Lataa (pdf) - Kuntatekniikka.Fi

lehti.kuntatekniikka.fi

Lataa (pdf) - Kuntatekniikka.Fi

MÄNTYHARJUN LOMA-ASUNTOMESSUJEN EKOLATU

EkoLATu-hankkeessa Mäntyharjun

loma-asuntomessualueella

tuotteistettiin ekotehokkaan rakentamisen

tutkimustietoa ja tutkittiin

olemassa olevien arviointimenetelmien

ja konseptien soveltamista

ja käyttöönottoa lomaasumisessa.

Hankkeessa kehiteltiin

VTT:n toimesta myös ns. Ekopassi,

jossa loma-asunnon ekotehokkuutta

kuvataan kuudella perusindikaattorilla:

energiankulutus,

uusiutuvan energian osuus,

rakentamisen hiilijalanjälki, jätteiden

lajittelu ja kierrätys, vesi- ja

jätevesihuolto sekä sijainti ja saavutettavuus.

www.ymparisto.fi/default.

asp?node=25787&lan=fi

alueiden parantaminen on siksi

avainasemassa ilmastonmuutoksen

torjunnassa. Ilman olemassa

olevien alueiden energiatehokkuuden

kehittämistä ei päästä

riittävän isoihin massoihin, joilla

olisi jotakin merkitystä.

Onkin valitettavaa, että selvityksessä

löydettiin vain kaksi

lähiöuudistushanketta: Helsingin

Maunula ja Riihimäen Peltosaari.

Osuuskunta Asuntomessut/Tommi Tuomi

Korttelit tai

yksittäiset tontit

Ryhmän hankkeita ovat

kaupunki)Mestariasunnot ja Kuopion opiskelija-asunnot)

Tämä ryhmä muodostaa varsin

heterogeenisen kokonaisuuden.

Monet hankkeet ovat sen

verran pieniä, että ne vaivoin

täyttävät alueen määritelmän.metreiltään

monta kertaa isompi

kuin pienimmät hankkeet.

Loma-asuntoalueet


yksi: Mäntyharjun loma-asuntomessualueen

Ekotehokkaan loma-asumisen

tuotteistaminen


Uudet alueet, energiatehokkuus

jotenkin mukana

Tässä ryhmässä energiatehokkuuden

määritelmää on jouduttu

venyttämään kaikkein eniten.

Hankkeille on tyypillistä,

että energiatehokkuus on jotenkin

mukana, mutta ei mitenkään

hankkeen ainoana tai keskeisenä

ominaisuutena. Tällaisia hankkeita

ovat


-


-
nummen

kunta)
kunta)

Mistään merkittävästä energiatehokkuuteen

keskittymisestä

ei näissä hankkeissa yleensä mai-

na

aluekehityksenä, jossa energiatehokkuus

on yhtenä tekijänä.

Suunnitteilla olevat

energiatehokkaat alueet

kuus

on esillä olennaisena osana

hanketta ja sen markkinoin-

ta

suunnitteluasteella. Tällaisia

JYVÄSKYLÄN KANKAAN ALUE

Lentokuva Vallas Oy 2010

Jyväskylän Kankaan alueella (ilmakuvassa

punaisella) sijaitsee päästötöntä

sähköä tuottava Tourujoen

vesivoimalaitos, joka kattaa

10–15 prosenttia Kankaan alueen

ja sen kiinteistöjen tulevasta

sähköntarpeesta. Vesivoimalan

tekniset rakenteet säilytetään ennallaan.

Kiinteistökohtaisesti voidaan

toteuttaa paikallisia erityisesti

aurinkoenergiaa hyödyntäviä

sähköntuotantoratkaisuja. Lisäksi

lämmitys- ja jäähdytysratkaisuissa

hyödynnetään geotermistä energiaa

mahdollisuuksien mukaan.

Lämmitys voidaan kiinteistökohtaisesti

toimittaa täysin hiilidioksidineutraalisti

Puulämpö-tuotteena

kuten sähkökin puu-, tuuli- tai vesisähkönä.

Kankaasta on lisäksi tarkoitus

tehdä osallistuvan kaupunkisuunnittelun

pilotti.

www3.jkl.fi/blogit/

kangasjyvaskyla/?page_id=11

26 Kuntatekniikka 5/2011

More magazines by this user
Similar magazines