Kirkeblad-2008-4.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2008-4.pdf - Skalborg Kirke

Af Erik Steen Møllerogså pludselig kunne være helt og fuldt til stedei stor tillid og åbenhed. Og til de forældre, sombakkede op. Og som i åbenhed og varme oggodt humør tog godt imod mine sære påfundved konfirmationsgudstjenesterne. Tak til dem,som turde vise, at de blev rørt, når de mærkede,at jeg havde et anliggende med deres børn. Takfor udvist respekt og gode tilbagemeldinger.Tak til de unge - og lidt ældre - elskende, somlukkede mig ind i deres ”rum”, når vi i samtaleforbered-te os til deres vielse. Disse samtalervar aldrig tidsspilde, men tiden fyldtes medmening og nærhed.Tak til de par, som gladelig fortalte om dereserfaringer med at blive forældre. Deres tankerom livets un-der og glæden over deres kærlighedsfrugt. Og som tog fra, når jeg forsøgte atåbne ind til dåbens og kri-stentroens kerne. Ikkesjældent med våde øjenkroge. Igen beboedeøjeblikke, som ikke fyldte meget i bredden, meni højden.De kan tælles i hundreder, de børn, som nu gårrundt som store børn, unge teenagere og voksne,hvis store blanke øjne jeg fik lov at ”bade migi”, da de blev holdt ind over dåbens bad. Sammenvar vi der ved då-ben, hvor Himlens portsynes vidt åben. Også det var højtid.Og så er der de mange, som ikke mere er iblandtos. Nogle af dem fik jeg lov at følge det sidstestykke, inden de forlod os. Hvad jeg gav dem,véd jeg ikke. Men jeg véd noget om, hvad degav mig. Igen og igen blev det til et intenst nærværaf tidens fylde, hvor der åbnede sig ligesomen lille sprække ind til det, som er bag ved tidenog rummet. Et NU af evighed. Og jeg måttesande, at det kan være de døende, der for alvorlærer os, hvad der er vigtigt, mens vi lever. Jeghåber, jeg engang får lejlighed til at sige demtak for det.Og når den døende havde lukket sine øjne,fulgte samtalen med de efterladte. Nogle prægetaf stor sorg. Andre af lettelse. Der var tid tilminder, tid til eftertanke. Der var tid til bådegråd og latter. Utallige er de ”film” over menneskersliv, som rullede hen over den indre skærm.Der blev klippet scener ud og lagt i plus-bunken,andre scener blev lagt i minus-bunken.Store og uhåndterlige følelser fik lov at kommeud af lukkede rum. Tilbage stod næsten altidkærligheden. Kærlighed fra og kærlighed til dendøde. Og såvel samtalen som bisættelsen ellerbegravelsen sluttede med, at vi sammen stilledeos den eneste sted, som jeg kan for øje på somforløsning: På håbets sted. Det håb, der vokserud af, at da tidens fylde kom, sendte Gud sinsøn for at løskøbe os fra alt det, som binder osnegativt. Fra al ødelæggelse, al synd, al nød ogal død. Derfor også håbet om opstandelsens livhos Gud, hvor al tid er helt fyldt op og dermedophævet, og hvert øjeblik er beboet af Gudskærlighed, og intet skal skille os fra den.Tak til alle, som i samtalens og ritualets rum varmed til at lade øjeblikket blive beboet af intensmening og fylde og nærvær.Til sidst skal nævnes gudstjenesten. Både dealmindelige søndage og festdagene og højtiderne.Pludselig kunne det ske, når jeg stod foranaltret, og vi alle vendte ansigtet den sammevej som folk, der skal samme sted hen, at ensalmelinje eller en stump bibeltekst, en bøn ellerorgeltone kunne ramme én, så tiden fyld-tes ogevighedens Nu tog plads. Eller når vi, ansigttil ansigt, lod os sige og lod os røre af det GudsOrd, som på én gang sætter i frihed og knyttersammen. Tak til dem, der trofast tog del, søndagefter søndag, og tak til dem, der kom lejlighedsviseller måske endda sjældent. Tak for alleintense beboede, fyldte øjeblikke.Nu skal jeg sige farvel. Tag godt imod min afløser,når denne engang er udpeget. Tag ham ellerhende ind i jeres tillids rum. Bak op og fyld selvjeres plads ud. Lyt til det Ord, der bliver talt.Giv gerne jeres svar derpå i ord og handling.Det er enhver menigheds ansvar. Gud velsigneSkalborg sogns menighed og alle, der har deresgang og deres arbejde her.5


Julemånedens arrangementerFDF´s julestue.Søndag den 23. nov. kl. 11.30 - 15.00Efter søndagens gudstjeneste åbnes FDF’straditionsrige julestue i Sognesalen.Man kan købe frokost med øl og vand, ogsiden hen kaffe, te og gløgg med forskelligelækkerier. Der er veludstyret tombola ogsalgsboder med fine dekorationer og kranse tilfx dørpynt og kirkegård. Og der er musikalskunderholdning ved Aalborg Mandskor.Kirkens fødselsdag.Søndag den 30. nov kl. 10.00Den 1. søndag i Advent fylder Skalborg Kirke38 år. Det markeres ved en særlig festlig gudstjenestekl. 10.00.Derefter er alle indbudt til frokost i Sognesalen.Her vil der være musikalsk underholdningmed Klarup Pigekor, som også medvirkerved gudstjenesten.AdventsfestOnsdag den 3. dec. kl. 14.00Også her følges den gode tradition: Først enkort gudstjeneste i kirken. Derefter er dersamvær i Sognesalen med kaffe og lagkage,fællessang og gavespil.JulekoncertOnsdag den 10. dec. kl. 19.30Skalborg Kirkes Ungdomskor og Vokalisternevil synge både velkendt og nyt, klassisk ogrytmisk under ledelse af henholdsvis HenrietteBjerg Danielsen og Sigrid DamsagerFrandsen og med Eva Maria Olesen ved orglet.Bagefter er Skalborg Husmoderforeningvært ved kaffebordet i Sognesalen.Børnegudstjenester.De mindste: Onsdag den 17. dec. kl. 10.00Dagplejemødre og andre med små børninviteres til at deltage. Vi begynder i kirkenmed en gudstjeneste, der er særligt tilrettelagtfor børnene. Bagefter er der sang og leg ognoget lækkert til alle i Sognesalen.Børnehavebørn: Torsdag den 18. dec. kl. 10.00Alle børnehaverne i sognet er inviteret.6Programmet er det samme som dagen før,tilpasset aldersgruppen.Skolebørn: Fredag den 19. dec.Juleafslutningsgudstjenester for Sofiendalskolenselever og lærere.SøndagsHjørnetSøndag den 21. dec. kl. 14.30Som sædvanlig byder SøndagsHjørnet påkaffe, snak og sang, og mon ikke Hannahfinder en del af julens sange frem.Kirkens julefestSøndag den 28. dec. kl. 19.00For alle i sognet, med eller uden børn ogbørnebørn holdes der en god, gammeldags julefestmed alt tilhørende: julesalmer, juletræ,julefortælling, julemand, julepose, julekagerog julelege. Tilmelding er ikke nødvendig.Julefesten slutter ned Birgitta Holst Olssonskrybbespil “Stjernestøv og stjerneblink”,opført af Spirekoret akkompagneret af IbBuchholtz og instrueret af Henriette BjergDanielsen. Dette krybbespil opføres også tilskoleafslutningerne den 19. dec.


GudstjenesterNovemberSøndag 23. 10.00 Erik Steen Møller Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 11,25-30Søndag 30. 10.00 Peter A. Krogsøe 1. søndag i advent. Matt. 21,1-9 KirkebilDecemberSøndag 7. 10.00 Erik Steen Møller 2. søndag i advent. Luk. 21,25-36Søndag 14. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. søndag i advent. Matt. 11,2-10Søndag 21. 10.00 Erik Steen Møller 4. søndag i advent. Joh. 1,19-28Onsdag 24. 13.30 Helle Rosenkvist Juleaften. Specielt tilrettelagt for børnefamilierOnsdag 24. 15.00 Peter A. Krogsøe Juleaften. Luk. 2,1-14/Matt. 1,18-25Onsdag 24. 16.30 Erik Steen Møller Juleaften. Luk. 2,1-14/Matt. 1,18-25Torsdag 25. 10.00 Peter A. Krogsøe Juledag. Luk. 2,1-14 KirkebilFredag 26. 10.00 Erik Steen Møller Anden Juledag. Matt. 23,34-39Søndag 28. 10.00 Helle Rosenkvist Julesøndag. Luk. 2,25-40JanuarTorsdag 1. 16.30 Erik Steen Møller Nytårsdag. Luk. 2,21Søndag 4. 10.00 Erik Steen Møller Helligtrekongers søndag. Matt. 2,1-12 KirkebilSøndag 11. 10.00 Helle Rosenkvist 1. s.e. Helligtrekonger. Luk. 2,41-52Søndag 18. 10.00 NN 2. s.e. Helligtrekonger. Joh. 2,1-11Søndag 25. 10.00 NN 3. s.e. Helligtrekonger. Matt. 8,1-13FebruarSøndag 1. 10.00 NN 4. Sidste søndag efter Helligtrekonger. Matt.17,1-9Søndag 8. 10.00 NN Søndag septuagesima. Matt. 20, 1-16Indsamlingsformål: Indtil jul: Kirkens sociale arbejde (Kirkens Korshær i Aalborg).I julen: Børnesagens Fællesråd.Derefter og indtil næste kirkeblad udkommer i februar: Det Danske Bibelselskab.Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & StationsmestervejMed undtagelse af gudstjenesterne den 24. december er gudstjenesterne på tirsdage kl. 14.15.Der er altergang ved alle gudstjenester undtagen den 24. december.DrachmannshaveSofiegården24. december Erik Steen Møller kl. 10.45 24. december Erik Steen Møller kl. 9.456. januar 13. januar3. februar 10. februarStationsmestervej16. december Erik Steen Møller20. januar17. februar7


Kirkens kalenderNovemberSøndag 23. 11.30 FDF’s julestueTorsdag 27. 10.30 BabysalmesangTorsdag 27. 19.00 SangtimeSøndag 30. 10.00 Kirkens fødselsdag. Festgudstjeneste og kirkefrokost. Medv. Klarup PigekorDecemberOnsdag 3. 14.00 AdventsfestTorsdag 4. 10.30 BabysalmesangOnsdag 10. 19.30 Julekoncert. Skalborg Kirkes Ungdomskor og VokalisterneOnsdag 17. 10.00 Juleafslutning. De mindsteTorsdag 18. 10.00 Juleafslutning. Børn i børnehavealderenSøndag 21. 14.30 SøndagshjørnetSøndag 28. 19.00 Kirkens julefestJanuarSøndag 4. 10.00 Afskedsgudstjeneste for Erik Steen MøllerOnsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Du skønne land” ved tidl. sognepræst C.C. JessenSøndag 11. 14.30 SøndagshjørnetFredag 16. 18.00 Fredagstræf. ”Van Gogh” Et lysbilledforedrag ved Søren KeldorffOnsdag 21. 19.30 Nytårskoncert. Brass’n Harmony med Paul CookFebruarSøndag 1. 14.30 SøndagshjørnetOnsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Chagall-kærlighedens maler” ved Karin KristensenFredag 13. 18.00 Fredagstræf. ”I lyst og nød” ved hospitalspræst Lotte Lyngby NielsenNordjysk KirkedagLørdag den 7. marts 2009 kl.10-16 holdes derNordjysk Kirkedag 2009 i Vesterkær Kirkemed temaet: ”Fortællinger”. Der er oplæg medbilleder ved tegneren Peter Madsen om hansseneste udgivelse: ”Rejsen til Jerusalem”, oplægved fortælleren Brita Haugen om ”Nordensgamle testamente” og fortællinger i musik vedSct. Mariæ Skoles Big Band.JuletræerSalget af juletræer og pyntegrønt ved kirkenbegynder 1. søndag i advent. De følgendeweekender er der åben både lørdag og søndag.Der er netmaskine, så træet nemt kan transportereshjem.Pris: 150,- kr., incl. frokost og kaffe.Tilmelding senest den 25. febr. 2009til Lars Møller Jensen, tlf. 98 10 28 62e-mail: lars-m-jensen@mail.dkProgramfolder med information om betalingved henvendelse til ovennævnte.Tilmeldingfrist til kirkedagen er den 25. februar.

More magazines by this user
Similar magazines