1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

Tabel 1. Prævalensen af håndeksem blandt 5.239 frisører i Danmark. Respondenterne blev inddelt i 2 grupper: ”nuværende frisører” og ”ex-frisører”

baseret på deres eget svar på spørgsmålet om nuværende beskæftigelse. Antallet af respondenter ”n” varierer pga. manglende svar på de enkelte

spørgsmål.

Total (%) P-værdi

Ex-frisører

(n = 2321)

Total (%)

Håndeksem Nuværende frisører

(n = 2918)

Total (%)

Håndeksem (n = 5112)

Nogensinde 1089 / 2895 (37,6) 1074 / 2217 (48,4) 2163 (42,3)

More magazines by this user
Similar magazines