25.12.2013 Views

Smøring med hormoncreme eller salve.pdf - e-Dok

Smøring med hormoncreme eller salve.pdf - e-Dok

Smøring med hormoncreme eller salve.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Information til patienten<br />

<strong>Smøring</strong> <strong>med</strong> <strong>hormoncreme</strong><br />

<strong>eller</strong> hormon<strong>salve</strong><br />

Regionshospitalet<br />

Viborg<br />

Medicinsk Afdeling<br />

Dermatologisk Ambulatorium


<strong>Smøring</strong> <strong>med</strong> <strong>hormoncreme</strong> <strong>eller</strong><br />

hormon<strong>salve</strong>.<br />

Hvad er <strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong>?<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> er et præparat, der er tilsat<br />

kunstigt fremstillet binyrebarkhormon, som er det<br />

aktive stof i cremen/<strong>salve</strong>n.<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> virker ved at hæmme de c<strong>eller</strong> i<br />

immunsystemet, som forårsager bl.a. hævelse, rødme<br />

og kløe.<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> inddeles i grupper fra 1-4.<br />

Gruppe 1 er svagest og 4 er stærkest virkende.<br />

På tynde hudområder (ansigt, hals, armhuler, under<br />

bryster, mavefolder, kønsdele og mellem baller)<br />

behandles der <strong>med</strong> gruppe 1-2, på alle andre områder<br />

bruges gruppe 3-4.<br />

Hvad er formålet <strong>med</strong> behandlingen?<br />

Hormoncremer/-<strong>salve</strong> bruges , når man ønsker at få<br />

en hudlidelse i ro. Hormoncremer/-<strong>salve</strong>r virker<br />

antiinflammatorisk dvs. cremen/<strong>salve</strong>n virker ved at<br />

dæmpe aktiviteten af immunsystemets<br />

overreagerende c<strong>eller</strong>. Virkningen ses ved, at hudens<br />

rødme, kløe og hævelse bliver dæmpet <strong>eller</strong> helt<br />

fjernet.<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> kan <strong>med</strong> andre ord ikke helbrede<br />

hudlidelsen, men kan dæmpe symptomerne så meget,<br />

at hudlidelsen i perioder kan være helt i ro.<br />

Side 2


Hvordan foregår behandlingen?<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> behandlingen udføres ifølge<br />

lægens ordination og sygeplejerskens vejledning.<br />

Hvis huden på håndflader og fingerspidser er rask, så<br />

bruges altid handsker ved påsmøring af<br />

<strong>hormoncreme</strong>n/-<strong>salve</strong>n, da den raske hud ikke har<br />

gavn af cremen/<strong>salve</strong>n.<br />

Hormoncreme/-<strong>salve</strong> påføres ud fra ”fingerspids”<br />

reglen, www.huddoktor.dk, som er en rettesnor for,<br />

hvor meget <strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong> der skal påsmøres for<br />

at opnå effekt.<br />

Det vil sige: Den stribe af den ordinerede<br />

<strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong>, der kan ligge på patientens<br />

yderste pegefingerled, er den mængde creme/<strong>salve</strong>,<br />

der skal bruges til et sygdomsramt hudområde<br />

svarende til patientens 2 håndflader.<br />

Se vejledende skema og figur nedenfor:<br />

Hoved:<br />

Hånd:<br />

Arm:<br />

Ben:<br />

Fod:<br />

Kroppen<br />

for og<br />

bag:<br />

2,5 fingertip<br />

- heraf ansigt 1<br />

fingertip<br />

1 fingertip<br />

3 fingertip<br />

6 fingertip<br />

2 fingertip<br />

14 fingertip<br />

Side 3


Side 4<br />

Hormoncremen/-<strong>salve</strong>n påføres de sygdomsramte<br />

områder i et tyndt lag. Det er vigtigt at indgnide<br />

<strong>hormoncreme</strong>n/-<strong>salve</strong>n omhyggeligt i huden, således<br />

den kan trænge ind og virke.<br />

Hormoncremen/-<strong>salve</strong>n skal bruges som ordineret for<br />

at have den rette effekt, ligeledes skal man trappe ud<br />

af smøringerne for at undgå genopblussen (rebound).


Hvilke forholdsregler og bivirkninger?<br />

Ved brug af <strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong> er det vigtig at<br />

beskytte den raske hud. Således er det<br />

hensigtsmæssigt at bruge engangshandsker og<br />

efterfølgende vaske hænderne grundigt.<br />

Bivirkninger til <strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong> kan opstå ved<br />

forkert brug og lang tids behandling. Risikoen for<br />

bivirkninger er størst ved brug af de stærke<br />

<strong>hormoncreme</strong>r/-<strong>salve</strong>r. Bivirkningerne er:<br />

• Tynd og skrøbelig hud<br />

• Tolerance udvikling<br />

• Opblussen af hudsygdom ved for hurtig ophør<br />

<strong>med</strong> smøring <strong>med</strong> <strong>hormoncreme</strong>.<br />

• Allergi for et <strong>eller</strong> flere af indholdsstofferne i<br />

behandlingsmidlet.<br />

• Øget hårvækst<br />

• Karsprængninger<br />

• Pigmentforandringer<br />

• Strækmærker<br />

• Acne<br />

Side 5


Hvornår vælges <strong>hormoncreme</strong> frem for<br />

hormon<strong>salve</strong>?<br />

Generelt kan man sige, at der til væskende<br />

hudområder bør anvendes creme, som er blandbare<br />

<strong>med</strong> vand, mens der til tørre og skællende<br />

hudområder bør behandles <strong>med</strong> <strong>salve</strong> <strong>eller</strong> fedtcreme.<br />

Behandling <strong>med</strong> <strong>hormoncreme</strong>/-<strong>salve</strong> bør altid<br />

kombineres <strong>med</strong> brug af passende fugtighedscreme,<br />

som reducerer fordampning af vand fra huden og<br />

der<strong>med</strong> lindrer og blødgør huden.<br />

Hvordan inddeles <strong>hormoncreme</strong>r/-<strong>salve</strong>r?<br />

Hormoncremer/-<strong>salve</strong>r inddeles i 4 grupper efter<br />

styrke<br />

Gruppe 1 (svage)<br />

• Brentacort (creme og <strong>salve</strong>)<br />

• Hydrocortison 1% (creme og <strong>salve</strong>)<br />

• Mildison lipid 1% (fedtcreme)<br />

Gruppe 2 (middelstærke)<br />

• Emovat (creme)<br />

• Kenacutan (creme)<br />

• Kenalog 0,1% (creme, <strong>salve</strong> og kutanopløsning)<br />

• Locoid 0,1% (creme, fedtcreme, <strong>salve</strong> og<br />

kutanopløsning(crelo))<br />

• Pevisone (creme)<br />

Side 6


Gruppe 3 (stærke)<br />

• Betnovat (creme, <strong>salve</strong> og kutanopløsning)<br />

• Betnovat <strong>med</strong> chinoform (creme og <strong>salve</strong>)<br />

• Celestonvalerat 0,1% (creme og <strong>salve</strong>)<br />

• Daivobet (gel og <strong>salve</strong>)<br />

• Diproderm 0,05% (creme, <strong>salve</strong> og<br />

kutanopløsning 0,05%<br />

• Diprosalic (kutanopløsning og <strong>salve</strong>)<br />

• Elocom 0,1% (creme, <strong>salve</strong> og kutanopløsning)<br />

• Elocon 0,1% (creme, <strong>salve</strong> og kutanopløsning)<br />

• Ibaril 0,25% (creme)<br />

• Metosyn 0,05% (<strong>salve</strong>)<br />

• Synalar 0,025% (creme, <strong>salve</strong> og gel)<br />

• Synalar <strong>med</strong> chinoform 0,025% (creme)<br />

Gruppe 4 (ekstra stærke)<br />

• Dermovat 0,05% (creme, <strong>salve</strong> og<br />

kutanopløsning)<br />

• Diprolen 0,05% (<strong>salve</strong> og gel)<br />

Side 7


Udarbejdet af: SJJ/HAF • Godkendt af: LDW<br />

Dato for udarbejdelse: 15.08.2011 • Sidst revideret 15.08.2011<br />

Heibergs Allé 4<br />

Postboks 130, DK-8800 Viborg<br />

Tlf. 7844 0000. Tlf. direkte 7844 7402<br />

www.regionshospitalet-viborg.dk<br />

Side 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!