IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ SFB 10.1 B2

Bevezetés

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A

használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat

tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra

vonatkozólag. A termék használata előtt ismerkedjen meg a

használati és biztonsági utasításokkal. Csak a leírtak szerint

és a megadott célokra használja a terméket. Őrizze meg

ezt a leírást. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor

adja a termékhez valamennyi leírást is.

Szerzői jogvédelem

Ez a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Valemennyi jog, a fotomechanikai lejátszásra, sokszorosításra

és különéeges eljárással történő sokszorosítása (például

adatfeldolgozással, adathordozóval és adathálózattal)

vonatkozóak is még részlegesen is, valamint a tartalmi és

módosítások joga fenntartva.

Fontos biztonsági utasítások

Rendeltetésszerű használat

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezelheti a távirányítót.

Az univerzális távirányító legfeljebb tíz távirányítót helyettesíthet.

Csak infravörös vevővel rendelkező szórakoztatóelektronikai

készülékhez lehet használni. Az univerzális

távirányító funkciói lényegében megegyeznek az eredeti

távirányítók funkcióival. Az univerzális távirányító magánjellegű,

nem pedig kereskedelmi használatra való.

Minden egyéb felhasználás nem számít rendeltetésszerűnek.

A nem rendeltetésszerű használatból vagy önkényes átszerelésből

eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Figyelmeztetés

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jele

lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. Sérülést okozhat, ha

nem tudjuk elkerülni ezeket a veszélyes helyzeteket. Tartsa

be a használati útmutatóban lévő figyelmeztető utasításokat,

hogy elkerülje a személyi kárt.

Figyelem

Ezen veszélyességi fokozat figyelmeztető utasítása lehetséges

anyagi kárt jelöl. Anyagi kárt okozhat, ha nem tudjuk elkerülni

ezeket a veszélyes helyzeteket. Az anyagi kár elkerülése

érdekében tartsa be a figyelmeztető utasításban szereplő

felszólítást.

Tudnivaló

Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, melyek megkönynyítik

a készülék kezelését.

- 60 -

More magazines by this user
Similar magazines