Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

landbosyd.dk

Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

Vi tilpasser os rammerne

n Med rette reagerer vore medlemmer og

kunder nu på det, der sker rundt omkring

i et erhverv, som er gennemreguleret, og

hvor der fra samfundets side stilles mange

krav til den måde, hvorpå vi tilpasser os de

rammer, der bliver udstukket.

Hvis vi først tager Husdyrloven. Miljøgodkendelserne

nærmer sig et arbejdsomfang

og tidsforbrug, som ingen kan være

tjent med. Efter at en ansøgning er gennemarbejdet,

sendes den til kommunen,

som - afhængig af arbejdspresset - lader

den ligge i en bunke i en periode. I denne

periode kan de faktiske tilstande i omgivelserne

og miljøbetingelserne have ændret

sig. Når Miljøcentrene er færdige med

vandplanerne (Vandrammedirektivet) i

slutningen af året, kan det betyde fornyet

behandling af indsendte sager.

Vi vil opleve en arbejdspukkel for både

landbocentre og kommuner, som er helt

uacceptabel, og som vi kun kan anke over

et sted, nemlig hos Regeringen. Den nuværende

lov er tåbelig! Lær af erfaringerne og

begynd forfra!

Under de nuværende forhold vil det

heller ikke være muligt at få godkendt ændringer

af alle de svinestalde, som i 2013 vil

være ulovlige produktionsanlæg. Det kan

ATR Grovvarer

ikke komme bag på nogen, at lukning af

slagterianlæg og afskedigelser i servicesektoren,

som er tæt forbundet med landbruget,

er en naturlig følge af den nuværende

udvikling.

Der kører for øjeblikket lidt af en hetz

mod landbruget, fordi braklagte arealer nu

igen inddrages i omdriften. Ingen i landbruget

skal føle sig som dårlige naturforvaltere,

fordi braklagte arealer inddrages til landbrugsdrift.

Da brakken blev indført, var det

alene for at begrænse produktionen, og nu

ønskes det, at denne begrænsning ophører.

Det tilpasser vi os selvfølgelig, og vi leverer

alle de fødevarer, vi kan, samtidig med at vi

bibeholder og etablerer natur, hvor det er

naturligt og passer ind i omgivelserne.

Vi har lige haft et flot dyrskue med godt

vejr, mange udstillere og en positiv stemning

blandt de landmænd, vi mødte. Det

fortæller noget om, at landmænd beholder

et solidt fodfæste, selvom priser og konjunkturer

svinger, og forholdene ændrer

sig. Man finder muligheder og tænker i nye

løsninger.

Et nyligt afholdt bestyrelses- og lederseminar

hos os gav igen nye impulser og en

forstærket tro på, at den kurs, LandboSyd

har lagt, som et anderledes og selvstændigt

Det kloge alternativ

www.atr-grovvarer.dk

Produktion af og handel med foderblandinger

rådgivningscenter, er rigtig. Der blev lyttet

til dygtige, veletablerede landmænd og en

ung landmand, der endnu ikke er etableret,

for at høre deres ønsker til et rådgivningscenter

i morgen og overmorgen. Det er

kunder, som er på forkant med udviklingen.

De er dygtige, kreative, arbejdsomme

og først og fremmest nytænkende. Nogle af

de produkter - netop de efterspørger - skal

vi i LandboSyd kunne levere til gavn for os

alle.

Foråret her i 2008 har været det solrigeste

siden de første registreringer blev foretaget

i 1920, og sommeren er startet på fuld styrke.

I skrivende stund er alting for tørt, og vi

mangler virkelig regn. En analytiker sagde

om den forventede kornpris til høst, at den

kunne blive mellem 80 og 140 kr. Hvordan

gør vi så, når vi skal levere et budget til banken?

Der er i hvert fald muligheder! Lad os

levere et godt landbrugsmæssigt håndværk

og ønske hinanden en god sommer.

Køb og salg af landbrugsprodukter

Handel med gødnings- og plantebeskyttelsesmidler

Fremstilling af og handel med såsæd

Forhandling af øvrige landbrugsartikler

Egne lastbiler og skibe

Med venlig hilsen

Henrik J. Enderlein

Kvalificerede medarbejdere sikrer den faglige kompetence og den

afgørende personlige kontakt til samarbejdspartnere ved handel og

rådgivning.

Salgskontor

ATR Grovvarer Arp, Thordsen, Rautenberg

Sandager 44 · Rinkenæs · 6300 Gråsten

Telefon 73 65 17 00 · Telefax 73 65 17 01

E-mail: info@atr-grovvarer.dk

Henrik J. Enderlein

LandboSyd · juni 2008 3

More magazines by this user
Similar magazines