23.01.2015 Views

Hvedholm skifteprotokol III 1719-1766, (fra FS, image nr. i parentes)

Hvedholm skifteprotokol III 1719-1766, (fra FS, image nr. i parentes)

Hvedholm skifteprotokol III 1719-1766, (fra FS, image nr. i parentes)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

<strong>Hvedholm</strong> <strong>skifteprotokol</strong> <strong>III</strong> <strong>1719</strong>-<strong>1766</strong>, (<strong>fra</strong> <strong>FS</strong>, <strong>image</strong> <strong>nr</strong>. i <strong>parentes</strong>)<br />

Skifteprotokollen omhandler He<strong>nr</strong>ik Brahes andel af <strong>Hvedholm</strong>.<br />

fol. 158b (159)<br />

Fra den 1. maj 1737 og fremdeles bliver skiftebrevene som holdes i Bøjden og det gods i Horne, som forhen<br />

har lagt til Østrupgård, her i denne protokol indført<br />

Karen Simonsdatter i Nørreballe, til huse hos Hans Hansen, 05-10-<strong>1719</strong>, <strong>III</strong>-2 (3)<br />

Hendes børn:<br />

Simon Pedersen, 22 år tjener Jørgen Jørgensen, Horne<br />

Maren Rasmusdatter, 32 år til huse hos Anders Olsen, Horne<br />

Anne Simonsdatter, 28 år tjener Jens Hansen, Horne<br />

Værge og formynder Anders Olufsen, Horne. Simon og Anne overlod deres andel til Maren.<br />

Niels Hansen i Bjerne, 07-10-<strong>1719</strong>, <strong>III</strong>-2b, (4)<br />

~ Kirsten Andersdatter, lavværge bror Christen Pedersen, Vester Hæsinge<br />

søn Mads Nielsen ½ år, værge sl. mands søstersøn Jørgen Hansen købmand, Horne.<br />

Kirsten Madsdatter som tjener Christopher Jørgensen, Horne fordrede en dyne efter hendes sl. far Mads<br />

Pedersen.<br />

Hans Nielsen hjulmand i byen skal have gården i fæste<br />

Peder Knudsen i Horne, 24.12.<strong>1719</strong>, <strong>III</strong>-7b (9)<br />

Udskrift af missive til fru kammerråd Fogs til Brobygård,<br />

Hans datter Maren Pedersdatter er tilfalden arv efter Johan Arentsen på Brobygård hans sal. kone Anne<br />

Mikkelsdatter.<br />

Peder Knudsen har som datterens værge modtaget arven.<br />

Søren smed i Horne12-02-1727, <strong>III</strong>-8, (9)<br />

hans børn:<br />

Margrethe Sørensdatter, værge ældste søn Hans Rasmussen<br />

afdøde Anne Sørensdatter ~ Mads Hansen, hendes børn:<br />

Hans Madsen<br />

Peder Madsen<br />

Niels Madsen<br />

Johanne Madsdatter<br />

Kirsten Sørensdatter ~ Anders Madsen, Horne<br />

afdøde Maren Sørensdatter, hendes børn:<br />

Peder Jørgensen<br />

Kirsten Jørgensdatter<br />

Anne Jørgensdatter værge farfar Jesper Nielsen, Horne<br />

Elisabeth Sørensdatter, værge Mads Jørgensen, Bjerne<br />

Johanne Sørensdatter ~ Jørgen Hansen, Bøjden<br />

Mathias Sørensen, som fæster stedet efter faderen<br />

Peder He<strong>nr</strong>iksen i Langs Mølle, 15-09-1722, <strong>III</strong>-9, (10)<br />

hans børn:<br />

He<strong>nr</strong>ik Pedersen bor i Fåborg<br />

Rasmus Pedersen er vanvittig, værge bror He<strong>nr</strong>ik<br />

Anne Marie Pedersdatter ~ Hans Ibsen, som har Langs mølle i fæste<br />

Anne Dorthe Pedersdatter værge farbror Adolph He<strong>nr</strong>iksen, Fåborg<br />

Møllehuset er 13 fag, stuehuset 8 fag, ladehus 21 fag


2<br />

Anders Madsen smed i Horne, 12-03-1723, <strong>III</strong>-15b, (17)<br />

hans børn:<br />

Mads Andersen, 52 år<br />

Oluf Andersen, 48 år<br />

Johanne Andersdatter, 50 år lavværge Hans Jørgensen<br />

Anne Andersdatter, 44 år, værge ældste bror Mads<br />

Anne Andersdatter, 38 år, værge Gregers Tambour<br />

Karen Andersdatter, 32 år, værge yngste bror Oluf.<br />

Deres kommende svoger Hans Jørgensen er forundt gården i fæste<br />

Anne Hansdatter i Bjerne, 22-04-1724, <strong>III</strong>-16b, (18)<br />

~ Peder Hansen<br />

Johanne Pedersdatter: skal have medgift som søsteren<br />

Maren Pedersdatter ~ Adolph He<strong>nr</strong>iksen, Fåborg<br />

Hans Jørgensen i Bjerne, 14-11-1724, <strong>III</strong>-17b, (19)<br />

~ Karen Ibsdatter lavværge Søren Jørgensen, som fæster gården og ægter enken<br />

Jep Hansen, 9 år<br />

Peder Hansen, 5 år<br />

Niels Hansen, 1½ år<br />

Johanne Hansdatter, 11 år<br />

Værger: gl. Hans hjulmand, Horne, Hans Nielsen, Bjerne, Frands Andersen, Bøjden<br />

Peder Andersen i Horne, 08-05-1725 <strong>III</strong>-18, (19)<br />

~ Maren Nielsdatter, lavværge Anders Jensen, som fæster gården og ægter enken<br />

afdødes mor er Mette Hansdatter, lavværge hendes bror Jørgen Hansen ibid.<br />

Jens Ibsen i Dyreborg, 12-11-1726 <strong>III</strong>-22, (23)<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge Peder Andreasen, som skal have stedet i fæste og ægte enken.<br />

Rasmus Jensen, 17 år<br />

Jep Jensen, 8 år<br />

Peder Jensen, 2 år<br />

Maren Jensdatter, 14 år<br />

Kirsten Jensdatter, 12 år<br />

Maren Jensdatter, 5 år<br />

Drengenes værge farbror Jørgen Ibsen, Dyreborg, pigernes værge morbror Rasmus Rasmussen, Dyreborg<br />

Niels Hansen i Horne, 11-08-1728 <strong>III</strong>-22b, (24)<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, lavværge Mads Nielsen, som fæster stedet og ægter enken.<br />

Karen Nielsdatter, 9½ år, værge farbror Hans Hansen hjulmand<br />

Hans Pedersen Ravn i Horne, 20-07-1729 <strong>III</strong>-23b, (25)<br />

~ Anne Cathrine Hansdatter<br />

Peder Hansen Ravn, 28 år<br />

Niels Hansen, 26 år<br />

Karen Hansdatter ~ Anders Hansen<br />

Kirsten Hansdatter, lavværge Laurits Jørgensen, Horne<br />

Anne Hansdatter, værge Anders Hansen<br />

Karen Hansdatter, værge Peder Nielsen, Horne<br />

Peder Hansen Ravn fæster gården og giver mor aftægt.<br />

Peder Hansen i Bjerne, 04-08-1729 <strong>III</strong>-24b, (26)


3<br />

~ Dorthe Nielsdatter<br />

Hans Pedersen, bor i Horne<br />

Rasmus Pedersen bor i Fåborg<br />

Johanne Pedersdatter ~ Jens Mikkelsen, Bjerne<br />

Maren Pedersdatter ~ Adolph He<strong>nr</strong>iksen, Fåborg (smed i underskrift)<br />

Jens Mikkelsen har gården i fæster og enken har aftægt.<br />

Karen Sørensdatter i Horne, 14-11-1729 <strong>III</strong>-26, (27)<br />

~ Christen Nielsen<br />

Søren Christensen, 2 år værge Peder Sørensen smed, Horne<br />

Anders Madsen i Horne, 26-04-1730 <strong>III</strong>-26b, (28)<br />

~ Maren Hansdatter, lavværge Rasmus Hansen som beholder gården og ægter enken<br />

Niels Andersen, Horne<br />

Gertrud Andersdatter, 12 år, værge Hans Madsen, Horne<br />

Anne Andersdatter 7½ år, værge Peder Hansen, Bjerne<br />

Hans Andersen 3½ år, værge Jens Hansen, Bøjden<br />

Mads Andersen i Horne, 09-06-1730 , <strong>III</strong>-28 (29)<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, lavværge Hans Andersen fæster gården og giver mor aftægt<br />

Maren Madsdatter, værge Anders Olufsen, Horne<br />

Ungkarl Jørgen Christensen i Horne Mølle, 14-07-1730, <strong>III</strong>-30b (32)<br />

madame Abigal sl. Anders Normansens havde holdt hus for den salig karl.<br />

Hans mor Maren Ibsdatter ~ Peder Andersen i Blangsted mølle<br />

bror Christen Christensen, Lunde<br />

bror Jacob Christensen, Odense<br />

bror Søren Christensen, Nyborg<br />

Gye Rasmusdatter i Horne, 27-07-1730, <strong>III</strong>-33b (35)<br />

~ Peder Hansen Ravn<br />

Hans Pedersen, 7 uger værge morfar Rasmus Larsen og morbror Rasmus Rasmussen begge Horne<br />

Hans Nielsen Norre i Horne, 01-05-1731, <strong>III</strong>-34b (36)<br />

~ 1 <br />

Niels Hansen, 22 år<br />

~ 2 Karen Hansdatter, værge Hans Olufsen, fæster huset og ægter enken<br />

Hans Hansen, 5 år<br />

Kirsten Hansdatter, 2½ år<br />

Værger: farbror Peder Nielsen Norre i Tranderup og morbror Lars Jørgensen, Horne<br />

Karen Ibsdatter i Horne, 04-05-1731, <strong>III</strong>-36 (37)<br />

~ 1 Hans Jørgensen, Bjerne, <strong>III</strong>-17b, 14-11-1724 (19)<br />

Jep Hansen, 15 år værge Frands Andersen, Bøjden<br />

Peder Hansen, 12 år, værge Hans Nielsen, Bjerne<br />

Niels Hansen, 8 år, værge Peder Nielsen, Horne<br />

Johanne Hansdatter, 18 år værge Rasmus Rasmussen, Horne<br />

~ 2 Søren Jørgensen<br />

Hans Sørensen, 5 år værge faderen<br />

Søren Jørgensen i Horne, 16-07-1731, <strong>III</strong>-38 (39)<br />

enkemand efter Karen Ibsdatter, Horne, <strong>III</strong>-36, 04-05-1731<br />

Hans Sørensen, 5 år, værge Jørgen Nielsen, som tager ham til sig


4<br />

Niels Andersen har fæstet gården<br />

Anne Hansdatter i Horne, 14-08-1731, <strong>III</strong>-38b (40)<br />

arvinger er hendes mor og søskende:<br />

Peder Hansen Ravn<br />

Niels Hansen<br />

Karen Hansdatter<br />

Kirsten Hansdatter<br />

Karen Hansdatter<br />

Maren Hansdatter i Horne, 05-10-1731, <strong>III</strong>-40 (41)<br />

~ 1 Laurits Christensen, henvisning til skifte 16-06-1711<br />

Maren Lauritsdatter ~ Peder Nielsen, Horne<br />

Karen Lauritsdatter ~ Peder Pedersen, Horne<br />

Johanne Lauritsdatter ~ Jørgen Nielsen, Bøjden<br />

Maren Lauritsdatter ~ Niels Jørgensen, samme sted<br />

~ Anders Olufsen<br />

Ny fæster er Jørgen Hansen.<br />

Hans Madsen i Horne, døde hos Hans Boye, 19-06-1732, <strong>III</strong>-44b (46)<br />

~ Anne Jensdatter<br />

Mads Hansen, 9 år<br />

Jens Hansen ½ år<br />

Maren Hansdatter 3½ år<br />

Værger: fars søskendebørn: Niels Hansen, Dyreborg. Peder Hansen, Bøjden.<br />

Knapmager Peder Madsen i Horne, 23-06-1732, <strong>III</strong>-45b (47)<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge bror Jens Rasmussen, Bjerne<br />

Jørgen Pedersen, bor på Als<br />

Maren Pedersdatter, værge søn Hans Clausen<br />

Kirsten Pedersdatter værge Anders Nielsen, Horne<br />

Hans Olufsen i Horne, 23-09-1732, <strong>III</strong>-46 (47)<br />

~ Karen Hansdatter, lavværge Laurits Jørgensen, Horne<br />

mor Johanne Hansdatter, værge svigersøn Anders Jørgensen, Bøjden<br />

søster Maren Olufsdatter<br />

søster Karen Olufsdatter ~ Anders Jørgensen, Bøjden<br />

søster Margrethe Olufsdatter<br />

Formynder for Maren og Margrethe Jørgen Jørgensen, Horne.<br />

Henvisning til skifte 01-05-1731<br />

Anders Olsen, som døde i København, 11-08-1733, <strong>III</strong>-49b (49)<br />

Forsegling 13.7.1733 arvinger<br />

bror Jørgen Olsen, Christianshavn<br />

søster Johanne Olufsdatter samme sted<br />

søster Anne Olufsdatter ~ Peder Nielsen, Sønderbroby<br />

05-10-1733 mødte Hans Sørensen Læssøe i Fåborg for sn. Jørgen Olsen og søsteren Johanne.<br />

Niels Andersen i Kirkeballe, Horne, 09-03-1734, <strong>III</strong>-53b (53)<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge Christen Nielsen Lykke<br />

bror afdøde Lars Andersen: Anne Larsdatter og Maren Larsdatter, værger Erik Jørgensen og Hans Bild i<br />

Horne


5<br />

søster afdøde Kirsten Andersdatter: Karen Nielsdatter og Anne Marie Nielsdatter, værge Johan Jørgen<br />

Hafenkam i Horne<br />

søster Anne Andersdatter ~ Christen Pedersen, Horne<br />

½ søster Maren Ibsdatter ~ Hans Hansen, Bøjden<br />

Peder Sørensen smed i Horne, 19-03-1734, <strong>III</strong>-56 (55)<br />

~ Sidsel Clausdatter Faber, lavværge He<strong>nr</strong>ik Pedersen møller i Fåborg<br />

hans mor Anne Hansdatter, lavværge Christen Nielsen Lykke, Horne<br />

søster afdøde Maren Sørensdatter: Anne Jensdatter værge far Jens Steffensen Gadbjerg i Åstrup i Jylland<br />

søster afdøde Karen Sørensdatter: Søren Christensen værge far Christen Nielsen Lykke, Horne<br />

søster Margrethe Sørensdatter ~ Jens Jensen, Horne<br />

Peder Hansen Ravn i Horne, 06-05-1734, <strong>III</strong>-60b (60)<br />

~ 1 Gye Rasmusdatter, Horne, <strong>III</strong>-33b, 27-07-1730 (35)<br />

Hans Pedersen, 4 år, værge morbror Rasmus Rasmussen, Horne<br />

~ 2 Johanne Andersdatter, lavværge far Anders Madsen<br />

Niels Pedersen, 3 år mindre 8 uger, værge morfar Anders Madsen, Horne<br />

Johanne Pedersdatter, 7 mdr, værge morbror Mads Andersen i Horne<br />

Ny fæster Hans Madsen var til stede.<br />

Den sl. mands mor Anne Cathrine Hansdatter skal beholde sin aftægt i gården.<br />

Niels Hansen Ravn havde arv til gode <strong>fra</strong> skifte 20-07-1729.<br />

Peder Knudsen i Kirkeballe, Horne, 08-07-1734, <strong>III</strong>-68 (67)<br />

~ Maren Nielsdatter, lavværge bror Jørgen Nielsen, Bøjden<br />

Christopher Pedersen, Horne<br />

Knud Pedersen<br />

Johanne Pedersdatter er i Holland<br />

Maren Pedersdatter er i Holland<br />

Karen Pedersdatter ~ Hans Sørensen, Horne<br />

Til stede Niels Rasmussen som fæster gården og ægter enken.<br />

Kirsten Pedersdatter Knap i Vesterballe, Horne, 02-12-1734, <strong>III</strong>-71b (71)<br />

hun døde hos Lars Pedersen. Hendes arvinger er:<br />

bror Jørgen Pedersen Knap, i Notmarkskov på Als, for ham mødte Frands Andersen, Bøjden<br />

søster Maren Pedersdatter Knap, enke efter Claus Hansen her i byen. værge søn Hans Clausen<br />

Overværende Peder Nielsen og Lars Pedersen i Vesterballe<br />

Hans Jørgensen i Vesterballe, Horne, <strong>III</strong>-71b, 13-01-1735 (76)<br />

~ Johanne Andersdatter, lavværge Hans Madsen, Vesterballe<br />

hans arvinger:<br />

søster Kirsten Jørgensdatter ~ Lars Frandsen, Sallinge<br />

søster Karen Jørgensdatter ~ Jonas Rasmussen ibid.<br />

Overværende Niels Madsen, som fæster gården og ægter enken<br />

Lars Jørgensen i Horne, 07-02-1735, <strong>III</strong>-82 (81)<br />

~ Maren Jørgensdatter, lavværge Søren Hansen ibid<br />

Jørgen Larsen<br />

Karen Larsdatter ~ Jørgen Hansen<br />

Anne Larsdatter ~ Rasmus Rasmussen<br />

Kirsten Larsdatter ~ Søren Hansen<br />

Karen Larsdatter, værge bror Jørgen, alle <strong>fra</strong> Horne<br />

Jørgen Larsen har fæstet gården og giver mor aftægt.


6<br />

Niels Rasmussen i Kirkeballe, Horne, 05-03-1735, <strong>III</strong>-84 (83)<br />

gårdafståelse, henvisning til skifte 08-07-1734<br />

Maren Nielsdatter i Horne, 26-03-1735, <strong>III</strong>-87 (86)<br />

~ 1 Peder Andersen, Horne, <strong>III</strong>-18, 08-05-1725 (19)<br />

Maren Pedersdatter, (* 29-07-1725) værge gl. Jørgen Hansen, Horne<br />

~ 2 Anders Jensen<br />

Karen Andersdatter<br />

Kirsten Andersdatter<br />

Anne Andersdatter<br />

Far er værge, registrering 03-03-1735.<br />

Steddatteren Maren Pedersdatter havde arv i gården efter farmor Mette Hansdatter, hun fik også mors<br />

gangklæder. Hun bliver i gården hos stedfar.<br />

En gammel enke Karen Ebbesdatter har aftægt i gården.<br />

Anne Larsdatter i Horne, 15-04-1735, <strong>III</strong>-89 (88)<br />

~ Rasmus Rasmussen<br />

Rasmus Rasmussen, 4 år, værge far<br />

Johanne Rasmusdatter, 24 år værge morbror Jørgen Larsen<br />

Overværende på børnenes vegne svogeren Søren Hansen og unge Jørgen Hansen.<br />

Børnene får deres mors fædrene arv, som står hos Jørgen Larsen efter hendes far Lars Jørgensen, skifte 07-<br />

02-1735.<br />

Johan Pedersen i Bjerne, 12-05-1735, <strong>III</strong>-91b (91)<br />

~ Mette Pedersdatter<br />

Peder Johansen, 10 år<br />

Johan Johansen, 5 år<br />

Karen Johansdatter, 15 år<br />

Anne Johansdatter, 13 år<br />

Anne Marie Johansdatter, 9 år<br />

Maren Johansdatter, 3 år<br />

Overværende for enken og børnene hendes far Peder Jespersen<br />

Anders Nielsen i Nørreballe, Horne, 12-04-1736, <strong>III</strong>-92 (91)<br />

~ Kirsten Hansdatter, lavværge søn Hans Nielsen, Bjerne<br />

Den sl. mands broderbørn:<br />

Morten Hansen, 31 år, Millinge<br />

Anders Hansen, 23 år<br />

He<strong>nr</strong>ik Hansen, 13 år, værge Hans Pedersen, Nørreballe<br />

Anne Hansdatter, 19 år<br />

Disse tjente på fru etatsrådinde Brahes gods i Horne.<br />

Anne Hansdatter, værge Morten smed, Horne<br />

Niels Hansen, 15 år, i gen værge mødte, begge tjener her i gården.<br />

Rasmus Andersen jyde i Horne, 27-06-1736, <strong>III</strong>-124b (123)<br />

~ Johanne Pedersdatter, lavværge far Peder Christophersen<br />

Anne Rasmusdatter, 2 år, værge morfar Peder Christophersen (Hans Milling i Bjerne)<br />

Mette Rasmusdatter, 1 år 2 mdr, værge Peder Christophersen, Horne<br />

Maren Rasmusdatter, 7 uger værge Rasmus Jørgensen.<br />

Overværende Rasmus Jørgensen, som fæster gården og ægter enken.<br />

Hans Boye, 29-06-1736, <strong>III</strong>-125 (125)<br />

gårdafståelse


7<br />

Ny fæster Mads Pedersen, Hans Boye får aftægt<br />

Jep Nielsen Boe, 08-08-1736, <strong>III</strong>-130 (129)<br />

gårdafståelse. Ny fæster Peder Hansen<br />

Johanne Pedersdatter i Bjerne, 06-09-1736, <strong>III</strong>-136 (135)<br />

~ Jens Mikkelsen<br />

Anne Jensdatter, 7½ år<br />

Dorthe Jensdatter, næsten 6 år<br />

Karen Jensdatter, 3¼ år<br />

Værge morbror Hans Pedersen, Horne<br />

Anders Jørgensen Boye i Kirkeballe, Horne, 21-11-1736, <strong>III</strong>-137b (137)<br />

han døde hos Rasmus smed.<br />

Helsøster Johanne Jørgensdatter ~ Hans hjulmand<br />

helsøster Sidsel Jørgensdatter, værge Rasmus smed<br />

halvbror Hans Bøj<br />

halvbror Peder Bøy<br />

halvsøster Kirsten Andersdatter ~ Rasmus smed<br />

halvsøster Anne Andersdatter ~ Peder Hanebo på Als<br />

Johanne Hansdatter i Horne, 29-11-1736, <strong>III</strong>-139 (138)<br />

~ Hans Hansen Bøjden<br />

broderdatter Johanne Jensdatter, værge Anders Hansen, Vesterballe<br />

søster sl. Anne Hansdatters børn i Bjerne:<br />

afdøde Johanne Pedersdatters børn, værge deres far Jens Mikkelsen i Bjerne<br />

Maren Pedersdatter ~ Anders Hansen snedker, Fåborg<br />

søster Maren Hansdatter enke efter Niels Ibsen, lavværge Peder Nielsen, Horne<br />

søster Engel Hansdatter ~ Peder Nielsen, Horne.<br />

Hans Hansen Bøjden lover at udbetale 10 RD i rede penge til arvingerne, så snart han har haft bryllup - om<br />

Gud vil - til sommer, samt den sl. kones gangklæder.<br />

Povl Nielsen jyde i Bjerne, 08-02-1738, <strong>III</strong>-141 (140)<br />

han døde hos Rasmus Pedersen den 09-01-1738<br />

bror Peder Nielsen, Svanninge<br />

bror Jens Nielsen, Store Velling i Jylland<br />

søster Maren Nielsdatter i Siøeskov i Jylland værge bror Jens Nielsen<br />

søster Anne Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen i Standhede i Jylland.<br />

Peder Nielsen rejste til sine søskende i Jylland for at give dem besked. Han havde 40 RD med til dem for at<br />

spare dem for at rejse til Fyn.<br />

Lars Pedersen i Vesterballe, Horne, 15-02-1737, <strong>III</strong>-143 (142)<br />

~ Maren He<strong>nr</strong>iksdatter, lavværge bror Jørgen He<strong>nr</strong>iksen Stage<br />

Peder Larsen<br />

He<strong>nr</strong>ik Larsen<br />

Hans Larsen<br />

Johanne Larsdatter, værge Peder Larsen<br />

Anne Larsdatter ~ Peder Pedersen, som har fæstet gården.<br />

Registrering 15-12-1736, enken får aftægt.<br />

He<strong>nr</strong>ik Pedersen skrædder i Vesterballe, Horne, 21-03-1737, <strong>III</strong>-142 (144)<br />

~ Maren Rasmusdatter, værge bror Rasmus Rasmussen, Horne<br />

mor Johanne Rasmusdatter ~ gl. Jørgen Hansen, Horne


8<br />

½søster Johanne Jørgensdatter ~ Jep Nielsen, Bjerne<br />

Peder Nielsen i Vesterballe, Horne, 10-05-1737, <strong>III</strong>-144b (145)<br />

~Engel Hansdatter som døde 06-04-1737<br />

Ingeborg Pedersdatter, 20½ år, curator Rasmus Rasmussen, Horne. Hendes fæstemand Søren Hansen fæster<br />

gården<br />

Kirsten Pedersdatter, 15½ år, værge Jørgen Lauritsen<br />

Karen Pedersdatter, 12½ år værge Rasmus Rasmussen smed, ibid<br />

Maren Povlsdatter i Horne, 07-06-1737, <strong>III</strong>-158b (159)<br />

~ Anders Christensen<br />

arvinger er:<br />

farbrors børn:<br />

Maren Nielsdatter i Bjerne ~ Peder Rasmussen<br />

Hans Nielsen Bøjden i Assens, gav fuldmagt til svoger Peder Rasmussen<br />

Christen Nielsen er død, hans søn Niels Christensen vides ikke hvor er. En datter Kirsten Christensdatter<br />

tjener i Fåborg, værge bemeldte Peder Rasmussen.<br />

en morbror er død, hans børn:<br />

Hans Rasmussen bor i Svanninge<br />

Johanne Rasmusdatter ~ Rasmus bødker, Millinge<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ Hans Olufsen, Svanninge<br />

Hans Sørensen i Bjerne, 10 år, 12-12-1737, <strong>III</strong>-166b (172)<br />

døde hos Jørgen Nielsen, Bjerne, Skifte far: Søren Jørgensen, Horne, <strong>III</strong>-38, 16-07-1731(39)<br />

3 halvbrødre på mors side:<br />

Jep Hansen, 22 år, værge Frands Andersen, Bøjden<br />

Peder Hansen, 18 år, værge Hans Nielsen, Bjerne<br />

Niels Hansen, 15 år, værge Morten Hansen, Horne<br />

skifte far: Hans Jørgensen, Bjerne, <strong>III</strong>-17b, 14-11-1724 (19)<br />

skifte mor: Karen Ibsdatter, Horne, <strong>III</strong>-36, 04-05-1731 (37)<br />

Der er arv efter søster Johanne Hansdatter, skifte 08-06-1737.<br />

Peder Madsen i Horne, 02-01-1738, <strong>III</strong>-168 (173)<br />

Han tjente hr. Niels Serup, og døde hos bror Søren Madsen, Horne<br />

helbror Søren Madsen<br />

helbror Christopher Madsen<br />

halvbror Niels Madsen<br />

2 helsøsterbørn: Mads Sørensen, 12 år, Maren Sørensdatter, 9 år værge deres far Søren Hansen, Horne<br />

helsøster Karen Madsdatter ~ Hans Andersen, Bøjden<br />

helsøster Maren Madsdatter, værge Hans Andersen, Bøjden<br />

halvsøster Maren Madsdatter, værge Søren Hansen<br />

Mads Povlsen i Bjerne, 09-01-1738, <strong>III</strong>-169b (175)<br />

han tjente og døde hos Hans Nielsen hjulmand<br />

hans far er Povl Madsen, Ølsted<br />

Jørgen Larsen i Bøjden, 24-01-1738, <strong>III</strong>-171 (176)<br />

~ Maren Jørgensdatter, som venter barn. Lavværge Jørgen Pedersen, som fæster gården og ægter enken.<br />

04-07-1738: enken har født en datter Anne Jørgensdatter<br />

Jep Pedersen i Kirkeballe, Horne, 18-03-1738, <strong>III</strong>-178 (184)<br />

~ Karen Hansdatter, Peder Andersen Møller er ny fæster<br />

Hans Ibsen, myndig


9<br />

Jørgen Ibsen, myndig<br />

Niels Ibsen, myndig<br />

Peder Ibsen, myndig, værge farbror Hans Pedersen, Horne<br />

Anne Ibsdatter, 18 år<br />

Maren Ibsdatter, 12 år<br />

Værge for enken og pigerne var hendes bror Anders Sørensen, Horne. Enken får frit husværelse på gården.<br />

Anders Madsen i Vesterballe, Horne, 24-04-1738, <strong>III</strong>-152 (188)<br />

~ Maren Pedersdatter, værge søn Mads Andersen<br />

Mads Andersen, myndig<br />

Peder Andersen, myndig<br />

Johanne Andersdatter ~ Simon Pedersen, Bjerne<br />

Johanne Andersdatter ~ Hans Nielsen, Vesterballe<br />

Anne Andersdatter ~ Rasmus Rasmussen, Vesterballe<br />

Mads Andersen fæster gården.<br />

Anders Rasmussen Plov i Horne, 30-01-1739, <strong>III</strong>-187b<br />

Døde hos gl. Jørgen Hansen 22-12-1738<br />

Arvinger hans 4 søstre:<br />

søster Johanne Rasmusdatter ~ gl. Jørgen Hansen, her på stedet<br />

søster Anne Pedersdatter, død på Illum, hendes børn:<br />

Johanne Pedersdatter ~ sn. Jørgen Christensen, Fåborg<br />

Kirsten Hansdatter ~ Peder Hansen, Illum<br />

søsterdattersøn Iver Christensen født Falsled, 19 år, curator Peder Hansen, Illum<br />

søstersøn Jep Pedersen er død, hans børn:<br />

Jens Ibsen, Langsted, myndig<br />

Peder Ibsen, tjener Sulsted mølle, myndig<br />

Hans Ibsen, tjener i (H) præstegård, myndig<br />

Anne Ibsdatter ~ Jacob Povlsen, Svanninge<br />

Mette Ibsdatter ~ Hans Larsen, Fåborg<br />

Margrethe Ibsdatter, værge Jacob Povlsen, Svanninge<br />

søster Karen Rasmusdatter er død, hendes børn:<br />

Søren Hansen<br />

Rasmus Hansen, begge er myndige og bor i Horne<br />

Maren Hansdatter ~ Oluf Jørgensen, Horne<br />

søster Margrethe Rasmusdatter, er død, hendes børn:<br />

Rasmus Jørgensen, Horne, myndig<br />

Maren Jørgensdatter ~ Lars Christensen, Bøjden<br />

Johanne Jørgensdatter ~ Jørgen Nielsen, Bjerne<br />

Kirsten Pedersdatter i Horne, 07-02-1739, <strong>III</strong>-198 (204)<br />

~ Anders Jensen<br />

Maren Andersdatter, 7 uger, værge Erik Jørgensen og Peder Andersen, begge Horne<br />

Jens Hansen i Bøjden, 06-03-1739, <strong>III</strong>-199 (205)<br />

~ Anne Sørensdatter, lavværge bror Peder Sørensen og Christen Jørgensen, som fsæter gården og ægter<br />

enken<br />

Ostred Jensen, myndig<br />

Hans Jensen, myndig<br />

Anders Jensen, 10½ år værge farbror Anders Hansen, Horne<br />

Søren Jensen, 6½ år værge Peder Christophersen, Horne<br />

Ingeborg Jensdatter. 18 år værge Rasmus Hansen, Bjerne<br />

Anne Jensdatter, 15 år, værge Knud Pedersen, Horne


10<br />

Anne Jensdatter, 9 år værge Rasmus Jørgensen, Horne<br />

Maren Jensdatter, 4 år, værge Christopher Jørgensen her på stedet<br />

Hans Jensen og Anders Jensen har arv til gode efter mor (Anne Nielsdatter, skifte Østrupgård) 04-03-1729<br />

Sophie Pedersdatter i Bøjden, 25-03-1739, <strong>III</strong>-210 (210)<br />

~ Peder Ostredsen<br />

Ostred Pedersen, myndig<br />

Maren Pedersdatter, 15 år, værge far og morbror Hans Pedersen var overværende<br />

Ostred Pedersen har fæstet gården og giver far aftægt. En farbror er Lars Ostredsen, Bøjden<br />

Anne Hansdatter i Kirkeballe, Horne, 27-06-1739, <strong>III</strong>-211b (218)<br />

enke efter Niels Andersen, Kirkeballe, Horne, <strong>III</strong>-53b, 09-03-1734 (53)<br />

datter Maren Sørensdatter, død ~ Jens Steffensen Gadbjerg, degn, Åstrup, Jylland, hendes børn<br />

datter Karen Sørensdatter, død ~ Christen Nielsen Lykke, Horne: søn Søren Christensen<br />

datter Margrethe Sørensdatter ~ Anders Christensen, Horne<br />

Peder Nielsen i Kirkeballe, Horne, 15-07-1739, <strong>III</strong>-217b (224)<br />

~ Maren Larsdatter, værge He<strong>nr</strong>ik Larsen som fæster gården og ægter enken<br />

Niels Pedersen, myndig<br />

Lars Pedersen, myndig<br />

Hans Pedersen, myndig<br />

Christen Pedersen, 19 år, værge Jørgen Nielsen, Bøjden<br />

Knud Pedersen, ungkarl i Horne, 06-07-1739, <strong>III</strong>-218b (225)<br />

tjente og døde hos Jørgen He<strong>nr</strong>iksen<br />

mor Maren Nielsdatter, ~ Niels Rasmussen (se Peder Knudsen, Kirkeballe, Horne, 08-07-1734, <strong>III</strong>-68 (67)<br />

halvbror Christopher Pedersen, Horne, myndig<br />

helsøster Anne Pedersdatter, død, ~ Jens Pedersen, Horne, hendes børn:<br />

Søren Hansen, 4 år, værge farbror Peder Sørensen, Bøjden<br />

Hans Jensen, 1½ år værge far Jens Pedersen<br />

halvsøster Johanne Pedersdatter<br />

halvsøster Maren Pedersdatter, efter sigende skal de begge være i Holland, for dem mødte deres bror<br />

Christopher Pedersen<br />

Peder Jørgensen i Kirkeballe, Horne, 18-07-1739, <strong>III</strong>-221 (227)<br />

~ Anne Nielsdatter, lavværge Jørgen Andersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Karen Pedersdatter, 3 år, værge Rasmus Hansen, Vesterballe<br />

Maren Pedersdatter, 2 år, værge Jørgen Povlsen, Horne<br />

Kirsten Pedersdatter, 1 år, værge Jørgen Andersen på stedet<br />

Gl. Jørgen Hansen i Horne, 20-11-1739, <strong>III</strong>-222 (228)<br />

gårdafståelse, by fæster Peder Hansen.<br />

Aftægt til Jørgen Hansen og hustru.<br />

Kirsten Jensdatter, Horne, 20-01-1740, <strong>III</strong>-228b (235)<br />

til huse og døde hos unge Jørgen Hansen.<br />

Der var intet at arve da begravelsen var betalt.<br />

Anne Simonsdatter, Horne, 22-02-1740, <strong>III</strong>-229 (235)<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Karen Jørgensdatter, 3½ år, værge morbror Simon Pedersen, Bjerne<br />

Karen Andersdatter i Horne, 18-03-1740, <strong>III</strong>-230b (237)


11<br />

til huse og døde hos Niels Madsen<br />

halvbror Oluf Andersen, myndig på stedet<br />

halvbror Hans Madsen er død, datter Maren Hansdatter, værge Hans Andersen, Horne<br />

halvsøster Johanne Andersdatter ~ Niels Madsen på stedet<br />

halvsøster Anne Andersdatter, værge Niels Madsen på stedet<br />

helsøster Anne Andersdatter ~ Gregers Palmersen, Brobyværk<br />

Hans Rasmussen i Bjerne, 01-04-1740, <strong>III</strong>-234 (240)<br />

gårdafståelse til Peder Madsen.<br />

Hans Rasmussen og hustru får husværelse på gården.<br />

Niels Hansen i Horne, 07-05-1740, <strong>III</strong>-237b (244)<br />

døde hos Hans Nielsen<br />

halvbror Jens Larsen, myndig<br />

halvbror Hans Hansen, 14 år, værge stedfar bemeldte Hans Nielsen<br />

halvsøster Kirsten Hansdatter, 12 år, værge stedfar Hans Nielsen<br />

Hans Madsen i Kirkeballe, Horne og hustru Kirsten Nielsdatter, 25-06-1740, <strong>III</strong>-240b (247)<br />

He<strong>nr</strong>ik Sørensen har fæstet gården<br />

deres børn:<br />

Niels Hansen, myndig<br />

Johanne Hansdatter ~ He<strong>nr</strong>ik Sørensen på stedet<br />

Karen Hansdatter, 18 år værge He<strong>nr</strong>ik Sørensen på stedet<br />

hans døtre:<br />

Anne Hansdatter ~ Niels Hansen, Horne<br />

Maren Hansdatter, værge halvbror Hans Andersen, Bøjden<br />

Johanne Andersdatter i Horne, 07-07-1740, <strong>III</strong>-247b (254)<br />

~ Hans Hansen<br />

Hans Hansen, 2 år, værge farbror Jørgen Hansen, Bøjden<br />

Johanne Hansdatter, ¼ år, værge morbror Mads Andersen, Kirkeballe<br />

Jørgen Frandsen som nu har gården i fæste beholder den spæde pige som sin egen. Hans Hansen får til<br />

beboelse hus på 7 fag i gården.<br />

Jørgen Andersen i Kirkeballe, Horne, 31-08-1740, <strong>III</strong>-264 (270)<br />

~ Anne Nielsdatter, værge Mads Andersen, som fæster gården (Mads Pedersen: se 24-06-1772)<br />

bror Hans Andersen, Nørreballe<br />

søster Maren Andersdatter ~ Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

søster Kirsten Andersdatter ~ Hans Jørgensen, Bjerne<br />

Maren Rasmusdatter i Bjerne, 14-10-1740, <strong>III</strong>-265 (272)<br />

~ Jens Mogensen<br />

hendes far Rasmus Hansen<br />

Peder Jørgensen i Bøjden, 19-12-1740, <strong>III</strong>-265b (273)<br />

~ Maren Hansdatter, lavværge bror Jørgen Hansen, Bøjden<br />

Jørgen Pedersen, Bøjden, myndig<br />

Christen Pedersen, myndig, har fars gård i fæste<br />

Hans Pedersen, 15 år, værge bror Jørgen Pedersen<br />

moderen Maren Hansdatter får aftægt.<br />

Frands Andersen i Bøjden, 14-01-1741, <strong>III</strong>-267 (274)<br />

~ Maren Jørgensdatter


12<br />

Anders Frandsen er vanvittig<br />

Niels Frandsen, myndig, har fæstet gården og beholder bror Anders<br />

Jørgen Frandsen, Horne, myndig<br />

Karen Frandsdatter ~ Hans Rasmussen, Svanninge<br />

Karen Frandsdatter ~ Anders Rasmussen, Horne<br />

Maren Frandsdatter ~ Niels Andersen, Bjerne<br />

Moderen får aftægt.<br />

Johanne Jochumsdatter i Horne, 05-04-1741, <strong>III</strong>-249b (277)<br />

hun døde hos Jørgen Pedersen<br />

søster ~ Knud Jensen, Bjerne<br />

søster ~ Mikkel Larsen, Horne<br />

Maren Rasmusdatter i Horne, 16-04-1741, <strong>III</strong>-249b (277)<br />

~ Peder Andersen<br />

hendes far er Rasmus Rasmussen<br />

Maren Jørgensdatter i Dyreborg, 21-04-1741, <strong>III</strong>-250b (278)<br />

~ Rasmus Rasmussen<br />

Rasmus Rasmussen, 13 år<br />

Jørgen Rasmussen, 10 år<br />

Ingeborg Rasmusdatter, 2½ år<br />

Værger morbror Morten Jørgensen, Bøjden og mosters mand Peder Ibsen, Bjørnø<br />

Søren Pedersen, Bjerne, 07-06-1741, <strong>III</strong>-272b (280)<br />

~ Maren Pedersdatter, værge bror Hans Pedersen skrædder, Horne<br />

Peder Sørensen, myndig er <strong>fra</strong>værende for ham mødte hans morbror Hans Jørgensen, Bjerne<br />

Jørgen Sørensen, myndig<br />

Rasmus Jørgensen har fæstet huset.<br />

Kirsten Eriksdatter i Kirkeballe. Horne, 22-07-1741, <strong>III</strong>-275 (282)<br />

~ 1 (Jørgen Mortensen)<br />

Morten Jørgensen, Vesterballe, myndig<br />

Erik Jørgensen, Nørreballe, myndig<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Morten Jensen, Kirkeballe<br />

Anne Jørgensdatter ~ Lars Pedersen, som har gården i fæste<br />

Morten og Erik Jørgensens arv efter faderen er i gården efter skifte 22.2.1707<br />

~ 2 Hans Pedersen Præstekær.<br />

Hans Pedersen får aftægt.<br />

Johanne Pedersdatter i Horne, 10-10-1741, <strong>III</strong>-277 (284)<br />

~ 1 Rasmus Andersen jyde, Horne, <strong>III</strong>-124b, 27-06-1736 (123)<br />

Anne Rasmusdatter, 8 år, værge Hans Hansen Millinge, Bjerne<br />

Mette Rasmusdatter, 6½, værge morfar Peder Christophersen, Horne<br />

Maren Rasmusdatter, 5½ år, værge Jens Larsen, Horne<br />

~ 2 Rasmus Jørgensen<br />

Rasmus Rasmussen, 2 år<br />

Maren Rasmusdatter, 4 år<br />

Faderen er selv værge for sine børn.<br />

18-12-1741 aftale med Jens Larsen, som herefter opdrager sin myndling Maren Rasmusdatter 5½ år<br />

Anders Christensen, husmand i Horne, 22-02-1742, <strong>III</strong>-279b (287)<br />

~ Maren Rasmusdatter, lavværge far Rasmus Norre, Horne


13<br />

Maren Andersdatter, 10 år<br />

værge morbror Hans Rasmussen skomager, Horne<br />

He<strong>nr</strong>ik Andersen Møller i Horne, 31-10-1742, <strong>III</strong>-280b (288)<br />

~ Maren Jørgensdatter, lavværge Povl Sørensen, som fæster gården<br />

Arving hans far Anders Møller for ham mødte hans søn Peder Andersen, Horne.<br />

Bodil Jensdatter Klingenberg i Horne, 07-06-1741, <strong>III</strong>-281<br />

til huse og døde hos Christen Andersen<br />

Arvingerne skulle være:<br />

farbrors datter ~ Hans Mikkelsen, Avernakø. Image (295) Rasmus Klingenberg <strong>fra</strong> Avernakø mødte på sin<br />

mor Karen Rasmusdatter Klingenbergs vegne, som er en farbrors datter til den afdøde, nemlig Rasmus<br />

Rasmussen Klingenbergs eneste datter og arving.<br />

faster Kirsten Rasmusdatter er død, var gift med Jørgen Møller i Horne Mølle, 3 børn:<br />

Peder Jørgensen, skulle bo i Egneborg, vides ikke om han lever<br />

Sidsel Jørgensdatter, er død var gift med Clemen degn i Salling, 2 børn:<br />

Mandrup Clemensen og Jørgen Clemensen, vides ikke hvor de er eller om de lever<br />

en datter er død, var gift med Mourits Christensen, som har været forpagter på Brobygård, en datter Pernille<br />

Mouritsdatter, vides ikke hvor er<br />

morbror Jørgen degn, Horne er død, 4 sønner:<br />

Peder Jørgensen degn, Vester Hæsinge<br />

Jacob Jørgensen Møller i Vester Skerninge<br />

Preben Habermann, orgelmester i Horne<br />

Mikkel Jørgensen Habermann bor i Hårby<br />

moster navn vides ikke, er død var gift med Hans Jørgensen, Horne: 5 børn<br />

Jacob Hansen, Horne er død, hans søns børn er: Jacob Knudsen, Kirsten Knudsdatter, Maren Knudsdatter<br />

Karen Hansdatter, er død ~ Niels Pedersen, Horne: 2 døtre bor i Horne<br />

Kirsten Hansdatter er død, søn Hans Nielsen hjulmand<br />

en 3. datter er død, var gift med Anders Madsen, Horne, hendes børn er Lars Andersen og Maren<br />

Andersdatter i Horne<br />

Johanne Hansdatter ~ Erik Højsgaard i Jordløse.<br />

Af arvingerne mødte kun sn. Peder Møller på sin svigerfar sn. Peder degns vegne <strong>fra</strong> Vester Hæsinge, mons.<br />

Preben Habermann, Horne samt Hans Nielsen hjulmand, Bjerne.<br />

27-06-1741 mødte Habermann og Hans Nielsen samt på Peder degns vegne hans søn Christen Pedersen.<br />

Ender med at alle <strong>fra</strong>går arv og gæld.<br />

Oluf Andersen i Horne, 22-10-1743, <strong>III</strong>-295b (304)<br />

døde hos Niels Madsen<br />

søster Anne Andersdatter, hos Jens Clausen, Horne, værge Jens Sørensen, Kirkeballe<br />

søster Anne Andersdatter, Brobyværk, værge Niels Madsen, Horne<br />

broderdatter Maren Madsdatter ~ bemeldte Jørgen Sørensen, Kirkeballe.<br />

Johanne Andersdatter i Horne, 22-10-1743, <strong>III</strong>-296b (305)<br />

~ Niels Madsen<br />

søster Anne Andersdatter, værge Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

broderdatter Maren Madsdatter ~ Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

halvsøster Anne Andersdatter, Brobyværk, værge Niels Madsen her<br />

Peder Nielsen i Bøjden, 23-04-1744, <strong>III</strong>-297 (305)<br />

gårdafståelse til Hans Hansen.<br />

Peder Nielsen og hustru Johanne He<strong>nr</strong>iksdatter får aftægt. Når de dør, skal datteren have moderens<br />

gangklæder.


14<br />

Maren Rasmusdatter i Vesterballe, Horne, 02-06-1744, <strong>III</strong>-298b (307)<br />

~ Rasmus Rasmussen skrædder<br />

Rasmus Rasmussen, 8 år<br />

Jens Rasmussen, 5½ år<br />

Gertrud Margrethe Rasmusdatter<br />

Ostred Pedersen i Bøjden, 06-07-1744, <strong>III</strong>-300 (308)<br />

~ Karen Hansdatter, værge Peder Hansen som fæster gården og ægter enken<br />

Peder Ostredsen, 4 år, værge farbrorsøn Hans Nielsen, Horne<br />

Hans Ostredsen, 1 år, værge morbror Niels Hansen, Bjerne<br />

Sophie Ostredsdatter, 2½ år værge Peder Hansen på stedet.<br />

Peder Ostredsen fordrede sin datter Maren Pedersdatters arvepart efter skifte 25-03-1739 efter hendes mor.<br />

Peder Ostredsen får fortsat aftægt.<br />

Maren Frandsdatter i Bjerne, 06-03-1745, <strong>III</strong>-305b (314)<br />

~ Niels Andersen<br />

Søren Nielsen, 12 år<br />

Anders Nielsen, 10 år<br />

Gertrud Andersdatter, 9 år<br />

Værger morbrødrene Niels Frandsen, Bøjden og Jørgen Frandsen, Horne<br />

Peder Andersen i Bjerne, 06-05-1745, <strong>III</strong>-306b (315)<br />

Gårdafståelse på grund af armod.<br />

Ny fæster af en halvgård Søren Andersen<br />

Maren Rasmusdatter i Vesterballe, Horne, 28-10-1745, <strong>III</strong>-309 (317)<br />

~ Oluf Svendsen<br />

Helsøster Karen Rasmusdatter ~ Hans Christensen, Horne<br />

Halvbror Peder Rasmussen er død, hans børn:<br />

Peder Pedersen, Bjerne<br />

Christen Pedersen, Fåborg<br />

Jørgen Pedersen, Horne<br />

Karen Pedersdatter, Horne<br />

Halvbror Rasmus Rasmussen er død, hans børn:<br />

Maren Rasmusdatter ~ Niels Hansen Norre, Horne<br />

Karen Rasmusdatter, Horne<br />

Helveg Rasmusdatter, Horne<br />

Karen Rasmusdatter tjener Egeborg<br />

Deres curator Niels Hansen Ravn<br />

Niels Knudsen smed i Nørreballe, Horne, 05-11-1745, <strong>III</strong>-317b (327)<br />

~ Sidsel Clausdatter, lavværge Hans Pedersen skrædder, Nørreballe<br />

bror Stephen Knudsen, (Abild) by ved Middelfart<br />

søster Karen Knudsdatter, værge bror Stephen<br />

Hans Pedersen smed som har fæstet hus og smedje var også til stede.<br />

Jørgen Ibsen (Skaufbo) i Dyreborg, død 06-09-1746, 06-10-1746, <strong>III</strong>-320 (329)<br />

~ Maren Ibsdatter, lavværge søn Jep Hansen, Dyreborg<br />

Skiftet afsluttes 16-06-1747, fol. 345b, hvor arven fordeles til<br />

1. Rasmus Rasmussen Voxen, Dyreborg ~ Kirsten Ibsdatter, som var fuldsøster til afdøde<br />

2. Søster Anne Ibsdatter ~ Søren snedker, Fåborg, de er begge døde, deres børn:<br />

Søren Sørensen Crone er gefreider ved det Jydske gevorbene Regiment Infanteri i kvarter i Rendsborg<br />

En del af hans arv bliver stående hos hans pårørende sn. Jesper Berg, Munke Mølle


15<br />

Elisabeth Maria Sørensdatter Crone<br />

3. Bror Jens Ibsen er død, hans børn:<br />

Rasmus Jensen, myndig, er skipper hos sn. Peder Jørgensen Mahl, Fåborg<br />

Jep Jensen er i 1741 rejst til Holland uden tilladelse og pas <strong>fra</strong> herskabet. Hans andel bliver stående<br />

hos captajn Brahe på <strong>Hvedholm</strong>, indtil der høres <strong>fra</strong> ham. Den 24-04-1748 fol. 347b indberettede<br />

Jep Jensens søskende og svogre, at han skulle være død, og det førend Jørgen Ibsen af Dyreborg<br />

døde. Hans arv udbetales til hans søskende<br />

Maren Jensdatter ~ Rasmus Hostrup, Fåborg<br />

Kirsten Jensdatter ~ Jacob Hansen, Fåborg<br />

Maren Jensdatter værge Rasmus Rasmussen, Dyreborg<br />

Enkens datter er ~ He<strong>nr</strong>ik Jørgensen, Fåborg<br />

Morten Jensen i Kirkeballe, Horne, 16-12-1746, <strong>III</strong>-327 (336)<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, værge Jens Jørgensen, som fæster gården og ægter enken<br />

Jens Mortensen, 24 år<br />

Jørgen Mortensen, 20 år<br />

Hans Mortensen, 15 år<br />

Søren Mortensen, 12 år<br />

Niels Mortensen, 9 år<br />

Værger: farbrødrene Niels Jensen, Svanninge og Peder Jensen, Millinge var ikke mødt, i stedet morbrødrene<br />

Morten Jørgensen og Erik Jørgensen, begge Horne.<br />

Lars Ostredsen i Bøjden, 02-06-1747, <strong>III</strong>-328 (337)<br />

~ Maren Jørgensdatter, værge datters mand Niels Andersen, Bjerne<br />

Ostred Larsen, som fæster gården<br />

Jørgen Larsen, myndig<br />

Hans Larsen, 25 år værge bror Ostred<br />

Maren Larsdatter ~ Peder Jørgensen, Horne<br />

Maren Larsdatter ~ Niels Andersen, Bjerne<br />

Anne Larsdatter ~ Peder Madsen, Bjerne<br />

Johanne Larsdatter ~ Jørgen Nielsen, Bøjden<br />

Margrethe Larsdatter, 24 år, værge svoger Jørgen Nielsen<br />

Maren Larsdatter, 16 år værge svoger Peder Madsen, Bøjden<br />

Afg. Peder Ostredsens datter Maren Pedersdatters mødrene arv var stadig i boen.<br />

Peder Rasmussen i Bjerne, 13-04-1747, <strong>III</strong>-337 (346)<br />

Gårdafståelse på grund af alderdom og skrøbelighed.<br />

Ny fæster Hans Hansen<br />

Birgitte Olufsdatter i Bjerne, 09-11-1747, <strong>III</strong>-340 (349)<br />

~ Peder Madsen<br />

Karen Pedersdatter, 14 år<br />

Maren Pedersdatter, 11 år<br />

Anne Pedersdatter, 8 år<br />

Værge morfar Oluf Jørgensen, Horne<br />

Hans Jørgensen bødkers hustru, Bøjden, 29-11-1747, <strong>III</strong>-341<br />

Johanne Hansdatter, værge Hans Hansen, Bøjden<br />

Birgitte Jørgensdatter i Horne, <strong>III</strong>-342b, 02-04-1748 (351)<br />

til huse hos Hans Clausen<br />

Værdien af ejendelene dækkede kun begravelsen.


16<br />

Peder Jørgensen i Nørreballe, Horne, 01-06-1748, <strong>III</strong>-443b (353)<br />

~ Maren Larsdatter, værge Hans Hansen, som fæster gården og ægter enken<br />

Jørgen Pedersen, 15 år, værge morbror unge Niels Jørgensen, Bøjden<br />

Lars Pedersen, 13 år, værge mosters mand Hans Povlsen, Bjerne<br />

Anne Pedersdatter, 17 år, Hans Hansen på stedet<br />

Peder Hansen i Kirkeballe, Horne, 01-06-1748, <strong>III</strong>-344 (353)<br />

~ Margrethe Mikkelsdatter, værge bror Jens Mikkelsen<br />

Mikkel Pedersen, 18 år, værge morbror Jens Mikkelsen, Bjerne<br />

Johanne Pedersdatter ~ Jens Knudsen, Bjerne<br />

Rasmus Rasmussen Skaufbo i Dyreborg, 05-06-1748, <strong>III</strong>-348 (357)<br />

~ 1 Maren Jørgensdatter, Dyreborg, 21-04-1741, <strong>III</strong>-250b (278)<br />

Rasmus Rasmussen, 21 år, værge morbror Morten Jørgensen, Bøjden<br />

Jørgen Rasmussen, 18 år, værge morbror Morten Jørgensen, Bøjden<br />

Ingeborg Rasmusdatter, 10 år værge fasters mand Peder Andreasen, Dyreborg huse<br />

~ 2 Elisabeth Iversdatter, lavværge far Iver Hansen, Illum<br />

Hans Rasmussen, 6 år, værge Rasmus Rasmussen Voxen, Dyreborg huse<br />

Christen Rasmussen, 9 uger<br />

Maren Rasmusdatter, 5 år<br />

Anne Kirstine Rasmusdatter, 3 år<br />

Til de yngste fandtes ingen værge.<br />

pag. 356: Den sl. mands børn havde arv til gode efter deres mor, skifte 21-04-1741<br />

Niels Madsen Skaufbo i Vesterballe, 27-09-1748, <strong>III</strong>-357b (368)<br />

~ Maren Hansdatter, værge Peder Hansen som fæster og ægter enken<br />

bror Hans Madsen, Vesterballe<br />

bror Peder Madsen, Bjerne<br />

søster Johanne Madsdatter ~ Hans Rasmussen, Vesterballe<br />

Hans Hansen i Nørreballe, 04-12-1748, <strong>III</strong>-358b (369)<br />

til huse og døde hos Jørgen Frandsen<br />

Hans børn:<br />

Hans Hansen, 11 år værge farbror Jørgen Hansen, Bøjden<br />

Johanne Hansdatter, 9 år, værge morbror Mads Andersen, Kirkeballe<br />

Der er arv efter moster død i 1746<br />

Karen Larsdatter i Bøjden, 02-03-1749, <strong>III</strong>-359 (369)<br />

~ Christen Pedersen<br />

Peder Christensen, 7 år<br />

Lars Christensen, 5 år<br />

Værge mors stedfar Jørgen Clausen, Bøjden<br />

Maren Sørensdatter i Bøjden, 10-03-1749, <strong>III</strong>-360 (370)<br />

~ 1 Jørgen Larsen, Bøjden, 24-01-1738, <strong>III</strong>-171 (176)<br />

Anne Jørgensdatter, 10 år, værge morbror Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

~ 2 Jørgen Pedersen<br />

Peder Jørgensen, 12 uger<br />

Maren Jørgensdatter, 9 år<br />

Karen Jørgensdatter 3½ år<br />

Værger farbror Christen Pedersen, Bøjden og morbror Peder Sørensen, Bøjden<br />

Anne Knudsdatter i Vesterballe, 19-06-1749, <strong>III</strong>-361b (372)


17<br />

enke efter Rasmus Hansen<br />

Karen Rasmusdatter, værge Mads Hansen som fæster huset og ægter datteren<br />

Maren Rasmusdatter, er syg og vanvittig, skal have sengeklæder og frit underholdes de næste 4 år. Derefter<br />

lover hans tilkommende svogre Anders Jensen og Hans Pedersen samt Knud Rasmussen at give ham årlig<br />

hjælp til hendes ophold.<br />

Maren Pedersdatter i Kirkeballe, 25-07-1749, <strong>III</strong>-362b (373)<br />

til huse og døde hos Jens Jørgensen<br />

Søskende og søskendebørn:<br />

helbror Jep Pedersen er død<br />

Hans Ibsen, som næstafvigte påske undveg, hans hustru Maren Christensdatter med 6 umyndige børn<br />

Niels Ibsen, egen værge<br />

Jørgen Ibsen, egen værge<br />

Peder Ibsen, egen værge<br />

Anne Ibsdatter, 30 år værge bror Niels Ibsen<br />

Maren Ibsdatter, 40 år, værge bror Niels Ibsen<br />

halvbror Hans Pedersen, bor i byen<br />

søster Sophie Pedersdatter er død<br />

søn Ostred Pedersen er død, hans børn:<br />

Peder Ostredsen, 9 år<br />

Hans Ostredsen, 6 år<br />

Sophie Ostredsdatter, 7 år<br />

værge stedfar Peder Hansen, Bøjden<br />

Johanne Pedersdatter, 26 år, værge Ostred Larsen, Bøjden<br />

søster Johanne Pedersdatter, bor i Hårby, værge halvbror Hans Pedersen, Horne<br />

Karen Larsdatter i Bøjden, 09-12-1749, <strong>III</strong>-363b (374)<br />

~ Jørgen Pedersen<br />

hendes mor Anne Jørgensdatter ~ Jørgen Clausen, Bøjden<br />

bror Jørgen Larsen er død, datter Anne Jørgensdatter, 12 år, værge morbror Jørgen Sørensen, Horne<br />

bror He<strong>nr</strong>ik Larsen er myndig<br />

bror Peder Larsen<br />

søster Karen Larsdatter er død, hendes børn:<br />

Peder Christensen, 8 år<br />

Lars Christensen, 5 år<br />

værge far Christen Pedersen, Bøjden<br />

søster Johanne Larsdatter, værge stedfar Jørgen Clausen, Bøjden<br />

halvsøster Kirsten Larsdatter ~ Morten Jørgensen, Bøjden<br />

Anders Jørgensen, husmand i Bøjden, 22-12-1749, <strong>III</strong>-363b (375)<br />

~ Karen Olufsdatter, værge Hans Hansen som fæster huset og ægter enken<br />

Oluf Andersen, 19 år<br />

Jørgen Andersen, 16 år<br />

Hans Andersen, 14 år<br />

Jørgen Andersen, 12 år<br />

Anne Marie Pedersdatter i Langs mølle, 09-09-1750, <strong>III</strong>-364 (375)<br />

~ Hans Ibsen<br />

bror He<strong>nr</strong>ik Pedersen er død<br />

Peder He<strong>nr</strong>iksen, Bymøllen, Fåborg er myndig<br />

Claus He<strong>nr</strong>iksen<br />

Anne Malene He<strong>nr</strong>iksdatter ~ Nicolaj (Gorresen) smed, Tommerup<br />

Kirsten He<strong>nr</strong>iksdatter ~ Hans Pedersen smed, Horne


18<br />

søster Dorthe Pedersdatter ~ Hans Larsen, Odense<br />

Jørgen Nielsen i Bøjden, 20-05-1751, <strong>III</strong>-369 (379)<br />

~ Johanne Larsdatter, værge svigersøn Jørgen Pedersen<br />

Niels Jørgensen, myndig, har fars gård i fæste<br />

Christen Jørgensen, 25 år<br />

Lars Jørgensen, 21 år, værge Søren Hansen, Horne<br />

Maren Jørgensdatter ~ Jørgen Pedersen, Vesterballe<br />

Anne Jørgensdatter, 18 år, værge ældste bror Niels.<br />

Enken får aftægt<br />

Niels Frandsen i Bøjden, 01-06-1752, <strong>III</strong>-371 (381)<br />

døde 2.4.1752<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, værge Peder Larsen som fæster gården og ægter enken<br />

Jørgen Nielsen, 9 år, værge farbror Jørgen Frandsen, Vesterballe<br />

Frands Nielsen, 3 år, værge morfar Jørgen Hansen, Bøjden<br />

Maren Nielsdatter, 5½ år, værge fasters mand Anders Rasmussen, Vesterballe<br />

Anne Nielsdatter, værge kommende stedfar Peder Larsen<br />

Christen Nielsen Ladefoged i Kirkeballe, 22-09-1752, <strong>III</strong>-372b (383)<br />

~ 1 Karen Sørensdatter, Horne, 14-11-1729, <strong>III</strong>-26 (27)<br />

Søren Christensen, 25 år<br />

~ 2 Karen Pedersdatter, værge stedfar Rasmus Mortensen, Vesterballe<br />

Peder Christensen, 22 år, curator farbror Peder Nielsen i Torup by, Sandager sogn<br />

Mette Cathrine Christensdatter, værge morbror Christen Pedersen smed, Bøjden<br />

Karen Andersdatter i Bøjden, 25-09-1752, <strong>III</strong>-375b (386)<br />

~ Niels Jørgensen<br />

Karen Nielsdatter, 6 uger værge morfar Anders Hansen, Nørreballe<br />

Anne Hansdatter i Bøjden, 27-10-1752, <strong>III</strong>-376b (387)<br />

~ Jørgen Hansen<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Peder Larsen, Bøjden<br />

Karen Jørgensdatter ~ Søren Pedersen, som fæster gården<br />

Sidsel Jørgensdatter, værge far<br />

Jørgen Hansens myndling Hans Hansen har arv til gode efter forældrene. Jørgen Hansen får aftægt.<br />

Margrethe Nielsdatter i Vesterballe, 27-10-1752, <strong>III</strong>-378 (388)<br />

~ Mads Pedersen<br />

Peder Madsen, 8 år<br />

Karen Madsdatter, 12 år<br />

Niels Madsen, 4 år<br />

Værge af deres mors slægt: Anders Jensen, Nørreballe og Jørgen Larsen, Kirkeballe<br />

Hans Hansen i Bjerne, 15-01-1753, <strong>III</strong>-379 (389)<br />

~ Kirsten Pedersdatter, værge Jørgen Larsen som fæster gården og ægter enken<br />

Peder Hansen, 1 år værge Jørgen Larsen<br />

Engel Hansdatter, 5 år, værge fars svoger Jørgen Nielsen, Kirkeballe<br />

Karen Hansdatter, 3 år, værge farfar Hans Povlsen, Bjerne<br />

Søren Pedersen i Bøjden, 22-02-1753, <strong>III</strong>-380 (390)<br />

+ 29-01-1753<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge Peder Pedersen som fæster gården og ægter enken


19<br />

Peder Sørensen, 8 år værge farfar Peder Hansen, Bøjden<br />

Jørgen Sørensen, 1 år, værge stedfar Peder Pedersen<br />

Anne Sørensdatter, 6 år, værge fasters mand Jørgen Pedersen, Bøjden<br />

Maren Sørensdatter, 3½ år, værge Christen Pedersen, Bøjden<br />

Johanne Sørensdatter i Bøjden, 12-03-1753 , <strong>III</strong>-381b (392)<br />

~ 1 Jørgen<br />

Hans Jørgensen, myndig<br />

Søren Jørgensen, myndig<br />

Anne Jørgensdatter, værge Niels Rasmussen, Horne<br />

Sidsel Jørgensdatter, værge Mads Andersen, Kirkeballe<br />

~ 2 Peder Sørensen<br />

Peder Larsen i Bøjden, + 24-05-1753, 20-06-1753, <strong>III</strong>-382 (392)<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, værge Hans Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Hans mor Anne Jørgensdatter ~ Jørgen Clausen, Bøjden<br />

bror He<strong>nr</strong>ik Larsen, Horne<br />

bror Jørgen Larsen er død, datter Anne Jørgensdatter, 15 år, værge morbror Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

søster Karen Larsdatter er død, hendes børn:<br />

Peder Christensen, 10 år<br />

Lars Christensen, 8 år,<br />

deres værge er stedfar Christen Pedersen, Bøjden<br />

søster Johanne Larsdatter ~ Hans Pedersen, Horne<br />

halvsøster Kirsten Larsdatter ~ Morten Jørgensen, Bøjden<br />

Maren Sørensdatter i Bøjden, 29-03-1754, <strong>III</strong>-383 (394)~<br />

~ unge Niels Jørgensen<br />

arving hendes far Søren Hansen, Horne<br />

Mads Pedersen Udenbys, <strong>III</strong>-384, 18-04-1754 (394)<br />

~ 1 Margrethe Nielsdatter, Vesterballe, <strong>III</strong>-378, 27-10-1752 (388)<br />

Peder Madsen, 9 år, værge Christen Jørgensen i gården<br />

Niels Madsen, 6 år, værge Jeppe Hansen, Kirkeballe som tager ham til sig<br />

Karen Madsdatter, 12 år værge Peder Hansen, husmand, Bøjden, som tager ham til sig<br />

~ 2 Karen Larsdatter, værge Christen Jørgensen, som fæster gården og ægter enken<br />

Rasmus Rasmussen skrædder i Vesterballe, 23-10-1754, <strong>III</strong>-389b<br />

~ 1 Maren Rasmusdatter, Vesterballe, Horne, 02-06-1744, <strong>III</strong>-298b (307)<br />

Rasmus Rasmussen, 18 år værge Peder Jørgensen, Vesterballe<br />

Jens Rasmussen, 16 år, værge Peder Jørgensen, Vesterballe<br />

Gertrud Rasmusdatter, 12 år værge farbror Peder Rasmussen, væver, Vesterballe<br />

~ 2 Kirsten Andersdatter<br />

Jørgen Rasmussen, 3 år<br />

Maren Rasmusdatter, 3 år<br />

værge farbror Peder Rasmussen væver<br />

Peder Rasmussen smed i Bjerne, 04-11-1754, <strong>III</strong>-390 (400)<br />

~ Anne Mathiasdatter, værge Rasmus Hansen som ægter hende og fæster hendes far Mathias smeds gård,<br />

som han afstår på grund af alderdom og svaghed<br />

Maren Pedersdatter, 4 år, værge farfar Rasmus Mortensen smed, Vesterballe<br />

Karen Pedersdatter, 2½ år, værge farbror Christen Pedersen smed, Bøjden<br />

Anne Pedersdatter, ½ år, værge forbemeldte Rasmus Hansen


20<br />

Peder Jørgensen Greve i Kirkeballe, 26-02-1755, <strong>III</strong>-391b (402)<br />

~ Karen Sørensdatter, værge bror sergent Erik Jørgensen, Kirkeballe<br />

Jørgen Pedersen, 19 år<br />

Søren Pedersen, 15 år<br />

Mads Pedersen, 12 år<br />

Karen Pedersdatter, 15 år hos sin morbror Frands Sørensen i København<br />

Karen Pedersdatter, 7 år<br />

Værger: farbrødrene Anders Jørgensen Greve og Rasmus Jørgensen Greve, begge Bjerne<br />

Anne Sørensdatter i Bøjden, 07-03-1755, <strong>III</strong>-393b (404)<br />

~ 1 Jens<br />

Maren Jensdatter, 19 år, værge morbror Peder Sørensen, Bøjden<br />

Overværende farbror Anders Hansen og morbror Jørgen Sørensen, begge Horne<br />

Peder Andersen Møller i Kirkeballe, 04-10-1755, <strong>III</strong>-394 (404)<br />

~ Maren Larsdatter, værge Lars Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Johanne Pedersdatter, 10 år, værge mosters mand Erik Jørgensen, Nørreballe og fasters mand Knud Nielsen<br />

skrædder, Kirkeballe<br />

Anne Jørgensdatter i Bøjden, 03-03-1756, <strong>III</strong>-394b (405)<br />

~ 1 Lars<br />

Jørgen Larsen er død, datter Anne Jørgensdatter, 18 år, værge morbror Jørgen Sørensen, Horne<br />

He<strong>nr</strong>ik Larsen, Vesterballe<br />

Karen Larsdatter er død, hendes børn:<br />

Peder Christensen, 12 år<br />

Lars christensen, 10 år<br />

værge far Christen Pedersen, Bøjden<br />

Johanne Larsdatter ~ Hans Pedersen, Kirkeballe<br />

Mads Andersen i Vesterballe, 15-03-1757, <strong>III</strong>-395b (406)<br />

~ Maren Rasmusdatter, værge bror Rasmus Rasmussen, Vesterballe<br />

Johanne Madsdatter ægter Hans Andersen, som fæster gården<br />

Maren Madsdatter, 20 år værge farbror Peder Andersen, Nørreballe<br />

Anne Madsdatter, 19 år, værge fasters mand Hans Madsen, Vesterballe<br />

Karen Madsdatter, 17 år, værge bemeldte Hans Andersen<br />

Enken får aftægt<br />

Karen Larsdatter i Vesterballe, 29-03-1757, <strong>III</strong>-396b (407)<br />

~ 1 Peder<br />

Lars Pedersen, Kirkeballe<br />

Jens Pedersen, 28 år<br />

Kirsten Pedersdatter ~ Jens Sørensen, bor i Flensborg, han er soldat i garnisionen i Rendsborg<br />

Karen Pedersdatter ~ Knud Pedersen, Vesterballe<br />

Maren Pedersdatter ~ Lars Ibsen, Bjerne<br />

Kirsten Pedersdatter ~ Christen Pedersen, Bøjden<br />

Maren Pedersdatter, 25 år, værge stedfar Morten Jørgensen<br />

~ 2 Morten Jørgensen<br />

Rasmus Jørgensen i Nørreballe, 10-05-1757, <strong>III</strong>-398b (409)<br />

~ 1 Johanne Pedersdatter, Horne, 10-10-1741, <strong>III</strong>-277 (284)<br />

Rasmus Rasmussen, 16 år<br />

Maren Rasmusdatter, 19 år<br />

~ 2 Johanne Jørgensdatter, værge Niels Rasmussen, som fæster gården og ægter enken


21<br />

Jørgen Rasmussen, 11 år, værge He<strong>nr</strong>ik Stage, Kirkeballe, som tager ham til sig<br />

Søren Rasmussen, 9 år, værge Jørgen Nielsen, Bjerne, som tager ham til sig<br />

Morten Rasmussen, 7 år, værge Niels Andersen, Bjerne, som tager ham til sig<br />

Rasmus Rasmussen, 3 år, bliver i gården hos mor og stedfar<br />

Karen Hansdatter i Nørreballe, 17-03-1757, <strong>III</strong>-403 (413)<br />

~ Hans Andersen<br />

Anders Hansen, 25 år<br />

Hans Hansen, 23 år<br />

Jørgen Hansen,. 21 år<br />

Niels Hansen, 13 år<br />

Anne Hansdatter, 19 år<br />

Kirsten Hansdatter, 12 år<br />

Mette Hansdatter, 5 år<br />

Værger morbrødrene Jørgen Hansen og Peder Hansen, begge Nørreballe.<br />

Lars Svendsen møller i Horne Mølle, 08-12-1757, <strong>III</strong>-404 (414)<br />

~ Bodil Kirstine Jørgensdatter, lavværge bror sn. Jørgen Jørgensen, Bogense<br />

Svend Jørgen Larsen møller, 23 år, værge Povl Sørensen, Nørreballe<br />

Anne Kirstine Larsdatter ~ Søren Hansen Balle, Hårby<br />

He<strong>nr</strong>ica Caroline Larsdatter ~ Hans Andersen, Fønskov, på Wedelsborg gods<br />

Johanne Larsdatter, 39 år<br />

Anne Sophie Larsdatter, 17 år<br />

Værge for de 2 sidste morbror Jørgen Jørgensen<br />

Peder Hansen i Bøjden, 19-06-1758, <strong>III</strong>-405b (416)<br />

~ Maren Sørensdatter<br />

Hans Pedersen, har fæstet stedet<br />

Søren Pedersen er død, hans børn:<br />

Peder Sørensen, 13 år<br />

Jørgen Sørensen, 6 år<br />

Anne Sørensdatter, 11 år<br />

Maren Sørensdatter, 8 år<br />

Værge deres stedfar Peder Pedersen, Bøjden<br />

Maren Pedersdatter ~ Jørgen Pedersen, Bøjden<br />

Anne Pedersdatter, 29 år<br />

Enken får aftægt<br />

Søren Madsen i Vesterballe, 26-06-1758, <strong>III</strong>-410<br />

Gårdafståelse på grund af fattigdom. Ny fæster Mads Sørensen<br />

Niels Jørgensen, gårdmand i Bøjden, 22-08-1758, <strong>III</strong>-413b (424)<br />

~ Maren Larsdatter, værge svoger He<strong>nr</strong>ik Larsen, Kirkeballe<br />

Maren Nielsdatter ~ Mads Sørensen, Horne<br />

Kirsten Nielsdatter, værge halvsøsters mand Jørgen Clausen, Bøjden<br />

Ny fæster er Hans Rasmussen<br />

Johanne Larsdatter i Bøjden, 12-05-1759, <strong>III</strong>-418b (429)<br />

enke efter Jørgen Nielsen, + 208-05-1759, indsidder hos Niels Jørgensen, Bøjden<br />

Niels Jørgensen, Bøjden<br />

Christen Jørgensen, Horne<br />

Lars Jørgensen tjener Peder Sørensen, Bøjden<br />

Maren Jørgensdatter ~ Jørgen Pedersen, gårdmand, Horne


22<br />

Anne Jørgensdatter tjener bror i Horne, værge mosters mand He<strong>nr</strong>ik Larsen, Kirkeballe<br />

Mette Jørgensdatter i Bjerne, 27-07-1759, <strong>III</strong>-421 (431)<br />

~ Hans Hansen Milling<br />

Maren Hansdatter, 18 år værge morbror Jens Jørgensen, gårdmand, Horne<br />

Anne Hansdatter, 16 år, værge mors søskendebarn Lars Pedersen Præstekær, gårdmand, Horne<br />

Kirsten Madsdatter i Bøjden, 11-12-1759, <strong>III</strong>-422 (432)<br />

~ husmand Hans Jensen<br />

Anne Hansdatter, 1½ år, værge mors søskendebarn Mads Hansen, husmand, Horne<br />

Kirsten Jørgensdatter i Horne, 26-08-1760, <strong>III</strong>-423 (433)<br />

~ gårdmand Jens Jørgensen, Horne<br />

~ 1 Peder<br />

Peder Pedersen, Bøjden<br />

~ 2 Jens Jørgensen<br />

Jørgen Mortensen, tjener Hans Andersen, Bøjden<br />

Hans Mortensen, tjener halvbror Peder Pedersen<br />

Søren Mortensen, er rytter i jydske kyrrassierregiment, tjener Hans Milling, Bjerne<br />

Niels Mortensen, tjener Søren Madsen, Bjerne<br />

Maren Rasmusdatter i Horne, 11-09-1760, <strong>III</strong>-424 (434)<br />

~ 1 Anders<br />

Maren Andersdatter, 19 år, værge Rasmus Hansen hjulmand, Bjerne<br />

~ 2 husmand Peder Andersen<br />

Maren Pedersdatter, 17 år, værge Hans Povlsen, Bjerne<br />

Karen Pedersdatter, 15 år, værge far<br />

Jørgen Povlsen, halvgårdmand i Horne, 29-11-1760, <strong>III</strong>-426 (436)<br />

gårdafståelse til søn Hans Jørgensen<br />

datter Ellen Jørgensdatter.<br />

Forældrene får aftægt<br />

Hans Hansen, halvgårdmand i Horne, 29-11-1760, <strong>III</strong>-426b<br />

gårdafståelse til søn Niels Hansen<br />

datter Johanne Hansdatter<br />

datter Anne Hansdatter<br />

Forældrene får aftægt.<br />

He<strong>nr</strong>ik Kaysen i Kistrup skovhus, Vester Hæsinge, 21-02-1761, <strong>III</strong>-427 (437)<br />

~ Anne Nielsdatter, lavværge Mandrup Pedersen, som fæster huset og ægter enken<br />

Niels He<strong>nr</strong>iksen, 22 år, tjener Hans Hansen, Horne<br />

Kay He<strong>nr</strong>iksen, 19 år, tjener Jørgen Frandsen, Horne<br />

Hans He<strong>nr</strong>iksen, 17 år er hjemme<br />

Christopher He<strong>nr</strong>iksen, 15 år tjener Hans Pedersen, Horne<br />

Bodil Marie He<strong>nr</strong>iksdatter, 12 år<br />

Anne He<strong>nr</strong>iksdatter, 9 år<br />

Karen He<strong>nr</strong>iksdatter, 9 år<br />

Værge nærmeste slægtning Niels Christensen i Vester Hæsinge af Søbo gods og Jens Nielsen, Øster Hæsinge<br />

på Arreskov gods<br />

Johanne Madsdatter i Vesterballe, 27-02-1761, <strong>III</strong>-430b<br />

~ Hans Andersen


23<br />

Kirsten Hansdatter, ½ år, værge mors farbror Peder Andersen i byen<br />

Lars Svendsen møller i Horne mølle, 18-09-1761, <strong>III</strong>-431b (442)<br />

~ Bodil Kirstine Jørgensdatter<br />

Enken afstår møllen til sønnen Svend Jørgen Larsen. Enkens bror Jørgen Jørgensen bor i Søndersø Kro<br />

Hans Andersen Kortermand i Bøjden, 07-11-1762, <strong>III</strong>-432b (443)<br />

gårdafståelse til Jørgen Mortensen.<br />

Aftægt til Hans Andersen og hustru.<br />

Kirsten Pedersdatter i Kirkeballe, 24-11-1762, <strong>III</strong>-433 (443)<br />

~ Jens Jørgensen, gårdmand<br />

Kirsten Jensdatter, værge morfar Peder Nielsen, her i Kirkeballe<br />

Anne Hansdatter i Vesterballe, 04-12-1762, <strong>III</strong>-434b (445)<br />

~ Hans Andersen<br />

Johanne Hansdatter, ¾ år, værge morfar gamle Hans Andersen, Nørreballe<br />

Jørgen Nielsen i Bjerne, 18-12-1762 <strong>III</strong>-435b (446)<br />

~ 1<br />

Rasmus Jørgensen, 36 år<br />

~ 2 Karen Pedersdatter, værge Jens Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Johanne Jørgensdatter, 6 år<br />

Maren Jørgensdatter, 3½ år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 1 år<br />

Værge halvbror Rasmus Jørgensen, der mødte også Niels Jørgensen og Niels Andersen, begge her i byen<br />

Anders Jensen, halvgårdmand i Nørreballe, 15-09-1763, <strong>III</strong>-436b (447)<br />

~ 1 <br />

Karen Andersdatter ~ Jørgen Rasmussen, Bjerne<br />

Anne Andersdatter tjener Hans Pedersen, Nørreballe, værge nærmeste pårørende Povl Sørensen, Nørreballe<br />

Maren Andersdatter, tjener Peder Jørgensen, Bjerne, værge mosters mand Erik Jørgensen i Balle<br />

~ 2 Anne Rasmusdatter, værge Hans Andersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Kirsten Andersdatter, over 23 år<br />

Jens Andersen, 18 år er hjemme<br />

Jørgen Andersen, 15 år tjener He<strong>nr</strong>ik Larsen, Kirkeballe<br />

Værge foruden stedfar morbror Knud Rasmussen her i Balle<br />

Kirsten Christensdatter i Horne, 27-01-1764, <strong>III</strong>-437 (447)<br />

~ halvgårdmand Hans Jørgensen<br />

mor Kirsten Hansdatter enke efter Christian Pedersen, Bøjden<br />

bror Lars Christiansen, Bøjden<br />

Johan Rosskam i Horne, afskediget garder, 18-05-1764, <strong>III</strong>-437b (449)<br />

hos Hans Jørgensen. Der var intet at arve<br />

Maren Hansdatter i Bjerne, 08-06-1764, <strong>III</strong>-438b (450)<br />

~ 1 Anders<br />

Hans Andersen, Vesterballe<br />

Gertrud Andersdatter ~ Anders Hansen, Lyø<br />

~ 2 Rasmus Hansen hjulmand<br />

Maren Rasmusdatter<br />

Kirsten Rasmusdatter


24<br />

far er værge<br />

Karen Andersdatter i Bjerne, 21-10-1764, <strong>III</strong>-439 (450)<br />

~ Jørgen Rasmussen Greve, til huse hos Niels Andersen<br />

Maren Jørgensdatter, 3 år værge Niels Andersen og Rasmus Købmand<br />

Morten Jørgensen, gårdmand i Bøjden, 31-10-1764, <strong>III</strong>-440 (451)<br />

~ Kirsten Larsdatter, lavværge Jørgen Clausen<br />

Jørgen Mortensen, har fæstet gården<br />

Lars Mortensen, 24 år tjener Peder Hansen her<br />

Johanne Mortensdatter<br />

Maren Mortensdatter er vanfør<br />

Værger bror Lars Mortensen og sl. fars søskendebarn Erik Jørgensen, Horne<br />

Mor og søster bliver i gården<br />

Peder Sørensen, gårdmand i Bøjden, 31-10-1764, <strong>III</strong>-441 (452)<br />

~ Karen Jørgensdatter, lavværge Frands Madsen, som fæster gården og ægter enken<br />

Hans søskende:<br />

bror Hans Sørensen er død: Søren Hansen er myndig, tjener Jørgen Clausen, Bøjden<br />

bror Jørgen Sørensen, Kirkeballe<br />

bror Niels Sørensen hos Peder Nielsen, Horne<br />

søster Karen Sørensdatter enke efter Mathias smed, Bjerne, værge Peder Nielsen, Horne<br />

søster Anne Sørensdatter er død: Maren Jensdatter ~ Jørgen Købmand, gårdmand, Horne<br />

søster Kirsten Sørensdatter er død, var ~ Peder Nielsen, Horne<br />

Niels Pedersen, 31 år<br />

Søren Pedersen, 28 år<br />

Rasmus Pedersen, 22 år<br />

Hans Pedersen, 19 år<br />

Jeppe Pedersen 14 år, er hos far<br />

Maren Pedersdatter er hos far<br />

søster Maren Sørensdatter er død var ~ Jørgen Pedersen, Bøjden<br />

Peder Jørgensen, 16 år<br />

Anne Jørgensdatter<br />

Maren Jørgensdatter ~ Hans Pedersen Kortermand her i byen<br />

Karen Jørgensdatter. Far er værge.<br />

Jens Mikkelsen, gårdmand i Bjerne, 02-03-1765, <strong>III</strong>-442b (454)<br />

~ 1 Johanne Pedersdatter, Bjerne, 06-09-1736, <strong>III</strong>-136 (135)<br />

Anne Jensdatter, 36 år trolovet med Jørgen Hansen som fæster gården<br />

Dorthe Jensdatter, 34 år tjener Povl Hansen i byen<br />

Karen Jensdatter, 32 år tjener Jørgen Larsen i byen<br />

værge for de sidste to deres farbror Niels Mikkelsen her i byen<br />

~ 2 værge morbror Jens Knudsen her i byen<br />

Johanne Jensdatter, 26 år<br />

Kirsten Jensdatter, 21 år<br />

Maren Jensdatter, 15 år er vanfør<br />

Margrethe Jensdatter, 10 år<br />

Karen Christensdatter i Vesterballe, 19-03-<strong>1766</strong>, <strong>III</strong>-443b (455)<br />

enke efter aftakket løjtnant David Jensen, indsidder hos gårdmand Hans Bildsen skomager<br />

~ 1 David<br />

Christen Davidsen, ingen efterretninger siden 1758 da han var her, han tjente da i falsterske gevorbene<br />

infanteriregiment


25<br />

Anne Davidsdatter har opholdt sig hos mor<br />

Dorthe Davidsdatter ~ Lars Mikkelsen, Kirkeballe<br />

Fortsætter og afsluttes 27-06-<strong>1766</strong> (458)<br />

Anne Rasmusdatter i Nørreballe, 04-07-<strong>1766</strong>, <strong>III</strong>-447 (458)<br />

~ 1 halvgårdmand, Anders Jensen, Nørreballe, 15-09-1763, <strong>III</strong>-436b (447)<br />

Jens Andersen, 22 år<br />

Jørgen Andersen, 19 år<br />

Kirsten Andersdatter, 26 år, lider af uhelbredelig sygdom<br />

Tilsynsværge morbror Knud Rasmussen, Bjerne og Hans Pedersen, Bjerne<br />

~ 2 Hans Andersen, halvgårdmand<br />

Kirsten Jørgensdatter, 4 år hos stedfar Jens Pedersen i Bjerne, 27-07-<strong>1766</strong>, <strong>III</strong>-448 (459)<br />

mor Karen Pedersdatter<br />

halvbror Rasmus Jørgensen, 39 år tjener Hans hjulmand<br />

halvbror Jørgen Jensen, ¼ år værge far Jens Pedersen<br />

helsøster Johanne Jørgensdatter, 9 år<br />

helsøster Maren Jørgensdatter 7 år, disse 2 værge er morfar Peder Ebbesen, Bøjden<br />

halvsøster Maren Jensdatter, 2 år værge far Jens Pedersen<br />

skifte efter far Jørgen Nielsen, Bjerne, <strong>III</strong>-435b, 18-12-1762 (446)<br />

<strong>Hvedholm</strong> <strong>skifteprotokol</strong> IV, 1759-1793<br />

for stamhuset <strong>Hvedholm</strong><br />

Ungkarl Jens Mortensen i Vesterballe, Horne, 12-01-1759, IV-2 (3)<br />

tjente og døde hos Peder Jørgensen<br />

hans mor ~ Jens Jørgensen, Horne<br />

helbror Jørgen Mortensen tjener Jørgen Clausen, Bøjden<br />

helbror Hans Mortensen tjener halvbror Peder Pedersen, Bøjden<br />

helbror Søren Mortensen er rytter for godset<br />

helbror Niels Mortensen er landsoldat for godset, tjener stedfar<br />

halvbror Peder Pedersen bor i Bøjden<br />

Husmand, Jens Larsen Norre i Horne, 21-03-1760, IV-5b (10)<br />

~ Kirsten Hansdatter lavværge Joen Joensen som fæster huset og ægter enken<br />

Hans Jensen, 12 år værge Peder Rasmussen, væver i byen<br />

Husmand, Aren Eriksen kudsk i Bjerne, 31-03-1760, IV-8b (11)<br />

~ Maren Pedersdatter, lavværge far Peder Hansen<br />

Ingen livsarvinger. Han skulle være født 150 mil oppe i Sverige<br />

Gårdmand, Peder Jørgensen i Horne, 06-07-1760, IV-11 (13)<br />

~ Johanne Jensdatter, lavværge Søren Nielsen som fæster gården og ægter enken<br />

Søster Kirsten Jørgensdatter ~ Jørgen Hansen, Horne<br />

Søster Anne Jørgensdatter ~ Jørgen Olufsen, ibid<br />

Gårdmand Hans Nielsen i Bjerne, 12-07-1760, IV-12 (14)<br />

~ Maren Madsdatter, lavværge Niels Hansen, som fæster gården og ægter enken<br />

Niels Hansen, 21 år værge gdm. unge Niels Rasmussen, Horne<br />

Peder Hansen, 19 år, værge gdm. unge Niels Rasmussen, Horne


26<br />

Mads Hansen, 11 år værge gdm. Jeppe Hansen<br />

Maren Hansdatter, 16 år værge nævnte Niels Hansen<br />

Rasmus Rasmussen i Vesterballe, Horne, 29-07-1760, IV-13 (15)<br />

Gårdafståelse til søn Anders Rasmussen<br />

Niels Jørgensen, Bøjden ~ datter.<br />

Aftægt til Rasmus Rasmussen og hustru.<br />

Anne Marie Pedersdatter i Bjerne, 15-01-1761, IV-14 (16)<br />

~ Claus Nielsen bødker husmand<br />

Niels Clausen, 3½ år, værge morbror He<strong>nr</strong>ik Pedersen bødker her i byen<br />

Søren Hansen i Vesterballe, Horne, 15-04-1761, IV-14b (17)<br />

~ 1 Kirsten Madsdatter, Horne, 27-02-1733, I-60b<br />

Mads Sørensen, bor i Vesterballe<br />

~ 2 Kirsten Larsdatter, lavværge Niels Madsen, som fæster gården og ægter enken<br />

Lars Sørensen, 25 år<br />

Hans Sørensen, 22 år<br />

Kirsten Sørensdatter ~ Morten Jørgensen her i byen<br />

Kirsten Sørensdatter i Kirkeballe, Horne, 06-05-1761, IV-15b (18)<br />

~ Peder Nielsen gårdmand<br />

Niels Pedersen, 28 år<br />

Søren Pedersen, 23 år<br />

Rasmus Pedersen, 19 år<br />

Hans Pedersen, 15 år<br />

Jeppe Pedersen, 12 år<br />

Maren Pedersdatter, 26 år<br />

Værger morbrødrene Jørgen Sørensen og Niels Sørensen begge af Horne<br />

Hans Rasmussen skomager i Nørreballe20-01-1762, IV-, (19)<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge gårdmand Peder Larsen her i byen<br />

Hans Hansen, 18 år i lære som skomager i Fåborg<br />

Rasmus Hansen, 10 år<br />

Anne Cathrine Hansdatter, 25 år tjener i Eckernförde<br />

Ellen Hansdatter, 23 år tjener på Augustenborg<br />

Kirstine Marie Hansdatter tjener saddelmageren i Fåborg<br />

Johanne Hansdatter tjener Hans Christian handskemager i Fåborg<br />

Maria Hansdatter, 12 år<br />

Anne Hansdatter, 7 år<br />

Nærmeste pårørende er Christopher Pedersen træskomand her i byen, han er gift med den sl. mands<br />

søskendebarn og Christen Christensen her i byen som er søskendebarn af den sl. mand.<br />

Gårdmand, Niels Rasmussen i Nørreballe, 30-10-1762, IV-20b (23)<br />

~ Anne Nielsdatter, værge bror Peder Nielsen, Kirkeballe<br />

enken ~ 1 Peder Knudsen, Nørreballe, Horne, 13-02-1732, I-57<br />

Hans arvinger:<br />

bror Hans Rasmussen hos gl. Peder Madsen, Bjerne<br />

søster Maren Rasmusdatter ~ Peder Hansen her i Balle<br />

Enkens søn Niels Pedersen fæstet gården og giver sin mor aftægt.<br />

Moderen beholder arv efter søster Johanne Nielsdatter.


27<br />

Skiftet underskrives af: På min søsters vegne Peder Nielsen, på egne vegne Hans Rasmussen, på<br />

min hustrus vegne Peder Hansen, på egne vegne Niels Pedersen.<br />

Landsoldat, Søren Jørgensen, døde i Citadellet i København, 29-12-1762, IV-21b<br />

Skiftet afholdes hos Mads Andersen, Horne, som er et søskendebarn af afdøde<br />

søster Sidsel Jørgensdatter ~ Lars Christiansen, Bøjden<br />

søster Anne Jørgensdatter er vanvittig og skrøbelig, er hos husmand Hans Pedersen her i byen<br />

Afdøde var trolovet med pigen Kirsten Pedersdatter, Bjerne.<br />

Gårdmand, Hans Povlsen i Bjerne, 07-02-1764, IV-22b (25)<br />

~ Anne Jørgensdatter, værge hendes søn af 1. ægteskab Jørgen Hansen her i byen<br />

deres børn i ægteskabet:<br />

Hans Hansen +, hans børn:<br />

Peder Hansen, 11 år<br />

engel Hansdatter, 16 år<br />

Karen Hansdatter, 14 år<br />

Værge deres stedfar Jørgen Larsen her af byen<br />

Povl Hansen har fæstet gården<br />

Maren Hansdatter ~ Jørgen Nielsen, Horne<br />

Anne Hansdatter ~ Jens Hansen, Dyreborg.<br />

Mor får aftægt.<br />

Bolsmand Hans Steensen i Vesterballe, 26-11-1764, IV-24 (26)<br />

Registrering af ejendommen som sikkerhed for skatter og afgifter<br />

28-11-1764 må afstå fæstet til Jens Hansen<br />

Gårdmand Anders Rasmussen i Kirkeballe, IV-26b, 15-01-1765 (29)<br />

~ Karen Frandsdatter, lavværge Mads Andersen her af byen<br />

Rasmus Andersen, fæster gården<br />

Frands Andersen, 25 år<br />

Jørgen Andersen, 20 år<br />

Niels Andersen, 18 år<br />

Mette Andersdatter, 27 år<br />

Maren Andersdatter, 22 år<br />

Værge morbror Jørgen Frandsen her af byen.<br />

Enken får aftægt<br />

Karen Rasmusdatter i Vesterballe, 23-11-1765, IV-27b (30)<br />

~ 1 Jens Hansen, Vesterballe, Horne, 25-01-1736, I-74<br />

Johanne Jensdatter ~ Søren Nielsen her i byen<br />

~ 2 gårdmand Anders Hansen<br />

Ungkarl Frands Nielsen i Bøjden, 15-01-<strong>1766</strong>, IV-28 (30)<br />

tjente og døde hos stedfar Hans Pedersen<br />

Mor Kirsten Jørgensdatter<br />

helbror Jørgen Nielsen, 22 år<br />

helsøster Maren Nielsdatter, 19 år<br />

helsøster Anne Nielsdatter, 14 år<br />

Værge farbror Jørgen Frandsen i Horne<br />

halvsøster Anne Hansdatter, 12 år, værge far Hans Pedersen<br />

Christian Hansen i Lange Mølle, + 05-12-1765, 05-05-<strong>1766</strong>, IV-30 (32)


28<br />

~ Maria Henningsdatter, lavværge Rasmus Hansen, fæster møllen og ægter enken<br />

Henning Christiansen, 17 år<br />

Hans Christiansen, 3 år<br />

Christian Christiansen, 4 uger<br />

Hans Niels Christiansen, 4 uger<br />

Værger to borgere <strong>fra</strong> Fåborg hattemager Jacob Ploug og bager Christian Ørsted.<br />

Maren Madsdatter i Bjerne, 11-06-<strong>1766</strong>, IV-31 (33)<br />

~ 1 Gårdmand Hans Nielsen, Bjerne, 12-07-1760, IV-12 (14)<br />

Niels Hansen, 27 år, tjener her i gården<br />

Peder Hansen, 25 år, tjener Jeppe Hansen i Horne<br />

Mads Hansen, 17 år, tjener her i gården. Værge mosters mand nævnte Jeppe Hansen<br />

Maren Hansdatter, 22 år er i gården, værge morbror Niels Madsen i Horne<br />

~ 2 gårdmand Niels Hansen<br />

Anne Joensdatter i Dyreborg, 09-09-<strong>1766</strong>, IV-32b (35)<br />

~ Hans Nikolajsen<br />

Nikolaj Hansen, 6 år<br />

Anne Cathrine Nikolajsdatter, 8 år<br />

Værge morbror Joen Joensen i Horne<br />

Rasmus Mortensen Lund i Vesterballe, 15-10-<strong>1766</strong>, IV-33 (35)<br />

~ 1 Maren Christensdatter i Horne, 23-12-1728, I-45<br />

Peder Rasmussen er død, hans børn:<br />

Maren Pedersdatter, 16 år<br />

Karen Pedersdatter, 14 år<br />

Anne Pedersdatter, 12 år<br />

Værge stedfar Rasmus Købmand i Horne<br />

Morten Rasmussen, har fæstet stedet<br />

~ 2 Anne Kirstine Madsdatter, værge Niels Madsen i Vesterballe<br />

Niels Rasmussen, 33 år er på stedet<br />

Maren Rasmusdatter trolovet med Mikkel Nielsen i Bjerne<br />

Enken får aftægt, og Morten Rasmussen lover at beholde sin bror Niels hos sig.<br />

Madame Anne Sophie Stiren i Bøjden, 22-10-<strong>1766</strong>, IV-34b (37)<br />

~ værtshusmand sn. Johannes Voller<br />

jomfru Anne Elisabeth Voller på stedet.<br />

Tilsynsværge sognepræst sn. Plesner for Vedtofte og Søllested.<br />

Johanne Andersdatter i Vesterballe, 28-11-<strong>1766</strong>, IV-39 (41)<br />

~ 1 Peder<br />

Niels Pedersen, 36 år tjener i gården<br />

~ 2 gårdmand Hans Madsen<br />

Anne Hansdatter, 32 år er i gården<br />

Karen Hansdatter, 30 år<br />

Værge morbror Peder Andersen her af byen<br />

Johanne Hansdatter ~ Peder Jørgensen her af byen<br />

Karen Hansdatter ~ Niels Nielsen her af byen<br />

Gamle Niels Jørgensen i Bjerne, 12-12-<strong>1766</strong>, IV-40 (42)<br />

~ Anne Sørensdatter, værge søn Jens Nielsen<br />

Søren Nielsen i Horne<br />

Jørgen Nielsen ladefoged på Damsbo


29<br />

Jens Nielsen tjener Søren Madsen her i byen<br />

Jacob Nielsen ladefoged på <strong>Hvedholm</strong><br />

Niels Nielsen tjener bror Søren i Horne<br />

Karen Nielsdatter er hos mor, værge bror Søren<br />

Maren Nielsdatter tjener Niels Andersen her i byen, værge bror Jørgen<br />

Gårdmand Hans Hansen i Bøjden, 16-02-1767, IV-41b (44)<br />

Gårdafståelse på grund af armod. Hans to halvbrødre Christen Jørgensen her i byen og Peder Jørgensen i<br />

Bjerne samt svogeren Frands Madsen her i byen har kautioneret for ham.<br />

Ny fæster er Jacob Nielsen.<br />

Maren Hansdatter i Horne, 27-02-1767, IV-45 (47)<br />

~ Peder Milling<br />

bror Anders Hansen er død for længe siden, hans børn<br />

Hans Andersen her i byen<br />

Hans Andersen tjener Peder Ebbesen i Bøjden<br />

Kirsten Andersdatter tjener her i gården, værge ældste bror Hans<br />

Karen Hansdatter ~ Jens Hansen her i byen<br />

bror Peder Hansen i Bøjden<br />

bror Jeppe Hansen opholder sig hos Hans Olufsen her i byen<br />

søster Anne Hansdatter vides ikke om hun er død eller levende, man har ikke hørt <strong>fra</strong> hende siden hun for 20<br />

år siden rejste <strong>fra</strong> sognet.<br />

Husmand Christopher Jørgensen i Bjerne, 03-03-1767, IV-46 (48)<br />

~ Anne Rasmusdatter, værge Iver Pedersen som fæster huset og ægter enken<br />

Rasmus Christophersen, 4 år, værge sl. mands morbror Niels Ibsen i Horne<br />

Kirsten Christophersdatter, 1 år, værge sl. fars morbror Hans Ibsen i Bjerne<br />

Ungkarl Lars Mortensen i Bøjden, 15-07-1767, IV-48 (50)<br />

tjente og døde hos bror Jørgen Mortensen<br />

mor Kirsten Larsdatter, værge Christen Pedersen her af byen<br />

bror Jørgen Mortensen<br />

søster Johanne Mortensdatter<br />

søster Maren Mortensdatter<br />

Ungkarl Peder Sørensen i Bøjden, 22-07-1767, IV-48b (51)<br />

tjente og døde hos stedfar Peder Pedersen i Bøjden<br />

mor Karen Jørgensdatter ~ Peder Pedersen<br />

helbror Jørgen Sørensen, 15 år<br />

helsøster Anne Sørensdatter, 20 år<br />

helsøster Maren Sørensdatter, 18 år<br />

halvbror Søren Pedersen, 11 år<br />

halvbror Peder Pedersen 4 år<br />

halvbror Hans Pedersen, 2 år<br />

halvsøster Johanne Pedersdatter, 13 år<br />

halvsøster Karen Pedersdatter, 8 år<br />

halvsøster Kirsten Pedersdatter, 6 år<br />

For helsøskendene mødte deres farbror Hans Pedersen Kortermand her af byen.<br />

Gårdmand Jeppe Hansen i Kirkeballe, 25-07-1767, IV-49b (52)<br />

~ Maren Madsdatter, værge bror Niels Madsen i Vesterballe<br />

hans brødre:<br />

Niels Hansen i Bjerne, for ham mødte hans svoger Jens Pedersen i Bjerne


30<br />

Peder Hansen har fået gården i fæste.<br />

Enken får ophold eller penge til ophold andetsteds.<br />

Gårdmand Jens Knudsen i Bjerne og hans søn Knud Jensen, 08-08-1767, IV-51b (53)<br />

~ Johanne Pedersdatter, værge Peder Hansen som fæster gården og ægter enken<br />

Peder Jensen, 10 år, værge fars nærmeste slægt Jens Jørgensen i Horne, som er søskendebarn til afdøde<br />

Hans Jensen, værge svoger Jørgen Hansen her i byen<br />

Maren Jensdatter, 20 år, værge morbror Mikkel Pedersen her i gården<br />

Karen Jensdatter ~ Jørgen Hansen her i byen<br />

Anne Jensdatter, 16 år, værge kommende stedfar<br />

Kirsten Pedersdatter i Bjerne, 28-09-1767, IV-53 (55)<br />

gammel indsidderkone hos bødker Claus Nielsen<br />

en søster er død, var ~ Peder bødker nu i Horne Hospital, hendes børn:<br />

He<strong>nr</strong>ik Pedersen bødker her i byen<br />

Anne Marie Pedersdatter er død var ~ bødker Claus Nielsen, søn Niels Clausen, 10 år, værge far<br />

Gårdmand Christen Jørgensen i Bøjden, 02-10-1767, IV-54 (56)<br />

~ Anne Pedersdatter, værge Hans Mortensen som fæstergården og ægter enken<br />

Jørgen Christensen, 10 år, værge fars svoger Frands Madsen her af byen<br />

Peder Christensen, 3 år, værge farbror Peder Jørgensen i Bøjden<br />

Anne Christensdatter, 9 år, værge farbror Hans Pedersen her i byen<br />

Johanne Christensdatter, 6 år, værge morbror Knud Pedersen i Horne<br />

Maren Christensdatter, 5 uger, værge stedfar Hans Mortensen<br />

Karen Rasmusdatter i Bøjden, 22-10-1767, IV-55b (58)<br />

~ indsidder Hans Christensen hos Søren Andersen<br />

bror Rasmus Rasmussen hos Oluf Sørensen i Horne<br />

søster Karen Rasmusdatter ~ Mikkel Andersen på Avernakø<br />

søster Maren Rasmusdatter ~ Oluf Svendsen i Horne<br />

Johanne Madsdatter i Horne, 18-11-1767, IV-56b (59)<br />

~ gårdmand Hans Olufsen<br />

Rasmus Hansen, 25 år, tjener i gården<br />

Mads Hansen, 24 år, tjener Hans Andersen i Vesterballe<br />

Anne Hansdatter, 22 år tjener Peder Milling, værge farbror Jørgen Olufsen her i byen<br />

Birthe Hansdatter, 19 år, værge far.<br />

Bolsmand Jens Hansen i Vesterballe, 18-11-1767, IV-57b (60)<br />

~ Karen Andersdatter, værge Peder Hansen Købmand som fæster stedet og ægter enken<br />

Hans Jørgensen, 3 år, værge farbror Mads Hansen her i byen<br />

Anders Jensen, 1 år, værge stedfaderen<br />

Anne Sørensdatter i Bjerne og datter Karen Nielsdatter, 21-11-1767, IV-58 (60)<br />

enke efter Niels Jørgensen, datteren døde 2 dage før moderen.<br />

Søren Nielsen i Horne<br />

Jørgen Nielsen er ladefoged på Damsbo<br />

Jens Nielsen har huset i fæste<br />

Jacob Nielsen er ladefoged på <strong>Hvedholm</strong><br />

Niels Nielsen tjener bror Søren<br />

Maren Nielsdatter er i huset, værge bror Jørgen.<br />

Gårdmand Jørgen Andersen i Horne, 23-12-1767, IV-59b (63)


31<br />

~ Ingeborg Andersdatter, lavværge Søren Nielsen som fæster gården og ægter enken<br />

Anders Jørgensen, 5 år, værge fars svoger Ostred Larsen i Bøjden<br />

Søren Jørgensen, 3 år, værge fars svoger Jørgen Sørensen i Nørreballe<br />

Anders Jørgensen, 1½ år, værge fars svoger Niels Sørensen i Vesterballe<br />

datter på 4 uger, værge stedfaderen<br />

Elisabeth Iversdatter i Dyreborg, 09-01-1768, IV-60b<br />

~ Rasmus Hansen<br />

Hans Rasmussen, 26 år er på stedet<br />

Christen Rasmussen, 20 år, værge bror Hans<br />

Maren Rasmusdatter, 25 år, tjener på <strong>Hvedholm</strong>, værge halvbror sn. Rasmus Rasmussen Dyreborg i Fåborg<br />

Anne Kirstine Rasmusdatter, 23 år, tjener halvbror Rasmus Rasmussen Dyreborg i Fåborg, værge bror Hans<br />

Kirsten Rasmusdatter, 18 år, værge far.<br />

Gårdmand Peder Larsen i Nørreballe, 01-02-1768, IV-61 (64)<br />

~ Johanne Jørgensdatter<br />

Lars Pedersen, 30 år har gården i fæste<br />

Mads Pedersen, 24 år tjener i gården<br />

Maren Pedersdatter ~ Jens Sørensen her af byen<br />

Jørgen Hansen i Bjerne, 19-02-1768, IV-62 (65)<br />

til huse hos husmand Jørgen Hansen<br />

~ Maren Nielsdatter, værge søsters mand Mikkel Pedersen her i byen<br />

Anne Jørgensdatter, 5 år, værge farbror Povl Hansen her i byen<br />

Maren Jørgensdatter, 1 år, værge Mikkel Pedersen<br />

Gårdmand Jørgen Mortensen i Bøjden, 24-02-1768, IV-66 (69)<br />

~ Johanne Hansdatter, værge Lars Sørensen som fæster gården og ægter enken<br />

Johanne Jørgensdatter, 2 år, værge mors morbror gårdmand Mads Andersen i Horne<br />

Maren Hansdatter i Nørreballe, 12-03-1768, IV-67 (70)<br />

~ gårdmand Christen Christensen<br />

Christen Christensen, 20 år<br />

Karen Christensdatter, 17 år<br />

Værge morbror Niels Hansen Milling i Bjerne<br />

Hans Hansen Grønnemose i Nørreballe, 16-03-1768, IV-67b (71)<br />

havde fæstet faderen Hans Grønnemoses hus<br />

~ Maren Andersdatter, værge Lars Pedersen, som fæster huset og ægter enken<br />

Hans Hansen, 1½ år, værge farfar Hans Grønnemose<br />

Husmand Hans Pedersen skrædder i Nørreballe og hustru Anne Pedersdatter, 23-03-1768, IV-68b<br />

De er begge døde for nogen tid siden.<br />

Peder Hansen, 36 år, hos bror Hans<br />

Hans Hansen, 30 år har fæstet huset<br />

Lars Hansen, 28 år, tjener Peder Ploug i Svanninge<br />

Niels Hansen, 26 år, tjener Niels Pedersen i Nørreballe<br />

Anne Hansdatter ~ Hans Christensen i Hundslev by i Notmark sogn på Als<br />

Ungkarl Niels Hansen i Kirkeballe, 22-04-1768, IV-69b (73)<br />

døde hos sin søster He<strong>nr</strong>ik Sørensens enke.<br />

Søster Johanne Hansdatter enke efter He<strong>nr</strong>ik Sørensen, værge kommende svigersøn Niels Mortensen<br />

Søster Karen Hansdatter er i Hospitalet i Horne, værge søstersøn Hans He<strong>nr</strong>iksen, som tjener mors halvsøster


32<br />

halvsøster Anne Hansdatter +, hendes børn:<br />

Niels Nielsen tjener Lars Præstekær her i byen<br />

Anne Nielsdatter ~ Mikkel Pedersen i Bjerne<br />

Maren Nielsdatter enke efter tjenestekarl Jørgen Hansen i Bjerne<br />

He<strong>nr</strong>ik Sørensen i Kirkeballe, 22-04-1768, IV-70b (74)<br />

~ Johanne Hansdatter, værge kommende svigersøn Niels Mortensen, som har fæstet gården<br />

Hans He<strong>nr</strong>iksen, 27 år, tjener her i byen<br />

Søren He<strong>nr</strong>iksen, 21 år, tjener farbror Povl Sørensen her i byen<br />

Jens He<strong>nr</strong>iksen, 17 år, tjener i gården<br />

Niels He<strong>nr</strong>iksen, 14 år, tjener Hans Bild her i byen<br />

Jeppe He<strong>nr</strong>iksen, 10 år<br />

Povl He<strong>nr</strong>iksen, 8 år<br />

Anders He<strong>nr</strong>iksen, 7 år<br />

Gertrud He<strong>nr</strong>iksdatter, 30 år tjener i gården<br />

Maren He<strong>nr</strong>iksdatter, 26 år, tjener Søren Madsen i Bjerne<br />

Kirsten He<strong>nr</strong>iksdatter, 20 år tjener i gården trolovet med Niels Mortensen<br />

Værger: farbrødrene Povl Sørensen og Jørgen Sørensen<br />

Gårdmand Peder Nielsen i Horne, 11-05-1768, IV-72 (75)<br />

Gårdafståelse til sønnen Niels Pedersen.<br />

5 sønner:<br />

Niels Pedersen tjener i Bøjden<br />

Søren Pedersen tjener svoger Anders Hansen<br />

Rasmus Pedersen er i gården<br />

Hans Pedersen tjener Peder Pedersen her i byen<br />

Jeppe Pedersen tjener i gården<br />

3 svigersønner:<br />

Hans Pedersen<br />

Jens Jørgensen er værge for sin datter, moderen var datter af Peder Nielsen<br />

Anders Hansen<br />

Gårdmand Niels Andersen i Bjerne, 07-07-1768, IV-73 (76)<br />

~ 1<br />

gårdmand Søren Nielsen i Kirkeballe<br />

Gertrud Nielsdatter værge Niels Hansen som har fæstet gården<br />

~ 2 Maren Larsdatter, værge bror Jørgen Larsen her i byen<br />

Husmand Mads Nielsen skrædder i Horne, 20-07-1768, IV-74 (77)<br />

~ Maren Nielsdatter, værge Rasmus Nielsen som fæster huset og ægter enken<br />

Kirsten Madsdatter, 16 år, værge farbror Hans Nielsen i Vesterballe<br />

Jens Jørgensen kudsk i Horne, 30-09-1768, IV-74b (78)<br />

~ Maren Hansdatter, værge svoger Hans Nielsen i Håstrup<br />

Jørgen Jensen, 13 år<br />

Birthe Jensdatter, 21 år<br />

Værge farbror Anders Jørgensen i Køng Højrup<br />

Karen Rasmusdatter i Dyreborg, 31-10-1768, IV-75b (79)<br />

~ Jeppe Rasmussen Voxen<br />

Jørgen Ibsen, ¾ år, værge farbror Rasmus Voxen i Horne<br />

Lars Christiansen i et Bøjdenhus, 07-11-1768, IV-76


33<br />

~ Sidsel Jørgensdatter, værge Jørgen Madsen, som fæster huset og ægter enken<br />

Peder Larsen, 6 år<br />

Hans Larsen, 2½ år<br />

Johanne Larsdatter, 12 år<br />

Kirsten Larsdatter, 7 år<br />

Værge sl. mands halvbror Peder Ebbesen her i byen og deres mors søskendebarn<br />

Karen Rasmusdatter i Kirkeballe, 25-04-1769, IV-77 (80)<br />

~ Hans Pedersen smed<br />

Peder Hansen, 11 år<br />

Kirsten Hansdatter, 17 år<br />

Maren Hansdatter, 14 år<br />

Værger mors nærmeste slægt Morten Rasmussen smed i Kirkeballe som er søskendebarn til hende og farbror<br />

Lars Pedersen Kier her i byen<br />

Anne Kirstine Mortensdatter i Vesterballe, 21-05-1769, IV-77b (81)<br />

enke efter Rasmus Mortensen smed<br />

Niels Rasmussen er her i huset hos halvbror Morten Rasmussen smed<br />

Maren Rasmusdatter ~ Mikkel Nielsen i Bjerne.<br />

Henvisning til skifte efter Rasmus smed 15-10-<strong>1766</strong><br />

Værtshusmand sn. Johannes Voller i Bøjden, 26-05-1769, IV-78 (81)<br />

~ 1 Madame Anne Sophie Stiren i Bøjden, 22-10-<strong>1766</strong>, IV-34b (37)<br />

jomfru Anne Elisabeth Voller, værge sn. Oluf Trondsen i Fåborg<br />

~ 2 Kirstine Marie, værge Hans Vejer i Fåborg.<br />

Den sl. mand havde arvet en halvsøster, som døde i Lyø præstegård, skiftet var ikke afsluttet.<br />

Der holdes auktion over boet.<br />

Datter bliver under skiftet gift med mons. D. H. Schiøtz.<br />

Maren Jørgensdatter i Bøjden, 02-06-1769, IV-90b (94)<br />

~ Hans Pedersen Kortermand<br />

Peder Hansen, 9 år<br />

Søren Hansen, 2 år<br />

Værge morfar Jørgen Pedersen her i byen<br />

Husmand Peder Rasmussen væver i Vesterballe, 27-06-1769, IV-91b (95)<br />

Husafståelse til søn Peder Pedersen. Forældrene får aftægt.<br />

Sønnerne Rasmus Pedersen og Søren Pedersen nævnes.<br />

Halvgårdmand Anders Christensen i Vesterballe, 30-06-1769, IV-92 (95)<br />

~ Margrethe Sørensdatter, lavværge svigersøn Søren Nielsen i Kirkeballe<br />

Peder Andersen, fæster gården<br />

Niels Andersen, 26 år, tjener svoger Søren Nielsen<br />

Ingeborg Andersdatter ~ Søren Nielsen i Kirkeballe<br />

Anne Andersdatter er i gården, værge ældste bror Peder<br />

Maren Mathiasdatter i Bjerne, 04-12-1769, IV-92b (96)<br />

~ Mathias Johansen smed<br />

Mathias Jørgensen, 14 år, værge farfar Johan smed i Kirkeballe<br />

Johan Johansen, 13 år, værge mosters mand Rasmus Købmand her i byen<br />

Peder Johansen, 9 år, værge mors søskendebarn gårdmand Niels Pedersen i Kirkeballe<br />

Søren Johansen, 5 år, værge far


34<br />

Husmand Peder Hansen i Bøjden, 30-03-1770, IV-93b (97)<br />

~ Ellen Rasmusdatter, værge gårdmand Hans Jørgensen i Horne<br />

søskende:<br />

bror Hans Hansen er for 33 år siden rejst uden pas og tilladelse<br />

søster Johanne Hansdatter er død, søn husmand Jørgen Hansen skrædder i Horne<br />

søster Kirsten Hansdatter, bor i Åby ~ Herluf Rasmussen af Trolleborg gods<br />

søster Anne Hansdatter ~ Niels Jørgensen på Svelmø på Nakkebølle gods<br />

Arvingerne meddelte senere at de nu var dem fuldkommen bevist, at broderen Hans Hansen for nogle år<br />

siden var død i Lolland uden at efterlade sig livsarvinger.<br />

Gårdmand Peder Pedersen i Vesterballe, 04-04-1770, IV-94b (98)<br />

~ Anne Larsdatter, værge He<strong>nr</strong>ik Larsen i Kirkeballe<br />

Peder Pedersen fæster gården<br />

Karen Pedersdatter ~ gårdmand Peder Milling i Vesterballe<br />

Johanne Pedersdatter tjener i gården, værge bror Peder<br />

Maren Pedersdatter ~ Jesper Jørgensen er her i gården<br />

Mor får aftægt.<br />

Gårdmand Hans Andersen i Nørreballe, 11-04-1770, IV-95b (99)<br />

Gårdafståelse på grund af armod og skrøbelighed. Ny fæster Niels Nielsen<br />

Hans Andersen og hustru får aftægt. Deres børn:<br />

Hans Hansen<br />

Jørgen Hansen<br />

Mette Hansdatter: skal have en seng efter sin sl. mor.<br />

Sergent Erik Sørensen i Horne, 08-04-1770, IV-98 (101)<br />

Til huse og døde hos Lars Præstekær. Hans søskende:<br />

bror Frands Sørensen er i København<br />

søster Karen Sørensdatter er død, hendes børn:<br />

unge Peder Madsen i Bjerne<br />

Søren Madsen i Bjerne<br />

Hans Madsen her i byen<br />

Frands Madsen i Bøjden<br />

Rasmus Madsen tjener bror i Bøjden<br />

Karen Madsdatter til huse hos Anders Greve i Bjerne<br />

søster Mette Sørensdatter i Hospitalet<br />

Søster Anne Sørensdatter hos Jeppe Greve her i byen<br />

søster Karen Sørensdatter hos Jeppe Greve her i byen<br />

halvbror Niels Sørensen her i byen<br />

halvbror Søren Sørensen er død boede i Mørkenborg i Tommerup, har efterladt sig 5 børn.<br />

09-06-1770: Hans Madsen Bild her i byen er søstersøn af afdøde.<br />

Arvingerne <strong>fra</strong>siger sig arv og gæld, men broderen Niels Sørensen betaler gælden.<br />

Maren Nielsdatter i Kirkeballe, 03-12-1770, IV-100b (104)<br />

~ husmand Rasmus Nielsen Ravn skrædder<br />

en datter Kirsten Madsdatter, 18 år, værge farbror Hans Nielsen i Vesterballe.<br />

Enkemandens far Niels Ravn i Vesterballe og Hans Grønnemose i Nørreballe, som er en svoger til den sl.<br />

kone, var til stede.<br />

Kirsten Pedersdatter i Nørreballe, 19-01-1771, IV-101 (105)<br />

~ gårdmand Niels Pedersen<br />

Peder Nielsen, 5 uger, værge far<br />

Anne Nielsdatter, 6 år, værge farbror Hans Pedersen i Bøjden


35<br />

Maren Nielsdatter, 1½ ¨r, værge morbror Jens Pedersen i Bjerne<br />

Gårdmand Hans Hansen i Dyreborg og hustru Kirsten Rasmusdatter, 12-03-1771, IV-102b (106)<br />

Jens Hansen er beboer på stedet<br />

Rasmus Hansen bor i et hus i Dyreborg<br />

Anne Kirstine Hansdatter ~ husmand Hans Hansen i Skovby på Ærø<br />

Kirsten Hansdatter ~ glarmester Peder Christensen Terp i Ærøskøbing (eller Torp), en søn Christen Pedersen<br />

Terp meddelte at moderen ikke kunne komme til faderens skifte på grund af isen.<br />

Husmand Peder Andersen i Nørreballe, 08-04-1771, IV-105b (109)<br />

~ 1 Maren Rasmusdatter, Horne, 11-09-1760, <strong>III</strong>-424 (434)<br />

Maren Pedersdatter ~ Peder Hansen skrædder hos Hans Lillelund i Kirkeballe<br />

Karen Pedersdatter, 26 år, tjener Erik Jørgensen her i Balle, værge svoger Peder Hansen<br />

~ Anne Helveg Knudsdatter, værge svoger Knud Rasmussen her i Balle<br />

Anders Pedersen, 8 år<br />

Knud Pedersen, 6 år<br />

Mads Pedersen, 3 år<br />

Jørgen Pedersen, 1 år<br />

Værge Povl Hansen i Bjerne og Anders Rasmussen i Vesterballe som er søskendebarn til sønnerne.<br />

Enkens kæreste er Hans Hansen.<br />

Gårdmand Anders Hansen i Vesterballe, 10-04-1771, IV-108b (112)<br />

~ Maren Pedersdatter, lavværge bror gårdmand Niels Pedersen i Kirkeballe, trolovede fæstemand Lars<br />

Madsen fæster gården.<br />

Hans hel- og halvsøskende:<br />

helbror Peder Hansen i Bjerne +, hans børn:<br />

Jens Pedersen i Bjerne<br />

Jørgen Pedersen tjener stedfar Niels Milling i Bjerne<br />

Kirsten Pedersdatter +, var ~ gårdmand Niels Pedersen i Nørreballe, deres børn:<br />

Anne Nielsdatter, 6 år<br />

Maren Nielsdatter, 1½ år<br />

Johanne Pedersdatter ~ gårdmand gamle Niels Hansen i Bjerne<br />

helsøster Maren Hansdatter +, var ~ gårdmand Rasmus hjulmand i Bjerne, hendes børn:<br />

gårdmand Hans Andersen her i Balle<br />

Gertrud Andersdatter ~ husmand Anders Hansen på Lyø<br />

Maren Rasmusdatter ~ Jesper Sørensen som har fæstet gårdmand Rasmus hjulmands gård i Bjerne<br />

Kirsten Rasmusdatter tjener sin far Rasmus hjulmand<br />

halvbror Jens Hansen i Bøjden +, hans børn:<br />

husmand Hans Jensen i Bøjden<br />

Ostred Jensen hos gårdmand Hans Mortensen i Bøjden<br />

Ingeborg Jensdatter ~ indsidder Rasmus Præst her i Balle<br />

Anne Jensdatter ~ indsidder Jørgen Ibsen her i Balle<br />

Maren Jensdatter ~ halvgårdmand Jørgen Købmand her i Balle<br />

halvsøster Mette Hansdatter +, ~ gårdmand Peder Christophersen her i Balle, hendes børn:<br />

Maren Pedersdatter ~ + Knud Pedersen i Nørreballe<br />

Johanne Pedersdatter +, sidst ~ gårdmand Rasmus Jørgensen i Nørreballe, hendes børn:<br />

Rasmus Rasmussen tjener He<strong>nr</strong>ik Stage her i byen<br />

Anne Rasmusdatter ~ Claus Clausen i Ulkebølle på Als<br />

Mette Rasmusdatter ~ Rasmus Hansen i Dyreborg<br />

Maren Rasmusdatter tjener husmand Jørgen skrædder i Nørreballe<br />

Maren Rasmusdatter tjener gårdmand Anders Rasmussen her i Balle<br />

halvsøster Maren Hansdatter +, hendes børn:<br />

Christen Nielsen til huse hos husmand Jens Sørensen i Bøjden


36<br />

gårdmand Hans Nielsen i Nørreballe<br />

Maren Nielsdatter ~ Peder Hansen Mose i Håstrup<br />

Mette Frederiksdatter i Grubbe Mølle, 21-06-1771, IV-111b (115)<br />

~ 1 Povl Povlsen møller i Grubbe mølle, Svanninge, 14-09-1750, II-65<br />

Frederik Povlsen er i Bramstrup mølle<br />

Dorthe Povlsdatter ~ gårdmand Jacob Nielsen Brun i Millinge<br />

Sara Povlsdatter, 21 år, tjener på apoteket i Odense, værge morfar Jørgen Frederiksen smed i Kirke Søby<br />

~2 Niels Pedersen møller i Grubbe mølle, Svanninge, 11-10-1757, II-80<br />

Else Marie Nielsdatter, 20 år, er hos stedfar her i møllen, værge bror Frederik Povlsen<br />

~ 3 Peder Hansen Møller<br />

Maren Larsdatter, Kirkeballe, 10-10-1771, IV-112b (116)<br />

~ 1 Peder Andersen Møller, Kirkeballe, 04-10-1755, <strong>III</strong>-394 (404)<br />

Johanne Pedersdatter, 25 år, værge fasters mand Knud Nielsen skrædder her i Balle<br />

~ 2 halvgårdmand Lars Pedersen Møller<br />

Anders Eriksen Jyde i Bjerne, 21-10-1771, IV-113 (116)<br />

til huse hos gårdmand Niels Hansen, han døde 10-10.<br />

Børn:<br />

Rasmus Andersen er for 9 år siden rømt <strong>fra</strong> godset, beskikket værge morbror Niels Rasmussen i Horne<br />

Erik Andersen, 28 år i Bøjden<br />

Maren Andersdatter ~ Søren Pedersen, til huse hos gårdmand Niels Hansen<br />

Gårdmand Povl Sørensen, Nørreballe og hustru, 21-12-1771, IV-114b (118)<br />

Gårdafståelse til sin afdøde bror He<strong>nr</strong>ik Sørensens søn Søren He<strong>nr</strong>iksen, som er trolovet med<br />

Karen Andersdatter, som er datter af Povl Sørensens hustrus afdøde søster Maren Jørgensdatter.<br />

Overværende: gårdmand Jørgen Sørensen her i Balle, som er Povl Jørgensens bror<br />

Gårdmand Niels Mortensen i Kirkeballe ~ datter af Povl Sørensens afdøde bror He<strong>nr</strong>ik Sørensen<br />

Søren Nielsen i Vesterballe er søn af Povl Sørensens afdøde søster Anne Sørensdatter, og<br />

Jørgen Købmand i Vesterballe, som er søn af Povl Sørensens hustrus afdøde bror Hans Købmand.<br />

Povl Sørensen og hustru får aftægt.<br />

Pigen Anne Sørensdatter i Horne, 17-06-1772, IV-115b (119)<br />

døde hos søster Karen Sørensdatter enke efter Peder Greve, hos husmand Jeppe Greve i Horne<br />

helbror Frands Sørensen her i byen<br />

helsøster Karen Sørensdatter, er død for længe siden, hendes børn:<br />

gårdmand Peder Madsen i Bjerne<br />

Søren Madsen i Bjerne<br />

Hans Bild i Horne<br />

Frands Madsen i Bøjden<br />

Rasmus Madsen tjener Jacob Nielsen i Bøjden<br />

Karen Madsdatter hos Rasmus Ravn her i byen, værge bror Mads Bild<br />

helsøster Maren Sørensdatter er i hospitalet, værge bror Frands Sørensen<br />

helsøster Maren Sørensdatter enke efter Peder Greve, hvor den afdøde opholdt sig. Hun er syg og for hende<br />

mødte hendes søn Jørgen greve hos Mads Andersen her i byen<br />

halvbror Søren Sørensen i Mørkenborg i Tommerup er død, har efterladt sig 3 drenge og 2 piger, som man<br />

ikke kender navne på, ansat værge helfarbror Niels Sørensen, børnenes stedfar Jørgen Hansen har undskyldt<br />

sig.<br />

halvbror Niels Sørensen her i byen.<br />

Husmand Hans Nielsen, Kirkeballe, 09-06-1772, IV-118b (122)<br />

~ Karen Nielsdatter, værge Hans Andersen som fæster huset og ægter enken


37<br />

Sophie Hansdatter, 22 år<br />

Maren Hansdatter, 19 år<br />

Karen Hansdatter, 14 år<br />

Værge farbrødre husmand Claus Nielsen i Bjerne og Anders Nielsen hos He<strong>nr</strong>ik Stage her i Balle<br />

Anne Nielsdatter, Kirkeballe, 24-06-1772, IV-119 (122)<br />

~ 1 Peder Jørgensen, Kirkeballe, Horne, <strong>III</strong>-221, 18-07-1739 (227)<br />

Maren Pedersdatter ~ gårdmand Hans Pedersen smed her i byen<br />

Karen Pedersdatter, 36 år tjener stedfar, værge Hans Pedersen smed<br />

~ 2 Jørgen Andersen, Kirkeballe, Horne, <strong>III</strong>-264, 31-08-1740 (270)<br />

~ 3 Mads Pedersen<br />

Landsoldat Rasmus Hansen i Bjerne, 10-08-1772, IV-119b (123)<br />

døde hos Niels Milling<br />

søster Johanne Hansdatter tjener i Horne hospital, værge Peder Hansen i Nørreballe som er gift med faster<br />

søster Maren Hansdatter er død var ~ Peder Olufsen, som nu tjener Hans Andersen i Vesterballe, børn:<br />

Peder Pedersen, 12 år<br />

Birthe Pedersdatter, 19 år<br />

Margrethe Pedersdatter, 16 år<br />

Karen Pedersdatter, 14 år<br />

Ungkarl Morten Ibsen, Kirkeballe, 13-08-1772, IV-121 (124)<br />

tjente og døde hos Jens Jørgensen her i Balle<br />

bror Lars Ibsen i Bjerne<br />

bror Niels Ibsen i Kirkeballe, hvor skiftet blev foretaget<br />

bror Hans Ibsen + for nogle år siden, hans børn:<br />

Jeppe Hansen, 8 år<br />

Rasmus Hansen, 5½ år, Værge Niels Ibsen<br />

søster Johanne Ibsdatter død for mange år siden, hendes børn:<br />

Jørgen Christensen tjener Hans smed her i Balle<br />

Anders Christensen tjener Jørgen Clausen i Bøjden<br />

Jeppe Christensen tjener Anders Rasmussen i Vesterballe<br />

søster Kirsten Ibsdatter er død for mange år siden, hendes børn:<br />

Christopher Jørgensen er død for nogle år siden, hans børn:<br />

Rasmus Christophersen, 10 år<br />

Kirsten Christophersdatter, 7 år, værger fars morbror Lars Ibsen og stedfar Iver Pedersen i Bjerne<br />

Maren Jørgensdatter hos Jørgen Sørensens enke her i byen, værge morbror Niels Ibsen<br />

søster Anne Ibsdatter er hos bror Niels Ibsen, som også er hendes værge.<br />

Gårdmand Peder Ebbesen, Bøjden, 16-10-1772, IV-123 (126)<br />

sad i uskiftet bo efter hustru Maren Jørgensdatter<br />

Jørgen Pedersen har fæstet fars gård<br />

Karen Pedersdatter ~ gårdmand Jens Pedersen i Bjerne<br />

Gårdmand Jørgen Frandsen, Nørreballe, 05-12-1772, IV-123b, (127)<br />

~ Maren Andersdatter, værge trolovede fæstemand Peder Jørgensen som fæster gården<br />

Maren Jørgensdatter ~ Niels Pedersen i Nørreballe<br />

Kirsten Jørgensdatter ~ Jens Nielsen i Bjerne<br />

Johanne Jørgensdatter, 24 år tjener mor<br />

Maren Jørgensdatter, 22 år tjener svoger Jens Nielsen<br />

Mette Jørgensdatter, 19 år tjener mor<br />

Værger morbrødre Mads Andersen her af byen og Søren Andersen i Bjerne


38<br />

Ungkarl Niels Andersen i Kirkeballe, 29-12-1772, IV-124b (128)<br />

tjente og døde hos svoger gårdmand Søren Nielsen<br />

mor Margrethe Sørensdatter enke efter Anders Christensen, værge Søren Nielsen<br />

bror Peder Andersen i Vesterballe<br />

søster Ingeborg Andersdatter ~ Søren Nielsen<br />

søster Anne Andersdatter, værge Søren Nielsen<br />

Bolsmand Peder Hansen Købmand i Vesterballe, 02-01-1773, IV-127 (130)<br />

~ Karen Andersdatter, værge Anders Andersen som fæster stedet og ægter enken<br />

Peder Pedersen, 8 uger<br />

Maren Pedersdatter, 4 år<br />

Værger farbrødre Rasmus Købmand i Bjerne og Jørgen Købmand her af Balle<br />

Husmand Christopher Pedersen i Vesterballe, 19-03-1773, IV-128 (131)<br />

~ Anne Povlsdatter værge søn gårdmand Povl Christophersen i Heden<br />

gårdmand Povl Christophersen i Heden<br />

Maren Christophersdatter ~ husmand Hans Jensen i Bøjden<br />

Anne Christophersdatter ~ Jens Johansen som har fået huset i fæste.<br />

Enken får aftægt<br />

Gårdmand Rasmus Hansen hjulmand i Bjerne, 06-05-1773, IV-129 (132)<br />

gårdafståelse til Jesper Sørensen i Balle ~ hans ældste datter<br />

den yngste ugifte datter er Kirsten Rasmusdatter<br />

Anne Marie Sophie i Horne, 08-05-1773, IV-129b, (133)<br />

~ natmand Niels Ibsen<br />

Enkemanden kendte ikke hendes fars navn og så vidt han vidste, efterlod hun sig ikke slægtninge<br />

Halvgårdmand Erik Jørgensen i Nørreballe, 12-05-1773, IV-130 (133)<br />

gårdafståelse til søn Lars Eriksen.<br />

Han sad i uskiftet bo efter hustruens død, børn:<br />

Lars Eriksen<br />

Jørgen Eriksen, 32 år<br />

Niels Eriksen, 29 år<br />

Johanne Eriksdatter ~ halvgårdmand Hans Andersen her<br />

Pigen Anne Jørgensdatter i Bøjden, 06-07-1773, IV-131 (134)<br />

tjente og døde hos Hans Pedersen Kortermand<br />

halvbror Peder Jørgensen, 24½ år tjener sin far Jørgen Pedersen her i byen<br />

halvsøster Karen Jørgensdatter, 30 år, tjener far Jørgen Pedersen<br />

halvsøster Maren Jørgensdatter er død var ~ Hans Pedersen Kortermand, børn:<br />

Peder Hansen, 14 år<br />

Søren Hansen, 4 år, værge faderen.<br />

Ungkarl Hans Ostredsen i Bøjden, 06-07-1773, IV-132b, (136)<br />

og hans mor Karen Hansdatter, som døde lige efter sønnen, hun var ~ 2 Peder Hansen<br />

helbror Peder Ostredsen, 33 år tjener unge Jørgen Pedersen her i byen<br />

helsøster Sophie Ostredsdatter ~ Frands Andersen, er begge i gården, som han fæster<br />

enkemanden Peder Hansen får aftægt.<br />

Husmand Morten Rasmussen smed i Vesterballe, 13-11-1773, IV-134 (137)<br />

~ Johanne Hansdatter, værge Jens Nielsen født i Ullerslev, som fæster huset og ægter enken


39<br />

Maren Mortensdatter, 11 år, værge sl. fars nærmeste slægtning Christen Pedersen smed i Bøjden som er<br />

faderens halvbror<br />

Halvgårdmand Hans Hansen bødker i Kirkeballe, 26-11-1773, IV-135 (138)<br />

gårdafståelse til søn Hans Hansen bødker.<br />

Aftægt til gamle Hans Hansen bødker og hustru, deres børn:<br />

Anne Hansdatter ~ indsidder Hans Pedersen bødker her i Balle<br />

Maren Hansdatter ~ halvgårdmand Peder Andersen i Vesterballe<br />

Husmand Jørgen Hansen skrædder i Nørreballe, 04-02-1774, IV-136 (139)<br />

~ Anne Andersdatter, værge Hans Jørgensen som fæster huset og ægter enken<br />

Johanne Jørgensdatter, 8 år, værge fars svoger husmand Rasmus Nielsen skrædder i Kirkeballe<br />

Halvgårdmand Anders Jørgensen Greve i Bjerne, 24-10-1774, IV-137 (140)<br />

~ 1 Maren Jørgensdatter i Bjerne, 20-01-1741, II-5<br />

Karen Andersdatter ~ gårdmand Søren He<strong>nr</strong>iksen i Horne<br />

Johanne Andersdatter, 35 år tjener Jørgen Clausen i Bøjden, værge svoger Søren He<strong>nr</strong>iksen<br />

~ 2 Johanne Christensdatter, værge bror Jørgen Christensen som tjener i gården<br />

Jørgen Andersen, 32 år har gården i fæste<br />

Maren Andersdatter, 26 år tjener i gården, værge bror Jørgen<br />

Husmand Jørgen Madsen i Bøjden, 10-11-1774, IV-139 (142)<br />

~ Sidsel Jørgensdatter værge sn. Schiøtz værtshusmand i Bøjden<br />

hans mor Anne Jørgensdatter, værge svigersøn Rasmus Jensen i Bjerne, hos hvem hun som enke opholder<br />

sig<br />

søster Anne Madsdatter, enke efter indsidder Hans Sørensen i Bjerne, værge svoger Rasmus Jensen<br />

søster Maren Madsdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen her i byen<br />

søster Karen Madsdatter ~ Rasmus Jensen i Bjerne<br />

søster Johanne Madsdatter tjener svoger Hans Rasmussen, som også er hendes værge<br />

Husmand Hans Sørensen i Vesterballe, 12-11-1774, IV-140b, (144)<br />

~ Kirsten Christensdatter, værge Jeppe Christensen som fæster huset og ægter enken<br />

Anne Hansdatter, 3 år, værge farbror husmand Jens Sørensen i Bøjden<br />

Gårdmand Jørgen Pedersen i Bøjden, 23-11-1774, IV-141b, (145)<br />

han druknede for nogen tid siden på sin hjemrejse <strong>fra</strong> Helnæs<br />

~ Karen Pedersdatter, værge Jørgen Nielsen, som fæster gården og ægter enken<br />

Peder Jørgensen, 9 år, værge fars søskendebarn gårdmand Søren Nielsen i Vesterballe<br />

Hans Jørgensen, 1½ år værge Jens Nielsen i Bjerne en bror til Søren Nielsen i Vesterballe<br />

Maren Jørgensdatter, 11 år, værge fasters mand Jens Pedersen i Bjerne<br />

Kirsten Jørgensdatter, 6½ år, værge morbror Rasmus Pedersen i Horne<br />

Margrethe Jørgensdatter, 3½ år værge stedfar Jørgen Nielsen<br />

Mette Cathrine Christensdatter i Kirkeballe, 10-03-1775, IV-143 (146)<br />

~ gårdmand Hans Jørgensen<br />

mor Karen Pedersdatter ~ Niels Ibsen i Kirkeballe<br />

helbror Peder Christensen bor her i Balle<br />

halvbror Søren Christensen bor i Sandager<br />

Maren Larsdatter i Nørreballe, 08-05-1775, IV-143b (147)<br />

~ halvgårdmand Christen Christensen<br />

Maren Christensdatter, 5½ år, værge morbror Jørgen Larsen smed hos svigerfar Hans smed her i Balle.


40<br />

Enkemanden har <strong>fra</strong>sagt sig gården til Rasmus Mortensen som ægter hans ældste datter af første ægteskab og<br />

giver ham aftægt<br />

Gårdmand Mads Pedersen i Kirkeballe, 23-10-1775, IV-145b (149)<br />

~ Dorthe Margrethe Larsdatter, værge Lars Jørgensen som fæster gården og ægter enken<br />

Peder Madsen, 2½ år<br />

Anne Madsdatter, 1 år<br />

Værge farbror Hans Pedersen til huse her i gården og morfar gårdmand Lars Ibsen i Bjerne<br />

Anne Marie Nielsdatter i Kirkeballe, 03-11-1775, IV-146b, (150)<br />

~ husmand Johan Hafenkam<br />

Johan Johansen smed i Bjerne<br />

Niels Johansen fæster hus og smedjeplads<br />

Jens Johansen i Vesterballe<br />

Maren Johansdatter trolovet landsoldat Rasmus Hansen skomager her i byen, værge Lars Jørgensen hos sin<br />

far gårdmand Jørgen Larsen her i byen<br />

Gårdmand Søren Nielsen i Kirkeballe, 04-11-1775, IV-148 (151)<br />

~ Ingeborg Andersdatter, værge trolovede fæstemand Niels Hansen som fæster gården<br />

Maren Sørensdatter, 6½ år<br />

Margrethe Sørensdatter, 4 år<br />

Johanne Sørensdatter, ¾ år<br />

Værge fars svoger gårdmand Unge Niels Hansen i Bjerne og enkens bror halvgårdmand Peder Andersen i<br />

Vesterballe samt fars søskendebarn gårdmand Rasmus Andersen her i Balle<br />

Maria Henningsdatter, Langs Mølle, 18-12-1775, IV-149 (152)<br />

~ 1 Christian Hansen, Langs Mølle, IV-30, 05-05-<strong>1766</strong> (32)<br />

Henning Christiansen, 26 år<br />

Hans Christiansen, 13 år<br />

Christian Christiansen, 10 til næste påske<br />

Hans Nielsen Christiansen, 10 år til næste påske<br />

Værge deres ældste bror og så mødte den eneste her i landet på fædrene og mødrene side dem pårørende:<br />

handskemager Søren Ancher Nielsen som bor her i Nedermøllehuset, samt efter den ældste brors forlangende<br />

borger Oluf Madsen smed i Fåborg.<br />

Husmand Jeppe Rasmussen Voxen i Dyreborg, 28-12-1775, IV-152 (155)<br />

han druknede ved en ulykkelig hændelse den 8.12. på sin hjemrejse <strong>fra</strong> Fåborg<br />

~ 2 Sidsel Hansdatter, lavværge svoger Hans Ibsen her i byen<br />

Enken er frugtsommelig og skiftet udsættes. Børnenes værger er morfar Hans Larsen i Horne og farbror<br />

Rasmus Rasmussen Voxen her af byen.<br />

Fortsættelse 30-01-1776.<br />

enkens lavværge Hans Ibsen og Christen Rasmussen som fæster huset og ægter enken.<br />

~ 1 Karen Rasmusdatter i Dyreborg, IV-75b, 31-10-1768 (79)<br />

Jørgen Ibsen, 8 år<br />

~ 2 enken Sidsel Hansdatter<br />

Rasmus Ibsen, 4 år<br />

Jeppe Ibsen, 14 dage<br />

Karen Ibsdatter, 5 år<br />

Maria Ibsdatter, 2 år<br />

Kirsten Ibsdatter, 1 år<br />

Rasmus Rasmussen Voxen mødte ikke som formynder, i stedet blev af skifteforvalteren ansat Hans<br />

Christensen her af byen


41<br />

Halvgårdmand Jørgen Hansen Købmand i Vesterballe, 07-05-1776, IV-156b, (160)<br />

~ Maren Jensdatter, lavværge Mads Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Hans Jørgensen, 7½ år<br />

Jens Jørgensen, 3 år<br />

Anne Jørgensdatter, 12 år<br />

Værge farbror Rasmus Hansen Købmand i Bjerne og gårdmand Søren He<strong>nr</strong>iksen her i byen som er gift med<br />

den sl. mands søskendebarn.<br />

Maren Larsdatter i Kirkeballe, 28-05-1776, IV-157 (160)<br />

~ 1 Peder Nielsen, Kirkeballe, Horne, 15-07-1739, <strong>III</strong>-217b (224)<br />

Niels Pedersen til huse her i gården<br />

gårdmand Lars Pedersen i Kirkeballe<br />

gårdmand Hans Pedersen i Kirkeballe<br />

Christen Pedersen hos bror Lars<br />

~ 2 halvgårdmand He<strong>nr</strong>ik Larsen<br />

Gårdmand Christen Pedersen i Bøjden16-07-1776, IV-157b, (161)<br />

~ 1 Karen Larsdatter, Bøjden, 02-03-1749, <strong>III</strong>-359, (369)<br />

Peder Christensen, 34 år<br />

Lars Christensen, 32 år<br />

~ 2 Kirsten Pedersdatter, værge Søren Mathiasen, fæster gården og ægter enken<br />

Karen Christensdatter, 19 år<br />

Bodil Clausdatter i Bjerne, 03-10-1776, IV-157b (161)<br />

~ gårdmand Peder Jørgensen<br />

Jørgen Pedersen, myndig tjener i gården<br />

Margrethe Pedersdatter, tjener her, værge Hans Pedersen Thrane, som fæster gården og ægter pigen<br />

enkemanden får aftægt<br />

Karen Pedersdatter i Kirkeballe, 05-03-1777, IV-159b (163), (er også indført fol. 162b)<br />

~ 1 Christen Nielsen Ladefoged, Kirkeballe, 22-09-1752, <strong>III</strong>-372b, (383)<br />

Peder Christensen Lykke<br />

en datter som er død, moderen havde arvet en kiste med klæder<br />

~ 2 husmand Niels Ibsen<br />

Ungkarl Rasmus Jørgensen i Bjerne, 14-04-1777, IV-160, (163)<br />

tjente gårdmand Jens Pedersen, + 13.3. hos husmand Mikkel Nielsen<br />

(hans far Jørgen Nielsen, Bjerne, 18-12-1762 <strong>III</strong>-435b, (446)<br />

~ 2 Karen Pedersdatter, værge Jens Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Johanne Jørgensdatter, 6 år<br />

Maren Jørgensdatter, 3½ år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 1 år)<br />

Arvinger er hans 2 halvsøstre, som er hos deres mor og stedfar Jens Pedersen<br />

Johanne Jørgensdatter, 20 år<br />

Maren Jørgensdatter, 18 år.<br />

De havde arvet deres søster Kirsten Jørgensdatter.<br />

Værger deres stedfar og mors søskendebarn Jens Nielsen her i byen.<br />

Husmand Hans Hansen Grønnemose i Horne, 05-03-1777, IV-163b (167)<br />

~ Margrethe Nielsdatter, værge Jørgen Ibsen som fæster huset og ægter enken<br />

Maren Hansdatter, 14 år, værge fars stedsøn gårdmand Jørgen Grønnemose her i Nørreballe<br />

Gårdmand Jørgen Larsen i Horne, 28-06-1777, IV-164 (167)


42<br />

~ Karen Andersdatter, værge søn Anders Jørgensen<br />

Lars Jørgensen til huse her<br />

Anders Jørgensen som har fæstet gården<br />

gårdmand Peder Jørgensen i Nørreballe.<br />

Enken får aftægt<br />

Gårdmand Hans Madsen Ravn i Vesterballe, 13-08-1777, IV-165 (168)<br />

Gårdafståelse til svigersøn Jørgen Rasmussen Greve<br />

Hans øvrige døtre:<br />

Maren Hansdatter, 40 år, værge Niels Madsen i Vesterballe<br />

Johanne Hansdatter ~ Peder Jørgensen hos sin far Jørgen Hansen her i byen<br />

Karen Hansdatter ~ gårdmand Niels Nielsen i Nørreballe.<br />

Hans Madsen Ravn får aftægt.<br />

Husmand Hans Pedersen Skov i Vesterballe, 25-10-1777, IV-166 (169)<br />

~ Anne Pedersdatter, værge Anders Christensen som fæster huset og ægter enken<br />

Hans søskende:<br />

bror Peder Pedersen Skov tærsker på Damsbo<br />

bror husmand Niels Pedersen Skov i Svanninge<br />

søster Karen Pedersdatter ~ indsidder Rasmus Møller i Millinge<br />

Maren Andersdatter i Vesterballe, 28-11-1777, IV-166b (170)<br />

~ halvgårdmand Peder Andersen<br />

Karen Pedersdatter, 4 år, værge morbror halvgårdmand Hans Hansen bødker i Kirkeballe<br />

Gårdmand Niels Pedersen i Nørreballe, 10-12-1777, IV-168 (171)<br />

~ 1 (Kirsten Pedersdatter)<br />

Anne Nielsdatter, 12 år, værge farbror gårdmand Hans Pedersen i Bøjden<br />

Maren Nielsdatter, 8 år, værge morbror Jens Pedersen i Bjerne<br />

~ 2 Maren Jørgensdatter, værge svoger Anders Jørgensen i Bjerne<br />

Peder Nielsen, 6 år, værge mors stedfar gårdmand Peder Jørgensen her i Balle<br />

Kirsten Nielsdatter, 3 år, værge søskendebarn halvgårdmand Peder Knudsen i Vesterballe<br />

Gårdmand Jørgen Pedersen i Vesterballe, 25-11-1777, IV-170 (173)<br />

~ Maren Jørgensdatter, værge bror gårdmand Niels Jørgensen i Bøjden<br />

Johanne Jørgensdatter, 33 år<br />

Maren Jørgensdatter ~ Peder Rasmussen, som har fæstet gården<br />

Karen Jørgensdatter, 24 år<br />

Værge morfar gårdmand Christen Udenby her af Balle og gårdmand Jacob Nielsen i Bøjden som er gift med<br />

en moster og ellers er et søskendebarn til den afdøde mand.<br />

En svoger til afdøde er indsidder Lars Jørgensen i Bøjden.<br />

Fortsætter 15-12-1777, enken får aftægt.<br />

Svend Jørgen Møller i Horne Mølle, 18-04-1777, IV-172b (176<br />

~ Kirsten Madsdatter, værge far Mads Andersen og brødre Lars Madsen og Anders Madsen i Horne<br />

13-05-1777 enken er frugtsommelig, værge gårdmand Niels Madsen<br />

26-06-1777 Oluf Larsen fæster møllen og ægter enken.<br />

Børn:<br />

Lars Svendsen, 11 år<br />

Mads Svendsen, 9½ år<br />

Erik Svendsen, 7 år<br />

Christian Svendsen, 13 år<br />

Jørgen Svendsen, 3 år


43<br />

Bodil Kirstine Svendsdatter, 13 år.<br />

Den afdødes søster Anne Sophie nævnes. Enkens far Mads Andersen tilbyder sammen med sønnerne Lars<br />

Madsen og Anders Madsen at betale halvdelen af gælden.<br />

Halvgårdmand Jørgen Sørensen i Kirkeballe, 09-01-1778, IV-178b (182)<br />

~ Maren Madsdatter, værge søn Søren Jørgensen<br />

Søren Jørgensen, 36 år har fæstet gården<br />

Mads Jørgensen, 30 år tjener o gården<br />

Anne Jørgensdatter ~ Rasmus Andersen her i Balle<br />

Enken får aftægt.<br />

Karen Jørgensdatter i Nørreballe, 20-01-1778, IV-179b (183)<br />

~ 1Hans<br />

18-02-1779:<br />

Hans Hansen er for en del år siden undveget godset og taget tjeneste som soldat i Jydske Regiment. Det er 4<br />

år siden man har hørt <strong>fra</strong> ham.<br />

Rasmus Hansen, soldat ved Oldenborgske regiment<br />

Ellen Hansdatter + var gift med Johan Povlsen i Flensborg, datter Anne Cathrine Johansdatter<br />

Johanne Hansdatter ~ borger og feldbereder Johan Jørgen Tilger<br />

Maria Hansdatter, 29 år, ugift tjener kontrollør Huusfeldt i Fåborg<br />

Karen Hansdatter, 29 år er her i huset (sidste to er tvillinger) hun er sygelig<br />

Anne Hansdatter, 23 år tjener birkedommer Busch i Fåborg<br />

Værger gårdmand Povl Jørgensen her i byen og Povl Hansen i Bjerne, der er den sl. kones nærmeste<br />

beslægtede, nemlig næstsøskendebørn<br />

~ 2 Verner Sørensen skomager<br />

Brev <strong>fra</strong> Flensborg dateret 14.2.1778: Borger og Johan Povlsen er den 19.10.1768 gift med Ellen født<br />

Hansen <strong>fra</strong> Horne i Fyn. De har fået to børn: en søn Abraham Povlsen * 6.7.1769 + 19.7.1769, og en datter<br />

Cathrine Marie Poulsen * 28.10.1770. Disse børns mor Ellen * Hansen er død 15.7.1772<br />

12.3.1778 Johan Povlsen mødte på sin datters vegne.<br />

7.4.1778 Hans Hansen har været hjemme. Skiftet sluttes.<br />

Husmand Jeppe Andersen i Dyreborg, 19-05-1778, IV-187 (190)<br />

+ 8.4., hans børn:<br />

Anders Ibsen, 32 år har fæstet huset<br />

Niels Ibsen, 26 år tjener Rasmus Voxen her i byen<br />

Anne Ibsdatter ~ skoleholder Tamdrup i Fåborg<br />

Johanne Ibsdatter ~ indsidder Hans Hansen i Svanninge<br />

Anne Kirstine Ibsdatter, 29 år tjener i huset, værge morbror Hans Nielsen her i huset<br />

Maren Ibsdatter, 22 år tjener på Als, værge fars søskendebarn Niels Rasmussen Banke var blevet syg, i hans<br />

sted fars søskendebarn Jeppe Hansen.<br />

Gårdmand Morten Jørgensen i Vesterballe, 07-06-1778, IV-188b (192)<br />

~ Kirsten Sørensdatter<br />

Søren Mortensen, 12 år, værge mors stedfar gårdmand Niels Madsen i Vesterballe<br />

Jørgen Mortensen, 10 år, værge morbror gårdmand Hans Sørensen i Svanninge<br />

Hans Mortensen, 7 år, værge fasters mand gårdmand Lars Præstekær i Kirkeballe<br />

Kirsten Mortensdatter, 18 år, værge farbrors søn Lars Eriksen i Nørreballe<br />

Karen Mortensdatter, 16 år, hun er svagelig både på legemet og i sindet, værge tilkommende<br />

stedfar Jørgen Hansen som er trolovet med enken og har fæstet stedet.<br />

Ungkarl Jens Nielsen i Horne, 11-09-1778, IV-189b, (193)<br />

hos husmand Niels Ibsen


44<br />

Helsøster Kirsten Nielsdatter er død, datter Kirsten Madsdatter, 26 år værge mosters mand Jørgen Ibsen her i<br />

huset<br />

helsøster Anne Nielsdatter ~ husmand Jeppe Greve her i byen<br />

helsøster Margrethe Nielsdatter ~ Jørgen Ibsen<br />

Afdøde havde et uægte barn<br />

Maren Jensdatter, 36 år, hun skulle gå lige i arv med hans søstre, Hans He<strong>nr</strong>iksen underskriver som<br />

formynder<br />

Maren Pedersdatter i Horne, 21-09-1778, IV-191 (194)<br />

~ indsidder Peder Nielsen hos bolsmand Hans Rasmussen<br />

helbror Hans Pedersen, til huse hos husmand Lars skrædder her, syg derfor mødte hans kone<br />

helbror Jens Pedersen er død: søn Hans Jensen<br />

helbror Mads Pedersen er død, hans børn:<br />

Peder Madsen, 6 år<br />

Anne Madsdatter, 4 år<br />

værge deres stedfar Lars Præst i Kirkeballe<br />

søster Karen Pedersdatter ~ indsidder Hans Paaske<br />

Jørgen Mortensen Kortermand i Bøjden, 12-01-1779, IV-191b (195)<br />

~ Maren Sørensdatter som er frugtsommelig<br />

Morten Jørgensen, 17 år<br />

Søren Jørgensen, 15 år<br />

Hans Jørgensen, 12 år<br />

Peder Jørgensen, 11 år<br />

Jens Jørgensen, 8 år<br />

Peder Jørgensen, 4 år<br />

Værge fars bror Niels Mortensen i Horne og Hans Mortensen i Bøjden<br />

Enkens værge bror Mads Sørensen<br />

Knud Pedersen i Vesterballe, 10-02-1779, IV-193b, (197)<br />

~Karen Pedersdatter, værge ældste søn Hans Hansen<br />

Peder Knudsen har fæstet gården<br />

Peder Knudsen, 24 år tjener Niels sognefoged her i byen<br />

Karen Knudsdatter, 25 år tjener i gården, værge fasters mand Hans Mortensen i Bøjden<br />

Anne Knudsdatter, 19 år, tjener i gården, værge farbror Hans Pedersen i Bøjden<br />

Enken får aftægt<br />

Ungkarl Morten Pedersen i Bjerne, 03-05-1779, IV-194b (198)<br />

tjente svoger gårdmand Jørgen Andersen Greve, døde 3.5.<br />

bror halvgårdmand Lars Pedersen Møller i Horne<br />

søster Kirsten Pedersdatter enke efter daglejer Jens Sørensen i Flensborg, hvor hun bor, antaget værge<br />

gårdmand Rasmus Købmand her i byen<br />

søster Karen Pedersdatter enke efter halvgårdmand Knud Pedersen i Horne, værge søn Peder Knudsen<br />

søster Maren Pedersdatter ~ Lars Ibsen<br />

søster Kirsten Pedersdatter ~ gårdmand Søren Mathiasen i Bøjden<br />

søster Maren Pedersdatter ~ halvgårdmand Jørgen Greve<br />

Anne Jørgensdatter i Horne, 18-11-1779, IV-195b (199)<br />

~ gårdmand Lars Præstekær<br />

Kirsten Larsdatter ~ gårdmand Niels hjulmand i Bjerne<br />

Maren Larsdatter ~ Niels Nielsen, som har fæstet gården<br />

Enkemanden får aftægt


45<br />

Halvgårdmand Jørgen Hansen og hustru, 27-11-1779, IV-196b (200)<br />

gårdafståelse til søn Niels Jørgensen<br />

Øvrige børn:<br />

Hans Jørgensen<br />

Lars Jørgensen<br />

Peder Jørgensen<br />

Jesper Jørgensens enke Maren Pedersdatter på sine 2 sønners vegne<br />

Halvgårdmand Hans Andersen i Nørreballe, 08-01-1780, IV-197 (200)<br />

~ Johanne Eriksdatter, værge Hans He<strong>nr</strong>iksen, som fæster gården og ægter enken<br />

Hans søster Anne Andersdatter ~ husmand Hans Jørgensen her i Balle<br />

Frands Sørensen i Horne og hustru Mette Villumsdatter, 03-12-1780, IV-197b (201)<br />

Ifølge testamente af 10-11-1769: forhenværende arbejdskarl i det kongelige liberi og hustru Mette<br />

Villumsdatter, tilladelse til uskiftet bo for længstlevende, eneste arving er hans søsterdatter<br />

Karen Pedersdatter, som har været hos dem.<br />

Frands Sørensen døde 03-12-1780 som den længstlevende.<br />

Organist Preben Jørgensen Habermand i Horne og hustru Maren Svendsdatter, 18-08-1780, IV-198b<br />

(202).<br />

16-09-1780: testamente af 08-12-1769.<br />

Hans arvinger:<br />

helbror Mikkel Jørgensen Habermand er død i Hårby, en søn Jens Groth som har lært møllerkunsten er i<br />

København<br />

halvbror skulle hedde Jacob Jørgensen, havde været møller og boet i en mølle ved Svendborg, 12 børn<br />

halvbror Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge er død: 2 sønner og 4 døtre:<br />

Jørgen Pedersen har boet som murermester i Sønderborg<br />

Christen Pedersen, murermester i Dreslette er død og efterlader sig nogle børn, en søn skal bo i faderens<br />

fæstehus<br />

en datter er død uden børn<br />

Christiane Pedersdatter ~ med væver i Sønderborg<br />

Anne Helveg Pedersdatter ~ med en som nu skal være taget ud på Als og være skoleholder<br />

Pernille Pedersdatter er død var gift med degnen Peder Møller i Stenstrup:<br />

sønnen Peder Møller borger og skrædder i Fåborg<br />

datter Maren Møller ~ væver Niels Frandsen i Stenstrup<br />

datter Anne Martine er ugift hos bror Peder i Fåborg<br />

halvsøster Helvig Sophie Groth ~ forrige sognepræst Jens Kragh i Hjortshøj i Århus Stift, opholder sig som<br />

enke hos søn i Næstved<br />

Hendes arvinger:<br />

bror Oluf Svendsen i Horne<br />

søster Anne Kirstine Svendsdatter er død:<br />

søn Svend Pedersen er organist i Horne<br />

datter Else Pedersdatter ~ Hans Hansen bødker i Horne<br />

24-11-1790: Arvinger indkaldes 3 gange i Berlingske adresser<br />

05-01-1781: auktion er afholdt<br />

16-02-1781: skiftet afsluttes<br />

Husmand Niels Rasmussen Banke i Dyreborg, 13-01-1781, IV-204b (208)<br />

~ Maren Hansdatter, værge svigersøn Hans Rasmussen<br />

Rasmus Nielsen er på stedet<br />

Hans Nielsen i Bøjden<br />

Jørgen Nielsen tjener forældrene<br />

Margrethe Nielsdatter ~ Hans Rasmussen her i byen


46<br />

Maren Nielsdatter ~ Anders Ibsen i Bøjden<br />

Husmand Anders Christensen i Horne, 27-01-1781, IV-207b (211)<br />

Hans brødre:<br />

Jørgen Christensen<br />

Jeppe Christensen<br />

Gårdmand Peder Hansen i Horne, 05-02-1781, IV-208 (211)<br />

~ enken værge Jens Andersen som fæster gården og ægter enken<br />

Hans Pedersen, 8 år<br />

Karen Pedersdatter, 12 år<br />

Værge farbror Niels Hansen i Bjerne<br />

Indsidder Peder Rasmussen i Bjerne og hustru Johanne Jørgensdatter, 06-06-1781, IV-208b (212)de<br />

døde begge af sprinkelsygen.<br />

datter Maren Pedersdatter, 4½ år, værge Jørgen Greve ~ moster.<br />

Aftale mellem Søren Pedersen i Horne og Jørgen Greve i Bjerne, Jørgen Andersen i Bjerne og Hans Hansen i<br />

Horne, der alle er pigens nærmeste slægt og eneste arving. Søren Pedersen antager sig pigen indtil hendes<br />

konfirmation ved 16-17 års alderen.<br />

06-11-1781: fortsat hos Jens Pedersen i Bjerne: barnets venner er alle døde af samme sygdom som<br />

forældrene, som formyndere ansattes Jens Pedersen og Jens Nielsen<br />

Gårdmand Jørgen Larsen i Bjerne, 19-06-1781, IV-214 (217)<br />

~ Kirsten Pedersdatter, værge Povl Hansen her i byen<br />

Maren Jørgensdatter, 25 år, værge fasters mand He<strong>nr</strong>ik Stage i Horne<br />

Johanne Jørgensdatter, 21 år, værge fasters mand unge Peder Madsen i Bjerne<br />

Gårdmand Niels Rasmussen i Nørreballe, 05-09-1781, IV-215b (218)<br />

Registrering da han ikke længere ser sig i stand til at besidde gården<br />

01-02-1782: hans stedsøn Søren Rasmussen får gården i fæste<br />

Karen Pedersdatter i Bjerne, 10-09-1781, IV-217b (221)<br />

~ 1 Jørgen Nielsen, Bjerne, 18-12-1762 <strong>III</strong>-435b, (446)<br />

Johanne Jørgensdatter, 25 år<br />

Maren Jørgensdatter, 23 år<br />

Værger nærmeste slægt på fars side Jørgen Ibsen i Horne er et søskendebarn til dem.<br />

~ 2 gårdmand Jens Pedersen<br />

Jørgen Jensen, 15 år<br />

Peder Jensen, 13 år<br />

Hans Jensen, 6 år<br />

Maren Jensdatter, 17 år<br />

Kirsten Jensdatter, 9 år<br />

Karen Jensdatter, 4 år<br />

Værge: faderen og mors søskendebørn Jens Nielsen og Jacob Nielsen begge her af byen<br />

Anne Elisabeth Rodia Voller i Bøjden, 29-11-1781, IV-219 (222)<br />

~ værtshusmand Daniel Schiøtz<br />

Testamente af 24-01-1770<br />

Gårdmand Mads Andersen i Horne, 11-02-1782, IV-224 (228)<br />

Gårdafståelse til søn Anders Madsen<br />

hans hustru Karen Larsdatter er død, han sad i uskiftet bo, deres børn:<br />

Lars Madsen i Vesterballe


47<br />

Anders Madsen fæster gården<br />

Kirsten Madsdatter ~ Oluf Larsen Møller i Horne Mølle<br />

Maren Madsdatter ~ Mads Hansen til huse her i gården<br />

Faderen får aftægt.<br />

Kirsten Nielsdatter i Vesterballe, 05-02-1782, IV-225 (229)<br />

~ 1Rasmus<br />

Karen Rasmusdatter, 46 år<br />

Johanne Rasmusdatter, 45 år<br />

Værge søskendebarn sognefoged Niels Pedersen i Kirkeballe.<br />

Mikkel Hansen fæster gården og ægter Johanne Rasmusdatter.<br />

Enkemanden får aftægt.<br />

Gårdmand Peder Hansen Milling i Vesterballe, 02-03-1782, IV-226 (230)<br />

~ Karen Pedersdatter, værge bror Peder Pedersen<br />

Christen Christensen i gården er en søstersøn af afdøde<br />

06-03-1782 enkens kæreste Rasmus Pedersen fæster gården<br />

Den afdødes søskende:<br />

bror Niels Hansen Milling i Bjerne, for ham mødte hans stedsøn Jørgen Pedersen<br />

bror Hans Hansen Milling i Bjerne ~ Kirsten Sørensdatter<br />

søster Karen Hansdatter er død, hendes børn:<br />

Peder Ostredsen<br />

Sophie Ostredsdatter ~ Frands Andersen i Bøjden<br />

søster Maren Hansdatter er død, hendes børn:<br />

Christen Christensen<br />

Karen Christensdatter ~ Rasmus Bild her i byen<br />

Halvgårdmand He<strong>nr</strong>ik Larsen i Kirkeballe, 04-03-1782, IV-229 (233)<br />

~ Karen Larsdatter, værge bror Hans Larsen<br />

bror Hans Larsen i Bjerne<br />

bror Peder Larsen er død, hans børn:<br />

Lars Pedersen<br />

Mads Pedersen<br />

Maren Pedersdatter ~ Jens Jørgensen her i byen<br />

søster Anne Larsdatter er død, hendes børn:<br />

Peder Pedersen er her i byen<br />

Karen Pedersdatter enke efter Peder Milling, nu trolovet Rasmus Pedersen<br />

Maren Pedersdatter<br />

Johanne Pedersdatter tjener bror Peder<br />

Til stede var ladefoged på Østrupgård Niels He<strong>nr</strong>iksen Kay, som gården er lovet i fæste.<br />

Gårdmand Jørgen Nielsen i Kirkeballe, 14-03-1782, IV-232 (238)<br />

Registrering. 16-03-1782: Jørgen Nielsen <strong>fra</strong>siger sig gården<br />

Ny fæster søn Niels Jørgensen. Jørgen Nielsen og hustru får aftægt.<br />

Halvgårdmand Lars Pedersen Møller i Horne, 13-05-1782, IV-234b (239)<br />

Registrering, 21-05-1782 må han afstå gården på grund af fattigdom og svaghed.<br />

Ny fæster Mads Hansen.<br />

Maren Jørgensdatter i Bjerne, 05-10-1782, IV-236 (240)<br />

enke efter Jørgen Andersen.<br />

Hun druknede sig selv i vankelmodighed .<br />

Hendes mor Karen Jørgensdatter døde 3 dage efter hos halvgårdmand Jørgen Greve i Bjerne.


48<br />

De var begge almisselemmer, og deres efterladenskaber skulle derfor gå til de fattige, men da Maren<br />

Jørgensdatter har efterladt sig børn, får de lov at arve de fattige efterladenskaber. Børnene er en pige 16 år,<br />

dreng på 11 år og 3 drenge på 7, 5 og 2½ år.<br />

Nogle af børnenes venner har modtaget hver sit barn.<br />

Farbrødrene Hans Andersen i Horne og Jørgen Andersen her i byen og faster Maren Andersdatter enke efter<br />

Rasmus Greve.<br />

Husmand Jørgen Rasmussen Greve i Bjerne, 12-10-1782, IV-237 (241)<br />

~ 1 Karen Andersdatter, Bjerne, <strong>III</strong>-439, 21-10-1764 (450)<br />

Maren Jørgensdatter, 21 år, værge morbror gårdmand Jens Andersen i Horne<br />

~ 2 Maren Jørgensdatter, værge Peder Ostredsen, som fæster huset og ægter enken<br />

Peder Jørgensen, 11 år<br />

Jørgen Jørgensen, 7½ år<br />

Værge farbror gårdmand Jørgen Greve i Horne<br />

Margrethe Larsdatter i Bjerne, 14-10-1782, IV-238b (242)<br />

~ gårdmand He<strong>nr</strong>ik Jørgensen Stage<br />

bror Ostred Larsen i Bøjden for ham hustru Karen Andersdatter<br />

bror Jørgen Larsen i Bjerne er død, hans børn:<br />

Maren Jørgensdatter, 26 år<br />

Johanne Jørgensdatter, 22 år<br />

søster Maren Larsdatter enke efter gårdmand Niels Andersen i Bjerne<br />

søster Anne Larsdatter ~ Peder Madsen i Bjerne<br />

søster Johanne Larsdatter ~ Jørgen Nielsen i Bøjden<br />

søster Karen Larsdatter ~ Anders Nielsen tjener her i gården<br />

halvsøster Maren Larsdatter er død, hendes børn:<br />

Jørgen Pedersen her i byen<br />

Lars Pedersen, her i byen<br />

Maren Rasmusdatter i Dyreborg, 14-11-1782, IV-238b (243)<br />

~ Rasmus Nielsen Banke<br />

Rasmus Rasmussen, 13 år, værge farbror Hans Nielsen Banke i Bøjden<br />

Niels Rasmussen, 11 år, værge morbror Christen Rasmussen her i byen<br />

Anders Rasmussen, 7 år, værge morbror Hans Rasmussen her i byen<br />

Hans Rasmussen, ½ år, værge faderen.<br />

Maria Larsdatter i Horne, 11-11-1782, IV-239b (244)<br />

~ husmand Hans Larsen Svare<br />

Lars Hansen<br />

Hans Hansen<br />

Jørgen Hansen, er alle tre myndige hos faderen<br />

Sidsel Hansdatter ~ Christen Rasmussen Voxen i Dyreborg<br />

Anne Sophie Hansdatter, 36 år værge faderen<br />

Maren Hansdatter ~ Hans Ibsen i Dyreborg<br />

Anne Hansdatter ~ Iver Madsen i Nørre Broby, værge bror Hans<br />

Lars Hansen fæster huset.<br />

Husmand Niels Ibsen i Kirkeballe, 09-04-1783, IV-240b (245)<br />

~ Maria Rasmusdatter, værge svoger Jørgen Clausen i Nybølle<br />

Karen Nielsdatter, 4 år<br />

Johanne Nielsdatter, 1½ år<br />

Værge farbror Lars Ibsen i Bjerne


49<br />

Husmand Hans Andersen i Kirkeballe, 12-04-1783, IV-241 (245)<br />

Registrering da han ikke længere kunne betros huset på grund af hans løben rundt i landet de sidste 9 uger,<br />

hvor han havde forsømt sin hovning og ladet huset forfalde.<br />

Farbror Jeppe Hansen har penge til gode for en hest, som han købte til ham i 1779.<br />

En søster er ~ Anders Andersen.<br />

Ny fæster er Lars Larsen.<br />

Husholderske jomfru Anne Nielsdatter Højsgaard på <strong>Hvedholm</strong>, 23-11-1781, IV-242b (247)<br />

Hendes forældre (på opsl. 253) er Niels Jensen og Dorthea Andersdatter, som døde i Egeskov.<br />

(Niels Jensen, skifte Egeskov, V-77b, 09.10.1735)<br />

Arvinger på fars side:<br />

Farbror Jeppe Jensen er død i Kværndrup, Hans børn:<br />

Jens Ibsen, husmand i Kværndrup<br />

Kirsten Ibsdatter enke efter Johan Madsen i Hesselager, hvor hun er i byens hospital.<br />

Farbror Lars Jensen er død i Kværndrup, hans børn:<br />

Jens Larsen i Kværndrup<br />

Niels Larsen tjener ved voksblegeriet i København<br />

farbror Hans Jensen er død i Trunderup: søn Johan Hansen i Langå<br />

halvfarbror Mads Johansen er død i Kværndrup, hans børn:<br />

Jørgen Madsen tjener Hans Madsen i Trunderup<br />

Johan Madsen gårdmand i Kværndrup<br />

Niels Madsen, gårdmand i Krarup<br />

Karen Madsdatter ~ Hans Rasmussen i Snarup<br />

Faster Anne Jensdatter er død, ~ gårdmand i Trunderup Niels Nielsen, hendes børn:<br />

Jens Nielsen er død i Trunderup, hans børn<br />

a. Enoch Jensen<br />

b. Niels Jensen<br />

c. Rasmus Jensen<br />

Johanne Nielsdatter ~ gårdmand Jens Larsen i Brangstrup på Fjellebro gods.<br />

Arvinger på mors side:<br />

morbror Jens Andersen er død i Gislev Holme, hans børn iflg. præsten Bjerres attest:<br />

Christen Jensen er død<br />

a. Evert Christensen, husmand i Rosilde i Vindinge sogn<br />

b. Anne Marie Christensdatter, er for nogle år siden rejst til Sjælland<br />

Anders Jensen, gårdmand i Skalkendrup er død, hans børn:<br />

a. Jens Andersen, 19 år tjener sin stedfar gårdmand Jens Pedersen i Skalkendrup<br />

b. Rasmus Andersen, 17 år tjener i Vindinge<br />

c. Anne Andersdatter ~ landsoldat Hans Jacobsen, hos stedfar i Skalkendrup<br />

Hans Jensen gårdmand i Skalkendrup er død, hans børn:<br />

a. Anders Hansen, gårdmand i Skalkendrup, Vindinge sogn<br />

b. Jens Hansen gårdmand i Tårup, Frørup sogn, er død, datter Anne Jensdatter, 5 år<br />

c. Rasmus Hansen, 36 år, landsoldat tjener i Skalkendrup<br />

d. Hans Hansen, 28 år, tjener i Frørup<br />

e. Niels Hansen, 21 år tjener i Skalkendrup<br />

f. Anne Marie Hansdatter ~ Jesper Nielsen, landsoldat, tjener i Rosilde<br />

g. Anne Hansdatter, 6 år hos stedfar Jens Johansen i Skalkendrup<br />

h. Johanne Marie Hansdatter, 3 år hos stedfar Jens Johansen<br />

Lars Jensen, indsidder i Tårup, Frørup sogn<br />

moster Agnete Andersdatter, menes for 19 år siden at være død i København uden livsarvinger, bevis<br />

mangler.<br />

Karen Jørgensdatter i Bøjden, 25-04-1783, IV-252b (257)<br />

~ gårdmand Frands Madsen


50<br />

bror Peder Jørgensen i Bjerne er død, hans børn:<br />

Jørgen Pedersen tjener her i gården<br />

Margrethe Pedersdatter ~ gårdmand Hans Thrane i Bjerne<br />

bror Hans Jørgensen er død, hans datter Johanne Hansdatter ~ Lars Christensen her i byen<br />

bror Christen Jørgensen her i byen er død, hans børn:<br />

Jørgen Christensen, 26 år<br />

Peder Christensen, 19 år<br />

Anne Christensdatter, 24 år<br />

Johanne Christensdatter, 21 år<br />

Maren Christensdatter, 15 år, værge stedfar Hans Mortensen her i byen<br />

Kirsten Pedersdatter i Bjerne, 14-06-1783, IV-254 (258)<br />

enke efter gårdmand Jørgen Larsen, lavværge søstersøn Peder Sørensen i Millinge<br />

~ 1 Hans Hansen, Bjerne, 15-01-1753, <strong>III</strong>-379 (389)<br />

~ 2 Gårdmand Jørgen Larsen i Bjerne, 19-06-1781, IV-214 (217)<br />

Gårdafståelse til søn Peder Hansen<br />

Gårdmand Lars Ibsen i Bjerne, 04-03-1783, IV-255 (259)<br />

Gårdafståelse til søn Jeppe Larsen. Lars Ibsen og hustru får aftægt.<br />

Gårdmand Jørgen Olufsen i Horne, 26-07-1783 IV-257 (261)<br />

~ Anne Jørgensdatter, værge søn Oluf Jørgensen<br />

Oluf Jørgensen, 37 år er i gården<br />

Niels Jørgensen, 33 år, tjener Rasmus Milling<br />

Maren Jørgensdatter, 30 år tjener i gården, værge farbror Hans Olufsen her i byen<br />

12-07-1783: gården var lovet Oluf Jørgensen i fæste, men kunne ikke få fæstebrev før han ved sidste session<br />

blev fremstillet, han er af samme kasseret. Får fæstebrev og mor får aftægt.<br />

Gårdmand gamle Niels Hansen i Bjerne, i Krogen, 04-07-1783, IV-259 (263)<br />

~ Johanne Pedersdatter, værge Mads Pedersen som fæster gården og ægter enken<br />

Jeppe Nielsen, 7 år<br />

Maren Nielsdatter, 10 år<br />

Kirsten Nielsdatter, 9½ år<br />

Værge: da de ingen havde på fars side morbrødrene Jens Pedersen og Jørgen Pedersen begge her i byen.<br />

Husmand Hans Jensen i Bøjden, 30-08-1783, IV-260 (264)<br />

~ 1 Kirsten Madsdatter, Bøjden, 11-12-1759, <strong>III</strong>-422 (432)<br />

Anne Hansdatter, 25½ år værge gårdmand Søren Madsen i Horne<br />

~ 2 Maren Christophersdatter, værge Peder Hansen som fæster huset og ægter enken<br />

Enkens bror Povl Christophersen i Heden og svoger Jens Johansen i Horne.<br />

Anne Hansdatter i Vesterballe, 01-09-1783, IV-260b (266)<br />

~ gårdmand Jørgen Rasmussen Greve<br />

Hans Jørgensen, 10 år<br />

Johanne Jørgensdatter, 14 år<br />

Værger mostres mænd Peder Jørgensen og Niels Nielsen begge her i byen<br />

Halvgårdmand Jens Jørgensen i Horne og hustru Maren Pedersdatter, 21-08-1783, IV-261 (266)<br />

~ 1 Kirsten Pedersdatter, Kirkeballe, <strong>III</strong>-433, 24-11-1762 (443)<br />

Kirsten Jensdatter, 22 år, værge morbror Niels Pedersen sognefoged her i byen<br />

~ 2 Maren Pedersdatter<br />

Jørgen Jensen, 19 år<br />

Kirsten Jensdatter, 18 år


51<br />

Værger morbrødrene Lars Pedersen og Mads Pedersen her i byen<br />

Hans Pedersen fæster gården og ægter den yngste datter Kirsten Jensdatter.<br />

Gårdmand Rasmus Andersen i Kirkeballe, 12-09-1783, IV-263b (269)<br />

~ Anne Jørgensdatter<br />

Jørgen Rasmussen, 1 år, værge farbror Frands Andersen i Bøjden<br />

Karen Rasmusdatter, 6 år værge morbror Søren Jørgensen her i byen<br />

Johanne Rasmusdatter, 3 år, værge tilkommende stedfar Jens Pedersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Maren Jørgensdatter i Bjerne, 16-09-1783, IV-264 (269)<br />

~ indsidder Søren Hansen hos gårdmand Jens Pedersen<br />

Johanne Sørensdatter, 3 år<br />

Værge morfar Jørgen Nielsen her i byen<br />

Enkemand He<strong>nr</strong>ik Jørgensen Stage i Horne, 13-10-1783, IV-264b (270)<br />

hans søskende:<br />

bror Niels He<strong>nr</strong>iksen Stage i Bjerne<br />

søster Johanne Jørgensdatter enke efter Niels Rasmussen i Nørreballe, værge søn Søren Rasmussen<br />

søster Margrethe Jørgensdatter enke efter indsidder Jørgen Andersen, værge bror Hans.<br />

Ny fæster er Rasmus Nielsen.<br />

Gårdmand Hans Nielsen i Nørreballe, 08-05-1784, IV-265b (271)<br />

Gårdafståelse til ungkarl Mads Jørgensen som ægter hans datter Kirsten Hansdatter<br />

Øvrige børn:<br />

Niels Hansen<br />

Maren Hansdatter<br />

Anne Hansdatter<br />

Der var arv <strong>fra</strong> en afdød bror.<br />

Hans Nielsen og hustru får aftægt.<br />

Gårdmand gamle Peder Madsen i Bjerne, 10-07-1784, IV-266b, (272)<br />

hos søn Mads Pedersen som har gården i fæste<br />

~ 1 Birgitte Olufsdatter, Bjerne, 09-11-1747, <strong>III</strong>-340, (349)<br />

Karen Pedersdatter ~ gårdmand Hans Andersen i Vesterballe<br />

Maren Pedersdatter ~ Anders Hansen i Kirkeballe<br />

Anne Pedersdatter ~ gårdmand Lars Pedersen i Nørreballe<br />

~ 2 Johanne Jørgensdatter, værge søn Mads Pedersen<br />

Mads Pedersen som har fæstet gården<br />

Birthe Pedersdatter ~ Rasmus Rasmussen til huse her i gården<br />

Anne Christophersdatter i Vesterballe, 04-07-1784, IV-267 (272)<br />

~ bolsmand Hans Rasmussen<br />

Rasmus Hansen, 9 år<br />

Christopher Hansen, 61 år<br />

Hans Hansen, 4 år<br />

Anne Hansdatter, 12 år<br />

Værge mosters mand Jens Andersen i Kirkeballe<br />

Margrethe Pedersdatter i Bjerne, 09-10-1784, IV-267b (273)<br />

~ gårdmand Hans Pedersen Thrane<br />

Peder Hansen, 7 år<br />

Bodil Hansdatter, 5½ år<br />

Værge morbror ungkarl Jørgen Pedersen som tjener Niels Hansen her i byen


52<br />

Halvgårdmand Rasmus Mortensen Bild i Nørreballe, 06-11-1784, IV-268b, (274)<br />

~ Karen Christensdatter, værge Peder Madsen som fæster gården og ægter enken<br />

Morten Rasmussen, 8 år, værge farfar Hans Bild i Vesterballe<br />

Maren Rasmusdatter, 6½ år, værge fasters mand Peder Pedersen i Vesterballe<br />

Karen Rasmusdatter, 2 år, værge stedfar Peder Madsen<br />

Gårdmand Rasmus Jensen i Bjerne, 20-11-1784, IV-269b, (275)<br />

gårdafståelse til stedsøn Hans Jørgensen<br />

Hans døtre<br />

Maren Rasmusdatter<br />

Anne Rasmusdatter.<br />

Rasmus Jensen og hustru får aftægt<br />

Karen Olufsdatter i Bøjden, 18-12-1784, IV-270 (275)<br />

~ 1 Anders Jørgensen, husmand, Bøjden, 22-12-1749, <strong>III</strong>-363b (375)<br />

Oluf Andersen her i byen<br />

Jørgen Andersen er død, hans børn<br />

Jørgen Jørgensen, 16 år<br />

Peder Jørgensen, 11 år<br />

Jens Jørgensen, 8 år<br />

Hans Jørgensen, 5 år<br />

Karen Jørgensdatter, er alle i sognet<br />

Hans Andersen i Horne<br />

Jørgen Andersen tjener Hans Thrane i Bjerne<br />

Karen Andersdatter er død var på Als, hendes børn<br />

Frederik Carl Nissen, 28 år<br />

Andreas Nissen, 19 år<br />

Anne Cathrine Nisdatter, 22 år<br />

Sophie Nisdatter, 17 år<br />

Maren Andersdatter i Bjerne<br />

~ 2 husmand Hans Hansen<br />

11-04-1785 stedsønnen Jørgen Andersen fæster huset<br />

Gårdmand Jørgen Pedersen Milling i Bjerne, 01-04-1785, IV-271 (276)<br />

~ Maren Jørgensdatter, som måske er frugtsommelig, men på grund af årstiden hvor markarbejdet skal gøres,<br />

fortsættes skiftet, hendes værge Jørgen Andersen, som fæster gården og ægter enken<br />

Hans mor Maren Jensdatter værge søn Jens Pedersen her i byen<br />

helbror Jens Pedersen<br />

helsøster Kirsten Pedersdatter er død, hendes børn:<br />

Anne Nielsdatter, 20 år værge farbror Hans Pedersen i Bøjden<br />

Maren Nielsdatter, 16 år værge morbror Jens Pedersen<br />

helsøster Johanne Pedersdatter ~ Mads Pedersen i Bjerne i Krogen<br />

halvsøster Maren Nielsdatter ~ Johan smed her i byen<br />

Gårdmand Jeppe Larsen i Bjerne, 08-04-1785, IV-272 (277)<br />

~ Anne Pedersdatter, værge stedfar Rasmus Købmand her i byen<br />

Peder Ibsen, 12 uger¨<br />

værge farfar Lars Ibsen her i gården<br />

Christen Jørgensen fæster gården og ægter enken.<br />

Henvisning til registrering 04-03-1783 da den sl. mand fæstede gården.<br />

Enkens halvbror Peder Rasmussen.


53<br />

Gårdmand Jørgen Pedersen Grønnemose i Horne, 31-05-1785, IV-273 (278)<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge Hans Hansen som fæster gården og ægter enken<br />

bror Lars Pedersen Grønnemose<br />

Rasmus Hansen Møller i Langs Mølle, og hustru Karen Rasmusdatter, 10-11-1783, IV-273b (279)<br />

Registrering 10-11-1783, enken og sl. mands bror Peder Hansen i Grubbe Mølle.<br />

09-12-1783 vurdering. enken med lavværge svoger Hans Corfitzen i Salling-Lunde mølle<br />

Børn:<br />

Rasmus Rasmussen, 4 år<br />

Hans Rasmussen, 1½ år<br />

Gertrud Maria Rasmusdatter, 1½ år<br />

Enken er frugtsommelig<br />

Børnenes farbrødre Peder Hansen i Grubbe Mølle og Hans Hansen i Dalum Mølle.<br />

12-02-1784 enken Karen Rasmusdatter er død efter fødsel af en søn Rasmus Hansen, som døde kort efter<br />

moderen.<br />

26-02-1784 Hans Corfitzen i Salling-Lunde Mølle er gift med søster til Karen Rasmusdatter, tager barnet<br />

Hans Rasmussen til sig til opdragelse. 14-06-1785 Hans Corfitzen møller nu i Hvidkilde Mølle.<br />

Peder Hansen Møller tager den ældste søn Rasmus Rasmussen<br />

Anders Hansen Krag i Svanninge tager datteren Gertrud Maria Rasmusdatter.<br />

Gertrud Nielsdatter i Bjerne, 20-10-1785, IV-284 (289)<br />

~ gårdmand Niels Hansen<br />

Niels Nielsen, 14 år værge far.<br />

Maren Pedersdatter i Nørreballe, 21-06-1785, IV-284b (290)<br />

enke efter indsidder Jesper Jørgensen, hun døde hos Lars Pedersen<br />

Peder Jespersen, 16 år, værge morbror Peder Pedersen i Vesterballe<br />

Jesper Jespersen, 13 år værge farbror Niels Jørgensen i Nørreballe<br />

17-11-1785 skiftet afsluttes hos Niels Jørgensen i Nørreballe<br />

Gårdmand Hans Pedersen Thrane i Bjerne, 06-07-1785, IV-287 (292)<br />

~ 1 Margrethe Pedersdatter i Bjerne, 09-10-1784, IV-267b (273)<br />

Peder Hansen, 8 år<br />

Bodil Hansdatter, 6 år<br />

~ 2 Karen Nielsdatter, værge far Niels Jørgensen i Bøjden, hun er frugtsommelig<br />

Niels Eriksen fæster gården og ægter enken.<br />

Sl. mands ældste brødre Peder Pedersen og Jørgen Pedersen begge her i byen<br />

22-11-1785 enken har født en datter Margrethe Hansdatter.<br />

Landsoldat Peder Nielsen i Bjerne, 19-01-1785, IV-228b (294)<br />

~ Maren Rasmusdatter, til huse hos gårdmand Hans Jørgensen, værge bror Hans Jørgensen<br />

hans mor Anne Johansdatter<br />

helbror Jens Nielsen.<br />

28-11-1785 enken har født en datter Anne Pedersdatter<br />

værge halvfarbror gårdmand Jacob Nielsen i Bøjden<br />

Halvgårdmand Søren Andersen i Bjerne, 30-11-1785, IV-290 (295)<br />

søn Anders Sørensen har gården i fæste<br />

datter Kirsten Sørensdatter, 35 år tjener i gården<br />

Værge søskendebarn Lars Madsen i Horne<br />

Gårdmand Jørgen Pedersen i Bøjden, 06-01-1786, IV-290b (296)<br />

gårdafståelse til søn Jørgen Jørgensen (gift med Maren Pedersdatter underskriver for ham)


54<br />

Forældrene får aftægt.<br />

Jørgen Pedersens ældste datter Karen Jørgensdatter <strong>fra</strong> 1. ægteskab er skrøbelig.<br />

Jørgen Jørgensen lover at hjælpe hende, hun har arv <strong>fra</strong> mor og søster<br />

Maren Sørensdatter, Bøjden, <strong>III</strong>-360, 10-03-1749 (370)<br />

Pigen Anne Jørgensdatter i Bøjden, 06-07-1773, IV-131 (134)<br />

Husmand Christopher He<strong>nr</strong>iksen i Kirkeballe, 25-02-1786, IV-291b (297)<br />

~ Maria Rasmusdatter, værge svoger Jørgen Clausen i Nybølle<br />

hans mor Anne Nielsdatter ~ Mandrup Pedersen i Kistrup<br />

bror Niels He<strong>nr</strong>iksen bor her i byen<br />

bror Kay He<strong>nr</strong>iksen bor i Svanninge<br />

bror Hans He<strong>nr</strong>iksen bor her i byen<br />

søster Bodil He<strong>nr</strong>iksdatter ~ gårdmand Oluf Pedersen i Svanninge<br />

søster Karen He<strong>nr</strong>iksdatter tjener stedfar, værge bror Niels<br />

Karen Nielsdatter i Horne, 05-04-1786, IV-292 (297)<br />

~ 1 Morten Hansen Bild i Vesterballe, Horne, 15-03-1757, II-79<br />

Rasmus Mortensen er død: Halvgårdmand Rasmus Mortensen Bild i Nørreballe, 06-11-1784, IV-268b, (274)<br />

Morten Rasmussen, 9½ år<br />

Maren Rasmusdatter, 8 år<br />

Karen Rasmusdatter, 3½ år værge stedfar Peder Madsen i Nørreballe<br />

Niels Mortensen fæster gården og giver stedfar aftægt<br />

Ellen Mortensdatter ~ Peder Pedersen her i Balle.<br />

Husmand Peder Hansen i Bøjden, 06-06-1786, IV-293 (298)<br />

~ Maren Christophersdatter, værge bror Povl Christophersen i Heden<br />

Hans mor Kirsten Andersdatter, værge søstersøn Mads Jørgensen i Nørreballe<br />

søster Maren Hansdatter i Horne hospital, værge svoger Lars Jørgensen i Bøjden<br />

søster Anne Hansdatter ~ nævnte Lars Jørgensen i Bøjden<br />

Husmand Hans Pedersen smed i Nørreballe, 30-06-1786, IV-293b (299)<br />

afståelse af hus og smedeplads til svigersøn Jørgen Larsen smed.<br />

ugift datter Anne Cathrine Hansdatter.<br />

Værtshusmand sn. Daniel Schiøtz i Bøjden, 04-08-1786, IV-294 (299)<br />

~ Øllegård Kirstine Lund, værge svoger Carl Pilegaard i Åby<br />

Hans Peder Schiøtz, 3½ år, værge farbror sn. Christopher Schiøtz på Maderupgård, afslår på grund af alder<br />

og svaghed, derfor beskikket gårdmand unge Jørgen Nielsen her af byen<br />

Husmand Hans Larsen Svare i Horne, 28-09-1786, IV-298b (304)<br />

enkemand, døde hos søn Lars Hansen i Horne, 02-10-1786 hans børn:<br />

husmand Lars Hansen i Horne<br />

Hans Hansen i Bjerne<br />

organist Jørgen Hansen i Fåborg<br />

Sidsel Hansdatter ~ Christen Voxen i Dyreborg<br />

Anne Sophie Hansdatter ugift tjener på Tallerupgård, værge ældste bror Lars<br />

Maren Hansdatter ~ Hans Ibsen i Dyreborg<br />

Anne Hansdatter ~ Iver Madsen smed i Hjelmerup<br />

13-11-1786, 27-11-1786 sønnerne nævnes med tilnavn Drejer, 11-12-1786 henvisning til skifte 11-11-1782<br />

Husmand Christen Pedersen smed i Bøjden, 22-01-1787, IV-303b (306<br />

afstår hus til søn Niels Christensen, hans andre børn:<br />

Peder Christensen på Als


55<br />

Jens Christensen i Heden<br />

Døtrene nævnes men uden navn skal arve mors gangklæder. Forældrene får aftægt.<br />

Gårdmand Lars Sørensen i Bøjden, 25-01-1787, IV-304 (309)<br />

gårdafståelse på grund af fattigdom.<br />

10-02-1787 ny fæster Lars Christensen, Lars Sørensen og hustru får frit husværelse.<br />

Maren Mortensdatter i et husværelse nævnes.<br />

Kirsten Jørgensdatter i Bøjden, 10-02-1787 (306 (311)<br />

~1 Niels Frandsen, Bøjden, 01-06-1752, <strong>III</strong>-371 (381)<br />

Ungkarl Frands Nielsen, Bøjden, 15-01-<strong>1766</strong>, IV-28 (30)<br />

Jørgen Nielsen i Bøjden<br />

Maren Nielsdatter ~ gårdmand Frands Madsen i Bøjden<br />

Anne Nielsdatter ugift værge bror Jørgen<br />

~ 2 Peder Larsen, Bøjden, + 24-05-1753, 20-06-1753, <strong>III</strong>-382 (392)<br />

~ 3 gårdmand Hans Pedersen<br />

Anne Hansdatter ~ gårdmand Anders Madsen i Horne<br />

Gårdmand Jørgen Sørensen, Nørreballe, 21-06-1787, IV-306b (312)<br />

~ Maren Andersdatter, værge halvgårdmand Niels Jørgensen i Horne<br />

søster Maren Sørensdatter ugift hos søstersøn Niels Nielsen i Nørreballe, som er værge<br />

bror gårdmand He<strong>nr</strong>ik Sørensen i Kirkeballe er død, hans børn:<br />

Hans He<strong>nr</strong>iksen, halvgårdmand i Horne<br />

Søren He<strong>nr</strong>iksen gårdmand i Horne<br />

Jens He<strong>nr</strong>iksen, 36 år indsidder i Horne<br />

Niels He<strong>nr</strong>iksen, 30 år indsidder i Horne<br />

Jeppe He<strong>nr</strong>iksen, 29 år tjener Niels Mortensen i Horne<br />

Povl He<strong>nr</strong>iksen, 27 år tjener Niels Mortensen Bild i Horne<br />

Anders He<strong>nr</strong>iksen, 26 år tjener Søren He<strong>nr</strong>iksen i Horne<br />

Gertrud He<strong>nr</strong>iksdatter enke efter Jørgen Pedersen Greve, indsidder i Horne, værge Hans He<strong>nr</strong>iksen<br />

Maren He<strong>nr</strong>iksdatter, 45 år, er svagelig hos gårdmand Niels Mortensen i Horne, værge svoger Niels<br />

Mortensen gårdmand i Horne<br />

Kirsten He<strong>nr</strong>iksdatter ~ nævnte Niels Mortensen i Horne<br />

søster Anne Sørensdatter er død, hendes børn:<br />

Søren Nielsen gårdmand i Vesterballe<br />

Jørgen Nielsen gårdmand i Falsled<br />

Jens Nielsen husmand i Bjerne<br />

Jacob Nielsen, gårdmand i Bjerne<br />

Niels Nielsen gårdmand i Horne<br />

Maren Nielsdatter ~ orgelmester Svend Pedersen i Horne<br />

bror Søren Andersen er død, skiftet er ikke afsluttet.<br />

Natmand Niels Ibsen i Horne, 26-07-1787, IV-308 (313)<br />

~ Margrethe Hansdatter, tilordnet værge sognefoged Hans Andersen i Horne<br />

Jeppe Nielsen, 13 år<br />

Hans Nielsen, 12 år<br />

Rasmus Nielsen, 10 år<br />

Niels Nielsen, 8½ år<br />

Jens Nielsen, 5 år<br />

Ansat værge den anden sognefoged Niels Pedersen her i byen<br />

Gårdmand Rasmus Pedersen Købmand i Bjerne, 14-08-1787, IV-308b (314)<br />

(der står Hansen i overskriften men Pedersen i teksten)


56<br />

~ Anne Mathiasdatter, værge husmand Jens Nielsen her i byen<br />

Peder Rasmussen, 35 år her i gården<br />

Maren Rasmusdatter ~ Niels Hansen gårdmand i Bjerne<br />

Kirsten Rasmusdatter, 30 år her i gården, værge svoger Niels Hansen<br />

Peder Rasmussen fæster gården og mor får aftægt.<br />

Kirsten Hansdatter i Horne, 06-11-1787, IV-309b (315)<br />

~ 1 Husmand, Jens Larsen Norre, Horne, 21-03-1760, IV-5b (10)<br />

Hans Jensen, 40 år<br />

~ 2 husmand Joen Joensen<br />

Gårdmand Rasmus Pedersen i Horne, 15-09-1787, IV-310 (315)<br />

~ Maren Hansdatter, værge bror gårdmand Niels Hansen i Bjerne<br />

Hans Rasmussen, 10 år<br />

Peder Rasmussen. 10 år<br />

Maren Rasmusdatter, 2 år<br />

værge morbror gårdmand Peder Hansen i Bjerne.<br />

Enken bliver ved gården<br />

Gårdmand Jørgen Nielsen og hustru Johanne Larsdatter, 10-11-1787, IV-312b (318)<br />

gårdafståelse til søn Christen Jørgensen<br />

Børn:<br />

Anne Jørgensdatter ~ sognefoged gårdmand Niels Pedersen i Horne<br />

Christen Jørgensen, 30 år som fæster gården<br />

Forældrene får aftægt.<br />

Maren Jensdatter i Bjerne, 07-05-1787, IV-313b (319)<br />

~ gårdmand Has Jørgensen<br />

Jørgen Hansen, 1 år<br />

Johanne Hansdatter, 3½ år<br />

værge mors stedfar Peder Hansen her i byen og hendes svoger Jørgen Hansen ligeledes af byen.<br />

Afdøde havde arvet far og en bror.<br />

Sidsel Jørgensdatter i Bøjden, 30-11-1787, IV-314 (319)<br />

~ 1 Lars Christiansen i et Bøjdenhus, 07-11-1768, IV-76<br />

Peder Larsen, 25 år tjener gårdmand Hans Mortensen i Bøjden<br />

Hans Larsen, 21 år er hjemme<br />

Johanne Larsdatter, 31 år er hjemme er skrøbelig, værge nærmeste slægt gårdmand Anders Madsen i Horne<br />

~ 2 Husmand Jørgen Madsen i Bøjden, 10-11-1774, IV-139 (142)<br />

~ 3 husmand Anders Hansen Munch<br />

Gårdmand Niels Hansen i Bjerne, 27-12-1787, IV-315 (320)<br />

~ 1 Gertrud Nielsdatter i Bjerne, 20-10-1785, IV-284 (289)<br />

Niels Nielsen, 15 år<br />

~ 2 Maren Rasmusdatter<br />

Gertrud Nielsdatter, 1½ år, værge farbror gårdmand Peder Hansen her i byen<br />

Hans Hansen i Horne, 30-03-1788, IV-317b (321)<br />

indsidder og almisselem hos gårdmand Anders He<strong>nr</strong>iksen<br />

datter Karen Hansdatter.<br />

Maren Sørensdatter i Horne29-06-1788, IV-317b (323)<br />

+ 80 år hos gårdmand Niels Nielsen, hun er hans moster.


57<br />

bror He<strong>nr</strong>ik Sørensen, gårdmand er død, hans børn:<br />

Hans He<strong>nr</strong>iksen i Horne<br />

Søren He<strong>nr</strong>iksen, gårdmand i Horne<br />

Jens He<strong>nr</strong>iksen, indsidder i Horne<br />

Niels He<strong>nr</strong>iksen, indsidder i Horne<br />

Jeppe He<strong>nr</strong>iksen, ungkarl, myndig tjener Niels Mortensen i Horne<br />

Povl He<strong>nr</strong>iksen, ungkarl, myndig tjener Jørgen Greve i Horne<br />

Anders He<strong>nr</strong>iksen, gårdmand i Horne<br />

Gertrud He<strong>nr</strong>iksdatter indsidder enke efter Jørgen Greve hjulmand i Horne<br />

Maren He<strong>nr</strong>iksdatter, 45 år ugift<br />

Kirsten He<strong>nr</strong>iksdatter ~ gårdmand Niels Mortensen her i byen<br />

søster Anne Sørensdatter er død, ~ husmand Niels Jørgensen i Bjerne, som også er død, børn:<br />

gårdmand Søren Nielsen i Horne<br />

gårdmand Jørgen Nielsen i Falsled<br />

gårdmand Jacob Nielsen i Bjerne<br />

gårdmand Niels Nielsen i Horne, her på stedet<br />

Maren Nielsdatter ~ orgelmester Svend Pedersen i Horne<br />

husmand Jens Nielsen i Bjerne er død, hans børn:<br />

Niels Jensen, 17 år<br />

Jørgen Jensen, 14 år<br />

Peder Jensen, 3 år<br />

Anne Jensdatter, 17 år<br />

Maren Jensdatter, 12 år<br />

Karen Jensdatter, 7 år<br />

Værge farbror Jacob Nielsen i Bjerne og Søren Nielsen i Horne<br />

Søren Andersen i Kirkeballe, 06-08-1787, IV-318 (223)<br />

indsidder hos gårdmand Niels Hansen i Kirkeballe<br />

~ Johanne Hansdatter, som er dødelig syg.<br />

Arvinger:<br />

Rasmus Pedersen som er værge for enken<br />

Niels Sørensen husmand i Vesterballe<br />

Niels Hansen her i gården, som er stedfar til den sl. mands broderbørn<br />

bror Jørgen Andersen er død, hans børn:<br />

Anders Jørgensen, 24 år<br />

Søren Jørgensen, 22 år<br />

Anders Jørgensen, 20 år, de tjener alle i sognet<br />

Maren Jørgensdatter tjener stedfar Niels Hansen her i gården<br />

søster Karen Andersdatter ~ Ostred Larsen i Bøjden<br />

søster Maren Andersdatter ~ gårdmand Peder Knudsen i Nørreballe<br />

søster Maren Andersdatter ~ husmand Niels Sørensen Præst i Vesterballe<br />

09-08-1787, 08-07-1788<br />

Maren Hansdatter i Horne, 20-09-1788, IV-322 (327)<br />

en gammel pige hos halvgårdmand Niels He<strong>nr</strong>iksen Kay<br />

Hun var for kort tid siden rejst til Mads Hansens enke i en af Brylle bys udflyttede gårde, hvor hun døde.<br />

søster Anne Hansdatter ~ Rasmus Voxen i Dyreborg<br />

bror indsidder Peder Hansen i Horne<br />

Karen Andersdatter i Bøjden, 10-11-1787, IV-322b (328)<br />

~ gårdmand Ostred Larsen<br />

Lars Ostredsen, 19 år tjener i gården<br />

Anne Ostredsdatter ~ halvgårdmand Niels Jørgensen i Horne


58<br />

Johanne Ostredsdatter, 39 år<br />

Maren Ostredsdatter, 37 år<br />

Karen Ostredsdatter, 31 år<br />

Maren Ostredsdatter, 33 år<br />

Værge gårdmand Jørgen Nielsen gift med moster og svoger Niels Jørgensen.<br />

27-09-1788 (329) Ostred Larsen er død<br />

Maren Ostredsdatter ~ Anders Rasmussen, som har fæstet gården.<br />

Karen Hansdatter i Nørreballe, 03-11-1788, IV-324b (330)<br />

~ gårdmand Niels Nielsen<br />

Niels Nielsen, 23 år<br />

Hans Nielsen, 19 år<br />

Jørgen Nielsen, 13 år<br />

Johanne Nielsdatter, 21 år<br />

Anne Nielsdatter, 18 år<br />

Karen Nielsdatter, 15 år<br />

Maren Nielsdatter, 8 år<br />

Curator farbror Søren Nielsen og den sl. mands mors nærmeste slægt bolsmand Hans Pedersen her i byen er<br />

tilsynsværge.<br />

Maren Hansdatter i Horne, 21-11-1788, IV-326 (331<br />

enke efter husmand Jens kudsk, Jens Jørgensen kudsk i Horne, 30-09-1768, IV-74b (78)<br />

Jørgen Jensen i Bøjden kro<br />

Birthe Jensdatter ~ husmand Hans Sørensen i Brydegård på Frederiksgave gods<br />

Jeppe Hansen i Dyreborg, 06-04-1788, IV-327 (332)<br />

indsidder hos husmand Hans Ibsen<br />

~ Birthe Cathrine Jensdatter, værge Rasmus Rasmussen Voxen i Dyreborg<br />

Hans Ibsen som bor her<br />

Maren Ibsdatter ~ urmager Hans Drejer i Horne<br />

Anne Kirstine Ibsdatter ~ handelsmand og værtshusmand Jens Hansen i Store Heddinge på Sjælland<br />

Anne Ibsdatter ~ værtshusmand Jacob Ibsen i Stubbekøbing på Falster<br />

Anne Margrethe Ibsdatter er død ~ gartner Christopher Paaske tj. på Vindeby ved Eskelförde i Holsten<br />

søn Frederik Christian Paaske: 29-03-1788 attest dateret Boeby i amt Hütten i Slesvig:<br />

forældrene er gift 04-12-1774 og sønnen født 06-09-1775.<br />

09-05-1788 enken og manden havde for ca. 5 år siden efter deres søster og svogers testamente arvet 913 RD,<br />

og man kunne ikke forstå de var brugt, da de havde frit husværelse hos sønnen.<br />

19-05-1788, enken svarede at de havde stor gæld som var betalt.<br />

23-12-1788 afsluttes, der er 32 RD til deling for arvingerne<br />

Rasmus Rasmussen Voxen i Dyreborg, 18-11-1788, IV-333b (339)<br />

~ Anne Hansdatter, værge Rasmus Nielsen Banke i Dyreborg<br />

hans bror Jeppe Rasmussen Voxen er død, hans børn:<br />

Jørgen Ibsen, 21 år tjener her i gården<br />

Rasmus Ibsen, 16 år hos stedfar Christen Rasmussen Voxen i Dyreborg<br />

Maren Ibsdatter, 18 år tjener unge Rasmus Dyreborg i Fåborg<br />

Kirsten Ibsdatter er hos stedfar<br />

Til stede deres nærmeste slægt næstsøskendebarn til deres far Jens Hansen her i byen<br />

12-12-1788 (341) enken Anne Hansdatter er død<br />

hendes bror indsidder Peder Hansen i Horne<br />

afsluttes 08-01-1789.<br />

Maren Jørgensdatter i Horne, 21-02-1789, IV-337 (343)


59<br />

~ indsidder Anders Larsen<br />

søster Mette Jørgensdatter ~ Anders Pedersen<br />

Husmand Hans Hansen bødker i Nørreballe, 31-03-1789, IV-337 (343)<br />

~ Else Pedersdatter, værge gårdmand Peder Jørgensen<br />

Johanne Hansdatter, 25 år<br />

Karen Hansdatter, 22 år<br />

Anne Kirstine Hansdatter, 19 år<br />

Maren Hansdatter, 13 år<br />

Mette Hansdatter, 9 år<br />

Formynder morbror skoleholder Svend Pedersen i Horne<br />

Ungkarl Hans Pedersen Ravn i Horne, 31-03-1789, IV-337b (344)<br />

hos indsidderenken Maren Pedersdatter til huse hos gårdmand Niels Nielsen Præstekær<br />

bror Niels Ravn er død, hans børn<br />

Hans Nielsen, 12 år<br />

Peder Nielsen, 9 år<br />

Johanne Nielsdatter, 10 år<br />

Karen Nielsdatter, 6 år<br />

Formynder Niels Nielsen her i byen<br />

Maren Andersdatter i Horne, 31-03-1789, IV-338 (344)<br />

indsidder og almisselem hos Hans smed<br />

enke efter indsidder Niels Pedersen<br />

Anne Povlsdatter smed i Bøjden, 06-04-1789, IV-338b (345)<br />

indsidder og almisselem hos Hans Mortensen<br />

Kirsten Andersdatter i Bøjden, 06-04-1789, IV-338b (345<br />

indsidder og almisselem hos gårdmand Hans Rasmussen, hun var hans svigermor<br />

Husmand Jens Nielsen i Bjerne, 01-07-1789, IV-338b (345)<br />

~ Kirsten Jørgensdatter, værge stedfar gårdmand Peder Jørgensen i Horne<br />

Niels Jensen, 17 år<br />

Jørgen Jensen, 14 år<br />

Peder Jensen, 3 år<br />

Maren Jensdatter, 19 år<br />

Maren Jensdatter, 12 år<br />

Karen Jensdatter, 7 år<br />

Værge farbrødre Søren Nielsen gårdmand i Horne, gårdmand Jørgen Nielsen i Falsled, gårdmand Jacob<br />

Nielsen i Bjerne og gårdmand Niels Nielsen i Horne<br />

27-04-1789 enken gift med Knud Hansen<br />

Gårdmand Anders Rasmussen i Vesterballe, 11-05-1789, IV-341 (347)<br />

~ Kirsten Nielsdatter, værge Søren Nielsen, som fæster gården og ægter enken<br />

Anne Andersdatter ~ Jens smed her i byen<br />

Maren Andersdatter, 21 år<br />

Karen Andersdatter, 19 år, værge nærmeste slægt Peder Jørgensen i Bøjden<br />

Johanne Andersdatter, 16 år, værge nærmeste slægt gårdmand Mads Sørensen her i byen<br />

Niels Andersen, 12 år, værge Jens Nielsen smed her i byen<br />

Husmand Hans Jørgensen i Nørreballe, 11-05-1789, IV-341b (348)<br />

~ Anne Andersdatter, værge gårdmand Hans Hansen bødker her i byen


60<br />

hans søskende:<br />

bror Hans Jørgensen, halvgårdmand her i byen<br />

søster Ellen Jørgensdatter, indsidderenke efter Hans Christensen smed, værge broderen<br />

Anne He<strong>nr</strong>iksdatter i Bjerne, 11-05-1789, IV-342 (348)<br />

~ gårdmand Mads Pedersen i Bjerne<br />

Arving hendes far husmand He<strong>nr</strong>ik Pedersen her i byen<br />

Anne Ostredsdatter i Nørreballe, 27-06-1789, IV-342 (348)<br />

~ halvgårdmand Niels Jørgensen<br />

Karen Nielsdatter, 6 år<br />

Maren Nielsdatter, 3 år<br />

Karen Nielsdatter, 1 år<br />

Tilsynsværge nærmeste pårørende gårdmand Mads Pedersen i Krogen i Bjerne og Christen Jørgensen<br />

gårdmand i Bøjden.<br />

Maren Sørensdatter i Bøjden, 19-09-1789, IV-342b (349)<br />

hun døde efter fødsel af 2 børn<br />

~ husmand Niels Christensen smed<br />

En søn og en datter som døde kort efter moderen.<br />

Hans svogre og den afdøde kones helbror Jørgen Sørensen husmand i Horne og halvbror Søren Pedersen<br />

gårdmand i Bøjden.<br />

Gårdmand Rasmus Nielsen Stage i Kirkeballe, 26-10-1789, IV-342 (349)<br />

~ Anne Andersdatter, værge gårdmand Niels Hansen her i byen<br />

He<strong>nr</strong>ik Rasmussen, 4 ¾ år<br />

Niels Rasmussen, 3 år<br />

Anders Rasmussen, 1½ år<br />

Værge farbror gårdmand unge Jørgen Nielsen i Bøjden.<br />

Enken trolovet Søren Jørgensen som fæster gården.<br />

Maren Jensdatter i Vesterballe, 26-10-1789, IV-343b (350)<br />

~ indsidder Knud Madsen hos gårdmand Niels Madsen<br />

Jens Knudsen, 3 år<br />

værge nærmeste slægt Jørgen Ibsen husmand i Nørreballe.<br />

Mads Andersen i Kirkeballe, 20-12-1789, IV-344 (350)<br />

aftægtsmand hos søn gårdmand Anders Madsen<br />

søn gårdmand Lars Madsen i Vesterballe<br />

søn Anders Madsen i Kirkeballe<br />

datter Kirsten Madsdatter ~ Oluf Larsen i Horne Mølle<br />

datter Maren Madsdatter ~ selvejer Thyge Hansen i Raamose i Brylle en udflyttet gård<br />

Sidsel Hansdatter i Dyreborg, 08-12-1789, IV-344b (352)<br />

~ 1 Jeppe Rasmussen Voxen, 28-12-1775, IV-152 (155)<br />

Rasmus Ibsen, 16 år<br />

Karen Ibsdatter, 19 år<br />

Kirsten Ibsdatter, 15 år<br />

Formynder Jens Nielsen af Dyreborg og deres morbror Lars Hansen Svare i Horne<br />

~ 2 husmand Christen Rasmussen Voxen<br />

Rasmus Christensen, 12 år<br />

Anne Elisabeth Christensdatter.<br />

01-06-1790 afsluttes.


61<br />

Gårdmand Mads Sørensen i Vesterballe, 22-01-1790, IV-346b (354)<br />

~ Maren Nielsdatter, værge gårdmand Lars Madsen<br />

Niels Madsen, 30 år her i gården<br />

Søren Madsen, 25 år tjener gårdmand Anders Rasmussen i Bøjden<br />

Peder Madsen, 22 år her i gården<br />

Jørgen Madsen, 13 år værge farbror gårdmand Hans Sørensen i Svanninge<br />

Kirsten Madsdatter ~ gårdmand Rasmus Knudsen i Nørreballe<br />

Ældste søn Niels Madsen fæster gården og moderen får aftægt.<br />

Johanne Pedersdatter i Bjerne, 03-03-1790, IV-347 (354)<br />

~ 1 Gårdmand Jens Knudsen i Bjerne, 08-08-1767, IV-51b (53)<br />

Hans Jensen, 28 år i Vesterballe<br />

Karen Jensdatter ~ gårdmand Jørgen Hansen i Bjerne<br />

Anne Jensdatter, 38 år tjener her værge bror Hans<br />

Karen Jensdatter er død, ~ gårdmand Hans Jørgensen i Bjerne, hendes børn:<br />

Jørgen Hansen, 4 år<br />

Johanne Hansdatter, 6 år<br />

Gårdmand Hans Mortensen i Bøjden, 05-03-1790, IV-347b (355)<br />

~ Anne Pedersdatter, værge svoger Anders Hansen Munch<br />

Christen Hansen, 20 år<br />

værge farbror gårdmand Niels Mortensen i Horne<br />

Enken afstår gården til svigersøn Niels Jørgensen og får aftægt<br />

~ 1 Gårdmand Christen Jørgensen i Bøjden, 02-10-1767, IV-54 (56)<br />

Tjener Peder Mathiasen Holm på <strong>Hvedholm</strong>, 19-01-1788, IV-348b (356)<br />

hos oberstløjtnant Brahe.<br />

En bror Hans Caspersen<br />

helsøster Maria<br />

fire halvsøstre af hvilke de sidste 3 skal være gift og bo i Holland og alle skal være døde.<br />

29-04-1788, 26-09-1789: skrivelse <strong>fra</strong> procurator Christian Bagge som påstår at Anne Kirstine Arents datter<br />

Christiane skal være en uægte datter af Peder Mathiesen Holm. Hun er gift med mesterskomager Lars<br />

Hansen i Odense.<br />

Attest <strong>fra</strong> klokker Silber i Bogense, at Christiane er døbt i Bogense kirke den 11-04-1753 og hendes far var<br />

Peder Mathiesen Holm.<br />

24-10-1789, 05-12-1789, 27-02-1790, 10-04-1790.<br />

08-05-1790 skifteretten anerkender ikke Christiane Pedersdatter Holm som arving.<br />

Arven går til den kongelige kasse.<br />

Drengen Hans Rasmussen, født i Langs Mølle, død i Hvidkilde Mølle, 08-11-1790, IV-356 (363)<br />

Rasmus Hansen Møller i Langs Mølle, og hustru Karen Rasmusdatter, 10-11-1783, IV-273b (279)<br />

Hans Rasmussen som var til opdragelse i Hvidkilde Mølle døde for 2 ¾ år siden, hans søskende<br />

Rasmus Hansen, 11 år i Grubbe Mølle værge farbror Peder Hansen Møller<br />

Gertrud Marie Rasmusdatter, 8 år hos gårdmand Anders Hansen Krag i Svanninge<br />

Karen Hansdatter i Horne, 19-05-1790, IV-356b (370)<br />

~ indsidder Anders Hansen hos gårdmand Søren Jørgensen Stage<br />

Lars Andersen, 26 år tjener Lars Pedersen her i byen<br />

Anne Andersdatter ~ Søren Jørgensen Stage her i gården<br />

Maren Andersdatter ~ landsoldat Hans Pedersen indsidder i Bøjden<br />

Maren Andersdatter, 24 år, tjener Christen Jørgensen i Bøjden<br />

Johanne Andersdatter, 17 år tjener i gården


62<br />

Hospitalslem Hans Nielsen Grønnemose i Horne, 29-11-1790, IV-357 (370)<br />

har en del år været syg og sengeliggende<br />

Karen Andersdatter i Horne, 29-11-1790, IV-357 (370)<br />

enke efter Knud Nielsen skrædder hos<br />

søn He<strong>nr</strong>ik Knudsen.<br />

Christen Christensen i Horne, 29-11-1790, IV-357b (371)<br />

enkemand efter Maren Larsdatter i Nørreballe, 08-05-1775, IV-143b (147)<br />

Christen Christensen, 45 år tjener gårdmand Søren Jørgensen i Vesterballe<br />

Karen Christensdatter ~ Peder Madsen her på stedet<br />

Maren Christensdatter, 21 år tjener Peder Hansen i Krogen i Bjerne<br />

Kirsten Jørgensdatter i Horne, 29-11-1790, IV-358 (371)<br />

hos svigersøn Hans Hansen Grønnemose<br />

datter Karen Jørgensdatter<br />

Peder Rasmussen væver i Horne, 29-11-1790, IV-358 (371)<br />

almisselem hos søn husmand Peder Pedersen væver<br />

~ Johanne Hansdatter<br />

Johanne Hansdatter i Horne, 30-11-1790, IV-358b (372)<br />

~ indsidder Peder Jørgensen hos bror gårdmand Hans Jørgensen<br />

Hans Pedersen, 25 år, indsidder og landsoldat i Bjerne<br />

Jørgen Pedersen, 21 år, tjener Anders Jørgensen i Horne<br />

Niels Pedersen, 16 år, tjener her i gården<br />

Karen Pedersdatter, 12 år tjener gårdmand Oluf Jørgensen her i byen<br />

Indsidder Niels Jørgensen i Horne, 30-11-1790, IV-359 (372)<br />

~ Maren Hansdatter, værge svoger Peder Andersen i Horne. indsidder hos gårdmand Peder Andersen Huus<br />

Jørgen Nielsen, 6 år<br />

Anne Nielsdatter, 4 år<br />

Maren Nielsdatter, 1½ år<br />

Værge farbror gårdmand Oluf Jørgensen her i byen<br />

Rasmus Rasmussen Præst i Horne, 30-11-1790, IV-359b (373)<br />

indsidder hos gårdmand Mads Pedersen Købmand<br />

~ Ingeborg Jensdatter, værge svoger Mads Pedersen her i gården<br />

hans søsters børn:<br />

Jørgen Olufsen, 33 år tjener gårdmand Anders Madsen her i byen<br />

Maren Olufsdatter ~ husmand Hans Mortensen her i byen<br />

Maren Olufsdatter, 39 år, vanvittig hos svoger Hans Mortensen<br />

Jeppe Christensen Udenby i Horne, 30-11-1790, IV-360, 375 (373, 388)<br />

indsidder i sin førhen beboede gård<br />

~ Kirsten Christensdatter, værge nabo gårdmand Christen Jørgensen Udenby<br />

Hans Ibsen, 12 år<br />

Johanne Ibsdatter<br />

Værge farbror indsidder Jørgen Christensen i Horne.<br />

13-08-1791: enken ~ 1 Husmand Hans Sørensen i Vesterballe, 12-11-1774, IV-140b, (144)<br />

datter Anne Hansdatter er nu 19 år


63<br />

Ungkarl Hans Nielsen i Dyreborg, 01-12-1790, IV-360b, 365b, 368 (374, 379, 381)<br />

hos husmand Anders Ibsen i Dyreborg<br />

søstersøn Anders Ibsen<br />

søstersøn Niels Ibsen i Fuglehaugehuset ved Damsbo<br />

søsterdatter Anne Ibsdatter er død, ~ Jacob Tandrup i Fåborg, hendes børn:<br />

Niels Tandrup, 14 åer<br />

Herman Tandrup, 10 år<br />

søsterdatter Johanne Ibsdatter, enke efter Hans Bonde, indsidder i Svanninge<br />

søsterdatter Kirstine Ibsdatter ~ husmand Jens He<strong>nr</strong>iksen bødker i Horne<br />

søsterfatter Maren Ibsdatter, 34 år tjener i Gammelgård på Als<br />

Han havde fået arv efter afdød søster Maren Nielsdatter i Fåborg<br />

24-02-1791, skifte efter Jochum Krags hustru i Fåborg<br />

05-05-1791 afsluttes<br />

Aftægtsmand Niels Hansen i Kirkeballe, 10-01-1791, IV-361b (375<br />

~ Kirsten Hansdatter, værge gårdmand Hans Jørgensen her i byen, hos gårdmand Peder Pedersen<br />

Hans Nielsen, 20 år, curator skoleholder Svend Pedersen<br />

Margrethe Nielsdatter ~ Peder Pedersen fæsteren her i gården<br />

Maren Nielsdatter, 29 år, tjener Søren Hansen i Bjerne<br />

Karen Nielsdatter, 22 år, tjener Peder nermand i Bjerne<br />

Værge gårdmand Søren Hansen i Bjerne<br />

Maren Hansdatter i Horne, 10-01-1791, IV-362 (375)<br />

~ bolsmand Hans Rasmussen<br />

halvbror Niels Pedersen her i byen er død, hans børn:<br />

Hans Nielsen, 14 år<br />

Peder Nielsen, 10 år<br />

Johanne Nielsdatter, 12 år<br />

Karen Nielsdatter, 8 år. Værge fasters mand gårdmand Jørgen Greve her i byen<br />

helsøster Anne Hansdatter er død var ~ Jørgen Greve, hendes børn:<br />

Hans Jørgensen, 17 år<br />

Johanne Jørgensdatter, 22 år, værge far Jørgen Greve<br />

helsøster Johanne Hansdatter er død ~ indsidder Peder Jørgensen her i byen, børn:<br />

Hans Pedersen, 25 år<br />

Jørgen Pedersen, 21 år, curator faderen<br />

Niels Pedersen, 17 år, værge far<br />

Karen Pedersdatter, 12 år, værge far<br />

helsøster Karen Hansdatter er død ~ gårdmand Niels Nielsen her i byen<br />

Niels Nielsen, 25 år<br />

Hans Nielsen, 22 år, curator far<br />

Jørgen Nielsen, 15 år<br />

Johanne Nielsdatter, 23 år<br />

Anne Nielsdatter, 20 år<br />

Karen Nielsdatter, 18 år<br />

Margrethe Nielsdatter, 10 år<br />

Værge for dem alle faderen.<br />

Christopher Madsen i Kirkeballe, 10-01-1791, IV-362b (376)<br />

indsidder og enkemand hos gårdmand Jens Andersen i Kirkeballe<br />

Mads Christophersen, indsidder her i byen<br />

Maren Christophersdatter ~ Je s Andersen her i gården<br />

Anne Christophersdatter er død ~ bolsmand Hans Rasmussen her i byen, børn:


64<br />

Rasmus Hansen, 14 år<br />

Christopher Hansen, 11 år<br />

Hans Hansen, 10 år<br />

Anne Hansdatter, 17 år<br />

Kirsten Jensdatter i Horne, 16-02-1791, IV-363 (376)<br />

~ halvgårdmand Hans Pedersen<br />

Peder Hansen, 2 3/4 år<br />

tilsynsværge gårdmand Lars Pedersen her i byen<br />

Maren Hansdatter i Kirkeballe, 16-02-1791, IV-364 (377)<br />

~ aftægtsmand Jørgen Nielsen hos gårdmand Niels Jørgensen<br />

Niels Jørgensen, 40 her i gården<br />

Hans Jørgensen, 29 år, tjener på <strong>Hvedholm</strong> som ladefoged<br />

Mette Jørgensdatter, 37 år, tjener gårdmand Hans Kay i Nørreballe<br />

Anne Jørgensdatter, 35 år her i gården som indsidder, værge bror Niels<br />

Karen Pedersdatter i Nørreballe, 16-02-1791, IV-364b (378)<br />

almisselem, enke efter Hans Andersen Paaske hjulmand, hos gårdmand Hans Grønnemose<br />

Niels Ibsen i Horne Hospital, 16-02-1791, IV-365,367b, (378, 381)<br />

05-05-1791 afsluttes, hans tøj deles af de 4 lemmer. I hans sted kom Rasmus Pedersen ind i hospitalet.<br />

Gammel ungkarl Jens Hansen i Bjerne, 18-04-1791, IV-366 (379)<br />

hos bror gårdmand Jørgen Hansen<br />

bror gårdmand Niels Hansen i Østerby<br />

bror gårdmand Jørgen Hansen i Bjerne<br />

halvbror Rasmus Jensen forrig gårdmand i Bjerne er død, hans børn:<br />

Maren Rasmusdatter enke efter indsidder Peder Nielsen i Bjerne, værge svoger Lars Pedersen gårdmand her<br />

Anne Rasmusdatter ~ gårdmand Lars Pedersen i Bjerne<br />

halvsøster Karen Jensdatter, 70 år hospitalslem i Svanninge<br />

Lars Ibsen i Bjerne, 18-04-1791, IV-366b (380)<br />

aftægtsmand hos gårdmand Christen Jørgensen i Bjerne<br />

~ Maren Pedersdatter, værge Christen Jørgensen<br />

Jeppe Larsen, forrig beboer af gården er død, hans søn Peder Ibsen, 6 år, værge farbror Peder Larsen<br />

Peder Larsen, 46 år, ladefoged på <strong>Hvedholm</strong><br />

Christen Larsen, 43 år, tjenestekarl indsidder i Bjerne<br />

Lars Larsen, 40 år husmand i Horne<br />

Anders Larsen, husmand i Horne<br />

Povl Larsen, 30 år tjener Jørgen Greve gårdmand her i byen<br />

Dorthe Margrethe Larsdatter ~ gårdmand Lars Præst i Horne<br />

Karen Larsdatter, 36 år tjener Søren Jørgensen i Horne<br />

Pigen Margrethe Hansdatter i Bjerne, + 4 år, 19-04-1791, IV-367 (380)<br />

gårdmand Niels Eriksens steddatter<br />

mor Karen Nielsdatter ~ Niels Eriksen<br />

halvbror Peder Hansen Thrane, 13 år<br />

halvsøster Bodil Hansdatter Thrane, 12 år<br />

De er begge her i gården hos deres fosterfader. Arv efter far Hans Pedersen Thrane, 06-07-1785, IV-287<br />

(292).<br />

Tjenestepige Dorthe Povlsdatter i Grubbe Mølle, 22-06-1791, IV-370 (383)


65<br />

bror Povl Povlsen, 30 år i Håstrup<br />

bror Niels Povlsen, 21 år tjener Hans Sørensen i Svanninge, curator Peder Hansen møller i Grubbe mølle<br />

søster Karen Povlsdatter ~ hjulmand David i Jordløse<br />

søster Mette Povlsdatter, 27 år, ugift tjener Søren smeds kone i Kegleholm på Brahetrolleborg, værge farbror<br />

bolsmand Niels Povlsen i Svanninge.<br />

Karen Pedersdatter i Bøjden, 23-07-1791, IV-371, 373b (384, 387)<br />

~ gårdmand Jørgen Jørgensen<br />

Jørgen Jørgensen, 8 år<br />

Peder Jørgensen, 6 år<br />

Søren Jørgensen, 4 år<br />

Rasmus Jørgensen, 3 år<br />

Værge morbror gårdmand Peder Rasmussen Købmand i Bjerne<br />

13-08-1791 afsluttes.<br />

Anne Elisabeth Pedersdatter, Bøjden, 23-07-1791, IV-372b, 383b (386, 397)<br />

~ indsidder Christen Pedersen smed, til huse hos søn Niels Christensen smed.<br />

Peder Christensen Smed i Skellerup i Nørre herred på Als<br />

Jens Christensen smed i Heden på <strong>Hvedholm</strong> gods<br />

Niels Christensen smed, forhen husmand her på stedet<br />

Peder Christensen smed, forhen i Turup er død, søn: Christen Pedersen, 12 år hos mor Gertrud Andersdatter<br />

~ Johan smed i Turup.<br />

Christen Christensen, 37 år gevorben soldat ved regimentet i Rendsborg, opholder sig i Skellerup på Als,<br />

hvor hans kone skal være<br />

Maren Christensdatter, 54 år ~ Christen Jacobsen bødker i Dyppel under Sandberg gods på Sundø land<br />

Susanne Christensdatter, 47 år ~ Frederik Pedersen Voigt skomagersvend i Odense.<br />

fol. 383b afsluttes med henvisning til forening af 22-01-1787 da sønnen fæstede stedet.<br />

Nationalrekrut Peder Jespersen i Horne, 10-08-1791, IV-373 (386)<br />

døde i København ved det danske livregiment. Han var blevet meget syg og hans bror havde fået afskediget<br />

soldat og indsidder Peder Olufsen i Horne til at rejse til København for at hjælpe broderen hjem, men han<br />

døde inden. Eneste arving er<br />

bror Jesper Jespersen, 19 år, curator mosters mand gårdmand Rasmus Pedersen Milling af Horne og morbror<br />

gårdmand Peder Pedersen ibid.<br />

Pigen Karen Rasmusdatter i Horne, + 3 år, 13-08-1791, IV-373b (387)<br />

Rasmus skomagers datter. Han er for 5-6 år siden undveget <strong>fra</strong> byen og pigen fik almisse. Pigens morbrødre<br />

Jens Johansen og Niels Johansen smed her i byen og Johan Johansen smed i Bjerne.<br />

Husmand Peder Pedersen væver i Horne, 15-09-1791, IV-375b (389)<br />

~ Maren Christensdatter<br />

Peder Pedersen, 21 år<br />

Hans Pedersen, 16 år<br />

Christen Pedersen, 10 år<br />

Mette Pedersdatter, 18 år<br />

Johanne Pedersdatter, 14 år<br />

Antaget værge gårdmand Niels Mortensen Bild hr i byen.<br />

Anne Rasmusdatter i Horne, 15-09-1791, IV-376b (390<br />

almisselem hos gårdmand Søren Pedersen skomager<br />

søster Maren Rasmusdatter delte værelse med hende.<br />

Gårdmand Jens Andersen i Horne, 17-09-1791, IV-377 (390)


66<br />

~ Maren Christophersdatter, værge bror indsidder Mads Christophersen her i byen<br />

Peder Jensen, 7 år<br />

Anne Jensdatter, 9 år<br />

Anne jensdatter, 5 år<br />

værge farbror Jørgen Andersen tjener gårdmand Rasmus Milling her i byen<br />

Maren Andersdatter i Bjerne, 14-10-1791, IV-378, 382b (391, 396)<br />

~ gårdmand Peder Rasmussen Købmand<br />

Hendes mor Kirsten Nielsdatter ~ gårdmand Søren Nielsen i Horne<br />

bror Niels Andersen, 15 år, værge stedfar Søren Nielsen<br />

søster Karen Andersdatter, 21 år<br />

søster Johanne Andersdatter, 18 år<br />

Nærmeste pårørende søskendebarn gårdmand Jørgen Nielsen <strong>fra</strong> Bøjden<br />

søster Anne Andersdatter ~ Jens Nielsen smed i Horne<br />

23-11-1791 afsluttes.<br />

Margrethe Jørgensdatter i Bjerne, 18-10-1791, IV-379b, 381b, 384 (393, 395, 397)<br />

hos gårdmand Hans Jørgensen<br />

enke efter Peder Thrane ladefoged<br />

søn Hans Pedersen, forhen gårdmand her i byen er død, børn:<br />

Peder Hansen, 14 år<br />

Bodil Hansdatter, 12 år, værge farbror Peder Pedersen<br />

søn Peder Pedersen, 44 år, indsidder her i byen<br />

søn Jørgen Pedersen, 40 år er i København i tjeneste, antaget værge halvgårdmand Niels Jørgensen i Horne<br />

søn Jørgen Pedersen, 34 år, indsidder i Horne<br />

datter Kirsten Pedersdatter enke efter indsidder Peder Nielsen Knap, indsidder hos gårdmand Hans<br />

Jørgensen i Bjerne, antaget værge gårdmand Hans Jørgensen her i gården.<br />

datter Maren Pedersdatter ~ indsidder Christen Larsen ibid<br />

datter Kirsten Pedersdatter ~ husmand Hans Larsen i Falsled på Holstenshus gods.<br />

Johanne Mortensdatter i Horne, 05-11-1791, IV-380b (394)<br />

~ gårdmand Mads Hansen Møller<br />

Johanne Madsdatter, 17 år.<br />

Tilsynsværge nærmeste slægtning gårdmand Lars Christensen i Bøjden, enkemandens bror er Rasmus<br />

Hansen her i byen.<br />

Maren Rasmusdatter i Bjerne, 07-01-1792, IV-385 (398)<br />

~ gårdmand Jesper Sørensen<br />

arving halvbror gårdmand Hans Andersen i Vesterballe.<br />

Jesper Sørensen afstår fæstegården til søstersøn Søren Hansen og får aftægt.<br />

Karen Jørgensdatter i Bøjden, 19-01-1792, IV-386 (399)<br />

~ Hans Pedersen Kostermand<br />

bror gårdmand Peder Jørgensen i Horne<br />

bror gårdmand Jørgen Jørgensen i Tørringe, for ham mødte søn Jørgen Jørgensen<br />

søster Johanne Jørgensdatter enke efter Peder Madsen, med søn gårdmand Mads Pedersen i Bjerne<br />

Jens Nielsen smed i Vesterballe, 03-02-1792, IV-386b (400)<br />

~ Anne Andersdatter, værge stedfar Søren Nielsen i Horne<br />

Niels Jensen 3 ¾ år<br />

Johanne Jensdatter, 1 år<br />

Værge nærmeste slægt gårdmand Jørgen Nielsen i Bøjden


67<br />

Maren Ibsdatter i Horne, 03-02-1792, IV-388b (402)<br />

~ gårdmand Hans Andersen<br />

Anders Hansen, 32 år<br />

Jeppe Hansen, 27 år de er begge hjemme<br />

Karen Hansdatter, 35 år<br />

Anne Hansdatter, 29 år, de er begge hjemme<br />

Kirsten Hansdatter, 27 år, tjener gårdmand Rasmus Milling her i byen<br />

Maren Hansdatter, 19 år tjener Povl Jørgensen her i byen<br />

Tilsynsværge søskendebarn Hans Hansen Grønnemose her i byen.<br />

Husmand Oluf Andersen skrædder i Bøjden, 04-02-1792, IV-390b, 394, 396b, 402 (404, 407, 410, 416)<br />

~ Karen Pedersdatter, værge gårdmand Jacob Nielsen her i byen<br />

hans søskende<br />

bror Jørgen Andersen, indsidder i Bjerne er død, hans børn:<br />

Jørgen Jørgensen, 24 år<br />

Peder Jørgensen, 17 år<br />

Jens Jørgensen, 15 år<br />

Hans Jørgensen, 12 år<br />

Karen Jørgensdatter, 26 år<br />

bror Hans Andersen hjulmand indsidder i Horne<br />

bror Jørgen Andersen husmand i Bøjden<br />

søster Karen Andersdatter er død ~ Nis Christiansen indsidder i Vollerup på Als, børn:<br />

Frederik Carl Nissen, 35 år tjener Sønderborg Ladegård<br />

Andreas Nissen, 25 år husmand i Vollerup<br />

Anne Cathrine Nisdatter, 24 år ~ husmand i Kiær i Vollerup<br />

Sophie Nisdatter, 22 år ~ husmand i Sundsmark i Vollerup<br />

For dem mødte husmand Jørgen Andersen i Bøjden<br />

Fol. 402 (416):<br />

Frederik Carl Nissen, 35 år i Sønderborg Ladegård<br />

Anders Nissen, 25 år husmand i Vollerup i Ølkebølle sogn<br />

Anne Cathrine Nisdatter ~ husmand He<strong>nr</strong>ik Jensen i Kiær i Ølkebølle<br />

Sophie Nisdatter ~ Hans Hansen husmand i Sundsmark i Ølkebølle.<br />

Afsluttes.<br />

Husmand Rasmus Hansen i Dyreborg, 24-02-1792, IV-392 (406)<br />

~ 1<br />

Kirsten Rasmusdatter, 38 år tjener gårdmand Claus Jørgensen i Bøjden<br />

~ 2 Mette Rasmusdatter, værge Christen Voxen<br />

Hans Rasmussen, 23 år<br />

Rasmus Rasmussen, 20 år<br />

Anne Elisabeth Rasmusdatter, 22 år tjener gårdmand Peder Hansen på Lyø<br />

Johanne Rasmusdatter, 16 år<br />

Maren Rasmusdatter, 14 år<br />

Curator farbror indsidder Jens Hansen af Dyreborg som også var værge for pigerne.<br />

Ubekendt betler hos Hans Jørgensen i Horne, 28-02-1792, IV-393b, 396 (407, 410)<br />

døde natten mellem 27. og 28. februar. Skulle være <strong>fra</strong> Middelfart kanten.<br />

Fol. 396: afsluttet, man fandt ikke ud af hvem han var.<br />

Johanne Rasmusdatter i Bøjden, 03-03-1793, 394b (408)<br />

~ gårdmand Niels Jørgensen<br />

Rasmus Nielsen Stage, gårdmand i Horne er død, hans børn:<br />

He<strong>nr</strong>ik Rasmussen, 7 år


68<br />

Niels Rasmussen, 5 år<br />

Anders Rasmussen, 3 år<br />

Værge farbror Jørgen Nielsen i Bøjden, i hans sted stedfar Søren Jørgensen Stage<br />

Jørgen Nielsen gårdmand her i byen<br />

Lars Nielsen, 29 år tjener her i gården<br />

Karen Nielsdatter ~ gårdmand Niels Eriksen i Bjerne<br />

Maren Nielsdatter, 24 år tjener i gården<br />

Anne Nielsdatter, 22 år tjener i gården<br />

Karen Andersdatter i Horne, 02-04-1792, IV-396b, 400 (411, 413)<br />

~ 1 Bolsmand Jens Hansen i Vesterballe, 18-11-1767, IV-57b (60)<br />

Hans Jensen, 27 år<br />

Anders Jensen, 25 år<br />

~ 2 Bolsmand Peder Hansen Købmand i Vesterballe, 02-01-1773, IV-127 (130)<br />

Peder Pedersen, 19 år<br />

~ 3 bolsmand Anders Andersen Arndt<br />

Anders Andersen, 16 år<br />

Anne Andersdatter, 14 år<br />

Værge morbror Hans Andersen sognefoged i Horne.<br />

05-05-1792 afsluttet.<br />

Gårdmand Claus Jørgensen i Bøjden, 03-05-1792, IV-397b, 405b (412, 420)<br />

~ Kirsten Mortensdatter, værge stedfar Jørgen Hansen ladefoged af Horne<br />

Jørgen Clausen, 8½ år<br />

Morten Clausen, 5½ år<br />

Kirsten Clausdatter, 7 år<br />

Anne Clausdatter, 3 år<br />

Maren Clausdatter, ¼ år<br />

Til stede i rette værges sted gårdmand Jørgen Nielsen Ebbesen her i byen.<br />

Ny fæster ungkarl Jeppe Jørgensen, som fæster gården og ægter enken.<br />

12-05-1792 afsluttet.<br />

Karen Andersdatter i Horne, 10-05-1792, IV-403b, 406b (418, 421)<br />

~ gårdmand Søren He<strong>nr</strong>iksen<br />

Anders Sørensen, 14 år<br />

Maren Sørensdatter, 17 ¾ år<br />

Johanne Sørensdatter, 11 år<br />

Værge morbror halvgårdmand Jørgen Andersen Greve i Bjerne<br />

03-06-1792 afsluttes.<br />

Johanne Marie Hansdatter, Bøjden, 13-06-1792, IV-407b (422)<br />

~ gårdmand Lars Christensen<br />

Christen Larsen, 8½ år<br />

Hans Larsen, 2 år<br />

Karen Larsdatter, 7 år<br />

Dorthe Larsdatter, 4 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Søren Pedersen i Bøjden. Afsluttes<br />

Hans Jespersen, 30-06-1792, IV-409 (423)<br />

indsidder hos Jørgen Greve<br />

~ Johanne Hansdatter<br />

Jesper Hansen, 27 år


69<br />

Maria Rasmusdatter, Kirkeballe, 03-08-1792, IV-409b (424)<br />

~ 1 Husmand Niels Ibsen i Kirkeballe, 09-04-1783, IV-240b (245)<br />

Karen Nielsdatter, 13 år<br />

Johanne Nielsdatter, 11 ¾ år<br />

Værge søskendebarn husmand Lars Larsen her i byen<br />

01-09-1793: morbror bolsmand Jacob Rasmussen i Herringe og mosters mand gårdmand Jørgen Clausen i<br />

Nybølle, begge af Fjellebro gods.<br />

Indsidder Niels Pedersen Ravn i Horne, er død for 8-9 år siden, 20-09-1792, IV-412 (426)<br />

~ Maren Hansdatter, værge indsidder Peder Jørgensen her i byen<br />

Hans Nielsen, 14 år<br />

Peder Nielsen, 12 år<br />

Johanne Nielsdatter, 13 år<br />

Karen Nielsdatter, 10 år<br />

Værge fasters mand gårdmand Niels Nielsen i Nørreballe<br />

Auguste Lovise Frederiksdatter i Kirkeballe, 17-10-1792, IV-413 (427)<br />

~ indsidder Peder Christensen Lykke, til huse hos husmand Jørgen Sørensen<br />

Frederik Pedersen, 14 år<br />

Niels Pedersen, 9 år<br />

Karen Pedersdatter, 19 år<br />

Mette Cathrine Pedersdatter, 16 år<br />

Værge i mors slægts <strong>fra</strong>vær antaget sognefoged og gårdmand Hans Andersen i Horne<br />

Gårdmand Anders Pedersen i Korshavn på Avernakø, 22-11-1792, IV-415, 418b (429, 433)<br />

~ Anne He<strong>nr</strong>iksdatter, værge Rasmus Nielsen på Avernakø<br />

en søster Maren Pedersdatter ~ Anders Sørensen på Drejø<br />

afsluttes opslag 436.<br />

Oluf Larsen i Horne Mølle, 11-12-1792, IV-416b, 424, 445b (431, 438, 459)<br />

~ Kirstine Madsdatter<br />

bror aftægtsmand Hans Larsen, Syremose i Skårup, Dreslette sogn<br />

søster Karen Larsdatter ~ Rasmus Jørgensen, Sarup i Hårby<br />

søster Anne Larsdatter ~ Jørgen Hansen i Kirkesøby<br />

søster Maren Larsdatter ~ Rasmus Ibsen i Sønderby<br />

søster Kirstine Larsdatter ~ Anders Olufsen i Hårby<br />

Enkens bror gårdmand Lars Madsen i Horne<br />

10-01-1793 fortsættes. 25-05-1793enkens brødre Anders Madsen og Lars Madsen gårdmænd i Horne.<br />

Afsluttes.<br />

Aftægtsenke Karen Andersdatter på Avernakø, 17-12-1792, IV-417b, 426b, 434 (432, 441, 448)<br />

indsidder hos gårdmand Jørgen Jensen<br />

søn Anders Pedersen husmand i Strandhuse, Ulbølle<br />

søn Hans Pedersen, husmand i Stokkeby, Store Rise på Ærø<br />

datter Johanne Pedersdatter er død, hendes børn:<br />

søn Jørgen Nielsen, 23 år tjener Jørgen Jensen på Avernakø<br />

Anders Nielsen i lære hos væver Jørgen Rasmussen i Ulbølle<br />

Jacob Nielsen, 15 år tjener Jørgen Jensen på Avernakø<br />

Peder Nielsen, 13 år, tjener Jørgen Jensen på Avernakø<br />

Anne Marie Nielsdatter ~ Jørgen Jensen på Avernakø<br />

datter Anne Pedersdatter er på stedet, værge farbror Johan Pedersen i Korshavn<br />

16-01-1793 fortsættes.05-03-1793 afsluttes.


70<br />

Husmand Peder Mikkelsen i Nørreballe, 02-01-1793, IV-421b (436)<br />

~ Johanne Jørgensdatter værge Anders Jensen i Horne<br />

Jørgen Pedersen, 2 år<br />

Mikkel Pedersen, 1 år<br />

Værge farfar Mikkel Pedersen indsidder hos Peder Hansen i Bjerne<br />

Maren Hansdatter på Drejø, 16-01-1793, IV-423, 437 (437, 451)<br />

~ gårdmand Christian Nielsen<br />

bror Rasmus Hansen på Skarø<br />

søster Lene Hansdatter ~ Lorents Jacobsen på Hjortø<br />

05-04-1793 afsluttes.<br />

Maren Hansdatter i Horne, 29-01-1793, IV-427, 429b (441, 444)<br />

~ 1 Gårdmand Rasmus Pedersen i Horne, 15-09-1787, IV-310 (315)<br />

Hans Rasmussen, 18 år<br />

Peder Rasmussen, 16 år<br />

Maren Rasmusdatter, 7 år<br />

Værge morbror gårdmand Peder Hansen i Bjerne.<br />

~ 2 Anders He<strong>nr</strong>iksen<br />

27-02-1793: Morbror Peder Hansen i Bjerne ønsker ikke at værge, i hans sted curator og tilsynsværge fasters<br />

mand gårdmand Jørgen Ebbesen i Bøjden. Afsluttes.<br />

Karen Pedersdatter i Bøjden, 01-02-1793, IV-428b, 432 (443, 446)<br />

indsidder hos husmand Peder Larsen<br />

bror Jørgen Pedersen, gårdmand i Horne er død, hans børn:<br />

Johanne Jørgensdatter ~ indsidder Peder Christophersen i Horne<br />

Maren Jørgensdatter ~ gårdmand Peder Rasmussen i Horne<br />

Karen Jørgensdatter ugift tjener i Horne<br />

bror Christen Pedersen, skipper i Fåborg, er død,<br />

hans søn Jens Christensen Horne, coffardikaptajn i København.<br />

Afsluttes opslag 447.<br />

Aftægtsmand Mandrup Pedersen i Kistrup skovhus, 02-03-1793, IV-433, 436 (447, 450)<br />

~ Anne Nielsdatter, værge søn Hans He<strong>nr</strong>iksen Kay i Horne<br />

bror Peder Pedersen, indsidder i Svanninge, er død, en søn Rasmus Pedersen, 17 år, hospitalslem i Svanninge<br />

bror Rasmus Pedersen, hospitalslem i Horne<br />

søster Kirsten Pedersdatter ~ Peder Jørgensen indsidder i hus ved Brendegård teglværk.<br />

02-04-1793 afsluttes.<br />

Peder Ibsen i Bjerne, 06-03-1793, IV-435 (449)<br />

~ Johanne Jørgensdatter, indsidder hos gårdmand Jacob Nielsen, som værger for hende<br />

Karen Pedersdatter, 34 år, tjener her, værge gårdmand Peder Rasmussen i Bjerne<br />

Maren Pedersdatter ~ indsidder Povl Hansen hos Jacob Nielsen.<br />

Afsluttes.<br />

Maren Pedersdatter i Dyreborg, 23-03-1793, IV-435b, 440b (450, 454)<br />

~ 1 He<strong>nr</strong>ik Andersen<br />

Birthe He<strong>nr</strong>iksdatter ~ Jens Pedersen i Dyreborg<br />

~ 2 husmand Hans Christensen<br />

22-04-1793 afsluttes.<br />

Husmand Rasmus Pedersen i Bøjden, 06-04-1793, IV-438, 443b (452, 457)<br />

~ Karen Madsdatter


71<br />

bror Hans Pedersen væver, det vides ikke hvor han er<br />

bror Søren Pedersen røgter på <strong>Hvedholm</strong><br />

bror Peder Pedersen er død, hans børn:<br />

Peder Pedersen, 21 år hos mor i Horne<br />

Hans Pedersen, 18 år tjener i Bøjden<br />

Christen Pedersen, 12 år tjener Rasmus Milling i Horne<br />

Johanne Pedersdatter, 15 år er hos mor.<br />

søster Maren Pedersdatter ~ husmand Mads Nielsen i Diernisse<br />

06-05-1795 afsluttes.<br />

Dorthea Davidsdatter i Horne, 08-04-1793, IV-439 (453)<br />

~ indsidder Lars Mikkelsen<br />

Mikkel Larsen er urmager i Fåborg<br />

Johanne Larsdatter ~ husmand Hans Hansen i Horne<br />

Afsluttes.<br />

Gårdmand Niels Pedersen i Kirkeballe, 25-04-1793, IV-441b (455)<br />

~ Anne Jørgensdatter, værge gårdmand Søren Jørgensen i Horne<br />

Peder Nielsen, 23 år tjener her<br />

Jørgen Nielsen, 14 år, tjener her<br />

Kirstine Nielsdatter ~ gårdmand Anders He<strong>nr</strong>iksen i Horne<br />

Værge Rasmus Pedersen i Horne<br />

Gårdmand Hans Andersen i Vesterballe, 1793, IV-442b, 446b (456, 460)<br />

~ 1 Johanne Madsdatter, Vesterballe, 27-02-1761, <strong>III</strong>-430b<br />

Kirsten Hansdatter, 34 år tjener her<br />

~ 2 Anne Hansdatter i Vesterballe, 04-12-1762, <strong>III</strong>-434b (445)<br />

Johanne Hansdatter, 32 år tjener Hans Hansen bødker i Kirkeballe<br />

~ 3 Karen Pedersdatter, værge Hans Hansen bødker<br />

Peder Hansen, 26 år her på stedet<br />

Rasmus Hansen, 23 år her på stedet<br />

Anne Hansdatter ~ indsidder Jesper Jespersen i Horne<br />

Bodil Hansdatter, 14 år er hos mor<br />

Værge for de umyndige Søren Pedersen og Anders Hansen i Horne.<br />

29-05-1793 afsluttes.<br />

Johanne Hansdatter i Horne, 30-04-1793, IV-443 (456)<br />

enke efter indsidder Peder Rasmussen.<br />

søn Hans Pedersen, det vides ikke hvor han er<br />

søn Søren Pedersen, røgter på <strong>Hvedholm</strong><br />

søn Peder Pedersen er død, hans børn:<br />

Peder Pedersen, 24 år er hos mor<br />

Hans Pedersen, 18 år tjener i Bøjden<br />

Christen Pedersen, 12 år tjener Rasmus Milling<br />

Mette Pedersdatter, 20 år tjener Rasmus Milling<br />

Johanne Pedersdatter, 15 år er hos mor.<br />

datter Maren Pedersdatter ~ husmand Mads Nielsen i Diernisse.<br />

Afsluttes.<br />

Mikkel Pedersen i Bjerne, 13-05-1793, IV-444b (458)<br />

~ Anne Nielsdatter, indsidder hos gårdmand Peder Hansen<br />

søn Peder Mikkelsen er død, hans børn:<br />

Jørgen Pedersen, 3 år


72<br />

Mikkel Pedersen, 2 år værge stedfar husmand Anders Jensen i Horne<br />

søn Niels Mikkelsen, 23 år<br />

datter Anne Mikkelsdatter, 27 år<br />

datter Margrethe Mikkelsdatter, 25 år<br />

datter Johanne Mikkelsdatter, 21 år<br />

datter Anne Mikkelsdatter, 19 år<br />

datter Maren Mikkelsdatter, 17 år<br />

Værge gårdmand Jens Nielsen i Bjerne. Afsluttes.<br />

Gårdmand Hans Hansen Milling i Bjerne, 13-06-1793, IV-448b (462)<br />

~ 1 Mette Jørgensdatter i Bjerne, 27-07-1759, <strong>III</strong>-421 (431)<br />

Maren Hansdatter ~ indsidder Mads Rasmussen i Bjerne<br />

Anne Hansdatter, 48 år tjener gårdmand Anders Sørensen i Bjerne<br />

~ 2 Kirstine Sørensdatter, værge Jesper Sørensen<br />

Hans Hansen, 30 år tjener her<br />

Søren Hansen, 28 år gårdmand i Bjerne<br />

Peder Hansen, 26 år, gevorben dragon<br />

Jens Hansen, 20 år er i gården.<br />

Fortsættes<br />

Indsidder Hans Pedersen i Korshavn på Avernakø og hustru Johanne Hansdatter, 19-07-1793, IV-<br />

451b, 459 (465, 472)<br />

Fortsættes. 16-09-1793: Deres børn:<br />

Peder Hansen gårdmand i Korshavn<br />

Hans Hansen, gårdmand i Korshavn<br />

Anders Hansen, indsidder i Korshavn<br />

Jørgen Hansen, gårdmand i Korshavn<br />

halvsøster Anne Cathrine Andersdatter er død, ~ gårdmand Christen Sørensen,<br />

en søn Jens Christensen, 14 år.<br />

Afsluttes<br />

Gårdmand Rasmus Gregersen på Avernakø, 17-08-1793, IV-452, 456b (465, 470)<br />

~ 1Margrethe Albertsdatter<br />

Rasmus Albertsen, 20 år værge Christen Hansen i Munkø<br />

~ 2 Kirsten Lorentsdatter, antagen værge gårdmand Jørgen Jensen på Avernakø<br />

Fortsættes 16-09-1793: Curator og tilsynsværge for Rasmus Albertsen: gårdmand Christen Albertsen i<br />

Munkø. Enkens værge er Lorents Rasmussen. Enken bliver ved gården. Afsluttes<br />

Gårdmand Hans Hansen i Korshavn på Avernakø, 20-08-1793, IV-454, 461b (467, 475)<br />

~ Karen Larsdatter, værge Niels Steffensen<br />

Fortsættes 22-11-1793 Karen Larsdatter er afgået ved døden.<br />

A. Hans arvinger<br />

bror Peder Hansen, gårdmand i Korshavn<br />

bror Anders Hansen, har fæstet den afdødes gård<br />

bror Jørgen Hansen, gårdmand i Korshavn<br />

halvsøster Anne Cathrine Andersdatter er død, ~ Christen Sørensen gårdmand i Munkø, søn<br />

Jens Christensen, 14 år hos far i Munkø.<br />

B. Hendes arvinger:<br />

søster Inger Larsdatter er død ~ gårdmand Hans Hansen på Avernakø, børn:<br />

Hans Hansen gårdmand på Avernakø<br />

Anne Cathrine Hansdatter ~ gårdmand Christen Larsen i Munkø<br />

søster Anne Larsdatter er død, ~ gårdmand Rasmus Rasmussen i Avernakø, børn:


73<br />

Lars Rasmussen, gårdmand på Avernakø<br />

Anne Rasmusdatter ~ gårdmand Peder Hansen i Korshavn<br />

Mette Marie Rasmusdatter ~ indsidder Peder Hansen Tillebæk i Korshavn<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, 22 år tjener Christen Larsen i Munkø<br />

Indsidder Hans Ibsen i Dyreborg, er død for 8 år siden, 03-09-1793, IV-455b (469)<br />

~ Birte He<strong>nr</strong>iksdatter som har siddet i uskiftet bo.<br />

Hans Hansen, 8 år, døde kort efter faderen. Værge husmand Jens Pedersen i Dyreborg.<br />

Enken ønsker at indgå nyt ægteskab. Værge Rasmus Banke underskriver.<br />

Afsluttes.<br />

Indsidder Lars Pedersen på Avernakø, 15-11-1793, IV-460b (474)<br />

~ Anne Nielsdatter indsidder hos husmand Niels Larsen<br />

Hans Larsen, indsidder på Avernakø<br />

Niels Larsen, husmand i Korshavn<br />

Peder Larsen, 29 år tjener gårdmand Anders Hansen<br />

Johanne Margrethe Larsdatter ~ Hans Meier skomager i Åby<br />

Maren Larsdatter, 22 år tjener gårdmand Jørgen Hansen i Korshavn.<br />

Afsluttes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!