31.10.2014 Views

Egeskov 1691-1701.pdf

Egeskov 1691-1701.pdf

Egeskov 1691-1701.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EGESKOV GODSARKIV<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

I<br />

<strong>1691</strong>-1701<br />

Hans Jørgensen, Kværndrup, I-54, 26.01.<strong>1691</strong><br />

~ Anne Nielsdatter<br />

Maren Hansdatter<br />

Anne Hansdatter<br />

Sara Hansdatter<br />

Maren Hansdatter<br />

Jørgen Hansen<br />

Niels Hansen<br />

Værge for pigerne: Morbroderen Jørgen Hansen i Stauflund<br />

Værge for drengene: Mads Knudsen i Vandmosehus<br />

Hans Knudsen, Snarup, I-56b, 23.02.<strong>1691</strong><br />

~ Maren Rasmusdatter, værge Broderen Povl Rasmussen, Hundstrup<br />

Knud Hansen<br />

Apelone Hansdatter ~ Niels Jørgensen, Snarup<br />

Mette Hansdatter, formynder Laurs Jensen, Krarup<br />

Apelone Laursdatter, Eigneborg, I-57, 10.12.<strong>1691</strong><br />

~ Jens Jacobsen<br />

Rasmus Jensen<br />

Jacob Jensen<br />

Laurs Jensen<br />

Anne Jensdatter ~ Peder møller (I-92, 26.06.1694)


Apelone Jensdatter, værge Niels Jensen, Arreskov Mølle<br />

Anne Marie Jensdatter, værge Faderen<br />

Mette Jensdatter, værge Faderen<br />

Johanne Jensdatter, værge Faderen<br />

Maren Mortensdatter, Ulbølle, I-59, 17.02.1692<br />

~ Søren Christensen ~ 2º Maren Nielsdatter (20.07.1714)<br />

Jacob Sørensen, 21/2 aar<br />

værge: morfader Morten Povlsen, Eskebjerg<br />

Maren Hansdatter, Piben, I-59b, 06.12.1692<br />

~ Peder Pedersen<br />

Michel Pedersen<br />

Laurs Pedersen<br />

Maren Pedersdatter ~ Hans Andersen, Piben<br />

Knud Hansen, Snarup, I-60b, 07.12.1692<br />

~ Maren Jostdatter, værge hendes mand Michel Rasmussen<br />

Knud Knudsen, 1/2 aar<br />

Værge Faderens Farbror Rasmus Knudsen, Snarup<br />

Knud Hansens Søster Mette Hansdatter, har endnu ikke faaret arv efter Faderen<br />

Peder Pedersen, Bobjerg, I-61b, 19.02.1692<br />

~ Johanne Pedersdatter<br />

Arvinger er hans Søsterbørn:<br />

Hans Rasmussen, Høje<br />

Anna Rasmusdatter, Hesselager<br />

Maren Rasmusdatter, Hesselager<br />

Jep Nielsen, Kværndrup, I-62, 13.01.1693<br />

~ Johanne Pedersdatter, værge Jørgen Brunsen, Volstrup (IV-390, 28.04.1729)<br />

Niels Jespersen, 10 aar, værge Morbror Rasmus Pedersen, Volstrup


Peder Jespersen, 5 aar, værge Morbror Rasmus Pedersen, Volstrup<br />

Hans Jespersen, 3 aar, værge Hans Ipsen, Kværndrup<br />

Jep Jespersen, 20 uger, værge Ole Ipsen, Kværndrup<br />

Rasmus Christensen, Avernakø, I-66, 19.08.1693<br />

~ Anna Rasmusdatter<br />

Arvinger er hans søskede<br />

Hans Christensen †<br />

Jørgen Hansen er paa Ærø<br />

Christen Hansen er paa Ærø<br />

Bertel Christensen †<br />

Christen Bertelsen paa Munkø<br />

Karen Christensdatter †<br />

Jens Pedersen i <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Christensdatter †<br />

Jørgen ?Juul paa Avernakø<br />

Mette Christensdatter hos Hans Klingenberg paa Avernakø<br />

Hans Hansen Bødker, Hundstrup og hans hustru Mette Ipsdatter, I-75, 22.09.1693<br />

Hans Hansen Bødker er myndig<br />

Karen Hansdatter<br />

Anne Hansdatter<br />

Mette Laursdatter., Rødme, I-80, 27.10.1693<br />

~ 1º Rasmus<br />

Rasmus Rasmussen, Dongshøjrup<br />

Laurits Rasmussen, Kirkeby<br />

Anna Rasmusdatter ~ Møller Jens Andersen, Røde Mølle ved Hvidkilde<br />

Karen Rasmusdatter, er i Svendborg<br />

~ 2º Jacob Jensen<br />

Jesper Hansen, Ollerup, I-85b, 23.02.1694


~ Maren Ifversdatter, Laugværge Michel Pedersen (~ 2º Mads Povlsen) (25.11.1715)<br />

Hans Jespersen, 9 aar<br />

Ifver Jespersen. 7 aar<br />

Christen Jespersen, 3 aar<br />

Anne Jespersdatter, 22 aar<br />

Kirsten Jespersdatter, 18 aar<br />

Johanne Jespersdatter, 14 aar<br />

Maren Jespersdatter, 13 aar<br />

Værge: Søfren Mørck, Ollerup<br />

Anne Jensdatter, Egneborg, I-92b, 26.06.1694<br />

~ Peder Jørgensen<br />

Jørgen Pedersen, 5 aar<br />

Henrich Pedersen, 3 aar<br />

Værge Morbror Rasmus Jensen i Kværndrup<br />

Anne Rasmusdatter, Avernakø, I-92, 05.06.1694<br />

Arvinger er 2 brødres og 1 Søsters børn<br />

Mads Andersens børn:<br />

Anders Madsen, værge Poul Hansen, AAstrup<br />

Margrethe Madsdatter, væge Jørgen Pedersen, Fiskerup<br />

Anne Madsdatter, værge Søren Sørensen, Krarup<br />

Johanne Madsdatter, værge Jørgen Pedersen, Fiskerup<br />

Anne Madsdatter<br />

Rasmus Andersen<br />

Johanne Andersdatter<br />

Niels Andersens børn:<br />

Anders Nielsen, Avernakø<br />

Anne Nielsdatter, værge Jens Pedersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Karen Nielsdatter, værge Jacob Lorentzen, Drejø<br />

Karen Andersdatters børn:<br />

Johanne Michelsdatter, værge Niels Andersen, Avernakø


Mette Michelsdatter, værge Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Karen Michelsdatter, værge Jens Jensen, Aastrup<br />

Mads Hansen, Rødme, I-104b, 01.02.1695<br />

~ Else Pedersdatter, værge Peder Pedersen, Staagerup<br />

Peder Madsen, har fæstet gaarden<br />

Hans Madsen<br />

Kirsten Madsdatter ~ Peder Pedersen, Stenstrup<br />

Johanne Madsdatter<br />

Anna Madsdatter<br />

Karen Madsdatter<br />

Bodil Pedersdatter, Rødme, I-105b, 01.02.1695<br />

~ 1º Wulf .....<br />

Otto Wulfsen, rytter i Rynkeby i Ringe sogn<br />

Dorthe Wulfsdatter tjener i Mecklenburg<br />

~ 2º Christen Christensen<br />

Jep Jensen, Lunde, I-107, 14.09.1693<br />

~ Kirsten Povlsdatter, værge og kommende fæstemand Anders Hansen<br />

Jep Jeppesen, umyndig, værge er hans Farbror Rasmus Jensen i Høje<br />

Margrethe Hansdatter, Staagerup, I-108, 07.06.1692<br />

~ 1º Rasmus<br />

Kirsten Rasmusdatter, værge Mosters mand Laurits Hansen, Kirkeby<br />

~ 2º Jesper Jensen<br />

Karen Jespersdatter<br />

Hans Møller, Ollerup (Christensen), I-110, 25.11.<strong>1691</strong><br />

~ Maren Pedersdatter, værge og kommende fæstemand Jesper Marqvardsen<br />

Maren Hansdatter<br />

Karen Hansdatter


Anna Hansdatter<br />

Kirsten Hansdatter<br />

Værge: Morbroderen Peder Pedersen, Vester Skerninge<br />

Anne Pedersdatter, Drejø matr. 9, , I-112b, 25.11.1694<br />

~ 1º Hans<br />

Hans Hansen<br />

Josef Hansen i Skovby paa Ærø<br />

Peder Hansen †, Drejø 07.01.1685, ~ 1º 9.06.1670 Karen Nielsdatter<br />

Povel Pedersen, tjener paa Ærø *17.03.1678<br />

Hans Pedersen, tjener paa Ærø *07.12.1673<br />

Maren Pedersdatter tjener paa Drejø *19.11.1676<br />

Johanne Hansdatter er paa Drejø<br />

~ 2º Rasmus Ibsen ~ 2º Margrethe Jochumsdatter, † 15.05.1702<br />

Povel Rasmussen, Søfælde, I- 1694<br />

~ 1º<br />

Hans Povelsen<br />

Rasmus Povelsen<br />

Mads Povelsen<br />

Kirsten Povelsdatter, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Søfælde<br />

Anne Povelsdatter, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Søfælde<br />

~ 2º Magdalene Andersdatter<br />

Karen Povelsdatter, værge Rasmus Andersen Basse i Snarup<br />

Laurs Jensen, <strong>Egeskov</strong>, I-117b, 30.12.1695<br />

~ Mette Christophersdatter, værge bror Povel Christophersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Laursdatter<br />

Karen Laursdatter<br />

Maren Laursdatter<br />

Johanne Laursdatte<br />

Christopher Lauridsen


Peder Lauridsen<br />

Værge Niels Jespersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Andersen Lerche, Egense, I-119b, 14.02.1696<br />

~ Anna Povelsdatter, værge Anders Povelsen, Skovsbo<br />

Arvinger er<br />

Anders Andersen, Egense<br />

Rasmus Andersen tjener i Sct. Jørgens præstegaard<br />

Johanne Andersdatter<br />

Mette Andersdatter<br />

Maren Andersdatter<br />

Anna Andersdatter †<br />

Maren Andersdatter opfødes i Svendborg<br />

Hans Ibsen, Hemmedrup, I-132b, 08.05.1695<br />

~ Abel Cathrine Olufsdatter (stedfar: Søren Christensen, Egebjerg), (III-140, 1716)<br />

Værge og tilkommende mand Hans Jørgensen, Kirkeby<br />

Ole Hansen<br />

Christen Hansen<br />

Anne Hansdatter<br />

Mette Hansdatter<br />

Værge Faderens Farbroder Hans Hansen, Stenstrup<br />

Bertel Christensen, Munkø, I-133b, 18.04.1696<br />

~ Anne Pedersdatter, værge Rasmus Albertsen, Munkø<br />

Christen Bertelsen, 26 aar<br />

Rasmus Pedersen Buch, Rødme, I-134, 04.03.1695<br />

~ Anna Hansdatter, værge Oluf Knudsen, Mynderup Skovsgaard, † 73 aar, 05.04.1716<br />

Peder Rasmussen, 31 aar, fæster gaarden<br />

Hans Rasmussen, 29 aar<br />

Christen Rasmussen, 20 aar


Jep Rasmussen, 12 aar, værge Peder Høi, Rødme<br />

Johanne Rasmusdatter, 23 aar ~ Oluf Knudsen, Mynderup<br />

Anne Rasmusdatter, 17 aar, værge Farbroder Jens Buch, Hundtofte<br />

Inger Rasmusdatter, 11 aar, værge farbrødr. Laurits Buch, Stenstr.og Morten Buch Rødme se 26.04.1726<br />

Svend Laursen, Avernakø, I-136, 17.04.1696<br />

~ Birgitte Stafensdatter, værge Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Laurits Svendsen, 8 aar<br />

Maren Svendsdatter, 20 aar<br />

Anna Svendsdatter, 17 aar<br />

Karen Svendsdatter, 13 aar<br />

Karen Svendsdatter, 4 aar<br />

Værge Farbroderen Hans Lauritsen, Avernakø<br />

Rasmus Nielsen Juel, Korshavn, I-138b, 03.08.1696<br />

~ Giertrud Andersdatter: værge og Kierste og fæstemand Niels Rasmussen<br />

Rasmus Rasmussen, 17 aar<br />

Anna Rasmusdatter, 14 aar<br />

Værge Farbror Laurits Nielsen, Munkø<br />

Lille Rasmus Christensen, Avernakø, I-140, 08.02.1697<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ Peder Lauridsen<br />

Anne Rasmusdatter, værge Jens Lauridsen, Avernakø<br />

Rasmus Rasmussen Hjortøe, Drejø matr. 11, , I-144, 21.04.1697<br />

~ 1º<br />

Jørgen Rasmussen paa Taasinge *16.12.1649<br />

Niels Rasmussen paa Taasing<br />

~ 2º Karen Jørgensdatter: værge Henrich Hansen, Drejø<br />

Jørgen Rasmussen, Strynø<br />

Rasmus Rasmussen, Hjortø *08.05.1664<br />

Peder Rasmussen, Drejø *27.05.1667


Claus Rasmussen, Drejø *25.02.1677 fæster efter far<br />

Jens Hansen Koch, Drejø matr.18, , I-146b, 20.06.1698<br />

~ Maren Pedersdatter: værge Steffen Jensen, skytte i Stenstrup (III-2, 18.05.1712, † 77 aar)<br />

Hans Jensen fæster efter Faderen<br />

Rasmus Jensen<br />

Karen Jensdatter ~ Rasmus Strangesen, Drejø<br />

Maren Jensdatter *18.12.1653~ Hans Nielsen, Drejø<br />

Anne Jensdatter ~ Niels Strangesen, Drejø<br />

Valborg Jensdatter *24.06.1666 ~ 04.11.1688 Peder Ibsen, Drejø (han † 31.12.1722)<br />

Johanne Rasmusdatter, Drejø matr. 8, , I-150b, 1698 ( † 40 aar 01.03.1698)<br />

~ Jens Hansen (skifte 03.01.1701)<br />

Maren Jensdatter, *1685 værge Morbror Niels Rasmussen, Hjortø<br />

Anna Jensdatter, *1688 værge Rasmus Andersen, Drejø<br />

Johanne Jensdatter, *1689 værge Faderen<br />

Anna Catharina Andersdatter, Drejø, matr. 21, I-156, 1698<br />

~ Morten Josefsen (skifte IV-243, 11.04.1724)<br />

Peder Mortensen, 71/2 aar, værge Farbror Peder Josefsen, Drejø<br />

Kirsten Pedersdatter, Heed Mølle, I-156b,<br />

~ Hans Jensen<br />

Jens Hansen, umyndig, Faderen er værge<br />

Peder Hansen, umyndig, Faderen er værge<br />

Maren Pedersdatter, Vester Skerninge, I-157, 01.03.1698<br />

~ Christopher Rasmussen (skifte II-126, 31.07.1706)<br />

Arvinger er hendes hel- og halvsøskende:<br />

en halvbroder Peder Jørgensen †<br />

Jørgen Pedersen, tjener i Gislev præstegaard<br />

Christian Pedersen er af Staagerup


Johan Pedersen bor i Raundrup<br />

Cathrine Pedersdatter ~ Peder Boenfeldt i Tved<br />

Margrethe Pedersdatter er i Holsten<br />

Anne Pedersdatter tjener i Svendborg<br />

halvbroder Hans Jørgensen af Krarup<br />

hans søn Mads Hansen mødte for Faderen<br />

Søster Karen Pedersdatter †<br />

Anne Hansdatter, Ulbølle †<br />

2 sønner og 1 datter, værge Rasmus Hansen bødker, V. Skerninge<br />

Maren Hansdatter, tjener i Dals mølle, værge Didrich Hansen i Hillerslev<br />

Karen Hansdatter, tjener i Aarslev, værge Didrich Hansen i Hillerslev<br />

Søster Anna Jørgensdatter †<br />

Rasmus Christensen, tjener i Herringe paa Hindsholm<br />

Jørgen Christensen †<br />

Christen Jørgensen, Rudkøbing<br />

Hans Christensen, i Skovmøllen ved Bjørnemose<br />

Peder Christensen Ritter i Egense<br />

Søster Birgitte Jørgensdatter †<br />

Anne Cathrine Andersdatter ~ Morten Josefsen (Drejø) se I-150b<br />

Margrethe Andersdatter, er paa Drejø, værge Rasmus Nielsen ~ Rasmus Nielsen 1688<br />

Anne Andersdatter, er paa Drejø, værge Rasmus Nielsen ~ Rasmus Nielsen 1688<br />

Søster Dorthe Jørgensdatter †<br />

Niels Christensen, tjener paa Langeland<br />

Christen Christensen, tjener i Svendborg<br />

Karen Christensdatter, tjener i Svendborg<br />

Maren Christensdatter, tjener paa Langeland<br />

Søster Apelone Jørgensdatter *1629 † 06.12.1705 ~ Rasmus Pedersen i Staagerup<br />

Johanne Hansdatter, Rødme, I-158b, 24.03.1698<br />

~ Christen Hansen Buch (III-52, 11.05.1713<br />

Morten Christensen, er under 18 aar, værge Farbroder Morten Hansen Buch, ibid


Rasmus Jensen, Kværndrup, I-159b, 06.05.1698<br />

~ Johanne Pedersdatter, værge og tilkommende Kierste Niels Pedersen (IV-390, 28.04.1729)<br />

Mads Rasmussen, værge Morbror Simon Pedersen i Arreskov Mølle<br />

Hans Hansen bødker, Hundstrup, I-160, 10.05.1699<br />

~ Marie Sørensdatter (III-174, 14.01.1718), værge og tilkommende mand Rasmus Hansen<br />

Mette Hansdatter, 2 aar<br />

Else Hansdatter, 10 uger<br />

Værge deres morfader Søren Olsen, degn i Hundstrup<br />

Karen Mortensdatter, Skovsgaard, I-161, 23.05.1698<br />

~ Hans Pedersen (II-147, 20.12.1707)<br />

Gertrud Hansdatter, værge hendes tilkommende mand Peder Rasmussen Buch, Rødme<br />

se II-146, 02.11.1707<br />

Jørgen Hansen Kirkemand, Hundstrup, I-162, 28.12.1699<br />

~ Karen Madsdatter, (IV-67, 17.01.1721), værge og tilkommende mand Rasmus Mortensen<br />

Rasmus Jørgensen, 21 aar<br />

Hans Jørgensen, 14 aar<br />

Maren Jørgensdatter, 24 aar<br />

Kirsten Jørgensdatter, 13 aar<br />

Karen Jørgensdatter, 12 aar<br />

Værge Morbroderen Anders Matzen, Rønninge<br />

Hans Hansen Klingenberg, Avernakø, I-163, 20.01.1700<br />

~ Karen Rasmusdatter, Kierste Hans Michelsen<br />

Bodil Hansdatter, 7 aar, værge Farbror Jens Hansen, Korshavn<br />

Anne Marie Hansdatter, 4 aar, værge Farbror Jens Hansen, Korshavn<br />

Anders Christensen, Avernakø, I-164, 23.07.1695<br />

~ Anna Jensdatter, Kierste Claus Rasmussen<br />

Inger Andersdatter, værge Farbror Rasmus Christensen, Avernakø


Kirsten Andersdatter, værge Farbror Rasmus Christensen, Avernakø<br />

Hans Knudsen, Gultved, I-166, 21.11.1699<br />

~ Anna Rasmusdatter, Kierste Niels Rasmussen<br />

Christian Hansen<br />

Peder Hansen<br />

Sønnerne er umyndige, værge Morbror Dines Rasmussen, Nerø<br />

Christopher Nielsen, Muurmester, Stenstrup, I-167, 12.02.1700<br />

~ Maren Jensdatter, Laugværge Rasmus Simonsen, Stenstrup<br />

Niels Christophersen, 28 aar, har fæstet gaarden<br />

Maren Christophersdatter, 28 aar<br />

Jens Christophersen, 24 aar<br />

Laurs Christophersen, 19 aar<br />

Hans Christophersen, 16 aar<br />

Jep Christophersen, 14 aar<br />

Johanne Christophersdatter, 12 aar<br />

De umyndige børns værge: Laurs Buch, Stenstrup<br />

Niels Rasmussen Præstegaard, Vester Skerninge, I-169, 07.06.1700<br />

~ Mette Hansdatter, Laugværge hendes trolovede Hans Pedersen<br />

Rasmus Nielsen, 7 aar<br />

Anne Nielsdatter, 21/2 aar<br />

Værger: farbrødrene Christopher og Rasmus Rasmussen, begge Vester Skerninge<br />

Peder Pedersen, Snedker, Kværndrup, I-170, 05.10.1700<br />

~ 1º<br />

Christian Pedersen, Kværndrup<br />

Laust Pedersen, Kvrndrup<br />

~ 2º Maren Nielsdatter, værge Hans Nielsen smed, Kværndrup<br />

Niels Pedersen, Kværndrup<br />

Maren Pedersdatter, er hos moderen


Maren Nielsdatter, Korshavn, I-171, 18.10.1700<br />

~ 1º Michel<br />

Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Jørgen Michelsen, Bjørnø<br />

Anders Michelsen, Ulbølle Strandhuse<br />

Hans Michelsen, Avernakø<br />

Niels Michelsen, Korshavn<br />

Anne Michelsdatter ~ Rasmus Albertsen, Munkø<br />

Mette Michelsdatter ~ Rasmus Svendsen, Bjørnø<br />

Inger Michelsdatter<br />

~ 2º Laurits Svendsen<br />

Christen Albrechtsen og hustru Anna Hansdatter, Egebjerg, I-173, 23.12.1700<br />

Albert Christensen, 11 aar, værge Farbroder Povl Paaskesen, Egebjerg<br />

Niels Christensen, 7 aar, værge Hans Hansen, Ollerup<br />

Karen Christensdatter, 9 aar, værge Morbror Laurs Hansen, Helager<br />

Maren Christensdatter, 3 aar, værge Farbroder Povl Paaskesen<br />

EGESKOV GODSARKIV<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

II<br />

1701-1712<br />

Niels Rasmussen, Gultved, II-1, 08.01.1701<br />

~ Anna Rasmusdatter, Kierste Peder Hansen<br />

hans søskende er arvinger:<br />

David Rasmussen tjener i Ravndrup


Anna Rasmusdatter bor i Trunderup<br />

Karen Jensdatter, Drejø, matr. 5, II-2, 16.02.1701, † 52 aar, 15.10.1700<br />

~ 1671 Rasmus Strangesen<br />

Strange Rasmussen, * 25.03.1672, 26 aar<br />

Rasmus Rasmussen, * 30.09.1677, 20 aar<br />

Maren Rasmusdatter, * 01.01.1682, 16 aar, værge Farbror Niels Strangesen, Drejø<br />

Anna Rasmusdatter, * 08.05.168714 aar, værge Morbror Laurs Jensen, Drejø<br />

Jens Hansen, Drejø, matr. 8, II-3, 03.01.1701, † 53 aar<br />

hans børn ~ 07.12.1684 Johanne Rasmusdatter, se 1698<br />

Maren Jensdatter, 16 aar, værge Morbror Niels Rasmussen, Hjortø<br />

Anna Jensdatter, 14 aar, værge Rasmus Andersen, Drejø<br />

Johanne Jensdatter, 11 aar, værge Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Povl Jørgensen, Lunde, II-8, 11.03.1701, havde ophold hos Anders Hansen i Lunde<br />

~ Margrethe Rasmusdatter, værge Peder Knudsen, Lunde<br />

Rasmus Povlsen, Lunde<br />

Jørgen Povlsen, tjener i Bobjerg<br />

Kirsten Povlsdatter er i Lunde, værge Anders Hansen, Lunde<br />

Anna Povlsdatter, er i Lunde værge Anders Hansen, Lunde<br />

Anna Pedersdatter, Hundstrup, II-36, 10.05.1702<br />

~ 1º Rasmus ...<br />

Rasmus Rasmussen i Mynderup<br />

Jørgen Rasmussen i Staagerup<br />

Karen Rasmusdatter ~ Anders Andersen, Lydingegaarde<br />

~ 2º Hans Rasmussen (II-195, 09.03.1711)<br />

Mads Hansen, Hundstrup<br />

Henrich Hansen, Vester Aaby<br />

Peder Hansen, Hundstrup, har fæstet den halve gaard<br />

Morten Hansen, er hjemme


Mette Hansdatter ~ Hans Pedersen, Vester Skerninge<br />

Anne Hansdatter ~ Peder Smed i Ulbølle<br />

Maren Hansdatter ~ Niels Pedersen, Kaahuset<br />

Jacob Paaskesen, <strong>Egeskov</strong>, II-9b, 04.04.1701<br />

~ Maren Jensdatter, Kierste Jens Marcussen<br />

Jacob Jacobsen, 7 uger, værge Farbror Povel Paaskesen, Egebjerg<br />

Mette Hansdatter, <strong>Egeskov</strong>, II-11. 04.04.1701<br />

~ 1º Niels ?Nielsen<br />

Karen Nielsdatter, 16 aar<br />

~ 2º Rasmus Pedersen<br />

Maren Rasmusdatter, 14 aar, værge mosters mand Johan Madsen i Trunderup<br />

Johanne Rasmusdatter, 12 aar, værge mosters mand Johan Madsen i Trunderup<br />

Peder Rasmussen, 8 aar værge mosters mand Johan Madsen i Trunderup<br />

Hans Rasmussen, 5 aar, værge Morbror Niels Hansen, Bebbe<br />

Anne Rasmusdatter, 11/2 aar, værge Morbror Niels Hansen, Bebbe<br />

Birte Hansdatter, Kværndrup, II-12b, 13.04.1701<br />

~ Oluf Ibsen<br />

Jep Olsen, 24 aar<br />

Jens Olsen, 18 aar<br />

Hans Olsen, 13 aar, værge Faderen<br />

Maren Olsdatter, 35 aar ~ Hans Ibsen i Trunderup<br />

Karen Olsdatter, 32 aar ~ Niels Jørgensen i Sandager<br />

Johanne Olsdatter †<br />

Mads Hansen, 5 aar<br />

Maren Hansdatter, 4 aar<br />

Kirsten Olsdatter, 26 aar ~ Mads Christophersen i Gudbjerg<br />

Anne Olsdatter, 18 aar, værge Faderen<br />

Birthe Olsdatter, 17 aar, værge Faderen<br />

Margrethe Olsdatter, 16 aar, Kierste Niels Ibsen, Trunderup


Anders Pedersen, Egneborg, II-17, 22.07.1701<br />

~ Anne Marie Jensdatter, Kierste Jens Pedersen Høy<br />

Rasmus Andersen, værge Farbror Hans Pedersen, Snarup<br />

Ingeborg Andersdatter, Hyllebjerg Mølles Hus, II-18, 25.11.1701<br />

~ Peder Nielsen<br />

Karen Pedersdatter, 4 aar, værge mosters mand Mogens Pedersen, Haagerup<br />

Anna Pedersdatter, Drejø, matr. 26, II-20b, 28.02.1702<br />

~ 1º Anders ...<br />

Rasmus Andersen paa Drejø<br />

Hans Andersen paa Drejø<br />

Peder Andersen paa Turø<br />

~ 2º Anders Pedersen † 09.03.1714<br />

Kirsten Pedersdatter, Drejø, matr. 22, II-27, 01.03.1702, † 81 aar<br />

~ Niels Rasmussen<br />

Rasmus Nielsen, Drejø * 1663, fæster <strong>1691</strong><br />

Karen Nielsdatter * 1660 ~ 1674 Hans Rasmussen skrædder, Skarø<br />

Valborg Nielsdatter † 25 aar, 24.11.1686 ~ 06.06.1682 Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Anna Rasmusdatter * 25.02.1683<br />

Maren Rasmusdatter * 18.07.1686<br />

Karen Nielsdatter, Kværndrup, II-31, 03.03.1702<br />

~ Jens † (Boesen)<br />

Karen Jensdatter, 24 aar<br />

Birte Jensdatter, 18 aar<br />

Anna Margrete Jensdatter, 14 aar<br />

Sidsel Jensdatter, 13 aar<br />

Peder Jørgensen feldbereder og Søren Nielsen bødker begge fra Faaborg, havde fra værgen Michel Jørgensen Faaborg, faaet fuldmagt<br />

som værger for Karen og Birte, de blev ogsaa værger for de øvrige


Anna Nielsdatter, <strong>Egeskov</strong> Mølle, II-35b, 06.05.1702<br />

~ Hans Hansen Møller<br />

Hans Hansen, 31 aar<br />

Jens Hansen, 25 aar<br />

Peder Hansen, 23 aar<br />

Jørgen Hansen, 13 aar, værge Morbror Frands Nielsen, Trunderup<br />

Karen Hansdatter, 33 aar, ~ Povl Christophersen, Egense<br />

Johanne Hansdatter, 20 aar, ~ Niels Andersen, møller her i møllen<br />

Margrethe Jochumsdatter, Drejø, matr. 9, II-37b, 16.06.1702<br />

~ 1º Jens ... Henrichsen<br />

Henrich Jensen, Strynø Kalv<br />

Jacob Jensen, 12 aar er paa Strynø Kalv<br />

Rasmus Jensen, 9 aar, paa Drejø<br />

Barbara Jensdatter ~ Laurs Rasmussen, Birkholm<br />

Catrine Jensdatter, 18 aar tjener i Kiel, værge Farbror Laurs Henrichsen, Drejø<br />

Anna Jensdatter, 16 aar paa Drejø, værge Peder Albertsen, Strynø Kalv<br />

Margrethe Jensdatter, 10 aar paa Drejø, værge mosters (Cathrine Jochumsdatter) mand Jørgen Thomsen paa Birkholm<br />

~ 2º Rasmus Ibsen ~ 1º Anne Pedersdatter, 25.11.1694, ~ 3º Anne Rasmusdatter<br />

Jep Rasmussen<br />

Apelone Olufsdatter, Vandmosehus, II-44a, 17.07.1702<br />

~ Mads Knudsen skifte 19.10.1734)<br />

Maren Madsdatter, 15 aar<br />

Knud Madsen, 10 aar<br />

Jørgen Madsen, 9 aar<br />

Niels Madsen, 7 aar<br />

Anders Madsen, 4 aar<br />

Morten Sørensen, Kværndrup, II-44b, 11.08.1702<br />

~ 1º ...


Karen Mortensdatter, 81/2 aar, værge Morbror Anders Pedersen, Kværndrup<br />

~ 2º Margrethe Pedersdatter, Kierste Rasmus Mortensen<br />

Bodil Mortensdatter, 3 aar, værge Rasmus Jørgensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Søren Mortensen, 16 uger, værge Rasmus Jørgensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Mortensdatter, 16 uger, værge Rasmus Jørgensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Ibsen, Rødme, II-45, 13.12.1702<br />

~ Karen Hansdatter, Laugværge Morten Buch, Rødme<br />

Jep Nielsen: fæster gaarden og giver moderen aftægt<br />

Hans Nielsen<br />

Rasmus Nielsen<br />

Maren Nielsdatter ~ Morten Buch, Rødme<br />

Kirsten Nielsdatter ~ Niels Pedersen, Egebjerg<br />

Anne Nielsdatter, værge Broderen Rasmus<br />

Karen Nielsdatter: værge Svogeren Morten Buch<br />

Karen Mortensdatter, Stenstrup, II-47, 30.03.1703<br />

~ Peder Matzen<br />

Agnete Pedersdatter, 41/2 aar, værge Morbror Christen Buch, <strong>Egeskov</strong><br />

Matz Pedersen, 11/2 aar, værge Morbror Christen Buch, Egesko<br />

Jens Eriksen, Lille Løjtved, II-48, 25.04.1703<br />

~ Maren Hansdatter, Laugværge Morten Buch, Rødme<br />

Maren Jensdatter, er i Raarud<br />

Anne Jensdatter, er i Stenstrup<br />

Karen Jensdatter ~ Jens Frandsen, bor i gaarden<br />

Peder Pedersen, Vester Skerninge, II-50, 17.12.1703<br />

~ Karen Rasmusdatter, Laugværge Hans Pedersen, ?Stævning, V. Skerninge<br />

Anna Pedersdatter i hendes 5de aar<br />

Rasmus Pedersen i sit 4de aar,<br />

værge deres Morbroder Lauritz Rasmussen, Øster Skerninge


Søren Christensen, Egebjerg, II-51, 03.03.1704<br />

~ dydædle matrone Margrethe Gregersdatter, værge Jesper Andersen i Hørupgaard<br />

Bodil Cathrine Sørensdatter, værge sn. Otto Matzen<br />

Hans Sørensen, Kværndrup, II-52, 19.03.1704<br />

~ Anna Hansdatter, værge Mads Knudsen, Vandmosehus<br />

Anna Hansdatter, 12 aar, værge Laurits Sørensen, Langkilde<br />

Dorthe Hansdatter, 8 aar, værge Christen Sørensen, Galdbjerg<br />

Anne Michelsdatter, Stenstrup, II-60, 27.03.1704<br />

~ Niels Christophersen<br />

Arving er hendes Fader Michel Pedersen i Ulbølle<br />

Hans Andersen, Munkø, II-63, 14.04.1704<br />

~ 1º ....<br />

Anna Hansdatter †<br />

Maren Rasmusdatter, værge Faderen Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

~ 2º Else Pedersdatter, værge Jep Hansen, Bjørnø<br />

Peder Hansen, 12 aar, værge Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Jens Hansen, Trunderup, II-67, 05.05.1704<br />

~ Sidsel Pedersdatter, Laugværge Knud Pedersen, Trunderup<br />

Hans Jensen, 10 aar, værge Peder Henriksen i Krarup<br />

Peder Jensen, 6 aar, værge Peder Henriksen i Krarup<br />

Pernille Jensdatter, 8 aar, værge Rasmus Rasmussen, Gultved Holme<br />

Karen Jensdatter, 5 aar, værge Offer Madsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Dorthe Jensdatter, 3 aar, værge Rasmus Pedersen paa Falle<br />

Marthe Jensdatter, 1/2 aar, værge Rasmus Pedersen paa Falle<br />

Henvisning til skifte 27.03.1694: Henrik Pedersen har arv til gode, værge Olle Ibsen<br />

Enken Sidsel Pedersdatter ~ 2º Anders Hansen (V-175, 04.07.1740)


Morten Nielsen, Hundstrup, II-75, 23.06.1704<br />

~ Anna Rasmusdatter, værge Anders Rasmussen, Hundstrup<br />

~ 1º Jep<br />

Niels Mortensen, 14 aar<br />

Anders Mortensen, 10 aar<br />

Kirsten Mortensdatter, 8 aar<br />

Børnenes nærmeste værge er Rasmus Henrichsen, Gundestrup<br />

Børnenes halvbroder Rasmus Ibsen er fæster af gaarden<br />

Rasmus Hansen, Gultved, II-80b, 09.07.1704<br />

~ Anna Pedersdatter, Kierste Rasmus Povelsen<br />

Anna Rasmusdatter, 6 aar, værge Farbror Peder Hansen i Sallinge<br />

Maren Rasmusdatter, 31/2 aar, værge Rasmus Rasmussen, Kværndrup<br />

Niels Madsen, Søfælde, II-81, 18.07.1704<br />

~ Maren Jespersdatter (21.02.1737)<br />

Mads Nielsen, 11 aar<br />

Jesper Nielsen, 9 aar<br />

Christen Nielsen, 7 aar<br />

Niels Nielsen, 4 aar<br />

Rasmus Nielsen, 2 aar<br />

Johanne Nielsdatter, 16 aar<br />

Maren Ibsdatter, Tange, II-82, 12.08.1704<br />

~ Laurids Ibsen (III-76, 18.07.1714)<br />

Jep Laursen, 20 aar<br />

Maren Laursdatter, 19 aar, værge Jens Ibsen, Krarup<br />

Johanne Laursen, 12 aar, værge Hans Pedersen, Krarup<br />

Christopher Nielsen, Drejø, matr. 3, II-90b, 08.04.1705<br />

~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Rasmus Ipsen, Drejø, IV-316, 20.03.1726 ~ ny fæster Hans Rasmussen<br />

Jørgen Christophersen, * 25.05.1684, 23 aar


Niels Christophersen, 11 aar, værge Farbror sn.Gemaliel Nielsen, Sognepræst for St.Nicolaj<br />

Karen Christophersdatter, * 06.07.167925 aar ~ Hans Jensen Koch, Drejø<br />

Susanne Christophersdatter, * 26.02.1682, 22 aar, værge Farbror Gemaliel Nielsen<br />

Maren Christophersdatter,* 11.03.1687 18 aar, værge sn. Johan Smechel, Sognepræst, Drejø<br />

Johanne Margrethe Christophersdatter, 13 aar, værge Hans Jensen Koch<br />

Anne Marie Christophersdatter, 6 aar, værge Hans Jensen Koch<br />

Povl Rasmussen, Hundstrup, II-101, 14.05.1705, (Søster Maren Rasmusdatter, 23.02.<strong>1691</strong>)<br />

~ Karen Nielsdatter, faar aftægt hos datteren Maren datter yngre, værge Rasmus Rasmussen, Søfælde<br />

Rasmus Povlsen, 35 aar<br />

Mette Povlsdatter, 30 aar, værge Rasmus Ipsen, Hundstrup<br />

Maren Povlsdatter den ældre,26 aar, værge Peder Ipsen, Hundstrup<br />

Maren Povlsdatter den yngre, 24 aar, trolovet Anders Hansen, som har fæstet gaarden<br />

Anne Povlsdatter, 20 aar, værge Mads Hansen, Hundstrup<br />

Hans Skam, Ollerup, II-102, 03.06.1705<br />

~ Anne Dorthe Andersdatter, værge Hans Pedersen, Skovsgaard (II-189, 27.01.1711)<br />

afdøde Henrich Skam, borger i Svendborg<br />

Erik Hans Henrichsen, 7 aar<br />

Anders Henrichsen, 6 aar<br />

Anne Dorthea Henrichsen, 4 aar<br />

Værge borger og degn i Svendborg Niels Mandrupsen<br />

Knud Bertelsen, <strong>Egeskov</strong>, II-103b, 24.07.1705<br />

havde tilhold hos Jens Nielsen snedker<br />

~ Anne Jensdatter, Laugværge hendes Kierste Niels Jespersen<br />

Maren Knudsdatter, 5 aar<br />

Giertrud Knudsdatter, 2 aar<br />

Værge Knud Ejlersen Smed i <strong>Egeskov</strong><br />

Rasmus Ibsen, Drejø, matr. 9, II-104, 27.07.1705<br />

~ 1º Anne Pedersdatter † 25.11.1696


~ 2º Margrethe Jochumsdatter, 16.06.1702<br />

Jep Rasmussen, værge Peder Ipsen, Drejø<br />

~ 3º Anne Rasmusdatter, Laugværge Claus Rasmussen , ?~ 2º Morten Nielsen, IV-97, 10.12.1721<br />

Apelone Nielsdatter, Hørup Mølle, II-113, 04.12.1705<br />

~ 1º Jacob<br />

Sidsel Jacobsdatter, 14 aar<br />

Kirsten Jacobsdatter, 10 aar<br />

Christen Jacobsen, 9 aar<br />

Værge: Farbroder Niels Rasmussen i Tommerup<br />

~ 2º Knud Pedersen<br />

Johanne Knudsdatter, 4 aar<br />

Margrethe Knudsdatter, 2 aar<br />

Maren Sørensdatter, Ollerup, II-114, 23.12.1705<br />

~ Laurs Hansen (II-183, 12.05.1710)<br />

Johanne Laursdatter, 1/4 aar<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø, II-115, 08.01.1706<br />

hans børn<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Hierrig Rasmussen, paa Drejø matr. 28<br />

Niels Rasmussen, i Trarup paa Ærø<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ Rasmus Hansen, Drejø<br />

Gertrud Andersdatter, Korshavn, II-115b, 11.01.1706<br />

~ 1º<br />

Rasmus Rasmussen<br />

Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen, Munkø<br />

~ 2º Niels Rasmussen Juul<br />

Hans Pedersen Smed, Hundstrup, II-118, 13.01.1706


~ Maren Pedersdatter (IV-144, 13.03.1722), værge hendes tilkomende mand Hans Hansen Smed<br />

Maren Hansdatter, bor i Odense<br />

Anne Hansdatter, 22 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 19 aar<br />

Anne Malene Hansdatter, 16 aar<br />

Gertrud Hansdatter, 5 aar<br />

Værge farbrødrene Søren Pedersen Smed og Peder Pedersen Smed i Ulbølle<br />

Anne Laursdatter, Snarup, II-122, 03.02.1706<br />

~ Ib Hansen Smed II-142, 19.07.1707<br />

Maren Ibsdatter † i Tange, (II-82, 12.08.1704)<br />

Jep Laursen<br />

Maren Laursdatter<br />

Johanne Laursdatter<br />

værge deres fader Laurs Ibsen, Tange<br />

Bodil Pedersdatter, Stenstrup, II-125, 05.07.1706<br />

~ Rasmus Simonsen<br />

Peder Rasmussen, 17 aar<br />

Simon Rasmussen, 9 aar, værge Laurits Buch, Stenstrup<br />

Morten Rasmussen, 6 aar, værge Hans Hansen, Egense<br />

Mette Rasmusdatter, 15 aar, værge Laurits Buch<br />

Karen Rasmusdatter, 13 aar, værge Christen Buch, Stenstrup<br />

Johanne Rasmusdatter, 10 aar, værge Christen Buch, Stenstrup<br />

Christopher Rasmussen, Vester Skerninge, II-126, 31.07.1706<br />

~ 1º Maren Pedersdatter. (I-157, 01.03.1698)<br />

~ 2º Maren Rasmusdatter, værge tilkommende mand Mathias Nielsen<br />

Rasmus Christophersen, 61/2 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, V. Skerninge<br />

Hans Hansen, Trunderup, II-127, 06.08.1706<br />

~ Karen Jensdatter, værge Peder Hansen, Trunderup


Anders Hansen<br />

Niels Hansen<br />

Jens Hansen<br />

Laurs Hansen<br />

Dorthe Hansdatter, 20 aar, værge Jens Hansen i Trunderup<br />

Søren Hansen, 16 aar, værge Jens Hansen i Trunderup<br />

Maren Jørgensdatter, Hee Mølle, II-128, 05.10.1706<br />

~ Møller Hans Jensen<br />

Jacob Hansen, 5 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 7 aar<br />

Søren Laursen, Trunderup, II-129b, 29.10.1706<br />

~ Birgitte Hansdatter, værge Niels Hansen i Trunderup<br />

Niels Sørensen i Trunderup, har fæstet gaarden<br />

Christen Sørensen i Galdbjerg<br />

Jacob Sørensen i Trunderup<br />

Laurs Sørensen † , boede i Langkilde<br />

Søren Laursen, værge Farbroder Christen Sørensen<br />

Jens Laursen, værge Farbroder Christen Sørensen<br />

Anne Laursdatter, værge Farbroder Christen Sørensen<br />

Dorthe Laursdatter, værge Farbroder Christen Sørensen<br />

Hans Sørensen † , boede i Kværndrup<br />

Anne Hansdatter, værge Farbror Niels Sørensen<br />

Dorthe Hansdatter, værge Farbroder Niels Sørensen<br />

Maren Hansdatter, Kværndrup, II-132, 16.02.1707<br />

~ Nicolaj Timmer<br />

Anne Nicolajsdatter, 5 aar<br />

Sara Nicolajsdatter, 7 uger<br />

Jep Lauridsen, Trunderup, II-.........., 1707


~ 1º<br />

Niels Ipsen i Trunderup<br />

~ 2º Bodil Pedersdatter, Laugværge Kierste Jens Hansen<br />

Laurs Ipsen, 13 aar, værge Broderen Niels Ipsen<br />

Anders Hansen, Hundstrup, II-133, 06.04.1707<br />

~ Maren Povlsdatter, værge og tilkommende mand Morten Rasmussen<br />

Povl Andersen, 1 aar, værge Anders Rasmussen, Hundstrup<br />

Mette Hansdatter, Ollerup, II-134, 13.04.1707<br />

~ Jacob Jensen (~ 2º Anna Madsdatter, IV-460, 31.03.1731)<br />

Laurs Jacobsen, 5 aar<br />

Karen Jacobsdatter, 3 aar<br />

Jens Buch, Hundtofte, II-134, ....1707<br />

~ 1º<br />

Peder Jensen<br />

Niels Jensen<br />

~ 2º Anna Clausdatter, værge tilkommende mand Niels Laursen (II-184, 14.08.1710)<br />

Karen Jensdatter, 23 aar trolovet med Hans Larsen, Hundtofte<br />

Maren Jensdatter, 19 aar, værge Farbroder Lars Pedersen Buch, Stenstrup<br />

Anne Jensdatter, 14 aar, værge Farbroder Lars Pedersen Buch, Stenstrup<br />

Rasmus Jensen, 17 aar, værge Farbroder Christen Rasmussen Buch, ibid<br />

Michel Rasmussen, Fiellerup, II-137, 06.07.1707<br />

~ Susanne Hansdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Maren Michelsdatter, 8 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Sandager<br />

Hans Michelsen, 1/2 aar, værge Morbror Bernd Hansen Kiær, Ravndrup<br />

Ib Hansen Smed, Snarup. II-142, 19.07.1707<br />

hans datter<br />

Maren Ibsdatter † i Tange


Jep Laursen<br />

Maren Laursen<br />

Johanne Laursdatter<br />

værge Laurs Ibsen i Tange<br />

Kirsten Rasmusdatter, Avernakø, II-145b, 18.10.1707<br />

~ Peder Laursen<br />

Laurs Pedersen<br />

Peder Pedersen<br />

Faderen var værge for sine umyndige børn<br />

Gertrud Hansdatter, Skovsgaard, II-146, 12.11.1707<br />

~ Peder Rasmussen Buch<br />

Karen Pedersdatter, værge Morfaderen Hans Pedersen, Skovsgaard<br />

Hans Pedersen, Skovsgaard, II-147, 20.12.1707<br />

~ 1º Karen Mortensdatter (I-161, 23.05.1698)<br />

Gertrud Hansdatter †<br />

Karen Pedersdatter, 7 aar<br />

~ 2º Anna Hansdatter, Laugværge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Morten Jensen, Kirkeby, II-153, 19.01.1708<br />

~ Maren Hansdatter, Laugværge Laurs Rasmussen, Kirkeby<br />

Niels Mortensen, fæster stedet og giver moderen aftægt<br />

Hans Mortensen<br />

Mette Mortensdatter, værge svogeren Hans Christensen, Rødskebøllegaard<br />

Hans Hansen møller, <strong>Egeskov</strong> Mølle, II-154, 02.05.1708<br />

~ 1º<br />

Hans Hansen, er myndig<br />

Jens Hansen, er myndig<br />

Peder Hansen, er myndig


Jørgen Hansen, værge Frands Nielsen i Trunderup<br />

Karen Hansdatter ~ Povel Christophersen, Lille Løjtved<br />

Johanne Hansdatter ~ Niels Møller i <strong>Egeskov</strong> Mølle<br />

~ 2º Dorte Bertelsdatter<br />

Anna Christensdatter, Ollerup, II-159, 03.05.1708<br />

~ Jacob Rasmussen<br />

Christen Jacobsen<br />

Maren Jacobsdatter ~ Henrich Hansen, Øster Skerninge<br />

Anne Sofie Jacobsdatter, værge Jens Rasmussen, Beierholm<br />

Malene Jacobsdatter, værge Jens Rasmussen, Beierholm<br />

Chrestence Frandsdatter, <strong>Egeskov</strong>, II-159, 01.06.1708<br />

~ Carsten Carstensen<br />

Peder Carstensen, 4 aar<br />

Margrethe Carstensdatter, 6 aar<br />

Faderen er værge<br />

Niels Laursen Jyde, <strong>Egeskov</strong>, II-159b, 01.06.1708<br />

~ Karen Knudsdatter, Laugværge Kierste Peder Pedersen<br />

Ellen Nielsdatter, 11 aar, værge Anders Jespersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Knud Nielsen, 18 uger, værge Anders Jespersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Ellen Berentsdatter, Tangegaard, II-160b, 13.01.1709<br />

~ 1º<br />

Edvard Sivertsen ved Skjoldemose<br />

Christen Sivertsen tjener paa Gavnø<br />

Niels Sivertsen er hjemme<br />

Otte Sivertsen er ved de allierede tropper i Holland, værge Jens Pedersen, Egneborg<br />

Catrine Sivertsdatter †<br />

Hans Jacobsen, værge Faderen Jacob Hansen, Vantinge<br />

Margrethe Jacobsdatter, værge Faderen Jacob Hansen, Vantinge


Frohe Sivertsdatter ~ Frands Hansen, forpagter paa Holkenhavn<br />

Margrethe Helvig Sivertsdatter, værge Frands Hansen, forpagter paa Holkenhavn<br />

~ 2º Laurs Ibsen<br />

Laurs Andersen Friis, Løjtvedgaard og hustru Bodil Rasmusdatter, II-168, 08.03.1709<br />

hans børn i 1. ægteskab:<br />

Niels Laursen Friis, 30 aar<br />

deres børn i 2. ægteskab<br />

Anders Laursen, 211/2 aar<br />

Jytte Lauritsdatter, 23 aar, værge sn. Rasmus Jørgensen, Svendborg<br />

Laurs Hansen, Korshavn, II-172b, 18.03.1709<br />

hans søskende:<br />

Jens Hansen<br />

Svend Hansen paa Korshavn<br />

Hans Hansen † i Avernakø<br />

Bodil Hansdatter, værge stedfader Hans Michelsen, Avernakø<br />

Anne Marie Hansdatter, værge stedfader Hans Michelsen, Avernakø<br />

Mette Hansdatter, værge Niels Simonsen, Korshavn<br />

Kirsten Hansdatter, værge broder Jens Hansen<br />

Anne Hansdatter † paa Lyø<br />

Karen Pedersdatter, værge Laurs Michelsen, Lyø<br />

Rasmus Nielsen Juul og hst. Mette Laursdatter, Korshavn, II-173, 18.03.1709<br />

Niels Rasmussen, Korshavn<br />

Laurs Rasmussen, Korshavn<br />

Maren Rasmusdatter ~ Jens Michelsen<br />

Karen Rasmusdatter † ~ Jesper Rasmussen, Lyø<br />

Rasmus Jespersen<br />

Hans Jespersen<br />

Rasmus Laursen, Fiellerup, II-174b, 17.09.1709


~ 1º<br />

Rasmus Rasmussen, Sandager<br />

Michel Rasmussen † , hans børn er her i gaarden<br />

Maren Michelsdatter, værge Berent Kier, Ravndrup<br />

Hans Michelsen<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ Mads Povlsen i Herrested<br />

~ 2º Maren Ibsdatter, Laugværge Kierste Rasmus Rasmussen, Gultved Holme<br />

Jens Pedersen, Trunderup, II-175, 19.11.1709<br />

~ Maren Nielsdatter, Laugværge Kierste Jørgen Laursen Brok (IV-370, 09.07.1729)<br />

Niels Jensen, værge Hans Pedersen, Trunderup<br />

Ellen Jensdatter, værge Hans Pedersen, Trunderup<br />

Anne Jensdatter, værge Niels Hansen, Trunderup<br />

Margrethe Jensdatter, værge Hans Michelsen, Trunderup<br />

Jørgen Rasmussen, Staagerup, II-176, 23.12.1709<br />

~ Margrethe Hansdatter, værge og tilkommende mand Anders Rasmussen<br />

Arvingerne er hans hel- og halvsøskende:<br />

Rasmus Rasmussen, Mynderup<br />

Karen Rasmusdatter ~ i Lydingegaarde<br />

Mads Hansen, Hundstrup<br />

Henrich Hansen, Vester Aaby<br />

Peder Hansen, Hundstrup<br />

Morten Hansen, Hundstrup<br />

Mette Hansdatter, Vester Skerninge<br />

Anne Hansdatter, Ulbølle<br />

Maren Hansdatter, Kaahuset i Hundstrup<br />

Kirsten Jensdatter, Urtehuset ved Løjtved, II-177, 02.01.1710<br />

~ Larurs Olsen Ennerod<br />

Arving er hendes halvSøster Maren Ibsdatter i Lolland


Maren Rasmusdatter, Korshavn, II-178, 29.01.1710<br />

~ Niels Rasmussen Juul<br />

Anne Nielsdatter, værge Morfar Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Jørgen Brunsen, Volstrup, II-178b, 23.04.1710<br />

~ Kirsten Christensdatter Agger<br />

Albert Nielsen Reigner † i Holstebro<br />

Karen Nielsdatter<br />

Olle Nielsen Laagaard, † , ibid<br />

Anne Nielsdatter †<br />

Christen Hattemager<br />

Jens Hansen Laagaard, ej vides hvor<br />

Hans Christian Laagaard i København<br />

Knud Hansen Laagaard i København<br />

Karen Hansdatter Laagaard i København<br />

Maren Hansdatter Laagaard i Vejlby i Arild by<br />

Dorthe Hansdatter Laagaard i Kolding<br />

Laurs Hansen, Ollerup, II-183, 12.05.1710<br />

~ 1º Maren Sørensdatter (II-114, 23.12.1705<br />

Johanne Laursdatter, værge Jens Madsen i Kaahuset<br />

~ 2º Maren Hansdatter (III-158, 28.11.1716), værge og tilkommende mand Hans Nielsen<br />

Maren Laursdatter, værge Jesper Christensen, Ollerup<br />

Anne Laursdatter, værge Jesper Christensen, Ollerup<br />

Niels Larsen, Hundtofte, II-184, 14.08.1710<br />

~ Anne Clausdatter, værge Laurs Buch, Stenstrup<br />

hans moder Johanne Jespersdatter<br />

og søskende<br />

Peder Laursen<br />

Hans Larsen<br />

Anders Larsen


Lars Larsen<br />

Maren Pedersdatter, Kværndrup, II-186, 18.08.1710<br />

~ Rasmus Knudsen<br />

Peder Rasmussen, 8 aar<br />

Anne Rasmusdatter, 3 aar<br />

Værge Morbror Niels Pedersen, Kværndrup<br />

Anne Olufsdatter, Kværndrup, II-186b, 18.08.1710<br />

~ Hans Jespersen<br />

Jesper Hansen, 4 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 7 aar<br />

Apelone Hansdatter, 3 aar<br />

Tilsynsværge morfar Oluf Ibsen, Kværndrup<br />

Hans Rasmussen, Fiellerup, II-187b, 05.01.1711<br />

~ Susanne Hansdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Agnete Hansdatter, 2 aar, værge farfar i Aasum<br />

Dorthe Frandsdatter, Trunderup, II-188b, 24.01.1711<br />

~ Hans Mortensen<br />

Niels Hansen, 12aar<br />

Kirsten Hansdatter, 9 aar<br />

Anne Hansdatter, 6 aar<br />

Margrethe Hansdatter, 3 aar<br />

Anne Dorthea Andersdatter Skam, Ollerup, II-189, 27.01.1711<br />

~ 1º Hans Skam (03.06.1705, II-102)<br />

Henrich †<br />

Erich<br />

Andreas<br />

Anne Dorthe


værge: Morbroder Niels Marcussen, Svendborg<br />

~ 2º Niels Frandsen<br />

Rasmus Mortensen, Kværndrup, II-193, 31.01.1711<br />

~ Kirsten Ipsdatter, Laugværge bror Oluf Ibsen, Kværndrup<br />

Jep Rasmussen, 16 aar, værge Peder Hansen Møller paa stedet<br />

Karen Rasmusdatter, 23 aar ~ Peder Hansen Møller<br />

Margrethe Rasmusdatter, 18 aar, værge Peder Hansen Møller<br />

Hans Rasmussen, Hundstrup, II-195, 09.03.1711<br />

~ Anna Pedersdatter (II-36, 10.05.1702)<br />

Mads Hansen, Hundstrup<br />

Henrich Hansen, Gundestrup<br />

Peder Hansen, Hundstrup, er fæster af gaarden<br />

Morten Hansen, tjener i Hundstrup<br />

Mette Hansdatter ~ Hans Pedersen, Vester Skerninge<br />

Anne Hansdatter ~ Peder Pedersen Smed i Ulbølle<br />

Maren Hansdatter ~ Niels Pedersen, Kaahuset i Hundstrup<br />

Anne Sophie Didrichsdatter, <strong>Egeskov</strong>, II-196, 12.06.1711<br />

~ Christen Mortensen Buch<br />

Otto Christopher Christensen, 8 aar<br />

Morten Christensen, 5 aar<br />

Margrethe Christensdatter, 10 aar<br />

Else Christensdatter, 2 aar<br />

Johanne Hansdatter, Drejø, matr. 28, II-197b, 03.07.1711,<br />

Halvbror Anders Christensen, Skarø<br />

~ Hierrich Rasmussen i kb ogsaa Erik<br />

Hans Hierrichsen, 22 aar<br />

Anne Hierrichsdatter, 20 aar<br />

Johanne Hierrichsdatter, 18 aar


Ellen Hierrichsdatter, 13 aar<br />

Karen Hierrichsdatter, 9 aar<br />

Peder Hierrichsen, 7 aar<br />

Elsebeth Laursdatter, Kværndrup, II-198, 26.09.1711<br />

~ Anders Pedersen (IV-158, 20.07.1722)<br />

Peder Andersen, 13 aar<br />

Maren Andersdatter, 24 aar<br />

Karen Andersdatter, 20 aar<br />

Magdalene Andersdatter, 18 aar<br />

Mads Hansen, Hundstrup, II-199, 12.10.1711<br />

~ Sidsel Laursdatter. (IV-261, 21.12.1724), værge Mads Hviid, Skjoldemose<br />

Arvinger er hans søskende<br />

halvbroder Rasmus Rasmussen, Mynderup<br />

halvsøster Karen Rasmusdatter ~ i Lydinge<br />

helbroder Henrich Hansen, Gundestrup<br />

helbroder Peder Hansen, Hundstrup<br />

helbroder Morten Hansen, tjener Broderen Peder Hansen i Hundstrup<br />

helSøster Mette Hansdatter<br />

helSøster Anne Hansdatter<br />

helSøster Maren Hansdatter<br />

EGESKOV GODSARKIV<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

III<br />

1712-1719


Apelone Jørgensdatter, <strong>Egeskov</strong>, III-1, 23.04.1712<br />

~ Knud Ejlersen<br />

Maren Knudsdatter, 14 aar<br />

Anne Kirstine Knudsdatter, 11 aar<br />

Birgitte Knudsdatter, 9 aar<br />

Mette Knudsdatter, 7 aar<br />

Anne Sophie Knudsdatter, 2 aar<br />

Jens Pedersen Høj, Egneborg, III-1b, 04.05.1712<br />

~ Anne Marie Jensdatter, tilsynsværge trolovede Knud Nielsen er ny fæster<br />

Apelone Jensdatter, 8 aar, værge Jep Pedersen, Rødme<br />

Anne Jensdatter, 5 aar, værge Jep Pedersen, Rødme<br />

Maren Pedersdatter, Drejø, matr. 18, III-2, 18.05.1712 ( † 102 aar 07.12.1711)<br />

~ Jens Hansen Koch, skifte 20.06.1698, † 77 aar, 10.06.1698<br />

Peder Hansen, Skarø<br />

Rasmus Jensen, Skovby paa Ærø<br />

Hans Jensen, Drejø<br />

Karen Jensdatter † skifte 16.02.1701 ~ Rasmus Strangesen (skifte 30.03.1716, † 74 aar)<br />

2 sønner<br />

2 døtre<br />

Maren Jensdatter ~ Hans Nielsen, Drejø<br />

Anne Jensdatter ~ Niels Strangesen, Drejø<br />

Volborg Jensdatter ~ Peder Ibsen, Drejø<br />

Hans Simonsen, Drejø,matr. 27, III-4b, 18.05.1712<br />

~ Kirsten Andersdatter<br />

Karen Hansdatter ~ Rasmus Strangesen, ~ 2 Hans Andersen<br />

Sidsel Hansdatter ~ Rasmus Josephsen, Skarø<br />

Maren Hansdatter ~ Strange Rasmussen, ny fæster af gaarden<br />

Anne Hansdatter, 26 aar ~ Mads Nielsen, Skarø


Maren Madsdatter, "Bebbe", Søfælde, III-5, 02.06.1712<br />

~ Peder Jensen<br />

Anne Pedersdatter, 15 aar<br />

Maren Pedersdatter, 10 aar<br />

Anders Pedersen, 8 aar<br />

Mads Povelsen, Søfælde, III-6, 02.06.1712<br />

~ Maren Jespersdatter, Laugværge hendes mand Iver Madsen, som har fæstet gaarden<br />

Anne Madsdatter, 6 aar, værge Farbror Rasmus Povlsen, Krarup<br />

Mads Hviid, Skjoldemose, III-6, 17.06.1712<br />

~ dydig matrone Anne Jensdatter, Laugværge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Sophie Amalie Madsdatter, 14 aar<br />

Aksel Madsen, 13 aar<br />

Kirsten Madsdatter, 10 aar<br />

værge deres morfader sn. Jens Rasmussen, Beierholm<br />

Mads Rasch, forpagter paa Flintholm, Hundstrup, III-11, 26.05.1712<br />

~ Magdalene Jochumsdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Niels Rasch, 14 aar<br />

Jochum Rasch, 13 aar<br />

Axel Rasch, 11 aar<br />

Otto Christian Rasch, 10 aar<br />

Jens Rasch, 9 aar<br />

Henrich Rasch, 5 aar<br />

Anna Gyde Rasch, 5 aar<br />

Sophie Rasch, 2 aar<br />

I skiftet er bl.a. skøde paa 2 huse i Ulbølle, som bebos af Anders Frandsen og Jesper Nielsen<br />

Peder Pedersen, Avernakø, III-28b, 26.06.1712<br />

~ Inger Hansdatter, Laugværge trolovede Hans Hansen<br />

Anne Pedersdatter, 16 aar


Rasmus Pedersen, 14 aar<br />

Karen Pedersdatter, 10 aar<br />

Anders Pedersen, 8 aar<br />

Maren Pedersdatter, 3 aar<br />

Værge morfar Hans Laursen og Morbror Peder Hansen<br />

Mette Nielsdatter, Hundtofte, III-31, 19.08.1712<br />

~ 1º Niels Pedersen (13.01.1700)<br />

Peder Nielsen, 17 aar, tjener i gaarden, formynder Jep Høj i Rødme<br />

~ 2º Jørgen Nielsen, IV-153, 04.07.1722)<br />

Anna Jørgensdatter, 11 aar<br />

Knud Hansen, Grøftebjerg, III-34, 15.12.1712<br />

~ Anne Hansdatter, Laugværge trolovede Hans Rasmussen<br />

Johanne Knudsdatter, 18 aar<br />

Anne Knudsdatter, 16 aar<br />

Hans Knudsen, 14 aar<br />

Mads Knudsen, 12 aar<br />

Rasmus Knudsen, 10 aar<br />

Laurs Knudsen, 8 aar<br />

Peder Knudsen, 6 aar<br />

Værge Farbror Jacob Hansen af Agerup<br />

Mette Henrichsdatter, Mynderup, III-34, 16.12.1712<br />

~ 1º Hans Ibsen<br />

Ludvic Hansen, Gundestrup evt. Henrich<br />

Jep Hansen, Ulbølle<br />

Maren Hansdatter ~ Møller Peder Hansen, Elleskovs mølle<br />

Susanne Hansdatter, 36 aar, tjener hos stedFaderen<br />

~ 2º Rasmus Rasmussen<br />

Anna Rasmusdatter, 30 aar


Rasmus Hansen, Avernakø, III-35b, 17.12.1712<br />

~ 1º Apelone Jørgensdatter<br />

Claus Rasmussen, Avernakø<br />

Jørgen Rasmussen, Svelmø<br />

Peder Rasmussen, Lyø<br />

~ 2º Kirsten Jørgensdatter, Laugværge fæstemand Simon Nielsen<br />

Rasmus Rasmussen, 6 aar, værge Farbror Claus (??bror)<br />

Jørgen Rasmussen, 2 aar værge Farbror Claus (??bror)<br />

Rasmus Pedersen, Fallegaard, III-36b, 07.02.1713<br />

~ Anne Madsdatter, Laugværge Niels Pedersen, Kværndrup<br />

Margrethe (Mette) Rasmusdatter, 17 aar<br />

Karen Rasmusdatter, 14 aar<br />

Apelone Rasmusdatter, 12 aar<br />

Mads Rasmussen, 9 aar<br />

Dorthe Rasmusdatter, 6 aar<br />

Pernille Rasmusdatter, 3 aar<br />

værger morbrødrene Frands Madsen <strong>Egeskov</strong> og Johan Madsen Trunderup<br />

Offer Madsen, <strong>Egeskov</strong>, III-40b, 14.02.1713<br />

~ Anne Pedersdatter, Laugværge Kierste Hans Ibsen som fæster gaarden<br />

Mads Offersen, 11 aar<br />

Peder Offersen, 10 aar<br />

Rasmus Offersen, 9 aar<br />

Jens Offersen, 6 aar<br />

Værger farbrødrene Frands Madsen og Johan Madsen<br />

Sitzel Laursdatter, Trunderup, III-41, 27.02.1713<br />

~ Rasmus Jørgensen<br />

Maren Rasmusdatter, 10 aar<br />

Anne Rasmusdatter, 8 aar<br />

Laurs Rasmussen, 2 aar


tilsynsværge Morbror Jørgen Laursen, Ravnholt<br />

Hans Hansen, husmand, Drejø, III-42b, 23.03.1713 ( † 50 aar marts 1713)<br />

~ Magdalene Henrichsdatter<br />

hans søskende er arvinger:<br />

Mads Hansen i Egense<br />

Anders Hansen paa Drejø<br />

1/2 bror Anders Christensen, * ca. 1680, Skarø<br />

Johanne Hansdatter * ca.1670 † 03.07.1711 ~ Hierrich Rasmussen, Drejø, matr. 28<br />

6 børn: 2 sønner og 4 døtre<br />

Rasmus Knudsen, Kværndrup, III-45b, 02.05.1713<br />

~ 1º Maren Pedersdatter (skifte 18.08.1710)<br />

Peder Rasmussen, 10 aar<br />

Anne Rasmusdatter, 5 aar<br />

~ 2º Karen Michelsdatter, Laugværge trolovede Niels Marcussen<br />

Johannes Rasmussen, 11/2 aar<br />

Rasmus Rasmussen, 14 dage<br />

Børnenes værger: Niels Pedersen, Jacob Pedersen, begge Kværndrup, Frands Madsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Margrethe Andersdatter, Kværndrup, III-49, 08.05.1713<br />

~ Peder Christensen Bøje<br />

Christen Pedersen, Bøsøre<br />

Hans Pedersen, Flensborg<br />

Anders Pedersen, Kværndrup<br />

Margrethe Pedersdatter ~ Rasmus Mortensen, ibid<br />

Anne Pedersdatter enke efter Anders Jørgensen, Krarup<br />

Christen Hansen Buch, Rødme, III-52, 11.05.1713<br />

~ 1º Johanne Hansdatter (I-158b, 24.03.1698)<br />

Morten Christensen, 17 aar<br />

~ 2º Marie Jensdatter


Johanne Christensdatter, 14 aar<br />

Agnete Christensdatter, 11 aar<br />

Jens Christensen, 8 aar<br />

Maren Christensdatter, 5 aar<br />

Maria Christensdatter, 3 aar<br />

Johanne Christensdatter, 1/2 aar<br />

Værge deres Farbroder Morten Buch, Rødme<br />

Else Rasmusdatter, til huse hos Niels Jespersen, <strong>Egeskov</strong>, III-55b, 13.05.1713<br />

~ Jens Nielsen<br />

Morten Jensen, <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Jensdatter ~ ovn. Niels Jespersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Johanne Michelsdatter, Avernakø, III-56, 17.11.1713<br />

~ Niels Andersen<br />

Anders Nielsen, Avernakø<br />

Anne Nielsdatter ~ Laurs Hansen, Munkø<br />

Rasmus Jørgensen, <strong>Egeskov</strong>, III-59, 20.07.1713<br />

~ 1º Karen Nielsdatter<br />

Jens Rasmussen i Fuglehauge<br />

Niels Rasmussen, 40 aar tjener Frands Madsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Rasmusdatter ~ Anders Villumsen, Dongshøjrup<br />

~ 2º Anne Sørensdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen, Gultvedholme<br />

Kirsten Henrichsdatter, Kværndrup, III-61b, 02.10.1713<br />

~ Mads Nielsen (* Paaske, III-142, 20.04.1716)<br />

Inger Madsdatter, 17 aar<br />

Volborg Madsdatter, 12 aar<br />

Bodil Madsdatter, 11 aar<br />

For børnene mødte Niels Henrichsen, Kværndrup


Maren Madsdatter, Kværndrup, III-62, 04.01.1714<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Hans Jørgensen ½ aar<br />

Jens Laursen, Egebjerg og hustru Cathrine Hansdatter, III-63, 19.01.1714<br />

Laurits Hansen har gaarden i fæste<br />

Lars Jensen, 9 aar<br />

Anne Jensdatter, 8 aar<br />

Hans Jensen, 5 aar<br />

Formynder Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Mandens Søster Maren Laursdatter ~ Hans Christensen i Kertinge har penge til gode<br />

Knud Nielsen, Egneborg, III-65b, 26.01.1714<br />

~ Anne Marie Jensdatter, værge Simon Pedersen, Arreskov Mølle ~ 1º Jens Pedersen Høj<br />

Knud Knudsen, 7 uger<br />

Barnets formynder Jep Nielsen, Slæbækgaard<br />

Bl.a. Per Hansen i Gundestrup var vurderingsmand<br />

Jep Høj i Rødme var formynder for konens døtre, som havde deres fædrenearv til gode<br />

i henhold til skifte 4.5.1712:<br />

Appelone og Anne Jensdøtre<br />

Mette Michelsdatter, Avernakø, III-70, 30.01.1714<br />

~ Rasmus Michelsen<br />

Hendes søskende er arvinger<br />

Johanne Michelsdatter †<br />

Anders Nielsen, Avernakø<br />

Anne Nielsdatter ~ Laurs Hansen, Munkø<br />

Karen Michelsdatter †<br />

Michel Jensen, 26 aar, tjener Anders Nielsen, ibim.<br />

Karen Jensdatter ~ Jost Pedersen, Avernakø<br />

Anders Pedersen, Drejø, matr. 26, III-71, 19.03.1714, † 84 aar, 09.03.1714


~ 1º Anne Pedersdatter, skifte 28.02.1702<br />

~ Mette Gregersdatter, Laugværge Peder Mortensen, som har gaarden i fæste<br />

Hans brødre er arvinger:<br />

Laurits Pedersen, i Kierby i Humble sogn paa Langeland<br />

Hans Pedersen i Fodslette<br />

Apelone Laursdatter, Hundstrup, III-71b, 11.05.1714<br />

~ Anders Rasmussen<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Peder Laursen, Faaborg †<br />

Jens Pedersen, Lolland<br />

Laurs Pedersen, Sønder Broby †<br />

Rasmus Laursen, † 1 barn mere, værge Peder Jacobsen Koch, Sdr.Broby<br />

Rasmus Laursen, Faaborg †<br />

Ellen Rasmusdatter ~ Niels Andersen, Blangstrup<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Søren Teilmand, Solleruogaard<br />

Laurs Rasmussen, Faaborg †<br />

1 barn for hvem Laurits Hansen, Faaborg mødte<br />

Karen Laursdatter † , hun boede paa Bjørnemosegaard<br />

sønnen Niels Rasmussen paa Pilegaard i Vester Aaby<br />

Niels Rasmussen Pilegaard mødte for Ellen og Anne Margrethe Rasmusdøtre<br />

Christen Nielsen, Rødme, III-75, 24.04.1714<br />

Afregning da han frasagde sig sin iboede gaard for armod<br />

Laurs Ibsen, Tange, III-76, 18.07.1714<br />

~ 1º Maren Ipsdatter, skifte 12.08.1704<br />

Maren Laursdatter, 29 aar ~ Hans Mortensen, Trunderup<br />

Johanne Laursdatter, 24 aar tjener i gaarden, værge Hans Persen, Krarup<br />

~ 2º Ellen Berentsdatter, skifte 13.02.1709<br />

~ 3º Maren Jensdatter, trolovede fæstemand Laurs Hansen har fæstet gaarden<br />

Henrich Laursen, 4 aar, formynder Christen Laursen, Avernakø


Maren Nielsdatter Ulbølle, III-77b, 20.07.1714<br />

~ Søren Christensen ( ~ 1º Maren Mortensdatter, I-59, 17.02.1692)<br />

Anne Marie Sørensdatter, 21 aar<br />

Anne Susanne Sørensdatter, 18 aar, trolovet Niels Andersen, som fæster gaarden<br />

Mette Sørensdatter, 14 aar<br />

Niels Sørensen, 16 aar<br />

Søren Christensens søn<br />

Jacob Sørensen har mødrene arv til gode iht. skifte 25.03.1692<br />

Anne Nielsdatter, Nossebjerg, III-83b, 22.10.1714<br />

~ Casper Madsen<br />

Mads Caspersen, 11 aar<br />

Hans Caspersen, 7 aar<br />

Rasmus Caspersen, 5 aar<br />

Niels Caspersen, 3 aar<br />

Karen Caspersdatter, 1/2 aar<br />

Tilsynsværge Peder Ipsen fra Bebbe<br />

Jacob Pedersen, Kværndrup, III-84b, 23.10.1714<br />

~ Maren Nielsdatter, værge Niels Marcussen, Kværndrup<br />

Hans Fader er Peder Jacobsen, ibidatter<br />

Niels Pedersen Kværndrup, henviste til skifte 2.5.1713 (og 18.8.1710) angaaende<br />

hans myndling Anne Rasmusdatters fædrene og mødrene arv.<br />

Rasmus Jørgensen, Vester Skerninge, III-91, 29.04.1715<br />

Afregning da han qvittede gaarden og afstod den.<br />

Karen Hansdatter, Drejø,matr. 6, III-92b, 04.07.1715<br />

~ Rasmus Nielsen<br />

Hans Rasmussen, * 06.03.1699, 14 aar<br />

Bodil Rasmusdatter, * 18.09.1701, 12 aar


Kirsten Rasmusdatter, * 07.09.1704, 10 aar<br />

Karen Rasmusdatter, * 07.12.1707, 5 aar<br />

Niels Rasmussen, * 26.02.1708, 4 aar<br />

Værge morbroder Christen Hansen, Drejø<br />

Kirsten Rasmusdatter, Krarup, III-93, 18.10.1715<br />

~ 1º<br />

Anne Hansdatter ~ Laurits Ipsen, Volstrup<br />

Maren Hansdatter ~ Hans Jørgensen, Snarup<br />

Gertrud Hansdatter ~ Hans Andersen ?Rødme<br />

Rasmus Andersen, Egense<br />

Karen Andersdatter, tjener paa stedet, værge Jacob Pedersen, Lydingegaarde<br />

Gertrud Pedersdatter, Korshavn, III-94, 02.11.1715<br />

~ 1º Jens Nielsen<br />

Peder Jensen, Korshavn<br />

Anne Jensdatter ~ Niels Jørgensen, Skarø matr. 2<br />

~ 2º Hans Jørgensen<br />

Maren Iversdatter, Ollerup, III-98, 25.11.1715<br />

~ 1º Jesper Hansen (I-185, 23.02.1694)<br />

Hans Jespersen, Ollerup<br />

Christen Jespersen, tjener Rasmus Ditlevsen<br />

Maren Jespersdatter ~ Peder Rasmussen, Ollerup<br />

Anne Jespersdatter ~ Hans Tygesen, Ærø<br />

Johanne Jespersdatter, tjener Axel Juel paa Taasinge<br />

~ 2º Mads Povlsen (IV-413, 06.03.1730<br />

Sara Hansdatter, Kværndrup, III-100b, 02.01.1716<br />

~ Laurs Pedersen (19.10.1735)<br />

Hans Laursen, 22 aar<br />

Mette Laursdatter, 20 aar, formynder Christen Pedersen, Kværndrup


Anne Laursdatter, 17 aar, formynder Christen Pedersen, Kværndrup<br />

Peder Laursen, 14 aar, formynder Niels Hansen, Kværndrup<br />

Niels Laursen, 12 aar, formynder Niels Hansen, Kværndrup<br />

Jacob Laursen, 9 aar<br />

Karen Laursdatter, 6 aar<br />

Knud Laursen, 3 aar<br />

Rasmus Strangesen, Drejø,matr. 5, III-108, 30.03.1716<br />

~ 1º Karen Jensdatter (skifte 16.02.1701<br />

Strange Rasmussen, Drejø<br />

Rasmus Rasmussen, 36 aar tjener paa stedet<br />

Maren Rasmusdatter ~ Søren Nielsen, Drejø<br />

Anne Rasmusdatter, 30 aar<br />

~ 2º Karen Hansdatter, trolovede fæstemand Hans Andersen fæster gaarden ( † 05.10.1731)<br />

Maren Sørensdatter, Drejø, matr. 13, III-117, 30.03.1716<br />

~ 1º Hans Andersen (iflg. "Drejø")<br />

Søren Hansen, bor i Ulbølle<br />

Jørgen Hansen, 28 aar, er paa Drejø<br />

Anders Hansen, 23 aar tjener hjemme<br />

~ 2º Peder Josepsen<br />

Sidzel Rasmusdatter, Drejø, III-117b, 30.03.1716<br />

~ Rasmus Rasmussen<br />

Rasmus Rasmussen, 10 aar<br />

Jens Rasmussen, 7 aar<br />

Johanne Rasmusdatter, 5 aar<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø,matr. 8, III-118b, 30.03.1716<br />

~ 1º Valborg Nielsdatter<br />

Anne Rasmusdatter, enke til huse hos Rasmus Nielsen, her<br />

Maren Rasmusdatter, 29 aar, tjener Peder Josefsen


~ 2º Johanne Mortensdatter, værge Rasmus Nielsen af byen<br />

Morten Rasmussen har fæstet en part af gaarden<br />

Valborg Rasmusdatter, tjener i gaarden<br />

Rasmus Rasmussen, 7 aar<br />

Jens Hansen, Korshavn, III-124, 01.04.1716<br />

Hans arvinger (hans søskende)<br />

Frands Hansen †<br />

Hans Frandsen, 26 aar, tjener Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Anne Frandsdatter ~ Niels Simonsen, Korshavn<br />

Inger Hansdatter ~ Rasmus ?Katze, Avernakø<br />

Hans Hansen †<br />

Boel Hansdatter, 15 aar, tjener Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Anne Marie Hansdatter, 23 aar, tjener Hans Michelsen, Avernakø<br />

Anne Hansdatter † paa Lyø<br />

Karen Pedersdatter ~ Laurits Michelsen, Smed, Lyø<br />

Kirsten Hansdatter, er enke til huse hos Knud Jostesen, Lyø<br />

Mette Hansdatter, 66 aar har tjent sin sal. broder<br />

Anna Pedersdatter, Munkø, III-127, 01.04.1716<br />

~ Hans Larsen<br />

Karen Hansdatter ~ Rasmus Michelsen, Avernakø<br />

Lars Hansen, værende i gaarden, fordrede sin arv efter sin sal. moder iflg.skifte 22.05.1685<br />

Anne Nielsdatter, Kværndrup, III-133, 20.04.1716<br />

~ Morten Hansen, væver<br />

Birte Marie Mortensdatter, 18 aar<br />

Maren Mortensdatter, 6 aar<br />

Anne Mortensdatter, 4 aar<br />

Frands Mortensen, 13 aar<br />

Jørgen Laursen og hst. Maren Jørgensdatter, Krarup, III-134, 25.04.1716


Laurs Jørgensen, 10 aar, værge Mads Jørgensen, Højrup<br />

Rasmus Jørgensen, 5 aar, værge Hans Jørgensen, Brende Lydinge<br />

Jørgen Jørgensen, værge Jørgen Jørgensen, Gærup<br />

Abel Cathrine Olufsdatter, Hemmedrup, Ollerup, III-140, 1716<br />

~ 1º Hans Ibsen<br />

Oluf Hansen, 28 aar, tærsker paa Ravnholt<br />

Christen Hansen, 25 aar, Cyraser i Oberst Løvenhielms Regiment<br />

Anna Hansdatter 22 aar, tjener Anders Ladefoged i ?Herrested, værge Steffen Jensen<br />

Mette Hansdatter, 21 aar, tjener en Præst i Jylland, værge Steffen Jensen i Stenstrup<br />

~ 2º Hans Jørgensen<br />

Margrethe Hansdatter, 19 aar<br />

Anne Marie Hansdatter, 16 aar<br />

Lisbeth Cathrine Hansdatter, 12 aar<br />

Søfren Hansen, 9 aar<br />

Cathrine Hansdatter, 31/2 aar<br />

Maren Nielsdatter, Søfælde, III-141, 03.06.1716<br />

~ Hans Jespersen<br />

Hans Hansen, 14 aar<br />

Mads Nielsen (Paaske) og hst. Kirsten Nielsdatter, Kværndrup, III-142, 20.04.1716<br />

~ 1º Kirsten Henrichsdatter, skifte 2.10.1713<br />

Inge Madsdatter, 20 aar, tjener Niels Berider i Ollerup, værge Farbror Jens Nielsen, Kværndatter<br />

Volborg Madsdatter, 18 aar tjener Jens Hansen, Trunderup, værge Farbror Jens Nielsen, Kværndatter<br />

Boel Madsdatter, 14 aar, tjener Niels Pedersen, Kværndrup, værge Morbror Niels Henrichsen, Kværndrup<br />

Kirsten Nielsdatter var ~ 1 Hans Andersen<br />

Maren Hansdatter, 6 aar, værge halvbroder Enoch Hansen i Trunderup<br />

Hans Hansen, Stenstrup, III-147, 09.06.1716<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge hendes trolovede Claus Madsen<br />

Hans Hansen, 10 aar, værge Peder Hansen Høj, Stenstrup


Morten Hansen, 4 aar, værge Jørgen Pedersen, Hundtofte<br />

Niels Hansen, 1 aar, værge Jørgen Pedersen, Hundtofte<br />

Else Hansdatter, 7 aar, værge Peder Hansen Høj, Stenstrup<br />

Jens Michelsen, Korshavn, III-148, 10.06.1716<br />

~ Maren Rasmusdatter, trolovede fæstemand Rasmus Rasmussen, har fæstet gaarden<br />

Kirsten Jensdatter, 23 aar<br />

Værge Morbror Niels Juel, Korshavn<br />

Maren Jensdatter, Hundstrup, III-151, 20.06.1716<br />

~ Rasmus Hansen (Aamand, IV-107, 13.03.1722)<br />

Jens Rasmussen, 30 aar<br />

Niels Rasmussen, 21 aar<br />

Anna Rasmusdatter, 26 aar, tjener i Teilgaarden til Højrupgaard<br />

Hans Rasmussen, 28 aar, bor i G...stby<br />

Oluf Ibsen, Kværndrup, III-152, 18.07.1716<br />

~ 1º Birgitte Hansdatter<br />

Jep Olsen, Kværndrup<br />

Jens Olsen tjener sn. Otto Madsen i ?..iebjerg<br />

Maren Olsdatter ~ Christopher Ludvig Buk, Trunderup<br />

Karen Olsdatter ~ Niels Jørgensen, Sandager<br />

Birgitte Olsdatter ~ landsoldat Niels Laursen<br />

Margrethe Olsdatter † ~ Hans Terkildsen<br />

Mads Hansen, 16 aar, tjener Laurs Krag, Sandager<br />

Maren Hansdatter, 15 aar tjener Laurs Krag, Sandager<br />

Kirsten Olufsdatter † ~ Mads Christophersen i Bobjerg<br />

Birgitte Madsdatter, 14 aar<br />

Jeppe Madsen, 10 aar<br />

Anne Olufsdatter † ~ Hans Jespersen, som har gaarden i fæste<br />

Karen Hansdatter, 12 aar<br />

Jesper Hansen, 10 aar


Apelone Hansdatter, 9 aar<br />

~ 2º Maren Pedersdatter<br />

Peder Ibsen, Hundstrup, III-154, 25.07.1716<br />

~ Anna Jespersdatter (IV-337, 28.06.1726) ~ 2 Hans Rasmussen Bold, som fæster stedet<br />

Anders Pedersen, 6 maaneder, værge Thomas Christensen, Hundstrup<br />

Anna Hansdatter, <strong>Egeskov</strong>, III-154, 01.08.1716<br />

~ Jens Nielsen<br />

Hans Jensen, 12 uger<br />

Peder Rasmussen Buch, Staagerup, Skovsgaard, III-155, 23.09.1716<br />

~ 1º Gertrud Hansdatter (II-146, 12.11.1707)<br />

Karen Pedersdatter, 16 aar, tjener paa Sjælland<br />

~ 2º Karen Hansdatter, Laugværge Jesper Andersen, Hørupgaard (IV-65, 10.01.1721)<br />

Niels Pedersen, 8 aar<br />

Giertrud Pedersdatter, 5 aar<br />

Birgitte Pedersdatter, 4 aar<br />

Værge Farbroderen Ib Rasmussen, Raarud<br />

Niels Christensen Buch, <strong>Egeskov</strong>, III-156b, 17.10.1716<br />

~ Kirsten Rasmusdatter, værge: trolovede fæstemand Knud Knudsen, som fæster gaarden<br />

Rasmus Nielsen, 4 aar<br />

Apelone Nielsdatter, 2 aar<br />

Niels Nielsen, 1/2 aar<br />

Værge: Farbror Peder Christensen Buch, Stenstrup<br />

Maren Hansdatter, Ollerup, III-158, 28.11.1716<br />

~ 1º Laurs Hansen (II-183, 12.05.1710) ~ 1 Maren Sørensdatter (II-114, 23.12.1705)<br />

Anna Laursdatter, 7 aar, værge Jesper Christensen, Ollerup<br />

~ 2º Hans Nielsen Ladegaard, ~ 2 Mette Rasmusdatter, (V-270, 28.04.1742)<br />

Hans Hansen, 5 aar


Karen Mortensdatter, Korshavn, III-159b, 27.04.1717<br />

~ Niels Nielsen Juel<br />

Arvingerne er hendes søskende<br />

Broderen Hans Mortensen paa Drejø<br />

Broderen Simon Mortensen †<br />

Niels Simonsen bor i Korshavn<br />

Morten Simonsen bor i Vester Skerninge<br />

Anders Simonsen, 26 aar tjener Niels Simonsen<br />

Anna Mortensdatter, tjener paa stedet<br />

Giertrud Mortensdatter ~ Rasmus Pedersen i Øster Skerninge<br />

Søster Kirsten Mortensdatter ~ Hans Mortensen paa Drejø (se 16.04.1725)<br />

Søster Johanne Mortensdatter, er enkekone paa Skarø<br />

hendes søn er Morten Josepsen<br />

Mette Pedersdatter, Kværndrup, III-167b, 13.05.1717<br />

~ Hans Christophersen<br />

Arving er hendes moder Anna Nielsdatter, Laugværge Jens Hansen, Kværndrup<br />

Rasmus Hansen Hviid, Stenstrup, III-168, 05.06.1717<br />

~ Anna Rasmusdatter, Laugværge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Johanne Rasmusdatter, 17 aar<br />

Kirsten Rasmusdatter, 12 aar<br />

Rasmus Rasmussen, 10 aar<br />

Hans Rasmussen, 5 aar<br />

Formyndere Jep Rasmussen i Raarud og Jens Hansen Hviid i Staagerup<br />

Hans Pedersen og hustru Dorthe Nielsdatter, Snarup, III-171b, 19.06.1717<br />

Jep Hansen, soldat i København<br />

Laurits Hansen er i Tange<br />

Anna Hansdatter, 30 aar er paa stedet<br />

hendes børn i 1. ægteskab med Jep Jensen


Niels Ipsen, Lydingegaarde †<br />

Jep Nielsen, 23 aar tjener i Lydingegaarde<br />

Sidsel Nielsdatter, 22 aar tjener i Lydingegaarde<br />

Jens Nielsen, 16 aar tjener Jens Ipsen i Krarup<br />

Hans Nielsen, 15 aar tjener Rasmus Pedersen, Lydingegaarde<br />

Jørgen Nielsen, 14 aar, tjener Jacob Pedersen, ibid<br />

Johanne Nielsdatter, 9 aar hos Jacob Pedersen, Lydingegaarde<br />

Maren Ipsdatter ~ Michel Rasmussen, Snarup<br />

Otto Ipsen er i Snarup<br />

Johanne Ipsdatter † ~ Anders Kostenborg<br />

Karen Andersdatter, 12 aar<br />

Dorthe Andersdatter, 9 aar<br />

Rasmus Andersen, 5 aar<br />

Anna Andersdatter, 21/2 aar<br />

Margaretha Rasmusdatter, Lunde, III-173, 12.07.1717<br />

~ Bernt Giertsen i Lunde Kirkelade<br />

Gert Berntsen bor i Kirkeby Kirkelade<br />

Christian Berntsen bor i Egebjerg<br />

Lucia Berntsdatter ~ Niels Engelsen, Lunde<br />

Rasmus Berntsen, bor i Svendborg<br />

Henrich Berntsen †<br />

Niels Henrichsen, 7 aar, er hos moderen i Egebjerg<br />

~ 2º Peder Pedersen<br />

Laurs Rasmussen, ungkarl i Hundstrup, III-173, 25.11.1717<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Anders Rasmussen, Hundstrup<br />

Bertil Rasmussen, Nørre AAby<br />

Anna Rasmusdatter ~ i Solevad, sønnen Anders Rasmussen har moderens gaard i fæste<br />

Karen Rasmusdatter i Brylle<br />

Kirsten Rasmusdatter i Solevad


Sidsel Rasmusdatter i Lomby<br />

Han havde gjort tjeneste i kongens flaade.<br />

Marie Sørensdatter, Hundstrup, III-174, 14.01.1718<br />

~ 1º Hans Hansen bødker (10.05.1699)<br />

~ 2º Rasmus Hansen<br />

Hans Rasmussen, 15 aar<br />

Peder Rasmussen, 10 aar<br />

Ole Rasmussen, 9 aar<br />

Iver Rasmussen, 3 aar<br />

Mette Cathrine Rasmusdatter, 12 aar<br />

Anna Rasmusdatter, 8 aar<br />

Sidsel Rasmusdatter, 7 aar<br />

Karen Rasmusdatter, 5 aar<br />

Værge deres morbroder Peder Sørensen i Lindvad Mølle<br />

Jesper Hansen, Hundstrup, III-176, 07.03.1718<br />

~ Elisabeth Carstensdatter, Laugværge Rasmus Hansen, Hundstrup<br />

Karen Jespersdatter, 20 aar<br />

Carsten Jespersen, 14 aar<br />

Hans Jespersen, 8 aar<br />

Magdalene Jespersdatter, 4 aar<br />

Anna Jespersdatter, 23 aar<br />

Maren Jespersdatter, 17 aar<br />

Værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Mette Madsdatter hos Peder Jensen i Bebbe, III-178b, 29.04.1718<br />

~ Hans Nielsen<br />

Jørgen Hansen, 16 aar<br />

Birgitte Kirstine Hansdatter, 14 aar<br />

Værge Morbror Jørgen Madsen, Nelleborg


Jacob Laursen og Gyde Nielsdatter, Drejø, III-179, 11.05.1718<br />

Ellen Jacobsdatter (Flintholm I-42, 13.08.1735) ~ Niels Hansen, som har fæstet huset (IV-93, 09.12.1721)<br />

Niels Jacobsen, 20 aar<br />

Jacob Laursen<br />

~ 1 Ellen Ibsdatter<br />

Karen Jacobsdatter ~ Hans Jørgensen, Korshavn<br />

Niels Strangesen, Drejø,matr. 4 III-180, 11.05.1718<br />

~ Anna Jensdatter, værge Hans Jensen, Drejø (14.02.1730)<br />

Strange Nielsen, her i byen (10.08.1731)<br />

Hans Nielsen har fæstet gaarden<br />

Jens Nielsen, 20 aar<br />

Anna Nielsdatter, 28 aar tjener paa Ærø<br />

Maren Nielsdatter<br />

Anna Dorthea Jacobsdatter, Kværndrup, III-184, 20.05.1718<br />

~ Hans Jørgensen<br />

Ellen Hansdatter, 31/2 aar<br />

Anna Rasmusdatter, Mynderup, III-188, 03.06.1718<br />

~ Rasmus Madsen<br />

Matz Rasmussen, ungefahr 1/2 aar<br />

Værge barnets morbroder (=morfaders broder) Peder Hansen, Hundstrup<br />

Hendes fader er Rasmus Rasmussen, den tidligere fæster, som har ophold paa gaarden<br />

Karen Andersdatter, Bebbe, Søfælde, III-190, 29.06.1718<br />

~ 1º Peder .....<br />

Laurs Pedersen i Fiskerup<br />

Jacob Pedersen i Lydingegaarde<br />

Rasmus Pedersen i Bebbe<br />

Anders Pedersen † i Egneborg


Rasmus Andersen, 18 aar<br />

Anna Pedersdatter † ~ Laurs Rasmussen, Nybo<br />

Rasmus Laursen, Haagerup<br />

Sophia Laursdatter ~ Jep Andersen, Bierregaard i Salling<br />

Anna Laursdatter ~ Jørgen Pedersen i Nybo<br />

Maria Laursdatter, 19 aar hos Faderen i Nybo<br />

~ 2º Peder Jensen<br />

Rasmus Hansen, bødker, Krarup, III-191, 19.07.1718<br />

~ Karen Rasmusdatter, værge trolovede fæstemand Mads Sørensen<br />

Hans Rasmussen, 27 aar landsoldat<br />

Rasmus Rasmussen, 14 aar, tjener Hans Pedersen, Krarup<br />

Peder Rasmussen, 12 aar<br />

Inger Rasmusdatter ~ Peder Nielsen Lilleborg i Krarup<br />

Karen Rasmusdatter ~ Peder Michelsen, Krarup<br />

Maren Rasmusdatter, tjener Anders Rasmussen, Krarup<br />

Laurs Nielsen, Munkø, III-193b, 26.10.1718<br />

~ 1º Anne Pedersdatter<br />

Svend Laursen, 50 aar hos moderen<br />

Maren Laursdatter ~ Peder Hansen, Avernakø<br />

Niels Laursen paa Bjørnø<br />

~ 2º Maren Hansdatter, værge Christen Bertelsen, Munkø<br />

Hans Laursen fæster gaarden (Flintholm I-115, 09.08.1738)<br />

Anne Laursdatter ~ Niels Juel, Korshavn<br />

Rasmus Laursen, 20 aar tjener moderen<br />

Hans Rasmussen, Drejø, matr. 3, III-194, 12.01.1719, fra Hjortø<br />

~ Maren Jørgensdatter<br />

Hans søskende:<br />

Peder Rasmussen, Turø<br />

Niels Rasmussen, Hjortø


Jep Rasmussen, Birkholm<br />

Johanne Rasmusdatter † ~ Jens Hansen, Drejø<br />

Maren Jensdatter ~ Anders Rasmussen, Drejø<br />

Anne Jensdatter ~ Rasmus Jørgensen, Korshavn<br />

Johanne Jensdatter paa Korshavn<br />

Sidsel Rasmusdatter † ~ Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Rasmus Rasmussen, 12 aar<br />

Jens Rasmussen, 10 aar<br />

Johanne Rasmusdatter, 7 aar<br />

Hans formands børn (Christopher Nielsen), (II-90b, 08.04.1705)<br />

Jørgen Christophersen<br />

Niels Christophersen<br />

Susanne Christophersdatter<br />

Maren Christophersdatter<br />

Apelone Christophersdatter<br />

Johanne Margrethe Christophersdatter<br />

Anne Maria Christophersdatter<br />

Karen Hansdatter, Krarup, III-205, 01.02.1719<br />

~ Peder Henrichsen<br />

Arvinger er hendes broder sl. Jens Hansen, Trunderup<br />

Hans Jensen, 25 aar, tjener Anders Hansen Trunderup<br />

Pernille Jensdatter, 22 aar, tjener Knud Nielsen, Trunderup<br />

Dorthea Jensdatter, 18 aar, tjener Anders Hansen, Trunderup<br />

Værge Hans Rasmussen, Gultvedholme<br />

Hans Andersen, Drejø, III-206, 22.03.1719<br />

~ Anne Gregersdatter, Laugværge Morten Josefsen, Drejø<br />

Anders Hansen, fæster huset<br />

Gregers Hansen, 24 aar, tjener Avernakø


Rasmus Andersen, Drejø, matr. 16, III-208, 22.03.1719<br />

~ 08.02.1674 Anne Strangesdatter, værge Morten Josefsen, Drejø, ~ 1º Claus Rasmussen<br />

Claus Rasmussen<br />

Anders Rasmussen her i gaarden<br />

Anne Rasmusdatter, tjener moderen<br />

Hans Jensen, Drejø, III-213b, 23.03.1719<br />

~ 09.02.1673 Johanne Hansdatter<br />

Mette Hansdatter ~ Christen Hansen, Ærøskøbing<br />

Maren Hansdatter ~ Hans Hansen, Ærøskøbing<br />

Anne Hansdatter ~ Henrich i ?<br />

Johanne Hansdatter ~ Oluf Laursen, Drejø<br />

Karen Hansdatter tjener i gaarden<br />

Volborg Hansdatter ~ Niels Lauritsen, Drejø<br />

Ellen Hansdatter tjener Avernakø<br />

Hans Hansen har gaarden i fæste<br />

Jens Hansen tjener Strange Nielsen, Drejø<br />

EGESKOV GODSARKIV<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

IV<br />

1719-1732<br />

Rasmus Andersen, Avernakø, IV-2, 13.05.1719<br />

~ Anne Christensdatter, trolovede fæstemand Michel Andersen<br />

Anders Rasmussen, 11/2 aar<br />

Rasmus Rasmussen, 5 uger<br />

Mandens Morbror Jørgen Hansen Juul, Avernakø<br />

Anders Nielsen har før haft gaarden i fæste


Kirsten Rasmusdatter, Drejø,matr. 14, IV-4, 16.06.1719<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Anne Rasmusdatter ~ Hans Hansen, Drejø<br />

Laurs Rasmussen fæster gaarden<br />

Karen Rasmusdatter ~ Henrich Jacobsen, Birkholm<br />

Johanne Rasmusdatter her paa stedet<br />

Maren Rasmusdatter tjener paa Langeland<br />

Kirsten Rasmusdatter tjener paa Drejø<br />

Rasmus Ditlevsen, Ollerup, IV-11, 23.06.1719<br />

~ Maren Simonsdatter, værge sønnen Simon Ditlevsen, faar aftægt hos sønnen Ditlev<br />

Ditlev Rasmussen, har gaarden i fæste<br />

Simon Rasmussen, bor i Odense<br />

Christen Rasmussen, 20 aar<br />

Anne Rasmusdatter ~ Laurs Clausen, Rødskebølle<br />

Mette Rasmusdatter ~ Hans Nielsen, Ollerup<br />

Erich Hansen Drejø, matr. 7, IV-13, 16.07.1719, Hierrich<br />

~ Malene Mortensdatter: bror Hans Mortensen, Drejø<br />

Maren Erichsdatter ~ Anders Christensen, Skarø<br />

Hans Erichsen fæster gaarden<br />

Peder Jensen, Krarup, IV-22, 08.08.1719<br />

Anne Pedersdatter ~ Rasmus Jensen, som fæster gaarden<br />

Maren Pedersdatter, 16 aar<br />

Anders Pedersen, 12 aar<br />

Værge Rasmus Jensen og Morbror Casper Madsen i Nossebjerg<br />

Knud Pedersen, Hørup Mølle, IV-23, 02.10.1719<br />

~1 Apelone Nielsdatter<br />

Johanne Knudsdatter, værge Jens Christensen, Smed i Vormark


Margrethe Knudsdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

~2 Karen Hansdatter, værge fæstemand Peder Rasmussen, som har fæstet møllen<br />

Jacob Knudsen, 12 aar<br />

Peder Knudsen, 9 aar<br />

Christen Knudsen, 5 aar<br />

Tilsynsværge Rasmus Hansen, Østerskerninge Balle<br />

Anne Sophie Nielsdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-24, 03.10.1719<br />

~ Christen Buch<br />

Christen Christensen<br />

Anne Sophie Christensdatter<br />

Morfar Niels Rasmussen, Haagerup<br />

Henvisning til skifte 12.06.1711: hans 1. kone Anne Sophie Didrichsdatter<br />

Johanne Hansdatter Drejø, IV-35, 30.11.1719<br />

~ 1 Laurs ...<br />

Peder Laursen, 9 aar<br />

~ 2 Oluf Laurssen<br />

Karen Olufsdatter, 6 aar<br />

Lars Olufsen, 3 aar<br />

Hans Marcussen, Vester Skerninge, IV-35, 13.10.1719<br />

~ (Karen Hansdatter), værge og fæstemand Hans Madsen (IV-277, 07.04.1725)<br />

Margrethe Hansdatter, 7 aar<br />

Karen Hansdatter, 5 aar<br />

Maren Hansdatter, 3 aar<br />

Marqvar Hansen, 3/4 aar<br />

Værge deres Farbroder Oluf Marcussen, Vester Skerninge<br />

Morten Hansen, Ollerup, IV-36, 15.03.1719<br />

~ ...., Laugværge hendes Søsters mand Anders Rasmussen, Staagerup Kirsten Hansdatter21.04.1734)<br />

Arvinger er den afdødes Farbroders børn:


Morten Rasmussen, Stenstrup<br />

Hans Rasmussen, tjener paa Sjælland<br />

Maren Rasmusdatter ~ Hans Nielsen, Stenstrup<br />

Anders Rasmussen, boede i Sørup<br />

Rasmus Andersen<br />

Niels Andersen<br />

Sidsel Andersdatter<br />

Maren Andersdatter<br />

og hans mosters børn:<br />

Morten Hansen hos Hans Andersen Nørregaard i Vester Skerninge<br />

Værge Jacob Cortsen fra Hundstrup, som blev beskikket af øvrigheden<br />

Jacob Rasmussen, Staagerup, IV-39, 21.03.1720<br />

~1... Anna Christensdatter, 03.05.1708<br />

Maren Jacobsdatter ~ Henrich Hansen, Øster Skerninge<br />

Anne Sophie Jacobsdatter ~ Jens Povlsen, Øster Skerninge<br />

Christen Jacobsen bor i Ollerup<br />

Malene Jacobsdatter ~ Jørgen Rasmussen, Øster Skerninge<br />

~2 Karen Hansdatter<br />

Margrethe Jacobsdatter, 11 aar<br />

I skiftet indgaar Smederedskaber, bl.a. en ambolt.<br />

Hans Pedersen, Krarup, IV-41b, 10.04.1720<br />

~ ? ikke nævnt , værge Jens Nielsen i ?Hørning<br />

Hans søskende<br />

Inger Pedersdatter ~ Mads Gammelgaard, Krarup<br />

Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen, Brændekilde<br />

Hans Jørgensen, Brændekilde<br />

Karen Pedersdatter ~ Morten Jespersen, Krarup<br />

Johanne Nielsdatter, Trunderup, IV-52, 07.05.1720<br />

~ Hans Michelsen


Michel Hansen, 11 aar<br />

Knud Michelsen, 6 aar<br />

Marie Michelsdatter, 3 aar<br />

Morbror Knud Nielsen, Trunderup<br />

Hans Jespersen, Søfælde, IV-53b, 11.05.1720<br />

~1 Maren Nielsdatter, skifte 03.06.1716<br />

Hans Hansen, 18 aar<br />

~2 Maren Mortensdatter, trolovede fæstemand Hans Hansen<br />

Maren Hansdatter, 5 aar<br />

Hans Hansen, 14 dage<br />

Farbror Morten Jespersen, Krarup<br />

Maren Jespersdatter., Ollerup, IV-55, 18.05.1720<br />

~ Peder Rasmussen (~2 Malene Mortensdatter., IV-77, 21.02.1721)<br />

Maren Pedersdatter, 4 aar<br />

Niels Mortensen, Kirkeby og hustru Anne Ipsdatter, IV-56, 23.05.1720<br />

Hans arvinger er<br />

helbroder (Niels) Mortensen, har stedet i fæste, (han er senere nævnt som Hans)<br />

helSøster Mette Mortensdatter ~ Povl Laursen, Egense<br />

halvSøster Maren Nielsdatter ~ Hans Christensen, Rødskebølle<br />

Hendes arvinger er<br />

moderen Mette Jørgensdatter ~ Marcus Jacobsen i Hundtofte<br />

helBroderen Rasmus Ipsen, tjener stedFaderen i Hundtofte<br />

halvbroder Jep Marcussen i <strong>Egeskov</strong><br />

halvbroder Jacob Marcussen, tjener Faderen<br />

halvSøster Maren Marcusdatter, tjener Faderen<br />

Peder Hansen Høj, Stenstrup, IV-60, 13.06.1720<br />

~ Mette Rasmusdatter, værge og fæstemand Michel Frandsen<br />

Hans arving er


moderen Bodil Pedersdatter ~ Knud Hansen i Hundtofte<br />

Jens Rasmussen Ravn, Øster Skerninge, IV-60, 1.06.1720<br />

~ Anne Laursdatter, værge trolovede fæstemand Hans Pedersen IV290, 23.05.1725)<br />

Elisabeth Jensdatter ~ Anders Rasmussen, Øster Skerninge<br />

Rasmus Jensen, 13 aar<br />

Karen Jensdatter ., 8 aar<br />

Værger: farbrødrene Laurs og Jørgen Rasmussen, begge Øster Skerninge<br />

Anna Hansdatter, Staagerup, IV-61, 13.07.1720<br />

~1 Anders Pedersen<br />

Hans Andersen, Ollerup<br />

Peder Andersen, har gaarden i fæste<br />

~2 Hans Nielsen<br />

Mads Andersen, Vester Skerninge, IV-63, 19.12.1720<br />

~1 Bodil Rasmusdatter<br />

Maren Madsdatter ~ Morten Mortensen<br />

Maren Mortensdatter, 17 aar<br />

Anders Madsen<br />

Rasmus Madsen<br />

Jens Madsen<br />

~2 Maren Olufsdatter, værge sønnen Lars Madsen, fæster gaarden og giver moderen aftægt<br />

Bodil Madsdatter ~ Povl Nielsen, Vester Skerninge<br />

Hans Madsen bor i Vester Skerninge<br />

Lars Madsen har gaarden i fæste<br />

Rasmus Madsen, 20 aar, tjener Broderen<br />

Jens Madsen, 16 aar, tjener Broderen<br />

Marqvar Madsen, 10 aar, tjener i stervboen<br />

Johanne Ibsdatter, Kostenborg, IV-64b, 23.12.1720 (se Hans Pedersen skifte 19.06.1717)<br />

~ Anders Rasmussen


Karen Andersdatter, 14 aar<br />

Dorthe Andersdatter, 12 aar<br />

Rasmus Andersen, 8 aar<br />

Anne Andersdatter, 51/2 aar<br />

Morbroder Laurits Hansen, Tange<br />

Karen Hansdatter, Skovsgaarde, IV-65, 10.01.1721<br />

~ 1 Peder Rasmussen Buch, III-155, 23.09.1716<br />

Niels Pedersen, 12 aar<br />

Giertrud Pedersdatter, 10 aar<br />

Birthe Pedersdatter, 8 aar<br />

Værger: morbrødrene Jens Hansen Hvid og Anders Hansen Hvid, af Staagerup<br />

~ 2 Morten Nielsen<br />

Anne Mortensdatter, 11/2 aar<br />

Karen Madsdatter., Hundstrup, (892) IV-67, 17.01.1721<br />

~ 1 Jørgen Hansen Kirkemand (891), (I-162, 28.12.1699)<br />

Anne Jørgensdatter ~ Peder Rasmussen, Eskebjerg<br />

Rasmus Jørgensen , Hundstrup<br />

Hans Jørgensen , i Snarup<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Mads Smed i Øster Skerninge<br />

Karen Jørgensdatter ~ Rasmus Ipsen, Hundstrup<br />

~ 2 Rasmus Mortensen<br />

Mette Hansdatter, Hundstrup, IV-67, 17.01.1721<br />

~ Hans Hansen, faar aftægt, og maa bruge den jord, hans formand Jep Jørgensen har nydt<br />

Maren Hansdatter ~ Anders Rasmussen, Hundstrup<br />

Johanne Hansdatter, 24 aar trol. Rasmus Nielsen, som har gaarden i fæste<br />

Karen Hansdatter, 22 aar<br />

Hans Hansen, 10 aar<br />

Sidsel Pedersdatter, Trunderup, IV-..., 08.02.1721


~ 1 Jens Hansen (II-67, 05.05.1704)<br />

Hans Jensen, bor i Trunderup og er myndig<br />

Pernille Jensdatter, tj. Totterupholm paa Sjælland, værge Rasmus Rasmussen, Gultved<br />

Dorthe Jensdatter, tjener stedFaderen, værge Hans Jensen, <strong>Egeskov</strong><br />

~ 2 Anders Hansen<br />

Hans Andersen (*ca. 1710), Faderen er værge<br />

Margrethe Andersdatter Faderen er værge<br />

Rasmus Jensen ønskede sin sal. broder Henrik Jensens (?Pedersen) arv udbetalt.<br />

Hans Laursen, Avernakø, IV-70b, 12.02.1721<br />

Peder Hansen<br />

Inger Hansdatter ~ Hans Hansen, Avernakø<br />

Dorte Hansdatter, Avernakø, IV-71, 12.02.1721<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Niels Mortensen, som har fæstet gaarden<br />

Rasmus Jørgensen, 27 aar, i gaarden<br />

Jep Rasmussen, Egneborg, IV-75b, 19.02.1721<br />

~ Karen Pedersdatter, værge Jep Rasmussen, Raarud<br />

Rasmus Ipsen, 1/2 aar<br />

Værge Lars Rasmussen, Egneborg<br />

Malene Mortensdatter, Ollerup, IV-77. 21.02.1721<br />

~ Peder Rasmussen (~1 Maren Jespersdatter, IV-55, 18.05.1720)<br />

Arvingerne er hendes søskende:<br />

Ursula Mortensdatter ~ Anders Laursen, Vormark<br />

Elisabeth Mortensdatter ~ Hans Christophersen, Mynderup<br />

Anders Mortensen, curasier ved National Dragonregimentet i Segeberg<br />

Jacob Mortensen, curasier ved major Coplous regiment i vinterkvarter paa Sjælland<br />

Mads Rasmussen, Snarup, IV-78b, 20.03.1721


~ Anne Hansdatter, værge Niels Mortensen, fæster gaarden<br />

Dorte Madsdatter, 21/2 aar<br />

Hans Madsen, 11/2 aar<br />

Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter, Drejø, IV-83b, 30.04.1721<br />

Anders Rasmussen har fæstet gaarden<br />

Rasmus Rasmussen er paa Drejø<br />

Birgitte Clemensdatter., Ellehuset, IV-84, 18.06.1721<br />

~ Jens Rasmussen Høy<br />

Rasmus Jensen, 9 aar<br />

Ernst Lodvig Jensen, 4 aar<br />

Maren Jensdatter, 2 aar<br />

Peder Hansen, Hundstrup, IV-85, 08.08.1721<br />

~ Else Knudsdatter, (IV-174, 22.03.1723), værge fæstemand og ny fæster Niels Mortensen<br />

Anne Pedersdatter , 14 aar<br />

Hans Pedersen (859), 8 aar<br />

Værge Farbroderen Morten Hansen, Hundstrup<br />

Maren Hansdatter, Trunderup, IV-92b, 11.11.1721<br />

~ Hans Jensen<br />

Jens Hansen, 3 aar<br />

Niels Hansen, Drejø, IV-93, 09.12.1721<br />

~ Ellen Jacobsdatter, værge Peder Mortensen (Flintholm I-142, 123.08.1735)<br />

Jacob Nielsen, 3 aar<br />

Peder Nielsen, 1 aar<br />

Tilsynsværge Hans Hansen<br />

Morten Nielsen, Drejø, matr. 9, IV-97b, 10.12.1721, fra Skerningeballe<br />

~ Anne Rasmusdatter, værge Claus Rasmussen, ~1 Rasmus Ipsen, 27.07.1705) ~3 Anders Hansen<br />

hans Søster


Maren Nielsdatter, 14aar, værge Hans Mortensen<br />

Anne Jensdatter, Avernakø, IV-99, 10.12.1721<br />

~ 1 Anders Christensen, I-164, 23.07.1695)<br />

Inger Andersdatter ~ Anders Knudsen, Vester Aaby<br />

Kirsten Andersdatter ~ Peder Laursen, Avernakø<br />

~ 2 Claus Rasmussen<br />

Anne Madsdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-102b, 24.12.1721<br />

~ Anders Laursen<br />

Karen Andersdatter, 5 aar<br />

Rasmus Michelsen, Avernakø, IV-103b, 19.01.1722<br />

~ 1 Anne Hansdatter<br />

Maren Rasmusdatter ~ unge Niels Juul, Korshavn<br />

Anne Nielsdatter, 13aar<br />

~ 2 Karen Hansdatter<br />

Michel Rasmussen, 4 aar<br />

Anne Rasmusdatter, 7 aar<br />

Peder Ibsen, Drejø,matr. 25, IV-106, 31.12.1721, 72 aar, 02.12.1721<br />

~ Volborg Jensdatter, værge Strange Rasmussen<br />

Jep Pedersen har gaarden i fæste<br />

Ellen Pedersdatter, 28 aar<br />

Niels Pedersen, 26 aar<br />

Maren Pedersdatter, 22 aar<br />

Karen Pedersdatter, 18 aar<br />

Hans Pedersen, 11 aar<br />

Rasmus Hansen Aamand, Hundstrup, IV-107, 13.03.1722<br />

~1 Maren Jensdatter<br />

Jens Rasmussen bor i Ellehuset<br />

Hans Rasmussen bor i Grøftebjerg


Niels Rasmussen bor i Hundstrup<br />

Anne Rasmusdatter tjener paa Wedelsborg<br />

~2 Anne Jespersdatter, værge trolovede fæstemand Jens Christophersen<br />

Jesper Rasmussen, 5 aar<br />

Christen Laursen, Avernakø, IV-110, 23.11.1722<br />

~ Maren Svendsdatter, trolovede fæstemand: Hans Rasmussen har fæstet gaarden<br />

Svend Christensen, 22 aar<br />

Lars Christensen, 19 aar<br />

Anne Christensdatter, 17 aar<br />

Rasmus Christensen, 14 aar<br />

Jens Christensen., 11 aar<br />

Værge Peder Hansen, Avernakø<br />

Hans Jensen Koch, Drejø,matr. 18, IV-112, 22.03.1722<br />

~ Karen Christophersdatter: Laugværge Rasmus Nielsen, Drejø, ~2 Jeppe Rasmussen<br />

Jens Hansen, 16 aar, værge Strange Rasmussen, Drejø<br />

Christopher Hansen, 14 aar, værge Strange Nielsen, Drejø<br />

Maren Hansdatter, 10 aar, værge Strange Nielsen, Drejø<br />

Niels Hansen, 7 aar, værge Jens Nielsen, Drejø, fæster efter stedfar 1741<br />

Peder Hansen, 4 aar, værge Jens Nielsen, Drejø, fæster efter stedfar 1741<br />

Margrethe Rasmusdatter, Stenstrup, IV-124, 01.04.1721<br />

~ Peder Christensen Basse<br />

Rasmus Pedersen, gift, tjener Michel Frandsen<br />

Apelone Pedersdatter, 28 aar, tjener hos Faderen<br />

?Giertrud Pedersdatter, 20 aar, tjener Oluf Jensen, ibid<br />

Christen Pedersen, 23 aar, tjener Knud Høy i Hundtofte<br />

Peder Pedersen, 14 aar hos Faderen<br />

Maren Pedersdatter, 12 aar hos Faderen<br />

Dorthe Henrichsdatter, Trunderup, IV-128, 28.03.1722


~ Hans Frandsen<br />

Frands Hansen, 11 aar<br />

Hans Hansen, 9 aar<br />

Karen Hansdatter, 19 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 14 aar<br />

Dorthe Hansdatter, 13 aar<br />

Mette Hansdatter, 5 aar<br />

Morbror Niels Hansen, Trunderup<br />

Birgitte Pedersdatter, Kværndrup, IV-128, 17.04.1722<br />

~ 1 Jacob Frandsen<br />

Bodil Jacobsdatter ~ bogbinder Laurits Pedersen, Langelands Købing<br />

Peder Jacobsen<br />

Johan Christopher Pedersen, 7 aar<br />

Erica Kirstine Pedersdatter, 5 aar<br />

De er hos moderen i Kværndrup Dorthe Amblingsdatter, Laugværge Laurits Pedersen<br />

~ 2 Hans Hansen<br />

Hans Hansen havde ejendomsrettighed i en del af huset, som var adskilt fra sl. Peder Jacobsens, hvorefter hans part bestod af 7 fag samt<br />

haugerum, som han aarlig svarer 24 sh. for til Niels Ibsen og Lars Pedersen<br />

Morten Hansen, Hundstrup, IV-133, 28.05.1722<br />

~ Kirsten Henriksdatter, værge trolovede fæstemand Lars Andersen, som fæster gaarden<br />

Hans Mortensen, 91/2 aar<br />

Hans Mortensen, 8 aar<br />

Anne Mortensdatter, 4 aar<br />

Mette Mortensdatter, 1 aar<br />

Værge Farbroderen Hendrich Hansen i Gundestrup<br />

Kirsten Olufsdatter, Hundstrup, IV-135, 28.05.1722<br />

~ 1 Axel Jørgensen<br />

Ole Axelsen, gift, tjener Rasmus Ipsen i Hundstrup<br />

Kirsten Axelsdatter ~ Hans Jensen i Øster Skerninge


Ingeborg Axelsdatter ~ Niels Michelsen, Øster Skerninge<br />

Hans Axelsen, gift og bor i Skerning Balle<br />

Gertrud Axelsdatter ~ Marchor Nielsen, Hundstrup<br />

~ 2 Hendrich Hansen<br />

Kirsten Hendrichsdatter<br />

~ 1 Morten Hansen, trolovede fæstemand Lars Andersen, er fæster af gaarden<br />

Maren Pedersdatter, Hundstrup, IV-144, 13.03.1722<br />

~ 1 Hans Pedersen Smed (II-118, 13.01.1706<br />

Maren Hansdatter ~ Muurmester Hans Jørgensen, Odense<br />

Edel Hansdatter, 23 aar tjener<br />

Jørgen Hansen gift i Odense<br />

Hans Hansen er hos Faderen<br />

Bodil Hansdatterer hos Faderen<br />

Maren Hansdatter er hos Faderen<br />

Anne Hansdatter er hos Peder Smed i Aastrup<br />

Kirten Hansdatter ~ Jens Nielsen i Staagerup<br />

Anne Malene Hansdatter ~ Skipper Peder Eriksen i København<br />

Gertrud Hansdatter, tjener Søsteren i København<br />

~ 2 Hans Hansen Smed (IV-517, 18.04.1732)<br />

Malene Henrichsdatter, Drejø, IV-150b, 23.06.1722<br />

~ Jens Nielsen<br />

hendes søskende:<br />

Jørgen Henrichsen, degn i Lindelse paa Langeland<br />

Maren Jørgensdatter ~ Povl Pedersen, Vindeby, Langeland<br />

2 døtre<br />

Karen Jørgensdatter ~ Hans Hansen, Egmose<br />

3 døtre<br />

Dines Jørgensen<br />

Mads Henrichsen i Vindeby: børn<br />

Maren Henrichsdatter ~ Hans Pedersen Leby, Ærøskøbing: børn


Karen Henrichsdatter ~ Hans Carlsen, degn paa Drejø<br />

Jørgen Nielsen, Hundtofte, IV-153, 04.07.172<br />

~ 1 Mette Nielsdatter, (III-31, 19.08.1712)<br />

Anna Jørgensdatter, 21 aar<br />

~ 2 Karen Christensdatter, værge og trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen<br />

Niels Jørgensen, 8 aar<br />

Christen Jørgensen, 4 aar<br />

Peder Jørgensen, 3 aar<br />

Johanne Jørgensdatter, 14 dage gammel<br />

Værge for alle børnene Peder Christensen i Hundtofte<br />

Maren Rasmusdatter, Stenstrup, IV-157, 04.07.1722<br />

~ Hans Nielsen<br />

Kirsten Hansdatter, 22 aar tjener Hans Sadelmager i Svendborg<br />

Dorthe Hansdatter., 17 aar, tjener paa Damsbo<br />

Niels Hansen, 10 aar tjener Peder Christensen, Bierregaard paa Taasinge<br />

Maria Hansdatter, 6 aar hos Faderen<br />

Anders Pedersen, Kværndrup, IV-158b, 20.07.1722<br />

~ 1 Elsebeth Laursdatter (II-198, 26.09.1711)<br />

Peder Andersen, 27 aar<br />

Maren Andersdatter ~ Hans Andersen, Ollerup<br />

Karen Andersdatter, 31 aar, værge Niels Jensen i Kværndrup<br />

Magdalene Andersdatter, 29 aar, værge Niels Jensen i Kværndru<br />

~ 2 Kirsten Hansdatter, værge for hende og hendes børn Broderen Peder Hansen, Trunderup<br />

Dorthe Andersdatter, 7 aar<br />

Elsebeth Andersdatter, 3 aar<br />

Peder Jacobsen Rosendal, Kværndrup, IV-160, 27.02.1722<br />

~ Dorthe Adamsdatter Ambling, Laugværge: Hans Hansen, Kværndrup<br />

Johan Christopher Pedersen, 7 aar


Erike Christine Pedersdatter, 5 aar'<br />

Peder Jacob Pedersen, 6 uger<br />

værge for enke og børn: Bonde Bondesen, <strong>Egeskov</strong><br />

Mette Hansdatter, Staagerup, IV-165, 10.08.1722<br />

~ Peder Andersen<br />

Arving er hendes fader Hans Ibsen, som er hos Rasmus Madsen i Mynderup<br />

Maren Rasmusdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-166b. 27.01.1723<br />

~ Jens Nielsen<br />

Hendes fader: Rasmus Pedersen i <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Pedersdatter, Søfælde Bebbe, IV-167, 06.02.1723<br />

~ Rasmus Pedersen<br />

Peder Rasmussen, 5 aar<br />

Anders Rasmussen, 21/2 aar<br />

Tilsynsværge Jacob Pedersen, Lydingegaarde og Casper Madsen, Nossebjerg<br />

Inger Andersdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-169, 08.03.1723<br />

~ Niels Sørensen<br />

Christiane Nielsdatter, 51/2 aar<br />

Else Knudsdatter, Hundstrup, IV-174, 22.03.1723<br />

~ 1 Peder Hansen, 08.08.1721)<br />

Hans Pedersen, 10 aar<br />

Anne Pedersdatter, 16 aar<br />

Formynder Rasmus Nielsen i Hundstrup<br />

~ 2 Niels Mortensen (V-287, 29.08.1742, (~ 2 Karen Pedersdatter)<br />

Maren Rasmusdatter, Drejø, IV-180b, 23.03.1723<br />

~ Søren Nielsen<br />

Karen Sørensdatter, 12 aar


Morbror Strange Rasmussen og Rasmus Rasmussen<br />

Jørgen Pedersen Staarup, forvalter paa Løjtved, IV-182, 27.03.1723<br />

~ Anne Kierstine Hammer, værge hendes fader forvalter Lars Nielsen, <strong>Egeskov</strong>gaard<br />

Peder Jørgensen<br />

Margrethe Hansdatter, Ollerup, IV-205, 10.04.1723<br />

~ Henrich Madsen Foged, 14.10.1740<br />

Hans Henrichsen, 18 aar<br />

Jens Henrichsen, 14 aar<br />

Anders Henrichsen, 15 aar<br />

Mads Henrichsen, 6 aar<br />

Mette Henrichsdatter, 13 aar<br />

Anne Henrichsdatter, 11 aar<br />

Kirsten Henrichsdatter, 9 aar<br />

Tilsynsværge Hans Andersen Uglebjerg i Ollerup<br />

Karen Michelsdatter, Kværndrup, IV-207b, 19.06.1723<br />

~ 1 Rasmus Knudsen (III-45, 02.05.1713)<br />

Johannes Rasmussen, 11 aar, værge Michel Frandsen, Stenstrup<br />

Rasmus Rasmussen, 10 aar<br />

~2 Niels Marcussen<br />

Michel Nielsen, 3 aar<br />

Inger Michelsdatter, 5 aar<br />

Morfar Frands Madsen, <strong>Egeskov</strong>, Morbror Michel Frandsen, Stenstrup<br />

Margrethe Olufsdatter, Trunderup, IV-209, 19.06.1723<br />

~ Niels Ibsen (13.05.1733)<br />

Jep Nielsen, 15 aar<br />

Knud Nielsen, 11 aar<br />

Hans Nielsen, 8 aar<br />

Anne Nielsdatter, 13 aar<br />

Kirsten Nielsdatter, 5 aar


Farbror Lars Ibsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Strangesdatter, Drejø,matr. 16, IV-210b, 23.06.1723<br />

~ 1 Claus Rasmussen<br />

Maren Clausdatter ~ Morten Josefsen, Drejø<br />

Karen Clausdatter, 52 aar hos Hans Mortensen, Drejø<br />

~ 2 Rasmus Andersen, III-208, 22.03.1719<br />

Claus Rasmussen<br />

Anders Rasmussen, Drejø<br />

Anne Rasmusdatter ~ Povl Hansen, Falsled<br />

Karen Jensdatter, Drejø, IV-213b, 23.06.1723<br />

~ Hans Mortensen<br />

Kirsten Hansdatter, 16 aar<br />

Volborg Jensdatter, Drejø, matr.25, IV-215, 23.06.1723, 57 aar, 27.05.1723<br />

~ Peder Ibsen, IV-106, 21.12.1722<br />

Jep Pedersen, 33 aar har fæstet gaarden, ugift skifte 03.05.1726<br />

Niels Pedersen, 27 aar<br />

Hans Pedersen, 13 aar, værge bror Niels Pedersen<br />

Ellen Pedersdatter, 29 aar, værge søskendebarn Strange Nielsen, Drejø<br />

Karen Pedersdatter, 19 aar, værge bror Jep Pedersen<br />

Maren Pedersdatter, 23 aar, værge Morten Josefsen, Drejø<br />

Maren Jensdatter, Kværndrup, IV-217b, 23.07.1723<br />

til huse hos Peder Jacobsen<br />

~ 1 Jacob<br />

Jacob Jacobsen, 23 aar<br />

~ 2 Jens<br />

Marqvor Jensen, 12 aar, værge Lars Jensen, Kværndrup<br />

Anne Jensdatter, 17 aar, værge Niels Hansen møller, Pederstrup


Karen Hansdatter, Avernakø, IV-220b, 29.07.1723<br />

~ 1 Rasmus Michelsen, IV-103b, 19.01.1722<br />

Anne Rasmusdatter, 9 aar, værge Farbror Hans Michelsen, Avernakø<br />

Michel Rasmussen, 4 aar, værge Farbror Hans Michelsen, Avernakø<br />

~ 2 Rasmus Pedersen<br />

Karen Rasmusdatter, 11 uger<br />

Morbror Hans Hansen, Avernakø<br />

Niels Larsen, Kværndrup, IV-225b, 07.08.1723<br />

~ Birte Olufsdatter, fæstemand Lars Nielsen<br />

Lars Nielsen, 18 aar, værge Jens Hansen, Kværndrup<br />

Birte Nielsdatter, 14 aar, værge Jep Olsen, Kværndrup<br />

Hans Nielsen snedker, Staagerup, IV-226, 18.08.1723<br />

~ Johanne Thomasdatter, værge Jens Hansen Hviid, Staagerup<br />

Agnete Hansdatter, 15 aar<br />

Karen Hansdatter, 12 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 8 aar<br />

Værge Lars Pedersen Bekmand, Staagerup<br />

Jens Nielsen, Drejø, IV-228, 18.09.1723<br />

hans søskende:<br />

Søren Nielsen, Drejø<br />

Jacob Nielsen, Hjortø<br />

Kirsten Nielsdatter, Strynø, værge Knud Christensen, Strynø<br />

Anne Nielsdatter ~ Rasmus Hansen, Skarø<br />

Karen Nielsdatter, boede ved Pratz i Tyskland<br />

Anders Nielsen, Avernakø, IV-236, 22.03.1724<br />

~ 1<br />

Rasmus Andersen<br />

Anders Rasmussen, 7 aar, værge Lars Hansen, Munkø<br />

Rasmus Rasmussen, 5 aar, værge Hans Hansen, Avernakø


~ 2 Kirsten Hansdatter, værge Anders Nielsen, Avernakø<br />

Christen Mortensen Buch, <strong>Egeskov</strong>, IV-240, 23.10.1723<br />

auktion da han p.g.a. armod maatte qvitte sin gaard, hans børns arv blev indeholdt:<br />

Ole Christopher Christensen<br />

Morten Christensen<br />

Edel Christensdatter<br />

Morten Josefsen, Drejø, IV-243, 11.04.1724<br />

~ 1 Anne Catrine Andersdatter<br />

Peder Mortensen, Drejø, værge Farbror Peder Josefsen, Drejø, skifte 18.07.1731<br />

~ 2 Karen Clausdatter, værge Rasmus Nielsen, mor Anne Strangesdatter<br />

Anne Catrine Mortensdatter ~ Rasmus Jensen, Birkholm<br />

Anne Mortensdatter ~ Anders Offersen, Falsled<br />

Karen Mortensdatter, 21 aar<br />

Maren Mortensdatter, 17 aar, værge Morbror Anders Rasmussen, Drejø<br />

Josef Mortensen, 14 aar<br />

Anne Marie Mortensdatter, 12 aar, Morbror Claus Rasmussen, Drejø<br />

Maren Hansdatter, Snarup, IV-248, 09.06.1724<br />

~ Niels Larsen<br />

Peder Nielsen, 34 aar, Krarup<br />

Dorte Nielsdatter, 22 aar<br />

Karen Nielsdatter, 20 aar<br />

Birte Nielsdatter, 19 aar<br />

Maren Mortensdatter, Krarup, IV-249b, 07.10.1724<br />

~ Søren Sørensen<br />

Mads Sørensen, 24 aar<br />

Anne Sørensdatter, 20 aar<br />

Hans Sørensen, 16 aar<br />

Morbror Niels Mortensen, Snarup


Karen Rasmusdatter, ugift pige, Kværndrup, IV-250b, 11.10.1724<br />

til huse hos Niels snedker<br />

Hendes fader: Rasmus Pedersen, Volstrup<br />

Christen Hansen, Drejø, IV-251b, 02.10.1724, 83 aar<br />

~1 Johanne Madsdatter, ~1 Hanse, se skifte 23.03.1716<br />

Anders Christensen, Skarø<br />

~2 Johanne Nielsdatter, værge sn. Henning Jensen, forpagter Skjoldemose<br />

Niels Christensen, tj. Drejø: Morbror Rasmus Nielsen, Drejø<br />

Christen Jensen, <strong>Egeskov</strong>, IV-257b, 15.03.1726<br />

~ Dorte Andersdatter: Kierste Niels Jensen<br />

Anders Christensen, 5 aar<br />

Værge: Christen Knudsen Smed, <strong>Egeskov</strong><br />

Dorte Frandsdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-258b, 02.11.1724<br />

~ Lars Ibsen<br />

Jep Larsen, 41/2 aar<br />

Anne Larsdatter, 3 aar<br />

Morbror Michel Frandsen, Stenstrup<br />

Hans Olsen, Vester Skerninge, IV-259, 15.12.1724<br />

~ Bodil Larsdatter, værge Rasmus Andersen Bisgaard<br />

Rasmus Hansen bor i <strong>Egeskov</strong><br />

Peder Hansen, 27 aar, tjener sammested<br />

Christen Hansen, 23 aar bor i Aaby<br />

Johanne Kirstine Hansdatter, 15 aar er paa stedet<br />

Maren Jensdatter, Staagerup, IV-260, 15.12.1724<br />

~ Hans Sørensen<br />

Niels Hansen, 34 aar er paa stedet


Sidsel Laursdatter, Hundstrup, IV-261, 21.12.1724<br />

~ 1 Mads Hansen (II-199, 12.10.1711)<br />

~ 2 Niels Pedersen<br />

Arvingerne er hendes søskende<br />

Hans Larsen, boede i Heldager<br />

Lars Hansen bor i Heldager<br />

Hans Hansen, bor i Helager<br />

Maren Hansdatter ~ Peder Rasmussen, Heldager<br />

Anne Hansdatter ~ Christen Albrechtsen, Kirkeby<br />

Albert Christensen, Ollerup<br />

Niels Christensen, Ollerup<br />

Karen Christensdatter, tjener i Ollerup<br />

Maren Christensdatter, tjener i Kirkeby<br />

Anne Larsdatter ~ Rasmus Hagerup i Faaborg<br />

Karen Povlsdatter hos hr. Povl Hagerup i Ryslinge<br />

Kirsten Larsdatter ~ Jørgen Hansen i Vester Skerninge<br />

Mette Jørgensdatter, Vester Skerninge<br />

Maren Jørgensdatter ~ Jørgen Rasmussen, Dongshøjrup<br />

Anne Jørgensdatter er i Dongshøjrup<br />

Margrethe Jørgensdatter i Ollerup er enke, hendes børn<br />

Anders Hansen, boede i Ollerup<br />

Niels Andersen er i Ollerup<br />

Hans Andersen er i Ollerup<br />

Lars Hansen, boede i Øster Skerninge<br />

Lars Larsen tjener paa Ærø<br />

Kirsten Larsdatter tjener Hans Hiort i Stenstrup<br />

Hans Jørgensen, boede paa Langeland<br />

Jørgen Hansen, bor paa Langeland<br />

Kirsten Hansdatter, bor paa Langeland<br />

Karen Hansdatter, bor paa Langeland<br />

Morten Madsen, Dongshøjrup, IV-267, 05.01.1725


~ Giertrud Madsdatter, værge Erik Hansen, Dongshøjrup<br />

Niels Mortensen, 6 aar<br />

Lars Mortensen, 1/2 aar<br />

Bodil Mortensdatter, 221/2 aar<br />

Værge Morten Hansen i Dongshøjrup<br />

Christen Christensen Rudme/Rødme, IV-268, 23.03.1725<br />

~ Inger Christensdatter, værge Anders Larsen i Volstrup<br />

Jørgen Christensen, 14 aar<br />

Maren Christensdatter, 22 aar<br />

Værge Mads Larsen, Rudme/Rødme<br />

Jens Nielsen, Rødme. IV-268, 23.03.1725<br />

~ Anne Larsdatter, værge Niels Larsen, Kirkeby<br />

Karen Jensdatter, 8 aar, værge Jep Nielsen, Slæbæk<br />

Niels Jensen, 6 aar, værge Peder Ipsen Hørup<br />

Lars Jensen, 4 aar, værge Peder Ipsen Hørup<br />

Hans Andersen, Vester Skerninge, IV-274, 07.04.1725<br />

~ Mette Christensdatter, værge Rasmus Andersen Bisgaard<br />

Karen Hansdatter, 16 aar<br />

Anne Hansdatter, 12 aar<br />

samt hans uægte børn avlet med Anne Pedersdatter i Vester Skerninge, som er lyst i kuld og køn ifølge tingsvidne i Salling Hered<br />

28.06.1706:<br />

Rasmus Hansen, bor i Ollerup<br />

Maren Hansdatter tjener Rasmus Præstegaard i Vester Skerninge<br />

enkens Kierste og ny fæster er Rasmus Madsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Hans Madsen, Vester Skerninge, IV-277, 07.04.1725<br />

~ Karen Hansdatter (~1 Hans Marcussen, IV-35, 13.10.1719), værge Rasmus Anders.Bisgaard<br />

Mads Hansen, 2 aar, værge Farbroderen Jens Madsen, Vester Skerninge<br />

Anne Hansdatter, 4 aar, værge Farbroderen Lars Madsen, Vester Skerninge


enkens Kierste og ny fæster er Jørgen Jensen<br />

Kirsten Andersdatter, Avernakø, IV-278b, 10.04.1725<br />

~ Peder Larsen, (Flintholm I-69, 30.10.1737)<br />

Anders Pedersen, 14 aar<br />

Peder Pedersen, 10 aar<br />

Christen Pedersen, 7 aar<br />

Mors stedfar: Claus Rasmussen, Avernakø<br />

Hans Nielsen, Drejø, IV-27......, ...... 1725, 76 aar<br />

~ Maren Jensdatter, Laugværge Jep Rasmussen, Drejø<br />

Hans Hansen, Drejø, har fæstet gaarden<br />

Karen Hansdatter ~ Lars Rasmussen<br />

Maren Hansdatter, 40 aar, tjener her<br />

Anne Hansdatter, 28 aar, tjener her<br />

Niels Hansen paa Drejø<br />

Jacob Nielsen, 7 aar, værge Morbror Niels Jacobsen, Drejø<br />

Peder Nielsen, 4 aar, værge Morbror Niels Jacobsen, Drejø<br />

Maren Hansdatter, Drejø, IV-284b, 06.02.1725, 26 aar<br />

~ Anders Rasmussen<br />

Arvinger er<br />

hendes moder Karen Nielsdatter paa Skarø ~ Hans Rasmussen skrædder<br />

broder Rasmus Hansen, bor paa Skarø<br />

broder Anders Hansen, bor paa Drejø<br />

broder Jens Hansen, 20 aar, tjener paa Skarø<br />

Søster Anna Hansdatter ~ Rasmus Pedersen, Strynø<br />

Søster Valborg Hansdatter, 30 aar tjener paa Strynø<br />

Søster Magdalene Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, Skerningballe<br />

Hans Rasmussen, 14 aar, tjener Rasmus Hansen, Skarø<br />

Niels Rasmussen, 10 aar paa Drejø hos Anders Hansen<br />

Anders Rasmussen, 6 aar er i Skerningballe<br />

Jens Rasmussen, 4 aar er i Skerningballe


Anne Rasmusdatter, 16 aar tjener paa Hjortø<br />

Maren Rasmusdatter, 9 aar, tjener degnen i Øster Skerninge<br />

Peder Larsen, Stenstrup, IV-287, 26.04.1725<br />

~ Dorthe Jørgensdatter., værge Lars Ipsen i Stenstrup<br />

Arving er hans fader Lars Buch i Stenstrup<br />

Jørgen Hansen og hustru Maren Frandsdatter, Hundstrup, IV-288, 26.04.1726<br />

De var indsiddere hos Niels Rasmussen<br />

Hans arvinger er hans søskendebørn:<br />

Christen Madsen til huse i Aaby<br />

Christen Jørgensen, bor i Ollerup<br />

deres halvbroder er Hans Steffensen i Hundstrup<br />

Hendes arvinger<br />

broder Peder Hansen i Rødme<br />

Jep Pedersen Høj, Rødme<br />

Søster Anne Hansdatter, boede i Skovsgaarde<br />

Inge Rasmusdatter ~ Rasmus Nielsen, Rødme<br />

Johanne Rasmusdatter. ~ Ole Knudsen, Mynderup<br />

Jep Rasmussen, bor i Raarud<br />

Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Hviid i Stenstrup<br />

Johanne Rasmusdatter<br />

Birthe Rasmusdatter<br />

Rasmus Rasmussen<br />

Hans Rasmussen<br />

Hans Pedersen, Øster Skerninge, IV-290, 23.05.1725<br />

~ Anne Larsdatter, værge Anders Rasmussen, Øster Skerninge<br />

Moderen Anne Hansdatter i Vester Mølle, værge hendes svigersøn Jacob Jørgensen, ibid<br />

og hans søskende:<br />

Jørgen Pedersen, 36 aar de er begge cyraserer under general Kørbitzits<br />

Christen Pedersen, 24 aar regiment i Sjælland


Henrich Pedersen, 30 aar bor i Egense<br />

Jens Pedersen, 27 aar, bor i Lachedrup<br />

Kirsten Pedersdatter ~ Ramus Jørgensen, Smed i Egense<br />

Anne Cathrine Pedersdatter ~ Peder Hansen, Ulbølle<br />

Karen Pedersdatter ~ Jacob Jørgensen, Møller i Vester Mølle<br />

Hans Jørgensen, Snarup, IV-291, 23.05.1725<br />

~ Maren Hansdatter, værge: Peder Nielsen skrædder, Snarup<br />

Johanne Hansdatter, 14 aar<br />

Anne Hansdatter, 12 aar<br />

Karen Hansdatter, 10 aar<br />

Jørgen Hansen, 9 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 7 aar<br />

Hans Hansen, 1 aar<br />

Morfar Rasmus Rasmussen, Krarup, og Niels Mortensen, Snarup<br />

Ellen Hansdatter, Vester Skerninge, IV-293, 15.10.1725<br />

~ 1 Claus<br />

Anne Clausdatter<br />

~ 2 Christen Hansen<br />

Hans Christensen<br />

Sophie Christensdatter<br />

Værger for alle børnene Frands Kok og Morten Simonsen. Børnene giver afkald paa arv<br />

Knud Ejlersen, Smed, <strong>Egeskov</strong>, IV-294, 16.10.1725<br />

~ 1 Apelone Jørgensdatter, III-1, 23.04.1712<br />

Maren Knudsdatter, 27 aar<br />

Anne Kirstine Knudsdatter, 25 aar<br />

Mette Knudsdatter, 21 aar tjener i Flensborg<br />

Birgitte Knudsdatter, 23 aar tjener i Sjælland<br />

~2 Birgitte Rasmusdatter, skifte 15.03.1726<br />

Apelone Knudsdatter, 7 aar


Nærmeste slægtninge og svogerskab: Sn. Hans Bremer i Svendborg og sn. Knud Rønnov i Odense<br />

Karen Christensdatter, Fjellerup, IV-307b, 31.10.1725<br />

~ Niels Jensen<br />

Kirsten Nielsdatter, 16 aar<br />

Jørgen Nielsen, 11 aar<br />

Anne Nielsdatter, 9 aar<br />

Mette Nielsdatter, 7 aar<br />

Christen Nielsen, 4 aar<br />

Jens Nielsen, 2 aar<br />

Tilsynsværge: forpagter sn. Berent Kier paa Klingstrup<br />

Niels Rasmussen Juul, Korshavn, IV-308b, 20.11.1725<br />

~ 1 Maren Rasmusdatter<br />

Anne Nielsdatter, 18 aar<br />

~2 Anne Larsdatter: Kierste Anders Simonsen, Korshavn<br />

Rasmus Nielsen, 11 aar<br />

Maren Nielsdatter, 15 aar<br />

Mette Nielsdatter, 7 aar<br />

Gertrud Nielsdatter, 4 aar<br />

Rasmus Andersen Bisgaard, Vester Skerninge, IV-310, 07.01.1726<br />

~ Karen Pedersdatter, Laugværge Ditlev Jensen Gra, Skerninge Balle<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

helSøster Maren Andersdatter, bor i Pejrup, Laugværge Anders Pedersen i Pejrup<br />

halvSøster Johanne Jørgensdatter, bor i Vester Skerninge, værge Ole Marqvardsen, V. Skr.<br />

halvSøster Anne Jørgensdatter, boede i Diernisse<br />

Jørgen Madsen, Vester Skerninge<br />

Hans Madsen, Vester Skerninge<br />

Christopher Madsen, 25 aar, tjener Jørgen Madsen, V. Skerninge<br />

Niels Madsen, landsoldat hos capt. Himmelstrop, bor i Katterød<br />

Anne Madsdatter ~ Marsilius Johansen Smed, Diernisse


do Karen Jørgensdatter, boede i Diernisse<br />

Anne Larsdatter ~ Christen Jørgensen, Diernisse<br />

Hilleborg Larsdatter ~ Lars Madsen i Nørregaard i Vester Skerninge<br />

Enken saavel som Anders Rasmussen, der har gaarden i fæste, beholder alt, undtagen 30 RD, som arvingerne deler.<br />

Anders Hansen Høy, Staagerup, IV-311, 08.01.1726<br />

~ Magdalene Nielsdatter, Laugværge Morten Nielsen, Skovsgaarde, hendes Kierste Rasmus Hansen<br />

Hans Andersen, 8 aar<br />

Anne Andersdatter, 5 aar<br />

Værge deres Farbroder Jens Hansen Hviid, Staagerup<br />

Rasmus Pedersen og hustru Karen Ibsdatter, Hundstrup, IV-312, 16.01.1726<br />

Karen Rasmusdatter, 45 aar er i dag trolovet med ny fæster Hans Rasmussen<br />

Mette Rasmusdatter, 41 aar, tjener Hans Christensen Alsing i Gundestrup, hendes<br />

værge er Niels Mortensen i Hundstrup<br />

Birgitte Rasmusdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-313b, 15.03.1726<br />

~ Knud Ejlersen, skifte 16.10.1725<br />

Abelone Knudsdatter, 7 aar<br />

Tilsynsværge Niels Sørensen skytte, <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Jørgensdatter, Drejø, IV-316b, 20.03.1726, 70 aar<br />

~ Christopher Nielsen, skifte 08.04.1705<br />

Anne Marie Christophersdatter ~ Jens Nielsen, bebor gaarden<br />

Karen Christophersdatter ~ Jep Rasmussen, Drejø<br />

Johanne Margrethe Christophersdatter ~ Hans Nielsen, Drejø<br />

Apelone Christophersdatter ~ Strange Nielsen, Drejø<br />

Susanne Christophersdatter ~ Erich Erichsen, Pederstrup, Langeland<br />

Maren Erichsdatter, 13 aar<br />

Erich Erichsen, 12 aar<br />

Johanne Erichsdatter, 10 aar<br />

Niels Erichsen, 6 aar


Anders Rasmussen, Drejø, matr. 16, IV-318, 15.04.1726, 57 aar Svarrer<br />

~ Maren Jensdatter, værge Steffen skytte, Stenstrup, skifte Flintholm 13.01.1734<br />

Jens Andersen, 20 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Rasmus Andersen, 16 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Hans Andersen, 12 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Drejø, ungkarl skifte Flintholm 12.02.1738<br />

Jørgen Andersen, 8 aar, værge Farbror Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Erik Andersen, værge Hans Henriksen<br />

Niels Andersen, værge Hans Henriksen, 13 aar i 1738<br />

Kirsten Mortensdatter, Drejø, IV-323b, 16.04.1726, far Morten Simonsen, 83 aar,<br />

~ 1 Hans Christensen<br />

hendes datter Karen Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, Drejø, matr. 22, 04.07.1715)<br />

Hans Rasmussen, 26 aar<br />

Niels Rasmussen, 15 aar<br />

Bodil Rasmusdatter<br />

Kirsten Rasmusdatter<br />

Karen Rasmusdatter, 17 aar<br />

~2 Hans Mortensen<br />

Anne Madsdatter, til huse i Bremerhus, IV-324, 24.04.1726<br />

~ Jens Jespersen, tjener hos Vitus Bering i Ollerup<br />

Anne Jensdatter, 1/2 aar<br />

Værge morFaderen Mads Steffensen i Bremerhus opdrager pigen, da Faderen ikke har egen bopæl<br />

Anne Hansdatter, Mynderup, IV-325, 24.04.1726<br />

~ Povl Madsen<br />

Hans Povlsen, 8 aar<br />

Maren Povlsdatter, 9 aar<br />

Jørgen Madsen, Vester Skerninge, IV-329, 24.04.1726<br />

~ Johanne Kirstine Hansdatter, værge bror Rasmus Hansen, <strong>Egeskov</strong>.<br />

Hendes stedfader er Peder Sørensen i Vester Skerninge. Han og Peder Pedersen, Ulbølle er ansvarlige værger overfor herskabet, da hun


endnu er saa ung.<br />

Arving er den afdødes fader Mads Povlsen i Mynderup<br />

Anne Pedersdatter, Staagerup, IV-334, 02.05.1726, 02.04.1725<br />

~ 1 Morten Buch<br />

Christen Mortensen Buch i <strong>Egeskov</strong><br />

Apelone Mortensdatter ~ Mouritz<br />

Anne Marie Mouritsdatter ~ Frands Mortensen, Stenstrup<br />

Karen Mortensdatter ~ Peder<br />

Agnete Pedersdatter tjener Niels Sørensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Mads Pedersen tjener i Svendborg<br />

Formynder Morten Buch, Rødme<br />

~ 2 Jens Jensen Buch<br />

Sophie Jensdatter bor i Kværndrup, værge hendes ..blank.. Niels Hansen, Kværndrup<br />

Karen Jensdatter ~ Ole Knudsen i Staagerup<br />

Jep Pedersen, Drejø,matr. 25, IV-335, 03.05.1726, 36 aar<br />

Arvinger er hans søskende<br />

Niels Pedersen paa Drejø<br />

Hans Pedersen, 15 aar, tjener her paa stedet, værge bror Niels<br />

Ellen Pedersdatter, (Flintholm 19.05.1734) 32 aar, værge Niels Rasmussen, fæster gaarden<br />

Maren Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Ulbølle Strandhuse<br />

Karen Pedersdatter, 22 aar tjener her paa stedet, værge fæsteren Niels Rasmussen<br />

Skifte efter deres forældre Peder Ibsen, IV-106, 21.12.1722 og Volborg Jensdatter, IV-215, 23.6.1723<br />

Hans Hansen, Hundstrup, IV-336, 10.05.1726<br />

~ Maria Nielsdatter, værge Marchor Nielsen, hun faar aftægt hos svigersønnen Hans Rasmussen<br />

Lars Hansen, bor i Egebjerg<br />

Anders Hansen, bor i Sallinge<br />

Hans Hansen, tjener for kudsk paa <strong>Egeskov</strong>, Snarup, skifte 19.05.1735<br />

Rasmus Hansen, bor i Egebjerg, 1735 i Sørup<br />

Rasmus Hansen, bor i Staagerup, Høj


Anne Hansdatter, ~ Hans Rasmussen Dynd, Hundstrup, som er fæster af gaarden<br />

Anne Jespersdatter, Hundstrup, IV-337, 28.06.1726<br />

~ 1 Peder Ibsen (III-154, 25.07.1716)<br />

Anders Pedersen, 10 aar, morbroder Knud Jespersen i Lydinge er tilsynsværge<br />

Formynder Thomas Christensen i Hundstrup<br />

~ 2 Hans Rasmussen Bold, som beholder fæstegaarden<br />

Maren Hansdatter, Kværndrup, IV-339, 06.07.1726<br />

~ Anders Pedersen Bøje, i et jordløst hus<br />

Peder Andersen, 19 aar<br />

Hans Andersen, 13 aar<br />

Søren Andersen, 11 aar<br />

Niels Andersen, 9 aar<br />

Jens Andersen, 5 aar<br />

Anne Andersdatter ~ Laurs Jensen, Volstrup<br />

Margrethe Andersdatter, 17 aar<br />

Maren Andersdatter, 15 aar<br />

Niels Erichsen, Ulbølle, IV-340, 09.07.1726<br />

~ Dorthe Frandsdatter, Laugværge Rasmus Hansen<br />

Hustruen er eneste arving.<br />

Tilsynsværger er Anders Hansen Degn og Rasmus Bekman, begge i Ulbølle<br />

Oluf Rasmussen, <strong>Egeskov</strong>, IV-440b, 07.10.1726<br />

~ Johanne Jensdatter, Kierste Peder Hansen<br />

Maria Olufsdatter, 2 aar<br />

Farbror Rasmus Rasmussen i Aaby<br />

Elsebeth Mortensdatter, Snarup, IV-342b, 18.01.1727<br />

~ Christen Nielsen<br />

Hendes fader er Morten Nielsen i Lydinge


Peder Pedersen, Kværndrup, IV-343b, 20.04.1725<br />

Anne Hansdatter, værge Peder Ibsen, Falle<br />

Peder Pedersen, 8 aar<br />

Mads Pedersen, 6 aar<br />

Sara Pedersdatter, 4 aar<br />

Værge: Rasmus Hansen Uellemand i Kværndrup.<br />

Der er tilgaaet boet arv fra København iflg. skifte 11.11.1726: Conrad Schuer<br />

Stephen Jensen, Skytte i Stenstrup, IV-348, 19.03.1727<br />

~ Anne Jensdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard<br />

Jens Stephansen, Ollerup<br />

Margrethe Stephansdatter ~ Jens Andersen Bager, degn i Kværndrup<br />

Kirsten Stephansdatter ~ Niels Sørensen, Skytte <strong>Egeskov</strong><br />

Sophie Stephansdatter, 22 aar er paa stedet, værge Broderen Jens Stephansen<br />

Henning Ibsen, Drejø, IV-355, 29.03.1727<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge Hans Hierigsen<br />

Jeppe Henningsen, 28 aar<br />

Jørgen Henningsen, 19 aar<br />

Peder Henningsen, 15 aar<br />

Maren Henrningsdatter ~ Hans Hierichsen, Drejø<br />

Morbrødre Hans Jørgensen og Rasmus Jørgensen, Korshavn<br />

Karen Laursdatter, Snarup, IV-356, 05.07.1727<br />

~ 1 Troels<br />

Maren Troelsdatter ~ Niels Pedersen, Findinge<br />

~ 2 Jens<br />

Dorte Jensdatter ~ Niels Rasmussen, Snarup<br />

Maren Jensdatter ~ Peder Pedersen, Skriverhuset ved Boltinggaard<br />

~ 3 Otte Ibsen


Barbara Andersdatter, Ollerup, IV-356, 24.07.1727<br />

~ Jens Stephansen<br />

Arving er hendes fader Anders Larsen boende i Lindveds Mølle<br />

Hans Jørgensen, Hemmedrup, IV-357, 15.11.1727<br />

~ 1 Abel Cathrine Olufsdatter, III-134, 25.04.1716)<br />

Søren Hansen, 20 aar<br />

Anne Marie Hansdatter ~ Rasmus Hansen, Egebjerg<br />

Margrethe Hansdatter, 29 aar, tjener i Flensborg<br />

Elisabeth Kirstine Hansdatter, 26 aar, tjener paa Hvidkilde<br />

~ 2 Mette Laursdatter (fader Lars Bekman, Staagerup)<br />

Lars Hansen, 51/2 aar<br />

Jørgen Hansen, 3 aar<br />

Abel Cathrine Hansdatter, 19 uger<br />

Værge Farbroder Jens Jørgensen, Kirkeby<br />

Anne Jørgensdatter, Kværndrup, IV-360, 19.12.1727<br />

~ Rasmus Rasmussen (15.04.1730)<br />

Rasmus Rasmussen, 22 aar<br />

Anne Rasmusdatter ~ Hans Rasmussen, Gultvedholme<br />

Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Hansen Uellemand, Kværndrup<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ Mads Nielsen, Snarup<br />

Peder Jørgensen, Snarup, IV-262, 03.04.1728<br />

~ Maren Hansdatter: værge Hans Hansen, tjener paa <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Pedersdatter, 41/2 aar, værge Farbror Mads Jørgensen, Aastrup<br />

Johanne Catrine Pedersdatter, 31/2 aar, værge Farbror Jørgen Jørgensen, Krarup<br />

Johanne Rasmusdatter, Staagerup, IV-362, 24.07.1728<br />

~ Hans Lauritsen<br />

Rasmus Hansen i Staagerup, moderen boede paa aftægt hos ham<br />

Peder Hansen i Hundtofte<br />

Lars Hansen, 30 aar, tjener paa Flintholm


Magdalene Hansdatter, 40 aar, tjener paa Løjtved<br />

Anna Hansdatter ~ Hans Jespersen, Staagerup<br />

Kirsten Hansdatter, 29 aar, tjener Rasmus Høj i Staagerup<br />

Anna Jørgensdatter, Snarup, IV-365b, 09.10.1728<br />

~ Otte Ibsen<br />

hendes helsøskende:<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Mads Pedersen, Aarslev Højrup<br />

Karen Jørgensdatter ~ Hans Pedersen, Krarup<br />

hendes fader var ~2 med Dorte Nielsdatter, som er ~2 Rasmus Hansen, Haagerup,<br />

halvsøskende:<br />

Karen Jørgensdatter, 28 aar, hos stedFaderen Rasmus Hansen<br />

Jens Jørgensen, 25 aar, hos stedFaderen Rasmus Hanse<br />

Christopher Jørgensen, 16 aar hos stedFaderen Rasmus Hanse<br />

Maren Jørgensdatter, 12 aar hos stedFaderen Rasmus Hanse<br />

Peder Jørgensen, 11 aar hos stedFaderen Rasmus Hansen<br />

Michel Jørgensen, 24 aar hos Rasmus Jørgensen i Hillerslev<br />

Volborg Jørgensdatter, 21 aar, tjener her<br />

Maren Nielsdatter, Trunderup, IV-370, 09.07.1729<br />

~ 1 Jens (Pedersen: skifte II-175, 19.11.1709)<br />

Niels Jensen i Snarup<br />

Ellen Jensdatter ~ Hans Frandsen, Trunderup<br />

Anne Jensdatter ~ Jens Hansen, Snarup<br />

Margrethe Jensdatter, 27 aar tjener her<br />

~ 2 Jørgen Larsen Broch<br />

Peder Knudsen, Bobjerg, IV-371, juli 1729<br />

~ Birgitte Rasmusdatter, værge Morten Buk, Rødme<br />

Rasmus Pedersen, 24 aar, tjener herredsfoged Brinck i Lunde<br />

Karen Rasmusdatter, Kværndrup, IV-374b, 09.08.1729


~ Peder (Hansen) Møller<br />

Hans Pedersen, 17 aar<br />

Rasmus Pedersen, 8 aar<br />

Maren Pedersdatter, 15 aar<br />

Anna Pedersdatter, 14 aar<br />

Karen Pedersdatter, 11 aar<br />

Margrethe Pedersdatter, 5 aar<br />

Kirsten Pedersdatter, 2 aar<br />

Værger: Rasmus Jensen i Trunderup og Hans skomager i Kværndrup<br />

Maren Hansdatter, Avernakø, IV-377, 21.09.1729<br />

~ Anders Nielsen<br />

Niels Andersen, 20 aar<br />

Rasmus Andersen, 15 aar<br />

Hans Andersen, 14 aar<br />

Johanne Andersdatter, 18 aar<br />

Karen Andersdatter, 13 aar<br />

Anna Andersdatter, 6 aar<br />

Værger morbrødrene Lars Hansen i Munkø og Hans Hansen i Avernakø<br />

Jens Rasmussen, tjente og døde i Kværndrup, IV-378, 09.11.1729<br />

han tjente hos Peder Hansen Møller<br />

Arvinger er hans søskende<br />

1/2 søskende: Rasmus Jensen i Trunderup<br />

Anna Jensdatter i Høje<br />

Maren Jensdatter i Trunderup ~ Povel Nielsen<br />

1/1 søskende: Margrethe Rasmusdatter, Kværndrup ~ Hans Rasmussen<br />

Karen Rasmusdatter ~ Peder Møller<br />

Hans Pedersen, 17 aar<br />

Rasmus Pedersen, 8 aar<br />

Maren Pedersdatter, 15 aar<br />

Anna Pedersdatter, 14 aar


Karen Pedersdatter, 11 aar<br />

Margrethe Pedersdatter, 5 aar<br />

Kirsten Pedersdatter, 2 aar<br />

Jens Nielsen, Hundstrup. IV-379, 10.11.1729<br />

~ Anne Margrethe Jensdatter, værge Rasmus Ipsen<br />

Catharina Jensdatter, 24 aar, tjener Casper Flint i Svendborg<br />

Anna Margrethe Jensdatter, 23, trolovet med Hans Marqvardsen<br />

Anna Jensdatter., 7 aar, værge Farbroder Hans Nielsen i Stenstrup<br />

Giertrud Knudsdatter, Fiellerup, IV-381, 19.11.1729<br />

~ Niels Jensen<br />

Knud Nielsen, 3 aar<br />

Karen Nielsdatter, 1 aar<br />

Værge: mors stedfader Niels Jespersen i <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Rasmussen, Hundstrup, IV-382, 22.11.1729<br />

~ Margrethe Andersdatter, trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen, fæster gaarden<br />

Maren Nielsdatter, 15 aar, værge Farbror Knud Rasmussen, Ulbølle<br />

Hans Christoffersen, Kværndrup, IV-382b, 07.12.1729 (registreret 15.12.1728)<br />

~ Apelone Pedersdatter, Laugværge trolovede fæstemand Anders Larsen<br />

Mette Hansdatter, 7 aar<br />

Karen Hansdatter, 4 aar<br />

Hans Hansen, 1 aar<br />

Værge: Farbroder Jep Christoffersen i Kværndrup<br />

Rasmus Christensen Buk, Stenstrup, IV-385, 09.02.1729<br />

~ Apelone Rasmusdatter., værge Jep Nielsen, Slæbækgaard<br />

Lars Rasmussen, 19 aar er paa stedet<br />

Karen Rasmusdatter, 16 aar<br />

Johanne Rasmusdatter, 12 aar<br />

Maren Rasmusdatter, 5 aar


Værge Farbroderen Peder Christensen Basse i Stenstrup<br />

Rasmus Albertsen, Munkø, IV-387, 11.03.1729<br />

~ Anne Michelsdatter, Laugværge Hans Michelsen, Munkøe<br />

Albert Rasmussen, Munkø<br />

Hans Rasmussen, Avernakø<br />

Anna Rasmusdatter i Korshavn ~ Lars Juel<br />

Inger Rasmusdatter i byen ~ Hans Larsen Munkø<br />

Niels Andersen og Dorte Hansdatter, Trunderup, IV-387, 22.04.1729<br />

Maren Nielsdatter paa stedet ~ Anders Jensen har fæstet gaarden<br />

Kirsten Nielsdatter, 18 aar i byen, værge Farbror Peder Andersen i Ullemose<br />

Peder Pedersen, Trunderup, IV-388b, 22.04.1729<br />

~ Anne Pedersdatter, værge Faderen Peder Rasmussen, Trunderup<br />

Karen Pedersdatter, 3 aar, værge nærmeste slægt Jens Nielsen Paaske i Kværndrup<br />

Johanne Pedersdatter, Kværndrup, IV-390b, 28.04.1729<br />

~1 Jep Nielsen<br />

Niels Ipsen i Kværndrup<br />

Peder Ipsen paa Fallegaard<br />

Hans Ipsen i Egneborg<br />

~2 Rasmus Jensen<br />

Mads Rasmussen er i Falster i Giedsby<br />

~3 Niels Pedersen<br />

Enkemanden overlader fæstet til Niels Ipsens søn Hans Nielsen, som tjener i Haagerup hos Frederich Schurmand<br />

Maren Nielsdatter, Vandmosehus, Bobjerg, IV-392, 20.05.1729<br />

~ Peder Pedersen<br />

Niels Pedersen, 4 aar<br />

Anna Pedersdatter, 10 aar<br />

Johanne Pedersdatter, 9 aar


Maren Pedersdatter, 2 aar<br />

Værge Morbroderen Jens Nielsen i Gislev<br />

Peder Pedersen, (Vandmosehus), Bobjerg, IV-393, 23.12.1729<br />

~1 Maren Nielsdatter, (IV-392, 20.05.1729<br />

Niels Pedersen, 5 aar, værge Farbroder Niels Pedersen i Hundstrup<br />

Anna Pedersdatter, 11 aar, værge Farbroder Rasmus Pedersen i Hundtofte<br />

Johanne Pedersdatter, 10 aar, værge Farbroder Anders Pedersen, Høje<br />

Maren Pedersdatter, 3 aar, værge Farbroder Rasmus Pedersen i Hundtofte<br />

~2 Dorthe Rasmusdatter, værge stedfader Peder Ibsen i Falle<br />

Margrethe Pedersdatter, Drejø, IV-401b, 21.01.1730, 64 aar<br />

~ Rasmus Rasmussen (henvisning til 1. ægteskab 30.03.1726)<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Anders Pedersen bor i Egebjerg<br />

Rasmus Pedersen, bor i Øster Skerninge<br />

Maren Pedersdatter paa Birkholm<br />

Peder Madsen bor paa Drejø<br />

Maren Madsdatter tjener her paa stedet<br />

Cathrine Madsdatter tjener Jep Rasmussen paa Birkholm<br />

Sidsel Madsdatter tjener Mads Nielsen paa Skarø<br />

Magdalene Mortensdatter, Drejø, IV- 402, 13.02.1730, 85 aar<br />

enke efter Hierrich Hansen, skifte 16.07.1719<br />

Hans Hierrichsen, Drejø<br />

Maren Hierichsdatter, Skarø, værge Peder Mortensen, Drejø<br />

Anna Jensdatter, Drejø, matr. 4, IV-403b, 14.02.1730<br />

enke efter Niels Strangesen, skifte 11.05.1718<br />

Strange Nielsen, Drejø<br />

Hans Nielsen, Drejø, har fæstet gaarden<br />

Jens Nielsen, Drejø<br />

Maren Nielsdatter trolovet med Knud Hansen, Drejø


sl. Anna Nielsdatter, Hjortø, ~ Jacob Nielsen<br />

Karen Jacobsdatter, 8 aar<br />

Rasmus Nielsen, Drejø, IV-405, 14.02.1730, 66 aar<br />

~ Margrethe Andersdatter, Laugværge Peder Mortensen, Drejø<br />

Rasmus Rasmussen paa Drejø<br />

Niels Rasmussen, tjener paa Drejø<br />

Birgitte Rasmusdatter paa Ilumø ~ Iver Hansen<br />

Anna Olufsdatter, Lunde, IV-406b, 16.02.1730<br />

~1 Lars Michelsen<br />

Michel Larsen i Kirkeby Kirkelade<br />

~2 Gert Berntsen<br />

Kirsten Hansdatter, Hundtofte, IV-407, 22.02.1730<br />

~ Peder Jørgensen<br />

Anna Pedersdatter, 23 aar er paa stedet<br />

Mads Christophersen, Bobjerg, IV-408, 10.03.1730<br />

~1 Kirsten Olufsdatter , (far Oluf Ipsen, Kværndrup, skifte 13.04.1701)<br />

Birgitte Madsdatter ~ Anders Jensen, Høje<br />

Jep Madsen tjener Anders Jensen i Høje<br />

~2 Dorthe Ipsdatter, værge Jep Ipsen i Bobjerg<br />

Christopher Madsen, 19 aar, tjener Anders Jensen i Høje<br />

Niels Madsen er i Langkild<br />

Rasmus Madsen, 8 aar<br />

Maren Madsdatter, 6 aar<br />

Anne Madsdatter, 14 aar tjener Per Ipsen i Bobjerg<br />

Kirsten Madsdatter, 18 aar tjener Jens Rasmussen i Lunde<br />

De umyndiges værge Farbroderen Jep Christophersen i Kværndrup<br />

Maren Andersdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-410, 04.11.1730


~ Rasmus Hansen Shierning<br />

Hans Rasmussen, 3 aar, værge Christen Hansen, Aaby<br />

Johanne Rasmusdatter, 51/2 aar, værge Christen Jespersen, Hillerslev<br />

Bodil Rasmusdatter, 4 aar, værge Christen Jespersen, Hillerslev<br />

Mads Povlsen, Ollerup, IV-413, 06.03.1730<br />

~ Anne Larsdatter, værge Hans Rasmussen Smed<br />

Povl Madsen, 13 aar<br />

Niels Madsen, 10 aar<br />

Jens Madsen, 7 aar<br />

Karen Madsdatter, 11/2 aar<br />

Børnenes værge deres morbroder Simon Larsen Plog i Ollerup<br />

Rasmus Rasmussen, Kværndrup, IV-414b, 15.04.1730<br />

~ Anne Jørgensdatter, 19.12.1727<br />

Rasmus Rasmussen i Kværndrup<br />

Maren Rasmusdatter i Kværndrup ~ Rasmus Ullemand<br />

Kirsten Rasmusdatter i Bobjerg<br />

Anna Rasmusdatter i Guldtvedholme ~ Hans Rasmussen<br />

Rasmus Hansen, 21 aar<br />

Jørgen Hansen, 19 aar<br />

Knud Hansen, 17 aar<br />

Karen Hansdatter, 14 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 9 aar<br />

Mette Hansdatter, 7 aar<br />

Morten Hansen, Væver, Kværndrup, IV-416, 21.04.1730<br />

~ 1 Anna Nielsdatter, skifte 20.04.1716<br />

Frands Mortensen i Stenstrup<br />

Birgitte Mortensdatter i <strong>Egeskov</strong> ~ Christoffer Larsen<br />

Maren Mortensdatter i Kværndrup ~ Snedker Lorentz Frandsen<br />

Anna Mortensdatter, 18 aar


~ 2 Susanne Madsdatter, værge Niels Hansen, Kværndrup<br />

Hans Mortensen, Drejø, IV-422b, 25.04.1730, 80 aar<br />

~ Kirsten Mortensdatter (skifte 16.04.1726)<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Niels Mortensen boede i Skerning Balle<br />

Maren Nielsdatter ~ degnen Henrich Hansen, Drejø<br />

Jørgen Mortensen boede i Skerningballe<br />

Ole Jørgensen, bor i Skerningballe<br />

Ingeborg Jørgensdatter ~ Povl Jespersen paa Skerningholm<br />

Morten Povlsen, 26 aar tjener paa Skerningholm<br />

Jesper Povlsen, 30 aar tjener paa Skerningholm<br />

Rasmus Povlsen, 25 aar, tjener Hans Andersen i Egebjerg<br />

Jørgen Povlsen, 20 aar tjener Hans Graa, Skerningholm<br />

Maren Povlsdatter ~ Rasmus Præstegaard i Vester Skerninge<br />

Anna Povlsdatter ~ Hans Graa i Skerningballe<br />

Rasmus Mortensen boede i Skovballe paa Taasinge<br />

Morten Rasmussen bor i Søby paa Taasinge<br />

Rasmus Rasmussen bor i Taarup paa Langeland<br />

Bodil Mortensdatter ~ Morten bødker, Bjernemark, Taasinge<br />

Morten Mortensen bor i Bjernemark<br />

Maren Mortensdatter ~ Rasmus Hansen i Rivbjerg paa Langeland<br />

Karen Mortensdatter ~ Joseph Pedersen, Skarø<br />

Rasmus Josepsen bor paa Skarø<br />

Hans Josefsen bor i Skerningballe<br />

Volborg Josefsdatter bor paa Skarø<br />

Bodil Josefsdatter ~ Jørgen Andersen, Skarø<br />

Anna Josefsdatter ~ Rasmus Jensen i Skerningballe<br />

Morten Josefsen paa Drejø<br />

Per Mortensen bor paa Drejø<br />

Josef Mortensen, 20 aar tjener Niels Jacobsen, Drejø<br />

Anna Catrine Mortensdatter ~ Rasmus Jensen, Birkholm


Anna Mortensdatter ~ Anders Offersen i Falsled<br />

Karen Mortensdatter, 24 aar tjener Niels Jacobsen paa Drejø<br />

Maren Mortensdatter, 22 aar, tjener Anders Jensen paa Drejø<br />

Anne Marie Mortensdatter tjener Jens Nielsen paa Drejø<br />

Magdalene Mortensdatter ~ Herrich Hansen paa Drejø<br />

Hans Herrichsen bor paa Drejø<br />

Maren Herrichsdatter bor paa Skarø ~ Anders Christensen<br />

Rasmus Nielsen, Drejø, matr. 6, IV-432, 26.04.1730, 67 aar<br />

~ 1 Karen Hansdatter<br />

Hans Rasmussen, Drejø<br />

Niels Rasmussen, 20 aar, Flintholm 08.10.1737 ~ Anne Marie Mortensdatter<br />

Bodil Rasmusdatter i Drejø ~ Morten Rasmussen Ravn, ~2 Rasmus Ipsen Drejø 8<br />

Kirsten Rasmusdatter i Drejø ~ Anders Rasmussen, ~2 Jens Hansen<br />

Karen Rasmusdatter i Drejø ~ Anders Rasmussen<br />

~ 2 Johanne Mortensdatter, værge Laurs Rasmussen<br />

Steffen Rasmussen, Søfælde, IV-437, 13.05.1730<br />

~ Barbara Hansdatter, værge Rasmus Jørgensen Nelleborg, Krarup<br />

Hans Steffensen, 16 aar<br />

Maren Steffensdatter, 21 aar<br />

Sidsel Steffensdatter, 13 aar<br />

Værge Farbroderen Anders Rasmussen i Søfælde<br />

Susanne Madsdatter, Kværndrup, IV-438, 17.05.1730<br />

Søster Dorthe Madsdatter i Sallinge ~ Hans Hansen<br />

broder Rasmus Madsen i Kiel<br />

Johanne Nielsdatter, Egebjerg, IV-439, 07.06.1730<br />

~ Laurs Hansen<br />

Apelone Larsdatter, 17 aar<br />

Maren Larsdatter, 15 aar


Jacob Cortsen, Hundstrup, IV-440, 05.04.1730 (se ogsaa V-440)<br />

~ Apelone Laursdatter Friis, værge Degnen Jesper Jensen Altenhof i Hundstrup<br />

Lars Jacobsen, 10 aar, værge Peder Larseen Friis paa Gammelgaard i Hundstrup<br />

Cort Jacobsen, 6 aar, værge Frands Sørensen Koch, Vester Skerninge<br />

Birgitte Marie Jacobsdatter, 12 aar, værge Jens Steffensen i Ollerup, har paataget sig formynderi<br />

Skiftet er meget stort, og mange lokale havde laant penge. Hvor det laante beløb er fra 1 - 6 RD er det ikke nævnt:<br />

Rasmus Pedersen Skade, Ulbølle (DM 19-2-10, herfor pantsat 3 køer og 2 kvier)<br />

Jørgen Markvardsen, Ulbølle<br />

Christen Rasmussen, Ulbølle<br />

Oeder Hansen, Ulbølle<br />

Laurs Sørensen, Ulbølle<br />

Niels Michelsen, Ulbølle<br />

Peder Loch, Ulbølle<br />

Anders Madsens kone i Ulbølle Strandhuse Johanne Hansdatter<br />

Rasmus Jørgensens enke i Ulbølle Anna, 6-3-4 (pantsat lysestager, ko m.v.)<br />

Niels snedker, Vester Skerninge<br />

Jens Rasmussen, Vester Skerninge<br />

Jens Madsen og Rasmus Madsen i Vester Skerninge<br />

Lambert von Haven i Vester Skerninge, efter fundne beviser 130-0-0<br />

Peder Madsen i Gundestrup<br />

Dorthe Hansdatter sal. Mads Rasmussens hustru i Gundestrup, 17-3-10 (pantsat 3 køer, 1 kvie)<br />

Henrich Blome i Gundestrup<br />

Hans Povlsen i Gundestrup, 9-4-0 (i pant 2 køer, 1 gris, 4 faar)<br />

Hans Pedersen, Staagerup<br />

Rasmus Hansen, Staagerup<br />

Morten Jespersen i Eskebjerg, 8-0-0 (blev betalt straks ved skiftet)<br />

Peder møller i Elleskov<br />

Anders Rasmussen i Hundstrup, hans kone Maren Hansdatter 11-4-12 (pantsat 2 køer, 141/2 pund tin,<br />

2 sølvknapper)<br />

Peder Madsen, Hundstrup<br />

Hans Krog, Hundstrup


Jens Høj, Hundstrup<br />

Rasmus Ipsen, Hundstrup<br />

Laurs Andersen, Hundstrup<br />

Marqvar Nielsen, Hundstrup<br />

Peder Larsen Friis paa Gammelgaard, 50-0-0<br />

Christian Michelsen ved livgarden i København<br />

Anders Rasmussen, Søfælde<br />

Hans Madsen, Snarup<br />

Jens Smed, Hundtofte<br />

Anders Madsen, Gierup<br />

Erik Hollænder paa Steensgaard 15-0-0 (sølvkande i pant)<br />

Christen Degn i Haagerup<br />

Niels Andersen, Ollerup<br />

kammerjunker Kragh til <strong>Egeskov</strong> for en hoppe 16-0-0<br />

Lars Jørgensen paa Flintholm 10-0-0<br />

herskabet paa Hvidkilde for kvier og andre levende creaturer 39-0-0<br />

Af gæld fandtes bl.a.<br />

Peter Larsen Friis paa Gammelgaard i Hundstrup angav at hans Søstersøn Lars Henningsen Beering hos Claus Schiøtte ved Hvidkilde, af<br />

hans fædrene og mødrene arv havde til gode i stervboen RD 100, som Peder Larsen Friis fik udleveret mod at paatage sig værgemaalet.<br />

Karen Laursdatter, som var paa stedet, fordrede, hvad hun havde laant sl. Jacob Cortsen, hvad var bekendt for alle tilstedeværende, i<br />

særdeleshed af enken. I rede penge 200 RD<br />

Formuen blev ansat til RD 788-4-0, og gælden 407-4-5, at arve bliver 407-4-5<br />

Anders Larsen, Kværndrup, IV-447, 14.06.1730<br />

~ Apelone Pedersdatter, Laugværge Mads Jensen<br />

Hans fader Lars Andersen, Kværndrup<br />

Peder Andersen, Staagerup, IV-447, 04.08.1730<br />

~ Karen Hansdatter, værge Peder Badt Skytte, Staagerup<br />

Anders Pedersen, 7 aar<br />

Anne Marie Pedersdatter, 2 maaneder<br />

Ordineret værge blev Morten Nielsen i Skovsgaard


Margrethe Christophersdatter, Drejø, IV-449b, 03.10.1730, 39 aar<br />

~ Hans Nielsen<br />

Anna Hansdatter, 10 aar<br />

Christoffer Hansen, 7 aar<br />

Maren Hansdatter, 4 aar<br />

Værge mostermanden Jens Nielsen, Drejø<br />

Jørgen Hendrichsen, Drejø, IV-450, 03.10.1730, Henningsen<br />

hans søskende:<br />

Jep Hendrichsen, Drejø<br />

Peder Hendrichsen, 17 aar<br />

Maren Henrichsen ~ Hans Hierrichsen<br />

hans moder. Karen Jørgensdatter, værge gl. Hans Heierichsen, ~ Henrich Ibsen, skifte 29.03.1727<br />

Hans Anton Cortius, Ritmester, Egebjerg, IV-455, 02.11.1729<br />

~ Bolette Cathrine Pedersdatter, værge Vitus Bering, Ollerup<br />

Christian Vilhelm, 21 aar, underofficier ved grenadier corpset i København<br />

Albert Severin, 20 aar, hos præsten Vitus Bering<br />

Birgitte Mortensdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-454, 15.11.1730<br />

~ Christoffer Larsen<br />

Hans Christoffersen, 7 aar, værge Morbror Frands Mortensen, Stenstrup<br />

Anna Christoffersdatter, 6 aar, værge mors Morbror Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Jesper Christoffersen, 3 aar, værge mors Morbror Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Karen Pedersdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-455b, 02.12.1730<br />

~1 Anders<br />

Peder Andersen, tjener Per Ebberup i <strong>Egeskov</strong><br />

Rasmus Andersen, tjener præsteenken i Stenstrup<br />

Anna Andersdatter ~ Rasmus Hansen i Snarup<br />

~2 Niels Ibsen, husmand


Jep Nielsen, tjener Jens Steffensen i Ollerup<br />

Christoffer Pedersen, <strong>Egeskov</strong>, IV-456, 03.12.1730<br />

~ Ellen Nielsdatter, værge Christen i Taarup<br />

Niels Christoffersen, 11/2 aar, værge Per Ebberup i <strong>Egeskov</strong><br />

Peder Rasmussen, Hørup Mølle, IV-450, 28.12.1730<br />

~ Karen Hansdatter, værge Rasmus Frandsen i Hylleberg Mølle<br />

Arving hans fader Rasmus Pedersen værende i Falle i Kværndrup<br />

Hans Madsen, <strong>Egeskov</strong>, IV-457b, 12.02.1731<br />

~ Birte Hansdatter, værge Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Mads Hansen, Kværndrup<br />

Søren Hansen, 24 aar<br />

Rasmus Hansen, 23 aar<br />

Anna Hansdatter, 26 aar<br />

Dorte Hansdatter,<br />

Maren Pedersdatter, Vester Skerninge, IV-459, 24.02.1731<br />

~ gamle Jens Madsen<br />

Peder Jensen, 15 aar, er vanfør<br />

Marqvar Jensen, 12 aar<br />

Mads Jensen, 6 aar<br />

Anna Jensdatter, 7 aar<br />

Bodil Jensdatter, 4 aar<br />

Rasmus Madsen, Vester Skerninge, IV-460, 24.02.1731<br />

~ Mette Christensdatter, værge trolovede fæstemand Hans Bertelsen<br />

Hans Rasmussen, 2 aar<br />

Maren Rasmusdatter, 4 aar<br />

Værge Farbroderen gamle Jens Madsen, gaardmand i Vester Skerninge


Anne Madsdatter, Ollerup, IV-462, 31.03.1731<br />

~ Jacob Jensen<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Hans Madsen i Snarup<br />

Karen Madsdatter værende hos Bernt ... paa Gielskov<br />

Peder Madsen boede i Kirkeby<br />

Jens Pedersen, 26 aar tjener i Svendborg hos Casper Flint<br />

Mads Pedersen, 30 aar tjener i Rudkøbing<br />

Anna Pedersdatter, tjener i Sallinge hos Jens Johansen<br />

Kirsten Madsdatter var paa Klingstrup<br />

Peder Pedersen, Boltingegaard i skriverhuset<br />

Karen Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Maare<br />

Else Pedersdatter, 26 aar, tjener i Pederstrup hos Hans Germundsen<br />

Bodil Rasmusdatter, Drejø, matr. 7, IV-462b, 04.04.1731<br />

~ Hans Hierrichsen<br />

Hierrich Hansen, 16 aar<br />

Rasmus Hansen, 13 aar<br />

Anna Hansdatter, 9 aar<br />

Værge Jep Hierrichsen, Drejø<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø, IV-463b, 04.04.1731, 62 aar<br />

~<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø<br />

Jens Rasmussen, 23 aar. værge Jens Nielsen, Drejø<br />

Johanne Hansdatter, Drejø, IV-464, 05.04.1731, 80 aar<br />

~ Hans Jensen<br />

Mette Hansdatter, i Ærøskøbing ~ Christen Hansen<br />

Maren Hansdatter i Ærøskøbing ~ Hans Hansen<br />

Hans Hansen, 14 aar<br />

Niels Hansen, 11 aar


Jens Hansen, 10 aar<br />

Bodil Hansdatter, 12 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 8 aar<br />

Anna Hansdatter i Saxløvenborg ~ Henrich Remsnider<br />

Volborg Hansdatter i Drejø ~ Niels Larsen<br />

Ellen Hansdatter i Avernakø ~ Svend Christensen<br />

Hans Hansen, Drejø<br />

Jens Hansen, Drejø<br />

Johanne Hansdatter i Aaby ~ Ole Larsen<br />

Peder Olsen, 20 aar tjener paa Drejø<br />

Lars Olsen, 14 aar<br />

Karen Olsdatter, 17 aar tjener i Kiel<br />

Karen Hansdatter, Drejø, IV-466, 05.10.1731, 63 aar, forældre 18.05.1712<br />

~ Hans Andersen<br />

Hendes søskende:<br />

Sidsel Hansdatter, Skarø<br />

Anna Hansdatter ~ Mads Nielsen, Skarø<br />

Maren Hansdatter ~ Strange Rasmussen, Drejø<br />

Anders Rasmussen, Drejø, IV-468b, 28.04.1731<br />

~ Kirsten Rasmusdatter, Laugværge Jens Nielsen, Drejø<br />

Rasmus Andersen, 4 aar<br />

Værge: Farbroder Claus Rasmussen, skrædder, Drejø<br />

Mette Gregersdatter, Drejø, IV-469, 27.04.1731, 68 aar<br />

~ Peder Mortensen<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Per Gregersen bor i Ollerup<br />

Karen Gregersdatter bor i Birkende<br />

Anna Gregersdatter paa Drejø<br />

Anders Hansen, Drejø


Gregers Hansen, tjener Peder Larsen, Avernakø<br />

Kirsten Christensdatter Ager, Volstrup, IV-470, 11.05.1731<br />

~ Anders Larsen<br />

Ingen arvinger har meldt sig efter annoncering. Auktion.<br />

Karen Nielsdatter, Krarup, IV-477, 12.05.1731<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Hans Rasmussen, 2 aar<br />

Maren Rasmusdatter, 11/2 aar<br />

Hans Jensen, Hee Mølle, IV-478, 22.05.1731<br />

~ 1 Kirsten Pedersdatter<br />

Jens Hansen i Ærøskøbing<br />

~ 2 Maren Jacobsdatter<br />

Jacob Hansen, Smed i Aaby<br />

Kirsten Hansdatter i Odense<br />

~ 3 Karen Nielsdatter, Laugværge Kiersten Jens Nielsen<br />

Hans Hansen, 22 aar, tjener Knud Graa i Svendborg<br />

Niels Hansen, 14 aar<br />

Maren Hansdatter, 18 aar tjener borgmesteren i Svendnorg<br />

Karen hansdatter, 16 aar, tjener Jørgen Nielsen i Høje<br />

Mette Hansdatter, 10 aar<br />

Anna Hansdatter, 5 aar<br />

Karen Josephsdatter, Drejø, matr. 11 IV-479, 06.06.1731, 49 aar<br />

~ Claus Rasmussen Hjortøe<br />

Rasmus Clausen, 20 aar<br />

Josef Clausen, 10 aar<br />

Johanne Clausdatter, 14 aar<br />

Niels Mortensen, Snarup, IV-480, 09.07.1731


~ Anne Hansdatter, værge fæstemanden Jørgen Andersen<br />

Mads Nielsen, 6 aar<br />

Værge: Morbror Otto Ibsen i Snarup, Farbror Mads Mortensen i Lydinge<br />

Rasmus Pedersen og hst. Catrine Christensdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-481b, 19.06.1731<br />

~ 1 Mette Hansdatter<br />

Peder Rasmussen, <strong>Egeskov</strong><br />

Johanne Rasmusdatter ~ Anders Thomasen i Findinge<br />

Hans Rasmussen, Espe<br />

Anna Rasmusdatter ~ Christoffer Ibsen, <strong>Egeskov</strong><br />

~ 2 Catrine Christensdatter<br />

Christen Rasmussen i <strong>Egeskov</strong><br />

Peder Mortensen, Drejø, matr. 26, IV-483, 18.07.1731<br />

hans søskende: far Morten Josephsen, 11.04.1724<br />

Josef Mortensen, 22 aar<br />

Anna Catrine Mortensdatter ~ Rasmus Jensen, Birkholm<br />

Anna Mortensdatter ~ Anders Offersen, Falsled<br />

Karen Mortensdatter ~ Hans Andersen, Drejø<br />

Maren Mortensdatter, 24 aar fæstemand Niels Christensen, Drejø<br />

Anne Marie Mortensdatter, 20 aar, formynder Claus Rasmussen, skrædder<br />

der er arv efter Mette Gregersdatter, skifte 27.04.1731, var ~ Peder Mortensen<br />

Lars Pedersen, Staagerup, IV-491, 23.07.1731<br />

~ Margrethe Madsdatter, værge Morten Nielsen, Skovsgaard, (19.10.1737)<br />

Mads Larsen er paa stedet<br />

Mette Larsdatter~ Rasmus Michelsen, Hemmedrup<br />

Johanne Larsdatter ~ Rasmus Nielsen, Mynderup<br />

Maren Larsdatter ~ Jacob Jensen, Ollerup<br />

Strange Nielsen, Drejø, matr. 23, IV-492, 10.08.1731, 47 aar<br />

~ Apelone Christoffersdatter, Laugværge Jep Rasmussen


Niels Strangesen, 16 aar<br />

Christoffer Strangesen, 11 aar<br />

Hans Strangesen, 9 aar<br />

Rasmus Strangesen, 7 aar<br />

Maren Strangesdatter, 4 aar<br />

Værger: farbrødrene Hans Nielsen og Jens Nielsen, begge Drejø<br />

Maren Hansdatter, Knaphuset, IV-493, 12.08.1731<br />

~ teglbrænder Hans Jensen<br />

Hans Hansen, 21 aar<br />

Jens Hansen, 18 aar<br />

Lars Hansen. 8 aar<br />

Mette Hansdatter, 23 aar<br />

Magdalene Hansdatter, 17 aar<br />

Sophie Hansdatter, 19 aar<br />

Magdalene Biels, Ollerup, IV-494, 20.03.1731<br />

Hun var til huse hos Rasmus Sølvbjerg. Der kendtes ingen arvinger<br />

Niels Hansen, Saugmand, Kværndrup, IV-495, 02.10.1731<br />

~ Sophie Jensdatter, værge Morten Buch, Rødme<br />

Hans Nielsen, 20 aar, værge Farbror Jørgen Hansen i Kværndrup<br />

Karen Nielsdatter, 10 aar, værge Rasmus Hansen Ullemand<br />

Anna Rasmusdatter, Drejø, IV-495b, 03.10.1731, 66 aar Anne Risatings<br />

~ Anders Hansen<br />

Søstersøn Rasmus Christoffersen, 31 aar, tjener paa stedet.<br />

Claus Rasmussen Hjortøe, Drejø,matr. 11, IV-496, ...... 1731<br />

~ Karen Josephsdatter, 06.06.1731<br />

Rasmus Clausen, paa stedet, har gaarden i fæste<br />

Josef Clausen, 10 aar


Johanne Clausdatter, 14 aar<br />

Værger morbrødrene: Peder Josefsen, Drejø, Morten Josefsen og Niels Josefsen paa Skarø<br />

Peter Jacobsen Baadt, Skytte, Staagerup, IV-497, 24.02.1731<br />

~1 Sophie Augusta Jørgensdatter<br />

Jørgen Pedersen, skytte paa Frydendal paa Sjælland<br />

Jacob Pedersen, skytte paa Brahetrolleborg<br />

Niels Pedersen tjener paa <strong>Egeskov</strong>gaard<br />

Cathrine Charlotte Pedersdatter, tjener i København<br />

Sophie Magdalene Pedersdatter, er i Kerteminde<br />

Christiane Pedersdatter, tjener i Glyckstadt<br />

Charlotte Amalie Pedersdatter er paa stedet<br />

~2 Kirstine Hansdatter<br />

Anne Margrethe Pedersdatter, 12 aar<br />

Lucie Pedersdatter, 11 aar<br />

Dorthe Pedersdatter, 9 aar<br />

Anne Kirstine Pedersdatter, 5 aar<br />

Johan Pedersen, 3 aar<br />

Kirsten Jørgensdatter, Ulbølle, IV-499, 19.11.1731<br />

~ 1 Rasmus Hansen<br />

Jørgen Rasmussen, 22 aar, tjener paa Korshavn<br />

~ 2 Simon Nielsen<br />

Anna Maria Simonsdatter, 14 aar<br />

Hans Hansen Bold, Hundstrup, IV-500, 27.05.1731<br />

~ Anna Jensdatter (V-311, 25.11.1743), værge Per Jensen, Hundtofte,<br />

enkens trolovede fæstemand er Christen Johansen<br />

Jens Hansen, 11/2 aar, værge morbroder Niels Jensen Buk, Hundtofte<br />

Maren Jensdatter, 31/2 aar, værge morbroder Niels Jensen Buk, Hundtofte<br />

Thomas Christensen i Hundstrup var værge for Anders Pedersen, som havde arv til gode<br />

efter Faderen Peder Ipsen ifølge skifte 25.07.1716 og efter moderen Anna Jespersdatter, skifte


28.06.1726.<br />

Rasmus Pedersen i Bebegaard, Søfælde, IV-503b, 15.12.1731<br />

~ 1 Anna Pedersdatter, skifte 06.02.1723<br />

Peder Rasmussen, 14 aar, værge Farbror Lars Pedersen, Fiskerup<br />

Anders Rasmussen, 10 aar, værge Farbror Lars Pedersen, Fiskerup<br />

~ 2 Dorte Hendrichsdatter, værge trolovede fæstemand Morten Christensen<br />

Hendrich Rasmussen, 6 aar, værge Farbror Jacob Pedersen, Lydingegaarde<br />

Hans Rasmussen, 2 aar, værge Farbror Jacob Pedersen, Lydingegaarde<br />

Anna Frandsdatter, <strong>Egeskov</strong>, IV-508, 10.01.1732<br />

~ Peder Nielsen<br />

Niels Pedersen, 8 aar<br />

Frands Pedersen, 61/2 aar<br />

Rasmus Pedersen, 4 aar<br />

Mads Pedersen, 2 aar<br />

Værge: Morbror Michel Frandsen i Stenstrup<br />

Christopher Larsen, Egebjerg, IV-511, 04.07.1731<br />

~ Charlotte Amalie Rasmusdatter, værge Anders Schiøtte fra Svendborg<br />

Otto Christophersen, 5 aar<br />

Margrethe Christophersdatter, 4 aar<br />

Marie Cathrine Christophersdatter, 11/2 aar<br />

Der var ingen værge mødt for børnene<br />

Claus Rasmussen, Avernakø, IV-513b, 17.03.1732<br />

~ Anna Christensdatter, værge Peder Andersen, Avernakø<br />

Anna Clausdatter, 9 aar<br />

Rasmus Clausen, 8 aar<br />

Christen Clausen, 2 aar<br />

Værge: Farbror Jørgen Rasmussen paa Svelmø


Anders Larsen, Volstrup, IV-516, 04.04.1732<br />

~ Kirsten Christensdatter Agger, 11.05.1731<br />

hans søstre Pernille Larsdatter i København<br />

Karen Larsdatter i København<br />

Til stede som tilsynsværge Rasmus Hansen Ullemand<br />

Hans Hansen Smed, Hundstrup, IV-517, 18.04.1732<br />

~ 1 Maren Pedersdatter (IV-144, 13.03.1722) (~1 Hans Pedersen Smed, II-118, 13.01.1706)<br />

~ 2 Anna Nielsdatter, Laugværge Jens Pedersen, som er hendes trolovede fæstemand<br />

Hans Hansen, 9 aar, værge Hans Pedersen i Aaby<br />

Marie Jensdatter, Stenstrup, IV-518, 04.06.1732<br />

~ Jens Henrichsen<br />

Maria Jensdatter, 21/2 aar<br />

Værge morFaderen Jens Frandsen, Lille Løjtved<br />

Niels Hansen, Kværndrup, IV-519b, 11.08.1732<br />

~ Mette Pedersdatter, værge Søren Hansen, som fæster gaarden<br />

Hans Nielsen, 14 aar, værge Anders Hansen, Trunderup<br />

Peder Nielsen, 12 aar, værge Anders Hansen, Trunderup<br />

Maren Nielsdatter, 18 aar, værge Jørgen Madsen, Kværndrup<br />

Johanne Nielsdatter, 10 aar, værge Jørgen Madsen, Kværndrup<br />

Anders Rasmussen, Krarup, IV-520, 22.12.1732<br />

~<br />

Rasmus Andersen<br />

Maren Andersdatter i Haarup<br />

Maria Andersdatter bliver ved gaarden ~ Hans Hansen<br />

Agnete Pedersdatter, i Teglbrænderhuset ved Hørup Mølle, IV-519, 23.12.1732<br />

~ Hans Jensen<br />

Arving var hendes fader Peder Madsen møller i Stenstrup


Overværende Peder Knudsen møller i Hørup mølle og Peder skrædder paa Hørupgaard<br />

Johanne Christensdatter, Hundtofte, IV-521, 21.01.1733<br />

~ Rasmus Rasmussen<br />

Arvinger er hendes søskende<br />

Peder Christensen Basse, Stenstrup<br />

Birgitte Christensdatter bor i Brudagergaard<br />

Inger Christensdatter er i Stervboen<br />

en brodersøn Rasmus Nielsen er i stervboen<br />

brodersøn Lars Rasmussen<br />

broderdatter Karen Rasmusdatter<br />

do Johanne Rasmusdatter<br />

do Maren Rasmusdatter<br />

Karen Rasmusdatter, Drejø, IV-522b, 26.01.1733, 17.07.1732<br />

~ Anders Rasmussen<br />

Rasmus Andersen, 4 aar<br />

Værge: Morbroderen Hans Rasmussen<br />

Hans Hansen, Drejø, IV-523b, 26.01.1733, 54 aar<br />

~ Anne Rasmusdatter, værge Rasmus Christoffersen fæster gaarden, (~ enken 67 aar 1746)<br />

Hans Hansen, 13 aar<br />

Maren Hansdatter, 9 aar, ~ 03.08.1752 Hans Pedersen<br />

Værge: morbroder Lars Rasmussen, Drejø<br />

Anna Hansdatter, Staagerup, IV-529, 24.03.1733<br />

~ Niels Hansen<br />

Arving er hendes moder Anna Rasmusdatter, Laugværge Jens Nielsen<br />

Birgitte Rasmusdatter, Trunderup, IV-534b, 20.04.1733<br />

~ Jens Hansen<br />

Arvingerne frasiger sig arv. De er:


Frands Simonsen, Svabet: hans kones moster paa Langeland er Maren Rasmusdatter<br />

hans kones broder Christen Svendsen<br />

hans kones Søster Birgitte Svendsdatter<br />

Hans Rasmussen og Søsteren Karen Rasmusdatter i Heden<br />

Søren Pedersen, væver i Rønninge paa sin kones vegne<br />

Jørgen Hansen, Smed i Ullerslev<br />

Peder Nielsen i Rønninge<br />

Mathias Madsen i Millinge<br />

Hans Rasmussen i Boltinge<br />

Bonde Bondesen, <strong>Egeskov</strong>, IV-531, 19.05.1733<br />

~ Maren Christensdatter: Laugværge forpagter Lars Jørgensen paa Flintholm<br />

Arvingerne er: Broderen Mads Bondesen i Øster Hæsinge<br />

Broderen Rasmus Bondesen i Øster Hæsinge<br />

Brødrebørnene: Johanne Christensdatter, Laugværge Mads Bondesen<br />

Jakob Knudsen i <strong>Egeskov</strong><br />

Christen Knudsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Birte Knudsdatter, <strong>Egeskov</strong>, v:.Jørgen Andersen, Hellegaards Mølle<br />

Peder Knudsen, Revsvindinge<br />

Malene Nielsdatter, Laugværge Christen Mathiesen i Sødinge<br />

Maren Nielsdatter, Laugværge Jens Christoffersen i Hundtofte<br />

Margrethe Nielsdatter, Laugværge HYendrich Frederichsen i Søllinge<br />

Broderbørns børn: Knud Christensen, 14 aar, formynder Christen Mathiesen<br />

Peder Christensen, 12 aar, formynder Hendrich Frederichsen<br />

Bonde Bondesen, 9 aar, formyndere Christen og Peder Knudsen<br />

Hans Jørgensen, Kværndrup, IV-533b, 10.07.1733<br />

~ 1 Anna Dorthea Jacobsdatter, skifte 20.05.1718<br />

Ellen Hansdatter, 181/2 aar, tilsynsværge Peder Ibsen, Falle<br />

~ 2 Kirsten Hansdatter, værge Rasmus Hansen Ullemand, Kværndrup<br />

Jørgen Hansen, 101/2 aar, værge Peder Rasmussen, <strong>Egeskov</strong><br />

Anna Hansdatter, 121/2 aar, tvilling, værge Rasmus Pedersen Skierning


Dorte Hansdatter, 121/2 aar, tvilling, værge Rasmus Pedersen Skierning<br />

Ole Jensen Hviid, Stenstrup, IV-540, 11.07.1733<br />

~ Johanne Rasmusdatter, hendes trolovede er Hans Knudsen<br />

Rasmus Olsen, 71/2 aar<br />

Anna Olsdatter, 14 aar<br />

Grethe Olsdatter, 12 aar<br />

Kirsten Olsdatter, 10 aar<br />

Maren Olsdatter, 4 aar<br />

Formynder Michel Berentsen, Stenstrup<br />

Johanne Nielsdatter, Stenstrup, IV-542, 31.07.1733<br />

~ Rasmus Madsen<br />

Anders Rasmussen, 12 aar<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter, 10 aar<br />

Karen Rasmusdatter, 6 aar<br />

Værge morbroder Rasmus Nielsen, Sandager<br />

Charlotte Amalie Meier, Ollerup, IV..., 12.09.1733<br />

~ Jens Steffensen<br />

Steffen Jensen, 41/2 aar<br />

EGESKOV GODSARKIV<br />

REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<br />

V<br />

1734-1770<br />

Maren Andersdatter, Ollerup 16.01.1734 - V-2


~ 1° Hans<br />

Anders Hansen, 40 aar, er paa Ærø<br />

Karen Hansdatter ~ Hans Rasmussen, Ærø<br />

Paa disses vegne mødte Jørgen Andersen, V. Aaby og Nicolaj væver, V. Skerninge<br />

~ 2° Mads Thomsen, (skifte 31.10.1740 V-186)<br />

Rasmus Jørgensen smed, Trunderup, 06.02.1734. V-4<br />

~ 1° Sidsel Rasmusdatter, skifte 27.02.1710<br />

Maren Rasmusdatter, 32 aar, værge morbror Jørgen Larsen, Ravndrup<br />

Anna Rasmusdatter, 29 aar, værge do<br />

~ 2° Kirsten Hansdatter, lavværge Anders Hansen, Trunderup<br />

Hans Rasmussen, 11 aar , værge morbroder Peder Hansen Høj<br />

Kirsten Rasmusdatter, 20 aar<br />

Sidsel Rasmusdatter, 9 aar<br />

Catarina Maria Rasmusdatter, 8 aar<br />

Johanne Rasmusdatter, 6 aar<br />

Margrethe Rasmusdatter, 2½ aar<br />

Laurits Nielsen, <strong>Egeskov</strong>, 09.02.1734 V-7b<br />

Ingen arvinger var mødt<br />

Anne Larsdatter, Lille Løjtved, 18.02.1734 V-9<br />

~ Hans Hansen<br />

Lars Hansen, 19 aar<br />

Hans Hansen, 16 aar<br />

Mette Hansdatter, 13 aar<br />

Jakob Knudsen, Skovhuset, 09.03.1734 V-13<br />

~ Maren Andersdatter, lavværge Peder Ebberup<br />

Niels Jakobsen, 9 aar, værge farbror Christen Knudsen Hviid, <strong>Egeskov</strong><br />

Anders Rasmussen, Staagerup,21.04.1734 , V-13


~ Margrethe Hansdatter<br />

Arvingerne er hans brødre:<br />

Peder Rasmussen, Staagerup<br />

Jørgen Rasmussen, Hundstrup<br />

Hendes arvinger er hendes søskendebørn:<br />

Peder smed i Ulbølle<br />

Lars Pedersen i Ulbølle<br />

sn. Morten Larsen Grif i Faaborg<br />

Rasmus Bechmann, Ulbølle<br />

Kirsten Hansdatter, Staagerup, 21.04.1734, V-18, † 80 aar 1 md. 6 dage 28.03.1734<br />

enke efter Morten Hansen, 15.03.1719<br />

til huse hos sal. Anders Rasmussen. Hendes arvinger er hendes søskendebørn:<br />

Peder smed i Ulbølle<br />

Lars Pedersen i Ulbølle<br />

sn. Morten Larsen Grif i Faaborg<br />

Maren Simonsdatter, Ollerup, 16.02.1734 V-25b,<br />

~ Rasmus Ditlevsen (20.06.1719, IV-11)<br />

Ditlev Rasmussen, 38 aar, har fæstet gaarden<br />

Christen Rasmussen, 35 aar<br />

Anne Rasmusdatter ~ Lars Larsen, Sørup<br />

Mette Rasmusdatter ~ Niels Ladegaard, Ollerup<br />

Kirsten Nielsdatter, Trunderup 08.07.1734 ,V-19<br />

~ Peiter Samuel<br />

Niels Pettersen, 10 aar<br />

Anne Pettersdatter ~ Jacob Jensen, København<br />

Kirsten Pettersdatter ~ Lars Erichsen, Ørbæk<br />

Maren Pettersdatter, 25 aar<br />

Johanne Pettersdatter, 13 aar


Morten Nielsen, Skovsgaard, Ollerup06.08.1734 ,V-22<br />

~ 1° Karen Hansdatter (10.01.1721, IV-65)<br />

Anne Mortensdatter, 15 aar, værge morbror Jens Hviid<br />

~ 2° Maren Madsdatter, værge Mads Frandsen som fæster gaarden<br />

Karen Mortensdatter, 13 aar, værge morbror Rasmus Madsen, Mynderup<br />

Anne Kirstine Mortensdatter, 10 aar, værge do<br />

Niels Mortensen, 8 aar, værge Morten Buch, Rødme<br />

Jens Mortensen, 4 aar, værge Rasmus Hansen, Staagerup<br />

Johanne Mortensdatter, 1 1/2 aar, værge morbror Jørgen Madsen, Mynderup<br />

Barbara Hansdatter, Søfælde 21.09.1734 , V-23<br />

~ 1° Steffen Rasmussen, skifte 13.05.1730<br />

Hans Steffensen, 24 aar<br />

Maren Steffensdatter ~ Rasmus Hansen, Krarup<br />

Sidsel Steffensdatter, 18 aar, formynder Anders Ravn, Søfælde<br />

~ 2° Lars Knudsen<br />

Anne Dorte Jensdatter, Kidhaugehuset 02.09.1734 , V-24<br />

~ 1° Hans<br />

Leboris Hansen, 37 aar<br />

Catrine Marie Hansdatter, 25 aar, værge Christoffer Samuelsen i Gudbjerg<br />

~ 2° Mogens Pedersen<br />

Hans Mogensen, 21 aar<br />

Karen Hansdatter, Kværndrup 08.10.1734 , V-25<br />

~ Gregers smed<br />

Anna Gregersdatter, 20 aar<br />

Apelone Gregersdatter, 18 aar<br />

Lisbeth Gregersdatter, 16 aar<br />

Mads Knudsen, Kværndrup, hos Niels Madsen 19.10.1734 , V-25b


~ 1° Apelone Olufsdatter, skifte 17.07.1702<br />

Knud Madsen, 44 aar<br />

Jørgen Madsen, 42 aar<br />

Niels Madsen, 40 aar<br />

Maren Madsdatter ~ Jens Hansen, Kværndrup<br />

~ 2° Birte Pedersdatter<br />

Apelone Madsdatter, 31 aar<br />

Anne Madsdatter, 22 aar, lavværge Rasmus Pedersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Inger Pedersdatter, Krarup 30.09.1734 , V-29<br />

~ 1° Hans<br />

Peder Hansen, 40 aar tjener i Krarup<br />

Mads Hansen, rytter i Odense<br />

Maria Hansdatter ~ Rasmus Olufsen, Bjerne Mark, Taasinge<br />

Maren (Christensdatter) Bundes i <strong>Egeskov</strong> 22.03.1735 , V-30b<br />

enke efter Bunde Bundesen<br />

Hendes arvinger er:<br />

søsteren Boel Christensd.: søn Christen Knudsen, smed, <strong>Egeskov</strong><br />

broderen Jens Christensen † , hans børn:<br />

Hans Jensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Jensdatter i Kbh.: søn Christen Schurfborg, 23 aar, tjener i Kværndrup Helvig Jensdatter ~ Niels Andersen, Ulbølle<br />

Maren Jensdatter ~ Hans Hansen, Kværndrup<br />

Johanne Jensdatter ~ Peder snedker i <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Jensdatter ~ Jørgen snedker i <strong>Egeskov</strong><br />

søsteren Cathrine Christensdatter † , hendes søn: Christen Rasmussen i <strong>Egeskov</strong><br />

Povel Rasmussen, Staagerup, til huse hos Jens Hviid 03.04.1735 , V-36<br />

~ Malene Hansd., værge hendes fæstemand Christen Jespersen<br />

Helvig Povelsdatter, 14 aar, værge gl. Rasmus Hansen, Staagerup


Jens Olsen, Trunderup 20.04.1735 , V-36b<br />

~ Karen Frandsdatter, lavværge fæstemand Hans Nielsen<br />

Frands Jensen, 2 aar, værge Peder Fallemand<br />

Karen Jensdatter, 7 aar, værge Hans Michelsen, Trunderup<br />

Carsen Carstensen, <strong>Egeskov</strong> 22.04.1735 , V-40b,<br />

~ 1° Chrestence Frandsdatter, skifte 01.06.1708<br />

Peder Carstensen, 30 aar<br />

Margrethe Carstensdatter ~ Rasmus Knudsen, Stenstrup<br />

Maren Carstensdatter<br />

~ 2° Anne Clausdatter, værge Jørgen Clausen<br />

Carsten Carstensen, 16 aar<br />

Kirsten Carstensen, 21 aar, gl. Hans Jensen i <strong>Egeskov</strong><br />

Hans Jørgensen, Staagerup 21.04.1735 , V-43<br />

~ Anna Christensdatter, værge Hans Ipsen, Egebjerg<br />

Christen Hansen, 27 aar, har fæstet gaarden<br />

Jørgen Hansen, 24 aar<br />

Hans Hansen Kudsk, Snarup 19.05.1735 , V-44<br />

~ Maren Hansdatter, lavværge: Henrik smed, Snarup. Hans arvinger er:<br />

Anders Hansen, Sallinge<br />

Laurs Hansen, Egebjerg<br />

Rasmus Hansen, Sørup<br />

Rasmus Hansen, Staagerup<br />

Anne Hansdatter ~ Jens Rasmussen i Hundstrup<br />

Christen Hansen Ladefoged, <strong>Egeskov</strong> 01.06.1735 , V-45<br />

Arvingerne er:<br />

Laurs Hansen, Volstrup<br />

Niels Hansen, Akerup


Hans Hansen, Hostrup<br />

Morten Hansen, † i Sallinge<br />

Rasmus Mortensen, 12 aar, værge Hans Pedersen, Vantinge<br />

Birte Mortensdatter, 10 aar, værge do<br />

Peder Hansen †<br />

Hans Pedersen, 26 aar, Haarby<br />

Karen Pedersdatter ~ Lars Larsen, Haarby<br />

Anne Pedersdatter, 16 aar, værge Niels Hansen, Akerup<br />

Jørgen Hansen † i Hæsinge<br />

Karen Jørgensdatter ~ Peder Michelsen, Vester Hæsinge<br />

Mette Jørgensdatter ~ Christen Christensen, Vester Hæsinge<br />

Dorte Jørgensdatter, 26 aar, lavværge Hans Hansen i ostrup<br />

Niels Ipsen, Trunderup13.05.1733 , V-50<br />

~1° Margrethe Olufsdatter, 19.06.1723<br />

Jep Nielsen, 32 aar<br />

Knud Nielsen, 26 aar<br />

Anne Nielsdatter, 24 aar, værge Niels Nielsen, Trunderup<br />

Hans Nielsen, 21 aar<br />

Kirsten Nielsdatter, 17 aar, værge Niels Nielsen, Trunderup<br />

~ 2° Anna Hansdatter, lavværge Jakob Hansen<br />

Peder Nielsen, 12 aar<br />

Lars Nielsen, 9 aar, tvilling<br />

Margrete Nielsdatter, 9 aar, tvilling<br />

Bodil Nielsdatter, 6 aar<br />

Niels Nielsen, 3 aar<br />

Ansatte værger Anders Jensen i og Hans Mikkelsen i Trunderup<br />

Kirsten Poulsdatter, Lunde 16.07.1735 , V-53<br />

~ Anders Hansen<br />

Jørgen Andersen, 32 aar<br />

Margrethe Andersdatter, 28 aar


Erich Larsen, Vandmosehus 16.05.1735 , V-54<br />

~ Johanne Jensdatter, værge Anders Hansen, Lunde<br />

Peder Erichsen, 6 aar, værge Jens Frandsen, Lille Løjtved<br />

Anna Erichsdatter, 4 aar, værge: do<br />

Jens Erichsen, 2 aar, værge Niels Ifversen, Raarud<br />

Hans Hansen Banke, Trunderup 29.06.1735 , V-58b<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge Peder Hansen som fæster gaarden<br />

Hans Hansen, 10 aar<br />

Maren Hansdatter, 12 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 8 aar<br />

Værge Anders Hansen i Trunderup<br />

Otto Ipsen, Snarup 23.06.1735 , V-59b<br />

~ Karen Johansdatter: værge faderen Johan Olesen, Krarup<br />

Anne Catrine Ottosdatter, 3 aar, værge farbror Lars Hansen Tangemand i Trunderup<br />

Niels Rasmussen, bødker, Lunde 06.08.1735 , V-65<br />

~ Anna Christensdatter, værge Anders Hansen, Lunde<br />

Christen Nielsen, 29 aar, bor i <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Nielsdatter, 27 aar<br />

Kirsten Nielsdatter ~ Hans Christensen, Rødme<br />

Anne Nielsdatter 21 aar, værge Knud Pedersen Buch, <strong>Egeskov</strong><br />

Jens Nielsen, 13 aar, værge do<br />

Karen Nielsdatter, 7 aar, værge do<br />

Peder Nielsen, 4 aar, værge do<br />

Jens skomager i Kværndrup 08.08.1735 , V-70<br />

til huse hos Niels Christensen Sadelmager<br />

~ Elisabeth Moth<br />

Erhard Jensen, 32 aar, rejst til England og meldt død


Johan Lysholt †<br />

Hertsvig, 5 aar<br />

Sofie Liske, 20 aar<br />

Event Mathiesen, 17 aar<br />

Niels Ipsen, Kværndrup 05.10.1735 , V-75b<br />

~ Mette Christiansdatter, værge Mads Christian i Kværndrup, skifte 01.10.1742<br />

Kirsten Nielsdatter, 13 aar<br />

Anne Nielsdatter, 7 aar<br />

Mette Nielsdatter, 2 aar<br />

Værge Peder Ipsen i Bobjerg<br />

Niels Jensen, <strong>Egeskov</strong> 09.10.1735 , V-77b<br />

~ Dorte Andersdatter, lavværge Peder Pedersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Anne Nielsdatter, 10 aar, formynder Hans Ipsen, Trunderup<br />

Laurs Pedersen, Kværndrup 19.10.1735 , V-78<br />

~ 1° Sara Hansdatter, 02.01.1716<br />

Hans Larsen, Kværndrup<br />

Peder Larsen, 36 aar, tjener i Høje<br />

Niels Larsen, 34 aar, tjener etatsraadinde Schousbo i Odense<br />

Jacob Larsen, 32 aar, tjener Niels Pedersen i Kværndrup<br />

Knud Larsen, 23 aar, tjener enken i gaarden<br />

Mette Larsdatter ~ Anders Jørgensen i Høje<br />

Anne Larsdatter ~ Marqvar Pedersen i Kværndrup<br />

Karen Larsdatter ~ Erich Rasmussen i Høje<br />

~ 2° Kirsten Knudsdatter, værge Jens Jensen, Ollerup<br />

Lars Madsen, Vester Skerninge 24.10.1736 , V-86<br />

~ Sofie Mogensdatter, værge Hans Knudsen, smed, Vester Skerninge<br />

Mads Larsen, 13 aar, værge gl. Jens Madsen, V. Skerninge<br />

Anne Larsdatter, 2 aar, værge do


Maren Pedersdatter, Ollerup 11.03.1736 , V-91<br />

~ 1° Hans møller (25.11.<strong>1691</strong>, I-110)<br />

Maren Hansdatter † ~ Hans Ladegaard, Ollerup<br />

Anna Larsdatter, 26 aar<br />

Hans Hansen, 24 aar<br />

Karen Hansdatter ~ Jørgen Jensen, Vester Skerninge<br />

Anne Hansdatter † ~ Povl Madsen, Mynderup<br />

Maren Povelsdatter, 19 aar<br />

Hans Povelsen, 18 aar<br />

Kirsten Hansdatter † ~ Jens Ipsen<br />

Karen Jensdatter, 5 1/2 aar<br />

Hans Jensen, 4 aar<br />

~ 2° Jesper møller (Marcusen)<br />

Hans Jespersen, 42 aar, fæster den halve gaard<br />

~ 3° (Jesper Christensen) 28.03.1742<br />

Jens Ipsen og Kirsten Hansdatter, Ollerup 12.03.1736. , V-92<br />

Til huse hos Jesper møller, Ollerup<br />

Karen Jensdatter, 5 1/2, værge morbror Hans Jespersen<br />

Hans Jensen, 4 aar, værge do<br />

Anna Pedersdatter, Gultved 09.05.1736 , V-98b<br />

~ 1° Rasmus Hansen, 09.07.1704<br />

Anne Rasmusdatter ~ Mads Larsen, Rudme<br />

~ 2° Rasmus Povlsen<br />

Rasmus Rasmussen, 33 aar, har fæstet gaarden<br />

Karen Rasmusdatter ~ Morten Rasmussen, Kværndrup<br />

Mette Rasmusdatter ~ Knud Christensen, Rudme<br />

Niels Hansen, Staagerup 23.05.1736 , V-99<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, værge: fæstemand Christen Rasmussen


Jørgen Nielsen, 1 1/2 aar, værge: Mads Frandsen, Staagerup<br />

Hans Sørensen, Staagerup 25.05.1736 , V-102<br />

~ Maren Jensdatter (15.12.1724, IV-264)<br />

Han holdt hus for sin sønnekone Kirsten Jørgensd. Arving er<br />

sønnesønnen Jørgen Nielsen 1 1/2 aar.<br />

Jørgen Larsen, Trunderup 13.11.1736 , V-103<br />

~ Karen Hansdatter, værge far Hans Jespersen, Kværndrup<br />

Lars Jørgensen, 21/2 aar<br />

Hans Jørgensen, 1 aar<br />

Værge farbror Peder Larsen, Kværndrup<br />

Apelone Pedersdatter, Staagerup, V-104, 07.01.1737, V-104<br />

~ Mads Larsen<br />

Arving er hendes fader Peder Rasmussen, Staagerup<br />

Johan Madsen, Volstrup, V-105, 01.03.1737<br />

~ Anne Christensdatter: værge fæstemand Hans Pedersen, Kværndrup<br />

Anne Johansdatter, 2 aar, værge Peder Andersen, Volstrup<br />

Povl Nielsen, Trunderup, 29.05.1737 , V-108<br />

~ Maria Jensdatter<br />

Hans arvinger er:<br />

Niels Jensen i Krarup<br />

Jens Hansens hustru Anne Jensdatter i Snarup<br />

Knud Hansens hustru Margrete Jensdatter i Bobjerg<br />

Hans Frandsens hustru Ellen Jensdatter i Trunderup<br />

Anders skrædders hustru Dorte Nielsdatter i Ryslinge<br />

Hans snedkers afdøde hustrus barn i Sødinge<br />

Ole Hansens hustru Karen Nielsdatter i Rynkeby<br />

sl. Margrethe Nierlsdatters børn og børnebørn i Boltinge


m.fl.<br />

Johanne Clausdatter, Kværndrup, 04.06.1737 , V-109b<br />

~ Jacob Povlsen, til huse hos Niels Pedersen snedker<br />

Mette Jacobsdatter, 7 aar,<br />

Værge morbroderen Christoffer Larsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Søren Hansen, Kværndrup, 05.07.1737 , V-110b<br />

~ Mette Pedersdatter, lavværge Anders Jørgensen, Høje<br />

~ 1° Niels Hansen<br />

Arving er hans moder Birte Hansdatter hos svigersønnen Jacob Skytte ved Brahetrolleborg<br />

Karen Laursdatter, <strong>Egeskov</strong>, 25.07.1737 , V-116b<br />

~ Jesper Rasmussen<br />

Karen Jespersdatter, 21/2 aar<br />

Anders Hansen, Lunde, 17.09.1737 , V-117<br />

~ 1° Kirsten Pedersdatter, 16.07.1735<br />

Jørgen Andersen, til huse i gaarden<br />

Margrethe Andersdatter, tj. Erich Rasmussen i Høje<br />

~ 2° Johanne Povelsdatter, (evt. Jensdatter), værge Hans Ploug i Vandmosehus<br />

Niels Andersen, Ollerup, 18.10.1737 , V-122<br />

~ Anne Susanne Sørensdatter, værge og fæstemand Lars Jacobsen<br />

Anders Nielsen, 19 aar, værge Ditlev Rasmussen, Ollerup<br />

Søren Nielsen, 11 aar, værge do<br />

Niels Nielsen, 5 aar, værge Morten Buch, Ollerup<br />

Johanne Nielsdatter, 15 aar, værge do<br />

Margrethe Lauses, Staagerup (Madsdatter), , 19.10.1737 V-123<br />

~ Lars Pedersen (23.07.1731, IV-491)<br />

Mads Laursen, hvor moderen var til huse


Mette Laursdatter ~ Rasmus Michelsen, Hemmedrup<br />

Johanne Laursdatter ~ Rasmus Nielsen, Mynderup<br />

Maren Laursdatter ~ Jacob Jensen, Ollerup<br />

Hans Rasmussen Krog, Hundstrup, 25.10.1737 , V-123<br />

~ 1° ...<br />

~ 2° Sidsel Rasmusdatter, far: Rasmus Hansen, Hundstrup<br />

Rasmus Hansen Krog, 2 aar, værge Niels Mortensen<br />

Maria Hansd. 1/2 aar, værge do<br />

Hans moder Johanne Rasmusdatter havde penge til gode iflg. skiftet fra sønnens 1. ægteskab.<br />

Maren Madsdatter, Snarup, 09.11.1737 , V-132b<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Mads Jørgensen, 5 aar<br />

Anna Rasmusd., Ollerup, 11.11.1737 , V-133<br />

~ Hans Christian Jochumsen, smed<br />

Christen Hansen, 5 aar<br />

Else Marie Hansdatter, 3 aar<br />

Peder Rasmussen, landsoldat, Vester Skerninge, 19.11.1737 , V-133<br />

Boede i Syltemaehuset hos Jens Rasmussen.<br />

~ Anna Andersdatter, værge: fæstemand, landsoldat Anders Laursen<br />

Anne Margrethe Pedersdatter, 5 aar, værge farfar Rasmus Hansen, Vester Skerninge<br />

Johanne Jensdatter, Kværndrup, 20.12.1737 , V-134<br />

~ Peder Marqvorsen<br />

Marqvor Pedersen har fæstet faderens gaard<br />

Jacob Pedersen, 42 aar<br />

Kirsten Pedersdatter ~ Niels Pedersen snedker i Kværndrup<br />

Maren Jespersdatter, Søfælde, 21.12.1737 , V-134b


~ 1° Niels Madsen, 18.07.1704<br />

Jesper Nielsen, Snarup<br />

Christen Nielsen, Snarup<br />

Niels Nielsen, Snarup har fæstet stedet<br />

Johanne Nielsdatter ~ Peder Andersen,, til huse hos Anders Ravn i Søfælde<br />

~ 2° Mads Povelsen, 02.06.1712<br />

Johanne Madsdatter ~ Jørgen Rasmussen, Hillerslev<br />

~ 3° Iver Madsen<br />

Hans Pedersen, Egebjerg, 02.01.1738 , V-135<br />

~ Dorthe Pedersdatter, værge Albert Christensen, Ollerup<br />

Arving er hans broder Rasmus Pedersen i Egebjerg.<br />

Anna Hansdatter, Trunderup, 26.03.1738 , V-135b<br />

~ 1° Hans Sørensen<br />

Anna Hansdatter ~ Rasmus Rasmussen, Ellerup<br />

Dorthe Hansdatter ~ Anders Hansen, Trunderup<br />

~ 2° Niels Ibsen (hans broder Peder Ipsen i Fallegaard)<br />

Hans Nielsen, Trunderup (bor 1754 i Falle Mølle)<br />

Karen Nielsdatter ~ Mads Offersen, Kværndrup<br />

Rasmus Rasmussen, Hundtofte, 18.04.1738 , V-136<br />

~ Anne Malene Pedersdatter, værge faderen Peder Hansen, Hundtofte<br />

Rasmus Rasmussen, 4 aar, værge farbror Peder Rasmussen, Kirkeby<br />

Johanne Rasmusdatter, 1 aar, værge do<br />

Karen Jensdatter, Lille Løjtved, 09.06.1738 , V-136<br />

~ Jens Frandsen<br />

Jens Jensen er ved gaarden<br />

Frands Jensen bor i Stenstrup<br />

Anne Jensatter er her i byen<br />

Gertrud Jensdatter bor i Hundtofte


Mette Pedersdatter, Kværndrup, 30.06.1738 , V-137<br />

~ 1° Niels Hansen, skifte 11.08.1732<br />

Hans Nielsen *ca.1718<br />

Peder Nielsen, *ca. 1720<br />

Maren Nielsdatter, *ca. 1714<br />

Johanne Nielsdatter, *ca. 1722<br />

~ 2° Søren Hansen<br />

Gaarden er afstaaet til Rasmus Nielsen, som var gift med den ældste datter Maren Nielsdatter,<br />

som er død<br />

Mette Rasmusdatter, Staagerup, 08.07.1738 , V-138<br />

~ Peder Nielsen †<br />

Hans Pedersen har stedet i fæste<br />

Rasmus Pedersen, Staagerup<br />

Peder Pedersen, 40 aar, tjener broderen Hans Pedersen<br />

Johanne Pedersdatter ~ Niels Pedersen, Ollerup<br />

Karen Pedersdatter ~ Anders Hansen, Slæbæk<br />

Anne Pedersdatter, 32 aar, tjener broder Hans Pedersen<br />

Maren Bendtsdatter, Hundstrup, 23.09.1738 , V-139<br />

~ Hans Steffensen<br />

Else Hansdatter, 23 aar<br />

Kirsten Hansdatter, 17 aar<br />

Steffen Hansen, 14 aar<br />

Søren Hansen, 11 aar<br />

Mette Michelsdatter, Korshavn, 10.02.1739 , V-139<br />

~ Lorentz Pedersen<br />

Maren Lorentsdatter ~ Jacob Nielsen, Hjortø<br />

Karen Loretsdatter o Rasmus Pedersen, Avernakø<br />

Anne Lorentsdatter ~ Lars Christensen, som har gaarden i fæste


Kirsten Andersdatter, Kværndrup, 12.02.1739 , V-140<br />

~ Hans Rasmussen landsoldat<br />

Hendes søskende er arvinger<br />

Rasmus Andersen, Vester Hæsinge<br />

Anne Andersdatter, Vester Hæsinge<br />

Mette Andersdatter, Vester Hæsinge<br />

Hans Hansen, husmand, Hundstrup, 03.06.1739 , V-141<br />

~ Margrethe Jensdatter, værge: Christen Hansen, Hundstrup<br />

Hans arvinger er hans søsterbørn:<br />

Søren skrædders børn paa Drejø<br />

Johanne Kirstine Maren Sørensdatter<br />

Karen Sørensdatter<br />

Søren Rasmussens datter i Strandhuse<br />

Anne Sørensdatter<br />

Anmærkning: han skylder Axel Olsen RD 1-1-8 for hov, han har udført for manden mens han var syg.<br />

Peder Hansen, Trunderup, 08.07.1739 , V-143b<br />

~ Anne Nielsdatter<br />

Knud Pedersen i Sølvbjerg paa Brahetrolleborg<br />

Hans Pedersen, 34 aar, tjener i København<br />

Christian Pedersen, 32 aar, tjener i det østlige Friesland<br />

Niels Pedersen i Skovsbo paa Hvidkilde gods<br />

Maren Andersdatter, Hundstrup, 17.08.1739 , V-148<br />

~ Laurs Poulsen, murmester<br />

Christen Laursen, 9 uger<br />

Anne Hansdatter, Espe, 01.09.1739 , V-149<br />

~ Rasmus Jensen<br />

Maren Rasmusdatter, 28 aar ~ Henrich Nielsen, skytte paa Søbo


Karen Rasmusdatter, 24 aar tjener i Espe<br />

Johanne Rasmusdatter, 21 aar, tjener paa Boltinge Mølle<br />

Anne Rasmusdatter, 15 aar<br />

Malene Hansdatter, Staagerup, 07.10.1739 , V-149<br />

Niels (Lauritsen, født uden ægteskab)<br />

Karen Nielsdatter, værge Rasmus Bøg, Staagerup<br />

~ 1° Povel Rasmussen (03.04.1735, V-36)<br />

Hedevig Povelsdatter, værge Peder Saugmand, Hundtofte<br />

~ 2° Christen Jespersen<br />

Morten Rasmussen, Drejø, 28.10.1739 , V-150<br />

~ Bodil Rasmusdatter, lavværge fæstemanden Rasmus Ipsen, Skarø<br />

Rasmus Mortensen, 17 aar<br />

Hans Mortensen, 14 aar<br />

Morten Mortensen, 8 aar<br />

Christen Mortensen, 6 aar<br />

Karen Mortensdatter, 20 aar<br />

Anne Mortensdatter, 12 aar<br />

Værger: farbroderen Rasmus Rasmussen, her og m0orbroderen Hans Rasmussen<br />

Kirsten Mortensdatter, Hundstrup, 29.10.1739 , V-151<br />

~ 1° Rasmus Mortensen ( † 30.05.1738)<br />

Anders Rasmussen, 8 aar, værger: morbrødrene Niels Mortensen og Rasmus Ipsen<br />

Karen Rasmusdatter, 17 aar, værger do<br />

Anne Rasmusdatter, 15 aar værger do<br />

Maren Rasmusdatter, 3 1/2 aar, værger do<br />

~ 2° Hans Hansen Krog<br />

Johanne Rasmusdatter, Stenstrup, 11.11.1739 , V-152<br />

~ 1° Ole Hvid (11.07.1733, IV-540)<br />

Rasmus Olufsen, 14 aar, værge Mads Frandsen


Anne Olufsdatter, 20 aar, værge do<br />

Grete Olufsdatter, 18 aar, værge do<br />

Kirsten Olufsdatter, 16 aar, værge do<br />

Maren Olufsdatter, 10 aar, værge do<br />

~ 2° Hans Knudsen Hviid<br />

Johanne Hansdatter, 6 aar<br />

Anne Sophie Hansdatter, 3 aar<br />

Maren Larsdatter, Trunderup, 27.11.1739 , V-153<br />

~ Hans Mortensen<br />

Jep Hansen, 25 aar, har fæstet gaarden<br />

Lars Hansen, 22 aar<br />

Anders Hansen, 20 aar<br />

Frands Hansen, 18 aar<br />

Morten Hansen, 17 aar<br />

Hans Hansen, 16 aar<br />

Knud Hansen, 12 aar<br />

Jens Hansen, 10 aar<br />

Maren Rasmusdatter, Lille Løjtved, 29.11.1739 , V-154<br />

~ 1° Anders ...<br />

Jens Andersen, 37 aar<br />

Rasmus Andersen, 34 aar<br />

Birthe Andersdatter, 28 aar<br />

~ 2° Jens Frandsen<br />

Thomas Christensen, Hundstrup, 07.03.1740 V-155,<br />

~ 1° ...<br />

Rasmus Thomasen, bor i Høje<br />

~ 2° Mette Ibsdatter<br />

Jacob Thomasen, Rødskebølle<br />

Peder Thomsen, 22 aar, har fæstet gaarden


Johanne Thomasdatter ~ Jep Andersen, Hørup<br />

Anne Thomasdatter, 25 aar<br />

Frederich Carlsen, smed, Snarup, 12.03.1740 V-156,<br />

~ Marie Iversdatter, lavværge Hans Pedersen, Krarup<br />

Peder Frederiksen, i København som grovsmed<br />

Carl Frederiksen, 24 aar, tjener i Faaborg<br />

Hans Frederiksen, 18 aar, er rejst til København<br />

Lars Frederiksen, 13 aar<br />

Marie Frederiksdatter, 22 aar<br />

Kirsten Frederiksdatter, 17 aar<br />

Anne Kirstine Frederiksdatter, 8 aar<br />

Rasmus Povlsen, Guldtved, til huse hos sønnen Rasmus Rasmussen, 27.05.1740 V-161b<br />

~ 1° Anne Pedersdatter, 09.05.1736<br />

Rasmus Rasmussen, som har faderens gaard<br />

Karen Rasmusdatter ~ Morten Rasmussen, Kværndrup<br />

Mette Rasmusdatter ~ Knud Christensen, Rudme/Rødme<br />

~ 2° Kirsten Hansdatter<br />

Berent Laursen Kragh, Stenstrup, 07.03.1740 V-162,<br />

~ 1° Karen Thomasdatter ( † 1727)<br />

Thomas Berentsen, 29 aar, tjener i København<br />

Christen Berentsen, 25 aar, tjener Lundsgaard<br />

Hans Berentsen, 19 aar, tjener i Nyborg<br />

Frederik Berentsen, 16 aar, tjener Jens Buch i Stenstrup<br />

~ 2° Susanne Andersdatter, værge Frands Mortensen væver, ingen andre kunne være til stede.<br />

Trinne Berentsdatter, 11 aar<br />

Johanne Berentsdatter, 9 aar<br />

Sara Berentsdatter, 4 aar<br />

De umyndiges værger: mons. Frederich Bager, Hørupgaard og degnen Thomas Smechler, Stenstrup


Karen Hansdatter, Trunderup16.06.1740 , V-170b<br />

~ 1° Jørgen Larsen, skifte 13.11.1736<br />

Lars Jørgensen, 7 aar, formynder Hans Ipsen, Kværndrup<br />

~ 2° Mads Johansen<br />

Jørgen Madsen, 3 aar<br />

Johan Madsen, 1 aar<br />

Anders Hansen, Trunderup,, 04.07.1740 V-175<br />

~ 1° Sidsel Pedersdatter (IV.., 08.02.1721) (~ 1° Jens Hansen, II-67, 05.05.1704)<br />

Hans Andersen, 30 aar, er myndig<br />

~ 2° Dorthe Hansdatter (V-495), 13.04.1763, værge broderen Hans Nielsen i Tanggaard, Trunderup<br />

Jens Andersen, 17 aar, værge Christopher Ipsen, Trunderup<br />

Jeppe Andersen, 13 aar, værge Jacob Laursen<br />

Margrethe Andersdatter, 10 aar, værge Mads Offersen<br />

Anne Andersdatter, 4 aar, værge Christopher Ibsen, Trunderup<br />

Tilsynsværger mandens broder- og søsterbørn: Hans Rsmussen af Gudbjerg og Peder<br />

Laursen af Ellerup<br />

Hans Erichsen, Drejø,mastr. 7, , 08.07.1740, † 63 aar V-176<br />

~ 1° Bodil Rasmusdatter, 04.04.1731<br />

Erich Hansen, 25 aar, har fæstet gaarden<br />

Rasmus Hansen, 22 aar<br />

Anne Hansdatter, 18 aar, formynder Niels Jørgensen, Drejø<br />

~ 2° Anne Nielsdatter, lavværge Hans Erichsen, Drejø<br />

Rasmus Rasmussen, Drejø, matr. 10, 09.07.1740, † 32 aar V-180b,<br />

~ Anne Nielsdatter, værge fæstemand Hans Clausen<br />

Rasmus Rasmussen 1/4 aar, værge Jep Henningsen, Drejø<br />

henvisning til skifte 0505.1737: Niels og Rasmus Rasmussen efter faderen<br />

Josef Jensen, Drejø, matr. 14, 09.07.1740, † 37 aar V-181,<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge Jens Nielsen, Drejø


Jens Josefsen, 41/2 aar<br />

Niels Josefsen, 21/2 aar<br />

Værge Rasmus Christoffersen, Drejø<br />

Jens Rasmussen, Vester Skerninge, 30.05.1740 V-181b,<br />

~ Anna Sørensdatter, værge broder Frands Søfrensen Kok, Vester Skerninge<br />

Arvingerne er hans søskende:<br />

Christen Rasmussen, Ulbølle<br />

Niels Rasmussen, Ulbølle<br />

Jens Rasmussen, Ulbølle<br />

Anna Rasmusdatter ~ Rasmus Rasmussen, Ulbølle.<br />

Anna Rasmusdatter tjener broderen Niels Rasmussen<br />

Mette Rasmusdatter i Strandhuse<br />

Mads Thomsen, Ollerup, 31.10.1740 , V-186<br />

~ 1° Maren Andersdatter (16.01.1734, V-2)<br />

~ 2° Ellen Pedersdatter, værge Ditlev Rasmussen, da ingen af hendes slægt var til stede<br />

Nicolaj Madsen, 3 1/2, værge Hans Christensen, Ollerup<br />

Laurs Andersen, Hundstrup, V-188, 15.07.1740<br />

~ Kirsten Henrichsdatter, værge Niels Marqvardsen<br />

~ 1° Morten Hansen, 28.05.1722, IV-133<br />

Morten Larsen, 10 aar<br />

Anders Larsen, 12 aar<br />

Maren Larsdatter, 17 aar<br />

Børnenes halvbroder Hans Mortensen hos Rasmus Hansen, har fæstet gaarden og er deres værge<br />

Johanne Jensdatter, Hundstrup, 05.08.1740 , V-196b<br />

~ Anders Christensen, husmand, indsidder hos Laurs murmester<br />

Karen Andersdatter ~ Jørgen Rasmussen, Hundstrup, giver svigerfaderen aftægt<br />

Maren Andersdatter † ~ Laurs Povelsen murmester<br />

Christen Laursen, 1 aar


Anna Hansdatter, Stenstrup, 10.08.1740 V-198,<br />

~ 1° Knud ...<br />

Hans Knudsen, Stenstrup<br />

Mads Knudsen, Heden<br />

Rasmus Knudsen, Stenstrup<br />

Lars Knudsen, Søfælde<br />

Peder Knudsen, tjener i gaarden<br />

Johanne Knudsdatter ~ Anders Raun, Søfælde<br />

Anne Knudsdatter ~ Jørgen Rasmussen, Grøftebjerg<br />

~ 2° Hans Rasmussen Høj<br />

Hans Rasmussen, Kværndrup, 19.09.1740 V-199b,<br />

~ Maren Hansdatter, værge Rasmus Nellemand<br />

Rasmus Hansen, 27 aar, fæster huset<br />

Jacob Cortsen, Hundstrup (skifte 05.04.1730, IV-440), 17.08.1740, V-200<br />

~ Apelone Laursd. Friis<br />

~ 2° Christen Hansen<br />

Udlæg for børnenes arv efter anmodning fra Peter Laursen Friis og Frands Sørensen Koch:<br />

Laurs Jacobsen, Cort Jacobsen og Birgitte Marie Jacobsen, hendes formynder var:<br />

Jens Steffensen paa Hvedholm.<br />

Peder Ibsen, Hundtofte, 19.10.1740, V-203<br />

~ Maren Jensdatter, værge Jens smed i Hundtofte<br />

Jens Pedersen, 29 aar<br />

Johanne Pedersdatter, 27 aar, værge Knud Rasmussen i Hundtofte<br />

Karen Pedersdatter, 19 aar, værge do<br />

Anne Pedersdatter, 17 aar, værge: do<br />

Jeppe Pedersen, 15 aar, værge do<br />

Rasmus Pedersen, 10 aar, værge do


Henrik Madsen Foged, Ollerup14.10.1740, V-206,<br />

~ 1° Margrethe Hansdatter, 10.04.1723<br />

Peder Henriksen, bor paa Ærø<br />

Mette Henriksdatter ~ Jørgen Hansen i Kullerup<br />

Anne Henriksdatter, tjener degnen Jens Bager i Kværndrup<br />

~ 2° Maren Michelsdatter, værge Albert Christensen, Ollerup (22.02.1744)<br />

Karen Lorentsdatter,Avernakø 12,11,1740,V-209<br />

~ Rasmus Pedersen<br />

Peder Rasmussen,12 aar<br />

Laurits Rasmussen, 8 aar<br />

Rasmus Rasmussen 6 aar<br />

Anne Rasmusdatter 14 aar<br />

Inger Rasmusdatter 3 aar<br />

Mette Rasmusdatter 12 uger<br />

Værge for børnene deres mosters mand Lauers Christensen af Korshavn<br />

Knud Nielsen, <strong>Egeskov</strong>, 11.10.1740 V-210<br />

~ Else Nielsdatter, far: Niels Jespersen, <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Knudsen, 4 aar, værge Peder Ebberup<br />

Peder Knudsen, 2 aar, værge do<br />

Anne Marie Knudsdatter, 6 aar, værge Rasmus Schierning<br />

Rasmus Jørgensen, Krarup, 26.11.1740 V-213b,<br />

~ Maren Jensdatter, lavværge Niels Jensen, Krarup<br />

Jørgen Rasmussen, 24 aar, skytte paa Sandholt<br />

Christen Rasmussen, 16 aar, ansat værge Morten Jespersen, da ingen slægt kom<br />

Anne Jensdatter, Syltemaehuset, Vester Skerninge, 13.01.1741, V-217<br />

~ Christian Nielsen Ravn. Hendes arvinger er:<br />

søsteren Anne Jensd. † i Rudkøbing uden arvinger<br />

søstersønnerne Henrik Christensen, Øster Skerninge


Rasmus Andersen, Gundestrup<br />

søstersøns børn Jørgen Hansen, 16 aar, farbror Henrich Christensen, Øster Skerninge<br />

Rasmus Hansen, 8 aar do<br />

Mette Hansdatter, 13 aar do<br />

søsterdatter Maren Christensdatter, Øster Skerninge<br />

Mogens Knudsen og Anne Hansdatter i Trunderup, 07.02.1741 V-218<br />

Niels Mogensen, 32 aar, er i skærveriet i Nyborg som arresteret<br />

Knud Mogensen, 29 aar<br />

Rasmus Mogensen, 26 aar<br />

Malene Mogensen, 34 aar<br />

Diderich Lange, forpagter ved Løjtved,, 27.08.1739 V-220<br />

~ madame Dorthe Andersdatter<br />

Diderica Dorthea Lange, 9 1/4 aar<br />

Karen Nielsdatter, <strong>Egeskov</strong> Mølle 21.02.1742 , V-221<br />

~ Peder Knudsen møller<br />

Arvinger er<br />

moderen Bodil Hansd. værende i Hundstrup hos sin svoger Peder Laursen Friis<br />

broder Jacob Nielsen smed i Ulbølle<br />

søster Anne Nielsdatter fra Gammelgaard i Hundstrup ~ Peder Laursen Friis.<br />

Kay Holst, Staagerup (døde i Ringe), 07.10.1740 V-221<br />

~ Elisabeth Hansdatter, værge hendes broder Niels Husum paa Ærø<br />

Bodil Hansdatter, <strong>Egeskov</strong>, 30.06.1741 V-228<br />

~ Peder Rasmussen<br />

Christopher Pedersen, 19 aar<br />

Hans Pedersen, 11 aar<br />

Rasmus Pedersen, 9 aar<br />

Mette Pedersdatter, 17 aar


Karen Pedersdatter, 15 aar<br />

Værge morbror Hans Hansen fra Ottesgaard i Snarup<br />

Christian Hansen, Gultved, 11.07.1741 V-229<br />

~ Anne Pedersdatter, lavværge Peder Andersen, Gultved<br />

Hans Christiansen, 31 aar er i Svendborg<br />

Peder Christiansen, 21 aar har fæstet gaarden<br />

Rasmus Christiansen, 13 aar<br />

Maren Christiansdatter, 29 aar tjener i Svendborg<br />

Anne Christiansdatter, 26 aar<br />

Agnete Christiansdatter, 24 aar, tjener i Stevgeropgaard<br />

Karen Christiansdatter, 15 aar hos Mikkel Rasmussen i Sandager<br />

Johanne Christiansdatter † ~ Mikkel Rasmussen, Sandager<br />

Rasmus Mikkelsen, 4 aar<br />

Knud Mikkelsen, 3 aar<br />

Peder Mikkelsen 1/2 aar<br />

Johanne Rasmusdatter, inds. i Hundstrup, 19.08.1740 V-231<br />

Indsidder hos Rasmus Jensen Krog.<br />

Arvinger er hendes sønnebørn her paa stedet, da sønnen Hans Rasmussen Krog er død.<br />

Rasmus Hansen, 5 aar, værge Thomas Jørgensen, Mynderup<br />

Maren Hansdatter, 3 aar, værge do<br />

Rasmus Pedersen, Munkø, 11.04.1741 V-235<br />

~ Anne Rasmusdatter<br />

Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Christensen har fæstet gaarden<br />

Rasmus Rasmussen, 33 aar er i Korshavn<br />

Gertrud Rasmusdatter ~ Laurs Rasmussen, Strandhusene<br />

Peder Rasmussen, 31 aar, Munkø<br />

Laurs Rasmussen, 26 aar, Munkø<br />

Maren Rasmusdatter, 20 aar


Anne Pedersdatter, Korshavn, 11.04.1741 V-235b<br />

~ Rasmus Rasmussen, til huse hos Anders Pedersen<br />

Peder Rasmussen, 2 aar<br />

Jens Hansen Banke, Trunderup, 06.05.1741 V-236<br />

~ Maren Mikkelsdatter, lavværge Peder Rasmussen, Gislev<br />

Hans Jensen, 7 aar<br />

Mikkel Jensen, 5 aar<br />

Mads Jensen, 1 aar<br />

Hans Rasmussen, smed, Ollerup, 09.08.1741, V-239<br />

~ 1° (Kirsten Hansd. † 1736)<br />

Else Hansdatter ~ Jens Pedersen, Vester Skerninge<br />

~ 2° Maren Malene Nielsdatter, værge Ditlev Rasmussen.<br />

Rasmus Hansen, 4 aar, værge Hans Kudsk i Ollerup<br />

Hans Christian Jochumsen, smed, Ollerup, 17.06.1741, V-241<br />

~ 1° Anna Rasmusdatter, 11.11.1737, V-133<br />

Else Marie Hansdatter, 7 aar, indsat værge: Albert Christensen i Ollerup<br />

Barnets morbrødre er Jep Rasmussen i Lunde, og Knud Rasmussen i Hundtofte<br />

~ 2° Anne Jensdatter, værge Albert Christensen<br />

Christian Hansen, 1 aar, værge Mads Frandsen<br />

Kirsten Jørgensdatter, Avernakø, 11.09.1741 V-246b,<br />

~ 1° Niels Mortensen, skifte Flintholm 06.06.1735<br />

Morten Nielsen, 18 aar<br />

Dorte Nielsdatter, 21 aar<br />

Maren Nielsdatter, 14 aar<br />

Anne Nielsdatter, 7 aar<br />

Værger Hans Hansen, Avernakø og Laurs Hansen, Munkø<br />

~ 2° Rasmus Rasmussen


Jens Jensen, Kværndrup, 24.10.1741 V-247b<br />

~ Johanne Madsdatter, lavværge Christian Rasmussen, Kværndrup<br />

Jens Ibsen, 20 aar<br />

?Christen Ibsdatter, 18 aar<br />

Mads Ibsen, 15 aar<br />

Formynder Hans Bager<br />

Inger Christensdatter, Rødme, 25.10.1741 V-249<br />

~ 1° Laurs ...<br />

Mads Laursen, hos hvem moderen boede<br />

~ 2° Christen Christensen (23.03.1725, IV-267)<br />

Jørgen Christensen, <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Christensdatter ~ Anders Hansen Plog, Espe<br />

Jørgen Clausen, <strong>Egeskov</strong>, 02.11.1741 V-249b<br />

~ Kirsten Laursdatter, lavværge Laurs Ibsen<br />

Hans Jørgensen, 20 aar<br />

Laurs Jørgensen, 13 aar<br />

Maren Jørgensdatter, 18 aar<br />

Sofie Jørgensdatter, 3 aar<br />

De umyndiges formynder Rasmus Schierning, <strong>Egeskov</strong><br />

Dorte Nielsdatter, <strong>Egeskov</strong>, 02.11.1741 V-250<br />

~ Laurs Ibsen<br />

Jeppe Laursen, 12 aar<br />

Niels Laursen, 6 aar<br />

Dorte Laursdatter, 16 aar<br />

Maren Laursdatter, 14 aar<br />

Lone Laursdatter, 10 aar<br />

Catrine Laursdatter, 8 aar<br />

Karen Laursdatter, 3 aar


Peder Nielsen, <strong>Egeskov</strong>, 30.06.1741 V-250b<br />

~ 1° Anne Frandsdatter, skifte 10.01.1732<br />

Niels Pedersen, 17 aar<br />

Frands Pedersen, 15 aar<br />

Rasmus Pedersen, 13 aar<br />

Mads Pedersen, 11 aar<br />

~ 2° Karen Rasmusdatter, værge Niels Rasmussen, Rødme<br />

Jens Pedersen, 7 aar<br />

Anne Pedersdatter, 5 aar<br />

Farbror Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong>, morbror Mikkel Frandsen i Stenstrup, mosters mand (de 2 yngste børn) Jep Christensen, Rødme<br />

Christopher Ibsen, Trunderup, 07.08.1741 V-254<br />

~ Anne Rasmusdatter, lavværge Anders Thomasen, Findinge, fæstemand Knud Hansen<br />

Niels Christophersen, 11 aar, værge Rasmus Nielsen, Trunderup<br />

Kirsten Christophersdatter, 12 aar, værge farbror Peder Ibsen, Bobjerg<br />

Mette Christophersdatter, 6 aar, værge do<br />

Maren Andersdatter, Hundstrup, 04.01.1742 V-258,<br />

~ Hans Hansen Boemand<br />

Hans Hansen, Hundstrup<br />

Jens Hansen, som har fæstet stedet<br />

Maren Hansdatter ~ Jep Nielsen, tjener hos Jesper Rasmussen, Hundstrup<br />

Hans Hansen Boemand er gammel og svag og har overladt gaarden til sønnen Jens Hansen.<br />

Karen Rasmusdatter Klingenberg paa Avernakø, 21.02.1742 V-259<br />

~ 1° Hans Hansen<br />

Bodil Hansdatter ~ Bertel Christensen i Korshavn<br />

Anne Marie Hansdatter i Ulbølle, lavværge Hans Hansen, Avernakø<br />

~ 2° Hans Michelsen Klingenberg<br />

Maren Hansdatter ~ Ole Olsen i Strandhuse<br />

Hans Hansen tjenr i gaarden<br />

Rasmus Hansen har fæstet stedet


Jesper Christensen Møller, Ollerup 28.03.1742 V-259<br />

~ Maren Pedersdatter, 11.03.1743<br />

Arvinger er hans søsterbørn:<br />

Christen Madsen hos broderen Povl Madsen, Mynderup<br />

Hans Madsen, Bobjerg<br />

Anders Jensen, Sulkendrup<br />

Hans Jensen, Sulkendrup<br />

Laurs Jensen, tjener i Sulkendrup<br />

Marie Jensd. tjener i Gislev Holme<br />

Christen Jensen † i Kullerup<br />

Evert Christensen, tjener i Sulkendrup hos Anders Jensen<br />

og en datter<br />

Hans Ibsen, Rødme 11.04.1742, , V-263<br />

Til huse hos Christen Jørgensen. Arvinger er hans søskendebørn<br />

Peder Ipsens i Hundtofte<br />

Jens Pedersen, Hundtofte<br />

Johanne Pedersdatter i Hundtofte<br />

Karen Pedersdatteri Hundtofte<br />

Anne Pedersdatter i Hundtofte<br />

Jep Pedersen i Hundtofte<br />

Rasmus Pedersen i Hundtofte<br />

Rasmus Ipsens i Hundtofte<br />

Jep Rasmussen i Lunde<br />

Anna Rasmusdatter † i Ollerup<br />

Else Marie Hansdatter<br />

Margrethe Rasmusdatter i Hundtofte<br />

Knud Rasmussen i Hundtofte<br />

Rasmus Rasmussen i Lille Løjtved<br />

Erich Ipsens i Lunde<br />

Karen Erichsdatter, 27 aar


Anna Erichsdatter, 25 aar<br />

Jep Erichsen, 24 aar<br />

Johanne Erichsdatter, 18 aar<br />

og et søsterbarn<br />

Jep Christensen i Rødme<br />

Kirsten Hansdatter, Staagerup 13.04.1742 , V-264,<br />

~ Jens Nielsen<br />

Christian Jensen, 27 aar<br />

Maren Jensdatter, 26 aar<br />

Pernille Jensdatter, 20 aar<br />

Karen Jensdatter, 15 aar<br />

Peder Povlsen, smed, Kværndrup. 30.04.1742 , V-264<br />

~ Sofie Jensdatter<br />

Arvingerne er hans søskende:<br />

Karen Rasmusdatter hos Hans Christensen smed i AArslev<br />

Knud Povelsen, † i Skalkendrup<br />

Mads Knudsen, 15 aar<br />

Daniel Knudsen, 7 aar<br />

Maren Knudsdatter, 16 aar<br />

endnu 2 smaa døtre, hvis navn ikke vides<br />

Daniel Povelsen, † i Avnslev<br />

Povel Danielsen, 13 aar<br />

Karen Danielsdatter ~ Hans Christensen, smed i AArslev<br />

Bodil Danielsdatter, 16 aar<br />

Rasmus Povelsen i Nisbye<br />

Karen Povelsdatter ~ Peder Rasmussen i Aunslev<br />

Bodil Povelsdatter ~ Anders Laursen i Aunslev<br />

Anders Knudsen, Stenstrup, 02.05.1742 , V-264<br />

~ Margrethe Olufsdatter, hendes bror: Hans Pedersen, Kaarentved


Knud Andersen, 14 aar, værge Peder Olufsen, Kaarentved huse<br />

Anne Andersdatter, 9 aar, værge do<br />

Ditlev Rasmussen, Ollerup, 25.04.1742 , V-265<br />

~ Ellen Svendsdatter, bror Rasmus Svendsen, Skovsbo<br />

Rasmus Ditlevsen, 18 aar, værge Christen Rasmussen, Staagerup<br />

Simon Ditlevsen, 12 aar, værge do<br />

Jens Ditlevsen, 9 aar, værge do<br />

Peder Ditlevsen, 6 aar, værge do<br />

Mette Sophie Ditlevsdatter, 16 aar, værge Hans Rasmussen Kudsk<br />

Jytte Kirstine Ditlevsdatter, værge do<br />

Hans Nielsen Ladegaard, Ollerup, 28.04.1742 , V-270<br />

~ 1° Maren Hansdatter, (28.11.1716, III-158)<br />

Hans Hansen, 30 aar<br />

~ 2° Mette Rasmusdatter<br />

Rasmus Hansen, 9 aar, værge morbror Christen Rasmussen, Staagerup<br />

Inger Hansdatter, 21 aar, værge halvbror Hans Hansen<br />

Maren Hansdatter, 18 aar, værge do<br />

Anne Hansdatter, 12 aar, værge morbror Christen Rasmussen, Staagerup<br />

Karen Jensdatter, Flintholm, Hundstrup, 04.05.1742 , V-276<br />

~ 1° Henrich Andersen<br />

Dorthe Henrichsdatter ~ Morten Christensen i Bebe<br />

~ 2° Laurs Ibsen (skifte 18.07.1714)<br />

Henrich Laursen bor paa Flintholm (Løjtved 25.05.1745)<br />

~ 3° Laurs Hansen Tangemand (skifte 14.06.1754)<br />

Andorte Laursdatter ~ Laurs Hansen, Vantinge<br />

Hans Laursen, 23 aar paa Flintholm<br />

Johanne Laursdatter, 21 aar paa Flintholm<br />

Jens Laursen, 17 aar, paa Flintholm


Marie Hansdatter Ollerup, 05.05.1742,. V-276, Til huse hos Hans Christian smeds enke.<br />

~ Hans Christian Jochumsen (skifte 17.06.1741)<br />

Else Hansdatter, 8 aar<br />

Christian Hansen, 2 aar<br />

Karen Hansdatter, i Hylleberg Mølles hus, 28.04.1742 , V-277<br />

~ Rasmus Frandsen, Løjtved 09.02.1740<br />

Frands Rasmussen, 26 aar<br />

Hans Rasmussen, 24 aar<br />

Gertrud Rasmusdatter ~ Nicolaj Christiansen, Svendborg<br />

Karen Rasmusdatter, 28 aar, er i Svendborg<br />

Kirsten Rasmusdatter, 25 aar tjener i Svendborg<br />

Hans Frandsen, Trunderup, 01.06.1742 , V-278<br />

~ 1° Dorte Henrichsdatter, skifte 28.03.1722<br />

Frands Hansen, 30 aar<br />

Hans Hansen, gift her i byen<br />

Karen Hansdatter ~ Hans Frandsen her i byen<br />

Dorte Hansdatter ~ Jens Jacobsen, Stenstrup paa Boltinggaard gods<br />

Kirsten Hansdatter, tjener i Høje<br />

Mette Hansdatter, 24 aar, tjener i Kværndrup<br />

~ 2° Ellen Jensdatter, broder Niels Jensen, Krarup<br />

Jens Hansen, 19 aar<br />

Dorthe Hansdatter, tvilling, 17 aar<br />

Johan Hansen, tvilling, 17 aar<br />

Anne Hansdatter, 15 aar<br />

Kirsten Jacobsdatter, Drejø, 07.07.1742 V-280,<br />

enke efter Rasmus Rasmussen, Flintholm 16.12.1737, i Rasmus Nielsens hus<br />

En broder er død og har efterladt en søn paa Ærø<br />

En søster Karen Jacobsdatter er blind og er paa Ærø


Peder Pedersen, Staagerup, 30.06.1742 , V-281<br />

Boede i Hans Pedersens gaard.<br />

Arvingerne er hans søskende:<br />

Hans Pedersen, bor paa stedet<br />

Rasmus Pedersen i Staagerup<br />

halvbroderen Hans Pedersen bor i Hundtofte<br />

Johanne Pedersdatter ~ Niels Pedersen, Ollerup<br />

Karen Pedersdatter † ~ Anders Hansen, Slæbæk<br />

Hans Andersen, 9 aar<br />

Peder Andersen, 7 aar<br />

Johanne Andersd., 4 aar<br />

Anne Pedersdatter, 29 aar er ugift<br />

Mette Christiansdatter, Kværndrup 01.10.1742 , V-283<br />

~ 1° Niels Ipsen, skifte 05.10.1735<br />

Anne Nielsdatter, 11 aar,<br />

Værger farbror Peder Ibsen, Bobjerg, morbror Peder Christiansen, Kværndrup<br />

~ 2 ° Hans Rasmussen<br />

Mette Catrine Knudsdatter, til huse i Tange, 21.11.1742 V-284,<br />

~ Christen Rasmussen<br />

Arvingerne er hendes søskende:<br />

Knud Knudsen i Mecklenborg<br />

Laurs Knudsen i Jylland<br />

Johanne Knudsdatter til huse i Skaarup<br />

Anne Knudsdatter bor i Søllinge<br />

Malene (Magdalene) Nielsd., Staagerup, 22.11.1742 V-285<br />

~ 1° Anders Hansen Høy (skifte 08.01.1726)<br />

Hans Andersen, 24 aar, bor i gaarden<br />

Anna Hansdatter, 21 aar, do<br />

~ 2° Rasmus Hansen


Maren Povelsdatter, Stenstrup, 08.12.1742,. V-286 Hendes bror er Laurs Hansen, Vester AAby.<br />

~ Niels Rasmussen<br />

Rasmus Nielsen, 8 aar<br />

Hans Nielsen, 5 aar<br />

Jens Nielsen, 3 aar<br />

Povel Nielsen, 20 uger<br />

Niels Mortensen, Hundstrup, 29.08.1742 ,V-287<br />

~ 1° Else Knudsdatter (skifte 22.03.1723)<br />

~ 2° Karen Pedersdatter, værge Niels Nielsen Ravn, Ulbølle<br />

Peder Nielsen, 15 aar, værge fars halvbroder Rasmus Ipsen, som i indeværende aar er afgaaet<br />

Else Nielsdatter, 14 aar do ved døden. I stedet bliver Peter Larsen Karen Nielsdatter, 9 aar, do Friis i Gammelgaard værge<br />

Anna Nielsd.atter, 3 aar do<br />

Rasmus Ipsen, Hundstrup, 03.01.1743 , V-288<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge Morten Jespersen, Eskebjerg<br />

Anders Rasmussen, 26 aar, har gaarden i fæste og giver moderen ophold<br />

Jørgen Rasmussen, 25 aar, tjener i Korshavn, Hans Hansen Kirkemand blev bemyn.værge<br />

Karen Rasmusdatter, 21 aar, værge farbror Hans Ipsen, Egebjerg<br />

Dorthe Rasmusdatter, Bobjerg, 16.02.1743 V-288<br />

~ Peder Ipsen<br />

Kirsten Pedersdatter, 11 aar, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup<br />

Karen Pedersdatter, 1 aar, værge mors stedfar Peder Ipsen, Fallegaard<br />

Rasmus Madsen, Mynderup, 05.03.1743,V-289<br />

~ 1° Anna Rasmusdatter (skifte 30.06.1718)<br />

Mads Rasmussen, 25 aar<br />

~ 2° Anna Olesdatter (Løjtved 14.02.1748, 39), værge Knud Olsen, Mynderup<br />

Rasmus Rasmussen, 20 aar, formynder og curator Mads Frandsen, Skovsgaard, som er gift<br />

Anders Rasmussen, 16 aar, do med moderens søster


Anna Rasmusdatter, 13 aar do<br />

Dorthea Andersdatter, Løjtved, 09.03.1743 V-,<br />

~ 1° Diderik Lange (27.08.1739, V-220)<br />

Diderica Dorothea Lange, værge farbror Michael Lange forpagter paa Skjoldemose<br />

~ 2° sn. Peder Graae<br />

Jørgen Pedersen Graae, 2 1/2 aar<br />

Anders Pedersen Graae, † 10 dage efter moderen<br />

Mette Cathrine Pedersdatter Graae, 2 aar<br />

Tilsynsværge: Hans Davidsen, hollænder paa <strong>Egeskov</strong><br />

Hans Jensen, teglbrænder i Teglhuset ved Hørup Mølle, 28.03.1743, V-292<br />

~ 1° Maren Hansdatter (12.08.1731, IV-493)<br />

Hans Hansen ~ bor i Flensborg<br />

Jens Hansen, efter beretning 28 aar<br />

Lars Hansen, berettes at være 18 aar<br />

Mette Hansdatter † , har efterladt 2 børn, som bor i Heller ved Flensborg<br />

Malene Hansdatter, 30 aar<br />

~ 2° Agnete Pedersdatter (23.12.1732, IV-521)<br />

~ 3 ° Maren Rasmusdatter, værge Christen Møller, Hørup<br />

Sophie Hansdatter ungefähr 20 aar<br />

Degnen Jesper Altenhof i Hundstrup observerede skiftet.<br />

Maren Knudsdatter, Hørup, 25.01.1743 , V-295<br />

~ Erich Christensen, som bebor et af husene ved Hørupgaard<br />

Christen Erichsen, 15 aar<br />

Karen Erichsdatter, 21 aar<br />

Povel Pedersen, Staagerup, 09.05.1743 , V-296<br />

~ Anne Pedersdatter, værge Peder Rasmusen<br />

Anders Povelsen, 4 aar, værge unge Rasmus Pedersen, Staagerup<br />

Karen Povelsdatter, 1 1/2 aar, værge do


Børnenes farbror Hans Pedersen smed Ulbølle observerede skiftet.<br />

Jens Hansen Hviid, Staagerup, 21.06.1743, V-297<br />

~ Margrethe Jespersdatter, værge Rasmus Hansen Major (skifte 14.12.1744)<br />

(broder Hans Jespersen, Ollerup)<br />

Birgitte (Birthe) Jensdatter, 26 aar<br />

Karen Jensdatter, 19 aar<br />

Anders Ravn, Søfælde, 26.06.1743 , V-302b<br />

~ Johanne Knudsdatter, værge Niels Jensen, Krarup<br />

Rasmus Andersen, 22 aar<br />

Knud Andersen, 20 aar<br />

Hans Andersen, 13 aar<br />

Steffen Andersen, 12 aar<br />

Anders Andersen, 8 aar<br />

Værger: Rasmus Laursen i Væverhuset ~ faster og Jørgen Rasmussen, Grøftebjerg ~ enkens<br />

søster<br />

Anne Pedersdatter, Kværndrup, 03.08.1743, V-305<br />

~ Laurs Jensen<br />

Jens Laursen i Høje<br />

Niels Laursen, 30 aar, tjener i København<br />

Mads Laursen West, 26 aar, ridefoged paa Arreskov<br />

Peder Laursen, 22 aar i København<br />

Anne Laursdatter, 37 aar i Haundrup<br />

Kirsten Laursdatter, 27 aar, bor i byen ~ Morten Rasmussen<br />

Maren Laursdatter, 25 aar bor i Harendrup<br />

Inger Lauritsdatter paa Munkø, 23.09.1743 , V-305<br />

~ Christen<br />

Laurs Christensen har fæstet gaarden<br />

Bertel Christensen er i Korshavn


Rasmus Christensen<br />

Anne Christensdatter, enke, værge broderen Bertel Christensen<br />

Peder Knudsen Møller, <strong>Egeskov</strong> Mølle, 11.10.1743 , V-306b<br />

~ Anne Marie Rasmusdatter<br />

Arvingerne er hans søskende<br />

Jacob Knudsen, Svendborg Mølle, helbroder<br />

Christen Knudsen, Hørup Mølle, helbroder<br />

Margrethe Knudsdatter i Svendborg ~ Jørgen Graa, halvsøster<br />

Johanne Knudsdatter i Kværndrup ~ Gregers smed, halvsøster<br />

Anders Simonsen, Korshavn, 18.01.1744 , 307b<br />

~ 1° Anne Larsdatter, skifte Flintholm 24.04.1737, ~ 1° Niels Rasmussen Juel, 20.11.1725<br />

Niels Andersen, 14 aar, værge morbror Rasmus Laursen, Avernakø<br />

Anne Andersdatter, 9 aar<br />

~ 2° Johanne Hansdatter, far Hans Jørgensen, Korshavn<br />

Anna Christine Andersdatter, 4 aar<br />

Jost Pedersen, Avernakø, 18.01.1744 , V-308b<br />

~ Karen Jensdatter<br />

Arving : en brodersøn Hans Pedersen paa Lyø<br />

Anna Jensdatter, Hundstrup. 25.11.1743, V-311,<br />

hendes broder er Rasmus Buch, Ollerup<br />

~ 1° Hans Hansen Bald ( † 27.05.1731)<br />

Maren Hansdatter, 16 aar, værge Niels Marcussen, Hundstrup<br />

Jens Hansen, 14 aar, værge do<br />

~ 2° Christen Hansen (Bald)<br />

Anne Christensdatter, 10 aar<br />

Else Christensdatter, 3 aar<br />

Maren Nielsdatter, Rødme, 26.11.1743 , V-314


~ Morten Buch. Deres i live værende børn er:<br />

Johanne Mortensdatter ~ Peder Pedersen, Egebjerg<br />

Maren Mortensdatter ~ Jens Jørgensen, Rødme<br />

Karen Mortensdatter ~ Peder Hansen, Høje<br />

Hans Mortensen bor i Dongshøjrup<br />

Niels Mortensen har fæstet gaarden<br />

Peder Pedersen, smed, Krarup, V-1743<br />

~ Sidsel Rasmusdatter, værge Niels Jensen<br />

Peder Pedersen, 9 aar<br />

Else Pedersdatter, 7 aar<br />

Sidsel Pedersdatter, 3 aar<br />

Søren Hansen, Drejø, 07.12.1743 , V-318b<br />

~ 1° Johanne Hansdatter, skifte Flintholm 12.02.1738<br />

Maren Sørensdatter, 25 aar<br />

Karen Sørensdatter, 22 aar<br />

~ 2° Johanne Andersdatter<br />

Anders Sørensen, 3 aar<br />

Værge farbror Anders Hansen, Drejø<br />

Maren Michelsdatter, Ollerup, 22.02.1744. V-322,<br />

Til huse hos Laurits Mortensen (Ritter) i Ollerup<br />

~ Henrik Madsen Foged (14.10.1740, V-206).<br />

Hendes søskende er arvinger:<br />

Hans Michelsen i AAstrup<br />

Anne Michelsdatter i Vester Aaby<br />

Michel Michelsen, var før i Ulbølle, bortrejst for ca. 1 aar siden, har en datter paa stedet:<br />

Anne Michelsdatter, 12 aar<br />

Rasmus Nielsen, Hundstrup, 06.06.1744 ( † 05.06.1744) , V-324<br />

~ Johanne Hansdatter, værge Laurs Hansen


Mette Rasmusdatter ~ forpagter Laurs Hansen paa Flintholm<br />

Anne Rasmusdatter, 18 aar, nærmeste paarørende er Hans Mortensen, Hundstrup<br />

Kirsten Rasmusdatter, 12 aar do<br />

Mette Rasmusdatter, Hundstrup, 19.06.1744 , V-326<br />

~ Niels Marqversen<br />

Arvinger er hendes forældres søskendebørn, da forældrene er døde, og hun ingen søskende har, der har efterladt sig børn. Til stede var:<br />

Jesper Mortensen, Hundstrup<br />

Rasmus Nielsen, Hundstrup, paa sin hustrus vegne<br />

Rasmus Hansen: hans hustru er søskendebarn<br />

Jesper Rasmussen er søskendebarn<br />

Christen møller, Hørup: hans moder var et søskendebarn<br />

Hans Pedersen, ungkarl i Staagerup, 20.06.1744 , V-330<br />

Han var hos unge Rasmus Pedersen i Staagerup.<br />

Hans søskende er arvinger:<br />

Rasmus Pedersen, Staagerup, helbroder<br />

Hans Pedersen i Hundtofte, halvbroder<br />

Johanne Pedersdatter, Ollerup, helsøster<br />

Karen Pedersdatter † ~ Anders Hansen, Slæbæk, helsøster<br />

har efterladt sig 3 børn<br />

Anne Pedersdatter ~ unge Rasmus Pedersen i Staagerup, som har gaarden i fæste.<br />

Niels Rasmussen, Drejø, 6.07. 1744 , V-331<br />

~ 1° Ellen Pedersdatter, skifte Flintholm 19.05.1934<br />

Rasmus Nielsen, værge morbror Hans Pedersen, Drejø<br />

~ 2° Maren Rasmusdatter<br />

Ellen Nielsdatter, 8 aar<br />

Magdalene Nielsdatter, 6 aar<br />

Rasmus Nielsen, 2 aar<br />

Værger: morbror Rasmus Ibsen og Niels Jørgensen paa Drejø


Anne Rasmusd., boede i Fuglsang ved <strong>Egeskov</strong>, 25.07.1744 , V-331<br />

~ 1° Rasmus Pedersen<br />

Peder Rasmussen, bor i Nybølle<br />

Hans Rasmussen, bor i Vester Skerninge<br />

~ 2° Rasmus Pedersen, <strong>Egeskov</strong>, V-332, 25.07.1744<br />

Rasmus Rasmussen, i Raarud paa Nielstrup gods<br />

Peder Rasmussen, hjemme, har fæstet stedet<br />

Mette Rasmusdatter ~ Jørgen Rasmussen, Skerningballe paa madam Lembkes gods<br />

Kirsten Rasmusdatter, 29 aar, er hjemme<br />

Mads Johansen, Trunderup, 22.01.1745 ( † 30.12.1744) , V-334<br />

~ 1° Karen Hansdatter, skifte 16.01.1740<br />

Jørgen Madsen, 7 aar<br />

Johan Madsen, 5 aar<br />

~ 2° Johanne Nielsdatter, som ogsaa er død<br />

Niels Madsen, 3 aar<br />

Karen Madsdatter, 11/2 aar<br />

Værger er hendes søskendebarn Hans Nielsen i Trunderup og hans halvbroder Hans Jensen, Højgaard<br />

Sophie Hansdatter, <strong>Egeskov</strong>, 13.08.1744 , V-339b<br />

~ Niels Pedersen<br />

Maria Nielsdatter, 10 aar<br />

Hans Nielsen, 6 aar<br />

Margrethe Nielsdatter, 3 aar<br />

Margrethe Jespersdatter, Trunderup, 14.12.1744 , V-341<br />

~ 1° (Jens Hansen Hviid, Staagerup, skifte 21.06.1743)<br />

dattermanden Hans Hansen Hviid, Staagerup<br />

Karen Jensdatter, er aldeles vanvittig, værge er søsterens mand Hans Hansen Hviid<br />

~ 2° Christen Iversen<br />

Tilsynsværge den afdødes broder Hans Jespersen af Ollerup


Enoch bødker, Trunderup, 14.12. 1744 , V-341b<br />

~ Maren Villumsdatter<br />

Han efterlader sig 6 pigebørn, hvoraf 4 tjener og 2 er hjemme<br />

Bodil Enochsdatter, 29 aar, værge Rasmus Jacobsen, smed, Ryslinge ~ enkens søster<br />

Lisbeth Enochsdatter, 26 aar, do<br />

Mette Enochsdatter, 24 aar, do<br />

Karen Enochsdatter, 19 aar, værge Peder Mikkelsen Seidelin, skoleholder, Herrested som er<br />

Anne Kirstine Enochsdatter, 14 aar værge do / ~ enkens søskendebarn<br />

Margrethe Cathrine Enochsdatter, 7 aar do<br />

Karen Hansdatter, Volstrup, 08.04.1745 , V-343<br />

~ Jens Hansen<br />

Anne Jensdatter ~ Peder Christiansen, Gultved<br />

Hans Jensen, 21 aar<br />

Peder Jensen, 14 aar<br />

Jens Rasmussen, <strong>Egeskov</strong>, 22.04.1745 , V-344b<br />

~ Karen Rasmusdatter, værge Knud Buch, <strong>Egeskov</strong>, fæstemand Jens Jørgensen<br />

Kirsten Jensdatter, 1 aar, farbror Peder Rasmussen<br />

Der henvises til barnegods i gaarden iflg. skifte 10.01.1732: Peder Nielsen og Anne Frandsdatter<br />

Anna Rasmusdatter, Rødme, 19.06.1745 ,V-346<br />

~ Mads Laursen<br />

Lars Madsen, 15 aar<br />

Anne Margrethe Madsdatter, 14 aar<br />

Rasmus Madsen, 12 aar<br />

Til stede var børnenes morbroder Rasmus Rasmussen, Gultved<br />

Christen Nielsen, Snarup, 16.09.1745 , V-347<br />

~ Karen Rasmusdatter, fæstemand Hans Madsen<br />

Niels Christensen, 9 aar<br />

Rasmus Christensen, 11/2 aar


Værger: farbror Jesper Nielsen, Snarup og morbroder Peder Rasmussen, Lydingegaarde<br />

Niels Ipsen, Kværndrup , 06.07.1745, V-348b ( † november 1744)<br />

~ Anna Hansdatter (26.03.1738, V-135b)<br />

Hans broder var Peder Ipsen i Fallegaard, (skifte 30.05.1754)<br />

sønnen Hans Nielsen bor i Falle Mølle.<br />

Svigersønnen Mads Offersen har gaarden i fæste.<br />

Dorthe Hansdatter er gift med Hans Rasmussen i Trunderup.<br />

Rasmus Rasmussen i Ellerup rejser indsigelse mod skiftet 26.03.1738, og mange møder afholdes. Afgørelsen indstævnes til landstinget.<br />

Der er ogsaa et ejendomshus og nogle marken. Sagen afsluttes 21.07.1746 side 353.<br />

Anna Johansdatter, Snarup, 28.12.1745, , V-353<br />

~ 1° Otto Ipsen, skifte 23.06.1735<br />

Anna Cathrine Ottosdatter, værge farbror Laurs Hansen Tangemand paa Flintholm<br />

~ 2° Jepp<br />

Otto Ibsen, 14 aar<br />

~ 3 ° Hans Hansen<br />

Otto Hansen, 8 aar<br />

Johanne Hansdatter, 4 aar<br />

Johan Hansen, 2 aar<br />

Jens Nielsen, husbeboer i Kværndrup, 02.06.1746, V-360<br />

~ Johanne Andersdatter.<br />

Arvinger er hans moder Apolona Mathiasd. af Svindinge og 2 søstre.<br />

Anne Andersdatter indsidder i Bæbe i Søfælde 02.06.1746 V-361<br />

Er hos Morten Christensen<br />

~1 ° Søren Andersen<br />

Anders Sørensen 1 aar<br />

Christen Rasmussen i Tange 22.07. 1746,V-362<br />

~Karen Olufsdatter, hendes laugsværge Lauers Nielsen af Herringe


Mette Marie Christensdatter 2 aar, værge Farbroderen Niels Rasmussen i Snarup<br />

Hans Lauritsen i Qverndrup 28.07.1746.V-363<br />

~ Magdalene Andersdatter, laugsværge Jacob Lauersen i Trunderup<br />

Sara Hansdatter 18 aar værge Farbroderen Knud Lauersen<br />

Peder Nielsen ungkarl i Trunderup 15.01.1746 V- 363b<br />

Arvingerne er hans søskende<br />

Hans Nielsen<br />

Johanne Nielsdatter † hendes 2 børn<br />

Niels Madsen 4 Aar (faderen Mads Johansen )<br />

Karen Nielsdatter 1½ aar (hendes fader er Niels Jensen) værge Niels Nielsen<br />

Karen Knudsdattter i <strong>Egeskov</strong> 08.10.1746.V- 365<br />

~1° Niels Lauersen Jyde (skifte 11.06.1708 II –159)<br />

Knud Nielsen † hans 2 børn<br />

Anne Marie Knudsdatter 12 aar<br />

Peder Knudsen 8½ aar værge deres morfader Niels Pedersen i <strong>Egeskov</strong><br />

Ellen Nielsdatter † hendes 4 børn<br />

Niels Christophersen 17 aar<br />

Maren Clausdatter 14 aar<br />

Karen Clausdatter 10 aar<br />

Peder Clausen 8 aar<br />

~2 ° Peder Ebberup<br />

Abelone Hansdatter i Qverndrup 30.11.1746 V-367<br />

~Niels Jensen<br />

Johanne Nielsdatter † 5 uge gl.<br />

Hendes broder Niels Hansen<br />

Hans Rasmussen i Qverndrup 16.01.1744 V-368<br />

~Johanne Andersdatter


arvinger hans moder Jens Jensens hustru og 2 søskende<br />

Niels Rasmussen<br />

Maren Rasmusdatter ~Jens Jensen<br />

Enkens laugsværge Peder Nielsen af <strong>Egeskov</strong><br />

Gregers Jensen Smed i Qverndrup 16.01.1747-V 368<br />

~1° Karen Hansdatter (skifte 08.10 1734 V 25)<br />

Anna Gregersdatter, 20 aar<br />

Apelone Gregersdatter, 18 aar<br />

Lisbeth Gregersdatter, 16 aar<br />

~2° Johanne Knudsdatter<br />

Jacob Pedersen i Qverndrup 26.3.1747 V369<br />

~ Karen Andersdatter lavsværge Lauers Jensen her af byen<br />

Anders Jacobsen 22 aar<br />

Knud Jacobsen 16 aar værge deres Farbroder Marqvard Pedersen<br />

Jens Christensn i Wolstrup 15.07 1747 V-369B<br />

Arvinger<br />

Søstersøn Hans Pedersen<br />

Søster Anna Christensdatter ~Claus Pedersen fra Aaby<br />

Søster Mette Christensdatter<br />

Maren Hansdatter i Krarup 08.1747 –V 370<br />

~ 1 °Jørgen Hansen<br />

Jørgen Jørgensen 31 aar<br />

~2° Anders Bødker<br />

Rasmus Andersen 21 aar<br />

Hans Andersen 18 aar<br />

Vemmetoft i Sjælland<br />

halvsøster Anna Rasmusd. †


Kirsten Lauritsdatter i <strong>Egeskov</strong> 09.12 1747. V –372<br />

~1 ° Jørgen Clausen ( skifte 02.1 1741 V -249<br />

Hans Jørgensen, 25 aar<br />

Claus Jørgensen, 19 aar<br />

Maren Jørgensdatter, 21 aar<br />

Sofie Jørgensdatter, 10 aar<br />

Værge deres Morbroder Hans Lauersen fra <strong>Egeskov</strong><br />

~2 ° Lauers Ibsen<br />

Lauers Jensen i Qverndrup 22.12 1747-V-372b<br />

~ Sophie Jensdatter,Lavsværge hendes søn Hans Nielsen af Trunderup<br />

Jens Lauersen i Höje<br />

Kirsten Lauersdatter ~Morten Rasmussen<br />

Niels Lauersen værende i København ,hos en moster Maren Pedersdatter<br />

Peder Lauritsen fuldmægtig på Helsingør posthus<br />

Mads Lauersen West fuldmægtig ved Arreskov<br />

Anna Lauritsdatter ~Niels Nielsen i Ha…?<br />

Mare Lauritsdatter † ~ Lauers Knudsen efterlader sig 2 drenge og 1 pige<br />

Jens Paaske i Qverndrup 22.12 1747 V-375<br />

~Johanne Nielsdatter<br />

Niels Jensen i Qverndrup<br />

Mætte Jensen ~Hans Christensen i ?<br />

Anne Jensen ~Hans Hansen i Brudager<br />

Anna Pedersd., i Fuglesang, <strong>Egeskov</strong>, 08.01.1748, V-375<br />

~ Peder Fuglsang<br />

Arving er hendes fader Peder Hansen af Høje.<br />

Karen Christoffersd., Vandmosehus, 17.04.1750<br />

~ Hans Ploug.<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

helsøster Mette Christoffersd. i Egense †


Maren Knudsd. ~ skomager Christian i<br />

Kirsten Rasmusd. ~ Niels skrædder, Egense<br />

Niels Snedker i Qverndrup 31.06. 1748 V375b<br />

~Kirsten Pedersdatter<br />

Johanne Nielsdatter 15 aar værge morbroderen Marqvard Pedersen af Qverndrup<br />

Maren Nielsdatter 14 aar hendes farbroders søn Knud Lauersen<br />

Anne Nielsdatter 8 aar værge hendes farbroder søn Peder Christian<br />

På enkens vegne Jacob Lauersen i Trunderup<br />

Kirsten Pedersdatter i Krarup 06.07 1748 V 376<br />

~Hans Larsen smed<br />

Peder hansen myndig,har gaarden i fæste<br />

Anne Hansdatter ~Jens Mortensen i Lÿdinge<br />

Dorthe Hansdatter i Snarup har efterladt 5 børn ved afg Rasmus Andersen<br />

Hans Rasmussen 15 aar<br />

Anders Rasmussen 13 aar<br />

Kirsten Rasmusdatter 12 aar<br />

Anna Rasmusdatter 6 aar<br />

Lauers Rasmussen 3 aar<br />

Maren Hansdatter ~sal Hans Hoÿg i Stenstrup,har efterladt sig en søn<br />

Hans Hansen 60 aar<br />

Karen Hansdatter boende i hl..mølle ?<br />

Hans Hansen boende i Hundtofte<br />

Maren Hansen boende i Hundtofte<br />

Værge på de umyndiges børns vegne Jens Pedersen i Hundtofte som er deres mosters mand<br />

Anna Madsdatter i Trunderup 20.06. 174 V- 376b<br />

~Knud Nielsen<br />

Mads Knudsen 9 aar<br />

Margrethe Knudsdatter 6 aar<br />

Anne Marie Knudsdatter 4 aar


Birthe Knudsdatter 2 ½ aar<br />

Tilsynsværg e den salige kones hal vv brødre Jørgen og Knud Madsen af Qverndrup<br />

Margrethe Rasmusdatter i Krarup 11.04 1749 V-377<br />

~Peder Rasmusssen<br />

Rasmus Pedersen 6 aar<br />

Marie Pedersdatter 2 aar<br />

Tilsynsværge børnenes Morbroder Peder Lauersen af Allerup<br />

Johanne Knudsdatter i Søfælde 24.05. 1749 V 378<br />

~1° Anders Raun (skifte 26.06.1743 V 302<br />

Rasmus Andersen Rafn 28 aar tjenende på Tåsinge<br />

Knud Andersen 26 aar Tjenende i København<br />

Hans Andersen 19 aar<br />

…..? Andersen 18 aar<br />

Anders Andersen14 aar<br />

~ 2 ° Rasmus Rasmussen tilsynsværge Jens Rasmussen af .. ?<br />

Marie Jensdatter Møller i Trunderup 14.031749 V 380b<br />

Jens Møllers enke,arvingerne er hendes søskende<br />

Helbroder Rasmus Jensen i Trunderup † efterlader en datter<br />

Anna Rasmusdatter i Qverndrup ugift<br />

Anna Jensdatter † bende i Höje efterlader sig<br />

Chatrine Mariusdatter ~Jens Pedersen i Fjerritslev sogn<br />

1 halvsøster Karen Rasmusdatter i Qverndrup † ~Peder Møller ibid har efterladt sig 6 Børn<br />

Maren Pedersdatter 34 aar ugift<br />

~Peder Møller ibid har efterladt sig 6 Børn<br />

Maren Pedersdatter 34 aar ugift<br />

Anna Pedersdatter 32 aar ugift<br />

Karen Pedersdatter 21 aar ugift<br />

Rasmus Pedersen 27 aar ugift<br />

Margrethe Pedersdatter 26 aar ug


Kirsten Pedersdatter 21 aar ug<br />

Margrethe Rasmusdatter ~Hans Skomager i Qverndrup<br />

Dorthe Lauersdatter i Qverndrup 23.03 1750 V- 385<br />

† I København<br />

~ Hans Pedersen<br />

Niels Hansen 16 aar<br />

Peder Hansen 14 aar<br />

Maren HansDatter 12 aar<br />

Anne Hansdatter 11 aar<br />

Iver Mortensen i <strong>Egeskov</strong>, 18.04.1750, V-385<br />

~ Johanne Kirstine Hansd.<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Rasmus Mortensen (Ritter), Vester Skerninge<br />

Laurs Mortensen i Ollerup<br />

Maren Mortensd. ~ Hans Jensen i Vester Skerninge<br />

Giertrud Jørgensd., 22.05.1750, V-386<br />

~ Christen Sørensen.<br />

Arving er en moster, hvis navn ikke vides. Man mener Hans Rasmussen i Hundstrup var enkens søskendebarn.<br />

Ved næste skiftesamling den 22.06.1750 angives arvingerne at være:<br />

Rasmus Pedersen, Jordløse, et søskendebarn og hans 2 søstre<br />

Maren Pedersd., Jordløse<br />

Anna Pedersd., Jordløse<br />

Anna Andersd. i Jordløse er den sal. kones faster<br />

hendes søn Tønnes Laursen, Jordløse<br />

Maren Nielsdatter 24.05.1750 V –388<br />

~ Rasmus Mogensen snedker<br />

Anna Margrethe Rasmusdatter 8 aar


Anders Rasmussen 6 aar<br />

Niels Rasmussen 2½ aar<br />

Hans smed, Krarup, 22.10.1750, V-388<br />

Hans børn er:<br />

Peder Hansen, Krarup<br />

Anna Hansd. ~ Jens Mortensen i Lydinge<br />

Dorthe Hansd. ~ Rasmus Andersen, Snarup, de er begge døde<br />

Hans Rasmussen, 17 aar<br />

Anders Rasmussen, 15 aar<br />

Kirsten Rasmusd., 12 aar<br />

Anna Rasmusd., 11 aar<br />

Laurs Rasmussen, 6 aar<br />

Maren Hansd. ~ Hans Høj, Stenstrup, de er begge døde<br />

Hans Hansen, 8 aar<br />

Kirsten Hansd. ~ Hans Jensen, Hylleberghus<br />

Maria Hansd. ~ Mads Pedersen, Hundstofte (hun er død iflg. skifte i 1748)<br />

Niels Schiøt, kromand, <strong>Egeskov</strong>, 08.06.1750, V-389<br />

~ 1° Inger Nielsd.<br />

Christiane Sofie Nielsd. ~ Christen Sørensen, København børnene kaldes ogsaa Bang<br />

Niels Nielsen, skytte paa <strong>Egeskov</strong> do<br />

Steffen Nielsen i Norge do<br />

Jost Nielsen, paa Hoistrup, Sjælland do<br />

~ 2° Kirsten Steffansd.<br />

Jens Nielsen, 16 aar hjemme<br />

Inger Nielsd., 11 aar<br />

Tilsynsværge degnen sn. Bagger, som har haft enkens søster til ægte.<br />

Manden havde været værge for 2 af sal. Henrich Larsens børn, som boede paa Flintholm.<br />

Ingeborg Hansdatter i Snarup 16.10.1750. V 399


~Lauers Jensen<br />

Lauers Lauersen 10 aar<br />

Jørgen Hansen i Snarup 16.10.1750.V 399<br />

~ 1° Maren Madsdatter<br />

Mads Jørgensen 18 aar<br />

~ 2 ° Gjertrud Madsdatter<br />

Maren Clausdatter i Skovhuset 29.12.1750 V-400<br />

Enke efter ? arvingerne er hendes søskendebørn<br />

En broder Jørgen Clausen,hans 4 børn<br />

Hans Jørgensen 30 aar<br />

Maren Jørgensdatter26 aar<br />

ClausJørgensen 24 aar<br />

Anna Sophie Jørgensdatter 14 aar værende på Falster<br />

En søster Anna Clausdatter i Stenstrup hendes børn<br />

1 søn og en datter Kirsten i Stenstrup<br />

Peder Øbo i Krarup 05.04.1754. V-400b<br />

~Anna Frandsdatter<br />

Margrethe Pedersdatter ~Peder jørgen i Pejrup<br />

Anna Pedersdatter 32 aar ug<br />

Jens Pedersen tjenende på Ærø<br />

Karen Pedersdatter ~ Henrik Nielsen<br />

Niels Henriksen 6 aar<br />

Maren Henriksdatter 4 aar<br />

Karen Pedersdatter i Snarup 11.09.1751 V- 401<br />

~ Hans Ottesen<br />

Hans Hansen 2 aar<br />

Anne Marie Hansdatter,nogle uger gl.


Johanne Hansdatter i Qverndrup 20.03.1752 V 403b<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Hans Jørgensen af 1°<br />

Peder Jørgensen,har fæstet gaarden<br />

Jacob Jørgensen 26 aar<br />

Hans Jørgensen 24 aar<br />

Karen Jørgensdatter ~Peder Madsen bødker i Lørup<br />

Anna Jørgensdatter hendes værge morbroderen Jens Hansen i Snarup<br />

Morten Jespersen i Krarup 05.06.1752 V 405b<br />

~Karen Pedersdatter<br />

Jesper Mortensen Gmd i Krarup<br />

Mads Mortensen Har fæstet gaarden<br />

Marie Mortensdatte ~Jens Mortensen i Krarup<br />

Johanne Mortensdatter ~Poul Hansen i Søfælde<br />

Karen Mortensdatter ~Frans Hansen i Krarup<br />

Margrethe Mortensdatter ~Peder Lauersen i Trolleborg<br />

Anne Jensdatter i Krarup 05.06.1752.406b<br />

~Niels Jensen<br />

Jens Nielsen 20 aar<br />

Hans Nielsen 25 aarellen Nielsdatter ~Mads Mortensen i Krarup<br />

Anna Hansdatter i Qverndrup 14.07.1752. V 406b<br />

~Rasmus Murmester<br />

Hans Rasmussen boende på Ærø<br />

Niels Rasmussen boende i Hoÿe<br />

Maren Rasmusdatter 27 aar ug<br />

Claus Jørgensen i Qverndrup 09.09.1752. V 407<br />

Arvingerne er hans søskende<br />

Hans Jørgensen 33 aar


Maren Jørgensdatter 29 aar Værge morbroderen Hans Lauersen i Egneborg<br />

Sophie Jørgensdatter 15 aa<br />

Rasmus Madsen i Qverndrup 06.10.1752 V 409<br />

~Anna Knudsdatter Laugsværge hendes fæstemand Jesper Hansen<br />

Mads Rasmussen 16 aar<br />

Knud Rasmussen 14 aar<br />

Niels Rasmussen 12 aar<br />

Anders Rasmussen 7 ar<br />

Rasmus Rasmussen 4½ aar<br />

Anna Catrine Rasmusdatter 1½ aar<br />

Værge Peder Ibsen på Fallegaard<br />

Peder Jacobsen, Kværndrup 16.10.1752, V-409b<br />

~ Margrethe Povelsd.<br />

Povel Pedersen, borger i Svendborg<br />

Rasmus Pedersen, 32 aar, landsoldat<br />

Jacob Pedersen, har fæstet gaarden<br />

Maren Pedersd. ~ Peder Ipsen, Bobjerg<br />

Anna Pedersd., 34 aar, ugift<br />

Apelone Pedersd ~ Hans Eggertsen, Svendborg<br />

Maren Knudsdatter i Snarup 07.10.1752 v- 410<br />

~Søren Rasmussen<br />

Knud Sørensen 18 aar<br />

Rasmus Sørensen 15 aar<br />

Jens Sørensen 11 aar<br />

Niels Sørensen 5 aar<br />

Peder Sørensen 1½ aar<br />

Maren Sørensdatter 14 aar<br />

Karen Sørensdatter 7 aar


Søren Sørensen Gammelgaard 17.03. 1752. V-410<br />

~1° Maren Mortensdatter,skifte 07.10.1724 IV-249<br />

Morten Sørensen, har fæstet gaarden<br />

Anne Sørensdatter,~Morten Rasmussen i Qverndrup<br />

Hans Sørensen, i Snarup<br />

~2° Karen Mortensdatter Laugsværge Morten Ærbo i Qverndrup<br />

Søren Sørensen 17 aar<br />

Rasmus Nellemann i Qverndrup 10.04.1753 V-410<br />

~ Maren Rasmusdatter<br />

Sr.Mogens Nellemann,forpagter på Baage og Wedelsborg<br />

Sr. Niels Nellemann<br />

Sr. Peder Nelleman<br />

Sara Nellemann 30 aar<br />

Kirsten Nellemann ~Anders Nielsen i Höye efterlader<br />

Mogens Nelleman Andersen 12 aar<br />

Karen Nellemann ~Jeppe Frederiksen i Bogense<br />

Anna Nellemann 22 aar<br />

Lovise Nellemann 16 aar<br />

Conrad Nellemann her i gaarden<br />

Hans Hansen i Trunderup 16.05. V-412<br />

~Kiersten Nielsdatter<br />

Hans Hansen 18 aar<br />

Dorthe Hansdatter 15 aar<br />

Niels Hansen 11 aar<br />

Povel Hansen ¼ aar<br />

Værge Anders Jensen af Trunderup ~med enkens søste<br />

Laurs Hansen, Flintholm, Hundstrup, 14.06.1754, V-412b<br />

Han har først haft Tangegaard i fæste, dernæst en gaard i Trunderup. Ifølge kontrakt fra 28.03.1743 Flintholm.<br />

~ 1° Maren Jensd.


Jens Larsen, 30 aar<br />

Hans Laursen, rytter ved major Bennfeldts compagni<br />

Anne Dorthe Laursen ~ Laurs Hansen, Vantinge<br />

Johanne Laursd. ~ Ole Rasmussen, Trunderup<br />

~ 2° Mette Rasmusd.<br />

Karen Laursd., 11 aar, værge Jørgen Andersen, Snarup ~ Laurs Hansens søster<br />

Maren Laursd., 9 aar, værge do<br />

Marie Laursd., 6 aar, værge nærmeste paarørende Rasmus Rasmussen, Hundstrup<br />

Mette Kirstine Laursd., 4 aar, værge do<br />

Rasmus Laursen, 1 1/2 aar, værge do<br />

Vurderingsmænd Hans Jespersen og i stedet for Rasmus Rasmussen, som er besvogret med arvingerne, Jens smed, begge af Hundstrup<br />

Hans Nielsen, Fallegaard, Trunderup<br />

~ Pernille Rasmusd., værge Hans Ipsen Egebjerg (bror til Peder Ibsen, Fallegaard)<br />

Kirstine Hansd., 18 aar, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup<br />

Anna Hansd., 15 aar, værge do<br />

Rasmus Hansen, 12 aar, værge mosters mand Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Hansen, 9 aar, fasters mand Mads Offersen, Kværndrup<br />

I boet er 2 huse pantsat, som beboes af Niels Henrichsen og Jeppe Hansen.<br />

Hans Michelsen i Trunderup 11.03 1754 V 417<br />

~1 ° Johanne Nielsdatter skifte 07.05.1720 IV-52<br />

Niels Hansen, i Raundrup<br />

Knud Michelsen, i Trunderup<br />

Marie Michelsdatter, ~Lauers Smed i Stenstrup<br />

~2° Maren Pedersdatter Kier<br />

Peder Hansen 26 aar<br />

Johanne Hansdatter ~Knud Hansen i Sandager<br />

Anne Margrethe 30 aar ugift<br />

Peder Ibsen I Fallegaard 30.04 1754. V 419B,+421<br />

~Anna Madsdatter<br />

arvinger. Hans broder Hans Ibsen i Egneborg


Niels Ibsen i Qverndrup<br />

Hans Nielsen her i Falle Mølle<br />

Karen Nielsdatter ~Mads Offersen<br />

Mette Ibsdatter i Qverndrup 30.04.1754 V 422b<br />

~ Peder Christensen<br />

Dorthe Kirstine Pedersdatter 12 aar<br />

Mare Pedersdatter 10 aar<br />

Christian Pedersen 8 aar<br />

Anne Pedersdatter 5 aar<br />

Mads Pedersen 3 aar<br />

Inger Pedersdatter 1 aar<br />

Hans Nielsen i Fallegaard 20.07.1754. V-423<br />

~ Pernille Rasmusdatter laugsværge Hans Ibsen af Egneborg<br />

Kirsten Hansdatter 18 aar, værge morbroderen Mads Rasmussen af Qverndrup<br />

Anne Hansdatter 15 aar, værge morbroderen Mads Rasmussen af Qverndrup<br />

Rasmus Hansen 12 aar, mosters mand Jens Nielsen af Egeskou<br />

Niels Hansen,9 aar værge hans fasters mand Mads Offersen af Qverndrup<br />

Christopher Larsen og Hartvig Hansen i Egeskou 30.11.1754 V 424<br />

Skifteforretning / afståelse<br />

Niels ….? Og Anders Pedersen 29.05.1755 V –424b<br />

Skifteforretning/afståelse<br />

Dorthe Pedersdatter i Snarup 20.05.1744 V-425<br />

~Hans Ottesen<br />

arving er hendes fader, Peder Nielsen i Tange<br />

Karen Knudsdatter i Snarup 20.05.1755 V- 425b<br />

~Hans Hansen


Anne Marie Hansdatter 11 aar<br />

Anna Hansdatter 9 aar<br />

Hans Hansen 6 aar<br />

Maren Hansdatter 1 aar<br />

Ungkarl Mads Pedersen i <strong>Egeskov</strong> 09.07.1755 V 426<br />

Hans søskende er arvinger<br />

Niels Pedersen 31 aar<br />

Frans Pedersen 29 aar<br />

Rasmus Pedersen 27 aar<br />

½ broder Jens Pedersen 21 aar<br />

½ søster Anne Pedersdatter 19 aar<br />

Peder Hansen Bancke 02.01.1756 V –426b<br />

~Anne Hansdatter Lavsværge hendes søn,Hans Hansen<br />

arvingerne er hans søskende<br />

Anders Hansen Bancke i <strong>Egeskov</strong> mølle<br />

Hans Hansen i Espe<br />

Rasmus Hansen i ?<br />

Niels Hans tiendende i Nyborg<br />

Peder Møller i <strong>Egeskov</strong> 06.04 1756 V 427<br />

~1 ° Karen Rasmusdatter, Skifte 09.08.1729 IV<br />

Rasmus Pedersen tjenende i Nyborg<br />

Maren Pedersdatter ~Rasmus Andersen i Gislevholm<br />

Anna Pedersdatter 38 aar<br />

Karen Pedersdatter 34 aar tjenende i Svendborg<br />

Margreteh Pedersdatter ~Lars Foged Fuglesang bor i Lolland<br />

Kirsten Pedersdatter 28 tjenende på Glrup<br />

~2° Maren Nielsdatter<br />

Mette Pedersdatter 24 aar, værge Rasmus Andersen af Gislevholm<br />

Karen Pedersdatter 21 aar, værge Rasmus Andersen af Gislevholm


Knud Pedersen 13 aar<br />

Jens Pedersen 8 aar<br />

Peder Hansen i Trunderup 24.09.1756 V 428 b<br />

Hans Moder. Maren Pedersdatter<br />

Hans søskende<br />

Johanne Hansdatter ~Knud Hansen i Sandager<br />

Anne Margrethe Hansdatter ~Tulles Nielsen skrædder i Brobyværk<br />

½ broder Michel Hansen i Raundrup<br />

½ broder. Knud Hansen i Trunderup<br />

½ søster Maren hansdatter ^Lauers Svendsen i Steenstrup<br />

Berthe Christiansdatter i Qverndrup 23.02.1757 V- 429<br />

Enke efter Jens Hørupgaard<br />

Arvingerne hans søskende<br />

Peder Basse i Stenstrup efterlader en søn<br />

Peder Basse<br />

Appelone Pedersdaatter ~Niels bødker i Rødme<br />

Maren Pedersdatter ~Rasmus Eriksen i Nyborg<br />

Gjertrud Pedersdatter † efterlader efterlader en søn,som skulle være bortgivet,<br />

Vides ikke hvor han opholder sig.<br />

Rasmus Christensen † efterlader<br />

Lauers Rasmussen i Qverndrup<br />

Karen Rasmusdatter i Lamdrup Mølle<br />

Johanne Rasmusdatter ~Hans Møller i Stenstrup<br />

Maren Rasmusdatter ug.<br />

Niels Christiansen † efterlader<br />

Rasmus Nielsen i <strong>Egeskov</strong><br />

Birthe Madsdatter i Qverndrup 30.06.1757 V-431<br />

En broder Mads Madsen paa Langeland


Anne Lauersdatter i Qverndrup 30.06.1757 V-431<br />

~Peder Marqvardsen ( ~1° Johanne Jensdatter skifte.20.12.1737 V 134 )<br />

hendes søskende<br />

Mette Lauersdatter i Hoÿe<br />

Hans Lauersen i Qverndrup.† efterlader sig<br />

Sara Hansdatter ~ Niels Nielsen<br />

Niels Lauersen i Ellinge<br />

Jacob Lauersen i Trunderup<br />

Karen Lauersdatter i Höye ~Erik Rasmussen<br />

Knud Larsen i Qverndrup † efterlader sig<br />

Sara Knudsdatter 19 aar<br />

Mette Knudsdatter 17 aar<br />

Anne Catrine Knudsdatter 12 aar<br />

Lauers Knudsen 19 aar<br />

Marie Knudsdatter<br />

Værge Jørgen Madsen i Qverndrup og Niels Nielsen ibid<br />

Christen Sørensen i Qverndrup 20.07.V -432b<br />

~Anne Rasmusdatter<br />

Gjertruo Christensdatter 3 aar, værge hendes farbroder Hans Sørensen af Egeskou<br />

Lauers Höygaard i Qverndrup 20.07.1757 V432b<br />

~Anna Andersdatter<br />

Jens Lauersen 30 aar<br />

Johan Lauersen 24 aar<br />

Niels Lauersen 12 aar<br />

Værge Morbroderen Hans Höye<br />

Mads Ipsen, Egebjerg, 17.09.1757, V-433<br />

Hans moder: Johanne Madsdatter.<br />

Hans søskende: Jens Ipsen, Trunderup


Kirsten Ipsd. ~ Johan Sumner, snedker, Hesselager.<br />

Jens Hansen i Snarup 14.08 433b<br />

~Anne Jensdatter Lavsværge Niels Jensen i Krarup<br />

Hans Jensen 32 aar<br />

Jens Jensen 22 aar<br />

Maren Jensen 26 aar, værge hendes søskende barn Jens Nielsen i Qverndrup<br />

Bodil Jensdatter ~Peder Rasmussen Hiulmann her i byen<br />

Anna Jensdatter<br />

Maren Michelsdatter i Trunderup 19.10.1757 V 434<br />

~1° Jens Hansen<br />

Michael Jensen 22 aar,værge Hans Madsen<br />

Mads Jensen 17 aar, værge Hans Hansen begge i Trunderup<br />

Jacob Lauersen 19.08.1757 V-434b<br />

~Anne Nielsdatter Lausværge Knud Hansen i Trunderup<br />

Arvibgerne hans søskende<br />

1 broder Niels Laursen i ellinge<br />

1 broder Knud Lauersen i Qverndrup † efterlader<br />

Lauers Knudsen 14 aar<br />

Sara Knudsdatter 20 aar<br />

Mette Knudsdatter 15 aar<br />

Kirsten Knudsdatter 13 aar<br />

Marie Knudsdatter 9 aar<br />

1 broder Hans Lauersen † efterlader<br />

Sara Hansdatter ~Michel Nielsen i Qverndrup<br />

1 søster Mette Lauersdatter i Höye<br />

1 søster Karen Lauersdatter i höye<br />

Sara Hansdatter i Qverndrup 08.021758. V 442<br />

~ Michel Nielsen


på fædrenes side<br />

Niels Lauersen i Ellerup, er afdødes farbroder<br />

Knud Lauersen i Qverndrup † er afdødes farbroder<br />

Lauers Knudsen 16 aar<br />

Sara Knudsdatter 21 aar<br />

Mette Knudsdatter 19 aar<br />

Kirsten Knudsdatter 13 aar<br />

Marie Knudsdatter 10 aar<br />

Mette Lauersdatter i Höye er i enkestand<br />

Søn og Laugsværge Mads Andersen<br />

Karen Lauersdatter ~Erik Rasmussen i Höye<br />

På mødrenes side<br />

Morbroderen Peder Andersen †<br />

En søn Anders Pedersen tjener i Egense<br />

Maren Andersdatter enke i Ollerup<br />

Hendes søn og Laugsværge Anders Hansen<br />

Karen Andersdatter Enke i Qverndrup<br />

Dorthe Andersdatter ~Mads Knudsen i Bobjerg<br />

½ søster til den afdødes moder<br />

Else Andersdatter i Qverndrup, ug laugsværge hendes stiftsfader Jørgen Madsen i Qverndrup<br />

Anders Bødker i Krarup 11.03.1758 V 443<br />

~birthe Johansdatter, laugsværge Niels Jensen i Krarup<br />

Hans Andersen<br />

Rasmus Andersen<br />

Peder Rasmussen i Egeskou 06.04.1758.V 443<br />

~1° Bodil Hansdatter,skifte 30.06.1741 V- 228<br />

Christopher Pedersen<br />

Hans Pedersen<br />

Rasmus Pedersen


Mette Pedersdatter<br />

Karen Pedersdatter, lausværge for pigerne Farbroderen Chirsten Rasmussen Ladefoged<br />

~ 2 °Mette Hansdatter<br />

Niels Pedersen<br />

Knud Pedersen<br />

Bodil Pedersdatter, antaget laugsværge deres morbroder Lauers Hansen i Höye<br />

Peder Pedersen<br />

Morten Pedersen<br />

Anne Marie Pedersdatter deres værge Hans Hansen i Ollerup<br />

Stephen Smed i Qverndrup 31.03.1758, V- 445<br />

~Anne Jensdatter<br />

Sophie Stephansdatttr 14 aar, værge hendes mosters mand Rasmus Ottesen Kromand i Egeskou<br />

Overværende hendes fabroder Marqvard Andersen i Lille Løjtved<br />

Anna Jørgensdatter 12.04.1758 V - 446<br />

~ Anders Pedersen<br />

Jørgen Pedersen 10 aar<br />

Christen Pedersen 8 aar<br />

Hans Pedersen 4 ½ aar<br />

Overværende Jens Jørgensen af Egeskou<br />

Niels Ipsen, Rødme, 12.09.1758, V-446<br />

Hos Rasmus Høj, som var hans svoger. Arvinger er hans søskende:<br />

Hans Ibsen i Køge<br />

Rasmus Ipsen, Rødme<br />

Anna Ipsd. ~ Rasmus Høj, Rødme<br />

Maren Ipsd. † ~ 1° Eggert Madsen, Høje<br />

Mads Eggertsen, 27 aar, tjener i Bramstrup<br />

Knud Eggertsen, 26 aar er i Høje<br />

~ 2° Jens Nielsen, Høje<br />

Niels Jensen, 21 aar


Kirsten Jensen ~ Knud Hansen, Dongshøjrup<br />

Maren Jensen, 13 aar<br />

Anne Sofie Sørensd., Ollerup, 29.06.1769 V- 447b<br />

~ 1° Niels Andersen<br />

Anders Nielsen, gdm., Ollerup<br />

Johanne Nielsd. ~ Lars Rasmussen, Ollerup<br />

Niels Nielsen opholder sig i København<br />

~ 2° Laurs Jacobsen, Ollerup<br />

Anne Rasmusd., Øster Skerninge, 05.10.1769<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Hans Rasmussen, 3 aar<br />

Maren Rasmusdatter i Robeshuus 04.1758. V 455<br />

~ Rasmus Kleinsmed<br />

arvinger hendes søskende<br />

en søster Kirsten Rasmusdatter ~Rasmus Pousen i Rudme<br />

½ søster Gjertrud Madsdattr i Krarup<br />

Karen Madsdatter † efterlader<br />

Christen Lauersen skoleholder i Ulbølle<br />

Lauers Lauersen i frørup<br />

Peder Lauersen i Nybølle på Fjellebro gods<br />

Maren Knudsdatter 40.10.1758. V-457<br />

~Christen Smed<br />

Knud Christensen 27 aar tjener på Egeskougaard<br />

Appelone Christensdatter 24 aar<br />

Sophie Christensdatr 21 aar tjener i Nyborg<br />

Knud Christensen Smed<br />

Jørgen Madsen i Qverndrup 07.12.1758.V-457 b<br />

arvingerne er hans søskende


Niels Madsen i Qverndrup<br />

Knud Madsen † efterlader<br />

Clement Knudsen 15 aar<br />

Maren Madsdatter ~ Jens Hansen i Qverndrup<br />

½ søster Anne Madsdatter † ~Knud Nielsen i Trunderup efterlader<br />

Mads Knudsen 18 aar<br />

Margrethe Knudsen 17 aar<br />

Anne Marie Knudsdatter 14 aar<br />

½ søster Appelone Madsdatter ug. Tjener i Lunde<br />

Peder Nielsen i Tange 26.01.1759 V-458<br />

~Inger Rasmusdatter<br />

Rasmus Pedersen i Snarup<br />

Karen Pedersdatter 31 aar tjener i Haagerup Præstegaard<br />

Jens Offersen i Egeskou 16.04.1759 V-458<br />

~Anne Nielsdatter<br />

Sophie Jensdatter 17 aar<br />

Offer Jensen 15 aar<br />

Niels jensen 13 aar<br />

Ole Jensen 10 aar<br />

Jaiob Jensen 8 aar<br />

Rasmus Jensen 2 aar<br />

Anne Andersdatter i Snarup 17.08.1759. V- 459b<br />

~Hans Sørensen<br />

arvingerne er hendes søskende<br />

Rasmus Andersen † efterlader<br />

Hans Rasmussen ~og bor her i byen<br />

Anders Rasmussen 24 aar tjener Hans hansen i Krarup<br />

Lauers Rasmussen 14 aar tjener her i gaarden<br />

Kirsten Rasmusdatter 22. aar tjener Jens Pedersen i Huntofte


Anna Rasmusdatter 20 aar tjener Hans Hansen i Krarup<br />

Peder Jensen i Qverndrup 21.09.1759 V –460b<br />

~Maren Ibsdatter, Lavsværge Peder Pedersen<br />

Jens Pedersen 14 aar<br />

Dorthe Pedersdatter 9 aar<br />

Anne Pederdatter 6 aar<br />

Rasmus Pedersen 5 aar<br />

Kirsten Pedersdatter 2 aar<br />

Værge, deres farbroder Rasmus Jensen Bødker i Lunde<br />

Maren Jensdatter I Qverndrup 21.09.1759.V- 460<br />

~Peder Christiansen<br />

Mette Pedersdatter 4 aar<br />

Kirsten Pedersdatter ½ aar<br />

Tilsynsværge,deresmorfader Jens Hansen<br />

Anne Jensdatter i Qverndrup 26.12.1757 V-461b<br />

~1 ° Steffen Andersen. Skifte 31.03.1758.V- 445<br />

Sophie Steffensdatter 15 aar,værge Rasmus Offersen ~med den salig kones<br />

søster Johanne Jensdatter i Egeskou<br />

~2 ° Jørgen Frandsen smed<br />

Johan Christophersen i Qverndrup 07.02.1760. V- 462 b<br />

~ Birthe Ibsdatter<br />

Bonde Johansen 14 aar<br />

Niels Johansen 12 aar. deres værge Hans Böye i Qverndrup enkens søskendebarn<br />

Peder Johansen 9 aar<br />

Dorthe Hansdatter 7 aar,deres værge Peder Jørgensen<br />

Peder Pedersen Ebberup i Egeskou 24.10.1759.-463<br />

~1° Karen Knudsdatter skifte 08.10.1746 V- 365


~2 ° Karen Olesdatter<br />

arvinger hans søskende<br />

en broder Christopher Pedersen † efterlader sig<br />

Niels Christophersen 25 aar i Krarup<br />

Maren Pedersdatter † efterlader sig<br />

Hans Nielsen bor i …. ? på Schousgaard<br />

Bodil Nielsen,vides ikke hvor hun opholder sig<br />

Lauers Jensen og hustru Karen Michelsdatter i Egeskou 17.01.1760 V – 467<br />

Hans posts forældre<br />

Frans Lauersen 28 aar<br />

Maren Lauersdatter 26 aar<br />

Jens Laauersen 23 aar<br />

Thomas skomager i Egeskou 23.03.1460 V 469<br />

~Anna Catrine Henningsdatter<br />

Fredericia Sophie Thomasdatter 11 aar<br />

Lauers Thomasen 7 aar<br />

Niels Thomasen 2 aar<br />

Værge for børnene Jørgen Snedker i Egeskou<br />

Rasmus Scherning i Egeskou 05.04.1760 V 469<br />

~1° Maren Andersdatter, Skifte 04.11.1729. IV-410<br />

Maren Rasmusdatter, i Kbh. ~Tobias Rader hos den Rusiske An… ?<br />

Gjertrud Rasmusdatter, i Kbh tjener Brandmajoren<br />

Anna Rasmusdatter 21 aar<br />

Stine Rasmusdatter 19 aar i Kbh.<br />

Knud Rasmussen 17 aar<br />

~2° Maren Knudsdatter<br />

Johanne Rasmusdatter ~Hans Hansen Ottesen i Snarup<br />

Bodil Rasmusdatter ~Rasmus Holm i Nybølle


Jesper Hansen i Qverndrup 20.06.1760. V-474<br />

~Anna Knudsdatter<br />

arvingerne er hans søskende<br />

1 ½ Broder Niels Hansen i Qverndrup<br />

½ søster Maren Hansdatter ~ Peder Fuglesang i Egeskou<br />

½ søster Anne Hansdatter Peder Jørgensen i Qverndrup<br />

Rasmus Madsen i Trunderup 20.06.1760 V 475<br />

~1° Johanne Nielsdatter,skifte 08.04.1733. IV- 452<br />

Mads Rasmussen er arresteret i Nyborg<br />

Margrethe Rasmusdatter ~Jens Nielsen her I byen<br />

Karen Rasmusdatter i Lunde forlovet med Michel Pedersen<br />

2 ° ~Maren Pedersdatter, lavværge Hans Nielsen i Trunderup<br />

Jens Rasmussen 22 aar<br />

Elisabeth Andersdatter i Qverndrup 02.09.1760 V 476<br />

~Anders Nielsen<br />

arvingerne er hendes søskende<br />

en søster ~Mads Pedersen i Boebjerg<br />

½ broder Peder Andersen i Qverndrup † efterlader sig<br />

Anders Pedersen tjener på Hvidkilde<br />

½ søster Karen Andersdatter enke her i byen<br />

½ søster Maren Andersdatter i Ollerup<br />

Johanne Rasmusdatter i Egeskou 03.10.1760 V-478<br />

~Knud Nielsen<br />

Anna Knudsdatter 12 ½ aar<br />

Niels Knudsen 9 aar<br />

Karen Knudsdatter 7 aar<br />

Overværende Niels Rasmussen fra Lydinge og Rasmus Rasmussen i Krarup ,<br />

som er den salige kones brødre


Johannes Rasmussen i Qverndrup 28.01. 1761 V-478B<br />

~Anna Mortensdatter, lavværge Peder Pedersen af Qverndrup<br />

Morten Johannesen 19 aar<br />

Niels Johannesen 14 aar<br />

Anna Catrine Johannesdatter 8 aar,deres værge ½ farbroder Michel Nielsen her ar byen<br />

Johanne Johannesen<br />

Mads Johannesen, deres værge Peder Falleman<br />

Hans Smed i Qverndrup 28.01.01761 V-479<br />

~Maren Knudsdatter lavsværge Morten Rasmussen af Qverndrup<br />

Maren Hansdatter 9 aar<br />

Maria Hansdatter 13 aar<br />

Rasmus Hansen 5 aar,deres værge farbroderen Jørgen Smed<br />

Christen Knudsen Smed i Qverndrup 20.08.1761. V-479<br />

Enkemand<br />

Knud Christensen<br />

Abelone Christensdatter 27 aar<br />

Sophie Christensdatter 24 aar<br />

Lavværge Peder Snedker,hvis kone er deres salige faders søskendebarn<br />

Kirsten Steffensdatter i Trunderup 09.01.1762<br />

~Peder Nielsen<br />

Christopher Pedersen 2 aar 3 md<br />

Anna Pedersdatter 4 uger<br />

Maren Nielsdatter i Qverndrup 04.10.1761.V- 485<br />

~1° Peder Møller<br />

Mette Pedersdatter ~Hans Jørgensen i Qverndrup<br />

Karen Pedersdatter 23 aar<br />

Knud Pedersen 19 aar,antaget værge Peder Pedersen her i byen<br />

Jens Pedersen 14 aar værge for ham,Conrad Nellemann


~2° Hans Møller<br />

Anna Jensdatter i Snarup 27.05.1762. V 486<br />

~Hans Rasmussen<br />

Rasmus Hansen 2 aar<br />

Henrich Gillius Skræder i Qverndrup 01.07.1762 V- 487<br />

~1° Johanne Pedersdatter<br />

~2 ° Bodil Madsdatter,lavværge Jørgen Sørensenaf Qverndrup<br />

Anna Margrethe Henriksdatter 22 aar,lavsværge hendes fasters mand Niels Hansen i Krarup<br />

Peder Andersen, <strong>Egeskov</strong>, 06.02.1762. V 488<br />

Hans børn er: Anders Pedersen, i <strong>Egeskov</strong><br />

Maren Pedersd. ~ Hans Christoffersen, <strong>Egeskov</strong> † , værge Christen Nielsen, Ollerup<br />

Karen Pedersd. ~ i Sjælland<br />

Johanne Pedersd. ~ Christen Nielsen, Ollerup, som tjener paa Flintholm<br />

Hans Christophersen i Egeskou 31.07.1769. V 489<br />

~Maren Pedersdatter,lavværge Christen Nielsen i Ollerup<br />

Birthe Hansdatter 9 aar<br />

Charlotte Hansdatter 6 aar, deres værge Hans Jørgensen ~med deres faster i Egeskou<br />

Niels Hansen 4 aar<br />

Christopher Hansen 1½ aar,<br />

Anna Jensdatter i Trunderup 22.09.1762 V 490b<br />

~Niels Nielsen<br />

Jens Nielsen † efterlader<br />

Enoch Jensen 12 aar<br />

Niels Jensen 8½ aar<br />

Johanne Jensdatter 7½ aar<br />

Anna Margrethe 6 aar


Rasmus Hansen 2½ aar værge farfaderen Niels Nielsen,<br />

og dere fasters mand Jens Lauersen af Branestrup ? Johanne Nielsdatter<br />

Rasmus Hansen Høy, Staagerup, 19.07.1762, V-490<br />

~ Karen Pedersd., værge Jørgen Nielsen<br />

Hans Rasmussen, 8 aar, værge Hans Dynd i Hundstrup, som er gift med en faster<br />

Peder Szhulst enkemand 11.08.1762. V 492<br />

~Christine Dorthea Finsdatter<br />

Daniel Jaiob Schulst i Sanderum<br />

... Lucie Schulst<br />

Niels Rasmussen Høy, Ollerup, 19.02.1763, V-494.<br />

Til huse hos Anders Marcussen<br />

~ 1° (Karen Jensd. † 1753)<br />

Kirsten Nielsd. ~ Peder Pedersen, Hundstrup<br />

Maren Nielsd., 39 aar, værge Peder Pedersen, Hundstrup<br />

Apelone Nielsd. ~ Jørgen Buk, Lunde<br />

~ 2° Kirsten Nielsd. (skifte 19.02.1763)<br />

Karen Nielsd., 8 aar, værge Jørgen Buk, Lunde<br />

Hans Nielsen, 2 aar, værge do<br />

Peder Ditlevsen, Ollerup, 19.02.1763, V-494.<br />

Han boede hos Laurs Jacobsen, Ollerup.<br />

Hans søskende er:<br />

Rasmus Ditlevsen, ladefoged paa Skjoldemose<br />

Simon Ditlevsen er paa Flintholm<br />

Jens Ditlevsen bor i Staagerup<br />

Jytte Kirstine Ditlevsd. ~ Rasmus Marcussen, Ollerup<br />

Mette Sophie Ditlevsd. † ~ Niels Mortensen, Staagerup


Ditlev Nielsen, 10 aar, faderen er værge<br />

Johanne Nielsd., 8 aar do<br />

Dorthe Hansdatter i Trunderup 13.04.1763 V 495b<br />

~1° Anders Hansen<br />

Jens Andersen Indsidder her i gaarden<br />

Jeppe Andersen,har fæstet gaarden<br />

Margreteh Andersdatter 33 aar.værge Mads Offersen~med hendes moster<br />

Anna Andersdatter ~Hans Møller i Qverndrup<br />

~2° Hans Rasmussen<br />

Anna Madsdatter. paa Fallegaard, 17.12.1762, V-496<br />

~ 1° Rasmus Pedersen. Skifte 07.02.1713 III -36.<br />

Margrethe Rasmusd. ~ Knud Nielsen, Voldstrup<br />

Karen Rasmusd. ~ Hans Nielsen, Sandager<br />

Apelone Rasmusd ~ Jens Nielsen, <strong>Egeskov</strong><br />

Grete Rasmusd. (Gytte) ~ Peder Sørensen, bor Fallegaard<br />

Dorthe Rasmusd. † ~ Peder Ipsen, Bobjerg<br />

Kirsten Pedersd. tjener paa <strong>Egeskov</strong>, faderen er værge<br />

Karen Pedersd., tjener i Kværndrup, do<br />

Christen Rasmussen Ladefoged 13.04.1763. V –496<br />

~Maren Christophersdatter<br />

Rasmus Christensen 32 aar<br />

Frederich Christensen 15 aar<br />

Cathrine Christensdatter ~Morten Jensen i borgen<br />

Husmand Poul Hansen ii Qverndrup 31.05.1763.V- 497<br />

~Anna Pedersdatter<br />

Kirsten Poulsdatter


Enkens laugsværge Mons. Christin Wienike<br />

Lauers Rasmussen Huusmand i Qverndrup 31.05.1763.V- 497b<br />

~Johanne Nielsdatter<br />

Jaiob Lauersen<br />

Anne Marie Lauersdatter ~Rasmus Christensen ibid<br />

Rasmus Larsen, skrædder, Lunde, 29.01.1763, V-498.<br />

Han boede hos Rasmus Bødker.<br />

~ Maren Rasmusd.<br />

En halvbroder skal være degn i Viby paa Sjælland.<br />

Dorthe Hansd., Trunderup, 13.04.1763, V-495<br />

~ 1° Anders Hansen<br />

Jens Andersen, ~ bor i gaarden som indsidder<br />

Jeppe Andersen har fæstet gaarden<br />

Margrethe Andersd. værge Mads Offersen ~ moster<br />

Anne Andersd. ~ Hans møller, Kværndrup<br />

~ 2° Hans Rasmussen<br />

Inger Hansdatter, Ollerup, 02.06.1763, V- 499<br />

~ 1° Marchus Hansen (Skjoldemose 01.09.1756)<br />

Mette Marchusd., 20 aar, værge Hans Hviid, Staagerup<br />

Hans Marchusen, 15 1/2 aar, værge do<br />

Anne Cathrine Marchusd., 13 1/2, værge do<br />

Værge for afdøde Agathe Hansd. halvfarbroderen Mads Hansen, V. Skerninge tilstede som tilsynsværge<br />

~ 2° Rasmus Pedersen ladefoged<br />

Rasmus Hansen, ungkarl, Ollerup, 04.06.1763, V-500 .<br />

Var hos Rasmus Pedersen.<br />

Arvinger er hans søskende<br />

helsøster Inger Hansd. † ~ Marchus Hansen<br />

Mette Marchusd., 20 aar, værge Hans Hviid, Staagerup


Hans Marchusen, 15 1/2 aar, værge do<br />

Anne Cathrine Marchusd., 13 1/2, værge do<br />

helsøster Maren Hansd. ~ Rasmus Jørgensen, Vester Skerninge<br />

helsøster Anna Hansd. ~ Otto Christensen, Olerup<br />

halvbroder Hans Hviid, Staagerup<br />

Hans Andersen, Hundtofte, 13.06.1763.V 501<br />

~ Maren Rasmusd., lavværge: Henrik Pedersen, Hundtofte<br />

Arvinger er hans søskende eller deres børn:<br />

Halvsøskende paa faderens side:<br />

Jeppe Andersen, Trunderup<br />

Jens Andersen, Trunderup<br />

Anne Andersd. ~ Hans Møller i Kværndrup<br />

Margrethe Andersd. ugift hos Jeppe Andersen<br />

Halvsøskende paa moderens side:<br />

Jens Hansen, 38 aar, tjener i <strong>Egeskov</strong><br />

Sidsel Andersd. ~ Hans Nielsen i Kværndrup<br />

Dorthe Jensd., enke og svag, er paa Fallegaard, hendes datter er Mette Jørgensd.<br />

Anne Christohersdatter i Fuglesang 05.07.1763. V – 502<br />

~Hans Post<br />

Lauers Hansen 14 aar<br />

Maren Hansdatter 12 aar<br />

Christopher Hansen 9 aar<br />

Dorthe Marie Hansdatter 8 aar<br />

Hans Christian Hansen 5 ½ aar<br />

Birthe Hansdatter 1 aar<br />

Anne Nielsdatter i Trunderup 06.07.1763. V – 502b<br />

~Rasmus Jensen<br />

Niels Rasmussen 4½<br />

Appelone Rasmusdatter 3 aar


Karen Nielsdatter i Snarup. 08.07.1763. V – 504<br />

~Hans Rasmussen<br />

Karen Hansdatter 9 uger<br />

Enke Karen Hansdatter Drejø 30.07.1763. V –504 b<br />

En søster ~Hans Henriksen ?<br />

En broder Hans Hansen † efterlader<br />

Hans Hansen paa Drejø<br />

En datter ~Hans Pedersen paa Drejø<br />

Niels Hansen † efterlader<br />

Peder Nielsen ,Jacob Nielsen begge paa Drejø<br />

Kirsten Herkelsdatte i Egeskou 31.05.1763. V –505<br />

~Indsidder Rasmus Jørgensen<br />

en broder Anders Herkelsen frqa Halle .. huuset?<br />

En broder Rasmus Herkelsen fra Aaby<br />

Anne Cathrine Andersd., Ollerup, 14.10.1763, V- 506<br />

~ Hans smed. Hun døde 4 dage efter et dødfødt barn. Arvinger er<br />

Hendes moder Bodil Andersd. ~ Erich Hansen af Snarup, og hendes 4 søskende<br />

Anne Kirstine Andersd. ~ Niels Christensen, Snarup<br />

Karen Andersdatter.<br />

Maren Erichsdatter.<br />

Anne Erichsdatter.<br />

Hans Hansen Møller, Ollerup, 14.10.1763, V- 506<br />

~ 1° Karen Mortensd. (30.03.1761)<br />

Morten Hansen, 17 aar, værge farbror Laurs Hansen, <strong>Egeskov</strong><br />

Mads Hansen, 2 aarværge do<br />

Anne Marie Hansd., 9 aar, værge morbror Niels Mortensen, Staagerup<br />

Johanne Hansd., 8 aar, værge do


Kirstine Hansd., 2 aar, værge do<br />

Til stede var endvidere børnenes morbror Jens Mortensen, Skovsgaarde og fasters mand Hans Hansen,<br />

<strong>Egeskov</strong>.<br />

~ 2° Anne Jespersd., værge: morbror Hans Pedersen, Rødme<br />

Peder Ibsen, Bobjerg, 14.09.1763, V-507<br />

~ 1° Dorthe Rasmusd.<br />

Kirsten Pedersd. trol. Jeppe Andersen, Trunderup<br />

Karen Pedersd., 21 aar<br />

~ 2° Maren Pedersd., lavværge Rasmus Andersen, fæstemand Jørgen Jacobsen<br />

Dorthe Pedersd., 19 aar, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup<br />

Anne Pedersd., værge do<br />

Margrethe Pedersd., 11 aar, værge Peder Rasmussen, Falledgaard<br />

Mette Pedersd., 10 aar, værge do<br />

Hans Pedersen, 7 aar, værge do<br />

Huusmand Jeppe Nielsen i Trunderup 19.01.1764. V –508<br />

~Maren Jensdatter,Lavværge Hans Nielsen i Trunderup<br />

Niels Jeppesen 1½ aar, værge Farbroderen Knud Nielsen i Trunderup<br />

Peder Christiansen og Rasmus Christiansen I Qverndrup V 508 b<br />

Gaardafstaaelse<br />

Peder Pedersen I Qverndrup 23.11.1764. V 509b<br />

~Kirsten Pedersdatter ,Lavværge Hr Oberauditure Schoubo<br />

mans moder Anne Hansdatter ~Mads Rasmussen<br />

en broder Mads Pedersen i Boberg<br />

en søster Sara Pedersdatter ~Niels Jensen i Trunderup<br />

Hans Højen, Vandmosehus. 15.02.1764, V-510<br />

~ Frederica Helvig Davidsd., hendes bror er forpagter Hans Davidsen, <strong>Egeskov</strong>


Hartvig Hansen Højen, <strong>Egeskov</strong><br />

Niels Pedersen, Kværndrup, 04.04.1764, V-512<br />

~ Anne Marie Pedersd., autoriseret værge Peer Falledmand<br />

Peder Nielsen, 10 aar, værge farbror Rasmus Pedersen i Ollerup<br />

Mads Nielsen, 8 aar, værge Jens Jørgensen, <strong>Egeskov</strong>: faderens stedfar<br />

Rasmus Nielsen, 4 aar, værge do<br />

Simon Nielsen, 2 aar, værge Rasmus Pedersen i Ollerup<br />

Maren Rasmusdatter i Munkø 10.03.1764. V 511b<br />

~Rasmus Christiansen<br />

Lauers rasmussen, har fæstet gaarden<br />

Rasmus Rasmussen 28 aar<br />

Jørgen Rasmussen 23 aar<br />

Niels Rasmussen 21 aar<br />

Anne Rasmusdatter ~Rasmus ... i Munkø<br />

Niels Pedersen i Qverndrup 04.04. 1764. V – 512<br />

~Anne Marie Pedersdatter, Lavværge Peder Fallemann<br />

Peder Nielsen 10 aar, Værge, Jens Jørgensen i Egeskou<br />

Mads Nielsen 8 aar, Værge, Farbroderen Rasmus Pedersen i Ollerup<br />

Rasmus Nielsen 4 aar,Værge, Farbroderen Rasmus Pedersen i Ollerup<br />

Simon Nielsen 2 aar ,Værge,Jens Jørgensen i Egeskou<br />

Jens Hansen i Qverndrup 23.11.1764. V – 512b<br />

~Maren Madsdatter<br />

Anders Jensen i Qverndrup<br />

Mette Pedersdatter<br />

Mette Christiansdatter i Qverndrup<br />

Anders Jensen, Hundstrup, 19.05.1764, V-513.<br />

Ugift, boede hos Hans Krag. Arvingerne er hans søskende:<br />

helbroder Rasmus Jensen, Hundstrup


helsøster Anne Jensd. ~ Hans Krag<br />

halvsøster † ~ Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge<br />

Jens Rasmussen, 30 aar<br />

Laurs Rasmussen, 29 aar<br />

Anders Rasmussen, 27 aar<br />

Jørgen Rasmussen, 20 aar<br />

Anne Rasmusd., 19 aar<br />

Margrethe Rasmusdatter i Trunderup 05.12. 1764. V- 515<br />

~1° Jens Nielsen<br />

Enoch Jensen 14 aar<br />

Niels Jensen 10½ aar<br />

Anne Margeethe Jensdatter aar<br />

Rasmus Jensen 4½ aar<br />

Tilsynsværge Morbroderen Jens Rasmussen i Boberg<br />

~2 ° Jacob Andersen<br />

Maren Jensdatter i Egeskou 31.12.1764. V - 516<br />

~Peder Fuglesang<br />

Hans Pedersen 13 aar<br />

Peder Pedersen 7 aar<br />

Anne Pedersdatter 8 aar<br />

Karen Pedersdatter 3 aar<br />

Rasmus Pedersen 8 uger<br />

Hans Nielsen Hyrde og Sidsel Andersdatter i Qverndrup 12.0.1765. V – 517<br />

Niels Rasmussen 5 aar<br />

Værge Barnets Morbroder Jens Hansen<br />

Kirsten Lauersdatter i Qverndrup 04.07.1765. V – 519<br />

~Morten Rasmussen Snedker<br />

Karen Mortensdatter 23 aar


Anne Mortensdatter 22 aar<br />

Johanne Mortensdatter 20 aar<br />

Maren Mortensdatter 18 aar<br />

Kirsten Mortensdatter 15 aar<br />

Anne Marie Mortensdatter 10 aar<br />

Overværende børnenes morbroder Jens Lauersen af Höye<br />

Anne Knudsdatter i Trunderup 08.01.1766. V – 519b<br />

~ Hans Hiulmann<br />

Knud Hansen 11 aar<br />

Johanne Catrine Hansdatter 4 aar<br />

Jørgen Hansen 9 uger<br />

Jens Skrædder i Qverndrup 24.01. 1766. V – 520<br />

~Ingeborg Sophie Frederiksdatter<br />

Jørgen Jensen 3 aar værge Farfaderen Jens Bagge i Bogensen ,har taget ham til sig<br />

Jacob Jensen 2 aar,. Værge Jens Pedersen i Egeskou<br />

Ellen Pedersdatter i Snarup 07.01.1766 V –520<br />

~Niels Christophersen<br />

arvingerne hendes søskende<br />

en broder Jens Pedersen i Ærøskøbing<br />

en søster boendee i Lørup † efterlader sig<br />

Niels Lauersen 32 aar<br />

Peder Pedersen 24 aar<br />

Jens Pederssen 18 aar<br />

Værge deres farbroder Peder Jørgensen<br />

Karen Pedersdatter i Faaborg † har efterladt sig Niels henriksen 16 aar<br />

Marie Henriksen 15 aa<br />

Anne Rasmusdatter i Qverndrup 04.02.1766 V – 523


Sergent Natofts enke<br />

Henricke Lovise 1½ aar<br />

Hans Christian Rach Murmester i Egeskou 05.07.1765. V – 524b<br />

~Kirsten Hansdatter, Lavsværge Hans Dobbel Skomager<br />

Hans 12 aar<br />

Karen 9 aar<br />

Dorthea 5 aar<br />

Anne Hansd., Bremerhus, Hundstrup, 26.04.1766, V-526<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Hans Jørgensen, 24 aar<br />

Anne Jørgensd. ~ Rasmus Andersen, Vester AAby<br />

Maren Jørgensd. tjener i Holsten<br />

Rasmus Jensen, i et hus i Hundstrup, 26.05.1766 .V - 526b<br />

~ Maria Christensd.. Enkens lavværge Simon Ditlevsen, Hundstrup.<br />

Arvingerne er hans søskende<br />

Hans Jensen, Lille Løjtved †<br />

Rasmus hansen, 17 aar, deres moder Karen Hansd. var til stede som værge<br />

Jens Hansen, 12 aar do<br />

Karen Hansd., 19 aar do<br />

Margrethe Jensd. ~ Rasmus Rasmussen, Ulbølle<br />

Niels Nielsen Hyllested, Hundstrup, 27.09.1766, V-527<br />

Ungkarl, var hos Niels Marcussen. Arvingerne er<br />

moderen Karen Marcusdatters søskende eller deres børn:<br />

hendes helbroder Hans Marcussen<br />

hendes helbroder Niels Marcussen<br />

hendes helsøster Anne Marcusd. ~ Diderich Jensen, Aastrup<br />

hendes helsøster Apelone Marcusd. † ~ i Ulbølle<br />

Mads Thomasen, Ulbølle


Maren Thomasd. ~ Gotfried Henriksen, Ærø<br />

hendes søn Rasmus Nielsen, Ulbølle mødte paa moderens vegne<br />

hendes halvsøster Johanne Marcusd., ugift, bor i Faaborg: værge Anders Marcussen<br />

hendes halvsøster Kirsten Marcusd. ~ degnen Holm i Hundstrup<br />

hendes halvbroder Anders Marcussen i Hundstrup, hvor den afdøde tjente<br />

Michel Nielsen i Qverndrup 20.10.1766. V- 528b<br />

~Mette Jørgensdatter,Lavværge Jørgen S….rup ?<br />

Karen Michelsdatter 6 aar<br />

Sara Michelsdatter 3½ aar<br />

Jørgen Michelsen1 aar<br />

Værge for børnene Conrad Nellemann og Knud Jacobsen<br />

Maren Knudsdatter i Volstrup 14.11.1766. V – 529<br />

~Peder Andersen<br />

Peder Pedersen 28 aar<br />

Rasmus Pedersen 26 aar<br />

Christen Pedersen 24 aar<br />

Knud Pedersen 14 aar<br />

Jørgen Pedersen 5 aar<br />

Dorthe Pedersdatter 18 aar<br />

Johanne Pedersdatter 14 aar tvilling<br />

Kirsten Pedersdatter<br />

Knud Scherning og hans moder 27.0111766.529b<br />

gaardafstaaelse<br />

Jens Jørgensen i Egeskou 27.11.1766. V – 530<br />

~ Karen Rasmusdatter<br />

arvinger<br />

1 søster Anne Jørgensdatter † ~Anders Bæk i Snarup efterlader<br />

Jørgen Andersen 18 aar


Karen Andersdatter 11 aar<br />

Christen Andersen 14 aar<br />

En søster,Johanne Jørgensdatter ug. Opholder sig hos enken<br />

½ broder Hans Jørgensen i Wolstrup † efterlader<br />

Frans Hansen 17 aar<br />

Jørgen Hansen 22 aar<br />

Hans Hansen i Krarup 23.12.1766. V – 531<br />

~Marie Andersdatter, lavværge Hans Sørensen af Snarup<br />

arvingerne er hans søskende<br />

½ broder Huusmand Hans Hansen i Snarup<br />

½ søster Maren Hansdatter ~Rasmus Clausen Gaardmand i Espe<br />

Thomas (Jørgensen) bødker i Mynderup, 22.01.1767.V -532<br />

Indsidder hos Rasmus Rasmussen. Arvinger er hans søskende eller deres børn:<br />

broderen Peder bødker, Vester Skerninge<br />

søsteren (Apelone Jørgensd.) †<br />

Maren Jacobsd. ~ inds. Jørgen Jørgensen, Vester Skerninge<br />

Anna Jacobsd., ugift, 22 aar, værge gdm. Mads Christensen, Vester Skerninge<br />

Karen Erichsd., Ollerup, 18.05.1767. V - 532<br />

~ Jens Christensen<br />

Erich Jensen, 11 aar<br />

Christian Jensen, 8 aar<br />

Niels Jensen, 2 1/2 aar<br />

Børnenes morbroder er Jens Erichsen, Øster Skerninge<br />

Marqvard Jensen i Qverndrup 30.01.1767.V –532.<br />

~ Maren Mortensdatter<br />

Peder Marqvardsen 20 aar<br />

Niels Jensen i Qverndrup 07.07.1767. V 533


~Mette Sophie Eriksdatter ,lavværge Morthen Snedkermand af Qverndrup<br />

Jens Nielsen 18 aar<br />

Appelone Nielsdatter ?<br />

Dorthe Nielsdatter 15 aar<br />

Charlotte Nielsdatter 13 aar<br />

Maria Kirstine Nielsdatter<br />

Dorthe Elisabeth Nielsdatter 9 aar<br />

Marie Nielsdatter<br />

Værge for de tre ældste Morbroderen Hans Eriksen af Fjellerup<br />

Rasmus Jørgensen Kromand 07.04.1767. V- 533<br />

~Maria Pedersdatter<br />

Jørgen Rasmussen 7 aar<br />

Peder Rasmussen 4 aar<br />

Lauers Rasmussen 1½ aar<br />

Værge deres farbrødre ,Hans Jørgensen og …. ?<br />

Anna Hansdatter i Egeskou 26.08.1767.V-536<br />

Hans Rasmussen<br />

Peder hansen 32 aar<br />

Hans Hansen 18 aar<br />

Karen Hansdatter ~Huusmand Lauers Frederiksen i Snarup<br />

Dorthe Hansdatter 22 aar<br />

Peder Mortensen i Qverndrup 08.12.1767.V- 537<br />

~ Dorthe Hansdatter, lavværge Hans Madsen af Trunderup<br />

else Pedersdatter 20 aar<br />

anna Dorthea Pedersdatter 18 aar<br />

værge Hans Nielsen af Trunderup<br />

Mette Hansdatter 27.04.1768. V – 537b


~Hans Post<br />

Anne Hansdatter 4 aar<br />

Søren Hansen<br />

Karen Jørgensdatter i Søfælde 05.05.1768. V- 538<br />

~Peder Hansen<br />

Mads Pedersen 11 aar<br />

Ellen Pedersdatter 9 aar<br />

Johanne Pedersdatter 7 aar<br />

Hans Pedersen ½ aar<br />

Lisbeth Pedersdatter i Egeskou 01.07.1768.V – 538b<br />

~Peder Smed<br />

Christen Pedersen 2½ aar<br />

Karen Frandsdatter i Trunderup 02.07.1768. V- 539<br />

~1° Jens Olsen<br />

frans Jensen 34 aar<br />

karen Jensdatter ~Hans Banke i Trunderup<br />

~2 ° Hans Nielsen<br />

Marius Hansen … ? 25 i Kbh.<br />

Maren Hansdatter 25 aar i Odensen hospital<br />

Maren Jensdatter i Trunderup 02.07.1768.V- 539b<br />

~1°Jeppe Nielsen<br />

Niels Jeppesen 5 aar<br />

~2° Jens Hansen<br />

ungkarl Hans Nielsen i Snarup 20.02.1768 V-540<br />

en søsters børn,avlet med Mads Johansen i Trunderup<br />

Mads Madsen 20 aarKaren Madsdatter ~hans Rasmussen


Anna Maria Pedersdatter i Qverndrup 13.01.1768.V-540<br />

~1° Niels Pedersen<br />

Peder Nielsen 14 aar<br />

Mads Nielsen 12 aar<br />

Simon Nielsen<br />

Rasmus Nielsen<br />

~2° Knud Pedersen<br />

Karen Knudsdatter 2½ aar<br />

Maren Knudsdatter 1 aar deres værge farbrodern Rasmus Pedersen Gaardmand i Ollerup<br />

Værge for rasmus og Simon, deres farbroder Jens Pedersen i Egeskou<br />

Maren Jespersdatter i Snarup 30.01.1769 V –541b<br />

~Anna Hansdatter<br />

Sophie Jørgensdatter ~Niels Jensen i Mosegaard i Krarup<br />

Jørgen Andersen i Snarup 30.01.1769,V541b<br />

~Anna Hansdatter<br />

Sophie Jørgensdatter ~Niels Jensen mosegaard i Krarup<br />

Forretning 30.01.1769. 542<br />

Imellem Jørgen Andersens enke i Snarup<br />

Hans Hansen i Egeskou 04.02.1769. V – 542b<br />

~Mette Hansdatter ,lavværge hendes broder Lauers Hansen Ebberup i Egeskou<br />

Maren Hansdatter 8 aar<br />

Peder Hansen 6 aar<br />

Hans Hansen 2½ aar<br />

Enke Anna Knudsdatter i Qverndrup 24.02.1769.V- 544<br />

Mads Rasmussen i Allested på Søby Søgaard<br />

Knud Rasmussen her i gaarden


Niels Rasmussen 29 aar<br />

Anders Rasmussen 25 aar<br />

Rasmus Rasmussen 21 aar<br />

Anna Cathrine Rasmusdatter 18 aar<br />

Kromand Knud Nielsen i Egeskou 07.01.1769.V 544b<br />

~Maria Pedersdatter<br />

Jørgen Peirup i Trunderup 10.03.1769.V-546b<br />

Ãnna Kierstine Lauersdatter<br />

Enken Anna Kirstine Lauersdatter i Snarup 08.04.1769.V-547<br />

~Jens Lauersen<br />

en søster<br />

Anna Rasmusdatter ? i Allested ~Christen Hansen<br />

Gjertrud Jespersdatter i Snarup 26.11.41769.V 547<br />

~Jens Lauersen<br />

arvingerne er hendes søskende<br />

en broder Knud Jeppesen i Espe † efterlader<br />

Lauers Knudsen i Nybølle<br />

Mette Knudsdatter ~Rasmus Madsen boende i …?<br />

1 broder Lauers Jeppesen i Espe †efterlader<br />

Mads Lauersen i Espe<br />

Karen Lauersdatter ~ Rasmus Rasmussen i ?<br />

1 broder Niels Jeppesen † efterlader<br />

Knud Nielsen<br />

Else Nielsdatter ~Lauers Ebberup i Egeskou<br />

Anna Nielsdatter ~Poul Sørensen i Egeskou<br />

Johanne Nielsdatter ~Lauers Rasmussen i Egeskou<br />

…? Rasmus Nielsen i Qverndrup<br />

en søster Anna Jeppesdatter † ~Poul Nielsen i Espe


Niels Pedersen i Nybølle<br />

Johanne Pedersen ~jens Jørgensen i Nybølle<br />

Anna Pedersdatter~Henrik Jensen i Espe †<br />

Anna Katrine Henriksdatter<br />

Anna Sophie Sørensdatter 29.06.1769,V-547b<br />

~1° Niels Andersen<br />

Anders Nielsen<br />

~2° Lauers Jacobsen i Ollerup<br />

Anna Rasmusdatter i Trunderup 26.04.1769<br />

~1° Christopher Ibsen skifte 07.08.1741.V 254<br />

Niels Christophersen i Odense<br />

Mette Christophersdatter ~Gaardmand Jacob Andersen i Trunderup<br />

Kirsten Christophersen ~Peder Nielsen † efterlade<br />

Christopher Pedersen 10 aar<br />

Anna Pedersdatter 7 aar<br />

~2° Knud Hansen<br />

Maren Nielsdatter i Qverndrup 02.07.1769<br />

~Conrad Nellemann<br />

Rasmus Conradsen 13 aar<br />

Niels Conradsen 6 aar<br />

Sara Conradsdatter 8 aar<br />

Kirstine Marie Conradsdatter 3 aar<br />

Anna Rasmusdatter i Øster Skerninge 05.10.1769.V- 551 B<br />

~Rasmus Hansen<br />

Hans Rasmussen 3 aar<br />

Maren Pedersdatter i Qverndrup 03.02.1770 V-552<br />

~ Jens Andersen i Höye


hendes broder<br />

Anders Pedersen i Huntofte<br />

Kromand Christen Michelsen 30.10.1769.V-554b<br />

~Karen Johansdatter<br />

lavsværge hendes broder Rasmus Johansen i Søfælde<br />

Peder Christiansen i Qverndrup 24.03.1770.V-562<br />

~Karen Pedersdatter<br />

Chistian Pedersen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!