19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

49. Απόσυρση της Ελλάδας από την ομάδα των κρατών-μελών της

ΕΕ που υποστηρίζουν τη γούνα και την πυρηνική ενέργεια.

Άλλες προτάσεις

50. Εκπόνηση νέων, πιο συμπεριληπτικών δεικτών ευημερίας, προς

αντικατάσταση του ΑΕΠ.

51. Νέος εκλογικός νόμος με πρόβλεψη για ηλεκτρονική και πρόωρη

ψηφοφορία.

52. Σταθεροποίηση του εκλογικού κύκλου: η θητεία κάθε Βουλής

είναι τετραετής. Σε περίπτωση διάλυσής της στο μέσο της τετραετίας,

το νέο σώμα έχει διάρκεια ζωής έως το τέλος της θητείας της

προηγούμενης Βουλής.

Δεσμευτική δήλωση για την κυβερνησιμότητα της χώρας

53. Δεν διεκδικούμε τη συμμετοχή ως ελάσσων εταίρος σε καμία

κυβέρνηση, αλλά δεν πρόκειται να εμποδίσουμε την

κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κυβερνήσει τη χώρα. Δουλειά

μας είναι να εκφράζουμε τα ζώα και τη φύση στο Κοινοβούλιο, όχι

να συμμετέχουμε σε κομματικά παιχνίδια.

Για τον σκοπό αυτό, στις ψηφοφορίες για παροχή ψήφου

εμπιστοσύνης σε κάθε κυβέρνηση:

-Είτε θα παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνης, εφόσον αποφασιστεί με

εσωκομματικό δημοψήφισμα πως η κυβέρνηση δεσμεύεται να

υλοποιήσει αρκετές από τις θέσεις μας,

-είτε θα απέχουμε από την ψηφοφορία.

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!