Views
3 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 13 2,16 0 14 0,33 0 15 0 0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đo phù hợp. 6 (ppb) Phuong pháp AAS 4 2 0 Equation y = a + b*x Weight No Weighting Residual Sum 3,07109 of Squares Pearson's r 0,96289 Adj. R-Square 0,92155 Value Standard Error B Intercept 0,70431 0,24307 B Slope 0,85989 0,06685 0 2 4 6 Phuong pháp ICP-OES (ppb) Hình 3.11: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với asen trong mẫu nước Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: r = 0,963 Các đại lương thống kê tương ứng là: độ sai chuẩn SEa= 0,24307; SEb= 0,06685 Giá trị chuẩn t với 13 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 2,16 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: ttính = =12,88 Kết quả này cho thấy giá trị ttính > tbảng nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả Bảng 3.22: Kết quả đo Chì trong mẫu nước Số TT Phương pháp AAS (ppb) Phương pháp ICP-OES (ppb) 1 23,82 23,64 2 20,16 20,07 3 17,24 17,12 4 15,28 15,34 5 7,28 6,88 6 9,18 9,11 7 14,62 14,33 8 16,68 16,54 9 8,24 8,13 10 6,76 6,69 11 16,34 16,23 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 12 12,42 12,38 13 8,16 8,05 14 0 0 15 0,82 0 Phuong pháp AAS 30 (ppb) 20 10 0 0 10 20 30 Phuong pháp ICP-OES Equation y = a + b*x Weight No Weighti Residual 0,54653 Sum of Squares Pearson's r 0,99958 Adj. R-Squ 0,99909 Value Standard E B Intercept 0,295 0,1068 B Slope 0,988 0,00797 (ppb) Hình 3.12: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với chì trong mẫu nước Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = 0,295; b = 0,99; r = 0,999 Các đại lương thống kê tương ứng là: Độ sai chuẩn SEa= 0,1068; SEb= 0,00797 Giá trị chuẩn t với 13 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 2,16 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: a = 0,24 ± 0,27 b = 0,99 ± 0,02 ttính= = 80,56 Kết quả này cho thấy r đạt gần 1, ttính > tbảng. Điều đó chứng tỏ không có bằng chứng về sự khác giữa hai tập số liệu đo chì trong các mẫu nước của 2 phương pháp. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảng 3.23: Kết quả đo Asen trong mẫu đất MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Topics for speaking test (Các chủ đề và bài mẫu cho kỳ thi nói trong Tiếng Anh)
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình