19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22. Απαγόρευση της γουνοποιίας και της εμπορίας προϊόντων

γούνας.

23. Δημοψήφισμα για το κυνήγι.

«Παραγωγικά» ζώα

24. Απαγόρευση μεταφορών ζώντων ζώων πέραν μιας χρονικής

διάρκειας.

25. Κάμερες στα σφαγεία! Υποχρεωτική μαγνητοσκόπηση όλων των

χώρων των κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων

26. Απαγόρευση της παραγωγής και της εξαγωγής προϊόντων

σφαγής χωρίς αναισθησία για θρησκευτικούς λόγους («κοσέρ» και

«χαλάλ»).

Όλα τα ζώα

27. Πολιτική Προστασία για όλα τα ζώα. Η προστασία της ζωής, της

ασφάλειας, της κατοικίας και των οικοσυστημάτων των ζώων να

ενταχθούν οργανικά στα οργανογράμματα και στα επιχειρησιακά

σχέδια της Πολιτικής Προστασίας.

28. Όλα τα έργα και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον να

συνοδεύονται από Μελέτη Επιπτώσεων στα Ζώα και στα

Οικοσυστήματα (ΜΕΖΟ) που να αντικαταστήσουν τις Μελέτες

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

29. Δημιουργία ενός Υπουργείου για τα Ζώα και τα Οικοσυστήματα,

στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι αρμοδιότητες για όλα τα ζώα, άγρια,

«παραγωγικά» και συντροφιάς.

30. Νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων των ζώων στον αστικό κώδικα

και στο Σύνταγμα. Τα ζώα είναι συναισθανόμενα πλάσματα, όχι

πράγματα!

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!