09.09.2019 Views

Revija Lipov list, februar 2019

Revija Lipov list - dobre zgodbe v slovenskem turizmu

Revija Lipov list - dobre zgodbe v slovenskem turizmu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FEBRUAR <strong>2019</strong> Poštnina plačana<br />

pri pošti 1102 Ljubljana<br />

dobre zgodbe v slovenskem turizmu<br />

Intervju<br />

Maja Uran Maravić<br />

o slovenski gastronomiji<br />

Potepanja<br />

Pohodniška pot okoli Julijskih Alp<br />

Trendi<br />

Obogatena resničnost v Kranju<br />

Inovativno<br />

Novomedijske vsebine<br />

turističnih Trbovelj<br />

Foto: Marko Šinkovec/www.slovenia.info


TURISTIČNI SPOMINEK<br />

MOJEGA KRAJA<br />

Vabljeni na tržnice festivala<br />

Turizmu pomaga lastna glava na temo<br />

Turistični spominek mojega kraja,<br />

kjer bodo mladi predstavili<br />

svoje zamisli za lokalne spominke.<br />

Turistične tržnice bodo v večjih Mercatorjevih centrih.<br />

torek 5. marec Trebnje<br />

četrtek 7. marec Maribor<br />

torek 19. marec Domžale<br />

sreda 20. marec Ptuj<br />

torek 26. marec Kamnik<br />

torek 2. april Nova Gorica<br />

torek 9. april Velenje<br />

torek 16. april Murska Sobota<br />

sreda 24. april Maribor (zaključna tržnica)<br />

Vabljeni k ogledu!<br />

www.turisticna-zveza.si


KAZALO<br />

NASLOVNICA<br />

Prihaja pust!<br />

INTERVJU 04-06<br />

Dr. Maja Uran Maravić o Akcijskem načrtu razvoja in<br />

trženja gastronomije Slovenije <strong>2019</strong>–2023<br />

FOKUS 12-15<br />

TD Vinska Gora: Ko so tudi mladi<br />

dejavno vpeti v turistični razvoj kraja<br />

Zeliščni center Grgarske Ravne:<br />

Odgovorni do narave in ljudi<br />

TURIZEM SMO LJUDJE 16-17<br />

Tomaž Ažbe, predsednik TD Stari vrh<br />

TZS 18-20<br />

Sejem Alpe-Adria: predstavitve<br />

turističnih društev in Več znanja za več turizma<br />

POTEPANJA 25-27<br />

Poohodniška pot okoli Julijskih Alp<br />

KULINARIČNI KOTIČEK 30-31<br />

Sirarnica Rožnik: Okus tradicije v prestolnici<br />

ZELENI ZGLEDI 32-33<br />

Med z ljubljanskih streh (in balkonov)<br />

TRENDI 34-35<br />

AR Kranj: Ko nas v muzej povabi sam France Prešeren<br />

INOVATIVNO 36-37<br />

Virtualno doživetje tradicije rudarstva<br />

POD DROBNOGLEDOM 40-41<br />

Na Gačah je belo in lepo<br />

UVODNIK<br />

Nekje na Gorenjskem, v gostilni, ki je na pogled obljubljala domačo kulinarično<br />

izkušnjo, natakar v noši pa je obet zgolj potrdil. Toda: jedilnik ni bil prav nič<br />

v sozvočju ne s pročeljem gostilne ne z natakarjevim oblačilom. Ponudbo, ki<br />

je bila zapisana na njem, bi lahko primerjali s ponudbo nekdaj priljubljenih<br />

trgovin z mešanim blagom. Čim več vsega za čim več potreb in želja; razen<br />

za goste, ki bi si želeli pokusiti kakšno jed, značilno za tukajšnje kraje ...<br />

V turizmu, po katerem hrepeni Slovenija, naj bi bilo čedalje manj ponudbe v<br />

slogu »čim več za čim več okusov« in čedalje več ponudbe za jasno izbrane<br />

ciljne skupine; v ospredju naj bi bila butičnost – kot popoln antipod množičnosti,<br />

ki temelji na pravilu: »vse za vsakogar«. Kar pa se pogosto rado sprevrže<br />

v: vse za (skoraj) nikogar. Zgolj poredko se namreč zgodi, da izjemna količina<br />

pomeni tudi izjemno kakovost.<br />

Ko je govor o turizmu in turistični ponudbi, še zlasti v času, ko naj bi bili avtentičnost<br />

in lokalnost najsvetlejši zvezdi vodnici na turističnem nebu, je težava<br />

»vse za vsakogar« najvidnejša prav v kulinariki. Ne na ravni vrhunske<br />

kulinarike, temveč na ravni »zlate sredine«, po kateri pa je tudi največje povpraševanje,<br />

domačih gostov in tujih turistov.<br />

»Težava je v tem, da gre veliko naših gostiln, restavracij po liniji najmanjšega<br />

odpora in prodajajo, kar naj bi šlo samo v promet. Lahko so v zelo idiličnem<br />

kraju, vendar če imajo na jedilniku čevapčiče, je to zame totalen kiks. Manjka<br />

ponudba tradicionalne gostinske hrane – nič ni narobe s svinjsko pečenko in<br />

zeljem,« je v jesensko-zimski številki revije Slovenske turistične organizacije<br />

Tur!zem razmišljal Luka Košir, mladi šef Gostišča Grič v Šentjoštu pri Horjulu,<br />

ki je znana po domiselni vrhunski kulinariki.<br />

A večina lastnikov takšnih restavracij in gostiln bi bržkone odgovorila, da njihovo<br />

ponudbo narekuje povpraševanje, ki ga marsikje ustvarjajo samo ali<br />

večinoma domači gostje. Ti prihajajo na malice, nedeljska kosila, poroke,<br />

rojstne dneve ..., z družinami ali v večjih družbah različnih okusov. Ti praviloma<br />

ne iščejo avtentične slovenske hrane, po kateri povprašujejo tuji turisti.<br />

Teh pa (skorajda) ni. Kakor torej preživeti?<br />

Pa kakovost živil v kuhinji? Slovenija premore izjemno raznovrstnost lokalnih<br />

živil. So pa bržkone dražja kot grosistični nakupi od kdo ve kod. Tudi tu se zatika.<br />

Koliko bi s spremembo poslovnega modela trpel zaslužek, vsaj na začetku?<br />

Ni mogoče kar s prstom pokazati na restavracije in gostilne in jih okarati, da delajo<br />

slabo. To pa ne pomeni, da jih ne gre spodbujati, da bi, vsaj v večjem obsegu,<br />

začenjale počasi vključevati v svojo ponudbo sveža, lokalna živila in vsaj kakšno<br />

jed, ki je značilna za njihove kraje. Po kateri bi bili mogoče sčasoma prepoznavni,<br />

tudi če samo med domačimi gosti. Takšne gostilne so in delajo uspešno; ve se za<br />

tiste, ki jih ljudje obiskujejo zaradi »pohanih pišk« ali štrukljev in tako naprej. In to<br />

so praviloma preproste gostilne z dostopnimi cenami in večinoma za domače<br />

goste. Odličen dokaz, da je sprememba vendarle mogoča.<br />

3<br />

Kazalo / Uvodnik<br />

<br />

Mateja Gruden, urednica<br />

Prihodnja številka <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a bo izšla v prvi polovici aprila<br />

<strong>2019</strong>. Sporočila o novostih na območju delovanja vašega društva<br />

in napovedi prireditev pošljite, prosim, najpozneje do 10. marca<br />

<strong>2019</strong> na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si.


4<br />

Intervju<br />

Dr. Maja Uran Maravić o Akcijskem<br />

načrtu razvoja in trženja gastronomije<br />

Slovenije <strong>2019</strong>–2023<br />

Ključni izziv:<br />

večja<br />

mednarodna<br />

prepoznavnost<br />

Foto: Peter Irman<br />

Gastronomija bo prihodnji dve leti nosilna tema promocije slovenskega turizma. Je eden ključnih strateških<br />

produktov slovenskega turizma. Slovenija je lani uspešno kandidirala za Evropsko gastronomsko regijo 2021.<br />

Lani je dobila tudi prvi mednarodni gastronomski vodnik Gault&Millau. Letošnje leto pa začenja s sprejetjem<br />

Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomije Slovenije <strong>2019</strong>–2023, ki ga je po naročilu Slovenske turistične<br />

organizacije (STO) pripravila ekipa Univerze na Primorskem – Fakultete za turistične študije Turistica. Z dr.<br />

Majo Uran Maravić, vodjo projekta, smo se pogovarjali o razmerah na področju slovenske gastronomije in<br />

nadaljnjih korakih za njen uspešen razvoj.<br />

Kakšno je po vašem mnenju stanje na področju slovenske gastronomije,<br />

če ga ocenite skozi matriko SWOT (prednosti, slabosti,<br />

priložnosti in nevarnosti)?<br />

Ključna prednost slovenske gastronomije, ki so jo v intervjujih poudarili<br />

pomembni deležniki s tega področja, in udeleženci delavnic,<br />

ki smo jih imeli z gostinskimi ponudniki iz vse Slovenije, je<br />

njena izjemna raznolikost – na majhnem območju. Glavne prednosti<br />

so še bogastvo tega, kar daje ohranjena narava, vrhunska<br />

vina, mednarodni uspeh Ane Roš in čebela, ki je tudi zagotovilo<br />

trajnostnega razvoja. Ključna slabost je alarmantno pomanjkanje<br />

kadrov v gostinstvu, na tem področju je tudi premalo želje po izobraževanju,<br />

novih znanjih, k čemur je deloma pripomogla opustitev<br />

regulacije ključnih gostinskih poklicev pred leti. Ko ocenjujemo<br />

restavracije, je kadrovski del praviloma vselej najslabše<br />

ocenjen, in tudi mednarodni ocenjevalci ugotavljajo, da pri kadrih<br />

šepa tudi v nekaterih najboljših restavracijah. Slabost sta tudi<br />

skromno poznavanje lokalnih živil in starih, tradicionalnih jedi<br />

med gostinci ter njihova nepripravljenost, da bi jih vključevali v<br />

jedilnike. Tako boste na njih komajda našli kakšne slovenske posebnosti,<br />

kot so, na primer, ocvrte marele, bo pa na njih skoraj<br />

zagotovo tuna ali losos. Dokler se večina gostincev ne bo zavedala<br />

pomembnosti lokalnih živil in ponotranjila ponosa na to, kar<br />

premore tukajšnje okolje, se to ne bo spremenilo. K sreči je precej<br />

več uspešnih šefov, ki že ustvarjajo takšne zgodbe, in upati je, da<br />

bodo imeli čedalje več posnemovalcev. Kot ključno priložnost bi<br />

poudarila mednarodno prepoznavnost Ane Roš, a državna pod-<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


pora eni najboljših šefinj na svetu je bila doslej premajhna. Na<br />

Danskem, na primer, je René Redzepi (Noma) odprl vrata, drugi pa<br />

so mu sledili skoznje – ob znatni podpori države. Priložnost je tudi<br />

čedalje večje povpraševanje po trajnostnih destinacijah z neokrnjeno<br />

in ohranjeno naravo ter po ekoloških živilih. Pridelava živil<br />

na splošno je pri nas veliko bolj butična kot v številnih drugih državah,<br />

a to premalo poudarjamo, tudi naša zaščitena živila, ki so<br />

odlična. Priložnost je tudi splošen družbeni trend zdravega načina<br />

življenja – in prehranjevanja. Kot ključne nevarnosti pa bi poudarila<br />

zakonske omejitve, kot sta davčna obremenitev dela in prenormiranost,<br />

prevzemanje tujih trendov na slepo, namesto da bi<br />

našli svojo zgodbo in ji dosledno sledili; to je edina možnost, da<br />

lahko uspeš. Dokler ne bomo izhajali iz tega, da smo ponosni na<br />

svoja živila in jedi, dokler ne bomo tega ponotranjili, tujcem ne<br />

moremo prodajati takšne zgodbe.<br />

Katere so ključne stvari, ki jih prinaša akcijski načrt razvoja in<br />

trženja gastronomije Slovenije <strong>2019</strong>–2023?<br />

Na podlagi intervjujev s pomembnimi deležniki in delavnic z okoli<br />

sto udeleženci s področja slovenske gastronomije smo zastavili<br />

šest osrednjih področij za razvojne in trženjske aktivnosti ter oblikovali<br />

tri ključne cilje. Najpomembnejša področja za nadaljnje aktivnosti<br />

so: zakonodajne spremembe in dopolnitve; ocenjevanje<br />

in znamčenje v gastronomiji; spodbujanje kakovosti; razvoj kadrov<br />

oziroma izobraževanje; trženje; organizacijski okvir; mednarodno<br />

delovanje. Cilji pa so: ustvarjanje višje dodane vrednosti,<br />

zagotavljanje trajnosti in – še zlasti – povečanje mednarodne prepoznavnosti<br />

slovenske gastronomije. V tem vidimo največjo težavo.<br />

Zaradi Ane Roš se je mednarodna prepoznavnost slovenske<br />

gastronomije precej povečala, a še vedno ni jasno, kaj slovenska<br />

gastronomija pravzaprav pomeni. Poglejmo države z močno gastronomsko<br />

tradicijo, kot so Italija, Francija, Španija, Mehika ... Turisti,<br />

ki jih obiskujejo, natanko vedo, katere so tipične jedi teh držav.<br />

O Sloveniji tega ne vedo. Imamo zelo širok nabor jedi, a če<br />

vprašamo tujca, katere so tipične slovenske jedi, bo le stežka izbral.<br />

Na tem področju nas čaka še veliko dela. Morali bi tudi oblikovati<br />

»reprezentanco« najboljših restavracij ali šefov, jih nenehno<br />

postavljati v ospredje, da bo vsak turist, ki bo obiskal Slovenijo,<br />

želel pokusiti njihovo kulinariko.<br />

Slovenija premore kar nekaj vrhunskih šefov in restavracij oziroma<br />

gostiln. A na ravni ponudbe, ki je najbliže najširši populaciji,<br />

tudi tujih turistov, je premalo takšnih, ki ponujajo pristne,<br />

kakovostne domače jedi, črpajo sestavine in zamisli iz lokalnega<br />

okolja, obenem pa so cenovno dostopni širokemu krogu gostov.<br />

Kaj opažate na tej ravni ponudbe?<br />

To je bila ključna tema na vseh delavnicah, ki smo jih imeli s ponudniki,<br />

in to vseskozi opažamo tudi na terenu. Še zlasti na podeželju,<br />

kjer narekujejo ponudbo domači, lokalni gostje; gostincu lahko<br />

dopoveduješ, kako bi bila ponudba, ki temelji na značilnostih<br />

okolja, v katerem je, s sezonskimi živili, najbolj primerna, toda ...<br />

On mora preživeti. In preživetje mu omogočajo domači, lokalni<br />

gostje. S tem ni seveda nič narobe. In podjetniškega interesa ni<br />

mogoče omejevati. Če gostinec postreže gobovo juho iz vrečke,<br />

njegovi gostje pa so s tem zadovoljni ... Zakaj bi zamenjal poslovni<br />

model? A pri tem zanemarjamo bogastvo in raznovrstnost živil,<br />

tradicijo. Ljudem je težko dopovedati, da se lokalno splača, da se<br />

splača, da si prepoznan po eni odlični jedi, da ljudje natanko vedo,<br />

zakaj gredo k tebi.<br />

A kako prepričati številne gostince, naj umaknejo s svojih<br />

jedilnikov jedi, ki nikakor ne spadajo v okolje, v katerem delajo,<br />

od čevapčičev do ocvrtih lignjev pod vznožjem planin,<br />

recimo?<br />

Samo z izobraževanjem. Ozaveščanjem. V Ljubljani, na primer, smo<br />

začeli ocenjevati restavracije in gostilne pred skoraj dvajsetimi leti in<br />

odtlej je bil na tem področju dosežen velik napredek. Prihajajo mlajši<br />

gostinci z novimi zamislimi, starejši jim sledijo ... Ljubljana zdaj pre-<br />

5<br />

Intervju<br />

Foto: Boris Pretnar/www.slovenia.info<br />

Lokalno – ključni trend v gastronomiji. V Sloveniji je lokalnih gastronomskih zgodb izjemno veliko, a jih na jedilnikih številnih<br />

restavracij in gostiln ni najti.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


6<br />

Intervju<br />

Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info<br />

Gastronomija bo vselej zelo močan motivacijski ali sestavni element turističnega doživetja.<br />

more zdravo podjetniško dinamiko. A to so dolgotrajni procesi. In na<br />

koncu trg odloči, kdo bo preživel in kdo ne. Upamo lahko, da bo čedalje<br />

močnejša konkurenca sčasoma spodbudila povečanje kakovosti<br />

na vseh ravneh.<br />

Spremembe v ljubljanski gastronomiji je verjetno spodbudilo<br />

tudi čedalje večje število tujih turistov v prestolnici? Zagotovo<br />

to vpliva na večje povpraševanje po lokalni kulinariki?<br />

Seveda. V Ljubljani je bilo še pred petnajstimi leti zelo malo gostiln<br />

s tradicionalno slovensko hrano, ko pa so začeli tuji turisti<br />

povpraševati po njej, se je njihovo število povečalo. Kar je treba<br />

O ekipi<br />

Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije <strong>2019</strong>–<br />

2023 je pripravila ekipa Univerze na Primorskem – Fakultete za<br />

turistične študije Turistica. Dr. Maja Uran Maravić, vodja projekta,<br />

predavateljica na Turistici, je dolgoletna ocenjevalka restavracij<br />

v Ljubljani in Osrednjeslovenski regiji; poleg tega je, med<br />

drugim, avtorica strategij razvoja različnih destinacij in tematskih<br />

turističnih produktov. Kaja Sajovic je med najbolj uveljavljenimi<br />

pisci na področju gastronomije v Sloveniji, članica<br />

združenja najuglednejših vplivnežev na svetu s področja gastronomije<br />

in mednarodna ocenjevalka restavracij. Zenel Batagelj<br />

je predsednik in lastnik družbe Valicon, največje slovenske<br />

hiše za trženjske raziskave in svetovanje. Dr. Emil Juvan je mednarodno<br />

uspešen raziskovalec v turizmu, strokovnjak za trajnostni<br />

razvoj destinacij. Sebastjan Postogna je izvršni direktor<br />

hotelskega podjetja Lifeclass Portorož in Hoteli Bernardin; v<br />

svoji mednarodni karieri je pomagal voditi tudi dve restavraciji<br />

z Michelinovimi zvezdicami in premore izjemno veliko znanja<br />

o trendih v gastronomiji.<br />

narediti, je zožiti nabor jedi, da turisti vedo, po čem je ta destinacija<br />

najbolj znana.<br />

V zadnjih letih je precej slovenskih destinacij razvilo gastronomske<br />

blagovne znamke: Okusi Ljubljane, Okusi Osrednje<br />

Slovenije, Okusi Radol’ce ... Zdi se, da se jih večina, vsaj turistično<br />

močnejših, dobro zaveda pomembnosti svoje lokalne<br />

kulinarike.<br />

Znamčenje na splošno podpiram, še zlasti z vidika poudarjanja<br />

izbora najboljših jedi, značilnih za neko destinacijo. Turist mora<br />

vedeti, katere so, da bo lahko okusil vsaj kakšno v kratkem času, ki<br />

ga v povprečju preživi v Sloveniji. Takšne znamke turistom olajšajo<br />

izbor, gostince pa usmerjajo k skupni zgodbi destinacije. Pojavile<br />

so se že tudi spodbude, da bi imela takšno znamčenje Slovenija<br />

kot celota – podobno, kot jo ima z Zeleno shemo slovenskega<br />

turizma.<br />

Gastronomija je nepogrešljiv del turistične izkušnje – čedalje<br />

več ljudi pa potuje zaradi nje; ni jih malo, ki so pripravljeni odšteti<br />

precej denarja za vrhunsko kulinarično potovanje. Ali je<br />

Slovenija že del (ali cilj) takšnih potovanj?<br />

Je. So agencije, ki že tržijo vrhunsko slovensko gastronomijo.<br />

Zadnja leta se zdi, da bi ves svet kuhal, gledal kuharske šove in<br />

raziskoval svetovno gastronomijo. Kaj menite, bo ta vzdrževala<br />

tako pomembno vlogo v življenju ljudi tudi v prihodnje?<br />

Gastronomija bo ostala izjemno pomemben del življenja ljudi in potovanj.<br />

Ali se bo še naprej povečevalo povpraševanje po vrhunski<br />

kulinariki, pa je verjetno odvisno predvsem od blaginje v družbi; večja<br />

ko je kupna moč, večje je povpraševanje po vrhunskih doživetjih.<br />

Gastronomija bo vselej zelo močan motivacijski ali sestavni element<br />

turističnega doživetja.<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


Slovenski turizem v letu 2018<br />

Peto rekordno leto<br />

Lani je bilo v Sloveniji nekaj več kot 5,6 milijona turističnih prihodov<br />

in skoraj 15,3 milijona turističnih prenočitev; prihodov tujih gostov je<br />

bilo 4,2 milijona, prenočitev pa 11 milijonov. Vrednost izvoza potovanj<br />

je bila od januarja do novembra 2,52 milijarde evrov. Začasni<br />

podatki Statističnega urada RS tako kažejo na peto zaporedno rekordno<br />

leto slovenskega turizma.<br />

Največ gostov (po številu prihodov) je bilo iz Italije, in sicer dobrih<br />

570.000, kar pomeni skoraj 14-odstotni delež vseh gostov. Sledijo gostje<br />

iz Nemčije (dobrih 480.600; 11-odstotni delež), Avstrije (skoraj<br />

370.000; devetodstotni delež), Hrvaške (dobrih 206.000; petodstotni<br />

delež), Nizozemske (dobrih 173.400; štiriodstotni delež), Madžarske<br />

(skoraj 170.000; štiriodstotni delež), Združenega kraljestva (dobrih<br />

154.000; skoraj štiriodstotni delež) in Češke republike (dobrih 150.000;<br />

malo več kot triodstotni delež); na repu deseterice pa sta Republika<br />

Koreja (dobrih 142.000 prihodov in triodstotni delež) in druge azijske<br />

države (skoraj 145.000 prihodov in več kot triodstotni delež).<br />

Največkrat so pri nas prenočili gostje iz Nemčije, teh prenočitev je<br />

bilo malce več kot 1,33 milijona, kar pomeni nekaj več kot 12-odstotni<br />

delež vseh prenočitev, sledijo gostje iz Italije (dobrih 1,32 milijona;<br />

12-odstotni delež), Avstrije (dober milijon; devetodstotni delež), Nizozemske<br />

(dobrih 580.000; petodstotni delež), Hrvaške (dobrih<br />

500.000; malo manj kot petodstotni delež), Madžarske (dobrih<br />

460.000; štiriodstotni delež), Združenega kraljestva (skoraj 460.000;<br />

štiriodstotni delež), Češke republike (dobrih 414.000; malo manj kot<br />

štiriodstotni delež), Srbije (dobrih 360.000; triodstotni delež) in Fran-<br />

cije (dobrih 327.000; skoraj triodstotni delež).<br />

Lani se je glede na leto 2017 podaljšal povprečen čas bivanja gostov,<br />

in sicer na 2,72 dneva (leto prej 2,54 dneva).<br />

Največ turističnih prenočitev, skoraj 60 odstotkov, je bilo v hotelih –<br />

nekaj več kot 7,82 milijona, sledijo apartmajska in počitniška naselja<br />

(nekaj več kot 2,29 milijona) ter zasebne sobe, apartmaji in hiše (nekaj<br />

več kot 1,81 milijona).<br />

Med občinami po številu prenočitev prevladujejo gorske (dobrih<br />

4,27 milijona ali 28 odstotkov vseh prenočitev), sledijo zdraviliške<br />

(dobrih 3,32 milijona – 22-odstotni delež) in obmorske (dobrih 2,93<br />

milijona – 19-odstotni delež).<br />

TTA<br />

<br />

Foto: Julia Wesely/www.slovenia.info<br />

7<br />

Aktualno<br />

Svetovni turizem v letu 2018<br />

Rast prehitela napovedi<br />

Število mednarodnih prihodov turistov se je lani v primerjavi z letom<br />

2017 po podatkih Svetovne turistične organizacije pri ZN (UNWTO)<br />

povečalo za šest odstotkov – na 1,4 milijarde. Dolgoročna napoved,<br />

ki jo je UNWTO objavil leta 2010, je pokazala, da bo takšno število<br />

prihodov doseženo leta 2020, a jo je izjemna turistična rast prehitela.<br />

Rast so spodbudili večja gospodarska rast, cenovno dostopnejše letalsko<br />

potovanje, tehnološke spremembe, novi poslovni modeli in<br />

večja poenostavitev vizumskih postopkov.<br />

»Rast v zadnjih letih potrjuje, da je turistični sektor eden najmočnejših<br />

gonilnih sil gospodarske rasti in razvoja. Naša odgovornost je, da<br />

ga upravljamo na trajnosten način, da njegovo rast spreminjamo v<br />

korist vseh držav, še zlasti njihovih lokalnih skupnosti, da ustvarjamo<br />

priložnosti za delovna mesta in podjetništvo ter da pri tem nikogar<br />

ne spregledamo,« je ob objavi lanske turistične statistike dejal generalni<br />

sekretar UNWTO Zurab Pololikashvili.<br />

Rezultati po regijah<br />

V Evropi je bilo lani 713 milijonov mednarodnih turističnih prihodov<br />

ali šest odstotkov več kot v izjemno uspešnem letu 2017. V regiji Azija<br />

in Pacifik je bilo 343 milijonov mednarodnih prihodov turistov, prav<br />

tako šest odstotkov več kot leto prej. Ameriki sta imeli triodstotno<br />

rast in 217 milijonov mednarodnih prihodov; najbolj se je število turistov<br />

povečalo v Severni in Južni Ameriki. V Afriki se je število mednarodnih<br />

turističnih prihodov povečalo za sedem odstotkov (približno<br />

67 milijonov). Največjo rast glede na leto 2017 pa je imel Bližnji<br />

vzhod, desetodstotno (64 milijonov prihodov), kar pomeni, da regija<br />

turistično še naprej okreva.<br />

Letos bolj umirjena rast?<br />

Na podlagi zdajšnjih trendov, gospodarskih napovedi in indeksa zaupanja<br />

UNWTO ta za letos napoveduje zmernejšo rast števila mednarodnih<br />

turističnih prihodov: od tri- do štiriodstotno, kar bi bilo tudi v<br />

skladu s preteklimi trendi rasti.<br />

»Digitalizacija, novi poslovni modeli, cenovno ugodnejše potovanje<br />

in družbene spremembe bodo še naprej krojili razmere v turističnem<br />

sektorju. Destinacije in podjetja se jim morajo prilagoditi, če želijo<br />

ostati konkurenčni,« je še dejal Zurab Pololikashvili.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: Pixabay<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


8<br />

Aktualno<br />

Foto: Iztok Medja, Garden Village Bled/www.slovenia.info<br />

Garden Village Bled<br />

Slovenia Unique Experiences<br />

Znana so prva slovenska<br />

petzvezdična doživetja<br />

Znanih je prvih devet petzvezdičnih doživetij nove znamke Slovenia Unique Experiences. Strokovna komisija<br />

Slovenske turistične organizacije (STO) jih je izbrala izmed sedemnajstih prijavljenih na prvi, lani objavljeni<br />

poziv STO za pripravo petzvezdičnih doživetij – v podporo uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične<br />

destinacije za petzvezdična doživetja. Za to je STO vzpostavila nacionalno razvojno in trženjsko platformo, ki<br />

podaja jasna merila, kaj takšna doživetja so, in smernice, kako jih razvijati.<br />

Prva doživetja znamke Slovenia Unique Experiences so: Noč v hišici<br />

na drevesih, sredi gozda in z lastnimi vrtovi (Garden Village Bled),<br />

Kratke naravoslovne počitnice v Sloveniji – podaljšan vikend v naravi<br />

(Zavod Symbiosis), Pripoved vojaka s soške fronte (Kobariški muzej),<br />

Ljubljanski grad za vas – individualno grajsko doživetje (Javni zavod<br />

Ljubljanski grad), Vintage gourmet tour (Oljarna Lisjak), Ogled rudnika<br />

s kajakom (Podzemlje Pece), Po poteh Luke Čeča (Postojnska<br />

jama), Nepozabni dan v ribogojnici Fonda (Ribogojnica Fonda) in<br />

Brko tura (Turizem Ljubljana).<br />

Z vključitvijo v skrbno izbrano zbirko petzvezdičnih doživetij bo<br />

Slovenska turistična organizacija (STO) njihovim izvajalcem zagotavljala<br />

trženjsko podporo na tujih trgih pod znamko Slovenia Unique<br />

Experiences.<br />

Novi jezik luksuza<br />

Trendi na turističnem trgu kažejo, da turisti cenijo avtentična doživetja,<br />

ki jim dajejo priložnost, da se z destinacijo obiska povežejo na več<br />

ravneh: fizični, čustveni, izkustveni, spiritualni, intelektualni in družbeni.<br />

To so posebni trenutki, ki vzpostavljajo močne čustvene povezave<br />

in zapomnljiva doživetja.<br />

Takšna doživetja so personalizirana in ne standardizirana, so edinstvena<br />

in ne generična, so vodena, a z občutkom individualnosti, so<br />

ekskluzivna, a dostopna, so transparentna, a z elementi presenečenja,<br />

s spoštovanjem tradicije, a ob upoštevanju potreb sodobnega<br />

potrošnika.<br />

V skladu z novim jezikom luksuza nagovarjajo zahtevnega, odprtega,<br />

radovednega obiskovalca, ki ne želi zgolj videti najbolj prepoznavne<br />

ikone in hiteti od znamenitosti do znamenitosti, temveč<br />

išče pristen stik z lokalno skupnostjo, zanimive lokalne<br />

zgodbe, ki se dotaknejo srca, navdihujejo in ustvarjajo spomine za<br />

življenje. Obiskovalca torej, kot ga je v svoji viziji opredelila tudi<br />

Slovenija.<br />

Krepitev butične ponudbe<br />

Raziskava za identifikacijo tržnega potenciala in umeščenosti Slovenije<br />

na osmih primarnih trgih je pokazala, da Slovenija med ciljnimi<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


9<br />

Foto: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info<br />

Aktualno<br />

S kajakom po podzemlju Pece<br />

segmenti zaostaja oziroma dobiva podpovprečni priklic v dveh ključnih<br />

elementih: butičnosti in ponudbi za zahtevnega obiskovalca.<br />

Hkrati pa je nadpovprečno zaznana kot nemnožična destinacija in<br />

destinacija, ki največ ponuja za porabljeni denar.<br />

Da bi okrepil ključne elemente strateškega položaja Slovenije in hkrati<br />

pripomogel k uresničevanju temeljnih ciljev slovenskega turizma<br />

– povečati prilive iz izvoza potovanj na štiri milijarde evrov do leta<br />

2021 in okrepiti sezono zunaj poletja – mora slovenski turizem delati<br />

Kakšno je petzvezdično doživetje?<br />

1. LOKALNO: Temelji na lokalni identiteti, je zvesto naravi, kulturi<br />

in ljudem območja ter skozi zgodbo podpira znamko in identiteto<br />

destinacije.<br />

2. AVTENTIČNO: Ponuja pristno, izvirno izkušnjo, ne posnema in<br />

prevzema doživetij od drugod.<br />

3. EDINSTVENO: Ima element edinstvenosti in valorizira najbolj<br />

edinstvene prodajne priložnosti ponudnika oziroma destinacije.<br />

4. IZKUSTVENO: Ima močno izraženo doživljajsko noto, obiskovalca<br />

nagovarja tudi na čustveni in izkustveni ravni.<br />

5. ZELENO: Zagotavlja vse temeljne elemente trajnostnega delovanja.<br />

6. BUTIČNO: Obiskovalcu ponuja občutek individualnosti in butičnosti.<br />

7. PREMIUM: Zagotavlja kakovost premium – zagotavlja visokokakovostno<br />

izvedbo na celotni nakupni poti.<br />

8. DODANA VREDNOST: Zaradi močne izkustvene note in močnega<br />

angažiranja ljudi doživetje ustvarja višjo dodano vrednost in<br />

nagovarja zahtevnega (tujega) obiskovalca, ki je za posebno doživetje<br />

pripravljen plačati tudi nekaj več.<br />

9. DESEZONALIZACIJA: Dobre vsebine spodbujajo turiste k obisku<br />

zunaj poletja.<br />

10. 5-ZVEZDIČNOST: Pripomore k uresničevanju obljube Slovenije<br />

kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.<br />

V okviru vsakega sklopa je od 1 do 10 kriterijev, ki se ocenjujejo z ocenami<br />

od 1 do 10. Prijavitelj mora zagotoviti 80-odstotno izpolnjevanje<br />

točk. Povprečna ocena mora biti najmanj 8, ob tem pa mora biti<br />

vsaj pet posameznih kriterijev v vsaj treh različnih vsebinskih kategorijah<br />

ocenjenih z 10. Hkrati strokovna komisija za ocenjevanje doživetij<br />

Slovenia Unique Experiences v okviru enega od sklopov (to je petzvezdičnost<br />

doživetja) presoja neodvisno od pridobljene ocene, ali<br />

prijavljeno doživetje kaj prispeva k viziji zelene, butične destinacije za<br />

petzvezdična doživetja.<br />

na vsebinah in doživetjih, ki bodo podpirali ta položaj in ustvarjali<br />

večjo dodano vrednost.<br />

Skrbno izbrana zbirka<br />

Zato je projekt petzvezdičnih doživetij Slovenije zasnovan kot nekakšna<br />

znamka kakovosti, s katero bo STO petzvezdična doživetja,<br />

ki izpolnjujejo jasno opredeljene kriterije, vključevala v svoje promocijske<br />

kanale na tujih trgih, in sicer pod imenom Slovenia<br />

Unique Experiences.<br />

To so edinstvena avtentična doživetja Slovenije kakovosti premium,<br />

ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke<br />

I feel Slovenia.<br />

Vhodni pogoji in vsebinski kriteriji<br />

Prijavitelji so lahko nastanitveni ponudniki, turistične, športne in DMC<br />

agencije ter destinacijski zavodi in drugi ponudniki, ki prevzemajo in<br />

zagotavljajo organizacijo oziroma celotno izvedbo doživetja. To mora<br />

biti oblikovano kot prodajno, vodeno vsaj v enem tujem jeziku (v letu<br />

2020 bodo vključena tudi samovodena doživetja in ture), prijavitelji<br />

ga morajo že izvajati (biti mora preverjeno), predstavljeno pa mora<br />

biti v ključnih trženjskih orodjih prijavitelja. Ob tem mora biti podprto<br />

s kakovostnimi fotografijami.<br />

Doživetja morajo za pridobitev znaka Slovenia Unique Experiences<br />

izpolnjevati kriterije, razvrščene v deset vsebinskih sklopov, v okviru<br />

katerih je opredeljenih 40 kriterijev. Ponudnik mora že ob prijavi podpisati,<br />

da je kot bodoči član zbirke Slovenia Unique Experiences pripravljen<br />

izpolnjevati in zagotavljati kakovost ter ustrezen način izvajanja<br />

teh doživetij.<br />

Poziv odprt vse leto<br />

Pilotni poziv, ki ga je STO 28. maja lani predstavila na Zelenem dnevu<br />

v Cerknem, po svojih kanalih pa ga je objavila 1. junija lani, je bil odprt<br />

vse leto, prvo odpiranje prijav pa je bilo 15. novembra. Naslednji odpiranji<br />

bosta sredi marca in sredi septembra letos, v nadaljevanju pa<br />

tudi po štirikrat na leto.<br />

Projekt je zastavljen razvojno in bo omogočil, da bo po podanih<br />

smernicah STO destinacije in ponudnike sistematično usmerjala in<br />

vodila pri razvoju takšnih doživetij.<br />

<br />

TTA, Miša Novak/STO<br />

(Članek, ki je uvodoma dopolnjen z informacijami o prvih prejemnikih znaka Slovenia<br />

Unique Experiences, je bil objavljen v jesensko-zimski številki revije Tur!zem<br />

2018, ki ga izdaja Slovenska turistična organizacija.)<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


10<br />

Dogaja se<br />

Resort Jasna – osem butičnih apartmajev, »pop-up« galerija pohištva mladih slovenskih oblikovalcev, sodobna kavarna in druge<br />

izbrane vsebine<br />

Na pogorišču nekdanjega<br />

gostišča zrasel butični<br />

Resort Jasna<br />

Ob slikovitem jezeru ob cesti, ki se iz Kranjske Gore vzpne na prelaz Vršič, je ob koncu januarja odprl<br />

vrata Resort Jasna, ki z butičnimi apartmaji, »pop-up« galerijo pohištva mladih slovenskih oblikovalcev,<br />

sodobno kavarno in drugimi izbranimi vsebinami napoveduje popolno revitalizacijo območja, katerega<br />

razvoj je zastal po požaru gostišča pred trinajstimi leti.<br />

Jasna, eno najlepših območij Kranjske Gore<br />

Kot je na dogodku ob odprtju Resorta Jasna, ki je sicer del širšega<br />

projekta Jasna – alpska plaža, dejal Dominik S. Černjak, direktor<br />

družbe Alpe Adria turizem in kamping, ki je prenovila stavbo nekdanjega<br />

gostišča, si želijo na tem območju urediti alpsko plažo s<br />

kavarno, ki bo poleti restavracija s pokrito teraso, spomladi bi uredili<br />

pomol, na plaži pa bi prirejali umirjene in okolju primerne dogodke.<br />

Popolnoma so obnovili osem apartmajev, ki so prilagojeni<br />

potrebam zahtevnejših gostov in sodobnega življenja (apartma s<br />

savno, dva apartmaja, prijazna do hišnih ljubljenčkov, apartma,<br />

prilagojen gibalno oviranim, koncept družinskega gnezda, ekološka<br />

naravnanost, izolacija s slovensko ovčjo volno, izdelki mladih<br />

domačih oblikovalcev), v objekt pa so želeli pripeljati čim več sonca.<br />

»To je sicer dvajsetletni projekt; obnovi objekta bo sledila ureditev<br />

njegove okolice (ustvarjalni park za otroke, parkirišče za avtodome<br />

in motoriste, pomol in plaža), v Botaničnem vrtu Ljubljana<br />

pa so nam pripravili raziskavo in predlog avtohtone zasaditve Jasne,<br />

ki pa bo zares vidna čez dvajset let.«<br />

Četudi je ponudba Resorta Jasna prilagojena zahtevnejšim gostom,<br />

pa bo območje tudi v prihodnje namenjeno in dostopno<br />

širši javnosti, je še dejal Dominik S. Černjak. Za to bodo na Občini<br />

Kranjska Gora za prihodnjih deset let na svojem zemljišču ob polovici<br />

jezera zagotovili tudi služnostno pot: »Smo le del Jasne in še<br />

manjši del celotne destinacije, zato želimo delovati povezano z<br />

okoljem,« je dodal.<br />

Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, pa je ob odprtju Resorta<br />

Jasna dejal: »Turizma kot gospodarske dejavnosti nam ne pomenijo<br />

le restavracije, hoteli in ceste. Nanj gledamo celovito, v povezavi z<br />

ohranjanjem narave in izboljševanjem kakovosti življenja občanov.<br />

Eden od kamenčkov v mozaiku turistične ponudbe destinacije Kranjska<br />

Gora je tudi Jasna. Ko se je Občina Kranjska Gora po dolgih letih<br />

propadanja in zapostavljanja Jasne pred štirimi leti odločila za ureditev<br />

območja jezera, je redko kdo verjel, da bo to postalo ena najbolj<br />

obiskanih in fotografiranih točk v občini. Okoli Jasne se je v zadnjih<br />

letih odprlo ali prenovilo sedem novih objektov, ta (Resort Jasna) pa<br />

je sklenil to zgodbo.«<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: Marko Ocepek<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


Občina Dobrovnik<br />

– Zeleno želimo<br />

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik kot projektni partner in Občina Dobrovnik kot pridruženi partner<br />

sodelujeta v projektu z naslovom Zeleno želimo, ki je bil odobren v okviru razpisa INTERREG SI-HR<br />

(2014–2020). Projekt se izvaja od septembra leta 2017 do <strong>februar</strong>ja leta 2020.<br />

11<br />

Dogaja se<br />

Glavni cilj projekta in skupnega turističnega produkta KULTNATURA,<br />

ki so ga partnerji razvili v okviru projekta, je ustvariti in implementirati<br />

nove turistične vsebine na območju projekta – na podlagi aktivnega<br />

vključevanja dediščine v povezavi z vsebinami iz zaledja ter s tem<br />

ciljnim skupinam omogočiti nova doživetja, po drugi strani pa učinkovitejše<br />

trženje vsebin na podlagi trajnostnega turizma.<br />

Aktivnosti potekajo na podlagi štirih mikroproizvodov: Narava in gibanje,<br />

Rokodelstvo, Kulinarika in Vino. Zavod za okolje in turizem Dobrovnik<br />

je pristojen za mikroproizvod Narava in gibanje. Izhodiščna<br />

točka tega mikroproizvoda je Bukovniško jezero, ki je naravna vrednota<br />

državnega pomena; je vstopna točka v Krajinski park Goričko,<br />

leži pa na območju Natura 2000. Vsak partner deluje na svoji mikrolokaciji,<br />

kjer z novim produktom KULTNATURA povezuje predstavnike<br />

preostalih mikroproizvodov.<br />

Z manjšo naložbo v okviru navedenega projekta so obnovili informacijsko<br />

pisarno na Bukovniškem jezeru, kjer lahko obiskovalci dobijo<br />

informacije o možnostih za oglede v dobrovniški občini; ta ponuja<br />

poleg Bukovniškega jezera širok izbor zanimivosti in aktivnosti: energetske<br />

točke, Vidovo kapelico, Vidov izvir, pustolovski park, Pravljični<br />

park, postajališče za avtodome, razne tematske poti, možnost ribolova,<br />

sprehodov ... Poleg tega je na območju občine še veliko drugih<br />

zanimivosti: tropski vrt, ampelografski vrt, učna pot Sonce in planeti,<br />

rokodelski center ..., seveda pa premore tudi bogato kulinarično in<br />

vinsko ponudbo.<br />

Več o projektu in ponudbi občine Dobrovnik:<br />

www.kultnatura.eu; www.bukovniskojezero.si<br />

Info: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik,<br />

turizem@dobrovnik.si, 041 349 927<br />

Slovenska čista, živa voda<br />

Na sprehodu srečam mlado družino. Otrok je žejen in si želi piti vodo<br />

iz pitnika, tako kot v vrtcu. A starši mu to glasno prepovedo in mu<br />

ponudijo vodo iz – plastenke. Prepričani so, da je voda iz plastenke<br />

bolj zdrava. A to prepričanje je zmotno. Slovenska voda je živa, zdrava.<br />

Povsod jo lahko pijemo iz pipe.<br />

Tuji turisti se tega žal premalo zavedajo. Ne upajo si piti vode iz pipe,<br />

saj je tudi doma ne. Pri promociji Slovenije premalo poudarjamo, da<br />

je naša voda zdrava, da jo lahko pijemo iz pipe. Takšna informacija bi<br />

bila za marsikoga zanimiva. In vabljiva. Skoraj tako kot ta, da je Slovenija<br />

varna država.<br />

In vse to sem povedala tej mladi družini. Tudi to, da v Sloveniji postavljajo<br />

pitnike z živo vodo, umikajo pa velike vodomate z mrtvo. Ta<br />

družina je to razumela. Plastenko so vrgli v koš zanje. Otrok pa je pil<br />

vodo iz pitnika ...<br />

<br />

Zlata Škufca Vidovič<br />

Pitnik na Kongresnem trgu v Ljubljani<br />

Foto: Nea Culpa/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


12<br />

Fokus<br />

Pogled na Vinsko Goro<br />

TD Vinska Gora<br />

Ko so tudi mladi dejavno<br />

vpeti v turistični razvoj kraja<br />

»Pred triintridesetimi leti smo skupina krajanov, ki nam ni bilo mar, kakšen bo naš kraj v prihodnje in kaj se bo<br />

v njem dogajalo, ustanovili turistično društvo. Takrat je bil v kraju zgrajen Večnamenski dom, za katerega je<br />

bilo treba zagotoviti dodatne vsebine. V njem smo odtlej organizirali številne prireditve, ki jih je posnela tudi<br />

Televizija Slovenija: Novoletni Videom, Slovenska polka in valček, Poglej in zadeni in še številne druge. S tem<br />

smo postali prepoznavni po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu,« pripoveduje o začetkih TD Vinska Gora zdajšnji<br />

predsednik društva Franc Špegel.<br />

»Ker je bilo zanimanje za obisk našega kraja čedalje večje, smo<br />

povezali vse turistične ponudnike v njem, sami pa smo obnovili<br />

staro vaško perišče z okolico in pomagali pri ureditvi Vovkovega<br />

mlina. Uredili smo sprehajalne in kolesarske poti, jih opremili s<br />

smernimi tablami in zgibankami. Znamenitosti in zanimivosti Vinske<br />

Gore smo začeli promovirati na različnih sejmih in prireditvah<br />

po Sloveniji. S tem smo spodbudili čedalje večji obisk kraja,« pripoveduje<br />

Franc Špegel.<br />

Številna priznanja in naj prostovoljci<br />

»Ko sem pred dvanajstimi leti prevzela vodenje društva, je to začelo<br />

prirejati zdaj že tradicionalne prireditve: Družinski vikend na Tuševem,<br />

Mlinarska nedelja in Srečanje ljudskih pevcev in godcev Ob vaškem<br />

perišču; namesto te prirejamo zadnja tri leta Revijo zmagovalcev<br />

festivalov narodno-zabavne glasbe. Ponudbo našega kraja že vsa<br />

leta promoviramo na sejmih in prireditvah daleč naokoli, veliko smo<br />

prisotni tudi v lokalnih medijih. Za uspešno delo so naši člani prejeli<br />

Gorjančev mlin na žuborečem potoku – del učne poti<br />

Domačija Lamperček<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


13<br />

Fokus<br />

<strong>Revija</strong> zmagovalcev narodno-zabavne glasbe<br />

Vovkov mlin, mimo katerega poteka Učna pot škrata Bisera<br />

veliko priznanj, prav tako tudi društvo. Lani smo bili naj prostovoljska<br />

organizacija v MO Velenje,« je povedala Mateja Učakar, predsednica<br />

TD od leta 2008 do leta 2018.<br />

Prvi mladinski TIC v Sloveniji<br />

»V svoje aktivnosti smo nenehno vključevali mlade, pred dobrimi desetimi<br />

leti pa smo pod okriljem podružnične OŠ Vinska Gora in pod<br />

mentorstvom članov TD Vinska Gora ustanovili turistični podmladek<br />

in prvi mladinski TIC v Sloveniji. Turistični krožek je vsa leta obiskovalo<br />

okoli dvajset učencev. Trikrat so svojo aktivnost predstavili na turistični<br />

tržnici na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Leta 2017 pa so se<br />

pod mentorstvom Ane Žerdoner preimenovali v Biserovo druščino,«<br />

pripoveduje Mateja Učakar.<br />

Mladi so sklenili urediti novo pot v Vinski Gori: Učno pot škrata Bisera.<br />

Projekt so uresničili ob podpori MO Velenje in številnih donatorjev, še<br />

zlasti pa s prostovoljnim delom. »Po uspešnem odprtju poti smo se z<br />

mladimi dogovorili, da v TD ustanovimo sekcijo, v katero se je vključilo<br />

dvajset mladih, večina članov turističnega podmladka in Biserove<br />

druščine.«<br />

Aktivni mladi<br />

Matic Učakar, vodja mladinske sekcije, pripoveduje: »Ko so člani TD<br />

Vinska Gora ustanovili turistični podmladek – MTIC, sem obiskoval<br />

drugi razred POŠ Vinska Gora. Člani podmladka smo imeli enkrat na<br />

teden turistični krožek, na katerem smo izdelovali spominke in spoznavali<br />

turistične znamenitosti kraja. Naš simbol je škrat Biser. Ta je<br />

po Vinski Gori posejal veliko biserov, ki jih zdaj odkrivamo. Sodelovali<br />

smo tudi pri projektu TZS – Turizmu pomaga lastna glava; na<br />

festivalu smo dvakrat prejeli zlato priznanje. S pomočjo članov TD<br />

smo v kraju postavili tri informacijske table in kozolček v središču<br />

Vinske Gore. V starem središču kraja smo postavili tablo, ki spominja<br />

na prvo osnovno šolo v kraju. Pripravili smo tudi tri poti škrata Bisera<br />

in izdelali zgibanke zanje. Pred tremi leti je vodenje podmladka<br />

za leto dni prevzela Marija Brložnik, nato pa Ana Žerdoner. V tem<br />

času smo intenzivneje spoznavali znamenitosti našega kraja. Leta<br />

2017 smo se odločili, da pripravimo učno pot po Dolini mlinov in<br />

njeni okolici. Vse leto smo zbirali zamisli naših članov in krajanov ter<br />

brskali po arhivih, konec leta pa smo iz vseh pridobljenih informacij<br />

pripravili osnutek gradiva za učno pot. To smo odprli lani septembra.<br />

Obisk poti in odzivi nanjo so bili odlični. Lani jo je obiskalo že<br />

enajst skupin.«<br />

Ustanovni člani turističnega podmladka postajajo polnoletni in imajo<br />

svoje poglede na turizem v Vinski Gori, je dejal Matic Učakar. »Zato<br />

smo na pobudo predsednika TD Franca Špegla novembra lani ustanovili<br />

mladinsko sekcijo, ki deluje samostojno – pod okriljem društva.<br />

Načrtujemo že kar nekaj aktivnosti, najpomembnejša pa bo skrb za<br />

urejenost Učne poti škrata Bisera. Mladi želimo delati in ustvarjati v<br />

turizmu, saj pri tem neizmerno uživamo.«<br />

Učna pot škrata Bisera<br />

Učna pot škrata Bisera se začenja na Domačiji Lamperček, kjer obiskovalce<br />

sprejme lokalni vodnik. Pred lipo, staro več kot petsto let (posadili<br />

so jo Turki, saj je tod vodila glavna cestna povezava s Koroško), si na<br />

zemljevidu ogledajo pot in spoznajo škrata. Ta jih najprej povabi k Temnjaškemu<br />

potoku, na katerem je nekoč delovalo trinajst mlinov; zdaj<br />

deluje samo še eden. Zatem se odpravijo do Vovkove domačije, kjer je<br />

mlin, ki je nekoč mlel še zlasti za gospodo Kačjega gradu. Po vnaprejšnjem<br />

dogovoru si lahko ogledajo tudi delovanje mlina.<br />

Učna pot škrata Bisera<br />

Pot se nekaj časa še nadaljuje ob Temnjaškem potoku in skozi gozd.<br />

Tukaj lokalni vodnik obiskovalcem predstavi pomen gozda za človeka<br />

in jih seznani z okoliškim drevjem. Skupaj izvedejo sprostitveno<br />

vajo. Zatem nadaljujejo pot do Kačjega gradu, kjer vodnik predstavi<br />

njegovo bogato zgodovino, obiskovalci pa spoznajo tudi zanimivo<br />

legendo iz časov, ko so tu še živeli graščaki. Poleg tega se od tod odpira<br />

lep pogled proti Konjiški gori.<br />

Zadnja, šesta točka učne poti, je zbirka starin Blažiš (na poti proti njej<br />

obiskovalci morda srečajo domače živali Marovškove domačije med<br />

pašo). Peter Habe je eden večjih zbirateljev starin na celjskem območju.<br />

Po vnaprejšnjem dogovoru si lahko obiskovalci ogledajo neprecenljivo<br />

zbirko starinskih koles za vse poklice.<br />

Učna pot škrata Bisera se konča na Domačiji Lamperček, na kateri si<br />

je mogoče ob vnaprejšnjem dogovoru ogledati oboro divjadi, lovsko<br />

zbirko in druge zanimivosti.<br />

Hoja po nezahtevni poti traja kakšno uro, z ogledi pa okoli tri ure. Po<br />

njej se je mogoče odpraviti tudi samostojno, brez vodnika, saj so točke<br />

opremljene s tablami z videopredstavitvami. Njene vsebine so<br />

zanimive tako za otroke kot za odrasle.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: arhiv TD Vinska Gora<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


14<br />

Fokus<br />

Zeliščni center Grgarske Ravne<br />

Odgovorni do narave in ljudi<br />

Zeliščni center domuje v vasici Grgarske Ravne na Banjški planoti, le streljaj od Nove Gorice. Upravlja ga<br />

socialno podjetje Zavod GOST na Planoti, ki pri svojem delu poudarja odgovornost do narave in ljudi; ta<br />

prežema vse ravni delovanja centra. V njem gojijo zelišča, ki jih predelujejo v različne izdelke, pripravljajo<br />

pa tudi turistične programe, povezane z zeliščarsko dediščino, še zlasti za ljudi s posebnimi potrebami,<br />

pri čemer sodelujejo z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih iz Nove Gorice.<br />

Zelišča so ljudi s svojim vonjem, okusom in aromo očarala že v pradavnini.<br />

V Zeliščnem centru Grgarske Ravne namenjajo veliko pozornosti<br />

uporabi zelišč, ki jih vzgojijo sami. Pri pakiranju sledijo načelu<br />

ponovne uporabe. Pri vseh opravilih so jim v pomoč slepi in slabovidni<br />

ter druge skupine oseb s posebnimi potrebami. Skupaj z njimi so<br />

razvili znamko ZELI – Tradicionalno in naravno, ki ponazarja njihov<br />

način dela.<br />

Različni programi<br />

V Centru pripravljajo programe za organizirane skupine, ki obsegajo<br />

predstavitve znamenitosti Banjške in Trnovske planote (jezero elektrarne<br />

Avče, kmetija z jahalnimi konji in s kampom, priznana sirarna,<br />

Muzej kovaštva, grobnica padlih v NOB ...), sprehod po krožni zeliščni<br />

poti, predstavitve zelišč v njihovem zeliščnem vrtu in način predelave<br />

zelišč ter pokušnje jedi iz zelišč. Pripravljajo tudi zahtevnejše pogostitve<br />

in bankete za posameznike, podjetja in lokalne skupnosti. V ponudbi<br />

imajo programe »team building«, sodelujejo s šolami in z vrtci.<br />

Zeliščna trgovinica<br />

Z različnimi delavnicami (peke zeliščnih piškotov, priprave hrane iz<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


15<br />

Fokus<br />

zelišč, predelave zelišč in druge) prenašajo znanja o gojenju zelišč,<br />

njihovi uporabi in pomenu za ohranjanje biotske raznovrstnosti narave.<br />

V Centru je tudi trgovinica z izdelki iz zelišč, pridelanih in predelanih<br />

v njem. Ponudba je pestra: sušena zelišča, čaji, sirupi, marmelade,<br />

zeliščni piškoti, eterična olja in hidrolati ...<br />

Popestritev ponudbe Banjške in Trnovske planote<br />

Dejavnosti Zeliščnega centra Grgarske Ravne so namenjene popestritvi<br />

turistične ponudbe Banjške in Trnovske planote, s tem pa njunemu<br />

smelejšemu razvoju in boljši prepoznavnosti.<br />

Temu je namenjen tudi projekt VAV skupnost, ki so ga prijavili na<br />

Javni razpis za podukrep – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih<br />

dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem,<br />

kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o<br />

okolju in hrani iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije<br />

za obdobje 2014–2020. Namen projekta je v sodelovanju z dvema<br />

kmetijama razviti turistične programe, namenjene ljudem s posebnimi<br />

potrebami.<br />

Odgovorni tudi kupci<br />

Pri udejanjanju njihovega mota: Odgovorni do narave in ljudi sodelujejo<br />

vsi kupci izdelkov blagovne znamke ZELI, saj je odstotek od njihove<br />

prodaje namenjen programom socialnega in delovnega vključevanja<br />

slepih in slabovidnih ter drugih ranljivih skupin v družbo.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: arhiv Zavoda GOST<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


16<br />

Turizem smo ljudje<br />

Foto: Janez Dolenc<br />

TD Stari vrh vsako leto organizira osem vodenih pohodov po urejenih poteh.<br />

Tomaž Ažbe, predsednik TD Stari vrh<br />

Kraji, ki so Ivana Tavčarja<br />

navdihnili za povest<br />

Cvetje v jeseni<br />

»Skriti med hribi Škofjeloškega pogorja ležijo lepi kraji in sončne vasice, kjer živijo prijazni ljudje. S Škofjo Loko<br />

so povezani prek Selške in Poljanske doline. Ko v Poljanah zavijemo proti Javorjam in se nam na dobrih 600<br />

metrih višine odpre pogled na Blegoš, Koprivnik, Mladi in Stari vrh ter očarljive vasice, ki so posejane po pobočjih,<br />

razumemo, zakaj je pisatelj Ivan Tavčar tod črpal navdih za svojo povest Cvetje v jeseni ...« Tako območje,<br />

kjer že več kot štiri desetletja skrbi za razvoj turizma, opisuje Turistično društvo Stari vrh.<br />

TD Stari vrh je dejavno že dobra štiri desetletja. Kot je povedal Tomaž<br />

Ažbe, njegov predsednik (drugi mandat), društvo skrbi za ohranjanje<br />

tradicije tukajšnjih krajev, še zlasti z vsakoletno tradicionalno prireditvijo<br />

Dan oglarjev, za urejenost pohodniških in kolesarskih poti ter<br />

urejenost območja na splošno; ima tudi pomembno povezovalno<br />

vlogo med turističnimi ponudniki. »Društvo skrbi, da se razvijamo in<br />

promoviramo kot celota, ne vsak zase.« Ima okoli dvajset aktivnih članov<br />

(njegovo članstvo je sicer nekajkrat večje), mlajših in starejših, ki<br />

dobro sodelujejo: mlajši spoštujejo izkušnje in znanje starejših, starejši<br />

pa spretnosti in znanje mlajših, je povedal sogovornik.<br />

Pogovarjava se ob vznožju smučišča Stari vrh, za katero dela že od<br />

svojega osemnajstega leta (kmalu jih bo dopolnil 34); je vodja obratovanja<br />

žičniških naprav. Tega dne je smučišče, pozimi gotovo najpomembnejša<br />

turistična točka na tem območju, pod oblačnim pokrovom,<br />

ob koncu vzpona s sedežnico je gosta megla, tako da z vrha<br />

Tomaž Ažbe<br />

Foto: Mateja Gruden<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


smučišča, ki je na dobrih tisoč metrih višine, ni mogoče uživati v lepih<br />

razgledih: na Kamniško-Savinjske Alpe, proti primorskim hribom, na<br />

Ljubljano.<br />

Ohranjena narava je po mnenju Tomaža Ažbeta ključni razlog, zaradi<br />

katerega zahajajo obiskovalci v te kraje; turistične kmetije, domača<br />

kulinarika, gostoljubnost. Urejene pohodniške in kolesarske poti. Zadnji<br />

dve leti družinski pustolovski park. Tujih turistov je čedalje več,<br />

razlaga, a za zdaj se večinoma ustavijo tu na poti v turistično bolj<br />

znane kraje, Bled ali Bohinj, denimo. A sogovornik je prepričan, da<br />

hribovito območje med Selško in Poljansko dolino že ponuja dovolj,<br />

da bi jih lahko zadržalo dalj časa.<br />

Vse leto vodeni pohodi<br />

TD skrbi za vzdrževanje osmih označenih pohodniških poti na tem<br />

območju. V vasi Javorje, ki je središče krajev pod Starim vrhom, je<br />

znamenje meteorita Javorje, ki ga je našel domačin v gozdu, najdišče<br />

meteorita pa je del ene tematskih pohodnih poti, ki povezujejo kraje<br />

pod Starim vrhom. Druga pelje na Blegoš, skozi Žetino, kjer živi in<br />

ustvarja uveljavljeni kipar in slikar samouk Peter Jovanovič. (Iz lipovih,<br />

hrastovih in češnjevih debel izpod Blegoša že več desetletij dolbe<br />

podobe iz življenja. Oživlja ljudi iz domače vasi, literarne junake in<br />

motive iz ljudskega izročila. Najbolj znan je po lesenih kipih.) Tretja<br />

pot pelje proti Mlaki, mimo domačije, kjer so posneli prizore filma<br />

Cvetje v jeseni. Več poti pa obkroža Stari vrh. Turistično društvo med<br />

letom pripravi osem pohodov po njih: prvi v letu je Zimski pohod, ki<br />

bo letos 23. <strong>februar</strong>ja, aprila bo pohod Meteorit, maja Pohod s pesmijo,<br />

junija pohod Javorje–Žetina–Javorje, junija Pohod na Blegoš kot<br />

nekoč, avgusta, v sklopu prireditve Dan oglarjev, bo Pohod med gorami,<br />

septembra Lovski pohod, zadnji pohod v letu pa je Po Valentinovi<br />

poti, konec oktobra. Na njih pohodniki spoznavajo tukajšnjo<br />

naravno, pa tudi kulturno-zgodovinsko dediščino – z ustavljanjem na<br />

zanimivih točkah.<br />

Ohranjanje tradicije oglarjenja<br />

Lani so na Grebljici pripravili že 47. Dan oglarjev, osrednjo prireditev<br />

društva, ki je na prvo avgustovsko nedeljo. Tako ohranjajo stare običaje,<br />

čeravno je v teh krajih tradicija kuhanja oglja še kako živa; na<br />

tem območju je še pet aktivnih kopišč, je povedal Tomaž Ažbe.<br />

Na prireditvi si je bilo lani mogoče ogledati spravilo lesa, postavljanje<br />

kope, prikaz oglarjenja, slovesen prižig kope in uporabo oglja; pripravili<br />

so tudi razstavo starih traktorjev in strojev ter starih motornih žag<br />

in orodja, nastopili so ljudski pevci in godci.<br />

Največ sončnih dni v letu<br />

Turizem v teh krajih sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja;<br />

tukaj naj bi bili po navedbah TD Stari vrh zametki kmečkega turizma<br />

v Sloveniji. Zdaj je v gostiščih, kočah in na kmetijah na voljo<br />

okoli dvesto postelj.<br />

Na območju, kjer deluje TD Stari vrh, živi nekaj več kot 750 prebivalcev.<br />

Živahna je domača obrt, iskani so domači izdelki tukajšnjih mojstrov.<br />

Ljudje se bodisi vozijo na delo v dolino bodisi so samozaposleni,<br />

ukvarjajo se z živinorejo in poljedelstvom. Ker naj bi bili ti kraji<br />

kraji z največ sončnimi dnevi v letu, sta rastje in sadje posebno žlahtna;<br />

poznavalci vedo, da se tod dobi najboljše češnjevo žganje, pravijo<br />

v TD Stari vrh.<br />

Rojstna hiša slikarja Antona Ažbeta<br />

Sicer pa, nadaljujmo uvodno predstavitev vasi pod Starim vrhom:<br />

»Če krenemo naprej, v vasi Dolenčice opazimo spomenik slikarju<br />

Antonu Ažbetu. Stoji ob njegovi rojstni hiši iz 17. stoletja, v kateri<br />

je urejena slikarjeva spominska soba.« (Ažbe je bil osrednja slovenska<br />

slikarska osebnost ob koncu 19. stoletja. Od leta 1891 do<br />

leta 1901 je imel v Münchnu zasebno slikarsko šolo, ki so jo med<br />

drugim obiskovali Vasilij Vasiljevič Kandinski, Beta Vukanović, Matija<br />

Jama, Rihard Jakopič, Ivan Grohar in Matej Sternen). »Nekoliko<br />

više je vas Javorje, središče teh krajev. Na hribčku nas pozdravi<br />

farna cerkev sv. Tilna. Nedaleč proč je znan gostilna Blegoš. V Javorjah<br />

se je rodil pesnik, pisatelj, bogoslovec in misijonar Luka<br />

Jeran. Iz Javorij razgledna cesta pripelje v vasico Četena Ravan,<br />

kjer se je rodil jezikoslovec in pesnik Gregor Kek. Nadaljujemo pot<br />

in ko se pogled odpre na Karavanke in se cesta prevesi na selško<br />

stran, prispemo na smučišče Stari vrh. Sredi smučišča, na lepi razgledni<br />

točki, stoji koča Stari vrh. Tu je popotnik in turist vselej, v<br />

vseh letnih časih, prijazno in dobro postrežen. Malce niže je družinski<br />

pustolovski park z različnimi izzivi, plezalno steno in zip-linom,<br />

primeren tudi za manjše otroke.«<br />

Tomaž Ažbe pravi, da so uspešno društveno delo, dejstvo, da društvo<br />

ljudi povezuje med sabo (pa ne samo na območju, kjer deluje, temveč<br />

tudi širše; tako dobro sodelujejo tudi s Turistično zvezo Gorenjske,<br />

na primer), to, da je območje, kjer društvo deluje, urejeno in lepo,<br />

zadostna motivacija za (dolgoletno) članstvo v njem in zdaj predsednikovanje<br />

društvu.<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

17<br />

Turizem smo ljudje<br />

Foto: Janez Dolenc<br />

Letos bo na Grebljici že 48. Dan oglarjev, osrednja prireditev društva.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


18<br />

TZS<br />

Sejem Alpe–Adria<br />

Živahna društvena<br />

dejavnost na osrednjem<br />

turističnem sejmu<br />

Na jubilejnem, 30. sejmu Alpe–Adria, osrednjem turističnem sejmu v Sloveniji, ki je bil od 30. januarja do 2.<br />

<strong>februar</strong>ja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se je predstavilo tudi okoli 150 turističnih društev in zvez.<br />

Sejemsko dogajanje so razgibali s ponudbo kulinaričnih posebnosti svojih krajev, prikazi tradicionalnih obrti in<br />

glasbo, še zlasti pa s številnimi predlogi za izlete po Sloveniji.<br />

TZS je v okviru sejma pripravila tudi več dogodkov: mednarodni festival<br />

Več znanja za več turizma, ki ga predstavljamo na naslednjih straneh,<br />

in posvet Mladi turistični vodnik, ki je del istoimenskega tekmovanja<br />

pod okriljem TZS; v Paviljonu Jurček pa je bila na ogled razstava<br />

Turizem – gozd – kultura, ki jo je TZS pripravil skupaj z Zavodom za<br />

gozdove Slovenija.<br />

Zeleni in aktivni turizem<br />

V ospredju letošnjega sejma Alpe–Adria je bil sicer zeleni, aktivni turizem.<br />

Na njem se je štiri dni predstavljalo nekaj več kot 330 turističnih<br />

ponudnikov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,<br />

Črne gore, Avstrije, Italije, Madžarske, Češke republike in Nepala. Prvič<br />

so se predstavili tudi ponudniki s področja kampinga in karavaninga.<br />

V času sejma pa so bili na Gospodarskem razstavišču še Sejmi okusov<br />

GASTexpo. Oba sejma je od srede do sobote obiskalo približno<br />

20.000 ljudi, največ v zadnjem desetletju.<br />

Jakob <strong>2019</strong> za Nepozabni dan v ribogojnici Fonda<br />

Sejem je uradno odprla državna sekretarka za turizem Eva Štravs Podlogar,<br />

na slovesnem odprtju pa so podelili tudi nagrado Jakob, ki jo<br />

Gospodarsko razstavišče podeljuje za odličnost in kakovost v turizmu.<br />

Nagrado Jakob <strong>2019</strong> je prejel projekt Nepozabni dan v ribogojnici<br />

Fonda, sicer tudi eden prvih prejemnikov znaka Slovenia Unique<br />

Experiences, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija za petzvezdična<br />

doživetja.<br />

Foto: Janez Platiše<br />

Podelitev nagrade Jakob<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


19<br />

TZS<br />

Družinska ribogojnica na najjužnejšem delu slovenskega morja je iz lokalne<br />

znamenitosti zrasla v prvo blagovno znamko na področju morskih<br />

gojenih rib na svetu. Prepoznavnost svoje blagovne znamke utrjuje s<br />

turističnimi ogledi svoje morske njive, kulinaričnimi delavnicami, pokušnjo<br />

rib in školjk. Kot je še zapisano v utemeljitvi za podelitev znaka Slovenia<br />

Unique Experiences, je petzvezdična vrednost doživetja izobraževanje<br />

o ekstenzivnem ribogojstvu s hkratnim pozitivnim vplivom na<br />

okolje. Ribji butik sredi zaščitenega območja krajinskega parka Sečoveljskih<br />

solin izstopa zaradi izključno ročnega načina dela in sonaravnega<br />

gojenja brancinov ter orad iz samo izbranih ribjih mladic. Trajnostno delovanje<br />

in razvoj pa upravljavci še dodatno utrjujejo z vključevanjem študentov<br />

Univerze na Primorskem v oblikovanje novih inovativnih produktov.<br />

»To je zgodba o srečnih ribah. O ribjem butiku sredi morja, v katerem<br />

ribe jedo bolje kot večina ljudi na svetu. Vsekakor izjemno doživetje in<br />

učna izkušnja za obiskovalca,« je še zapisano.<br />

Spremljevalni dogodki<br />

Nepogrešljiv del sejma so tudi spremljevalni dogodki, ki omogočajo<br />

globlji vpogled v izbrane vsebine slovenskega turizma. Letos so v<br />

okviru sejma spregovorili o ključnih izzivih slovenskega turizma, o<br />

Sloveniji kot gastronomski destinaciji, o razvoju avtodomarskega turizma,<br />

o pomenu planinske infrastrukture za turizem, o razvoju doživetij<br />

z družbenim učinkom in drugih.<br />

L. L.<br />

»Raziskujmo našo lepo Slovenijo«<br />

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo<br />

in prva dama slovenskega turizma (četrta z leve) si<br />

je na odprtju sejma Alpe–Adria zaželela, »da bi se letos v čim<br />

večji meri odločili raziskati našo lepo Slovenijo in poiskati njene<br />

skrite in slikovite kotičke«. Na fotografiji so še: Peter Misja, predsednik<br />

Turistične zveze Slovenije, Drago Bulc, predsednik Društva<br />

turističnih novinarjev Slovenije, in turistični novinarji Duša<br />

Podbevšek - Bedrač, Cveta Potočnik in Franci Potočnik.<br />

Foto: Janez Platiše<br />

Več znanja za več turizma<br />

Barvita tržnica,<br />

odlični spominki<br />

Festival Več znanja za več turizma, ki ga TZS pripravlja skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za<br />

poklicno izobraževanje, je tudi letos konec januarja navdušil z barvito turistično tržnico dijakov slovenskih in<br />

tujih šol na Gospodarskem razstavišču v sklopu mednarodnega turističnega sejma Alpe–Adria.<br />

Dijaki so se predstavili kot pravi profesionalci, a njihovi nastopi so bili<br />

zaradi mladostne iskrivosti še toliko zanimivejši. Obiskovalcem so<br />

predstavljali turistične spominke, s katerimi želijo obogatiti spominkarsko<br />

ponudbo svojega kraja. Živobarvne stojnice, ustvarjalne delavnice,<br />

nagradne igre, gledališke uprizoritve, pokušnje jedi in neskončna<br />

ustvarjalnost mladih so navdušili številne obiskovalce, ki so<br />

se pomudili pri njih.<br />

V dvorani Povodni mož se je ves dan predstavljalo približno 350 dijakov<br />

s štiridesetih srednjih šol iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in<br />

Hercegovine, Italije in Portugalske. Tržnica je bila tudi tekmovalne<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


20<br />

TZS<br />

narave, saj je dijake pri njihovem delu opazovala ocenjevalna komisija,<br />

ki so jo sestavljali prostovoljci TZS. Komisija je že pred tem ocenila<br />

tudi njihove turistične naloge in promocijske spote.<br />

TZS je na festivalu podelila deset zlatih, 21 srebrnih in devet bronastih<br />

priznanj ter posebna priznanja za najboljše v skupnem seštevku<br />

(naloga, spot in predstavitev na tržnici). Prvo mesto je osvojila Srednja<br />

šola za gostinstvo in turizem Ljubljana z nalogo »Ljubljanski kruhek<br />

goljufiv'ga peka«, drugo mesto je pripadlo Srednji šoli Izola z nalogo<br />

»Casanova Isolana«, tretje mesto pa Ekonomski šoli Murska<br />

Sobota z nalogo »Dogodivščine male Tikvice«. Dijaki Srednje šole za<br />

gostinstvo in turizem Ljubljana so prejeli še posebno zlato priznanje<br />

za najboljši promocijski spot, izolski dijaki posebno zlato priznanje za<br />

svojo nalogo, dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto<br />

pa posebno zlato priznanje za najboljšo predstavitev na stojnici za<br />

nalogo »Z Jurijem po Belokranjsko krepčilo«. Srednja šola za gostinstvo<br />

in turizem Maribor je prejela posebno zlato priznanje po izboru<br />

mladinske komisije za nalogo »Iz vinograda v steklenico, steklenica v<br />

pečico« in njeno predstavitev.<br />

V tednu pred turistično tržnico je potekalo spletno glasovanje za naj<br />

promocijski spot. Največ glasov je v zadnjih minutah glasovanja zbrala<br />

Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja iz<br />

Srbije za spot »Nezaboravan trag Vrnjačkih parkova« (Nepozabna<br />

sled Vrnjačkih parkov). Prejela je 4294 glasov, kar je petnajst glasov<br />

več, kot jih je prejela drugouvrščena Srednja stručna škola dr. Radivoj<br />

Uvalić iz Bačke Palanke v Srbiji.<br />

Turistični spominki, ki so jih pripravili mladi pod okriljem festivala Več<br />

znanja za več turizma, bi lahko bili takojšnja uspešnica, če bi jih ponudili<br />

na trgu. Upamo, da bodo društva, zavodi za turizem ali podjetja<br />

prepoznali njihov potencial in da bodo nekateri spominki vtkani v<br />

lokalno turistično ponudbo.<br />

TZS<br />

MOJA DEŽELA –<br />

LEPA IN GOSTOLJUBNA<br />

Čistilne akcije začnemo<br />

ob svetovnem dnevu voda (22. marca)<br />

in končamo<br />

ob svetovnem dnevu Zemlje (22. aprila).<br />

Ne čakajte, da vas bodo<br />

spodbudili drugi,<br />

bodite pobudnik<br />

in organizator vi!<br />

www. turisticna-zveza.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong><br />

spomladansko14b.indd 6<br />

24/1/14 1:49 PM


V Sloveniji ni dolgčas<br />

21<br />

Ptujsko Kurentovanje,<br />

eden najbolj zanimivih<br />

karnevalov na svetu<br />

Lonely Planet je ptujsko Kurentovanje uvrstil med izbrano deseterico<br />

najzanimivejših karnevalov na svetu in v družbo velikih<br />

karnevalskih mest, kot so Benetke, Rio de Janeiro in New<br />

Orleans. Letos bo od 23. <strong>februar</strong>ja do 5. marca. V času Kurentovanja<br />

se v okviru Artfesta, Etnofesta in Karnevalfesta zvrstijo<br />

številni etnografski in karnevalski sprevodi, pustni korzo, prikazi<br />

etnografskih likov, koncerti, plesi v maskah, razstave in še<br />

veliko drugega.<br />

Več: www.ptuj.info<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

Prešerni karneval<br />

v Kranju<br />

Kranj je Prešernovo mesto, zato je tudi tamkajšnji<br />

pustni karneval – Prešeren. Letos bo v soboto, 2.<br />

marca, v mesto pa prinaša ulično norčavost, oživi ulice<br />

in trge, ki se tradicionalno obarvajo v pustne odtenke.<br />

Na pustno soboto se bodo po ulicah starega<br />

Kranja znova sprehodile pustne maske in zadišalo<br />

bo po krofih.<br />

Več: www.visitkranj.com<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


22<br />

Dogodki<br />

Istrski pustni<br />

sprevod v Kopru<br />

Koper bodo v sklopu 11. Istrskega karnevala, na pustno soboto, 2.<br />

marca, »zavzeli« pustne skupine, etnografske maske in pustni vozovi.<br />

Najboljši bodo nagrajeni, občinstvo pa bo lahko uživalo v<br />

živahnem pustnem dogajanju tik ob morju in bogatem spremljevalnem<br />

programu.<br />

Več: www.istrski-karneval.si<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

Rez Stare trte,<br />

najstarejše trte<br />

na svetu<br />

Vuč u vodo<br />

Tržiška šega »vuč u vodo«, ki jo obujajo 11. marca,<br />

na predvečer sv. Gregorja, spada med najlepše in<br />

najteže pričakovane dogodke v Tržiču. To je večstoletni<br />

tržiški običaj, ki je v preteklosti živel med<br />

domačimi čevljarji. Na ta dan so namreč v svojih<br />

delavnicah prenehali delati pri luči. Čevljarski vajenci<br />

so svoje mojstre prosili za dovoljenje izdelati<br />

hišice med »šihtom« (delovnim dnem). Vsak<br />

vajenec je zgrabil najbližji »camboh« (pehar ali<br />

košaro), ga napolnil z oblanci, vse skupaj pomešal<br />

z močnim lepilom, zažgal in pehar spustil po<br />

vodi. Čevljarskih vajencev v Tržiču ni več, šego pa<br />

obujajo otroci tržiških vrtcev in šol. Na predvečer<br />

gregorjevega se zberejo in spustijo hišice po Tržiški<br />

Bistrici. Program popestrijo večdnevna razstava<br />

gregorčkov tržiških otrok in številni spremljevalni<br />

dogodki.<br />

Več: www.visit-trzic.com<br />

Foto: www.visit-trzic.com<br />

V Mariboru bo v soboto, 9. marca, že 40. Rez Stare<br />

trte, najstarejše trte na svetu. Obrezovanje trte je<br />

najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu,<br />

saj sta od njega zelo odvisna rast in pridelek. Obenem<br />

je Rez Stare trte pomemben protokolarni dogodek,<br />

saj ob tej priložnosti mesto Maribor podarja<br />

trtine cepiče izbranim prijateljskim mestom in občinam<br />

z vsega sveta. Rez in slovesno podelitev cepičev<br />

spremlja kulturno-etnografski program v družbi<br />

mestnega viničarja, vinskih kraljic, Male pihalne<br />

godbe Neuvirtovi Štajerci, Akademske folklorne skupine<br />

Študent in drugih, obiskovalci prireditve pa lahko<br />

kupijo cepljenke potomk Stare trte.<br />

Več: www.maribor-pohorje.si<br />

Foto: www.maribor-pohorje.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


23<br />

Slovenski<br />

festival kave<br />

V Celju bo od 15. do 17. marca 4. Festival kave Slovenija, največje<br />

stičišče prodajalcev, gostincev in (drugih) ljubiteljev kave v<br />

Sloveniji. Velike svetovne blagovne znamke in male domače<br />

pražarne, strokovna predavanja, prikazi priprave kave za strokovno<br />

javnost in delavnice za ljubitelje kave, oprema in pripomočki<br />

za pripravo kave v gostinstvu in doma ... Na enem mestu.<br />

Več: festivalkaveslovenija.si<br />

Foto: Pixabay<br />

Pohod na Skozno<br />

nad Ozeljanom<br />

Začetek pomladi je čas za pohod na Skozno, naravno okno na<br />

robu Trnovskega gozda nad Lijakom. Od tod je lep razgled na Vipavsko<br />

dolino in Furlanijo. Pohod, ki bo v nedeljo, 24. marca, se bo<br />

ob 9.15 začel v grajskem vrtu Ozeljan. Skupaj s postanki traja okoli<br />

pet ur. Sprva vodi po asfaltirani cesti, zatem pa po gozdni stezi<br />

do vrha, kjer je kratek odmor z okrepčilom. Del pohoda bo tudi<br />

iskanje skritega zaklada, tako da je hoja zanimiva tudi za otroke.<br />

Pohod sicer pripravlja TD Ozeljan-Šmihel.<br />

Dogodki<br />

Čokoladna Radovljica<br />

Radovljiški Festival čokolade je največja čokoladna prireditev v<br />

Sloveniji. Letos bo od 12. do 14. aprila. Na njem se predstavljajo<br />

izdelovalci čokolade, poleg njih pa tudi nekateri drugi ponudniki<br />

čokoladnih jedi in pijač. Tudi festivalski program temelji na čokoladi:<br />

obiskovalci si lahko ogledajo izdelavo čokoladnih izdelkov,<br />

kuharske šove, otroci in odrasli se lahko udeležijo delavnic o čokoladi,<br />

v starem jedru Radovljice se vrstijo ulični nastopi ... Izbrane<br />

radovljiške restavracije pa pripravljajo ob tej priložnosti posebne<br />

čokoladne jedilnike. Festival temelji na skorajda stoletni tradiciji<br />

izdelovanja čokolade v Lescah, kjer jo izdelujejo<br />

že od leta 1922.<br />

Več: www.radolca.si/sl/festival-cokolade<br />

Foto: www.radolca.si/sl/festival-cokolade<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


24<br />

KOLEDAR DOGODKOV<br />

Naziv Datum Prizorišče Kontakt Informacije<br />

Slovenski kulturni praznik 15.02.<strong>2019</strong> Dobrovnik 041 349 927 Turistično društvo Dobrovnik<br />

Potomka stare trte (razstava in okrogla miza) 15.02.-16.02.<strong>2019</strong> Starše 041 427 067 Turistično društvo Starše<br />

Valentinov pohod 16.02.<strong>2019</strong> Dobrina 031 509 828 Društvo Izviri Dobrina<br />

Valentinov koncert 16.02.<strong>2019</strong> Predgrad 041 689 578 KŠD Predgrad<br />

Dan šenčurske godlje 16.02.<strong>2019</strong> Šenčur 041 564 992 Turistično društvo Šenčur<br />

Koncert Klape Zvonimir 16.02.<strong>2019</strong> Mojstrana 041 499 029 Turistično društvo Dovje-Mojstrana<br />

25. Tradicionalni VALENTINOV POHOD iz<br />

Kozjega do koče na Bohorju<br />

16.02.<strong>2019</strong> Kozje 041 901 308 Turistično društvo Kozje<br />

Valentinov koncert 17.02.<strong>2019</strong> Muta 070 863 488 Turistično društvo Muta<br />

13. Valentinov koncert 17.02.<strong>2019</strong> Razkrižje 041 878 448 TIC Razkrižje<br />

Srečanje s kurenti na Pijavi Gorici 21.02.<strong>2019</strong> Škofljica 041 611 009 Turistično društvo Škofljica<br />

Zimski pohod – Grebljica 23.02.<strong>2019</strong> Poljane 040 190 701 Turistično društvo Gorje<br />

Dsrečanje vaških godcev 23.02.<strong>2019</strong> Idrijske Krnice 041 819 735 Turistično društvo Idrijske Krnice<br />

Obisk Ptujskih kurentov 28.02.<strong>2019</strong> Trebnje 041 384 693 Turistično društvo Trebnje<br />

Pust Mozirski 28.02.<strong>2019</strong>-06.03.<strong>2019</strong> Mozirje 041 643 440 Turistično društvo Mozirje<br />

Pust v Cerknici 28.02.<strong>2019</strong>-06.03.<strong>2019</strong> Cerknica 041 397 222 Pustno društvo Cerknica<br />

Pust je pršu<br />

28.02.<strong>2019</strong>,<br />

02.03.<strong>2019</strong>-03.03.<strong>2019</strong><br />

Ilirska Bistrica 05 996 62 78 TIC Ilirska Bistrica<br />

Pustno rajanje 02.03.<strong>2019</strong> Muta 070 863 488 Turistično društvo Muta<br />

Maškarijada 02.03.<strong>2019</strong> Komenda 051 688 705 Turistično društvo Komenda<br />

66. mednarodni karneval Pust Šoštanjski 02.03.<strong>2019</strong> Šoštanj 041 776 327 Turistično olepševalno društvo Šoštanj<br />

Zimski B.O. FEjST 02.03.<strong>2019</strong> Bohinj 040 572 611 Turistično društvo Bohinj<br />

Pustna sobota 02.03.<strong>2019</strong> Središče ob Dravi 041 622 009 Turistično društvo Središče ob Dravi<br />

Pustovanje 03.03.<strong>2019</strong> Tržič 04 597 15 36 TPIC Tržič<br />

Otroško pustovanje 03.03.<strong>2019</strong> Mokronog 031 868 230 Turistično društvo Mokronog<br />

48. pustovanje 05.03.<strong>2019</strong> Postojna 05 720 16 10 Turistično društvo Postojna<br />

Pustno rajanje za otroke 05.03.<strong>2019</strong> Dobrovnik 041 349 927 Turistično društvo Dobrovnik<br />

Otroško pustno rajanje 05.03.<strong>2019</strong> Tacen 051 395 262 Turistično društvo Šmarna gora<br />

Gregorčki na reki Temnici 10.03.<strong>2019</strong> Trebnje 041 384 693 Turistično društvo Trebnje<br />

Gregorjevo 11.03.<strong>2019</strong> Komenda 051 688 705 Turistično društvo Komenda<br />

Gregorjevo 12.03.<strong>2019</strong> Kranj 04 238 04 50 Zavod za turizem in kulturo Kranj<br />

Gregorjevo 12.03.<strong>2019</strong> Tacen 051 395 262 Turistično društvo Šmarna gora<br />

Gregorjevo 15.03.<strong>2019</strong>-16.03.<strong>2019</strong> Nova Gorica 05 302 14 55 Tutistično društvo Nova Gorica<br />

Pozdrav junakov daljav<br />

(pozdrav tekmovalnih ekip za Planico)<br />

21.03.<strong>2019</strong> Planica 04 587 60 41 Turistično društvo Rateče-Planica<br />

3. <strong>Revija</strong> zmagovalcev festivalov<br />

narodno-zabavne glasbe<br />

22.03.<strong>2019</strong> Velenje 041 375 172 Turistično društvo Vinska Gora<br />

Razstava ročnih del 28.03.<strong>2019</strong>-31.03.<strong>2019</strong> Rateče 04 587 60 41 Turistično društvo Rateče-Planica<br />

10. Dan za spremembe 06.04.<strong>2019</strong> Selnica ob Dravi 051 632 310 Turistično društvo Selnica ob Dravi<br />

Razstava pirhov 06.04.<strong>2019</strong>-07.04.<strong>2019</strong> Dobrovnik 041 349 927 Turistično društvo Dobrovnik<br />

Praznik salam 07.04.<strong>2019</strong> Arnače 070 474 880 Turistično društvo Šentilj pri Velenju<br />

11. Pomlad na Grilovi domačiji 07.04.<strong>2019</strong> Lipke (Vinska Gora) 031 868 605 Društvo zeliščarjev Velenje<br />

Br'stovska koloosmica, Špargljev pohod,<br />

Br'stovska špargljada<br />

07.04.<strong>2019</strong> Brestovica pri Komnu 031 670 760 Turistično društvo Brest<br />

16. Razstava velikonočnih jedi 13.04.<strong>2019</strong>-14.04.<strong>2019</strong> Dolenjske Toplice 07 384 51 88 TIC Dolenjske Toplice<br />

Srečanje ljudskih godcev, pevk in pevcev 13.04.<strong>2019</strong> Maribor 041 409 653 Turistično humanitarno društvo Glas<br />

Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


25<br />

Potepanja<br />

Pohodniška pot okoli Julijskih Alp<br />

Gledati Triglav, hoditi okrog<br />

njega, a ne stopiti nanj<br />

Okoli Triglava – brez vzpona nanj. Okoli Julijskih Alp, ne da bi se vzpeli više. Posebnosti naravne in kulturne<br />

krajine ter stik z lokalnim prebivalstvom namesto vrhov. Počasnost, ne hitenje. To so nekatere ključne značilnosti<br />

nove, 260 kilometrov dolge pohodniške poti, ki jo je pripravilo in trasiralo Združenje Julijskih Alp in ki bo<br />

v celoti odprta predvidoma v začetku letošnje jeseni. Britanski časopis Guardian jo je pred kratkim že uvrstil<br />

na »vroči seznam« štiridesetih predlogov za počitnice v letu <strong>2019</strong>.<br />

Foto: Matevž Lenarčič/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


26<br />

Potepanja<br />

Foto: Matjaž Vidmar, arhiv LTO Kranjska Gora/www.slovenia.info<br />

Mojstrana<br />

Osrednji misterij poti je Triglav, gora in simbol. Kako ga doživljati drugače?<br />

Gledati Triglav, hoditi okrog njega, od daleč spoznavati njegove<br />

različne obraze, a hkrati ne stopiti nanj. Doživljati Triglavski narodni<br />

park in Unesco-MAB biosferno območje Julijske Alpe ter njihovo naravo<br />

peš, v miru in tempu, ki si ga določamo sami. Biti v Julijskih Alpah,<br />

a ne stopiti v njihovo visokogorje. Odkrivati skrite naravne posebnosti,<br />

ki jih ni v nobenem turističnem katalogu. Spoznavati<br />

zgodbe in legende, ki jih ni v nobeni turistični ponudbi. Najti razgledne<br />

kraje, tam obsedeti in se zazreti v neskončnost, pozabiti in se<br />

potopiti v sanje, ki jih rišejo daljna obzorja. Najti in obsedeti na krajih,<br />

primernih za meditacijo, in si vzeti čas zase. Spoznavanje in doživljanje<br />

komaj opaznih naravnih čudežev, ki nam znajo pričarati nenavadno<br />

občutje, imenovano sreča.<br />

To so temeljna izhodišča za novo pohodniško pot okoli Julijskih Alp,<br />

kot jih navajajo njeni ustvarjalci.<br />

Pohodniška pot okoli Julijskih Alp je tako povezovalna pot, ki bo<br />

omogočala spoznavanje manj znanih delov te slikovite gorske<br />

skupine s pogledi nanjo z njene robne, zunanje strani. Povezuje in<br />

združuje severno (gorenjsko) in južno (soško) stran Julijcev v skupno<br />

pot različnih krajinskih tipov. Razdeljena bo na šestnajst etap<br />

– najkrajša je dolga okoli 4,6 kilometra, najdaljša okoli 26 kilometrov.<br />

Na poti bo za blizu 9900 metrov vzponov in za približno toliko<br />

spustov.<br />

Preusmerjanje turističnega obiska<br />

Zamisel za takšno pot okoli Julijskih Alp je dolgo zorela, je povedal<br />

Klemen Langus iz Združenja Julijskih Alp in direktor Turizma Bohinj. Z<br />

njo so ustvarili odličen turistični produkt – obenem pa tudi platformo<br />

za nadaljnje povezovanje pri razvoju tega območja, ki se sooča s številnimi<br />

izzivi. Med njimi je zagotovo (pre)usmerjanje turistov z najbolj<br />

obiskanih točk na manj znane in manj obljudene; poleg tega s potjo<br />

krepijo trajnostno mobilnost, saj je predvideno, da bi pohodniki lahko<br />

premagovali dele poti z vlakom ali avtobusom; z razpršitvijo obiska<br />

spodbujajo lokalno ekonomijo na širšem območju Julijskih Alp, ki<br />

se sooča z demografskimi težavami (osip prebivalstva), našteva Klemen<br />

Langus. »V sredini pa je Triglav, simbol poti, za katerega si želimo,<br />

da bi to – simbol – spet postal, da ne bi ljudje tako trumoma hodili<br />

nanj, pri čemer je pomembno še zlasti to, kako hitro se vzpnejo nanj.«<br />

Pohodnika bodo na poti spremljale številne zgodbe tukajšnje krajine:<br />

o Triglavu, zgodovini tukajšnjih krajev, o naravovarstvu, o lokalnih<br />

prebivalcih, »na katere se pri razvoju turizma rado pozablja. A prav<br />

oni so ključni za uspešen turistični razvoj, oni so tisti, ki ustvarjajo krajino,<br />

ki ji vdahnejo dušo,« poudarja sogovornik.<br />

Šestnajst etap<br />

Etape poti so sicer naslednje: Kranjska Gora–Mojstrana; Mojstrana–<br />

Jesenice; Jesenice–Sv. Peter–Begunje; Begunje–Bled; Bled–Goreljek<br />

Foto: Nejc Pernek/www.slovenia.info<br />

Bled<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


27<br />

Bohinj<br />

(Pokljuka); Goreljek–Jereka–Stara Fužina; Stara Fužina–Bohinjska Bistrica;<br />

Bohinjska Bistrica–Vrh Bače–Podbrdo; Podbrdo–Kalarsko sedlo–Grahovo<br />

ob Bači; Grahovo ob Bači–Most na Soči; Most na Soči–<br />

Tolmin; Tolmin–Kobarid; Kobarid–Bovec; Bovec–Log pod Mangartom;<br />

Log pod Mangartom–Rabelj (Cave del Predil); Rabelj (Cave del Predil)–Kranjska<br />

Gora.<br />

Etape so zasnovane tako, da bo v krajih začetka oziroma konca etap<br />

mogoče prenočiti oziroma bodo tam tudi možnosti za okrepčilo ali<br />

nakup hrane in pijače.<br />

Pot se skorajda ne dotakne najbolj obljudenih turističnih točk, kjer je<br />

sredi poletja lahko že neznosna gneča; namesto tega pohodnika počasi<br />

vodi ne zgolj po robu Julijcev, temveč tudi po robu turističnega<br />

vrveža, skozi naselja in manj po hribih.<br />

Ključno – spoznavanje posebnosti območja<br />

Pohodniška pot okoli Julijskih Alp je namenjena tudi tistim, ki so kondicijsko<br />

manj pripravljeni, dve tretjini poti je primerne tudi za družine<br />

z otroki, je povedal Klemen Langus. Deli poti so praviloma prehodni<br />

vse leto, nekateri teže v zimskem času, kadar je seveda na poti sneg.<br />

Pri Združenju Julijskih Alp upajo, da pohodniki, ki se bodo podali na<br />

pot, te ne bodo želeli čim prej prehoditi – to tudi ni njen namen,<br />

poudarja sogovornik. »Bistvo poti je v počasnem spoznavanju tega<br />

območja, v uživanju v njem, njegovih posebnosti, zgodb, kulinarike<br />

...« Upa, da bodo pohodnike na poti sčasoma zadržali dalj časa na<br />

območju, kjer poteka, »da po njej torej ne bi samo hodili, temveč bi<br />

se tudi ustavili v kakšnem kraju na njej in v njem preživeli več dni ter<br />

odkrivali še druge zanimivosti v njem in njegovi okolici.«<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

Kriteriji za določitev trase poti<br />

Izbor privlačnih krajinskih predelov z odprtimi panoramskimi<br />

pogledi; lahke pohodniške ture, primerne za vse starostne skupine,<br />

tudi za družine z otroki, speljane iz doline v dolino ter po<br />

nezahtevnem sredogorju; brez strmih vzponov in spustov in<br />

brez zahtevnejših odsekov, zavarovanih z jeklenicami in klini;<br />

pot mora biti primerna, prehodna in orientacijsko nezahtevna<br />

tudi v dežju in megli; proč od cest z motornim prometom, razen<br />

izjemoma, kjer ni drugih alternativnih možnosti; peš po obstoječih<br />

starih poteh, stezah, planinskih in kolesarskih poteh, gozdnih<br />

in kmetijskih prometnicah (zaprtih za javni promet), skozi značilna<br />

naselja, zaselke in vaška jedra, tudi čez pašne planine in pastirska<br />

naselja ter mimo zgodovinskih krajev, kulturnih spomenikov<br />

in znamenj; vključevanje obstoječih muzejev, muzejskih<br />

zbirk in za javni obisk obnovljenih hiš; koriščenje obstoječih izobraževalnih<br />

in urejenih tematskih poti; posamezne etape poti<br />

se začnejo oziroma končajo v krajih, ki ponujajo možnosti za<br />

prenočevanje, osnovno gostinsko ponudbo in so dostopni z javnim<br />

prevozom; posamezne etape niso daljše od devet ur hoje.<br />

Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info<br />

Potepanja<br />

Kobarid<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


28<br />

Namig za izlet<br />

Foto: Zoran Horvat/TIC Slovenska Bistrica<br />

Bistriški vintgar<br />

Po sledeh bajeslovnega izročila<br />

Živa coprnija<br />

– bajke Pohorja in Istre<br />

Pred kratkim je izšel kulturno-turistični vodnik, ki predstavlja bajeslovne zgodbe Pohorja in hrvaške Istre. Izšel<br />

je v okviru čezmejnega Interregovega projekta Živa coprnija in v sodelovanju šestih partnerskih organizacij iz<br />

Slovenije in Hrvaške na področjih znanosti, turizma, umetnosti in kulture.<br />

Pohorje in hrvaška Istra sta razviti turistični destinaciji, kjer pa se obisk<br />

večinoma zgošča v uveljavljenih središčih – na Pohorju tam, kjer je na<br />

voljo športna infrastruktura (še zlasti na Mariborskem Pohorju), v Istri<br />

na obali. Poleg tega sta obe destinaciji izrazito sezonski; zunaj poletja<br />

sta skromnejša tako ponudba kot obisk. Projekt Živa coprnija, ki se je<br />

začel sredi leta 2017 in se končal lansko jesen, je tako zajel njuni zaledni<br />

območji, Bistriško Pohorje in Osrednjo Istro, obe s precejšnjim<br />

potencialom, da obiskovalce, ki v regijo že prihajajo, pritegneta z inovativnimi<br />

vsebinami, s čimer bi omogočili tudi razpršitev obiska na<br />

vse območje in razbremenitev najbolj obleganih destinacij, so ob<br />

začetku projekta zapisali pri Razvojno-informacijskem centru Slovenska<br />

Bistrica, ki je bil nosilec projekta.<br />

Bistriško Pohorje in Osrednja Istra imata bogato naravno in kulturno<br />

dediščino, povezuje pa ju tudi edinstvena bajeslovna dediščina. Tako<br />

je bil glavni cilj projekta zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega<br />

izročila Pohorja in Istre, da bi izboljšali prepoznavnost manj znanih<br />

delov teh območij in ustvarili priložnosti za njun razvoj – z oblikovanjem<br />

čezmejnega kulturno-turističnega proizvoda Živa coprnija –<br />

bajke Pohorja in Istre. Ta ponuja inovativen način doživljanja območij<br />

naravne in kulturne dediščine z zgodbami.<br />

Pri projektu so sodelovali še Znanstvenoraziskovalni center Slovenske<br />

akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), založba Beletrina,<br />

Etnografski muzej Istre iz Pazina, Združenje Val kulture iz Zagreba in<br />

Občina Pićan. Pisateljsko obdelavo zgodb oziroma vodnika so zaupali<br />

Dušanu Šarotarju, ilustracije pa Tini Dobrajc.<br />

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pri projektu Živa<br />

coprnija/Živa štrigarija pristojen za zbiranje pripovednega izročila v<br />

Sloveniji. Najstarejša objavljena zgodba z Bistriškega Pohorja, denimo,<br />

je bila, kot so zapisali na spletni strani ZRC SAZU, objavljena leta<br />

1864 v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Objavil jo je Lovro Stepišnik,<br />

posestnik, mlinar in prvi slovenski potujoči knjižničar, ki je živel<br />

na Zgornji Ložnici. Takole se začne: »Živele so v starih časih v votlinah<br />

pohorskih gor rojenice ali divje žene.« Ali zgodba o Ančnikovem gradišču:<br />

»Ančnikovo gradišče ima svoje moči, nedostopnost. Pravijo, da<br />

so na nedostopni previsni skali, na jugovzhodni strani, ljudje opažali<br />

železna vrata, za katerimi naj bi bil hodnik. Notri naj bi bila kača, ki<br />

čuva Ančnikove zaklade: zlatnino, zaboj zlatnikov, ki jih je nekdo tam<br />

od strahu pustil. Ta zaklad je še danes tam.«<br />

V Istri so ljudsko pripovedništvo raziskovali v Etnografskem muzeju<br />

Istre. Pri populariziranju nesnovne kulturne dediščine pa je sicer zelo<br />

dejavna občina Pićan, mestece na vzhodu istrskega polotoka, kjer<br />

vsako leto poteka festival pripovedništva LegendFest.<br />

L. L.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


29<br />

Namig za izlet<br />

Belokranjski Krasinec<br />

Dopustniško udobje<br />

v naravi<br />

Za marsikaterega Slovenca je Bela krajina neznana deželica med Gorjanci in Kolpo. Modrooka lepotica je<br />

mejna reka, a pomembnejše od tega je, da je čista, primerna za kopanje, saj se poleti segreje do 27 stopinj<br />

Celzija in več. Bogata je z ribami, ne preveč divja v pravšnji meri izziva čolnarje, njeno obrežje, na katerem je<br />

več urejenih kampov, pa vabi na dopust. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji hoje, kolesarji, pokuševalci dobre<br />

vinske kapljice in drugih belokranjskih kulinaričnih posebnosti.<br />

Glamping Kolpa Resort na Krasincu je streljaj od Podzemlja, nekaj kilometrov<br />

oddaljen od srednjeveške Metlike in Črnomlja, ki se ponaša<br />

z vsakoletnim jurjevanjem, najstarejšim folklornim festivalom v Sloveniji.<br />

Obiskovalcem ponuja tri nadstandardno opremljene glamping<br />

šotore, sedem lesenih glamping hišk z majhno kuhinjsko nišo,<br />

klimatsko napravo in posteljnino. V šotorih so še zasebna ogrevana<br />

kopalnica s straniščem, stilska kuhinja in prostoren dnevni prostor.<br />

Zunaj pa so urejene gredice z zelenjavo, sadnim grmičevjem, gostom<br />

je na voljo odprto kurišče za preživljanje skupnih večerov, bralni kotiček<br />

pod krošnjami dreves, mini bar in pokrit družabni prostor.<br />

V neposredni bližini je športno letališče Prilozje, v Metliki sta Belokranjski<br />

muzej in Slovenski gasilski muzej, številni vinarji pripravijo<br />

pokušnje po želji, še zlasti pa je treba poudariti naslednje: na Krasincu<br />

lahko v miru opazujemo bele štorklje, lisice, srne, sove, netopirje, kačje<br />

pastirje ...<br />

Glamping Kolpa Resort je za zdaj odprt od maja do septembra, razmišljajo<br />

pa o podaljšanju ponudbe v spomladanske in jesenske mesece.<br />

Največ gostov prihaja iz tujine, čedalje več pa je tudi Slovencev.<br />

<br />

Toni Gašperič<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


30<br />

Kulinarični kotiček<br />

Irena Jenko<br />

Sirarnica Rožnik<br />

Okus tradicije v prestolnici<br />

Če je mleko odlično, bodo takšni tudi izdelki iz njega. Še zlasti, če je njihova pridelava takšna, ki dopusti<br />

času, da opravi svoje delo, brez naglice. Tako razmišljajo in delajo v Sirarnici Rožnik, ki domuje na kmetiji<br />

s tristoletno tradicijo, tudi pridelave mleka in mlečnih izdelkov, v ljubljanskem Podutiku. Z nje se odpira<br />

lep pogled na bližnji Rožnik – od tod deloma ime sirarnice; deloma pa zavoljo rožic, ki cvetijo na njihovih<br />

travnikih in ki so del krme za njihove živali.<br />

Na kmetiji pridelujejo zelo širok nabor izdelkov: poleg surovega in<br />

(po želji) pasteriziranega mleka pridelujejo sveže in kuhano maslo<br />

(ghee), skuto, tudi albuminsko, jogurte, tekoče, čvrste in na grški način,<br />

kefir, sladko in kislo smetano ter več vrst sirov – mladi sir, zorjenega,<br />

od enega meseca do pol leta, sir s plesnijo, sir za peko in sezonsko<br />

kajmak. Mleko je tudi vanilijevo, čokoladno in z okusom ledene kave;<br />

skuta in jogurt sta tudi v sadnih različicah, pri čemer zagotavljajo čim<br />

večji delež kakovostnega sadja in čim manjši delež sladkorja, razlaga<br />

Irena Jenko iz Sirarnice Rožnik. Tudi pri drugih dodatkih so pozorni na<br />

to, da je osnovna sestavina prevladujoča in da je sestavin na splošno<br />

čim manj.<br />

Družinska zgodba<br />

Sirarnica Rožnik je družinska zgodba, ki se je začela pred več sto leti<br />

in ki jo zdaj nadaljujejo zakonca Irena in Jani Jenko ter njuni otroci,<br />

hčeri Monika in Kristina ter sin Gašper; pred nekaj leti se jim je pridružil<br />

še Monikin mož Jože. Irena Jenko rada pove, da živijo v sožitju z<br />

živalmi (imajo kakih petdeset krav in nekaj podmladka), tako rekoč<br />

pod skupno streho. Skrb zanje je za vso družino izjemno pomembna.<br />

Domača krma za živali<br />

Hrano za živali pridelujejo sami, kolikor je to le mogoče. Trava, mrva,<br />

košnja, koruza in druga žita, stročnice, kot je denimo grah za zagotavljanje<br />

beljakovin v mleku, pa različne vrste detelje v košnji, ki so tudi<br />

odličen vir »zelenih beljakovin« – vse to je del prehrane živali.<br />

Območja, kjer so njihove obdelovalne površine, spadajo v mrežo zavarovanih<br />

območij (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter<br />

Ljubljansko barje – območje Nature 2000), deloma so na vodovarstvenem<br />

območju (Stegne). Zemljo obdelujejo na kar se da okolju<br />

prijazen način. Gnojijo jo s fermentirano gnojevko, ki spodbuja živost<br />

zemlje; tako je v njej, denimo, precej deževnikov, ki izboljšujejo njeno<br />

rodovitnost. Uporabljajo metodo kolobarjenja, tradicionalni način<br />

kmetovanja, pri katerem določeno vrsto vsako leto pridelujejo na<br />

drugem delu obdelovalne površine. Uporabljajo preparate biodinamičnega<br />

– sonaravnega kmetovanja. Težave krav odpravljajo z naravnimi<br />

in homeopatskimi pripravki ter čaji.<br />

Zvesti tradiciji<br />

Zvesti so tradiciji, a obenem dosledno sledijo sodobnosti in novostim,<br />

ki jih ta prinaša za izboljševanje kakovosti izdelkov. Irena Jenko<br />

se je tako konec januarja mudila v Franciji, kamor je znova šla na izobraževanje<br />

o pridelavi mlečnih izdelkov; tudi sicer se nenehno izobražuje,<br />

v Sloveniji in tujini. Po francoski metodologiji tako, denimo,<br />

nanašajo na sire plesni, ki pomagajo pri encimskem zorenju in razvoju<br />

teksture sira, ki tako dobi mehkobo in značilna okus in aromo. Sicer<br />

se pri pridelavi izdelkov izogibajo priganjanju časa in različnim »spodbudam«,<br />

ki bi pohitrili proces pridelave. Čas ustvarja najboljše okuse<br />

in arome, pravi sogovornica.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


31<br />

Kulinarični kotiček<br />

Znak kakovosti za surovo maslo<br />

In kako se vsa ta skrb, od skrbi za živali do spoštovanja tradicije pri<br />

pridelavi izdelkov, odraža v kakovosti tega, kar ponujajo? Izdelki so<br />

polnega, močnejšega okusa, so hranljivi, napolnijo z energijo in na<br />

splošno ugodno vplivajo na počutje, še zlasti na prebavni sistem, ki je<br />

eden temeljev našega zdravja, poudarja Irena Jenko.<br />

Za svoje izdelke so doslej prejeli že več deset nagrad – zlata, srebrna<br />

in bronasta priznanja na ocenjevanjih Dobrot slovenskih kmetij. Njihovo<br />

surovo maslo ima s tremi zaporednimi zlatimi priznanji tudi znak<br />

kakovosti.<br />

<br />

Besedilo in foto: Mateja Gruden<br />

Bohinjska mal’ca<br />

Ni dneva v planinah brez<br />

klobase, sira in česna<br />

V Bohinju je navada, da dan v planinah ne sme miniti brez klobase, sira in stroka česna. Nekoč so ljudje malico<br />

nosili s seboj v lesenih šatuljah ali dežah. Med potjo so se odpočili na kakem štoru, s pipcem odrezali velik kos<br />

kruha, nekaj »kolesc« klobase in malo sira. Česen pa za povrhu, da se maščoba ne bi preveč »prijela«.<br />

Bohinjska mal’ca, spominek, s katerim TD Bohinj obuja spomin na to<br />

staro bohinjsko navado, je lani prejela zlato priznanje na področju<br />

kulinarike v okviru prvega natečaja TZS za izbor kulinaričnih in gastronomskih<br />

spominkov. Sodobno mal’co sicer sestavljajo klobasa, zaseka,<br />

česen in sir ter deščica za podlago, karirast prt in palica. Bohinjska<br />

klobasa in zaseka sta izdelka Loških mesnin (prva ima tudi certifikat<br />

Bohinjsko), Bohinjski sir pridelujejo v Bohinjski sirarni, česen pa prideluje<br />

Karolina Bremec Odar v Studorju (oba izdelka imata certifikat<br />

Bohinjsko).<br />

»Ta prava« bohinjska suha klobasa je narejena iz kakovostne surovine<br />

po tradicionalnem receptu, ki je skrbno varovana skrivnost. Prvovrsten<br />

okus ji dajeta zorenje na alpskem zraku in dimljenje v prekajevalnici<br />

na bukova drva iz bohinjskih gozdov.<br />

Bohinjski sir, posebna vrsta ementalskega sira, je znan po velikih luknjah.<br />

Hlebec sira je težak okoli petdeset kilogramov in ima premer<br />

šestdeset centimetrov. Odlikujeta ga visoka kakovost in aromatičen<br />

okus, ki spominja na okus orehov. Sir je narejen iz surovega mleka<br />

bohinjskih krav in ročno negovan. Postopek izdelave sira združuje<br />

tradicijo, znanje in več kot stoletno izkušnjo sirarjenja.<br />

Česen pridelajo na njivi pod vasjo Studor v Bohinju. Zaradi alpskega<br />

podnebja ima blag okus. Sadijo ga jeseni, spomladi ga ročno oplevejo,<br />

nato pa zori do konca poletja, ko ga poberejo in sušijo.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: TD Bohinj<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


32<br />

Zeleni zgledi<br />

Foto: Luka Dakskobler<br />

Gorazd Trušnovec med čebelarjenjem na strehi ene ljubljanskih bank<br />

Gorazd Trušnovec, predsednik društva Urbani čebelar<br />

Med z ljubljanskih streh<br />

(in balkonov)<br />

Čebela je bila beseda leta 2018 po izboru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v tretji<br />

akciji Beseda leta. Ob tej priložnosti – in glede na čedalje večji pomen čebel, čebelarjenja in medu<br />

tudi v slovenskem turizmu – smo se pogovarjali z Gorazdom Trušnovcem, predsednikom ljubljanskega<br />

društva Urbani čebelar, ki prav v tem mesecu (<strong>februar</strong>ja) praznuje petletnico delovanja.<br />

Gorazd Trušnovec, sicer publicist, filmski kritik in scenarist, se je za<br />

čebelarjenje navdušil pred dobrim desetletjem. V Ljubljani, kjer živi, je<br />

začel pogrešati tesnejši in pogostejši stik z naravo, ki ga je bil vajen v<br />

otroštvu; odraščal je na robu Trnovskega gozda, ki je bil njegovo najljubše<br />

igrišče. Obenem je iz otroštva nepričakovano priplaval vonj po<br />

čebelah in medu; stric Gorazdovega očeta je bil čebelar in po hiši<br />

Gorazdove none, kjer je točil med, se je razlegal vonj po njem ... Vse to<br />

ga je spodbudilo, pripoveduje, da je segel po literaturi o čebelarjenju,<br />

začel je spremljati, kaj se dogaja na tem področju, navezal je stik s<br />

Francem Petrovčičem, pionirjem urbanega čebelarjenja v Sloveniji, ki<br />

je pred slabim desetletjem začel čebelariti na strehi Cankarjevega<br />

doma, »in odtlej ni bilo več poti nazaj«, se nasmehne. Čebelariti je<br />

začel z dvema panjema na balkonu domače večstanovanjske hiše v<br />

Ljubljani in več kot uspešno sklenil prvo čebelarsko leto: natočil je<br />

dvajset kilogramov medu.<br />

Leta 2014 je s somišljeniki ustanovil društvo Urbani čebelar, ki si prizadeva<br />

za promocijo in uveljavitev mestnega čebelarstva. Zdaj ima<br />

nekaj več kot štirideset članov, bodisi aktivnih mestnih čebelarjev<br />

bodisi podpornikov društva.<br />

Najemi panj<br />

Panja, s katerima je začel čebelariti, sta bila za novopečenega čebelarja<br />

kmalu premalo, a za več doma ni bilo prostora. Zato se je<br />

Gorazd začel ozirati za priložnostmi čebelarjenja še kje drugje.<br />

Prva se je pokazala v obliki strehe Španskih borcev v Mostah. »Tod<br />

sem pridelal zelo kakovosten gozdni med, že prvo leto sem prejel<br />

nagrado zanj. Zdi se kar malce nenavadno, da sredi naselja stanovanjskih<br />

blokov pridelaš tak med,« pravi sogovornik, »a čebele od<br />

tod letijo na bližnji Golovec, kjer je paša zelo bogata. Kako različen<br />

med pridelaš na različnih območjih Ljubljane! Za Bežigradom, kjer<br />

živim, večinoma pridelam cvetličnega, saj je tod precej sadovnjakov<br />

in vrtov. Med, ki ga pridelam na strehi Hotela Park v središču<br />

mesta, pa je harmonična mešanica gozdnega in cvetličnega; od<br />

tod čebele letijo na pašo na Grajski grič, Golovec in park Tivoli ter<br />

Rožnik. Njihova paša je tako bogata, da smo prvima panjema<br />

kmalu dodali še dva.«<br />

Gorazd zdaj čebelari na petnajstih lokacijah v Ljubljani – v okviru storitve<br />

Najemi panj, ki se je je domislil v želji, da bi lahko čim več čebelaril.<br />

Stranke mu zagotovijo lokacijo, on jim zagotovi panje in čebele<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


ter domač med. Čebelari pa v klasičnih slovenskih (AŽ) in nakladnih<br />

(LR) panjih.<br />

Zoper pomisleke z analizami in nagradami<br />

Prvi pomislek glede urbanega čebelarjenja je bržkone ta, da okolje, v<br />

katerem se pasejo čebele, ni med najbolj čistimi, kar zadeva ozračje<br />

– in posledično je dvomljiva tudi kakovost njihovega medu. Kako urbani<br />

čebelarji zavračajo takšne pomisleke? »Najlaže in najbolj učinkovito<br />

lahko takšne predsodke ovržemo z analizami medu in nagradami,<br />

ki jih prejemamo zanj. Ko je Mestna občina Ljubljana kandidirala<br />

za naslov Zelena prestolnica Evrope 2016, je bila del prijave tudi temeljita<br />

analiza mestnega medu v tujini. V njem ni bilo sledi ničesar,<br />

kar bi lahko bilo škodljivo. Pa tudi sicer naš med nenehno pošiljamo<br />

na analize, ocenjevanja. Tako lahko dokažemo, da je resnično kakovosten,«<br />

razlaga Gorazd, čigar med uporablja v svoji kuhinji eden najuglednejših<br />

slovenskih šefov, Janez Bratovž. O Gorazdu in njegovem<br />

čebelarjenju je tako mogoče brati tudi v novi knjigi Janez Bratovž<br />

avtorja Noaha Charneyja, s katero se je kuharski mojster poklonil dobaviteljem<br />

sestavin, ki jih uporablja v svoji kuhinji.<br />

A urbano čebelarjenje, za katerega se zdi, da je postalo »moda« v zadnjih<br />

letih, še zdaleč ni novodobna domislica; tradicija čebelarjenja v<br />

Ljubljani in njeni okolici, denimo, zagotovo sega že več stoletij nazaj.<br />

Arhitekt Jože Plečnik, predvojno Učiteljišče in številne meščanske<br />

družine so imeli na svojih vrtovih čebelnjake. Na območju ljubljanske<br />

občine pa po podatkih MOL deluje tri odstotke vseh slovenskih čebelarjev,<br />

ki imajo več kot 4500 panjev.<br />

Čebela je znak zdravega okolja<br />

Očitno navdušenje širše slovenske populacije nad čebelami, tudi glede<br />

na to, da je čebela postala beseda leta 2018, si urbani čebelar razlaga<br />

z zgodovino, v kateri so naši slovenski predniki živeli bolj kot ne<br />

na podeželju, v manjših samooskrbnih skupnostih, ki so čebele potrebovale<br />

za okusnejše sadje in več sadja ter drugih pridelkov ter za<br />

sladilo. »Mislim, da imamo naklonjenost do čebel v krvi, da se je ta<br />

ohranila skozi generacije, vse doslej, četudi zdaj večinoma živimo v<br />

urbanih okoljih. Nismo še pozabili njihovega pomena za naše prednike,«<br />

razmišlja Gorazd.<br />

Poleg tega je ozaveščenost ljudi o pomenu in pomembnosti čebel<br />

čedalje večja, ugotavlja. »Čebele so se znašle v precepu med napačnimi<br />

preteklimi okoljskimi dejanji in pravo potjo za prihodnost. Čebele<br />

so znak zdravega okolja. Skrb zanje pa je po mojem mnenju simbol<br />

širšega zavedanja o tem, kako pomembno je življenje v zdravem okolju.<br />

Slovenija je še vedno razmeroma neonesnažena in to je dediščina,<br />

ki jo moramo ohranjati za zanamce.«<br />

In kako se to odraža v razmerah v slovenskem čebelarstvu? »Slovenski<br />

med je zelo kakovosten, je pa treba narediti še korak naprej – v<br />

smeri ekološkega, sonaravnega čebelarjenja, čim manj agresivnega<br />

do čebel. V Sloveniji nikoli ne bomo konkurenčni s količino medu, ker<br />

za to nimamo zmogljivosti; Kalifornija, recimo, ima plantaže mandljevcev,<br />

ki so velike za skoraj polovico Slovenije, kar pomeni na tisoče<br />

ton medu. A mi smo butični. To je naša prednost, s katero bi lahko<br />

tudi dosegali višje cene medu, če bi se kupci zavedali, da to ni industrijska<br />

pridelava, temveč delo, v katero je vložena precejšnja skrb.«<br />

Zanimanje za nakup domačega, slovenskega medu, je med slovenskimi<br />

kupci čedalje večje, ugotavlja Gorazd, so pa kupci tudi čedalje<br />

zahtevnejši, čedalje več jih želi vpogledati v čebelarske evidence.<br />

»Seveda pa je najbolje, da čebelarja poznaš; to je dejavnost, kjer je<br />

zaupanje izjemno pomembno.«<br />

Turisti, čebelarji prostovoljci<br />

Zima je za čebele čas počitka. Še kakšen mesec, morebiti manj, in sezona<br />

čebelarjenja se bo počasi začela. Gorazd pa v novem letu razmišlja<br />

tudi o novem izzivu: »O učenju o čebelarjenju na podlagi prostovoljstva.<br />

To bi bila tudi inovativna turistična ponudba za tiste, ki bi si želeli<br />

doživeti Slovenijo oziroma Ljubljano na malce drugačen način!«<br />

<br />

»Društvo Urbani čebelar si prizadeva za naslednje cilje: povečanje<br />

števila urbanih čebelarjev in števila čebeljih družin v okviru mestnega<br />

okolja ob upoštevanju nosilne sposobnosti prostora za to dejavnost;<br />

izboljšanje informiranja javnosti o urbanem čebelarjenju, njegovem<br />

obstoju in delovanju ter možnostih za njegov razvoj v<br />

Sloveniji in širše; izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji<br />

oziroma njihovo pomlajevanje; strokovna uveljavitev urbanega<br />

čebelarjenja v najširšem pomenu (od promoviranja dobre prakse v<br />

skladu z veterinarskimi in higienskimi smernicami, ki se dotikajo čebelarstva<br />

na splošno, do akademske oziroma znanstvene raziskovalne<br />

ravni); izboljšanje razmer za urbano čebelarjenje v mestnem<br />

okolju Ljubljane in drugih večjih mestnih središčih Slovenije ter tudi<br />

zunaj njenih meja; izboljševanje zdravstvenega stanja slovenskih<br />

čebel in skrb za pasemsko čistost avtohtone kranjske sivke; povečanje<br />

količine medovitih rastlin in dreves v urbanih okoljih; izboljšanje<br />

stopnje domače samopreskrbe z medom in čebeljimi izdelki; povezovanje<br />

urbanega čebelarjenja z drugimi panogami, ki si prizadevajo<br />

za izboljšanje kakovostne ravni življenja v mestih.« (Povzeto po<br />

opisu na spletni strani Urbani čebelar.)<br />

Mateja Gruden<br />

33<br />

Zeleni zgledi<br />

Zelena Ljubljana ponuja čebelam bogato in raznoliko pašo.<br />

Foto: Miran Kambič/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


34<br />

Trendi<br />

Foto: arhiv ZTKK<br />

Pred Prešernovim spominskim muzejem<br />

Obogatena resničnost v Kranju<br />

Ko nas v muzej povabi<br />

sam France Prešeren<br />

»Dobrodošli v Kranju. Kranjčani smo ponosni na bogato mestno zgodovino in delček te lahko doživite<br />

z nami s pomočjo sodobnih tehnologij. Skozi obogateno resničnost pokukajte v preteklost in<br />

postanite del starih kranjskih zgodb. Uživajte v našem mestu!« Na potep po Kranju nas takole vabi<br />

– France Prešeren, ki nenadoma vznikne sredi stare fotografije Kranja; z glasom in stasom! Sicer v<br />

občutno pomanjšani različici; to določa velikost zaslona našega pametnega telefona ali tabličnega<br />

računalnika, ki sta ključna za doživetje Kranja s pomočjo obogatene resničnosti (angl.: augumented<br />

reality – AR). Aplikacija AR Kranj tako prepleta resničen in virtualen svet za zanimivejše doživetje<br />

mesta v preteklih stoletjih.<br />

»Z obogateno resničnostjo se obiskovalec laže vživi v mesto in se<br />

zato bolj poglobi vanj, doživi ga na drugačen način, ki se trdneje zasidra<br />

v spomin,« meni Kristina Sever z Zavoda za turizem in kulturo<br />

Kranj, ki ponuja doživetje AR Kranj. Ključna prednost takšnega doživetja<br />

mesta je, da oživlja koščke preteklosti Kranja z glasbo, filmčki,<br />

poustvari že izginulo dediščino, še zlasti pa »oživi« največjega slovenskega<br />

pesnika.<br />

Šest točk, šest obogatenih resničnosti<br />

Aplikacija povede obiskovalca po šestih izbranih točkah v starem<br />

Kranju, povezanih z zgodovino Kranja. Te so označene na zemljevidu<br />

na zgibanki AR Kranj – in na zemljevidu aplikacije, ki jo je<br />

treba (brezplačno) naložiti na svoj pametni telefon ali tablični računalnik.<br />

Prva točka je TIC Kranj, kjer obiskovalec preizkusi aplikacijo. TIC poišče<br />

na zemljevidu v aplikaciji (Kranjska hiša), jo odpre in pritisne gumb<br />

ar+, telefon ali tablico pa usmeri na staro fotografijo Kranja v zgibanki.<br />

S tem »prikliče« Franceta Prešerna, ki sredi fotografije pove uvodne<br />

besede. Ob gumbu ar+ je še gumb i; če pritisnemo nanj, se nam na<br />

zaslonu izpišejo ključne informacije o TIC. Na enak način so zasnovane<br />

preostale točke: gumb ar+ ponese v virtualni svet, gumb i postreže<br />

z dodatnimi informacijami o točki, kjer se nahajamo. »Doživetje je<br />

seveda še bogatejše, če se obiskovalci odpravijo po mestu v spremstvu<br />

vodnika; ta jim pove še več o posameznih točkah in Kranju,«<br />

pove sogovornica; sicer se lahko z aplikacijo AR Kranj po mestu sprehodimo<br />

tudi sami.<br />

Najlepše povabilo v Prešernov spominski muzej<br />

S Kristino Sever se odpraviva do preostalih točk v starem Kranju. Druga<br />

je pred vhodom v Prešernov spominski muzej. Na tleh je plošča, v<br />

katero potem, ko smo na zemljevidu na zaslonu poiskali lokacijo,<br />

usmerimo svojo mobilno napravo.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


35<br />

Trendi<br />

Pred Prešernovim spominskim muzejem<br />

In na Glavnem trgu spet stoji – pranger!<br />

»Pozdravljen, postoj! Moje ime je doktor France Prešeren. No, nekoč sem živel<br />

v tej hiši, ki je danes muzej, posvečen mojemu življenju in delu. Moji rojaki so<br />

me namreč imenovali za največjega pesnika in po meni poimenovali številne<br />

vrtce, šole, gimnazije, društva, pa tudi trge in ulice, med drugim tudi to, na<br />

kateri stojimo. Preden pa se odpraviš naprej, te vabim še na ogled moje hiše.«<br />

France Prešeren je v tej hiši bival od leta 1846 do leta 1849; spominski<br />

muzej je urejen v prvem nadstropju – s pesnikovimi deli v izvirniku in<br />

dragocenimi zgodnjimi tiski ter sobo, opremljeno s pohištvom iz Prešernovega<br />

časa. Pritličje je namenjeno kulturnim dogodkom.<br />

Sredi trga spet stoji sramotilni steber<br />

Zemljevid nas povede nazaj proti Glavnemu trgu, kjer je naslednja<br />

točka: plošča na tleh, ki nas spominja na to, da je tukaj nekoč stal<br />

sramotilni steber, pranger. Ta se nenadoma prikaže pred nami, na zaslonu;<br />

visok je bil okoli dva metra, imel je značilno kapo in stal je na<br />

kamnitem podstavku. Na steber je bil pritrjen železen okov, na katerega<br />

so ob nedeljah ali praznikih priklenili kaznjence. (Zdaj se lahko<br />

nanj »priklenemo« tudi sami – in fotografiramo, seveda.) Pranger so<br />

na osrednjem trgu v Kranju, kjer se je zbiralo največ ljudi, postavili v<br />

13. stoletju. Način kaznovanja na sramotilnih stebrih pa se je ohranil<br />

do 17. stoletja.<br />

Kakšen je bil utrip starega Kranja?<br />

Naslednja točka je obokan podhod – Pavšlerjeva hiša, ki je nastala<br />

verjetno v 16. stoletju s povezovanjem dveh ali treh starejših stavb s<br />

slikovitim arkadnim hodnikom, na Glavnem trgu. Zdaj je v njej Galerija<br />

Prešernovih nagrajencev. AR Kranj nam na tej točki predvaja kratek<br />

filmček z glasbo, ki prikazuje utrip Kranja na začetku 20. stoletja.<br />

Od mestnih grbov do spomenika gotskega stavbarstva<br />

Nasproti podhoda je Mestna hiša, kjer se obiskovalec seznani z<br />

zgodovino mestnih grbov, zadnja, šesta točka, pa je cerkev sv.<br />

Kancijana iz 15. stoletja, najpomembnejša stavba v mestni veduti<br />

in eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na<br />

Slovenskem, vzor številnim pozneje zgrajenim cerkvam. Z aplikacijo<br />

vstopimo v cerkev, ne da bi tudi fizično vstopili vanjo; ob<br />

spremljavi cerkvene glasbe se nam odkrije njena notranjost. (Sicer<br />

lahko zatem tudi resnično vstopimo v cerkev – a brez glasbene<br />

spremljave!)<br />

O obogateni resničnosti<br />

Aplikacija AR Kranj je v turistični ponudbi od začetka leta 2017. Najbolj<br />

navdušuje mlade, ki so vešči sodobnih tehnologij, a tudi starejši<br />

jo radi preizkusijo, še najbolj iz radovednosti, pove Kristina Sever.<br />

Obogatena resničnost je sicer tehnologija, ki nam z dodatnimi informacijami<br />

nadgradi sliko resničnega sveta. To doseže s pomočjo računalniško<br />

generiranih, virtualnih učinkov (slike, zvoka ali besedila). Je<br />

interaktivna izkušnja v resničnem okolju, kjer so predmeti v njem<br />

obogateni z računalniško generiranimi informacijami. Ključna vrednost<br />

obogatene resničnosti je, da dele digitalnega sveta, ki jih vnaša<br />

v resnični svet, tudi dojemamo kot del resničnega sveta.<br />

<br />

Besedilo in foto: Mateja Gruden<br />

Filmček o utripu v Kranju vnazačetku 20. stoletja<br />

Kranjski grbi od 12. stoletja do zdaj<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


36<br />

Inovativno<br />

Luknja v prihodnost<br />

Novomedijske vsebine turističnih Trbovelj<br />

Virtualno doživetje<br />

tradicije rudarstva<br />

Virtualni poligon Luknja v prihodnost pomeni kvantni skok v vsebinski nadgradnji in tehnični opremljenosti<br />

virtualne platforme, ki jo razvijajo v Delavskem domu Trbovlje. Prvi sklop vsebuje Virtualni muzej<br />

rudarstva 4. dritl, drugi sklop so odprli z Virtualnim poligonom Luknja v prihodnost, pripravljajo pa tudi<br />

postavitev multidisciplinarne virtualne izkušnje Pobeg iz rudnika. Tako zaokrožajo sklop novomedijskih<br />

predstavitev tehniške, socialne in kulturne dediščine Trbovelj.<br />

Virtualni poligon Luknja v prihodnost<br />

Virtualni poligon Luknja v prihodnost je navdušujoč novomedijski<br />

prehod iz globin trboveljske jame v neskončnost vesolja. Z novimi<br />

vizualnimi senzacijami, ki so na ogled, v Delavskem domu Trbovlje na<br />

inovativen način povezujejo 250-letno tradicijo rudarjenja z vsem tistim,<br />

kar se v Trbovljah, novomedijskem mestu, dogaja zdaj, od merilnih<br />

naprav za Nasine raketoplane do virtualnih rešitev simulatorjev<br />

letenja. Novi poligon popelje obiskovalca na pot v prihodnost, kjer se<br />

odpirajo nova in nova obzorja, polna neslutenih možnosti razvoja in<br />

delovanja.<br />

Virtualni poligon so prvič predstavili na mednarodnem festivalu novomedijske<br />

kulture Speculum Artium (Delavski dom Trbovlje, od 13.<br />

do 15. septembra 2018), kjer si ga je ogledalo več tisoč ljudi. Po festivalu<br />

in uspešni predstavitvi poligona pa je celotna postavitev stalno<br />

nameščena poleg 4. dritla. Obiskovalci lahko Luknjo v prihodnost<br />

obiščejo v okviru obiska virtualnega muzeja rudarstva ali samostojno,<br />

doživetje pa bodo nenehno nadgrajevali z novimi tehnologijami.<br />

Luknja v prihodnost je zasnovana z novimi tehnologijami (VR, AR, hologrami<br />

...), ki se vsebinsko navezujejo na rudarsko tradicijo Trbovelj<br />

(tehniška, socialna in kulturna dediščina) in so predstavljene v virtualnem<br />

okolju v interakciji z obiskovalci. Tako je v Trbovljah zaživel nov<br />

turistični produkt, ki se vključuje v že obstoječo ponudbo, ki Trbovlje<br />

Nove tehnologije se vsebinsko navezujejo na rudarsko<br />

tradicijo Trbovelj<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


37<br />

Inovativno<br />

Virtualni muzej rudarstva 4. dritl<br />

Muzej obiskuje čedalje več ljudi<br />

Trbovlje so bile nekdaj rudarsko mesto, a zdaj še zdaleč niso več<br />

črne in sajaste. Dolina je zelena, polna naravnih lepot in posebnosti,<br />

ki jih ni mogoče videti nikjer drugod. Trbovlje, nekoč črna<br />

dolina, so zdaj kraj z veliko zelenja, cvetja in sonca. Zasavje pa v<br />

svojih nedrjih skriva še številne neodkrite bisere.<br />

turistom predstavi kot mesto z bogato tradicijo, usmerjeno v prihodnost.<br />

Z Virtualnim poligonom Luknja v prihodnost se nadaljuje uveljavljanje<br />

Trbovelj kot nove turistične destinacije v Sloveniji in krepi<br />

prepoznavnost kraja ter regije v Sloveniji in tujini.<br />

Virtualni muzej rudarstva<br />

Virtualni muzej rudarstva 4. dritl, projekt, ki deluje v okviru Delavskega<br />

doma Trbovlje, povezuje življenje rudarjev in industrijsko zgodovino<br />

mesta s pomočjo novih tehnologij. Odprli so ga junija leta 2017.<br />

Odtlej s svojo edinstvenostjo privablja ljudi iz vse Slovenije, dober<br />

glas pa se je razširil tudi v druge države, zato redno gosti tudi tuje<br />

obiskovalce.<br />

Ko se gostje sprehajajo skozi virtualni muzej rudarstva, si lahko ogledajo<br />

pristno rudarsko opremo in dobijo občutek, kot da bi bili resnično<br />

v jami. Vsi materiali in orodja so avtentični, nekateri dobesedno<br />

pripeljani iz jame. Originalno leseno rudniško podporje so pomagali<br />

postaviti upokojeni rudarji iz društva za ohranjanje rudarske dediščine<br />

Perkmandeljc, ki so s svojim delom dosegli popolnoma stvaren<br />

vtis rudniške preteklosti.<br />

Namen muzeja 4. dritl je poleg ohranjanja industrijske kulturne dediščine<br />

z novomedijskimi orodji tudi izvajanje različnih programov izobraževanja,<br />

virtualni ogledi resničnih rudniških rovov ter druge rudarske<br />

opreme. V muzeju je prikazano tudi socialno življenje, ta<br />

avtohtona trboveljska subkultura, na vseh področjih, od kulinarike,<br />

glasbe, bivalnih posebnosti, samosvoje govorice ter še kaj.<br />

Obiskovalci, domači in tuji, so presenečeni, kako posrečen spoj realnosti<br />

in navidezne resničnosti (VR) utemeljuje zgodovino ter spregovori<br />

o njej na zanimiv in inovativen način.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: arhiv Delavskega doma Trbovlje<br />

Virtualne vsebine si je mogoče ogledati ob sobotah ob<br />

10. in 11. uri, skupine pa sprejemajo po vnaprejšnjem<br />

dogovoru.<br />

Malce drugačno spoznavanje zgodovine<br />

Vsebine za strani Inovativno pripravljamo v sodelovanju z zavodom Novi turizem.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


38<br />

Digitalno<br />

Foto: Pixabay<br />

Nasveti za uporabo Googlovih zemljevidov<br />

Pelji me po stranskih cestah!<br />

Kljub poplavi digitalnih zemljevidov in aplikacij za navigacijo ostaja Google Maps med najbolj priljubljenimi.<br />

Kar je razumljivo – je brezplačen, zanesljiv, pregleden, preprost za uporabo in za povrh prednameščen<br />

na pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Kljub temu pa vsebuje nekaj zanimivih<br />

funkcij, ki jih marsikateri uporabnik morda še ne pozna.<br />

Objavljamo nekaj najbolj priročnih.<br />

Dodajanje postankov<br />

Pri uporabi navigacije nas največkrat zanima, kako priti od točke A do<br />

točke B, včasih pa vnaprej načrtujemo še kakšen postanek. Do dodajanja<br />

postankov pridete s pritiskom na tropičje ob vaši lokaciji (ko ste<br />

že izbrali končno lokacijo) in možnostjo »Dodaj postanek«; med začetkom<br />

in ciljem vstavite do devet postankov, ki jih lahko potem tudi<br />

poljubno razvrščate.<br />

Zaklenjeno vrtenje<br />

Se vam včasih zdi, da bi se laže orientirali, če bi imeli zemljevid med<br />

navigacijo ves čas obrnjen proti severu? To lahko preprosto vklopite,<br />

če se v meniju premaknete v »Nastavitve« in znotraj teh v »Navigacijske<br />

nastavitve«, kjer poiščete in obkljukate »Sever naj bo vedno na<br />

vrhu zemljevida«.<br />

Vozni redi<br />

Namesto da vozne rede iščete po najrazličnejših straneh javnih<br />

prevoznih sredstev, po vnosu destinacije preprosto kliknite na<br />

»Javni promet« (ikona z vlakom) in prikazal se vam bo seznam najboljših<br />

možnosti. Prilagodite lahko tudi čas odhoda, s pritiskom<br />

na »Možnosti« pa filtrirate zadetke glede na želeno vrsto javnega<br />

prometa in poti.<br />

Shranjevanje parkirnega mesta<br />

Se še spomnite slavne parkirne garaže iz priljubljene ameriške serije<br />

Seinfeld, v kateri je Jerry z druščino vso epizodo iskal parkirno mesto,<br />

na katerem so pustili avto? Da bi se temu izognili, so pri Googlu pripravili<br />

funkcijo »Shrani parkirno mesto«, do katere pridete z dotikom<br />

točke, kjer se trenutno nahajate.<br />

Temni način<br />

Čeprav se Google Maps načeloma sam prilagaja času dneva, je številnim<br />

prijetnejša temna paleta barv. Možnost za vključitev temnega<br />

načina boste našli v »Navigacijske nastavitve«, kjer lahko barvno<br />

shemo spremenite v »Noč«. Res pa to pride v poštev zgolj pri navigaciji<br />

– zemljevidi zunaj tega načina bodo namreč še vedno ves čas<br />

svetli.<br />

Varčevanje z baterijo<br />

Je vaša baterija v zadnjih izdihljajih, polnilec pa vse prej kot na dosegu<br />

rok? Med navigacijo preprosto izklopite zaslon in se prepustite<br />

glasovnemu vodenju. Ves čas prižgan zaslon namreč hitro prazni baterijo,<br />

še zlasti ob višji svetilnosti zaslona v sončnih dnevih.<br />

Izogibanje avtocestam<br />

Če želite, da vas navigacija ne vodi po avtocestah, pojdite v »Nastavitve<br />

navigacije« in pod poglavjem »Možnosti za pot« vklopite »Izogni<br />

se avtocestam«.<br />

Glasovni nadzor<br />

Namesto da med vožnjo segate po telefonu, lahko Google Maps<br />

upravljate z glasovnimi ukazi. Za začetek pritisnite na ikono mikrofona<br />

ali izrecite: »Ok, Google.« Seznam ukazov pa boste našli na povezavi:<br />

https://support.google.com/maps/answer/6041199?hl=sl.<br />

Preprostejše premikanje v uličnem pogledu<br />

Ste na računalniku naveličani iskanja prave puščice, ko pa bi se radi zgolj<br />

premaknili naprej po ulici (v uličnem pogledu)? V »Street View« se lahko<br />

premikate z uporabo tipkovnice, in sicer s tipkami WASD ali s smernimi<br />

puščicami, tako kot v prvoosebnih igrah. Kadar delate s sledilno ploščico,<br />

pa sta za povečavo ali pomanjšanje izredno uporabna kar + in -.<br />

Zemljevidi brez povezave<br />

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste zaradi pomanjkanja<br />

zakupljene količine prenosa podatkov v tujini morali varčevati z<br />

uporabo navigacije. Google Maps že nekaj časa ponuja prenos<br />

zemljevidov za uporabo brez povezave s svetovnim spletom.<br />

Vse, kar morate storiti, je, da pod »Zemljevidi brez povezave« v<br />

začetnem meniju označite del zemljevida in ga prenesete na svoj<br />

telefon.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


39<br />

Foto: Pixabay<br />

Digitalno<br />

Fotografija je simbolična<br />

Kartice letalskih ponudnikov<br />

in njihove (ne)ugodnosti<br />

Večina ljudi ima vsaj eno kreditno kartico. Nekateri pa imajo tudi kartice<br />

letalskih ponudnikov, saj jim omogočajo posebne ugodnosti.<br />

Te so sicer bolj kot v Evropi priljubljene v ZDA, a nekatere letalske družbe<br />

jih ponujajo tudi svojim evropskim potnikom. Med ugodnostmi, ki<br />

jih po navedbah letalskih družb omogočajo kartice, so največkrat hitrejše<br />

vkrcanje, dodatna prtljaga brez stroškov in, na primer, določene<br />

točke za vsak evro, porabljen s kreditno kartico.<br />

Težava pa se pojavi, ko letalske družbe svojim zvestim strankam ne povedo,<br />

da je te točke čedalje teže unovčiti oziroma da je to pogosto<br />

treba doplačati. Številni se tudi ne zavedajo, da so te ugodnosti zastonj<br />

samo zato, ker je članarina za takšno kartico približno 99 evrov na leto.<br />

Mogoče se kartica sprva zdi kot ugoden nakup, a poslovna filozofija<br />

družb je vendarle postavljena tako, da imajo s tem večji dobiček, kot<br />

ga imate vi. Prav tako letalska družba vsakič, ko za plačilo uporabite<br />

njihovo kreditno kartico, dobi provizijo.<br />

Največja težava pa so skriti stroški, kot so na primer stroški dviga gotovine.<br />

Ta strošek je lahko tudi do 50 evrov, saj vam provizijo najprej zaračuna<br />

ponudnik kreditne kartice, nato pa še bankomat oziroma POS-terminal.<br />

<br />

Foto: Pixabay<br />

Namesto natakarja kavo in pecivo prinese robot<br />

Fotografija je simbolična<br />

Verjetno ni več skrivnost, da robote, opremljene z umetno inteligenco,<br />

najdemo že tako rekoč na vseh področjih, ki so bila še pred kratkim<br />

v izključni domeni človeka. Proizvajalci in delodajalci v to panogo<br />

namreč vlagajo čedalje več denarja, saj so stroški dela tako precej<br />

nižji, hkrati pa se visokotehnološke naprave ne pritožujejo nad delovnimi<br />

razmerami, ne potrebujejo dopusta in ne zahtevajo plače. To je<br />

verjetno eden od razlogov, zakaj v budimpeški kavarni Enjoy kavo in<br />

pecivo namesto natakarja gostom prinese kar robot.<br />

Kavarno Enjoy je odprla programska hiša E-Szoftverfejleszto z namenom,<br />

da »pomaga« pri seznanjanju javnosti s tehnološkimi dosežki<br />

na področju avtomatizacije in umetne inteligence. Robotski natakarji<br />

gredo po označenih poteh, ko gostom prinesejo hrano in pijačo,<br />

medtem ko so nekateri roboti namenjeni zabavanju gostov, saj z njimi<br />

plešejo in celo pojejo pesmi. Te naloge so bile zaupane robotom s<br />

tržnim imenom Pepper podjetja SoftBank, saj se lahko povsem samodejno<br />

odzivajo na človeška čustva. Roboti z umetno inteligenco<br />

lahko namreč zaznajo tudi najmanjše spremembe v glasu ali telesni<br />

mimiki, kar pomeni, da se povsem prilagodijo potrebam gostov.<br />

Kljub strahu, da bi povečanje avtomatizacije in razvoj umetne inteligence<br />

lahko zmanjšalo zaposlovanje ljudi, to za budimpeško kavarno<br />

Enjoy ne drži. V njej so namreč z uvedbo robotov zaposlili še enkrat<br />

toliko ljudi, pri čemer gre za vrhunske strokovnjake, ki skrbijo za nemoteno<br />

delovanje robotov.<br />

<br />

Foto: Pixabay<br />

Strani Digitalno pripravljamo v sodelovanju z Računalniškimi novicami.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


40<br />

Pod drobnogledom<br />

Enajsto največje smučišče v Sloveniji Gače obišče ob nedeljah okoli tisoč smučarjev,<br />

največ z Dolenjskega in Bele krajine, pa tudi iz Hrvaške.<br />

Republiški Turistični drobnogled TZS<br />

Na Gačah je belo in lepo<br />

Z bližajočimi se šolskimi zimskimi počitnicami se smučarska sezona bliža vrhuncu in tako je tudi v smučarskem<br />

centru (SC) Gače, ki je primerno za vse smučarje, od začetnikov do zahtevnejših smučarjev. Velika<br />

prednost gaškega smučišča je, da leži sredi neokrnjene narave blizu Semiča in Novega mesta, od koder<br />

prihaja tudi največ smučarjev. Smučišče, ki se razprostira na območju Dolenjske, Bele krajine in Suhe<br />

krajine, je bilo v času obiska republiškega Turističnega drobnogleda Turistične zveze Slovenije (TD TZS)<br />

odeto v pravo zimsko idilo.<br />

Karel Vernik, predsednik republiškega Turističnega drobnogleda TZS (desno), in Pavel Hevka sta dejala,<br />

da je bilo smučišče v času obiska RTD TZS lepo urejeno in zimsko idilično.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


»Februarja pričakujemo veliko organiziranih osnovnošolskih<br />

skupin, ki bodo prišli k nam na enodnevno smučanje; sem pa<br />

presenečen, da jih je bilo januarja malo,« pravi vodja smučišča<br />

Borut Koprivnik.<br />

jo gradnjo nastanitvenih zmogljivosti, ponudbo za kolesarje v poletnih<br />

mesecih, uredili bodo proge za treking kolesarjenje in spuste.<br />

SC Gače se ponaša s tekaškimi progami, ki so označene s tablami,<br />

tudi opozorilnimi, in po katerih so hoja, ježa ali vožnja z različnimi<br />

prevoznimi sredstvi strogo prepovedani.<br />

»Neposredno ob smučarski progi imamo tudi izposojevalnico smuči,<br />

desk in preostale smučarske opreme, smučarski servis in dve smučarski<br />

šoli. Smučarji pri nas niso nikoli lačni, saj v koči Gače strežemo<br />

marsikaj, od palačink do golaža, na terasi bifeja Gače pa burgerje,« še<br />

pravi Borut Koprivnik.<br />

<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

41<br />

Pod drobnogledom<br />

»Imamo sedežnico, ki žal še ne obratuje, pet sider in jurčka, smučišče<br />

pa obratuje vsak dan od 9. do 15. ure. Imamo dovolj snega, saj smučišče<br />

umetno zasnežujemo, z naravnim snegom pa nas je v tej sezoni<br />

obdarila tudi narava. Tako si obetamo šestdeset smučarskih dni in<br />

čim več smučarjev, saj si zelo prizadevamo za njihovo dobro počutje,<br />

tudi s pestrimi kulinaričnimi dnevi, ki pritegnejo številne obiskovalce,<br />

tudi tisoč in več ob nedeljah,« pripoveduje Borut Koprivnik, vodja<br />

smučišča in direktor podjetja Gače.<br />

Dodal je, da so prizadevanja podjetja še toliko večja, prav tako naložbe,<br />

saj se v smučišče dve desetletji ni vlagalo. V prihodnosti načrtuje-<br />

Ob nedavnem obilnem sneženju v sosednji Avstriji in na Bavarskem<br />

v Nemčiji se poraja vprašanje, ali je Slovenija na močno<br />

sneženje in izredne razmere pripravljena? Prav na pobudo Pavla<br />

Hevke, podpredsednika RTD TZS in Direkcije za ceste se pripravlja<br />

načrt ukrepov, ki bi zagotovili, da nas takšna naravna snežna<br />

»obdaritev« ne bi presenetila. Načrt (vključuje tudi potrebno<br />

mehanizacijo in drugo) bo nared do konca <strong>februar</strong>ja.<br />

Podhod za pešce v Črmošnjicah sta lani zgradili Občina<br />

Semič in Direkcija za infrastrukturo, otroci pa so ga polepšali z<br />

risbami in opozorilnimi napisi. »Za to je bil že skrajni čas, saj je<br />

nad podhodom prometna cesta, ki jo večkrat na dan prečkajo<br />

šolarji,« pravi Pavel Hevka, podpredsednik republiškega<br />

Turističnega drobnogleda TZS in vodja projekta vzdrževanja<br />

cest DRI – upravljanje naložb.<br />

Nagrada za Rastislava Rastka Tepino<br />

Rastislav Rastko Tepina, nekdanji<br />

član republiškega Turističnega<br />

drobnogleda (takrat patrulja) Turistične<br />

zveze Slovenije, je konec<br />

lanskega leta prejel plaketo Mestne<br />

občine Kranj. Nagrajen je bil<br />

za dolgoletno delo na področju<br />

turizma in kulturnih aktivnosti v<br />

povezavi s turistično ponudbo Kranja<br />

in Slovenije.<br />

Še zlasti je treba opozoriti na znamenito<br />

vseslovensko prireditev<br />

Kranjski smenj, kjer so bili lajnarji<br />

pobudniki celotnega dogajanja na<br />

dan slovenskega kulturnega praznika.<br />

Iz tega zanimivega tradicionalnega turističnega produkta se je<br />

v zadnjih letih razvil bienalni Poletni lajnarski festival z mednarodno<br />

udeležbo. Nagrajenec je sicer znan ustvarjalec na področju kulture.<br />

Že kot otrok je skupaj s svojim dedkom, ki je bil predvojni lastnik kinematografa<br />

v Stražišču, nastopal v Prešernovem gledališču Kranj. Med<br />

letoma 2007 in 2012 je bil Tepina predsednik Zveze kulturnih društev<br />

Kranj in je tudi dobitnik Prešernovega srebrnika.<br />

Že leta 1986 je začel v slovenskem kulturnem okolju utirati pot pozabljeni<br />

ulični umetnosti – lajnanju. Ves čas nastopa pod edinstveno<br />

blagovno znamko »Lajnar kranjski«, s katero je ime svojega mesta, ob<br />

veseli pesmi, ponesel v skorajda vsak kotiček naše domovine. Vse od<br />

leta 1990 pa do leta 2006 je bil edini registrirani lajnar na Slovenskem<br />

in je že presegel devetsto samostojnih nastopov. Leta 1997 je ustanovil<br />

potujoče gledališče Kranjski komedijanti, kjer deluje kot vodilna<br />

organizacijska moč, hkrati je tudi režiser, avtor in igralec. V tem potujočem<br />

gledališču so doslej pripravili petindvajset premier različnih<br />

gledaliških del in več kot tisoč ponovitev raznovrstnih čarobnih pravljičnih<br />

predstav za najmlajše.<br />

Kot gledališki igralec je tudi veliko nastopal v televizijskih in radijskih<br />

oddajah ter pri filmu, za svoje gledališko ustvarjanje je bil dvakrat nagrajen<br />

z zlato Linhartovo značko, malo Prešernovo plaketo in Severjevo<br />

nagrado.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: Grega Eržen<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


42<br />

V spomin<br />

Andrej Babič<br />

Konec januarja je v 96. letu preminil Andrej Babič, soustanovitelj Gorenjske<br />

turistične zveze (GTZ), njen dolgoletni predsednik in podpredsednik<br />

ter aktivni član upravnega odbora zveze. Pod njegovim<br />

vodstvom je GTZ opravila veliko delo, uveljavil je tudi izjemno pomembnost<br />

turističnega društvenega dela.<br />

Andrej Babič je bil človek, s katerim je bilo prijetno delati, se ga spominjajo<br />

na Gorenjski turistični zvezi. Bil je človek preproste, a učinkovite<br />

izvedbe. Tudi zadnja leta življenja ga je delo zveze zelo zanimalo;<br />

rad je dal kakšen nasvet zanj. Aktivno se je vključil tudi v praznovanje<br />

60-letnice GTZ leta 2017. V slovesnem nagovoru na prireditvi ob<br />

obletnici je poudaril pomembnost združevanja turističnih društev. Bil<br />

pa je tudi ljubiteljski fotograf, ki je več kot pol stoletja dokumentiral<br />

dogodke na Gorenjskem.<br />

Od leta 1952 do leta 1980 je bil direktor turističnega podjetja Central<br />

v Kranju. Bil je pobudnik gradnje novega hotela Bor ob jezeru<br />

Črnava v Preddvoru. Dvajset let je opravljal delo matičarja. Bil je<br />

ustanovitelj Turistične zveze občine Kranj in prvi predsednik Krajevne<br />

skupnosti Primskovo.<br />

Pri Turistični zvezi Slovenije je aktivno deloval od leta 1994 do leta<br />

2002, ko je bil dva mandata podpredsednik zveze. Zatem je bil<br />

štiri leta predsednik komisije za kadre, priznanja in pravna vprašanja<br />

pri TZS. Bil je tudi dolgoletni predsednik republiške Turistične<br />

patrulje TZS (zdaj republiškega Turističnega drobnogleda TZS). Za<br />

svoj prispevek in prizadevno prostovoljsko delo v turistični društveni<br />

organizaciji je že leta 1994 prejel zlato plaketo, najvišje priznanje<br />

TZS.<br />

Leta 1999 je prejel častni znak svobode RS za plodno in požrtvovalno<br />

delo v turistični dejavnosti Gorenjske. Je prejemnik dveh zlatih plaket<br />

Združenja gostinstva in turizma Slovenije, plakete Turistične zveze<br />

Jugoslavije, reda dela z zlatim vencem. Lani je bil imenovan za častnega<br />

občana mesta Kranja, za njegov prispevek k razvoju družbenega<br />

okolja in prepoznavnosti Kranja.<br />

Andrej Babič je posvetil svoje poklicno, pa tudi zasebno življenje turizmu<br />

na Gorenjskem in v Sloveniji ter pri svojem delu dosegal vidne<br />

uspehe, ki so pripomogli k razvoju turizma na lokalni in regijski ravni,<br />

pa tudi širše, v Sloveniji.<br />

Slovenska turistična revija <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>, nadaljevanje<br />

Turističnega vestnika, izhaja 2. teden v sodem mesecu<br />

UDK 338,34+796,5(497,12), ISSN 0352-4353<br />

Februar <strong>2019</strong><br />

Izdaja:<br />

Turistična zveza Slovenije<br />

Naslov uredništva:<br />

Turistična zveza Slovenije,Miklošičeva cesta 38/VI,<br />

SI – 1000 Ljubljana, tel. 01/43 41 670, faks: 01/43 41 680,<br />

info@turisticna-zveza.si, www.turisticna-zveza.si<br />

Svet revije <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>:<br />

Boštjan Luštrek, Iztok Pipan, Jure Sodja, Karmen Grebenc Burger<br />

Transakcijski račun:<br />

SI56 03100-1000010639<br />

Naročilo na <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> oddate na info@turisticna-zveza.si<br />

Celoletna naročnina je 32 evrov.<br />

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost se od glasila<br />

obračunava DDV po 9,5-odstotni stopnji.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Februar <strong>2019</strong>


NARODNOZABAVNI FESTIVAL<br />

Sobota, 4. maj <strong>2019</strong> ob 20. uri, DVORANA DANICA, Bohinjska Bistrica<br />

Alpski kvintet & pihalna godba<br />

Ansambel Jureta Zajca<br />

Ansambel Karavanke<br />

Ansambel Zeme<br />

Ansambel Zupan<br />

Die Kathreiner mit Anita Zore<br />

Slovenski zvoki<br />

Hannes Wallner<br />

und seine<br />

Gitarrenfreunde<br />

Moderator:<br />

Vinko Šimek<br />

Pajdaši<br />

Ansambel Juhej<br />

Facebook: 33. Alpski vecer <strong>2019</strong><br />

INFO & VSTOPNICE (vstopnice za koncert in paketi z vključeno namestitvijo):<br />

TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ, t: +386 (0) 4 574 60 10, e: info@tdbohinj.si | www.tdbohinj.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!