27.07.2013 Views

Medlemsblad nr. 5 2009

Medlemsblad nr. 5 2009

Medlemsblad nr. 5 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 5 • November <strong>2009</strong><br />

Sikkerhedslederen<br />

– Magasinet om arbejdsmiljø i praksis<br />

TEMA:<br />

Sikkerhedslederens<br />

næste kasket<br />

Temadag:<br />

Deltagere både for og<br />

imod MED-systemer<br />

Svendborg Kommune<br />

Sikkerhed,<br />

sjov og ballade<br />

Temadag:<br />

Masser af mennesker<br />

kræver sikkerhed


2<br />

Middelfartmøde 3<br />

Mere ledelse opvejer<br />

færre sikkerhedsrepræsentanter 4<br />

Vi klapper hesten 7<br />

Alle i koordinerende jobs har behov<br />

for lederuddannelse 8<br />

Model MED-aftale i hæren 9<br />

Private barrierer for aftaler<br />

skal undersøges 10<br />

Signalværdi: Vi vil ikke ha’ det 12<br />

Fotokonkurrence 13<br />

Tour de Trivsel 14<br />

Blødt arbejdsmiljø er velegnet<br />

i MED-udvalg 16<br />

Hanen galede kun én gang 19<br />

Årskonference 2010 22<br />

Regionernes årsmøder 23<br />

Tivoli før halloween 24<br />

Arbejdsmiljø i en krisetid 26<br />

SSID har brug for dig 27<br />

Navne ...<br />

– Sikkerhedslederens<br />

navnestof<br />

Lasse Nielsen<br />

Lasse Nielsen er indmeldt i SSID<br />

i august med det formål at kunne<br />

sparre med kolleger og deltage på<br />

kurser og seminarer.<br />

Lasse Nielsen debuterede som<br />

sikkerhedsleder på Statoil Hydros<br />

Sikkerhedslederen<br />

udgives af Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Næste nummer december <strong>2009</strong><br />

Deadline for materiale der ønskes optaget i bladet mandag 9. november<br />

Redaktør Søren Dam Nielsen, Larsen & Partnere, Energiens Hus, Energivej 3,<br />

4180 Sorø, telefon 57 82 02 03, dam@0203.dk, www.0203.dk<br />

Layout Fingerprint reklame, telefon 23 83 84 20, www.fingerprint.dk<br />

Tryk Rosendahls Mediaservice, Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N<br />

Annoncer Rosendahls Mediaservice, www.rosendahls-mediaservice.dk<br />

Mediakonsulent Heidi Benn Laurberg, telefon 76 10 11 64, hbl@rosendahls.dk<br />

Oplag 800 stk.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes<br />

og eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på,<br />

at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

Sikkerhedslederen er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer<br />

blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Om SSID<br />

SSID Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Formand Eva Tauby, telefon 56 67 75 88<br />

Sekretær Pernille Bruun, telefon 86 11 04 11,<br />

sekretariatet@ssid.dk<br />

www.ssid.dk<br />

raffinaderi i Kalundborg, i februar.<br />

Han kommer fra en stilling som mekanisk<br />

supervisor i virksomheden.<br />

Lasse er en af fem sikkerhedsledere<br />

i HMS-afdelingen (Helse, miljø og<br />

sikkerhed), og hans opgave er at være<br />

sparringspartner på den tekniske og<br />

mekaniske vedligeholdelse af udstyr.<br />

Jette Lillelund<br />

Jette Lillelund er indmeldt i SSID<br />

i august. Hun blev ansat som HSEmanager<br />

i Pronova Biopharma<br />

1. december 2008.<br />

Sikkerhedslederens navn<br />

Hvad skal SSID og bladet Sikkerhedslederen hedde i fremtiden?<br />

Jette Lillelund har været medlem af<br />

SSID tidligere, mens hun arbejdede<br />

som sikkerhedsleder for SOLUM A/S.<br />

I den mellemliggende periode har<br />

hun været salgschef i affaldsvirk-<br />

somheden RGS 90, men er i sit nye<br />

job tilbage ved miljø og arbejdsmiljø.<br />

Jette Lillelund sidder som HSEmanager<br />

med i chefgruppen på<br />

virksomheden. Hun er uddannet<br />

miljøtekniker, har studeret biologi på<br />

Københavns Universitet, og har taget<br />

en master i teknisk miljøledelse.<br />

Gå ind på www.ssid.dk og deltag i navnedebatten. Du kan også sende en sms til 2299 5375 eller<br />

en mail til sikkerhedslederen@ssid.dk<br />

Sikkerhedslederen


Palle Priska, Hoffmann A/S<br />

Arbejdsglæde<br />

betaler sig<br />

Middelfartmødet – her bygger vi broer<br />

Vi lader tæppet gå for Middelfartmødet <strong>2009</strong><br />

Fra Arbejdstilsynets task force for psykisk<br />

arbejdsmiljø kommer Annette Skov:<br />

Kan krisetiderne mærkes på arbejdsmiljøet?<br />

Brikkerne til en ny sikkerhedsorganisation – er loven<br />

faldet på plads?<br />

Bus får arbejdsmiljøet til at køre!<br />

Byggeriets Arbejdsmiljøbus må nogle gange komme<br />

på de samme byggepladser mange gange for at<br />

få arbejdsmiljøet til at køre. Andre steder går det<br />

som smurt. Peter Orby, konsulent på Byggeriets<br />

Arbejdsmiljøbus fortæller.<br />

Overrækkelse af SSID’s rejselegat<br />

Mentalt kurbad med John Engelbrecht, mag. art<br />

i filosofi, forfatter, klovn og underviser, for øjeblikket<br />

en af landets mest anvendte og skattede foredragsholdere<br />

– stjæler fra de vittige og gi`r til de kedelige.<br />

Livsglæde i arbejdet, humor, mentale spark og<br />

inspiration til nytænkning.<br />

Arbejdsglæde betaler sig<br />

Hoffmann A/S forebygger nedslidning ved at forbedre<br />

det psykiske arbejdsmiljø – projekt støttet af<br />

Forebyggelsesfonden.<br />

Vi glæder os til at se jer den 19. november <strong>2009</strong> i Middelfart<br />

Er dine medarbejdere sikret ved arbejde i H<br />

Ø<br />

J<br />

D<br />

John Engelbrecht<br />

Filosofi, visdom, gøgl,<br />

humor, kompetenceløft,<br />

arbejdsglæde<br />

E Korskildeeng 6<br />

R DK – 2670 Greve<br />

? Tlf. 43 90 90 00<br />

mail@resq.dk<br />

Tilmelding på<br />

www.ssid.dk<br />

ResQ A/S tilbyder totalløsninger i faldsikrings- og<br />

højderedningsudstyr, rådgivning, salg, uddannelse samt<br />

sagkyndigt eftersyn af udstyr.<br />

Kontakt os på tlf. 4390 9000 for en uforpligtende samtale<br />

eller aftal et uforpligtende besøg med en af vore dygtige<br />

konsulenter. ResQ´s undervisningsafdeling har forbedret<br />

og udbygget kursus udbuddet, hør dem hvad vi kan tilbyde<br />

jeres virksomhed.<br />

Du kan finde flere oplysninger på vores nye hjemmeside<br />

www.resq.dk<br />

Sikkerhedslederen 3


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

4<br />

TEMA: En sikkerhedsleders jobfunktion kan være næsten for bred. Den kommende revision af arbejdsmiljøloven kan blive afgørende<br />

for, i hvilket regi sikkerhedslederen lægger hovedvægten af sit arbejde i fremtiden.<br />

Arbejdsmiljølov<br />

Mere ledelse opvejer færre<br />

sikkerhedsrepræsentanter<br />

Længere mellem repræsentanterne kan opvejes af nye forpligtelser til topledelsen<br />

Forslag fra trepartsudvalg<br />

om ændring af arbejds-<br />

miljøloven er nu omformet<br />

til lovforslag og forelagt<br />

Folketingets Arbejdsmarkeds-<br />

udvalg og sendt i høring.<br />

Formand for Arbejdsmarkeds-<br />

udvalget, Knud Kristensen<br />

(K), forventer, at forslaget vil<br />

Sikkerhedslederen<br />

glide igennem uden større<br />

modstand.<br />

– Det er helt rigtigt at få<br />

den forenkling på området,<br />

som lovforslaget lægger op<br />

til, siger Knud Kristensen,<br />

som udover at være politiker<br />

er direktør for en byggevirksomhed<br />

i Jylland. Det<br />

Udstyr til: FØRSTEHJÆLP<br />

GENOPLIVNING<br />

BESKYTTELSE<br />

UNDERVISNING<br />

er forslagets smidighed, der<br />

tiltaler ham.<br />

– Virksomhederne får<br />

mere frit spil. Vi kommer til<br />

at bruge færre resurser på<br />

møder, og muligheden for at<br />

sammenlægge samarbejds-<br />

og sikkerhedsudvalgene gør,<br />

at vi kan bruge vore med-<br />

menneskers tid på en bedre<br />

måde, fordi de samme medarbejdere<br />

kan løse hele opgaven,<br />

siger Knud Kristensen<br />

til Sikkerhedslederen.<br />

Utydelig topledelse<br />

Arbejdsmiljøordfører i SF,<br />

Fortsættes side 6<br />

Tlf.: 4614 1050 E-mail: info@opti-safe.dk<br />

www.opti-safe.dk


Førstehjælpen – altid ved hånden<br />

Cederroth øjenskyl kan<br />

monteres på tavlen.<br />

www.firstaid.cederroth.com<br />

NYHED!<br />

Letforståelige<br />

førstehjælpsinstrukser<br />

i<br />

billedform.<br />

Annons Tavla SikkerhetslederenDK.indd 1 08-12-03 11.32.07


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

6<br />

Bent Bøgsted er modstander af at pålægge de små selvstændige flere administrative byrder.<br />

Fortsat fra side 4<br />

Eigil Andersen, lægger<br />

i særlig grad vægt på, at<br />

virksomhedernes topledelser<br />

ser ud til at blive mere<br />

forpligtet på at tage stilling<br />

til arbejdsmiljø i alle dele af<br />

det strategiske arbejde:<br />

– Der bliver truffet mange<br />

beslutninger på højeste plan,<br />

som har mange arbejdsmiljømæssige<br />

konsekvenser.<br />

Indkøb af nye maskiner,<br />

nye bygninger osv. Der er<br />

ingen tvivl om, at det at få<br />

arbejdsmiljøaspektet ind på<br />

direktionsgangen så tidligt<br />

som muligt, er en klar fordel<br />

for medarbejdernes arbejdsvilkår.<br />

Men topledelsens forpligtelser<br />

er ikke tydelige<br />

nok i lovforslaget, vurderer<br />

Eigil Andersen. SF vil derfor<br />

Sikkerhedslederen<br />

stille et konkret forslag til,<br />

hvordan man kan præcisere<br />

lovkravet til virksomhedsledelserne.<br />

Færre sikkerhedsrepræsentanter<br />

Prisen for at få ledelsen til<br />

at tage et større ansvar har<br />

tilsyneladende bl.a. været,<br />

at der fremover er færre sikkerhedsrepræsentanter.<br />

– Det kunne man godt<br />

være bekymret over, men<br />

det trækker i den anden<br />

retning, at man nu kommer<br />

til at drøfter arbejdsmiljø<br />

i samme sammenhæng, som<br />

man eksempelvis snakker<br />

drift, siger Eigil Andersen.<br />

Mere obligatorisk<br />

uddannelse<br />

Eigil Andersen finder ideen<br />

om løbende uddannelse god.<br />

– Men hvis vi kunne<br />

bestemme, så skulle den<br />

løbende uddannelse ikke<br />

være helt så frivillig. Man<br />

bør have et opfølgende,<br />

obligatorisk kursus mindst<br />

hvert tredje år. For det kan<br />

være svært for den enkelte at<br />

overskue, hvad der er kommet<br />

frem af ny viden.<br />

Også forslagene om<br />

organisering på tværs af<br />

virksomhedsstruktur og sammenlægning<br />

af sikkerheds-<br />

og samarbejdsudvalg får en<br />

kommentar med på vejen.<br />

– At dele sikkerhedsorganisation<br />

på fx et butikstorv vil<br />

styrke sikkerhedsarbejdet.<br />

Problemet kan være, om organisationen<br />

har kompetence<br />

nok overfor en fremmed<br />

arbejdsgiver.<br />

Sammenlægninger af<br />

SU og SiU har man jo lavet<br />

inden for det offentlige. Vi<br />

er stadig skeptiske i SF, men<br />

igen peger det også i en anden<br />

retning, når det fastslås,<br />

at ledelsen skal involveres<br />

mere i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Stop bureaukratiet<br />

Bent Bøgsted, DF, havde<br />

ved redaktionens slutning<br />

endnu ikke dannet sig en<br />

klar holdning til udspillet.<br />

– Overordnet er der ikke<br />

de store problemer, men<br />

der er lidt småting, vi skal<br />

kigge på. Jeg har hørt lidt<br />

om nogle tiltag over for små,<br />

selvstændige erhvervsdrivende.<br />

Regeringen har lovet,<br />

at der ikke kommer flere<br />

administrative byrder for<br />

dem, udtaler han.<br />

Det nye regelsæt træder<br />

efter planen i kraft den<br />

1. juli 2010. n


Danmarks tekniske<br />

Universitet tager det stille<br />

og roligt. Til nytår er der<br />

nyvalg til sikkerheds-<br />

organisationen, og helt uantastet<br />

af en mulig modernisering<br />

af arbejdsmiljøloven<br />

og ændring af reglerne om<br />

sikkerhedsledere, repræsentanter<br />

osv. holder universitetet<br />

valg, som de plejer.<br />

– Vi har valgt at sige, at<br />

vi ser, hvad der kommer<br />

ud af det først. Vi har fået<br />

bygget arbejdsmiljøarbejdet<br />

nogenlunde fornuftigt op.<br />

Sidevognsdiskussionen har<br />

vi ikke så meget af hos os.<br />

Det skyldes især, at vores<br />

institutledere er formænd<br />

for sikkerhedsudvalgene<br />

i stedet for en eller anden<br />

tilfældig person, fortæller<br />

Ole Vendelbo, arbejdsmiljøkonsulent<br />

på DTU og bestyrelsesmedlem<br />

i SSID.<br />

De to arbejdsmiljøkonsulenter<br />

på DTU er dem, som<br />

i praksis vurderer institutternes<br />

arbejdsmiljøindsatser.<br />

De er forankret centralt i en<br />

arbejdsmiljøsektion, som er<br />

en del af HR-afdelingen.<br />

– Vi er de løsgående missiler.<br />

Vi tager ud på institutterne<br />

og vurderer, om deres<br />

løsninger er gode nok. Foruden<br />

os har vi bl.a. tre, der<br />

VIL DU SPARE<br />

TID OG PENGE?<br />

Sikkerhedslederen<br />

i fremtiden<br />

laver kemikaliebrugsanvisninger<br />

og en systemmand,<br />

hvis arbejde er centreret<br />

omkring arbejdsmiljøsystemer<br />

– apv fx.<br />

En slags eksterne rådgivere,<br />

altså. På hvert institut<br />

har de derudover den<br />

daglige sikkerhedsleder, som<br />

loven kræver.<br />

HR bliver trend<br />

Arbejdsmiljøsektionen har<br />

været en del af HR i mange<br />

år. Ole Vendelbo tror, den<br />

konstruktion bliver en trend.<br />

– For os har det den fordel,<br />

at vi markere vores interesser<br />

tydeligt, fordi vi har<br />

AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 - Esbjerg - www.am-online.dk - www.am-gruppen.dk<br />

Rådgiver •<br />

Lobbyist •<br />

Konsulent •<br />

HR •<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo, Danmarks Tekniske Universitet:<br />

Vi klapper hesten<br />

Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

FÅ STYR PÅ KEMIEN<br />

PÅ DIN VIRKSOMHED<br />

lov til at tage diskussioner<br />

op blandt medarbejderne.<br />

Hvis medarbejderne synes,<br />

et bestemt forslag er en god<br />

ide, kan vi lægge mere pres<br />

på for at få det gennemført,<br />

fordi vi har deres opbakning.<br />

Det havde vi ikke<br />

nødvendigvis kunnet, hvis<br />

vi eksempelvis hørte til i en<br />

teknisk afdeling.<br />

De øvrige, danske universiteter<br />

har lagt sig på samme<br />

linje som DTU, melder Ole<br />

Vendelbo. Også de har valgt<br />

at se tiden an, inden de kaster<br />

sig ud i større omstruktureringer<br />

af arbejdsmiljøets<br />

organisering. n<br />

KEMI-basen sikrer udarbejdelsen af de lovpligtige<br />

arbejdspladsbrugsanvisninger for samtlige<br />

kemiske produkter, der anvendes på din virksomhed<br />

KEMI-basen giver elektronisk adgang til alle virksomhedens<br />

arbejdspladsbrugsanvisninger – og automatisk<br />

opdatering af sikkerhedsdatabladene<br />

Tlf. 70 107 701<br />

Sikkerhedslederen 7


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

8<br />

Miljøkoordinator Gitte Jensen, Glud & Marstrand<br />

Alle i koordinerende jobs har<br />

behov for lederuddannelse<br />

Gitte Jensen har taget en lederuddannelse<br />

for at kunne<br />

varetage sin funktion som<br />

miljøkoordinator hos Glud<br />

& Marstrand.<br />

– Jeg kommer meget<br />

rundt, og taler med alle for<br />

at påvirke dem til at lave<br />

nogle bestemte ting. Selv om<br />

jeg ikke direkte har personaleansvar.<br />

Jeg har taget<br />

noget lederuddannelse for<br />

at kunne varetage den her<br />

funktion. Alle, der sidder<br />

i koordinerende jobs har<br />

behov for lederuddannelse.<br />

På lidt længere sigt er det<br />

meningen, at Gitte Jensen<br />

skal hjælpe Glud & Marstrands<br />

fabrikker med at sejle OHSAS<br />

18001-certificeringen sikkert<br />

på plads i hallerne. Lige nu har<br />

den næsten nyansatte miljøkoordinator<br />

ikke så meget med<br />

arbejdsmiljø at gøre. Hun er en<br />

del af en lille kvalitets- og miljøafdeling<br />

på koncernniveau.<br />

Hun har en kvalitetschef, som<br />

refererer til direktøren.<br />

Men hun har et job,<br />

som kræver, at kollegerne<br />

lytter. Derfor burde hun<br />

have heddet miljøchef,<br />

mener hun.<br />

Glud & Marstrand satser<br />

på bæredygtig emballage,<br />

og derfor fylder miljøsiden<br />

meget i Gitte Jensens job.<br />

Sikkerhedslederen<br />

Sikkerhedslederen<br />

i fremtiden<br />

Lederuddannelse •<br />

Koordinerende •<br />

Samarbejde •<br />

HR •<br />

– For at kollegerne lytter<br />

lidt mere, er det vigtigt med<br />

en titel. Bare det, at jeg kommer<br />

fra koncernniveau, gør<br />

dog også, at jeg har en vis<br />

status. Derfor har jeg ikke<br />

haft problemer med at få ting<br />

igennem, men jeg har tidligere<br />

erfaret, at det betyder<br />

noget. Det er noget mærkeligt<br />

noget at sige i dagens<br />

Danmark, men det gør det.<br />

Bliver i staben<br />

Der kan måske være en pointe<br />

i Gitte Jensens titel-overvejelser.<br />

At være sikkerhedsleder<br />

– arbejdsmiljøleder – kan<br />

i fremtiden betyde den, der<br />

påvirker kollegerne til at gøre<br />

bestemte ting. Gitte Jensen<br />

tror i hvert fald, arbejdsmiljøet<br />

forbliver som stabsfunktion<br />

i Glud & Marstrand, men af<br />

en lidt anden grund:<br />

– Jeg tror ikke, arbejdsmiljøansvaret<br />

bliver placeret<br />

ude på linjerne i produk-<br />

tionen. Jeg tror, det forbliver<br />

en stabsfunktion, for<br />

produktionslederne får<br />

ikke gjort noget ved det. Om<br />

arbejdsmiljøet bliver lagt<br />

under HR eller sammen med<br />

miljø vil nok afhænge af<br />

den enkelte virksomhed.<br />

– Men man kan ikke<br />

undvære at have nogle, der<br />

følger med, fordi der er så<br />

meget lovgivningsmæssigt,<br />

man skal forholde sig til. Det<br />

kan nemt være noget, der<br />

flyder, fordi det ikke er dagligdag<br />

for afdelingslederne<br />

rundt omkring. n


Manglen på anciennitet tager<br />

næsten pusten fra arbejdsmiljøarbejdet<br />

i hæren. Det<br />

kan snart ikke betale sig at<br />

uddanne en soldat i arbejdsmiljø,<br />

for inden man ser sig<br />

om, er han ikke længere på<br />

Lille høreværn<br />

med stor forskel<br />

www.Tego-Care.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

i fremtiden<br />

MED-arbejder •<br />

Lang anciennitet •<br />

Synlighed •<br />

Psykisk arbejdsmiljø •<br />

Arbejdsmiljøinspektør Klaus Skindhøj<br />

Hærens Operative Kommando:<br />

Model MEDaftale<br />

i hæren<br />

dansk jord, men udstationeret<br />

i fx Afghanistan.<br />

– Så vi får ingen gavnlig<br />

effekt af de mennesker, der<br />

får en arbejdsmiljøuddannelse<br />

før året efter, og på<br />

det tidspunkt har de glemt<br />

Få taget mål til et personligt høreværn fra Tego-Care<br />

Høreværnene tilpasses det enkelte øre, leveres med specialfiltre,<br />

der filtrerer de frekvenser, der skal dæmpes og lader tale passere.<br />

Udviklet efter nyeste teknologi. Produceres i et silikone-materiale, der<br />

gør dem yderst behagelige at anvende.<br />

Kontakt Tego-Care for yderligere information - tlf. 57 52 99 20<br />

det meste, erklærer Klaus<br />

Skindhøj, arbejdsmiljøinspektør<br />

i Hærens Operative<br />

Kommando.<br />

– Ændringer af arbejdsmiljøloven<br />

kommer derfor<br />

ganske givet til at betyde<br />

noget. Vi er allerede i gang<br />

med at kigge på muligheden<br />

for en mere fri og åben<br />

organisering. De fremlagte<br />

forslag giver bedre værktøjer<br />

til at tilpasse strukturen<br />

efter vores virkelighed.<br />

MED-aftale<br />

Klaus Skindhøj har blikket<br />

rettet mod muligheden for<br />

at lave en MED-aftale.<br />

– På den måde får vi personnel-<br />

og sikkerhedsorganisationen<br />

tættere på hinanden, og<br />

vi øger kompetencerne hos de<br />

mennesker, der skal være med,<br />

vurderer han.<br />

Kernen i sådan en struktur,<br />

som gerne skulle blive til en<br />

gruppe arbejdsmiljødedikerede<br />

militærfolk, skal ifølge Klaus<br />

Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

Skindhøj være personer, som<br />

ikke bliver sendt på missioner.<br />

– Vi har en række mennesker<br />

i hæren, som af den ene eller<br />

anden grund kommer tilbage<br />

fra missioner eller ikke bliver<br />

sendt ud. Det kan skyldes<br />

noget rent aldersmæssigt. En<br />

anden årsag kan være en fysisk<br />

eller psykisk skavank. Dem vil<br />

vi selvfølgelig gøre brug af. Jeg<br />

ved med statsgaranti, at vi har<br />

de mennesker i staben.<br />

Psykisk arbejdsmiljø<br />

fylder<br />

– Arbejdsmiljøet har før<br />

ikke været så synligt, som<br />

jeg godt har kunnet ønske<br />

mig det. Men det psykiske<br />

arbejdsmiljø har en meget,<br />

meget stor plads, som vi er<br />

nødt til at forholde os til, for<br />

at få dagligdagen til at virke.<br />

Hæren har lige omkring<br />

40 sikkerhedsorganisationer,<br />

og er udstyret med sin egen<br />

BST – Forsvarets Center for<br />

Arbejdsmiljø. n<br />

Er du forberedt på en nødsituation?<br />

Hvor sikker er din virksomhed?<br />

I en nødsituation er det vigtigt at have de rette redskaber til at<br />

mindske ulykken samt at vide, hvordan den bedst afhjælpes.<br />

Redskaberne kan være brand- og førstehjælpsudstyr, uddannelse<br />

i brugen heraf samt en beredskabsplan. Lotek har mere end 25<br />

års erfaring med vejledning i og salg heraf.<br />

Lotek tilbyder en række løsninger:<br />

• brandmateriel, stationær brandsikring og førstehjælpsudstyr<br />

(førstehjælpskufferter, hjertestartere etc.)<br />

• et bredt kursusprogram inden for førstehjælp og brand<br />

• beredskabsplaner og flugtvejstegninger<br />

• kompetent vejledning og servicering<br />

Hør mere på 70 13 52 00 eller besøg www.lotek.dk.<br />

Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 73 48 52 05 www.lotek.dk, info@lotek.dk<br />

Sikkerhedslederen 9


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

10<br />

Private barrierer for aftaler<br />

skal undersøges<br />

Den offentlige succes med MED-udvalg spiller en vis rolle<br />

Trepartsudvalget bag anbefalingerne<br />

til nyt arbejdsmiljøsamarbejde<br />

ønsker, at aftalemodellen<br />

også udbredes<br />

på det private område, og<br />

de faktorer, der forhindrer<br />

en udbredelse skal undersøges<br />

nærmere. 90 procent<br />

af kommunerne har i en<br />

årrække organiseret arbejdsmiljøet<br />

i MED-udvalg.<br />

– Vi indførte i første omgang<br />

MED-modellen som<br />

forsøg. Herefter gjorde vi<br />

den permanent, og samlet<br />

set dokumenterer vores<br />

evaluering, at MED-systemet<br />

har givet et løft til arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Det er blevet<br />

– synlig sikkerhed på arbejdspladsen<br />

Rørmærkning<br />

Ejnar C.Kjeldsen A/S • Sdr. Ringvej 39 • 2605 Brøndby • Tlf.:36 77 06 77 • E-mail:brady@eck.dk • www.eck.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

taget mere seriøst, end man<br />

har oplevet førhen, siger<br />

Preben Meier Pedersen, chefkonsulent<br />

i Kommunernes<br />

Landsforening (KL).<br />

Trepartsudvalget har<br />

forhandlet sig frem til, at<br />

aftalemodellen kan være<br />

en god ide for mange flere<br />

private virksomheder. Den<br />

offentlige succes med MEDudvalg<br />

spiller en vis rolle.<br />

– Jeg kan forstå på de<br />

private organisationer, at en<br />

af barrierne er et anderledes<br />

aftalesystem. Hvor kommunerne<br />

har en aftalepartner,<br />

så kan private arbejdsgivere<br />

være nødt til at indgå fem<br />

Sikkerhedsskilte<br />

Ventilsikring Absorberingsprodukter<br />

forskellige aftaler med fem<br />

forskellige organisationer.<br />

Force: Fleksibilitet<br />

Kommunerne følger ikke<br />

alle samme skabelon for en<br />

MED-aftale, og at den kan<br />

tilpasses, er en af forcerne<br />

ved modellen.<br />

– Det åbner mulighed for<br />

en lokal organisering, som<br />

bedst rammer den struktur,<br />

man har i den lokale kommune.<br />

Vi synes, det er en<br />

god ting, at aftalemuligheden<br />

er fastslået i lovforslaget.<br />

Det giver flere frihedsgrader<br />

til at tilrettelægge lokalt,<br />

siger Preben Meier Pedersen.<br />

SKILTNING · MÆRKNING · SIKKERHED<br />

Uhensigtsmæssige regler<br />

Preben Meier ser også med<br />

tilfredshed på muligheden<br />

for at organisere sig på tværs<br />

af juridiske enheder. For<br />

her har både offentlige og<br />

private virksomheder i dag<br />

et problem:<br />

– Vi har jo på det kommunale<br />

område en række<br />

selvejende institutioner, som<br />

i forhold til de nuværende<br />

regler skal have egen sikkerhedsorganisation,<br />

og det er<br />

uhensigtsmæssigt. Kommunerne<br />

har en klar interesse<br />

i at sikre, at selvejende institutioner<br />

har samme niveau som<br />

kommunens institutioner. n<br />

Bestil vores sikkerhedskatalog nu!<br />

• Komplet program i sikkerhedsskilte til produktion, lager,<br />

værksteder, EX områder, maskiner og udstyr samt<br />

maskinskilte.<br />

• Stort udvalg i skilte- og labelprintere til tekst i flere<br />

farver, symboler, stregkoder, logo, udskåret m.v.<br />

• Rørmærkning, tankmærkning og effektiv og sikker ventil-<br />

og kontaktsikring til alle typer installationer / anlæg.<br />

• Stort udvalg i absorberingsprodukter til olie og kemikalier<br />

samt til uheld for en ren og sikker arbejdsplads.<br />

ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til<br />

en sikker og synlig sikkerhed


DIN lige vej til en<br />

Program <strong>2009</strong>/10<br />

Miljøkoordinator (k43500)<br />

9. februar - 14. april Taastrup<br />

Arbejdsmiljøkoordinator (k43503)<br />

24. februar - 12. maj Taastrup<br />

Introduktion til ISO 14001<br />

og miljøledelse (k43501)<br />

24. - 25. marts Taastrup<br />

GRØN bundlinje<br />

Styrk dine kompetencer inden for miljø og arbejdsmiljø<br />

Introduktion til arbejdsmiljøledelse<br />

og OHSAS 18001 (k43507)<br />

17. - 18. november Taastrup<br />

Lean og arbejdsmiljø (k43600)<br />

6. maj Taastrup<br />

Udvikling af sikkerhedskultur<br />

– sikker adfærd (k43642)<br />

20. - 21. april Taastrup<br />

Maskinsikkerhed ved indkøb<br />

og daglig drift (k43620)<br />

8. marts Taastrup<br />

Lovmæssige krav i ISO 14001<br />

og OHSAS 18001 (k43519)<br />

11. februar Taastrup<br />

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på:<br />

www.teknologisk.dk/kurser eller ring på 72 20 29 20 for yderligere information


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

12<br />

Signalværdi:<br />

Vi vil ikke ha’ det<br />

Carlsberg Læsks produktionsanlæg i Fredericia<br />

har nedbragt antallet af arbejdsulykker markant<br />

Intet ser ud til at være for<br />

småt. Rasmus Graversen<br />

får øje på et sammenkrøllet<br />

stykke papir og samler<br />

det øjeblikkelig op. På en<br />

opslagstavle har nogen lavet<br />

en smiley med magneterne<br />

– han flytter dem lidt rundt,<br />

så tavlen ser ordentlig ud...<br />

Og videre i den dur. For<br />

sådan er hans indstilling til<br />

arbejdsmiljø. Det er Kaizeninspireretarbejdsmiljøfilosofi:<br />

Hvert lillebitte skridt, der<br />

kan skabe en forbedring, tæller<br />

med i det store regnskab.<br />

Han er ikke alene. Ved sin<br />

side har han Jens Hansen.<br />

Som en af de første handlinger,<br />

efter han blev ansat på<br />

Carlsberg Læsk som produktionsansvarlig<br />

souschef<br />

i 2007, redefinerede han<br />

Jens Hansens opgave som<br />

tillidsvalgt, koordinerende,<br />

sikkerhedsrepræsentant på<br />

fuld tid, til udelukkende at<br />

handle om arbejdsmiljø.<br />

Lige siden har de to kørt<br />

et tæt parløb. Rasmus som<br />

formel sikkerhedsleder, og<br />

Jens som en art daglig sikkerhedsleder,<br />

sekretær og<br />

næstformand i fabrikkens<br />

arbejdsmiljøudvalg.<br />

– De grimme ord om<br />

repræsentanter fra a- og<br />

b-siden bruger vi ikke her,<br />

kommenterer Jens Hansen<br />

om sin egen rolle. Fokus<br />

ligger på handling: Vi GØR<br />

noget.<br />

Signal 1: Ufravigelighed<br />

17 gange fravær pga. arbejdsskader<br />

i 2006 var langt<br />

mere, end Rasmus Graversen<br />

ville stå model til. I <strong>2009</strong> er<br />

én person kommet til skade.<br />

– Det var stik- og snubleskader,<br />

eller adfærdsskader,<br />

som vi kalder det, forklarer<br />

Rasmus Graversen.<br />

Sikkerhedslederen<br />

Unødvendige uheld<br />

forårsaget af manglende<br />

opmærksomhed eller sjusk<br />

med sikkerheden.<br />

Rasmus Graversen besluttede<br />

at rydde op.<br />

– Før stod der rock ud af<br />

højttalerne på store stereoanlæg<br />

rundt omkring i vores<br />

produktionshaller. Jeg kan<br />

godt lide musik, men jeg<br />

forlangte, at de blev fjernet.<br />

Medarbejderne lavede underskriftsindsamlinger,<br />

men vi<br />

skal skille tingene ad for at<br />

kunne fokusere. Du kan godt<br />

høre musik ved din arbejdsstation,<br />

men du skal altså også<br />

kunne høre, hvis der er en, der<br />

har fået en arm i klemme.<br />

Alle fik tilbud om person-<br />

Carlsbergs bryggerier i Fredericia har et fælles, automatiseret<br />

transportsystem, som har reduceret antallet af truckførere<br />

fra ca. 100 til godt 30.<br />

Sikkerhedslederen<br />

i fremtiden<br />

Omdøbt<br />

udvalg<br />

Carlsberg Læsks sikkerhedsudvalg<br />

blev omdøbt<br />

til arbejdsmiljøudvalget<br />

i maj <strong>2009</strong> ud fra et<br />

ønske om at skabe<br />

en bredere indsats<br />

for arbejdsmiljøet.<br />

lige, formstøbte høreværn. Alle fik nye knive med fingerstop,<br />

og Rasmus Graversen indførte<br />

såkaldte cutter-knive, som<br />

man ikke kan skære sig på, alle<br />

steder, hvor den kan bruges.<br />

– Der er ingen tvivl om, at<br />

mit ansvar for hele produktionen<br />

er en fordel. Vore<br />

kollega-afdelinger spørger<br />

indimellem, om de må<br />

benytte den elektroniske<br />

sikkerhedsinfo-tavle ved<br />

indgangen til produktionen.<br />

Svaret er nej. Den skal kun<br />

bruges til sikkerhed og arbejdsmiljø.<br />

Og nej, Jens skal<br />

ikke lave andet end arbejdsmiljøarbejde.<br />

Det er ufravigeligt,<br />

og det er dét, der<br />

skaber resultater, forklarer<br />

Rasmus Graversen.<br />

Signal 2: Ansvar<br />

Medarbejdernes forholdet<br />

til fravær efter arbejdsskader<br />

er kulturbåret. Måske<br />

kunne det tidligere være<br />

lidt bekvemt at komme lidt<br />

til skade en onsdag, så man<br />

kunne holde lang weekend.<br />

Det kan ikke afvises, at den<br />

indstilling kan have medvirket<br />

til tidligere års høje antal<br />

arbejdsskader med fravær på<br />

virksomheden.<br />

Det er nu blevet hele fabrikkens<br />

ansvar at eliminere<br />

fravær pga. arbejdsskader, og<br />

hvis man når op på 75 dage<br />

i træk uden fravær, får alle<br />

medarbejdere en præmie.<br />

Jens understreger at der ikke<br />

er tale om penge.


– Vi har lige rundet 150<br />

dage. Præmien var en<br />

førstehjælpskasse til de 200<br />

ansatte, beretter Rasmus<br />

Graversen. Kultur er også,<br />

at alle tager et medansvar,<br />

understreger han:<br />

– Før kunne vi alle, både<br />

ledere og medarbejdere, gå<br />

forbi en kollega, der højtryksspulede<br />

uden briller, uden at<br />

vi greb ind. I dag er vi blevet<br />

meget bedre til at tage ansvar<br />

for os selv og hinanden.<br />

– Desuden har holdningen<br />

lidt været den, at ’jeg kan da<br />

bare blive hjemme’. Nej, du<br />

kan ej, siger vi i dag: Vi vil<br />

give dig muligheden for at<br />

komme på arbejde, fordi vi<br />

tror på, at det i langt de fleste<br />

tilfælde gør dig hurtigere<br />

rask, og hvis din arbejdsskade<br />

gør, at du fx ikke kan<br />

køre truck, så finder vi noget<br />

andet, du kan lave, siger<br />

Rasmus Graversen.<br />

Forebyggende<br />

sikkerhedshandlinger<br />

Et stærkt stigende antal indberetninger<br />

af nærved-uheld<br />

er med til at fjerne risikoen<br />

for, at andre rammes af glasskår<br />

eller af arbejdsskader i<br />

det hele taget.<br />

– Men næste skridt er at<br />

indberette sine ’forebyggende<br />

sikkerhedshandlinger’.<br />

Begrebet nærved-uheldsregistrering<br />

har mange svært<br />

ved at forstå. Nu beder vi<br />

dem om at fortælle, hvad de<br />

gjorde, da de stod 20 m fra<br />

opgaven, altså før de kom<br />

’næsten til skade’, fortæller<br />

Rasmus Graversen om det<br />

Rasmus Graversen og Jens Hansen kører tæt parløb om<br />

arbejdsmiljøet hos Carlsberg Læsk. Her står de foran den<br />

elektroniske arbejdsmiljø-infotavle.<br />

begreb, han selv er ophavsmand<br />

til, og som i øjeblikket<br />

behandles i Carlsberg<br />

Fredericias hovedsikkerhedsudvalg<br />

som endnu et<br />

sikkerhedstiltag over hele<br />

Carlsberg Fredericia.<br />

Signal 3: Synlighed<br />

– Vores tilgang til sikkerhed<br />

og arbejdsskader, herunder<br />

”Vi vil ikke ha’ det”, ”Gør<br />

noget”, ”Tag ansvar for dig<br />

selv og din kollega” etc. kan<br />

medarbejderne læse om i det<br />

interne månedsbrev, hver<br />

gang de sidder med et nyt<br />

eksemplar. Det har en god<br />

effekt. Vi signalerer, at vi<br />

ikke slipper vores fokus, selv<br />

om vi nu har nået gode resultater.<br />

Vi har bl.a. taget ved<br />

lære af tilgangen til arbejdsmiljø<br />

i offshore-industrien.<br />

Vi ønsker at måle os med<br />

de bedste i klassen og her er<br />

Mærsk Drilling at finde. Et<br />

besøg af Thomas T. Pedersen,<br />

manager i Technical Services,<br />

Klokkeklar ansvarsfordeling og synliggørelse med fotos er med i<br />

opskriften på det gode arbejdsmiljø, forklarer Rasmus Graversen.<br />

Mærsk Drilling, på et af<br />

vores arbejdsmiljøudvalgsmøder<br />

gav os virkeligt noget<br />

at tænke over. Hos Mærsk<br />

Drilling er holdningen: ”En<br />

hånd til dig selv og en hånd<br />

til skibet”. Det indebærer en<br />

forventning om, at du som<br />

medarbejder tager et stort<br />

medansvar for ikke at komme<br />

til skade. Det medansvar<br />

skal vores medarbejdere<br />

også tage, erklærer Rasmus<br />

Graversen.<br />

Blå mænd<br />

Det rungende nej tak til arbejdsskader<br />

bliver suppleret<br />

med en vifte af kampagner<br />

hen over året, og det hele<br />

er ikke gratis: Der er den<br />

elektroniske tavle med info<br />

om arbejdsmiljø, og der er<br />

konkurrencer med præmier.<br />

Hver sikkerhedsrepræsentant<br />

har en blå ’sikkerhedstrøje’<br />

på, så man kan se dem på<br />

lang afstand. Det giver en<br />

god, præventiv effekt.<br />

– Tanken er, at sikkerhedsrepræsentanterne<br />

er foregangsmænd.<br />

Når man ser<br />

dem, skal man tænke sikkerhed.<br />

I det hele taget er vores<br />

måde at tænke på ’helt ud<br />

af boksen’. Vi vil gerne have<br />

mest mulig eksponering, og<br />

vi fortæller både de gode og<br />

de mindre gode historier,<br />

Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

fortæller Rasmus Graversen.<br />

Derfor nærmest proklamerer<br />

Graversen efterfølgende, at<br />

et nyligt besøg fra Arbejdstilsynet<br />

har givet påbud. Det<br />

skal ikke holdes skjult for<br />

nogen, men manglerne blev<br />

til gengæld også udbedret<br />

med det samme.<br />

– Det var navnlig fejl på<br />

vores helt nye fustagelinje,<br />

der gav påbud. Ved udbedring<br />

af påbuddene har vi fokuseret<br />

på, at der ikke KAN ske<br />

ulykker, frem for at der ikke<br />

BURDE kunne ske ulykker,<br />

fortæller Rasmus Graversen.<br />

To gange om året afholder<br />

fabrikken en fælles sikkerhedsdag<br />

for hele sikkerhedsorganisationen<br />

i Carlsberg Fredericia.<br />

Rasmus Graversen nupper<br />

nogle ørepropper fra en<br />

øreprop-dispenser.<br />

– Der var sikkerhedsbingo<br />

sidste år ved juletid, vi har<br />

leget ”Find 5 fejl”, hvor<br />

medarbejdere kunne deltage<br />

i konkurrencen om en<br />

købmandskurv ved at svare<br />

på, hvilke sikkerhedsfejl, der<br />

var afbildet på en udleveret<br />

talon, og vi har senest sat<br />

fokus på ”Den sikre afdeling”.<br />

I forbindelse med afholdelse<br />

af 200 dage uden skadesfravær,<br />

serverede vi hotdogs<br />

i kantinen til hele fabrikken.<br />

Alle ideer og tiltag er udført<br />

med et tydeligt sikkerhedsbudskab,<br />

og det har virket! n<br />

Monorail-system på youtube<br />

Vil du se Carlsbergs transportsystem i Fredericia live?<br />

www.youtube.com/watch?v=tEyv4rGcTH4<br />

Slip for besværlig indtastning: gå på www.ssid.dk<br />

Sikkerhedslederen<br />

13


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

14<br />

Tour de Trivsel<br />

To Christianiacykler turnerede rundt<br />

mellem Svendborg Kommunes<br />

arbejdspladser for at sætte fokus<br />

på trivslen<br />

Tour de Trivsel eller Caféseminar<br />

om ny personalepolitik.<br />

Smag på ordene – hvad<br />

vækker dit engagement?<br />

– Vi vil gerne lave en<br />

personalepolitik, der rammer<br />

vores medarbejdere, og som<br />

ikke bare er ord. Vi vil gerne<br />

vide, hvad der er trivsel for de<br />

ansatte, og vi vil gerne spørge<br />

medarbejderne på en måde,<br />

der giver engagement. Hvis vi<br />

skal det, så duer det ikke med<br />

seriøse breve eller caféseminarer,<br />

for dét reagerer kun<br />

Tordenskjolds soldater på,<br />

fortæller daglig sikkerhedsleder<br />

Peter Mouritsen.<br />

Event<br />

HR-afdelingen i Svendborg<br />

Kommune lavede derfor<br />

en event, de kaldte Tour<br />

de Trivsel: To Christianiacykler,<br />

som i september har<br />

været på omgang mellem<br />

kommunens arbejdspladser.<br />

Med i ladet på cyklerne har<br />

der ligget faldskærm, bolde,<br />

frisbee, hinkesten og andet<br />

Tour de Trivsels Christianiacykler<br />

gav grin og trivsel<br />

i Svendborg Kommune.<br />

Sikkerhedslederen<br />

Sikkerhedslederen<br />

i fremtiden<br />

Eventmager •<br />

Strateg •<br />

Slagfærdig •<br />

til at sætte gang i fælles<br />

aktiviteter og 16 dialogkort –<br />

eventens seriøse indhold.<br />

– Det ser ud til, at det egentlig<br />

er ret ensartet, hvad der er<br />

med til at skabe trivsel. Det er<br />

ikke nødvendigvis at tage på<br />

kanindræberkurser sammen.<br />

Det er helt tydeligt, at det,<br />

at man gør noget sammen<br />

med dem, man er der for<br />

i hverdagen – brugere, børn<br />

og borgere – er med til at<br />

skabe trivsel og arbejdsglæde,<br />

fortæller Peter Mouritsen.<br />

Indholdsrige dage<br />

Det er afgørende at bryde<br />

rutinerne, vurderer Peter<br />

Mouritsen.<br />

– Vi valgte denne metode<br />

for at skabe sundhedsfremme<br />

på en innovativ måde.<br />

Kampagnen handlede om<br />

trivsel, og dermed omfattede<br />

den kommunens tre indsatsområder.<br />

Arbejdsformen er utra-<br />

ditionel i Svendborg<br />

Kommune. Men at lydhørheden<br />

for den måde<br />

at gøre tingene på, er til<br />

stede, blev fint opsummeret<br />

af kommunaldirektør Erik<br />

Meldgaard Bendorff på en<br />

konference om innovation<br />

i kommunen forleden. Det<br />

er godt nok langt ude, men<br />

lad os da prøve det, havde<br />

han tænkt. Efterfølgende<br />

var han da ked af, at det<br />

ikke var hans ide. For det<br />

var en stor succes.<br />

Morale<br />

Moralen af historien er, at<br />

der i bund og grund skal<br />

meget lidt til for at opleve<br />

trivsel på en arbejdsdag. En<br />

arbejdsplads kan selv skabe<br />

rammerne for trivsel med<br />

enkle midler, også selv om<br />

man har travlt og mangler<br />

penge. n


Peter Mouritsen er som daglig sikkerhedsleder ansat<br />

i HR-afdelingen i Svendborg Kommune. Kommunen har et<br />

hoved-MED-udvalg og en række lokale sikkerhedsudvalg<br />

Tingene fletter sammen<br />

Arbejdsmiljø skal ind, før medarbejderne bliver syge, siger<br />

Peter Mouritsen, sikkerhedsleder i Svendborg Kommune<br />

Opbakningen fra de kommunale<br />

ledere i Svendborg fejler<br />

ikke noget. Ellers synes Peter<br />

Mouritsen, arbejdsmiljøarbejdet<br />

ofte lider under manglen<br />

på gennemslagskraft. Men nu<br />

er han også placeret i HRafdelingen,<br />

som refererer til<br />

kommunaldirektøren.<br />

– Jeg arbejder fuld tid på<br />

arbejdsmiljø, men hvad er<br />

definitionen af arbejdsmiljø?<br />

Jeg sidder ikke med ansættelses-<br />

og afskedigelsessager.<br />

Men tingene fletter sammen<br />

Stemningsbilleder fra<br />

Tour de Trivsel.<br />

Fotokonkurrence<br />

og overlapper. HR har fx lige<br />

nu fokus på nærvær/fravær,<br />

og her falder arbejdsmiljø<br />

naturligt ind. Hvis ikke vi er<br />

med fra begyndelsen i sådan<br />

et projekt, så kommer vi jo<br />

først ind, når medarbejderne<br />

er blevet syge, siger Peter<br />

Mouritsen.<br />

Fastfrys din trivsel<br />

Vis os festerne på din virksomhed gennem dine egne fotos.<br />

Eller fornøjelsen ved at være sikkerhedsleder og få gennemført<br />

forbedringer af virksomhedens arbejdsmiljø<br />

Sikkerhedslederen giver alle læsere endnu en<br />

mulighed for at deltage i vores foto-konkurrence<br />

(omtalt i de to forrige numre).<br />

Det er nemt<br />

Send fotos fra mobilen MMS: 2299 5375<br />

Send fotos på mailen: sikkerhedslederen@ssid.dk<br />

Send fotos med posten: Sikkerhedslederen, att.<br />

Larsen&Partnere, Energivej 3, 4180 Sorø<br />

Send fotos senest den 23. november <strong>2009</strong><br />

Fire fotos fra Sikkerhedslederen.<br />

Nu er det læsernes arbejdsmiljø-fotos, det gælder.<br />

Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

Peter Mouritsen har arbejdet<br />

i Svendborg Kommune i fem<br />

år. Han oplever en stigende<br />

grad af samarbejde om politiske<br />

og strategiske opgaver.<br />

– Man er blevet meget<br />

bedre til ikke at brandslukke<br />

ét sted. Vi tager opgaverne<br />

i større, strategiske bidder.<br />

Behov for specialviden<br />

Selv om arbejdet foregår<br />

i teams, vil der<br />

fortsat være<br />

behov for medarbejdere<br />

med<br />

specialviden om<br />

arbejdsmiljø,<br />

vurderer Peter<br />

Mouritsen. n<br />

Vind<br />

1.000 kr.<br />

Sikkerhedslederen 15


Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

16<br />

MED-systemet har fokus på psykisk arbejdsmiljø.<br />

Blødt arbejdsmiljø er<br />

velegnet i MED-udvalg<br />

Psykisk arbejdsmiljø – de bløde arbejdsmiljøopgaver<br />

– er i vælten, og er som skabt til at blive vedligeholdt og<br />

forbedret af et MED-udvalg<br />

Det giver mere fokus på<br />

arbejdsmiljøet, ikke mindre,<br />

er sikkerhedskoordinator<br />

Finn Ipsens konklusion.<br />

De godt 40 virksomheder<br />

i Bornholms Regionskommune<br />

har alle via en central<br />

aftale mellem Bornholms<br />

Regionskommune og de<br />

faglige organisationer i dag<br />

et enstrenget system, hvor<br />

sikkerhedsarbejdet sorterer<br />

under MED-udvalget.<br />

Foreløbig seks års erfaring<br />

med MED-modellen og<br />

med overvejende positive<br />

resultater.<br />

Sikkerhedslederen<br />

– I arbejdet med arbejdsmiljø<br />

er der jo i nutiden<br />

mere fokus på de lidt mere<br />

bløde ting. Vi er jo kommet<br />

ud over stadet med støj,<br />

røg og møg og vi kigger<br />

på andre, lidt mere bløde<br />

tendenser. Jeg påstår ikke,<br />

at vi ikke har fysiske problemer,<br />

men man får mere<br />

fokus på den psykiske del,<br />

fremhæver sikkerhedskoordinator<br />

Finn Ipsen som den<br />

altovervejende fordel ved<br />

at samle sikkerhedsarbejdet<br />

under én hat i et MEDudvalg.<br />

Ha’-det-godt-isme<br />

Med kun et forum<br />

samlet om arbejdsmiljø,<br />

er den helt store<br />

fordel, at opgaverne ikke<br />

falder mellem to stole:<br />

– Jeg har selv siddet som<br />

sikkerhedsleder i den gamle<br />

kommune, hvor det kørte efter<br />

den klassiske model med<br />

to strenge. Der kunne man<br />

sagtens komme ud for, at<br />

problemerne faldt ned mellem<br />

to stole. Det gør de ikke<br />

her. Tingene bliver drøftet,<br />

hvor tingene skal drøftes.<br />

Vi sidder der også af samme<br />

årsag:<br />

Både tillidsvalgte<br />

og sikkerhedsvalgte<br />

har jo et sigte<br />

mod, at de ansatte skal have<br />

det godt. Der bliver faktisk<br />

mere fokus på arbejdsmiljøproblemer<br />

i det øjeblik,<br />

de bliver løftet op i et fælles<br />

udvalg. Det betyder jo, at<br />

sikkerheds- og tillidsvalgte<br />

får de samme oplysninger.


MED-hovedudvalget arbejder<br />

med overordnede politikker<br />

som sygefravær, stress og<br />

arbejdsskader, som efterfølgende<br />

skal udmøntes lokalt i<br />

de enkelte virksomheder. De<br />

konkrete arbejdsmiljøproblemer<br />

bliver løst lokalt.<br />

Ligelig fordeling<br />

Frygten for, at arbejdsmiljø<br />

skal blive fejet til side til<br />

fordel for samarbejdsudvalgenes<br />

klassiske fejder om<br />

lønposer og arbejdstider,<br />

vækker ikke genklang hos<br />

Finn Ipsen:<br />

– Jeg oplever ikke, at det på<br />

nogen måde tager overhånd.<br />

Tværtimod fordeler man sol<br />

og vind lige mellem sikkerhed<br />

og tillidssager. Jeg har<br />

selv været skeptisk fra begyndelsen.<br />

Men jeg er blevet<br />

meget positivt overrasket.<br />

Møder politikerne<br />

En klar fordel ved MED-udvalget<br />

i Bornholms Regionskommune<br />

er, at udvalget<br />

kan konfrontere politikerne<br />

direkte med deres ønsker til<br />

ændringer på medarbejdernes<br />

arbejdsvilkår.<br />

Koordinatoren<br />

Finn Ipsens rolle er at koordinere<br />

arbejdsmiljøindsatsen i 40 næsten<br />

selvstændige virksomheder<br />

Ordet ledelse vækker ikke<br />

begejstring hos Finn Ipsen,<br />

da han skal forklare sin rolle<br />

i Bornholms Regionskommune.<br />

Han er sikkerhedskoordinator,<br />

for virksom-<br />

hederne i regionskommunen<br />

er næsten selvstændige. Derfor<br />

har de deres egne MEDudvalg<br />

og sikkerhedsledere.<br />

Finn Ipsens arbejde foregår<br />

derfor i helikopterperspektiv:<br />

– Da jeg var sikkerhedsleder<br />

i en mindre kommune,<br />

havde jeg fingrene helt nede<br />

i suppedasen. Nu er det lidt<br />

mere et helikopterperspektiv,<br />

og min rolle er rådgivende.<br />

I begyndelsen kunne vi godt<br />

i MED-hovedudvalget sidde<br />

og efterlyse, om ikke vi skulle<br />

behandle nogle arbejdsskadesager.<br />

Men det skulle vi ikke,<br />

for det arbejder de jo selv<br />

med ude i virksomhederne.<br />

Som sikkerhedsleder i de<br />

enkelte virksomheder kan<br />

man bruge Finn Ipsen som<br />

rådgiver. Han kan guide<br />

virksomheden i arbejds-<br />

– Det står i MED-aftalen,<br />

at MED-Hovedudvalget én<br />

gang om året kan forelægge<br />

sager for økonomi- og<br />

erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.<br />

At de<br />

skal høre på os, er absolut<br />

en fordel. Det er rigtig godt,<br />

det er jo dem, der sidder på<br />

pengekassen. Her har man<br />

fokus på det på allerøverste<br />

niveau, og det er absolut<br />

en fordel. De er i hvert fald<br />

nødt til at tage stilling til<br />

det, siger Finn Ipsen.<br />

Ikke mindst for arbejdsmiljøet.<br />

For erfaringen er,<br />

miljøspørgsmål og vejlede<br />

den i lovstof. Men hverken<br />

han eller MED-hovedudvalget<br />

trækker løsninger ned<br />

over hovederne på virksomhederne.<br />

Men hvis der er tale<br />

om problemer, de ikke selv<br />

kan løse, fx fordi der skal<br />

ekstra midler til, så bliver<br />

opgaven løftet op på MEDhovedudvalgets<br />

niveau.<br />

– Alle virksomheder afleverer<br />

også en indberetning<br />

om arbejdet med arbejdsmiljø<br />

i det forgangne år til<br />

mig hvert år i februar, hvor<br />

de bl.a. skal gøre opmærksom<br />

på, hvis de har arbejdsmiljøproblemer,<br />

de ikke selv<br />

er i stand til at løse, primært<br />

af økonomiske grunde.<br />

Disse indberetninger indgår<br />

herefter som en del af BRK´s<br />

samlede arbejdsmiljørapport<br />

som optages til drøftelse<br />

Tema: Sikkerhedslederens fremtidige kasket<br />

at det stort set kun er sager<br />

om arbejdsmiljø, man<br />

fremfører i møderne med<br />

politikerne.<br />

– Det er arbejdsmiljø, der<br />

er fokus på. Arbejdsmiljøemner<br />

har været på bedding<br />

konstant. Eksempelvis havde<br />

vi behov for midler til at<br />

gennemføre arbejdsmiljørådgivning<br />

ved nedlæggelsen af<br />

BST. I dag har vi en rabatordning<br />

med et arbejdsmiljøcenter,<br />

som har en konsulent<br />

placeret her på øen. n<br />

i MED-hovedudvalget. Udvalget<br />

tager stilling til de<br />

indsatsområder, der i første<br />

omgang skal arbejdes videre<br />

med. Når vi så har møde<br />

med erhvervs- og økonomiudvalget<br />

i april, så kan vi<br />

henvise til rapporten og<br />

begrunde indsatsområder,<br />

der bør afsættes midler til<br />

i det kommende budgetår.<br />

Ville nedskære<br />

sikkerhed<br />

Sikkerhedslederne har<br />

i forbindelse med de mange<br />

fusioner, regionskommunen<br />

har været igennem i stor stil<br />

benyttet Finn Ipsens kendskab<br />

til lovgivningen. Man er<br />

gået fra ca. 130 virksomheder<br />

til 40 i løbet af en årrække.<br />

Det har givet anledning til<br />

en del spørgsmål vedrørende<br />

sikkerhedsorganisationens<br />

størrelse til Finn Ipsen.<br />

– Når man nu vil sammenlægge<br />

nogle virksomheder,<br />

så giver det også en naturlig<br />

anledning til at skære i antallet<br />

af sikkerhedsrepræsentanter.<br />

Det er jo et spørgsmål<br />

om økonomi. n<br />

Finn Ipsen koordinerer sikkerhedsarbejdet<br />

i Bornholms<br />

Regionskommune, men<br />

bestemmer ikke, hvad der<br />

skal ske i de enkelte virksomheder.<br />

Derfor synes han, at<br />

betegnelsen ’leder’ i hans<br />

tilfælde er misvisende.<br />

Sikkerhedslederen 17


18<br />

Nyt fra regionerne<br />

Hanen galede kun én gang<br />

over regionsmødet i SSID Nord<br />

… og ingen af oplægsholderne fra Viborg Kommune, Region Nordjylland og<br />

Lego System A/S fornægtede da heller deres beslutning om at slå Sikkerhedsudvalg<br />

og Samarbejdsudvalg sammen. Flere af deltagerne så dog en fare for, at<br />

netop sikkerhedsarbejdet blev undsagt<br />

Af Poul Jespersen,<br />

formand, SSID,<br />

Region Nord<br />

Sikkerhedslederen<br />

MED =<br />

synlighed<br />

Udviklingskonsulent<br />

Jørgen Enevoldsen<br />

fra<br />

HR-afdelingen<br />

i Viborg<br />

Kommune<br />

fremlagde<br />

kommunens arbejdsmiljøstrategi,<br />

som den ser ud,<br />

efter at man har oprettet et<br />

såkaldt MED-udvalg (Medarbejderindflydelsesorgan).<br />

MED-aftalen i Viborg Kommune<br />

var en af de første og<br />

stammer tilbage fra 1997. Aftalen<br />

er forhandlet med de<br />

lokale, faglige organisationer<br />

og kommunens ledelse og<br />

kæder samarbejdssystemet<br />

og arbejdsmiljøsystemet<br />

sammen. Formålet er ”at<br />

skabe attraktive arbejdspladser<br />

som grundlag for, at de ansatte<br />

med deres viden, faglighed,<br />

engagement og sunde fornuft<br />

bidrager til at understøtte byrådets<br />

visioner og mål og leverer<br />

service af højst mulig kvalitet<br />

inden for de fastsatte rammer”.<br />

Jørgens konklusion: Integrationen<br />

MED – ledelse –<br />

personalepolitik har højnet<br />

bevidstheden om MED<br />

(medindflydelse + medbestemmelse)<br />

og dermed<br />

arbejdsmiljø. Og arbejds-<br />

miljøet er synliggjort gennem<br />

arbejdsmiljøstrategien.<br />

OG trivselsundersøgelser,<br />

stressforebyggelse, voldsforebyggelse,sygefraværsindsats,<br />

sundhedsfremme og<br />

rummelighed forudsætter<br />

”helhed”; men også APV.<br />

Slankere organisation<br />

HR-konsulent Jesper Jensen,<br />

LEGO System A/S fortalte<br />

dernæst om erfaringer med<br />

at lægge sikkerheds- og<br />

samarbejdsorganisationerne<br />

i LEGO System A/S sammen.<br />

Her er oprettet et virksomhedsudvalg,<br />

som arbejder<br />

med samarbejde og sikkerhed<br />

på et strategisk niveau.<br />

Endvidere 3 sikkerheds- og<br />

samarbejdsudvalg, som<br />

arbejder taktisk/operationelt<br />

i tre store organisatoriske<br />

dele af virksomheden. Sidst<br />

Visionen for arbejdsmiljøorganiseringen<br />

Visionen for arbejdsmiljøorganiseringen<br />

Sådan ser arbejdsmiljøorganisering<br />

ud<br />

i fremtiden i Region<br />

Nordjylland, hvis alt<br />

går efter planen, fortalte<br />

Misse Thomsen,<br />

personalekonsulent fra<br />

regionen.<br />

en række sikkerheds- og<br />

samarbejdsgrupper, som varetager<br />

daglige operationelle<br />

opgaver i organisationen.<br />

Processen blev indledt<br />

i 2004. Siden da er der<br />

løbende brugt energi på at få<br />

organisationen til at arbejde<br />

som en enhed og tænke og<br />

agere som en integreret organisation<br />

omkring sikkerhed<br />

og samarbejde. Jesper Jensen<br />

er overbevist om at det har<br />

været indsatsen værd og konkluderer,<br />

at i praksis har sammenlægningen<br />

resulteret i en<br />

meget slankere organisation,<br />

hvor sikkerhedsrepræsentanter,<br />

tillidsrepræsentanter<br />

og ledelse samarbejder om at<br />

løse problemstillingerne<br />

i virksomheden.<br />

Én nordjysk streng<br />

Mødet fortsatte efter en fin<br />

frokost, hvor der var mulighed<br />

for at se udstillingen af<br />

fund fra jernalderen med et<br />

oplæg fra personalekonsulent<br />

Misse Thomsen, Region<br />

Nordjylland. Misse fortalte<br />

hvordan region Nordjylland<br />

Fortid og fremtid mødtes<br />

i Hvolriis Jernalderlandsby<br />

nord for Viborg, hvor det blev<br />

til både rundvisning i landsbyen<br />

og en orientering om<br />

trepartsaftalen om arbejdsmiljøsamarbejde.<br />

På billedet<br />

daglig leder af jernalderlandsbyen,<br />

Hanne Sørensen, som<br />

viste SSID’erne rundt.<br />

havde samlet det bedste fra<br />

MED-aftalerne fra de tre amter<br />

Århus Amt, Viborg Amt,<br />

Nordjyllands Amt og således<br />

at der blev et enstrenget<br />

udvalgssystem overalt.<br />

Er MED eller MIO altid<br />

løsningen (Misse Thomsens<br />

konklusion): At håndtere<br />

medindflydelse, medbestemmelse<br />

og arbejdsmiljø<br />

samlet i et MED-udvalg er<br />

en god løsning. Det kræver,<br />

at alle aktører er indstillet<br />

på det, og at der er de rigtige<br />

betingelser. Desuden er det<br />

vigtigt, at helhedsopfattelsen<br />

går igen i de uddannelsestilbud,<br />

der gives til MEDorganisationens<br />

aktører. n


Nyt om arbejdsmiljø fra DA Forlag<br />

Hvad enten vi i vort daglige arbejde færdes på<br />

byggepladsen, i lagerhallen eller på kontoret,<br />

er vi altid omfattet af arbejdsmiljøloven.<br />

Ca. 300 sider<br />

11. udgave, <strong>2009</strong><br />

100 sider<br />

10. udgave, <strong>2009</strong><br />

Når Arbejdstilsynet kommer<br />

– virksomhedens rettigheder og pligter<br />

Jan Bendtsen<br />

42 sider<br />

1. udgave, 2008<br />

Arbejdsmiljøloven<br />

Bogen giver en grundig gennemgang af<br />

arbejdsmiljøloven og er et vigtigt redskab<br />

for alle, der i det daglige har ansvar<br />

for eller arbejder med arbejdsmiljø.<br />

Bogen behandler bl.a. begrænsning af<br />

arbejdsgivernes strafansvar og skærpelse<br />

af straffene for visse overtrædelser,<br />

der begås af ansatte.<br />

Kr. 580,- (290,-)*<br />

UDKOMMER NOVEMBER <strong>2009</strong><br />

DA Forlag har ere bøger, der kan bruges som<br />

redskaber i dagligdagen, når spørgsmål om<br />

arbejdsmiljø dukker op.<br />

AKTUELLE UDGIVELSER OM ARBEJDSMILJØLOVEN – BESTIL I DAG<br />

Kort om Sygedagpenge<br />

Netop opdateret med de seneste ændringer<br />

pr. <strong>2009</strong>/2010 af Sygedagpengeloven,<br />

bl.a. reglerne vedr. den nye mulighedserklæring.<br />

Bogen giver et godt og samlet overblik<br />

over medarbejderes ret til sygedagpenge<br />

og arbejdsgiverens adgang til refusion<br />

fra kommunen.<br />

Kr. 140,- (70,-)*<br />

Når Arbejdstilsynet kommer<br />

– virksomhedens rettigheder og pligter<br />

Bogen beskriver de krav, Arbejdstilsynet<br />

kan stille til virksomhederne, samt<br />

virksomhedernes rettigheder og pligter.<br />

Arbejdstilsynets tilsynsformer og reaktionsmuligheder<br />

i form af forskellige<br />

påbudstyper gennemgås.<br />

Kr. 130,- (65,-)*<br />

K O R T O M<br />

Arbejdsmiljøloven<br />

Torben A. Sørensen<br />

Ca. 60 sider<br />

3. udgave, <strong>2009</strong><br />

44 sider<br />

2. udgave, <strong>2009</strong><br />

40 sider<br />

5. udgave, 2006<br />

Kort om Arbejdsmiljøloven<br />

Bogen har til formål at give virksomheder<br />

og medarbejdere en generel<br />

indføring i de dele af arbejdsmiljøloven,<br />

der vedrører virksomhedernes daglige<br />

virke.<br />

Lovens mest centrale emner er grundigt<br />

beskrevet.<br />

Kr. 120,- (60,-)*<br />

UDKOMMER DECEMBER <strong>2009</strong><br />

Kort om Erstatningsansvar<br />

ved arbejdsskader<br />

Lovgivningen om ydelser ved arbejdsskader<br />

er kompliceret og har stigende<br />

praktisk betydning for virksomhederne.<br />

Bogen giver indføring i reglerne og<br />

praksis vedrørende arbejdsskadesikringsloven,<br />

og er et praktisk redskab<br />

for alle, der på virksomhederne beskæftiger<br />

sig med arbejdsskader.<br />

Kr. 120,- (60,-)*<br />

Sikkerhedsorganisationen<br />

Bogen giver en kort og overskuelig<br />

indføring i de gældende regler for<br />

organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet<br />

i virksomhederne, herunder<br />

sikkerhedsgruppernes og sikkerhedsudvalgets<br />

opgaver og ansvar.<br />

Bogen beskriver også de særlige beskyttelsesregler,<br />

der gælder for medlemmer<br />

af sikkerhedsgrupper.<br />

Kr. 120,- (60,-)*<br />

*Priserne er ekskl. moms, porto og eksp.gebyr. Medlemmer af en arbejdsgiverorganisation i DA-fælleskabet køber bøgerne til prisen i parentes.<br />

Bestil bøgerne på www.daforlag.dk<br />

eller telefon 33 38 92 24


20<br />

SSID Region Nord<br />

Meningen med parternes aftale<br />

Af Poul Jespersen,<br />

formand, SSID,<br />

Region Nord<br />

Det er vores job at forstå dit job!<br />

Vi ser, vi lytter, vi deltager i risikovurdering og valg af den optimale sikkerhedsmæssige løsning.<br />

Vi holder øje med dig<br />

Vi blander os gerne i planlægningsfasen for, sammen med virksomheden – og sikkerhedslederen – at sikre medarbejderen mod ulykker.<br />

Vi sætter arbejdsmiljøet i fokus og leverer beskyttelse gennem viden.<br />

Rationelt indkøb - optimalt og økonomisk<br />

Vælg rigtigt – optimer indkøb og program<br />

af personlige værnemidler uden at gå på<br />

kompromis med sikkerheden.<br />

Det er der god økonomi i!<br />

DS/EN ISO 9001:2000<br />

DS/EN ISO 14001:2004<br />

DS/OHSAS 18001:2004<br />

Sikkerhedslederen<br />

Til slut på<br />

Region Nords<br />

temadag<br />

gennemgik<br />

konsulent<br />

Peter Persson,<br />

sekretær<br />

for Arbejdsmiljørådet,<br />

indholdet af<br />

den nye tre-partsaftale for<br />

arbejdsmiljøet, som ligger til<br />

høring og som forventes omsat<br />

i et lovforslag i efteråret<br />

<strong>2009</strong> til vedtagelse i denne<br />

folketingssamling. Tanken er,<br />

at ændringerne skal træde<br />

i kraft pr. 1. juli 2010.<br />

Tre-partsaftalen har følgende<br />

intentioner:<br />

• Virksomhedernes proaktive<br />

samarbejde om sikkerhed<br />

og sundhed<br />

– Arbejdsmiljø bør være en<br />

del af virksomhedens strategiske<br />

ledelse og daglige drift<br />

– Arbejdsmiljø bør drøftes<br />

i de fora, hvor virksomheden<br />

i forvejen drøfter<br />

strategi, værdigrundlag,<br />

kvalitet, økonomi m.v.<br />

– Arbejdsmiljø bør integreres<br />

i alle virksomhedens<br />

processer<br />

– Samarbejde som et<br />

grundlæggende princip<br />

– Det skaber tillid, er værdiskabende<br />

og giver arbejdsglæde,<br />

når arbejdsgivere,<br />

ledere og ansatte oplever<br />

opgaverne som fælles, og<br />

når der samarbejdes om<br />

at udvikle fælles løsninger.<br />

– Samarbejdet mellem arbejdsgiver,<br />

ledere og ansatte<br />

med en klar placering<br />

af ansvar og pligter<br />

bør derfor fastholdes og<br />

prioriteres højt, og der<br />

skal stilles krav til involvering<br />

af begge parter.<br />

– Det er et ledelsesanlig-<br />

• Små virksomheder (1-9 ansatte)<br />

– i forbindelse med en årlig drøftelse om tilrettelæggelse<br />

af samarbejdet om arbejdsmiljø skal arbejdsgiver<br />

og ansatte også drøfte, om der i virksomheden<br />

er den viden om arbejdsmiljø, der er behov for.<br />

– Hvis denne viden ikke er til stede i virksomheden<br />

kan arbejdsgiveren vælge at erhverve denne viden<br />

selv, eller hun kan sørge for, at en udpeget/valgt<br />

person i virksomheden får denne viden.<br />

– En tredje mulighed er, at hun benytter en ekstern<br />

arbejdsmiljøkonsulent/rådgiver.<br />

– (dokumentation f.eks. i APV).<br />

Height Safety<br />

DKPrik forside<br />

Hygiejne<br />

Food • Pharma<br />

2008/09<br />

2007/08 Prik forside<br />

gende at sikre en fremadskridende<br />

indsats, men<br />

det skal ske i samarbejde<br />

med de ansatte.<br />

– Uden de ansattes medvirken<br />

lykkes det ikke arbejdsgiveren<br />

at nå målene.<br />

Det stærke fokus på samarbejde<br />

mellem ledelse og<br />

ansatte ændrer ikke ved<br />

arbejdsmiljølovgivningens<br />

klare placering af ansvar og<br />

pligter i øvrigt.<br />

Peter Persson konkluderede:<br />

• Der skal laves en årlig plan<br />

for arbejdsmiljøarbejdet<br />

• Der skal laves kompetenceplaner<br />

for sikkerhedsorganisationens<br />

medlemmer<br />

• Der kan gives merit i forhold<br />

til arbejdsmiljøuddannelsen<br />

på baggrund af<br />

tidligere erfaringer<br />

• Der bliver ikke krav om et<br />

Safety on/offshore<br />

<strong>2009</strong>/10<br />

vist antal faste møder i SIO<br />

og ej heller om referater<br />

Sammenlægning<br />

bum bum<br />

Deltagernes egen konklusion<br />

var, at ca. en tredjedel var<br />

positive i forhold til at samle<br />

samarbejds- og sikkerhedsarbejdet,<br />

et tredjedel var<br />

skeptiske over for det og en<br />

tredjedel var modstandere.<br />

Generelt fremgik det af<br />

temadagen, at MED-udvalg<br />

er en god ide til meget store<br />

organisationer, hvor arbejdsmiljøarbejdet<br />

ikke har haft<br />

nogen fremtrædende plads<br />

før – forudsat at alle i det<br />

nye MED/ MIO- udvalg har<br />

en arbejdsmiljøuddannelse.<br />

I mindre organisationer med<br />

et i forvejen godt arbejdsmiljø<br />

kan det være en forringelse<br />

af arbejdsmiljøarbejdet<br />

at slå tingene sammen.<br />

• Nye organiseringsregler for arbejdsmiljøorganisationen<br />

– alle virksomheder får mulighed for at organisere<br />

arbejdsmiljøsamarbejdet, så det passer til virksomhedens<br />

øvrige struktur og opgaver med udgangs<br />

punkt i et nærhedsprincip.<br />

– det nye koncept skal tilgodese både store og små<br />

virksomheders behov<br />

– der skal ikke længere tages udgangspunkt i arbejdslederområder<br />

med henblik på fastsættelsen af antal<br />

arbejdsmiljøgrupper.<br />

– grænsen for oprettelse af arbejdsmiljøorganisation<br />

i 2 niveauer bør rykkes fra 20 ansatte til 35 ansatte.<br />

Beskyttelse gennem viden<br />

Yderligere information +45 7611 5000 • procurator.dk


• Aftaler om organisering af samarbejdet<br />

om sikkerhed og sundhed<br />

– Der skal fortsat være indgået aftaler i to niveauer<br />

i form af rammeaftaler og tilhørende virksomhedsaftaler,<br />

virksomhederne skal fortsat overholde de<br />

grundlæggende, ufravigelige regler om arbejdsmiljøorganisationens<br />

opgaver og funktion, og de pligter<br />

og rettigheder i relation hertil, som er beskrevet<br />

i den gældende bekendtgørelse om virksomhedernes<br />

sikkerheds- og sundhedsarbejde kap. 3 og 4. Endvidere<br />

er det fortsat udelukkende lovens bestemmelser om<br />

organisering, som skal kunne fraviges ved aftale.<br />

– Som en ny mulighed for fleksibilitet anbefales det,<br />

at det yderligere skal være muligt at aftale en tværgående<br />

organisering mellem flere virksomheder<br />

i visse situationer.<br />

• Øvrige forhold<br />

– Hovedindholdet i de gældende bestemmelser i kapitel<br />

3 og 4 i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds-<br />

og sundhedsarbejde om rettigheder, pligter, opgaver<br />

opretholdes. Uanset om en virksomhed følger<br />

bekendtgørelsens organiseringskrav eller aftalte organiseringskrav,<br />

skal disse bestemmelser overholdes.<br />

– Arbejdstilsynets håndhævelse af reglerne om<br />

arbejdsmiljøsamarbejdet på virksomheder, som er<br />

omfattet af en aftale, kan alene omfatte, hvorvidt<br />

der er indgået en rammeaftale og en lokalaftale.<br />

Dagen sluttede med at<br />

en halv snes af deltagerne<br />

fik en meget levende og<br />

engageret rundvisning i<br />

udstillingen og på området,<br />

hvor der er spor af huse fra<br />

jernalderen samt nøjagtige<br />

SSID Region Nord<br />

kopier, og hvor man kan<br />

se de fundsteder fra grave,<br />

hvis indhold er fremvist<br />

i udstillingen. Det hele<br />

foregik i den mest fantastiske<br />

midtjydske natur med<br />

udsigt over Skals-ådal. n<br />

• Arbejdsmiljøuddannelse<br />

– Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen<br />

skal gennemføre en obligatorisk<br />

basisuddannelse over 3 dage. Gennemført inden<br />

3 mdr. fra valget/udpegning.<br />

– Efter basisuddannelsen har arbejdsgiveren pligt til<br />

at tilbyde supplerende uddannelse, og arbejdsmiljørepræsentanter<br />

og ledere i arbejdsmiljøorganisationen<br />

ret til løbende supplerende uddannelse, som<br />

er målrettet deres behov. Den første supplerende<br />

uddannelse på 2 dage skal være tilbudt og kunne<br />

være påbegyndt inden for de første 9 måneder<br />

efter basisuddannelsens afslutning. De 5 første<br />

dage skal være gennemført inden for de første<br />

12 måneder af funktionsperioden. Herefter skal der<br />

tilbydes supplerende uddannelse svarende til<br />

1½ dag hvert efterfølgende år.<br />

– Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en<br />

kompetenceplan for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant<br />

og arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen.<br />

Har du den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?<br />

– tilmeld dig på www.CRECEA.dk eller telefon 70 10 86 00<br />

Læs mere på www.CRECEA.dk eller ring til CRECEA på telefon 70 10 86 00 · CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver<br />

Sikkerhedslederen<br />

21


Årskonference 2010<br />

SSID’s kommende arrangementer<br />

Meld dig til arrangementerne og se udførlige programmer på www.ssid.dk<br />

Dato Aktivitet Arrangør Sted<br />

18-11-<strong>2009</strong> Årsmøde <strong>2009</strong> – Region Nord Region Nord SCA Packaging,<br />

Grenå<br />

19-11-<strong>2009</strong> Temadag i Middelfart <strong>2009</strong> Region Syd Byggecentrum<br />

i Middelfart<br />

23-11-<strong>2009</strong> Årsmøde <strong>2009</strong> – Region Øst Region Øst DTU<br />

26-11-<strong>2009</strong> Årsmøde <strong>2009</strong> – Region Syd Region Syd Forum Horsens<br />

Den bedst tænkelige ballast i din indsats for et<br />

godt og sikkert arbejdsmiljø.<br />

Vi underviser i hele landet. Læs mere om vores<br />

uddannelse på www.amcentret.dk.<br />

Tilmeld dig i dag på tlf. 8710 8900!<br />

22 Sikkerhedslederen<br />

Samvær<br />

Den lovpligtige AM-uddannelse<br />

Landsdækkende autoriseret rådgivning<br />

Randers • Gentofte • Glostrup • Køge • Rønne<br />

Se annoncer for årsmøderne på modsatte side<br />

Sikkerhedsledere<br />

– ansigt til ansigt<br />

SSID holder årskonference 2010 den 20. og<br />

21. april 2010<br />

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og hør bl.a.:<br />

• Jens Jensen, direktør for arbejdstilsynet<br />

– den nye arbejdsmiljølovgivning<br />

• Karen Marie Lillelund,<br />

foredragsholder – arbejdsglæde<br />

• Modtager/modtagere af SSIDs rejselegat <strong>2009</strong><br />

• Relevante temaer i workshops<br />

Program og tilmelding www.ssid.dk<br />

Samtaler<br />

Samling


ÅrSmØde<br />

SSId region Øst<br />

Mandag den 23. november<br />

<strong>2009</strong> på DTU<br />

DTU Mekanik blev verdensmestre!<br />

Lektor Jesper Schramm fra DTU<br />

Mekanik fortæller om DTU’s forskning<br />

i mere brændstoføko-nomiske<br />

motorer og om DTU’s ”økoracere”,<br />

som satte verdensrekord ved Shell<br />

ECO-maraton.<br />

Deltagerne får lejlighed til at se og<br />

røre bilerne, som hele tiden forbedres<br />

sammen med de studerende.<br />

OBS! Denne del af mødet foregår<br />

i bygning 403<br />

Trivselsmålinger som et led<br />

i en samlet APV<br />

OBS! Denne del af mødet foregår i<br />

det nyindrettede mødecenter i bygning<br />

101A – indgang ved banken.<br />

Arbejdsmiljøkonsulent<br />

Ole Vendelbo fra HR Arbejdsmiljø<br />

fortæller om DTU’s trivselsmålinger,<br />

og hvordan de indgår<br />

i den samlede APV-proces.<br />

Professor og institutdirektør<br />

Per Langaa Jensen<br />

fortæller om trivselsmålingen på<br />

DTU Management. Hvordan har<br />

processen været før, under og<br />

efter trivselsmålingen, der trods et<br />

pænt gennemsnit viste problemer<br />

i forskellige dele af instituttet.<br />

14.45 Årsmøde<br />

Program og tilmelding:<br />

www.ssid.dk<br />

ÅrSmØde<br />

SSID Nord<br />

Onsdag den 18. november<br />

<strong>2009</strong> kl. 9.45 – 15.00<br />

på SCA Packaging A/S,<br />

Åstrupvej 30, 8500 Grenaa<br />

Årsmøde med rundvisning<br />

Årsmødet afholdes hos en af Europas<br />

største udbydere af emballage<br />

i bølgepap – SCA Packaging. Der<br />

bliver lejlighed til at se virksomheden<br />

og hører om en succeshistorie<br />

om fo-kus på risikofaktorer.<br />

Dagsorden:<br />

09.45 Ankomst<br />

– kaffe og rundstykker<br />

10.00 Velkomst<br />

og indledning<br />

v/ Poul Chr. Jespersen,<br />

regionsformand SSID Nord<br />

10.05 Oplæg om arbejdsmiljøarbejdet<br />

hos SCA<br />

Packaging A/S<br />

Fokus på risikofaktorer<br />

og nul ulykker<br />

v/Daglig sikkerhedsleder<br />

Ninus Seistrup<br />

10.45 Årsmøde<br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Valg af referent<br />

3. Regionsudvalgets beretning<br />

4. Indkomne forslag fra regions-<br />

udvalg eller medlemmer<br />

(senest en uge før)<br />

5. Valg af regionsudvalgsmedlemer<br />

På valg er:<br />

Marianne Astorp, Nykøbing M.<br />

– Thisted Sygehus<br />

Arne Nielsen, Ålborg Universitet<br />

6. Valg af suppleanter<br />

På valg er:<br />

Rikke Højer, B&O A/S<br />

Ole S. Thomsen,<br />

Hærens Materielkommando<br />

7. Eventuelt<br />

11.45 Frokost<br />

– buffet i kantinen<br />

12.30 Rundvisning i produktionen<br />

14.30 Slut<br />

Sidste frist for tilmelding:<br />

onsdag den 11. november<br />

<strong>2009</strong><br />

Program og tilmelding:<br />

www.ssid.dk<br />

Årsmøde<br />

Region Syd<br />

Årsregionsmøde i syd afholdes<br />

den 26. november<br />

<strong>2009</strong> kl. 10.00 – 14.30<br />

i Forum Horsens,<br />

Langmarksvej 53,<br />

8700 Horsens<br />

Tema:<br />

Masser af mennesker<br />

og sikkerhed<br />

Generalforsamling<br />

om eftermiddagen<br />

Program og tilmelding:<br />

www.ssid.dk<br />

Foto: Søren Rasmussen<br />

Sikkerhedslederen<br />

Årsmøder<br />

23


SSID Region Øst<br />

Tivoli – før Halloween<br />

Efteråret er kommet og Tivolis ansatte knokler. 17600 græskar skal fordeles<br />

før haven igen åbner. Alligevel blev 30 SSID’ere modtaget med oplæg om Tivoli<br />

som arbejdsplads og om ”Crowd Safety” ved store arrangementer<br />

Ole Vendelbo,<br />

formand for<br />

SSID Øst<br />

24 Sikkerhedslederen<br />

Tivolis røde<br />

kontrollører<br />

giver<br />

både service<br />

og sikkerhed,<br />

mens<br />

de grønne<br />

kontrollører<br />

passer forlystelserne.<br />

Ved en stor fredagskoncert<br />

med knap 50.000 tilhørere<br />

var det lige ved at gå galt –<br />

da der både var hærværk,<br />

slåskampe og tilkaldt politi<br />

med hunde.<br />

Siden har man satset på en<br />

målrettet 35-timers uddannelse<br />

i ”crowd control” som<br />

både omfatter selvforsvar,<br />

jura, debriefing og konflikthånd-tering.<br />

Med nye Peltor<br />

høreværn med indbygget<br />

radiokommunikation kan<br />

kontrollørerne tale sammen<br />

på trods af musikken fra<br />

Fredagsrock’en på Plænen.<br />

Thomas Parum og Stig<br />

Nordmark fortalte, at det<br />

er gået så godt, at man rent<br />

faktisk nu deltager i arrangementer<br />

uden for Tivoli<br />

– f.eks. Slotskoncerterne og<br />

Metallicakoncert. Virk-<br />

somheder med meget store<br />

arrangementer (årsfester<br />

på universiteter eller<br />

100 år jubilæer) kan<br />

få hjælp fra Tivoli<br />

til sikkerheden<br />

– enten som en<br />

pakkeløsning eller<br />

som konsulenter.<br />

Tivoli råder<br />

over egen<br />

brandbil med<br />

hjælperøgdykkere,<br />

som kan<br />

lede Brandvæsenet<br />

på vej og<br />

inden da have<br />

lukket for gas og<br />

strøm i det brandtruede<br />

område. Der<br />

har været 7 brande<br />

i <strong>2009</strong>, og disse starter<br />

ofte i restaurantkøkkener –<br />

eneste større var i Påfuglens<br />

Bistro.<br />

”Ni-tre-ni ...<br />

gå ikke forbi”<br />

Man skal altså ringe på lokal<br />

939 ved ulykker og farlige<br />

situationer, siger Jane Bonde,<br />

som er sikkerhedsleder i haven.<br />

Uden for sæsonen skal<br />

hun<br />

styre 500<br />

ansatte + en masse<br />

eksterne håndværkere, og<br />

i sæsonen er der ialt 1700<br />

ansatte.<br />

Jobfunktionerne i de 16<br />

sikkerhedsgrupper omfatter<br />

lige fra Pjerrot over gartnere<br />

til issælgere.<br />

Trods alle udfordringernelykkes<br />

det at holde ulykkesantallet<br />

lavt – fra årsskiftet<br />

til nu har der været 22 ulykker,<br />

hvoraf langt de fleste er mindre<br />

faldulykker og snitsår.<br />

Projektchef Jesper Faurholdt<br />

fortalte om de særlige<br />

problemer omkring byggeprojekter<br />

og omstilling<br />

fra sommer til Halloween<br />

og siden til julen. Der er<br />

meget skrappe tidsfrister for<br />

byggeprojekterne og meget<br />

lidt plads, så transport og adgangsforhold<br />

skal styres nøje.<br />

Samtidig med byggerierne<br />

og lastbilerne skal der være<br />

adgang for publikum til f.eks.<br />

Glassalen og Koncertsalen.<br />

Pjerrot var dog ikke blandt<br />

oplægsholderne


De eksterne håndværkere<br />

mødes af en pjece som<br />

gennemgås ved et obligatorisk<br />

intromøde, ugentlige<br />

byggemøder og af daglige<br />

runderinger fra Jane eller<br />

Jesper. Man accepterer ikke<br />

slendrian, og har bortvist<br />

et firma som på byggeriet<br />

af NIMB ikke overholdt<br />

aftaler og regler omkring<br />

sikkerhed.<br />

Telefon 6611 5462<br />

DK 5260 Odense S<br />

www.daresco.dk<br />

Tag et græskar<br />

med hjem<br />

Efter oplæg og diskussion fik<br />

vi en spændende rundvisning<br />

i haven. Til efterårsåbningen<br />

opføres en lille vindmølle<br />

og de mange tusinde<br />

græskar fra Samsø skal fordeles<br />

på tage, i springvand<br />

og blomsteranlæg. Sammen<br />

med halmballer skal de<br />

danne en festlig ramme for<br />

mange børnefamiliers efterårsudflugt.<br />

Sidste år kom der<br />

250.000 gæster i den 10 dage<br />

lange efterårsåbning.<br />

De kørende forlystelser<br />

skal være så sikre som<br />

overhovedet muligt, både<br />

for gæsternes skyld og fordi<br />

ulykker omtalt i pressen<br />

giver dårlig omtale, skaber<br />

usikkerhed og faldende<br />

besøgstal, så økonomi og<br />

www.sikkerhedsspejle.dk<br />

www.industrispejle.dk<br />

www.trafi kspejle.dk<br />

SSID Region Øst<br />

Her var der disciplin og ingen<br />

problemer med Crowd Safety<br />

sikkerhed hænger sammen.<br />

Her er inspektionen lagt<br />

i hænderne på FORCE-institutterne,<br />

der tilser tingene.<br />

De vildeste forlystelser bliver<br />

vurderet efter tyske TÜV<br />

normer. Men mellem de<br />

eksterne kontroller køres<br />

interne daglige kontroller af<br />

rutsjebaner og andre farlige<br />

fornøjelser.<br />

Vi gik gennem den ’underjordiske’<br />

håndværkerby, som<br />

ligger skjult under den nye<br />

”Vertigo” tæt på indgangen<br />

fra Glyptoteket og vi fik lov<br />

til at teste brandslangen, der<br />

pumpede vand op fra søen.<br />

Da solen også skinnede var<br />

det alle tiders oplevelse, som<br />

vi siger Tivoli tak for. n<br />

Sikkerhedslederen<br />

25


26<br />

SSID Region Syd<br />

Erfamøde 8. september i Kolding:<br />

Arbejdsmiljø i en krisetid<br />

Bent H. Kristensen,<br />

formand for<br />

SSID Syd<br />

Sikkerhedslederen<br />

En god<br />

håndfuld på<br />

omkring<br />

25 personer<br />

fra både<br />

private og<br />

offentlige<br />

virksom-<br />

heder deltog<br />

i erfamødet<br />

i Kolding på et af VELUX’<br />

lagre.<br />

Overskriften for erfa-<br />

mødet var arbejdsmiljøet<br />

i en krisetid.<br />

Først lidt Velux<br />

Sikkerhedsleder fra VELUX<br />

A/S, Torben Arvad Sørensen<br />

brugte formiddagen til<br />

at fortælle lidt historisk og<br />

organisatorisk om ovenlyskoncernen<br />

VELUX A/S.<br />

I denne forbindelse var<br />

der indlagt mulighed for at<br />

komme nærmere ind på og<br />

gøre status vedr. forslaget fra<br />

Arbejdsmarkedets parter og<br />

Arbejdstilsynet om en række<br />

forslag og anbefalinger til,<br />

hvordan samarbejdet om<br />

Spil bold med<br />

redaktionen på<br />

Sikkerhedslederen<br />

Kontorstolen der fordoblede<br />

arbejdsevnen<br />

Vi har modtaget en artikel<br />

om en kontorstol, der<br />

hjælper mennesker med<br />

rygproblemer igennem<br />

arbejdsdagen på kontoret.<br />

Vi vil bruge den som<br />

baggrund for en forbruger-<br />

Sikkerhedsleder Torben Arvad viste deltagerne på erfamødet<br />

rundt på Velux.<br />

historie om ergonomi ved<br />

siddende arbejde.<br />

Deltag i debatten på<br />

www.ssid.dk<br />

Vi efterlyser ...<br />

ideer, indfald, input, viden og erfaringer<br />

... fra læserne<br />

Charlotte Beiter Bomme har på sin tidligere arbejdsplads<br />

haft stor glæde af ergo-sitter-stolen fra virksomheden Ergoforma,<br />

men har problemer med at få sin nye arbejdsplads til<br />

at betale for stolen. Læserne bedes give tips og ideer om,<br />

hvilke alternativer, Charlotte også kan vælge.<br />

sikkerhed og sundhed på<br />

den enkelte arbejdsplads kan<br />

styrkes, udvikles og moderniseres.<br />

Krisetiden<br />

Efter frokost var der indlæg<br />

om virksomhedens sociale<br />

Arbejdsglædens<br />

seks guldkorn<br />

• Indflydelse<br />

• Mening<br />

• Forudsigelighed<br />

• Social støtte<br />

• Belønning<br />

• Krav<br />

KILDE: NFA<br />

ansvarlighed med Birgit<br />

Høst fra ASV i Horsens. Et<br />

vigtigt forhold, som virksomhederne<br />

også skal tænke<br />

på i en krisetid.<br />

Direktør fra WorkLife,<br />

Orla Dahl, kom ind på<br />

arbejdsglæden, der er under<br />

pres i <strong>2009</strong>.<br />

Organisationspsykolog<br />

Carl Hvolbøl Pedersen fra<br />

CRECEA i Odense sluttede<br />

en meget spændende dag<br />

af med at fortælle om de<br />

menneskelige omkostninger<br />

under en krise set fra en<br />

psykologisk synsvinkel. n<br />

Del din viden om<br />

kontorstole med os


SSID har brug for dig<br />

Den næsten nye hjemmeside har brug for dig, for at du<br />

snarest muligt kan få brug for den<br />

Din viden skal hældes på<br />

virtuelle flasker og lagres på<br />

vores fælles hjemmeside:<br />

www.ssid.dk – så du kan<br />

dele din viden med andre,<br />

og de med dig.<br />

Faglig viden<br />

Det er faglig viden om<br />

arbejdsmiljø, det handler<br />

om. Nu skal vi lave vores<br />

egen wikipedia for sikkerhedsledere.<br />

Bestyrelsen for<br />

SSID håber, at rigtig mange<br />

SSID’ere vil være medejere<br />

af et eller flere underpunkter<br />

på SSID.dk. Det er direkte<br />

vidensdeling, og det kan<br />

også være konkrete ideer<br />

eller aktiviteter, andre kan<br />

lade sig inspirere af.<br />

HÅNDDESINFEKTION<br />

85% Disinfector gel<br />

En effektiv hånddesinfektion med<br />

gen indfedtende effekt. Produktet leveres<br />

i forpakninger, der passer til ethvert behov.<br />

Hos Plum er vi eksperter i håndhygiejneløsninger.<br />

Vi har stor erfaring i at betjene<br />

bl.a. det danske sundhedsvæsen, hvor<br />

god håndhygiejne er en daglig udfordring.<br />

Det, som skal gøre vores<br />

hjemmeside unik, er nemlig<br />

alle de gode eksempler fra<br />

virksomhederne. Alt, hvad der<br />

kan gøre hverdagen lettere for<br />

nye som gamle sikkerhedsledere<br />

er relevant. Det kan også<br />

være artiklen fra personalebladet<br />

eller intranettet, hvor du<br />

synes, du har lavet en pædagogisk<br />

genistreg. Eller det kan<br />

være lige det link, som man<br />

står og mangler, når man skal<br />

i gang med et ukendt fag-<br />

område. Kan vi samle den<br />

slags viden på www.ssid.dk,<br />

vil det blive stedet at søge<br />

hen, når man savner den helt<br />

rigtige inspiration.<br />

Vejen er endnu lang, og vi<br />

savner din viden.<br />

Vi sætter sundt og sikkert arbejdsmiljø i system<br />

Det er ikke kun godt humør, der smitter<br />

Vil du nedsætte risikoen for, at du og dine kolleger bliver smittet med f.eks.<br />

influenza A virus, omgangssyge eller forkølelse. Så bestil nu, og vær beredt<br />

Alle virksomheder og arbejdspladser oplever i perioder at være plaget af smitsomme<br />

sygdomme. Og hænderne er den største smittekilde, når man taler om at overføre bakterier<br />

og vira. En god håndhygiejne er den bedste forebyggelse! Vask hænder ofte og omhyggeligt<br />

med vand og sæbe og anvend en hånddesinfektion, der dræber bakterier og vira.<br />

Kontakt os for nærmeste forhandler eller yderligere information: Tel. 6471 2112 · www.plum.dk<br />

Bestyrelsen har opstillet<br />

rammerne, og vi har udfyldt<br />

punktet ’arbejdsmiljøstyring’<br />

efter den skabelon,<br />

som skal være gældende.<br />

Vi har også udfyldt første<br />

opslag under de øvrige<br />

punkter.<br />

Struktur<br />

www.ssid.dk har mange<br />

forskellige menupunkter<br />

om arbejdsmiljø, som alle<br />

har samme struktur. Hvert<br />

menupunkt har en række<br />

underpunkter. Fx har menupunktet<br />

’kemiske faktorer’<br />

underpunkterne ventilation,<br />

kemikaliehåndtering,<br />

personlige værnemidler og<br />

kemisk risikovurdering. Til<br />

disse underpunkter mangler<br />

vi din ekspertviden.<br />

Til hvert underpunkt<br />

findes fire faste rubrikker:<br />

Definition, eksempler, artikler<br />

og faglige links.<br />

Du fortæller<br />

Nu er det op til dig at<br />

fortælle. Du må meget<br />

gerne udfylde de fire underrubrikker.<br />

Men også andre<br />

kan lægge artikler, links og<br />

gode eksempler ind, som fx<br />

tjeklister.<br />

Bestyrelsen vil forsøge at<br />

holde sammen på det hele<br />

som redaktion. For at det<br />

fremstår ensartet, og så ansvaret<br />

for det skrevne hviler<br />

på bestyrelsen.<br />

Så meld dig til at skrive<br />

om et fagområde – og krydr<br />

med dine erfaringer, dine<br />

eksempler, dine artikler og<br />

links.<br />

Da vil du tage del i at gøre<br />

www.ssid.dk til et unikt<br />

sted, og bølgen er sat i gang.<br />

Som du også kan surfe på! n<br />

10686 Ann Sprit 185x130.indd 1 20/08/09 12.51<br />

Sikkerhedslederen<br />

REDINK.DK<br />

27


I kan med vores løsninger nedbringe<br />

eller helt fjerne følgende:<br />

• Støv, aerosoler, fi bre og partikler.<br />

• Lugte, vocér, olier samt svejserøg.<br />

• Energiforbrug og vedligehold reduceres,<br />

miljøet og helbred skånes.<br />

• Installationsudgift og drift er lav sammenlignet med<br />

ventilation og aircondition.<br />

Få et godt arbejdsmiljø med vores<br />

HFE luftfi ltrering. Ideelt til letindustri.<br />

• Egnet til produktionsfaciliteter, distributionslagre<br />

og områder med meget aktivitet.<br />

• Filtertyper kan tilpasses efter behov og ønsker.<br />

• Kapacitet pr. enhed fra 2500-5000 m 3 .<br />

Til åbne kontorlandskaber, kantiner, møde- og kopirum.<br />

Euromiljø Danmark A/S<br />

Vandtårnsvej 78<br />

2860 Søborg<br />

Tlf: 3543 3563<br />

Sundt<br />

syn på dit arbejdsmiljø!<br />

Til indbygning i nedhængt loft<br />

• NYHED EnzyMax fi ltre, der fjerner<br />

bakterier.<br />

• Undgå forurenet luft og<br />

koncentrationsbesvær,<br />

symptomer som hovedpine,<br />

og irritation i øjne og hals.<br />

• Optimér produktivitet og trivsel<br />

blandt Jeres medarbejdere og<br />

kolleger på arbejdspladsen.<br />

• VisionAir kapacitet op til 1000 m 3 .<br />

Fakta om udstyret:<br />

· I starten af 2008 blev<br />

4 HFE enheder opsat<br />

hos TollPost i Oslo.<br />

· Efter 4 uger blev<br />

fi ltrene taget ud og<br />

vejet. 500 gram støv<br />

var samlet op af hvert<br />

fi lter (2 fi ltre pr.<br />

enhed, i alt 1 kg støv).<br />

· Februar <strong>2009</strong> leverer<br />

vi yderligere 26 nye<br />

enheder.<br />

HFE 50<br />

Kapacitet 5000 m3 /timen<br />

Filter 28,4 m<br />

areal<br />

2<br />

Filter op til 99% af<br />

effekt micopartikler<br />

Effekt- 1,5 Kw<br />

forbrug<br />

Leveres i alle std.<br />

Volt 1 el. 3 fase, 50Hz.<br />

www.euromiljo.dk<br />

Det er blevet normen at en virksomhed sørger for et optimalt indeklima til sine ansatte.<br />

Over hele verden er vi blevet mere opmærksomme på vigtigheden af ren luft og de skader, som forurenet luft fører med sig. Det er blevet en selvfølgelighed,<br />

at virksomheder sørger for et godt indeklima for medarbejderne. Ikke kun til fordel for de ansatte. Virksomheden vil som helhed drage stor fordel af, at man<br />

befi nder sig godt på arbejdspladsen. Mere oplagte medarbejdere og mindre sygdom. Det er ikke overraskende at luftkvaliteten indendørs er et meget aktuelt<br />

emne, som de fl este arbejdspladser tager højde for.<br />

gazelle 2008<br />

Print1.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!