1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

og at det primært drejede sig om udenlandske

produkter. Nogle af de vigtigste produktgrupper

er kosmetik (solcreme), overfladebehandlingsprodukter,

tekstiler med nanosølv. Endelig

er der blevet indsamlet basisviden om nogle de

vigtigste nanomaterialer (bl.a. titaniumdioxid,

zinkoxid, nanosølv, fullerener).

Regeringens nanoinitiativ

Med vedtagelsen af finansloven for 2012 er det

for perioden 2012-15 besluttet at følge op på

den hidtidige indsats og at afsætte flere midler

til området. Af finanslovsteksten fremgår det:

Det er uvist i hvor store mængder nanomaterialer

anvendes og produceres, og dermed er

det også uvist, hvor meget forbrugere og miljøet

bliver udsat for i dag. Derudover mangler

der på afgørende punkter viden om de

mulige skadelige virkninger, der opstår når

forbrugere og miljøet udsættes for nanomaterialer.

Regeringen og Enhedslisten er enige om at

skabe øget klarhed over eksponeringsveje og

konsekvenserne for forbrugere og miljø ved

anvendelse af nanomaterialer. Der afsættes 6

mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen, og der

sker en samtænkning af de nuværende indsatser

i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen.

Den styrkede indsats på nanoområdet

omfatter blandt andet udvikling af en nanoproduktdatabase

i samarbejde med andre

lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne

til indberetning undersøges.

Miljøstyrelsen er for øjeblikket ved at planlægge

udmøntningen af midlerne. Forventningen

er, at en nanoproduktdatabase vil kunne

etableres i løbet af 2013, og at der i løbet af

2012 og de følgende år vil blive udbudt en

række projekter, som har til formål at udfylde

nogle af de videnhuller, der er på nanoområdet.

I forhold til at skabe mere afklaring vedr.

nanomaterialer skal det understreges, at nanoproduktdatabasen

og de projekter, der udbydes,

indgår som vigtige elementer sammen med

blandt andet Dansk Center for Nanosikkerhed,

som blev etableret pr. 1. maj 2012.

Sammenfatning

Selvom nanomaterialer er omfattet af den

eksisterende lovgivning, er der i lovgivningen

generelt ikke anført specifikke krav i relation

til nanomaterialer (herunder om identifikation,

testmetoder og vurderingskriterier). Området

har stor global bevågenhed, og der pågår et

intensivt arbejde blandt forskere såvel som hos

myndighederne med at afdække, i hvilken

udstrækning der er behov for at sikre sig mod

evt. særlige nano-egenskaber og for eventuelt

at justere den eksisterende lovgivning på området.

På enkelte områder er der inden for de

senere år indføjet regler vedrørende nanomaterialer,

men helhedsbilledet er, at der fortsat

arbejdes intensivt for at skaffe mere viden og

for at afklare om og hvordan lovgivningen

eventuelt skal justeres, så den bedre håndterer

nanomaterialer.

Yderligere information:

Flemming Ingerslev

fling@mst.dk

28 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines