Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

FOTO: POLFOTO

Hver tolvte studenterhue endte i sommer på hovedet af en tosproget elev.

En af dem var Showbiah Sivakumaran fra Fredericia Gymnasium.

fællesskab skal

hIndre frafald

klokken nærmer sig 8:00, og eleverne

strømmer til Torvet, som ligger midt i

Kongsholm Gymnasium og HF’s lange

bygning. Under morgensangen drømmer

nogle om at blive akademikere, mens andre

vil leve livet som musikere i rampelyset.

Kasketten sidder omvendt på et lyshåret

hoved, og et andet sted er farverige tørklæder

sirligt bundet om håret på en flok piger.

Før 3.g og 2.hf er omme og studenterhuerne

sat på de nyudklækkede studenters hoveder,

vil en del af skolens 650 elever være

droppet ud. Heraf vil en stor del komme fra

den tredjedel af eleverne, der er nydanskere.

Spild ikke unges ressourcer

med 1.2 mio. kr. i støtte fra Integrationsministeriet

har Kongsholm Gymnasium og HF

iværksat et inklusionsprojekt med arbejdstitlen

’DU KA’ – 2015’. Projektet skal tænde

håbet i flere børn og unge med indvandrerbaggrund

og få flere til at gennemføre

deres uddannelse. Fællesskab og et motiverende

studiemiljø på gymnasiet skal give

dem mod på at gå i skole.

”Vi vil sikre, at flere gennemfører, og

færre falder fra undervejs. Til gavn for både

de unge selv, lokalområdet og hele Danmark.

De unges ressourcer skal ikke spildes

– derfor vil vi på Kongsholm Gymnasium

og HF være med til at hæve ambitionsniveauet,

hvad unge nydanskeres uddannelsesniveau

angår”, forklarer rektor Henrik

Aaes om baggrunden for projektet.

Som led i projektet er 1.s blevet udnævnt

som særlig indsatsklasse. Frem til

2012 skal de deltage i en lang række aktiviteter.

Undervejs skal de blandt andet under-

vise elever fra 8.-10. klasse fra Hyldagerskolen

og 10. klassecentret Det 10. element

i Albertslund. Og i foråret 2011 skal de lave

deres egen film om Albertslund, som skal

udstilles på Kroppedal museum.

Manglende fællesskab fører til frafald

”eleverne skal opleve, at de betyder noget,

så de ikke falder fra. Vi prøver at sætte

fokus på, hvad eleverne har brug for”,

fortæller teamlærer Kristoffer Holm fra

Kongsholm Gymnasium om projektet og

fortsætter: ”Hvordan skaber vi denne her

fællesskabsfølelse blandt eleverne?”

Netop det spørgsmål har projektleder Kit

Lindved Sværke gjort til omdrejningspunkt

for projektet. manglende fællesskabsfølelse

har nemlig stor indflydelse på elevernes

frafald, mener hun.

”Der er en tendens til, at eleverne grupperer

sig,” siger hun og understreger, at

klikerne bliver dannet af mange grunde.

”en af grundene er social status, som

bliver påvirket af, om eleverne bor nord eller

syd for roskildevej, der går tværs gennem

Albertslund. musikeleverne samler sig også

i kliker baseret på deres fælles interesse for

musikken, ligesom eleverne med indvandrerbaggrund

har tendens til at gruppere

sig.”

Vil opløse kliker

Visionen er at forandre studiemiljøet ved at

udvikle et alternativt fællesskab til klikerne.

I stedet skal eleverne danne nye relationer

og sammenhold, så et trygt fællesskab, der

danner ramme om sociale og faglige udfordringer,

opstår.

11

I Albertslund

Kommune

gennemfører kun

65 procent af en

ungdomsårgang en

ungdomsuddannelse.

tallet ligger langt

under landsgennemsnittet.

Det skal et nyt

projekt på Kongsholm

Gymnasium og HF

lave om på. Fællesskab

og et motiverende

studiemiljø skal få

eleverne til at holde

fast i stedet for at

falde fra.

”Fællesskabet skal være det bærende. For

hvis det sociale er på plads, er det nemmere

at følge med fagligt. Og fællesskabsfølelsen

kan forhindre, at eleverne falder

fra,” forklarer Kit Lindved Sværke.

Derfor skal lærerne også inddrages, så

klikerne fra frikvarteret ikke rykker med ind

i undervisningstimerne:

”Ideen er at forme nye makkerskaber

i undervisningen, så der bliver dannet et

alternativ til de faste grupperinger i klasserne”,

siger Kit Lindved Sværke.

Projektet er en del af en partnerskabsaftale

mellem Albertslund Kommune og

Integrationsministeriet og løber frem til

slutningen af 2011.

FRAFALD På GYMNASIALE

uDDANNELSER

Omkring 80 pct. af de elever, der påbegynder

en gymnasial uddannelse, vil fuldføre

og kunne kalde sig student. De elever,

der er mest tilbøjelige til at falde fra, har

indvandrerbaggrund.

52 pct. af en ungdomsårgang har fået

en gymnasial uddannelse 25 år efter

folkeskolen. Blandt piger med indvandrerbaggrund

gælder det 53 pct. For drenge

med indvandrerbaggrund ligget tallet på

39 pct.

elever med indvandrerbaggrund udgør

8-12 pct. af samtlige elever på de gymnasiale

uddannelser.

regeringens målsætning er, at 95 pct. af

en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

i 2015

KILDe: rAPPOrTeN ’FrAFALD PÅ De GYmNA-

SIALe UDDANNeLSer’, UNI C, 2009

11

More magazines by this user
Similar magazines