IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

Podświetlenie

Możesz ustawić czas podświetlenia wyświetlacza LCD q

i przycisków po zakończeniu obsługi. Pamiętaj, że dłuższy

czas podświetlenia oznacza krótszy czas pracy baterii.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „LAN-

GUAGE SETUP”.

2. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „SYSTEM SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l.

3. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „BACKLIT SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q miga teraz wskazanie sekund

czasu podświetlenia, które możesz ustawić za pomocą

przycisków t w zakresie od 0 do 60 sekund.

W przypadku wybrania ustawienie „0”, podświetlenie

jest wyłączone.

5. Przyciskiem OK l zapisz wybrane ustawienie. Ponownie

wyświetla się napis „BACKLIT SETUP”.

Ustawianie wspólnej głośności/wyłączenia

dźwięku

Aby za każdym razem podczas ustawiania głośności i

wyłączania głosu nie trzeba było dodatkowo najpierw naciskać

przycisku urządzenia, pilot zdalnego sterowania w

tych funkcjach będzie zawsze uruchamiał jedno i to samo

urządzenie. Urządzenie docelowe w tych funkcjach możesz

dowolnie zdefiniować.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „LAN-

GUAGE SETUP”.

2. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „SYSTEM SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l.

3. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „VOL/MUTE SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l.

4. Wyświetlacz LCD q wyświetla napis „ALL VOL SET”.

Naciśnij przycisk OK l, na wyświetlaczu wyświetla

się „ALL VOL MODE”.

5. Teraz naciśnij przycisk e w urządzeniu, które będzie

sterowane za pośrednictwem funkcji wspólnej regulacji

głośności.

6. Gdy podane urządzenie będzie wyposażone w funkcję

regulacji głośności, przez chwilę wyświetli się napis

„SUCCESS” (= POWODZENIE) u menu zostanie zamknięte.

Od tej chwili regulacja głośności będzie działała

na zdefiniowane urządzenie.

7. Gdy zdefiniowane urządzenie nie będzie wyposażone

w niezależną regulację głośności, pilot zdalnego sterowania

nie zezwoli na wybranie tego urządzenia i wyświetli

- 44 -

More magazines by this user
Similar magazines