Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

1 x 150 m x 150 m / oorspronkelijke carré 1e gesticht

4 x 150 m x 150 m / 90.000 m2 nieuwe PI Veenhuizen

...en is klaar voor een schaalsprong in ruimte, tijd en architectuur

Het rechthoekige verkavelingspatroon van Veenhuizen is gedurende de bijna twee

eeuwen dat de voormalige kolonie bestaat een uiterst flexibele onderlegger gebleken

voor tal van functies en vormen van gebruik. Nog steeds kan de modulaire geometrie van

Veenhuizen als uitgangspunt en tot inspiratie dienen voor nieuwe ingrepen in het gebied.

Met een ruimtebehoefte van ca. 90.000 m2 komt het grondgebruik van een nieuwe PI

voor zo’n 1000 gedetineerden perfect overeen met 4x de maatvoering van de oorspronkelijke

carré‘s. Door het nieuwe ruimtebeslag wederom in carrévorm uit te leggen en in

te passen in de bestaande historische context van gebouwen, waterpartijen en beplan-

tingen, ontstaat een volstrekt nieuwe en vanzelfsprekende setting voor de nieuwe PI Veenhuizen.

Door verschuiving van dit nieuwe omheinde vierkant van 300 x 300 m naar het noorden

kan de historische context rond het SSC weer openbaar gemaakt worden, en ontstaat

er een nieuwe zichtlijn langs de Hoofdvaart die uitkijkt over de uitgestrekte landerijen ten

oosten van Veenhuizen. Herwonnen vrijheid en detentie komen hier opeens bijzonder dicht

bij elkaar.

Het frontgebouw van de voormalige werkinrichting Eerste Gesticht doet nu dienst als entreegebouw

voor de erachter gelegen nieuwe PI. Heden en verleden worden functioneel verbonden

en vormen een solide basis voor de schaalsprong die Veenhuizen wil maken.

More magazines by this user
Similar magazines