19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Κείμενο Γ’

Οι άμεσοι στόχοι μας

(Θέσεις 18-53)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 18. Οι προτάσεις μας

Με τις μικρές δυνάμεις που θα έχουμε στην επόμενη Βουλή θα

φέρουμε σε συζήτηση και θα αγωνιστούμε ώστε να γίνουν πράξη:

Ζώα συντροφιάς

19. Τσιπάρισμα και στείρωση ζώων συντροφιάς χωρίς δαπάνη για

τον οικοδεσπότη τους.

20. Δημοτικά κτηνιατρικά νοσοκομεία σε κάθε πρωτεύουσα

Περιφέρειας, ανοικτά 24/7, με προοπτική την επέκταση σε όλες τις

πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άγρια ζωή

21. Ζώνες προστασίας της θαλάσσιας ζωής και απαγόρευσης της

αλιείας ίσες με το 30% της έκτασης των παραθαλάσσιων

Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών).

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!