31.08.2022 Views

Tekstil Teknik August 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9254

AĞUSTOS AUGUST 2022

Denim 2022.qxp_Tekstil & Teknik Cover 04.03.22 15:51 Seite 1

www.tekstilteknik.com.tr

Your Ticket to Value Added Denim

Monforts Denim Range Concepts are running successfully in

all Denim hubs worldwide allowing to process high-quality

materials with reproducible quality at low production costs.

EcoApplicator for minimal liquor application

Drying, stretching and skewing functions for denim fabric

with ThermoStretch unit

Fabric speeds of up to 40 m/min with 14.5 oz/yd 2 denim

”double rubber” version comprising two compressive

shrinkage units and two felt calenders in line for super

elastic and bi-elastic material

Denim fabric is stretched and skewed far more gently than

with conventional range combination

fast and flexible

production

less

chemicals

less

drying energy

Neotek Tekstil Mak. Tic. Ltd. Şti

Turkey

akilic@neotektekstil.com

MONFORIZE YOUR PRODUCT.

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG Germany | A Member of CHTC Fong’s Group


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI

Advisory Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ALKAN MAKİNA............................. 30-31

APR........................................................23

ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................77

ASTEKS...................................................37

BRAZZOLİ..........................................12-13

BRUCKNER............................................ 21

CANLAR MEKATRONİK...................... 8-9

EFFE (LOOPS)...................................Ö.K.İ.

EFFE (HYBET)...........................................1

EFFE (PASHA 4 ).......................................15

EKOTEKS.................................................53

ELTEKSMAK......................................44-45

ERGİNER................................................55

ERTEKS (CARTER)..................................35

FASHION PRİME....................................69

FASHION TECH................................A.K.İ.

GROZ-BECKERT......................................3

INDIA ITME............................................ 41

ITMA ASIA..............................................49

İHLAS MATBAACILIK............................73

İHLAS YAPI.............................................65

KIRAY MAKİNA.....................................27

KUZULUK KAPLICALARI........................79

MATTEX (KORNIT)..............................A.K.

MAYER MÜMESSİLLİK.............................5

MERKÜR FUARCILIK.............................. 67

MONFORTS....................................... Ö.K.

NAM ISI..................................................63

PETNİZ ISI...............................................39

PİMMS............................................... 17-19

SANKO...................................................57

SOLAREX...............................................75

TÜRK BARTER................................... 60-61

TÜRKİYE HASTANESİ.............................. 71

www.tekstilteknik.com.tr

img@img.com.tr

tekstilteknikdergisi

tekstilveteknik

tekstilteknikdergisi

Tekstil Teknik


Tekstil Dünyasının Buluşma Noktası

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,

yaklaşık 8.700 kişiyi istihdam ediyoruz.

Customer Portal

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3

34169, Merter, İstanbul, Türkiye

groz-beckert.com

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


4

Üretimde yenilikçi yaklaşımlar

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

EDİTÖR

Günümüz insanı için giyinme, tıpkı beslenme gibi vazgeçilmesi mümkün olmayan temel

bir ihtiyaç. Bu zorunluluk tekstil sektörünün hem üretim, hem de istihdam açısından

büyük kapasitelerle çalışmasına neden oluyor. Türkiye’nin ihracatında lokomotif sektörleri

arasında yer alan tekstil sanayisi makine alanında önemli atılımlar yaptı. Özellikle

son dönemde ‘yerli ve milli’ sloganıyla üretimde cari fazla verme yolunda ilerleyen

tekstil makineleri sektörü her geçen gün ithalatla ihracat arasındaki makası kapatıyor.

Günümüzde, Türk tekstil makine sektörü Ortadoğu’dan Avrupa ve Uzakdoğu’ya kadar

yaklaşık 150 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörün gelişen yapısına rağmen ithalat,

halen en önemli sorunların başında geliyor. Uzmanlara göre yerli imalatçıların iç pazara

hakim olamaması nedeniyle ülkemiz ihracatının çok üzerinde ithalat gerçekleştiriyor.

Uluslararası pazarlarda rekabet eden firmaların zorlu rekabet ortamında başarıyla

yer alabilmeleri için sürekli yeni ve özgün çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu süreç,

özellikle yenilikçi fikir, yani inovasyon ve tasarım konusunu öne çıkarıyor. Hangi ürünü

geliştirirseniz geliştirin, hangi ürünü üretirseniz üretin, farklı bir şey söylemiyorsanız, kısa

süreli başarının önüne geçemezsiniz. Teknik tekstil sektöründeki bireysel ürünler için

artan bir taleple birlikte, üretim zincirinde otomasyon ve sayısallaştırma gereksinimi de

artmaktadır. Fonksiyonel tekstiller ve akıllı tekstiller, elektronik ve duyusal işlevlerin entegrasyonu

sektördeki bir başka eğilimdir. Bu teknolojilerin uygulanmasıyla, gelecekteki

konfeksiyon ve teknik tekstil ısıtabilir, aydınlatabilir, koruyabilir, enerji üretebilir, iletişim

kurabilir ve tanımlayabilir. Buna ek olarak, tüketiciler geri dönüşümlü tasarımlar ve

geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünler istemektedir. Sektörlerde Ar-Ge

faaliyetleri daha çok nano-teknoloji ile üretilmiş üstün performanslı ürünler, fonksiyonel

tasarımlar, ekonomik çevreci yaklaşımlar, farklı kullanım sahalarına yönelik gelişmiş

teknik tekstiller, geri-dönüştürülmüş ürünler gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor.

Innovative approaches in production

Clothing is a basic need that cannot be given up, just like nutrition for today’s people.

This necessity has been causing the textile sector to work with large capacities in

terms of both manufacture and employment. The textile industry, which is among the

locomotive sectors in Turkey’s exports, has made important breakthroughs in the field

of machinery. Especially in the last period, the textile machinery sector, which has

been on the way to give a current account surplus in production with the slogan of

‘domestic and national’, is closing the gap between imports and exports with each

passing day. Today, the Turkish textile machinery sector exports to approximately 150

countries from the Middle East to Europe and the Far East. Despite the developing

structure of the sector, import is still one of the most important problems. According

to experts, because domestic manufacturers cannot dominate the domestic market,

our country imports much more than its exports. Companies, which are competing in

international markets, need to constantly carry out new and original studies in order

to be able to successfully take part in a challenging competitive environment. This

process particularly highlights the innovative idea, namely innovation and design.

Whatever product you develop, whatever product you produce, you cannot prevent

short-term success if you do not say something different. With an increasing demand

for individual products in the technical textile sector, the need for automation and

digitization in the production chain is also increasing. Functional textiles and smart

textiles, integration of electronic and sensory functions is another trend in the sector.

With the application of these technologies, future apparel and technical textiles can

heat, illuminate, protect, generate energy, communicate and define. In addition,

consumers want recycled designs and products made from recycled materials. R&D

activities in the sectors mostly focus on high-performance products produced with

nano-technology, functional designs, economical environmental approaches, advanced

technical textiles for different areas of use, and recycled products.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


6

PANORAMA

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak katma değerli ihracatımızı

artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ihracatta en kritik nokta tasarım.

Tasarım ve yenilikçi fikirler için yarışmamız büyük önem taşıyor” dedi.

İTHİB President Ahmet Öksüz said “As the textile sector, we are continuing our efforts in order

to increase our value-added export. The most critical point in value-added export is design.

It is of great importance that we compete for design and innovative ideas.”

Tekstil sektörü katma değerli

ihracatı artıracak

Textile sector will increase

value-added exports

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

(İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası

Kumaş Tasarım Yarışması, bu yıl ‘Futuretex

İstanbul’ adı altında devam edecek. Futuretex

markası altında “FutureBase International” ve

‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma gerçekleştirilecek.

Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı

ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase’deya-

The International Fabric Design Competition,

which has been held for 15 years by the Istanbul

Textile and Raw Materials Exporters’ Association

(İTHİB), will continue under the name

of ‘Futuretex Istanbul’ this year. Two separate

competitions “FutureBase International” and

“FutureTech” will be held under the Futuretex

brand. In the award-winning design competiti-

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 7

on where the talents in the textile sector will compete,

the competition coaching at FutureBase will

be done by designer Tuvana Büyükçınar and the

coaching at FutureTech will be done by designer

Özlem Süer. The 2nd jury evaluation of the competition,

which is of great importance for added

value and innovative ideas, was carried out.

Education opportunity abroad

Ahmet Öksüz, evaluating the competition, said

“As İTHİB, we brought many young people to our

sector with the competitions we organized with

the support of our Ministry of Commerce. We started

our competitions to underline the design. This

year we made a change in our competition. We

are holding 2 separate competitions as Future-

Base and FutureTech under the Futuretex brand.

We made our semi-finals. We chose our designers

who made it to the finals in both competitions. In

our FutureBase competition, we award a prize of

200 thousand TL for the first rank, 150 thousand TL

for the second and 100 thousand TL for the third.

We provide the opportunity to study abroad for

the top three in the competition. We also offer

awards such as foreign language education and

fair visits. In our FutureTech competition, the first

prize will be 200 thousand TL, the second 150 thousand

TL, and the third 100 thousand TL.”

Turkish textile is introduced to the world

Fatih Bilici, İTHİB Vice President and Jury President,

saying that they started the competitions with the

aim of increasing Turkey’s exports, said “We improve

our competition every year with the contributions

of students, employees and academicians.

Young designers make good gains thanks to these

competitions. All of these trained young people

are working in good brands. Thanks to the international

participation in our competition, foreign

competitors increase the awareness of Turkey in

their own countries. In this way, we introduce the

Turkish textile sector to the world more.”

rışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar,

FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer

gerçekleştirecek. Katma değer ve yenilikçi

fikirler için büyük önem taşıyan yarışmanın 2.

jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Yarışmayı değerlendiren Ahmet Öksüz,

“İTHİB olarak Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle

düzenlediğimiz yarışmalarımızla

birçok gencimizi sektörümüze kazandırdık.

Tasarımın altını çizmek için yarışmalarımıza

başlamıştık. Bu sene yarışmamızda bir

değişiklik gerçekleştirdik. Futuretex markası

altında FutureBase ve FutureTech olarak 2

ayrı yarışma yapıyoruz. Yarı final seçimlerimizi

gerçekleştirdik. Her iki yarışmada finale

kalan tasarımcılarımızı seçtik. FutureBase

yarışmamızda birinciye 200 bin TL, ikinciye

150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödülümüz

var. Yarışmada ilk üçe kalanlara yurt dışı

eğitim imkanı sağlıyoruz. Ayrıca yabancı dil

eğitimi, fuar ziyaretleri gibi ödüller de sunuyoruz.

FutureTech yarışmamızda ise birinci

200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü 100 bin

TL ödülün sahibi olacak” dedi.

TÜRK TEKSTİLİ DÜNYAYA TANITILIYOR

Yarışmalara Türkiye’nin ihracatının artması

amacıyla başladıklarını söyleyen İTHİB

Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı Fatih Bilici

şunları aktardı: “Öğrencilerin, çalışanların,

akademisyenlerin katkılarıyla yarışmamızı

her sene daha iyi hale getiriyoruz. Genç

tasarımcılar bu yarışmalar sayesinde güzel

kazanımlar elde ediyorlar. Yetişen bu gençlerimizin

hepsi iyi markalarda çalışıyorlar.

Yarışmamıza uluslararası katılım sağlanabilmesi

sayesinde de yabancı yarışmacılar

kendi ülkelerinde Türkiye’nin bilinirliğini

artırıyor. Bu sayede Türk tekstil sektörünü

dünyaya daha çok tanıtmış oluyoruz.”

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


10

PANORAMA

Trützschler Man-Made Fibers, Techtextil’de endüstriyel iplikler (IDY) için OPTIMA’yı tanıttı

ve endüstriyel iplik (IDY) sektörünün başarılı OPTIMA ekstrüzyon sistemlerinin yelpazesini

genişletti. Halı iplikleri için OPTIMA’ya (MO40-C, MO40-E ve TO40) ek olarak, üretim (yarı)

endüstriyel multifilament iplikler için varyantlar artık hatta katıldı.

Trützschler Man-Made Fibers introduced OPTIMA for IDY at Techtextil and expands the

range of the successful OPTIMA extrusion systems by the industrial yarn (IDY) sector.

In addition to OPTIMA for carpet yarns (MO40-C, MO40-E and TO40), variants for

manufacturing (semi-)industrial multifilament yarns are now joining the line.

Trützschler Man-Made Fibers endüstriyel

iplikler için Optima sistemlerini tanıttı

Trützschler Man-Made Fibers presents

OPTIMA systems for industrial yarns

2012’den beri Trützschler, halı iplikleri (BCF- Bulk

Continous Filament) ve polyester, poliamid ve

polipropilenden yapılmış endüstriyel/teknik iplikler

için yüksek performanslı ekstrüzyon hatları geliştirmekte

ve inşa etmektedir. OPTIMA konseptinin BCF

Since 2012, Trützschler has been developing

and building high-performance

extrusion lines for carpet yarns (BCF

- Bulk Continuous Filament) and industrial/technical

yarns made of polyester,

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 11

polyamide and polypropylene. The market

launch of the OPTIMA concept for BCF took

place in 2019 and has established itself in the

markets since then. OPTIMA was designed as a

modular platform and now also includes solutions

in the IDY (Industrial Yarn) sector.

OPTIMA systems for industrial yarn (TEC-O40

and TEC-O80) impress with maximum flexibility

application and end product diversity. Both

concepts offer a wide range of design options

and can be tailored precisely to meet end product

and the throughput requirements.

OPTIMA enables the production of high-tenacity

yarns for shoelaces, ropes and nets as

well as low-shrinkage qualities for tire cords,

truck tarpaulins and airbags. As the lines are

modular, they can be quickly adapted to new

market developments and end products.

için pazar lansmanı 2019 yılında gerçekleşti

ve o zamandan beri pazarlarda kendini

kanıtladı. Modüler bir platform olarak tasarlanan

OPTIMA, artık IDY (Endüstriyel İplik)

sektöründe de çözümler içeriyor.

Endüstriyel iplik için OPTIMA sistemleri (TEC-O40

ve TEC-O80), maksimum esneklik uygulaması

ve son ürün çeşitliliği ile etkileyicidir. Her iki konsept

de çok çeşitli tasarım seçenekleri sunar ve

nihai ürün ve üretim gereksinimlerini tam olarak

karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

OPTIMA, ayakkabı bağcıkları, halatlar ve ağlar

için yüksek mukavemetli ipliklerin yanı sıra

lastik kordları, kamyon brandaları ve hava

yastıkları için düşük çekme kalitesine sahip

ipliklerin üretilmesini sağlar. Hatlar modüler

olduğundan, yeni pazar gelişmelerine ve

nihai ürünlere hızla adapte edilebilirler.

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


14

PANORAMA

2021 Yılında Covid 19 gölgesinde rekorlarla düzenlemiş olduğu 3.EGE TMF Denizli ve

İZFAŞ İLE ortak düzenlemiş olduğu FASHİON TECH İzmir Fuarlarıyla tekstil, hazır giyim ve

konfeksiyon makineleri sektörüne can suyu olmayı başaran İzgi Fuarcılık 15-18 Şubat 2023

tarihleri arasında düzenlenecek olan 4.EGE TMF Fuarıyla yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Izgi Fuarcılık, which managed to become the lifeblood of the textile, ready-to-wear and

apparel machinery sector with the 3rd AEGEAN TMF Denizli and the FASHION TECH Izmir Fairs,

it organized jointly with İZFAŞ, held with records in the shadow of Covid 19 in 2021, is getting ready

to set new records with the 4th AEGEAN TMF, which will be held between 15-18 February 2023.

EGE TMF - Denizli Tekstil Makineleri Fuarı

Yeni rekorlara hazırlanıyor...

AEGEAN TMF – Denizli Textile Machinery Fair

Preparing for new records...

Dokuma, Örme, Boya ve Apre, Baskı ve Konfeksiyon

Makineleri, Tekstil Kimyasalları olmak

üzere Denizli ve Ege Bölgesindeki tekstil üretimine

uygun ürünlerin sergilendiği EGE TMF Fuarı

Denizli’nin dünyaya açılan en önemli ve en

büyük tekstil üretim teknolojileri fuarıdır. Denizli

Büyükşehir Belediyesine ait DKM-Denizli Kongre

ve Kültür Merkezi Fuar alanında düzenlenen

EGE TMF Fuarı DTO-Denizli Ticaret Odası hima-

AEFEAN TMF Fair, where products suitable for

textile production in Denizli and the Aegean

Region, such as Weaving, Knitting, Dyeing

and Finishing, Printing and Clothing Machines,

Textile Chemicals, are exhibited, is the

most important and largest textile production

technologies fair that Denizli opened to the

world. AEGEAN TMF Fair held at the DKM-Denizli

Congress and Culture Center Fair area of

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


16

PANORAMA

yesinde, DENİB-Denizli İhracatçılar Birliği ve

KOSGEB Destekleri kapsamında, DETGİS- Denizli

Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği, BASİAD-

Babadağlı Sanayici İş İnsanları Derneği ve

MAKSİAD- Makine Sanayicileri Derneği tarafından

desteklenmektedir.

PANDEMİ DÖNEMİNİN İLK FUARI

2 yıl aralıklarla 2017, 2019 ve 2021 yıllarında olmak

üzere 3 kez kapılarını açan EGE TMF DENİZLİ

Fuarı, özellikle 2021 yılında Covid 19 nedeniyle

oluşan pandemi sürecinde dünyada kapılarını

açan ilk fuar oldu. Ayrıca uzun süre dünya

gündeminde kendisine yer bulan fuar, birçok organizasyon

firmasına cesaret vermiş, pandemi

sürecinde gerekli önlemler alındığında fuarların

düzenlenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN İLK MİLLİ ÜRETİM YERLİ

KATILIM FUARI

Biz bize yeteriz diyerek radikal bir karar alan İZGİ

FUARCILIK ülkemizde MİLLİ ÜRETİM, YERLİ KATILIM

sloganıyla Tekstil Makine Sektöründe katılımcısının

tamamı yerli, sergilenen ürünlerin %90’ının milli

üretimlerin oluşturduğu ilk fuarı da düzenlemiştir.

BİNLERCE ZİYARETÇİ, MİLYONLARCA LİRALIK

TİCARET HACMİ

Yurt içi ve yurt dışından toplamda 8.321 kişinin

ziyaret ettiği fuar 1 Milyar liranın üzerinde

ticari işlem hacmine ulaşmıştır. Katılımcı firmaların

fuardan sağlamış olduğu maksimum

fayda ve gelen talepler fuarın 4. Kez düzenlenmesi

için fırsat oluşturmuştur.

Denizli Metropolitan Municipality, under cover

of DTO-Denizli Chamber of Commerce, within

the scope of DENİB-Denizli Exporters’ Association

and KOSGEB Supports, are being supported

by DETGİS- Denizli Textile and Clothing Industrialists

Association, BASIAD- Babadağlı Industrialists

Business People Association and MAKSİAD-

Machinery Manufacturers Association.

THE FIRST FAIR OF THE PANDEMIC PERIOD

AEGEAN TMF DENİZLİ Fair, which opened its doors

3 times at 2-year intervals, in 2017, 2019 and

2021, was the first fair to open its doors in the

world, especially during the pandemic caused

by Covid 19 in 2021. Furthermore, the fair, which

has been on the world agenda for a long time,

encouraged many organization companies

and showed the whole world that the fairs can

be organized when necessary precautions are

taken during the pandemic process.

THE FIRST NATIONAL PRODUCTION DOMESTIC

PARTICIPATION FAIR OF THE TEXTILE SECTOR

İZGİ FUARCILIK, which took a radical decision by

saying that we are enough for us, organized the

first fair in our country, with the slogan of NATIO-

NAL PRODUCTION, DOMESTIC PARTICIPATION, in

the Textile Machinery Sector, where 90% of the

exhibited products are national productions.

THOUSANDS OF VISITORS, MILLIONS OF LIRA

TRADE VOLUME

The fair, a total of 8,321 people from Turkey

and abroad visited, reached a commercial

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


18

PANORAMA

DENİZLİ’NİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİ FUARI VE FUAR

MARKASI

EGE TMF’ nin yükseliş trendi tekstil, konfeksiyon

ve hazır giyim makineleri sektöründe dünyanın

en iyi ve en başarılı fuarlarından birisi haline

gelmesini sağlamış, Denizli’nin ise en büyük

fuarı ve fuar markası olmayı başarmıştır.

REKOR ÖN TALEP

15-18 Şubat 2023 tarihleri arasında 4. Kez kapılarını

açacak olan EGE TMF Fuarı, yeni rekorlar

kırmaya hazırlanıyor. Özellikle yabancı alım

heyetlerinin yanı sıra yurt içerisinden binlerce

tekstil profesyonellerini ağırlaması beklenen

fuar, rekor bir ön taleple karşı karşıya kalmış,

fuar alanının %100 doluluk oranına ulaşmasıyla

tüm taleplere yanıt verebilmek için yeni yatırımları

gündeme getirmiştir.

TEKSTİL MAKİNECİLERİ PLAKET TÖRENİ

Her zaman ilklerin fuarı olmayı başaran EGE TMF

Fuarı ilk kez Tekstil Makineleri sektöründe başarılı

transaction volume of over 1 Billion TL. The

maximum benefit that the participating companies

provided from the fair and the demands

received made an opportunity to organize

the fair for the 4th time.

DENIZLI’S LARGEST INDUSTRIAL FAIR AND FAIR

BRAND

The rising trend of AEGEAN TMF has made it

one of the best and most successful fairs in the

world in the textile, apparel and ready-to-wear

machinery sector, and has managed to become

the largest fair and fair brand of Denizli.

RECORD PRE-REQUEST

AEGEAN TMF Fair, which will open its doors for

the 4th time between 15 and 18 February 2023, is

getting ready to break new records. The fair, which

was expected to host thousands of domestic

textile professionals, especially foreign procurement

committees, faced a record pre-demand,

and brought new investments to the agenda in

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


20

PANORAMA

order to respond to all demands with the

fairground’s 100% occupancy rate.

PLAQUE CEREMONY OF TEXTILE

MACHINERY

AEGEAN TMF Fair, which has always

managed to be the fair of firsts, provided

the rewarding of successful companies

in the Textile Machinery sector for the

first time. At the ceremony held between

2019 and 2021, 15 companies were awarded

in the branches of Export, Production,

R&D and Women Entrepreneurs.

SUPPORT DISCOUNT TO DOMESTIC

MACHINERY MANUFACTURERS

İZGİ FUARCILIK Company has made a

new application for the fair in 2023. It

has started to apply special discounts to

companies with DOMESTIC MANUFAC-

TURER Certificate, especially in order to

support domestic production.

firmaların ödüllendirilmesini sağlamıştır. 2019 ve 2021 yılları

arasında düzenlenen törenle İhracat, Üretim, Ar-ge

ve Kadın Girişimci dallarında 15 firma ödüllendirilmiştir.

YERLİ MAKİNE ÜRETİCİLERİNE DESTEK İNDİRİMİ

İZGİ FUARCILIK firması 2023 yılındaki fuar için ise yeni bir

uygulamaya gitmiştir. Özellikle Yerli Üretimin Desteklenmesi

amacıyla YERLİ ÜRETİCİ Belgesi olan firmalara özel

indirim uygulamaya başlamıştır.

NO EXTRA PAYMENTS

Participating companies benefit from

many advantages in AEGEAN TMF

DENİZLİ Fairs that İZGİ FUARCILIK organized.

The companies that benefit from

the Forklift and Crane services used free

of charge, especially during the unloading

and loading of the machines to

be exhibited in the fairground, do not

pay extra for the electricity, water and

air they consume in the fairground. It

is aimed that the participants receive

trouble-free and safe service within a

certain program because all services

are purchased by İZGİ FUARCILIK.

EKSTRA ÖDEMELERE SON

İZGİ FUARCILIK düzenlemiş olduğu EGE TMF DENİZLİ

Fuarlarında katılımcı firmalar birçok avantajlardan

yararlanmaktadır. Özellikle fuar alanında sergilenecek

olan makinelerin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında kullanılan

Forklift ve Vinç hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanan

firmalar yine fuar alanında tüketmiş oldukları

elektrik, su ve hava için ekstra ücret ödememektedir.

Tüm hizmetlerin İZGİ FUARCILIK tarafından satınalması

yapılarak katılımcıların belirli bir program dahilinde

sorunsuz ve güvenli hizmet alması amaçlanmaktadır.

KATILIMCI FİRMALAR İÇİN ÖZEL DAVETİYELER, ÖZEL

BİLLBOARD İLANLAR

EGE TMF Fuarlarında ilkler hiç bitmemektedir. Fuar

katılımcılarının kendi müşterilerini ve misafirlerini davet

edebilmeleri amacıyla her bir katılımcı firma için özel

basılı davetiye ücretsiz olarak teslim edilmektedir. Yine

tüm katılımcı firmalara ücretsiz özel online davetiye

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 21

SPECIAL INVITATIONS, SPECIAL

BILLBOARD ADS FOR EXHIBITORS

The firsts never end at AEGEAN TMF Fairs.

In order for the exhibitors to invite their

customers and guests, special printed

invitations are delivered free of charge

for each participating company. Again,

free special online invitation applications

are prepared for all participating companies.

While the participation of the fair

participants to the fair is announced by

İZGİ FUARCILIK with free sponsor advertisements

on social media, free billboard

advertisements of the companies that

will exhibit machinery are also posted in

Denizli and Uşak months before the fair.

İZGİ FUARCILIK LTD., which organizes

its fairs with the slogan of ‘Fairs that

leave a mark’, Results that leave a

mark’, will continue to sign fairs that

leave a mark in Textile, Apparel and

Apparel Machines, Textile Chemicals

and Printing Technologies.

başvurusu hazırlanmaktadır. Fuar katılımcılarının fuara

katılımları İZGİ FUARCILIK tarafından sosyal medyada

ücretsiz sponsor ilanlarıyla duyurulurken, yine Denizli

ve Uşak’ta fuardan aylar makine sergileyecek olan

firmaların ücretsiz billboard ilanları asılmaktadır.

“İz bırakan fuarlar, İz bırakan sonuçlar’’ sloganıyla

fuarlarını düzenleyen İZGİ FUARCILIK LTD. ŞTİ. Tekstil,

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Makineleri, Tekstil Kimyasalları

ve Baskı Teknolojilerinde İz Bırakan fuarlara imza

atmaya devam edecektir.

Denim terbiyesinde

size özel çözümler...

...yaşayan

teknolojiyle

Denim terbiyesinde odağımız; kusursuz kumaş

kalitesini devam ettirirken, kimyasal, enerji ve

zaman kullanımını azaltmaktır.

www.brueckner-textile.com

BRUECKNER Denim Tekstil &Teknik 200x135mm TR.indd 1 10.03.2021 10:07:08


22

PANORAMA

The Next Big Thing

in Sustainable Fashion

Viscose fabric is one of the world’s most wellknown

textiles because it is both durable and

soft to the touch. The fact that viscose is a

renewable and fully biodegradable alternative

to acrylic, nylon, polyester, and other petroleum-based

synthetic fabrics, which can sit in

landfills for decades, explains its popularity.

Viscose-rayon is also becoming a more popular

choice for designers, and demand for it as a

sustainable fashion fabric is growing. Sustainable

fashion refers to clothing that is produced in a

responsible manner that respects the environment

and the communities in which it is produced.

How is Viscose Made?

Viscose rayon, which is made entirely of wood

cellulose, has the look and feel of silk and the

comfort, breathability, and absorbency of cotton.

The viscose manufacturing process begins

with dissolving the wood in a pulp solution, followed

by filtering, washing, cutting, and drying.

This solution is then treated once more to produce

fibre. It is then spun into yarn and woven or

knitted into viscose rayon fabric.

What Are the Characteristics of Viscose?

Viscose is a great option if you’re looking for a

lightweight material with a nice drape, a lustrous

finish, and a soft feel. It also blends well with other

fibres like cotton, polyester, and spandex.

• Absorbent. Viscose rayon does not trap heat,

but it also absorbs water and sweat nicely, making

it great for t-shirts and active wear.

• Lightweight. Viscose is light and airy, making it

ideal for blouses and summer dresses.

• Breathable. It’s a very light fabric, so it’s optimal

for warm-weather clothing.

• Soft. While the material looks like silk, it feels

like cotton.

• Maintains Shape. The fabric is not elastic, but

it can be blended with other textiles to add

stretch, such as spandex.

• Easy to dye. Viscose can hold dye without fading,

even after long-term use and washes.

Why viscose?

Hypo-allergenic

The natural fibres of viscose are hypo-allergenic,

making it the perfect choice for even the most

sensitive skin.

Sustainable

Sustainable fashion refers to clothing that is

produced in a responsible manner that respects

the environment and the communities in which it

is produced. APR viscose uses carefully sourced

pulp from trees that come from FSC-certified

forests, with minimal impact on the environment

as the trees are grown organically without pesticides.

Growing trees helps to improve soil quality,

prevent soil erosion and retain water.

Our viscose fabrics are produced using the

‘Closed Loop’ system and adhere to strict environmental

policies. This reduces the amount of

waste in producing the fibres and the fabric manufacturing

units have water treatment plants

that treat the processing water before releasing

it back into the environment.

Biodegradable

Viscose garment will last a seriously long time, and

will naturally decompose in soil. This fact is in line

with APR2030. The vision is based on four pillars of

commitments, focused around positive impacts

on climate and nature, clean manufacturing,

circularity, and inclusive communities. These commitments

are supported by 19 specific targets to

be achieved by 2030.

About Asia Pacific Rayon

Asia Pacific Rayon (APR), based in Indonesia, is

Asia’s first fully integrated viscose rayon producer,

from plantation to viscose fibre. APR, which has

a capacity of 300,000 tons per year, is located in

Pangkalan Kerinci, Riau province, Indonesia, alongside

pulp supplier APRIL. APR and APRIL are both

part of a group of companies managed by RGE,

a Singapore-based resource-based group.

APR’s bespoke traceability platform, followourfibre.com,

lets APR’s customers and ultimately

consumers to trace fibre back to where it was

grown. The full transparency of its supply chain

is visible on the app on the company’s website.

These initiatives are all part of APR’s commitment

to becoming a leading and responsible

viscose staple fibre producer and providing

value to our customers.

www.aprayon.com

Please contact us for further

Email: hakan_cay@aprilasia.com

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Product details

Dtex Length (mm) Spinning Type Blend

1.33 32 mm OE l00% Viscose, PV and PVC Tri-Blend

1.33 38 mm Ring, OE and MVS l00% Viscose, PV and PVC Tri-Blend

1.33 44 mm Ring l00% Viscose, PV

1.33 51 mm (From Sateri) Ring l00% Viscose, PV


24

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

İTM'deki teknik tekstil hattı, patlamaya dayanıklı

bir kaplama uygulama haznesi ile donatılmıştır.

The technical textiles line at the ATC is fitted with

an explosion-proof coating application chamber.

Monforts Techtextil

sözünü yerine getirdi

Techtextil’s promise

fulfilled for Monforts

Finisaj teknolojisi uzmanı Monforts’a

göre, Frankfurt’taki son Techtextil

fuarı nonwoven ve teknik tekstil

uygulamalarının çok çeşitli olduğunu

bir kez daha ortaya koydu.

The recent Techtextil show in

Frankfurt once again emphasised

the sheer diversity of applications for

nonwovens and technical textiles,

according to finishing technology

specialist Monforts.

“We fielded enquiries at top management

level from an extremely wide

range of companies, all with very different

ideas for new product applications

during the show,” said Alexander Fitz,

who joined the company a year ago as

engineer for textile technologies and

co-ordinator of the Monforts Advanced

Technology Centre (ATC).

Fitz brings a solid background in both

technical textile technology and

processes to the role, having previously

worked for both a well-known nonwovens

machinery builder and a leading

roll-goods manufacturer.

Şirkete bir yıl önce tekstil teknolojileri mühendisi ve

Monforts İleri Teknoloji Merkezi (İTM) koordinatörü olarak

katılan Alexander Fitz, “Fuar boyunca, hepsi yeni

ürün uygulamaları için çok farklı fikirlere sahip olan

son derece geniş bir şirket yelpazesine üst yönetim

düzeyinde sorular sorduk,” dedi.

Fitz, daha önce hem tanınmış bir nonwoven makine

üreticisi hem de önde gelen bir dokunmamış

rulo ürün imalatçısı için çalışmış biri olarak, bu role

hem teknik tekstil teknolojisinde hem de süreçlerinde

sağlam bir arka plan getiriyor.

Trials

“We are now looking forward to interesting

new trials and pilot production

runs, as well as the commissioning of

new orders for machines resulting from

the extremely busy exhibition,” he says.

“Obviously, everyone at the moment is

looking to make energy savings, and we

have developed a range of options for

helping companies increase their resource

efficiency, both on new lines and as

retrofitted systems, but this is not stifling

innovation at the new material level.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

25

“There was a lot of interest in what is

possible with the Montex ® Coat coating

system and the range of different

techniques it enables, and at our ATC in

Mönchengladbach, a Montex ® Coat unit

is integrated into the full technical textiles

pilot line, on which it is possible to run

new fabrics in widths of up to 1.8 metres.”

Explosion proof

The technical textiles line at the ATC

incorporates a Montex four-chamber

stenter and is fitted with an explosion-proof

coating application chamber

in order to allow treatment to be

carried out with organic solvents and

other volatile materials.

Every single component within the chamber

has to meet the standards of the European

Union’s ATEX directives for working

in a potentially explosive atmosphere. A

range of sensors linked to alarms operate

at various levels within the chamber to

ensure the specified lower explosion limit

(LOL) is never exceeded and the ventilation

adapts accordingly.

Advanced functions

Special features on the finishing line

relate to further advanced functions

such as the ability to treat materials not

only at temperatures of up to 320°C,

but also to be able to treat the top and

bottom faces of certain materials at

different temperatures within a single

pass through the machine.

Denemeler

“Artık ilginç yeni denemeler ve pilot üretim çalışmalarının

yanı sıra son derece yoğun geçen bir fuarda

sergilenmiş olan makinelere yönelik yeni siparişlerin

devreye alınmasını dört gözle bekliyoruz” diyor. “Açıkçası,

şu anda herkes enerji tasarrufu yapmak istiyor ve

şirketlerin hem yeni hatlarda hem de sonradan takılan

sistemlerde kaynak verimliliğini artırmalarına yardımcı

olmak için bir dizi seçenek geliştirdik, ancak bu, yeni

malzeme düzeyinde doyurucu bir yenilik değil!”

“Montex ® Coat kaplama sistemiyle nelerin mümkün

olduğuna ve sağladığı farklı tekniklere büyük ilgi vardı

Mönchengladbach’taki İTM’mizde, bir Montex ® Coat

ünitesi tam teknik tekstil pilot hattına entegre edilmiştir

ve bu ünitede 1,8 metreye kadar genişliklerde yeni

kumaşlar işlenebilmektedi.

Patlamaya dayanıklı

İTM’deki teknik tekstiller hattında, dört hazneli bir

Montex ramöz bulunur ve bu ramöz organik çözücüler

ve diğer uçucu maddelerle işlem yapılmasına izin vermek

için patlamaya dayanıklı bir kaplama uygulama

haznesi ile donatılmıştır.

Oda içindeki her bir bileşen, potansiyel olarak patlama

riskine sahip bir atmosferde çalışmak için Avrupa

Birliği’nin ATEX direktiflerinin standartlarını karşılamalıdır.

Alarmlarla bağlantılı bir dizi sensör, belirtilen alt

patlama sınırının (LOL) asla aşılmamasını ve havalandırmanın

buna göre uyarlanmasını sağlamak için oda

içinde çeşitli seviyelerde çalışır.

To achieve this, the first two chambers

of the stenter are fitted with special,

heavy duty TwinAir ventilation motors

and separate burners for individual top/

bottom temperature. A temperature differential

of up to 60°C can be achieved

between the upper and lower nozzles

within the chamber, depending on the

treatment paramenters.

“There are many applications where

employing two separate temperature

treatments is beneficial, such as floorcoverings

– where the textile face fabric

is treated at one temperature and the

rubber backing at another – as well as

PVC flooring employing chemical foams

or for materials like black-out roller blinds

with heavy backings,” Fitz explains.

“Other materials, such as PTFE-coated

filter materials are also applied and

then cured at separate temperatures.”

Alexander Fitz, Koordinatör,

Monforts İleri Teknoloji Merkezi (İTM)

Alexander Fitz, co-ordinator,

Monforts Advanced

Technology Centre (ATC).

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


26

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

Montex ® Coat ünitesi Monforts İTM’de tüm teknik

tekstiller deneme hattına entegre edilmiştir

Montex ® Coat unit integrated into the full technical

textiles pilot line at the Monforts ATC.

Gelişmiş fonksiyonlar

Terbiye hattındaki gelişmiş özellikler, sadece malzemelere

320°C’ye varan sıcaklıklarda işleme yeteneği değil,

fakat aynı zamanda belirli malzemelerin üst ve alt

yüzeylerini farklı sıcaklıklarda makineden tek geçişte

işleyebilmek gibi daha gelişmiş fonksiyonlarla ilgilidir.

Bunu başarmak için, ramöz makinesinin ilk iki haznesi

özel, ağır hizmete uygun TwinAir havalandırma motorları

ve münferit üst/alt sıcaklıklar için ayrı brülörlerle

donatılmıştır. İşlem parametrelerine bağlı olarak hazne

içindeki üst ve alt nozullar arasında 60°C’ye kadar

sıcaklık farkı elde edilebilir.

Fitz, “Zemin kaplamaları– tekstil ön yüz kumaşının

bir sıcaklıkta ve kauçuk arka kaplamanın başka bir

sıcaklıkta işlem görmesi gereken- malzemelerin yanında

kimyasal köpükler kullanılan PVC zeminlerin yanı

sıra veya ağır arka kaplamalara sahip karartma stor

perdeleri gibi, iki ayrı sıcaklık işleminin faydalı olduğu

birçok uygulama vardır,” şeklinde açıklıyor. “Bu işlem

PTFE kaplı filtre malzemeleri gibi diğer malzemelerde

de uygulanmaktadır ve ardından ayrı sıcaklıklarda

işlemden geçirilmektedir.”

ATC’deki teknik tekstil hattının bir diğer önemli özelliği,

on ton uzunluk ve on ton genişliği çekme kapasitesine

sahip olan özel gerdirme cihazıdır – metrekare

kumaş başına çok geniş bir miktardır ve yüksek

sıcaklık filtre ortamı için dokuma veya 3D örgüler gibi

malzemelerin üretiminde gereklidir.

Fitz, “Bu hat, endüstriyel ölçekli denemeler için en üst

düzeyde hassas kaplama ve son işlem sağlamak üzere

tasarlandı. Techtextil’deki şirketlerle yaptığımız görüşmeleri

takiben yürütülecek yeni çalışmayı büyük ölçüde

sabırsızlıkla bekliyoruz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Another key feature of the technical

textiles line at the ATC is the special stretching

device which is capable of pulling

ten tons in length and ten tons in width

– a huge amount per square metre of

fabric and necessary in the production

of materials such as woven or 3D knits for

high temperature filter media.

“This line has been engineered to provide

the ultimate in precision coating

and finishing for industrial-scale trials.

We are greatly looking forward to the

new work that will be conducted following

our discussions with companies

at Techtextil,” Fitz concludes.

Monforts at Techtextil 2022. / Techtextil 2022’de Monforts.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


28

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

Baldwin’in sürdürülebilir

TexCoat G4 apre sistemi lanse edildi

Baldwin’s sustainable

TexCoat G4 finishing system to be

showcased at ITM and Techtextil

Baldwin Technology Company Inc. will

showcase its highly sustainable TexCoat

G4 finishing system in hall 12, booth

1211, at the International Textile Machinery

Exhibition, held June 14 to 18 in Istanbul.

The system also will be on display

in hall 12, booth D-79, at the Techtextil

and Texprocess trade fairs, taking place

June 21 to 24 in Frankfurt, Germany. The

revolutionary TexCoat G4 non-contact

precision-spray technology helps textile

finishers up their game by enabling consistent,

high-quality finishing, with zero

chemistry waste and drastically minimized

water and energy consumption.

With a cost-sensitive global economy

and an increased focus by brands and

consumers on the environment, customers

are placing a premium on sustainability

in textile production. TexCoat G4’s

non-contact spray technology offers

numerous advantages compared to

conventional methods of applying finishing

chemistry. With Baldwin’s innovative

system, the chemistry is precisely distri-

Temassız hassas püskürtme

sistemi, tekstil terbiyecilerini

yüksek enerji ve kimyasal

maliyetlerini yönetmelerine

yardımcı olur.

Baldwin Technology Company Inc., son derece

sürdürülebilir TexCoat G4 terbiye sistemini İstanbul’da

düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri

Fuarı’nda ve Frankfurt’ta gerçekleştirilen Techtextil

ve Texprocess ticaret fuarlarında sergiledi. Devrim

Non-contact precisionspray

system supports textile

finishers managing high

energy and chemical costs.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

29

buted across the textile surface and is

applied only where it is required, on one

or both sides of the fabric. The non-contact

technology eliminates chemistry dilution

in wet-on-wet processes, allowing

full control of maintaining consistent

chemistry coverage rates. Plus, pad bath

contamination is eliminated, and changeovers

are only required when there is

a change of finish chemistry.

More specifically, with Baldwin’s Tex-

Coat G4, textile finishers can expect

unprecedented tracking and control of

the finishing process for consistent quality.

Changeovers are easily and quickly

performed, thanks to recipe management,

including automated chemistry

and coverage selection. Furthermore,

the system offers automated speed

tracking, fabric-width compensation,

and real-time monitoring to track system

uptime, performance and chemistry

usage, as well as active care alerts.

In addition, the TexCoat G4 system can

process a wide range of low-viscosity

water-based chemicals, such as durable

water repellents, softeners, anti-microbials,

flame retardants and more. Baldwin’s

innovative technology utilizes the

same chemicals used in the traditional

pad bath, and no special auxiliaries are

required. The recipe is adjusted by increasing

the concentration and reducing

the pickup by a corresponding amount,

so that the same level of solids is applied.

Some applications, such as durable

water repellents, are only applied on

the face of the fabric, instead of the

traditional method of saturation through

dipping and squeezing. Drier fabric

entering the stenter means lower drying

temperatures and faster process speeds.

Single-side applications also open up

the opportunity to process back-coated

or laminated fabrics in a single pass of

the stenter, instead of two passes.

“We are looking forward to very busy

exhibitions, especially with sustainability

challenges being such a high priority for

fabric producers and brands,” said Rick

Stanford, Baldwin’s Vice President of Global

Business Development, Textiles. “Energy

and chemical costs are skyrocketing,

and our TexCoat G4 is the ultimate tool to

assist manufacturers in managing these

costs in the finishing department.”

niteliğindeki TexCoat G4 temassız hassas püskürtme

teknolojisi, sıfır kimyasal atık ve büyük ölçüde en aza

indirilmiş su ve enerji tüketimi ile tutarlı, yüksek kaliteli

terbiye sağlayarak tekstil terbiyecilerinin yaptıkları

işin kalitesini artırmasına yardımcı olur.

Maliyete duyarlı bir küresel ekonomi ve markaların

ve tüketicilerin çevreye daha fazla odaklanmasıyla,

müşteriler tekstil üretiminde sürdürülebilirliğe büyük

önem atfediyor. TexCoat G4’ün temassız püskürtme

teknolojisi, apre kimyasının uygulanmasına yönelik

geleneksel yöntemlere kıyasla çok sayıda avantaj

sunar. Baldwin’in yenilikçi sistemi ile kimya, tekstil

yüzeyi boyunca hassas bir şekilde dağıtılır ve kumaşın

bir veya iki tarafına sadece gerekli olduğu yerde

uygulanır. Temassız teknoloji, ıslak-ıslak süreçlerde

kimyasal seyreltmeyi ortadan kaldırarak, tutarlı kimya

kapsama oranlarının korunmasının tam kontrolünü

sağlar. Ayrıca, fular banyosu kontaminasyonu ortadan

kaldırılır ve geçişler yalnızca bitiş kimyasında bir

değişiklik olduğunda gerekli olmaktadır.

Daha spesifik olarak, Baldwin’in TexCoat G4’ü ile

tekstil terbiyecileri, tutarlı kalite için terbiye sürecinin

benzeri görülmemiş bir şekilde izlenmesini ve kontrolünü

bekleyebilirler. Otomatik kimya ve kapsam

seçimi de dahil olmak üzere reçete yönetimi sayesinde

geçişler kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Ayrıca sistem, sistemin çalışma süresini, performansını

ve kimyasal kullanımını ve ayrıca aktif bakım uyarılarını

izlemek için otomatik hız takibi, kumaş genişliği

telafisi ve gerçek zamanlı izleme sunar.

Ayrıca TexCoat G4 sistemi, dayanıklı su iticiler, yumuşatıcılar,

anti-mikrobiyaller, alev geciktiriciler ve

daha fazlası gibi çok çeşitli düşük viskoziteli su bazlı

kimyasalları işleyebilir. Baldwin’in yenilikçi teknolojisi,

geleneksel fular banyosunda kullanılan kimyasalların

aynısını kullanır ve özel yardımcı maddeler gerekmez.

Reçete, aynı katı madde seviyesinin uygulanması

için konsantrasyonun arttırılması ve toplamanın

karşılık gelen bir miktarda azaltılmasıyla ayarlanır.

Dayanıklı su iticiler gibi bazı uygulamalar, daldırma

ve sıkma yoluyla geleneksel doygunluk yöntemi yerine

yalnızca kumaşın yüzüne uygulanır. Ram makinesine

giren daha kuru kumaş, daha düşük kurutma

sıcaklıkları ve daha hızlı işlem hızları anlamına gelir.

Tek taraflı uygulamalar aynı zamanda arka kaplamalı

veya lamine kumaşların iki geçiş yerine ram

makinesinin tek geçişinde işlenmesine olanak tanır.

Baldwin’in Tekstil Küresel İş Geliştirme Başkan

Yardımcısı Rick Stanford, “Özellikle sürdürülebilirlik

sorunlarının kumaş üreticileri ve markaları için bu

kadar yüksek bir öncelik olduğu çok yoğun fuarları

başarıyla tamamladık” dedi ve ekledi: “Enerji ve

kimyasal maliyetleri hızla artıyor ve TexCoat G4’ümüz,

imalatçıların terbiye bölümünde bu maliyetleri

yönetmelerine yardımcı olacak en iyi araçtır.”

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


32

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

Ralph Lauren ve Dow’dan

moda endüstrisinin pamuğu

boyama şeklini dönüştürmek

için açık-kaynak yeni süreç

Söz konusu iki şirket, sektördeki değişimi hızlandırmak için

pamuk boyama için gereken su, kimyasallar ve enerji miktarını

önemli ölçüde azaltan gelişmiş bir boyama sürecini açık

kaynaklı hale getirmek için ortaklaşa bir kılavuz yayınladılar.

Dow ve Ralph Lauren Corporation pamuğun

ECOFAST Pure Sustainable Textile Treatment

(Saf Sürdürebilir Tekstil Uygulaması) kullanılarak

nasıl daha sürdürülebilir ve daha etkili bir şekilde

boyanacağına dair ayrıntılı bir kılavuz yayınladı.

Bu kılavuzla, Ralph Lauren ve Dow, tekstil endüstrisinde

benimsenmeyi teşvik etmek ve olumlu

çevresel etki için daha sürdürülebilir ve verimli

bir pamuk boyama sisteminin standartlaştırılmasına

yardımcı olmak için bu iyileştirilmiş boyama

sürecini açık kaynak olarak kullanıyor.

Dow and Ralph Lauren Corporation released

a detailed manual on how to dye

cotton more sustainably and more effectively

than ever before using ECOFAST

Pure Sustainable Textile Treatment. With

this manual, Ralph Lauren and Dow are

open-sourcing this improved dyeing process

to encourage adoption in the textile

industry and help standardize a more sustainable

and efficient cotton dyeing system

for positive environmental impact.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

33

Ralph Lauren and Dow

Open-Source new process

to transform how the fashion

industry dyes cotton

Companies jointly launch a manual to open-source

an improved dyeing process that significantly reduces

the amount of water, chemicals and energy required

for cotton dyeing to accelerate change in the industry.

The co-developed, step-by-step manual details

how to use ECOFAST Pure, a cationic

cotton treatment developed by Dow, with

existing dyeing equipment. Ralph Lauren, the

first brand to use ECOFAST Pure, partnered

with Dow to optimize and implement the

technology in its cotton dyeing operations as

part of its new Color on Demand platform.

Conventional fabric dyeing processes require

trillions of liters of water each year, generating

roughly 20% of the world’s wastewater. 1,2

Birlikte geliştirilen, adım adım kılavuz, Dow tarafından

geliştirilen bir katyonik pamuk muamelesi

olan ECOFAST Pure’un mevcut boyama ekipmanıyla

nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla anlatıyor.

ECOFAST Pure’u kullanan ilk marka olan Ralph

Lauren, yeni Color on Demand (Talebe Bağlı

Renk) platformunun bir parçası olarak pamuk

boyama operasyonlarında teknolojiyi optimize

etmek ve uygulamak için Dow ile ortaklık kurdu.

Geleneksel kumaş boyama işlemleri, her yıl

trilyonlarca litre suya ihtiyaç duyar ve dünyadaki

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


34

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

atık suyun kabaca %20’sini oluşturur.

1,2 Kumaşa ECOFAST Pure ile ön

işlem uygulamak, renk veya kaliteden

ödün vermeden %90’a kadar

daha az proses kimyasalı, %50 daha

az su, %50 daha az boya ve %40

daha az enerji sağlayarak pamuğu

renklendirmek için gereken su, kimyasal

madde ve enerji miktarını önemli

ölçüde azaltmaya yardımcı olur. 3

Dow Sürdürülebilirlik Sorumlusu Mary

Draves, “ “Moda tedarik zincirleri

pandeminin etkilerinden kurtulmaya

çalışırken, üretim süreçlerine daha

sürdürülebilir uygulamalar eklemek

için eleştirel bir pencere açıyorlar.

Daha az kaynak yoğun bir boyama

sürecini ölçeklendirmek için bugün

iş birliği yaparak, uzun vadede iklim

değişikliği ve suya dayanıklılık gibi

acil zorlukların üstesinden gelmeye

yardımcı olabiliriz,” dedi.

Ralph Lauren’in Ürün ve Sürdürülebilirlik

Başkanı Halide Alagöz,

“Gezegenimizi gelecek nesiller için

korumak istiyorsak, daha önce hiç

düşünülmemiş ölçeklenebilir çözümler

geliştirmeliyiz. Bu, derin ve bazen

beklenmedik bir iş birliği ve münhasırlığın

önündeki engelleri yıkma

isteğini gerektirir. Küresel tedarik zincirlerimizde

suyu koruma ve kullanma

şeklimizi değiştirmeye yardımcı

olacağı umuduyla, bu inovasyonda

Dow ile ortaklık yapmaktan ve bunu

sektörümüzle açıkça paylaşmaktan

gurur duyuyoruz” dedi.

Ralph Lauren, Color on Demand’ı

geçtiğimiz yılın başlarında tedarik

zincirine entegre etmeye başladı

ve ilk kez Tokyo 2020 Olimpiyat ve

Paralimpik Oyunları için Şirketin

Team USA koleksiyonunun bir parçası

olarak ECOFAST Pure kullanan

ürünü piyasaya sürdü. Pamuk boyamanın

neden olduğu su kıtlığı ve

kirliliğini ele almaya yardımcı olmak

için tasarlanan Color on Demand,

dünyanın ilk ölçeklenebilir sıfır atık

su pamuk boyama sistemini zaman

içinde sunma amacını taşıyan çok

aşamalı bir sistemdir. 2025 yılına

kadar marka, katı pamuklu ürünlerinin

%80’inden fazlasını boyamak

için Color on Demand platformunu

kullanmayı hedefliyor.

Pretreating fabric with ECOFAST Pure helps significantly

reduce the amount of water, chemicals and energy needed

to color cotton, by enabling up to 90% less process

chemicals, 50% less water, 50% less dyes and 40% less

energy without sacrificing color or quality. 3

“As fashion supply chains look to recover from impacts

of the pandemic, there is a critical window to build more

sustainable practices into production processes,” said

Mary Draves, Chief Sustainability Officer at Dow. “By collaborating

today to scale a less resource intensive dyeing

process, we can help address pressing challenges, like

climate change and water resiliency, in the long-term.”

“If we want to protect our planet for the next generation,

we have to create scalable solutions that have

never been considered before. This requires deep and

sometimes unexpected collaboration and a willingness

to break down the barriers of exclusivity,” said Halide

Alagöz, Chief Product & Sustainability Officer at Ralph

Lauren. “We are proud to have partnered with Dow on

this innovation and to share it openly with our industry,

with the hope that it will help transform how we preserve

and use water in our global supply chains.”

Ralph Lauren began integrating Color on Demand into

its supply chain earlier last year and first launched product

utilizing ECOFAST Pure as part of the Company’s

Team USA collection for the Olympic & Paralympic

Games Tokyo 2020. Designed to help address water scarcity

and pollution caused by cotton dyeing, Color on

Demand is a multi-phased system with a clear ambition

to deliver over time the world’s first scalable zero wastewater

cotton dyeing system. By 2025, the brand aims

to use the Color on Demand platform to dye more than

80% of its solid cotton products.

1 Drew, Deborah ve Genevieve Yehounme.

“Giyim Sektörünün 6 Grafikte Çevresel Etkisi.” Dünya

Kaynakları Enstitüsü, 5 Temmuz 2017.

https://www.wri.org/blog/2017/07/apparel-industrysenvironmental-impact-6-graphics

1. Drew, Deborah and Genevieve Yehounme.

“The Apparel Industry’s Environmental Impact in

6 Graphics.” World Resources Institute, July 5, 2017.

https://www.wri.org/blog/2017/07/apparel-industrysenvironmental-impact-6-graphics

2 Yeni Bir Tekstil Ekonomisi:

Modanın Geleceğini Yeniden Tasarlamak.

Ellen MacArthur Foundation, Circular Fibers Initiative, 2017.

https://ellenmacarthurfoundation.org/

a-new-textiles-economy

2. Rep. A New Textiles Economy:

Redesigning Fashion’s Future. Ellen MacArthur

Foundation, Circular Fibres Initiative, 2017.

https://ellenmacarthurfoundation.org/

a-new-textiles-economy

3 Tam bir üçüncü tarafça gözden geçirilmiş ve

onaylanmış yaşam döngüsü değerlendirmesi,

talep üzerine www.dow.com/ecofast adresinde mevcuttur.

3. A full third-party reviewed and validated life

cycle assessment is available by request

at www.dow.com/ecofast.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


36

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

PLEVA’dan sürdürülebilir çözümler

Kurutma ve ısıl işlem proseslerinde

enerji verimliliği

Sustainable solutions by PLEVA

Energy efficiency at drying and

heat treatment processes

Enerji fiyatlarının çarpıcı biçimde

yükseldiği ve sürdürülebilirlik

konusundaki tartışmaların

olduğu zamanlarda, yenilikler ve

pratik çözümler gereklidir. Tekstil

üretiminde sensör teknolojisi ve

proses optimizasyonu konusunda

uzun vadeli bir uzman olan

PLEVA, çeşitli uygulamalar için

çözümler sunmaktadır. Örneğin,

ram makinelerinde farklı bireysel

cihazlardan oluşan modüler

bir sistem, ısıl işlem prosesindeki

parametreleri optimize edebilir.

Optimizasyon sadece yeni

üretim hatlarında değil, aynı zamanda

ve hepsinden önemlisi,

bir güçlendirme olarak mevcut

hatlarda da uygulanabilir. PLEVA Genel Müdürü

Dr. Ralf Pleva, tekli cihazların etkilerini açıklıyor.

PLEVA Genel Müdürü Dr. Ralf Pleva

Dr. Ralf Pleva, Managing Director of PLEVA

In times of dramatically rising

energy prices and discussions

on sustainability, innovations

and practical solutions are

required. PLEVA as a long-term

expert for sensor technology

and process optimization in

textile production offers solutions

for various applications.

For instance, at stenter frames

a modular system consisting

of different individual devices

can optimize the parameters

at the heat treatment process.

The optimization can be implemented

not only in new production

lines but also, and above

all, in existing lines as a retrofit.

Dr. Ralf Pleva, Managing Director of PLEVA,

explains the effects of the single devices.

Ram makinesinde kurulan örnek çözümler

SL

“Atkı düzeltme sistemimiz sadece kumaşın kalitesini

değil, sürdürülebilirliğini de artırıyor. İlk

seferde doğru prensibi nedeniyle, doğrudan

hedeflenen sonucu elde etmek için üretim

hattında yalnızca bir devir yeterli olmaktadır.

Bu tabii ki enerji ve değerli kaynaklardan

Exemplary solutions installed at stenter frame

SL

“Our weft-straightening system increases not

only the quality of the fabric but also the sustainability.

Due to the first-time-right-principle,

only one round through the production line is

needed to produce directly the aimed result.

This, of course, saves energy and valuable

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


38

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

tasarruf sağlıyor.” diye açıklıyor. PLEVA, örgü

ve dokumalardan halılara kadar farklı uygulamalar

için atkı düzelticiler sunar.

FSX

Egzoz nem sensörü 600°C’ye kadar olan

sıcaklıklar için takılmıştır. Kurutucu içindeki

nemi ölçer ve sonuç olarak egzoz hacmi kontrol

edilebilir, azaltılabilir ve kurutma için gereken

enerji minimuma ayarlanabilir. Dr. Pleva,

FSX’in etkisinin altını çiziyor: “Geçtiğimiz yılların

tecrübe değerleri ile gereksiz yere ısıtılan

hava için ortalama 560 MJ/saat civarında bir

enerji talebini hesapladık. Çalışma saatleri ve

gazla enerji tüketiminin CO2 eşdeğeri ile ilgili

olarak ayarlandığında, yalnızca egzoz hacmini

kontrol ederek yılda 152 ton CO2 tasarrufu

yapabilirsiniz. Bu sadece çevre üzerinde

büyük bir etki değil, aynı zamanda finansal

tasarruf anlamına da geliyor. Almanya’daki

mevcut enerji fiyatları ile yılda yaklaşık 19.600

Euro tasarruf bekleyebilirsiniz.” Ayrıca homojen

kurutma iklimi ürün kalitesini artırır.

TDS

TDS sensörlerinin uygulanması, ısıl işlem

sürecinin sürekli izlenmesini sağlar. Kumaş ve

hava sıcaklığının temassız ölçümü 400°C’ye

kadar sıcak ortamlarda kullanılabilir. Sürdürülebilir

işlevselliği Dr. Pleva şöyle tanımlıyor:

“Ölçüm ile, kumaşta doğrudan bekleme süresini

kontrol etmeyi sağlayan bir göze sahip

oluyorsunuz. Böylece aşırı ısınma, çok uzun

bekleme süreleri önlenebilir ve sabitleme

işlemi enerji verimli hale getirilebilir.”

RR

Artık nem ölçümü ramöz çerçevesinden

sonra kurulur. “Kalan nemin ölçümü aşırı kurumayı

da önler. Daha önce de belirtildiği gibi,

fazla kurutma sadece bir enerji israfı değil,

aynı zamanda lif kalitesini de düşürür. Ve bu

da çoğu zaman kaynak israfı anlamına geliyor”,

diyor Genel Müdür.

Terbiye ve kurutma işlemlerinde çok yönlü

kullanım için PLEVATEC Proses kontrolü ve görselleştirme,

egzoz havası nemi, kumaş sıcaklığı,

çekme/içerik yoğunluğu ve kalan nem için

PLEVA sensörlerinin entegrasyonuna olanak

tanır. Dr. Pleva, “PLEVATEC’imizde tüm sensörler

bir araya getirilebilir. Bu, müşterilerimizin

yalnızca iyi bir genel bakış elde etmesine değil,

aynı zamanda daha sürdürülebilir üretim

yapmak için süreç parametrelerini ayarlayıp

optimize etmesine de olanak tanıyor” diyor

ve ekliyor: “Ve sensörler sayesinde yeni edinilen

bilgilerle, entegre reçete yönetimimizde

tarifleri kaydedebilirsiniz. Bu, bilginizi uzun vadede

kullanabileceğiniz için çalışmayı daha

verimli ve sürdürülebilir hale getiriyor.”

resources.”, he describes. PLEVA offers weftstraighteners

for different applications from

knits and woven up to carpets.

FSX

The exhaust humidity sensor is fitted for temperatures

up to 600°C. It measures the humidity

inside the dryer and consequently, the exhaust

volume can be controlled, reduced and energy

for drying set to a minimum. Dr. Pleva underlines

the impact of the FSX: “With experienced

values from the last years, we calculated the

energy demand for unnecessarily heated air,

which is on average 560 MJ/h. Set in relation to

working hours and the CO2 equivalent of energy

consumption with gas, you can easily save

152 tons CO2 per year – only due to controlling

the exhaust volume. This is not only a huge

impact on the environment but also means

financial savings. With the current energy prices

in Germany you can expect a saving of around

19,600 Euro per year.” In addition, the uniform

drying climate increases product quality.

TDS

The application of the TDS sensors allows a

constant monitoring of the heat treatment process.

The contactless measurement of fabric

and air temperature can be used in hot environments

up to 400°C. The sustainable functionality

describes Dr. Pleva as follows: “With the

measurement you have an eye directly at the

fabric which allows to control the dwell time.

Doing so, overheating, too long dwell times

can be prevented and the fixation process

can be made energy efficient. “

RR

Residual moisture measurement is installed after

stenter frame. “The measurement of the residual

moisture prevents over-drying as well. As mentioned

before, over-drying is not only a waste of

energy but also decreases the quality of fiber.

And this, in turn, often implies a waste of resources

as well”, states the Managing Director.

SENSORS AND CONTROL SYSTEMS

PLEVATEC Process control and visualization for

versatile use at finishing and drying processes

allows an integration of PLEVA sensors for exhaust

air humidity, fabric temperature, pick/course

density and residual moisture. “At our PLEVATEC

all the sensors can be brought together. This

allows our customers to not only get a good

overview, but also adjust and optimize the process

parameters to produce more sustainably”,

he says. “And with the newly gained knowledge

due to the sensors, you can save recipes in

our integrated recipe management. This makes

working more efficient and sustainable – as you

can use your knowledge in the long-term.”

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


40

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

Hollandalı marka Tricorp ve Polygiene,

uzun ömürlü iş kıyafetlerini piyasaya sürdü

Dutch brand Tricorp and Polygiene

launch workwear that will go the distance

Hollanda’nın önde gelen iş giysisi

markası Tricorp, tüketici öncesi ve

sonrası atıkların kullanıldığı bir ürün

serisi olan yeni koleksiyonu RE2050

için Polygiene BiostaticTM Stays

Fresh teknolojisine sahip tişört ve

poloları piyasaya sürdü.

Tricorp, the leading workwear

brand in the Netherlands launched

t-shirts and polos with Polygiene

BiostaticTM Stays Fresh technology

for their new collection RE2050, a

serie of articles, in which pre- and

post-consumer waste is used.

Polygiene teknolojilerinin kullanımı, giysilerin

daha uzun süre yeni kalacağı ve yıkama

ihtiyacının azalması nedeniyle daha uzun süre

dayanacağı anlamına gelir; bunların tümü

Polygiene’in hızlı sarf malzemelerinden dayanıklı

ürünlere kadar tüm ürünlere bakış açımızı

değiştirme vizyonuyla uyumludur.

Tricorp’un %100 döngüsel iş giyimi hedefi vardır,

bunun bir örneği kullanılmış iş kıyafetlerinin yeni

tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere toplandığı

geri dönüşüm programıdır. Ayrıca Fair Wear

Foundation üyesi olarak giyim sektöründeki

çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyorlar.

Şirket şunları söylüyor: “Tricorp’ta hedefimiz,

sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde en uygun iş

kıyafetlerini sunarken ilerici ve yenilikçi olmak

ve iş kıyafeti pazarında ön saflarda yer almaktır.

Aynı zamanda Polygiene ve Tricorp’un bu

kadar iyi uyum sağlama nedenlerinden biri de

budur. Polygiene teknolojileri ile iş kıyafetlerimize

ekstra bir boyut kazandırabiliyoruz: Daha az

koku ve daha uzun ürün ömrü.”

The use of Polygiene technologies means that

garments will stay fresh for longer periods of

time and will last longer due to the reduced

need for washing, all in line with the Polygiene

vision to change the way we view products -

from fast consumables to durables .

Tricorp has a goal for 100% circular workwear,

an example of that is their recycling program

where used workwear is collected for use in

new textile products. Additionally, as member

of Fair Wear Foundation, they aim to improve

working conditions in the clothing industry.

The company states: “At Tricorp, our goal

is to be progressive, innovative and at the

forefront of the workwear market while providing

the best fitting workwear in a sustainable

and safe manner. That is at the same

time one of the reasons that Polygiene and

Tricorp are such a good fit. With the technologies

of Polygiene we are able to give our

workwear an extra dimension: Less smell

and a longer lifetime of the product.”

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


BOTSWANA TEXTILE &

CLOTHING ASSOCIATION


42

TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

CITEVE, Mikrofiber

Konsorsiyumu’na (TMC) katıldı

CITEVE joins The Microfibre

Consortium (TMC)

CITEVE, tekstil ve giyim sektörlerini bilimsel bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi

ve yaygınlaştırılması yoluyla desteklemek için Mikrofiber Konsorsiyumuna

Araştırma Üyesi olarak katılarak önemli bir adım daha attı.

CITEVE took another important step joining The Microfibre Consortium

as its Research Member, in order to support the textile and clothing

industries through the development and dissemination of scientific

knowledge and technology.

Özellikle okyanuslarda birikme potansiyeli

nedeniyle hem doğal hem de sentetik kaynaklardan

çevremizde mikro liflerin salınımı

konusunda artan bir endişe var.

CITEVE Genel Müdürü António Braz Costa,

“Portekiz’deki Tekstil ve Konfeksiyon endüstrileri

teknoloji merkezi olarak ve Portekiz endüstrisinin

önceliklerinin ve zorluklarının farkında

olarak, farklı endüstri paydaşları arasındaki iş

birliği ihtiyacını anlıyoruz, bundan dolayı da

böylesine önemli bir konuda uzmanlığımızla

There is an increasing concern about the release

of microfibres in our environment, both from

natural and synthetic sources due to its accumulation

potential, namely in the oceans.

“We, as the Textile & Clothing industries technological

centre in Portugal and aware of the

Portuguese industry priorities and challenges,

understand the need of collaboration between

different industry stakeholders and we felt the

responsibility to help with our expertise in such

an important topic. It is part of our duties to be

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TEKSTİL TERBİYE DOSYASI

TEXTILE FINISHING EXCLUSIVE

43

frontrunners in representing our industry and

creating awareness and future business opportunities

to industry.”, says António Braz Costa,

General Manager of CITEVE.

CITEVE has the biggest textile laboratory facility

in Portugal, more than 700 associated companies

and the most advanced technologies and

highly qualified human resources guarantee the

reliability and credibility of the tests provided.

“As we look to support our deep research needs

within the Microfibre 2030 Commitment and

Roadmap, we are delighted to welcome CITEVE

to our growing remit of Research Signatories. Although

commercial microfibre specific testing is

currently out of scope of this relationship, we are

excited about the rich depth of textile expertise

they provide to our collaborative forum and support

to future testing needs as the topic expands.”,

says Sophie Mather, Executive Director, TMC.

CITEVE Laboratories perform hundreds of

thousands of tests annually of which around

90% are covered by a broad scope of accreditation

in accordance with ISO/IEC 17025, which

encompasses tests in accordance with more

than 600 test standards.

“The evolution and growth of our laboratories

has always been to keep up with the needs of

companies. We have more than 30 years of

experience and I believe that this partnership

with TMC will be of great value to develop knowledge

and create awareness around the topic

within the sector.”, says Deolinda Domingues,

Technical Director of Laboratories at CITEVE.

CITEVE intends to work together with TMC to

increase the understanding and engagement

of the industry related to microfibres release in

an industrial level.

“This partnership with TMC represents the practical

implementation of actions foreseen within

the scope of our strategy, in accordance with

the principles of sustainable development. In

addition to defining strategies and contributing

to public policies as representatives of

many companies in the sector, CITEVE’scommitment

in this area is to put into practice action

plans that lead to the development of the

industry in terms of sustainability.”, says Ana

Tavares, Coordinator of the Strategic Agenda

for Sustainable, Bio and Circular Economy.

Different industry stakeholders take part of this

consortium, such as Lenzing, Gore, ZDHC, WRAP,

Adidas, Pangaia, Kering among many others.

yardımcı olma sorumluluğunu hissettik. Sektörümüzü

temsil etmede öncü olmak, sektöre

farkındalık ve geleceğin iş fırsatlarını oluşturmak

görevlerimizin bir parçası,” diyor.

CITEVE, Portekiz’deki en büyük tekstil laboratuvar

tesisine, 700’den fazla bağlı şirkete

ve en gelişmiş teknolojilere ve yüksek nitelikli

insan kaynaklarına sahip olup, sağlanan testlerin

güvenilirliğini ve itibarını garanti eder.

TMC İcra Direktörü Sophie Mather ise “Mikrofiber

2030 Taahhüdü ve Yol Haritası kapsamında

derin araştırma ihtiyaçlarımızı desteklemeye

çalışırken, CITEVE’i artan Araştırma

İmzacıları görevimize davet etmekten mutluluk

duyuyoruz. Ticari mikrofibere özel testler

şu anda bu ilişkinin kapsamı dışında olsa da

işbirlikçi forumumuza sağladıkları zengin tekstil

uzmanlığı derinliği ve konu genişledikçe gelecekteki

test gereksinimlerine sağlayacakları

destek konusunda heyecan duyuyoruz,” diyor.

CITEVE Laboratuarları, 600’den fazla test

standardına uygun testleri kapsayan ve ISO/

IEC 17025’e göre yaklaşık %90’ı geniş bir akreditasyon

kapsamına giren her yıl yüz binlerce

test gerçekleştirmektedir.

CITEVE Laboratuvarlar Teknik İşlerden Sorumlu

Direktör Deolinda Domingues, “Laboratuvarlarımızın

gelişimi ve büyümesi sürekli

olarak şirketlerin ihtiyaçlarına ayak uydurmak

kapsamında gerçekleşmiştir. 30 yılı aşkın bir

deneyime sahibiz ve TMC ile olan bu ortaklığın

sektördeki konu hakkında bilgi geliştirmek

ve farkındalık oluşturmak için çok değerli

olacağına inanıyorum,” diye ekliyor.

CITEVE, mikrofiber salınımıyla ilgili sektörün

endüstriyel düzeyde anlaşılmasını ve katılımını

artırmak için TMC ile birlikte çalışmayı

amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir, Biyo ve Döngüsel Ekonomi için

Stratejik Gündem Koordinatörü Ana Tavares,

“TMC ile bu ortaklık, stratejimiz kapsamında

öngörülen eylemlerin sürdürülebilir kalkınma

ilkelerine uygun olarak pratik uygulamasını

temsil ediyor. Sektördeki birçok firmanın temsilcisi

olarak strateji belirleme ve kamu politikalarına

katkı sağlamanın yanı sıra, CITEVE’nin

bu alandaki taahhüdü, sektörün sürdürülebilirlik

açısından gelişmesine yol açan eylem

planlarını uygulamaya koymaktır,” diyor.

Lenzing, Gore, ZDHC, WRAP, Adidas, Pangaia,

Kering yanında birçok farklı sektör paydaşları

bu konsorsiyumda yer alıyor.

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


46

PANORAMA

Durak Tekstil nakış iplikleri

her tekstile değer katıyor

Durak Tekstil embroidery threads

add value to every textiles

Durak Tekstil’in geliştirdiği ve ürettiği nakış iplikleri teknik

üstünlükleri ve zengin renkleri ile onlarca farklı uygulama alanında

tercih ediliyor. Üretim süreci sonrasında uzun kullanım ömrüne de

sahip olan iplikler, üreticilerin kalite ve maliyet endişelerine son

veriyor, müşteri memnuniyetini artırıyor.

Embroidery threads developed and produced by Durak Tekstil are

preferred in dozens of different application areas with their technical

superiority and rich colours. Having a long service life after the

production process, the yarns put an end to the quality and cost

concerns of the manufacturers and increase customer satisfaction.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel dikiş ve

nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, Bursa ve

Çin’deki üretim tesislerinde tekstil endüstrisinin

artan taleplerine yanıt veriyor. Son yıllarda

hızla genişleyen nakışlı uygulamalar için

zengin bir ürün portföyüne sahip olan Durak

Tekstil, üretim ve kullanım şartlarına dayanıklı,

verimli ve yüksek performanslı iplikleriyle bütün

endüstriyel uygulamalar için tercih edilen bir

Durak Tekstil, Turkey’s leading industrial sewing

and embroidery thread manufacturer, responds

to the increasing demands of the textile industry

through its production facilities in Bursa and

China. Durak Tekstil has a rich product portfolio

for embroidered applications, which has

expanded rapidly in recent years, and has become

a preferred manufacturer for all industrial

applications with its efficient and high-perfor-

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 47

mance yarns resistant to production and usage

conditions. Several technical features such as

water-repellence, anti-static, late flammability,

anti-bacterial, silicone-free structure, etc. are

expanding the usage areas of Durak Tekstil

embroidery threads. With 50-years of experience,

Durak Tekstil produces industrial embroidery

threads from natural, synthetic, and recycled

fibres through intensive R&D. Among company’s

embroidery threads with high customer satisfaction,

Poly-Soft, Visco, Duramatt and Durakril

branded threads stand out. While these yarns

increase the performance of the machines with

their special lubrication processes, they reach

lower breakage rates much better than their

competitors. With their technical superiority, rich

colour gamut and special structures in different

thicknesses, these embroidery threads add

value to fabric surfaces and the final textile product.

Durak Tekstil offers advantages to textile

manufacturers beyond its competitors with its

price-performance rates in embroidery threads.

High performance embroidery applications

with Durak Poly-Soft threads

Durak Tekstil’s high performance focused Durak

Poly-Soft embroidery threads are produced from

100% polyester raw material. Thanks to special finishing

and lubrications, these threads guarantee

trouble-free operation even on the most advanced

high-speed embroidery machines. With their

üretici konumuna geldi. Su iticilik, anti-statiklik,

geç tutuşurluk, anti-bakteriyellik, silikonsuz yapı

vb. birçok teknik özellikler Durak Tekstil nakış

ipliklerinin kullanım alanlarını genişletiyor. 50

yıllık köklü bir geçmişe dayanan Durak Tekstil,

yoğun AR-GE çalışmalarıyla doğal, sentetik

ve geri dönüştürülmüş elyaflardan endüstriyel

nakış iplikleri üretiyor. Firmanın yüksek müşteri

memnuniyeti elde eden nakış iplikleri arasında

Poly-Soft, Visco, Duramatt ve Durakril markalı

iplikler öne çıkıyor. Bu iplikler özel yağlama

süreçleriyle makinelerin performansını artırırken,

rakiplerinden çok daha iyi düşük kopma

oranlarına erişiyor. Teknik üstünlükleri, zengin

renk gamları ve farklı kalınlıklardaki özel yapılarıyla

bu nakış iplikleri kumaş yüzeylerine ve


48

PANORAMA

trilobal structure, these threads reflect

more light and have a brighter appearance

compared to their counterparts.

Poly-Soft embroidery threads, offered in 5

different thicknesses, prevent ruptures with

their high strength properties. The product

makes designs in vivid and bright colours

possible, and offers textile manufacturers

480 colour options. Black, white, red, and

navy blue stand out among the most

preferred colours of the series.

nihai tekstil ürününe değer katıyor. Durak Tekstil nakış

ipliklerinde tekstilcilere fiyat-performans özellikleriyle

rakiplerinin ötesinde avantajlar sunuyor.

Durak Poly-Soft iplikleriyle yüksek performanslı

nakış uygulamaları

Durak Tekstil’in yüksek performans odaklı Durak Poly-

Soft nakış iplikleri %100 polyester ham maddeden üretiliyor.

Özel bitim işlemleri ve yağlamalar sayesinde bu

iplikler, en gelişmiş yüksek hızlı nakış makinelerinde bile

sorunsuz çalışmayı garanti ediyor. Trilobal (üçgen) yapı

sayesinde bu iplikler benzerlerine kıyasla daha fazla

ışık yansıtmaya ve daha parlak bir görünüme sahip. 5

farklı kalınlıkta sunulan Poly-Soft nakış iplikleri, yüksek

mukavemet özellikleriyle kopmaların önüne geçiyor.

Canlı ve parlak renklerdeki tasarımları mümkün kılan

ürün, tekstilcilere 480 renk seçeneği sunuyor. Serinin en

çok tercih edilen renkleri arasında siyah, beyaz, kırmızı,

navy blue öne çıkıyor. En ince kumaşlarda bile başarılı

bir performans sergileyen Poly-Soft iplikleri, düzgün görünümlü

dikişler ve desenler oluşturuyor. Poly-Soft iplikleri

tekstilcilere optimum esneklik ve yüksek kaliteli ürün

fırsatı sunuyor. Birçok kimyasala ve dış hava koşullarına

karşı yüksek bir dirence sahip olan Poly-Soft nakış

iplikleri tekstil endüstrisinde yoğun olarak hazır giyim,

şapka, etiket, deri ürünleri, ayakkabı, iş giyimi, mobilya,

ev tekstilleri, çanta, taş/kimyasal yıkamalı ürünler

ve açık hava eşyalarında kullanılıyor. Poly-Soft ayrıca

doğal elyaflarla karşılaştırıldığında üreticilere ciddi bir

maliyet avantajı da sağlıyor. Poly-Soft ürün serisinde

ayrıca; geri dönüştürülmüş, su geciktirici, anti-statik,

çok renkli ve kimyasal alev geciktirici özelliklerde 5

çeşit iplik daha bulunuyor.

Durak Visco ipliği ile yumuşaklık ve konfor için yeni

maksimum sınır

Yüksek kaliteli rayon (floş) nakış ipliği Durak Visco,

doğal yapısı sayesinde canlı ve parlak renkli işlerde

Exhibiting a successful performance

even in the thinnest fabrics, Poly-Soft

threads create smooth-looking stitches

and patterns. Poly-Soft yarns offer textile

manufacturers the opportunity for optimum

flexibility and high-quality products.

Poly-Soft embroidery threads have

a high resistance to many chemicals

and outdoor weather conditions and

are widely used in the textile industry for

garments, hats, labels, leather products,

shoes, workwear, furniture, home textiles,

bags, stone / chemical washed products

and used in outdoor items. Poly-Soft

also provides manufacturers with a

significant cost advantage compared

to natural fibres. In addition, there are 5

more yarn types with recycled, water-repellent,

anti-static, multi-coloured and

chemical flame-retardant properties in

the Poly-Soft product line.

New maximum limit for softness and

comfort with Durak Visco

High quality flush embroidery thread

Durak Visco is preferred for vibrant and

bright coloured works thanks to its natural

structure. With its extra softness, the yarn is

an excellent option for applications that

touch the human skin and has 5 different

thicknesses. Visco can create even the

finest details in fine thread size 60, and

creates voluminous looks with thick threads

in numbers 40 and 30. With 480 colour

options, this embroidery thread reflects

the light perfectly thanks to its natural

structure and enables a brighter appearance

in patterns. Durak Visco yarns offer

a high resistance to washing and perspiration,

while reaching low breaking rates

thanks to their special finishing processes.

This means a great advantage to textile

manufacturers in terms of productivity

and product quality. Addressing textile

manufacturers looking for an alternative

solution to polyester, Durak Visco yarns

can be used in ready-to-wear, home

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


50

PANORAMA

tercih ediliyor. Ekstra yumuşaklığı ile insan tenine

değen uygulamalar için mükemmel bir seçenek

oluşturan iplik,5 farklı kalınlığa sahip. 60 numara ince

iplikte en ince detayları bile oluşturabilen Visco, 40

ve 30 numaralarda kalın iplikleriyle hacimli görünümler

yaratıyor. 480 renk seçeneğine sahip bu

nakış ipliği, doğal yapısı sayesinde ışığı mükemmel

şekilde yansıtıyor ve desenlerde daha parlak bir

görünümü mümkün kılıyor. Yıkamaya ve tere karşı

yüksek bir dayanım sunan Durak Visco iplikleri, özel

bitim işlemleri sayesinde düşük kopma oranlarına

ulaşıyor. Bu ise, verimlilik ve ürün kalitesi açısından

tekstilcilere büyük bir avantaj anlamına geliyor. Polyestere

alternatif bir çözüm arayan tekstilcilere hitap

eden Durak Visco iplikleri iç giyimin yanı sıra, hazır

giyim, ev tekstilleri, gömlek, şapka, deri ürünler ve

etiketlerde kullanılabiliyor. Oeko-Tex Standardı-100,

Class 1 sertifikasına sahip Visco serisinde ayrıca yüksek

kaliteli renkli nakış uygulamaları için geliştirilen

Durak Visco Multicolor iplikleri bulunuyor.

Durak Duramatt ile güneşe rağmen solmayan

renkli nakışlar

%100 mat polyesterden imal edilen Durak Duramatt

nakış ipliği, diğer polyester nakış ipliklerine göre yaklaşık

üç katı ışık haslığı ile rakipsiz bir konumda bulunuyor.

Nakış sektörü için özel olarak geliştirilmiş boyar

maddeler ile üretilen iplik, kolayca solmayan, kalıcı

renklere sahip. Renkteki bu uzun ömürlülüğü sayesinde

Duramatt özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalan

yüzey ve aksesuar uygulamaları için cazip bir seçenek

oluşturuyor. Diğer Durak Tekstil nakış iplikleri gibi Duramatt

da, makine ve nakış işlem performansını artıran

bir yapıya ve fiyat avantajına sahip. Mat görünümü

nedeniyle yoğun olarak tercih edilen Durak Duramatt

nakış ipliği oldukça geniş bir uygulama alanına sahip;

denim giyim, iş kıyafetleri, gömlek, deri ürünler, takım

elbise, kadın giyim, iç giyim, deniz giyim, otomotiv,

mobilya, spor kıyafetleri ve dış ortam tekstilleri. Vegan

kullanıma uygun olan bu nakış ipliği Oeko-Tex sertifikası

ile kullanıcılarına güven ve konfor veriyor.

DURAK Durakril ipliğiyle yüzde yüz akrilik

gücünde nakış gücü

Yüne alternatif olarak %100 akrilik elyaftan üretilen

DURAK Durakril nakış iplikleri, çok özel amaçlı uygulamalar

için geliştirildi. Mat, tüylü/ yün görünümlü ve

dolgun hacimli bir yapıya sahip olan bu nakış ipliği

ayrıca dekoratif ve overlok amaçlı uygulamalarda

da yüksek performans gösteriyor. Yün ile karşılaştırıldığında

büyük bir maliyet avantajına sahip olan DURAK

Durakril nakış iplikleri genel nakış uygulamalarının yanı

sıra süzene nakışları da oluşturmasını sağlayan 12 numara

kalınlıkta üretiliyor. 105 kartele renge sahip olan

DURAK Durakril nakış iplikleri hacimli ve mat görünümlü

işler için tercih ediliyor. Doğal ve kimyasal şartlara

karşı oldukça dayanıklı olan DURAK Durakril iplikleri

ağartma işleminden, mantar ve küf gibi mikro organizmalardan,

yıkama ve kuru temizlemeden etkilenmiyor.

textiles, shirts, hats, leather products and

labels as well as underwear. Oeko-Tex

Standard-100, Class 1 certified Visco

series also includes Durak Visco Multicolor

threads developed for high quality coloured

embroidery applications.

Colourful embroideries that do not fade

in the sun with Durak Duramatt

Made of 100% matte polyester, Durak

Duramatt embroidery thread is in an

unrivalled position with its nearly three

times light fastness compared to other

polyester embroidery threads. Produced

with dyestuffs specially developed for

the embroidery industry, the yarn has

permanent colours that do not fade easily.

Thanks to its longevity in colour, Duramatt

is an attractive option especially

for surface and accessory applications

that are exposed to sunlight for longer

time. Like other Durak Tekstil embroidery

threads, Duramatt has a structure that

increases machine and embroidery performance

and has a price advantage.

Widely preferred due to its matt appearance,

Durak Duramatt embroidery

thread has a wide application area;

denim clothing, workwear, shirts, leather

products, suits, women’s wear, underwear,

marine clothing, automotive, furniture,

sportswear and outdoor textiles. This

embroidery thread, which is suitable for

vegan use, gives its users reliability and

comfort with its Oeko-Tex certificate.

Embroidery in 100% acrylic strength with

DURAK Durakril

Produced from 100% acrylic fibre as

an alternative to wool, DURAK Durakril

embroidery threads were developed for

very special-purpose applications. This

embroidery thread has a matte, hairy/

wool-like look and full volume structure,

also shows high performance in decorative

and overlock applications. Having a

great cost advantage compared to wool,

DURAK Durakril embroidery threads are

produced in thickness number 12, which

enables it to create chenille embroidery

as well as general embroidery applications.

DURAK Durakril embroidery threads

are available in 105 colours, and are

preferred for matt-looking and voluminous

applications. Highly resistant to natural

and chemical conditions, DURAK Durakril

yarns are not affected by the bleaching

process, micro-organisms such as mildew

and rot, washing and dry cleaning.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


52

PANORAMA

Tekstil mühendisliğini tercih eden

başarılı öğrencilere

asgari ücret tutarında eğitim bursu

Tekstil ve hazır giyim ihracatçı

birlikleri, sektörün gelecek

vizyonu ile örtüşecek nitelikli

mühendisler yetiştirmek üzere,

2019 yılında başlattıkları proje

ile tekstil mühendisliğini tercih

eden başarılı öğrencilere

asgari ücret tutarında burs

imkânı sağlıyor. Projenin

dördüncü yılında tekstil

mühendisliği bölümünde

eğitimini sürdüren 200’ü aşkın

öğrenci asgari ücrete kadar

burs desteğinden faydalanıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

(İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları

Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen

11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri

Sendikası (TTSİS) tarafından hayata geçirilen

“Tercihim Tekstil Mühendisliği” burs projesi

büyüyerek devam ediyor. Sektörün

gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli

mühendisler yetiştirilmesi hedefiyle

sürdürülen proje ile tekstil mühendisliğini

tercih eden başarılı

öğrencilere asgari ücret tutarında

burs imkânı sağlanıyor. Hali

hazırda bu bölümünde eğitimini

sürdüren 233 öğrenci burs almaya

hak kazandı. Tercihim Tekstil

Mühendisliği projesi ile öğrencilere,

bölümde okurken uygulamalı staj imkânı

sunuluyor ve sektörden gelen yüksek

talep nedeniyle, öğrencilerin önemli

bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.

Tekstil ve hazır giyim yeniden ihracat

şampiyonu oldu

Tekstil ve hazır giyim sektörü, 2021 yılı verilerine

göre 30 milyar $’lık ihracat ile Cumhuriyet tarihinde

bir rekora imza atarak Türkiye’nin en fazla

ihracat gerçekleştiren sektörü oldu. Perakende

sektörü de dâhil edildiğinde istihdam edilen kişi

sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Türkiye’nin lokomotif

sektörlerinin başında gelen tekstil ve hazır giyimde

dünya çapındaki mevcut konumumuz hızla yükselirken,

sektörün nitelikli insan gücüne duyduğu

ihtiyaç da aynı oranda artıyor. Sektörün bulunduğu

önemli konumunu koruması ve gelişmesi için

başarılı çalışmalara imza atan tekstil ve hazır giyim

ihracatçı birlikleri, bu ihtiyaçtan yola çıkarak başlattıkları

proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden

başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs

imkânı sağlıyor. 2019 yılından beri başarı ile devam

eden Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile geçmişte

puan sıralamasında tıp fakülteleri ile yarışan

bölüm puanlarının hızla yükseldiği görülüyor.

Tekstil sektöründe dijital dönüşümü

gerçekleştirecek nitelikli tekstil mühendisleri

yetiştirilmesine ihtiyaç var

Proje kapsamında üniversite sınavında ilk 80 bine

giren ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği

seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere

burs veriliyor. İlk beş tercihinden biri Tekstil Mühendisliği

olan ve ilk 20 bine giren öğrencilere asgari

ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin

yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasında yer alan adaylara

ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs

veriliyor. Proje kapsamında herhangi bir

sayı sınırı olmaksızın kriterleri sağlayan

tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık

bölümleri de dahil olmak üzere

lisans eğitimleri boyunca burs

almaya hak kazanıyor. Üniversite-sanayi

iş birliği çerçevesinde

öğrencilere en az bir dönem

üretim fabrikalarında uygulamalı

eğitim programı uygulanıyor.

Tekstil mühendisliği en hızlı iş

bulunan meslekler arasında

Teknolojik gelişmelere ve trendlere

adapte olabilme kabiliyeti çok yüksek

olan Türk Tekstil ve hazır giyim sektörlerini

daha ileriye taşımak için nitelikli mühendislere ihtiyaç

her geçen gün artıyor. Ekonomiyi; mühendislikle,

estetikle, tasarımla ve modayla birleştiren Tekstil

Mühendisliği üretim süreçlerini ve teknolojilerini

kapsayan çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak

her alanda karşımıza çıkıyor. Savunma sanayi-

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


sinden medikale, inşaattan nanoteknolojiye,

elektronikten otomotiv sektörüne kadar pek çok

alanda üretim ve tedarik süreçlerinde çalışma

imkânı sunuyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi

olan sektörde, 81 ilin tamamında faaliyet gösteren

fabrika ve üretim tesisleri bulunuyor.

Tekstil mühendisliği bölümünde okuyan her dört

öğrenciden biri mezun olmadan önce işe giriyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından

açıklanan verilere göre; Tekstil Mühendisliği,

Türkiye’de en kısa sürede iş bulunan mesleklerin

başında geliyor. Üniversite tercihi yapacak

öğrencilerin doğrudan yararlanabileceği ulusal

bir araştırma niteliğindeki bu araştırma, tekstil

mühendislerinin ortalama iş bulma süresinin 4 ay

2 gün olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma verilerine

göre tekstil mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin

yüzde 27,4’ü mezun olmadan, yüzde 49,3’ü

ise ilk 6 ayda işe yerleşiyor. Tekstil mühendisliği

gerek ülkemizde gerekse dünyada uzun vadede

sağladığı olanaklarla geleceğin meslekleri

arasında yer alıyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği

projesinin başarısı, tercih sonuçlarına her yıl artarak

yansıyor. 2018 yılında kontenjanların sadece

yüzde 40’ı dolarken 2021 yılında bu oranın yüzde

85’e ulaştığı görülüyor. Tekstil mühendisliği eğitimi,

Türkiye genelinde 14 üniversitede veriliyor ve

toplam 463 kontenjanı bulunuyor. Sektörün tekstil

mühendisi ihtiyacı çok yüksek olduğu için mezunlar

kısa sürede ve kolayca iş bulabiliyor.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ

TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERE

BURS MÜJDESİ!

BURS KRİTERLERİ

İŞ

• Üniversiteye giriş sınavında öğrenci başarı

sıralamasının ilk 80.000 içerisinde olması,

• Öğrencinin ilk 5 tercihinden birinin “Tekstil

Mühendisliği”olması ve bu tercihine yerleşmiş

olması gerekmektedir.

BURS TUTARI

İlk 20 Bin : Asgari Ücret

20 - 50 Bin : Asgari Ücretin %70’i

50 - 80 Bin : Asgari Ücretin %50’si

Detaylı bilgi için

www.tercihimtekstil.com

Sayı sınırı olmaksızın kriterleri

sağlayan tüm öğrencilerimiz,

lisans eğitimleri boyunca burs

almaya hak kazanacaktır.

tercihimtekstil

tercihimtekstilmuhendisligi

tercihim_tekstilmuhendisligi


54

PANORAMA

Sanayici, tasarruflu ısıtma

sistemlerine yöneldi

Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla enerji giderlerinde önemli

bir paya sahip olan ısıtma sistemlerinde yeni çözüm arayışına

giren sanayiciler; işletmede yüzde 60’lara varan oranlarda tasarruf

sağlayan, kurulum süresi ve ilk yatırım maliyeti avantajı sunan radyant

ısıtma sistemlerine yöneldi.

Dünya genelinde yaşanan enerji krizi, Türkiye

sanayisini de vurdu. Son bir yılda elektrik ve doğal

gaz faturalarındaki artış yüzde 300’lere ulaştı.

Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni çözüm

arayışına giren sanayiciler, enerji giderlerinde

önemli bir paya sahip olan ısıtma sistemlerine

odaklandı. Bu doğrultuda birçok sanayici ısıtmada

yüzde 60’lara varan oranlarda tasarruf sağlayan,

kolay kurulum ve ilk yatırım maliyeti avantajı

sunan radyant ısıtma sistemlerine yöneldi.

Renovasyon projelerinde yüzde 25 artış!

Artan enerji giderleri sebebiyle sanayideki

renovasyon projelerinde

yaşanan talebe ilişkin açıklamalarda

bulunan Çukurova

Isı Pazarlama Müdürü Osman

Ünlü, “Maliyetlerini kontrol altına almak isteyen

sanayiciler, ısıtmada alternatif sistem çözümü

arayışına girdi. Artan talebe bağlı olarak yılın ilk

çeyreğinde sanayideki ısıtma sistemi renovasyon

projelerinde bir önceki yıla göre yüzde 25

artış yaşandı. Sanayiciler hem işletmede

yüzde 60’lara varan oranlarda tasarruf

sağlayan hem de kurulumda; süre ve

maliyet avantajı sunan radyant

ısıtma sistemlerine yöneldi”.

Yüzde 60’lara varan

oranda tasarruf

Ünlü, konuşmasında radyant ısıtma

sistemlerinin sanayideki işletme

giderleri açısından sunduğu avantaja da

dikkat çekti: “Radyant ısıtma sistemleri ile trans-

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


fer elemanlarından kaynaklı ısı kaybı yaşanmaz.

Ayrıca radyant ısıtıcı, mekân içerisinde

belirlenen bölgeleri ısıtır. Klasik sistemlerde

olduğu gibi ortamdaki havayı ısıtmayı hedeflemediği

için uygulama yapılacak binanın

yüksekliği, izolasyon durumu gibi etkenlere

göre değişmekle birlikte işletme giderlerinde,

klasik sistemlere göre yüzde 60’lara varan

oranda tasarruf sağlar. Düşük işletme giderleri

sayesinde yapılan yatırım, 1 – 3 yıl kadar kısa

bir sürede kendini amorti eder.

Ünlü, ayrıca radyant ısıtma sistemlerinin sanayide

sunduğu avantajı örnek bir referans proje

üzerinden açıkladı: “Raylı sistemler sektöründe

faaliyet gösteren ve alanında lider olan

bir müşterimizin, buharlı ısıtma sisteminden,

radyant ısıtma sistemine döndükten sonra

işletmede sağladığı avantajları içeren raporuna

göre; Soğuk havalarda buharlı ısıtma sistemi

ile ortam sıcaklığı, 10-13 derecelerde çalışırken,

radyant ısıtma sistemleri ile ortam sıcaklığı 17

dereceye çıkmıştır. Ayrıca ışınım yoluyla üretim

alanındaki malzemelerde ısınmış ve çalışanların

üşüyerek üfürücü altında öbeklenmeleri

durumu da ortadan kalkmıştır. Bu durum çalışanların

performanslarını da artırmıştır. Tesisin

bir saatlik doğalgaz sarfiyatı 615 metreküpten,

415 metreküpe düşmüştür. Tesisin bir saatlik doğalgaz

tüketimi yüzde 32 azalmıştır. Günde 12

saat yerine 7 saatlik çalışmayla gerekli konfor

şartlarını sağlayan radyant ısıtma sistemiyle

günlük enerji tasarrufu ise yüzde 60 seviyelerine

ulaşmıştır. Suya ihtiyaç duymayan radyant ısıtma

ile işletmenin bir günlük su sarfiyatı 120 ton,

elektrik sarfiyatı ise yüzde 95 azalmıştır” dedi.

İlk yatırımda yüzde 30 daha tasarruflu

Radyant ısıtma sistemlerinin 10 bin metrekare

büyüklüğünde ki bir fabrikaya bir hafta içerisinde

kurulduğunu belirten Ünlü, sistemin, ilk

yatırım maliyeti açısından sunduğu avantaja

da vurgu yaptı: “Radyant ısıtma sistemlerinin

ilk yatırım maliyeti, klasik sistemlerden yüzde

30 daha düşük. Çünkü radyant ısıtma sistemlerinde

ısıtma, klasik sistemlerde olduğu gibi

taşıma yoluyla yapılmaz. Isıtma, ışınım yoluyla

gerçekleşir. Sistem ısıtılacak mekâna kurulur

ve tavana asılır. Brülör vasıtasıyla yakılan gaz,

radyant boruların içerisinde dolaştırılır ve ısıtılan

borunun üzerinden yayılan enerji, yansıtıcılarla

aşağılara yönlendirilerek, ısıtma yapılır.

Bu nedenle radyant ısıtma sistemlerinde,

klasik sistemlerdeki; kazan, sirkülasyon pompası,

fan, boru/kanal, aparey, konvektör veya

menfez gibi transfer elemanlarına ihtiyaç

duyulmaz” diyerek sözlerini tamamladı.


56

PANORAMA

TCO 21: Yüksek hızlı taramanızı artırın

İplik üreticileri için hayat kolay değil. Hammadde kullanımını iyileştirmeleri gerekiyor.

Kalite ve ekonomi arasında denge kurarken üretkenliği artırmaları gerekiyor. Müşteri

gereksinimlerini karşılamak için iplik kalitesini artırmaları gerekiyor. Ve bunu yüksek kalite

standartlarının gerekli olduğu penye uygulamalarında yapmaları gerekiyor. Bunlar bazı

büyük zorluklar. Trützschler’in TCO 21 penye makinesi yenilikçi bir çözüm sunuyor.

The TCO 21: Boost your high-speed combing

Life isn’t easy for yarn producers. They need to improve raw material utilization. They

need to boost productivity while balancing between quality and economy. They need to

increase yarn quality to fulfill customer requirements. And they need to do it in combed

applications where high-quality standards are essential. Those are some big challenges.

The TCO 21 combing machine from Trützschler offers an innovative solution.

TCO 21, 2021’de piyasaya sürülmesinden bu

yana yenilikçi özellikleri ve muazzam optimizasyon

potansiyeli ile dünyanın dört bir yanındaki

müşterileri memnun ediyor. İlk büyük ölçekli tesisler

artık dünyanın en önemli penye pazarlarında

hazır ve çalışıyor. Ve sonuçlar son derece

olumlu! TCO 21, otomatik optimizasyon işlevleri

sunar ve %100 Trützschler teknolojisine sahip

ilk penye makinesidir. Bu güçlü kombinasyon

Since it was first launched in 2021, the TCO 21

has been delighting customers around the

globe with its innovative features and enormous

optimization potential. The first large-scale

installations are now up and running in the

world’s most important combing markets. And

the results are extremely positive! The TCO 21

offers automatic optimization functions and is

the first ever comber to feature 100 % Trützs-

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


58

PANORAMA

şimdi dünya çapında iplik üreten pazarlarda

verimliliği, üretkenliği ve kaliteyi artırıyor.

Yüksek hızlı tarama için optimize edilmiştir

TCO 21 benzersizdir çünkü özellikle yüksek hızlı

tarama sırasında elyaf stresini azaltan PIE-

CING OPTIMIZER teknolojisine sahiptir. Ve tek

bir düğmeye basarak çalışır. Bu, iplik üreticileri

için değerlidir, çünkü pilger adım hareketi ve

koparma silindirlerinin genel hızlanma davranışları

– özellikle 600 tarama/dk’ya kadar

yüksek hızlarda çalışırken genellikle bir engel

oluşturabilir. Basit bir karşılaştırma: Yüksek hızlı

bir penye makinesindeki koparma silindiri (48

g), bir Formula-1 arabasından (6 g) yaklaşık 8

kat daha hızlı hızlanır.

Test verileri: Yüksek hızlı tarama

Testler, PIECING OPTIMIZER teknolojisinin

yüksek hızlı tarama için sunduğu potansiyel

değeri açıkça göstermektedir. Teknologlar,

müşterilerin ABD pamuğundan üretilen Ne 30

iplik numarasıyla elde edebilecekleri performans

düzeyini incelediler. Tarama hızı 500’den

600 tarama/dak’ya çıkarıldığında bile iplik

kusurlarının sayısı sabit kaldı – bu da %20 daha

yüksek bir üretim oranıdır. En önemlisi, tarakaltı

miktarı da her üç deneme için de aynı

aralıkta kalmıştır. Aslında, iplikteki (IPI olarak

ölçülen) toplam kusur sayısı, daha az kalın

nokta ve neps nedeniyle biraz daha düşüktü.

Genel olarak, TCO 21, üretim oranını %20’ye

kadar artırırken bile optimum iplik sonuçları

sağlama kapasitesini kanıtlamıştır.

chler technology. That powerful combination

is now improving efficiency, productivity and

quality in yarn-producing markets worldwide.

Optimized for high-speed combing

The TCO 21 is unique because it features the

PIECING OPTIMIZER technology, which reduces

fiber stress, especially during high-speed combing.

And it works at the push of a single button.

This is valuable for yarn producers because

the pilger step movement – and the overall

acceleration behavior of the detaching rollers

– often acts as a bottleneck when operating

at high speeds of up to 600 nips/min. A simple

comparison: A detaching roller (48 g) in a high-speed

comber accelerates roughly 8 times

faster than a Formula-one car (6 g).

Testing data: High-speed combing

Tests clearly show the potential value offered

by the PIECING OPTIMIZER technology for

high-speed combing. Technologists examined

the level of performance that customers can

achieve with a yarn count of Ne 30 made from

US cotton. The number of yarn imperfections

remained constant even when increasing the

combing speed from 500 to 600 nips/min –

which is a 20 % higher production rate. Most

important, the amount of noil also remained

in the same range for all three trials. In fact,

the total number of imperfections in the yarn

(measured as IPI) was slightly lower because

of fewer thick spots and neps. Overall, the TCO

21 has demonstrated its capacity to deliver

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 59

optimal yarn results even when increasing the

production rate by up to 20 %.

Testing data: Production increase with a yarn

count of Ne 20

Trials have shown that the TCO 21 can achieve a

20 % increase in production output compared to

the current combing machine from a competitor

for yarn counts of Ne 20 – while also generating

less noil. Operating at a rate of 600 nips/min instead

of 500 increases yarn production per comber

set by around two metric tons per day (depending

on the specific settings). Importantly, the TCO

21 is able to provide this production increase while

delivering similar yarn quality in terms of IPI and

uniformity – and also reducing noil. The tests show

that the TCO 21 can reduce the comber noil by

0.43 % compared to the competitor’s machine.

Testing data: Production increase with a yarn

count of Ne 40

The TCO 21 also demonstrated a 20 % production

increase and similar yarn quality compared to a

competitor’s machine for yarn counts of Ne 40.

With a production increase of 10 % – e.g. producing

550 nips/min instead of 500 nips/min – the yarn

results improved with the TCO 21. Furthermore, the

number of faults per kilometer only very slightly worsened

with a 20 % increase in production. In addition,

yarn uniformity remained at the same level in

all trials, even when the production rate increased.

The comber noils were at the same level too.

Testing data: Production increase with a yarn

count of Ne 60

In the final trial, which involved a yarn count of Ne

60, the TCO 21 proved its capacity to achieve a 5

% or 10 % higher production rate with up to 26 %

better results for yarn quality. Of course, it is more

difficult to improve production rates and maintain

quality when working with finer yarns. But also in this

comparison the TCO 21 demonstrated its excellent

performance and advantage compared to the

competitor product. Remarkably, yarn results improved

in this test when the production rate for the TCO

21 was increased by 5 % and 10 %. The overall IPI

was 21 % and 26 % lower compared to the competition.

Despite higher production rates, yarn evenness

also remained slightly better than the competitor

machine’s level. And the noil was constant across

all three production rates that were tested.

Tapping into the full potential of the TCO 21

The results from these tests are extremely positive

and Trützschler is confident that the unique machine

concept has additional potential. Trützschler’s

experts are now working side-by-side with

their customers to open up new ways of further

optimizing the performance of this machine in

various application areas. However, the TCO 21,

first comber with 100 % Trützschler technology, will

help Trützschler customers improve their competitive

position in the global yarn market.

Test verileri: Ne 20 iplik numarası ile

üretim artışı

Denemeler, TCO 21’in Ne 20 iplik numaralarında

bir rakibin mevcut penye makinesine

kıyasla üretim çıktısında %20’lik bir artış

sağlayabildiğini ve aynı zamanda daha az

tarakaltı ürettiğini göstermiştir. 500 yerine

600 tarama/dak hızında çalışmak, penye

seti başına iplik üretimini günde yaklaşık

iki metrik ton artırır (belirli ayarlara bağlı

olarak). Daha da önemlisi, TCO 21, IPI ve

homojenlik açısından benzer iplik kalitesi

sunup aynı zamanda telefleri azaltırken bu

üretim artışını sağlayabilir. Testler, TCO 21’in

rakip makineye kıyasla penye telefi miktarını

%0,43 oranında azaltabildiğini gösteriyor.

Test verileri: Ne 40 iplik numarası ile

üretim artışı

TCO 21 ayrıca Ne 40 iplik numaralarında

bir rakibin makinesine kıyasla %20 üretim

artışı ve benzer iplik kalitesi gösterdi. %10’luk

bir üretim artışı ile – örn. 500 tarama/dak

yerine 550 tarama/dak üretim – TCO 21 ile

iplik sonuçları iyileşti. Ayrıca, üretimde %20

’lik bir artışla kilometre başına hata sayısı

sadece çok minimum düzeyde arttı. Ayrıca,

üretim hızı arttığında bile tüm denemelerde

iplik düzgünlüğü aynı seviyede kaldı. Penye

telefi de aynı seviyedeydi.

Test verileri: Ne 60 iplik numarası ile

üretim artışı

Ne 60 iplik numarasını içeren son denemede,

TCO 21, iplik kalitesi için %26’ya kadar

daha iyi sonuçlarla %5 veya %10 daha

yüksek üretim oranı elde etme kapasitesini

kanıtladı. Elbette, daha ince ipliklerle

çalışırken üretim oranlarını iyileştirmek ve

kaliteyi korumak daha zordur. Ancak bu karşılaştırmada

da TCO 21, rakip ürüne kıyasla

mükemmel performansını ve avantajını

gösterdi. Dikkat çekici bir şekilde, bu testte,

TCO 21 için üretim oranı %5 ve %10 arttırıldığında

iplik sonuçları iyileşmiştir. Genel IPI,

rekabete kıyasla %21 ve %26 daha düşüktü.

Daha yüksek üretim oranlarına rağmen, iplik

düzgünlüğü de rakip makinenin seviyesinden

biraz daha iyi kaldı. Ve telef miktarı, test

edilen üç üretim hızının tamamında sabitti.

TCO 21’in tüm potansiyelinden yararlanmak

Bu testlerin sonuçları son derece olumludur

ve Trützschler benzersiz makine konseptinin

ek potansiyele sahip olduğundan emin.

Trützschler’in uzmanları, çeşitli uygulama

alanlarında bu makinenin performansını

daha da optimize etmenin yeni yollarını

açmak için şimdi müşterileri ile yan yana çalışıyor.

Ancak %100 Trützschler teknolojisine

sahip ilk penye makinesi olan TCO 21, müşterilerinin

küresel iplik pazarındaki rekabetçi

konumlarını geliştirmelerine yardımcı olacak.


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


62

PANORAMA

Dijital baskının geleceği

SIGN İstanbul’da sergilenecek

Türkiye ile birlikte 80 ülkeden 25.000 nitelikli alıcıyı, 300 katılımcı

firmayla buluşturacak olan SIGN İstanbul, milyarlarca dolarlık

dijital baskı endüstrisinin en yeni teknolojilerine de ev sahipliği

yapacak. Tarsus Türkiye tarafından 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde 23.’sü

düzenlenecek fuarda, dijital çözümler bir arada sergilenecek.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yatırım ve birim

maliyeti düşen, buna karşılık hızı, kalitesi ve çeşitliliği

artan dijital baskı sektörü, Tüyap Beylikdüzü Fuar

ve Kongre Merkezi’nin 11, 12 ve 14. salonlarında

23.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Endüstriyel

Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri

Fuarı SIGN İstanbul 2022’de buluşacak.

Fuarda, dijital baskının dünya

markaları ile Türkiye’deki lider firmaları,

başta geniş format makineler

olmak üzere en yeni teknolojilerini

baskı profesyonellerinin beğenisine

sunacak. Baskı teknolojilerindeki

hızlı değişimin etkisiyle son yıllarda

olduğu gibi bu seneki fuarda da

dijital baskı sektörünün öne çıkacağını

vurgulayan Tarsus Türkiye

Genel Müdürü Zekeriya Aytemur,

“On milyarlarca dolar büyüklüğe

ulaşan dünya dijital baskı pazarı

her geçen gün, daha hızlı, daha kaliteli, daha

ekonomik ve çevreye duyarlı yeniliklerle tanışıyor.

Pek çok firma, yeni makinelerinin dünya lansmanlarını

SIGN İstanbul’da gerçekleştirecek. Sektör

profesyonellerini, Eylül ayında yine yeniliklerle dolu,

çok hareketli bir fuar bekliyor” dedi.

Dijital baskı makine, malzeme ve

ekipmanlarının sergileneceği SIGN

İstanbul 2022’de en yeni tekstil

baskı teknolojileri, transfer baskı ve

serigrafi makineleri, lazer makineleri,

CNC Router & Frezeler, reklam

malzemeleri, boyalar, LED sistemleri,

endüstriyel reklam ürünleri, 3

boyutlu baskı sistemleri ile görsel

iletişim ve sergileme ürünleri de ziyaretçilerle

buluşacak. Fuar ayrıca

Türkiye Promosyon Sektörü’ne de 11.

salondaki PROMOGIFT İstanbul özel

bölümünde ev sahipliği yapacak.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Lojistikte

“hızlı çözüm”

üretenler

tercih edilecek

2020 yılının başında ortaya çıkan korona virüs

pandemisi, uluslararası ticareti ciddi anlamda

yavaşlattı. Haziranda başlayan toparlanma

eylül ayı ile yükselişe ve yeni yıl öncesi artan

ihracatın da etkisiyle dış ticarette yoğunluğa

dönüştü. O sırada tekrar tırmanışa geçen

korona virüs vakaları, personel ve ekipman

sıkıntıları ile birleşince küresel ticaret ikinci kez

yavaşlamaya geçti. Birçok limanda indirme,

yükleme ve teslimatta önemli gecikmeler

yaşandı. Batu International Logistics Genel

Müdürü Efe Göktuna, uluslararası ticarette inişli

çıkışlı karmaşa ortamının 2021 yılında lojistik

sektörü için önemli bir sınav olacağını belirtti.

Küresel ticarette ortaya çıkan sorunların 2021 ile

birlikte lojistikte “hız” kavramını çok daha önemli

hale getirdiğinin altını çizen Göktuna, artık alternatif

çözümler üretebilen lojistik şirketlerinin daha

çok tercih edileceğini söyledi. Karayolu taşımacılığındaki

mevcut problemlerin, pandeminin de

etkisiyle daha büyük problemlere dönüştüğünü

belirten Göktuna, “Sınır kapılarındaki yığılmalar,

geçiş belgesi sorunları ve ülkeler tarafından uygulanan

pandemi önlemleri bunlardan bazıları.

Önümüzdeki süreçte bu sorunlar devam ederse,

çözüm olarak intermodal taşımacılık ve minivan

gibi hizmetler karayolunu tahtından edecektir”

değerlendirmesinde bulundu.

Batu International Logistics olarak sektörel

gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan

Göktuna, “Minivan taşımalarımız ile sınır kapılarındaki

yoğunluklara takılmadan Avrupa’ya

2-3 günde ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde grup

şirketlerimizin altyapısını kullanarak intermodal

taşımacılıkta önemli maliyet ve süre

avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

Göktuna, pandemi koşullarının lojistik şirketlerini

teknolojiyle daha çok buluşturduğunu ifade

ederek, “Teknolojik altyapısı yeterli olmayan

şirketler operasyonlarını yönetmekte zorlandı.

Birçoğu ciddi kayıplar yaşadı. Teknoloji, lojistik

süreçlerinin hızlanmasına katkı sağladı. 2021

ve sonraki yıllar, teknoloji yatırımlarına öncelik

veren ve hızlı kararlar alıp çözümler üretebilen

şirketlerin yılı olacak.” bilgilerini de paylaştı.


64

PANORAMA

Pamuk

Sektörünün

Öncelikli

Konuları

Priority

Issues for

the Cotton

Sector

Arz-talep durumu, yükselen fiyatlar, kalite,

kirlilik unsurları, katma değerli sektörlere giriş,

pamuk sektörü paydaşlarının dikkat etmesi

gereken önceliklerdir.

Supply-demand situation, soaring prices, quality,

contamination aspects, penetration into

value-added sectors are priorities that need the

attention of stakeholders of the cotton sector.

A team of key people from Bajaj Coneagle,

LLC and its parent company, Nagpur, India-based

Bajaj Steel Industries, Ltd., which

is a leading manufacturer of cotton ginning

machinery visited Lubbock to explore the

current cotton sector’s situation and interact

with industry people. As part of the visit, I had

the opportunity to interact with them to gain

information about current cotton situation.

With cotton prices at higher levels, discussions

focused on what’s next for the industry. With

the current drought conditions in the High Plains

of Texas, if this situation persists, it is expected

that cotton yields may suffer in the world’s

leading cotton producing region, affecting the

supply and demand situation, noted Lav Bajaj,

Business Director of Bajaj Steel Industries, Ltd.,

with a sales turnover of about US$60 million

related to gin machinery business.

Given such a tight supply situation, competition

from synthetics will be high, which neces-

Bajaj Coneagle, LLC ve ana şirketi Nagpur, Hindistan

merkezli ve önde gelen bir pamuk çırçır

makinesi üreticisi olan Bajaj Steel Industries,

Ltd.’den önemli kişilerden oluşan bir ekip, mevcut

pamuk sektörünün durumunu keşfetmek

ve endüstri insanlarıyla etkileşim kurmak için

Lubbock’u ziyaret etti. Ziyaret kapsamında pamuğun

güncel durumu hakkında bilgi almak

için onlarla etkileşim kurma fırsatım oldu.

Pamuk fiyatlarının oldukça yüksek seviyelerde

olmasıyla, tartışmalar endüstri için sırada

ne olduğuna odaklandı. Çırçırr makinelerine

yönelik yaklaşık 60 milyon ABD$’lık bir satış

cirosuna sahip olan Bajaj Steel Industries, Ltd.,

İş Direktörü Lav Bajaj, mevcut kuraklık koşullarının

yaşandığı Teksas’ın High Plains bölgesindeki

bu durumun devam etmesi halinde, dünyanın

en önde gelen bu pamuk üretim bölgesinde

pamuk veriminde ortaya çıkacak olan rekolte

düşüklüğünün arz ve talep durumunu etkilemesinin

beklendiğini kaydetti.

Böyle sıkı bir tedarik durumu göz önüne alındığında,

sentetiklerden kaynaklanan rekabet

yüksek olacak ve bu da sektördeki tüm

paydaşların ortak çabalarını gerektiriyor. Son

zamanlarda, Hint tekstil endüstrisi tarafından

By Seshadri Ramkumar, Professor,

Texas Tech University

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


66

PANORAMA

yapılan açıklama çağrıları, Hindistan Hükümeti’nin

pamuk ithalat vergisini belirli bir süre için

askıya almasına neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin pamuk sektörü,

makineli hasat, seri üretim, eğitimli üreticiler ve

teknoloji kullanımı gibi çeşitli faktörler nedeniyle

tutarlı kalitede bir üretici olarak küresel

bir isim oluşturmuştur. Bu, diğer bölgelerde

uygulanabilir olmayabilir, örneğin Hindistan ve

Afrika’da yarım dönüm ile on dönüm arasında

değişen aile çiftçilerinin sahip olduğu tarım

arazileri, kaliteyi etkilemektedir. Bajaj Steel Industries,

Ltd.’den gelen ziyaret ekibi, Hindistan

pamuk sektörünün, iyi tarım uygulamaları ve

pazarlamayı takip etmek için taban düzeyinde

eğitim, çiftlik aplikasyonlarının etkin kullanımı

gibi mevcut kaynakları kullanması gerektiğini

kabul etti ve önerdi.

Bajaj Coneagle, LLC Başkanı Shankar Venkatachalam,

çalışmaların kalite dereceleri ve

tohum çeşidi seçimine odaklanması gerektiğini

belirtti. Shankar Venkatachalam, Hindistan’ın

testereli çırçır makinesi devrimine yönelme zamanının

geldiğini ekledi. Bu, iplik fabrikalarında

kaliteyi ve dolayısıyla iplik üretimini artıracaktır.

Yılda yaklaşık 7000 ton pamuk tüketen ve 4800

ton ince numara pamuk ipliği üreten Aruppukkottai,

Hindistan merkezli Jayalakshmi Textiles’ın

Genel Müdürü Velmurugan Shanmugam,

mevcut sıkı tedarik durumuyla hemfikir olan

üreticilerin, makul fiyata yüksek kaliteli pamuğu

bekleyecekleri noktasında hemfikir olduğunu

belirtti. Shanmugam, Hindistan gibi ülkelerde

hükümet, tekstil ve pamuk endüstrisinin kalite

tutarlılığı ve güvenilirliği elde etmek için bireysel

balya sınıflandırmasını hedeflemesinin önemli

olduğunu ekledi.

Hindistan’da pamuk, uzunluk ve üretim tesisi

bazında çiftlik düzeyinde alınıp satılırken, satın

alma, bireysel tesislerin boyutuna ve gereksinimlerine

bağlı olarak HVI enstrümantasyonu

kullanılarak kapsamlı kalite değerlendirmesi

yapılır. Bajaj ekibi ve Velmurugan Shanmugam

gibi tekstil fabrikası temsilcileri tarafından dile

getirilen tek balya düzeyinde kalite değerlendirmesine

ihtiyaç duyulmaktadır.

Plastikler gibi çırçır seviyesinde kontaminasyon,

kalite tutarlılığı ve teknolojinin etkin kullanımı ve

çiftlik düzeyinde daha fazla farkındalık oluşturmak

öncelikli odak olmalıdır. Daha da önemlisi,

pamuğun sıkı arzı göz önüne alındığında,

paydaşların etkin yönetim kararları, pamuğun

satın alma ve stoklama kararlarının günün

ihtiyacı olacağını söylüyor.

sitates concerted efforts from all stakeholders

in the industry. Recently, clarion calls made by

the Indian textile industry has made the Government

of India suspend import duty on cotton

for a specified period.

United States’ cotton sector has established

a global name as a producer of consistent

quality, which is due to several factors such

as machine harvesting, mass scale production,

educated producers and the use of

technology. This may not be feasible in other

regions say India and Africa as farmlands

owned by single family farmers range from

half an acre to ten acres, which influences

the quality. The visiting team from Bajaj Steel

Industries, Ltd., agreed and suggested that

Indian cotton sector should utilize existing

resources such as grassroot level education,

effective utilization of farm Apps to follow

good agronomy practices and marketing.

Efforts must focus on quality grades and seed

variety selection stated Shankar Venkatachalam,

President of Bajaj Coneagle, LLC. It is time

for India to look into saw gin revolution, added

Shankar Venkatachalam. This will enhance quality

and hence yarn realization in spinning mills.

Agreeing with the current tight supply situation,

mills will expect high quality cotton at

reasonable price, stated Velmurugan Shanmugam,

General Manager of Aruppukkottai,

India-based Jayalakshmi Textiles, which annually

consumes about 7000 tons of cotton

and produces 4800 tons of fine count cotton

yarns. In countries like India, it is important

that government, textile, and cotton industry

aim towards individual bale classification to

achieve quality consistency and reliability,

added Velmurugan Shanmugam.

In India, cotton is traded at the farm level based

on length and mills while purchasing conduct

thorough quality evaluation using HVI instrumentation

depending on the size and requirement

of individual mills. Quality evaluation at

single bale level is needed which was expressed

by the Bajaj team as well as textile mill representatives

like Velmurugan Shanmugam.

Contamination at gin level such as plastics,

quality consistency and effective utilization of

technology and developing more awareness

at farm level should receive priority attention.

More importantly, effective management

decisions by the stakeholders, given the tight

supply of cotton will be the need of the hour,

say cotton purchasing and stocking decisions.


68

PANORAMA

Tekstilde ürün kalitesi,

suyun kalitesine bağlı

Günlük kullandığımız suyun kalitesi sağlığımızı, endüstriyel proseslerde

kullanılan suyun kalitesi ise ürün kalitesini etkiliyor. Özellikle üretiminin

neredeyse tüm aşamalarında suya bağımlı olan tekstil endüstrisinde

standart ürün kalitesi için standart saflıkta su kullanılıyor. Bu nedenle

de tekstil fabrikalarında proseste kullanılan suların arıtma işleminden

sonra güvenli bir şekilde depolanarak, muhafaza edilmesi ve böylece

kalitesinin korunması gerekiyor.

Yaşam kaynağı olan su aynı zamanda birçok

işletmenin üretim süreçlerinin de temel unsurunu

oluşturuyor. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler

2018 yılı raporuna göre en önemli beş küresel

risk sıralamasında yer alan suyun verimli bir şekilde

yönetilmesi, yarınlarımızın yanı sıra endüstri için de

büyük önem taşıyor.

1 kilogram tekstil ürünü üretmek için 95 ila 400 litre

su tüketiliyor

Tekstil endüstrisi; boyama ve terbiye işlemleri nedeniyle

sanayide en fazla su tüketen sektörler arasında

yer alıyor. Örneğin 1 kilogram tekstil ürünü

üretmek için 95 ila 400 litre su tüketmek gerekiyor.

Böylesine büyük ölçeklerdeki su kullanımının ve

maliyetinin önüne geçmek için firmalar proseste

kullandıkları suyu arıtıp, tekrar kullanmak üzere depoluyor.

Arıtılmış ve depolanmış suyun kalitesinin

korunması da tekstil ürünün kalitesi için önem arz

ediyor. Çünkü su, tekstil terbiyesinin yani; ön terbiye,

boyama, baskı ve bitim işlemleri ile yıkamaların

en temel maddesini oluşturuyor.

Tekstil endüstrisinde suyun kalitesi, kumaşın

kalitesini etkiliyor

Tekstil endüstrisinde kullanılan suyun kalitesi, üretilen

mamullerin kalitesi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Suyun içinde bulunan iyonlar, tekstildeki terbiye

prosesini ve kumaşın kalitesini etkiliyor. Standart

ürün kalitesi tutturmak için standart su kalitesinin de

tutturulması gerekiyor. Su kalitesinin değişken olması

değişken kumaş renkleri ve kaliteleri oluşmasına

neden olabiliyor. Bu nedenle tekstil fabrikalarında

proseste kullanılan suların arıtma işleminden sonra

güvenli bir şekilde depolanarak, muhafaza edilmesi

ve böylece kalitesinin korunması gerekiyor.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


12-15 EKİM 2022

OCTOBER 12-15, 2022


70

PANORAMA

Geleneksel su depolama sistemleri suyun

kimyasal yapısını bozuyor

Ancak ülkemizde yaygın olarak kullanılan; çelik,

betonarme ve plastik depolarda suyu kalitesini

bozmadan muhafaza etmek pek mümkün olmuyor.

Periyodik bakımları yapılmayan çelik su depolarında

zamanla paslanma ve korozyon oluşabiliyor. Betonarme

depolarda da suyun içerdiği ağır metal ve

mineral gibi kimyasal bileşenler nedeniyle zamanla

yeşil oksitlenme, yosun ve korozyon oluşabiliyor. Plastik

su depoları ise aşırı sıcak ve aşırı soğuk dış ortam

şartlarından etkilendiği için ve bu durum zaman içerisinde

depoda; yosun ve bakteri oluşmasına neden

olarak, suyun kimyasal yapısını bozuyor.

50 yıl boyunca suyu güvenli bir şekilde depoluyor

Su depolama sistemlerinin öncü ve lider markası

Ekomaxi, Güney Kore’den gerçekleştirdiği knowhow

teknoloji transferiyle ürettiği “GRP Kompozit

Modüler Su Deposu” teknolojisi ile belediyelerde,

konutlarda, işletmelerde ve endüstrilerde depolanan

suyun kalitesinin korunmasında önemli rol

oynuyor. Dünya’da ve özellikle Avrupa’da oldukça

yaygın olarak kullanılan “GRP modüler su depolama

sistemleri”, yüksek mühendislik malzemesi olarak

tanımlanan ve SMC olarak adlandırılan “cam elyaf

takviyeli kompozit malzeme” ile üretiliyor. Mukavemeti

yüksek, ısı iletkenlik kat sayısı yok denecek

kadar az yani 0.16 W/mK olan GRP su deposu, aşırı

sıcak ve aşırı soğuklarda dış ortam şartlarından ve

UV ışınlarından etkilenmiyor. Deponun su ile temasından

kaynaklı tepkime oluşmuyor ve cam elyaf

olan kompozit yüzeyde su emilimi olmuyor. Bu özellikler

sayesinde deponun iç yüzeyinde deformasyon

oluşmadığı için depolanan suda; yosun, mantar,

bakteri oluşmuyor ve suyun kalitesi deponun kullanım

ömrü boyunca aynı kalıyor. Böylece üretim

süreçlerinin temel unsuru su olan işletmelerde, standart

ürün kalitesini yakalamak mümkün hale geliyor.

Dış etkenlere karşı yüksek mukavemet katsayısına

sahip olan GRP su depolama sistemleri, minumum

50 yıl boyunca suyu güvenli bir şekilde depoluyor.

WRAS belgesi önemli bir satın alma kriteri

Ekomaxi uzmanları, “GRP Su Deposu Sistemi”

tercihinde dünyada içme suyu kalitesinin ölçüm

ve kontrol standartlarını belirleyen WRAS (Water

Regulations Advisory Scheme) belgesinin önemli

bir satın alma kriteri olduğunu vurguluyor. Ekomaxi

ülkemizde WRAS 50 0C belgesine sahip ilk yerli firma

olma unvanını taşıyor. Ekomaxi, ileri teknoloji su

depolama sistemleri ve 81 ili kapsayan geniş servis

ağı ile sektörde fark yaratmaya ve kusursuz müşteri

memnuniyeti sunmaya devam ediyor.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


72

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

SON FİYAT HAREKETLERİ

Geçtiğimiz ayda referans fiyatların

pek çoğu yükseldi.

• Yakın zamanda bir dizi güçlü artış kaydettikten

sonra, en yoğun işlem gören Aralık vadeli

NY/ICE kontratı son ABD Tarım Bakanlığı arz - talep

raporunun yayınlanmasının ardından limite

kadar yükseldi (12 Ağustos’ta +4,0 cent/lb ile

109 cent/lb’ye). Son artışlar dizisi, değerlerin 120

cent/lb’den 84 cent/lb’ye (14 Temmuz’da) düştüğü

Haziran ve Temmuz’daki çöküş trendinde

keskin bir tersine dönüşü temsil ediyor.

• 15 Temmuz’da 102 cent/lb’ye düştükten

sonra, A Endeksin 2022/23 versiyonu için

değerler istikrarlı bir şekilde yükselerek 12

Ağustos’ta 123 cent/lb’ye ulaştı.

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B) son haftalarda

106 cent/lb (15.650 RMB/ton) civarında

yatay seyretti. RMB geçtiğimiz ayın çoğunda

dolar karşısında nispeten sabit kaldı (6,75

RMB/USD civarında).

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)

Temmuz başından günümüzde 139 cent/lb’den

153 cent/lb’ye yükseldi. Yerel bazda değerler

85.000 INR/candy’ye yakın seviyelerden 95.500

INR/candy’ye yükseldi. Hint rupisi 80 INR/USD

civarında USD karşısında sabit kaldı.

• Pakistan spot fiyatları Temmuz ortalarında

85 cent/lb’ye kadar düştüğü seviyelerden

yükseldi. O zamandan beri fiyatlar gelgitler

yaşayarak son işlemlerde 100 cent/lb’nin

üzerine çıktı. Pakistan rupisi USD karşısında

dalgalı bir seyir izleyerek geçen ay 240 ile 217

PKR/USD aralığında işlem gördü.

ARZ, TALEP VE TİCARET

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu 2022/23 küresel

üretim (-3,1 milyon balya ile 117,0 milyona) ve

işletme kullanımı (-839.000 balya ile 119,1milyona)

tahminlerinde düşüşlere yer verdi. Tarihsel

rakamlara yapılan revizyonlar başlangıç

stoklarını +685.000 balya artırarak 84,7 milyona

yükseltti. Dünya kapanış stokları için net sonuç

ise -1,5 milyon balyalık düşüş şeklinde yansıdı.

Mevcut projeksiyon, 2022/23’te 82,8 milyon bal-

Recent price movement

Most benchmark prices rose over

the past month.

• After posting a series of solid increases

recently, the most actively traded NY/ICE December

futures contract rose the limit following

the release of the latest USDA supply and demand

report (+4.0 cents/lb to 109 cents/lb on

August 12th). The string of recent gains represents

a sharp reversal relative to the collapse in

June and July, when values fell from 120 cents/

lb to as low as 84 cents/lb (July 14th).

• After dropping to 102 cents/lb on July 15th,

values for the 2022/23 version of the A Index

moved steadily higher and reached 123

cents/lb on August 12th.

• The China Cotton Index (CC 3128B) has been

flat in recent weeks, near 106 cents/lb (15,650

RMB/ton). The RMB was also relatively stable

against the dollar for most of the past month

(near 6.75 RMB/USD).

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) increased

from 139 to 153 cents/lb in early July

and the present. In domestic terms, values

rose from levels near 85,000 to 95,500 INR/

candy. The INR was steady near the USD,

around 80 INR/USD.

• Pakistani spot prices increased from levels

as low as 85 cents/lb near the middle of

July. Since then, prices ebbed and flowed,

with the latest reading back over 100 cents/

lb. The PKR was volatile against the USD,

trading between 240 and 217 PKR/USD over

the past month.

Supply, demand & Trade

The latest USDA report featured decreases

in global production (-3.1 million bales to

117.0 million) and mill-use (-839,000 bales to

119.1 million) forecasts for 2022/23. Revisions

to historical figures lifted beginning stocks

+685,000 bales to 84.7 million. The net result

for World ending stocks was a -1.5 million

bale decrease. The current projection

calls for 82.8 million bales of ending stocks

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


74

PANORAMA

yalık kapanış stokuna işaret ediyor. Bu, dünya

kapanış stoklarının 81,5 milyon balya olduğu

ve A Endeks ortalamasının 84 cent/lb olduğu

2018/19’dan bu yana görülen en düşük hacim.

Ülke bazında 100.000 balyanın üzerindeki tek

değişiklik ABD için yapılırken, üretim tahmini

-2,9 milyon balya düşerek 12,6 milyona geriledi.

in 2022/23. This is the lowest volume since

2018/19, when global ending stocks were

81.5 million bales and the A Index averaged

84 cents/lb. At the country-level, the only

change over 100,000 bales was for the U.S.,

where the forecast plummeted -2.9 million

bales to 12.6 million. If realized, this would

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


76

PANORAMA

Gerçekleşmesi halinde bu 2009/10’dan beri

görülen en küçük ABD hasadı olacak. Bu düşüşle

birlikte ABD, dünyanın en büyük pamuk

üreticileri sıralamasında (Çin, Hindistan ve şimdi

Brezilya’nın ardından) dördüncü sıraya düştü.

ABD hala dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda

bulunuyor (tahmini 12,0 milyon balya,

Brezilya’nın 2022/23’te 9,3 milyon balya ihraç

etmesi bekleniyor). İşletme kullanımı bazında

2022/23 tahminlerine yapılan en büyük değişiklikler

arasında ABD (-200.000 balya ile 2,3 milyona),

Vietnam (-200.000 balya ile 6,9 milyona),

Bangladeş (-100.000 balya ile 8,5 milyona) ve

Türkiye (-100.000 balya ile 8,5 milyona) yer aldı.

Ayrıca 2021/22 rakamlarına da kayda değer

revizyonlar yapılırken bunların arasında Hindistan

(-500.000 balya ile 25,0 milyona), Pakistan

(-100.000 balya ile 10,8 milyona) ve Vietnam

(-100.000 balya ile 6,8 milyona) için düşüşler ve

Türkiye için 100.000 balyalık ilave (8,7 milyona)

de yer aldı. 2022/23 global ticaret tahmini -1,8

milyon balya azaltılarak 44,6 milyona düşürüldü.

İthalat rakamlarına yapılan revizyonlar

yaygındı. En büyük değişiklikler Çin (-1,0 milyon

balya ile 9,0 milyona), Hindistan (-200.000 ile 1,5

milyona), Pakistan (-200.000 balya ile 4,8 milyona),

Vietnam (-200.000 balya ile 7,0 milyona),

Bangladeş (-100.000 balya ile 8,4 milyona) ve

Türkiye (-100.000 balya 4,9 milyona) için yapıldı.

İhracat bazında en büyük değişiklikler ise ABD

(-2,0 milyon balya ile 12,0 milyona) ve Avustralya

(+200.000 balya ile 6,2 milyona) içindi.

FIYATLARA BAKIŞ

Pamuk fiyatları, son birkaç aydır gündemde

olan iki rakip hikaye arasında sıkışmış durumda

kalmaya devam ediyor. Bir tarafta, kötüleşen

küresel makroekonomik durum var. Uluslararası

Para Fonu (IMF) Temmuz ayı sonlarında yayınladığı

güncellemede hem 2022 (%3,2) hem de

2023 (%2,9) için küresel ekonomik büyüme tahminini

düşürdü. Mevcut IMF tahminleri, Ocak

(2022’de %4,4 ve 2023’te %3,8 büyüme olarak

adlandırılır) ve Nisan (2022’de %3,6 ve 2023’te

%3,6 büyüme olarak adlandırılır) tahminlerinin

önemli ölçüde altında bulunuyor. Makroekonomideki

evrim, yatırımcıların emtia sektörüne

olan bakış açılarındaki değişime katkıda

bulunan muhtemel bir faktör haline gelerek

Haziran ve Temmuz aylarında pamuk ve bir dizi

diğer emtia fiyatlarında düşüşlere de yol açtı.

Zayıflayan makroekonomik ortamın ötesinde,

2022/23 hasat yılında talebi etkileyebilecek

pamuk tedarik zincirleriyle ilişkili faktörler de

olabilir. Pamuk ağırlıklı tüketici pazarları, enflasyonun

en keskin etkilerinden bazılarını yaşayan

gıda, enerji ve konaklama gibi diğer harcama

kategorilerinden daha ihtiyari olarak görülebibe

the smallest U.S. crop since 2009/10.

With this reduction, the U.S. dropped to the

fourth position in the rankings of the world’s

largest cotton producers (behind China,

India, and now Brazil). The U.S. still ranks as

the world’s largest exporter (12.0 million bales

forecast, Brazil is expected to export 9.3

million bales in 2022/23). In terms of mill-use,

the largest changes to 2022/23 projections

included those for the U.S. (-200,000 bales

to 2.3 million), Vietnam (-200,000 bales to

6.9 million), Bangladesh (-100,000 bales to

8.5 million), and Turkey (-100,000 bales to 8.5

million). There were also notable updates to

figures for 2021/22, which included decreases

for India (-500,000 bales to 25.0 million),

Pakistan (-100,000 bales to 10.8 million), and

Vietnam (-100,000 bales to 6.8 million) as

well as a 100,000 bale addition for Turkey

(to 8.7 million). The global trade forecast

for 2022/23 was lowered -1.8 million bales to

44.6 million. Revisions to import figures were

widespread. The largest changes included

those for China (-1.0 million bales to 9.0

million), India (-200,000 to 1.5 million), Pakistan

(-200,000 bales to 4.8 million), Vietnam

(-200,000 bales to 7.0 million), Bangladesh

(-100,000 bales to 8.4 million), and Turkey

(-100,000 bales to 4.9 million). In terms of

exports, the largest updates were for the

U.S. (-2.0 million bales to 12.0 million) and

Australia (+200,000 bales to 6.2 million).

Price outlook

Cotton prices continue to be caught between

the two competing storylines that have been

in play for the past several months. On one

side, there is the deteriorating global macroeconomic

situation. The International Monetary

Fund (IMF) lowered its projection for global

economic growth in both 2022 (3.2%) and

2023 (2.9%) in the updates released in late July.

Current IMF forecasts are significantly beneath

those from January (called for 4.4% growth in

2022 and 3.8% growth in 2023) and April (called

for 3.6% growth in 2022 and 3.6% growth

in 2023). The evolution in the macroeconomy

was a likely factor contributing to the shift in

investors’ outlook on the commodity sector,

which led to a collapse in prices for cotton

and a range of other commodities in June and

July. Beyond the weakening macroeconomic

environment, there also may be factors associated

with cotton supply chains that could

affect demand during the 2022/23 crop year.

Downstream consumer markets for cotton can

be viewed as more discretionary than other

spending categories, such as food, energy,

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


78

PANORAMA

lir. İhtiyaçlar için yapılan fiyat artışları göz önüne

alındığında, tüketicilerin giyim ve ev tekstillerine

ayıracak daha az geliri kalmış olabilir. ABD’de

hazır giyime yapılan tüketici harcamaları geçen

yıl sabit kaldı. Ancak harcamalar 2019’a göre

%25 daha yüksek seviyelerde tutunuyor. ABD’li

tüketiciler giyim alımlarını geri çekerse, perakendecilerin

nakliye krizinin başlamasından sonra

tüketici talebi ile yakalamaları gibi, piyasalar

darbe alabilir. Ağırlık bazlı olarak, ABD hazır

giyim ithalatındaki pamuk hacmi 2022’nin ilk yarısında,

önceki yıl aynı döneme göre, %22 arttı.

2019’a (COVID öncesi ve nakliye krizi öncesine)

göre ise, 2022’nin ilk yarısındaki hacim %23 arttı.

Güçlü ithalat hacimleri göz önüne alındığında,

tüketici talebinde bir düşüş olması durumunda

hem perakendede hem de geriye doğru

tedarik zincirlerinde stok artışları yaşanabilir. Bu

durum potansiyel olarak, güncel değerlerden

daha yüksek fiyatlarla imzalanan kontratların

bulunduğu ve fiyat değişimlerine daha hassas

olabilen elyaf seviyesine kadar uzanan iptallere

yol açabilir. Daralan ABD arzı, fiyat yönü

argümanlarının diğer tarafında bulunuyor.

Pamuk kuraklığa dayanıklıdır ve bu nedenle

Batı Teksas gibi sürekli olarak kuraklığa maruz

kalan yerlerde yetiştirilebilmektedir. Bununla

birlikte, pamuğun filizlenmesi ve sağlıklı verim

elde edilebilmesi için biraz neme ihtiyacı

vardır. Batı Teksas’a geçtiğimiz yıl boyunca

çok az yağmur yağdı ve kuraklık koşulları aşırı

seviyeye ulaştı. Sonuç olarak mahsulü tarlada

terk etmelerin yaygın olacağı tahmin ediliyor.

ABD hasadının tam olarak ne kadar küçüleceğini

göreceğiz, ancak mevcut ABD Tarım

Bakanlığı tahmini, 2022/23’te yalnızca 12,6

milyon balya üretim öngörüyor (2021/22’den

-5,0 milyon balya daha az). Bu arada, ABD pamuğuna

olan talep, son beş hasat yılında 18

milyon balyaya yakın seviyede (ortalama 15,5

milyon balya ihracat ve 2,7 milyon balya ABD

işletme kullanımı) ve nispeten istikrarlı seyretti.

Sadece 12,6 milyonluk hasat, yalnızca ihracat

için bu ortalamanın oldukça altında kalıyor

ve ABD stokları da 2022/23’e girerken son on

yılların en düşük seviyelerine yakın durumda

bulunuyor. Tüm bu istatistikler, dünyanın en

büyük ihracatçısından yapılacak sevkiyatları

2022/23’te kısıtlamanın gereklilik olabileceğini

gösteriyor. Pamuk diğer kaynaklardan kolayca

temin edilemiyorsa, ABD’den gelecek arzın

kıtlığı fiyatları küresel olarak destekleyebilir. Eş

zamanlı olarak, talep tarafında bir zayıflık var.

Piyasa son aylarda zayıflayan talep ortamı ile

sınırlı ihraç edilebilir arz arasındaki dengeyi

bulmakta zorlandı. Bu iki etki arasındaki çatışma,

fiyatların net bir yön çizmesini zorlaştırırken

devam eden dalgalanmaya işaret ediyor.

and lodging, that experienced some of the

sharpest effects of inflation. Given price increases

for necessities, consumers may have

less income to devote to apparel and home

furnishings. In the U.S., consumer spending

on clothing has been flat for the past year.

However, it has been holding at levels that

are 25% higher than they were in 2019. If U.S.

consumers pull back on clothing purchases,

it may hit the market just as retailers have

caught up with consumer demand after the

onset of the shipping crisis. In weight volume,

the cotton contained in U.S. apparel

imports was up 22% year-over-year in the

first half of 2022. Relative to 2019 (pre-COVID

and pre-shipping crisis), the volume in the

first half of 2022 was up 23%. Given strong

import volumes, if there is a dip in consumer

demand, inventory could build both at retail

and upstream in supply chains. This could

lead to cancelations, potentially all the

way back to the fiber level, where contracts

signed at prices higher than current values

could be particularly susceptible. Tight U.S.

supply is on the other side of price direction

arguments. Cotton is drought tolerant, and

that is why it can be viably grown in perennially

dry locations like West Texas. However,

cotton requires some moisture to germinate

and generate healthy yields. West Texas has

had very little rain over the past year, and

drought conditions have been extreme.

As a result, abandonment is forecast to be

widespread. It remains to be seen exactly

how small the U.S. crop will be, but the current

USDA forecast predicts only 12.6 million

bales in 2022/23 (-5.0 million fewer bales

than in 2021/22). Meanwhile, demand for U.S.

cotton has been relatively consistent, near

18 million bales over the past five crop years

(an average of 15.5 million bales of exports

and 2.7 million bales of domestic mill-use). A

harvest of only 12.6 million falls well short of

the recent average for exports alone, and

U.S. stocks were near multi-decade lows coming

into 2022/23. All these statistics suggest

shipments from the world’s largest exporter

may have to be rationed in 2022/23. If cotton

is not readily available from other sources,

the scarcity of supply from the U.S. could support

prices globally. Simultaneously, there is

weakness from the demand side. The market

has struggled to find the balance between

the weakened demand environment and

limited exportable supply in recent months.

The conflict between these two influences

makes it difficult to discern a clear direction

for prices and suggests continued volatility.

TEKSTİL & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 360 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


BİLDİĞİNİZ BÜTÜN

BASKI TEKNOLOJİLERİNİ

GERİDE BIRAKIN...

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.

• İstanbul, Tel: 0212 270 05 95 • İzmir, Tel: 0232 449 32 22 • Ankara, Tel: 0312 395 67 40

www.matset.com.tr | info@matset.com.tr

MatGrup şirketidir.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!