barn i vente - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

barn i vente - Sundhedsstyrelsen

BARN I VENTE

Graviditet, fødsel, barselstid

Til kommende forældre

6. udgave, 1. oplag 2010

© Sundhedsstyrelsen 2010

Trykt udgave:

ISBN 978-87-7104-037-1

Elektronisk udgave:

ISBN 978-87-7104-036-4

Manus:

Else Guldager, sundhedsplejerske ph.d.

Vibeke Weirum, vicechefjordemoder

Fagredaktion:

Christine Brot, Sundhedsstyrelsen, overlæge, ph.d.

Annette Poulsen, Sundhedsstyrelsen, sundhedsplejerske,

MSP, IBCLC

Teknisk klargøring:

Komiteen for Sundhedsoplysning

Fotos:

Heidi Maxmiling – med undtagelse af følgende sider:

Anjo Foto: 20. Casper Tybjerg: 116, 145. Susanne Mertz: 128, 129, 160.

Tegninger:

Dina Gellert

Grafisk tilrettelæggelse:

Peter Dyrvig Grafisk Design

Tryk:

Scanprint

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller

dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst

mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden

udnyttelse er ifølge gældende dansk lov om ophavsret kun tilladt

med Sundhedsstyrelsens skriftlige samtykke.

For enkelte illustrationers vedkommende har det været umuligt

at finde frem til den retmæssige copyrightindehaver. Såfremt der

herved er sket krænkelse af ophavsretten, er det ufrivilligt og

utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret,

som var aftale indgået i forvejen.

Nordisk Miljømærke

Trykt med vegetabilske farver uden

opløsningsmidler på miljøgodkendt papir.

Bogen er udgivet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med

Komiteen for Sundhedsoplysning.

Bogen kan bestilles hos:

Komiteen for Sundhedsoplysning

Classensgade 71, 5. sal

2100 København Ø

Fax 35 43 02 13

kfs@sundkom.dk

www.sundhedsoplysning.dk

Redaktionen modtager gerne oplysninger, der kan

forbedre næste udgave af bogen. Sådanne oplysninger

kan mailes til bd@sundkom.dk eller sendes til

Komiteen for Sundhedsoplysning.

More magazines by this user
Similar magazines