Views
9 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 1.1. Một số hằng số vật lý của trong>thủytrong> trong>ngântrong> .......................................... 10 Bảng 1.2. Một số hợp chất trong>thủytrong> trong>ngântrong> hữu cơ điển hình ............................. 14 Bảng 1.3. Đặc tính sinh hóa của các hợp chất trong>thủytrong> trong>ngântrong> ........................... 16 Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu và kí hiệu mẫu ..................................................... 43 Bảng 3.1. Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của trong>thủytrong> trong>ngântrong> ............ 47 Bảng 3.2. Xây dựng đường chuẩn xác định tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong>....................... 49 Bảng 3.3. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> mẫu chuẩn trong>thủytrong> trong>ngântrong> nồng độ 0,1 µg/l ......... 51 Bảng 3.4. Kết quả đánh giá độ lặp lại của phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> ............................................................................ 52 Bảng 3.5. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu chuẩn ........................... 53 Bảng 3.6. Độ thu hồi của trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu .......................................... 54 Bảng 3.7. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu động vật hai mảnh tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn ......... 55 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN f http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Chu trình biến đổi trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong sinh quyển ........................... 18 Hình 1.2. Mô hình hệ thống hóa hơi lạnh cải tiến ....................................... 28 Hình 1.3. Phổ hấp thụ của trong>thủytrong> trong>ngântrong> trước và sau khi cải tiến thiết bị ....... 29 Hình 1.4. Phổ hấp thụ của trong>thủytrong> trong>ngântrong> nồng độ 2 μg/l ................................... 29 Hình 1.5. Phổ hấp thụ của trong>thủytrong> trong>ngântrong> nồng độ từ 0,1 đến 2,0 μg/l .............. 30 Hình 1.6. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> bán tự động Model HG - 201 ...................... 30 Hình 2.1. Bản đồ vị trí lấy mẫu tại 3 khu vực: Cẩm Phả, Vân Đồn, Hạ Long ..... 42 Hình 3.1. Phổ AAS của trong>thủytrong> trong>ngântrong> khi xây dựng đường chuẩn ................... 49 Hình 3.2. Đường chuẩn xác định tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> ........................................ 50 Hình 3.3. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu động vật hai mảnh thu được tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn .................................. 56 Hình 3.4. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Bàn mai .................... 57 Hình 3.5. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Ngán ......................... 58 Hình 3.6. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Quéo ......................... 58 Hình 3.7. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Vạng ......................... 59 Hình 3.8. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Hàu ........................... 59 Hình 3.9. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Móng tay .................. 60 Hình 3.10. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Sò điệp...................... 60 Hình 3.11. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Sò tai ........................ 61 Hình 3.12. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Ngao ......................... 61 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN g http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)