24.05.2022 Views

National Hamburger Day

28 mei is het “Nationale Hamburger Dag” in Amerika. De hamburger is waarschijnlijk het meest bekende fastfood aller tijden, naast de hotdog. Dat is eigenlijk wel grappig, aangezien beiden hun oorsprong vinden in Duitsland. Deze nationale dag biedt een leuke gelegenheid om in de klas bezig te gaan met een stukje Amerikaanse (eet)cultuur en leerlingen na te laten denken over (on)gezond eten. Daarom bieden wij vanuit STERK Engels een gratis opdracht aan over dit onderwerp. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

28 mei is het “Nationale Hamburger Dag” in Amerika. De hamburger is waarschijnlijk het meest bekende fastfood aller tijden, naast de hotdog. Dat is eigenlijk wel grappig, aangezien beiden hun oorsprong vinden in Duitsland.

Deze nationale dag biedt een leuke gelegenheid om in de klas bezig te gaan met een stukje Amerikaanse (eet)cultuur en leerlingen na te laten denken over (on)gezond eten. Daarom bieden wij vanuit STERK Engels een gratis opdracht aan over dit onderwerp.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment vo<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>National</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Day</strong><br />

The beloved hamburger gets its own day on <strong>National</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Day</strong> on May 28th.


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

<strong>National</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Day</strong> - reading BK<br />

28 mei is het de nationale dag van de hamburger.<br />

Vandaag ga je wat meer leren over de hamburger, onder andere over de geschiedenis.<br />

Ga naar en beantwoord onderstaande vragen:<br />

1. Hoeveel hamburgers eten de Amerikanen per jaar?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

2. Uit welke plaats komt de hamburger zoals we die nu kennen?<br />

a. Hamburg<br />

b. Wisconsin<br />

c. Duitsland<br />

3. Waar komt de naam ‘hamburger’ vandaan volgens deze website?<br />

a. De naam verwijst naar de plaats Hamburg in Duitsland.<br />

b. De naam verwijst naar een cruiseschip genaamd Hamburg-America line.<br />

c. Er zijn veel verschillende meningen waar de naam vandaan komt.<br />

4. Welke bijzondere hamburger werd er in 2019 gepresenteerd door Burger King?<br />

a. De Whopper Cheese Burger<br />

b. De Texas Bacon Lover Burger<br />

c. De Impossibe Burger<br />

5. <strong>Hamburger</strong>s worden vaak gezien als ongezond. Wat is jouw mening daarover?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Vocabulary<br />

Werk aan je woordenschat met Quizlet. Ga naar<br />

en kies een van de opties.<br />

Er zijn veel verschillende opties om te leren met Quizlet. Je kunt spellen doen als klas, of alleen.<br />

Je kunt oefenen met spelling, meerkeuze of open vragen en zelfs een eigen toets doen.<br />

Probeer ook de functie ‘leren’ eens: die herhaalt moeilijke woorden net zolang tot je ze echt<br />

beheerst. Succes!<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

<strong>National</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Day</strong> - reading KGT<br />

28 mei is het de nationale dag van de hamburger.<br />

Vandaag ga je wat meer leren over de hamburger, onder andere over de geschiedenis.<br />

Ga naar en beantwoord onderstaande vragen:<br />

1. Waarom verdient de hamburger een eigen internationale dag, volgens de tekst?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

2. Uit welke plaats komt de hamburger zoals we die nu kennen?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

3. Waar komt de naam ‘hamburger’ vandaan volgens deze website?<br />

a. De naam verwijst naar de plaats Hamburg in Duitsland.<br />

b. De naam verwijst naar een cruiseschip genaamd Hamburg-America line.<br />

c. Er zijn veel verschillende meningen waar de naam vandaan komt.<br />

4. Welke bijzondere hamburger werd er in 2019 gepresenteerd door Burger King?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

5. <strong>Hamburger</strong>s worden vaak gezien als ongezond. Wat is jouw mening daarover?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Vocabulary<br />

Werk aan je woordenschat met Quizlet. Ga naar<br />

en kies een van de opties.<br />

Er zijn veel verschillende opties om te leren met Quizlet. Je kunt spellen doen als klas, of alleen.<br />

Je kunt oefenen met spelling, meerkeuze of open vragen en zelfs een eigen toets doen.<br />

Probeer ook de functie ‘leren’ eens: die herhaalt moeilijke woorden net zolang tot je ze echt<br />

beheerst. Succes!<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


ANTWOORDMODEL<br />

1. Meer dan 50 biljoen<br />

2. B<br />

3. C<br />

4. C<br />

5. No key. Bij deze vraag kun je als docent het gesprek aangaan over (on)gezond eten.<br />

Houdt hierbij rekening met de doelgroep en eventuele gevoeligheden die er kunnen zijn<br />

t.a.v. dit onderwerp.<br />

Teacher TIP<br />

Deze les biedt mogelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheid in het algemeen en eten<br />

in het bijzonder. Hierbij willen we wijzen op twee doelgroepen die extra gevoelig zijn voor dit<br />

onderwerp:<br />

Leerlingen met overgewicht<br />

In Nederland stijgt het aantal mensen met overgewicht nog steeds snel. Inmiddels is meer dan<br />

de helft van de volwassenen te zwaar. Dit neemt toe met de leeftijd, ouderen zijn vaak zwaarder<br />

dan jong volwassenen. Van de volwassenen heeft 35% matig overgewicht (BMI >25 kg/m2) en<br />

15% ernstig overgewicht (BMI >30kg/m2). Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen,<br />

vrouwen hebben vaker obesitas dan mannen.<br />

Leerlingen met een eetstoornis<br />

Leerlingen met een eetstoornis<br />

Aan de andere kant van het spectrum zijn er veel mensen met een eetstoornis: Meer dan<br />

100.000 meisjes tussen de 12 en 18 jaar, kampt met een eetstoornis. Anorexia komt veel vaker<br />

voor bij vrouwen dan bij mannen (95% is vrouw). Anorexia ontstaat meestal in de puberteit en<br />

bij jong volwassenen. Ongeveer 5600 mensen lijden in Nederland aan Anorexia Nervosa. Ieder<br />

jaar komen er in Nederland circa 1300 jonge vrouwen met Anorexia bij.<br />

Belangrijke kaders voor het bespreken van opdracht 5<br />

• Zorg voor een veilig klimaat in de klas door niet te (ver)oordelen.<br />

• Stel geen rechtstreekse vragen aan leerlingen, maar hou je vragen algemeen met de<br />

ruimte om niet (individueel) te antwoorden.<br />

• Geef aan het einde van de les aan dat als er iemand over dit onderwerp door wil praten,<br />

dit mogelijk is (bij jou of bij een ander).<br />

• Alles wat je aandacht geeft, groeit. Focus dus op een positieve insteek.<br />

• Geef aan dat een GEZONDE leefstijl en een gezond eetpatroon het belangrijkste is, niet<br />

je gewicht. Voor meer informatie kun je ze verwijzen naar het voedingscentrum.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

1 2<br />

3 4<br />

5 6 7<br />

8 9 10<br />

11<br />

12 13 14 15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20 21<br />

22 23<br />

24 25<br />

Across<br />

4. vaak<br />

5. voornaam<br />

7. genieten<br />

9. middag<br />

13. leuk<br />

15. adres<br />

17. tieners<br />

18. klant<br />

20. goedkoop<br />

21. achternaam<br />

23. hongerig<br />

24. wachten<br />

25. iets<br />

Down<br />

1. suiker<br />

2. populair<br />

3. behalve<br />

6. bestellen<br />

8. vraag<br />

10. snelle hap<br />

11. altijd<br />

12. gast<br />

14. redenen<br />

16. probleem<br />

19. gezondheid<br />

22. ook<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


ANTWOORDMODEL<br />

1<br />

S<br />

2<br />

P<br />

U<br />

3<br />

E<br />

4<br />

O<br />

F T E N<br />

G X P<br />

A C U<br />

5<br />

F<br />

6<br />

I R S T N A M E L T<br />

7<br />

E<br />

N J O Y<br />

8<br />

Q<br />

U<br />

E<br />

11<br />

A<br />

A<br />

12 13<br />

G L F<br />

9<br />

P A O<br />

10<br />

F T E R N O O N F<br />

14<br />

U N R<br />

15<br />

A<br />

R<br />

A<br />

D D R E S S<br />

16<br />

S U W E E T P<br />

17<br />

T E A T<br />

E E N A G E R S F R<br />

I S Y S O O<br />

18<br />

O T S C<br />

U S T O M E R O B<br />

N N 19 H D L<br />

20<br />

C<br />

21<br />

H E A P L<br />

A S T N A M E E<br />

A<br />

M<br />

22<br />

T<br />

23<br />

H<br />

U N G R Y L<br />

24<br />

T<br />

O<br />

25<br />

O W A I T S<br />

O M E T H I N G<br />

T<br />

Across<br />

4. vaak<br />

5. voornaam<br />

7. genieten<br />

9. middag<br />

13. leuk<br />

15. adres<br />

17. tieners<br />

18. klant<br />

20. goedkoop<br />

21. achternaam<br />

23. hongerig<br />

24. wachten<br />

25. iets<br />

Down<br />

1. suiker<br />

2. populair<br />

3. behalve<br />

6. bestellen<br />

8. vraag<br />

10. snelle hap<br />

11. altijd<br />

12. gast<br />

14. redenen<br />

16. probleem<br />

19. gezondheid<br />

22. ook<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!