Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

landbosyd.dk

Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

- Men landmanden skal holde sig til formalia

og ikke give folk mere overarbejde,

end der er aftalt i kontrakterne. For så risikerer

man, at det giver bagslag, forklarer

HR-konsulent Dennis Calender, der har

været sat på sagen hos Gustav Jessen, Lønt.

Han tilføjer, at der altid skal foreligge

klare, skriftlige aftaler vedr. overarbejde og

eventuelle frynsegoder.

ikke enestående

Sagen er kompliceret – men lagt fra enestående

- vurderer han og påpeger, at noget af

kernen i sagen er, at Gustav Jessens aftale

med de ansatte ukrainere er en af landbrugets

standardaftaler.

Standardaftaler skal imidlertid tilpasses

de virkelige forhold på bedriften i henhold

til loven om oplysningspligt.

- I den aktuelle sag så 3F på tingene ud

fra et overenskomstmæssigt synspunkt.

Men Gustav Jessen var på daværende

tidspunkt ikke forpligtet til at betale 3F’s

overenskomst. Han havde ret til at følge

en aftale mellem Dansk Landbrug og

Udlændingestyrelsen. I aftalen indgår

en vejledende lønskala, der er udgangspunkt

for godkendelse af de praktikanter,

som Gustav havde ansat, forklarer Dennis

Calender.

Gustav Jessens sag er kompliceret - men ikke enestående, vurderer Dennis Calender.

Lav en god aftale

HR-konsulenten tilføjer, at den vejledende

lønskala på nogle arbejdsområder lå lidt

under de forventninger, 3F stillede udenlandske

ansatte i udsigt.

På andre områder er den bedre, fordi 3F

udelukkende fokuserer på løn, mens Dansk

Landbrugs aftale har andre fokusområder.

- Vores råd er derfor, at man sætter sig

ned og får lavet en personalepolitik, der betyder,

at man stiller sine folk bedre på flere

områder, så man undgår komplicerede sager,

hvor man risikerer at blive hængt ud i

pressen, forklarer Dennis Calender.

LandboSyd · juni 2008 11