25.12.2013 Views

under indlæggelse - e-Dok

under indlæggelse - e-Dok

under indlæggelse - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Patientinformation<br />

Operation på<br />

skjoldbruskkirtelen<br />

(thyreoidea) for struma<br />

Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

Kirurgisk Afdeling P<br />

Mammae endokrin klinik – MEK<br />

Tlf. +45 8949 9630 hverdage 9-14<br />

Afsnit p240<br />

Tlf. + 45 8949 7530<br />

Tage-Hansens Gade<br />

DK-8000 Århus C<br />

www.afdp.aarhussygehus.dk<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Velkommen til Kirurgisk Mamma Endokrin Afsnit 240.<br />

Vi håber at denne pjece vil give dig svar på nogle af de spørgsmål,<br />

du kan have i forbindelse med din <strong>indlæggelse</strong> og operation.<br />

Afsnit 240 har 22 sengepladser og et ambulatorium; Mamma<br />

Endokrin Klinik (MEK).<br />

Afsnittets speciale er sygdomme i brystet, skjoldbruskkirtlen,<br />

biskjoldbruskkirtlerne, binyrerne samt abdominale lidelser.<br />

Lægeinformation<br />

Skjoldbruskkirtlen er en sommerfugleformet kirtel beliggende på<br />

forsiden af halsen.<br />

Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormoner, T3 og T4.<br />

Hormonproduktionen bliver reguleret af et andet hormon kaldet<br />

TSH, der produceres i hypofysen. Stofskiftehormonerne påvirker<br />

udvikling, vækst og funktion i alle celler i kroppen.<br />

Der kan være flere årsager til, at man vælger at operere på skjoldbruskkirtelen,<br />

og omfanget af operationen er afhængig af årsagen<br />

til denne.<br />

Struma betyder forstørrelse af skjoldbruskirtlen. Ved operation kan<br />

man enten fjerne den ene halvdel af skjoldbruskkirtlen, hele<br />

skjoldbruskkirtlen eller man kan vælge at efterlade en lille del af<br />

skjoldbruskkirtlen på den ene side.<br />

Enkelte patienter får i forbindelse medoperationen indlagt et dræn,<br />

en lille plastik-slange, der skal lede blod og væske væk fra<br />

operationsområdet. Drænet kan som regel fjernes 1-2 dage efter<br />

operationen.<br />

Side 1 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010


Patientinformation<br />

Operationssåret lukkes med sting inde i huden, som opløser sig<br />

selv. På arret sættes små plastre, strips, som dækkes af en tynd<br />

gennemsigtig forbinding.<br />

Efter en operation på skjoldbruskkirtlen kan dit stofskifte blive for<br />

lavt. Dette kan nemt behandles med en tablet, Eltroxin, som<br />

indeholder stofskiftehormon.<br />

Der er endvidere en lille risiko for, at der opstår en forstyrrelse af<br />

dit kalkstofskifte. Dette sker, hvis de efterladte biskjoldbruskkirtler<br />

ikke har tilstrækkelig funktion. Tilstanden behandles medicinsk<br />

med tilskud af kalk og D-vitamin.<br />

Som ved andre kirurgiske indgreb er der ved operation på<br />

skjoldbruskkirtlen en lille risiko, omkring 1 procent, for, at der<br />

opstår blødning efter operationen. Blødning vil oftest opstå inden<br />

for det første døgn efter operationen og vil kræve en ny operation,<br />

hvor blødningen standses.<br />

Indlæggelsesforløbet<br />

På operationsdagen skal du møde fastende i afsnittet.<br />

Mødetidspunktet aftaler du med sygeplejersken i MEK.<br />

I enkelte tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt, at du<br />

indlægges dagen før operationen. Dette aftales med sygeplejersken<br />

ved det ambulante besøg.<br />

Når du møder til operation, er du velkommen til at tage en<br />

pårørende med. Under operationen kan din pårørende evt. opholde<br />

sig i afsnit 240.<br />

Inden operationen vil sygeplejersken sikre din identitet og give dig<br />

et armbånd på med dit navn og CPR-nr.<br />

Du vil få udleveret Tablet Panodil R 2 g. Dette er et smertestillende<br />

middel, som vil mindske dine smerter efter operationen, og der er<br />

også mulighed for, at du kan få beroligende medicin, hvis du har<br />

brug for det.<br />

Desuden skal du have støttestrømper på, og du vil få en<br />

indsprøjtning med et blodfortyndende stof, som forebygger<br />

årebetændelse og dannelse af blodpropper.<br />

Du vil herefter blive kørt til operation.<br />

Efter operationen vil du have et kortvarigt ophold på<br />

opvågningsafsnittet, inden du kommer tilbage til afsnit 240.<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Side 2 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010


Patientinformation<br />

Hvis dine pårørende vil ringe og forhøre sig om, hvordan du har<br />

det, skal de ringe til afsnit 240. Det ikke er muligt at ringe direkte<br />

til opvågningsafsnittet.<br />

De fleste patienter vil være oppegående samme eftermiddag eller<br />

aften: Du kan dog opleve, at du er svimmel første gang, du skal ud<br />

af sengen, så derfor kan det være en god ide at få hjælp af en<br />

sygeplejerske.<br />

For at forebygge smerter vil du få udleveret fast smertestillende<br />

medicin til de første døgn. Det er desuden vores erfaring, at<br />

kamillete med honning virker rigtigt godt mod smerter efter en<br />

halsoperation, og du vil derfor få det tilbudt i dagene efter<br />

operationen.<br />

Har du brug for yderligere smertestillende medicin, kan du bede<br />

sygeplejersken om det, hvilket også er tilfældet, hvis du har behov<br />

for medicin mod kvalme.<br />

Under <strong>indlæggelse</strong>n på afsnit 240 vil du få taget en blodprøve der<br />

viser indholdet af kalk i dit blod. Er der opstået forstyrrelse i dit<br />

kalkstofskifte, kan du opleve en sitrende fornemmelse som tegn på<br />

føleforstyrrelser (paræstesier) i dine læber og fingerspidser. Det er<br />

vigtigt, at du er opmærksom på, om du oplever føleforstyrrelser og<br />

giver besked til sygeplejersken herom. Føleforstyrrelser kan nemt<br />

behandles med et kalktilskud og eventuelt D-vitamin, og ofte er det<br />

kun nødvendigt at behandle få gange.<br />

De plastre, du får på efter operationen, er vandtætte, og du kan<br />

derfor allerede dagen efter operationen gå i brusebad.<br />

Inden du kan blive udskrevet, skal du have foretaget en<br />

kikkert<strong>under</strong>søgelse af dine stemmebånd. Dette foregår ved, at<br />

lægen fører et tyndt kikkertrør (scop) via dit næsebor ned til dine<br />

stemmebånd og sikrer sig, at de fungerer, som de skal.<br />

Undersøgelsen foregår på afsnit 240 og er ikke forbundet med<br />

smerte.<br />

Når dine blodprøver er i orden, og du har det godt, kan du blive<br />

udskrevet. Ofte er det kun nødvendigt at være indlagt 1-2 dage.<br />

Når du bliver udskrevet, vil du få udleveret en ambulant tid til<br />

mikroskopisvar, ca. 10 dage efter operationen, og en tid til kontrol<br />

efter 2 måneder. Inden denne kontrol skal du have taget<br />

blodprøver. Du kan aftale med sygeplejersken, om du får dem taget<br />

hos din egen læge eller på sygehuset.<br />

Har dit stofskifte inden operationen været påvirket, skal du også til<br />

kontrol på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Du får udleveret<br />

en tid til dette, når du udskrives fra afsnit 240.<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Side 3 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010


Patientinformation<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Er du opereret i din skjoldbruskkirtel på grund af kræft, skal du<br />

efter operationen have medicinsk behandling. Dette foregår på<br />

Onkologisk Afdeling D.<br />

Du vil blive indkaldt til Onkologisk Afdeling D via brev ca. 2-3<br />

uger efter, du er udskrevet fra afsnit 240.<br />

Efter udskrivelsen<br />

Det er helt normalt, at man er træt, selv efter et lille operativt<br />

indgreb, og derfor anbefaler vi 2 ugers rekreation.<br />

Efter 4 dage må dine plastre fjernes. Du kan eventuelt få din egen<br />

læge til at fjerne dem. Vi anbefaler, at du sætter et stykke englehud<br />

på dit ar i 3 måneder efter operationen, og at du undgår direkte sol<br />

på dit ar i op til et år. Dette vil medvirke til, at arret bliver så pænt<br />

som muligt.<br />

Eftervirkninger/komplikationer<br />

Ved enhver operation er der risiko for eftervirkninger og<br />

komplikationer. De eftervirkninger og komplikationer, du skal<br />

være opmærksom på, er føleforstyrrelser og betændelse.<br />

Føleforstyrrelser viser sig, som før beskrevet, ved en sitrende<br />

fornemmelse omkring læberne og i fingerspidserne.<br />

Betændelse viser sig ved, at der nogle dage efter operationen<br />

opstår rødme og varme omkring såret, som også kan blive ømt. Du<br />

kan føle dig alment utilpas, og der kan opstå feber. Betændelse<br />

behandles med antibiotika og eventuelt ved, at pus tømmes ud.<br />

Oplever du nogle af de ovennævnte eftervirkninger/komplikationer<br />

efter din udskrivelse, skal du kontakte MEK eller afsnit 240.<br />

Senfølger efter operation på skjoldbruskkirtlen<br />

Der kan i sjældne tilfælde opstå komplikationer til den kirurgiske<br />

behandling i form af forbigående eller vedvarende påvirkning af<br />

nerverne til stemmebåndene eller ved forstyrrelser i kalkstofskiftet.<br />

Hvis stemmebåndsnerven beskadiges <strong>under</strong> operationen, bliver<br />

stemmen hæs. I en del tilfælde vil hæsheden være forbigående. Er<br />

der derimod tale om vedvarende skade på stemmebåndet, kan<br />

stemmebåndet på den anden side trænes op til at overtage det<br />

meste af det skadede stemmebånds funktion. Denne komplikation<br />

optræder ved højst 1% af operationerne.<br />

Vedvarende forstyrrelse af kalkstofskiftet optræder ved 1-2 % af<br />

operationerne, og kan behandles medicinsk.<br />

Side 4 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010


Patientinformation<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Fasteregler<br />

Inden operationen skal du være fastende. Det betyder at du må<br />

spise indtil kl. 02.00. Herefter må du IKKE sutte på bolcher, tygge<br />

tyggegummi eller ryge, men du må drikke tynde væsker såsom<br />

vand, juice, saft, te og kaffe uden mælk indtil kl. 06.00. Vi<br />

anbefaler, at du drikker mindst 1 glas sukkerholdig væske kl.<br />

06.00. Fra kl. 06.00 må du intet spise eller drikke.<br />

Hygiejne<br />

For at nedsætte risikoen for infektion skal du inden operationen<br />

tage et bad og fjerne eventuelle piercinger.<br />

Operationsområdet skal være fri for kropshår, du må ikke have<br />

smykker eller neglelak på, og du skal undlade at bruge creme eller<br />

lotion på overkroppen.<br />

Medicin<br />

Det er vigtigt at du medbringer din medicin ved <strong>indlæggelse</strong>n. Det<br />

forventes, at du selv tager din medicin som vanligt, med mindre<br />

andet er aftalt.<br />

Får du blodfortyndende medicin, Marevan eller Marcoumar, bedes<br />

du ringe til os ca. 14 dage før <strong>indlæggelse</strong>n. Vi vil så lægge<br />

program for din blodfortyndende behandling i dagene op til<br />

operationen.<br />

Tøj<br />

Efter operationen vil du hurtigt være oppegående, og det forventes<br />

herefter, at du har dit eget tøj på.<br />

Besøgstider<br />

Der er fri besøgstid alle dage mellem 14.30-21. Besøg om<br />

formiddagen kan aftales med personalet. Mellem kl. 12-14 skal der<br />

være ro på stuerne af hensyn til de patienter, der ønsker at hvile sig.<br />

Mad<br />

Under <strong>indlæggelse</strong>n er der mulighed for individuel kost. Dette<br />

aftales med sygeplejersken inden <strong>indlæggelse</strong>n. Pårørende henvises<br />

til sygehusets kantine eller madautomater.<br />

Fjernsyn<br />

Ved hver seng er der installeret et fjernsyn. For at kunne høre lyden<br />

kræves der høretelefoner. Hvis du ikke selv medbringer nogle, er<br />

det muligt at købe et par i afsnittet eller ved kioskvognen. De<br />

koster 30,- kr.<br />

Telefon<br />

Side 5 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010


Patientinformation<br />

Brug af mobil tlf. er ikke tilladt i afsnit 240, man kan dog benytte<br />

sin mobil tlf. i gangarealet mellem afdelingerne og på altanen.<br />

Der er mulighed for mod betaling at få oprettet en telefon ved<br />

sengen. Er der ikke behov for dette, kan man benytte<br />

mønttelefonen med tlf. nr. 86 19 68 02 i afsnittet.<br />

Rygepolitik<br />

Århus sygehus er røgfrit område.<br />

Kioskvogn<br />

Kioskvognen kommer i afsnittet alle hverdage.<br />

Med venlig hilsen<br />

Personalet på afsnit 240/MEK<br />

Afsnit 240: Tlf. 89 49 75 30 /MEK: Tlf. 89 49 96 30<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma<br />

- <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Side 6 af 6<br />

Operation på skjoldbruskkirtelen (thyreoidea) for struma – <strong>under</strong> <strong>indlæggelse</strong><br />

Udarbejdet af: Sygeplejerske Pernille Bak Skouenborg<br />

Godkendt af: Overlæge Hanne Rønning<br />

Dato for udarbejdelse: 12/2008<br />

Sidst rev. 06/2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!