11.04.2015 Views

Sikkerheds lederen

Sikkerheds lederen

Sikkerheds lederen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 4 • December 2004<br />

<strong>Sikkerheds</strong> <strong>lederen</strong><br />

Sammenslutningen af <strong>Sikkerheds</strong>ledere i Danmark<br />

SMILEY – IKKE MEGET<br />

AT SMILE AF<br />

– Smiley-ordningen mødes<br />

med skepsis<br />

REFORMEN OG DET<br />

LANGSIGTEDE ARBEJDS-<br />

MILJØARBEJDE<br />

– Nervøsitet for at fokus<br />

rettes mod det kortsigtede<br />

TEMA:<br />

– Sikkerheden på byggepladserne<br />

270.000 ARBEJDS-<br />

TIMER UDEN ULYKKER<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Mikael Larsen i spidsen for<br />

målrettet indsats for bedre sikkerhed på byggepladsen


Indhold<br />

Screening og hva’<br />

så. Kredschef Palle<br />

Graversgaard<br />

fortalte på årets<br />

temamøde i<br />

Middelfart<br />

Side 6<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Medlemsblad for Sammenslutningen af <strong>Sikkerheds</strong>ledere i Danmark<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk,<br />

COOP DANMARK PERSONALE<br />

Telefon 43 86 34 40<br />

erik_broedbaek@coop.dk<br />

Region Syd<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Kay V. Johnsen,<br />

HOFFMANN A/S<br />

Telefon 76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

Det bliver markedsvilkårene,<br />

der<br />

bestemmer fremtidens<br />

arbejdsmiljø,<br />

mener Torben<br />

Bruun Hansen.<br />

Side 8<br />

Novo Nordisk<br />

stiller skrappe<br />

krav til byggesikkerheden.<br />

Side 12 – 13<br />

Jørgen Nielsen<br />

glæder sig som<br />

underentreprenør<br />

over de skrappe<br />

sikkerhedskrav.<br />

Side 13<br />

Næstformand<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Kay V. Johnsen,<br />

HOFFMANN A/S<br />

Telefon 76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

Kasserer<br />

Direktør Poul M. Schmidt,<br />

Crecea<br />

Telefon 87 33 11 00<br />

pms@crecea.dl<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Arbejdsmiljøleder Ole Vendelbo,<br />

Danmarks Tekniske Universitet<br />

Telefon 45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Miljøchef Poul Chr. Jespersen,<br />

Aarhus Tekniske Skole<br />

tlf. 89 37 35 90<br />

pcj@ats.dk<br />

Regionsformænd<br />

Region Nord<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Poul Chr. Jespersen,<br />

Aarhus Tekniske Skole<br />

Telefon 89 42 39 44<br />

pcj@ats.dk<br />

Region Øst<br />

Arbejdsmiljøleder Ole Vendelbo,<br />

Danmarks Tekniske Universitet<br />

Telefon 45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Konferenceudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Adm. direktør Poul M. Schmidt<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Kay V. Johnsen<br />

Udstillingsudvalget<br />

<strong>Sikkerheds</strong>chef Arne Nielsen<br />

Redaktionsudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk,<br />

ansv. efter presseloven<br />

Redaktør Peter Finn Larsen<br />

Hjemmesideudvalget<br />

Adm. direktør Poul M. Schmidt<br />

Arbejdsmiljøleder Ole Vendelbo<br />

Vedtægtsudvalget<br />

Arbejdsmiljøleder Ole Vendelbo<br />

Miljøchef Charlotte Breinholt<br />

Jura-professor<br />

tror ikke, at bøder<br />

til medarbejerne<br />

vil forbedre<br />

arbejdsmiljøet.<br />

Side 14 – 15<br />

Sekretariat<br />

Sekretær<br />

Jette Vinther, SSID’s sekretariat, Kongsvang Allé 25, 8000 Århus C,<br />

telefon 86 11 04 11, fax 86 11 30 97, sekretariatet@ssid.dk, www.ssid.dk<br />

Næste nummer af <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> medio marts 2005.<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet skal være aftalt med Peter Finn Larsen senest 15. februar 2005.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes og eventuelt optages under<br />

indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s<br />

holdning.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer blandt sikkerhedsledere,<br />

miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører<br />

i Danmark.<br />

Redaktør<br />

Peter Finn Larsen,<br />

Larsen & Partnere, Pedersborg Torv 7, 1., 4180 Sorø, telefon 57 82 02 03, larsen@lapart.dk, www.lapart.dk<br />

Layout<br />

Fingerprint Reklamebureau, Løvegade 6, 4200 Slagelse, telefon 58 53 09 39, michael@fingerprint.dk<br />

Annoncer<br />

Fingerprint Reklamebureau, Løvegade 6, 4200 Slagelse, telefon 58 53 09 39, michael@fingerprint.dk<br />

Tryk<br />

Zeuner Grafisk a/s, telefon 87 46 40 10, fax 87 46 40 11, zeuner@zeuner.dk


NYT FRA BESTYRELSEN<br />

5områdeudvalg er nu blevet<br />

til 3 regioner og første<br />

trin af en flertrinsraket er<br />

skudt af. Formændene for de<br />

3 regioner er automatisk medlemmer<br />

af foreningens bestyrelse,<br />

og jeg byder hermed<br />

alle velkommen, og håber på<br />

et fortsat godt samarbejde.<br />

Medlemsdemokratiet har<br />

hermed fået et løft helt ud i<br />

yderste led. Bestyrelsen har i<br />

starten af november måned<br />

afholdt et seminar, hvor vi<br />

arbejdede videre med de forslag<br />

strukturkonferencen<br />

fostrede, omend på et lidt<br />

lavere ambitionsniveau.<br />

De tiltag som kan igangsættes<br />

straks, er der ingen grund<br />

til at vente med, og på generalforsamlingen<br />

vil vi rapportere<br />

om de lidt mere<br />

langsigtede forventninger.<br />

Årskonferencen 2005, som<br />

afholdes i dagene 11. - 13.<br />

april på Hotel Comwell i<br />

Kolding, er under forberedelse,<br />

og vi kan allerede nu<br />

løfte afsløret for fornyelser<br />

i afviklingen, indlagte sessioner,<br />

og udstillingen vil<br />

blive større med mange nye<br />

udstillere på sundhedsområdet,<br />

og deraf følgende aktiviteter.<br />

Hvis du ikke allerede<br />

nu har har reserveret<br />

dagene i april, bør du gøre<br />

det nu.<br />

Her hvor året lakker mod<br />

enden, synes der at være ro<br />

på den politiske front, hvad<br />

arbejdsmiljø angår, men vi<br />

mangler dog en del administrativ<br />

vejledning i virkeliggørelsen<br />

af dele af den<br />

nye arbejdsmiljøreform.<br />

Hvem ved – måske er det<br />

julegaven fra Arbejdstilsynet.<br />

Bestyrelsen sender hermed<br />

de bedste ønsker om en god<br />

jul til alle med respektive<br />

familier, og et godt og lykkebringende<br />

nytår, med<br />

mange gode og spændende<br />

oplevelser og opgaver på<br />

arbejdsmiljøfronten.<br />

Bestyrelsen<br />

NYT SYSTEM GIVER STYR PÅ KEMIEN<br />

ChemiControl giver overblik – og letter arbejdet med<br />

at lave de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger<br />

Kemikalier giver ofte "grå<br />

hår" på virksomheder,<br />

værksteder, skoler og i institutioner.<br />

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger<br />

er tidskrævende<br />

at udarbejde, og det er<br />

vanskeligt at holde styr på<br />

opdateringer, og det kan være<br />

svært at bevare overblikket<br />

over, hvad man egentlig bruger<br />

af kemikalier i rengøringsmidler,<br />

lakker, lime, farver,<br />

rensevæsker osv. Det kan være<br />

slut nu. ChemiControl-systemet<br />

gør det betydeligt lettere<br />

at lave arbejdspladsbrugsanvisninger<br />

og sikrer samtidig, at<br />

de kun skal laves én gang – fra<br />

den centrale database kan alle<br />

de brugere, der har behov for<br />

det hente dem frem.<br />

Systemet skaber overblik over<br />

forbruget og tynder ud i antallet<br />

af produkter, ligesom det<br />

giver et billede af, om farlige<br />

produkter kan skiftes ud med<br />

mindre farlige. Og opdateringerne<br />

kommer automatisk.<br />

Web-system<br />

– Oprindelig er systemet<br />

udviklet som en desktopløsning,<br />

men for mange er<br />

web-løsningen formentlig<br />

mest interessant, fortæller<br />

Henrik Stig Andersen, der er<br />

medejer af Århus-firmaet<br />

ProOffice, som har udviklet<br />

ChemiControl-systemet.<br />

Systemet kræver ikke specialinstallation<br />

– det afvikles<br />

direkte i en webbrowser med<br />

adgang til internettet. Faciliteterne<br />

ligger i en database, som<br />

kan hentes via nettet. De er<br />

dermed tilgængelige for alle,<br />

som virksomheden ønsker, de<br />

skal være tilgængelige for.<br />

Leverandøren udleverer sin<br />

leverandørbrugsanvisning til<br />

systemet. Virksomheden kan<br />

så fra serveren trække de leverandørbrugsanvisninger,<br />

der er<br />

behov for.<br />

– På virksomheden slipper man<br />

for at genindtaste de oplysninger,<br />

man kan hente fra leverandørens<br />

anvisning, fortæller<br />

salgschef Kaj T. Sørensen.<br />

– Man kan derefter nøjes med<br />

at lave de lokale tilføjelser.<br />

Mulighederne<br />

Opdateringer formidles af<br />

ChemiControl. Systemet giver<br />

ledelsen overblik over kemiprodukter<br />

i virksomheden<br />

samt forskellige statistiske<br />

oplysninger som f.eks. stoffernes<br />

farlighed.<br />

Arbejdspladsbrugsanvisninger<br />

ne fylder kun en side hver, og<br />

det gør ChemiControl meget<br />

overskueligt at arbejde med.<br />

Naturligvis lever anvisningerne<br />

fuldt op til Arbejdstilsynets<br />

krav – og den screening,<br />

Arbejdtilsynet fremover skal<br />

lave på alle virksomheder, vil<br />

afsløre, om der er orden på de<br />

lovpligtige leverandør- og<br />

arbejdspladsbrugsanvisninger.<br />

En lettere hverdag<br />

ProOffice leverede de første<br />

licenser til Danish Crown. Det<br />

hørte Arla Foods om, og så er<br />

flere andre virksomheder kommet<br />

med.<br />

– ChemiControl har betydet<br />

en væsentlig administrativ<br />

lettelse i hverdagen, fortæller<br />

miljørådgiver Betina Goul,<br />

Arla Foods.<br />

Arla Foods havde over 40 leverandører<br />

og mere end 1.000<br />

anvisninger – i dag er antallet<br />

af leverandører reduceret.<br />

– Det er let at navigere i systemet,<br />

der er bygget op, så<br />

beskeder fra leverandøren er<br />

mærket med blåt, mens de<br />

interne beskeder er orange,<br />

fortæller hun.<br />

– Ude i afdelingerne printer vi<br />

fortsat anvisningerne ud, da<br />

ikke alle har adgang til en pc,<br />

men i miljøafdelingen har jeg<br />

smidt fem ringbind med<br />

anvisninger ud.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 3


SMILEY-ORDNINGEN<br />

MØDES MED STOR SKEPSIS<br />

Arbejdsgiverne tilfredse med regeringens<br />

arbejdsmiljø-reform<br />

Smiley-ordningen kom<br />

under hård beskydning<br />

under åbningsdebatten, da<br />

FrederiksborgCentret i<br />

Hillerød i september stod bag<br />

messen "Arbejdsmiljø 2004".<br />

Arbejdsmiljømessen i Hillerød blev<br />

ikke det helt store tilløbsstykke for<br />

udstillerne, men de indlagte workshops<br />

havde fin opbakning og gav<br />

inspiration til det fortsatte arbejde<br />

med at forbedre arbejdsmiljøet.<br />

Som åbningsdebatten viste er der<br />

fortsat en del uenighed om metoderne,<br />

så der kan måske være god<br />

grund til at holde blodtrykket<br />

under observation!<br />

Kun Arbejdstilsynets direktør,<br />

Jens Jensen, forsvarede ordningen,<br />

der fik hårde ord med<br />

på vejen af såvel underdirektør<br />

i DA, Thomas Philbert<br />

Nielsen, som sekretær i LO,<br />

Marie Louise Knuppert, og<br />

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører,<br />

Bjarne<br />

Laustsen.<br />

– Smiley-ordningen er skør.<br />

Hvornår har I sidst købt en<br />

brændeovn på et jernstøberi<br />

– den køber man altså i byggemarkedet.<br />

Derfor er Smileyerne<br />

ikke noget, der kan bruges<br />

i produktionsvirksomheder,<br />

sagde Bjarne Laustsen.<br />

– LO er for en arbejdsmiljømærkning,<br />

men ikke efter den<br />

skitserede model. Den kommer<br />

aldrig til at virke, mente<br />

Marie Louise Knuppert.<br />

– Smiley-ordningen tror jeg<br />

ikke på kommer til at fungere<br />

– så langt er vi enige. Det<br />

kunne have været en god idé,<br />

hvis ordningen blev udbygget.<br />

Arbejdsmiljøområdet er<br />

mere kompliceret, end der er<br />

lagt op til her, slog Thomas<br />

Philbert Nielsen fast.<br />

– Vent nu og se, svarede Jens<br />

Jensen.<br />

– Jeg tror, at virksomhederne<br />

vil lægge sig i selen for at få<br />

en glad Smiley. Smiley’erne<br />

kan også ses på AT’s hjemmeside,<br />

og ordningen vil skabe<br />

offentlighed om virksomhedernes<br />

arbejdsmiljø – det er i<br />

dag udelukkende et anliggende<br />

mellem ledelsen, de ansatte<br />

og AT. I øvrigt skal Smileyordningen<br />

evalueres efter<br />

det første år, og så kan ordningen<br />

forbedres på baggrund<br />

af de erfaringer, vi har fået.<br />

– Når arbejdsmiljøreformen<br />

træder i kraft 1. januar 2005,<br />

bliver der sat fokus på den<br />

enkelte virksomhed, der<br />

dømmes på sine gerninger,<br />

fortsatte han.<br />

– Der er afsat halvanden<br />

time pr. screenings-besøg,<br />

men er der problemer, stoppes<br />

screeningen med det<br />

samme, og så vender vi tilbage<br />

med et grundigt tilsyn.<br />

Det laver vi om<br />

Bjarne Laustsen er ikke glad<br />

for, at reformen bryder BSTsystemet<br />

ned, fordi det efter<br />

hans mening vil gå ud over<br />

det forebyggende arbejde.<br />

– Der er desuden ikke taget<br />

højde for, at nogle virksomheder<br />

har et værksted eller et<br />

hovedsæde, men at medarbejderne<br />

i vid udstrækning<br />

arbejder fra servicevogne<br />

eller på anden måde ude "i<br />

marken", sagde han.<br />

– Tingene kan godt være i<br />

orden på værkstedet – men<br />

hvad med arbejdsmiljøet ude,<br />

hvor folk arbejder? Skidt er<br />

det også, at screeningen kan<br />

foretages uden, at de ansatte<br />

medvirker.<br />

– Reformen er ren besparelse,<br />

og vi frygter, at arbejdsmiljøet<br />

kommer til at lide ubodelig<br />

skade. Derfor er der heller<br />

ingen tvivl om, at vi vil følge<br />

udviklingen tæt og prøve at<br />

rette op på skaderne, hvis vi<br />

får regeringsmagten, sagde<br />

Bjarne Laustsen.<br />

Østeuropæisk tvang<br />

– BST-systemet var det værste<br />

østeuropæiske tvangssystem,<br />

der overhovedet kan tænkes,<br />

sagde Thomas Philbert Nielsen.<br />

– Og vi undrer os over den<br />

hårdnakkede modstand, vi<br />

har mødt, mod bare at drøfte<br />

en opblødning.<br />

– Arbejdsmiljølovgivningen er<br />

den ældste nugældende lov, og<br />

den hviler på præmisser, der er<br />

100 år gamle. Derfor trængte<br />

den i meget høj grad til en<br />

modernisering, fortsatte han.<br />

– Arbejdsmiljøet har det<br />

bedst, når det hviler på enighed<br />

mellem LO og DA, og det<br />

er sørgeligt, at vi ikke har<br />

kunnet nå det i de senere år.<br />

Thomas Philbert Nielsen<br />

udtrykte tilfredshed med<br />

reformens opgør med kollektivismen.<br />

– Nu bedømmes den enkelte<br />

virksomhed på sine handlinger.<br />

Jeg fatter ikke modstanden<br />

mod screeningerne – rigtigt<br />

udnyttet er det et fantastisk<br />

værktøj – og vi får skabt<br />

grundlag for en normalisering<br />

af rådgivningen. Er der behov<br />

for rådgivning på arbejdsmiljøområdet,<br />

vælger virksomhederne<br />

fremover en rådgiver<br />

– ligesom tilfældet er<br />

omkring regnskab, skat m.v.<br />

Ingen styrkelse<br />

– Der er gode elementer i reformen,<br />

men samlet set styrker<br />

den ikke arbejdsmiljøet,<br />

mener Marie Louise Knuppert.<br />

– Screeningen i sig selv er en<br />

udmærket idé, og det samme<br />

er tanken om at straffe de<br />

værste syndere. Udfasningen<br />

af BST er til gengæld skidt. I<br />

25 år har BST stået for et stort<br />

forebyggende arbejde – og<br />

når Philbert siger, at vi aldrig<br />

har været villige til at drøfte<br />

ændringer, må jeg sige: Nej,<br />

ikke når snakken skulle tage<br />

udgangspunkt i at nedlægge<br />

BST.<br />

Marie Louise Knuppert markerede<br />

videre LO’s bekymring<br />

over, at medarbejderne ikke<br />

nødvendigvis skal inddrages<br />

i arbejdet.<br />

– Et godt arbejdsmiljø skabes<br />

i et godt samarbejde mellem<br />

ledelse og medarbejdere.<br />

Hvis ikke man i samarbejde<br />

vælger løsninger, rådgivere<br />

m.m., kommer det ikke til at<br />

virke, sagde hun.<br />

– Socialdemokraterne vil<br />

holde ministeren fast på, at<br />

han følger området tæt – helt<br />

tæt. Det vil fagbevægelsen<br />

også, lovede hun.<br />

4<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


sikkerheds<strong>lederen</strong> dec 04 03/12/04 9:51 Side 5


PÅ VEJ MOD SCREENINGEN<br />

Alle offentlige virksomheder med BST-pligt screenes<br />

inden udgangen af 1. halvår 2005<br />

Arbejdstilsynet skal over de<br />

næste syv år screene arbejdsmiljøet<br />

i alle danske virksomheder<br />

med ansatte, d.v.s.<br />

ca.180.000 virksomheder.<br />

– Det har vi fået ressourcer til<br />

i form af 140 nye medarbejdere,<br />

fortalte kredschef i Sønderjyllands<br />

Amt, Palle Graversgaard<br />

på årets temadag i Middelfart<br />

arrangeret af Område<br />

Fyn og Jylland Syd i SSID.<br />

Palle Graversgaard: – Arbejdstilsynet<br />

vil stikprøvevis gennemføre<br />

tilsyn på virksomheder, der allerede<br />

er screenet, så vi kan kontrollere,<br />

om forholdene stadig er i orden.<br />

Palle Graversgaard berørte<br />

kort den omstrukturering,<br />

som Arbejdstilsynet er midt i.<br />

14 kredse ændres i løbet af<br />

2005 til fire Tilsynscentre, der<br />

skal være med til at sikre<br />

større effektivitet og mere<br />

REFORMEN RETTER FOKUS MOD<br />

DET MÅLBARE ARBEJDSMILJØ<br />

Taberen kan blive det langsigtede virksomhedsspecifikke<br />

arbejdsmiljøarbejde<br />

Direktør Anders Kabel i<br />

Arbejdsmiljørådgiverne<br />

– den tidligere BST-Foreningen<br />

ensartethed i tilsynspraksis,<br />

hvilket ikke bliver mindre<br />

vigtigt i forlængelse af, at der<br />

indføres screeninger. Screeningerne<br />

vil stort set blive<br />

uanmeldte.<br />

– Vi vil først og fremmest se<br />

efter, om der forefindes APV<br />

og SiO og dernæst fokusere<br />

på de væsentligste problemer<br />

for branchen, som den besøgte<br />

virksomhed tilhører. Her tages<br />

afsæt i branchens ’Vejviser til<br />

de vigtigste arbejdsmiljøproblemer,<br />

som man kan læse<br />

mere om på Arbejdstilsynets<br />

hjemmeside: www.at.dk<br />

– Er forholdene ikke i orden,<br />

varsler vi et tilpasset tilsyn.<br />

Det skal normalt være gennemført<br />

og afrapporteret inden for<br />

to måneder fra screeningen.<br />

Rådgivning<br />

Screeningen og det efterfølgende<br />

tilpassede tilsyn kan<br />

munde ud i flere former for<br />

påbud – bl.a. som noget nyt<br />

et rådgivningspåbud, hvis<br />

Arbejdstilsynet skønner, at<br />

virksomheden ikke er i stand<br />

til at løse problemet selv –<br />

som tidligere omtalt i <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong>,<br />

nr. 2, april 2004.<br />

Et rådgivningspåbud skal løses<br />

med hjælp fra en autoriseret<br />

rådgiver. Det indebærer, at<br />

– er ikke uventet knap så<br />

optimistisk i sin vurdering af<br />

arbejdsmiljøreformen som<br />

der skal indgås en skriftlig<br />

aftale med rådgiveren.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>organisationen<br />

skal inddrages, og Arbejdstilsynet<br />

skal orienteres, når<br />

påbudene er efterkommet.<br />

Aftalen og den redegørelse,<br />

der udarbejdes, skal være<br />

skriftlig og tilgængelig for<br />

alle på virksomheden, og<br />

rådgiveren skal med sin<br />

underskrift garantere, at problemerne<br />

er løst. Viser et<br />

opfølgende tilsyn, det ikke er<br />

tilfældet, kan rådgiveren miste<br />

sin autorisation. De nærmere<br />

regler fremgår af bekendtgørelsen<br />

om autorisation af<br />

arbejdsmiljørådgivere.<br />

Planen<br />

Arbejdstilsynet har lagt en<br />

plan for screeningen. Alle<br />

offentlige virksomheder med<br />

BST-pligt skal således være<br />

screenet inden 1. juli 2005,<br />

mens maskinindustrien skal<br />

være færdig inden udgangen<br />

af 2005.<br />

Det betyder ikke, at alle andre<br />

brancher ikke får besøg af<br />

Arbejdstilsynet, før ’det bliver<br />

deres tur’. Samtidig med<br />

screeningen af de BST-pligtige<br />

brancher vil Arbejdstilsynet<br />

beskæftigelsesminister Claus<br />

Hjort Frederiksen. Hvor<br />

ministeren vurderer, at der er<br />

screene en stor del af virksomhederne<br />

i de øvrige brancher,<br />

ligesom der stikprøvevis<br />

hen ad vejen vil blive gennemført<br />

tilsyn på virksomheder,<br />

der allerede er screenet.<br />

Smiley<br />

Palle Graversgaard berørte<br />

også smileyordningen og<br />

fortalte bl.a., at Arbejdstilsynet<br />

arbejder på at udvide ordningen,<br />

så virksomheder, der<br />

er certificerede efter kravene<br />

i bekendtgørelsen om anerkendelse<br />

af DS/OHSAS 18001,<br />

også vil kunne erhverve en<br />

grøn smiley.<br />

Udkastet til bekendtgørelse<br />

om anerkendelse af DS/<br />

OHSAS 18001 m.v., som<br />

dokumentation for et godt<br />

arbejdsmiljø, indeholder<br />

således krav om akkrediteret<br />

certificering efter DS/OHSAS<br />

18001, at virksomheden ikke<br />

har uløste væsentlige materielle<br />

arbejdsmiljøproblemer,<br />

samt at sikkerhedsorganisationen<br />

er inddraget i implementeringen<br />

af ledelsessystemet.<br />

Udkastet til bekendtgørelse<br />

behandles i øjeblikket i<br />

Arbejdsmiljørådet.<br />

tale om et væsentligt fremskridt<br />

i bestræbelserne på at<br />

forbedre arbejdsmiljøet, er<br />

6<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


På mødet var en række af rådgiverne repræsenteret med små bemandede<br />

stande om sig selv og deres rådgivningsprodukter. Det var BST-centrene<br />

forankret på Sjælland – eller rådgivningsvirksomheder med rod i BSTsystemet.<br />

På den måde fik fremtidens købere af arbejdsmiljørådgivning,<br />

sikkerhedslederne, lejlighed til at følge sælgerne på tænderne, så de har et<br />

bedre grundlag for at kaste sig ud i shopping’en. Inden da gav udviklingschef<br />

Jacob Ugelvig, BST Danmarks A/S, og direktør Connie Ransborg, BST<br />

Sjælland, som nu er en del af Hedeselskabet, hver sit bud på fremtidens<br />

rådgivningsopgaver, for som Jakob Ugelvig sagde, "så forsvinder behovet<br />

for rådgivning jo ikke med reformen, og fordi ministeren har fået ideer."<br />

Udover de to var der repræsentanter for Arbejdsmiljøcentret, Crecea<br />

(fusion mellem Århus, Storstrøm, Fyn og Horsens) og BST Køge.<br />

Anders Kabel mere betænkelig<br />

over reformen, der udfaser<br />

BST-pligten og bl.a. indfører<br />

virksomheds-screeninger.<br />

Risikoen er, at virksomhederne<br />

nu retter deres opmærksomhed<br />

mod blot at opfylde<br />

lovgivningens krav og lader<br />

det langsigtede arbejde for et<br />

bedre arbejdsmiljø med udgangspunkt<br />

i den enkelte<br />

virksomhed ligge. Arbejdstilsynets<br />

screeninger konstaterer<br />

jo kun, om arbejdsmiljøloven<br />

er opfyldt på virksomheden.<br />

Der vil blive fokus på<br />

målbare forhold, som er<br />

kvantificeret i lovgivningen.<br />

Anders Kabel gav udtryk for<br />

sin bekymring, da Område<br />

København i september<br />

inviterede til møde om "BST<br />

efter arbejdsmiljøreformen".<br />

Rådgiverne<br />

– Det spændende ved reformen<br />

er, at den er en markant<br />

kursændring og et brud med<br />

den linje, der har været fremherskende<br />

siden begyndelsen<br />

af 70’erne. Nemlig at mere og<br />

mere blev overladt til den frivillige<br />

rådgivning og styrkelse<br />

af sikkerhedsorganisationen.<br />

Nu forsvinder medarbejderindflydelsen,<br />

men til gengæld<br />

kan et påbud munde ud i en<br />

rådgivningspligt, der ikke kan<br />

indklages. Rådgiveren skal<br />

være autoriseret og skal skrive<br />

under på, at forbedringerne er<br />

gennemført. Ellers kommer<br />

Arbejdstilsynet igen.<br />

Direktør i Arbejdsmiljørådgiverne,<br />

Anders Kabel, gav sin vurdering af<br />

arbejdsmiljøreformens konsekvenser.<br />

Rådgiveren må desuden ikke<br />

være underlagt samme juridiske<br />

enhed som den, der skal<br />

rådgives. DanfossBST må f.eks.<br />

ikke udføre påbudt rådgivning<br />

for Danfoss selv. Samtidig<br />

etableres en smileyordning,<br />

som måske kan motivere<br />

ledelsen til et større<br />

engagement i at forbedre<br />

arbejdsmiljøet.<br />

– For jer må det give anledning<br />

til nogle overvejelser<br />

over, hvem I vil bruge som<br />

rådgivere i fremtiden, når<br />

BST-pligten forsvinder, sagde<br />

Anders Kabel henvendt til de<br />

godt 60 af foreningens medlemmer,<br />

der var mødt frem.<br />

Udfordringen<br />

Hans råd var at tage udgangspunkt<br />

i Arbejdsmiljølovens<br />

§ 12, som siger: "Hvis arbejdsgiveren<br />

ikke selv råder over<br />

den nødvendige sagkundskab<br />

til at varetage sikkerheds- og<br />

sundhedsarbejdet i virksomheden,<br />

skal arbejdsgiveren<br />

indhente ekstern sagkyndig<br />

bistand med henblik på at<br />

sikre, at de ansattes arbejdsmiljø<br />

til stadighed er fuldt<br />

forsvarligt. Beskæftigelsesministeren<br />

kan fastsætte<br />

nærmere regler herom."<br />

Udfordringen for BST er, at<br />

centrene skal være i stand til<br />

at imødekomme kravene fra<br />

virksomhederne. De skal evne<br />

at produktudvikle og kvalitetsudvikle<br />

i et åbent marked og<br />

samtidig fastholde deres<br />

nøglemedarbejdere, så de ikke<br />

forsvinder over til andre i<br />

branchen.<br />

Shopping<br />

Tre af foreningens medlemmer,<br />

arbejdsmiljøleder Ole<br />

Vendelbo, DTU, sikkerhedsleder<br />

Eva Tauby, Toms<br />

Gruppen A/S, og sikkerhedsleder<br />

Ruth Nielsen, Herlev<br />

Sygehus, gav efterfølgede deres<br />

bud på, hvordan rådgivningsopgaven<br />

kan blive grebet an<br />

af ’køberne’, når den automatiske<br />

BST-rådgivning stopper.<br />

Ole Vendelbo og Ruth Tauby<br />

er enige om, at der bliver tale<br />

om shopping mellem rådgiverne<br />

for at finde den eller<br />

dem, som præcis kan løse den<br />

opgave, der er.<br />

Ole Vendelbo: – Vi vil også<br />

gøre en større indsats for at få<br />

vores egne ressourcer i spil og<br />

få mere ud af os selv i vores<br />

arbejdsmiljøsektion og i<br />

bygge- og teknikafdelingen<br />

(Campus Service)". DTU råder<br />

jo over specialviden, som "blot"<br />

skal aktiveres. Desuden vil vi<br />

bruge netværket af sikkerhedsledere<br />

mere. Jeg tror, vi<br />

kan få større glæde af<br />

hinanden end i dag.<br />

Eva Tauby: – Vi har brugt<br />

BST rigtig meget til et bredt<br />

spekter af opgaver både<br />

internt og eksternt.<br />

Tilknytningen til BST er<br />

værdifuld, men nu er markedet<br />

frit, og virksomheden<br />

skal tage stilling til et samlet<br />

rådgivningstilbud. Det er<br />

næppe nogen hemmelighed,<br />

at økonomien i rådgivningen<br />

også har betydning, så<br />

et udspil fra BST vil få en<br />

afgørende rolle for fremtidens<br />

tilknytning. Jeg vil ikke<br />

afvise, at vi vil shoppe<br />

Der var fuldt hus til arrangementet<br />

i Område København – et sikkert<br />

tegn på, at Arbejdsmiljøreformen<br />

har stor interesse blandt foreningens<br />

medlemmer.<br />

blandt rådgiverne, men kontinuiteten<br />

i rådgivningen er<br />

også vigtig.<br />

Ruth Nielsen er den eneste<br />

af Herlev Sygehus’ ca. 4.000<br />

ansatte, der har arbejdsmiljø<br />

som arbejdsområde, og hun<br />

har haft stor glæde af BST i de<br />

to år, sygehuset har været med,<br />

så hun er ikke begejstret for,<br />

at BST-pligten udfases. Heldigvis<br />

er det besluttet, at vi<br />

fortsætter med tilknytningen<br />

til BST til udgangen af 2006,<br />

hvor amterne nedlægges.<br />

Vi er heldige og bevarer<br />

vores rådgivning i en vanskelig<br />

periode med strukturreformen,<br />

hvor formentlig<br />

mange vil få brug for støtte,<br />

sagde hun.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 7


FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ<br />

BESTEMMES AF MARKEDSVILKÅRENE<br />

Arbejdsmiljø som begreb forsvinder og bliver en<br />

integreret del af virksomheden<br />

Den offentlige regulering<br />

af arbejdsmiljøet vil kun<br />

spille en mindre rolle for<br />

fremtidens arbejdsmiljø.<br />

Langt større betydning får<br />

markedsvilkårene.<br />

Fremtidens unge forlanger<br />

nemlig gode og sunde arbejdspladser<br />

med mulighed for uddannelse<br />

og udvikling, og da<br />

velkvalificerede unge på grund<br />

af den demografiske udvikling<br />

kan blive en mangelvare,<br />

bliver det sælgers marked,<br />

hvor kun de gode arbejdspladser<br />

kan tiltrække dem.<br />

Bag denne spådom står afdelingsleder<br />

Torben Bruun<br />

Hansen, COWI Rådgivende<br />

Ingeniører A/S, som på septembers<br />

arbejdsmiljømesse i<br />

Hillerød gav sit bud på fremtidens<br />

arbejdsmiljø.<br />

Arbejdsmarkedet<br />

Den bagvedliggende udvikling<br />

på arbejdsmarkedet har også<br />

indflydelse på, hvilke arbejdsmiljøproblemer<br />

vi står med<br />

om nogle år. F.eks. betyder<br />

globaliseringen, at de løntunge<br />

jobs udflages fra Danmark.<br />

Senest har vi set, at også vidensbaserede<br />

jobs forsvinder.<br />

Fælles for de forsvundne arbejdspladser<br />

er, at de er mere<br />

arbejdsintensive end de jobs,<br />

vi bevarer, eller som bliver<br />

indflaget i vidensindustrien<br />

og servicesektoren. Vi får altså<br />

en række jobs, som arbejdsmiljømæssigt<br />

er mindre belastende<br />

i traditionel forstand.<br />

Politiske forbrugere<br />

Læg hertil, at vi i fremtiden<br />

i højere grad end i dag vil<br />

opleve politisk bevidste forbrugere,<br />

som er bevidste om<br />

den måde, varer og forbrugsgoder<br />

bliver produceret på.<br />

– Fremtidens forbrugere vil<br />

næppe handle med en ’skurk’,<br />

som behandler sine medarbejdere<br />

dårligt og det omgivende<br />

miljø skidt.<br />

– Det vil være ønskeligt, at det<br />

samme hensyn bliver taget på<br />

virksomhedsniveau, så virksomhederne<br />

også på den måde<br />

er med til at skabe gode arbejdspladser<br />

med gode værdier<br />

– og det er ikke utænkeligt.<br />

Altså yderligere et argument<br />

for virksomhederne til at<br />

skabe gode arbejdspladser.<br />

Værdi for virksomheden<br />

Et tredje argument er et politisk<br />

ønske om, at vi alle skal<br />

blive lidt flere år på arbejdsmarkedet.<br />

Det vil vi også<br />

gerne, men forudsætningen<br />

er, at virksomhederne kan<br />

imødekomme kravet om fleksible<br />

deltidsjobs uden fysiske<br />

og psykiske belastninger –<br />

altså et godt arbejdsmiljø.<br />

– At skabe et godt arbejdsmiljø<br />

bliver således ikke nødvendigvis<br />

et problem men en<br />

værdi for virksomheden, og<br />

det er mit bud, at antallet af<br />

arbejdsulykker vil falde, og<br />

at den fysiske nedslidning<br />

alt andet lige også reduceres.<br />

Workaholic<br />

Til gengæld tror han, at<br />

arbejdsbelastningen stiger.<br />

– Grænsen mellem arbejde<br />

og fritid bliver udvisket. Det<br />

kan få nogle negative konsekvenser<br />

som f.eks. meget alenearbejde<br />

og en risiko for, at<br />

nogle bliver workaholics –<br />

altså får et afhængighedsforhold<br />

til deres arbejde.<br />

– Vi ser det allerede i dag,<br />

hvor arbejdstiden formelt er<br />

faldet, men flere og flere<br />

arbejder mere og mere. Det<br />

kan resultere i både fysiske og<br />

psykiske problemer, vi skal<br />

være opmærksomme på.<br />

En anden udfordring er, at<br />

virksomhedernes sociale<br />

ansvar vil få en mere fremtrædende<br />

plads.<br />

– Der vil være mange, som<br />

ikke kan leve op til kravene<br />

på fremtidens arbejdsmarked,<br />

fordi de mangler kvalifikationer,<br />

uddannelse eller evner.<br />

Dem skal vi skaffe plads til<br />

sammen med de mange<br />

tusinde, hvis erhvervsevne<br />

er nedsat.<br />

– Den udfordring kan blive<br />

en særskilt arbejdsmiljømæssig<br />

opgave, vurderer han.<br />

Erfaringerne bør bruges<br />

Torben Bruun Hansen forudser<br />

i øvrigt, at det snævre<br />

arbejdsmiljø som begreb vil<br />

forsvinde og de bredere<br />

begreber arbejdsforhold og<br />

arbejdsliv vil nyde fremme,<br />

så arbejdsmiljø bliver en<br />

integreret del af stort set alt<br />

andet på arbejdspladsen –<br />

fra produktionsplanlægning<br />

til sundhedsfremme, personaleudvikling<br />

osv.<br />

– Forudsætningen er, at<br />

arbejdspladsen – eller nogle<br />

på arbejdspladsen – engagerer<br />

sig og skubber på denne udvikling.<br />

Det kan f.eks. være<br />

sikkerhedslederne, som sikrer,<br />

at vores viden og erfaring om<br />

arbejdsmiljø – som bruges<br />

alt for lidt i dag – bliver brugt<br />

både i projektering, design,<br />

indkøb m.m., siger han.<br />

8<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


TEMA: Byggeri<br />

Vidste du, at:<br />

• Der anmeldes 4000 ulykker<br />

om året i byggeriet?<br />

• Der årligt sker 8-10 dødsulykker?<br />

• En ulykke i gennemsnit koster<br />

25.000 kr. for virksomheden?<br />

• Der bliver flere og flere høreskader?<br />

• Mange bygningsarbejdere får<br />

lungeskader?<br />

• Tunge løft og dårlige arbejds<br />

stillinger giver dårlig ryg og<br />

nedslidning?<br />

Løsningerne er der<br />

– brug dem!<br />

• Bygherren skal have en plan<br />

• <strong>Sikkerheds</strong>arbejdet skal<br />

koordineres og sættes i system<br />

• Forlang og brug tekniske<br />

hjælpemidler<br />

• Lad Tarzan blive ved filmen<br />

• Gå aldrig på akkord med<br />

sikkerheden<br />

SKILTNING · MÆRKNING · IDENTIFIKATION<br />

- synlig sikkerhed<br />

på arbejdepladsen!<br />

DET GÅR TILBAGE<br />

MED SIKKERHEDEN<br />

PÅ BYGGEPLADSERNE<br />

Bestil vores<br />

sikkerhedskatalog<br />

nu!<br />

I2003 og 2004 har der i en<br />

europæisk kampagne været<br />

fokus på sikkerheden på byggepladserne<br />

for at nedbringe<br />

antallet af faldulykker. Arbejdstilsynet<br />

har været på uanmeldt<br />

besøg på en lang række danske<br />

byggepladser, og det er<br />

ikke opmuntrende læsning.<br />

I juni 2003 fandt Arbejdstilsynet<br />

alvorlige sikkerhedsproblemer<br />

på ca. 25 pct. af de<br />

besøgte byggepladser. Arbejdstilsynet<br />

besøgte 280 byggepladser<br />

over hele landet for at<br />

kontrollere sikkerheden i forbindelse<br />

med arbejde i højden.<br />

Det resulterede i 229 reaktioner<br />

fra Arbejdstilsynet. 13<br />

virksomheder blev meldt til<br />

politiet, mens Arbejdstilsynet<br />

måtte nedlægge forbud mod<br />

videre arbejde på 13 andre<br />

byggepladser. Herudover blev<br />

der givet 13 administrative<br />

bøder, 98 påbud og 76 vejledninger.<br />

I september 2003 var Arbejdstilsynet<br />

igen ude på byggepladserne,<br />

og der var ikke sket<br />

forbedringer. Tværtimod,<br />

selv om der i de foregående<br />

måneder var sket flere dødsulykker<br />

på danske byggepladser.<br />

En opgørelse viste hele ni<br />

dødsfald fra juni til oktober,<br />

og heraf var tre faldulykker.<br />

I september blev 413 byggepladser<br />

besøgt, og der var alvorlige<br />

problemer med sikkerheden<br />

på 33 pct. af dem. Der<br />

var 406 reaktioner, herunder<br />

bl.a. 112 påbud, 82 forbud<br />

og 26 overvejelser om at<br />

indstille til retslig tiltale.<br />

Der blev således givet en del<br />

flere reaktioner i den anden<br />

kampagneperiode.<br />

De alvorlige reaktioner blev<br />

givet på de store byggepladser<br />

i modsætning til første periode,<br />

hvor det fortrinsvis var<br />

på de små byggepladser. En<br />

nærmere analyse viser imidlertid,<br />

at det er de små og<br />

mellemstore virksomheder på<br />

de store byggepladser, der har<br />

fået de mange flere reaktioner.<br />

I maj i år besøgte Arbejdstilsynet<br />

så for tredje gang på et<br />

år landets byggepladser, og<br />

selv om der kunne konstateres<br />

enkelte forbedringer, så er der<br />

stadig god grund til at skærpe<br />

sikkerheden.<br />

I maj blev 528 byggepladser<br />

besøgt som led i den europæiske<br />

kampagne. Det førte<br />

til 25 tiltag til retslig tiltale,<br />

171 påbud og 39 forbud. Arbejdstilsynet<br />

konklusion er, at<br />

sikkerheden på byggepladserne<br />

er uændret på trods af aktionerne<br />

i løbet af det sidste år.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>skilte<br />

Rørmærkning<br />

Ventilsikring<br />

EX-Zoner, svejseværksteder, kemikalieområder m.v.<br />

- ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger for en<br />

sikker og synlig skiltning<br />

Ejnar C. Kjeldsen A/S • Jernholmen 37 • 2650 Hvidovre<br />

Tlf.: 36 77 06 77 • E-mail: brady@eck.dk • www.eck.dk<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 9


TEMA: Byggeri<br />

FTF-FORMAND:<br />

SLØSER MEDARBEJDERNE MED<br />

SIKKERHEDEN SÅ FYR DEM<br />

Arbejdsgiverne vil ikke frasige sig ansvaret for<br />

sikkerheden, men mener det er uretfærdigt, at de<br />

straffes for medarbejderes sløseri<br />

Fronterne blev trukket<br />

hårdt op – både i panelet<br />

og blandt de ca. 60 deltagere<br />

– da et af tidens meget varme<br />

arbejdsmiljøemner, det objektive<br />

ansvar, kom på bordet ved<br />

årets temamøde i Middelfart<br />

i Område Fyn og Jylland Syd.<br />

Konfrontationen endte dog<br />

med bløde formuleringer om<br />

’fælles ansvar’, ’vilje til forandringer’<br />

og ’godt samarbejde<br />

med organisationerne’, der<br />

kan tolkes som en åbning<br />

mod en mere konstruktiv<br />

dialog om emnet til gavn for<br />

arbejdsmiljøet og sikkerheden<br />

på landets arbejdspladser.<br />

Merete Jensen fra Esbjerg fortalte,<br />

hvordan hun har oplevet at være i<br />

Arbejdstilsynets søgelys, ’på grund<br />

af en lov, der bunder i 105 år<br />

gamle aftaler’.<br />

Spørgsmålet i Middelfart var<br />

– som det hele tiden har været<br />

– om det er rimeligt, at en arbejdsgiver<br />

idømmes en bøde,<br />

når en medarbejder overtræder<br />

Arbejdsmiljøloven, selv<br />

om medarbejderen har de<br />

nødvendige hjælpemidler og<br />

fået instruktion i at bruge dem<br />

– men alligevel ikke gør det?<br />

Merete Jensen, medejer af<br />

ABC Byg og Tag, i Esbjerg,<br />

siger klart nej og bygger sin<br />

argumentation på en selvoplevet<br />

sag fra hendes og ægtefællens<br />

byggefirma, der er<br />

personligt ejet. Altså de må til<br />

egne lommer og betale bøden<br />

på 25.000 kr, som hun finder<br />

dybt uretfærdig. Derfor har<br />

hun nu sat sig i spidsen for<br />

at få ændret lovgivningen og<br />

samtidig sat virksomheden til<br />

salg, da sønnen på baggrund<br />

af erfaringerne fra denne sag<br />

ikke ønsker at overtage den.<br />

Uretfærdigt<br />

Carsten Bekker, arbejdsmiljøchef<br />

i Dansk Byggeri, er enig<br />

med Merete Jensen.<br />

– Vi ønsker ikke det objektive<br />

ansvar fjernet fra lovgivningen<br />

men det objektive strafansvar.<br />

Det føles dybt uretfærdigt og<br />

frustrerende at blive idømt en<br />

bøde for noget, man ikke er<br />

skyldig i. Man må i hvert fald<br />

konstatere, at bøden ingen<br />

præventiv effekt har.<br />

– Arbejdsgiveren føler jo ikke,<br />

han har begået en ulovlighed,<br />

når han i øvrigt har opfyldt<br />

Arbejdsmiljølovens krav, og<br />

effekten kan blive, at vi ikke<br />

interesserer os for arbejdsmiljøet,<br />

fordi ’vi straffes jo<br />

under alle omstændigheder’.<br />

– Opfører vi os som arbejdsgivere<br />

ordentligt, bør vi ikke<br />

betale for, at andre ikke gør<br />

det, mener han.<br />

Bente Sorgenfrey, formand<br />

for FTF, er lodret uenig og<br />

mener, det er arbejdsgiverens<br />

ansvar alene, hvis ikke Arbejdsmiljøloven<br />

overholdes.<br />

– Hvis Arbejdstilsynet kommer<br />

på besøg og ser en mand<br />

svinge i tagrenderne, er det<br />

næppe tilfældigt. Så er det formentlig<br />

også sket før.<br />

– Jeg tror, det handler meget<br />

om arbejdspladskultur. Vi skal<br />

tage os mere af hinanden og<br />

minde hinanden om sikkerheden.<br />

– Som fagforeningsformand<br />

skal jeg ikke opfordre til at<br />

afskedige medarbejdere, men<br />

hvis man ikke overholder<br />

reglerne, som de er udstukket<br />

af arbejdsgiverne, er der vel<br />

ingen anden vej. Sådan er det<br />

i FTF.<br />

– Havde vi et bedre arbejdsmiljø<br />

med færre ulykker,<br />

kunne vi måske diskutere det<br />

objektive ansvar, men det er<br />

der ingen grund til nu. Det<br />

hænger jo sammen med<br />

ledelsesretten, og den har jeg<br />

ikke på fornemmelsen, at<br />

arbejdsgiverne vil opgive.<br />

Omsorgsfulde<br />

arbejdsgivere<br />

Bente Sorgenfrey mindede om,<br />

at der er andre arbejdsulykker<br />

end de dramatiske dødsulykker,<br />

der oftest bruges som<br />

udgangspunkt i debatten.<br />

– Vi skal huske de andre ting<br />

som f.eks. det psykiske arbejdsmiljø<br />

og stress, der kan<br />

føre til handicappede medarbejdere.<br />

Det moderne arbejdsmarked<br />

med dets tempo<br />

stiller krav om omsorgsfulde<br />

arbejdsgivere, påpegede hun.<br />

Holdningsændring<br />

efterlyses<br />

Carsten Bekker medgav, at der<br />

er behov for en holdningsændring,<br />

og at organisationerne<br />

på begge sider af bordet<br />

må gå forrest.<br />

– Problemet er, at vi, der er<br />

over 50 år, er uden for<br />

pædagogisk rækkevidde. Vi<br />

vil ikke høre efter, men vi<br />

kan jo ikke fyre hele bundet.<br />

Det ta’r tid og kræver dialog.<br />

Bente Sorgenfrey: – Javel, det<br />

er svært, men jeg tror, det kan<br />

lykkes, hvis nogen vil gå i<br />

spidsen. Og det er ledelsens<br />

ansvar – om man kan li’ det<br />

eller ej.<br />

– Vi må hver især få de dårlige<br />

til at rette ind og ikke være<br />

berøringsangste.<br />

Carsten Bekker: – Jeg er<br />

enig. Vi har sædvanligvis et<br />

godt samarbejde med organisationerne<br />

om arbejdsmiljøet.<br />

Derfor planlægger vi<br />

næste år sammen med organisationerne<br />

en møderække<br />

om arbejdsmiljøcertificering<br />

på vores virksomheder. Vi<br />

tror, det har større effekt, når<br />

begge parter er med og er<br />

enige, end at vi slås om det.<br />

10<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


TEMA: Byggeri<br />

270.000 HÅNDVÆRKERTIMER<br />

UDEN ULYKKER OG UHELD<br />

Novo Nordisk viser vejen med hensyn til sikkerhed<br />

på byggepladserne<br />

Vi kan desværre ikke gardere<br />

os fuldstændigt mod<br />

alvorlige ulykker, men jo mere<br />

fokus, der er på sikkerheden<br />

i alt hvad vi foretager os, jo<br />

mindre bliver sandsynligheden<br />

for at noget går galt. Citat fra<br />

Novos folder om ’Sikkerhed<br />

på arbejdspladsen’.<br />

Byggepladser er farlige arbejdspladser.<br />

Uden for enhver tvivl.<br />

Det viser statistikkerne over<br />

dræbte og tilskadekomne i<br />

bygge- og anlægssektoren,<br />

men det er ingen naturlov, at<br />

mennesker skal komme til<br />

skade i forbindelse med<br />

byggeri. Der er heller<br />

ingen garanti for helt at<br />

undgå uheld og alvorlige<br />

ulykker, uanset hvor stor<br />

indsats man lægger i at forhindre<br />

det, men bygherren<br />

kan med en bevidst indsats<br />

gøre en stor forskel. NNE A/S,<br />

det tidligere Novo Nordisk<br />

Engineering A/S, er i gang med<br />

at opføre tre insulinfabrikker<br />

i Kalundborg for Novo<br />

Nordisk. I skrivende stund har<br />

byggepladsen været i gang i<br />

475 dage, og der er endnu ikke<br />

registreret et uheld eller en<br />

ulykke, som er mundet ud<br />

i fravær, og det tilskriver<br />

sikkerhedsleder<br />

Mikael Larsen, at<br />

der døgnet rundt er fokus på<br />

sikkerheden og værdien af at<br />

passe på hinanden, så ingen<br />

kommer til skade.<br />

Det burde ikke være det, men<br />

det er rent faktisk bemærkelsesværdigt,<br />

at der er opført en<br />

fabrik på ca. 7.000 kvm. på<br />

bare 18 måneder uden uheld<br />

af nævneværdig karakter, selv<br />

om der er beskæftiget op til et<br />

par hundrede håndværkere<br />

fra flere forskellige underentreprenører<br />

på<br />

pladsen samtidig.<br />

Sikkerhed er vigtig<br />

for Novo<br />

Novo Nordisk A/S har som<br />

bygherre ansvaret for koordineringen<br />

af sikkerhedsopgaven,<br />

men rent praktisk er den<br />

lagt i hænderne på sikkerhedsleder<br />

Mikael Larsen, NNE,<br />

der står for projekteringen<br />

og den daglige ledelse af<br />

byggepladsen. Bygningerne<br />

opføres af en lang række<br />

underentreprenører.<br />

Fortsættes på side 12<br />

Bliv klar til den nye Arbejdsmiljøreform!<br />

Når den nye arbejdsmiljøreform træder<br />

i kraft, den 1. januar 2005, skal<br />

alle virksomheder have et screeningsbesøg<br />

af Arbejdstilsynet for at afklare,<br />

om der er behov for et grundigere<br />

tilsyn dvs. et tilpasset tilsyn. Efter besøget<br />

beslutter Arbejdstilsynet sig for<br />

en vurdering af jeres virksomhed, som<br />

bliver synliggjort på Arbejdstilsynets<br />

hjemmeside.<br />

Er I klar til at få<br />

uanmeldt besøg af<br />

Arbejdstilsynet?<br />

CRECEA tilbyder en arbejdsmiljøgennemgang<br />

af jeres virksomhed, så I bliver parate<br />

til det uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet.<br />

• Forberedelse til screening<br />

• Forberedelse til et tilpasset tilsyn<br />

• Forberedelse til en arbejdsmiljøcertifi<br />

cering<br />

Ring til CRECEA og få en professionel<br />

rådgivning, der gør jer parate til den nye<br />

Arbejdsmiljøreform.<br />

CRECEA A/S · 70 10 86 00<br />

crecea@crecea.dk · www.CRECEA.dk<br />

CRECEA A/S er dannet af en fusion af BST Århus, BST Horsens,<br />

BST Fyn og BST Storstrøm. Det nye selskab er en privat rådgivningsvirksomhed<br />

med ca. 110 medarbejdere. CRECEA A/S har kontorer i<br />

Århus, Horsens, Odense, Svendborg, Næstved, Sakskøbing<br />

og København.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 11


TEMA: Byggeri<br />

Palle Egelund Jensen, projektleder<br />

i Novo Nordisk A/S,<br />

understreger, at sikkerheden<br />

og arbejdsmiljøet er vigtigt for<br />

bygherren, altså Novo Nordisk.<br />

– En god sikkerhed udspringer<br />

jo ikke af den enkeltes indsats<br />

alene men skabes i et godt<br />

samspil mellem bygherre,<br />

hovedentreprenør, sikkerhedsorganisation<br />

og den enkelte<br />

medarbejder på pladsen, men<br />

det begynder i toppen. Vi skal<br />

som bygherre gå forrest og<br />

tydeligt vise, at et godt<br />

arbejdsmiljø spiller en stor<br />

rolle for os, og at vi er parate<br />

til at bruge tid og kræfter på<br />

det.<br />

– Sikkerhed er et succeskriterium<br />

for Novo Nordisk.<br />

– Derfor har vi udviklet det<br />

system, der bliver brugt på<br />

byggepladsen for at sikre stadig<br />

opmærksomhed om sikkerheden,<br />

og det er godt at<br />

opleve, at medarbejderne på<br />

pladsen er meget motiverede<br />

og passer på hinanden, siger<br />

Palle Egelund Jensen.<br />

Målsætning<br />

Peer Bent Nielsen fra NNE A/S<br />

er construction manager på<br />

byggepladsen, altså daglig<br />

leder af byggeriet, og han<br />

nikker genkendende til Novo<br />

Nordisks ønske om en høj<br />

sikkerhedsstandard.<br />

– Derfor besluttede vi allerede<br />

i projekteringsfasen at gøre<br />

en ekstra indsats for at højne<br />

sikkerhedsniveauet. Vi vil gøre<br />

det bedre end landsgennemsnittet<br />

– altså færre uheld og<br />

ulykker med fravær end landsgennemsnittet.<br />

Løsningen<br />

blev, at vi gennem en række<br />

forskellige initiativer og krav<br />

til os selv og vores underentreprenører<br />

ville have fokus på<br />

sikkerheden hver dag, og det<br />

er faktisk på enkelte punkter<br />

krav, der ligger ud over lovgivningens<br />

krav, fortæller han.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>instruktion<br />

Som led i sikkerhedsarbejdet<br />

er der skrevet en lille folder<br />

om sikkerhed på arbejdspladsen,<br />

og den udleveres til<br />

alle, som skal ind på byggepladsen.<br />

På byggepladsen er der opstillet en beredskabscontainer, der<br />

indeholder førstehjælpsudstyr, brandslukker, brandtæppe o.l.,<br />

ligesom der er en mønttelefon for tilkald af ambulance og brandvæsen<br />

om nødvendigt. Containerne tjekkes hver 14. dage af<br />

Falck, fortæller Peer Bent Nielsen.<br />

Hver dag kl. 7.00 er der sikkerhedsinstruktioner,<br />

som opdateres<br />

hver tredje måned, eller<br />

når der sker ændringer med<br />

betydning for sikkerheden<br />

på byggepladsen. Ingen –<br />

heller ikke direktører eller<br />

bestyrelsesmedlemmer –<br />

kommer ind på byggepladsen<br />

uden at have gennemgået<br />

sikkerhedsinstruktionen.<br />

Der er regler for påklædning<br />

på byggepladsen. Alle skal<br />

bære sikkerhedshjelm, sikkerhedsfodtøj,<br />

lange benklæder<br />

og fluorescerende arbejdstøj<br />

eller sikkerhedsvest. Lange<br />

bukser for at skabe ensartethed<br />

i påklædningen og fordi<br />

der i en periode af byggeriet er<br />

risiko for at blive udsat for<br />

ætsende væsker, og bukserne<br />

kan forhindre eller forsinke,<br />

at kroppen kommer i nærkontakt<br />

med væskerne.<br />

Opdateringer af sikkerhedsog<br />

sundhedsplanen lægges<br />

ud på pc’ere opstillet i en<br />

opvarmet info-containere på<br />

byggepladsen, som har erstattet<br />

opslagstavlen med sikkerhedsinfo.<br />

I containerne er der<br />

fred og ro til at læse planen,<br />

som også kan udleveres på<br />

papir. En gang om ugen er<br />

der sikkerhedsinspektion<br />

(mønsterarbejdsplads), som<br />

ledes af sikkerheds<strong>lederen</strong> og<br />

med mødepligt for entreprenørerne.<br />

Hver 14. dag holdes<br />

der sikkerhedsmøde.<br />

Peer Bent Nielsen: – Det<br />

handler meget om at synliggøre<br />

risikofaktorerne og<br />

finde løsninger ved at bruge<br />

sin sunde fornuft og holde<br />

byggeplads og køreveje i god<br />

stand med tydelig skiltning.<br />

God sikkerhedskultur<br />

Den stadige fokus på sikkerhed<br />

har skabt en god sikkerhedskultur.<br />

Folk passer på<br />

hinanden – og gør de ikke<br />

det, er de her ikke, understreger<br />

Mikael Larsen.<br />

– Især de yngre håndværkere<br />

er meget interesserede i sikkerheden,<br />

men jeg synes vi får<br />

god respons på vores initiativer.<br />

Vi får mange henvendelser<br />

om "nær-ved-hændelser",<br />

ligesom vi registrerer alle<br />

uheld, selv om de ikke fører<br />

til fravær. Jo mere vi ved,<br />

des større chance har vi få at<br />

undgå de alvorlige ulykker.<br />

– Vi gør også meget ud<br />

af at tale med folk og påvirke<br />

holdninger.<br />

Mikael Larsen kan om nødvendigt<br />

stoppe arbejdet, hvis<br />

han skønner det nødvendigt,<br />

men alle har pligt til at påtale<br />

overskridelser af sikkerhedsreglerne.<br />

– Vi SKAL reagere. Alt andet<br />

er uacceptabelt, tilføjer Peer<br />

Bent Nielsen.<br />

Belønning<br />

Hver måned er der en "god<br />

cigar" til alle på byggepladsen,<br />

hvis der ikke er sket uheld og<br />

ulykker i den forløbne måned.<br />

I oktober var det en roastbeef.<br />

Tidligere har det været en<br />

flæskesteg, rødvin eller andet,<br />

som familien også har glæde<br />

af – og på den måde kommer<br />

budskabet helt hjem til<br />

håndværkernes familier.<br />

Mikael Larsen: – Vi har bevidst<br />

ikke skabt konkurrence<br />

om sikkerheden. Vi mener, at<br />

alle bør have en lille belønning,<br />

som er med til at skabe<br />

opmærksomhed om sikkerhed<br />

og sundhed. Det er jo et kollektivt<br />

ansvar, at vi passer på<br />

hinanden, og belønningen har<br />

en værdi, der gør, at vi ikke<br />

kan beskyldes for at ’købe<br />

folk’ – altså at de undlader at<br />

rapportere uheld og ulykker.<br />

– Det er vigtigt, at ingen<br />

kommer til skade af menneskelige<br />

grunde, men det har<br />

også betydning for Novo<br />

Nordisks og NNE’s omdømme,<br />

at vi kan bygge, uden at nogen<br />

kommer til skade, siger han.<br />

Stilladsbygger<br />

Som et lille eksempel på den<br />

seriøsitet, som sikkerhedesopgaven<br />

er grebet<br />

12<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


TEMA: Byggeri<br />

Jørgen Nielsen, Grønbech<br />

Construction, har aldrig været<br />

ude for, at sikkerhedskravene følges<br />

så tæt som på byggepladsen<br />

i Kalundborg, men han synes det<br />

er dejligt, fordi "jeg kan mærke,<br />

at svendene passer på hinanden<br />

i større udstrækning end ellers".<br />

UNDERENTREPRENØR:<br />

GODT AT DER FØLGES<br />

OP PÅ SIKKERHEDEN<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Mikael Larsen i<br />

Info-containeren, hvor de nyeste<br />

opdateringer af sikkerheds- og<br />

sundhedsplanen kan kaldes<br />

frem på en pc’er, så byggefolkene<br />

i fred og ro kan holde sig ajour<br />

med udviklingen og sikkerhedskravene.<br />

an på, kan nævnes, at der i<br />

næsten et halvt år var en<br />

autoriseret stilladsbygger på<br />

pladsen. Han var garanten<br />

for, at alle stilladser blev<br />

opført korrekt, og intet stillads<br />

blev flyttet, uden han<br />

var involveret.<br />

Ikke dyrere<br />

Det høje sikkerhedsniveau har<br />

ikke gjort byggeriet dyrere,<br />

vurderer de.<br />

Tværtimod får de meldinger<br />

fra underentreprenører om,<br />

at det økonomisk er en<br />

gevinst at have fokus på<br />

sikkerheden, fordi det<br />

forebygger de små fravær<br />

på et par dage eller<br />

tre, som fører til forsinkelser<br />

eller overarbejde.<br />

Folk møder<br />

hver dag.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Mikael Larsen<br />

med det synlige bevis på<br />

hjelmen på, at han har<br />

gennemgået sikkerhedsinstruktion<br />

4.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder, Mikael Larsen, NNE,<br />

forudser, at om få år vil være helt<br />

naturligt, at bygherrer forlanger at se ulykkesstatistikker<br />

hos underleverandører og<br />

underentreprenører, og hvis statstikkerne<br />

ikke er ’pæne’, så bliver de ikke inviteret til<br />

at byde på opgaver, som dem NNE i øjeblikket<br />

udfører for Novo Nordisk i Kalundborg.<br />

– Sker der ulykker hos en underentreprenør,<br />

fordi der sløses med sikkerheden, smitter<br />

det af på bygherren, selv om denne ikke<br />

er direkte ansvarlig, forklarer han.<br />

Et sådan krav vil byggeleder Jørgen Nielsen<br />

fra Grønbech Construction hilse velkommen,<br />

idet virksomheden er godkendt og certificeret<br />

efter det såkaldte GES-system, Generel<br />

Entreprenør Sikkerhed. Firmaet har facade- og<br />

tagentreprisen på byggesagen i Kalundborg<br />

og har ca. 25 medarbejdere på pladsen.<br />

– Ulykkesstatistikken er en del af GESsystemet<br />

og fortæller bygherrerne, at vi har<br />

styr på vores sikkerhed og arbejdsforhold,<br />

fortæller han.<br />

Jørgen Nielsen oplever ikke, at sikkerhedskravene<br />

på byggepladsen i Kalundborg er<br />

specielt skrappe.<br />

– Det er bare Arbejdsmiljøloven, der håndhæves,<br />

men jeg har aldrig været ude for, at<br />

kravene følges så tæt op som her. Det synes<br />

jeg er dejligt, fordi jeg kan mærke, at<br />

svendene passer på hinanden i større udstrækning<br />

end ellers.<br />

– Om det er dyrt at være sikkerhedsbevidst?<br />

I forhold til hvad? Jeg ved, at ingen sikkerhed<br />

er for dyr, og det er jo for vores egen<br />

skyld, at der er fokus på sikkerheden.<br />

– Det handler vel også om at have tillid til<br />

hinanden, og at sikkerheds<strong>lederen</strong> er synlig.<br />

– Og så tror jeg, at den lille belønning spiller<br />

en større rolle for sikkerhedsbevidstheden,<br />

end vi tror.<br />

Mikael Larsen: – Arbejdsmiljøloven er det<br />

fundament, vi bygger videre på i samarbejde<br />

med entreprenørerne, som vi får<br />

mange input fra. Jeg er jo ikke alene bygherrens<br />

support men også entreprenørernes,<br />

som jeg diskuterer og udvikler sikkerhedskravene<br />

sammen med.<br />

– Det er jo et samarbejde at forebygge<br />

ulykker og uheld.<br />

Skepsis er vendt<br />

Entrepriseleder Henrik Stig Jensen, Chris<br />

Jensen A/S, erkender, at han var lidt skeptisk<br />

i begyndelsen over, at alle medarbejdere<br />

skulle til sikkerhedsinstruktion ikke alene<br />

én men flere gange i forløbet.<br />

– Men det er en rigtig god idé. Jeg er overbevist<br />

om, at folkene lytter mere til denne<br />

instruktion, end hvis det var vores egen<br />

sikkerhedsrepræsentant.<br />

– Også ronderingerne på byggepladsen er<br />

godt. Ingen af os har jo lyst til at blive<br />

grebet i at sløse med sikkerheden, når der<br />

er andre firmaer, der lytter med, siger han.<br />

– Og for det andet så sætter det jo fokus<br />

på sikkerheden, og vi har da indført ronderinger<br />

på vores eget værksted.<br />

– Sikkerhed i byggebranchen handler<br />

meget om oprydning. Er der ikke ryddet<br />

op, øges risikoen for uheld og ulykker, så<br />

det er der fokus på uafbrudt. Og netop<br />

denne fokus på sikkerheden er efter min<br />

mening den væsentligste årsag til, at der<br />

ikke er sket uheld eller ulykker. Henrik<br />

Stig Jensen mener ikke, at sikkerhedskravene<br />

gør arbejdsopgaven mere besværlig.<br />

– Tværtimod går arbejdet nemmere, når<br />

der er ryddet op.<br />

Chris Jensen har entreprisen med montering<br />

af rustfrie rør og har ca. 25 medarbejdere<br />

på pladsen.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 13


TEMA: Byggeri<br />

ET GODT KAMMERATSKAB GIVER<br />

EN MERE SIKKER ARBEJDSPLADS<br />

Antropolog fra Arbejdsmiljøinstituttet advarer<br />

ministeren imod at straffe medarbejdere, der ikke<br />

overholder sikkerhedsforskrifterne.<br />

Hun mener, at det vil give flere arbejdsulykker<br />

Det er risikabelt at stikke<br />

bøder ud til medarbejdere,<br />

der ikke overholder sikkerhedsforskrifterne.<br />

Det mener<br />

forsker i sikkerhed, Charlotte<br />

Baarts, der er antropolog og<br />

ph.d. på Arbejdsmiljøinstituttet.<br />

Efter hendes opfattelse<br />

vil det føre til flere arbejdsulykker.<br />

Debatten er opstået i<br />

kølvandet på, at arbejdsgivere<br />

har søgt at blive frikendt for<br />

ansvar i forbindelse med<br />

medarbejderes overtrædelse<br />

af Arbejdsmiljøloven.<br />

Arbejdsgiverne føler sig urimeligt<br />

behandlet, når de får<br />

en bøde, selvom de har stillet<br />

sikkerhedsudstyr til rådighed<br />

for medarbejderne og sikret<br />

sig, at de ved, hvordan det skal<br />

bruges. Det har fået beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjorth<br />

Frederiksen til at overveje, om<br />

medarbejderen skal kunne<br />

straffes med en bøde. En sådan<br />

ændring advarer Charlotte<br />

Baarts ministeren imod.<br />

– Sikkerhed er ikke et individuelt,<br />

men et fælles ansvar.<br />

Et forsøg på at ramme regelbrydere<br />

på den måde kan<br />

derfor virke stik imod hensigten,<br />

siger hun.<br />

Blev lærling<br />

I syv måneder var Charlotte<br />

Baarts lærling i et sjak af<br />

jord- og betonarbejdere. Det<br />

gav hende en klar oplevelse<br />

af, at sikkerheden på<br />

arbejdspladsen er et fælles<br />

anliggende. Medarbejderne<br />

lever generelt set op til<br />

reglerne, og de "opdrager"<br />

hinanden, fordi en lemfældig<br />

omgang med sikkerheden<br />

kan blive et problem for alle<br />

på arbejdspladsen.<br />

– Der er en stor social forebyggelse<br />

af ulykker, lyder<br />

Charlotte Baarts konklusion<br />

efter tiden på byggepladserne.<br />

– Håndværkerne er ikke ligeglade<br />

med deres egen eller<br />

arbejdskammeraternes sikkerhed<br />

– eller med at overholde<br />

sikkerhedsreglerne. De<br />

opfører sig ansvarligt og<br />

føler forpligtigelse og oprigtig<br />

interesse for hinanden.<br />

På byggepladsen oplevede<br />

hun, at opgaverne var meget<br />

forskellige og ofte uforudsigelige.<br />

Den enkelte jordog<br />

betonarbejder måtte hele<br />

tiden træffe valg, og der<br />

skulle ikke meget til at skabe<br />

uventede situationer, der<br />

hverken skyldtes manglende<br />

kendskab til eller overtrædelse<br />

af de eksisterende<br />

sikkerhedsregler, dumhed<br />

eller risikovillighed – men<br />

blot, at man ikke kan kontrollere<br />

alt.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>udstyr bruges<br />

– Jord- og betonarbejderne<br />

bruger det foreskrevne<br />

sikkerhedsudstyr, siger<br />

Charlotte Baarts.<br />

– De ved godt, at deres<br />

arbejde er farligt, og derfor<br />

tager de også andre forholdsregler,<br />

som ikke er skrevet<br />

ned. F.eks. arbejder den<br />

medarbejder, der overlevede,<br />

fordi hans makker greb<br />

ham, inden han faldt ned<br />

fra 48 meters højde på en<br />

skorsten, hverken i højderne<br />

eller tæt ved byggeriets kanter.<br />

Den unge og uerfarne<br />

danner makkerpar med den<br />

ældre og mere erfarne, og<br />

betonarbejderne kommenterer<br />

hinandens måde at udføre<br />

håndværket på. Hvis<br />

den ene er uenig i den<br />

andens sikkerhedsmæssige<br />

valg, bliver han med sikkerhed<br />

gjort opmærksom på det.<br />

– Praktisk sans, dømmekraft<br />

og social fornemmelse medvirker<br />

også til at indlemme<br />

den enkelte arbejdskammerat<br />

i fællesskabet – eller at<br />

udstøde ham. Og netop<br />

betydningen af fællesskabet<br />

må vi ikke underkende,<br />

mener Charlotte Baarts.<br />

Fælles ansvar<br />

– Sikkerhed er altså ikke et<br />

individuelt ansvar, hvor den<br />

enkelte medarbejders handlinger<br />

og valg er isoleret fra<br />

sociale sammenhænge,<br />

påpeger Charlotte Baarts.<br />

– Skønt den enkelte medarbejder<br />

er den, der udøver<br />

konkrete handlinger og valg,<br />

bliver grundlaget for dem<br />

skabt i en social relation<br />

mellem medarbejderen,<br />

fællesskabet af arbejdskammerater,<br />

virksomheden og<br />

lovgivningen.<br />

Det bevirker, at den enkelte<br />

ikke blot passer på sig selv,<br />

men samtidig også på sine<br />

arbejdskammerater.<br />

Ved at skærpe straffebestemmelserne<br />

i arbejdsmiljøloven<br />

i forhold til den enkelte<br />

medarbejder, frygter hun, at<br />

ansvarligheden for arbejdskollegerne<br />

bliver nedbrudt.<br />

– Og ulykkeskurven vil, efter<br />

min opfattelse, stige i stedet<br />

for at falde, siger Charlotte<br />

Baarts.<br />

– Håndværkere generelt ser<br />

ikke stort på forskrifter og<br />

regler, så med økonomiske<br />

sanktioner risikerer man at<br />

nedbryde den sociale forebyggelse<br />

af ulykker, der i forvejen<br />

eksisterer i form af<br />

dannelsen af den ansvarlige<br />

medarbejder, der finder sted<br />

i arbejdsfællesskabet. Det<br />

betyder selvsagt ikke, at<br />

arbejdsfællesskabet skal stå<br />

til ansvar for den enkeltes<br />

handlinger. Det understreger<br />

blot, at sikkerhed er et fælles<br />

ansvar.<br />

Aktivitetskalenderen<br />

11., 12. og 13. april<br />

2005:<br />

Årskonference<br />

på Comwell Kolding<br />

14<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


TEMA: Byggeri<br />

SIKKERHEDEN FORBEDRES IKKE<br />

VED AT STRAFFE MEDARBEJDERNE<br />

Jura-professor vil hellere diskutere bødens størrelse<br />

end strafansvar<br />

Det vil være et afgørende<br />

brud med et generelt<br />

princip i dansk lovgivning,<br />

hvis man også vil straffe<br />

menige medarbejdere og<br />

ikke kun virksomheden for<br />

overtrædelse af arbejdsmiljøloven.<br />

Det mener professor<br />

lic. jur. Gorm Toftegaard<br />

Nielsen, Aarhus Universitet,<br />

som advarer mod at gennemføre<br />

en sådan ændring<br />

af lovgivningen. Det vil efter<br />

hans vurdering få uoverskuelige<br />

konsekvenser, hvis<br />

man hver gang en virksomhed<br />

overtræder lovgivningen<br />

skal undersøge, hvem i<br />

virksomheden der er ansvarlig,<br />

da man må gå ud fra, at<br />

princippet om at gøre de<br />

menige medarbejdere<br />

ansvarlige udstrækkes til at<br />

gælde al anden lovgivning<br />

også.<br />

– Man forestiller sig formentlig<br />

ikke, at vi skal have<br />

forskellige retsprincipper fra<br />

lov til lov, tilføjer han.<br />

Advarslen falder, efter at<br />

beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort Frederiksen har<br />

sat embedsmænd og<br />

Arbejdstilsynet i gang med<br />

et udredningsarbejde med<br />

henblik på en lovændring,<br />

så menige medarbejderne<br />

kan gøres personligt ansvarlige<br />

for overtrædelser af<br />

arbejdsmiljøloven.<br />

Svært og dyrt<br />

– Ministeren er tilsyneladende<br />

ikke i stand til at modstå<br />

det politiske pres, som<br />

store arbejdsgiverorganisationer<br />

har lagt på ham for<br />

at få en ændring. Jeg synes,<br />

det er udtryk for en primitiv<br />

tankegang at tro, det vil forbedre<br />

sikkerhed og sundhed<br />

på arbejdspladserne. Det vil<br />

tillige være svært og meget<br />

dyrt at finde ud af, om medarbejderne<br />

og hvilke medarbejdere<br />

i givet fald, der skal<br />

drages til ansvar.<br />

– Det er et afgørende retsprincip,<br />

at det er virksomheden<br />

eller selskabet bag<br />

den, der drages til ansvar, og<br />

på mange andre områder<br />

også direktøren.<br />

– Vi skal have et system, der<br />

er rimeligt og opleves rimeligt<br />

af alle parter, og det vil<br />

ikke være rimeligt at bruge<br />

store ressourcer på at løfte<br />

bevisbyrden.<br />

– Jeg forstår godt frustrationen,<br />

hvis ledelsen har<br />

gjort en stor indsats for at<br />

indskærpe reglerne og stillet<br />

det nødvendige sikkerhedsudstyr<br />

til rådighed, og så<br />

alligevel straffes, fordi medarbejderne<br />

uden ledelsens<br />

viden overtræder reglerne<br />

eller ikke bruger udstyret.<br />

Men det er ikke ledelsen,<br />

der straffes men virksomheden.<br />

I modsætning til mange<br />

andre områder, straffer man<br />

ikke direktøren for overtrædelse<br />

af arbejdsmiljøloven.<br />

– Men det må være rimeligt<br />

nemt at sende et signal om,<br />

at overtrædelser ikke accepteres.<br />

Det kan i hvert fald<br />

ikke være hensigtsmæssigt,<br />

at denne pædagogiske opgave<br />

lægges over på det offentliges<br />

skuldre, fordi virksomhederne<br />

ikke selv evner at<br />

løse den.<br />

Gorm Toftegaard Nielsen:<br />

– Er det rimeligt, at bagermesteren<br />

med én medarbejder straffes lige så<br />

hårdt som virksomheden med en<br />

milliardomsætning?<br />

– Jeg synes også, at lovovertrædere<br />

skal straffes, men<br />

medarbejderne overtræder jo<br />

ikke arbejdsmiljøloven for<br />

egen vindings skyld.<br />

Tværtimod risikerer de liv og<br />

lemmer. Jeg tror, det sker i<br />

loyalitet med arbejdsgiveren,<br />

og det er jo virksomheden,<br />

der høster gevinsten ved<br />

overtrædelsen.<br />

– Man straffer heller ikke de<br />

fiskere, der er med til ulovlig<br />

fangst, selv om den kan give<br />

dem en større indtjening.<br />

Det er skipperen, der straffes<br />

– altså arbejdsgiveren.<br />

Bødestørrelser<br />

Gorm Toftegaard Nielsen<br />

mener, der er større grund<br />

til at diskutere bødernes<br />

størrelse i forbindelse med<br />

overtrædelse af arbejdsmiljøloven<br />

end at slække virksomhedernes<br />

ansvar.<br />

– Bøderne har ikke en<br />

størrelse, der er ødelæggende<br />

for nogen virksomhed, og<br />

det skal de vel heller ikke<br />

have, men er det rimeligt, at<br />

bagermesteren med én<br />

svend straffes lige så hårdt<br />

som virksomheden med en<br />

milliardomsætning for den<br />

samme lovovertrædelse.<br />

– I EU’s Konkurrencelov er<br />

praksis jo en helt anden. Her<br />

udmåles bøderne efter virksomhedernes<br />

omsætning, og<br />

det er måske en diskussion<br />

værd at efterligne det princip,<br />

hvis man tror, bøder er<br />

adfærdsregulerende.<br />

Screening<br />

rammer plet<br />

Arbejdstilsynet har i de<br />

seneste måneder arbejdet på<br />

at udvikle en metode til at<br />

screene virksomheder og har<br />

også kørt et pilotprojekt og<br />

afprøvet screeningsmetoden i<br />

praksis på 300 virksomheder<br />

inden for forskellige brancher<br />

og i forskellige størrelser<br />

af virksomheder.<br />

Ved afprøvningen sendte<br />

Arbejdstilsynet først én tilsynsførende<br />

ud for at screene<br />

virksomheden. Kort tid efter<br />

gennemførte en anden tilsynsførende<br />

et grundigt tilsyn<br />

– et tilpasset tilsyn – på den<br />

samme virksomhed – uanset<br />

resultatet af screeningen.<br />

De to tilsynsførende måtte<br />

ikke tale sammen om de<br />

resultater, som de nåede<br />

frem til, før begge besøg var<br />

gennemført og afrapporteret.<br />

Resultatet af afprøvningen<br />

viste, at den tilsynsførende<br />

kun i ganske få tilfælde "frikendte"<br />

en virksomhed, som<br />

egentlig burde have været<br />

kigget grundigere efter i<br />

sømmene. Metoden er nu<br />

justeret, så disse tilfælde forventes<br />

at blive endnu færre.<br />

Kilde: Nyhedsbrev fra<br />

Beskæftigelsesministeriet.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 15


ÅRHUS BLÆSER TIL KAMP<br />

MOD SYGEFRAVÆRET<br />

Især behandlingsdelen, gør "Go’ bedring"<br />

interessant, siger områdechef<br />

Med i gennemsnit 19<br />

sygedage pr. medarbejder<br />

pr. år har det længe stået<br />

højt på dagsordenen i Lokalcenter<br />

Havkær/Sabro i Århus<br />

Kommune at sænke sygefraværet<br />

og forsøge at få bugt<br />

med langtids-sygemeldingerne.<br />

De 220 medarbejdere hører<br />

ind under magistratens 3.<br />

afdeling, der dækker ældresektoren<br />

i kommunen, og det<br />

var i lokalcentrets sikkerhedsudvalg,<br />

idéen til at gå i samarbejde<br />

med Falck om konceptet<br />

"Go’ bedring" opstod.<br />

– Vi kæmper hårdt for at<br />

sænke sygefraværet og især<br />

for at sætte ind imod de<br />

årsager, som vi kan påvirke,<br />

siger områdechef Birgitta<br />

Sloth Christiansen fra lokalcentret.<br />

– Det kan selvfølgelig være<br />

svært at forhindre en influenza<br />

eller en forkølelse, men<br />

skyldes fraværet for hårdt<br />

fysisk arbejde, et dårligt<br />

psykisk arbejdsmiljø eller problemer<br />

på hjemmefronten,<br />

har vi gode muligheder for at<br />

hjælpe. Det er behandlingsdelen<br />

i forsøgsordningen, der<br />

er mest interessant, men også<br />

statistiske oplysninger kan vi<br />

bruge aktivt.<br />

Hun understreger, at lokalcentrets<br />

ledelse ikke flygter<br />

fra ansvaret i forbindelse<br />

med medarbejderes sygdom.<br />

– Når en medarbejder melder<br />

sig syg, modtager vi en mail<br />

fra Falck, og i overensstemmelse<br />

med arbejdspladsens<br />

sygefraværspolitik ringer vi<br />

medarbejderen op samme<br />

dag og aftaler, hvordan den<br />

løbende dialog skal finde<br />

sted, siger hun.<br />

Lille grundlag<br />

Efter den første måned er<br />

der naturligvis ikke så stort<br />

et erfaringsgrundlag.<br />

– I oktober havde vi 66 sygemeldinger,<br />

og af dem takkede<br />

22 pct. ja til hjælp. Det handlede<br />

mest om smerter i bevægeapparatet,<br />

fortæller<br />

områdechefen.<br />

– 22 pct. kan synes som et<br />

lille tal, men forkølelse,<br />

influenza og lignende klarer<br />

medarbejderne typisk selv.<br />

Det er jo trods alt sundhedssektoren,<br />

vi arbejder i.<br />

Det hårde fysiske arbejde<br />

sætter sine spor hos mange<br />

medarbejdere – også selv om<br />

der gennem en årrække har<br />

været sat aktivt ind bl.a. med<br />

specialkurser i korrekte<br />

arbejdsmetoder, tekniske<br />

hjælpemidler m.v.<br />

– Nu håber vi, at mulighederne<br />

i "Go’ bedring" kan<br />

trække os i den rigtige retning,<br />

siger Birgitta Sloth<br />

Christiansen, der omvendt<br />

må erkende, at det ikke er<br />

altid, en ambitiøs indsats<br />

giver det ventede afkast.<br />

– Byrådet har tidligere som<br />

et to-årigt forsøg bevilget 6<br />

mio. kr. til motion i arbejdstiden<br />

på seks arbejdspladser<br />

inden for plejeområdet –<br />

uden at der kunne konstateres<br />

nogen positiv effekt på<br />

sygefraværet, fortæller hun.<br />

Uddannelse<br />

På længere sigt er Birgitta<br />

Sloth Christiansen ikke i tvivl<br />

om, at der også vil være<br />

medarbejdere med behov for<br />

den psykosociale del af tilbuddet<br />

i "Go’ bedring".<br />

Det er et stort ansvar og<br />

mange krav, de ofte ret unge<br />

piger stilles over for.<br />

– Måske skal man se på<br />

SOSU-uddannelsens længde.<br />

SOSU-uddannelsen er kun<br />

et-årig, og det er ikke meget<br />

ballast at komme ud med,<br />

når man skal kunne imødekomme<br />

de store forandringer,<br />

der i de senere år er sket<br />

og fortsat sker indenfor det<br />

offentlige f.eks. i form af<br />

øget anvendelse af teknologi<br />

og krav til dokumentation,<br />

siger hun.<br />

– Og på det menneskelige<br />

plan står du pludselig med<br />

ansvaret for fem beboeres<br />

tilværelse – lige fra, hvad der<br />

er i køleskabet, over at skabe<br />

indhold i en dagligdag til<br />

kontakten til de pårørende<br />

osv. Selv om vi gør, hvad vi<br />

kan for at støtte de unge<br />

piger, er det for mange en<br />

temmelig barsk oplevelse –<br />

ikke mindst, når man arbejder<br />

i et socialt belastet kvarter<br />

som Havkær/Sabro.<br />

Følger projektet<br />

Det er penge afsat i det kommunale<br />

budget, der betaler<br />

forsøgsordningen med Falck,<br />

og Århus Kommune følger<br />

projektet spændt.<br />

– Vi forsøger os frem med<br />

forskellige initiativer, siger<br />

konsulent Anders Haugaard,<br />

magistratens 3. afdeling.<br />

– På vores område ligger<br />

sygefraværet pr. medarbejder<br />

på 20,1 dage om året.<br />

Baggrund:<br />

Go’ bedring<br />

"Go’ bedring" er navnet på et<br />

koncept, Falck har skabt.<br />

Konceptet går ud på, at den<br />

syge medarbejder melder sig syg<br />

hos Falck, der afklarer, om det<br />

handler om egen sygdom eller<br />

barns første sygedag.<br />

Er det egen sygdom, får medarbejderen<br />

tilbud om at blive<br />

kontaktet af en sygeplejerske,<br />

der kan hjælpe medarbejderen<br />

til den rigtige behandling –<br />

eventuelt vise videre til det<br />

sygehus, speciallæge eller til<br />

behandling hos Falcks korps af<br />

zoneterapeuter, kiropraktorer,<br />

fysioterapeuter, massører og<br />

psykologer.<br />

Behandlingen omfatter både<br />

fysiske og psykiske problemer.<br />

Behandlingen er gratis for medarbejderen.<br />

Fra Falck får ledelsen en sygefraværs-rapport,<br />

hvor det overordnet<br />

fremgår, om sygefraværet<br />

omhandler bevægeapparatet<br />

eller den psykosociale del.<br />

Rapporten giver arbejdsgiveren<br />

mulighed for at se, hvor stor en<br />

del af det samlede sygefravær,<br />

der skyldes privat- eller arbejdsrelateret<br />

stress, barns første<br />

sygedag, smerter i bevægeapparatet,<br />

influenza, hoved- eller<br />

mavepine eller andet.<br />

Århus Kommune og Falck har<br />

pr. 1. oktober indgået en et-årig<br />

forsøgsaftale, der omfatter<br />

Lokalcenter Havkær/Sabro<br />

samt kommunens daginstitutions-område.<br />

Der betales<br />

450 kr. pr. medarbejder for ordningen<br />

– der efter forsøgs-året<br />

stiger til "normalprisen" 1.500<br />

kr. pr. medarbejder, hvis parterne<br />

fortsætter samarbejdet.<br />

Sporvejene og vej- og kloakområdet<br />

ligger højere, mens<br />

også børn og unge-området<br />

med 18,9 dage ligger i toppen.<br />

Det gennemsnitlige<br />

årlige antal sygedage for<br />

samtlige ansatte i Århus<br />

Kommune er 18,1, så vi har<br />

en klar interesse i at nedbringe<br />

sygefraværet både af<br />

hensyn til medarbejderne,<br />

en bedre service til borgerne<br />

og en bedre udnyttelse af<br />

resurserne.<br />

16<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


SYG? HVORFOR DET ...<br />

Vi ved, at sygefravær lægger<br />

beslag på mere end<br />

100.000 årsværk, og en del<br />

af det fravær kan tilskrives<br />

forhold på arbejdspladsen.<br />

Den del af sygefraværet vil<br />

regeringen gerne nedbringe,<br />

og derfor skal APV’en fra<br />

1. januar 2005 også forholde<br />

sig til sygefravær.<br />

– Vi be’r jer ganske enkelt<br />

vurdere, om det er forhold<br />

på arbejdspladsen, der gør<br />

folk syge, forklarede kredschef<br />

i Arbejdstilsynet,<br />

Palle Graversgaard, kreds<br />

Sønderjyllands Amt, på årets<br />

temamøde i Region Fyn og<br />

Jylland Syd, hvor emnet var<br />

til debat.<br />

– Udfordringen bliver at<br />

finde de forhold i arbejdsmiljøet,<br />

der kan medføre<br />

sygefravær.<br />

Ved at sætte fokus på de forhold<br />

på arbejdspladsen, der<br />

gør folk syge, ved I også, hvor<br />

der skal sættes ind med forbedringer,<br />

påpegede han.<br />

Pligten til at inddrage sygefravær<br />

i APV’en træder i kraft<br />

1. januar 2005, dog først ved<br />

den næste revision af APV’en.<br />

Der er pligt til revision af APV<br />

senest hvert 3. år. Mangler<br />

sygefraværet i APV’en vil det<br />

medføre et påbud.<br />

Et andet element i indsatsen<br />

mod arbejdsbetinget sygefravær<br />

er en sygefraværspolitik.<br />

- Har virksomheden ikke<br />

udarbejdet en sygefraværspolitik,<br />

kan virksomhedens<br />

egenindsats ikke blive vurderet<br />

som høj, fortalte Palle<br />

Graversgaard.<br />

Mads Christian Madsen (med ryggen<br />

til) og Kay Johnsen, i samtale<br />

med Jytte Kæraa fra Frederiksborg<br />

Amt, der på temadagen i Middelfart<br />

fortalte, hvordan man har båret<br />

sig ad med at reducere sygefraværet<br />

på flere af amtets arbejdspladser.<br />

SIKKERHEDSARBEJDET<br />

HÅNDTERES I ET ´ SYSTEM<br />

A-skade registrerer og anmelder ulykker og kan<br />

være en væsentlig brik i det forebyggende arbejde<br />

A-skade er blevet det mest<br />

udbredte administrationssystem,<br />

når det handler om<br />

at registrere, anmelde og<br />

forebygge arbejdsskader.<br />

Systemet håndterer nemlig<br />

alle væsentlige funktioner i et<br />

og samme system, og det betyder,<br />

at den enkelte virksomhed<br />

sparer omkostninger samtidig<br />

med, at den får overblik<br />

over området og forenkler<br />

den daglige administration.<br />

A-skade er elektronisk tilkoblet<br />

Arbejdstilsynets anmeldelsessystem<br />

EASY. Det betyder, at<br />

virksomhedens registrering<br />

af skaden automatisk sendes<br />

videre til EASY, ligesom den<br />

distribueres til relevante instanser<br />

som Arbejdsskadestyrelsen,<br />

Arbejdstilsynet,<br />

forsikringsselskab m.v.<br />

Via nettet<br />

Det er firmaet frontAvenue,<br />

der har udviklet systemet i<br />

samarbejde med brugere og<br />

myndigheder.<br />

– Systemet er internetbaseret<br />

og kan benyttes på en hvilken<br />

som helst pc med forbindelse<br />

til nettet – både i Danmark<br />

og i udlandet, fortæller Erik<br />

Normann, der er salgschef i<br />

frontAvenue.<br />

– Alle data lagres i en central<br />

database i virksomheden og<br />

er altså samlet ét sted. Det<br />

giver arbejdsgiver og sikkerhedsorganisation<br />

et detaljeret<br />

datagrundlag på sikkerhedsområdet,<br />

og dermed er det<br />

også let at hente dokumentation<br />

som støtte for en miljøcertificering.<br />

Det er systemadministratoren,<br />

der giver den enkelt bruger<br />

rettigheder i forhold til<br />

vedkommendes funktion<br />

i sikkerhedsorganisationen.<br />

Dermed kan adgangen til<br />

personfølsomme oplysninger<br />

reguleres.<br />

Man kan selv vælge, om en<br />

anmeldelse skal foretages<br />

centralt af virksomhedens<br />

administration eller decentralt<br />

af den enkelte sikkerhedsrepræsentant.<br />

Statistik<br />

Det er ikke kun anmeldelsespligtige<br />

ulykker, der håndteres<br />

i systemet. Det er også<br />

beregnet til ikke-anmeldelsespligtige<br />

skader som f.eks.<br />

"nær-ved-hændelser". Systemet<br />

kan derfor blive en vigtig<br />

brik i det forebyggende<br />

arbejde, da det automatisk<br />

udarbejder statistikker, der<br />

viser hvor, hvornår og hvordan<br />

hændelserne finder sted.<br />

Derudover føres der journal<br />

på den enkelte sag, hvor korrespondance,<br />

dokumenter,<br />

fotos m.v. samles, ligesom<br />

den enkelte sags omkostninger<br />

kan beregnes.<br />

På skærmbilledet kan brugeren<br />

tilføje oplysningsfelter,<br />

der er relevante for den<br />

enkelte virksomhed, ligesom<br />

systemet kan leveres med<br />

virksomheds- eller brancherelaterede<br />

sagsformater.<br />

A-skade opdateres og udvikles<br />

løbende. I begyndelsen af<br />

2005 regner frontAvenue<br />

eksempelvis med at udvide<br />

systemet til også at omfatte<br />

håndtering af forsikringsskader<br />

på bygninger, køretøjer,<br />

maskiner m.m.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 17


REGIONSNYT<br />

ÅRSMØDE NORD GENVALGTE FORMANDEN<br />

SSID Nords årsmøde blev<br />

holdt på Grenå Kraftvarmeværk<br />

med 20 deltagere<br />

– 3 flere end sidste år, så målsætningen<br />

om flere aktive<br />

holder.<br />

Driftsleder Poul Poulsen bøde<br />

velkommen, hvorefter daglig<br />

sikkerhedsleder Leif Kristensen<br />

fortalte om værket og dets<br />

drift både som kulfyret værk<br />

og med afbrænding af halm<br />

og anden biobrændsel. Spørgelysten<br />

var stor, inden deltagerne<br />

gik over til årsmødet.<br />

Formanden, Poul Christian<br />

Jespersen, fortalte om det<br />

forløbne års aktiviteter og de<br />

diskussioner om fremtidige<br />

møder, der havde været i<br />

område- nu regionsudvalget.<br />

Der var blevet talt om møder<br />

kun for private eller offentlige<br />

virksomheder, møder kun<br />

for deltidssikkerhedsleder og<br />

endelig kun landsdækkende<br />

møder. Stemningen i forsamlingen<br />

var for større<br />

møder for alle grupperinger<br />

med flere oplægsholdere.<br />

Der er nu 128 medlemmer i<br />

Nord.<br />

På grund af de nye vedtægter<br />

foreslog formanden, at<br />

alle var på valg. Valgt blev:<br />

Poul Chr. Jespersen, Aarhus<br />

tekniske Skole, formand<br />

Jan Leslie Sørensen,<br />

BASF Health & Nutrition A/S<br />

Arne Nielsen,<br />

Ålborg Universitet<br />

Erling Laursen,<br />

Ålborg tekniske Skole<br />

Som suppleanter blev valgt:<br />

Bjarne Møller,<br />

Frederikshavn Kommune<br />

Leif Kristensen,<br />

Elsam Grenå Kraftvarmeværk<br />

Alle deltager i regionsudvalgsmøderne.<br />

Ud af områdeudvalget trådte<br />

Leif Hindby, Århus kommunale<br />

Værker. På hele SSID<br />

Nords vegne skal lyde en<br />

stor tak til Leif for hans<br />

mangeårige indsats i områdeudvalget<br />

heraf flere år som<br />

formand. God vind fremover.<br />

Næste årsmøde holdes onsdag<br />

den 23. november 2005<br />

kl. 10.00 hos DanoGips i<br />

Hobro.<br />

Dagen sluttede med diskussion<br />

ud fra et spændende<br />

oplæg fra Leif Kristensen om<br />

helbredskontrol af medarbejdere<br />

og rundvisning på<br />

værket. Stor tak til Grenå<br />

Kraftvarmeværk for arrangementet.<br />

Næste regionsmøde er<br />

planlagt til AROS, Århus,<br />

i slutningen af februar og<br />

vil handle om styring af<br />

arbejdsmiljø under nybyggeri,<br />

sikkerhed på byggepladser<br />

samt de nye regler<br />

om forhåndgodkendelse.<br />

Poul Chr. Jespersen<br />

Region Syd<br />

Fyn og Jylland Syd blev til<br />

Region Syd<br />

Område Fyn og område<br />

Jylland Syd holdt i slutningen<br />

af november deres fælles årsmøde,<br />

hvor de fremmødte i<br />

enighed valgte den hidtidige<br />

formand for Område Jylland<br />

Syd, Kay Johnsen, til Region<br />

Syds første formand. Mødet<br />

blev holdt hos Velux i Østbirk.<br />

Det var ellers meningen at<br />

holde årsmødet hos Vestfyns<br />

Bryggeri i Assens, men bryggeriet<br />

er i gang med en større<br />

ombygning og derfor blev<br />

det flyttet. Heldigvis var der<br />

hjælp at hente hos Velux og<br />

Bent Kristensen.<br />

Der var desværre ikke tilmeldt<br />

ret mange til arrangementet.<br />

Det var en skam for dem, der<br />

ikke deltog. De gik nemlig<br />

glip af en stor oplevelse.<br />

Velux havde sammensat en<br />

virkelig spændende dag med<br />

besøg på virksomhedens<br />

meget imponerende samling<br />

og en prøvetur i en vindtunnel.<br />

Begge dele var en stor<br />

oplevelse for de, som deltog.<br />

Efter de oplevelser fortalte<br />

Henrik Ingemann fra Socialt<br />

Netværk Fyn om det rummelige<br />

arbejdsmarked, og hvordan<br />

den opgave er grebet an<br />

på fynske virksomheder.<br />

Selve årsmødet, hvor ca<br />

halvdelen af deltagerne var<br />

fra hvert område, blev afviklet<br />

med følgende resultat:<br />

Formand: Kay V. Johnsen<br />

Udvalgsmedlem:<br />

Mads Chr. Madsen,<br />

valgt for 2 år.<br />

Udvalgsmedlem:<br />

Jørgen Schächter,<br />

valgt for 1 år.<br />

Udvalgsmedlem:<br />

Bestyrelsen kom allerede på sit første møde i strid modvind. Fra venstre er<br />

det Christian Kold Mikkelsen, Lars Vestergård Jensen, Bent Kristensen,<br />

Kay V. Johnsen og Mads Chr. Madsen. Jørgen Schächter var blæst videre<br />

til næste møde og er derfor ikke med på billedet.<br />

Lars Vestergård Jensen,<br />

valgt for 1 år.<br />

1. suppleant:<br />

Christian Kold Mikkelsen<br />

2. suppleant:<br />

Bent Kristensen.<br />

Det nye udvalg vil, som det<br />

ses på ovenstående billede<br />

optaget i vindtunnelen hos<br />

Velux, stå sammen selv i<br />

strid modvind og vil snarest<br />

holde sit første møde, hvor<br />

programmet for 2005 vil<br />

blive fastlagt og så hurtigt<br />

som muligt lagt på hjemmesiden.<br />

Kay V. Johnsen<br />

18<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004


Region Øst<br />

København og Sjælland<br />

blev til Region Øst<br />

Ole Vendelbo, DTU, blev<br />

enstemmigt valgt til formand,<br />

da Område Sjælland<br />

og Område København i<br />

Arbejdsmiljørådets Servicecenter<br />

holdt deres fælles årsmøde,<br />

som markerede fusionen<br />

mellem de to områder<br />

til Region Øst.<br />

Det er ikke en scene fra "Den sidste<br />

Samurai" men arbejderbeskyttelse<br />

– fra Arbejdsmiljøcentrets udstilling,<br />

der desværre lukker ved årsskiftet.<br />

Den øvrige bestyrelse består<br />

af: Eva Tauby, Toms, valgt<br />

for 2 år og Sri Sai Das,<br />

NCC, og Charlotte<br />

Breinholt, Junckers, valgt<br />

for 1 år. Tove Skands,<br />

Danmarks Fødevareforskning,<br />

og Bjarne Petersen,<br />

København Kommunes<br />

Socialcenter, er suppleanter.<br />

Årsmødet blev indledt med<br />

en rundtur i udstillingen om<br />

Arbejderbeskyttelse, som<br />

desværre lukker med udgangen<br />

af året. Jacob Munk fra<br />

BAR bygge-anlæg fortalte<br />

om udstillingens historie.<br />

Deltagerne så bl.a. eksempler<br />

på ulykker med rundsave og<br />

uafskærmede maskiner, og<br />

de så hvordan et ergonomisk<br />

korrekt køkken skal<br />

indrettes.<br />

Fald- og snubleulykker<br />

analyseres<br />

Kirsten Jørgensen fra<br />

Arbejdstilsynet fortalte om<br />

projektet "Det tilsyneladende<br />

ufarlige" hvor man<br />

gik i kødet på de mange<br />

ulykker, der sker, uden at der<br />

er en kendt risiko. Derfor er<br />

det svært at få emnet ind i<br />

APV og virksomhedernes<br />

sikkerhedsarbejde, og ulykkerne<br />

henlægges let som<br />

"hændelige".<br />

Kirsten Jørgensen fra Arbejdstilsynet fortalte på årsmødet om AT’s kampagne<br />

om det tilsyneladende ufarlige arbejde, der kan udvikle sig til<br />

alvorlige ulykker.<br />

400 ulykker er udvalgt til en<br />

nærmere analyse af en<br />

arbejdsgruppe i AT.<br />

Resultaterne skal bruges til<br />

forebyggelse – og det hører<br />

vi nærmere om i 2005.<br />

Fusion mellem Sjælland<br />

og København<br />

Årsmødet samlede 30 deltagere,<br />

heraf 11 fra Sjælland.<br />

Ole Vendelbo, formand for<br />

område København, fortalte<br />

om aktiviteterne i<br />

København, mens områdeudvalget<br />

fra Sjælland ikke<br />

var tilstede. Den fremtidige<br />

indsats vil være at lave 2-3<br />

medlemsmøder, understøtte<br />

udvikling af medlemsarkiv<br />

og maillister og drøfte foreningens<br />

samlede udvikling.<br />

Der var stor opbakning til<br />

bestyrelsens idé om parallelle<br />

sessioner på årskonferencen<br />

i Kolding, og Ole fik<br />

flere kommentarer og ideer<br />

at arbejde videre på, så en<br />

foreløbig idéliste til det<br />

kommende års arrangementer<br />

ser således ud:<br />

• Støv og eksplosioner (Atex)<br />

• Besøg på DTU (highligts<br />

som rent-rum, indeklimacenter,<br />

lyddødt rum)<br />

• Støjbekæmpelse<br />

• Besøg hos Arbejdstilsynet<br />

i Landskronagade<br />

Ole Vendelbo<br />

AMR uddeler sikkerhedspriser<br />

Ni virksomheder nomineret til de tre priser, der uddeles 13. december<br />

Ni virksomheder er nomineret<br />

til Arbejdsmiljørådets<br />

<strong>Sikkerheds</strong>priser 2004, når<br />

rådet holder sikkerhedsdag<br />

på Hotel Nyborg Strand<br />

mandag den 13. december.<br />

I kategorien "Virksomheder<br />

med særlig indsats og et<br />

opnået højt sikkerkedsniveau"<br />

er de nominerede<br />

Danfoss Kolding, DR med<br />

DR Byen og SCA Packaging.<br />

I kategorien "Virksomheder<br />

med få ansatte eller mange<br />

små arbejdssteder, der har<br />

gennemført en særlig indsats<br />

og opnået et godt sikkerhedsniveau"<br />

er J.F. Stål,<br />

IDA Service og Parkering<br />

København udvalgt til den<br />

endelige dyst, mens det er<br />

blandt KPMG, BST JOB +<br />

MILJØ og Århus Kommune<br />

BST vinderen af kategorien<br />

"Virksomheder, der har ydet<br />

god rådgivning i sikkerhed<br />

og med et godt resultat" skal<br />

findes.<br />

Priserne uddeles af beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjorth<br />

Frederiksen.<br />

Dagen indledes med et par<br />

faglige indlæg. Direktør i<br />

Arbejdstilsynet, Jens Jensen,<br />

fortæller om "Det gode sikkerhedsarbejde<br />

og frontløberne".<br />

Derefter præsenterer<br />

Arbejdsmiljørådet sit<br />

projekt om integrering af<br />

ulykkesforebyggelse i undervisningen<br />

på de tekniske<br />

uddannelser.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 4/2004 19


Ikke bare sikker, men ekstra sikker. Sundstrøm SR-500 helt<br />

nyudviklet motoriseret åndedrætsværn med mange muligheder.<br />

Selvkalibrerende motor med meget enkel håndtering. Højt luftflow med to volumener på henholdsvis 175 og<br />

225 liter/min. Unikt alarmsystem med både lys, lyd og vibrator. EMC-godkendt. Lav vægt og meget komfortabel<br />

i brug. Enkelt filterprogram. Speciel polyurethan slange, som er meget fleksibel og slidstræk. Til systemet<br />

kan kobles fire forskellige ansigtsdele efter behov. Bl.a. unik visir skærm, hætter og helmaske.<br />

kontakt os på tlf. 66 11 70 30 eller send os en mail på info@cnsafety.dk<br />

Wichmandsgade 15 • 5100 Odense C • Telefon 6611 7030 • info@cnsafety.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!