Vientiopas Argentiina ja Brasilia - Mol.fi

mol.fi

Vientiopas Argentiina ja Brasilia - Mol.fi

Brasilian merkittävä vapaakauppa-alue sijaitsee Manauksessa. Tällä alueella

ulkomaisten tuontituotteiden ei tarvitse maksaa tuontiveroja, mikäli tuotteet myydään

ko. alueella, käytetään puolivalmisteena alueen tuotannossa, varastoidaan tai

uudelleenviedään eteenpäin. Lisäksi Espírito Santon osavaltiossa on yksi

vientituotteiden prosessointialue (Zonas de Processamento de Exportacao, ZPE), jossa

myös ulkomaiset yritykset saavat tullitta viedä alueella valmistamiaan tuotteita muihin

maihin. Maahantuonti tälle alueelle on kuitenkin ehdottomasti kielletty (Ernst & Young,

1998).

Kauppalasku

Kauppalasku pitää toimittaa vastaanottajalle vähintään neljänä kappaleena, mieluiten

portugalinkielisenä. Lasku on kirjoitettava koneella, eikä siinä saa olla korjauksia,

yliviivauksia tms. Laskun yksilöintitiedot ovat samat kuin Argentiinassa vaadittavassa

kauppalaskussa.

Yksilöintitietojen lisäksi laskussa on mainittava tuontiluvan numero sekä se,

käytetäänkö lupa kokonaan. Mikäli toimitus kattaa tuontiluvassa mainitun

kokonaismäärän, kyseessä on kokonaistuomitus (Embarque total, Guia de Importacão

No...). Osatoimitukset merkitään vastaavasti (ensimmäinen/toinen/kolmas osatoimitus:

primeiro/segundo/terceiro embarque partial, Guia de Importacão No...)

(Laivauskäsikirja, toukokuu 1995).

Pankkiyhteystiedot on myös syytä ilmoittaa kauppalaskussa. Pankin SWIFT-osoitteen

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ilmoittaminen

parantaa maksujen välityksen nopeutta ja turvallisuutta, sillä SWIFT-järjestelmässä

jäsenpankit ovat atk-pohjaisen tietoverkon avulla yhteydessä toisiinsa.

Laskuun on lisättävä seuraava viejän omakätisesti allekirjoittama vakuutus:

”Certificamos pela presente que esta factura é autêntica; que os precos declarados são

os reais precos de venda das mercadorias baseados nas cotacões do mercado mundial,

e que as mercadorias são de origem da Finlandia.”

Suomeksi: ”Todistamme täten, että tämä lasku on oikea; että ilmoitetut hinnat ovat

tavaroiden todelliset myyntihinnat, jotka perustuvat maailmanmarkkinoilla

noteerattuihin hintoihin, ja että tavarat ovat suomalaista alkuperää.” (Laivauskäsikirja,

1995).

Vakuutus vahvistetaan omakätisellä allekirjoituksella (nimen selvennys koneella

kirjoitettuna) ja yrityksen leimalla. Allekirjoituksen ja leiman alapuolelle ei saa lisätä

mitään.

Proformalasku (Proforma Invoice)

Proformalasku on muodoltaan samanlainen kuin kauppalaskukin, mutta proformalasku

ei aiheuta maksuvelvoitetta. Proformalasku tarvitaan mm. tuontilisenssianomusta

varten.

162

More magazines by this user
Similar magazines