Views
8 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa trên các kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong 9 mẫu động vật thân mềm hai mảnh nghiên trong>cứutrong> trong cả 3 khu vực Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn, có thể trong>phântrong> loại 2 nhóm loài: - Nhóm 1 (Hàm trong>lượngtrong> tổng Hg > 20 µg/kg): Bàn mai, Ngán, Quéo, Vạng - Nhóm 2 (Hàm trong>lượngtrong> tổng Hg < 20 µg/kg): Ngao, Sò tai, Sò điệp, Móng tay, Hàu Ngoại trừ 3 loài (Bàn mai, Ngán, Quéo), trong các 6 loài động vật hai mảnh vỏ (Hàu, Móng tay, Sò điệp, Sò tai, Ngao) trong>phântrong> bố tại 3 khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn không có sự khác biệt rõ ràng về trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong>. Ngoài ra, cũng không phát hiện sự chênh lệch đáng kể về trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong 9 loài này theo 3 khu vực địa lý kể trên. Kết quả cho thấy trong mẫu Hàu có trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> (trung bình 7,65 ± 0,61 µg/kg; Cẩm Phả: 7,06 µg/kg; Hạ Long: 7,60 µg/kg; Vân Đồn: 8,28 µg/kg) thấp nhất trong 9 loài trong tất cả 3 khu vực nghiên trong>cứutrong>. Kết quả này nhỏ hơn so với kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Hàu (trung bình 12 µg/kg) trong nghiên trong>cứutrong> của Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc (FDA) Hoa Kỳ [41]. Giá trị này cũng nhỏ hơn rất nhiều so với kết quả nghiên trong>cứutrong> của Nguyễn Văn Khánh và cộng sự [35] cho thấy trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong Hàu thu được tại một số cửa sông tại khu vực miền Trung, Việt Nam nằm trong khoảng từ 0,16 - 0,74 mg/kg. Hàu là loài động vật hai mảnh đóng vai trò làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng giá thành hợp lý, rất phổ biến tại vùng biển Quảng Ninh. Trong 9 loài động vật hai mảnh vỏ nghiên trong>cứutrong>, Ngán có trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> lớn nhất tại cả 3 khu vực (trung bình: 63,89 ± 13,69 µg/kg; Cẩm Phả: 75,49 µg/kg; Hạ Long: 48,79 µg/kg; Vân Đồn: 67,40 µg/kg). Các DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN loài động vật hai mảnh vỏ trong nhóm 1 (bao gồm: Ngán, Bàn mai, Quéo, Vạng) thường có khối trong>lượngtrong> cơ thể và khối trong>lượngtrong> mô thịt lớn hơn so với các loài trong nhóm 2 (bao gồm: Ngao, Sò tai, Sò điệp, Móng tay, Hàu). Do vậy, MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 62 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong nhóm 1 có xu hướng tăng và lớn hơn trong nhóm 2. Kết quả này phù hợp với các nghiên trong>cứutrong> trước đây [1, 2, 9, 32-36, 42, 43]. Tuy nhiên, cần có những đánh giá cụ thể chi tiết liên đến tập quán dinh dưỡng, thời hạn sinh trưởng, khối trong>lượngtrong> các bộ phận cơ quan trong cơ thể, chất trong>lượngtrong> môi trường (nước, trầm trong>tíchtrong>) để có nhận định logic hơn về tương quan giữa các kết quả thu được trong đề tài nghiên trong>cứutrong>. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 63 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)