Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 29 -12.5.6 Belysningsanlæg som krydser køreledningsanlægWireophæng skal udføres som brudsikkert ophæng. Kabler tilhørendebelysningsanlægget må fastgøres til wireophænget.Wireophæng må ikke placeres inden for køreledningszonen samtstrømaftagerzonen.2.5.7 AfskærmningPå broer og lignende overføringer, hvor der er offentlig adgang hen overkøreledningsanlægget, og hvor afstanden til de spændingsførendedele er så stor, at der ikke er krav om spærring jævnfør DS/EN 50122-1, skal der etableres en afskærmning, så køreledningsanlægget sikresmod nedfaldne genstande. Dette kan gøres ved brug af lodret afskærmningpå broen, se bilag 2.5.2.2.5.8 KabelbrøndeVed omformerstationerne er føde og returkabler til køreledningsanlæggetført i kabelanlæg og kabelbrønde. Brøndene er markeret medadvarselsbeskiltning, se bilag 2.5.8.

More magazines by this user
Similar magazines