29.07.2013 Views

nyborg-tranekær amter register til skifteprotokol 1703

nyborg-tranekær amter register til skifteprotokol 1703

nyborg-tranekær amter register til skifteprotokol 1703

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYBORG-TRANEKÆR AMTER<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

<strong>1703</strong> – 1811<br />

Kirstine Marie Aagaard paa Skovsgaard, 11.01.1800, XIV-152, 166, 178, 190, 219, 258<br />

Enke efter Lars Michelsen<br />

Abelone Olufsdatter i Langeskov, XIII-41, 43, 44, 45, 53<br />

Enke efter Jens Hansen<br />

Lorents Abro, Landstingshører og Skriver i Sjælland<br />

hans Enke Magdalene Petersen paa Norskov, III-837<br />

Christian von Ahlefeldt <strong>til</strong> Nordskov, Ritmester, II-866<br />

Christian Ahlefeldt-Laurvigen, Greve <strong>til</strong> Langeland, Generalmajor, IX-131<br />

Hans Enke Elisabeth Juel <strong>til</strong> Lundsgaard og Bjørnemose, XIII-95, 96, 150, 154, 155, 157, 177, 187. – Bilag: 4 Bind, ”Christian Johan<br />

Frederik, Greve <strong>til</strong> Langeland, Geheimeconferentsraad, Kmhr., Oberst 1756, 2 Bind<br />

Preben von Ahnen <strong>til</strong> Kopanger<br />

Amtmands Enke Karen Wind, 31.05.1706, I-89<br />

Johannes Albierg, Forpagter paa Mullerup, IV-337<br />

Albret Hansen i Statene, VIII-152<br />

Hans Christensen Ancher <strong>til</strong> Vormarksgaard<br />

hans Hustru Mette Marie Jacobsdatter, II-509<br />

Anders Marcussen, Smed i Mullerup, III-199<br />

~ Anna Pedersdatter


Anders Nielsen i Herlev, VIII-23<br />

Anders Pedersen i Nyborg Mølle, 31.11.1705, I-80<br />

Anders Pedersen i Slæbæk VIII-217<br />

~ Else Sørensdatter<br />

Anders Rasmussen i Vester Skerninge, V-417<br />

hans Hustru Anna Pedersdatter Graae, III-177<br />

Anders Rasmussen i Vester Hæsinge, X-117<br />

Anne Andersdatter, XII-69<br />

~ Peder Hansen i Stevningshus<br />

Anne Marie Andersdatter i Urtehuset ved Rørbæk, myrdet, IV-415<br />

Karen Andersdatter, VI-204<br />

Enke efter Jørgen Dinesen Fløckes i Kissendrup<br />

Karen Andersdatter, XII-109<br />

Enke efter Thomas Jørgensen i Gultved<br />

Maren Andersdatter, 18.10.1800, XIV-160<br />

~ Husmand Lars Hansen i Allebølle<br />

Maren Andersdatter, VI-293<br />

Enke efter Ivar Rasmussen i Norden Agetved Huse<br />

Margrete Andersdatter, VI-202<br />

~ Rasmus Jensen i Vester Skerninge


Marie Andersdatter, IX-137<br />

~ Rasmus Andersen Graae i Vester Skerninge<br />

Christen Andersen i Hennetved, V-369<br />

~ Birthe Clausdatter Nagel<br />

Christen Andersen, Væver i Høye, VI-231<br />

hans Hustru Anna Pedersdatter, VII-110<br />

Dines Andersen i Kissendrup, V-312<br />

hans Enke Birthe Marie Jørgensdatter, VIII-207<br />

Erik Andersen i Hesselager<br />

hans Hustru Gjertrud Hansdatter, XII-171<br />

Hans Andersen i Gislev, XIII-46<br />

Jørgen Andersen, Hjulmand i Hesselager<br />

hans Hustru Helene Hansdatter, III-655<br />

Marcus Andersen, Smed i Mullerup, IV-214<br />

Niels Andersen, Smed i Lyndelse, X-233<br />

Peder Andersen, Ullerslev, II-2<br />

hans Hustru Else Madsdatter, I-114<br />

Peder Andersen, Bovense<br />

hans Hustru Maren Jørgensdatter, VIII-335<br />

Rasmus Andersen, Bødker i Slæbæk, IV-398


Hans Enke Mette Pedersdatter, XII-213<br />

Rasmus Andersen, fhv. Foged paa Hvedholm, VII-1<br />

Rasmus Andersen, Gislev<br />

hans Hustru Anne Helvig Nielsdatter, XI-214<br />

Søren Andersen, Ullerslev, II-893<br />

hans Enke Kirsten Thomas i Bolteskov, XIII-87<br />

Andreas Jacobsen, Smed i Gislevholme, X-209<br />

Anne Andersdatter, XII-69<br />

~ Peder Sørensen i Stevningshus<br />

Anne Christensdatter, V-348<br />

~ Hans Pedersen i Høje<br />

Anne Jensdatter, IV-156<br />

~ Rasmus Høy i Rødme<br />

Anne Nielsdatter, II-501<br />

~ Rasmus Nielsen i Aaby<br />

Anne Nielsdatter, XIII-60, 62<br />

~ Marqver Rasmussen i Ollerup<br />

Anne Pedersdatter, III-199<br />

~Anders Marcussen, Smed i Mullerup<br />

Anne Pedersdatter, V-245<br />

~ Hans Hansen Eibye i Ullerslev


Anne Pedersdatter, VII-110<br />

~ Christen Andersen, Væver i Høje<br />

Anne Rasmusdatter, V-356<br />

~ Morten Pedersen, Væver i Skaarup<br />

Anne Rasmusdatter, V-412<br />

~ Jens Nielsen i Høje<br />

Anne Rasmusdatter, IX-149<br />

~ Henrik Rasmussen i Trunderyp<br />

Anne Rasmusdatter, X-153<br />

~ Hans Jensen i Jordløse<br />

Anne Rasmusdatter, XII-225<br />

~Lars Jensen, Hjulmand i Nørre Broby<br />

Anne Rasmusdatter, XII-225<br />

~ Hans Nielsen i Svanninge<br />

Anne Cathrine Hansdatter, IV-386<br />

~ Anders Braadt, Skomager i Illebølle<br />

Anne Cathrine Johansdatter, VII-306<br />

~ Bonne Johansen i Trunderup<br />

Anne Cathrine Lorentsdatter, II-389<br />

~ Søren Nielsen, Skibstømmermand i Vester Aaby<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, VII-26


~ Rasmus Jacobsens i Ullerslev<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, XI-137<br />

~ Niels Hansen Falle i Kværndrup<br />

Anne Christine Larsdatter, X-197<br />

~ Mikkel Rasmussen I Ryslinge<br />

Anne Christine Rasmusdatter, XII-135<br />

~ Henning Hansen, Skrædder i Strarup<br />

Anne Elisabeth Hansdatter, VI-238<br />

~ Kars Christensen Lollik i Longelse<br />

Anne Helvig Nielsdatter, XI-214<br />

~ Rasmus Andersen i Gislev<br />

Anne Kirstine Rasmusdatter, XIII-76<br />

~ Mads Jørgensen i Ollerup<br />

Anne Margrete Bernhardsdatter, III-383<br />

Enke efter Thomas Sørensen Lind i Espe<br />

Anne Margrete Christensdatter XI-257<br />

~ Peder Bertelsen i Gislevholme<br />

Anne Marie Andersdatter, Urtehuset ved Rørbæk, IV-415<br />

Anne Marie Hansdatter, X-109<br />

Enke efter Niels Espensen i Ryslinge<br />

Anne Marie Larsdatter, XIII-10, 14


Enke efter Niels Andersen Møller i Trunderup<br />

Anne Marie Nielsdatter, VIII-237<br />

~ Erik Nielsen i Ullerslev<br />

Apolone Mikkelsdatter, VIII-300<br />

~ Rasmus Jensen Lærche i Refsøre<br />

Hans Bachmann paa Højrupgaard, Forvalter ved Brahetrolleborg, III-1001<br />

Engel Magdalene Bagge i Charlottenlund paa Hou, VI-272<br />

Enke efter Thomas Lyngbye<br />

Frederik Bagge <strong>til</strong> Julskov, Etatsraad, VIII-337<br />

Niels Baggesen paa Hesselagergaard, Commerceraad, XIII, 12, 16, 21, 25, 27, 28, 30, 37<br />

Lars Baggesen, Hesselagergaard, Brev <strong>til</strong> uskiftet bo, 24.11.1741, II-89<br />

Øllegaard Margrete Baggesen, XIII-88, 92, 94, 186<br />

~ Overkrigscommissair Johannes Frederik Friis paa Dyrehauge<br />

Tim Banner <strong>til</strong> Tøjstrup, I-96<br />

~ Helvig Elisabeth Urne, se Odense skp. XX-376<br />

Barbara Maria Hansdatter, 1717<br />

~ Peder Hellesen i Stengade<br />

Eleonora Elisabeth Beenfeldt, XI-197<br />

Enke efter Oberstliutnant Johan Christopher Kørbitz <strong>til</strong> Lammehave<br />

Hermand Frederik Beenfeldt <strong>til</strong> Lammehave, Generallieutnant, IV-107


hans Hustru Ide Dorthe Gyldencrone, II-577<br />

Adrian Bekker, Cancelliraad<br />

hans Hustru Riborg Sophie Erreboe i Svendborg, VI-47<br />

Lucie Elisabeth Bekker, Ullerslev, XIII-15, 16, 19<br />

Enke efter Forpagter Paa Rasckenberg Jacob Christian Duch<br />

Søren Bekker, Forpagter paa Herringe<br />

Hans Hustru Elisabeth Brandt, X-97, XI-197<br />

Hans Bendixen, Forpagter paa Fjellebro, VIII-156<br />

Andreas von Bergen, Justitsraad og Landsdommer<br />

Hans Enke Anne Maria Castenschiold paa Vejstrupgaard, VI-180<br />

Cathrine von Bergen, Bind 1, 1 pakke<br />

~ Byfoged i Svendborg, Landsdommer Johannes Uldall<br />

Anna Margrete Bernhardsdatter, Espe, III-383<br />

Enke efter Thomas Sørensen Lind<br />

Peder Berrig, Forpagter paa Brudagergaard, III-234<br />

Peder Bertelsen, i Gislevholme<br />

hans Hustru Anna Margrete Christensdatter, XI-257<br />

Berthe Justdatter, Saaderup, XII-143<br />

~ Dines Danielsen<br />

Bagge Bierregaard, Birkedommer i Hesselager, XI-197


Johan Joachim Bierrum, Ridefoged paa Hverring, VII-83<br />

Henrik Bille Brahe, Geh. Conferentsr., Stiftsbefalingsmand, VIII-298<br />

Birte, X-177<br />

Enke efter Rasmus Møllegaard i Vejstrup<br />

Birthe Marie Jensdatter, VIII-207<br />

Enke efter Dines Andersen i Kissendrup<br />

Magnus Nicolai Blach paa Forhaabningslund, XIII-77, 83<br />

Frederik Blankholm, Forvalter paa Hvedholm, VIII-255<br />

Margrete Hedevig Blender, Mullerup, IV-322<br />

~ Henning Mouritsen Hollænder<br />

Bodil Jacobsdatter, VI-267<br />

~ Jørgen Lange, Væver i Lindelse<br />

Bodil Jensdatter, Bjerreby, XII-229<br />

Enke efter Rasmus Stenøre<br />

Hans Olesen Bonde, Taarup i Frørup Sogn, II-89<br />

Bonde Johansen, Trunderup<br />

hans Hustru Anne Cathrine Johansdatter, VIII-306<br />

Casper Borman, Auctions-Indkasserer i Horsens, IV-318<br />

Laurs Rasmussen Borre, Hennetved, III-767


Anders Braadt, Illebølle, Skomager<br />

hans Hustru Cathrine Hansdatter, IV-386<br />

Anne Elisabeth Brahe paa Hvedholm, Frøken, VIII-319<br />

Karen Brahe <strong>til</strong> Østrupgaard, Frøken, II-271<br />

Preben Brahe <strong>til</strong> Hvedholm m.m., Oberstlieutnant, VI-294<br />

Susanne Brahe, III-889<br />

Enke efter Etatsraad Frederik Hein <strong>til</strong> Stensgaard<br />

Elisabeth Brandt, X-97, XI-197<br />

~ Forpagter Søren Bekker paa Hverringe<br />

Jochum Brandt, Refsvindinge, XII-5<br />

Georg Bredahl paa Stenstrupgaard, Oberstlieutnant, IV-410<br />

Hans Hustru Arngott Ottonette Elisabeth von Rønne, IV-305<br />

Hannibaline Bredahl, Stenstrup, Frøken, VII-147<br />

Inger Sørensdatter Bredahl paa Glorup, Jomfru, VI-184<br />

Maren Jensdatter Bredahl paa Dyrehaugegaard, Jomfru, X-89<br />

Niels Brinck <strong>til</strong> Tidselholt, Cancelliassesor, III-458<br />

Mette Brockdorff, II-5222<br />

~Hans Ditlev Kaas <strong>til</strong> Lykkesholm paa Langeland, Oberstlieutnant<br />

Schack Brockdorff, Baron <strong>til</strong> Schelenborg, Generallieutnant 1731 – 1 Bind


Sophie Charlotte Brockdorff, IV-356<br />

Enke efter Christian Banner Kaas <strong>til</strong> Nedergaard, Generalmajor<br />

Mette Cathrine Broholm i Ørbæk Præstegaard, VIII-103, 156<br />

Enke efter fhv. Foged paa Ørbæklunde Niels Hansen<br />

Rasmus Nielsen Bruus i Statende, X105, XI-197<br />

Ide Margrete Buchholt paa Hesselagergaard, Jomfru, VI-229<br />

Niels Buchholt, Cancelliraad<br />

hans Enke Inger Margrete Grønvold paa Hesselagergaard, II-117<br />

Anna Maria Buchwald, II-892, IV-223<br />

~ Lorents Petersen <strong>til</strong> Brolykke, Cancelliraad<br />

Henrik Bus, Herredsfoged i Vinding m.fl. Herreder i Biskopstaarup, VIII-10<br />

hans Hustru Charlotte Sophie Christensen, IV-274<br />

Barbara Bülck, VI-94<br />

Enke efter Jens Pedersen Uldrup i Hennetved<br />

Anna Marie Böckmann, IV-387<br />

Enke efter Justitsraad Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt<br />

Hans Mortensen Böyehauge, Vindeby, V-280<br />

Casper Hansen, Høje<br />

hans Hustru Karen Christensdatter, XIII-42<br />

Christopher Caspersen, Vester Skerninge


hans Hustru, II-586<br />

Anna Maria Castenschiold, VI-180<br />

Enke efter Justitsraad og Landsdommer Andreas von Bergen paa Vejstrupgaard.<br />

Birthe Clausdatter Nagel, V-369<br />

~ Christen Andersen i Hennetved<br />

Christen Andersen, Væver i Høje, VI-231<br />

hans Hustru Anna Pedersdatter, VII-110<br />

Christen Clausen, Snarup<br />

hans Enke Sara Larsdatter, XI-233<br />

Christen Hansen, Tullebølle og Hustru Karen Pedersdatter, VIII-309<br />

Christen Hansen, Slæbæk, V-161<br />

hans Enke Kirsten Olsdatter XII-139<br />

Christen Laursen, Spodsbjerg, VI-57<br />

Christen Nielsen, Hennetved<br />

hans Enke Johanne Margrethe Poulsdatter, 27.03.1799, XIV-148<br />

Anna Christensdatter, V-348<br />

~ Hans Pedersen, Høje<br />

Anna Margrete Christensdatter, XI-257<br />

~ Peder Bertelsen, Gislevholme<br />

Karen Christensdatter, XIII-42<br />

~ Casper Hansen, Høje


Charlotte Sophie Christensen, IV-274<br />

~ Herredsfoged Henrik Bus i Biskopstaarup<br />

Christen Christensen, Skrædder i Hennetved<br />

hans Hustru Karen Pedersdatter, 22.05.1801, XIV-175<br />

Christian Christensen, Møller i Ærøskøbing, senere i Lindevads Mølle, III-1002<br />

hans Hustru Margrete Thomasdatter, III-152<br />

Claus Christian Christensen, Sosnider i Illebølle, VI-259<br />

Jens Christensen, Gislevholme, VI-49<br />

Johan Christensen, Lørup, II-579<br />

Jørgen Christensen fra Hindsgavl, nu paa Holstenshus, III-842<br />

Jørgen Christensen, Maale, XII-249<br />

Knud Christensen, Skrædder i Lunde<br />

hans Hustru Pedernille Pedersdatter, XII-65<br />

Niels Christensen, Slæbæk, XII-25<br />

Christian Knudsen, Røgter paa Søvertorp, VI-302<br />

Karen Christiansdatter, 15.02.1799, XIV-143<br />

~ Niels Rasmussen, Bødlker I Østerby<br />

Hans Christiansen, Frørup, XIII-82


Henning Christiansen, Sallinge Lunde Mølle, VI-274<br />

Jens Christiansen, Skrædder i Vejstrup, II-785<br />

hans Datter Karen Jensdatter, II-795<br />

Niels Christiansen, Ullerslev<br />

hans Hustru Karen Jensdatter, XII-201<br />

Christopher Caspersen, Vester Skerninge<br />

hans Hustru, II-586<br />

Christopher Svendsen, Smed i Høje<br />

hans Hustru Maren Hansdatter, X-53<br />

Hans Christophersen, Møller i Longelse<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, VIII-197<br />

Peder Christophersen, Vester Skerninge, III-172<br />

hans Hustru Elisabeth Hansdatter Thorup, III-160<br />

Niels Christophersen, Vester skerninge, III-1018<br />

Johan Frederik von Cicignon <strong>til</strong> Nakkebølle, Oberstlieutnant, IV-304<br />

hans Hustru Erica Christine Holck, II-573<br />

Claus Larsen, Langtved, XII-185<br />

Claus Christian Christensen, Sosnider i Illebølle, VI-259<br />

Christen Clausen, Snarup<br />

hans Enke Sara Larsdatter, XI-233, 235, 242, 247


Ditlev Clausen, en med Köer rejsende fra Sjælland, IV-259<br />

Johan Just Clemmensen, Taarup i Frørup Sogn, IV-377<br />

Rasmus Cortsen, Bovense, X-61<br />

hans Enke Kirsten Pedersdatter, XI-207<br />

Johan Andreas Cramer <strong>til</strong> Søbo, Universitets-Kantsler og Professor, VIII-243<br />

hans Enke Margrete Marie de Falsen, IX-161, XI-2, 139, 162, 168<br />

Dines Danielsen, Saaderup<br />

hans Hustru Berthe Justdatter, XII-143<br />

Jørgen Dinesen, Bødker af Høje, Tugthusfange i Odense, X-221<br />

Hans Hustruer Kirsten Jensdatter, VIII-195, Elisabeth Hansdatter X-221<br />

David Jørgensen, Væver i Ryslinge, VII-64<br />

David Nielsen, Gultved<br />

hans Hustru Mette Jensdatter, XIII-85<br />

Hans Davidsen, Slæbæk, VI-55<br />

hans Enke Anna Margrete Andersdatter, VI-171<br />

Dines Andersen, Kissendrup, V-312<br />

hans Enke Birthe Marie Jørgensdatter, VIII-207<br />

Dines Danielsen, Saaderup<br />

hans Hustru Berthe Justdatter, XII-143<br />

Jørgen Fløcke Dinesen, Kissendrup, II-782<br />

hans Enke Karen Andersdatter, VI-204


Ditlev Clausen, en med Köer rejsende fra Sjælland, IV-259<br />

Rasmus Ditlevsen, Skerninge Balle, IV-301<br />

Dorothea Hansdatter, II-392<br />

Enke efter Etatsraad Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt<br />

Dorthea Hansdatter, IV-268<br />

Enke efter Hans Rasmussen, Møller i Sdr. Longelse<br />

Dorthea Hansdatter, XIII-43, 44<br />

~ Sognefoged Lars Larsen i Nørre Broby<br />

Dorthea Nielsdatter, X-169<br />

Enke efter Hans Larsen i Ryslinge<br />

Christopher Drevitz, Strandvisiteur i Vester Aaby, II-97<br />

Jens Dreyer, <strong>til</strong> Raschenberg, Cancelliraad, III-176<br />

hans Enke Anna Elisabeth Haman, V-73<br />

Claus Duch, Forpagter paa Bøgebjerg, XI-243<br />

hans Hustru Eleonora Frederikke Christine Jensen, X-17<br />

Jacob Christian Diderik Duch, Forpagter paa Raschenbjerg, VIII-361<br />

hans Enke Lucie Elisabeth Bekker i Ullerslev, XIII-15, 16, 19<br />

Dorothea Ebbesen, VIII-362<br />

~Laurits Lindegaard <strong>til</strong> Julskov, Justitsraad<br />

Eskild Ebbesen <strong>til</strong> Risinge


hans Enke Pernille Praëm, III-843<br />

Karen Edvardsdatter, IV-378<br />

~ Gotfried Jørgensen Hartmann i Aunslev<br />

Dorthea Egløff, III-242<br />

~ Cancelliassessor Johan Kallagers<br />

hans hansen Eibye, Ullerslev, XIII-96<br />

hans Hustruer Anna Pedersdatter, V-245, Karen Madsdatter Tolderlund, VI-303<br />

Hans Henrik von Eickstedt <strong>til</strong> Boltinggaard, Overkmhr., XIII-60<br />

Johan Jørgen Einfeldt, Hollænder paa Brobygaard<br />

hans Enke Sophie Dorthea Wegner, VI-163<br />

Johan Jørgen Daniel Einfeldt, Hollænder Rasmussens Stifsøn paa Gjelskov, VIII-2<br />

Johanne Margrete Henriette Einfeldt, Barn paa Ølstedgaard, VI-175<br />

Eleonora Christine paa Rødkilde, II-126, 381<br />

Enke efter Johan Lange<br />

Elisabeth Hansdatter, Høje, X-221<br />

~ Jørgen Danielsen, Bødker (Tugthusfange)<br />

Ellen Hansdatter, Gudme, X-193<br />

~ Jens Nielsen Krag<br />

Else Larsdatter, Vester Hæsinge, V-261<br />

~ Peder Hansen fhv. Skytte


Else Madsdatter, Ullerslev, I-114<br />

~ Peder Andersen<br />

Malta Ulrik Engelsted <strong>til</strong> Rørbæk, Cancelliraad, IV-193<br />

Otto Jacob Engelsted <strong>til</strong> Rørbæk og Risinge, Justitsraad<br />

hans Hustru Valborg Knudsen, VI-195<br />

Otto Jacobsen Engelsted <strong>til</strong> Rørbæk, Commerceraad<br />

hans Hustru Karen Nielsdatter, II-584<br />

Frederik von Epping, Holmdrup, Lieutnant, III-619<br />

Eriks Enke<br />

Maren Madsdatter i Vester Hæsinge, XI-231<br />

Erik Andersen, Hesselager<br />

hans Hustru Gjertrud Hansdatter, XII-231<br />

Erik Nielsen, Ullerslev<br />

hans Hustru Anna Marie Nielsdatter, VIII-237<br />

Erik Pedersen af Taarup og Hustru Kirsten Hansdatter, VIII-248<br />

Erik Poulsen, Sønder Broby, VI-55<br />

Hans Eriksen, Jordløse, Trunderup<br />

hans Hustru Margrete Pedersdatter, X-185<br />

Jens Eriksen, Forpagter paa Hverringe<br />

hans Hustru Andreasine Marie Catharine Hansdatter Lund, VI-55, 283


Jørgen Eriksen, Lindevad Mølle<br />

hans Hustru Anna Benedicte Hansen, V-432, VI-43<br />

Anton Erløv, Pensionist paa Nedergaard, VII-75<br />

Jens Erreboe, Faaborg<br />

hans Enke Maren Pedersdatter paa Tøjstrup, II-53<br />

Riborg Sophie Erreboe, Svendborg, VI-47<br />

~ Cancelliraad Adrian Bekker<br />

Sophie Espensdatter, Høje, VI-190<br />

~ Peder Sørensen, Smed<br />

Niels Espensen og hans Enke Anne Marie Hansdatter i Ryslinge, X-109, 121<br />

Hans Hansen Faber, Vester Aaby, II-768<br />

Constance Henriette Fabritius Tengnagel, og Ægtefælle Major Carl Frederik Steensen Leth <strong>til</strong> Steensgaard og Egeløkke 1827 – 1<br />

Bind, 1 Pakke<br />

Michael Fabritius <strong>til</strong> Vejlegaard, Kammerherre<br />

hans Hustru Adolphine Leth, XII-37<br />

Jens Falck, Gislev, VI-221<br />

Niels Hansen Falle, Kværndrup<br />

hans Hustru Anna Cathrine Rasmusdatter, XI-137<br />

Johan Eskild Falsen <strong>til</strong> Søbo, Vommerceraad<br />

hans Hustru Johanne Tommerup, II-287<br />

hans ~ 1º …., begravet 15.11.1729 i Jordløse


Margrete Marie de Falsen <strong>til</strong> Søbo, IX-161, XI-2, 139, 162, 168<br />

Enke efter Universitetskantsler Johan Andreas Cramer<br />

Marie Margrete Fatin, VIII-167<br />

~ Hans Thune af Boltinggaard<br />

Ole Faxøe, Forpagter paa Fjellebro, VIII-354, IX-127<br />

Eiler Flyborg, Ridefoged paa Broholm, VIII-202<br />

Jørgen Dinesen Fløcke, Kissendrup, II-782<br />

hans Enke Karen Andersdatter, VI-204<br />

Jørgen Dinesen Fløcke, Kissendrup<br />

hans Hustru Kirsten Poulsdatter, VIII-318<br />

Gjertrud Fog, VI-197<br />

Enke efter Offer Hansen i Stenstrup<br />

Christian Fogh, Kammerraad<br />

hans Enke Birgitte Fugl paa Brobygaard, II-151<br />

Marcus Fogh <strong>til</strong> Brobygaard, Cancelliraad, IV-193<br />

Niels Fogh <strong>til</strong> Brobygaard, II-779<br />

Sophie Fogh, Damsbo Bøttigsholm, II-274<br />

~ Søren Lind, II-868, III-243 2 bind<br />

Ellen Christophersdatter Folmer, Hou, IV-320, VI-145<br />

~ Gregers Rasmussen


Frands Hansen Gammelgaard<br />

hans Hustru Mette Pedersdatter i Syltegaarden, XIII-24<br />

Ingeborg Fich, Jomfru, † 1800 paa Taasing ved Slottet, 1801-02<br />

Lorents Frandsen, Snedker i Gislev, IV-262<br />

Morten Frandsen, Væver i Vester Skerninge, XIII-212<br />

Ingeborg Sophie Frederiksdatter, Kværndrup, XII-131<br />

~ Jørgen Ritz, Skrædder<br />

Johanne Frederiksdatter, Stenstrup, XIII-55, 57<br />

~ Rasmus Knudsen<br />

Karen Frederiksdatter, Faarevejle, III-626<br />

~ Peter Anton Funch, Hollænder<br />

Frick, XI-149<br />

Hans Frederichsen, Sadelmager paa Skrøbelev Hede, VIII-175<br />

Andreas Edvardsen Friis, af Raundrup, Birkedommer, IV-393<br />

Johannes Frederiksen Friis, Overkrigscommissair<br />

hans Hustru Øllegaard Margrete Baggesen paa Dyrehaugegaard, XIII-88, 92, 94, 186<br />

Sophie Hedevig Friis, Comtesse, VII-8<br />

Enke efter Generallieutenant Ove Juul <strong>til</strong> Ravnholt<br />

Peter Ditlev From, Gislev, VII-145


Rasmus From, Skovrider og Strandcontroleur i Nyborg, VIII-29, 69<br />

Iver Malte Frydendahl (Freudendahl), Forpagter paa Sandholt og Sollerup, IV-258, 316<br />

Anders Hansen Fugl paa Brudagergaard og Hustru Kirsten Rasmusdatter, VI-282<br />

Testamente<br />

Birgitte Fugl, II-151<br />

Enke efter Kammerraad Christian Fogh paa Brobygaard<br />

Peter Anton Funch, Hollænder<br />

hans Hustru Karen Frederiksdatter paa Faarevejle, III-626<br />

Frands hansen Gammelgaard i Syltegaarden<br />

hans Hustru Mette Pedersdatter, XIII-24<br />

Charlotte Amalie Gersdorff, III-612<br />

Enke efter Gehejmeraad Christian Schestedt <strong>til</strong> Ravnholt<br />

Jens Peter Gersdorff <strong>til</strong> Boltinggaard 1836, 1 bind, 1 pakke<br />

Ulrica Augusta Gierne, Gislev, V-335<br />

Gjertrud Hansdatter, III-3, 21<br />

~ Niels Rasmussen <strong>til</strong> Hjortholm<br />

Gjertrud Hansdatter, Hesselager, XII-171<br />

~ Erik Andersen<br />

Gilius, pens. Lieutenant paa Bjørnemose, VII-67


Godske Hansen, Vester Aaby, VI-176<br />

Gotfred Jørgensen, Aunslev<br />

hans Hustru Mariane Rasmusdatter, VIII-359<br />

Anders Rasmussen Graae, Vester Skerninge, VIII-246<br />

Anna Pedersdatter Graae, Vester Skerninge, III-177<br />

~ Anders Rasmussen<br />

Peder Pedersen Graae, Vester Skerninge, II-808<br />

Rasmus Andersen Graae, Vester Skerninge<br />

hans Hustru Marie Andersdatter, IX-137<br />

Anna Barbara Graff, Skaarup, VII-153<br />

~ Nicolai Liebholts<br />

Adam Diderik von Grambow, Oberst, IV-314<br />

Gregers Rasmussen, Hou<br />

hans Hustru Ellen Christophersdatter Folmer, IV-320, VI-145<br />

Frederik Jørgen Greve, Forvalter paa Hvidkilde, III-616<br />

Inger Margrete Grønvold, II-117<br />

Enke efter Cancelliraad Niels Huchholt paa Hesselagergaard<br />

Frederik Gyldencrone, Baron, hos sin Søster Ritmesterinde Pultz paa Tiselholt, VI-260<br />

Ide dorthe Gyldencrone, II-577<br />

~ Herman Frederik Beenfeldt <strong>til</strong> Lammehave, Oberst


Jens Haar, Lysemose, VIII-332, 352<br />

Jens Jensen Haar, paa Lysemose, Dreng, XI-253<br />

Magdalene Haartzen, VI-64<br />

~ Forpagter paa Rygaard Peter Ulrik Tietgen<br />

Seneca von Hagedorn, <strong>til</strong> Hindema og Krumstrup, Admiral, III-22<br />

Anna Margrete von Halem, V-376<br />

Enke efter Oberstliuetnant Henning Christopher Valckendorff <strong>til</strong> Klingstrup<br />

Charlotte Marie von Halem <strong>til</strong> Klingstrup, Frøken, VIII-348, IX-121<br />

Anna Elisabeth Haman, V-73<br />

Enke efter Cancelliraad Jens Dreyer <strong>til</strong> Raschenberg<br />

Hans i Millinge<br />

Hans Enke Marie Johansdatter, XII-275<br />

Hans Andersen, Gislev, XIII-46<br />

Hans Bendixen, Forpagter paa Fjellebro, VIII-156<br />

Hans Christiansen, Frørup, XIII-82<br />

Hans Christophersen, Møller i Longelse<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, VIII-197<br />

Hans Davidsen paa slæbæk, VI-55<br />

hans Enke Anna Margrete Andersdatter, VI-171


Hans Eriksen, Jordløse Trunderup<br />

hans Hustru Margrete Pedersdatter, X-185<br />

Hans Friderichsen, Sadelmager paa Skrøbelev Hede, VIII-175<br />

Hans Hansen, Ullerslev, VI-223<br />

Hans Hansen i Gislevholme, VIII-181<br />

Hans Hansen Eibye, Ullerslev, XIII-96<br />

hans Hustruer Anna Pedersdatter, V-245, Maren Madsdatter Tolderlund, VI-303<br />

Hans Hansen, Møller i Frørup<br />

Hans Hustru, XIII-87, 89, 92<br />

Hans Hansen, Forfalter og Forpagter paa Lundegaard, XIII-6<br />

Hans Hansen, Indsidder af Løkkeby<br />

hans Hustru Kirsten Rasmusdatter, 11.03.1800, XIV-158<br />

Hans Hansen, Qvindbjerg i Fuglsbølle<br />

hans Hustru Ingeborg Marie Mogensen, 23.03.1799, XIV-<br />

Hans Jacobsen, Helletofte, III-104<br />

Hans Jensen, Aaskov i Aunslev sogn, III-17<br />

hans Enke Maren Hansdatter, III-224<br />

Hans Jensen, Hennetved, VIII-122<br />

Hans Jensen, Gislevholme, IX-147


Hans Jensen, Jordløse<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, X-153<br />

Hans Jensen, Højrup, XI-190, 198<br />

Hans Jensen, Trunderup, XI-197<br />

Hans Jensen, Skaarup<br />

hans Hustru Mette Jensdatter, XIII-175<br />

Hans Jørgensen, Kværndrup, X-69<br />

hans Hustru Mette Pedersdatter, VIII-355<br />

Hans Knudsen, Vindeby, VI-236<br />

Hans Larsen, Møller ved Rudkjøbing, IV-411, VIII-103<br />

Hans Larsen, Ryslinge og Enke Dorthe Nielsdatter, X-169<br />

Hans Madsen, Skerningeballe, II-809<br />

Hans Mortensen Bøyehauge i Vindeby, V-280<br />

Hans Nielsen, Magleby<br />

hans Hustru Margrete Jørgensdatter, VI-61<br />

Hans Nielsen, Svanninge<br />

hans Hustru Anne Rasmusdatter, XII-225<br />

Hans Nielsen, Ullerslev, XIII-81


Hans Olesen, Skovrider, Holmdrup<br />

Hans Enke Bodil Pedersdatter † 1705 (se Odense Skifteprotokol)<br />

Hans Olesen, Bonde i Taarup, Frørup Sogn, II-89<br />

Hans Pedersen <strong>til</strong> Hindema, Herredsfoged, III-7<br />

Hans Pedersen, Høje<br />

hans Hustru Anna Christensdatter, V-348<br />

Hans Pedersen, Hennetved<br />

hans Hustru Margrete Johansdatter, V-362<br />

Hans Pedersen, Rødme, VIII-22<br />

hans Enke Johanne Ibsdatter, XI-153, 165, 185<br />

Hans Pedersen, Ungkarl i Sørup, XII-189<br />

Hans Pedersen Holm, Vester Skerninge, XIII-210<br />

Hans Rasmussen, Møller i Sønder Longelse, IV-211<br />

hans Enke Dorthea Hansdatter, IV-268<br />

Hans Rasmussen, Ulbølle Strandhuse, VI-168<br />

hans Hustruer Mette Pedersdatter, II-794, Johanne Rasmusdatter, V-364<br />

Hans Rasmussen, Trunderup, VIII-17<br />

Hans Rasmussen, Barn i Gjestelev, VIII-299<br />

Hans Rasmussen, Cancelliforvalter<br />

hans Enke Magdalene Scheel paa Holmelund, 1733 – 1 Bind


Hans Stephansen, Aunslev<br />

hans Hustru Maren Hansdatter, XII-177<br />

Hans Christopher Hansen paa Polleholm, V-284<br />

Hans Jacob Hansen, Ungkarl af Polleholm, VIII-142<br />

Anna Cathrine Hansdatter, Illebølle, IV-386<br />

~ Skomager Anders Braadt<br />

Anna Elisabeth Hansdatter, Longelse, VI-238<br />

~ Lars Christensen Lollik<br />

Anne Marie Hansdatter, Ryslinge, X-109, 121<br />

Enke efter Niels Espensen<br />

Barbara Marie Hansdatter, Skaarup, IV-158<br />

~ Peder Jellesen<br />

Dorthea Hansdatter, IV268<br />

Enke efter Møller i Sønder Longelse Hans Rasmussen<br />

Dorothea Hansdatter, II-392<br />

Enke efter Etatsraad Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt<br />

Dorthea Hansdatter, Nørre Broby, XIII-43, 44<br />

~ Sognefoged Lars Larsen<br />

Elisabeth Hansdatter, Høje, X-221<br />

~ Jørgen Danielsen, Bødker (Tugthusfange)


Ellen Hansdatter, Gudme, X-193<br />

~ Jens Nielsen Krag<br />

Gjertrud Hansdatter, III-321<br />

~ Niels Rasmussen <strong>til</strong> Hjortholm<br />

Gjertrud Hansdatter, Hesselager, XII-171<br />

~ Erik Andersen<br />

Helene Hansdatter, Hesselager, III-655<br />

~ Jørgen Andersen, Hjulmand<br />

Johanne Hansdatter, Svanninge, X-237<br />

Enke efter Rasmus Jørgensen<br />

Johanne Hansdatter, Ollerup, XIII-32, 34<br />

~ Jens Nielsen<br />

Johanne Hansdatter, Vindeby, 11.02.1801, XIV-172<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Jytte Kirstine Hansdatter, Svendborg, 1801 – 1 Bind<br />

~ Kjøbmand Ernst Nielsen<br />

Karen Hansdatter, IV-284<br />

Enke efter Otte Thomsen Mønster i Eble Mølle<br />

Karen Hansdatter, Ullerslev, VI-308<br />

Stifdatter <strong>til</strong> Poul Hansen<br />

Karen Hansdatter, Longelse, VIII-197<br />

~ Møller Hans Christophersen


Karen Hansdatter, Haubølle, VII-77<br />

~ Niels Hansen Land<br />

Karen Hansdatter, Illebølle, VIII-190<br />

~ Lars Hansen<br />

Karen Hansdatter, Horne, XII-121<br />

~ Jens Hansen Stage<br />

Karen Hansdatter, 15.03.1798, XIV-106<br />

~ Indsidder Hans Pedersen ved Harslev<br />

Kirsten Hansdatter, Taarup, VIII-248<br />

~ Erik Pedersen<br />

Kirsten Hansdatter, Enke i Aastrup, XIII-22<br />

Maren Hansdatter, Aaskov, Aunslev Sogn, III-224<br />

Enke efter Hans Jensen<br />

Maren Hansdatter, Høje, X-53<br />

~ Smed Christopher Svendsen<br />

Maren Hansdatter, Østerby, XII-167<br />

~ Jacob Knudsen<br />

Maren Hansdatter, Aunslev, XII-177<br />

~ Hans Stephansen<br />

Marie Kirstine Hansdatter, Nordenhuse, VIII-3<br />

~ Jens Iversen


Sidsel Hansdatter, Pige paa Polleholm, VIII-303<br />

Albret Hansen, Statende, VIII-152<br />

Anna Benedicte Hansen, V-432, VI-43<br />

~ Jørgen Eriksen i Lindevad Mølle<br />

Casper Hansen, Høje<br />

hans Hustru Karen Christensdatter, XIII-42<br />

Christen Hansen, Tullebølle og Hustru Karen Pedersdatter, VIII-309<br />

Christen Hansen, Slæbæk, X-161<br />

hans Enke Kirsten Olsdatter, XII-139<br />

Godske Hansen, Vester Aaby, VI-176<br />

Hans Hansen, Ullerslev, VI-223<br />

Hans Hansen, Gislevholme, VIII-181<br />

Hans Hansen, Forvalter og Forpagter paa Lundegaard, XIII-6<br />

Hans Hansen, Bødker af Løkkeby<br />

hans Hustru Kirsten Rasmusdatter, 14.07.1800, XIV-158<br />

Hans Christopher Hansen paa Broholm, V-284<br />

hans Hustru Karen Olesdatter (se Langelands Herred)<br />

Hans Jacob Hansen, Ungkarl af Polleholm, VIII-142


Henning Hansen, Skrædder, Strarup<br />

hans Hustru Anna Christine Rasmusdatter, XII-135<br />

Jacob Hansen, Herrested, XII-147<br />

Jens Hansen, Skytte paa Fjellebro, XII-9<br />

Jens Hansen, Langeskov, XIII-15<br />

hans Enke Abelone Olufsdatter, XIII-41, 43, 44, 45, 53<br />

Jeppe Hansen, Trunderup, VI-141<br />

Johan Otto Hansen <strong>til</strong> Skovsbo paa Langeland, II-247<br />

Jørgen Hansen, Smed i Bovense, IV-220<br />

Jørgen Hansen, Forvalter og Inspecteur paa Valdemar Slot, 22.09.1807<br />

~ 1º Margrete Fich<br />

~ 2º Friderica Sophia Christiane Sennemann<br />

Jørgen Hansen, Insoecteur ved Grevskabet Langeland og Hustru Anna Jensdatter Schiøring, V-332<br />

Knud Hansen, Heden, XIII-74, 92<br />

Morten Hansen, Indsidder i Egernmose i Illebølle under Nedergaard, 01.07.1797, XIV-71, 102<br />

~ Bodil Christensdatter<br />

Lars Hansen, Illebølle<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, VIII-190<br />

Lars Hansen, Illebølle<br />

hans Hustru Maren Andersdatter, 18.10.1800, XIV-160


Laurs Hansen, Lindelse, VI-63<br />

Niels Hansen i Ørbæk Præstegaard, fhv. Foged paa Ørbæklunde, VI-52<br />

hans Enke Mette Cathrine Broholm i Ørbæk Præstegaard, VIII-103, 156<br />

Niels Hansen paa Jensgaard, XIII-72<br />

Offer Hansen, Stenstrup og hans Enke Gjertrud Fich, VI-197<br />

Ole Hansen, Stifsøn af Christian Kier paa Polleholm, VI-208<br />

Peder Hansen, Frørup<br />

hans Hustru Margrete Nielsdatter, IV-306<br />

Peder Hansen, Vester Hæsinge, fhv. Skytte hos Overkmhr. v Plessen, V-252<br />

hans Hustru Else Larsdatter, V-261<br />

Poul Hansen, Ullerslev<br />

hans Stifdatter Karen Hansdatter, VI-308<br />

Hans Qvindebjerg, fuglbølle<br />

hans Hustru Ingeborg Marie Mogensen, XIV-145, 151, 157<br />

Rasmus Hansen, Aaskov, VIII-242<br />

Rasmus Hansen, Vester Aaby, XIII-30, 32, 36, 40<br />

Rasmus hansen, Vindeby<br />

hans Hustru Johanne Hansdatter, 11.02.1801, XIV-172<br />

Gottfried Jørgensen Hartmann, Aunslev


hans Hustru Karen Edvardsdatter, IV-378<br />

Karen Haurum, IV-63<br />

Enke efter Mikkel Rasmussen Lange <strong>til</strong> Krumstrup<br />

Frederik Hein <strong>til</strong> Stensgaard, Etatsraad, III-12<br />

hans Enke Susanne Brahe, III-889<br />

Helene Hansdatter, Hesselager, III-655<br />

~ Jørgen Andersen, Hjulmand<br />

Peder Hellesen, Skaarupøre, X-137<br />

hans Hustru Barbara Marie Hansdatter, IV-158<br />

Søren Tilleman Hempel, Faaborg, Cancelliraad, fhv. Inspecteur ved det Kongl. Frederiks Hospital i København, 1822 – 1 Bind<br />

Henning Christiansen, Sallinge Lunde Mølle, VI-274<br />

Henning Hansen, Skrædder, Starup<br />

hans Hustru Anna Christine Rasmusdatter, XII-135<br />

Henning Mouritsen, Hollænder, Mullerup<br />

hans Hustru Margrete Hedevig Blender, IV-322<br />

Niels Henningsen, Vester Skerninge<br />

hans Hustru Johanne Jørgensdatter, XIII-213<br />

Henrik Rasmussen, Trunderup<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, IX-149<br />

Henrik Thomsen, Espe, XIII-69


Maren Henriksdatter, Midskov, XII-123<br />

~ Peder Jensen<br />

Maren Henriksdatter, Espe, XIII-69<br />

Enke efter Thomas<br />

Hildeborg Rasmusdatter, Vester Aaby, III-1028<br />

~ Rasmus Nielsen Kjøng<br />

Niels Bang Himmelstrup, Etatsraad, Krigs- og Landcommissair, III-227<br />

Rasmus Mortensen, Aunslev, VI-211<br />

Stifsøn af Hindse Rasmussen<br />

Rasmus Hindsesen, Ullerslev, III-597<br />

hans Hustru Maren Jacobsdatter, II-84<br />

Hans Christopher Hiortelund, Forpagter paa Biskopstorp paa Langeland, VI-148<br />

hans Hustru Margrete Mogensdatter, IV-407<br />

Jørgen Ernst von Hoben <strong>til</strong> Nielstrup, II-799<br />

Hans Henningsen Hoeberg, Brudager, IV-216<br />

Christian Frederik Holck, Baron <strong>til</strong> Holckenhavn Kmhr., Hofjægerm. IV-2<br />

hans Enke Amalie Margrete Skeel i Gislev Præstegaard, IV-329<br />

Eiler Holck, Baron, Stiftamtmand i Aarhus, II-379<br />

Erica Christine Holck, II-573<br />

~ Johan Frederik von Cicignon <strong>til</strong> Nakkebølle, Capitain


Frederik Christian Holck, Baron <strong>til</strong> Holckenhavn, I-125<br />

Mogens Frederik Anton Iver Holck, Baron <strong>til</strong> Holckenhavn, XIII-47, 55, 58, 62, 64, 65, 69, 74, 75, 80, 81, 85, 88, 96, 150, 152, 155,<br />

163 Bilag: 2 Bind<br />

Frederik Christian Golck-Winterfeldt, Greve <strong>til</strong> Fjellebro, Kmhr. Oberstl., og Enke Christiane Rise Margrete Wind, 1838 – 1<br />

Bind, 1 Pakke<br />

Hans Pedersen Holm, Vester Skerninge, XIII-210<br />

Oluf Gabrielsen Holmer, Øster Skerninge Balle og Hustru Kirstine Pedersdatter Næraa, VIII-254<br />

Anna Margrete von Holsten, IV-415<br />

~ Conferentsraad Frederik Ludvig von Pentz <strong>til</strong> Fjellebro<br />

Sophie von Holsten, III-174<br />

~ Oberstlieutenant Erik Christian Sehested paa Bjørnemose<br />

Wulf Sigfred von Holsten <strong>til</strong> Gelskov, Major<br />

hans Enke Ide Skeel paa Bjørnemose, II-831<br />

Christian Ludvig von Holten, Oberst<br />

hans Hustru Henriette Schæffer i Langaa Præstegaard, XIII-5, 8, 11, 18, 23, 25<br />

Axel Hvid, Forpagter paa Glorup, II-784<br />

Peder Nielsen Høgh, Rødme, XIII-90<br />

Rasmus Ibsen Høÿ, Rødme, V-395<br />

hans Hustru Anna Jensdatter, IV-156<br />

Maren Høÿer, VI-241, VII-80


~ Krigsraad Morten Møller <strong>til</strong> Krumstrup<br />

Johanne Ibsdatter, VIII-348<br />

~ Hans Weigaard i Løjes Mølle, Sjælland<br />

Johanne Ibsdatter, Rødme, XI-153, 165, 185<br />

Enke efter Hans Pedersen<br />

Karen Ibsdatter, Kirkeby, VI-247<br />

~ Jørgen Johansen<br />

Ingeborg Sophie Frederiksdatter, Kværndrup, XII-131<br />

~ Jørgen Ritz, Skrædder<br />

Ingeborg Marie Mogensen, Fuglbølle, 23.03.1799, XIV-145, 151, 157<br />

~ Hans Hansen Qvindbjerg<br />

Ivar Rasmussen, Nordenhuse<br />

hans Enke Maren Andersdatter, VI-293<br />

hans Stifdatter Mette Jensdatter, IV-256<br />

Ivar Nielsen, Tjenestekarl i Lindelse Præstegaard, 13.11.1802, XIV-211<br />

Sophie Amalie Ivarsen, VII-151<br />

~ Andreas Toftegaard, Birkedommer paa Thorsing<br />

Jens Ivarsen, Nordenhuse, VIII-310<br />

hans Hustru Marie Kirstine Hansdatter, VIII-3<br />

Jacob Hansen, Herrested, XII-147<br />

Jacob Knudsen, Østerby


hans Hustru Maren Hansdatter, XII-167<br />

Jacob Nissen, Skrædder i Skaarup, VI-212<br />

Bodil Jacobsdatter, Lindelse, VI-267<br />

~ Jørgen Lange, Væver<br />

Maren Jacobsdatter, Ullerslev, II-84<br />

~ Rasmus Hindsesen<br />

Mette Marie Jacobsdatter, II-509<br />

~ Hans Christensen Ancher <strong>til</strong> Vormarksgaard<br />

Andreas Jacobsen, Smed i Gislevholme, X-209<br />

Hans Jacobsen, Helletofte, III-104<br />

Jens Jacobsen, Skomager i Sørup, XII-193<br />

Rasmus Jacobsen, Ullerslev<br />

hans Hustru Anne Cathrine Rasmusdatter, VIII-26<br />

Jens Jegsen, Forpagter paa Boltinggaard, VIII-101<br />

Jens Christensen, Gislevholme, VI-49<br />

Jens Christiansen, Skrædder i Vejstrup, II-785<br />

hans Datter Karen Jensdatter, II-795<br />

Jens Eriksen, Forpagter paa Hverringe<br />

hans Hustru Andreasine Marie Catharine Hansdatter Lund, VI-55, 283


Jens Hansen, Skytte paa Fjellebro, XII-9<br />

Jens Hansen Stage, Horne<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, XII-121<br />

Jens Hansen, Langeskov, XIII-15<br />

hans Enke Abelone Olufsdatter, XIII-41, 43, 44, 45, 53<br />

Jens Iversen, Nordenhuse, VIII-310<br />

hans Hustru Marie Kirstine Hansdatter, VIII-3<br />

Jens Jacobsen, Skomager i Sørup, XII-193<br />

Jens Jepsen, Forpagter paa Boltinggaard, VIII-101<br />

Jens Jensen Haar, Dreng paa Lysemose, XI-253<br />

Jens Jørgensen, Millinge<br />

hans Hustru Karen Nielsdatter, XII-159<br />

Jens Nielsen, Høje<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, V-412<br />

Jens Larsen, Ryslinge, X-113, 125<br />

Jens Larsen, Vemmenæs, X-249<br />

Jens Madsen, Svanninge, X-129<br />

Jens Mathiasen i Lille Bøgebjerg, X-273, XII-1<br />

Jens Mortensen Schousgaard i Lunde, XI-159


Jens Nielsen, Svanninge<br />

hans Hustru Marie Vibeke Ludvigsdatter, XII-89<br />

Jens Nielsen, Ollerup<br />

hans Hustru Johanne Hansdatter, XIII-32, 34<br />

Jens Poulsen, Sognefoged i Stenstrup, XIII-153<br />

Jens Rasmussen, Lundeborg<br />

hans Hustru Johanne Pedersdatter, VIII-193<br />

Jens Rasmussen, Sallinge Lunde Mølle<br />

hans Hustru Mette Valborg Jørgensdatter, XI-199<br />

Anna Jensdatter, Rødme, IV-156<br />

~ Rasmus Høÿ<br />

Bodil Jensdatter, Bjerreby, XII-229<br />

Enke efter Rasmus Stenøre<br />

Karen Jensdatter, Vejstrup, II-795<br />

Datter af Skrædder Jens Christiansen<br />

Karen Jensdatter, Ullerslev, XII-201<br />

~ Niels Christiansen<br />

Kirsten Jensdatter, Høje, VIII-195<br />

~ Jørgen Danielsen, Bødker<br />

Maren Jensdatter, Trunderup, V-387<br />

~ Hans Rasmussen Lundsgaard


Mette Jensdatter, Nordenhuse, IV-256<br />

Iver Rasmussens Stifdatter<br />

Mette Jensdatter, Gultved, XIII-85,86~ David Nielsen<br />

Mette Jensdatter, Skaarup, XIII-175<br />

~ Hans Jensen<br />

Sidsel Kirstine Jensdatter, Gislev, X-261<br />

Enke efter Niels<br />

Eleonora Frederikke Christiane Jensen, X-17<br />

~ Forpagter paa Bøgebjerg Claus Duch<br />

Hans Jensen, Aaskov, III-17<br />

hans Enke Maren Hansdatter, III-224<br />

Hans Jensen, Hennetved, VIII-122<br />

Hans Jensen, Gislevholme, IX-147<br />

Hans Jensen, Jordløse<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, X-153<br />

Hans Jensen, Højrup, XI-190, 198<br />

Hans Jensen, Trunderup, XI-197<br />

Hans Jensen, Skaarup<br />

hans Hustru Mette Jensdatter, XIII-175


Lars Jensen, Nørre Broby, XII-217<br />

Lars Jensen, Hjulmand, Nørre Broby, XII-257<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, XII-205<br />

Niels Jensen, Hesselager, X-1<br />

Niels Jensen, Snedker i Kværndrup, XII-81<br />

hans Hustru Margrete Jørgensdatter, XII-29<br />

Niels Jensen, Ungkarl, Hundstrup, XIII-90,93<br />

Ole Jensen, Dreng i Langeskov, XIII-68<br />

Peder Jensen, Høje<br />

hans Hustru Maren Nielsdatter, X-73<br />

Peder Jensen, Midskov<br />

hans Hustru Maren Henriksdatter, XII-123<br />

Peder Jensen, Vormark, XII-173<br />

Rasmus jensen, Vester Skerninge<br />

hans Hustru Margrete Andersdatter, VI-202<br />

Theodorus Jensen, Gislevholme, IX-147<br />

Jeppe Hansen, Trunderup, VI-141<br />

Jesper Hansen, Ungkarl paa Skovgaard, 26.11.1801, XIV-188, 250<br />

Mette Jespersdatter, Nørre Longelse, IV-279


~ Christen Pryd<br />

Johan Christensen, Sørup, II-579<br />

Johan Christopher Larsen, Ungkarl i Boltinggaards Enemærker, XIII-54, 62, 66<br />

Johan Just Clemmensen, Taarup, Frørup Sogn, IV-377<br />

Johan Otto Hansen <strong>til</strong> Skovsbo paa Langeland, II-247<br />

Johanne Frederiksdatter, Stenstrup, XIII-55, 57<br />

~ Rasmus Knudsen<br />

Johanne Hansdatter, Svanninge, X-237<br />

Enke efter Rasmus Jørgensen<br />

Johanne Hansdatter, Ollerup, XIII-32, 34<br />

~ Jens Nielsen<br />

Johanne Hansdatter, Vindeby, 11.02.1801, XIV-172<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Johanne Ibsdatter, Løjes Mølle i Sjælland, VIII-348<br />

~ Hans Weigaard<br />

Johanne Ibsdatter, Rødme, XI-153, 165, 185<br />

Enke efter Mads Pedersen<br />

Johanne Jørgensdatter, Vester Skerninge, XIII-213<br />

~ Niels Henningsen<br />

Johanne Olesdatter, Vesterby paa Langeland, VIII-21


~ Mads Rasmussen<br />

Johanne Pedersdatter, Vejstrup, II-894, III-1<br />

~ Knud Knudsen<br />

Johanne Pedersdatter, Lundeborg, VIII-193<br />

~ Jens Rasmussen<br />

Johanne Rasmusdatter, Ulbølle Strandhuse, V-364<br />

~ Hans Rasmussen<br />

Johanne Rasmusdatter, Haubølle, VI-264<br />

~ Niels Hansen Lang<br />

Johanne Marie Larsdatter, Lunde, XII-267<br />

~ Rasmus Svendsen<br />

Johanne Margrete Poulsdatter, Indsidder i Hennetved, 27.03.1799, XIV-148<br />

Enke efter Christen Nielsen<br />

Anne Cathrine Johansdatter, Trunderup, VIII-306<br />

~ Bonne Johansen<br />

Margrethe Johansdatter, Hennetved, V-362<br />

~ Hans Pedersen<br />

Marie Johansdatter, Millinge, XII-275<br />

Enke efter Hans<br />

Bonne Johansen, Trunderup<br />

hans Hustru Anne Cathrine Johansdatter, VIII-306


Jørgen Johansen, Kirkeby og Hustru Karen Ibsdatter, VI-247<br />

Axel Juel<br />

hans Enke Sophie Amalie Parsberg, II-381<br />

Carl Juel <strong>til</strong> Taasinge, Geh. Confr. Rd. Og Stiftbefalingsmd. IV-349, V-247<br />

Carl Juel, Barn paa Raschenberg, V-352, 435<br />

Elisabeth Juel <strong>til</strong> Lundsgaard og Bjørnemose, XIII-95, 96, 150, 154, 155, 157, 177, 187<br />

Enke efter Generalmajor Greve Christian Ahlefeldt-Laurvigen <strong>til</strong> Langeland<br />

Frederik Juel <strong>til</strong> Taasinge, Generallieutnant 1816 – 1 Bind<br />

Gregers Christian Juel <strong>til</strong> Raschenberg, Geheimeraad, VI-157<br />

~ Amalie Christiane Raben (~ 1º Carl Juel <strong>til</strong> Taasinge<br />

Margrete Juel, Frøken paa Valdemar Slot, II-7<br />

Niels Juel <strong>til</strong> Hverringe, Major, II-287<br />

Niels Juel <strong>til</strong> Taasinge, Kammerherre og Oberst, og Enke Sophie Amalie Parsberg, 1768.70 1 Pk.<br />

Peder Juel <strong>til</strong> Hverringe, Gehejmeconferentsraad, VI-162, 170<br />

hans Enke Berthe Cathrine Levetzau, VIII-80<br />

Sophie Juel, VIII.80<br />

Enke efter Etatsraad Niels Krag <strong>til</strong> Egeskov<br />

Berthe Justdatter, Saaderup, XII-143<br />

~ Dines Danielsen


Christian Sehestedt Juul <strong>til</strong> Ravnholt, Gehejmeraad, VIII-219<br />

Ove Juul <strong>til</strong> Ravnholt, Generallieutnant, IV-314<br />

hans Enke Sophie Hedevig Otsse Friis, VII-8<br />

Jytte Kirstine Hansdatter, 1801 – 1 Bind<br />

~ Kjøbmand Ernst Nielsen i Svendborg<br />

Jørgen Andersen, Hjulmand i Hesselager<br />

hans Hustru Helene Hansdatter, III-655<br />

Jørgen Christensen fra Hindsgavl, nu paa Holstenshus, III-842<br />

Jørgen Christensen, Maale, XII-249<br />

Jørgen Danielsen, Bødker af Høje, Tugthusfange i Odense, X-221<br />

hans Hustruer Kirsten Jensdatter, VIII-195, Elisabeth Hansdatter, X-221<br />

Jørgen Dinesen Fløcke, Kissendrup, II-782<br />

hans Enke Karen Andersdatter, VI-204<br />

Jørgen Eriksen, Lindevad Mølle<br />

hans Hustru Anna Benedicte Hansen, V-432, VI-43<br />

Jørgen Hansen, Smed i Bovense, IV-220<br />

Jørgen Hansen, Inspecteur ved Grevskabet Langeland og hans Hustru Anna Jensdatter Schøring, V-332<br />

Jørgen Johansen, Kirkeby og Hustru Karen Ibsdatter, VI-247<br />

Jørgen Nielsen, Sørup, XI-197


Jørgen Nielsen, Gudme, XII-113<br />

Jørgen Olsen, Dreng i Sallinge Lunde Mølle, XI-255<br />

Jørgen Ritz, Skrædder, Kværndrup<br />

Hans Hustru Ingeborg Sophie Frederiksdatter, XII-131<br />

Jørgen Rytter, Svanninge, XII-221<br />

Jørgen Seiersen, Høje, V-350<br />

Birthe Marie Jørgensdatter, Kissendrup, VIII-207<br />

Enke efter Dines Andersen<br />

Johanne Jørgensdatter, Vester Skerninge, XIII-213<br />

~ Niels Henningsen<br />

Maren Jørgensdatter, Bovense, VIII-335<br />

~ Peder Andersen<br />

Margrete Jørgensdatter, Magleby, VI-61<br />

~ Hans Nielsen<br />

Margrete Jørgensdatter, Kværndrup, XII-29<br />

~ Niels Jensen, Snedker<br />

Mette Valborg Jørgensdatter, Sallinge Lunde Mølle, XI-199<br />

~ Jens Rasmussen<br />

David Jørgensen, Væver i Ryslinge, VII-64<br />

Gotfred Jørgensen, Aunslev


hans Hustru Mariane Rasmusdatter, VIII-359<br />

Hans Jørgensen <strong>til</strong> Brolykke, VIII-365, IX-169<br />

Hans Jørgensen, Kværndrup, X-69<br />

hans Hustru Mette Pedersdatter, VIII-355<br />

Jens Jørgensen, Millinge<br />

hans Hustru Karen Nielsdatter, XII-159<br />

Mads Jørgensen, Ollerup<br />

hans Hustru Anna Kirstine Rasmusdatter, XIII-76<br />

Marcus Jørgensen, Strandtved i Ullerslev Sogn, II-233<br />

Niels Jørgensen, Brudager<br />

hans Hustru Lisbeth Larsdatter, XII-21<br />

Oluf Jørgensen, fhv. Bager, Ungkarl i Hesselager Præstegaard hos sin Halvbroder Hr. Herman Landt, IV-401<br />

Rasmus Jørgensen, Vesterby paa Langeland. VI-206<br />

Rasmus Jørgensen, Svanninge<br />

hans Enke Johanne Hansdatter, X-237<br />

Rasmus Jørgensen, Nemmehus, XII-57<br />

Søren Jørgensen <strong>til</strong> Brolykke, VIII-346, IX-116<br />

hans Hustru Sophie Hansdatter Lund, V-347<br />

Thomas Jørgensen, Gultved<br />

hans Enke Karen Andersdatter, XII-109


Rasmus Rasmussen Kaarup, Skomager i Vester Aaby, VI-122<br />

Birgitte Sophie Kaas, IV-108<br />

~ Henrik Christopher Pultz <strong>til</strong> Skovgaard, Ritmester<br />

Christian Banner Kaas, <strong>til</strong> Nedergaard, Generalmajor, III-377, 494<br />

hans Enke Sophie Charlotte Brockdorff, IV-356<br />

Hans Ditlev Kaas, <strong>til</strong> Lykkesholm paa Langeland, Oberstlieutnant<br />

hans Hustru Mette Brockdorff, II-522<br />

Henrik Bielke Kaas, <strong>til</strong> Boltinggaard, Generalmajor, V-370<br />

hans Hustru Anna Wiid von der Kuhla, II-506<br />

Hilleborg Sophie Kaas, XI-265<br />

Enke efter Oberstlieutnant Carl Frederik Steensen <strong>til</strong> Stensgaard og Egelykke<br />

Otto Ditlev Kaas, <strong>til</strong> Nedergaard, Generalmajor, VI-158<br />

Sophie Magdalene Kaas, Frøken paa Nedergaard, VIII-221<br />

Johan Kallager, Cancelliassessor og Hustru Dorthea Egeløff, III-242<br />

Nicolai Johan Kanneworff, Cancelliraad, Landvæsens Commissair i Faaborg, 1833 – 1 Bind, 1 Pakke<br />

Karen Andersdatter, Kissendrup, VI-204<br />

Enke efter Jørgen Dinesen Fløcke<br />

Karen Andersdatter, Gultved, XII-109<br />

Enke efter Thomas Jørgensen


Karen Christensdatter, Høje, XIII-42<br />

~ Casper Hansen<br />

Karen Christiansdatter, Østerny, 15.02.1799, XIV-143<br />

~ Niels Rasmussen, Bødker<br />

Karen Edvardsdatter, Aunslev, IV-378<br />

~ Gotfred Jørgensen Hartmann<br />

Karen Frederiksdatter, III-626<br />

~ Hollænder paa Faarevejle Peter Anton Funch<br />

Karen Hansdatter i Eble Mølle, IV-284<br />

Enke efter Otte Thomsen Mønster<br />

Karen Hansdatter, Ullerslev, VI-308<br />

Poul Hansens Stifdatter<br />

Karen Hansdatter, Haubølle, VII-77<br />

~ Niels Hansen Land<br />

Karen Hansdatter, Longelse, VIII-197<br />

~ Møller Hans Christophersen<br />

Karen Hansdatter, Illebølle VIII-190<br />

~ Lars Hansen<br />

Karen Hansdatter, Horne, XII-121<br />

~ Jens Hansen Stage<br />

Karen Hansdatter, Herslev, 15.03.1798, XIV-106<br />

~ Indsidder Lars Pedersen


Karen Ibsdatter, Kirkeby, VI-247<br />

~ Jørgen Johansen<br />

Karen Jensdatter, Vejstrup, II-795<br />

Datter af Skrædder Jens Christiansen<br />

Karen Jensdatter, Ullerslev, XII-201<br />

~ Niels Christiansen<br />

Karen Nielsdatter, Rørbæk, II-584<br />

~ Otto Jacobsen Engelsted <strong>til</strong> Rørbæk, Commerceraad<br />

Karen Nielsdatter, Millinge, XII-159<br />

~ Jens Jørgensen<br />

Karen Pedersdatter, Tillebølle, VIII-309<br />

~ Christen Hansen<br />

Karen Pedersdatter, Ulemosegaard, VIII-333<br />

~ Laurits Landt<br />

Karen Pedersdatter, Hennetved, 22.05.1801, XIV-175<br />

~ Christen Christensen, Skrædder<br />

Jørgen Kastrup, Gislevholme, Birkedommer i Scheelenborg Birk, IV-196<br />

hans Enke Kirstine Marie Lund paa Rørbæk, VIII-296<br />

Daniels Kellinghuusen, Brudager<br />

hans Enke Anna Christine Trochmann, III-582<br />

Christian Kier


hans Stifsøn Ole Hansen paa Polleholm, VI-208<br />

Jens Kier, Ridefoged paa Norskov, VIII-167<br />

Andreas Hansen Kierumgaard, Rokkedrejer i Hesselager, VIII-109<br />

Kirsten Hansdatter, Taarup, VIII-248<br />

~ Erik Pedersen<br />

Kirstine Hansdatter, Enke i Aastrup, XIII-22<br />

Kirstine Jensdatter, Høje, VIII-195<br />

~ Jørgen Danielsen, Bødker<br />

Kirstine Nielsdatter, Ullerslev, III-185<br />

Enke efter Søren Andersen<br />

Kirstine Olsdatter, Slæbæk, XII-139<br />

Enke efter Christen Hansen<br />

Kirstine Pedersdatter, Bovense, XI-207<br />

Enke efter Rasmus Cortsen<br />

Kirstine Poulsdatter, Kissendrup, VIII-318<br />

~ Jørgen Dinesen Flykke<br />

Kirstine Rasmusdatter, Brudagergaard, VI-282<br />

~ Anders Hansen Fugl<br />

Kirstine Rasmusdatter, Pige i Gislev, IX-135<br />

Kirstine Rasmusdatter, Vormark, X-217


~ Peder Rasmussen<br />

Kirstine Rasmusdatter, Lykkeby, 14.07.1800, XIV-158<br />

~ Indsidder Hans Hansen<br />

Anna Cathrine Kisbye, Heden, V-177<br />

Enke efter Wetsken<br />

Jørgen Berntsen Kiær, Forpagter paa Egeløkke, III-134, 193<br />

Rasmus Nielsen Hiøng, Vester Aaby<br />

hans Hustruer Anne Nielsdatter, II-501, Hilleborg Rasmusdatter, III-1028<br />

Knud Christensen, Skrædder i Lunde<br />

hans Hustru Pedernille Pedersdatter, XII-65<br />

Knud Hansen, Heden, XIII-74, 92<br />

Knud Knudsen, Vejstrup<br />

hans Hustru Johanne Pedersdatter, II-894, III-1<br />

Knud Mortensen i Ullemose, II-788<br />

Christian Knudsen, Røgter paa Søvertorp, VI-302<br />

Hans Knudsen, Vindeby, VI-236<br />

Jacob Knudsen, Østerby<br />

hans Hustru Maren Hansdatter, XII-167<br />

Knud Knudsen, Vejstrup<br />

hans Hustru Johanne Pedersdatter, II-894, III-1


Niels Knudsen, Ryslinge, XII-77<br />

Peder Knudsen, Ollerup, XIII-75, 77, 84<br />

Rasmus Knudsen, Stenstrup<br />

hans Hustru Johanne Frederiksdatter, XIII-55, 57<br />

Valborg Knudsen, VI-195<br />

~ Otto Jacob Engelsted <strong>til</strong> Risinge, Justitsraad<br />

Thomas Knøtter, Raundrup, II-804<br />

Niels Krabbe, <strong>til</strong> Hverringe, Generalmajor<br />

hans Enke Luise Charlotte von Schlaberndorf, II-274<br />

Christine Krag, III-890<br />

~ Claus Plum <strong>til</strong> Tiselholt, Krigsraad<br />

Dines Christian Krag, <strong>til</strong> Hjortholm, Consistorialraad, III-4, VI-200<br />

hans Enke Christine Zumbildt, VI-200<br />

Jens Nielsen Krag, Gudme<br />

hans Hustru Ellen Hansdatter, X-193<br />

Niels Krag, <strong>til</strong> Egeskov, Etatsraad, II-379<br />

hans Enke Sophie Juel, VIII-126<br />

Niels Krag, <strong>til</strong> Møllegaard paa Langeland, VI-54, 65<br />

Niels Krogstrup, Herredsskriver i Sallinge Herred, II-275


Niels Lrogstrup, Studiosus paa Valdemars Slot, XIII-46, 53, 59, 64, 65<br />

Christine Kruse, I-1<br />

Enke efter Henning Valckendroff <strong>til</strong> Klingstrup<br />

Niels Andersen Kudsk, i Ronnehuset, Linde Sogn, XIII-89<br />

Anna Wind von der Kuhla, II-506<br />

~ Henrik Bielle Kaas <strong>til</strong> Boltinggaard, Generalmajor<br />

Johan Christopher Kørbitz, <strong>til</strong> Lammehave, Oberstlieutnant, VIII-294<br />

hans Enke Eleonora Elisabeth Beenfeldt, XI-197<br />

Niels Hansen Land, Haubølle<br />

hans Hustruer Johanne Rasmusdatter, VI-264, Karen Hansdatter, VII-77<br />

Laurits Landt paa Ulemosegaard<br />

hans Hustru Karen Pedersdatter, VIII-333<br />

Jens Lange <strong>til</strong> Rødkilde, IX-1 – Bilag 2 Bind<br />

hans Hustru Maren Tønder, III-382<br />

Johan Lange<br />

hans Enke Eleonora Christine paa Rødkilde, II-126, 381<br />

Jørgen Lange, Væver, Lindelse<br />

hans Hustru Bodil Jacobsdatter, VI-267<br />

Margrete Larsen Lange, Enke paa Flintholm, IV-397<br />

Mikkel Rasmussen Lange, <strong>til</strong> Krumstrup<br />

hans Enke Karen Haurum, IV-63


Peder Lange paa Krumstrup, III-568<br />

Peder Rasmussen Lange, Skaarupøre<br />

hans Hustru Maren Poulsdatter, III-5<br />

Peder Rasmussen Langeland, Skaarupøre, III-486<br />

Rasmus Andersen Langhoff, <strong>til</strong> Hindemae, III-640<br />

Lars Christensen Lollik, Longelse<br />

hans Hustru Elisabeth Hansdatter, VI-238<br />

Lars Hansen, Lindelse, VI-63<br />

Lars Hansen, Illebølle<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, VIII-190<br />

Lars Hansen, Illebølle<br />

hans Hustru Maren Andersdatter, 18.10.1800, XIV-160<br />

Lars Hansen Pül, Vormark, XII-73<br />

Lars Jensen, Nørre Broby, XII-217<br />

Lars Jensen, Hjulmand i Nørre Broby, XII-257<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, XII-205<br />

Lars Larsen, Nørre Broby, Sognefoged<br />

hans Hustru Dorthea Hansdatter, XIII-43, 44<br />

Lars Michelsen, Proprietær, Skovsgaard, 20.02.1797, XIV-3, 73, 103, 108, 166, 178, 190, 219, 258


~ Kirsten Marie Aagaard, 11.01.1800, XIV-152, 166, 178, 190, 219, 258<br />

Lars Nielsen, Ungkarl i Trunderup, VIII-120<br />

Lars Pedersen, Møller i Horne, X-181<br />

Lars Pedersen, Indsidder i Herslev<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, 15.03.1798, XIV-106<br />

Anne Cathrine Larsdatter, Ryslinge, X-197<br />

~ Mikkel Rasmussen<br />

Anna Marie Larsdatter, Trunderup, XIII-10, 14<br />

Enke efter Niels Andersen Møller<br />

Else Larsdatter, Vester Hæsinge, V-261<br />

~ Peder Hansen, fhv. Skytte<br />

Johanne Narie Larsdatter, Lunde, XII-267<br />

~ Rasmus Svendsen<br />

Lisbeth Larsdatter, Brudager, XII-21<br />

~ Niels Jørgensen<br />

Sara Larsdatter, Snarup, XI-233, 235, 242, 247<br />

Enke efter Christen Clausen<br />

Larsen<br />

hans Enke Margrete Lange paa Flintholm, IV-397<br />

Christen Larsen, Spodsbjerg, VI-57


Claus Larsen, Langtved, XII-185<br />

Hans Larsen, Møller ved Rudkøbing, IV-411, VIII-103<br />

Hans Larsen, Ryslinge<br />

hans Enke Dorthe Nielsdatter, X-169<br />

Jens Larsen, Ryslinge, X-113, 125<br />

Jens Larsen, Vemmenæs, X-249<br />

Jesper Larsen, Ungkarl paa Skovsgaard, 26.11.1801, XIV-188, 250<br />

Johan Christopher Larsen, Boltinggaards Enemærker, XIII-54, 62, 66<br />

Lars Larsen, Nørre Broby, Sognefoged<br />

hans Hustru Dorthea Hansdatter, XIII-43, 44<br />

Peder Larsen, Kogtvedgaard, III-432<br />

Rasmus Larsen, Hestehandler i Vemmenæs, XIII-73, 74, 77<br />

Søren Larsen, Bysmed i Høje, V-310<br />

Johan Leemann, Gartner paa Hjortholm, VIII-178<br />

Johan Lehn, <strong>til</strong> Hvidkilde, III-892<br />

Peder Lemming, Nyborg, IV-356<br />

Gregers Leopold, paa Løjtved, 1774 – 78, i Bind


Adolphine Leth, XII-37<br />

~ Michael Fabritius Tengnagel <strong>til</strong> Vejlegaard, Kammerherre<br />

Christian Leth, Herredsfoged i Sunds-Gudme Herreder, Cancelliassessor, IV-209<br />

Susanne Leth, Jomfru, hos sin Svigerinde, Cancelliassessoringe Leth i Skaarup, V-270<br />

Berteh Cathrine Levetzau, VIII-80<br />

Enke efter Gehejmeconferentsraad Peder Juel <strong>til</strong> Hverringe<br />

Nicolai Liebholt, Skaarup<br />

hans Hustru Anna Barbara Graff, VIII-153<br />

Thomas Sørensen Lind, Espe<br />

hans Enke Anna Margrete Bernhardsdatter, III-383<br />

Søren Lindam, Cancelliraad<br />

hans Enke Fredericha Nøragger paa Sandholt, XIII-67<br />

Laurits Lindegaard, <strong>til</strong> Julskov, Justitsraad, XI-197<br />

hans Hustru Dorothea Ebbesen, VIII-362<br />

Otto Lindegaard, <strong>til</strong> Lykkesholm, Krigsraad, VI-162<br />

Peder Henrik Lindegaard, Skipper paa Rødkilde, VII-133<br />

Salomon Lindegaard, <strong>til</strong> Hellerup, Justitsraad, III-836, IV-379<br />

hans Hustru Frederikke Christiane Scharwing, IV-379<br />

Lisbeth Larsdatter, Brudager, XII-21<br />

~ Niels Jørgensen


Lars Christensen Lollik, Longelse<br />

hans Hustru Anna Elisabeth Hansdatter, VI-238<br />

Lorents, Gislev<br />

hans Enke Maren, V-318<br />

Lorents Frandsen, Snedker i Gislev, IV-262<br />

Lorents Petersen <strong>til</strong> Brolykke, Cancelliraad, Birkedommer og Hustru Anna Marie Buchwald, II-892, IV-223<br />

Anna Cathrine Lorentsdatter, Vester Aaby, II-389<br />

~ Skibstømmermand Søren Nielsen<br />

Marie Vibeke Ludvigsdatter, Svanninge, XII-89<br />

~ Jens Nielsen<br />

Andreasine Marie Cathrine Hansdatter Lund, VI-55, 283<br />

~ Forpagter paa Hverringe Jens Eriksen<br />

Bodstrup Lund, Færgekarl i Vindeby, X-229<br />

Frederikke Christiane Lund, Vester Aaby, VIII-249<br />

~ Michael Pilegaard<br />

Kirstine Marie Lund, paa Rørbæk, VIII-296<br />

Enke efter Birkedommer Jørgen Kastrup<br />

Sophie Hansdatter Lund, V-347<br />

~ Søren Jørgensen <strong>til</strong> Brolykke<br />

Søren Lund, <strong>til</strong> Damsbo og Bøttigersholm, Cancelliraad<br />

hans Hustru Sophie Fogh, II-274, 868, III-243 – Bilag, 2 Bind


Hans Lunde, Aarslev, V-185<br />

Hans Rasmussen Lundsgaard, Trunderup<br />

hans Hustru Maren Jensdatter, V-387<br />

Thomas Lyngbye, Præst<br />

hans Enke Engel Magdalene Bagge i Charlottenlund paa Hou, VI-272<br />

Rasmus Jensen Lærcke, Refsøre<br />

hans Hustru Apollone Mikkelsdatter, VIII-300<br />

Mads Jørgensen, Ollerup<br />

hans Hustru Anna Kirstine Rasmusdatter, XIII-76<br />

Mads Madsen, Hennetved<br />

hans Hustru Birthe Clausdatter Nogel, VIII-31<br />

Mads Rasmussen, Ungkarl i Lunde, V-433<br />

Mads Rasmussen, Vesterby paa Langeland<br />

hans Hustru Johanne Olesdatter, VIII-21<br />

Else Madsdatter, Ullerslev, I-114<br />

~ Peder Andersen<br />

Maren Madsdatter, Enke i Vester Hæsinge, XI-231<br />

Jens Madsen, Svanninge, X-129<br />

Mads Madsen, Hennetved<br />

hans Hustru Birthe Clausdatter Nogel, VIII-31


Mikkel Madsen, Gislevholme, XI-211<br />

Morten Madsen, Ungkarl i Hennetved, IV-394<br />

Rasmus Madsen, Aunslev<br />

hans Hustru, II-778<br />

Peder Maegaard, Refsøre, X-265<br />

Marcus Andersen, Smed i Mullerup, IV-214<br />

Marcus Jørgensen, Strandtved, Ullerslev Sogn, II-233<br />

Anders Marcussen, Smed i Mullerup og Hustru Anna Pedersdatter, III-199<br />

Maren, Enke efter Lorents i Gislev, V-318<br />

Maren Andersdatter, Norden Agetved Huse, VI-293<br />

Enke efter Ivar Rasmussen<br />

Maren Andersdatter, Illebølle, 18.10.1800, XIV-160<br />

~ Husmand Lars Hansen<br />

Maren Hansdatter, Aaskov, Aunslev Sogn, III-224<br />

Enke efter Hans Jensen<br />

Maren Hansdatter, Høje, X-53<br />

~ Smed Christopher Svendsen<br />

Maren Hansdatter, Østerby, XII-167<br />

~ Jacob Knudsen


Maren Hansdatter, Aunslev, XII-177<br />

~ Hans Stephansen<br />

Maren Henriksdatter, Midskov, XII-123<br />

~ Peder Jensen<br />

Maren Henriksdatter, Espe, XIII-69<br />

Enke efter Thomas<br />

Maren Jacobsdatter, Ullerslev, II-84<br />

~ Rasmus Hindesen<br />

Maren Jensdatter, Trunderup, V-387<br />

~ Hans Rasmussen Lundsgaard<br />

Maren Jørgensdatter, Bovense, VII-335<br />

~ Peder Andersen<br />

Maren Madsdatter, Vester Hæsinge, XI-231<br />

Enke efter Erik<br />

Maren Nielsdatter, Høje, X-73<br />

~ Peder Jensen<br />

Maren Nielsdatter, Nyby paa Taasinge, XIII-46, 53, 59, 63<br />

~ Rasmus Poulsen<br />

Maren Pedersdatter paa Tøjstrup, II-53<br />

Enke efter Erreboes af Faaborg<br />

Maren Poulsdatter, Skaarupøre, III-4


~ Peder Rasmussen Lange<br />

Margrete Andersdatter, Vester Skjerninge, VI-202<br />

~ Rasmus jensen<br />

Margrete Johansdatter, Hennetved, V-362<br />

~ Hans Pedersen<br />

Margrete Jørgensdatter, Magleby, VI-61<br />

~ Hans Nielsen<br />

Margrete Jørgensdatter, Kværndrup, XII-29<br />

~ Snedker Niels Jensen<br />

Margrete Mogensdatter, IV-407<br />

~ Forpagter Hans Christopher Hiortelund paa Biskopstorp, Langeland<br />

Magrete Nielsdatter, Frørup, IV-306<br />

~ Peder Hansen<br />

Magrete Pedersdatter, Jordløse Trunderup, X-185<br />

~ Hans Eriksen<br />

Margrete Thomasdatter, Ærøskøbing, III-152<br />

~ Christian Christensen Møller<br />

Mariane Rasmusdatter, Aunslev, VIII-359<br />

~ Gotfred Jørgensen<br />

Marie Andersdatter, Vester Skerninge, IX-137<br />

~ Rasmus Andersen Graae


Marie Johansdatter, Millinge, XII-275<br />

Enke efter Hans<br />

Marie Kirstine Hansdatter, Nordenhuse, VIII-3<br />

~ Jens Iversen<br />

Marie Vibeke Ludvigsdatter, Svanninge, XII-89<br />

~ Jens Nielsen<br />

Marqvar Rasmussen, Ollerup<br />

hans Hustru Anna Nielsdatter, XIII-60, 62<br />

Maren Christine Martnes paa Skovsbo paa Langeland, III-904<br />

Enke efter Chirurg Henrik Schalch<br />

Jens Mathiasen i Lille Bøgebjerg, X-273, XII-1<br />

Mette Jensdatter, Nordenhuse, IV-256<br />

Iver Rasmussens Stifdatter<br />

Mette Jensdatter, Gultved, XIII-85, 86<br />

~ David Nielsen<br />

Mette Jensdatter, Skaarup, XIII-175<br />

~ Hans Jensen<br />

Mette Jespersdatter, Nørre Longelse, IV-279<br />

~ Christen Pruds<br />

Mette Pedersdatter, Ulbølle Strandhus, II-794<br />

~ Hans Rasmussen


Mette Pedersdatter, Kværndrup, VIII-355<br />

~ Hans Jørgensen<br />

Mette Pedersdatter, Slæbæk, XII-213<br />

Enke efter Bødker Rasmus Andersen<br />

Mette Pedersdatter, Syltegaarden, XIII-24<br />

~ Frants Hansen Gammelgaard<br />

Mette Marie Jacobsdatter, II-509<br />

~ Hans Christensen Ancher <strong>til</strong> Vormarkgaard<br />

Mette Valborg Jørgensdatter, Sallinge Lunde Mølle, XI-199<br />

~ Jens Rasmussen<br />

Lars Michelsen <strong>til</strong> Skovgaard, 20.02.1798, XIV-3, 73, 103, 108, 166, 178, 190, 219, 258<br />

~ Kirstine Marie Aagaard, 11.01.1800, XIV-152, 166, 178, 190, 219, 258<br />

Mikkel Madsen, Gislevholme, XI-211<br />

Mikkel Mogensen, Haastrup, XII-117<br />

Mikkel Rasmussen, Ryslinge<br />

hans Hustru Anne Christine Larsdatter, X-197<br />

Apolone Mikkelsdatter, Refsøre, VIII-300<br />

~ Rasmus Jensen Lærcke<br />

Niels Mikkelsen, Trunderup, VIII-291<br />

Peder Hansen Moese, Ollerup, XI-227


Margrete Mogensdatter, IV-407<br />

~ Forpagter Hans Christopher Hiortelund<br />

Ingeborg Marie Mogensen, Fuglbølle, 23.03.1799, XIV-145, 151, 157<br />

~ Hans Hansen Qvindbjerg<br />

Mikkel Mogensen, Haastrup, XII-117<br />

Adam Gottlob Molke, Gehejmeraad, Greve <strong>til</strong> Bregentved og Glorup, IX-133<br />

hans Enke Sophie Hedevig Raben paa Glorup, XIII-79<br />

Morten Frandsen, Væver i Vester skerninge, XIII-212<br />

Morten Hansen, Indsidder i Huset Egemose i Ilbølle under Nedergaard, 01.07.1797, XIV-91, 102<br />

~ Bodil Christensdatter<br />

Morten Madsen, Ungkarl i Hennetved, IV-394<br />

Morten Pedersen, Væver, Skaarup<br />

hans Hustru Anne Rasmusdatter, V-356<br />

Morten Rasmussen, Aunslev, IV-345<br />

Hans Mortensen, Skerningballe, II-809<br />

Knud Mortensen, Ulemose, II-788<br />

Rasmus Mortensen, Aunslev, VI-211<br />

Hindse Rasmussens Stifsøn<br />

Morup, Procurator i Haderslev<br />

hans Enke Anna Sophie Amalie von Rømer i Ulbølle, XI-222


Henning Mouritsen, Hollænder paa Mullerup<br />

hans Hustru Margrete Hedevig Blender, IV-322<br />

Christian Vilhelm Munck paa Biskopstaarup, II-48<br />

Anna Elisabeth Mühlheim paa Holmdrupgaard, Skaarup Sogn, I-29<br />

Enke efter Capitain Claus von Rønne<br />

Rasmus Møllegaard, Vejstrup<br />

hans Enke Birthe, X-177<br />

Christian Christensen Møller, III-1002<br />

hans Hustru Margrete Thomasdatter i Lindvads Mølle, III-152<br />

Hans Hansen Møller og Hustru i Frørup, XIII-87, 89, 92<br />

Lars Pedersen Møller, Horne, X-181<br />

Morten Møller <strong>til</strong> Krumstrup, Krigsraad<br />

hans Hustru Maren Höyer, VI-241, VII-80<br />

Niels Andersen Møller, Trunderup, VIII-30<br />

hans Enke Anna Marie Larsdatter, XIII-10, 14<br />

Peder Christiensen, Møller, VII-62<br />

Otte Thomsen, Mömster, Eble Mølle<br />

hans Enke Karen Hansdatter, IV-284<br />

Oberstlieutenant Nabock, Heden<br />

hans Enke, II-277


Birthe Clausdatter Nagel, Hennetved, V-369<br />

~ Christen Andersen<br />

Adolph Neuberg, <strong>til</strong> Vejlegaard og Lundegaard, Generallieutenant<br />

hans Enke Anke Pedersen, III-135<br />

Nicolai Thomsen, Kirkeby, III-643<br />

Nicoline Olufsdatter, XIII-33<br />

Datter af Ole Pedersen i Sallinge Lunde Mølle<br />

Niels, Gislev<br />

hans Enke Sidsel Kirstine Jensdatter, X-261<br />

Niels, Trunderup<br />

hans Enke Sara Pedersdatter, XIII-7<br />

Niels Andersen, Kudsk i Ronnehuset, Lunde Sogn, XIII-89<br />

Niels Andersen, Møller i Trunderup, fh. I Mellem Mølle, Rønninge, VIII-30<br />

hans Enke Anna Marie Larsdatter, XIII-10, 14<br />

Niels Andersen, Smed i Lyndelse, X-233<br />

Niels Bang Olsen, Gudme, IX-118<br />

Niels Christensen, Slæbæk, XII-25<br />

Niels Christiansen, Ullerslev<br />

hans Hustru Karen Jensdatter, XII-201


Niels Christophersen, Vester Skerninge, III-1018<br />

Niels Espensen, Ryslinge og Enke Marie Hansdatter, X_109, 121<br />

Niels Hansen, Ærbæk Præstegaard, fhv. Foged paa Ørbæklunde, VII-52<br />

hans Enke Mette Cathrine Broholm i Ørbæk Præstegaard, VIII-103, 156<br />

Niels Hansen Falle, Kværndrup<br />

hans Hustru Anna Cathrine Rasmusdatter, XI-137<br />

Niels Hansen paa Jensgaard, XIII-72<br />

Niels Henningsen, Vester skerninge<br />

hans Hustru Johanne Jørgensdatter, XIII-213<br />

Niels Jensen, Hesselager, X-1<br />

Niels Jensen, Sned i Kværndrup<br />

hans Hustru Margrete Jørgensdatter, XII-29<br />

Niels Jensen, Ungkarl i Hundstrup, XIII-90, 93<br />

Niels Jørgensen, Brudager<br />

hans Hustru Lisbeth Larsdatter, XII-21<br />

Niels Knudsen, Ryslinge, XII-77<br />

Niels Mikkelsen, Trunderup, VIII-291<br />

Niels Rasmussen <strong>til</strong> Hjortholm, III-384<br />

hans Hustru Gjertrud Hansdatter, III, 3, 21


Niels Rasmussen, Trunderup, V-70<br />

Niels Rasmussen, Øster skerninge, IX-145<br />

Niels Rasmussen, Bødker i Østerby<br />

hans Hustru Karen Christiansdatter, 15.02.1799, XIV-143<br />

Niels Thomsen, Skomager i Kværndrup, X-201<br />

Anne Nielsdatter, Aaby, II-501<br />

~ Rasmus Nielsen Kiöng<br />

Anna Nielsdatter, Ollerup, XIII-60, 62<br />

~ Marqvar Rasmussen<br />

Anna Helvig Nielsdatter, Gislev, XI-214<br />

~ Rasmus Andersen<br />

Anna Marie Nielsdatter, Ullerslev, VIII-237<br />

~ Erik Nielsen<br />

Dorthe Nielsdatter, Ryslinge, X-169<br />

Enke efter Hans Larsen<br />

Karen Nielsdatter, II-584<br />

~ Otto Jacobsen Engelsted <strong>til</strong> Rørbæk, Commerceraad<br />

Karen Nielsdatter, Millinge, XII-159<br />

~ Jens Jørgensen<br />

Kirsten Nielsdatter, Ullerslev, III-185<br />

Enke efter Søren Andersen


Maren Nielsdatter, Høje, X-73<br />

~ Peder Jensen<br />

Maren Nielsdatter, Nyby paa Thorsing, XIII-46<br />

~ Rasmus Poulsen<br />

Margrete Nielsdatter, Frørup, IV-306<br />

~ Peder Hansen<br />

Anders Nielsen, Herslev paa Langeland, VIII-23<br />

Christen Nielsen, Hennetved<br />

hans Enke Johanne Margrete Poulsdatter, 27.03.1799, XIV-148<br />

David Nielsen, Gultved<br />

hans Hustru Mette Jensdatter, XIII-85, 86<br />

Erik Nielsen, Ullerslev, VIII-237<br />

hans Hustru Anna Marie Nielsdatter, VIII-237<br />

Ernst Nielsen, Kjøbmand i Svendborg og Hustru Jytte Kirstine Hansdatter, 1801 – 1 Bind<br />

Hans Nielsen, Magleby<br />

hans Hustru Margrete Jørgensdatter, VI-61<br />

Hans Nielsen, Svanninge<br />

hans Hustru Anne Rasmusdatter, XII-225<br />

Hans Nielsen, Ullerslev, XIII-81<br />

Ivan Nielsen, Tjenestekarl i ?? Præstegaard, † 13.11.1802, XIV-211


Jens Nielsen, Høje<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, V-412<br />

Jens Nielsen, Svanninge<br />

hans Hustru Marie Vibeke Ludvigsdatter, XII-89<br />

Jens Nielsen, Ollerup<br />

hans Hustru Johanne Hansdatter, XIII-32, 34<br />

Jørgen Nielsen, Sørup, XI-197<br />

Jørgen Nielsen, Gudme, XII-113<br />

Laurits Nielsen, Ungkarl i Trunderup, VIII-120<br />

Søren Nielsen, Vester Aaby, Skibstømmermand<br />

hans Hustru Anne Cathrine Lorentsdatter, II-389<br />

Søren Nielsen, Skerninge Balle, IV-369<br />

Zacharias Nielsen, Kogtved, VIII-356<br />

Jacob Nissen, Skrædder i Skaarup, VI-212<br />

Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt, Etatsraad<br />

hans Enke Dorothea Hansdatter, II-392<br />

Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt, Justitsraad, III-103<br />

hans Enke Anna Marie Böckmann, IV-387<br />

Hans Nobel <strong>til</strong> Sandholt, III-502


Martha Nobel <strong>til</strong> Sandholt, VII-33<br />

Enke efter Cancelliraad Christian Nøragger<br />

Birthe CalusdatterNobel, VIII-31<br />

~ Mads Madsen, Hennetved<br />

Kirstine Pedersdatter Næraa, Øster skerninge Balle, VIII-254<br />

~ Oluf Gabrielsen Holme<br />

Christian Nøragger, Cancelliraad, IV-341<br />

hans Enke Martha Nobel <strong>til</strong> Sandholt, VIII-33<br />

Frederik Nøragger, aandssvag paa Sandholt, VI-179<br />

Fredericha Nøragger, paa Sandholt, XIII-67<br />

Enke efter Cancelliraad Søren Lindam<br />

Niels Nøragger, paa Sandholt, VIII-173<br />

Justitsraad Hans Nobel Nøraggers Broder<br />

Balthazar von Obelitz, Major, IV-407<br />

Cathrine Hedevig Obenhausen, Allested, VI-174<br />

~ Lieutnant Johan Henrik Püschel<br />

Lovisa Hedevig Ocksen, III-173, 203<br />

~ Major Peter Bernhard von Wolffrad <strong>til</strong> Norskov<br />

Hans Christopher von Offenberg <strong>til</strong> Vestergaard, Commandeur, 1722 – 1 Bind<br />

Offer Hansen, Stenstrup og Enke Gjertrud Fog, VI-197


Ole Hansen, VI-208<br />

Christian Kiers Stifsøn paa Polleholm<br />

Oluf Jensen, Dreng I Langeskov, XIII-68<br />

Oluf Jørgensen, fhv. Bager, Ungkarl i Hesselager Præstegaard hos sin Halvbroder Hr. Herman Landt, IV-401<br />

Oluf Pedersen, Møller i Sallinge Lunde, VIII-355, 363<br />

hans Datter Nicoline Olufsdatter, XIII-33<br />

Oluf Wilhelm, Ridefoged paa Raschenberg, V-1<br />

Abelone Olufsdatter, Langeskov, XIII-41, 43, 44, 45, 53<br />

Enke efter Jens Hansen<br />

Johanne Olufsdatter, Vesterby paa Langeland, VIII-21<br />

~ Mads Rasmussen<br />

Kirsten Olufsdatter, Slæbæk, XII-139<br />

Enke efter Christen Hansen<br />

Nicoline Olufsdatter, XIII-33<br />

Datter af Ole Pedersen i Sallinge Lunde Mølle<br />

Hans Olsen, SkovriderHolmdrup<br />

hans Enke Bodil Pedersdatter, † 1705 (se Odense Amts Skifteprotokol)<br />

Jørgen Olsen, Dreng i Sallinge Lunde Mølle, XI-255<br />

Niels Bang Olsen, Gudme, IX-118


Peder Sørensen Oustrup paa Ørbæklunde, fhv. Foged, IV-371<br />

Sophie Amalie Parsberg, II-381<br />

Enke efter Axel Juel<br />

Sophie Amalie Parsberg, VIII-252<br />

Enke efter Niels Juel <strong>til</strong> Taasinge, Kammerherre og Oberst<br />

Peder Andersen, Ullerslev, II-2<br />

hans Hustru Else Madsdatter, I-114<br />

Peder Andersen, Bovense<br />

hans Hustru Maren Jørgensdatter, VIII-335<br />

Peder Bertelsen, Gislevholme<br />

hans Hustru Margrete Christensdatter, XI-257<br />

Peder Christensen Møller, VII-62<br />

Peder Christophersen, Vester skerninge, III-172<br />

hans Hustru Elisabeth Hansdatter Thorup, III-160<br />

Peder Hansen, Frørup<br />

hans Hustru Margrete Nielsdatter, IV-306<br />

Peder Hansen, Vester Hæsinge, fhv. Skytte hos Overkammerherre von Plessen, V-252<br />

hans Hustru Else Larsdatter, V-261<br />

Peder Hansen Moese, Ollerup, XI-227<br />

Peder Hellesen, Skaarupøre, X-137<br />

hans Hustru Barbara Marie Hansdatter, IV-158


Peder Hensen, Høje<br />

hans Hustru Maren Nielsdatter, X-73<br />

Peder Jensen, Midskov<br />

hans Hustru Maren Henriksdatter, XII-123<br />

Peder Jensen, Vormark, XII-173<br />

Peder Knudsen, Ollerup, XIII-75, 77, 84<br />

Peder Larsen paa Kogtvedgaard, III-432<br />

Peder Nielsen Høgh, Rødme, XIII-90<br />

Peder Pedersen paa Illum, XII-233<br />

Peder Rasmussen Langeland, Skaarupøre, III-486<br />

Peder Rasmussen, Vormark<br />

hans Hustru Kirsten Rasmusdatter, X-217<br />

Peder Sørensen Oustrup paa Ørbæklunde, fhv. Foged, IV-371<br />

Peder Sørensen, Smed i Høje<br />

hans Hustru Sophie Espensdatter, VI-190<br />

Peder Sørensen, Stevningshus<br />

hans Hustru Anne Andersdatter, XII-69<br />

Pedernille Pedersdatter, Lunde, XII-65<br />

~ Knud Christensen, Skrædder


Anna Pedersdatter, Mullerup, III-199<br />

~ Anders Marcussen, Smed<br />

Anna Pedersdatter, Ullerslev, V-245<br />

~ Hans Hansen Eibye<br />

Anna Pedersdatter, Høje, VII-110<br />

~ Christen Andersen, Væver<br />

Bodil Pedersdatter, Holmdrup, † 1705<br />

Enke efter Skovrider Hans Olesen (se Odense Amts Skifteprotokol)<br />

Johanne Pedersdatter, Vejstrup, II-894, III-1<br />

~ Knud Knudsen<br />

Johanne Pedersdatter, Lundeborg, VIII-193<br />

~ Jens Rasmussen<br />

Karen Pedersdatter, Tullebølle, VIII-309<br />

~ Christen Hansen<br />

Karen Pedersdatter, VIII-333<br />

~ Laurits Land paa Ulemosegaard<br />

Karen Pedersdatter, Hennetved, 22.05.1801, XIV-175<br />

~ Christen Christensen, Skrædder<br />

Kirsten Pedersdatter, Bovense, XI-207<br />

Enke efter Rasmus Cortsen<br />

Maren Pedersdatter paa Tøjstrup, II-53


Enke efter Jens Erreboe af Faaborg<br />

Margrete Pedersdatter, Jordløse Trunderup, X-185<br />

~ Hans Eriksen<br />

Mette Pedersdatter, Ulbølle Strandhus, II-794<br />

~ Hans Rasmussen<br />

Mette Pedersdatter, Kværndrup, VIII-355<br />

~ Hans Jørgensen<br />

Mette Pedersdatter, Slæbæk, XII-213<br />

Enke efter Rasmus Andersen, Bødker<br />

Mette Pedersdatter, Syltegaarden, XIII-24<br />

~ Frands Hansen Gammelgaard<br />

Pedernille Pedersdatter, Lunde, XII-65<br />

~ Knud Christensen, Skrædder<br />

Sara Pedersdatter, Trunderup, XIII-7<br />

Enke efter Niels<br />

Anders Pedersen i Nyborg Mølle, I-80<br />

Anders Pedersen, Slæbæk, VIII-217<br />

Erik Pedersen, Taarup og Hustru Kirsten Hansdatter, VIII-248<br />

Hans Pedersen, Hindema, Herredsfoged, III-7<br />

Hans Pedersen, Høje


hans Hustru Anna Christensdatter, V-34<br />

Hans Pedersen, Hennetved<br />

hans Hustru Margrete Johansdatter, V-362<br />

Hans Pedersen, Rødme, VIII-22<br />

hans Enke Johanne Ibsdatter, XI-153, 165, 185<br />

Hans Pedersen, Ungkarl i Sørup, XII-189<br />

Lars Pedersen, Indsidder ved Herslev<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, 15.03.1798, XIV-106<br />

Morten Pedersen, Væver, Skaarup<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, V-356<br />

Ole Pedersen, Møller i Sallinge Lunde, VIII-355, 363<br />

hans Datter Nicoline Olufsdatter, XIII-33<br />

Peder Pedersen paa Illum, XII-233<br />

Søren Pedersen, Ungkarl i Ullerslev, III-230<br />

Truels Pedersen, Hesselager, IV-384<br />

Frederik Ludvig von Pentz <strong>til</strong> Fjellebor, Conferentsraad, VI-1<br />

hans Hustru Anna Margrete von Holsten, IV-415<br />

Kirstine Sophie von Pentz, Maare, Frøken, V-337<br />

Anke Petersen, III-135<br />

Enke efter GenerallieutnantAdolph Neuberg <strong>til</strong> Vejlegaard og Lundegaard


Lorents Petersen <strong>til</strong> Brolykke, Cancelliraad og Birkedommer og Hustru Anna Marie Buchwald, II-892, IV-223<br />

Magdalene Petersen paa Norskov, III-837<br />

Enke efter Lorents Abro, Landstingshører og –Skriver i Sjælland<br />

Jesper Pül, Herredsskriver paa Langeland, II-501<br />

Lars Hansen Pül, Vormark, XII-73<br />

Michael Pilegaard, Vester Aaby<br />

hans Hustru Frederikke Christiane Lund, VIII-249<br />

Johan Christian Pingel, Skaarup, Etatsraad, VII-114 og 1 Pakke<br />

Claus Ilum <strong>til</strong> Tiselholt, Krigsraad<br />

hans Hustru Christine Krag, III-890<br />

Poul Hansen, Ullerslev<br />

hans Stifdatter Karen Hansdatter, VI-308<br />

Kirstine Poulsdatter, Kissendrup, VIII-318<br />

~ Jørgen Dinesen Flykke<br />

Johanne Margrete Poulsdatter, Hennetved, 27.03.1799, XIV-148<br />

Enke efter Christen Nielsen<br />

Maren Poulsdatter, Skaarupøre, III-5<br />

~ Peder Rasmussen Lange<br />

Erik Poulsen, Sønder Broby, VI-55


Jens Poulsen, Sognefoged i Stenstrup, XIII-153<br />

Rasmus Poulsen og Hustru Maren Nielsdatter i Nyby paa Thorsing, XIII-46, 53, 59, 63<br />

Hugo Praëm <strong>til</strong> Risinge, III-615<br />

Pernille Praëm, III-843<br />

Enke efter Eskild Ebbesen <strong>til</strong> Risinge<br />

Birgitte Sophie Prag, VI-268<br />

Enke efter Poul Henrik Schalck <strong>til</strong> Skovsbo Langeland<br />

Christian Pryds, Longelse, VIII-146<br />

hans Hustru Mette Jespersdatter, IV-279<br />

Hans Frederik Pultz <strong>til</strong> Rugaard, Oberst, 1718 – 1 Bind<br />

Henrik Christopher Piltz <strong>til</strong> Skovsgaard, Ritmester og Hustru Birgitte Sophie Kaas, IV-108, 160<br />

Peter Pultz <strong>til</strong> Rygaard, IV-315<br />

Johan Henrik Püschel, Allested, Lieutnant, VI-174<br />

Hans Hansen Qvindbierg, Fuglbølle<br />

hans Hustru Ingeborg Marie Mogensen, 23.03.1799, XIV-145, 151, 157<br />

Sophie Hedevig Raben paa Glorup, XIII-79<br />

Enke efter Gehejmeraad, Greve Adam Gottlob Molke-Bregentved<br />

Lars Randrup, Skomager i Hennetved, VI-219<br />

Charlotte Amalie Rasch paa Flintholm, III-1039, IV-1


Enke efter Etatsraad og Landsdommer Christian Schouboe<br />

Philip Rasch, Nybølle, fundet død, XII-97<br />

Hans Rasch i Lindelse, 04.11.1800, XIV-163, 168<br />

~ Anne Marie Hansdatter<br />

Rasmus Andersen, fhv. Foged paa Hvedholm, VII-1<br />

Rasmus Andersen, Gislev<br />

hans Hustru Anna Helvig Nielsdatter, XI-214<br />

Rasmus Andersen, Bødker i Slæbæk, IV-398<br />

hans Enke Mette Pedersdatter, XII-213<br />

Rasmus Cortsen, Bovense, X-61<br />

hans Enke Kirsten Pedersdatter, XI-207<br />

Rasmus Ditlevsen, Skerninge Balle, IV-301<br />

Rasmus Hansen, Aaskov, VIII-242<br />

Rasmus Hansen, Vester Aaby, XIII-30, 32, 36, 40<br />

Rasmus Hansen, Vindeby<br />

hans Hustru Johanne Hansdatter, 11.02.1801, XIV-172<br />

Rasmus Hindsesen, Ullerslev, III-597<br />

hans Hustru Maren Jacobsdatter, II-84<br />

Rasmus Jacobsen, Ullerslev<br />

hans Hustru Anne Cathrine Rasmusdatter, VIII-26


Rasmus Jensen, Vester Skerninge<br />

hans Hustru Margrete Andersdatter, VI-202<br />

Rasmus Jørgensen, Vesterby paa Langeland, VI-206<br />

Rasmus Jørgensen, Svanninge<br />

hans Enke Johanne Hansdatter, X-237<br />

Rasmus Jørgensen, Nemmehus, XII-57<br />

Rasmus Knudsen, Stenstrup<br />

hans Hustru Johanne Frederiksdatter, XIII-55, 57<br />

Rasmus Larsen, Hestehandler i Vemmenæs, XIII-73, 74, 77<br />

Rasmus Madsen, Aunslev<br />

hans Hustru, II-778<br />

Rasmus Mortensen, Aunslev, VI-211<br />

Hindse Rasmussens Stifsøn<br />

Rasmus Nielsen Kiøng, Vester Aaby<br />

hans Hustruer Anne Nielsdatter, II-501, Hilleborg Rasmusdatter, III-1028<br />

Rasmus Nielsen Bruus, Statene, X-105, XI-197<br />

Rasmus Poulsen, Nyby paa Thorsing og Hustru Maren Nielsdatter, XIII-46, 53, 59, 63<br />

Rasmus Rasmussen i Gjestelev, VI-233<br />

Rasmus Rasmussen, Ungkarl i Gjestelev, VIII-303


Rasmus Rasmussen, Skrædder i Taarup, XI-205<br />

Rasmus Rasmussen, Oure, XII-93<br />

Rasmus Svendsen, Lunde<br />

hans Hustru Johanne Marie Larsdatter, XII-267<br />

Rasmus Sørensen, Dreng i Heden, VIII-217<br />

Rasmus Sørensen paa Lysemosegaard, XIII-9<br />

Anne Rasmusdatter, Skaarup, V-356<br />

~ Morten Pedersen, Væver<br />

Anna Rasmusdatter, Høje, V-412<br />

~ Jens Nielsen<br />

Anna Rasmusdatter, Trunderup, IX-149<br />

~ Henrik Rasmussen<br />

Anna Rasmusdatter, Jordløse, X-153<br />

~ Hans Jensen<br />

Anna Rasmusdatter, Nørre Broby, XII-205<br />

~ Lars Jensen, Hjulmand<br />

Anne Rasmusdatter, Svanninge, XII-225<br />

~ Hans Nielsen<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, Ullerslev, VIII-26<br />

~ Rasmus Jacobsen


Anna Cathrine Rasmusdatter, Kværndrup, XI-137<br />

~ Niels Hansen Falle<br />

Anna Cathrine Rasmusdatter, Strarup, XII-135<br />

~ Henning Hansen, Skrædder<br />

Anna Kirstine Rasmusdatter, Ollerup, XIII-76<br />

~ Mads Jørgensen<br />

Hilleborg Rasmusdatter, Vester Aaby, III-1028<br />

~ Rasmus Nielsen Kjøng<br />

Johanne Rasmusdatter, Ulbølle, V-364<br />

~ Hans Rasmussen<br />

Johanne Rasmusdatter, Haubølle, VI-264<br />

~ Niels Hansen Lang<br />

Kirsten Rasmusdatter paa Brudagergaard, VI-282<br />

~ Anders Hansen Fugl<br />

Testamente<br />

Kirsten Rasmusdatter, Pige i Gislev, IX-135<br />

Kirsten Rasmusdatter, Vormark, X-217<br />

~ Peder Rasmussen<br />

Kirsten Rasmusdatter, Løkkeby, 14.07.1800, XIV-158<br />

~ Indsidder Hans Hansen<br />

Mariane Rasmusdatter, Aunslev, VIII-359


~ Gotfred Jørgensen<br />

Anders Rasmussen, Vester Skerninge, V-417<br />

hans Hustru Anna Pedersdatter Graae, III-177<br />

Anders Rasmussen, Vester Hæsinge, X-117<br />

Gregers Rasmussen, Hou<br />

hans Hustru Ellen Christophersdatter Folmer, IV-320, VI-145<br />

Hans Rasmussen, Møller i Sønder Longelse, IV-211<br />

hans Enke Dorthea Hansdatter, IV-268<br />

Hans Rasmussen, Ulbølle Strandhuse, VI-168<br />

hans Hustruer Mette Pedersdatter, II-794, Johanne Rasmusdatter, V-364<br />

Hans Rasmussen, Trunderup, VIII-17<br />

Hans Rasmussen, Barn i Gjestelev, VIII-299<br />

Hans Rasmussen, Cancelliforvalter<br />

hans Enke Magdalene Scheel paa Holmelund, 1793 – 1 Bind<br />

Hindse Rasmussen, Aunslev<br />

hans Stifsøn Rasmus Mortensen, VI-211<br />

Henrik Rasmussen, Trunderup<br />

hans Hustru Anna Rasmusdatter, IX-149<br />

Ivar Rasmussen, Norden Agetvedhuse<br />

hans Enke Maren Andersdatter, VI-293<br />

hans Stifdatter Mette Jensdatter, IV-356


Jens Rasmussen, Lundeborg<br />

hans Hustru Johanne Pedersdatter, VIII-193<br />

jens Rasmussen, Sallinge Lunde Mølle<br />

hans Hustru Mette Valborg Jørgensdatter, IX-199<br />

Mads Rasmussen, Ungkarl i Lunde, V-433<br />

Mads Rasmussen, Vesterby paa Langeland<br />

hans Hustru Johanne Olesdatter, VIII-21<br />

Marqver Rasmussen, Ollerup<br />

hans Hustru Anna Nielsdatter, XIII-60, 62<br />

Mikkel Rasmussen, Ryslinge<br />

hans Hustru Anne Christine Larsdatter, X-197<br />

Morten Rasmussen, Aunslev, IV-345<br />

Niels Rasmussen, <strong>til</strong> Hjortholm, III-384<br />

hans Hustru Gjertrud Hansdatter, III-3, 21<br />

Niels Rasmussen, Trunderup, V-70<br />

Niels Rasmussen, Øster Skerninge, IX-145<br />

Niels Rasmussen, Bødker i Østerby<br />

hans Hustru Karen Christensdatter, 15.02.1799, XIV-143<br />

Peder Rasmussen, Vormark<br />

hans Hustru Kirsten Rasmusdatter, X-217


Rasmus Rasmussen, Gjestelev, VI-233<br />

Rasmus Rasmussen, Ungkarl i Gjestelev, VIII-303<br />

Rasmus Rasmussen, Skrædder i Taarup, XI-205<br />

Rasmus Rasmussen, Oure, XII-93<br />

Johan Ludvig Reventlow, <strong>til</strong> Brahetrolleborg, Greve, XIII-45<br />

Anne Cathrine Rifberg, Ollerup Sogn, VII-47<br />

Enke efter Birkedommer og Ridefoged Niels Stehr paa Skovsgaard<br />

Peder Kryssing Riising, paa Faaborg Vejrmølle, Major, 1829 – 1 Bind, 1 Pakke<br />

Jørgen Ritz, Skrædder i Kværndrup<br />

hans Hustru Ingeborg Sophie Frederiksdatter, XII-131<br />

Maren Kirstine Roeholt, Jomfru i Kullerup, XIII-30, 32, 35<br />

Charlotte Hedevig Rosenkrantz, II-512<br />

Enke efter Oberstlieutnant Jørgen Wind paa Holmelund<br />

Christian Corfits Rosenkrantz, <strong>til</strong> Damsbo, Capitain, 1720 – 1 Bind<br />

Peder Andersen Rosenvind, Kjøbmand I Nyborg, 1815 – 1 Bind, 1 Pakke<br />

Matthias Henriksen Rosenvinge, <strong>til</strong> Ørbæklunde, Justitsraad<br />

hans Enke Anna Margrete Wolf, III-110<br />

Jørgen Rytter, Svanninge, XII-221


Anna Sophie Amalie von Römer, Ulbølle, XI-222<br />

Enke efter Procurator i Haderslev Morup<br />

Hans Vilhelm von Römer, Ulbølle, Capitain, VIII-72<br />

Armgott Ottonette Elisabeth von Rönne, IV-305<br />

~ Oberstlieutnant Georg Bredahl paa Stenstrupgaard<br />

Claus von Rönne, Capitain<br />

hans Enke Anna Elisabeth Mühlheim, I-29<br />

Matthias Friderich von Rönnebech, afsk. Premierlieutnant paa Tøjstrup, VIII-123<br />

Sara Larsdatter, Snarup, XI-233, 235, 242, 247<br />

~ Christen Clausen<br />

Sara Pedersdatter, Trunderup, XIII-7<br />

Enke efter Niels<br />

Albrecht Christopher Schffalitzhy de Muckadell, Greve, Gehejmeraad, V-266, XI-203, 206, 210, 218<br />

Henrik Schalck, Chirurgus i Kjøbenhavn, III-16<br />

hans Enke Maren Christine Martners paa Skovsbo, Langeland, III-904<br />

Poul Henrik Schalck, <strong>til</strong> Skovsbo, Langeland, IV-283<br />

hans Enke Birgitte Sophie Prag, VI-268<br />

Charlotte Friderica Vilhelmine Scharffenberg, III-243<br />

Frederikke Christiane Scharwing, IV-379<br />

~ Salonom Lindegaard <strong>til</strong> Hellerup, Justitsraad


Magdalene Scheel, 1733 – 1 Bind<br />

Enke efter Cancelliforvalter Hans Rasmussen paa Holmelund<br />

Carl Leopold von Scherewien, <strong>til</strong> Søbo, Conferentsraad og Landsdommer, VII-81<br />

Anna Jensdatter Schiøring, V-332<br />

~ Inspecteur ved Grevskabet Langeland Jørgen Hansen<br />

Louise Charlotte von Schlaberndorff, II-274<br />

Enke efter Niels Krabbe <strong>til</strong> Hverringe, Generalmajor<br />

Hans Hansen Schmidt, Lindevads Møllers Søn, V-357<br />

Hans Rasmussen Schmidt, Møller i Lundevads Mølle, IV-291<br />

Christopher Otto Schmit, <strong>til</strong> Hellerup, Etatsraad, VII-73<br />

Johan Schneidewind (Snedevind), i Sollerup, VIII-15<br />

Christian Schousboe, Etatsraad og Landsdommer<br />

hans Enke Amalie Rasch paa Flintholm, III-1039, IV-1<br />

Niels Leth Schousboe, Brudager, Iverauditeur, VIII-250<br />

hans Hustru Johanne Snitker, VIII-193<br />

Jens Mortensen Schousgaard, Lunde, XI-159<br />

Henrik Schrøder, Gartner i Stenstrup, VIII-186<br />

Henriette Schäffer, i Langeland Præstegaard, XIII-5, 8, 11, 18, 23, 25<br />

~ Oberst Christian Ludvig von Holten


Erik Christian Sehested, <strong>til</strong> Bjørnemose, Oberstlieutnant, III-670<br />

hans Hustru Sophie von Holsten, III-174<br />

Niels Sehested, <strong>til</strong> Broholm, Oberstlieutnant, II-587<br />

hans Enke Elisabeth Skeel (~ Casper von Wessel), III-907<br />

Christian Sehested, <strong>til</strong> Raunholt, Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand, II-278<br />

hans Enke Charlotte Amalie Gersdorff, III-612<br />

Jørgen Seiersen, Høje, V-350<br />

Sidsel Hansdatter, Pige paa Polleholm, VIII-303<br />

Sidsel Kirstine Jensdatter, X-261<br />

Enke efter Niels, Gislev<br />

Severine Marie Siersted paa Bejerholm, Jomfru, XIII-211<br />

Amalie Margrete Skeel, Gislev Præstegaard, IV-329<br />

Enke efter Baron Christian Frederik Holck <strong>til</strong> Holckenhavn, Kammerherre og Hofjægermester<br />

Anders Skeel, <strong>til</strong> Mullerup<br />

hans Enke Sophie Amalie Wind, II-500<br />

Elisabeth Skeel, III-907<br />

~ Casper von Wessel <strong>til</strong> Broholm, Viceadmiral<br />

Frederik Christian Skeel, <strong>til</strong> Mullerup, Gehejmeraad, XI-234, 236, 251<br />

Holger Skeel, <strong>til</strong> Mullerup, Gehejmeraad, Stiftamtmand i Sjælland, IV-210


Ide Skeel, II-831<br />

~ Major Wolf Siegfred von Holsten paa Bjørnemose, II-162<br />

Johanne Snitker, VIII-193<br />

~ Overauditeur Niels Leth Skousboe i Brudager<br />

Sophie Espensdatter, Høje, VI-190<br />

~ Peder Sørensen, Smed<br />

Kirsten Larsdatter Staal, V-329<br />

Enke efter Hans Christian Zeuthen<br />

Jens Hansen Stage, Horne<br />

hans Hustru Karen Hansdatter, XII-121<br />

Carl Frederik Steensen, <strong>til</strong> Stænsgaard og Egelykke, Oberstlieutnant<br />

hans Enke Hilleborg sophie Kaas, XI-265<br />

Hans Gorfred Steensen, <strong>til</strong> Steensgaard, Oberstlieutnant, III-21<br />

Henrik Steensen, <strong>til</strong> Steensgaard, I-205<br />

Carl Frederik Steensen Leth, <strong>til</strong> Steensgaard og Egelykke, Major og Enke Constance Henriette Fabritius Tengnagel, 1827 – 1<br />

Bind, 1 Pakke<br />

Rasmus Steenøre, Bjerreby, X-241<br />

hans Enke Bodil Jensdatter, XII-229<br />

Niels Stehr (Stær(, Ridefoged paa Egeskov og Birkedommer, IV-368<br />

hans Enke Anna Cathrine Rifberg paa Skovsgaard, Ollerup Sogn, VII-47<br />

Hans Stephansen, Aunslev


hans Hustru Maren Hansdatter, XII-177<br />

Christopher Svendsen, Smed i Høje<br />

hans Hustru Maren Hansdatter, X-53<br />

Rasmus Svendsen, Lunde<br />

hans Hustru Johanne Marie Larsdatter, XII-267<br />

Abel Svitzer, Jomfru i Horne, XI-249, 259<br />

Søren Andersen, Ullerslev, II-893<br />

hans Enke Kirsten Nielsdatter, III-185<br />

Søren Jørgensen <strong>til</strong> Brolykke<br />

hans Hustru Sophie Hansdatter Lund, V-347<br />

Søren Larsen, Bysmed i Høje, V-310<br />

Søren Nielsen, Vester Aaby, Skibstømmermand<br />

hans Hustruh Cathrine Lorentsdatter, II-389<br />

Søren Nielsen, Skerninge Balle, IV-369<br />

Søren Pedersen, Ungkarl i Ullerslev, III-230<br />

Peder Sørensen, Smed i Høje<br />

hans Hustru Sophie Espensdatter, VI-190<br />

Peder Sørensen i Stevninghus<br />

hans Hustru Anne Andersdatter, XII-69<br />

Rasmus Sørensen, Dreng i Heden, VIII-217


Rasmus Sørensen paa Lysemosegaard, XIII-9<br />

Joachim Daniels Tambsen paa Raunholt, Oberstlieutnant, IV-283<br />

Otto Henrik Terkel i Ny Mølle i Ellested, fhv. agende Postfører Kjøbenhavn – Hamborg, X-41<br />

Theodorus Jensen, Gislev Holme, IX-147<br />

Thomas, Espe<br />

hans Enke Maren Henriksdatter, XIII-69<br />

Thomas Andersen i Bolteskov, XIII-87<br />

Thomas Jørgensen, Gultved<br />

hans Enke Karen Andersdatter, XII-109<br />

Margrete Thomasdatter, III-152<br />

~ Christian Christensen Møller I Ærøskjøbing<br />

Henrik Thomsen, Espe, XIII-69<br />

Nicolai Thomsen, Kirkeby, III-643<br />

Niels Thomsen, Skomager I Kværndrup, X-201<br />

Elisabeth Hansdatter Thorup, Vester Skerninge, III-160<br />

~ Peder Christophersen<br />

Hans Thune paa Boltinggaard<br />

hans Hustru Marie Margrete Fatin, VIII-167


Jens Thyebjerg, Murmester i Brudager, VI-137<br />

Peter Ulrik Tietgens, Forpagter paa Rygaard, XIII-1, 27, 29, 31, 40, 41<br />

hans Hustru Magdalene Haartzen, VI-64<br />

Hans Nielsen Toftenæs, Møller i Lindevad Mølle, IV-194<br />

Maren Madsdatter Tolderlund, Ullerslev, VI-303<br />

~ Hans Hansen Eibye<br />

Johanne Tommerup, II-287<br />

~ Johan Eskild Falsen <strong>til</strong> Søbo, Commerceraad<br />

Anna Christine Trockmann, Brudager, III-582<br />

Enke efter Daniel Kellinghuusen<br />

Helle Trolle, II-133<br />

Enke efter Jørgen Henning Valckendorff paa Klingstrup<br />

Truels Pedersen, Hesselager, IV-384<br />

Maren Tønder, III-382, IX-1<br />

~ Jens Lange <strong>til</strong> Rødkilde<br />

Johannes Uldall, Landsdommer, Byfoged i Svendborg og Hustru Cathrine von Bergen, 1807 – 1 Bind, 1 Pakke<br />

Jens Pedersen Uldrup, Hennetved, IV-320<br />

hans Enke Barbara Bülck, VI-94<br />

Joachim Frederik Urne, Capitain i Stenstrup, VIII-249<br />

Sivert Urne, <strong>til</strong> Julskov, 1713 – 1 Bind


Henning Valckendorff, <strong>til</strong> Klingstrup<br />

hans Eke Christine Kruse, I-1<br />

Henning Christopher Valckendorff, <strong>til</strong> Klingstrup, Oberstlieutnant, II-281<br />

hans Enke Anna Margrete von Halem, V-376<br />

Jørgen Henning Valckendorff, Amtmand<br />

hans Enke Helle Trolle paa Klingstrup, II-133<br />

Sophie Dorthea Wegner, VI-163<br />

Enke efter Johan Jørgen Einfeldt paa Brobygaard, Hollænder<br />

Lars Jensen, Weibye, Strandcontroleur i Lindelse, VI-124<br />

hans Søn Jens Larsen Weibye i Hennetved, VIII-13<br />

Hans Weigaard, Løjes Mølle i Sjælland<br />

hans Hustru Johanne Ibsdatter, VIII-348<br />

Casper von Wessel, <strong>til</strong> Broholm, Viceasmiral<br />

hans Hustru Elisabeth Skeel, III-907<br />

Wetsken,<br />

hans Enke Anna Cathrine Kisbye i Heden, V-177<br />

Jens Thomesen Wiiger, paa Brolykke, fhv. Borger i Kjerteminde, III-14<br />

Oluf Wilhelm, Ridefoged paa Rasckenberg, V-1<br />

Peter Wilhelm, logerende i Kogtvedgaard, IV-347<br />

Christiane Rise Margrete Wind, 1838 – 1 Bind, 1 Pakke


Enke efter Greve Frederik Christian Holck Winterfeldt <strong>til</strong> Fjellebro, Kammerherre og Oberstlieutnant<br />

Jørgen Wind, Oberstlieutnant<br />

hans Enke Charlotte Hedevig Rosenkrantz paa Holmlund, II-512<br />

Karen Wind paa Boltinggaard, 31.05.1706, I-89<br />

Enke efter Preben von Ahnen <strong>til</strong> Kopanger, Amtmand<br />

Regitse Margrete Wind, Jomfru i Gislev, VIII-220<br />

Sophie Amalie Wind, II-500<br />

Enke efter Anders Skeel<br />

Christen Winding paa Ulemosegaard, III-608<br />

Anna Cathrine Winterberg, Heden, Jomfru, V-414<br />

Christian Wogt, Møller i Vester Skerninge, IV-348<br />

Anna Margrete Wolf, III-110<br />

Enke efter Justitsraad Matthias henriksen Rosenvinge<br />

Peter Bernhard von Wolffrad, <strong>til</strong> Norskov, Major<br />

hans Hustru Lovisa Hedevig Ocksen, III-173, 203<br />

Peder Vrede af Holmegaard<br />

hans Hustru, III-133<br />

Cecilie Cathrine von Würkern, paa Lammehave, Jomfru, VIII-121<br />

Zacharias Nielsen, Kogtved, VIII-356


Hans Christian Zeuthen<br />

hans Enke Kirsten Larsdatter Staal, V-329<br />

Christine Zumbildt, VI-200<br />

Enke efter Consistorialraad Dines Christian Krag <strong>til</strong> Hjortholm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!