanov pri župnijski cerkvi sv. Jakoba v Podbrezjah s<br />

spominskimi znamenji Ivani Kobilci, Karlu Mauserju in Mimi Malenšek<br />

minskim znamenjem v Parku znamenitih Podbrežanov. Doslej ga še<br />

ni imela. Niti v rojstni Ljubljani. Zdaj ga ima v Podbrezjah, kjer je bila<br />

doma njena mama, in kamor je rada zahajala na počitnice. Poleg tega<br />

so v Podbrezjah z informacijskimi tablami opremili sprehajalno pot in<br />

opisali dogodke, povezane z njo.<br />

Od jabolk do rokovnjačev<br />

V neposredni bližini Parka znamenitih Podbrežanov stoji še en<br />

pomemben spomenik. Posvečen je podbreškemu župniku in<br />

začetniku sadjarstva v vasi Francu Pircu (1785–1880). Po njegovi zaslugi<br />

podbreški kmetje že skoraj dvesto let pridelujejo sadje, največ<br />

jabolka. Ko boste odhajali iz vasi, ne pozabite na njihove dobrote iz<br />

sadja. »Jabočәn štrudәl« se vam bo kar topil v ustih. Mmm ...<br />

Za prijeten konec popotovanja po občini Naklo pa vas vabimo še na<br />

kratek pohod h Krivi jelki. Nezahtevna označena pot vas bo v dobre pol<br />

ure iz Zgornjih Dupelj, mimo cerkve sv. Mihaela z glavnim zlatim oltarjem,<br />

pripeljala v osrčje Udin boršta, kjer so nekoč imeli svoje skrivališče<br />

rokovnjači. Zdaj je zaradi miru in svežega zraka priljubljen pohodniški cilj<br />

domačinov in obiskovalcev. Ob vnaprejšnji napovedi pa se lahko srečate<br />

z rokovnjači, ki vam bodo radi postregli s svojim ričetom!<br />

<br />

Besedilo in foto: Damijan Janežič<br />

Za oglede in najem vodnika se pozanimajte na telefonski številki:<br />

040 553 530, za obisk Muzeja mlinskih kamnov pa na: 041 239 059.<br />

Udin boršt je raj za pohodnike, tekače, kolesarje in jahače.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


12<br />

Fokus<br />

Živahno poletje v občini Podčetrtek<br />

Kjer znajo skuhati najboljšo<br />

štajersko kislo juho in kjer še<br />

vedno plešejo čarovnice<br />

Podčetrtek z Olimjem slovi kot eden najprijaznejših delov Slovenije. In s Termami Olimia, seveda, za<br />

katere gosti prisegajo, da izpolnijo še tako visoka pričakovanja glede razvajanja telesa in duha. V tem poletnem<br />

počitniškem času veliko obiskovalcev obišče tudi prireditve v Podčetrtku in okolici, ki jih ni malo,<br />

ter Deželo pravljic in domišljije – Kočo pri čarovnici.<br />

»Pisalo se je leto 1967, ko je moj ded Jože Brilej v gozdu ob potoku Mrzlek,<br />

ki ima vse leto 12 stopinj Celzija, postavil brunarico. Pa so mu takrat<br />

sosedje dejali: 'Joža, kaj ne veš, da so v tem gozdu čarovnice, ki se vsako<br />

jutro umivajo v potoku?' Pred pol stoletja so tukaj in okoliški ljudje verjeli,<br />

da se za brunarico zbirajo čarovnice in plešejo svoj divji ples na metlah.<br />

In ko so odprli še Atomske toplice, zdajšnje Terme Olimia, ded ni več imel<br />

miru, prihajalo je čedalje več turistov in upalo na srečanje s kakšno<br />

čarovnico. Zato se je odločil, da bo naredil kočo pri čarovnici za turiste,«<br />

pripoveduje Goran Kneževič, ki skozi pestro in zanimivo pripovedovanje<br />

popelje obiskovalce po Deželi pravljic in domišljije. In v njej je res kaj videti<br />

in slišati. Tudi spominke, zbrane z vsega sveta, celo košček Keopsove<br />

piramide. In na dan, ko je v bližnjem Virštajnu potekalo tekmovanje v<br />

kuhanju kisle štajerske juhe, so gosti iz Term Olimia in Termalnega parka<br />

Aqualuna ter drugi turisti uživali v tej deželi za dva evra! Samo toliko je<br />

namreč vstopnina, »če pa mož med ogledom prenaša svojo ženo na<br />

hrbtu, plača le zase«, še prida Goran.<br />

Kdaj pa se je štajerska kisla juha? »Po praznovanjih: abrahama, porokah,<br />

a obvezno pred spanjem. Da umiri želodec po obilo hrane in pijače,«<br />

na kraju dogodka razloži Peter Misja, župan občine Podčetrtek in<br />

predsednik Turistične zveze Slovenije. Tudi on je namreč z ekipo Misijonarjev,<br />

s sinom Boštjanom in bratom Jožetom, tekmoval v kuhanju<br />

omenjene juhe. Natančnega recepta nam Misijonarji niso izdali, a pozoren<br />

obiskovalec je lahko opazil, da so imeli veliko zelenjave zavite v<br />

gazo, ki so jo dodali juhi, in da so svinjske tace skuhali posebej ter jih<br />

juhi dodali pozneje, zato njihova juha ni imela med vretjem maščobne<br />

pene na vrhu. Prvo mesto so sicer delili z ekipo žena iz Društva kmetic<br />

Ajda iz Šmarij pri Jelšah, vendar je prenekateri obiskovalec ocenil sam<br />

pri sebi, da je juha Misijonarjev res najokusnejša, odlična! Kako tudi ne,<br />

tako Petrova žena kot Jožetova, obe sta Mariji, sta poklicni kuharici in<br />

sta majhne skrivnosti velikih mojstric zaupali možema, Jože pa je bil<br />

dolga leta kuhar na ladji.<br />

<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

Predsednica ocenjevalne komisije je bila Marija Merljak, za njo<br />

Peter Misja, župnik in dekan Kozjanskega Jožef Rogač in Jože Misja.<br />

Olga, predsednica TD Virštanj in njen mož Edi Amon sta<br />

prepričana, da tekmovanje ni pomembno zaradi rezultatov,<br />

ampak zaradi druženja in prenašanja stare dediščine<br />

na mlajše rodove.<br />

Goranov nečak Lovro rad pomaga pri vodenju po<br />

Deželi pravljic in domišljije, saj veliko ve o domačih<br />

in tujih pravljičnih junakih.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016<br />

Obiskovalci v malem muzeju srečajo družino Korenčkovih, ki<br />

je živela pred sto leti. Dedek Miha pa vsakemu obiskovalcu<br />

glasno zareže eno na svojo frajtonarico.


13<br />

Fokus<br />

Paša za oči: skoki s kamnitega mostu, ki se boči sedemnajst metrov nad gladino reke<br />

TD Kanal ob Soči<br />

Že 60 let spodbujanja<br />

razvoja turizma<br />

Kanal se je začel turistično razvijati že leta 1906, z odprtjem Bohinjske železnice. Turistično olepševalno<br />

društvo Kanal pa je bilo ustanovljeno 26. decembra leta 1955. Naloge društva, v katerem so člani delovali<br />

prostovoljno, so bile razvoj in pospeševanje turizma, skrb za urejenost mesta in naselij, za naravno in kulturno<br />

dediščino, turistično promocijo in turistične prireditve. Leta 1957 so odprli prvo turistično pisarno.<br />

Na občnem zboru dve leti pozneje se je društvo preimenovalo v<br />

Turistično društvo Kanal ob Soči. Ves čas se je povezovalo s Turističnim<br />

olepševalnim društvom Gorica in Goriško turistično zvezo. Prvi večji<br />

projekt društva je bila ureditev kampa na desnem bregu reke Soče tik<br />

pred Kanalom. Načrte zanj je izdelal Stane Bloudek. Kamp je bil odprt<br />

leta 1961, pozneje so ga poimenovali Kamp Korada. Še vedno ga upravlja<br />

naše društvo. Povzroča nam veliko skrbi, saj je urejen na poplavnem<br />

območju tik ob reki.<br />

Spodbujanje k urejanju kraja<br />

Društvo je v vseh letih delovanja pripravljalo spomladanske čistilne<br />

akcije, v parkih je zasadilo veliko vrtnic in dreves. Krajane je spodbujalo<br />

k urejanju svojih domov s tem, da je ocenjevalo in nagrajevalo<br />

najlepše urejene hiše. Spomladanska akcija ocenjevanja okolja še<br />

vedno poteka, nadgradili pa smo jo v prazničnih decembrskih dneh,<br />

ko ocenjujemo novoletno okrasitev hiš. Ker ohranjamo tradicijo, smo<br />

v zadnjih dveh letih ob podpori Občine Kanal ob Soči in Krajevne<br />

skupnosti Kanal poskrbeli za ponovno zasaditev parkov s cvetjem,<br />

grmovnicami in drevesi.<br />

V šestdesetih letih delovanja je društvo organiziralo številne različne<br />

prireditve. V zgodovini društva je izjemno pomembno leto 1986, ko je<br />

vsako sredo v Kanal pripeljal muzejski vlak s turisti, ki so spoznali lepote<br />

in zgodovino Kanala, našo kulinariko, se poveselili in ponesli glas o<br />

našem srednjeveškem trgu po vsem svetu. Novembra je kraj prejel<br />

turistični nagelj za dosežke na področju turizma. Dolgoletno tradicijo<br />

ima prireditev Lov na klena, saj je bila letos že šestnajstič; pred tremi leti<br />

smo jo preimenovali v Ribiški praznik. Ljubitelji ribolova lovijo klena,<br />

člani društev naše občine pa se pomerijo v družabnih igrah.<br />

Najprivlačnejša prireditev: skoki z mostu<br />

Največja, najprivlačnejša in najbolj znana prireditev društva pa je tekmovanje<br />

Skoki z mostu. Lega Kanala na kanjonu Soče in slikovit kamniti<br />

most, ki se boči sedemnajst metrov nad gladino reke ter povezuje<br />

njena bregova, že od nekdaj izzivata domače in tuje skakalce, da<br />

preizkusijo svojo spretnost in pogum ter se poženejo z mostu v<br />

globino smaragdne reke. Prireditev je bila prvič organizirana leta<br />

1989, od takrat pa je v nedeljo, ki je najbliže prazniku Marijinega vnebovzetja<br />

(po kanalsko rožn’ca), tudi našem župnijskem prazniku. Le­<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


14<br />

Fokus<br />

Starodobniki na obisku v Kanalu<br />

Vsakoletni tek po ulicah Kanala in okolici<br />

tos smo jo združili s praznovanjem 60-letnice delovanja društva. V<br />

petek, 12. avgusta, bomo najprej odprli plezalno steno v Ajbi, zvečer<br />

bomo odprli razstavo, posvečeno delovanju društva v zadnjih desetih<br />

letih, in predstavili film o prireditvah našega društva ter znamenitostih<br />

Kanala. Na proslavi bomo razvili društveni prapor, podelili<br />

priznanja TZS in TD Kanal ob Soči. V soboto bo koncert dalmatinske<br />

klape Rišpet. V nedeljo, 14. avgusta, pa se bo niz prireditev začel že<br />

zjutraj na tržnici s prodajo domačih pridelkov in izdelkov in z zbiranjem<br />

starodobnih vozil. Ob 9.30 bo začetek Kanalskega kroga, 7,5 kilometra<br />

dolgega teka po ulicah Kanala in okolici. Ob 11. uri bodo mladi<br />

na delavnicah izpopolnjevali svoje znanje v skokih v vodo, ob 15.30<br />

pa se bodo preizkusili v skokih s skakalnice v dveh kategorijah: do<br />

starosti deset let in od 11 do 17 let. Po nastopu harmonikarjev ob 16.<br />

uri se bo začel najprivlačnejši del prireditve.<br />

Najpogumnejši skakalci se bodo pomerili v skokih z mostu v treh<br />

kate gorijah: v skokih na noge, lastovki in figurativnih skokih. Letos bo<br />

udeležba skakalcev mednarodna, saj so nam obljubili udeležbo tudi<br />

skakalci iz Srbije, Italije, Nemčije in Turčije. Po dolgih letih bo spet<br />

skakala tudi predstavnica nežnejšega spola. Skakalci se bodo pognali<br />

v naročje reke že 25., kar je gotovo še en jubilej. Dogodki bodo<br />

potekali pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike<br />

Slovenije Boruta Pahorja.<br />

<br />

Vanja Cotič, predsednica TD Kanal ob Soči<br />

<br />

Foto: arhiv TD Kanal ob Soči<br />

TD Višnja Gora<br />

Vabljeni v Slovensko pravljico<br />

Višnja Gora je srednjeveško mestece na pomolu pod razvalinami Starega gradu, 24 kilometrov vzhodno<br />

od Ljubljane. Svoje mestne pravice je dobila leta 1478 zaradi uspešne obrambe pred turškimi vpadi. Nekdaj<br />

občina, sedež žandarmerije in financarjev, sodišča in drugih upravnih organov ter šole, je zdaj le še<br />

sedež krajevne skupnosti in bolj kot ne spalno naselje.<br />

Slikovito mestece, njegova čudovita in neokrnjena okolica, prijazni in<br />

gostoljubni prebivalci ter bližina Ljubljane so v začetku prejšnjega<br />

stoletja začeli privabljati turiste. Višnjanje so kmalu zaslutili, da je tudi<br />

s turizmom mogoče zaslužiti, a se je treba na to tudi primerno pripraviti.<br />

Zato so že leta 1929 ustanovili Tujsko-prometno in olepševalno<br />

društvo, katerega delo zdaj nadaljuje Turistično društvo Višnja Gora.<br />

Takratni zanesenjaki so začeli delo z velikimi in drznimi projekti. Leta<br />

1934 je bil zgrajen planinski dom na Polževem, ki je poleti ponujal<br />

zavetje sprehajalcem in popotnikom, pozimi pa smučarjem. Med vojno<br />

je bil požgan, po njej pa je bil zgrajen nov, ki je zdaj hotel. Očitno<br />

so takoj po odprtju doma takratni turistični delavci že razmišljali o<br />

celoviti turistični ponudbi, saj so leta 1937 odprli poletno kopališče, ki<br />

je bilo edino daleč naokrog (in je še vedno v lasti društva). Oba objekta<br />

sta že takrat privabljala številne obiskovalce od blizu in daleč.<br />

Društvo je svoje delo nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni, vendar z<br />

veliko manj vizije in elana. Zadnja leta pa postaja s svojim dokaj uspešnim<br />

delom znova čedalje bolj prepoznavno, tako v občini kot tudi širše.<br />

Prizadevno vodstvo je skupaj z drugimi društvi, še zlasti s TD Polževo,<br />

KS, Občinsko turistično zvezo in Zavodom Prijetno domače lani izdalo<br />

turistično karto KS Višnja Gora, letos pa zgibanko Gozdna učna pot,<br />

ki poteka po trasi Jurčičeve poti od Višnje Gore do Polževega. Sodeluje<br />

pri večjih prireditvah in projektih, kot je vsakoletni Pohod po<br />

Jurčičevi poti. Že več let redno sodeluje na turističnem sejmu Alpe-<br />

Adria, pripravilo je odmevne turistične tržnice v Ljubljani, Mariboru in<br />

Šentjurju pri Celju. V Mestni hiši v Višnji Gori društvo vsako leto priredi<br />

dve slikarski razstavi uveljavljenih slikarjev in drugih umetnikov, sodeluje<br />

v akciji TZS Moja dežela lepa in gostoljubna, oktobra pripravi kostanjev<br />

piknik in je soorganizator obiska Dedka Mraza. Skupaj z<br />

domačim Društvom prijateljev konj vsako leto pripravi maškarado.<br />

Največja prireditev: Anin sejem<br />

Največja in najodmevnejša prireditev društva pa je tridnevna prireditev<br />

ob prazniku sv. Ane, mestne zavetnice, tradicionalni Anin sejem,<br />

ki ima korenine v bogati sejmarski tradiciji Višnje Gore. Sejemsko<br />

in obsejemsko dogajanje je čedalje pestrejše in privablja čedalje več<br />

sejmarjev in zadovoljnih obiskovalcev. Letošnji, že 19. Anin sejem je v<br />

treh dneh v Višnjo Goro po naših ocenah privabil vsaj tri tisoč obiskovalcev,<br />

ki so imeli kaj videti. V petek, 29. julija, so v Mestni hiši odprli<br />

razstavo lepih izdelkov upokojenk, članic ustvarjalnih delavnic in klekljaric<br />

skupine Polžkice. Pred odprtjem razstave smo na Mestnem<br />

trgu pripravili kulturni program z gostom, odličnim tenoristom<br />

Milošem Genoriom, na harmoniki pa ga je spremljal Janez Goršič. V<br />

soboto je bil po večerni maši v cerkvi sv. Ane koncert Višnjanskih fantov<br />

z gostjo Manco Pirc, narodnjakovim dekletom leta 2016. Večer se<br />

je nadaljeval z rajanjem na Mestnem trgu. V nedeljo pa je sejemsko<br />

dogajanje doživelo vrhunec z osemindvajsetimi bogatimi in<br />

raznovrstnimi stojnicami ter pestrim obsejemskim dogajanjem. Ponudniki<br />

so bili iz vse Slovenije. Začetek sejma je oznanil mestni klicar.<br />

Na Mestni trg so prišli domači konjeniki s kočijami, starodobniki, lajnarja,<br />

gospod s starodobnim kolesom in sam Martin Krpan v sprem­<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


15<br />

Fokus<br />

Foto: Jože Gros<br />

Pogled na Višnjo Goro<br />

stvu ministra Gregorja in cesarja, ljudske pevke iz Žužemberka, videli<br />

smo gospe iz mesta Piran in kulčarje iz Ivančne Gorice. Člani<br />

turističnega društva pa smo uprizorili dramatizirane odlomke iz<br />

Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori. Na povsem polnem Mestnem<br />

trgu je bilo poskrbljeno tudi za mlajše obiskovalce. Kot specialiteta<br />

so bili v gostinski ponudbi tudi pravi polži z zeliščnim maslom.<br />

Zgodbo o zlati polževi lupini in priklenjenem polžu ter še marsikatero<br />

drugo pa bomo predstavili kdaj drugič. Ali pa obiščite Višnjo Goro, da<br />

vam jih predstavimo meščani sami!<br />

Skrb za nadaljnji razvoj turizma<br />

Pa še nekaj besed o viziji turizma v Višnji Gori v naslednjem obdobju. Že<br />

utečene prireditve in projekte bomo razvijali in nadgrajevali tako, da bo<br />

Višnja Gora čedalje zanimivejša za obisk. Društvo in turistični delavci si<br />

želimo povečati obisk turistov in izletnikov tudi z ohranjanjem<br />

srednjeveške podobe kraja s čudovito in neokrnjeno okolico ter jim ponuditi<br />

še kaj novega. Možnosti je zelo veliko, naj bodo to kmečki turizmi,<br />

Polževo poleti ali pozimi, vse leto vabijo številne pohodne poti, kopališče<br />

pa bo še naprej nosilec turizma v Višnji Gori in eden pomembnejših v<br />

občini. (Pri čemer pa ne moremo mimo težav in nerazumnih ovir pri pridobivanju<br />

dovoljenj in soglasij za ponovno delovanje avtokampa ob<br />

kopališču.) Še naprej bomo skrbeli tudi za čisto, urejeno in prijazno, v<br />

Sloveniji in tudi širše znano Višnjo Goro – Slo vensko pravljico.<br />

<br />

Jože Gros, predsednik TD Višnja Gora<br />

Znameniti priklenjeni polž.<br />

Foto: Gašper Stopar<br />

Največja in najodmevnejša prireditev društva je tridnevna prireditev ob prazniku sv. Ane.<br />

Foto: Gašper Stopar<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


16<br />

Turizem smo ljudje<br />

Janez Ribič, novi predsednik Štajerske turistične zveze<br />

Pogovarjajmo se,<br />

povezujmo se,<br />

samo tako bomo uspešni<br />

Štajerska turistična zveza (ŠTZ) ima novega predsednika: Janeza Ribiča, do prevzema funkcije podpredsednika<br />

zveze, nekdanjega dolgoletnega župana občine Duplek in poslanca državnega zbora. V vseh teh vlogah, pravi,<br />

si je prizadeval za »predstavitev naših krajev, mest in države Slovenije, predvsem pa tukajšnjih sposobnih in<br />

ustvarjalnih prebivalcev«. Prepričan je, da so člani turističnih društev in prebivalci na splošno najučinkovitejši<br />

ambasadorji turizma.<br />

Za uspešnejši turizem (na vseh ravneh) se je treba pogovarjati, se<br />

povezovati, si deliti izkušnje – premoščati zavist, poudarja Janez Ribič,<br />

ki je prevzel predsedovanje ŠTZ od prejšnjega dolgoletnega predsednika<br />

Jožeta Protnerja. Lani je dopolnil šestdeset let in je od nedavnega<br />

upokojen. Živi v Dupleku, v Mariboru pa imajo družinsko,<br />

prvo japonsko restavracijo v mestu, Miyabi. Je tudi solastnik<br />

družinskega podjetja za ekonomsko, davčno in finančno svetovanje.<br />

In prav povezovanje bo v prihodnje ena ključnih nalog zveze: spodbujati<br />

društva, ki so vključena vanjo, k povezovanju in skupnemu<br />

delovanju ob podpori zveze. V ŠTZ je vključenih 62 turističnih društev<br />

iz 22 občin tega dela Štajerske. »Ena mojih nalog je, da se povežemo<br />

tudi z območji, ki še niso vključena vanjo; začeli smo z vključevanjem<br />

Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica, turističnih društev s<br />

ptujskega in ormoškega območja – v želji po ustvarjanju skupne<br />

turistične blagovne znamke, iskanju skupnih turističnih proizvodov.<br />

Turistične poti se ne končujejo na mejah občin, te turista ne zanimajo,<br />

in razmejevanje je treba premagati. Si pa želimo spodbujati občine<br />

in TD v manjših občinah k predstavljanju svojih zanimivosti. Zdi se mi,<br />

da to že marsikje uspešno počnejo: imajo svoje promocijske programe,<br />

dogodke, si pa želim, da bi jih bilo še več, saj bi tudi tako<br />

privabili k nam več obiskovalcev. Vendar menim, da se turizem na<br />

območju, kjer deluje ŠTZ, zadnja leta dobro razvija.«<br />

Z delom TD je že dolga leta tesno povezan<br />

Z delom turističnih društev je Janez Ribič povezan že dolga leta. »Kot<br />

župan občine Duplek sem sodeloval s TD Vurberk in jim pomagal v<br />

okviru svojih zmožnosti. Tako že vrsto let prirejajo vseslovenski<br />

Vurberški festival z diatonično harmoniko, dvo- in večglasnim petjem,<br />

srečanje pevskih zborov Štajerska poje in druge aktivnosti. Dobro sem<br />

sodeloval s TD občine Duplek, ki se ukvarja predvsem s predstavljanjem<br />

turistične ponudbe na območju občine, z ocenjevanjem urejenosti<br />

okolja, hiš, vrtcev, šol ..., najbolj urejena pa nagrajuje s priznanjem<br />

zlata sončnica.« V občini Duplek je tudi član drugih društev. Je ustanovitelj<br />

teniškega kluba, »če mi čas dopušča, pa se z veseljem udeležim<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


tudi aktivnosti, ki jih pripravljajo dupleška lovska družina, Oldtajmer<br />

klub, Deda kafer klub Duplek (starodobniki), konjeniško društvo ...«<br />

Vlogo društev vidi predvsem v povezovanju ljudi in izobraževanju: od<br />

otrok in mladih v šolah do odraslih. »Ko sem sredi devetdesetih postal<br />

župan občine Duplek, sem, na primer, pripravil izobraževanje za<br />

vinogradnike. To se je razvilo v ocenjevanje vin, iskanje najboljših kletarjev,<br />

izbor vinske kraljice ..., v kar so se vključevali številni domačini.<br />

Zanesljivo je tudi vplivalo na boljšo prepoznavnost tukajšnjih vin,«<br />

razlaga sogovornik. Pomembno se mu zdi tudi povezovanje<br />

turističnih društev s podeželjem: kmetijami, kmetijskimi zadrugami<br />

– v želji po boljši promociji lokalne kulinarike. Pa kajpak prizadevanje<br />

društev za urejeno okolje. S tega vidika, razmišlja, ni veliko občin, o<br />

čemer mnogi menijo, da povzroča preveliko razdrobljenost države,<br />

nič napačno: »V majhnih skupnostih ljudem ni vseeno, v kakšnem<br />

okolju živijo in kakšno zapuščajo za seboj. Zato si prizadevajo za<br />

skupno dobro. Tako je okolje bolj urejeno, marsikje so zato zgledno<br />

urejene vinske, sadne, kolesarske in druge ceste teh znamenitosti.«<br />

Prizadevanje za prijaznejšo zakonodajo<br />

Ena ključnih ovir, ki otežujejo delo turističnim društvom (pa tudi razvoj<br />

turizma v Sloveniji na splošno), je po mnenju Janeza Ribiča prezapletena<br />

zakonodaja. Zato bo eno ključnih področij delovanja<br />

Štajerske turistične zveze v prihodnosti prizadevanje za poenostavitev<br />

predpisov, ki urejajo delovanje društev (na primer odprava<br />

davčnih blagajn). Na vprašanje, ali glede na svoje izkušnje poslanca<br />

državnega zbora (dva mandata) meni, da bo to resnično mogoče,<br />

odgovarja: »Menim, da se bo na zakonodajnem področju zagotovo<br />

nekaj spremenilo. Mora se spremeniti. Če bomo le še naprej vztrajali<br />

in nenehno opozarjali ...«<br />

Preostala področja, ki jim želi kot predsednik Štajerske turistične zveze<br />

namenjati največ pozornosti, je tudi pomoč pri delovanju in širitvi<br />

članstva ŠTZ (nadaljevanje in poglabljanje sodelovanja s turističnimi<br />

zavodi, še zlasti z Zavodom za turizem Maribor Pohorje, s katerim zveza<br />

že zdaj odlično sodeluje, društvi in zvezami, sodelovanje z lokalnimi<br />

skupnostmi v želji po pridobivanju čim popolnejših informacij o<br />

pričakovanjih in priložnostih za širitev turistične ponudbe na območju<br />

ŠTZ). V programu zveze poudarja skrb za oblikovanje programa TZS in<br />

za skladnost programa ŠTZ s programom TZS; sodelovanje z javnimi<br />

kulturnimi zavodi v iskanju sinergijskih učinkov na področju razvoja<br />

turistične ponudbe, obogatene s kulturnimi programi; sodelovanje s<br />

kmetijskimi zadrugami in kmetijskimi zavodi s ciljem, da turistično ponudbo<br />

obogatijo s ponudbo kakovostne lokalno pridelane hrane, vina,<br />

sokov in polproizvodov; vključevanje mladih v osnovnih in srednjih<br />

šolah ter njihovih mentorjev v predstavljanje turističnih in drugih zanimivosti<br />

iz njihovega okolja ter motiviranje mladih za ustvarjalno<br />

vključevanje v društva in zveze; sodelovanje s TZS, Območno obrtnopodjetniško<br />

zbornico Maribor, sekcijo za gostinstvo in turizem, in Srednjo<br />

šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Ribič še poudarja, da bo delo<br />

ŠTZ tudi spodbujanje in usmerjanje društev v nenehno skrb za čim<br />

uspešnejše predstavljanje naravnih in kulturnih danosti območja, s katerimi<br />

je mogoče privabiti turiste. Vlogo zveze pa vidi tudi v pomoči<br />

društvom pri prijavah na razpise in izobraževanju na področju finančno<br />

materialnega poslovanja.<br />

Nikoli ne smemo biti (preveč) zadovoljni<br />

Meni, da bi bilo treba za povečanje števila turistov na območju, na katerem<br />

deluje ŠTZ, zagotoviti predvsem usklajeno delovanje vseh institucij,<br />

katerih dejavnost vpliva na kakovost turistične ponudbe. Skrbeti<br />

bo treba za izobraževanje, promocijo v tujini, urejeno infrastrukturo<br />

(letališče, ceste, železnica, reka Drava), poenostavitev zakonodaje (ustvarjanje<br />

prijaznega gospodarskega okolja, ki ga je treba razbremeniti<br />

prevelikih dajatev in birokratskih bremen) in tesno sodelovanje zaposlenih<br />

v občinski in državni upravi pri pridobivanju dovoljenj ter sodelovanju<br />

na razpisih za sofinanciranje turističnih projektov.<br />

O turistični ponudbi dela Štajerske, kjer deluje ŠTZ, meni, da je iz leta<br />

v leto boljša, večja, pestrejša, kakovostnejša in jasneje nagovarja potencialne<br />

turiste; navsezadnje, dodaja, vse to dokazuje tudi čedalje<br />

večje število turistov. »Prispevek prostovoljnega dela članov<br />

turističnih društev pri tem ne sme biti spregledan. So samoiniciativni<br />

in si prizadevajo ustvariti boljše razmere za turizem in bivanje<br />

prebivalcev v naših krajih. Nikoli pa ne smemo biti zadovoljni, vedno<br />

si je treba prizadevati za boljšo ponudbo in obisk.«<br />

Janez Ribič pravi, da je globoko zaveda, »da sta ugled naše domovine<br />

in skrb za njene naravne danosti in za ljudi, ki v njej živimo, temelj za<br />

uspešen in učinkovit razvoj turizma, ki je pomembna gospodarska<br />

panoga.« Pravi, da je bil že marsikje po svetu, »in nočem ponavljati<br />

rekla: Povsod je lepo, a doma je najlepše. Ampak tukaj je res najlepše!<br />

Imamo vse na dlani, a vse to moramo znati tudi ustrezno ponuditi. In<br />

to bo zahtevalo od nas še precej energije ...«<br />

<br />

Besedilo in foto: Mateja Gruden<br />

17<br />

Turizem smo ljudje<br />

Karel Vernik: zaslužen za razvoj<br />

Zbilj in urejeno, gostoljubno Slovenijo<br />

Karel Vernik, ki je tudi predsednik republiškega Turističnega drobnogleda<br />

Turistične zveze Slovenije (TD TZS), je za dolgoletno delo na<br />

področju turizma prejel plaketo občine Medvode. Med letoma 1991<br />

do 2003 je bil predsednik Turističnega društva Zbilje in prav v tem času<br />

se je turistična ponudba Zbiljskega jezera ali labodjega jezera, kot mu<br />

radi pravijo turisti, zelo izboljšala in popestrila. Karel Vernik je s svojo<br />

iskreno, neizmerno pozitivno energijo bistveno prispeval k temu, da so<br />

se Zbilje razvijale v turistično destinacijo za enodnevne obiskovalce. S<br />

svojim bogatim znanjem in izkušnjami še vedno redno pomaga pri<br />

delu v turističnem društvu in opravlja vlogo podpredsednika. Poleg še<br />

nekaterih drugi funkcij pa je že štirinajst let predsednik TD TZS (nasledil<br />

je dolgoletnega predsednika in enciklopedijo turizma Andreja Babiča<br />

iz Kranja), s katerim vse leto potuje po naši lepi deželi Sloveniji s poslanstvom:<br />

»Pomagati, ne grajati!«.<br />

<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


18<br />

Naj – naj slovensko …<br />

Tekmovanje v urejanju in varstvu okolja, v kakovosti turistične ponudbe kraja ter gostoljubju<br />

prebivalcev v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna 2016 je v teku. Državna<br />

ocenjevalna komisija širom po Sloveniji vsak dan ocenjuje tiste, ki se potegujejo za prestižno<br />

priznanje Moja dežela – lepa in gostoljubna.<br />

Oddajte svoj glas tudi vi, preko spletne strani www.turisticna-zveza.si.<br />

TZS<br />

Od 9. avgusta do 4. septembra glasujete za:<br />

NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše večje mesto<br />

Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Maribor, Novo mesto<br />

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši zdraviliški kraj<br />

Banovci, Čatež ob Savi, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske<br />

Toplice, Podčetrtek, Radenci, Strunjan, Šmarješke Toplice, Topolšica, Zreče<br />

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši turistični kraj<br />

Ankaran, Bohinj (Ribčev Laz, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica), Bovec – Čezsoča,<br />

Cerkno, Izola, Kranjska Gora, Kobarid, Piran, Portorož z Lucijo, Tolmin<br />

Mesta in kraji, ki so lani osvojili prvo mesto, letos ne tekmujejo.<br />

Od 25. avgusta do 20. septembra bo potekalo spletno glasovanje za Naj tematsko pot 2016.<br />

Sponzor projekta<br />

Moja dežela - lepa in gostoljubna<br />

Slovesna podelitev priznanj v turizmu pod pokroviteljstvom predsednika<br />

države RS Boruta Pahorja “Moja dežela - lepa in gostoljubna 2016” bo<br />

11. oktobra v Radencih.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Velenje,<br />

18. – 24.<br />

september 2016<br />

19<br />

TZS<br />

Tema<br />

SAM SVOJ MOJSTER<br />

www.pikinfestival.si<br />

kuHaLnica<br />

12. oktober<br />

Zdravilišče Radenci<br />

Državno tekmovanje za Zlato kuHaLnico<br />

9.00–15.00 tekmovanje učencev osnovnih šol v pripravi<br />

oženjene kaše in ajdovega krapca ter ogled<br />

utrinkov iz regijskih tekmovanj<br />

16.00 razglasitev rezultatov in podelitev<br />

Zlate kuhalnice<br />

Sodelujoče šole:<br />

OŠ heroja Janeza Hribarja<br />

Stari trg pri Ložu<br />

OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen<br />

OŠ Radlje ob Dravi<br />

OŠ Bojana Ilicha Maribor<br />

OŠ Gorišnica<br />

OŠ Križevci<br />

OŠ dr. Janeza Mencingerja<br />

Bohinjska Bistrica<br />

OŠ Simona Kosa Podbrdo<br />

OŠ Božidarja Jakca Ljubljana<br />

OŠ Spodnja Šiška Ljubljana<br />

OŠ 8 talcev Logatec<br />

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica<br />

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje<br />

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični<br />

OŠ Lava Celje<br />

OŠ Antona Aškerca Velenje<br />

oglasLLzk16_1a.indd 14 07/07/16 12:38<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


20<br />

TZS<br />

Evropska pešpot E 7 praznuje 30-letnico<br />

V Evropi je speljanih več pešpoti, dve pa potekata tudi skozi Slovenijo:<br />

evropski pešpoti E6 in E7. Pot E7, prvotno imenovano Od Soče do<br />

Sotle, sta na pobudo profesorja Ciglarja trasirala in uredila Boštjan<br />

Anko in Zoran Naprudnik s sodelavci. Zadnji je bil glavni motor in<br />

promotor E7 v Sloveniji.<br />

Pot je segala je od mejnega prehoda Robič do Bistrice ob Sotli. Odprta je bila<br />

12. septembra leta 1986 na Mačkovcu v počastitev svetovnega kongresa<br />

Mednarodnega združenja gozdarsko-raziskovalnih organizacij (IUFRO). Leta<br />

1995, 22. marca, je komisija za evropske pešpoti pri Zvezi gozdarskih<br />

društev Slovenije predlagala podaljšanje E7 od Bistrice ob Sotli do<br />

madžarske meje pri Hodošu – po Ormoški, Haloški in Pomurski planinski<br />

poti. Podaljšek so odprli 14. oktobra leta 1995 v Olimju v počastitev<br />

20-letnice evropskih pešpoti v Sloveniji. Ob tej priložnosti so dotedanje<br />

ime poti (Od Soče do Sotle) spremenili v Od Soče do Mure, od leta 2002<br />

pa je poimenovana po Zoranu Naprudniku, slavistu in zelo prizadevnem<br />

družbenem delavcu v športu in turizmu.<br />

Pot E7 tako v Sloveniji sega od Robiča do Hodoša; dolga je nekaj več<br />

kot 600 kilometrov in ima 42 kontrolnih točk z žigi. Prehoditi jo je<br />

mogoče v dobrih tridesetih dneh. Označena je z rumeno-rdečo<br />

markacijo. Je del poti Atlantik–Črno morje, ki pa ju še ne povezuje v<br />

celoti; na zahodu je pretrgana na Portugalskem in v Itaiji, na vzhodu<br />

pa v Romuniji in Ukrajini.<br />

E7 vstopi v našo državo iz Italije na opuščenem mednarodnem mejnem<br />

prehodu Robič pri istoimenskem naselju. Vije se do Kobarida, Tolmina, na<br />

planino Razor nad Tolminom, čez Porezen na Blegoš, proti Škofji Loki,<br />

Ulovki, Vrhniki, do hriba Mačkovec nad vasjo Selo pri Robu, kjer se križa s<br />

pešpotjo E6; nadaljuje se proti Krki, Žužemberku, Dolenjskim Toplicam<br />

do Gospodične na Gorjancih, mimo samostana Pleterje do Kostanjevice<br />

na Krki, Bistrice na Sotli, skozi Podčetrtek, Rogaško Slatino, na Donačko<br />

goro, skozi Podlehnik v Ormož, Banovce, Moravske Toplice, Gornje<br />

Petrov ce in Hodoš, kjer zapusti Slovenijo in se nadaljuje na Madžarskem.<br />

Za evropske pešpoti v Sloveniji skrbi Komisija za evropske pešpoti.<br />

<br />

Jože Prah, predsednik KEUPS<br />

<br />

Foto: arhiv KEUPS<br />

Dve desetletji projekta Slovenski kozolec<br />

Zgodbo o prizadevanjih za ohranitev naših kozolcev je leta 1993<br />

začela dokumentarna slovensko-angleška fotomonografija Slovenski<br />

kozolec (The Slovene Hay-rack), značilni spomenik slovenske ljudske<br />

arhitekture pa od leta 1994 uspešno predstavlja tudi istoimenska<br />

razstava arhitekturnih maket in risb avtorja arhitekta Borana Hrelja.<br />

Knjiga in razstava sta postopoma spodbudili nastanek civilnega<br />

gibanja za ohranitev kozolca. Ustanovljeno je bilo 14. decembra 1996<br />

v Rutu nad Baško grapo. Odtlej je bilo obnovljenih ali rešenih več kot<br />

dvesto objektov. Pri projektu je sodelovalo blizu šestdeset občin, več<br />

kot šeststo zglednih lastnikov dobro ohranjenih in še vedno uporabljanih<br />

objektov, veliko zanesenjakov, šolarjev, študentov in strokovnjakov.<br />

O kozolcu in o naših prizadevanjih so pisali in poročali skoraj<br />

vsi slovenski, pa tudi tuji javni mediji.<br />

Dvajsetletnico gibanja Slovenski kozolec bo zaznamovala vrsta dogodkov,<br />

predavanj, razstav, popotovanj in srečanj pod kozolci po vsej<br />

Sloveniji in v zamejstvu.<br />

K sodelovanju vabimo tudi turistična društva, pokrajinske turistične<br />

zveze, TIC-e in kmetijske svetovalne službe, še zlasti pri organizaciji<br />

razstav in načrtovanju celoletnega turistično-etnološkega popotovanja<br />

Srečanja pot kozolci. Predstaviti in povezati želimo ohranjene in<br />

še vedno uporabljane objekte, vzorne lastnike kozolcev, domače<br />

moj stre (tesarje, krovce, poznavalce) in (majhne) kraje, ki jih ti živi<br />

spomeniki ljudske arhitekture ter mnogoterih podeželskih tradicij,<br />

znanj in obrti prepoznavno označujejo. Seveda se bomo ob tem tudi<br />

poveselili, tako kot je (bilo) pod kozolci v navadi.<br />

Vsaki pokrajini bomo namenili zaokrožen konec tedna; začeli bomo<br />

14. decembra v Rutu nad Baško grapo. Podroben program, datume<br />

in traso turneje bomo oblikovali do začetka novembra.<br />

Več informacij boste našli na: www.kultura-natura.si (razpis Slovenski<br />

kozolec). Če želite sodelovati in imate zamisli in pobude, pokličite na<br />

številko 070 554232 ali pišite na: Ustanova Poti kulturne dediščine –<br />

projekt Slovenski kozolec, Kropa 72, 4245 Kropa oziroma na:<br />

pkdslovenia@gmail.com.<br />

<br />

Slavko Mežek<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


V Sloveniji ni dolgčas<br />

Fotografska razstava<br />

v Ljubljani: Geneza<br />

Sebastiãa Salgada<br />

Še do konca avgusta se lahko odpravite na vznemirljivo potovanje po<br />

svetu z razstavo Geneza svetovno priznanega fotografa Sebastiãa Salgada<br />

(rojen leta 1944 v Braziliji), ki je hkrati tudi eden glavnih kulturnih projektov<br />

v letu Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope. Razstava, ki jo je oblikovala<br />

Lélia Wanick Salgado, obsega 245 veličastnih črno-belih fotografij<br />

prostoživečih rastlin in živali, krajin, morij in staroselskih ljudstev, fotograf<br />

pa z njimi ozavešča javnost o perečih problemih, povezanih z okoljskimi<br />

in podnebnimi spremembami.<br />

Kot je pojasnjeno v spremljevalnem zapisu ljubljanske razstave, se je Salgado<br />

v osmih letih v malih letalih na propelerski pogon, peš, s čolnom,<br />

zložljivim kajakom ali privezanim balonom odpravil na 32 potovanj na še<br />

neoskrunjena območja. Popotoval je po predelih z ekstremnim podnebjem<br />

in težko prehodnim terenom, daleč stran od civilizacije, ter dokumentiral<br />

arktične in puščavske krajine, tropski deževni gozd, morske in<br />

druge prostoživeče rastline in živali ter skupnosti, ki še živijo v skladu z<br />

izročilom prednikov. Razstava je razdeljena na pet geografskih območij,<br />

poimenovanih Jug planeta, Zatočišča, Afrika (na ogled v Mestnem<br />

muzeju Ljubljana) ter Severna prostranstva in Amazonija in Pantanal (v<br />

Galeriji Jakopič). Skupaj oblikujejo čudovit mozaik narave v vsej njeni<br />

neokrnjeni veličini. Salgado ostaja zvest črno-beli fotografski estetiki. Njegove<br />

fotografije očarajo gledalca s pretanjenimi odtenki in sivinami, ki jih<br />

nadgrajuje z močnimi kontrasti med svetlimi in temnimi površinami. Fotograf<br />

priteguje gledalca predvsem z namerno umirjenimi kompozicijami,<br />

ki jih sestavljajo izčiščena struktura, linije in oblike. Res vredno ogleda.<br />

Več: www.mgml.si<br />

M. N.<br />

Pisana Loka<br />

Do konca avgusta se bo mogoče še udeležiti katerega<br />

od dogodkov festivala Pisana Loka, ki razgiba<br />

poletno dogajanje v Škofji Loki. Programske<br />

vsebine so raznolike in medgeneracijske: festival<br />

prinaša kulturne dogodke (glasbene koncerte<br />

idr.), športne vsebine, ulične predstave, otroške<br />

koncerte, javne tribune, razstave, delavnice, improvizacijsko<br />

gledališče ... Festival se bo končal v<br />

soboto, 27. avgusta, z večernim gala koncertom<br />

Josipe Lisac & Band ter Mateje Gorjup na<br />

Škofjeloškem gradu.<br />

Več: pisanaloka.si


22<br />

Dogodki<br />

Anin festival<br />

v Rogaški Slatini<br />

Do prvega septembrskega konca tedna bo v Rogaški Slatini še<br />

mogoče obiskati večerne koncerte letošnjega Aninega festivala. V soboto,<br />

13. avgusta, bo v Arkadah GH Rogaška (če bo deževalo, pa v<br />

Kristalni dvorani) koncert Romana Kranjčan kvarteta; v sredo, 17. avgusta,<br />

bo v Paviljonu Tempelj (Aninem dvoru, če bo dež) nastopil Yanu<br />

Trio & World Music, v soboto, 20. avgusta, bo na Evropski ploščadi (ali v<br />

Kulturnem centru) koncert Jazz Ladies ... Zadnji koncert v sklopu Aninega<br />

festivala pa bo v soboto, 3. septembra, prav tako na Evropski<br />

ploščadi (ali v Kulturnem centru): nastopila bo Alenka Godec & Band.<br />

Več: www.anin-festival.si<br />

Foto: www.anin-festival.si<br />

Pohod po<br />

hmeljski poti<br />

Zanimivega tradicionalnega pohoda med<br />

hmeljišči in znamenitostmi Žalca in okolice se je<br />

mogoče udeležiti zadnjo soboto v avgustu (letos<br />

27. avgusta). Začetek pohoda je pri<br />

Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,<br />

kjer pohodnike pozdravita hmeljski starešina in<br />

princesa, ki simbolizirata hmelj. Približno 14 kilometrov<br />

dolga ravninska pot vodi najprej do<br />

dvorca Novo Celje, zavije med hmeljišča do ribnika<br />

Vrbje, potem ob reki Savinji do Šempetra in<br />

Rimske nekropole, ki si jo je mogoče tudi ogledati.<br />

Tu pot zavije nazaj proti Žalcu, do Ekomuzeja<br />

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, kjer je<br />

tudi cilj pohoda.<br />

Več: www.turizem-zalec.si<br />

Foto: www.turizem-zalec.si<br />

Poletje v Podčetrtku<br />

V Podčetrtku bo poletje trajalo vse do konca septembra!<br />

Morda ne koledarsko, so pa tam pripravili svoje Poletje v<br />

Podčetrtku z vrsto prireditev. V soboto in nedeljo, 13. in 14.<br />

avgusta, bo Terme Olimia Fest, ki se bo vsak dan začel ob 19.<br />

uri na trgu Vasi Lipa v termah, kjer bodo odprli tržnico<br />

domačih izdelkov, pripravili pester zabavni in animacijski<br />

program za otroke in odrasle, na voljo bodo otroška igrala,<br />

bogata kulinarična ponudba, srečelov in še ... Sobotno dogajanje<br />

bo sklenil narodno-zabavni večer z ansamblom, nedeljsko<br />

pa zabavni večer s Show mix bandom. Prireditve<br />

Poletja v Podčetrtku bodo še v soboto, 20. avgusta, v soboto,<br />

10. septembra, in v sredo, 30. septembra, ko bo poletje sklenil<br />

Pivo struna fest.<br />

Več: www.turizem-podcetrtek.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Kranjskogorska desetka<br />

in Juriš na Vršič<br />

V Kranjski Gori bosta avgusta in septembra tudi letos priljubljeni rekreativni<br />

prireditvi: Kranjskogorska desetka in Juriš na Vršič. Prva, ki bo že 22. zapovrstjo,<br />

bo v ponedeljek, 15. avgusta, z začetkom ob 18. uri na trgu pred starim<br />

hotelom Razor v središču Kranjske Gore; tek na deset kilometrov bo na<br />

ustaljeni trasi Kranjska Gora–Rateče–Kranjska Gora. Pol ure pred začetkom<br />

prireditve pa se bodo otroci pomerili v teku od starta Kranjskogorske desetke<br />

do gostilne Oštarija pri smučiščih in nazaj. Otroški tek je zabavne narave<br />

in brezplačen, razdalja, ki jo bodo pretekli otroci, pa je dolga 700 metrov.<br />

Prva septembrska sobota (3.) pa je rezervirana za tradicionalno kolesarsko<br />

prireditev: 38. Juriš na Vršič. Začel se bo ob 11. uri izpred gostilne Oštarija;<br />

tekmovalci bodo premagali razdaljo 13,5 kilometra in 801 metra višinske razlike.<br />

Ob napovedi prireditev pa še ena novica iz Kranjske Gore: ob jezeru<br />

Jasna so postavili novo Kneippovo pot!<br />

Več: www.td-kranjska-gora.si<br />

Foto: Marko Čufar/arhiv TD Kranjska Gora<br />

Krevsov tek<br />

po Kriško-polževski<br />

planoti<br />

23<br />

Dogodki<br />

Turistični društvi Polževo in Višnja Gora vabita v soboto, 3. septembra,<br />

na 12. Krevsov tek po Kriško-polževski planoti nad Višnjo<br />

Goro. S prireditvijo ohranjajo spomin na domačina Iva Krevsa, ki<br />

je bil balkanski prvak v tekih v tridesetih letih prejšnjega stoletja<br />

in se je leta 1936 udeležil olimpijskih iger v Berlinu. Prireditev<br />

vključuje tudi pohod z ogledom starega kmečkega orodja iz teh<br />

krajev ter ogledom in vožnjo z električnimi avtomobili. Pohodniki<br />

bodo na pot krenili ob 10. uri, začetek teka pa bo ob 11. uri.<br />

Tekaška trasa je dolga 11 kilometrov z 200 metri vzpona in spusta;<br />

poteka po asfaltu, makadamu in kolovozu.<br />

Več: www.tdpolzevo.si<br />

Poklon Stari trti,<br />

najstarejši trti na svetu<br />

Festival Stare trte je vinski, kulinarični in kulturni poklon najstarejši<br />

trti na svetu, ki raste na mariborskem Lentu. Trti, ki Mariborčane,<br />

Štajerce in Slovence navdaja s ponosom, obiskovalcem od drugod<br />

pa odgrne tančico skrivnosti o izjemno bogati vinogradniški tradiciji<br />

ter uspešnih zgodbah štajerskih vinarjev. Vse od slovesne trgatve<br />

Stare trte v začetku oktobra do martinovanja v Mariboru,<br />

največjega enodnevnega martinovanja pri nas, v<br />

štajerski prestolnici slavijo simbol slovenske žlahtne<br />

kapljice in trdoživosti ter prirejajo številne dogodke.<br />

Trgatev Stare trte bo letos v nedeljo, 2. oktobra.<br />

Več: www.maribor-pohorje.si<br />

<br />

<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


24<br />

Napovednik prireditev<br />

Naziv Datum Prizorišče Kontakt Informacije<br />

Začuti Knežak 2016 - Shod v Knežaku 12.08.2016 - 13.08.2016 Knežak 031 369 132 KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak<br />

25. Büjraški dnevi 2016 12.08.2016 - 14.08.2016 Beltinci 041 431 094 Turistično društvo Ižakovci - Buraš<br />

27. kajak, kanu, raft - mednarodni ekološko<br />

rekreativni spust slovenske vode \<br />

13.08.2016 Vas 01 894 21 75 Turistično športno društvo Kostel<br />

Podbela nekoč in danes 13.08.2016 Podbela 051 238 312 Turistično društvo Nadiža Podbela<br />

35. kmečki praznik 13.08.2016 - 14.08.2016 Destrnik 041 484 814 Turistično društvo Destrnik<br />

Veliki šmaren - Pr' farski štrukljevc 14.08.2016 - 15.08.2016 Spodnja Idrija 05 377 60 81 Turistično društvo Fara<br />

Stržiškarski sejem 14.08.2016 Podbrdo 031 571 052 Društvo Baška dediščina<br />

Holcerija 2016 14.08.2016 Vitanje info@tdvitanje.si Turistično društvo Vitanje<br />

20. Pozdrav Jeseni 15.08.2016 Razkrižje 02 584 99 12 Turistično narodopisno društvo Razkrižje<br />

Subtilni rifnik v jami Mlinskih kamnov 15.08.2016 Šentjur 040 608 444 Turistično olepševalno društvo Šentjur<br />

23. vaški dan v Ratečah 15.08.2016 Rateče-Planica 04 587 60 41 Turistično društvo Rateče - Planica<br />

16. srednjeveška tržnica 15.08.2016 Ankaran 041 713 797 Turistično društvo Ankaran<br />

Srečanje ljudskih pevcev in godcev Slovenije 17.08.2016 Vuhred 02 887 15 47 Turistično društvo Vuhred<br />

Idi v Makole 19.08.2016 - 20.08.2016 Makole 031 324 230 Turistično društvo Makole<br />

11. tekmovanje v kuhanju Kostelskega čušpajsa 19.08.2016 Vas 01 894 21 75 Turistično športno društvo Kostel<br />

Mengeš iz preteklosti za sedanjost in prihodnost 20.08.2016 Mengeš 01 723 76 63 Turistično društvo Mengeš<br />

Starotrški dan v Šaleku 20.08.2016 Velenje 041 753 402 Turistična zveza Velenje<br />

8. koliščarski dan 20.08.2016 Ig pri Ljubljani 01 286 22 68 Društvo Fran Govekar Ig<br />

TD Ruardi in Perkmandeljc 20.08.2016 Zagorje ob Savi 03 566 12 49 Turistično društvo Ruardi<br />

Rekreatur 2016 25.08.2016 - 28.08.2016 Mozirje 041 694 920 Turistično društvo Rekreatur<br />

24. Aljaževi dnevi 26.08.2016 - 28.08.2016 Mojstrana 04 589 13 20 Turistično društvo Dovje - Mojstrana<br />

Lesarstvo v Tuhinjski dolini 26.08.2016 - 28.08.2016 Laze v Tuhinju 041 943 332 Turistično društvo Tuhinjska dolina<br />

Etnološko-turistična prireditev 22. Semiška ohcet 26.08.2016 - 28.08.2016 Semič 07 356 52 00 Turistično durštvo Semič<br />

30. CEBE triatlon jeklenih 27.08.2016 Bohinjsko jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Veselica z ansamblom Veseli svatje 27.08.2016 Bašelj 04 255 12 92 Turistično društvo Bašelj<br />

Dan za obisk Idrije 27.08.2016 Idrija 05 374 39 16 Turistično društvo Idrija<br />

Komarjeva nedelja 28.08.2016 Ljubljana 01 505 80 75 Turistično društvo Ljubljana Šiška<br />

Mednarodni glasbeni forum Trenta 2016 - koncert<br />

so<strong>list</strong>ov<br />

28.08.2016 Soča 041 503 551 Turistično društvo Soča - Trenta<br />

Pozdrav jeseni 28.08.2016 Slap ob Idrijci poljakales@gmail.com Turistično društvo Šentviška Planota<br />

Dobrodošli pri nas - VIII. bučjada - likof 29.08.2016 - 04.09.2016 Ilirska Bistrica 05 710 13 66<br />

Kulturno, etnološko, turistično, športno<br />

društvo Alojz Mihelčič<br />

Keršičev memorial 30.08.2016 Zgornja Polskava 041 833 860 Turistično društvo Viničar<br />

Zero Tour 03.09.2016 - 04.09.2016 Ivančna Gorica 0599 55555 Turistično društvo Stična<br />

Angelska nedelja 2016 03.09.2016 - 04.09.2016 Ajdovščina 041 708 134 Športno kulturno turistično društvi Sinji Vrh<br />

Tržnica na Gori pri Komendi 03.09.2016 Komenda info@td-komenda.si Turistično društvo Komenda<br />

Kmečka tržnica 03.09.2016 Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven<br />

Bučarija 04.09.2016 Ljutomer 051 429 794 Turistično društvo Stara Cesta<br />

11. den meštrov z Goričkoga 04.09.2016 Mačkovci 02 545 96 70 Zveza kulturnih in TD občine Puconci<br />

Šuštarska nedelja 04.09.2016 Tržič 04 592 47 30 Turistično društvo Tržič<br />

Artiški dnevi 2016 09.09.2016 - 11.09.2016 Artiče 040 742 066 Turistično društvo Artiče<br />

30. Straška jesen 09.09.2016 - 11.09.2016 Straža 07 308 36 96 Turistično društvo Straža<br />

20. podobe bistriških domačij 09.09.2016 - 10.09.2016 Slovenska Bistrica 02 843 13 56<br />

Medobčinska turistična zveza<br />

Slovenska Bistrica<br />

Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


25<br />

Naziv Datum Prizorišče Kontakt Informacije<br />

Predstavitev motniške noše 10.09.2016 Motnik 041 411 933 Turistično društvo Motnik<br />

Vinska trgatev v srcu Peker 10.09.2016 Pekre 041 962 157 Turistično društvo Pekre<br />

Pohodniški tris 10.09.2016 - 11.09.2016 Slovenj Gradec 041 657 691 Turistično okoljsko društvo Slovenj Gradec<br />

3. pohod od Šteberka do Karlovce 11.09.2016 Cerknica<br />

info@<br />

cerknisko-jezero.si<br />

Turistično društvo Cerkniško jezero<br />

10. mlinarska nedelja 11.09.2016 Vinska Gora 041 375172 Turistično društvo Vinska Gora<br />

5. Zadvorska golažijada 11.09.2016<br />

Ljubljana -<br />

Dobrunje<br />

01 542 02 33 Turistično društvo Zadvor<br />

37. srečanje na Tromeji 11.09.2016 Rateče-Planica 04 587 60 41 Turistično društvo Rateče - Planica<br />

Kožühaje 16.09.2016 - 17.09.2016 Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven<br />

Etno vikend 2016: Praznik sira v Bohinju 17.09.2016 Bohinjsko jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Pozdravljeni v našem kraju 17.09.2016 - 24.09.2016 Maribor 02 229 97 21 Štajerska turistična zveza<br />

Mihaelov sejem na Blokah 17.09.2016 - 18.09.2016 Nova vas 01 709 89 13 Turistično društvo Bloke<br />

Srečanje modelarjev in boljši sejem v Lajšah 17.09.2016 Šoštanj<br />

zan.delopst<br />

@gmail.com<br />

Turistična zveza Šoštanj<br />

Etno vikend 2016 : Kravji bal v Bohinju 18.09.2016 Bohinjsko jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Praznik suhega sadja na Gradežu 18.09.2016 Gradež pri Turjaku 040 223 497 Društvo za ohranjanje dediščine<br />

6. pohod po Bevkovi poti<br />

- 110 let Bohinjske proge<br />

18.09.2016 Podbrdo 031 571 052 Društvo Baška dediščina<br />

Pozdrav jeseni 23.09.2016 - 24.09.2016 Starše 041 427 067 Turistično društvo Starše<br />

Trganje in lüjpanje koruze 23.09.2016 - 24.09.2016 Beltinci 031 613 243 Turistično društvo Gančani - Sodar<br />

Doživite Kočevsko: Medeni dnevi na Kočevskem 23.09.2016 - 25.09.2016 Kočevje 041 841 794 Turistično društvo Kočevje<br />

Hočemmm festival turizma Občine Hoče-Slivnica 24.09.2016 Hoče 02 618 12 25 Turistično društvo Hoče<br />

35. kmečki praznik v Svečini 24.09.2016 - 25.09.2016 Zgornja Kungota 031 663 843 Turistično društvo Svečina<br />

Okus podeželja v mestu 24.09.2016 Šoštanj<br />

zan.delopst<br />

@gmail.com<br />

Turistična zveza Šoštanj<br />

19. mednarodni obkolpski rekreacijski tek 25.09.2016 Vas 01 894 21 75 Turistično športno društvo Kostel<br />

Hmeljarski likof Radlje ob Dravi 25.09.2016 Radlje ob Dravi 02 887 15 47 Turistično društvo Vuhred<br />

Jesen na vasi 25.09.2016 - 02.10.2016 Velenje 041 394 660<br />

REVIVAS društvo za oživitev<br />

in promocijo vasi Škale<br />

19. tradicionalne jesenske turistične igre 25.09.2016 Zreče 041 714 199 Turistično društvo Zreče<br />

Šentjanška tržnica z otvoritvijo razstave ArtEko<br />

Šentjanž 2016<br />

25.09.2016 Šentjanž 07 818 40 23 Turistično društvo Šentjanž<br />

(Je)sen v Roblekovi dvorani 30.09.2016 - 01.10.2016 Žalec 040 609 888 Turistično društvo Žalec<br />

ŠtrudlFest ob 40-letnici TD Selnica ob Dravi 30.09.2016 - 02.10.2016 Selnica 051 632 310 Turistično društvo Selnica ob Dravi<br />

Dnevi evropske kulturne dediščine 2016 30.09.2016 - 02.10.2016 Trzin 01 564 47 30 Turistično društvo Kanja Trzin<br />

Voden ogled botaničnega parka dvorca Viltuš 01.10.2016 Selnica 051 632 310 Turistično društvo Selnica ob Dravi<br />

Trgatev - brotva po prleško 01.10.2016 Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven<br />

Jesen na Grilovi domačiji 01.10.2016 Velenje 041 753 402 Turistična zveza Velenje<br />

4. pohod po tematski poti Na svoji zemlji 01.10.2016 Podbrdo 031 571 052 Društvo Baška dediščina<br />

Bučni pozdrav jeseni 2016 01.10.2016 Šmartno ob Paki 031 713 763 Turistično društvo Šmartno ob Paki<br />

Sprehod ob vodi 2016 01.10.2016 Ilirska Bistrica 031 585 602 Turistično društvo Ilirska Bistrica<br />

32. splavarski krst 08.10.2016 - 09.10.2016 Maribor 040 552 162 Turistično društvo Maribor<br />

Ličkanje 08.10.2016 Komenda info@td-komenda.si Turistično društvo Komenda<br />

Prikaz starih kmečkih opravil 08.10.2016 - 09.10.2016 Laze 01 834 74 57 Turistično društvo Gora Sv. Miklavž<br />

Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


26<br />

Potepanja<br />

Foto: Mojca Rutar<br />

Na zidanih temeljih je postavljena lesena zgradba, do vhoda v cerkev pa vodi 78 stopnic.<br />

Sto let spominske cerkve Svetega Duha v Javorci<br />

Onkraj pepela jeza<br />

sovražnikov premine<br />

Ozka dolina reke Tolminke se globoko zajeda v gorsko verigo, kjer so se na izjemno težkem terenu med<br />

letoma 1915 in 1917 v dvanajstih krvavih soških bitkah bíli najhujši boji. Po strmih pobočjih se vijejo zasuti<br />

nekdanji strelski jarki, zaraščeni vhodi v zaklonišča skrivajo prazne, pretežno porušene kaverne in podzemne<br />

hodnike. Na nekdanjo prisotnost vojaštva opozarjajo ostanki zarjavelih čelad in menažk, bodeče žice in<br />

granatnega drobirja. Staro sovraštvo je pozabljeno. Nad dolino vlada mir.<br />

Mir – PAX – kot sveti simbol, kot tolažilna obljuba, najlepša in najbolj<br />

ganljiva beseda, ki jo premorejo vsi jeziki tega sveta, je pred stotimi<br />

leti zapisal neki dunajski časopis. Objavil je članek o spominski cerkvi<br />

Svetega Duha v Javorci pri Tolminu, prelepem spomeniku miru, zgrajenem<br />

sredi vojnega divjanja kot upanje, tolažba in spomin na padle<br />

soborce.<br />

Želja po poklonu padlim soborcem<br />

Enote 3. gorske brigade avstroogrske vojske so bile razporejene na<br />

obrambnih položajih od Tolmina prek Vodil vrha, Mrzlega vrha in planine<br />

Sleme do Rdečega roba. V prvem letu bojev na soški fronti je<br />

smrt neutrudno kosila. Območje so prekrila številna vojaška<br />

pokopališča. Vojaki so se padlim soborcem želeli pokloniti s postavitvijo<br />

dostojnega spomenika v zahvalo za njihovo žrtev in kot opozorilo<br />

poznejšim, v miru živečim rodovom. Decembra leta 1915 so s<br />

svojo željo seznanili brigadne častnike, ki so jo sprejeli z odobravanjem.<br />

Generalmajor Karl von Gerabek, tedanji poveljnik 3. gorske brigade,<br />

je izdal povelje, da se vse enote brigade obvesti o tej pobudi.<br />

Do 15. januarja 1916 je poveljstvo zbiralo osnutke in predloge tega<br />

nekakšnega natečaja. Spomenik naj bi se zlival s čudovito naravo in<br />

gorami. Bil naj ne bi le simboličen, ampak naj bi imel določen namen.<br />

To bi pripomoglo k njegovi trajnejši ohranitvi, kajti spomeniki, postavljeni<br />

v odročnih krajih, so marsikdaj prepuščeni pozabi. Opuščeni<br />

in zanemarjeni postanejo za poznejše rodove nepomembni.<br />

Izmed številnih prispelih osnutkov in predlogov, kakšen naj bo<br />

spomenik in kje naj bi stal, so jih v ožji krog izbrali sedem. Po natančni<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


27<br />

Potepanja<br />

Foto: Mojca Rutar<br />

Foto: Mojca Rutar<br />

Imena padlih avstroogrskih vojakov, vžgana v<br />

hrastove plošče, so »kot na perutih angela prinesena«,<br />

je zapisal eden dunajskih časopisov.<br />

Knjiga mrtvih je najbolj pretresljiv element<br />

spominske cerkve v Javorci.<br />

proučitvi so izbrali načrt št. 3, delo dunajskega umetnika, slikarja in<br />

arhitekta Remigiusa Geylinga. Kot rezervni nadporočnik se je bojeval<br />

v enotah 3. gorske brigade. Predvidel je postavitev in ureditev spominske<br />

cerkve in zanjo izdelal štiri risbe. Dela bi lahko izvedli pripadniki<br />

brigade, po vojni pa bi cerkev prevzela v upravljanje župnija Tolmin<br />

in skrbela za njeno vzdrževanje.<br />

Za delo so poprijeli vsi vojaki<br />

Izbrana Geylingova ideja je bila sprejeta z navdušenjem. Februarja<br />

leta 1916 so po vseh brigadnih enotah začeli zbirati prostovoljne<br />

prispevke za postavitev cerkve. Odziv vojakov je bil izjemen, s ponosom<br />

so prispevali svoj delež k postavitvi spomenika padlim soborcem.<br />

Iz svojih skromnih prihrankov so za pokrivanje stroškov<br />

gradnje zelo hitro zbrali 14.000 kron.<br />

Iskanje lokacije za cerkev je potekalo v tajnosti. Morala je biti neopazna<br />

za sovražnika in enako oddaljena od bojnih položajev vseh<br />

enot brigade. Posebna komisija je primeren prostor za svetišče našla<br />

v Javorci (mimogrede: ledinsko ime Javorca izvira iz poimenovanja za<br />

javor, o katerem staro ljudsko izročilo pravi, da je sveto drevo), na<br />

skalni vzpetini v Pologu visoko nad desnim bregom Tolminke, v<br />

središču položajev vseh šestih bataljonov brigade, približno dva kilometra<br />

in pol oddaljeni od vseh enako.<br />

Cerker so začeli graditi 1. marca 1916. Njeno vodenje je prevzel<br />

topničar Géza Jablonszky iz Budimpešte, tedaj je bil poročnik. Z iskanjem<br />

delovne sile ni bilo težav. Številni vojaki najrazličnejših<br />

poklicev so se prostovoljno prijavljali za delo v prepričanju, da je to<br />

njihova moralna obveznost. Ni jim bilo treba ukazovati, posvečenemu<br />

cilju so namenjali čas, sicer predviden za počitek. Dela so izvajali kamnoseki,<br />

kovači, mizarji, tesarji, krovci, slikarji in tapetniki, vsi pripadniki<br />

brigade, ki so se pri gradnji izkazali kot velika štiritisočglava družina.<br />

Kot vodja gradnje je Jablonszky zelo dobro organiziral delo. Znal je<br />

porazdeliti delovno silo in pravočasno priskrbeti gradbeni material,<br />

gradnja je lahko potekala nemoteno. Ves čas je sodeloval z idejnim<br />

avtorjem cerkve Geylingom, sledil njegovim arhitekturnim načrtom<br />

in umetniškim zamislim. V skromni leseni baraki v vojaškem taboru<br />

Pologar je bil njun atelje.<br />

V dolini Tolminke je nastalo živahno gradbišče. Ves material za cerkev<br />

so vojaki obdelali, izdelali in pripravili na delovišču, v improviziranih<br />

delavnicah na prostem. Delali so z veliko vnemo. Kamen so pridobili<br />

iz skalnega materiala, ki so ga izdolbli ob izravnavi ploščadi za cerkev.<br />

Lomili so kamnite bloke in jih klesali. Les in zidarsko gradivo so<br />

prinašali iz zaledja. Macesnova debla iz Bohinja, ki so jih potrebovali<br />

za cerkveno ladjo, je od več kilometrov oddaljene železniške postaje<br />

več kot tisoč vojakov prostovoljno znosilo šest ur daleč. Po poseben<br />

material za gradnjo je Geyling nekajkrat moral na Dunaj. Spremljal ga<br />

je topničar Anton Perathoner, južnotirolski rezbar, doma iz St. Ulricha<br />

v dolini Grödental, ki je v Javorci prevzel vsa pomembnejša mizarska<br />

in rezbarska dela.<br />

Temeljni kamen je položen!<br />

Temeljni kamen so položili 4. aprila 1916. Slovesnosti v Pologu, kjer je<br />

odmevala godba, so se udeležili vojaški duhovniki, okoli sto častnikov<br />

vseh bataljonov in oddelkov, med najvišjimi tudi poveljnik XV. korpusa,<br />

general pehote Rudolf Stöger-Steiner, ter številni vojaki. Po<br />

pregledu častne čete je bila slovesna maša na prostem. Generalmajor<br />

Karl von Gerabek, poveljnik 3. gorske brigade, je prisotnim pojasnil<br />

namen zidave cerkve. Korpusni poveljnik je položil temeljni kamen<br />

in pod vhodna vrata cerkve, vloženo v kovinsko kapsulo, položil<br />

»ustanovno <strong>list</strong>ino«, ki govori o vzrokih za gradnjo. Na pergament jo<br />

je v latinskem jeziku z umetniško pisavo izpisal nadporočnik Geyling.<br />

Gradnja je hitro napredovala. Temelje so vkopali v skalo. Na spodnji<br />

kamniti del stavbe so postavili leseno konstrukcijo: glavno in dve stranski<br />

ladji, apsido in zvonik. Prostorna secesijska notranjost spominja na<br />

baziliko. Popolna ubranost štirih barv, po zamisli Geylinga črne, modre,<br />

zlate in nekaj bele, pri obiskovalcu zbudi posebno razpoloženje,<br />

občutek svetosti in posvečenosti. Vse barve so uporabljene le v enem<br />

tonu. Stebre krasijo barvne intarzije. Zaključni steni pred apsido sta<br />

okrašeni z Geylingovima oljnima slikama na platnu Lebdeča angela,<br />

katerih obraz je upodobil po svoji ženi Mathildi. Secesijska angela varujeta<br />

oltar, delo mizarskega mojstra Perathonerja. Po Geylingovih predlogah<br />

je izdelal tudi razpelo z izrezljanim Kristusom in izvirno oblikoval<br />

tabernakelj. V belini nad secesijskim oltarjem se lesketa stilizirana<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


28<br />

Potepanja<br />

Geyling v svojem ateljeju ob osnutkih natančno<br />

stiliziranih grbov kronovin avstro-ogrske monarhije, ki jih<br />

je naslikal v tehniki fresko. (Fotografija z razstave v Tolminskem muzeju<br />

– družinski arhiv Geyling.)<br />

Načrt glavnega pročelja,<br />

ena od štirih skic spominske<br />

cerkve, ki jih je Geyling izdelal<br />

za natečaj; avtorjev podpis<br />

v desnem zgornjem kotu.<br />

(Fotografija z razstave v Tolminskem<br />

muzeju – družinski arhiv Geyling.)<br />

Geyling pri slikanju Lebdečega<br />

angela, oljne slike na platnu, v skladu<br />

s kanoni elegične dunajske secesije.<br />

Obraz mu je upodobil po svoji ženi<br />

Mathildi. (Fotografija z razstave v Tolminskem<br />

muzeju – družinski arhiv Geyling.)<br />

mozaična podoba Svetega Duha v podobi goloba, ki oznanja mir. Kovinska<br />

ograja pred prezbiterijem, cerkveni svečniki in viseča svetilka pri<br />

oltarju, večna luč, vse je ročno delo, izdelano iz kovanega železa v<br />

nepo srednem zaledju bojišča. Nasproti oltarja stojijo trije častni stoli, ki<br />

jih je zasnoval Geyling, iz lesa tise s planine Govnjač pa izdelal Perathoner.<br />

Na sivih tleh na pozlačenih mozaičnih ploščicah izstopajo začetnice<br />

cesarja Franca Jožefa in letnica 1916.<br />

Zidne površine namesto poslikav prekriva 32 hrastovih plošč, nekaj<br />

jih ima po vzoru triptihov dve krili. V plošče so vžgana imena 2565<br />

padlih avstroogrskih vojakov, pripadnikov 3. gorske brigade. Urejena<br />

so po enotah in vojaških činih. Tiskarji so jih v trdi hrastov les vžigali s<br />

pomočjo razgretih kovinskih kalupov črk in stiskalnice tri mesece,<br />

dan in noč v več izmenah. Hrastove plošče se <strong>list</strong>ajo kot strani v knjigi<br />

in kot najbolj pretresljiv element spominske cerkve so prava knjiga<br />

mrtvih. Med okni so na stenah v tehniki fresko naslikana imena<br />

vojaških formacij v okviru brigade.<br />

Zunanjost cerkve krasi dvanajst barvnih steklenih oken, vmes pa je<br />

Geyling v tehniki fresko naslikal podobe stiliziranih grbov 20 kronovin<br />

nekdanje avstroogrske monarhije. Nad vhodom sta na lesenem<br />

zvoniku avstrijski in madžarski grb, povezana s habsburškim grbom<br />

in napisom Nedeljiva in neločljiva. Zgoraj sta sončna ura in<br />

napis PAX (mir), sporočilo in opomin za večni mir.<br />

Dragoceno zavetje v iskanju tolažbe in miru<br />

V 184 dneh je bila spominska cerkev dokončana in 1. novembra 1916<br />

Na zunanjih stenah se med barvnimi okni, vstavljeni<br />

v rezbarjene macesnove okvirje, vrstijo stilizirani grbi<br />

kronovin nekdanje dvojne monarhije – od leve proti desni<br />

Ogrske, Hrvaške, Slavonije, Sedmograške, Bosne, Dalmacije,<br />

Vorarlberške, Češke in v vogalu Moravske.<br />

Foto: Mojca Rutar<br />

Znak dediščine EU<br />

so jo začeli uporabljati za cerkvene obrede. Vojaki so lahko v njej<br />

poiskali tolažbo in umiritev. Bili so različnih narodnosti in veroizpovedi.<br />

Radi so se udeleževali bogoslužja, vrata cerkve so bila odprta<br />

vsem: katoličanom, protestantom, muslimanom, Judom in tudi<br />

a teistom. V iskanju utehe v veri so molili vsak po svoje in v božjem<br />

hramu za kratek čas pozabili na vojno.<br />

Kot je zapisal dunajski časopis, cerkev že na zunaj pripoveduje zgodbo<br />

te vojne, te vojske, te brigade. Geyling in Jablonszky sta jo posvetila<br />

Svetemu Duhu kot željo po miru in kot simbol zmage nad smrtjo.<br />

Ob prvi obnovi sredi tridesetih let prejšnjega stoletja so italijanske<br />

vojaške oblasti ob vhodu vklesale latinski napis: Ultra cineres hostium<br />

ira non superest (Onkraj pepela jeza sovražnikov premine). V znak<br />

sprave in odpuščanja, v spomin vsem padlim.<br />

Cerkev v Javorci že stoletje oznanja mir. Zgrajena v nemirnem času<br />

sredi vojne vihre je poklon človeku in spomenik humanosti. Zdaj je<br />

točka srečevanja na poti miru in prizorišče spominskih in drugih prireditev.<br />

Od leta 2007 ima znak evropske dediščine medvladne iniciative.<br />

Tudi zato je izjemna turistična točka.<br />

<br />

Mojca Rutar<br />

Avgusta in septembra se je še mogoče udeležiti vodenih izletov v<br />

Javorco, ki jih letos ob stoletnici gradnje cerkve pripravljajo Fundacija<br />

Poti miru v Posočju, Triglavski narodni park, PD Tolmin in LTO Sotočje:<br />

18. avgusta in 10. septembra pohoda iz Tolminskih korit skozi eko vas<br />

Čadrg, 11. avgusta pa kolesarskega izleta po dolini Tolminke.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Nazaj v planinski raj – s kolesom<br />

Po razglednih planinah<br />

nad Tolminom<br />

Hud klanec! V Zatolminu se začne in ne popušča domala do prve planine na poti: Zagrmuč. K sreči se med vzponom<br />

gozdni špalir mestoma razmakne in skozenj se odprejo pogledi – na dolino Tolminke in znano sirarsko vasico<br />

Čadrg, s Tolminskim Migovcem in delom grebena Spodnjih Bohinjskih gora v ozadju. Ni prav lahek kolesarski<br />

izlet iz Tolmina do planin Pretovč in Sleme, do preddverja Krnskega pogorja. A ko prispeš na cilj, je trud pozabljen<br />

in poplačan s pisanimi cvetličnimi travniki in pašniki, slikovitimi gorskimi grebeni in prostranimi razgledi.<br />

29<br />

Namig za izlet<br />

Nad Tolminom je precej živih planin, kjer se v poletnih mesecih pase<br />

živina in kjer iz kravjega mleka nastaja okusen planinski sir; po možnosti<br />

Tolminc, eden najbolj znanih slovenskih avtohtonih sirov.<br />

Planina Pretovč (1160 metrov) leži med Visoč vrhom in Mrzlim vrhom,<br />

kjer je eden najbolj znanih muzejev na prostem prve svetovne vojne, z<br />

nje pa se odpira lep pogled na Matajur, Krn, Batognico in vrhove nad<br />

dolino reke Tolminke. Planina Sleme (1448 metrov) se zdi od daleč skorajda<br />

ugnezdena v sivo-zeleno naročje grebena, ki mu kraljuje Veliki Stador.<br />

Med njima je še planina Medrja, ki je bila tega dne videti povsem<br />

opuščena; prepričana bi bila, da tudi je, če mi ne bi sirar na planini Pretovč<br />

povedal, da oživi, ko nanjo priženejo krave s planine Sleme.<br />

Gorsko-kolesarski izlet do planin Pretovč in Sleme se je začel v Tolminu oziroma<br />

Zatolminu, kjer se hitro posloviš od asfalta in pozdraviš – beton. In<br />

predvsem strmino. Šele malce pod planino Zagrmuč, prvo planino na poti,<br />

kjer krave lenobno prežvekujejo na ograjenem pašniku nad teboj, se pot<br />

položi; beton izgine, nadomesti ga prijazen kolovoz. Predvsem pa se<br />

začnejo s poti odpirati čudoviti razgledi na verigo Spodnjih Bohinjskih gora<br />

in na travnata pobočja pod njimi, ki se spuščajo v dolino reke Tolminke.<br />

Razgledi ostanejo zvest spremljevalec na preostanku vzpona (končni cilj<br />

je bila planina Sleme): na eni strani greben Spodnjih Bohinjskih gora, na<br />

drugi Matajur, celo do grebena Stola se vidi ... Pa vsi preostali nižji hribi in<br />

griči in vasice pod njimi.<br />

Tukaj vlada spokojnost, tudi na planinah je komajda slutiti, da se za zidovi<br />

poslopij kaj dogaja. Na planini Sleme so se krave pravkar pripodile<br />

pit h kalu, pred enim od gospodarskih poslopij je mahal z repom kuža,<br />

sicer je bilo okoli njih povsem umirjeno. Med spustom sva se ustavila na<br />

planini Pretovč, kjer je možakar pravkar obrezoval robove kolutov bledo<br />

rumenega mladega sira. »Dajte, vzemite malo za malico!« In še za na pot,<br />

je takoj sklenil in nama napolnil vrečko. Midva pa sva en nahrbtnik<br />

napolnila s hlebcem sira, ki je tehtal kakšna dva kilograma.<br />

Na obe planini sicer vodijo tudi lahke označene planinske poti (ni se<br />

treba pehati in sopsti na kolesu!): iz vasi Krn je približno eno uro hoje<br />

do planine Pretovč in uro in 40 minut do planine Sleme; malce daljša<br />

je pot iz doline Tolminke oziroma s planine Polog, ki je najniže ležeča<br />

planina na Tolminskem (457 metrov): do planine Pretovč je z nje dve<br />

uri in pol hoje, do planine Sleme pa okoli dve uri in 45 minut.<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

Foto: osebni arhiv M. G.<br />

Planina Sleme se še skriva,<br />

zato pa ni mogoče umakniti pogleda z Velikega Stadorja.<br />

Dobrodošlica na planini Sleme<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


30<br />

Namig za izlet<br />

Pliberk je že celo tisočletje središče Podjune.<br />

(Ne)znano zamejstvo<br />

O, Podjuna, kako si lepa ...<br />

»O, Podjuna, kako si lepa ...,« je zapela koroška pesnica Milka Hartman v eni svojih pesmi, posvečenih<br />

deželi pod obronki Junske gore, Obirja, Pece, odmaknjene Svinške planine in Štalenske gore, kjer smo že<br />

uživali v razgledu na to »žitnico Koroške« ob koncu našega zadnjega potepa po Gosposvetskem polju.<br />

V Podjuno se lahko spustimo po bližnjici že s Štalenske gore; do<br />

Drave se bomo pripeljali mimo vasi Tinje/Tainach, kjer se je zares<br />

vredno ustaviti v imenitnem kulturno-izobraževalnem središču,<br />

Domu prosvete Sodalitas. Na drugem bregu so znani slovenski kraji,<br />

na primer Škocijan ob Klopinjskem jezeru, pa Dobrla vas/Eberndorf z<br />

velikim samostanom ter Zablatniško, Goslinsko in Ženeško jezero.<br />

Podjuna je dobila ime po rimski Iuenni, naselbini oziroma utrdbi na strateški<br />

poti med mestoma Celeia in Virunum. Zdaj je tam prepoznavna slovenska<br />

vas Globasnica/Globasnitz. O tistih časih pričata bogat krajevni muzej z<br />

rimskimi artefakti in zgodnjekrščansko svetišče – zatočišče na Junski gori iz<br />

petega stoletja, nekakšen »sorodnik« naše Ajdne. Hrib in tamkajšnja romarska<br />

cerkev iz leta 1468 se imenujeta Sveta Hema, seveda v spomin na svetnico<br />

Emo Krško. V skalni jami pod Hemino cerkvijo je ob Rozalijini kapeli<br />

izvir vode, ki ji pripisujejo zdravilno moč za oči. V skoraj vseh podjunskih<br />

krajih se je mogoče okrepčati v slovenskih gostiščih, domačini pa vas bodo<br />

radi poučili tudi o drugih krajevnih zanimivostih in pomembnih ljudeh<br />

(Francu Ledru - Lesičnjaku, Vinku Poljancu, Petru Handkeju in drugih).<br />

Središče Podjune je že celo tisočletje Pliberk/Bleiburg. Nad mestom kraljuje<br />

pliberški grad iz 17. stoletja. Pliberk je znan po tradicionalnem jesenskem<br />

sejmu – jormaku, ki so ga prvič priredili že leta 1393. V mestu si velja<br />

ogledati muzej znamenitega podjunskega slikarja Wernerja Berga ter<br />

obiskati slovenski Kulturni dom (www.kulturnidom.at) in bližnjo Zadrugo.<br />

A k potepu in spoznavanju vabijo še Libuče, Dob, Vogrče, Nonča vas,<br />

Božji grob, Šmihel, ne nazadnje se lahko peš ali z žičnico povzpnete<br />

na Peco … Morda si boste na vovbrškem gradu ogledali katero od<br />

prireditev poletnega festivala ali pa poiskali katerega od taborov,<br />

značilno utrjenih cerkva na pobočjih Svinške planine, denimo v<br />

Krčanjah, Kneži, skoraj obvezno utrjeno cerkev sv. Martina v sončnih<br />

Djekšah/Diex, vasici, ki je severni mejnik dvojezičnega, torej še vedno<br />

tudi slovenskega jezikovnega ozemlja.<br />

In še to: v Podjuno se seveda lahko pripeljete tudi iz naše Koroške, iz<br />

Raven, Dravograda, s Prevalj, iz Mežice ali Črne, sledeč Dravi ali pa<br />

skupni zgodbi o – kralju Matjažu!<br />

<br />

Slavko Mežek<br />

<br />

Foto: Milan Piko<br />

Info<br />

(Ne)znano zamejstvo<br />

E: pkdslovenia@gmail.com<br />

M: 070 554232<br />

S: www.kulturnidom.at (Kulturni dom Pliberk),<br />

www.sodalitas.at (Dom prosvete v Tinjah)<br />

Slovenski Kulturni dom v Pliberku<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Začetek in konec maratona na sklepni prireditvi akcije Slovenija kolesari bosta ob Bukovniškem jezeru.<br />

31<br />

Slovenija kolesari<br />

Letošnja akcija Slovenija kolesari se počasi bliža koncu<br />

Oktobra sklepna<br />

prireditev v Dobrovniku<br />

Foto: Mateja Gruden<br />

Če ste bili letos že na kateri od prireditev akcije Slovenija kolesari, bodisi kot kolesar ali pohodnik,<br />

aktivni udeleženec ali zgolj kot opazovalec, potem ste verjetno bogatejši za nove izkušnje. Če pa še<br />

niste bili, imate še čas – do začetka oktobra se bo zvrstilo še kar nekaj prireditev!<br />

V začetku oktobra (v soboto, 8.) bo namreč sklepna prireditev akcije<br />

Slovenija kolesari. Letos bo v Prekmurju, v Dobrovniku. Ključni prireditelj<br />

dogodka bo TD Dobrovnik v sodelovanju z Zavodom za<br />

okolje in turizem Dobrovnik in Občino Dobrovnik. Ob 9. uri bo<br />

začetek velikega maratona – kolesarji se bodo podali na 74 ali 60 kilometrov<br />

dolgo traso, malega maratona (30 kilometrov) in otroškega<br />

(pet kilometrov). Start vseh tras bo ob Bukovniškem jezeru.<br />

Udeleženci bodo odkolesarili proti Dobrovniku, skozi Renkovce<br />

do Tešanovcev. Tu se bo mali maraton odcepil proti Bogojini,<br />

mimo Strehovcev ob vznožju Strehovskih in Dobrovniških goric in<br />

proti cilju pri Bukovniškem jezeru; udeleženci velikega maratona<br />

bodo kolesarili proti Moravskim Toplicam, kjer jih bo v krožišču<br />

trasa usmerila v razgibane gorice Goričkega, po obronkih Zgornjih<br />

Moravcev, mimo observatorija in Ratkovcev do Prosenjakovcev.<br />

Vzpon bo po Jošarjevem bregu, spust skozi Selo med sadovnjaki<br />

skozi Čikečko vas proti Motvarjevcem, nato do Kobilja, še<br />

zadnji vzpon med gozdovi in spust mimo romskega naselja proti<br />

Dobrovniku in končnemu cilju: Bukovniškemu jezeru. Otroški<br />

maraton pa je namenjen družinskemu kolesarjenju na kratki progi<br />

do Dobrovnika in nazaj.<br />

Rezervirajte si soboto, 8. oktobra, in bodite del zgodbe letošnje akcije<br />

Slovenija kolesari! Vabijo vas tudi organizatorji akcije: Kolesarska<br />

zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Turistična zveza<br />

Slovenije.<br />

<br />

Strani Slovenija kolesari pripravlja Tomaž Marinko.<br />

Več: www.agencija-mtt.si/kolesarjenje/organizatorji%20prireditev/<br />

slo%20kolesari.html<br />

Prireditve akcije Slovenija kolesari 2016: september, oktober<br />

• 3. september 2016: 38. Juriš na Vršič, Kranjska Gora, prireditelj<br />

TD Kranjska Gora; 12 km vzpona (začetek ob 11. uri), 810 m<br />

višinske razlike<br />

• 4. september 2016: 23. maraton prijateljstva Ljubljana-Trst<br />

(Lonjer), Ljubljana, prireditelj KD Rog; 100 km (začetek ob 9.30)<br />

• 4. september 2016: 21. kolesarski maraton po občini Moravske<br />

Toplice, prireditelj OŠZ Moravske Toplice (ŠD Čarda Martjanci<br />

in druga društva iz občine Moravske Toplice); 10 km (družinski<br />

maraton), 30 km in 50 km (začetek ob 11. uri)<br />

• 10. september 2016: S kolesom okoli Uršlje gore, Slovenj Gradec,<br />

prireditelj JZ Spotur Slovenj Gradec (ŠTD Ojstra rida); 20 km<br />

in 50 km, 800 m višinske razlike<br />

• 11. september 2016: Vzpon na Mirno goro, Mirna gora, prireditelj<br />

ŠRD Črnomelj<br />

• 18. september 2016: Beltinski maraton, Beltinci, prireditelj KK<br />

»Prekmurje« Beltinci; 30 km, 45 km in 70 km<br />

• 25. september 2016: 17. rekreativni kolesarski maraton Občine<br />

Puconci, Puconci, prireditelj ŠZ Puconci (OŠ Puconci, ŠK Triglav<br />

Predanovci); 17 km, 30 km, 50 km in 67 km (začetek ob 10.30)<br />

• 25. september 2016: Istrski kolesarski maraton 2016, Koper,<br />

prireditelj KD Raketa; 17 km, 52 km in 75 km (začetek ob 10. uri)<br />

• 4. oktober 2016: Slovenija kolesari v Izoli, Izola, prireditelj Vital<br />

Care, zavod za vitalno življenje; 14 km, 35 km in 52 km<br />

• 8. oktober 2016: Sklepna prireditev akcije Slovenija kolesari<br />

2016<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


32<br />

Kulinarični kotiček<br />

Foto: arhiv Zavoda za turizem in kulturo Kranj<br />

Masterchef pripravlja jed s kranjsko klobaso na letošnjem Kranfestu.<br />

Čedalje pestrejša kranjska kulinarična ponudba<br />

Zašpiljeno dobro – v Kranju<br />

Večina nas najprej pomisli na kranjsko klobaso, ki so jo tako poimenovali na Dunaju; tam so jo namreč<br />

izdelovali tudi prišleki iz Kranjske, ki je bila od 15. stoletja naprej edina povsem slovenska dežela. Zato<br />

je bil nekoč izraz Kranjec tudi drugo ime za Slovenca.<br />

Kranjska klobasa<br />

Kranj, nekoč poimenovan Carnium, je postal na začetku 10. stoletja<br />

sedež tako imenovane Kranjske krajine. Zato smo Kranjčani kranjsko<br />

klobaso nekako vzeli za svojo, čeprav je ena temeljnih kulinaričnih<br />

značilnosti vse Slovenije; zaščitena je tako v Sloveniji kot tudi v Evropski<br />

uniji. V Kranju je bilo nekoč poleg številnih trgovcev s klobasami tudi veliko<br />

mesarjev, ki so jih izdelovali in jih prodajali, kam drugam, kot na<br />

Dunaj. Zdaj jo po enotnem receptu in tehnologiji izdeluje kar nekaj certificiranih<br />

proizvajalcev, vendar se lahko pohvalimo, da je največ odličij za<br />

najboljšo kranjsko klobaso prejela mesarija Arvaj iz Britofa pri Kranju.<br />

Zavod za turizem in kulturo Kranj je na letošnjem Kranfestu (bil je od<br />

21. do 23. julija) en dan namenil prav njej! Obiskovalci so lahko v soboto<br />

dopoldne izbirali med tremi jedilniki s kranjsko klobaso. Kuhalnico<br />

je vrtela gostilna Pr'Matičku, pri tem pa se ji je pridružil še letošnji<br />

Ribana kaša s kranjsko klobaso<br />

Za dve osebi potrebujemo: polovico kranjske klobase, žlico<br />

gorčice, 50 g čebule, dva stroka česna, sol, poper, timijan, kurkumo<br />

(po želji), 120 g ribane kaše, dva decilitra juhe in žlico smetane.<br />

Čebulo sesekljamo, jo popražimo na vročem olju in dodamo na<br />

majhne kocke narezano kranjsko klobaso. Dodamo še česen in<br />

preostale začimbe, ko se klobasa malo opeče, pa jo zalijemo z<br />

juho, dodamo kuhano ribano kašo in gorčico. Dobro pregrejemo,<br />

dosolimo po okusu in umešamo žlico smetane. Jed postrežemo<br />

na krožniku, po želji ji dodamo parmezan.<br />

zmagovalec Masterchefa Darko Klemen. Zvečer so jedi s klobaso<br />

zasedale prvo mesto med gostinsko ponudbo.<br />

Kranjski štruklji<br />

Druga tradicionalna kranjska jed so kranjski štruklji. Recept za to sladko<br />

jed je bil prvič objavljen leta 1868 v kuharici Magdalene Knafelj<br />

Pleiweis »Slovenska kuharica ali navod okusno kuhati navadna in<br />

ime nitna jedila« in je eno zgodnejših geografskih poimenovanj jedi<br />

tudi v evropskem prostoru. Posebnost tega recepta je v imenu jedi, ki<br />

ima tudi geografsko oznako kranjski. V knjigi je namreč malo slovenskih<br />

jedi, ki bi bile geografsko opredeljene kot posebnost določenega<br />

kraja, pokrajine ali dežele.<br />

Jed po načinu priprave in videzu spominja na tako imenovane Ferdinandove<br />

krofe, ki jih v Sloveniji še zdaj imenujemo fernandelni ali osja<br />

gnezda. Kot se za prestolnico nekdanje Kranjske krajine spodobi, se<br />

lahko s kranjskimi štruklji v njej seveda posladkate – v gostilni Kot v<br />

središču mesta. Se je pa treba za sladkanje z njim vnaprej napovedati,<br />

saj je priprava jedi po originalnem receptu precej zamudna.<br />

Kranska (odprta) kuhna<br />

Se je pa tudi Kranj pridružil trendu uživanja kulinaričnih dobrot na<br />

prostem, ki se skriva pod imenom Kranska kuhna. Njen osnovni namen<br />

je bil povezati gostince, ki so kakor koli povezani s Kranjem<br />

(imajo v njem lokal, živijo v Kranju, so zaposleni v njem ...). Kranska<br />

kuhna je edina v Sloveniji, v kateri je enkrat na mesec brbotalo tudi<br />

pozimi – vselej na določeno temo; enkrat je brbotalo v Kr čarovniški<br />

kuhni, drugič v Kr Božičkovi kuhni ... Poleti pa se je mogoče na kuhni<br />

družiti dvakrat na mesec. Njena posebnosti je tudi ta, da se prilagaja<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


33<br />

Kulinarični kotiček<br />

Slovenska, a zelo kranjska – klobasa<br />

dogajanju v mestu in je tako dobrodošla popestritev dogodkov, kot<br />

je bila, denimo, Karavana domačih pivovarjev na Vovkovem vrtu.<br />

Info<br />

Zavod za turizem in kulturo Kranj – TIC<br />

Glavni trg 2,4000 Kranj<br />

T: 04 2380 450 | M: 040 664 015<br />

E: tic@tourism-kranj.si | www.tourism-kranj.si<br />

Vinska pot v rovih pod starim mestom<br />

Kranj se ponaša še z eno posebnostjo: rovi pod starim mestom. Graditi<br />

so jih začeli tik pred drugo svetovno vojno. So pomemben pomnik<br />

takšne gradnje in priča tehniške kulture iz tega obdobja. Čeprav zaradi<br />

pomanjkanja materiala in časa nikoli niso bili dokončani, so jih meščani<br />

v zadnjih mesecih vojne uporabljali za zaklonišče med preleti<br />

zavezniških letal. Leta 2008 so urejeni in obnovljeni rovi odprli svoja<br />

vrata širši javnosti. Zavod za turizem in kulturo Kranj ni le sodeloval pri<br />

njihovi obnovi, ampak jim je dodal novo dimenzijo doživljanja Kranja<br />

kot turistične destinacije z različnimi vsebinami, za kar je leta 2009 tudi<br />

prejel srebrnega sejalca, priznanje za ustvarjalne in inovativne dosežke<br />

v turizmu. Rove si je mogoče ogledati na redno vodenih ogledih vsak<br />

torek, petek, soboto in nedeljo v mesecu. Novembra bo v rovih že deveto<br />

leto zapored tradicionalna Vinska pot, na kateri bodo obiskovalci<br />

pokušali vina z vseh vinorodnih območij Slovenije, uživali v pestri<br />

kulinarični ponudbi in zabavnem spremljevalnem programu. V vseh<br />

teh letih je dogodek obiskalo več kot tri tisoč ljubiteljev dobre vinske<br />

kapljice, ki jo je predstavilo že več kot sto različnih vinarjev.<br />

Ekološka tržnica<br />

Do sredine 19. stoletja je bil Kranj trgovsko-sejemsko in obrtno mesto, nato<br />

pa je postajal čedalje bolj industrijsko usmerjen. Sejemski duh se odraža<br />

tudi na ekološki tržnici, ki je vsak četrtek v mesecu. Na njej svoje domače,<br />

sezonske pridelke in izdelke ponujajo okoliški kmetje, pa tudi sadjarji in oljarji<br />

iz vse Slovenije. Letos je vzdušje veliko bolj razigrano, saj smo dogajanje<br />

dopolnili z delavnicami za otroke, ki so zelo dobro obiskane.<br />

Zavod za turizem in kulturo Kranj se zaveda, da je dobra kulinarična<br />

ponudba izjemno pomembna za prepoznavnost in privlačnost<br />

določene turistične destinacije, zato aktivno pripravlja srečanja<br />

gostincev na temo kulinarike, povezovanja in skupnega nastopanja na<br />

tem področju. Prvi korak je že narejen, saj nastaja novi proizvod: Okusi<br />

Kranja. V novem časopisu Zavoda Utrip Kranja pa smo posebno pozornost<br />

namenili promoviranju dogodkov in ponudbe trgovcev ter<br />

gostincev starega mestnega jedra. Prepričani smo, da bo Kranj v prihodnje<br />

postal mesto, ki ne bo poznano le kot glavno mesto Gorenj ske,<br />

ampak bo prepoznaven kot prestolnica razvajanja brbončic.<br />

<br />

Ernesta Koprivc<br />

Foto: P. Pičulin<br />

Foto: Nejc Balantič<br />

Foto: arhiv Zavoda za turizem in kulturo Kranj<br />

Karavana piva<br />

Kranska kuhna je poleti dvakrat<br />

na mesec, pa tudi pozimi jo »odprejo«.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


34<br />

Trendi<br />

Foto: osebni arhiv Ive Jarm<br />

Iva z družino med prvojamskim potepanjem po Siciliji.<br />

Kam z mulcem<br />

Blog, ki spodbuja družine<br />

k izletom in potovanjem<br />

Iva, Tina, Urša in Cica so mamice majhnih otrok in popotnice, ki materinstva niso dojele kot le stežka premagljivo<br />

oviro potovanjem, ampak kot dodatno spodbudo pri raziskovanju sveta. Pa ne zgolj sveta v širšem<br />

pomenu; odkar imajo otroke, tudi bolj zvedavo in navdušeno raziskujejo Slovenijo. Izkušnje in nasvete, kam<br />

in kako se potepati z otrokom in kje je prijetno preživljati prosti čas z njim tudi v bližini doma, poldrugo leto<br />

vsak dan objavljajo na priljubljenem blogu Kam z mulcem. O blogu in o izkušnjah družine, ki potuje, kolikor le<br />

lahko, smo se pogovarjali z eno od mamic, Ivo Jarm.<br />

Iva je mamica štiriletnega Erika, o katerem je na blogu zapisala: »Do<br />

njegovega še ne tretjega leta je obiskal že šestnajst držav, prevozil<br />

verjetno več kilometrov kot njegova babica in že pridobil kar nekaj<br />

milj na Miles&More. Večino časa radoveden, nasmejan in predvsem<br />

zelo prilagodljiv. (...) Obožuje letala in ladje, dolge vožnje z avtomobilom;<br />

ne moti ga močan veter in navdušuje se nad kajti v zraku. Predvsem<br />

pa gre najraje od doma!«<br />

Iva, kako ste se štiri mamice lotile bloga, ki spodbuja družine<br />

z otroki k potovanjem in izletom?<br />

Vse štiri se poznamo z viške gimnazije (v Ljubljani; sicer sta zdaj le dve<br />

ustaljeni v Sloveniji, ena je razpeta med življenjem v Sloveniji in tujini,<br />

Iva pa živi z družino v nemškem Kölnu, op. p.) in vse štiri smo rodile<br />

ob približno istem času. Tako je pogovor ob neki priložnosti nanesel<br />

na to, da pogrešamo nasvete, kam z otrokom, bodisi na kavo, v<br />

kakšen lokal, kam, kjer imajo igrala, bodisi na izlet. Takšnih informacij<br />

ni bilo zbranih na kupu in zato smo se tega lotile same. Ker smo vse<br />

štiri že pred rojstvom otrok precej potovale in smo želele to ohranjati<br />

tudi z otroki, smo sklenile z blogom spodbuditi tudi druge starše k<br />

potovanjem. A kmalu smo ugotovile, da slovenske družine najbolj<br />

zanima potepanje po Sloveniji, kratki izleti – marsikomu se zdijo potovanja<br />

z majhnimi otroki v bolj oddaljene države preveč zapletena,<br />

pa tudi vsakdo si jih ne more finančno privoščiti; zato smo začele vse<br />

štiri temeljito raziskovati Slovenijo in objavljati različne izlete po njej.<br />

Sama sem z otrokom in zaradi bloga spoznala precej kotičkov, ki jih<br />

sicer verjetno ne bi. A potovanja v bolj oddaljene države ostajajo<br />

pomemben del bloga, pa četudi navdušimo za kakšno potovanje<br />

samo peščico družin.<br />

Na blogu je tudi zelo veliko konkretnih nasvetov: Zdrava ma<br />

lica za mulce za v hribe, Sedem zabavnih igric, ki se jih z mulcem<br />

lahko igramo med vožnjo, Potovalna slabost – nasveti za<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


prehrano mulcev ... Zazdi se, da je potrebnih kar precej nasvetov<br />

za čim bolj brezskrbno pot z otrokom!<br />

Nasvete smo začele objavljati, ker smo se s podobnimi vprašanji ukvarjale<br />

same. Moj mož je začel delati v Kölnu, ko je bil Erik star pol leta.<br />

Dokler se nismo tja preselili vsi trije, sem bila z otrokom precej na poti<br />

med Slovenijo in Kölnom, bodisi z letalom bodisi z avtomobilom. In<br />

morala sem poskrbeti, da so bile te poti čim manj stresne: zame in za<br />

otroka. Tako sem ugotavljala, kaj je treba spakirati v ročno prtljago, ko<br />

greš z otrokom na letalo, da imaš vselej pri roki, kar bi otrok utegnil<br />

potrebovati. Ali kako se je treba obleči, da kontrolni pregled pred<br />

letom ne vzame preveč časa, kar bi otroka navdalo z nelagodjem in<br />

vznemirjenjem. Ali kako narediti otroku enajsturno vožnjo z avtomobilom<br />

znosno in prijetno. Zelo konkretni nasveti, ki pa omogočijo, da<br />

si na poti sproščen in da je tak tudi otrok. Na začetku te je seveda<br />

malce strah: kako bo otroku na letalu, kako ga boš animiral na dolgih<br />

poteh z avtomobilom ... Ampak obenem nočeš, da bi ti strahovi postavljali<br />

ovire potovanjem.<br />

Pa vendarle: ko potujete z družino, najsi bo v bolj oddaljene<br />

države ali po, recimo, Evropi, le upoštevate kakšna »pravila«?<br />

Seveda je prvi pogoj, da lahko greš kam, da je otrok zdrav. Sicer vselej<br />

predvidimo, da je v bližini, kjer bivaš, bolnišnica, za vsak primer. Z<br />

družino doslej nismo potovali kam, kjer bi moral biti otrok cepljen<br />

proti več stvarem. Radi gremo nekam, kjer je toplo, zagotovimo si<br />

dovolj udobja – povečini bivamo v apartmajih (kar seveda ni nujno<br />

– Tina, ki je del ekipe Kam z Mulcem, recimo z družino pogosto tudi<br />

kampira). Pazimo, da pot in potovanje nista prezahtevna. Tja, kjer so<br />

razmere v državi negotove, ne gremo. Sicer pa je najlaže potovati z<br />

otrokom do njegovega šestega meseca. Komajda se premika, veliko<br />

spi ali opazuje. Daš ga pod palmo in uživa! Tako smo bili, recimo, en<br />

mesec na Mavriciju, ko je bil Erik star štiri mesece. V otrokovi starosti<br />

od leta do nekje drugega leta je malce bolj naporno, ker nenehno<br />

skače naokoli, a je obenem bolj zabavno. Potem pa je spet laže.<br />

In očitno še bolj zabavno, saj kakor pravite sami na blogu: »Imeti<br />

otroka je pravzaprav podvojilo zabavo potovanj, ne omejilo!«<br />

Potovanja so zdaj petkrat boljša! Ko potuješ sam, si po navadi<br />

osredotočen na to, kar najraje počneš – midva recimo oba izjemno<br />

rada kajtava –, za preostalo pa si pogosto slep. Z otrokom postaneš<br />

pozornejši na veliko več stvari: iščeš, kaj bi mu lahko pokazal, kaj bi<br />

lahko bilo zanimivo zanj, pozornejši si na lokalne posebnosti, od<br />

hrane do naravnih lepot; tako tudi sam doživiš več. Potovanje pa je<br />

nenazadnje bogatejše za otrokovo doživetje, za to, da vidiš, da se<br />

čudi novim stvarem, da uživa. Marsikatera mamica me je že vprašala:<br />

Zakaj bi šel z majhnim otrokom na potovanje, saj nima nič od njega!<br />

Ko je zelo majhen, verjetno res ne, oziroma ... Ima. Ob sebi ima zadovoljne,<br />

srečne starše. In ob takšnih starših bo zadovoljen tudi otrok.<br />

Ko malce zraste in ko že doživlja potovanja, pa se mi zdi dragoceno,<br />

da spoznava svet, njegovo raznolikost, drugačnost. In da je zato<br />

odprt, do novih stvari, do ljudi.<br />

družin dobimo, da so se odpravile na izlet, o katerem smo pisale na<br />

našem blogu; pravijo, da se tudi laže odpravijo na pot, ko preberejo,<br />

kam vse lahko gredo, in da ni tako zapleteno. Kdaj nam pošljejo fotografije<br />

z izletov. Nekaj časa zatem, ko smo objavile izlet na Janče<br />

(Janče – igralni raj na prostem), pa so nas poklicali iz tamkajšnjega<br />

planinskega doma in se nam zahvalili: po objavi izleta so imeli<br />

občutno večji naval družin ob koncih tedna. Imamo tudi gostujoče<br />

pisce, vsaka objava – vsako potovanje, izlet, nasvet ... je doživet,<br />

preverjen. Sicer se čim bolj opiramo na dejstva, da so zapisi čim<br />

uporabnejši.<br />

Družine z otroki so postale močan potovalni segment. Kako<br />

se temu po vaših opažanjih prilagaja turistična ponudba? V<br />

Sloveniji in morda v nekaterih drugih evropskih državah – za<br />

primerjavo?<br />

Pred kratkim sem raziskovala možnosti za obisk Hamburga z Erikom.<br />

Na njihovi turistični spletni strani je objavljenih kar nekaj paketov za<br />

družine z otroki! Od tega, da lahko sedeš na vlak za Hamburg kjer koli<br />

v Nemčiji, do top družinskih hotelov, voženj z ladjico po pristanišču,<br />

ogleda otroškega muzikala, obiska otroškega muzeja ... Za super<br />

ceno. In brez vsakršnega napora. Izbiraj, samo izbiraj! Podobnih primerov<br />

je v Nemčiji izjemno veliko. Družine so preprosto postale<br />

odlična, tržno zanimiva ciljna skupina. Turistična ponudba je povsem<br />

prilagojena družinam tudi v Avstriji, Švici in Italiji. Ker vedo, da bodo z<br />

njimi zelo dobro zaslužili. V Sloveniji pa imamo na tem področju zelo<br />

veliko potenciala, ki še zdaleč ni izkoriščen. Zakaj ne bi mogli imeti<br />

nekaj takšnega, kot je recimo Ruhr.Topcard? (Stane 49,90 evra za<br />

odrasle in 34,90 evra za otroke, z njo pa ima imetnik na voljo<br />

brezplačen dostop do 95 doživetij in 47 za polovično ceno na<br />

območju Porurja v enem letu, op. p.) Zakaj nimamo takšne družinske<br />

kartice, ki bi povezala ponudnike, zanimive za družine, po vsej<br />

Sloveniji? Ker ponudniki pri nas ne znajo sodelovati. Zato pa me<br />

redke izjeme, kakršna je Olimje, vedno znova prijetno presenetijo.<br />

Olimje so odličen primer povezovanja in se tja zato vedno znova rada<br />

vračam. Čedalje več je tudi zanimivih zasebnih pobud, a se moraš<br />

potruditi, da jih najdeš. V Sloveniji se moraš precej potruditi pri iskanju<br />

informacij o dobrih ponudnikih in zanimivih družinskih izletih.<br />

Zato menim, da je velik potencial bloga tudi v njegovem prevodu v<br />

angleški jezik, ki bi bil vir informacij za družine iz tujine, ki obiskujejo<br />

Slovenijo in s tem gotovo promocija Slovenije v tujini.<br />

<br />

Več: http://kamzmulcem.si<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

35<br />

Trendi<br />

Da je otroku nekje zanimivo, se je verjetno treba kar potruditi ...<br />

Zelo dober nasvet smo dobile od pevca Čukov Marka Vozlja (objava<br />

Kam se s svojimi dekleti na potep in počitnice najraje odpravi Marko<br />

Vozelj?, op. p.): Otrokom moraš pripovedovati zgodbe. Kamor koli<br />

gremo z otrokom, poskušamo najti stvari, okoli katerih je mogoče<br />

naplesti zgodbo. Otroci imajo domišljijo, le spodbuditi jih je treba, da<br />

jo uporabijo. Pa ni treba veliko, lahko je to samo iskanje planinskih<br />

markacij na pohodniških izletih, opazovanje polžev lazarjev na poti,<br />

srečanje z gozdarji ...<br />

Na Facebooku imate skorajda 13.000 sledilcev, vaš blog je že<br />

precej poznan. Verjetno si že lahko »lastite« zasluge za kakšen<br />

družinski izlet, ki ga sicer morda ne bi bilo?<br />

Mnogi potrebujejo samo idejo, kam lahko gredo. Precej pohval<br />

»Kamzmulcem mamice« (od leve proti desni):<br />

Tina, Urša, Cica in Iva<br />

Foto: arhiv kamzmulcem.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


36<br />

Zeleni zgledi<br />

Foto: Dunja Wedam/arhiv STO<br />

Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta,<br />

k čemur je pripomogel tudi naslov Zelena prestolnica Evrope 2016.<br />

Ljubljana se pripravlja na prestižni svetovni dogodek trajnostnega turizma<br />

Svet praznuje zeleni<br />

turizem v Sloveniji: Global<br />

Green Destinations Day<br />

Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, bo v Ljubljani dvodnevna konferenca Global<br />

Green Destinations Day. Osrednji zeleni destinacijski dogodek na svetovni ravni bo združil vodilne strokovnjake<br />

na področju trajnostnega razvoja in zelenega turizma, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij,<br />

združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo zanju. Osrednji partner in soorganizator<br />

je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.<br />

Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco<br />

leta, k čemur je pripomogel tudi naslov Zelena prestolnica<br />

Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja<br />

Top 100 Sustainable Destinations 2016 (Top 100 zelenih destinacij<br />

2016) predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije<br />

sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjene destinacije<br />

in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za<br />

odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.<br />

Dvodnevni mednarodni dogodek (27. in 28. septembra), ki ga ob<br />

podpori Global Sustainable Tourism Councila načrtujeta mednarodna<br />

organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma<br />

GoodPlace, je živi laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov<br />

dobrih (zelenih) praks. V osrednjih temah dogodka bodo v posebnih<br />

razpravah in učnih panelih obravnavani ključni vidiki trajnostnega<br />

razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zeleni<br />

prevozi za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje<br />

in izobraževanje o zelenem turizmu.<br />

Priložnost leta za povezovanje in mreženje<br />

Dogodek bo na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene<br />

destinacije z vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike<br />

podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu, ter predstavnike<br />

vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja<br />

trajnostnih politik. Poleg razglasitve sto najbolj zelenih destinacij je<br />

ključno poslanstvo dogodka omogočiti udeležencem vzpostavljanje<br />

novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih<br />

mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje<br />

svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Predstavitev najboljših zelenih destinacij na svetu<br />

Top 100 zelenih destinacij 2016 je nadaljevanje pobuda National<br />

Geographic Traveler in vsako leto podeljuje priznanja odličnosti destinacijam,<br />

ki uspešno uvajajo trajnostne ukrepe v turizmu. Med kandidatkami<br />

za ta naslov je tudi Ljubljana. Cilj pobude mednarodne<br />

organizacije Green Destinations, ki ima sedež na Nizozemskem, je<br />

spodbujati javni in zasebni sektor ter civilne pobude v destinacijah<br />

po vsem svetu k sodelovanju pri uvajanju trajnostnih praks v turizem.<br />

Prav zelene rešitve najbolj pripomorejo k skladnemu razvoju tako na<br />

okoljskem kot na družbenem in ekonomskem področju, ki skupaj<br />

tvorijo vse tri stebre trajnosti.<br />

Destinacije prihodnjih generacij<br />

Tema letošnjega izbora Destinacije prihodnjih generacij bo izhodišče<br />

za spodbujanje praks, ki podpirajo edinstvene posebnosti destinacij,<br />

ohranjanje biotske raznovrstnosti, ravnotežje med zaščito in dostopnostjo<br />

naravne ter kulturne dediščine in skladen razvoj lokalnih skupnosti.<br />

Druga pobuda je Top 10 zelenih rešitev in nagrajuje najbolj inovativne<br />

vizije na področju infrastrukture in tehnologije, ki turističnim<br />

ponudnikom omogočajo uvedbo zelenih rešitev v turizmu.<br />

Banka turističnih priložnosti in zelene rešitve<br />

Ste razvili inovativni proizvod ali storitev, ki pripomore k trajnostnemu<br />

poslovanju turističnih podjetij in/ali destinacij? Če je<br />

odgovor da, se lahko potegujete za nagrado na pozivu Green<br />

Tourism Solutions TOP 10 – za najinovativnejše vizije na področju<br />

infrastrukture in tehnologije, ki omogočajo turističnim ponudnikom<br />

uvedbo zelenih rešitev v turizmu. Zmagovalne rešitve<br />

bodo predstavljene na dvodnevni konferenci, dodatno pa jih bo<br />

mogoče predstaviti tudi v zelenem laboratoriju Green Lab. Rok za<br />

oddajo prijav je 31. avgust. Prijavni jezik je angleščina.<br />

Podelitev certifikatov<br />

Končni izbor destinacij v kategoriji Top 100 bo rezultat ocene strokovnjakov<br />

in javnega glasovanja. Na osrednji slovesnosti bo že prvi večer,<br />

ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, znano, katere destinacije<br />

so letos najbolje zagrizle v jabolko trajnostnega razvoja. Izbrane<br />

destinacije bodo prejele prestižne certifikate Quality Coast,<br />

Quality Destinations in Slovenia Green. Zadnji je ponos Slovenije, ki je<br />

prva celostno ocenjena država Evrope po mednarodnih merilih trajnosti,<br />

Ljubljana pa je lani kot prva destinacija v Sloveniji prejela zlati<br />

certifikat Slovenia Green Destination. Zelena shema slovenskega turizma<br />

je del nacionalnega programa za pospeševanje trajnostnih<br />

poslovnih modelov v turizmu. Lani jo je uspešno vzpostavila Slovenska<br />

turistična organizacija v partnerstvu z Zavodom trajnostnega turizma<br />

GoodPlace (akreditirani partner Green Destinations).<br />

Učilnica na prostem v Ljubljani<br />

Dvodnevni dogodek ponuja pestro programsko shemo, ki vključuje<br />

okrogle mize in delavnice na temo trajnostnih oblik razvoja destinacij,<br />

poslovanja v hotelirstvu in zelenega marketinga. Med<br />

najzanimivejšimi doživetji bo ljubljanska Zelena učilnica na prostem,<br />

v okviru katere bodo udeleženci pod vodstvom licenciranih vodnikov<br />

Turizma Ljubljana spoznavali zelene točke in trajnostne ukrepe, ki<br />

so Ljubljani prinesli naslov Zelena prestolnica Evrope 2016. Ljubljana<br />

je prva prestolnica v Evropski uniji, ki ji je uspelo uresničiti Zero Waste<br />

strategijo ravnanja z odpadki, in ima mestno središče, ki je v celoti<br />

zaprto za motoriziran promet.<br />

Zelene, zdrave in aktivne študijske ture po Sloveniji<br />

Težko pričakovani del programa so študijske ture, ki bodo<br />

udeležencem omogočile pristno izkušnjo najboljših zelenih doživetij<br />

v Sloveniji. Slovenija, ena najbolj zelenih držav na svetu, navdušuje z<br />

neverjetnim naravnim bogastvom gozdov in zdravih voda. Naravno<br />

pitno vodo, ki se lahko pohvali z najvišjo kakovostjo v svetovnem<br />

merilu, si je mogoče natočiti iz vsake pipe, na sprehodih pa kar iz urbanih<br />

mestnih pitnikov. Samo v Ljubljani jih je več kot trideset. Pregovorno<br />

odlična so tudi slovenska vina in druge dobrote, ki največkrat<br />

romajo kar z domačih vrtov na krožnike.<br />

Global Green Destinations Day bo poleg Strateškega foruma Bled osrednji<br />

dogodek v Sloveniji na temo trajnostnega turizma, ki za Slovensko<br />

turistično organizacijo ostaja ključna razvojna prioriteta. Obenem<br />

pa je priložnost za udeležence, da spoznajo in izkusijo učinke<br />

trajnostnih dosežkov, zaradi katerih je bila Ljubljana izbrana za gostiteljico<br />

mednarodnega dogodka.<br />

<br />

Tina H. Zakonjšek<br />

37<br />

Zeleni zgledi<br />

Idrija – ena od zelenih destinacij Slovenije<br />

Foto: Tomo Jeseničnik/arhiv STO<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


38<br />

Inovativno<br />

CIPKOljubka<br />

Čipkoljuba Katja danes kuha,<br />

morda iz čipk nastane juha.<br />

Le kaj bo za kosilo,<br />

gotovo kakšno čipkasto jedilo.<br />

Pri klekljanju špagetov,<br />

veliko je zapletov.<br />

Novica hitro se razve,<br />

pojavi se meni številka dve.<br />

Poleg sira in salame,<br />

čipkaste so še banane.<br />

Sladkorne čipke za desert,<br />

pojedel bi še vsak ekspert.<br />

Čipkosnede sosede se zato boje,<br />

da čipkožer vsega ne poje!<br />

Sladkorna čipka<br />

Preplet sodobnega<br />

oblikovanja, tradicije<br />

in kulinarike<br />

Sladkorna čipka je tekstilno-kulinarični oblikovalski projekt v nastajanju, ki preizkuša nove oblike posredovanja<br />

umetnosti. S čipko v skodelici kave ali kot samostojno sladico vrača elemente tekstilne tradicije<br />

v vsakdanje okolje, predvsem zato, da bi v spontani interakciji spodbudila ljudi k premisleku o bogastvu<br />

slovenske tradicionalne kulture klekljanja.<br />

Projekt Sladkorna čipka je zasnovala Katja Richter, magistra oblikovanja<br />

tekstilij in oblačil, ki je motive tradicionalnih slovenskih klekljanih<br />

čipk prenesla v idejo estetsko dovršenih jedilnih »tekstilij« za<br />

vsakdanjo uporabo in za posebne priložnosti. Poleg iskanja presečišč<br />

med zgodovino, turizmom in najsodobnejšo tehnologijo je posegla<br />

na področje oblikovanja jedi, ki je v Sloveniji še premalo zastopano.<br />

Za idejo o sladkorni čipki je avtorica prejela naziv Snovalec 2016, zdaj<br />

pa ustvarja slovenske turistične jedi z imenom LACEnia, lacy foods<br />

from Slovenia (čipkaste jedi iz Slovenije).<br />

»Ko sem razmišljala, na katero področje naj usmerim svojo študijsko<br />

specializacijo, mi je po glavi hodila ena sama perverzna misel, in sicer<br />

da bi bilo to 'nekaj za pojesti'. Odprem hladilnik in razmišljam, kako<br />

lepo bi bilo združiti moje modno kreatorstvo in kulinariko,« razlaga<br />

Katja Richter.<br />

Jedilne čipke so nevsiljivo povabilo v sladki gurmanski svet. »V<br />

zdajšnjem času je predstavljanje in oblikovanje hrane ključni element,<br />

ki lahko obenem pripomore tudi k promociji različnih izdelkov<br />

ali storitev. Redkeje pa v jedeh dobijo prostor zamisli, ki so povezane<br />

s kulturno dediščino in sodobnim oblikovanjem,« pripoveduje avtorica<br />

projekta Sladkorne čipke.<br />

Skodelica kave, denimo, tako ni zgolj sredstvo za zadovoljitev potrebe<br />

po pijači, temveč je tudi sredstvo sporočanja – v tem primeru z jedilno<br />

tekstilno umetnostjo. »Ker postrežba kave ni statična in ker<br />

vključuje več ljudi, lahko plavajoča sladkorna čipka v kavi zaživi in<br />

spodbudi interakcijo z gledalcem. Urbani mediji ponujajo nenavadne<br />

načine posredovanja likovne umetnosti, odlikuje pa jih predvsem<br />

njihova nevsiljivost. Dotaknejo se namreč samo tistih, ki vanje<br />

uperijo svojo pozornost. Tako je jedilna čipka več kot samo navadna<br />

dekoracija. Je priložnost, da se z lepoto in gracioznostjo slovenskih<br />

tradicionalnih čipk v sodobnem mediju srečajo ljudje, ki z njo nimajo<br />

neposrednih stikov, četudi bi si jih želeli,« je pojasnila Katja Richter.<br />

U. L. L.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


Za sejalca enajst kandidatov<br />

Na razpis Slovenske turistične organizacije za sejalca, priznanje za<br />

ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov,<br />

procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki pripomorejo k boljši<br />

prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije, je prispelo enajst prijav.<br />

Strokovna komisija bo izmed prijavljenih novosti izbrala polfina<strong>list</strong>e,<br />

ki jih bo septembra obiskala na terenu. Zmagovalec bo znan na<br />

letošnjih Dnevih slovenskega turizma, ki bodo oktobra v Radencih.<br />

Kandidati za letošnjega sejalca so: Gozdni pobeg, Glamping Malerič,<br />

Vikendi odprtih vrat v Srcu Slovenije, Razgledni stolp Vinarium Lendava,<br />

Vodni park Radlje ob Dravi, Ledeniški wellness, Loopy Slovenia,<br />

Prleška gibanica, Pobeg iz igluja, Veseli GOGO bus in Keltske hiške –<br />

edinstven glamping za pare.<br />

Več: http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2541&lng=sl<br />

39<br />

Inovativno<br />

Razpis za turistične novosti<br />

na območju Osrednje Slovenije<br />

Turizem Ljubljana je junija v okviru priprave novega razvojnotrženjskega<br />

dokumenta za regijo Osrednja Slovenija objavil poziv za<br />

zbiranje informacij o turističnih novostih, idejah in projektih, ki so na<br />

območju regije oziroma njenih 26 občin v načrtu v letu 2016 do (okvirno)<br />

leta 2018. Z njim iščejo vse: na novo nastale, nastajajoče ali<br />

zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko vključevala<br />

v svojo turistično ponudbo. Odziv na poziv bo pripomogel k oblikovanju<br />

jasnejše slike o tem, kaj si regija želi in kaj zmore ter kako ji lahko<br />

Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Osrednja Slovenija pri<br />

tem pomaga. Hkrati z objavo poziva pa so začeli na portalu Banke<br />

turističnih priložnosti Slovenije zbirati pobude in novosti, kar bo<br />

omogočilo njihovo takojšnjo objavo ter s tem povezovanje in promocijo.<br />

Stopnja, do katere bo deležnik vsebine tudi javno razkril (in<br />

jih ne le zaupal RDO Osrednja Slovenija), je odprta – objava je lahko<br />

javna ali zaupna, v vsakem primeru pa bo v pomoč pri nadaljnjem<br />

razvoju turizma v regiji.<br />

Rok za prijavo idej je 1. september 2016.<br />

Več: http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl<br />

UNWTO nagrajuje odličnost in inovativnost<br />

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) razpisuje 13. nagrade za<br />

odličnost in inovativnost v turizmu. Nagrade podeljujejo v štirih kategorijah:<br />

javne politike in javna uprava, podjetja, nevladne organizacije<br />

ter raziskave in tehnologija. UNWTO podeljuje nagrade od leta<br />

2003; leta 2009 smo jo prejeli tudi za Banko turističnih priložnosti<br />

Slovenije. Nagrajene projekte odlikujejo znanje, ustvarjalnost in inovativnost,<br />

v zadnjih letih pa je pomembno tudi, da sledijo usmeritvam<br />

UNWTO pri doseganju trajnostnih ciljev.<br />

Rok za prijavo projektov je 30. september 2016. Nagrajence bodo<br />

razglasili 18. januarja 2017 v Madridu.<br />

Več: http://media.unwto.org/press-release/2016-05-16/unwto-awardsexcellence-and-innovation-tourism-call-applications-now-open%20%20<br />

Večerja na pomolu<br />

V zadnjih letih turistični ponudniki poskrbijo za popestritev svoje ponudbe<br />

z različnimi prijemi. Eden priljubljenih je selitev večerje iz<br />

klasičnih restavracij na zunanje prostore. V Portorožu so tako to<br />

poletje pripravili večerje na tamkajšnjem osrednjem pomolu. Pripravili<br />

so več dogodkov (od junija do konca avgusta), ki so jih poimenovali<br />

Večerja na pomolu, zanje pa so se povezali priznani kuharski<br />

mojstri portoroških restavracij: gostilne Tomi, gostilne Nonna<br />

Torca, restavracije Rizibizi, restavracije Sophia hotela Kempinski in<br />

restavracije hotelov Lifeclass. Gostom vsakokrat postrežejo s pethodnim<br />

jedilnikom, vrhunske gurmanske užitke pa dopolnjuje uporaba<br />

lokalno pridelanih sestavin. Za prijetno vzdušje poskrbijo z glasbeno<br />

spremljavo.<br />

Vsebine za strani Inovativno pripravlja Banka turističnih priložnosti Slovenije (www.btps.si).<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


40<br />

Pod drobnogledom<br />

»S to lokomotivo se je leta 1978 končalo obdobje parne vleke na slovenskih železnicah,« je povedala Sabina Požar, vodnica v Parku<br />

vojaške zgodovine. Lokomotivo, težko sto ton in dolgo 23 metrov, so parku podarile Slovenske železnice. Zdaj sta na vrsti restavriranje<br />

lokomotive in iskanje donatorjev.<br />

Republiški turistični drobnogled TZS<br />

Čedalje bolj obiskana Pivka<br />

in Malek, kraj za bogove<br />

»Lani smo imeli 33.000 obiskovalcev, letos jih bo več, saj jih je bilo že zdaj v primerjavi z enakim obdobjem<br />

lani 40 odstotkov več. Poleg Slovencev je največ Čehov, Italijanov, Nemcev in Nizozemcev ter Belgijcev, ki<br />

se ustavijo pri nas na poti na hrvaško morje,« je pripovedoval Republiškemu turističnemu drobnogledu<br />

Turistične zveze Slovenije (TD TZS) Boštjan Kurent, strokovni sodelavec v Parku vojaške zgodovine v Pivki.<br />

»Navdušeni smo! Še zlasti zato, ker smo si lahko ogledali tudi<br />

notranjost jugoslovanske diverzantske podmornice P-913<br />

Zeta, ki je po naši oceni najprivlačnejši eksponat v Parku,« je<br />

TD TZS dejala družina Vesenjak iz Hrastnika.<br />

»Takšen muzejski turistični center s takšno pestrostjo<br />

eksponatov in bogastvom zbirk sila redko vidiš; ogled Parka<br />

bomo priporočali svojim belgijskim prijateljem, ki bodo<br />

obiskali Slovenijo,« ni skrivala zadovoljstva družina iz Belgije,<br />

ki si je Park ogledala na poti na morje na Hrvaško.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


41<br />

Le nekaj deset metrov pred vhodom v Predjamski grad, ki ga je TD TZS obiskal v okviru obiska Pivke, sta zasebnika pred kratkim<br />

odprla lovski in vojaški muzej, v katerem je med drugim tudi improvizirana kovačija izpred druge svetovne vojne.<br />

V zadnjih treh letih, ko je bil TD TZS nazadnje v tem muzejsko-turističnem<br />

središču, ki je umeščen v kompleks starih pivških vojašnic, so park obogatili<br />

s številnimi eksponati in zbirkami nacionalne in svetovne vojaške<br />

zgodovine. »Presenečeni smo, kako zelo veliko tujcev se zanima za nekdanjo<br />

Jugoslavijo, še zlasti Britancev in turistov iz držav Beneluksa, znatno<br />

bolj kot za razpad Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije,« je dodal<br />

Boštjan Kurent.<br />

So pa na velikem in zelo urejenem parkirnem prostoru pred vhodom v Park<br />

uredili postajališče za avtodome in polnilno postajo za električna vozila. In<br />

turistov z avtodomi, ki so med najbolj zaželenimi, saj poleg motoristov<br />

največ porabijo, je čedalje več. Nad Parkom in njegovo okolico so tako<br />

navdušeni, da pridejo za nekaj ur, ostanejo pa nekaj dni! So pa tudi izjeme,<br />

denimo škotski par, ki je prišel za nekaj ur, ostal tri mesece, nato pa kupil hišo<br />

v bližnji vasi, kjer je uredil turistične prenočitve z zajtrkom.<br />

»Tako v prostorih in paviljonih parka kot v muzejski restavraciji je čisto in<br />

zelo prijazno urejeno za obiskovalce, na voljo pa je tudi dovolj promocijskih<br />

prospektov in brošur v različnih jezikih,« je obisk komentiral Karel<br />

Vernik, predsednik TD TZS.<br />

TD TZS tudi na obisku v zidanici Malek<br />

»Lahko se pohvalimo z že kar nekaj zavidljivimi nagradami, ena najbolj<br />

žlahtnih je v našo klet prišla junija letos. Na uglednem svetovnem ocenjevanju<br />

Decanter World Wine Awards je med 16.000 vzorci z vsega sveta<br />

244 sodnikov dodelilo zlato medaljo rumenemu muškatu 2015 iz linije<br />

Jeruzalem Ormož. V Londonu smo osvojili še sedem priznanj in medalj.<br />

Prav danes pa smo izvedeli, da smo na mednarodnem ocenjevanju v<br />

Gornji Radgoni prejeli naziv šampion za penino Rosa,« je za TD dejal Robert<br />

Puklavec, hišni sommelier kleti in zidanice Malek in predsednik<br />

društva vinskih svetovalcev sommelierjev Slovenije.<br />

Napovedal je, da bo letina dobra, pridelek pa imeniten: »Za zdaj tako kaže.«<br />

»Torej ni bojazni, da ne bi bil P&F Jeruzalem tudi v prihodnje največji slovenski<br />

vinogradnik in eden največjih domačih izvoznikov vina ter nadaljeval 80-letne<br />

vinske tradicije. Sploh pa je Malek kraj za bogove,« je ocenil Pavle Hevka,<br />

podpredsednik TD. Očitno se tega zaveda tudi čedalje več turistov od blizu in<br />

daleč, saj na dan prispe v zidanico Malek po šest in celo več avtobusov!<br />

<br />

Duša Podbevšek - Bedrač<br />

Foto: Duša Podbevšek Bedrač, G. B.<br />

Pod drobnogledom<br />

»Imeli smo srečo, letošnja spomladanska<br />

zmrzal naših vinogradov ni prizadela,«<br />

pravi Robert Puklavec (na fotografiji levo<br />

ob članici TD Duši Podbevšek - Bedrač in<br />

podpredsedniku Pavlu Hevki).<br />

P&F Jeruzalemova šampiona: rumeni<br />

muškat 2015 iz linije Jeruzalem Ormož in<br />

penina Rosa<br />

V vinogradih P&F Jeruzalem ima svoje<br />

trte 120 zaslužnih ter znanih Slovenk in<br />

Slovencev, tudi republiški TD TZS, ki jih<br />

ima deset, vrste šipon.<br />

Slovenska turistična revija <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>, nadaljevanje<br />

Turističnega vestnika, izhaja 2. teden v sodem mesecu<br />

UDK 338,34+796,5(497,12), ISSN 0352-4353<br />

Avgust 2016<br />

Izdaja:<br />

Turistična zveza Slovenije<br />

Naslov uredništva:<br />

Turistična zveza Slovenije,Miklošičeva cesta 38/VI,<br />

SI – 1000 Ljubljana, tel. 01/43 41 670, faks: 01/43 41 680,<br />

info@turisticna-zveza.si, www.turisticna-zveza.si<br />

Svet revije <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>:<br />

Črtomir Špacapan, dr. Jurij Žurej, Petra Stušek,<br />

dr. Rok Ovsenik, Karmen Grebenc Burger.<br />

Transakcijski račun:<br />

SI56 03100-1000010639<br />

Naročilo na <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> oddate na info@turisticna-zveza.si<br />

Celoletna naročnina je 32 evrov.<br />

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost se od glasila<br />

obračunava DDV po 9,5-odstotni stopnji.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


42<br />

Šesti Dnevi slovenskega<br />

turizma, tokrat v Radencih<br />

Dnevi slovenskega turizma, ki povezujejo vse pomembnejše institucije na področju<br />

turizma v Sloveniji, bodo letos od 11. do 13. oktobra 2016 v Radencih. Dogodek v skladu<br />

s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega<br />

turizma organizirajo vse večje partnerske institucije s področja turizma v Sloveniji.<br />

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost s številnimi<br />

multiplikativnimi učinki in visokim potencialom razvoja in rasti. V BDP<br />

prispeva kar 13-odstotni delež, ustvarja osem odstotkov vrednosti<br />

celotnega slovenskega izvoza in 38 odstotkov izvoza storitev ter ima<br />

13 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji.<br />

Slovenski turizem je imel lani rekordne rezultate; prvič po osamosvojitvi<br />

Slovenije je bila presežena meja desetih milijonov turističnih<br />

prenočitev, turizem pa je ustvaril 2,4 milijarde evrov iz naslova izvoza<br />

potovanj. Odlični statistični rezultati se nadaljujejo tudi v prvi polovici<br />

letošnjega leta. Turizem je tudi izrazito medsektorska dejavnost z visokimi<br />

multiplikativnimi učinki, ki v Sloveniji zaposluje 48.000 ljudi.<br />

A turizem niso le številke – je veliko več. Nesporna je njegova pomembna<br />

vloga pri povečevanju prepoznavnosti naše države, njenih naravnih lepot,<br />

gostoljubnih prebivalcev in naše kulturne dediščine. Je pomemben<br />

spodbujevalec in promotor trajnostnega razvoja države. Ne nazadnje pa<br />

je tudi pomemben povezovalec med narodi in pripomore k povečanju<br />

zadovoljstva in dvigu življenjskega standarda prebivalcev naše države.<br />

Dnevi slovenskega turizma – partnerstvo za slovenski turizem<br />

Dnevi slovenskega turizma so dogodek, ki povezuje vse pomembnejše<br />

institucije s področja turizma v Sloveniji. Tudi letos jih bodo v partnerskem<br />

sodelovanju pripravili Slovenska turistična organizacija skupaj z Ministrstvom<br />

za gospodarski razvoj in tehnologijo, Turistična zveza Slovenije,<br />

Turistično gostinska zbornica, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtnopodjetniški<br />

zbornici Slovenije, Zbornica gorskih centrov – GZS, Združenje<br />

turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod<br />

Kongresnoturistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije Fijet<br />

Slovenija, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ in drugi pomembni partnerji.<br />

V okviru DST se bodo v treh dneh zvrstili številni pomembni dogodki:<br />

PLENARNI DEL DST z okroglo mizo in podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu,<br />

63. Gostinsko turistični zbor, podelitev priznanj Moja dežela lepa in<br />

gostoljubna in 19. Slovenski turistični forum. Vsebinsko bodo namenjeni<br />

usklajevanju stališč o nadaljnjih strateških usmeritvah in trženju turizma<br />

na državni, regionalni in lokalni ravni, izobraževalnim vsebinam, usklajevanju<br />

tekočih politik in pomembnejših projektov slovenskega turizma ter<br />

mreženju strokovnih, poslovnih in odločevalskih turističnih javnosti.<br />

Slovenski turistični forum<br />

V okviru 19. Slovenskega turističnega foruma bomo prevetrili nove<br />

izzive, pred katere je postavljen slovenski turizem: pred nami je novo<br />

strateško obdobje, katerega cilj je s tujskim turizmom doseči tri milijarde<br />

evrov priliva, Slovenska turistična organizacija je praznovala leto<br />

dni ponovne samostojnosti, v katerem je uresničila vse zadane prednostne<br />

naloge. Turistični trg se spreminja čedalje hitreje in svetovni,<br />

evropski ter slovenski turizem so postavljeni pred nove izzive.<br />

Vabljeni!<br />

<br />

Več informacij: www.dst.si<br />

Torek, 11. 10. 2016 Sreda 12. 10. 2016 Četrtek 13. 10. 2016<br />

09.00-10.00<br />

10.00-11.00<br />

63. GTZ Slovenije<br />

11.00-12.00<br />

12.00-13.00<br />

13.00-14.00<br />

Pozdrav prireditvi GTZ<br />

Srečanje<br />

turistični društev<br />

Novinarska<br />

konferenca<br />

63. GTZ Slovenije<br />

Slovenski turistični forum<br />

(STO)<br />

14.00-15.00<br />

15.00-16.00<br />

63. GTZ Slovenije<br />

Plenarno<br />

zasedanje DST<br />

16.00-17.00<br />

17.00-18.00<br />

18.00-19.00<br />

Zaključek GTZ<br />

19.00-20.00<br />

20.00 – 21.00<br />

21.00 – 22.00<br />

Moja dežela -<br />

lepa in gostoljubna/TZS<br />

Svečana prireditev s podelitvijo priznanj<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust 2016


‘16<br />

Radenci | 11. – 13. oktober 2016<br />

Radenci<br />

11. - 12. oktober 2016<br />

V letošnjem letu vas bomo ob strokovnih razstavah<br />

in tekmovanjih popeljali po ULICI OKUSOV.<br />

Vabljeni v kuhinjo z razgledom na okuse<br />

izvrstne lokalne kulinarike.<br />

www.gtzslovenije.si


VABLJENI NA PIVŠKO!<br />

DOŽIVITE VZNEMIRLJIVO ZGODOVINO IN EDINSTVENO NARAVO!<br />

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE<br />

Park vojaške zgodovine ni le največji<br />

muzejski kompleks v Sloveniji – obisk Parka<br />

predstavlja vznemirljivo izkušnjo.<br />

Izkusite jo!<br />

www.parkvojaskezgodovine.si<br />

Park vojaške zgodovine<br />

Kolodvorska 51, SI-6257 Pivka<br />

+386 (0)31 775 002<br />

info@parkvojaskezgodovine.si<br />

NE ZAMUDITE:<br />

X. FESTIVAL<br />

VOJAŠKE ZGODOVINE<br />

12. 9. – 18. 9. 2016<br />

EKOMUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER<br />

Pestrost narave doseže na kraških travnikih,<br />

ki se občasno spremenijo v jezera, vrhunec.<br />

Območje, ki ga preprosto morate videti in doživeti!<br />

www.pivskajezera.si<br />

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer<br />

Slovenska vas 10, SI-6257 Pivka<br />

+386 (0)31 775 002<br />

pivskajezera@pivka.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!