Formål - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Formål - Ny i Danmark

26

Byen

Kort fortalt…

Hillerødgades Skole blev i en uge forvandlet til Lundsite, en by med butikker, skønhedssalon,

bager, slikbutik, legeland, politi, bank og meget andet.

Hele skolen var involveret i planlægningen og på den måde kom der meget god læring

om demokrati, løn, skat og arbejdsliv ud af det.

Tidsforbrug

Forberedelse: 80 timer fordelt på 3 lærere

Elevtid: ca. 50 lektioner fordelt over 1½ måned

Formål

Formålet med fokusugen og arbejdet omkring den

var, at eleverne skulle få et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet

fungerer. Derudover skulle eleverne

også have et indblik i demokratiske processer, da

de selv var med til at skabe byen. Dette skulle også

skabe medejerskab og interesse for ugen.

Forberedelse af ugen

Tre lærere (byrådet) meldte sig til at planlægge

ugen, fordi de syntes det var et spændende projekt.

De fik hver 10 timer til det, hvilket viste sig at være

i underkanten.

Demokratisk proces

Rammen om at det skulle være en by blev sat, og

derfra var eleverne med til at beslutte, hvad der

skulle ske.

Halvanden måned inden ugen blev der sendt et

spørgeark ud i alle klasser, som skulle udfyldes i

fællesskab. (Se kopiarket: Byen) En masse gode

ideer kom ind og blev samlet i en oversigt. Oversigten

bestod bl.a. af 21 forslag til bynavn, 28 forslag

til valutanavn, 28 forslag til værksteder/forretninger

og 17 love for opførsel i bysamfundet. Klassen

gennemgik oversigten og valgte det, de syntes var

bedst. Ud fra tilbagemeldingerne blev det besluttet,

hvordan byen skulle være.

”Gennem absolut medbestemmelse og valgmuligheder

motiveres eleverne til at tage aktiv

del og ansvar i forløbet”

Lærer

Lundsite

Byens navn blev Lundsite, og valutaen para. Derudover

skulle der være et politi, der skulle sørge for

god ro og orden og tage sig af dem, der ikke kan

finde ud af det.

Lønnen er 30 para i timen, som er på 60 minutter og

ikke 45 minutter, som en lektion normalt er på. Der

er vagtskemaer, som man skriver sig på, og man får

kun løn for den tid, man arbejder. Alle elever skal

hver dag have perioder, hvor de ikke arbejder, da

der skal være nogen til at bruge byen. Er man særlig

flittig og arbejdsom er der mulighed for bonus.

”Man bliver fyret hvis man er doven, driller

eller på anden måde ikke passer sit arbejde”

Valget faldt på følgende værksteder/erhverv:

• Skønhedssalonen

• Slikfabrikken

• Restaurant/ grønthandler

• Bager

• Biograf

• Avisen

citat

citat

More magazines by this user
Similar magazines