Views
7 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 0,40 0,389 97,25 Như vậy, hiệu suất thu hồi của các nguyên tố trong mẫu đất và nước đạt từ 94,08 % đến 97,75 %. 3.1.5. Kết quả phân tích mẫu Bảng 3.13: Kết quả đo tổng hàm lượng tổng As. Pb, Hg của nước thải mỏ than Khe Sim STT Kí hiệu Ngày lấy mẫu 1 NT1 As (ppb) Phương pháp AAS Pb (ppb) Hg (ppb) 5,83 23,82 5,94 2 NT2 2,89 20,16 2,42 10/7/2016 3 NT3 3,94 17,24 4,39 4 NT4 3,31 15,28 3,16 5 NT5 2,37 7,28 1,72 QCVN 40: 2011/BTNMT (Gh B) 100 500 10 Bảng 3.14: Kết quả đo hàm lượng tổng As, Pb, Hg của nước mặt STT ở khu vực xung quanh mỏ than Khe Sim Kí hiệu 1 NM1 Ngày lấy mẫu Phương pháp AAS As (ppb) Pb (ppb) Hg (ppb) 4,24 9,18 1,42 2 NM2 5,69 14,62 1,69 3 NM3 10/7/2016 5,72 16,68 1,82 4 NM4 3,27 8,24 0,89 5 NM5 3,68 6,76 0,52 QCVN 08: 2015/BTNMT (Cột B2) 100 50 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảng 3.15. Kết quả tổng hàm lượng As, Pb, Cd trong nước thải MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT Kí hiệu Ngày lấy mẫu 1 NTSH1 sinh hoạt khu mỏ Khe Sim Phương pháp AAS As (ppb) Pb (ppb) Hg (ppb) 4,18 16,34 3,24 2 NTSH2 3,12 12,42 2,16 3 NTSH3 2,16 8,16 1,94 10/7/2016 4 NTSH4 0,33 KPH 0,56 5 NTSH5 KPH 0,82 0,42 STT Bảng 3.16. Kết quả hàm lượng As, Pb, Hg tổng số trong đất 1 MĐ1 tại khu vực mỏ than Khe Sim Kí hiệu Ngày lấy mẫu Phương pháp AAS As(mg/Kg) Pb(mg/Kg) Hg(mg/Kg) 23,320 68,142 0,982 2 MĐ2 20,821 48,246 0,836 3 MĐ3 6/7/2016 10,622 20,722 0,411 4 MĐ4 9,121 18,341 0,290 5 MĐ5 3,738 10,710 0,122 QCVN 03: 2008/BTMT (Áp dụng 12 100 cho đất LN 3.2. Điều kiện vận hành thiết bị ICP - OES và kết quả đo 3.2.1. Điều kiện vận hành thiết bị ICP - OES Công suất RF (W) 1400 Khí auxilay (L/phút) 0,4 Khí plasma (L/phút) 15 Khí nebulizer (L/phút) 0,6 Dạng nebulizer Dạng spray chamber Tốc độ bơm mẫu (mL/phút) 1,3 Cách lấy tín hiệu Cross flow-gem tip Double pass DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Axial MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA