Views
3 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định subsulcata), Ngao dầu (Meretrix meretrix), Vẹm xanh (Perna viridis), Hàu (Saccostrea sp.) nằm trong khoảng 0,16 - 0,74 mg/kg tươi, trong đó chỉ có 2 mẫu Hến (0,58 ± 0,13 mg/kg tươi) và Hàu (0,74 ± 0,23 mg/kg) có trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> vượt giới hạn 0,5 mg/kg. Sự trong>tíchtrong> lũy của các kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, Cr) trong 4 loài này nhuyễn thể này có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, thời gian thu mẫu và đặc tính của các loài khác nhau. Khi nghiên trong>cứutrong> cơ chế trong>tíchtrong> tụ trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong loài Nghêu trắng (Meretrix Lyrata) trong>phântrong> bố ở vùng cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng, Việt Nam tác giả Lê Xuân Sinh đã áp dụng phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng theo phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với kĩ thuật hóa hơi lạnh dùng tác nhân khử SnCl 2 theo cách truyền thống nên kết quả có sai số trung bình là 8%, độ tập trung là 95% [36]. Kết quả cho thấy trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong>tíchtrong> tụ trong mô thịt của nghêu nuôi ở bãi triều cao và bãi triều thấp lần lượt là 35,5 ± 14,4 ng/g và 59,1 ± 33,4 ng/g. trong>Nghiêntrong> trong>cứutrong> cũng cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong>tíchtrong> tụ trong mô nghêu với thời gian sinh trưởng và độ béo của nghêu. Sự trong>tíchtrong> tụ tăng dần theo thời gian khẳng định vai trò chỉ thị sinh học của nghêu. Gần đây, nhóm nghiên trong>cứutrong> của Chatterjee và cộng sự [37] đã tiến hành đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu trầm trong>tíchtrong> và sinh vật tại khu vực đất ngập nước và các vùng ven biển ở Sundarban, Ấn Độ. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong 2 loài động vật hai mảnh vỏ nằm trong khoảng 0,02 µg/g trong cồi của S. acuminata tới 0,42 µg/g trong xúc tu của loài M. birmanica. Tác giả Helena A. Kehrig và các cộng sự [32] cũng tiến hành trong>phântrong> trong>tíchtrong> đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> và metyl trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong 3 loài động vật hai mảnh vỏ (Vẹm nâu - Perna perna, Hàu rừng ngập mặn - Crassostrea rhizophorae, Ngao - Anomalocardia brasiliana). Hàm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> (khối trong>lượngtrong> khô) xác định trong 3 loài lần lượt là 75,5 ± 0,23 µg/kg; 18,5 ± 3,6 µg/kg; 1,1 ± 0,1 µg/kg). Các kết quả này không khác biệt nhiều so với các số liệu thu được từ việc đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 36 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong>ngântrong> trong các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ tại các khu vực ven biển trên khắp thế giới. Qua các nghiên trong>cứutrong> kể trên, có thể thấy tiềm năng sử dụng các loài nhuyễn thể là động vật thân mềm hai mảnh vỏ làm chỉ thị sinh học nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong thực phẩm và môi trường. Các loài động vật thân mềm hai mảnh như Bàn mai, Ngán, Ngao (Nghêu), Móng tay, Sò điệp, Sò tai, Quéo, Vạng, Hàu là những loài thực phẩm phổ biến và được ưa chuộng tiêu dùng tại các khu vực ven biển Việt Nam; chúng đặc biệt quen thuộc với các cư dân sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh. Chính vì vậy, việc đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các loài này một mặt cho biết mức độ an toàn của thực phẩm đối với trong>thủytrong> trong>ngântrong>, mặt khác cho phép đánh giá sơ bộ chất trong>lượngtrong> môi trường tại khu vực vốn bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động công nghiệp như khai thác than, nhiệt điện than… DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 37 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)