Program-2009-2010.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Program-2009-2010.pdf - Skalborg Kirke

Skalborg Kirke

Program 2009-2010


Velkommen i Skalborg Kirke

Med dette programhæfte byder vi velkommen til sæson 2009-10 i Skalborg Kirke.

I hæftet står der ikke noget om gudstjenester og kirkelige handlinger, som ellers er bærende

begivenheder i kirkens liv og i kontakten mellem sognets beboere og deres kirke.

Men kirken med tilhørende lokaler er også ramme om meget andet, der på væsentlig måde

hører kirkens liv til.

Her er sang og musik, foredrag til udfordring og eftertanke, samvær og samtale, oplevelse og

indlevelse, kunst og kultur. Alt sammen udtryk for, at intet i menneskelivets mangfoldighed er

den kristne tro og dermed kirken uvedkommende. Igennem det alt sammen formidles forskellige

sider af kirkens indhold og opgave.

Hæftet indeholder det samlede program for arrangementerne ved Skalborg Kirke frem til næste

sommer. Arrangementerne vil blive nævnt i aktivitetskalenderen i Kirkebladet, der udkommer

4 gange om året, og som også altid indeholder gudstjenestelisterne for pågældende kirkebladsperiode.

Skulle et arrangement dukke op, som ikke er planlagt endnu og derfor ikke omtalt i dette programhæfte,

vil det blive behørigt annonceret i Kirkebladet.

Kom og vær med i et godt fællesskab.

Til lidt eller meget, men hver gang forhåbentligt til en god oplevelse af glæde og berigelse.

Indhold

Vel mødt i Skalborg Kirke

Menighedsrådet

SkalborgAften ...................................... side 3

Højskoledage ........................................ side 4-5

FredagsTræf .......................................... side 6-7

Koncerter ............................................. side 8-9

Kirkens fødselsdag .............................. side 10

Sangtimer ............................................. side 10

SøndagsHjørnet .................................... side 10

Program for efterår 2009 ..................... side 11

Program for forår 2010 ......................... side 12

Skalborg Kirke Mandag-fredag 9.30 – 13.00

Digtervejen 6 Torsdag tillige 16.00 – 18.00

9200 Aalborg SV Lørdag (kun tlf.) 10.00 – 12.00

Tlf. 98 18 00 69 Fax 98 18 02 69 skalborg.sogn@km.dk

www.skalborgkirke.dk

SkalborgAften

Tirsdag den 22. september kl. 19.00

”Musik og Møllehave”

Med udgangspunkt i sin bog ”Bag om ordene.

Et portræt af Johannes Møllehave” og med

fotos og små anekdoter tegner Marianne Volf

Andersen et portræt af sin onkel – præsten,

fortælleren og digteren.

Med sig har Marianne Volf Andersen

sanger Lisbeth Frandsen der synger udvalgte

salmer og sange af Johannes Møllehave

samt

Jens Jørgen Beck der læser højt fra nogle af

Møllehaves tekster.

Kom til en festlig aften om Møllehave i ord,

billeder, sang og musik.

Fra Claus Grymers anmeldelse i Kr. Dagblad

18. dec. 2007:

Marianne Volf Andersens familieskab med

den portrætterede betyder ikke, at bogen lukker

sig om det private. Tværtimod bruger hun

sin indsigt til at åbne – mod noget alment relevant,

mod virkeligheden bag de paradokser,

som Møllehave, og andre med ham, rummer.

Torsdag den 28. januar kl. 19.30

”Klimaændringer”

Hvad sker der med vejret – både her i

Danmark og i udlandet?

Vejret i Danmark har ændret sig. Hvor ofte

har vi ikke hørt om nye vejrrekorder – om

både varme og nedbør i stor og anderledes

mængder. Fra udlandet hører vi om oversvømmelser,

tørke og en natur under pres,

men hvad er det der ligger bag alt dette og

ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden –

for vore børn og børnebørn?

Samtidig er vi underlagt en massiv debat om

klimaændringer i medierne ikke mindst op

til Klimatopmødet i København den 30.nov.-

11.dec. 2009, hvis overordnede mål er at indgå

en ny global klimaaftale.

Jesper Theilgaard går i sit foredrag bag om

alle de videnskabelige rapporter og gør rede

for hvad det hele drejer sig om.

Jesper Theilgaard er uddannet flyvemeteorolog

og blev efter 12 år i Kastrup i 1990 ansat

ved Danmarks Meteorologiske Institut og

tilknyttet Tv-avisen; han er desuden forfatter

til en række bøger om vejret.

Oplev et højaktuelt og dybt interessant

foredrag.

2 3


Højskoledage

Sæsonens højskoledage begynder kl. 10.00 og slutter kl. 12.45. Højskoleudvalget ønsker at prioritere

tid til samvær, at synge og mulighed for samtale og diskussion. Der begyndes med formiddagskaffe.

Foredragene bliver delt i to afdelinger med en beskeden frokost midtvejs.

Onsdag den 2. september

Vandringer i Brorsons liv

og salmer

Sognepræst og leder

af Brorson Institutet

Torben Bramming

I foredraget vil vi

følge Brorson fra hans

barndom i Randerup

over de bevægede

ungdomsår og derfra

videre til Løgumkloster, Tønder og Ribe. Vi

vil synge salmer undervejs, som passer ind i

livsafsnittene og forsøge at komme tæt på en

af de helt store salmedigtere i Danmark. Brorson

var pietist, han var hengiven dyrker af

videnskaben og enevælden og en mand, som

skulle gennem mange sorger før han nåede

det paradis, som han digtede så smukt om.

Onsdag den 7. oktober

Emma Gad – en energisk

og talentfuld kvinde

exam.art. Hanne

Overmark

Emma Gad huskes i

dag nok kun for den

bog hun udgav i 1918:

Takt og Tone. Men hun

stod for meget andet

i sin samtid; deltog

i diskussioner om

tidens store forandringer i politik og litteratur

og skrev skuespil især om kvindernes stilling

i samfundet. Foredraget vil indeholde

en beskrivelse af hendes liv og værker og en

præsentation af Takt og Tone.

Onsdag den 4. november

Johannes Hofmeister –

Mellem Hjørring og Paradis

Mag.art. kunstnerisk

leder af Kunstbygningen

i Vrå,

Anne Lie Stokbro

Maleren Johannes

Hofmeister (1914-90)

skabte et helt livsværk

på strækningen fra

Hjørring til Lønstrup,

og hans skildringer af Hjørring Bjerge og

Rubjerg Knude hører til klassikerne i vendsysselsk

landskabsmaleri. Foredraget præsenterer

Johannes Hofmeisters kunst, ikke

kun som udtryk for landskabsoplevelsen, men

også som udtryk for noget større og mere

uhåndgribeligt af romantisk, religiøs og universel

karakter.

Onsdag den 6. januar

Henrik Ibsen og hans

kvindeskikkelser

Cand. mag.

Lisbeth Weitemeyer

Vi skal i selskab med

kvindeskæbner i

Ibsens dramatik, der

hver især viser kvindens

og ægteskabets

vilkår i nogle af hans

udødelige klassikere:

Helene Alving i ”Gengangere”, Nora i ”Et

Dukkehjem”, Ellida Wangel i ”Fruen fra Havet”

og Gina Ekdal i ”Vildanden”.

Fire kvinder, der hver især søger ”det vidunderlige”,

den betingelsesløse kærlighed og

hengivenhed. Fire kvinder, der fortrænger,

fornægter og rækker hænderne ud efter hjælp

til at finde meningen med deres liv og de rette

betingelser og rammer for deres kærlighed.

Ibsens univers er fyldt med mænd, kvinder,

børn og unge fra alle samfundslag. Mange

kan vi genkende fra hans eget liv og andre er

mere uklare for os, men alle er blevet til gennem

indgående studier af de mennesker, der

både stod Ibsen nær og indgik mere flygtigt

i hans liv. Med sit gennemborende, indsigtsfulde

menneskesyn spiddede han sandheden

og løgnen i skarpe psykologiske portrætter af

sin tid.

Onsdag den 3. februar

Danskere som indvandrere

Sognepræst Erik Møller

Hvad sker der med

mennesker, som forlader

det kendte for at

søge lykken ude i den

store verden? Indvandreren,

den fremmede,

oplever sin identitet

truet. Erik Møller, der

selv er født i Argentina

af danske forældre, og som i nogle år har været

præst i Argentina, fortæller om udvandrerens

forvandling til integreret og assimileret

medlem af det nye samfund. En rejse, som for

mange dansk-argentinere har varet adskillige

generationer.

Onsdag den 3. marts

Jøderne i Aalborg – historien

bag en gade og en jødisk

begravelsesplads

Fagkonsulent

Annamette Andersen

For godt 200 år siden

bosatte den første

jødiske familie sig

permanent i Aalborg.

Det blev begyndelsen

til en levende, jødisk

menighed, som gennem

75 år satte sit præg på byens liv. I dag er der

kun få synlige tegn på dens tilstedeværelse,

nemlig navnet Synagogegade og menighedens

begravelsesplads. Men menigheden har

efterladt sig forskellige kilder i form af en

forhandlingsprotokol, breve, regnskaber og

ministerialbøger, og bl.a. ud fra disse kan

deres historie fortælles.

I foredraget vil jeg også sætte den jødiske menigheds

historie ind i en større sammenhæng

ud over Aalborgs grænser.

Onsdag den 7. april

”Vore to haver” og

”På rejse med Oda”

Gudrun Hjorth

Nielsen og

Bjarne Nielsen

Brovst

Parret, der

blandt meget

andet er kendt

fra haveartikler i Kr. Dagblad, vil fortælle

om deres haver ved Jammerbugten og ved

Rude Strand, om ”sorger” og ”glæder”, om de

mange små væksthuse, roser, træer etc.

I anden afdeling tager de os med på rejse med

autocamperen ”Oda” til bl.a. Italien, Sverige,

Norge og Østrig og også rundt i Danmark.

4 5


FredagsTræf

Fredag den 11. september

Den meningsfulde Kirke

Sognepræst Heine Hansen, Skalborg.

Danskerne har, siden kristendommen blev

vores tro, bygget kirker som ramme om

gudstjenester og kirkelige handlinger.

De står som vartegn rundt om i det danske

landskab - også i Skalborg - for kristentroens

betydning for danskerne og vores

livstydning.

Foredraget vil forsøge at give en forståelse

af den meningsfulde Kirke, og hvad Den

Danske Folkekirke kan byde ind med i vores

alles forsøg på at finde mening i galskaben.

Fredag den 9. oktober

Fra Dachau over

Færøerne til højskole

– et forunderligt liv

Højskoleforstander Niels H. Elberling

Fredage kl. 18.00 - 21.45.

Fællesspisning, foredrag og samtale, kaffe og afslutning.

Niels Elberlings liv er mere indholdsrigt end

de flestes. Som barn var han i KZ-lejr og

overlevede mirakuløst og i kraft af tilfældigheder.

Senere flygtede han sammen med sin

mor til Færøerne.

Endelig oplevede han, hvordan det var at

være ”flygtning” i Danmark. Elberling, der

er en blændende fortæller, drager paralleller

til nutiden.

Niels Elberling er uddannet cand.psyk. og

har været højskoleforstander i en årrække.

Desuden har han arbejdet på Højskolebladet.

Fredag den 13. november

Til Nordkap i selvbygget fly

Leif Nørgaard Jensen, Skalborg.

Efter at have været medbygger på et fly over

et par år, og flyet havde klaret diverse prøveflyvninger,

skulle det ud på en ’rigtig’ tur,

nemlig til Nordkap med bl.a. Leif Nørgaard

ved styrepinden.

Leif Nørgaard vil fortælle om hele projektet

og vise et slideshow med billeder fra den

uforglemmelige tur.

Pris 35 kr. incl. spisning. Drikkevarer betales særskilt.

Tilmelding til kirkekontoret senest onsdagen før kl. 13.00.

Fredag den 15. januar

Gudsbilleder og krise

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen,

Aalborg.

Hvilke gudsbilleder har vi, og hvad sker der

med dem, når vi kommer i krise?

Et foredrag om, hvad der sker med vores

opfattelse af Gud, hvis vi kommer i nød. Og

hvad gør man, når ens billede af Gud er gået

i stykker?

Fredag den 12. februar

Mediernes bombardement

Redaktionschef Jørgen Pyndt,

TV2 / Nord

Med udgangspunkt i hans egne oplevelser

med avis og radio i sit barndomshjem på

Lolland vil Jørgen Pyndt give en historisk

gennemgang af mediernes mere end eksplosive

udvikling, groft sagt fra én statsstyret

radiokanal til i dag, hvor der er frit valg på

alle mediehylder.

Fredag den 12. marts

En vise-fortælleraften

Provst Henning Toft Bro, Morsø provsti,

samt sønnen Christian.

Henning Toft Bro stammer fra Thyborøn, og

det har gennem alle årene præget hans måde

at leve, tænke og skrive på. Han har bl.a.

skrevet en række sange til musikgruppen

Tørfisk, som han har været medlem af, og til

egne soloplader.

Han vil denne aften gennem fortællinger og

sange præsentere os for skæve eksistenser,

herlige episoder, underfundige miljøer og

selvfølgelig den barske og blæsende natur,

som kendetegner den jyske vestkyst.

6 7


Koncerter

Søndag den 4. oktober kl. 16.00

Rossini:

Petite Messe Solennelle

Koncert med Vokalisterne, Sangtus,

solister og musikere

Vokalisterne, der øver i Skalborg Kirkes

Sognesal, er gået sammen med koret Sangtus

om en koncert med Rossinis store alderdomsværk,

”Petite Messe Solennelle”

(Lille højtidelig messe), på programmet.

Eftermiddagens koncert giver os den oprindelige

udgave af værket akkompagneret af

klaver og harmonium, som det blev uropført

d. 14. marts 1864 i Paris.

Solister, musikere og dirigent er konservatoriestuderende

fra det nordjyske musikliv:

Marianne Heuer, sopran

Marie Keller Sørensen, alt

Jens Olav Heckmann, tenor

Thomas Rewes Larsen, baryton

Kirsten Vejen Najbjerg og Lise Gam-

Jensen, klaver

Maja Brunbjerg Simonsen, harmonium

Sigrid Damsager Frandsen, dirigent

Eftermiddagen

byder på et glædeligt

gensyn og –

hør med Marianne

Heuer, som sang

i Skalborg Kirkes

Ungdomskor

1990-2000.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30

”Unge talenter på vej”

Dygtige elever fra Den Musiske Skole og

Skalborg Kirkes Ungdomskor spiller orgel,

trompet og synger:

William Mølgaard Ullahammer, trompet,

Kristina Skærbæk Madsen, Ditte Jellesen

og Johanne Sofie Bech Madsen, solosang,

Maria Hilscher og Eva-Marie Kjæhr

Olesen, orgel

Søndag den 15. november kl. 16.00

Orgelkoncert

tidl. orgelprofessor Grethe Krogh

Grethe Krogh er en af Danmarks internationalt

kendte musikere. Hun har optrådt som

solist over hele Europa

og desuden turneret i

det tidligere Sovjetunionen,

Canada, Japan

samt - ikke mindst - i

U.S.A. Hun har indspillet

mange plader og

CDer med et yderst alsidigt

repertoire. Både

med disse indspilninger og ved sine utallige

koncerter har hun virket som en fornem ambassadør

for dansk musik. Grethe Krogh var

i en årrække professor ved musikkonservatoriet

i København, men havde allerede inden

da markeret sig som en af landets førende

organister fra sit embede i Holmens kirke.

Hun virker nu som free lance koncertgiver og

er en højt skattet pædagog.

Ved koncerten i Skalborg kirke opføres musik

af Matthison-Hansen, Franck, Francais,

Pietro Yon, Langlais og Fuzzy

Torsdag den 10. december kl. 19.30

Julekoncert

Skalborg Kirkes Ungdomskor

Dirigent: Sigrid Damsager Frandsen

Organist: Eva-Marie Kjæhr Olesen

Den traditionsrige

julekoncert

afsluttes med

Luciaoptog, og

efter koncerten

er alle velkomne

i Sognesalen, hvor Skalborg Husmoderforening

er vært ved en kop kaffe.

Her bydes på mere fælles- og korsang.

Lørdag den 6. marts kl. 15.00

Haydn: ”Skabelsen”

Thisted Kirkes drenge- og mandskor

Nordjyske Strygere

Solisterne: Maria Bang-Schnack, sopran,

Morten Krogh Mortensen, tenor

Dirigent: Preben Nørgaard Christensen,

organist og kantor ved Thisted Kirke.

Thisted Kirkes drenge- og mandskor

er kendt for en meget høj musikalsk

standard og har en

væsentlig rolle i det

nordjyske musik-liv.

Koret sang sidst i Skalborg

kirke i april 2006

og trak da fuldt hus!

Også Maria Bang-

Schnack, sopran er

godt kendt i Skalborg

Haydn modtog det originale tekstforlag til sit

pragtfulde oratorium efter et ophold i London.

Ved koncerten i Skalborg Kirke benyttes

den engelske version af værket.

Entré på 100 kr. opkræves ved indgangen.

Billetter kan købes på Skalborg Kirkes Kordegnekontor

fra 20. februar.

Tirsdag den 13. april kl. 19.30

Bryllupsmusik

organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

En festlig aften,

hvor der bydes på

en række festlige

orgelværker, egnede

til bryllupper, og en

række bryllupssalmer

og duetter. Efter

koncerten serveres et

glas Asti og et stykke

kransekage.

Tirsdag den 11. maj kl. 19.30

Orgel og Klaver

Marina Sørensen, orgel

Eva-Marie Kjæhr Olesen, klaver

Marina Sørensen,

organist ved Nøvling

kirke, er uddannet

pianist fra Letland.

Hun er nu optaget på

3. år som orgelstuderende

ved Nordjysk

Musikkonservatorium.

Ved koncerten vil hun opføre sit eksamensprogram,

og desuden byder koncerten på musikværker

i den usædvanlige, men spændende

kombination klaver og orgel.

8 9


Kirkens fødselsdag Sangtime Skalborg Kirke Efterår 2009

Søndag den 29. november kl. 10.00

Festgudstjeneste og

kirkefrokost

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært

ved en kirkefrokost i Sognesalen, med musikalske

indslag ved

Klezmerduoen, som består af Ann-Mai-

Britt Fjord (harmonika, sang)

& Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer,

tuba, sang).

Begge musikere har baggrund i teatret og er

kendte for at skabe intense koncertoplevelser

med både nerve og humor. Duoen var blandt

de første, der introducerede den stemningsfulde

jødiske klezmermusik herhjemme for

mere end 20 år siden

KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende

jødiske musiktradition med rødder

i Østeuropa. Musikken er eksotisk - men

genkendelig. Iørefaldende melodier veksler

mellem det enkle og det virtuose med mange

temposkift, nært beslægtet med både balkan

og romani (sigøjner) traditionen.

Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der

rummer længsel og smerte – men som samtidig

insisterer på håbet, glæden, festen og

viljen til livet.

Musik, der lér med det ene øje, mens det

andet græder.

Eva-Marie Kjæhr Olesen og

Peter Krogsøe

I foråret 2010 indbydes på ny til sangtime i

Sognesalen. Der vil blive sunget både gamle

og nye salmer og fortalt om digtere og komponister.

Med ”ønskesalmen” vil alle få mulighed for

at præge programmet.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for

at deltage. Alle, der vil opleve glæden ved at

synge, er velkommen.

Vi øver følgende tirsdage kl. 19.00 – 20.00:

19. januar

16. februar

23. marts

20. april

SøndagsHjørnet

SøndagsHjørnet ved Hannah S. Jensen

er et tilbud om at mødes søndag eftermiddag

for at hygge sig med andre, mens man

indtager eftermiddagskaffen.

Ind imellem synger vi kendte og ukendte

sange – ledsaget på klaver eller harmonika.

SøndagsHjørnet begynder kl. 14.30 og

slutter senest kl. 16.30. Man kan deltage

fra start til slut eller komme og gå, som det

bedst passer én.

Der er planlagt SøndagsHjørnet på følgende

søndage:

13. september

11. oktober

8. november

21. februar

14. marts

11. april

Kaffe og hjemmebagt brød koster 10 kr.

Ingen tilmelding.

September

Onsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Vandringer i Brorsons liv og salmer”

ved Torben Bramming

Fredag 11. 18.00 FredagsTræf. ”Den meningsfulde Kirke” ved sognepræst Heine Hansen

Søndag 13. 14.30 SøndagsHjørnet

Søndag 20. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdag

Tirsdag 22. 19.00 Skalborgaften. ”Musik og Møllehave” ved Marianne Volf Andersen,

Lisbeth Frandsen og Jens Jørgen Beck

Oktober

Søndag 4. 16.00 Koncert. Rossini: ”Petite Messe Solennelle” med Vokalisterne, Sangtus,

solister og musikere, dirigeret af Sigrid Damsager Frandsen

Onsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Emma Gad” ved Hanne Overmark

Fredag 9. 18.00 FredagsTræf. ”……et forunderligt liv” ved Niels H. Elberling

Søndag 11. 14.30 SøndagsHjørnet

Torsdag 29. 19.30 Koncert. ”Unge talenter på vej”

November

Onsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Johannes Hofmeister” ved Anne Lie Stokbro

Søndag 8. 14.30 SøndagsHjørnet

Fredag 13. 18.00 FredagsTræf. ”Til Nordkap i selvbygget fly” ved Leif Nørgaard Jensen

Søndag 15. 16.00 Koncert. Tidl. Orgelprofessor Grethe Krogh

Søndag 22. 11.30 FDF’s julestue

Søndag 29. 10.00 Kirkens fødselsdag. Festgudstjeneste og kirkefrokost. Klezmerduoen

December

Onsdag 2. 14.00 Adventsfest

Torsdag 10. 19.30 Julekoncert. Skalborg Kirkes Ungdomskor

Mandag 28. 19.00 Kirkens julefest

10 11


Skalborg Kirke Forår 2010

Januar

Onsdag 6. 10.00 Højskoledag. ”Henrik Ibsen og hans kvindeskikkelser”

Lisbeth Weitemeyer

Fredag 15. 18.00 FredagsTræf. ”Gudsbilleder og krise” ved Ruth Østergaard Poulsen

Tirsdag 19. 19.00 Sangtime

Torsdag 28. 19.30 SkalborgAften. ”Klimaændringer” ved Jesper Theilgaard

Februar

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ” Danskere som indvandrere” ved sognepræst Erik Møller

Fredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”Mediernes bombardement” ved Jørgen Pyndt

Tirsdag 16. 19.00 Sangtime

Søndag 21. 14.30 SøndagsHjørnet

Marts

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Jøderne i Aalborg” ved Annamette Andersen

Lørdag 6. 15.00 Koncert. Haydn ”Skabelsen” med Thisted drenge- og mandskor,

Nordjyske Strygere og solister.

Fredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”En vise-fortælleraften” ved provst Henning Toft Bro

Søndag 14. 14.30 SøndagsHjørnet

Tirsdag 23. 19.00 Sangtime

April

Onsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Vore to haver” og ”På rejse med Oda” ved Gudrun Hjorth

Nielsen og Bjarne Nielsen Brovst

Søndag 11. 14.30 SøndagsHjørnet

Tirsdag 13. 19.30 Koncert. Bryllupsmusik ved organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tirsdag 20. 19.00 Sangtime

Maj

Tirsdag 11. 19.30 Koncert. Marina Sørensen, orgel og Eva-Marie Kjæhr Olesen, klaver.

Juni

Onsdag 2. Sommerudflugt

More magazines by this user
Similar magazines