01.09.2016 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2016

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

4/2016 • 19. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

Reittivalintojen

vertailu siirtyy

KOLMIULOTTEISEEN

VIRTUAALIMALLIIN

OY VICTOR EK AB

tarttui tilaisuuteen

FINNFREIGHT

nousukiidossa

Perheyrityksen panos

ulkomaankaupan

edistämiseksi:

ASIAKASPALVELUA 24/7!

BULKIN KULJETUS

siirtyy siilokontteihin

Kirkkaasti parempia

VALAISIMIA


PONNISTA MAAN YRITYS-

MYÖNTEISIMMÄLTÄ MAAPERÄLTÄ

Kaarina vetää yrittäjiä puoleensa. Päätökset yrittäjien ja

kunnan päättäjien kesken tehdään meillä ketterästi. Siksi

voimmekin tarjota sopivaa tonttimaata halukkaille

nopeasti. Pakkaa mukaan vaikka koko perhe, sillä merenläheisessä

Kaarinassa viihtyvät kaikenikäiset hurjapäät.

Kaarinan sijainti E-18-moottoritien varrella ja Turun

lentoaseman sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyydessä

takaa sujuvat kulkuyhteydet kaikkialle.

Tervetuloa yrittäjäksi Kaarinaan!

2014 Suomen paras yritysimago

2014 Maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

2014 Suomen parasta palvelua

2014 Suomen houkuttelevin paikka asua

2013 Suomen paras yritysimago

2013 Maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

2012 Suomen yritysmyönteisin kaupunki

Harri Virta

050 373 2400

kaupunginjohtaja

Jytta Poijärvi-Miikkulainen

050 373 2695

toimitusjohtaja, yritysasiamies

Tanja Hämäläinen

050 373 2589

maankäyttöinsinööri

15 MIN.

PIISPANRISTI KROSSI RAADELMA KIRISMÄKI

10 MIN.

KAARINA

TURKUUN

HELSINKIIN 100 MIN.


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Oy Victor Ek Ab

tarttui

tilaisuuteen.......................... 4

FinnFreight

nousukiidossa....................10

Perheyrityksen panos

ulkomaankaupan

edistämiseksi:

asiakaspalvelua 24/7!........14

Flanderi

Logistiikan keskus..............18

Bulkin kuljetus

siirtyy

siilokontteihin................... 22

Mobil Delvac

- Öljynvaihto säästi

2,9 prosenttia

polttoainetta..................... 26

Kirkkaasti

parempia valaisimia.......... 30

Reittivalintojen vertailu

siirtyy kolmiulotteiseen

virtuaalimalliin.................. 34

BG Varasto teki

lisäinvestoinnin älykkääseen

akunhallintajärjestelmäänsa................

37

PÄÄKIRJOITUS

Suomen ammattiliikenne

ansaitsee meidän

kaikkien arvostuksen

Syksyllä 2014 astui voimaan ammattipätevyyslaki, joka koskee

melkein kaikkia kuorma- ja linja-auton kuljettajia, jotka ajavat

ajoneuvoja tulonhankinta tarkoituksessa. Ammattipätevyyslaissa

olevan koulutusvaatimuksen tarkoitus on lisätä kuljettajien

ammatillisia valmiuksia ja samalla parantaa liikenneturvallisuutta.

Tarkoitus on lisätä kuljetusten turvallisuutta ja kuljettajien edellytyksiä

hoitaa työtehtäviään.

Ihan joka maassa ei voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että meidän

ammattikuljettajillamme on osaamista yleisestä työturvallisuudesta,

tiellä tehtävistä töistä, ennakoivasta ajotaidosta saati ensiavusta.

Suomen malli antaa meille tavallisille autoilijoille mahdollisuuden

nauttia liikenteessä työtä tekevien ammatillisesta osaamisesta. On ilo

tietää, että kanssamme teillä ajelee oikeita ammattikuljettajia, jotka

hädän sattuessa tietävät miten toimia ja pystyvät auttamaan kanssaautoilijoita.

Ammattipätevyyskoulutusta kuljettajille tarjotaan todella laajasti

monista eri aiheista. Kuljettajan ammattipätevyyden piiriin on mahdollista

sisällyttää niin työhyvinvointiin kuin uhkatilanteisiinkin liittyvää

koulutusta, perinteisten kortti- ja ensiapukoulutusten lisäksi.

Valitsemalla koulutuspäivät fiksusti, saa ammattipätevyysvaatimuksesta

luotua todella hyvän paketin kuljettajaa itseänsä varten. Suosituimpia

ammattipätevyyskoulutuksia kaikille pakollisen ennakoivan

ajon lisäksi ovat työturvallisuuskorttikoulutus, tieturvallisuuskorttikoulutus

ja ensiavun peruskoulutus eli EA1 –korttikoulutus.

Ammattipätevyysvaatimuksen tarkoitus ei ole luoda kiusaa kuljettajille,

vaan lisätä henkilötyövuosia ja parantaa liikenteen turvallisuutta.

Pelkästään ammattikuljettajien koulutuksella emme varmasti

pääse täydelliseen liikenneturvallisuuteen, sillä myös henkilöauton

kuljettaja tarvitsee koulutusta, mutta ainakin voimme olla varmoja

siitä, että kuorma- ja linja-auton kuljettajat ovat todellisia ammattilaisia

työssään. •

Uuden sukupolven

varastointijärjestelmät......................

40

Harley-Davidson

esittelee uudet tehokkaat

matkapyöränsa................. 58

KOULUTUS ................................ s. 52-55

Empatia GO – Matkaan!........................52

Merenkulun ”yhteisen seikkailun”

säännöt uudistettiin – ensimmäinen

suomalainen mukana...........................54

Opiskelijat loivat tulevaisuuden

puettavan älyn ratkaisuja yhdessä

VTT:n kanssa........................................55

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy • ISSN 1458-1086 (painettu) • ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 3


Victor Ekin uusi terminaali sijaitsee

aivan Hangon sataman kyljessä.

Läpivirtausterminaali antaa

mahdollisuuden käsitellä

rahtia lämpimässä tilassa.

Oy Victor Ek Ab

tarttui tilaisuuteen

Huolintayhtiö Victor Ekin

uusi logistiikkaterminaali

on aloittanut toimintansa

Hangossa. Terminaalilla

vastataan Suomen

eteläisimmän sataman

vilkastuneen liikenteen

haasteisiin.

Teksti: Virpi Adamsson

4 Kuljetus & Logistiikka 4/2016

Kuljetusalan perheyritys Oy Victor

Ek Ab osoitti ketteryyttä ja

keskitti kaikki logistiikka- ja

merenkulkutoimintansa Hankoon, jossa

eletään ennätysvilkkaita aikoja. Yrityksen

uusi tavarankäsittelyterminaali sijoittuu

rautatien ja syvälaiturin tuntumaan, vaikkakin

satama-aidan toiselle puolelle.

– Painopisteemme on terminaalipalvelujen

tarjoamisessa, emmekä ole satamaoperaattori,

Victor Ekin projektipäällikkö

Juha Karjalainen selventää.

Hangon Länsisataman ja entisen troolisataman

väliselle tontille nousseessa

terminaalissa on tuhat neliötä lämmintä

ja toiset tuhat lämmittämätöntä terminaalitilaa.

– Kyse on läpivirtausterminaalista, joka

mahdollistaa tehokkaan tilankäytön.

Siellä ollaan koko ajan katon alla, vaikka

pihatilaakin löytyy, missä voi tehdä nostoja.

Terminaali palvelee rekkafirmoja

niin viennissä kuin tuonnissa. Teemme

esimerkiksi osa- ja suuntakuormia.

Odotuksissa on, että uuden terminaalin

kautta kulkisi vuositasolla 50 000–100

000 tonnia tavaraa. Karjalainen kuvailee

yrityksen palveluiden kattavan myös laajasti

eri kuljetusmuodot sekä dokumentointipalvelut

niin pienille kuin suurillekin

lähetyksille.

Uusi palvelukonsepti

Projektipäällikkö Juha Karjalainen ei

peittele tyytyväisyyttään. Yritys löysi huolintamarkkinoilta

raon ja iski siihen kiinni

luomalla uuden palvelun.

– Hanko ei ole bulkkisatama, mutta

meidän sisätiloissamme sellaisenkin käsittely

on mahdollista. Pystymme bulkkaamaan

suursäkeistä painesäiliöautoon.

Tarjoamme myös ensimmäisenä Hangossa

lämmintä terminaalitilaa trailereille

yön tai viikonlopun yli kestävään säilytykseen.

Terminaalin lämpö pidetään noin

kymmenen astetta plussan puolella läpi


Projektipäällikkö

Juha Karjalainen

korostaa Hangon

olevan Keski-

Euroopasta tulevan

merirahdin nopein tie

markkinoille.

talven. Se palvelee erityisesti elintarviketeollisuuden

kuljetuksia.

– Kun tavaroita tuodaan Euroopasta,

on joskus vaikea huomioida, että ne

rahdataan kylmään maahan. On tuotteita,

jotka eivät saa päästä jäätymään tai

kärsivät liiasta kosteudesta. Esimerkiksi

suklaa ja alkoholi tarvitsevat lämminsäilytystä.

Optimaalinen sijainti

Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta

Hanko tarjoaa lyhimmän mahdollisen

merireitin Keski-Euroopasta Suomeen.

Sillä on taloudellista merkitystä, koska

uusi rikkipäästödirektiivi nosti merikuljetusten

hintoja, vaikka alhainen bunkkerihinta

on vielä toistaiseksi pienentänyt

direktiivin vaikutusta.

Juha Karjalainen hehkuttaa, että Hangon

kautta tavarat saa myös nopeimmin

markkinoille. Sen kautta pystyy operoimaan

Länsi-Suomeen nopeammin kuin

Vuosaaren kautta. Myös pääkaupunkiin

lasti kulkee nopeammin.

– Kun alus matkustaa Hangon Länsisatamaan

syntyy jo viiden tunnin ero

verrattuna Vuosaareen. Se tarkoittaa, että

kuorma on ainakin kolme tuntia aikaisemmin

kehäkolmosella kuin Vuosaaren

kautta kulkiessaan. Jos vielä ajattelee

meno-paluuna, on logistiikka Hangon

kautta kuusi tuntia nopeampaa.

Oikeaan aikaan

Yritys teki lähihistoriansa suurimman

investoinnin juuri oikeaan aikaan ja

paikkaan. Hangon satamassa oli viime

vuonna ennätysvuosi, kun tavaraliikenteessä

päästiin yli neljän miljoonan

tonnin liikenteeseen. Tänä vuonna satamassa

kolkutellaan jo viiden miljoonan

tonnin rajaa.

Tavaramäärien kasvun taustalla on

muun muassa Finnlinesin Puolan liikenne,

joka siirtyi Helsingistä Hankoon vuodenvaihteessa.

Hangon kiinnostavuutta

on lisännyt myös Koverharin satama,

joka on nykyään osa sen satamaa.

Kun vielä varustamot, kuten SOL,

Finnlines ja Transfennica ovat vahvistaneet

liikennettä Hangossa, on syntynyt

itseään ruokkiva myönteinen tapahtumaketju.

– Liikennemäärien nousu osoittaa,

että olemme Hangossa tehneet asioita

oikein, tarjoamme mielenkiintoisen

vaihtoehdon logistiikkayrityksille. Odotuksemme

ovat korkealla, Karjalainen

toteaa.

Vuonna 1885 perustetulla Victor Ekillä

on Hangossa pitkät perinteet. Yritys

aloitti siellä jo vajaa 130 vuotta sitten.

Operatiivisessa toiminnassa oli kuitenkin

pitkä tauko ennen nyt avattua terminaalia.

Kyse onkin paluusta juurille. Yrityksellä

on Hangossa kymmenen työntekijää.

Kun terminaalissa päästään kahden

vuoron työskentelyyn, se tuo neljä

työpaikkaa lisää. Victor Ek -konsernin

toimialoja ovat muutto, merenkulku ja

huolinta. •

Victor Ekin

päätuotteet Hangossa

• Erikoiskuljetukset ja huolinta

• Laivanselvitys

• Varastointi- ja tavarankäsittelypalvelu

• Tullauspalvelut

• Ylisuuret, ylipainoiset ja ylimittaiset

lähetykset kuljetusmuodosta

riippumatta

• Kansainvälinen huolinta, kontti- (FCL),

kappaletavara- (LCL) ja lentorahtikuljetukset

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 5


Palautetta messuilta

P

6 Kuljetus & Logistiikka 4/2016

olttoainevarkauksista ja niiden

vaikutuksista riitti juttua

RAUSTEELin osastolla Härmän

Power Truck Show:ssa. Useampi kävijä

tuli varta vasten ihmettelemään varkaussuojattua

tankkia ja kertomaan oman tarinansa

varkauksista. Rajuimmat tarinat

kertoivat yli 10,000 litran vuosihävikistä.

Maailmassa ei ole ollut yhtä pitkälle

vietyä varkaussuojaa aiemmin, kertoo

Samu Rautiainen. Aiempien varkaudenestolaitteiden

myynnin romahdus

kertoo siitä, että rosvoista ehti tulla osa

monen kuljetusyrityksen elämää, ja oli

parempi jättää tankit lukitsematta. Me

on tehty tuote joka antaa kokonaisvaltaisen

suojan ja nyt omasta polttoaineesta

voi taas pitää kiinni, hän jatkaa.

Aina kysytään montako kertaa varkaita

pitäisi käydä, että tankki maksaa itsensä

takaisin, vastaus on, ei yhtään. Ei auton

oviakaan jätetä auki, että rosvojen olisi

mahdollisimman vaivaton varastaa radio

ja läppäri. Kuka miettii kuinka monta

kertaa hytti pitää tyhjentää, että kannattaa

ottaa vakuutus? Asian selvittämiseen

menevää aikaa ja vaivaa ei korvaa edes

vakuutus. Nyt kun polttoaineet on mahdollista

suojata, ei tankkiakaan tarvitse

enää jättää auki.

Jälleenmyyjiä

Varkaussuojatun tankin hankkiminen on

tehty mahdollisimman

helpoksi ja sen pystyy

valitsemaan uuteen

alustaan samalla tavalla

kuin muutkin

lisävarusteet. Tilaus

onnistuu automyyjän

kautta ja tankki asennetaan

paikoilleen

päällirakennuksen

yhteydessä. Säiliöitä

on saatavilla kaikkiin

kuorma-automerkkeihin

ja mallistosta löytyy

varmasti sopivan

kokoinen tankkiin kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Automerkkien lisäksi RAUSTEE-

Lin säiliöitä myyvät Pekant Oy Liedossa

ja Oulussa, sekä uutena jälleenmyyjänä

R-Asennus Oy Virroilla. R-Asennus

kehittää aktiivisesti palveluitaan ja he

aloittavat tämän vuoden puolella myös

kuorma-autojen katsastukset. Molemmilla

jälleenmyyjillä on raskaankaluston

korjaamotoimintaa ja asennus onnistuu

paikan päällä.

Teboil yhteistyö

RAUSTEEL on aloittanut yhteistyön Teboilin

kanssa. Yhteistyötä tehdään erityisesti

markkinoinnissa ja tulevaisuudessa

Rausteel tuleekin kiertämään Teboilin

järjestämillä D-päivillä aktiivisesti. – Teboil

yhteistyökumppanina oli selkeä valinta.

Heillä on laaja, 450 ammattiliikenteen

tankkauspaikkaa käsittävä verkosto

Suomessa ja maine ympäristöstä huolehtivana,

kestävän kehityksen edelläkävijänä,

kertoo Samu Rautiainen. RAUSTEEL

pystyy tarjoamaan asiakkailleen tuotteen,

jolla ehkäistään ympäristöä saastuttavia

polttoainevuotoja. Teboilin kortittoman

älytankkauksen komponentit on vaivaton

asentaa meidän tankkeihin ja sillä

saadaan turvattua koko ketju, aina tankkauksesta

kulutukseen. •


Luotettava öljy

raskaan sarjan

liiketoimintaan.

Pitkä moottorin

käyttöikä

Polttoainetalouden

potentiaali

Pidennetty

öljynvaihtoväli

Pakokaasujärjestelmän

suojaus

Suorituskyky matalassa

lämpötilassa

Parannettu

moottorisuojaus

mobildelvac.fi

©2016 Exxon Mobil Corporation

Mobil Delvac ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Termiä ”ExxonMobil” käytetään ainoastaan selkeyden vuoksi, ja sillä voidaan viitata Exxon Mobil Corporationiin tai sen tytäryhtiöihin. Muut logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.


ILMOITUS

KASTEN 130 vuotta

- pisimpään alalla toiminut yritys Suomessa

Constructor Finland Oy on Suomessa

pisimpään alalla yhtäjaksoisesti toiminut

yritys ja myy edelleen tuotteitaan perinteikkäällä

Kasten-tuotemerkillä. Yritys on erikoistunut varastotekniikkaan

alkaen perushyllyistä ja päätyen erilaisiin

nykyaikaisiin puoliautomaattisiin varastointiratkaisuihin

ja Paternoster-, Tornado- ja HoCa-varastoautomaatteihin.

Hjalmar Henrik Kasten perustaa vuonna 1886 läkkisepänliikkeen Helsinkiin.

Kastenteräshyllyjen

valmistus

alkoi vuonna

1951.

Tuotteita

kehitetään ja

valikoima

monipuolistuu.

8 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Constructor Finlandin juuret ulottuvat vuoteen

1886, jolloin Hjalmar Henrik Kasten perusti

metallitehtaan tuolloin 40 000 asukkaan Helsinkiin.

Lähinnä kupari- ja läkkisepän pajana

aloittanut yritys sai perustajansa mukaan

nimen Hj. H. Kasten.

Puolisen vuosisataa myöhemmin joutui koko Suomen

teollisuus melkoiseen pyöritykseen toisen maailmansodan ja

sitä seuranneiden sotakorvausvuosien myötä. Myös Kastenin

tuotantosuunta ja -tekniikka muuttuivat ratkaisevasti, kun toimitukset

armeijalle, paloruiskut, rakennustarvikkeet, autojen

varaosat, öljypumput ja -mittarit syrjäyttivät taide-esineet ja

pakottivat keskittymään sarjatuotantoon.

Kun Helsinki oli valmistautumassa kesän 1952 olympialaisiin,

joutui kaupunki uusimaan kalustoaan ja varastojaan.

Metallitehdas Kastenilta pyydettiin tarjous ja tarjous myös

hyväksyttiin. Tehdyt hyllyt saattoivat olla Suomen ensimmäiset

kotimaiset teräksiset varastohyllyt. Tästä alkoi tähän päivään

saakka jatkunut Kasten-teräshyllyjen valmistus.

Laaja tuotevalikoima

Nykyään yhtiö kuuluu erilaisten yrityskauppojen ja -järjestelyjen

myötä maailman johtavaan teräskalusteita valmistavaan

Constructor Groupiin, mikä laajentaa tuotevalikoimaa entisestään.

Konsernilla on kaikkiaan 5 tehdasta, 6 keskusvarastoa

ja 14 myyntiyhtiötä ympäri

maailmaa. Yhtiön liikevaihto

on 223 milj. euroa

ja henkilöstöä on 1000.

Suomessa palvelee yli 100

alan ammattilaista 15 eri

paikkakunnalla.

Palvelua kaupan

jälkeenkin

Kasten on jo saavuttanut komean 130 vuoden iän, joten on

helppo uskoa lupaukseen palvelun jatkuvuudesta. Palveluasenne

on koko yrityksen historian ajan ollut kohdillaan. Tänä päivänä

yritys panostaa ratkaisujen ja palvelun monipuolisuuteen

ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen asiakkaiden kanssa. Kalusteja

tilasuunnittelu mallinnuksineen, koulutus, asennus ja huolto

luovat perustan koko toiminnalle ja paikalllisesta palvelusta ja

saatavuudesta huolehtii Intolog-ketju. Uusi Lohjan keskusvarasto

tulee parantamaan myös logistisia palveluita.

Lisätietoja:

www.kasten.fi

Kasten on tänä päivänä erikoistunut varastotekniikkaan alkaen perushyllyistä ja päätyen erilaisiin

nykyaikaisiin puoliautomaattisiin varastointiratkaisuihin ja varastoautomaatteihin.

Varastoautomaatit tulivat mukaan

vuonna 1980, kun ensimmäinen

Paternoster toimitettiin. Ensimmäinen

Tornado-varastoautomaatti valmistui

vuonna 2003.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 9


FinnFreight

nousukiidossa

Huolitsemiensa lentorahtien tavoin FinnFreightin tulos on ollut viime vuodet nousukiidossa.

Perheyrittäjä pärjää huolintayritysten kiristyneessä kilpailussa nopealla toiminnalla ja

henkilökohtaisella palvelulla.

Helsinki–Vantaan lentokentän

lähistöllä sijaitsevalla kuljetus-

ja huolintaliike Finn-

Freight Oy:llä on riittänyt viime vuodet

tekemistä. Tilikauden tulos on kirinyt

ylöspäin joka vuosi 2010-luvulla ja liikevaihto

lähentelee viittä miljoonaa euroa.

– En osaa sanoa, mistä nousu johtuu.

Ilmeisesti työt on tehty hyvin ja kulut pidetty

kurissa. Olemme pieni perheyritys,

joka pärjää palvelulla, nopealla toiminnalla

ja ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Meillä on hyvä sekoitus vanhoja

”jääriä” ja nuorta polvea kasvamassa,

FinnFreightin toimitusjohtaja Sami

Hedström sanoo.

Palvelu tarkoittaa, että yksi yhteyshenkilö

hoitaa asiakkaan tilauksen, eikä

hommaa kierrätetä eri osastoilla, eri ihmisillä.

Välikäsiä ei ole.

Hedström on seurannut huolintaliikkeiden

maailmaa koko työikänsä ja huomannut

huolintaliikkeiden välisen kilpailun

kiristyneen. Samoin on kiristynyt

työtahti, lähinnä sähköpostien myötä.

Faxien aikakausi oli leppoisampi.

– Nykyään on oltava mukana 24/7, jos

yleensä haluaa mukana olla. Vahvuutemme

löytyy lentorahdin käsittelyssä. Reagoimme

nopeasti asiakkaiden pyyntöihin

ja saamme tavarat nopeasti matkalle.

Kerran tosin kävi niin, että mikään

lentokone ei lentänyt Suomesta Amerik-

Meillä on hyvä sekoitus vanhoja ”jääriä” ja nuorta polvea kasvamassa, FinnFreightin toimitusjohtaja Sami Hedström sanoo.

10 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


koihin tarpeeksi nopeasti. Silloin Finn-

Freight järjesti asiakkaalle oman rahtikoneen

ja 80 dieselmoottoria saatiin ajoissa

Chicagoon.

Lentorahdin lisäksi FinnFreight järjestää

meri- ja tieliikennekuljetukset,

joko satamasta satamaan tai osoitteesta

A osoitteeseen B, mistä tahansa, minne

tahansa.

Asiakkaina teollisuuden

koko kirjo

FinnFreightilla myös kuljetettava voi oikeastaan

olla mitä tahansa – kuten on

ollutkin. Yksi eksoottisimmista lasteista

sisälsi kolme tynnyrillistä ihmisen ulostetta.

Se kuljetettiin kuorma-autolla Suomesta

Sveitsiin koeputkilaitokseen.

– En tiedä, mitä sillä tehtiin Sveitsissä.

Eikä se meille kuulukaan. Työmme on

hoitaa kuljetukset perille.

Kiinan suunta on tällä hetkellä vilkkain,

mutta myös Etelä-Amerikkaan, Yhdysvaltoihin,

Afrikkaan ja Intiaan menee

tavaraa ja jonkin verran Eurooppaan.

FinnFreightin asiakkaat ovat edustaneet

suomalaisen teollisuuden koko kir-

joa, mutta myös yksityisasiakkaita on.

– Pari venäläistä herraa on ajattanut

maastoautonsa Vantaalle muutaman

kerran ja täällä ne on kontitettu ja laivattu

Egyptiin. Siellä he ovat aavikolla

ajelleet, ja ”loman” jälkeen autot paulautuivat

samaa reittiä takaisin Venäjälle.

Rehellisyys kannattaa

Aivan kaikkea kymmenen hengen perheyritys

ei yksin voi huolinnan saralla

hoitaa. Kun asiakas tarvitsee huolintaliikkeen

apua ulkomailla, FinnFreight

käyttää joko hyväksi tuntemiaan yhteistyökumppaneita

tai WCA:n (World

Cargo Alliance) huolintaverkostoon

kuuluvia huolintaliikkeitä, joita on 189

eri maassa.

– Se on hyvä verkosto. WCA:n jäseniin

voi luottaa, sillä jäsenyys edellyttää

muun muassa taloudellista vakavaraisuutta

ja suosittelijoita. WCA myös takaa

huolintaliikkeiden väliset laskut tiettyyn

summaan asti.

Hedström arvostaa luotettavuutta,

sillä hän on kuullut tapauksista, joissa

tavaran tilaajaa on huijattu. Tilaaja on

lähettänyt rahat ulkomaalaiselle huolitsijalle/myyjälle,

mutta tavaraa ei koskaan

näkynyt – eikä sen koommin huolitsijaakaan,

joka katosi kuin maan alle.

– Suomalaiset huolintaliikkeet ovat

tässä mielessä hyviä: meidän rehellisyyttämme

arvostetaan.

WCA:n homma toimii myös toisinpäin.

FinnFreight on saanut ulkomailta

monia asiakkaita sen kautta.

– Suomalaisen rehellisyyttä arvostetaan

tai ainakin näen asia niin, että kannattaa

olla asiakkaalle rehellinen eikä

alkaa selitellä kaiken maailman juttuja,

jos keikka meni niin sanotusti reisille.

Kaikkea voi aina sattua ja tapahtua, ja

huolitsijana olet siitä vastuussa, myös

tiedottamisen kannalta suuntaan, jos

toiseen.

Kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden

parantamiseksi FinnFreightilla

päätettiin hakea AEO-todistusta vuonna

2016 (Authorised Economic Operator).

Se myönnetään yritykselle, joka täyttää

määritellyt kriteerit muun muassa turvallisuuden

ja tietohallinnon suhteen.

Brexit ei ole ongelma

Hedström ei usko Brexitin juuri vaikuttaneen

ulkomaankauppaan.

– Ei se vaikuttanut pörsseihinkään

kuin vähän aikaan. Jossain tapauksessa

voi jatkossa joutua tekemään tullipaperit

Iso-Britanniaan. Sen näkee sen jälkeen,

kun selviää, millaisen sopimuksen EU ja

Iso-Britannia saavat aikaan.

Eri maiden välillä on muutenkin eroja

tullauksen kanssa. Brasiliaan menevät

tiukat tullauspaperit on oltava pilkulleen

oikein ja allekirjoitettuna, kun

taas USA:n kanssa on ollut helppoa.

Hedström ei ainakaan muista yhdysvaltalaisten

kanssa koskaan olleen mitään

ongelmia.

– Kiinassa on myös aika tiukkaa, mutta

kyllä tavarat on aina saatu sinnekin

perille. •

FinnFreight Oy

- perustettu vuonna 2006 nimellä

Bellville Rodair Oy

- Hedströmit ostivat yrityksen vuonna

2009 ja vaihtoivat nimen nykyiseksi

- lento- ja merirahti

- palveluita: vienti- ja tuontihuolinta,

varastointia ja terminaalitoiminta,

transito-lähetykset

- kumipyöräkuljetukset Eurooppaan ja

kotimaahan sekä paikalliskuljetuksia

pääkaupunkiseudulla

- IATA:n jäsen, jonka kautta tulevat työkalut

kansainvälisten lentolähetysten

hoitoon

- merirahtipalvelut myös FCL- ja LCLlähetyksille

- valtuutettu lähettäjä

Vain harva vakuuttaa rahdin

Yleensä tavara saapuu hyvin perille, mutta niinkin voi käydä, että lasti katoaa.

Rahtilaivoja on uponnut valtameriin, viime aikoina myös lentokoneita.

Menetyksiä ei välttämättä korvaa kukaan.

– Yllättävän harvoin asiakkaat vakuuttavat rahdin. Esimerkiksi perustienkuljetusvakuutus

ei montaa euroa loppupeleissä korvaa, kun vahinko sattuu, Sami

Hedström arvioi.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 11


DHL käynnisti

innovaatiokilpailun

DHL haastaa jälleen keksijöitä ja visionäärejä kaikkialla maailmassa mukaan innovaatioiden

kehittelyyn. Uusia ideoita etsitään kahdella osa-alueella: kestävät logistiikkaratkaisut sekä

robotiikka. Osallistua voivat niin oppilaitokset, yritykset kuin täysi-ikäiset yksityishenkilötkin.

Osallistujien tulee lähettää ideastaan kirjallinen englanninkielinen dokumentti sekä video

kilpailuun 28.9.2016 mennessä.

Fair and Responsible Challenge:

reilun ja vastuullisen logistiikan

haasteessa etsitään kestäviä

logistiikkaratkaisuja tulevaisuuden

maailmaan. Toiveissa ovat omaperäiset

ajatukset ja käytännönläheiset ratkaisut

ympäristö- ja sosiaalisiin ongelmiin.

Konseptit voivat liittyä esimerkiksi siihen,

miten logistiikalla voidaan edesauttaa

kiertotaloutta tai kuinka globaaleja

kuljetusverkostoja voidaan hyödyntää

reilun kaupan ja tuotannon tukena. Idea

voi olla esimerkiksi uusi tuote, palvelu

tai pakkausratkaisu – tärkeintä on, että

se tuo lisäarvoa yhteiskunnalle, ympäristölle

ja liiketoiminnalle.

“Mielestämme hyvän tekeminen tekee

hyvää myös liiketoiminnalle. Haasteena

on yhdistää reiluus ja vastuullisuus liiketoiminnallisiin

näkökohtiin. Näkemyksemme

on, että yritysten tulisi panostaa

yhteisen arvon tuottamiseen ja kehittää

sosiaalisten ja ympäristöllisten haasteiden

ratkaisuksi kestävää, reilua ja toki

myös kannattavaa liiketoimintaa. Haemme

haasteellamme uusia ja innovatiivisia

ajatuksia tämän vision tueksi”, sanoo

Bill Meahl, Chief Commercial Officer,

DHL.

Robotics Challenge: toisessa haasteessa

tavoitteena on kehittää prototyyppi

robottijakelukärrystä, jota lähetysten

jakelijat voisivat hyödyntää apunaan.

"Toimitettavien pakettien määrä kasvaa

jatkuvasti. Tällä hetkellä kuljettajamme

joutuvat työntämään esimerkiksi rullakoita

lihasvoimin pitkin katuja. Toivomme

saavamme ideoita, joilla voimme helpottaa

työntekijöidemme elämää”, Meahl

kertoo. Prototyyppien on pystyttävä

liikkumaan kävelyvauhtia tyypillisissä

kaupunki- ja maaseutuympäristöissä paketteja

kuljettaessaan.

Määräaikaan mennessä saapuneet kilpailutyöt

käyvät ensin läpi esikarsinnan,

jossa niiden toiminnallisuus, potentiaali

esitettyjen haasteiden ratkaisemiseen sekä

kaupallinen hyödynnettävyys käydään

läpi. Tämän jälkeen logistiikan asiantuntijapaneeli

valitsee kumpaankin kategoriaan

kolme finalistia, jotka pääsevät

esittelemään ideansa tai prototyyppinsä

DHL:n innovaatiopäivänä marraskuussa

180:lle kokeneelle logistiikka-alan

ammattilaiselle. Nämä valitsevat äänestyksellä

voittajat, joiden ideat tuodaan

esittelyyn DHL:n innovaatiokeskuksiin

Saksan Troisdorfissa sekä Singaporessa.

Rahapalkintoja voittajille jaetaan yhteensä

20.000 euroa. Lisäksi DHL kutsuu

voittajat testaamaan ideoittensa konkreettisia

hyödyntämismahdollisuuksia

yhteisen toteutettavuustutkimuksen

avulla. •

Lisätietoa innovaatiokilpailusta sekä

osallistumisohjeet:

https://www.dhlinnovationchallenge.com/

12 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Meihin voit

aina luottaa

Kokemus merkitsee nykyaikaisessa Supply Chain Managementissa

Yli 40 vuoden ajan olemme toteuttaneet kuljetuksia ja logistisia ratkaisuja ympäri maailman - tähtäimessä

aina asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet.

65:n oman konttorin voimin, sekä kattavan edustajaverkostomme kautta, meillä on kattava jalansija

ympäri maailman. Olemme aina lähellä siellä missä markkinanne ovat.

Voitte olla yhteydessä myyntiimme ja löytää kanssamme uusia ratkaisuja logistiikkanne

kehittämiseksi:

Email: salesfi@bws.dk

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk


Perheyrityksen panos

ulkomaankaupan

edistämiseksi:

asiakaspalvelua

24/7!

Tavoitteena ilahduttava

palvelukokemus

Kansainvälisiin kuljetuksiin, huolintaan

ja logistiikkaan erikoistuneen Varova

Oy:n asiakkaat ovat kuluvan vuoden

alusta alkaen saaneet nauttia ympärivuorokautisesta,

henkilökohtaisesta

asiakaspalvelusta. 24/7 -palvelu tukee

Varovan visiota ilahduttaa asiakasta

erinomaisella ja ehkä jopa yllättävälläkin

palvelukokemuksella.

Suomen ulkomaankauppaa

tukeva

palvelukonsepti

Esimerkiksi PK-vientiyrittäjät

voivat olla yhteydessä Varovaan

mihin tahansa vuorokauden

aikaan matkustaessaan eri

aikavyöhykkeillä.

- Tuemme näin omalta

osaltamme heidän kaupankäyntiään

ja pyrkimyksiään

viedä Suomen maailmalle,

toimitusjohtaja

Pekka Laitinen kiteyttää.

Palvelu on luonnollisesti

myös maahantuontiyritysten

hyödynnettävissä.

14 Kuljetus & Logistiikka 4/2016

Tärkeä varaosa perille

vappupäivän aamuna

24/7 -palvelulla Varova on pystynyt vastaamaan

asiakkaiden yllättäviinkin ja

kriittisen kiireellisiin toimituksiin. Esimerkkinä

tällaisesta tilanteesta Pekka

Laitinen mainitsee ST1 Deep Heat Oy:n

porausprojektin, jossa lentorahtina

Suomeen saapunut kiireellisesti tarvittava

poranosa toimitettiin suoraan työmaalle

vappupäivän aamuna. Espoon

Otaniemeen on valmistumassa Suomen

ensimmäinen geoterminen lämpölaitos,

jota varten maahan porataan seitsemän

kilometrin syvyyteen ulottuva reikä.

Alkuperäisen aikataulun mukaan lähetys

oli suunniteltu vietäväksi perille

maanantaina 2.5. Yllättäen selvisikin,

että lähetys tarvittiin työmaalle jo vappupäiväksi.

– 24/7-palvelumme ansioista pystyimme

tekemään toimitukseen liittyvät

erikoisjärjestelyt vappuaaton iltana ja

pääsimme siten auttamaan mielenkiintoista

projektia pysymään aikataulussa,

kiteyttää palvelupäällikkö Peter Ståhlberg,

joka vastasi toimituksen kuljetusjärjestelyistä.

Aivan kuten energiayhtiöt kehittävät

uudenlaisia toimintatapoja päästöttömän

energian tuottamiseen, tarjoaa

Varova asiakkailleen alan valtavirrasta

poikkeavalla tavalla logistiikan asiakaspalvelua

kellon ympäri, vuoden jokaisena

päivänä.

Asiakkaan etu ja

työntekijän mahdollisuus

samassa paketissa

Asiakkaille suunnatun maksuttoman

lisäarvopalvelun lisäksi 24/7 on tarjonnut

myös Varovan henkilöstölle täysin


Varova tarjoaa asiakkailleen alan valtavirrasta poikkeavalla tavalla

logistiikan asiakaspalvelua kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

uudenlaisia mahdollisuuksia joustaviin

työaikoihin ja oman osaamisen laajentamiseen.

Pekka Laitisen mukaan yrityksen

johto määritteli aluksi palvelukonseptille

kehykset, minkä jälkeen koko henkilökuntaa

kannustettiin ilmoittamaan

kiinnostuksestaan liittyä joukkoon. Innokkaista

ehdokkaista saatiin lyhyessä

ajassa koottua tiimi, jonka jäsenet saivat

heti alusta alkaen osallistua uuden palvelun

toimintamallien luomiseen ja pelisäännöistä

sopimiseen.

Suurimman osan työajasta 24/7 -tiimin

jäsenet työskentelevät muiden varovalaisten

kanssa normaaleina työaikoina.

Ilta- ja yöpäivystykset hoidetaan

jaksoittain, mikä on tarjonnut ajoittaisia

irtiottoja normaaleista työrutiineista ja

mahdollisuuden tehdä töitä elämäntilanteeseen

sopivien aikojen mukaan. Tämä

tukee myös Varovan jo usean vuoden

ajan toteuttamaa elämänkaariajattelun

toimintamallia. •

Varova Oy

Varova on suomalainen perheyritys,

joka tarjoaa kansainvälisiä kuljetus-,

huolinta- ja logistiikkapalveluita yhteistyössä

maailmanlaajuisen kuljetus-

ja logistiikkaverkostonsa kanssa.

Vuonna 1948 perustettu Varova on

yksi suurimmista suomalaisomistuksessa

olevista alan yrityksistä.

Varovalla työskentelee noin 100 logistiikan

ammattilaista viidessä eri

toimipisteessä Suomessa.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 15


Uudella palvelukonseptilla

meren yli

Tallinnassa sijaitseva VVAuto Oü on kehittänyt

vahvuutensa toimivaksi palveluksi niin

Skandinaviaan kuin Baltiaankin.

Tallinnalainen raskaan kaluston perävaunukorjaamo on

suunnitellut taloudellisen palvelukonseptin asiakkailleen,

jotka tulevat pohjoismaista. Korjaamokonserniin kuuluu

myös kuljetusliike, joten logistiikan hallinta on henkilöstölle

tuttua. Kuljetuspuolen avulla korjaamotoiminta onkin onnistunut

järjestämään muista pohjoismaista tuleville asiakkailleen

kuormat siirtoajoihin. Tällöin matkat ja laivakuljetukset

saadaan kustannettua perävaunun mukana kulkevalla

rahdilla.

Näin päästään Eestin edullisempi hintataso hyödyntämään

selvänä kilpailuetuna pohjoisempana sijaitseviin markkinoihin

nähden. Varaosahinnat ovat noin kymmeneksen

edullisempia. Huoltotöissä hintaetu saattaa olla jopa puolet

esimerkiksi Suomen hinnoista. Vielä suuremmaksi hintaetu

kasvaa , jos tehdään suurempia huoltoja tai korjauksia, kuten

kuitu- tai metallitöitä, sekä hiekkapuhallus ja maalaustöitä.

Hiekkapuhallus kylläkin suoritetaan metallirakeella, joka

käytetään uudelleen sen suodatuksen jälkeen.

Palvelua neljällä kielellä

All over

the world

– from HaminaKotka

HaminaKotka on täyden palvelun satama,

joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja monipuolisia

palveluja. Satama yritys- ja logistiikkaalueineen

luo dynaamisen ja logistisesti

tehokkaan toiminta ympäristön yritystoiminalle.

HaminaKotkan satamaan on helppo tulla, siellä

toimia, kasvaa ja menestyä!

Töiden vastaanottoa

hoitaa työnjohtaja

Urmas Baumann

ja hän vastaa tiedusteluihin

myös Suomeksi.

Korjaamon

päätoimiala on perävaunujen

korjausja

huoltotyöt sisältäen vaativammat kolarivauriokorjaukset.

Kaikki hitsattavat metallit voidaan korjata ja sorvata. Sähkötöihin

löytyy omat erikoismiehet ja diagnostiikan ongelmat

pystytään ratkaisemaan. Myös pressujen korjaukset ja valmistus

on arkipäivää tälle korjaamolle.

Yhtä aikaa työn alle mahtuu kuusitoista perävaunua, joista

huolehtii 21 ihmisen henkilökunta. Vuonna 2017 yritykselle

valmistuvat kokonaan uudet toimitilat samaan osoitteeseen.

• www.vvauto.ee

www.haminakotka. • marketing@haminakotka.

16 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Suomen ensimmäisen

LNG-tankkausasema

Vuosaaren satamassa

Vuosaaren satamaan

avattiin Suomen

ensimmäinen

raskaalle liikenteelle

suunnattu nesteytetyn

bio- ja maakaasun

(LNG) tankkausasema.Tankkausasema on Suomen ensimmäinen

raskasta kalustoa palveleva LNG-tankkausasema.

Vuosaaren tankkausaseman lisäksi syksyllä Turkuun

avautuu toinen tankkausasema, joka palvelee sekä raskasta

liikennettä että myös muita paineistettua kaasua (CNG) käyttäviä

kaasuajoneuvoja. Vastaavat tankkausasemat avataan

Vantaalle ja Jyväskylään vuonna 2017. Nyt rakentuva infrastruktuuri

mahdollistaa myös nesteytetyn biokaasun käytön

raskaassa liikenteessä.

Tankkausasemien toteutuksen mahdollistaa EU-tuki, joka

palvelee TEN-T-ydinverkon tavoitteiden täytäntöönpanoa

Suomessa sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien markkinoiden

kehittymistä maantieliikenteessä. Gasum on sitoutunut

rakentamaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä 35 uutta

kaasuautojen tarpeisiin suunnattua tankkausasemaa. •

Helsingin Satama Oy

omistajaksi Loviisan satamaan

Helsingin Satama Oy ja Loviisan kaupunki ovat neuvotelleet

60 % osake-enemmistön myymisestä Loviisan satamayhtiöstä

Helsingin Satama Oy:lle 3,7 miljoonan euron kauppasummalla.

Järjestelyssä Loviisan kaupungille jää maa- ja

vesialueiden omistus ja niiden hallintaoikeus luovutetaan

Loviisan Satama Oy:lle 80 vuodeksi.

Kaupalla Helsingin Satama Oy laajentaa palveluvalikoimaansa

ja varautuu Etelä-Suomen kasvaviin liikennetarpeisiin.

Tähän saakka Helsingin Satama Oy on tarjonnut

palveluita lähinnä matkustaja- ja yksikkötavaraliikenteessä.

Kaupan myötä Helsingin Satama Oy saa merkittävästi uutta

kapasiteettia erityisesti kappaletavara- ja irtolastikuljetuksille.

Loviisan satama vahvistaa kaupan myötä asemaansa Suomen

satamaverkossa, kun se saa Helsingin Sataman mukaan

kehittämään toimintaansa. Järjestely edesauttaa pitkällä tähtäimellä

sataman kehittämistä asiakastarpeiden mukaisesti.

Kaupan lopullinen vahvistus edellyttää Loviisan kaupunginvaltuuston

hyväksyntää. Kauppa astuu voimaan 1.1.2017.


Kuljetus & Logistiikka 4/2016 17


Flanderi

Logistiikan keskus

Edulliset kustannukset sekä korkea tehokkuusaste selittävät,

miksi monet yritykset ympäri maailmaa ovat kiinnostuneita

perustamaan logistiikkakeskuksen Pohjois-Belgiaan,

Flanderiin. Viime vuosina erityisesti verkkokauppa-sektori on

löytänyt Flanderin erinomaisen sijainnin.

Kuvat: copyright Flanders Investment & Trade

”K

uljetuskustannukset ovat

kriittinen aspekti monille

yrityksille. Sen takia

on tärkeää, että yritysten jakelukeskukset

sijaitsevat paikassa, jossa kuljetuskustannukset

ovat edulliset, mutta kuitenkin

lähellä asiakkaista sekä toimivat

laadukkaasti ja turvallisesti.”, kertoo

Mikael Larsson Flanders Investment

& Trade:sta ja jatkaa:

”Olen tavannut skandinaaviyrityksiä,

joiden on pitänyt lopettaa kumppanuus

Etelä-Euroopassa sijaitsevien yritysten

kanssa liian korkeiden kuljetuskustannusten

takia. On hyvinkin tiedossa, että

kansainväliseen kasvuun panostavat yritykset

ovat kiinnostuneita Flanderista.

Yritysten perustaessa jakelukeskuksensa

Flanderiin, heidän lähellään on valtavat

markkinat ja säästöä syntyy, sillä asiakas

on lähempänä”.

Mikael Larsson painottaa kuljetuskustannusten

olevan hyvin tärkeä tekijä

erityisesti verkkokaupan sektorin yrityksille.

”Näissä yrityksissä on huima potentiaali

tehdä kauppaa globaalisti. Niiden

täytyy kuitenkin pitää silmällä kuljetuskustannustensa

kehitystä, sillä tuotteet

pitää lähettää suurelle osalle asiakkaista.

Myös palautusten käsittely vaatii resursseja.”

Nike:ltä iso investointi

Flanderiin

Niin pienet ja keskisuuret kuin isot globaalit

yritykset, kuten Atlas Copco, Lego

ja Nike ovat perustaneet jakelukeskuksen

Flanderiin.

Nike investoi parhaillaan hankkeeseen,

joka tuplaa sen Flanderin Hamissa

18 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


sijaitsevan jakelukeskuksen kapasiteetin.

Uusi laajentunut keskus Flanderin

Laakdalissa yhdessä Niken muiden tilojen

kanssa tulee koordinoimaan 200

tehtaan ja yli 100 000 vähittäismyymälän

kanssa.

Flanderin pitkälle kehittynyt infrastruktuuri

on painava syy yrityksille

Flanderiin sijoittumisessa. Belgia on

maailman johtavia maita viennin ja

tuonnin osalta, Flanderin osuus Belgian

viennissä on yli 80 %.

”Alueella on tällä hetkellä noin 800

logistiikan pääkonttoria, jotka hyötyvät

Flanderin tehokkaasta infrastruktuurista.

Erityisesti vaatealan yritykset kuljettavat

tuotteensa Aasiasta merikonteissa

Flanderin korkean tehokkuuden satamiin.

Sieltä tavarat kulkevat eteenpäin

niin raiteita, laajoja sisämaan vesitieverkostoja

tai teitä pitkin.” kertoo Mikel

Larsson.

Noin 500 kilometrin sätellä Flanderista

asuu 227 miljoonaa kuluttajaa, joka

vastaa myös 60 % Euroopan ostovoimasta

ja kattaa 75 % Euroopan bruttokansantuotteesta.

Belgia on listattu useasti

Euroopan tärkeimmäksi logistiikka-alan

investointien kohteeksi.

Flanders Investment &

Trade (FIT) antaa neuvoja

ja kontaktoi

Flanders Investment & Trade tukee

vientiä ja yritystoimistaa Flanderissa

antamalla tietoa, neuvoja ja verkostoitumispalveluita

ulkomaalaisille yrityksille,

jotka ovat kiinnostuneita Flanderiin sijoittautumisessa

tai ovat jo investoineet

sinne.

”Saamme säännöllisesti kysymyksiä

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 19


markkinoista Flanderissa sekä sidosryhmistä

eri aloilla. Usein kyselyt koskevat

myös etuuksia, verotusta sekä

lainsäädäntöä.”, sanoo Mikael Larsson.

”Flanderiin sijoittuminen nähdään

yritysten näkökulmasta verrattaen

helppona. Haasteena on nähty joskus

asiakirjojen kieli, joka on usein hollanti.

Tässä apuna toimii paikallinen

kirjanpitäjä, jonka voimme tarvittaessa

etsiä.”, Mikael Larsson rohkaisee

yrityksiä olemaan häneen yhteydessä,

mikäli Flanderin tarjoamat mahdollisuudet

kiinnostavat.

Mahdollisuus tutustua

paikan päällä

Flanders Investment & Trade järjestää

ulkomaalaisille yrityksille vierailuja

Flanderiin, muun muassa logistiikkaalalla.

Ohjelma on silloin usein kaksipäiväinen

ja koostuu vierailuista eri

alojen jakelukeskuksiin. Myös tutustuminen

Flanderin logistiikka-alan

innovaatio- ja koulutukeskukseen on

usein ohjelmassa, antaen laajemman

käsityksen kestävän logistiikan tulevaisuudesta.


Flanders Investment & Trade Suomessa on

Flanderin alueen vienninedistämisorganisaatio,

joka edistää Flanderista Suomeen suuntautuvaa

vientiä, auttaa suomalaisia yrityksiä

etsimään Flanderista tavarantoimittajia ja

toimii yhteistyöorganisaationa suomalaisille

yrityksille, jotka etsivät tietoa investoinneista

ja etabloitumisesta Flanderiin. Kaikki palvelut

ovat maksuttomia.

Lisätietoa

www.flandersinvestmentandtrade.com

Mikael Larsson

Foreign Invest Director

Scandinavia & Acting Head of Office (Stockholm)

Mikael.larsson@flanderstrade.com

Päivi Sievänen

Acting Head of Office (Helsinki)

paivi.sievanen@flanderstrade.com

A member of the Constructor Group

Kasten innovaatioita jo 130 vuotta

Hyllyt ja varastoautomaatit tehokkaaseen varastointiin ja keräilyyn

Hjalmar Henrik Kasten perusti 130 vuotta sitten pienen

läkkisepänliikkeen Helsinkiin. Siitä lähtien Kasten on

kasvanut ja uudistunut. Ja matka jatkuu uudistuen ja

raja-aitoja siirtäen, ammattitaitoisella henkilökunnalla ja

tuotteilla, joista brändi tänä päivänä tunnetaan. Kehitämme

ja uudistamme edelleen ratkaisujamme, jotta pystymme aina

ylittämään asiakkaidemme odotukset.

CONSTRUCTOR FINLAND OY, Lohja, puh. 019-36251

www.kasten.fi

Logistiikka 2016, Tre

Osasto C628


Ainutlaatuinen kuljetusvaraus-sovellus

Jetpakin lanseeraamalla sovelluksella asiakkaat voivat tehdä

kuljetusvarauksia entistä nopeammin ja helpommin. Sovelluksella

pystyy myös seuraamaan lähetyksen kulkua ja käyttäjät saavat

push-ilmoituksia lähetyksen lähestyessä päämääräänsä. Muilla

kuljetusyrityksillä on sovelluksia lähetysten seurantaan, mutta

kuljetusvarauksen tekeminen sovelluksen kautta on uutta

markkinoilla. Jetpakin arvot nopein, helpoin ja täsmällisin ovat

olleet erityisasemassa sovellusta kehitettäessä.

Jetpak on yhdessä IT-kumppaninsa,

Softronicin kanssa kehittänyt uuden sovelluksen.

Sovellus on käyttäjäystävällinen

ja tavoitteena on ollut mahdollisimman

vähät klikkaukset kuljetusvarausta

tehdessä. Koska suurin osa Jetpakin kuljettamista

lähetyksistä on kiireellisiä, niin

vastaanottajat usein odottavat lähetyksiä

kärsimättömänä. Sovellus tunnistaa sekä

lähettäjän että vastaanottajan puhelinnumeron

perusteella, joten molemmat osapuolet

saavat tiedon lähetyksestä heti kun

se on varattu, toimitukseen saakka.

”Olemme koko projektin ajan keskittyneet

asiakkaidemme tarpeisiin. Halusimme

tehdä kuljetuksen varauksesta niin

nopeaa ja helppoa kuin mahdollista. Tämä

on tärkeä askel asiakaskokemuksemme

kehittämisessä ja tulemme jatkamaan työtämme

tällä polulla. Loppupeleissä kaikkien

palveluidemme tarkoituksena on tehdä

asiakkaidemme elämästä vähän helpompaa”,

kertoo Tiina Grönroos, Jetpakin

Customer Experience Manager.

Tarjoamme verkkokauppojen asiakkaille

mahdollisuuden saman illan tai seuraavan

päivän toimituksiin. Myös näitä

lähetyksiä voi seurata sovelluksen avulla

reaaliaikaisesti.

"Jetpakin sovellus on ainutlaatuinen

sen tarjoaman varausmahdollisuuden

vuoksi! Emme ole löytäneet vastaavaa sovellusta,

joka olisi yhtä helppokäyttöinen

ja jonka kanssa voi tehdä kuljetusvarauksia.

Sovelluksen ensimmäisessä versiossa

asiakas voi lähetyksen varaamisen lisäksi

seurata toimitusta joko aktiivisesti tai reaaliaikaisten

push-ilmoitusten avulla. Tulemme

kehittämään sovellusta jatkuvasti

ja tarkoitus on, että asiakas voi jatkossa

vaikuttaa lähetyksen kulkuun. Asiakas voi

tulevaisuudessa muun muassa vaihtaa lähetyksen

toimitusosoitetta tai –aikaa sekä

”torkuttaa” toimitusta myöhemmäksi"

sanoo Sebastian

Leth, Jetpakin

Product Manager.

Sovelluksen voi

ladata iOS App

Storesta ja se julkaistaan

myös

Android-versiona

myöhemmin tänä

vuonna. •

Start a new relationship with

a global logistics brand

UPS is looking for reliable partners who have the

following capabilities to start a strategic relationship

within our regular FTL and 3.5 t linehaul network

170 236

kumipyöräyksikköä!

Hangon Sataman kautta

kulki viime vuonna ennätysmäärä

rekkoja ja perävaunuja.

Lisäys edellisvuodesta oli 5 %.

Tervetuloa mukaan lyhimmälle reitille

Suomesta Keski-Eurooppaan!

Requirements for 3.5 t GVW

vehicles

• Closed box vehicle without

windows, no curtain sider

• Separation wall between driver

and load compartment

• Lockable, sealable load

compartment, rear door with

270°hinges

• Minimum 1.1 t payload and 11

m3 load capacity

Requirements for trucks

• 13.60 meter semi hardbox trailer,

no curtain sider

• Minimum 85 m3 load capacity

No subcontracting to third parties

Please contact dkloppe@ups.com for more details

For linehauls with UPS

Jumbo boxes, specific Truck

& Drawbar equipment

necessary:

• Chassis height 980 mm driving

height, 1005 mm shifting height

• Adequate for container / swop

bodies, length 7420/7450 mm,

width 2500/2550 mm, height

3050 mm

For 25,25 Meter Ecoliner/

Gigaliner combinations:

Truck compatible for UPS

boxes combined with dolly

and 13,60 trailer equipment

HANGON SATAMA OY

Länsisatama, 10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000 • Fax: +358 10 2355 029

port@portofhanko.fi • www.portofhanko.fi

AD_DENMARK_TEMPLATE.indd 1

GBS Europe Region, Ground Transportation Procurement

8/29/16 1:06 PM

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 21


Langhilla suunniteltuihin erikoiskontteihin voi lastata tavaraa 100 tonnin edestä.

Bulkin kuljetus siirtyy

siilokontteihin

Viime aikoina Langh-yhtiöt ovat olleet lehtien otsikoissa Langh Techin itse kehitetyn rikkipesurien

vesien puhdistuslaitteistojen ansiosta, mutta samaan aikaan uutta on syntynyt myös konttien

saralla. Siilokonttien tuotekehitys on jo pitkällä ja paranneltu versio Hard Open Top -kontista tulee

syksyllä testikäyttöön.

T

oistaiseksi bulkin kuljetukseen

käytettävä siilokontti on ollut

melko harvinainen näky suomalaisessa

liikenteessä, mutta Langh Cargo

Solutionsilla uskotaan tilanteen muuttuvan

tulevaisuudessa. Piikkiöläinen kuljetusratkaisujen

kehittäjä ennustaa bulkkitavaran

siirtyvän yhä enemmän kuljetettavaksi

siilokonteissa myös Suomessa.

Siihen houkuttelee mahdollisuus säästää

kuljetuskustannuksissa ja tehostaa

logistiikkaa.

– Münchenin Transport and Logistics

-messuilla junavaunujen päältä löytyi

erilaista konttikiinnitystekniikkaa, jonka

avulla samalla vaunulla pystyy kuljettamaan

eri tyyppisten materiaalien kuljetukseen

tarkoitettuja kontteja. Multimodaaliset

kuljetukset yleistyvät. Onhan se

kallista mille junaoperaattorille tahansa

seisottaa esimerkiksi pelkästään kelankuljetukseen

tarkoitettuja vaunuja tyhjillään,

Langh Cargo Solutionsin tuotepäällikkö

ja merikapteeni Markku Yli-

Kahri sanoo.

Langh Cargo Solutionsilla uuden suomalaisen

siilokontin tuotekehitys onkin

jo saatu hyvään vauhtiin.

Kauko-Idässä osaamista

Langh Cargo Solutionsin siilokontteja

on suunniteltu valmistettavan Kiinassa,

mutta materiaalina on suomalainen,

Outokummussa valmistettu erikoisteräs.

Kokemusta kiinalaisten osaamisesta

Langhilla on saatu muun muassa varastosäiliöiden

valmistuksessa.

– Kiinasta saa sitä laatua mitä haluaa:

heikkoa, keskinkertaista tai aivan huippua.

Olemme havainneet vuosien aikana,

että kiinalaiset tekevät kaiken hyvin, jos

heillä on tukea, turvaa ja valvontaa. Siellä

on oltava paikan päällä valvomassa, että

asiat sujuvat. Sähköpostitse Suomesta se

ei onnistu.

Konttien valmistus Euroopassa on

hyytynyt. Puolankin tehtaat on suljettu

ja valmistus on siirtynyt pääosin Kauko-

Itään.

Yksinkertaisempi

kuljetusketju

Toinen siilokonttien käyttöä puoltava

seikka on bulkkitavaraa koskevien määräysten

kiristyminen. Bulkki pölyää ja

ympäristöviranomaiset ovat yhä vaativampia

laatiessaan ohjeita sen käsittelylle.

– Työ maksaa. Yleensä on edullisinta,

että tavara lastataan tehtaalla suoraan

sellaiseen kuljetusyksikköön, joka kulkee

suoraan mahdollisimman lähelle loppukäyttäjää.

Jokainen bulkkitavaran purku

ja lastaus matkan varrella maksaa.

22 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Markku Yli-Kahri

esittelee Kiinasta

vastatulleita

varastosäiliöitä,

joiden päällä ovat

vielä kuljetuksen

aikaiset suojamuovit.

Työn jälkeen on

Piikkiössä oltu

tyytyväisiä.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 23


myötä. Hard Open Top -kontin elinkaari

aiempaa pidempi.

– Teimme myös pieniä, lähinnä ergonomisia

muutoksia kiinnitysjärjestelmään.

Sitä ei tosin tarvinnut paljon

muuttaa, sillä kiinnitysjärjestelmä ei ole

yhdessäkään tämän tyyppisessä kontissa

pettänyt.

Kokonaan bulkkitavarasta ei päästä

eroon, sillä tarpeeksi suuret määrät ovat

jatkossakin taloudellisesti järkevää kuljettaa

bulkkina.

– Mutta sen kuljetus kokonaisuudessa

tulee vähenemään, Yli-Kahri arvioi.

Uusi Hard Open Top

testiin

Langh Cargo Solutionsin uusin kehitystyön

tulos Hard Open Top -kontti

oli heinäkuun alussa neitsytmatkallaan

Suomeen, jossa se lastataan testiajoon.

Se on paranneltu versio vanhasta mallista,

jossa haasteena olivat seinien saamat

kolhut. Uuden kontin seinät ovat ohuen

pellin sijasta vahvaa erikoisterästä.

Vaikka materiaali on hintavampaa,

Langhilla on laskettu, että kontti tulee

pitkällä aikavälillä edeltäjäänsä edullisemmaksi

säästyneiden huoltokulujen

Valumatankkikontti

pohjoisen olosuhteisiin

Langh Cargo Solutions on kehittänyt

useita menetelmiä, jotka sopivat painavien

ja herkästi vaurioituvien terästuotteiden

kuljetukseen, painavien

bulk-tuotteiden kuljettamiseen ja jopa

flexitankkikäyttöön. Kansainvälinen

lainsäädäntö vaati satamiin, jotka käsittelevät

vaarallisia aineita konteissa tai

tankeissa, valuma-altaan. Langh Cargo

Solutions toi markkinoille myös pohjoisen

olosuhteisiin kehitetyn valumatankkikontin

konttiterminaalien ja satamien

käyttöön.

Ensimmäinen on käytössä Torniossa

ja seuraava on valmistuksessa menossa

suomalaiseen satamaan.

24 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


– Euroopassa käytössä olevat valumatankkikontit

ovat päältä avonaisia,

eivätkä ne siksi sovi pohjoisen olosuhteisiin.

Kun valumatankkikontti pitäisi

saada nopeasti käyttöön, se voi olla

täynnä lunta ja jäätä.

Langh Cargo Solutionsin 40’ valumakontin

päällä on irrotettava katto

ruostumattomasta teräksestä. Paino

ja koko pidettiin kuitenkin sellaisena,

että valuma-allas luokitellaan kontiksi

ja se on helppo siirtää normaalilla

konttien kuljetuskalustolla. •

Puhdistuslaitteita

Kiinaan?

Langh Techin kehittämien rikkipesurien vesien

puhdistuslaitteistojen maailmanvalloitus

on hyvässä myötätuulessa. Meyerin Papenburgin

telakalle on jo toimitettu ensimmäinen

loistoristeilijän pakokaasuvesien puhdistuslaitteisto

ja lisää tilauksia on sisällä. Kesällä

2016 Langhilla olivat neuvottelut käynnissä

myös aasialaisten laivanrakentajien kanssa.

– Odotamme päänavausta Kauko-Idän

markkinoille jostain näistä neuvotteluista. Yllätyimme,

kuinka paljon Kiinassa ajatellaan

nykyään ympäristöasioita. Varmaa on, että

vaatimukset kasvavat sielläkin tällä saralla.

He ovat oivaltaneet, miten suuri ongelma ympäristösaasteet

ovat tulevaisuudessa, Markku

Yli-Kahri kertoo.

Langh Techillä on rikkipesurien pesuvesien

puhdistuksen suhteen alle kymmenen kilpailijaa

maailmassa ja sen järjestelmä on saanut

hyvän vastaanoton.

– Meridieselin valmistus on niin kallista,

että en usko sen koskaan tulevan halvemmaksi

kuin perinteisen HFO:n, eli raskaan

polttoöljyn. LNG:n käyttö laivoissa ei ole lähtenyt

eteenpäin niin nopeasti kuin olisi pitänyt:

se on Euroopan vesillä yhä hämmästyttävän

vähäistä. •

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 25


Mobil Delvac – Millbrook testien tulokset:

Öljynvaihto

säästi

2,9 prosenttia

polttoainetta

Millbrookin polttoainetaloustesteissä havaittiin merkittäviä talouteen liittyviä

hyötyjä verrattaessa synteettisiä öljyjä mineraaliöljyihin. Kun Volvon kuormaautoihin

vaihdettiin Mobilin synteettiset öljyt, ajoneuvo vei keskimäärin 2,0

prosenttia vähemmän polttoainetta. Ivecolla vastaava erotus oli jopa 2,9

prosenttia moottoritieajo-olosuhteissa.

Polttoainetaloustestit suoritettiin käyttämällä

kahta Volvo FM440 Euro V -kuorma-autoa,

joiden kuormana oli 75 %:n hyötykuorma (n.

32 000 kg). Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -öljyä käytettiin

moottorissa, Mobilube 1 SHC 75W-90 -öljyä

molempien ajoneuvojen taka-akselissa ja Mobilube

1 SHC 75W-90 -öljyä sekä Mobil Delvac Synthetic

Transmission Oil V30 -öljyä käytettiin voimansiirron

öljynä.

Tulokset olivat selkeät. Mobil Delvac 1 LE 5W-30

-voiteluainetta käyttämällä saavutettiin keskimäärin

1,8 % säästö polttoainekulutuksessa pelkästään

moottoriöljyn vaihdon ansiosta.

Testi ajettiin Millbrook Proving Ground, Ltd.:n

testausradalla Iso-Britanniassa. Millbrook on yksi

Euroopan johtavimpia auto- ja työntövoimajärjestelmien

suunnitteluun, tekniikkaan, testaamiseen

ja kehittämiseen keskittyneistä riippumattomista

teknologiakeskuksista.

Synteettinen vei voiton

Polttoaineen kulutusta seurattiin myös kahdella

Iveco Eurocargo 75E16 EEV Euro V -kuorma-autolla,

joiden kuormana oli 50 %:n hyötykuorma

(n. 6,2 tonnia).

Testiöljyinä käytettiin Mobil Delvac 1LE 5W-

30 -öljyä moottorissa ja Mobilube 1 SHC 75W-90

-öljyä taka-akselissa ja voimansiirrossa. Näitä verrattiin

mineraaliöljyihin: 15W-40 -öljyyn mootto-

26 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


issa, 85W-140 -öljyyn taka-akselissa ja 80W-90 -öljyyn

voimansiirrossa.

Tilastollisesti merkittäviä polttoainetalouteen liittyviä

hyötyjä havaittiin verrattaessa synteettisiä öljyjä

mineraaliöljyihin: vertailussa todettiin keskimäärin 2,0

% parempi polttoainetalous Volvo-moottoreiden osalta.

Vastaava arvo Iveco-moottoreiden kohdalla oli 1,7 % kaupunkiliikenteessä

ja 2,9 % moottoritieajo-olosuhteissa.

Korjauksia tehtiin molemmissa, Volvoilla ja Ivecoilla

ajetuissa, testeissä niissä tapauksissa, joissa testausympäristössä

tapahtuneilla muutoksilla oli tilastollisesti merkittävä

vaikutus polttoainetalouteen.

Kehitystyö jatkuu

Polttoaineiden hinta nykyisessä talousilmapiirissä on edelleen

merkittävä haaste Euroopan hyötyajoneuvoteollisuudelle.

ExxonMobil jatkaa investoimista tutkimukseen ja

kehitykseen sekä kiinteän yhteistyön harjoittamista maailman

johtavien alkuperäisten valmistajien (OEM) kanssa

tavoitteena kehittää sellaisia moottoriöljyjä, jotka optimoivat

moottoreiden suorituskykyä, mahdollistavat pidempiä

vaihtovälejä ja samalla tuottavat muita hyötyjä, kuten

parannuksia polttoainetaloudessa. Korkean laadun lisäksi

täyssynteettiset moottoriöljyt, raskaaseen käyttöön tarkoitetut

hyötyajoneuvojen voimansiirto- ja taka-akseliöljyt,

rasvat ja erikoistuotteet voivat mahdollistaa raskaan liikenteen

toimijoille muitakin hyötyjä, kuten parempaa polttoainetaloutta.

On hyvä kuitenkin muistaa, että parannukset

polttoainetaloudessa ovat riippuvaisia myös ajoneuvon tai

laitteiston tyypistä, ulkolämpötilasta, ajo-olosuhteista sekä

käytettävien voiteluaineiden

viskositeetistä. •

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 27


Kuusi MM-kultaa Suomeen

Rahtarit ry järjesti elokuun

lopussa 30. UICR:n MM

Ajotaito –kilpailut Jyväskylässä.

Joka toinen vuosi järjestettävät

kilpailut keräsivät tällä kertaa

yli 130 osallistujaa, jotka

edustivat 13 eri maata.

Kuvat: Rahtarit ry / Marko Mäkinen.

Kilpailussa raskaan liikenteen ammattikuljettajat

suorittivat tarkkuutta

vaativia tehtäviä. Ajotaitoradalla

oli useita mittaustehtäviä, joissa

kuljettajan tuli pysäyttää ajoneuvo oikealle

etäisyydelle esimerkiksi takaesteestä tai

sivunauhasta. Radalla nähtiin myös mm.

porttitehtävä, jossa portin ulommainen

Ajotaitorata Lutakonaukiolla.


Uudet maailmanmestarit:

Sarja, nimi ja kotipaikka

A – kuorma-auto: Harry Winqvist, Vantaa

B – linja-auto: Pentti Havi, Teuva

D – täysperävaunu: Jukka Haanpää, Haapajärvi

Eco – taloudellinen ajo: Petri Haikara, Raahe

MM Ajotaito 2016 -joukkue palkintoineen.

kehikko avattiin auton etupuskurilla sekä

kapselit, joihin tuli osua oikealla etupyörällä.

Radan lisäksi kuljettajat suorittivat

ajoonlähtötarkastuksen, jossa he kiersivät

ajoneuvonsa etsien mahdollisia vikoja tai

puutteita, sekä kirjallisen kokeen, missä oli

kuljetusalaan liittyvien kysymysten lisäksi

ensiapukysymyksiä.

Ajotaitoradalla paremmuudesta kilpailtiin

kuudessa kilpailusarjassa: kuormaauto,

linja-auto, puoliperävaunu, täysperävaunu,

nuoret (alle 22 v) sekä pakettiauto.

Näiden lisäksi järjestettiin erillinen taloudellisen

ajon kilpailu, jossa kilpaili yksi

henkilö jokaisesta osallistujamaasta sekä

hallitseva maailmanmestari.

Rahtarit ry lähetti kilpailuun Suomen virallisen

edustusjoukkueen, joka oli valittu

SM Ajotaito 2014 ja 2015 tulosten perusteella.

Joukkueemme menestyi loistavasti

ja saimme Suomeen peräti neljä henkilökohtaista

mestaruutta sekä kaksi joukkuekultaa.

Linja-autosarjan voittajalla Pentti

Havilla oli lisäksi koko kilpailun paras tulos.

Kokonaisjoukkuekilpailussa olimme

hopealla. •


Kirkkaasti parempia

valaisimia

Ja-Tools Ja-Elektro Oy on tunnettu, ajoneuvovaraosiin keskittynyt maahantuoja ja tukkumyyjä.

Parin vuoden päästä viisikymppisiään juhlivan tamperelaisyhtiön valikoimasta löytyvät

sähköosien ohella lämmitys-, ilmastointi- ja dieselpolttoainejärjestelmien osat.

Monipuolisen tarjonnan täydentävät korjaamo- ja teollisuuslaatuiset työkalut ja kemikaalit,

sekä huoltoautokalusteet.

30 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Suurimman osan vuotta Suomessa

on pimeää tai vähintäänkin

hämärää. Tästä syystä erilaiset

ajoneuvokäyttöön suunnitellut valaisimet

muodostavat yhden Ja-Toolsin tärkeimmistä

tuotelinjoista.

Viime vuosina aimo harppauksin kehittynyt

led-teknologia on mullistanut

markkinat myös autovalaisinten puolella.

Nopean kasvun myötä tarjolle on ilmaantunut

monen tasoisia yrittäjiä. Tänä

päivänä niin ledien hinta- kuin laatuhaarukkakin

on hämmästyttävän laaja.

Hinta ja laatu eivät välttämättä myöskään

kulje käsi kädessä. Yllättävien pettymysten

välttämäiseksi Ja-Tools valikoi

yhteistyökumppaninsa erityisen tarkkaan.

Kun tuotantoketjusta karsitaan jo

suunnitteluvaiheessa heikot lenkit pois,

niin asiakastyytyväisyys on taattu.

Ja-Toolsin tärkeimpiä led-valaisinbrändejä

ovat: Seeker, SAE ja Led Autolamps.

Ne pitävät sisällään viimeisintä

tekniikkaa hyödyntäviä lisävaloja, työvaloja,

sekä laajan valikoiman erityisesti

raskaalle kalustolle suunnattuja taka- ja

sisävaloja.

Testivoittaja ja

suomenmestari

Tiivis yhteistyö luotettavaksi todettujen

valmistajien kanssa, pitkäjänteinen tuotekehitys

ja kentältä tulleen palautteen

huomioiminen on tuottanut tulosta.

Ja-Toolsilta löytyy runsaasti täkäläisiin

oloihin sopivia, laadukkaita ja kustannustehokkaita

valaisimia.

Selkein osoitus onnistumisesta on

Tekniikan Maailman lisävalovertailun

voitto viime syksynä. Yllättäjäksi noussut

LED-kaukovalo Seeker20 sai uutena

tulokkaana täydet viisi tähteä ja vertailun

parhaan arvosanan. Testimenestys

ei kuitenkaan ollut määränpää. Se oli

välietappi. Matka jatkuu ja Seekerin

tuoteperhe laajenee. Merkin alta löytyy

testivoittajan ja sen pienemmän sisarmallin

lisäksi led-lisävaloja joka ajokin

tarpeisiin. Kaikille Seekereille myönnetty

kolmen vuoden takuu kertoo siitä, että

valojen erinomaisuus ei jää pelkästään

mainospuheiden tasolle.

Kohti kymmenettä rallin suomenmestaruuttaan

kaasutteleva Juha Salo

on tällä kaudella luottanut Seekereiden

valovoimaan. Häneltä on saatu myös

arvokkaita käyttökokemuksia ja ideoita

valaisimen seuraavan sukupolven kehitystyöhön.

Frankfurtin Automechanica

2016 -messuilla esiteltävä SeekerX päivittää

testivoittajaa uusin ominaisuuksin.

Siihen tulevat muun muuassa ledparkkivalot,

uusi muotoilu, entistäkin

tehokkaammat ledit ja uudistettu valokuvio.

Salo pääsi testaamaan uudet Seekerit

ennakkoon Turun SM-rallissa elokuussa.

Pimeässä ajetulla kolmannella erikoiskokeella

hän oli täysin pitelemätön

ja ajoi Seekereiden valossa 11 kilometrin

Seekereiden kaksi sukupolvea on Juha Salon Peugeotin nokalla.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 31


taipaleen pohja-ajan. Maaliin päästyään

tyytyväinen mestari luonnehti SeekerX:n

olevan paras lisävalo, joka hänen autossaan

on ollut. Pelkästään jo tämä kommentti todistaa,

että parastakin voi parantaa.

Kunnon työvaloilla

tehokkuutta ja turvaa

SAE led-työvalojen valikoima ulottuu

kaikkein pienimmistä minivalaisimista yli

metrin levyisiin työvalotankoihin ja kolmenkymmenen

ledin tilavalaisimiin. Joka

tarpeiseen luulisi löytyvän teholtaan ja hinnaltaan

sopiva tuote.

Asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä

kuunnellaan jo suunnitteluvaiheessakin.

Toimivan tehdasyhteistyön ansiosta ne

pystytään myös toteuttamaan. Esimerkiksi

teollisuuden tarpeisiin on välillä tehty hyvinkin

yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja.

Ja-Toolsin valoja on päätynyt muun muuassa

todella haastavissa oloissa toimivien

kaivoskoneiden ensiasennusvaloiksi, Hyväksi

esimerkiksi käy myös nelikulmainen

led-valaisin, joka sopii suoraan halogeenin

päivitysversioiksi miltei kaikkiin yleisimpiin

traktoreihin, pyöräkuormaajiin, kaivureihin

ja trukkeihin.

SAE on valmistanut led-valaisimia jo parikymmentä

vuotta. Tehdas ei ole missään

vaiheessa lähtenyt oikopoluille, vaan satsannut

laatuun. Toimivaksi osoittautunut

menestysresepti on ollut tarjota ylivertaisia

tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Jo

tehtaalla suoritetut rankat tuotetestit karsivat

mahdolliset maanantaikappaleet pois

ja takaavat sen, että SAE on luottamuksen

arvoinen kaikissa olosuhteissa.

Markkinajohtajan

perävalotakuu

Asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä kuunnellaan

jo suunnitteluvaiheessakin

Ja-Tools Ja-Elektro Oy.n edustama Led

Autolamps on Euroopassa hyväksyttyjen

raskaan kaluston led-valojen markkinajohtaja.

Pitkäjänteinen panostus tutkimukseen

ja tuotekehitykseen on johtanut yhtiön vankasti

kasvu-uralle.

Raskaan kaluston ja perävaunujen valaisimet,

sekä niiden kekseliäät kiinnitysja

johdotusratkaisut ovat vailla vertaansa.

Modulipohjaiset takavalokokonaisuudet

tarjoavat lukuisia muunteluvaihtoehtoja.

Led Autolamps on onnistunut yhdistämään

iskunkestävän ja hämmästyttävän

kompaktin rakenteen tyylikkääseen muotoiluun.

Ohuimmillaan takavalon paksuus

on vain 20 mm.

Käytettyjen autojen kaupasta tuttu termi

perävalotakuu saa Led Autolampsin

yhteydessä uuden merkityksen. Heidän takuuaikansa

nimittäin vaihtelevat kahdesta

vuodesta aina seitsemään – ja jopa elinikäiseen

– asti.

Loistava tulevaisuus

Ja-Tools Ja-Elektro Oy:n tulevaisuus näyttää

valaisinpuolen osaltakin kirkkaalta.

Syyskuussa 2016 on avattu yhtiön uusi

verkkosivusto ledvalot.pro. Vasta lanseerattua

sivustoa päivitetään jatkuvasti ja

sieltä tulee jatkossa löytymään koko Ja-

Toolsin led-valaisinvalikoima. •

Lisätiedot: www.ledvalot.pro


Scanian uusi kuorma-automallisto:

Kaatumisturvatyynyjen ja parempien jarrujen

ansiosta turvallisin

Kuljettajien kannalta vakavimmat onnettomuudet

liittyvät ajoneuvon kaatumiseen

väistöliikkeen vuoksi tai liian nopean

kaarreajon seurauksena tai peräänajoon jonon

pysähtyessä äkkiä esim. kolarin vuoksi.

Scania on parantanut uuden kuorma-automalliston

sekä aktiivista että passiivista

turvallisuutta ominaisuuksilla, jotka suojaavat

sekä ohjaamossa olevia henkilöitä

että muita tienkäyttäjiä. Scania arvioi, että

ohjaamoihin asennetut kaatumisturvatyynyt

voivat estää jopa joka neljännen suistumisonnettomuuteen

liittyvän kuljettajan

kuoleman.

Uudet ohjaamot on suunniteltu täyttämään

Ruotsin ankarat törmäyslujuusvaatimukset

(vaikka se ei enää ole lain mukaan

välttämätöntä), joiden mukaisissa ympäriajoa

simuloivissa testeissä ohjaamoon

kohdistetaan iskuja kolmesta suunnasta.

Lisäksi ohjauspylväs on suunniteltu törmäysenergiaa

absorboivaksi ja vähentämään

kuljettajaan kohdistuvia törmäysvoimia.

Etuakselia on siirretty 50 mm eteenpäin.

Tämän seurauksena etuylitys on lyhempi ja

nopeassa jarrutuksessa esiintyvä niiaustaipumus

on vähäisempi (tähän myötävaikuttaa

myös alhaisempi painopiste).

Kaukoliikenneautoissa on lähtökohtaisesti

30” jarrukellot etuakselin levyjarruille.

Tämä varmistaa hyvän jarrutustehon

riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja

vai toimiiko automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä.

Jarrutusmatkaan vaikuttavat

aina sellaiset tekijät kuin renkaiden ja tien

kunto, mutta samoissa olosuhteissa uuden

auton jarrutusmatka on 5 % lyhempi. •

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi


Reittivalintojen

vertailu siirtyy

kolmiulotteiseen

virtuaalimalliin

Tulevaisuuden kartta on kolmiulotteinen ja aineistoja siihen

tuottavat ammattilaisten lisäksi niin sinä, minä kuin autotkin.

Teksti Sari Putkonen

Autolaserkailauksella saatuja 3D-mittauskuvia,

joiden pohjalta 3D-mallit tuotetaan.

Kuvat: (c) Antero Kukko, JP Virtanen, Matti Vaaja,

Harri Kaartinen ja Matti Kurkela

34 Kuljetus & Logistiikka 4/2016

Google Mapsin katunäkymä-toiminto

(Street View) ja HEREn

karttasovellukset ovat arkipäiväistäneet

reaalimaailmasta tehdyt kolmiulotteiset

mallit, joilla voi liikkua näkymiä

katselemassa.

Tulevaisuudessa myös autoilijoiden

2D-navigaattorit korvataan navigaattoreilla,

joissa ympäristö esitetään kolmiulotteisena.

Ne ohjaavat kulkijaa ja niiden

kolmiulotteisessa näkymässä voi käydä

tutustumassa eri reittivaihtoehtoihin ja

reitin varrelta löytyviin palveluihin.

Tulossa ovat myös kuskittomat autot.

Onko edessämme tulevaisuus, jossa automaattiautot

navigoivat 3D-malleja karttana

käyttäen muun liikenteen seassa? Entä

mistä niitä 3D-malleja saadaan?

Robottiauton näimme jo

Suomessa erilaisten ympäristöjen 3Dmallinnusta

tutkitaan useissa monia

osapuolia yhdistävissä hankkeissa, kuten

SOHJOA- ja COMBAT-hankkeissa sekä

Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen

Paikkatietokeskus FGI:n muodostamassa

Laserkeilauksen huippuyksikössä.

SOHJOA-hankkeessa testattiin elokuussa

Helsingin Hernesaaressa, kuinka

ranskalaisen Easymilen robottibussi toimii

liikenteen seassa.

Aluksi robottibussilla ajettiin sen tuleva

reitti läpi, ja ajon aikana nauhoitettiin sekä

reitin sijainti että laserkeilameilla saatu

näkymä reitin ympäristöstä.

- Autossa on laserkeilain, gps ja erilaisia

antureita. Ne nauhoittavat infrastruktuurin,

rakennukset, liikennemerkit ja kaiken

muunkin ympäristöstä, kertoo hankkeen

projektipäällikkö Harri Santamala

Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Ympäristöön tutustumisen jälkeen bussi

opetettiin ajamaan reitti, jota se noudattaa

kuin kulkisi raiteilla.

Koska ympäristössä tapahtuu muutoksia,

- reitille saattaa esimerkiksi ilmestyä

väärin parkkeerattuja autoja - bussin

kaikkiin alakulmiin asennettiin laserkeilaimet.

Jos keilain havaitsee ajon aikana

väylällä jotain asiaankuulumatonta, auto

pysähtyy.

Me ja autot datan

tuottajina

Hernesaaren robottiauto ei siis vielä kulkenut

käyttäen karttana Suomesta, Helsingistä

eikä edes koko Hernesaaresta

tuotettua kolmiulotteista mallia.

Professori Hannu Hyyppä Aaltoyliopistosta

ja COMBAT-hankkeesta toteaa,

ettei 3D-mallin tuottaminen Suomen

väyläympäristöistä sinänsä olisi valtavan

suuri haaste.

- Maanmittauslaitoksella on jo melko

tarkkaa 3D-dataa ympäristöstä, ja viranomaiset

voisivat helposti kerätä dataa esimerkiksi

väylien kuntotarkastusten yhteydessä,

Hyyppä kertoo.

Väylädataa saadaan myös jo olemassa

olevista kaupunkien virtuaalimalleista.

Eikä mene kauaa, ennen kuin kansalaiset

ja jopa heidän autonsa voivat olla

datan kerääjiä. Kansalaiset voivat tuottaa

dataa älylaitteillaan. Suurimmat autoval-


mistajat ovat puolestaan ilmoittaneet,

että vuoteen 2020 mennessä uudet autot

varustetaan laserkeilaimilla, jotka skannaavat

auton ympäristöä.

Laserkeilaimella kohteesta saadaan

pistepilvimalli, jonka avulla 3D-malli

muodostetaan. Laserkeilain toimii hieman

tutkan tavoin.

Kun alueelta on 3D-malli, robottiauton

ei tarvitse nauhoittaa reittiään, vaan

se saadaan mallista. Mallia voidaan käyttää

myös eri reittivaihtoehtojen helppouden

ja ekologisuuden vertailuun ja esimerkiksi

tien kunnon tarkasteluun.

Pysähtyäkö vaiko ei?

Rakennetun ympäristön 3D-mallintamisessa

käytetään pääasiassa pistepilviaineistoja.

Googlen Street View Car on

tehnyt tunnetuksi autolaserkeilauksen,

Suomessa Laserkeilauksen huippuyksikkö

testaa laitteitaan ja teknologioitaan

omalla ROAMER-ajoneuvollaan. Aukeaman

viiden kuvan kuvasarja havainnollistaa,

millaista aineistoa ROAMERin

Kuvassa näkyy, mitä 3D-mittauskuvilta voidaan lukea.

Kuva: (c) Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä ja Juho-Pekka Virtanen

laserkeilaimilla saadaan.

Aineiston tarkkuudet ovat muutamasta

millimetristä muutamaan senttiin.

- Dataa saadaan valtavasti, jopa puoli

miljoonaa pistettä sekunnissa, Hyyppä

toteaa.

Tätä aineistoa ei käsitellä heti, joten

aineiston laajuus ei haittaa. Tarkkuus on

pääasia. Aineiston käsittelyyn tarvitaan

kuitenkin automatisoituja ratkaisuja

päättelemään, onko pistepilvessä erottuva

kohden kohde puu vai ihminen, autokaistan

reuna- vai keskiviiva. Näitä teknologioita

kehitetään Suomen Akatemi-

Hernesaaren robottiauton kyydissä SOHJOA-hankkeen projektipäällikkö Harri Santamala.

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 35


SOHJOA-hankkeen

Ranskasta hankkima robottiauto Hernesaaressa.

Hyyppä kertoo, että maailmanlaajuisesti

3D-teknologiamarkkinoiden

liikevaihto oli noin 100 miljardia euroa

vuonna 2013. Liikevaihdon odotetaan

kohoavan 500 miljardiin vuonna 2020.

an COMBAT/Pointcloud-hankkeessa.

Autojen laserkeilamet keräävät vähemmän

dataa, sillä auton tietokoneen

tulee voida tehdä datan pohjalta päätös

saman tien; esimerkiksi pitääkö auton

pysähtyä vai ei.

Tulevaisuudessa nämä kaksi aineistoa

toimivat yhteen.

- Jossain vaiheessa meillä pitäisi olla

koko Suomesta iso tietokanta perinteisin

keilausmenetelmin hankittua erittäin

tarkkaa dataa, johon auton keräämää

dataa voidaan verrata, Hyyppä visioi.

Mahdollisuus

liiketoimintaan

Käynnissä olevissa ympäristön 3D-mallintamista

tutkivissa hankkeissa tehdään

yritysyhteistyötä. Alusta asti kyse on ollut

myös liiketoimintamahdollisuuksien

synnyttämisestä Suomeen.

Vielä on tekemistä

3D-mallien tuottaminen väyläympäristöistä

on osa digitalisaatiota ja vie meitä

kohti digitaalista Suomea.

Digitalisaatio on tuonut teknologian

kehittelijöille ratkaistavaksi sopimuksiin

ja oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Hyyppä

kertoo, että juuri nyt pitäisi esimerkiksi

sopia, kuka omistaa autojen keräämän

datan ja minkälaisilla oikeuksilla

sitä voidaan jakaa eteenpäin. Voisiko se

olla avointa dataa?

Ja vielä se inhimillinen tekijä. Robottiauto

on jo ajanut muun liikenteen

seassa, mutta mitä, jos tiellä on sekaisin

kuskittomia ja kuskillisia autoja. Robotin

voi ohjelmoida toimimaan tietyllä tavalla,

mutta ihmistä ei, hän on se ennalta

arvaamaton tekijä.

Tosin datan keräämisestä voi olla tässäkin

hyötyä.

- Kun keräämme valtavasti tietoa, big

dataa, sitä voidaan käyttää apuna, kun

robottiautoa ohjelmoidaan käyttäytymään

erilaisissa tilanteissa, Hyyppä toteaa.


Sigma Trukit Oy toimittaa syyskuusta lähtien TTS Liftec Oy:n

kokonaisvaltaiset logistiset järjestelmäratkaisut

Trukkien maahantuoja Sigma Trukit

Oy toimittaa yksinoikeudella 1.9.2016

lähtien TTS Liftec Oy:n kokonaisvaltaiset

logistiset järjestelmäratkaisut. Syyskuun

alusta myynti, huolto ja varaosat

sekä tehdastoimitukset käyttöönottoasennuksineen

ovat saatavilla yhdeltä

toimittajalta.

Yhteistyösopimus tukee Sigma Trukit

Oy:n pitkän aikavälin strategiaa, jossa

tavoitteena on kehittyä trukkimyyjästä

täyden palvelun trukkitaloksi ja kokonaisratkaisujen

toimittajaksi. Huoltotoimintojen

vahva kasvu mahdollistaa

jatkossa Liftec-tuotteiden entistä kattavamman

jälkimarkkinoiden hoitamisen,

mikä takaa muun muassa paremmat takuuehdot.

TTS Liftecin ja Terberg Benschopin

globaalin yhteistyön myötä Sigma Trukit

tarjoaa jatkossa toimituksiin yhteensopivuustakuun:

laitteet kytketään yhteen jo

ennen asiakastoimitusta ja yksittäisten

laitteiden takuut tuplataan.

TTS Liftec Oy:n strategisena tavoitteena

viimeisen kolmen vuoden aikana on

ollut kasvaa jälleenmyyjäverkoston kautta

ja näin ollen pystyä tarjoamaan aidosti

paikallinen huolto ja tuotetuki siellä missä

Liftecin kalusto on käytössä. •

TTS Liftec Oy:n toimitusjohtaja Olli Mäkinen (vas.) ja Sigma Trukit Oy:n

toimitusjohtaja Jani Murtolehto (oik.)

36 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Motonetin ja AD Varastomaailman logistiikkaa hoitava BG Varasto laajensi Hyvinkään logistiikkakeskustaan 10 000 m 2 lisäosalla.

Keskus hoitaa paitsi kotimaan myös Tallinnan myymälän logistiikan.

BG Varasto teki lisäinvestoinnin

älykkääseen akunhallintajärjestelmäänsä

Broman Groupin tytäryhtiö BG Varasto on tehnyt lisäinvestoinnin Hyvinkään

logistiikkakeskuksensa älykkääseen akunhallintajärjestelmään. Myös trukkiakkujen tasaisen

kierron varmistavan lisäosan toimittaja on Exide Technologies. Panostuksellaan BG Varasto

täydentää aiemmin tekemäänsä järjestelmäinvestointia, jossa se hankki Exideltä uudet akut,

korkeataajuusvaraajat ja akunvaihtojärjestelmän.

Motonetin ja AD Varaosamaailman

logistiikan hoitavan

BG Varaston toiminta on

laajentunut jatkuvasti. Viimeisimmän

laajennuksen yhteydessä 23 000 neliömetrin

logistiikkakeskus sai 10 000 neliömetrin

lisäosan. Kaikkiaan keskuksessa

on nyt 36 500 lavapaikkaa ja 38 kilometriä

pientavarahyllystöä. Laajennuksen

taustalla ovat lisääntyneet kuljetukset

Suomeen kuuden uuden myymälän

perustamisen myötä. Myös toukokuussa

2015 avatun Tallinnan myymälän logistiikka

hoidetaan Hyvinkäältä. Laajennuksen

myötä yhtiö ottaa valikoimaansa

myös Exide Technologiesin käynnistysakut.

Kahta vuoroa tekevän logistiikkakeskuksen

käytössä on noin 50 Roclan ja

BT:n trukkia tai keräilykonetta. Koneiden

määrää ei lisätty laajennuksen yhteydessä,

vaan kaluston käyttöä tehostettiin

työvuorosuunnittelulla.

– Investoimalla älykkääseen akunhallintajärjestelmään

varmistimme akkujen

tasaisen kierron ja pidennämme niiden

käyttöikää, sanoo Broman Groupin logistiikkajohtaja

Petri Nietula.

Akunhallinta 2100 -järjestelmän näyttötaulu

kertoo kuljettajalle, mikä akku

hänen tulee seuraavaksi ottaa käyttöön.

Tämä on aina pisimpään levännyt akku.

Näin varmistetaan akkujen tasainen

kierto ja se, että käyttöönotettu akku on

kunnolla jäähtynyt. Ilman järjestelmää

akuilla, jotka sijaitsevat varaajarivin si-

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 37


Trukki työssä Laajennuksen yhteydessä

trukkikantaa ei lisätty. Logistiikkakeskus

tekee kahta vuoroa noin 50 trukilla ja

keräilykoneella. Tämän mahdollistaa

tehokas työvuorosuunnittelu ja

edistyksellinen akunhallinta.

sääntuloa lähemmässä päässä taipumus

kiertää tiheämmin kuin toisessa ääripäässä

varauksessa olevien akkujen.

Järjestelmä raportoi järjestelmää hallinnoivalle

Nietulalle muun muassa akkujen

varaustilanteen ja akkujen ja varaajien

käyttöasteen. Näin se antaa eväät arvioida

akkujen ja kaluston riittävyyttä ja auttaa

välttämään liikakuormitusta. Myös mahdollisten

häiriötilanteiden vikakoodit tulevat

Nietulalle tiedoksi intranettiin.

Järjestelmästä on haluttu mahdollisimman

yksinkertainen käyttää. BG Varaston

työntekijät ovat ottaneet järjestelmän

hyvin vastaan, eikä akunvaihtoa koeta

ikävänä työtehtävänä. Opastus järjestelmään

tapahtuu työhönottokoulutuksen

yhteydessä.

BG Varastolla kuljettajat hoitavat itse

akkujen vaihdon ja vesityksen. Työtä

tehdään kello 6 – 22, joten kaikki akut

tulevat vaihtoon päivän aikana. Vaihto-

Tankkaa sitä ykköstä

Air1 ® on kansainväliset ISO-laatukriteerit

täyttävä AdBlue ® -lisäaine, jota saat jo lähes

300 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri

Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla

varmistat SCR-teknologialla saavutettavat

säästöt ja dieselajoneuvon matalat

pakokaasupäästöt.

Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi

tai puh. 010 215 1025

Lataa ilmainen Air1-sovellus

iPhone- ja iPad-mobiililaitteellesi.

Air1 ® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue ® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


Broman Groupin logistiikkajohtaja Petri Nietula ja Exide Technologiesin myyntipäällikkö

Tomi Knuutila uuden Akunhallinta 2100 -järjestelmän näytön ääressä. Näyttö ohjeistaa

trukinkuljettajan ottamaan käyttöön aina pisimpään levänneen akun ja hälyyttää,

mikäli väärä akku yritetään ottaa käyttöön. Näin varmistetaan akkujen tasainen kierto

ja pidennetään niiden käyttöikää. Järjestelmäraportoi Nietulalle muun muassa akkujen

varaustilanteen ja käyttöasteen.

operaatio vesityksineen vie noin viisi minuuttia.

Akut ajetaan aina tyhjiksi, eli kun

työntömastotrukki ei enää nosta, on aika

ajaa se akunvaihtoon.

– Varaamotilan näyttötaulu osoittaa

kuljettajalle, mikä akku hänen tulee ottaa

trukkiinsa. Jos kuljettaja yrittää ottaa

käyttöön väärän akun, näyttötaulu

ilmoittaa tästä. Virheilmoitus tulee myös

äänimerkillä, sanoo Exide Technologiesin

myyntipäällikkö Tomi Knuutila.

Exiden Technologiesin toimittaman

tietokoneohjelman lisäksi tarvitaan vain

tietokone ja näyttö. Noin 3000 euron arvoisen

trukkiakun elinikä on keskimäärin

noin viisi vuotta. Väärällä tavalla käytetty

akku saattaa kuitenkin kuolla jo kahden

vuoden käytön jälkeen. Järjestelmä maksaa

itsensä takaisin jo yhden akun eliniän

pidentyessä vuodella. Lyhyen takaisinmaksuajan

ja käytön yksinkertaisuuden

takia järjestelmä on muualla Euroopassa

jo yleisessä käytössä, Knuutila sanoo. •

Lisätietoja:

Broman Group Oy

Logistiikkajohtaja Petri Nietula

puh. 040 3190 301

Exide Technologies Oy

Myyntipäällikkö Tomi Knuutila

puh. 040 510 8080

BG Varasto Oy

BG Varasto Oy on autojen varaosa- ja

tarvikemyyntiin erikoistuneen Bromankonsernin

itsenäinen tytäryhtiö. Yhtiön

Hyvinkään logistiikkakeskus hoitaa

konsernin tytäryhtiöiden VaraosaMaailman

ja Motonetin sekä AD-ketjun 66

toimipisteen logistiikkatarpeet.

Exide Technologies

Group

Exide Technologies Group on maailman

suurin käynnistys- ja teollisuusakkujen

valmistaja. Exide Technologies

Groupiin kuuluva GNB Industrial

Power tuottaa sovelluksia kuljetussovelluksiin,

kuten trukkeihin, siivouskoneisiin,

henkilönostimiin, kaivosajoneuvoihin

ja muihin työkoneisiin.

Akkuja käytetään myös verkoissa,

sähkölaitteissa, rautateillä, aurinkoenergiajärjestelmissä

ja keskeytymättömässä

tehonsyötössä (UPS).

Valmistettu erikoisteräksestä

Kestää iskut ja poraamisen

Lukittava täyttöaukon suojakansi

Mallisto kaikkiin kuorma-automerkkeihin


Uuden

sukupolven

varastointijärjestelmät

Kardex Finland Oy tuo markkinoille uuden sukupolven

varastointijärjestelmät. Intralogistiikkatoimittaja lisää

tuotevalikoimaansa Vertical Buffer Module -tuoteperheen,

ensimmäisenä tuotteena Kardex Remstar LR 35

-varastointiyksikkö. Uuden mallin suorituskyky pienien osien

keräämisessä on poikkeuksellinen. Kardex Remstar LR 35 vastaa

intralogistiikan vaatimaan korkeampaan toiminnallisuuteen,

ergonomiaan ja energiatehokkuuteen.

-U

usi LR 35 -varastointiyksikkö

on vastaus intralogistiikan

trendeihin.

Tilauserien pienentyessä, tuotevalikoiman

kasvaessa, tuote- ja varaosakaupan

siirtyessä entistä enemmän verkkoon ja

ympärivuorokautiseen palveluun vaaditaan

uusia teknologisia ratkaisuja, joiden

tulee olla kestäviä myös ergonomian, turvallisuuden

ja energiatehokkuuden mittareilla,

sanoo Kardex Remstarin myyntijohtaja

Harald Bergsodden.

Tuoteuutuus on suunniteltu pienissä

ja keskisuurissa varastoissa tehtävään

pienosien keräämiseen varastosäiliöistä,

varastolaatikoista ja hyllyalustoilta.

Yksikön suunnittelu on täysin uutta kehitystyötä

Kardex Remstarilta: se koostuu

automaattisen käsittelyjärjestelmän

hyllytysratkaisusta, keräilyasemista ja

omasta logistiikkaohjelmistosta.

Kardex Remstar LR 35 on oikea ratkaisu

yrityksille, jotka käsittelevät yksittäisiä

tai pieniä tilauseriä esimerkiksi

koneenrakennus-, auto-, kemian- tai lääketeollisuudessa

tai ja huolto- ja ylläpitotoimialoilla.

Muihin yleisiin varastointiratkaisuihin,

kuten automatisoituun pienosavarastoon

verrattuna, LR 35:n etuina ovat

nopeasti katettavat investointikustan-

Kardex Remstar LR 35 -varastointiyksikön

etuina ovat nopeasti katettavat

investointikustannukset, suuri

keräilynopeus ja vähäinen tilantarve.

Yksikkö on tarkoitettu pienissä ja

keskisuurissa varastoissa tehtävään

pienosien keräämiseen varastosäiliöistä,

varastolaatikoista ja hyllyalustoilta.

40 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Aseman pääelementti

kääntöpöytä on ergonominen

20 asteen kaltevuutensa

ansiosta.

nukset (investoinnin takaisinmaksu eli

ROI alle vuodessa), suurempi keräilynopeus

ja vähäisempi tilantarve.

Innovatiivisella

täydennysjärjestelmällä

parempi suorituskyky

Yhdellä tai kahdella keräilyasemalla

voidaan saavuttaa noin 500 tilausriviä

keräilyasemaa kohden tunnissa. LR 35

-yksikköön voidaan sovittaa yhdestä

neljään käyttöaukkoa tai keräilyasemaa.

Jokaisen aseman pääelementti on kääntöpöytä.

Se on erittäin ergonominen 20

asteen kaltevuutensa ansiosta.

Kun käyttäjä kokoaa yhden tilauksen,

LR 35 -yksikkö valmistelee jo seuraavaa

säiliötä ja asettaa sen kääntöpöydän takimmaiseen

telineeseen. Kun keräily on

valmis, pöytä kääntyy 180°, ja seuraava

säiliö on valmiina keräilyä varten. Koska

tavaroihin on jatkuva pääsy, odotusajat

jäävät vähäisiksi.

Joustava varastointi

Kardex Remstar LR 35 -varastoautomaatissa

tavarat voidaan varastoida suoraan

vakiokokoisiin säiliöihin, tai automatisoidun

pienosavaraston kanssa yhteensopivalle

hyllyalustalle tai kuljetintekniikkaan.

Aikaa vievää uudelleenpakkaamista

ei tarvita. Hyllyalustat, säiliöt

tai erikorkuiset pahvilaatikot voidaan

varastoida yhdessä. Maksimikuormitus

säiliötä kohden on 35 kilogrammaa.

Muotoilulla

energiatehokkuutta

RL 35 on kehitetty uudelleen alusta alkaen.

Yksikössä on hyllyjärjestelmä,

jonka kävelytasolla sijaitsevan liikuteltavan

maston pyörivät pihdit lastaavat

keräilyasemat. Kaikissa LR 35 -malleissa

hyödynnetään samaa teknologiaa ja

komponentteja.

Komponenttien määrän vähennys ja

uusin käytössä oleva teknologia takaavat

paitsi laitteen skaalautuvuuden, myös

mittavat energiasäästöt. LR 35 kuluttaa

esimerkiksi vain kolmanneksen automatisoidun

pienosavaraston käyttämästä

energiasta. Energian talteenottojärjestelmiä

ei siis tarvita.

Nykyaikainen ohjausteknologia, huipputehokkaat

moottorit ja optimaalisesti

säädetyt taajuusmuuntajat parantavat

osaltaan energiatehokkuutta. Ympäristönäkökulman

lisäksi Kardex Remstar

RL 35 on helppo integroitava: se istuu

saumattomasti olemassa oleviin pro-

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 41


sesseihin ja voidaan säätää sopimaan

yksittäisiin rakennuksiin sekä linkittää

olemassa olevaan kuljetinteknologiaan

ilman lisätöitä. Kuljetinliitännän voi tehdä

yksikön eteen, taakse tai päätyyn.

Uusi ohjelmistoarkkitehtuuri

Uuden tuoteryhmän kehittämisen lisäksi

yksikön ohjelmisto on myös päivitetty

niin, että se vastaa kaikkein viimeisintä

teknologiaa, kuten myös käyttöjärjestelmä.

Uusi huipputehokas laitteisto ja

kapasitiivinen kosketusnäyttö korkealla

resoluutiolla mahdollistavat nopean

ja ergonomisen työskentelyn. Yksikön

ohjelmisto on verkkopohjainen ja siten

käytettävissä eri laitteistojen kanssa.

Uudet ja laajennetut toiminnot antavat

käyttäjälle todellista lisäarvoa. Näitä ovat

esimerkiksi säiliöiden käsittely, priorisoitu

varastointi/haku, jokaisen säiliön

ja materiaalin mukainen nopeudensäätömahdollisuus

sekä käyttäjän sisäänkirjautuminen

RFID-lukijalla. •

Lisätietoja:

www.kardex-remstar.com tai

www.kardex-remstar.fi

LR 35 -varastointiyksikkö koostuu automaattisen

käsittelyjärjestelmän hyllytysratkaisusta, keräilyasemista ja

omasta logistiikkaohjelmistosta.

Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattimessut

TURVALLISUUSalan

ammattimessut

Tampereella jo 15. kerran

Toimiva logistiikka on kilpailuetu.

Logistiikka-messut näyttävät miten.

Henkilönsuojaimet • Työturvallisuus • Työhyvinvointi

Ensiapu • Ympäristöturvallisuus • Väestönsuojelu

Ergonomia • Työkalut • Työvaatteet

Sisälogistiikka • Materiaalinkäsittely • Logistiikkaketjun hallinta

Varastonkierto • ICT-järjestelmät • Logistiikan ulkoistaminen

eCommerce • Mobiiliteknologia • Trukit ja lisälaitteet

SAMAAN AIKAAN NELJÄ TAPAHTUMAA

SAMAAN AIKAAN NELJÄ TAPAHTUMAA

13.–15.9.2016

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

#Logistiikka #EuroSafety #Työhyvinvointi #ttpaivat

EuroSafety-messut järjestää Tampereen Messut Oy yhteistyö -

kumppaninaan Suomen Työsuojelualan Yritysten liitto STYL ry

Rekisteröidy kävijäksi: logistiikkamessut.fi/register


Bosch esittelee uudet älykkäät ratkaisut korjaamoille

– verkottuminen parantaa tehokkuutta ja laatustandardeja

Älykäs tietojenkäsittely, asioiden internet

ja tuotteiden yhä lisääntyvä verkottuminen

ympäristönsä kanssa avaavat valtavia

mahdollisuuksia autokorjaamoille. Kehitys

helpottaa korjaamokäyntien aikataulutusta

ja suunnittelua sekä kehittää huollon

työvaiheita entistä paremmiksi. Tulevaisuudessa

ajoneuvojen tiedot ja niiden korjaushistoria

ovat saatavilla jo ajoneuvon

saapuessa korjaamolle. Diagnostiikkalaitteet

vaihtavat tietoja automaattisesti keskenään,

ja korjaaja pääsee käsiksi tärkeisiin

valmistajan tietoihin reaaliajassa.

Verkottunut korjaamo

Bosch esittelee Connected Repair -ohjelmistonsa

ensimmäistä kertaa Automechanika

2016 -messuilla. Connected

Repair verkottaa korjaamon diagnostiikkalaitteet

keskenään. Ohjelmiston avulla ajoneuvon

data on välittömästi kaikkien korjaamon

tietokonepohjaisten järjestelmien

käytettävissä. Kun ajoneuvo on tunnistettu,

käyttäjän tarvitsee ainoastaan syöttää ajoneuvon

rekisterinumero tai valmistenumero

(VIN) käytössä olevaan työasemaan, eikä

uutta tunnistamista tarvita seuraavillakaan

korjaamokäynneillä.

Rekisterinumeron tai valmistenumeron

avulla kaikki ajoneuvon tiedot ja testitulokset

ovat saatavilla miltä tahansa työpisteeltä,

koska tahansa. Ohjelmisto sallii myös

erillisten testilaitteiden täydentää tiettyjä

parametreja, jolloin myös ne ovat käytettävissä

auton taas tullessa korjaamolle. Tämä

säästää aikaa, helpottaa prosesseja ja estää

turhaa päällekkäistä työtä.

Niin kutsutun valokuvaominaisuuden

avulla ajoneuvon tila voidaan dokumentoida

standardoidussa ja tulostettavassa

muodossa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi

sen, että tarvittavista korjaustoimenpiteistä

voidaan kertoa asiakkaalle läpinäkyvällä

tavalla.

Aktivointikoodin avulla ohjelmisto voidaan

aktivoida käytettäväksi miltä tahansa

korjaamon tietokoneelta. Optimaalisen

suorituskyvyn takaamiseksi Bosch suosittelee

erillisen palvelinyksikön asentamista.

Näin tiedot ajoneuvosta voidaan tallentaa

keskitetysti ja niihin pääsee käsiksi miltä

tahansa työasemalta tarvittaessa. Standardikäyttöliittymän

avulla saa yhteyden myös

isoon osaan jälleenmyyjien hallintajärjestelmiä.

Tällä hetkellä Bosch Connected Repair

-ohjelmiston avulla voidaan verkottaa seuraavat

Boschin ratkaisut:

• ACS 752 ilmastointihuoltolaite

• Esitronic 2.0 / KTS 5xx korjaamoohjelmisto

• FWA 9000 and FWA 4630 pyöränsuuntauslaitteet

• FSA 500 ajoneuvoanalyysilaitteisto

Vuoden 2016 loppuun mennessä myös

seuraavat järjestelmät ovat liitettävissä:

• FSA 7xx ajoneuvoanalyysilaitteisto

• HTD 815 digitaalinen valojen suuntauslaite

• BEA 750 ja BEA PC DE pakokaasuanalyysilaitteet

Lisätty todellisuus:

oikea tieto oikeaan aikaan

Lisätty todellisuus on avain yhä kehittyneempään

teknologiaan. Kun kriittiseen

tietoon pääsee juuri oikealla hetkellä,

säästyy aikaa, ja asiakas hyötyy paitsi nopeudesta

myös yhä laadukkaammasta palvelusta.

Kun tabletin tai älylasien kameran kohdistaa

ajoneuvoon, todellisen kuvan päälle

voidaan integroida tarvittavat lisätiedot

– olivat ne sitten ohjeita, taustatietoja,

piirikaavioita, kolmiulotteisia objekteja,

valokuvia tai videoita. Tällä tavalla voidaan

näyttää jopa piilossa olevia komponentteja

tai johtosarjoja. Toiminto vähentää vaativiin

korjaustöihin kuluvaa aikaa 10–15

prosentilla.

Boschin Common Augmented Reality

Platform (CAP) -alustan avulla on helppo

integroida digitaalista ja visuaalista sisältöä

esimerkiksi teknisiin asiakirjoihin. Bosch

ennustaa, että ensimmäiset korjaamot

hyödyntävät yhtiön lisätyn todellisuuden

sovelluksia vuoteen 2018 mennessä. •

www.bosch-automotive.com

Toimitko asiakkaittesi rahoittajana?

– Keskity ydinliiketoimintaasi myymällä laskusi!

Myymällä laskut vahvistat kassaa ja parannat maksuvalmiutta. Finance Link ostaa laskut täydestä arvosta

kantaen niistä myös luottotappioriskin. Yrityksen myyntisaatavat ovat suoritetusta työstä yritykselle kuuluvia

rahoja. Myyntisaatavat eivät tuota taseessa. Siksi rahat on hyvä saada kiertoon heti! Valitse kumppaniksi

Finance link - laskusaatavarahoituksen edelläkävijä Suomessa!

Finance Link – Nopean kassavirran puolesta. ◊ www.financelink.fi ◊ 09 774 4740


Logistisesti loistava

Kaarina -Suomen

yritysmyönteisin kaupunkisijaitsee

erinomaisella

paikalla aivan Turun

kupeessa, Helsingin

moottoritien varrella.

Kaarinan sijainti hakee

vertaistaan Turun seudulla

ja houkuttelevat yritysalueet

moottoritien vierellä vetävät

puoleensa uusia yrityksiä.

Yritysalueita löytyy moottoritien

vierestä Krossista ja Raadelmasta.

Krossissa toimii yli 200 yritystä

eri aloilta ja ne ovat saaneet kiitosta

erinomaisesta palvelustaan ja aktiivisesta

toiminnastaan. Krossiin on helppo tulla

sekä Turusta että Helsingin suunnalta.

Krossin aluetta laajennetaan koko ajan,

joten halukkaille löytyy sopivia tontteja

tarpeen mukaan. Sijaintinsa puolesta

Krossi on erinomainen myös logistiikkayrityksille.

Yhden liittymän verran moottoritietä

Helsingin suuntaan löytyy Raadelman

yritysalue, TUNNUS jonka tontit sopivat yritykselle,

joka tarvitsee paljon tilaa ja vankan kalliopohjan

sijainnista ja liikenneyhteyksistä

tinkimättä.

Kaarinassa päätökset yritystonttien

luovuttamisesta tekee suoraan maankäyttöinsinööri.

- Yritys saa vastauksen kyselyihinsä

nopeasti ja päätöksen tontista

vaikka samana päivänä, kertoo maankäyttöinsinööri

Tanja Hämäläinen. Tiivis

yhteistyö kaupungin yksiköiden välillä

merkki

takaa sen, että asiakasta ei pompotella eri

paikoissa, jatkaa Hämäläinen.

Kaarina on maineensa

veroinen

Tekniset asiat eli tiet ja palvelut ovat Kaarinassa

erinomaisessa kunnossa, kuten

tietysti useimmissa muissakin kunnissa.

Mutta mikä erottaa Kaarinan muista silloin,

kun mietitään omalle yritykselle sijoittumispaikkaa?

Etuna on erinomainen

tekstilogo

ja aktiivinen yhteistyö kaupungin ja yritysten

välillä sekä yritysmyönteinen ajattelutapa

läpi koko kaupungin hallinnon.

Kaarinassa on sekä tutkitusti paras yritysimago,

yrittäjäystävällisintä toimintaa että

parasta yhteistyötä kaupungin ja yritysten

välillä. Kärkisijoja sekä kansallisissa että

maakunnallisissa elinkeinopoliittisissa

selvityksissä on tullut lukuisia.

- Kaarinan yritysmyönteisyys on monen

asian summa. Kaarinan valtuustossa

on aina ollut paljon yrittäjiä ja virkamiehet

kuuntelevat yrittäjien ääntä. Kanssa-

Kaarinan kaupungin tunnuksen sininen väri ja aallot symboloivat merta. Vihreä väri puolestaan muistuttaa

läheisestä luonnosta ja helmi-symboli muistuttaa Kaarinan olevan pieni mutta kaunis ja arvokas kaupunki.

Merkin yhteydessä käytetään aina tekstilogoa. Älä käännä, älä käytä pystyasennossa tai muuta mittasuhteita.

44 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


käyminen on viikoittaista, osittain jopa

päivittäistä. Kaarinan ja Piikkiön Yrittäjät

toimivat erittäin aktiivisesti, kiittelee

kaupunginjohtaja Harri Virta. - Prosessit

ovat sujuvia; kaavoitus, rakennuslupa

ja ympäristönsuojelu – asiat

käsitellään nopeasti. Yrittäjille nopeus

on tärkeää, oli vastaus sitten kyllä tai ei,

lisää Harri Virta.

Kaarina myös satsaa yrityspalveluihin.

Kaarinassa on oma elinkeinoyhtiö

Kaarinan Kehitys, jonka yritysasiamies

vastaa yritysten sijoittumiskyselyihin ja

toimii yritysten neuvottelukumppanina

yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa.

Kaarinan kaupunki on tehnyt päätöksen

olla mukana myös seudullisessa elinkeinoyhtiössä

Turku Science Parkissa, jotta

yrityksille voidaan varmistaa mahdollisimman

kattavat palvelut.

– Kaarina on tässä poikkeuksellinen,

muilla seudun kunnilla ei ole omaa elinkeinoyhtiötä.

Olemme helposti lähestyttävä

lähipalvelupiste ja ohjaamme tarvittaessa

yritykset seudulliseen yhtiöön.

Kaarinan Kehityksen omistavat kaupungin

lisäksi myös paikalliset yrittäjäyhdistykset

Kaarinan ja Piikkiön Yrittäjät. Tämä

takaa sen, että yrittäjäjärjestöihin on

hyvin tiiviit ja lähes päivittäiset yhteydet,

kertoo Jytta Poijärvi-Miikkulainen

Kaarinan Kehitys Oy:sta.

Pelkkä yritysmyönteisyyskään ei auta,

jos yksi tärkeimmistä kriteereistä eli

Yritysalueita löytyy moottoritien vierestä Krossista ja Raadelmasta.

sijainti ei ole yritykselle sopiva. – Kaarinasta

kysytään sekä tontteja että toimitiloja

jatkuvasti erittäin paljon. Nopeat

ja hyvät yhteydet Turun keskustaan,

lentokentälle sekä Naantalin ja Turun

satamiin ovat logistisesti erinomainen

etu. Meiltä pääsee Helsingin lisäksi nopeasti

hyviä väyliä Tampereen, Vaasan

ja Hämeenlinnan suuntaan. Kaarina on

myös Saariston Portti, joten moni yritys

on päättänyt sijoittua Kaarinaan hyödyntääkseen

saariston mökkeilijävirrat.

Elämänlaatu

huipussaan

Kaarina ei pelkästään houkuttele puoleensa

yrityksiä ja yrittäjiä vaan myös

heidän perheitään. Merellinen Kaarina

tarjoaa erinomaisia asuinalueita ja hyvät

palvelut vauvasta vaariin. Kaarina onkin

valittu houkuttelevimmaksi paikaksi

asua, josta saa Suomen parasta palvelua.

– Tonttien kysyntä kertoo Kaarinan vetovoimasta,

kertoo Tanja Hämäläinen.

- Osa asuintonttialueista on niin houkuttelevia,

että tontit myydään loppuun

nopeasti. Onneksi meille kaavoitetaan

jatkuvasti uusia alueita. Uusihaan tonttien

myynti on jo alkanut ja kysyntä on

ollut vilkasta, jatkaa Hämäläinen. Kun

ihmisillä on mahdollisuus valita kymmenen

minuutin nopea ajomatka Turun

keskustaan ja samalla päiväkodit ja koulut

kodin läheltä, niin ei ole ihme, että

kaupunki kiinnostaa uusia asukkaita. •

Tervetuloa Kaarinaan!

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 45


Homma hallussa.

man

ne, se

on

asiat

ärahat

ön

Homma hallussa.

Tässä on maailman

...kirjaa laskutettavat asiat

kätevin työväline, se

Etäohjaus

Käyttöaste

Etäohjaus

...tekee tuntikirjanpidon ...laskee ylityöt ja päivärahat

...kirjaa laskutettavat asiat

...raportoi työtehon

Käyttöaste

...laskee ylityöt ja päivärahat

...raportoi työtehon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

...tallentaa reitit

Paikannus

...tallentaa reitit

sijainnit

...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...laskee käyttöasteen

us

miiksi

a hallussa.

Käyttöaste

...lämmittää auton valmiiksi

Työajanseuranta

...muistuttaa huollot

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta.

Tässä on maailman

kätevin työväline, se

...tekee tuntikirjanpidon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...lämmittää auton valmiiksi

...muistuttaa huollot

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta.

Etäohjaus

Ennakointi

on turvallisuutta

”Kaikki mukana, ennakointi ja puheeksi

ottaminen.” Nämä ovat avaimet hyvään

työ- ja ympäristöturvallisuuteen.

”T

urvallisuustyö Caverionilla tarkoittaa ennakoivaa

tekemistä, jossa jokainen työntekijä on

mukana: tiedetään mitä tehdään ja toimitaan

suunnitelman mukaan. Kun homma on hallussa, asiakkaat

voivat olla levollisin mielin”, Petri Lundahl kertoo. Hän

vastaa Caverionin Teollisuuden ratkaisuissa kumppanuuskohteiden

kehittämisestä Suomessa.

Turvallisuustoiminnasta

palkitaan

Yksi hyvä turvallisuutta lisäävä toimintatapa on Caverionin

vesivoima-asiakas Kemijoki Oy:n aloitejärjestelmä, joka

kannustaa kumppaneiden – eli myös Caverionin – työntekijöitä

ideoimaan, miten asioita voimalaitoksilla voisi tehdä

fiksummin, helpommin ja turvallisemmin. Turvallisuusideat

liittyvät useimmiten esimerkiksi öljynkäsittelyyn, kulkureittien

turvallisuuteen sekä toistuvien häiriötilanteiden

välttämiseen. Jokaisesta tehdystä aloitteesta maksetaan

tuntuva palkkio. Tämä kannustaa työntekijöitä aktiivisuuteen.

46 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Caverionin koneasentaja Jari Jarkko Rovaniemeltä on

ollut erityisen aktiivinen aloitteentekijä. ”Ideat aloitteisiin

ovat tulleet, kun olen miettinyt, miten työn voisi tehdä helpommin

ja turvallisemmin”, Pirttikosken tunnelivoimalaitokselta

tavoitettu Jari kertoo. ”Marraskuussa laitoin sisään

vuoden neljännen aloitteeni. Se liittyi voimalaitoksen portaiden

turvallisuuden parantamiseen. Kannustan kaikkia

työkavereita aloitteentekoon. Rahabonus on pieni ja mukava

lisä, mutta tärkein juttu on oman ja työkavereiden työn

helpottuminen ja työturvallisuuden parantuminen.”

TILAN

TARVETTA?

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit

perustuksineen asennettuna

1000 turvallisuushavaintoa,

0 tapaturmaa

Toinen hyvä esimerkki turvallisuushavaintojen tekemisestä

on Borealis Polymersin ja Neste Oilin suurseisokki Porvoon

Kilpilahden jalostamolla 2015. Sen aikana 500 Caverionin

työntekijää työskenteli erittäin vaativissa olosuhteissa erinomaisin

tuloksin. Suurseisokin aikana tehtiin nolla tapaturmaa

ja lähes 1 000 turvallisuushavaintoa.

Caverion pärjää turvallisuudessa

suhteessa toimialaan

Ennakoivat menettelyt helpottavat ja täydentävät turvallisuuden

onnistumisen arviointia. Tapaturmat ovat perinteisin

ja yleisimmin käytetty mittari, mutta luonteeltaan liian

satunnainen ja yksittäinen. Lisäksi täytyy mitata prosessia

ja sitoutumista siihen.

”Olemme saaneet asiakkailta kiitosta aktiivisuudestamme

turvallisuustyössä. Asiakkaille on tärkeää, että turvallisuudesta

saadaan tuloksia. Turvallisuusasioissa ei ole

Caverionin tapauksessa kyse mistään tempauksesta, vaan

teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä”, Petri kertoo.

Oman haasteensa turvallisuusasioihin tuo se, että ollaan

aina tekemisissä ihmisten kanssa ja ihmiset tekevät virheitä.

”Tarvitaan yhdessä tekemisen kykyä jokapäiväisessä

työssä. Myös alihankkijat ja muut kumppanit on saatava

mukaan yhteisiin toimintamalleihin”, toteaa Petri lopuksi.


SOITA, KERROMME LISÄÄ

044 590 0045 JUSSI

0500 499 935 TIMO

www.linnasteel.fi

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 47


Raision teiden varsilla tapahtuu:

kaupan keskittymä ja

logistinen solmukohta

Turun naapurissa sijaitseva Raisio teki heti 2000-luvun alussa monien mielestä elinkeinopoliittisen

ihmeen. Raisioon nousi vuonna 2001 kauppakeskus Mylly, joka oli avautuessaan

pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kauppakeskuksista Suomen suurin. Myllyn vanavedessä sen

lähialueelle tuli valtaisa määrä tilaa vievää kauppaa, mm. Turun seudun lähes kaikki autokaupat.

Vuonna 2008 parin kilometrin päähän Myllystä nousi ensimmäinen pääkaupunkiseudun

ulkopuolinen Ikea, jonka ympärille nousee edelleen toimijoita.

Turun Kehätie on Raision kohdalla

koko maakunnan kaupallinen

käytävä, jossa riittää asiakkaita

reilun sadan kilometrin säteeltä.

Sen elinvoima on kiistaton, mistä kielii

mm. viime vuoden lopulla valmistunut

kauppakeskus Myllyn laajennus: sadan

liikkeen sijasta shoppailtavaa riittää 150

liikkeen verran ja kävijämäärän odotetaan

nousen yli kuuteen miljoonaan asiakkaaseen.

”Logistinen solmukohta

vailla vertaa”

Turun Kehätie eli E18 ja valtatie 8. Raision

vahvuus ovat sitä halkovat tiet.

- Vanha vitsi kertoo Raision olevan

ainoa risteys, jolla on kaupunkioikeudet,

kertoo Raision kaupunginjohtaja Ari

Korhonen.

- Raisiossa vitsi hymyilyttää, sillä teiden

risteys tarkoittaa ihmisiä, kauppaa

ja uusia tuulia. Nykyäänhän tämä risteys

nimeltä Raisio on kadehdittu logistinen

solmukohta vailla vertaa.

Raisiossa on alle kymmenen kilometrin

säteellä lentokenttä, kaksi satamaa ja

raideliikenne. Alue on myös valtaväylien

solmukohdassa eli tiet vievät Porin,

Tampereen, Hämeenlinnan ja Helsingin

suuntaan – ja tietenkin aina Pietariin

saakka.

Raision Ikean tuntumassa aivan Ohikulkutien

vieressä on logistiikan ykkös-

Raision vahvuus ovat sitä halkovat tiet. Niistä yhden eli E18:n varrella on koko

Varsinais-Suomen vilkas kauppapaikka sekä logistiikan ykkösalue Leilikallio.

48 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


V8:n uusi yritysalue rakentuu vilkkaan vt8:n varrelle. ABC alueella jo on.

paikka eli Leilikallion alue. Alueella on jo

muutama logistiikan toimija, mutta vielä

löytyy noin 20 hehtaaria tilaa.

- Kunnallistekniikkakin on pääosin

rakennettu eli alueella pääsee nopeasti

liikkeelle, kertoo kaupunginjohtaja Ari

Korhonen.

Nopeasti pääsee liikkeelle myös siksi,

että Raision valttikortti yritysten sijoittautumiseen

liittyen on jo pitkään ollut

asiakaspalvelun nopeus ja tonttien räätälöinti

asiakkaan tarpeen mukaan.

- Ohikulkutien varteen ei olisi kos

kaan noussut tällaista menestyvän liikeelämän

keskusta, ellemme olisi pystyneet

työskentelemään hyvässä yhteistyössä

rakentajien ja muiden toimijoiden kanssa,

kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

- Toimintatapamme on yrityslähtöinen

ja siitä olemme ylpeitä.

auton päivittäiseen virtaan haluavilla on

nyt loistava mahdollisuus päästä vaikuttamaan

omaan sijoittumispaikkaansa.

- Vapaita tontteja on jo valmiina ja lisää

kaavoitetaan koko ajan, toteaa kaupunginjohtaja

Ari Korhonen.

- V8:ssa on nimensä mukaisesti vääntöä

ja voimaa ja Raisiosta löytyvät Suomen

parhaat kauppapaikat ja yritystontit.

Ei siis muuta kuin tervetuloa! •

Katso Raision vapaat tontit: raisio.fi/yritystontit

Lue lisää V8-yritysalueesta ja katso video:

www.raisio.fi/V8

Ota yhteyttä:

kaupunginjohtaja Ari Korhonen

puh. 044 907 1550, ari.korhonen@raisio.fi

maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala,

puh 044 797 1707, outi.pekkala@raisio.fi

V8:ssa vääntöä ja

voimaa

Mahdollisuuksia Raisiossa siis riittää ja

seuraavaksi katse on suunnattu valtatie

8:n varrelle. Valmisteilla oleva yli sadan

hehtaarin V8-niminen yritysalue tarjoaa

toimisto- ja tuotantotilaa paikassa,

jossa yhdistyvät kolmen vilkkaan tien

liikenne: Vt8, E18 ja Kustavintien vilkas

saaristoyhteys. Valtatie 8:n noin 20 000

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 49


Vettä bensiinin sijaan:

Boschin innovaatio

vähentää polttoaineen

kulutusta jopa 13 %

Tiesitkö, että jopa kehittyneet bensiinimoottorit tuhlaavat noin viidenneksen käyttämästään

polttoaineesta? Erityisesti suurilla pyörintänopeuksilla ajettaessa osa bensiinistä kuluu

jäähdytykseen eikä tehon tuottamiseen. Uuden vesiruiskutusjärjestelmänsä avulla Bosch osoittaa,

että näin ei tarvitse olla. Lisäveden ruiskutus vähentää polttoaineen kulutusta jopa 13 prosenttia

erityisesti nopeasti kiihdytettäessä tai moottoritiellä ajettaessa.

”V

esiruiskutusjärjestelmämme

osoittaa, että polttomoottorilla

on yhä joitain

kortteja hihassaan”, sanoo Rolf Bulander,

Bosch Mobility Solutions -liiketoiminta-alueen

johtaja ja Boschin johtoryhmän

jäsen. Teknologia on kehitetty

erityisesti 3–4-sylinteristen ahdettujen

moottoreiden käyttöön, jollaisilla keskikokoiset

autot on useimmiten varustettu.

Lisää tukea turboahdetulle

moottorille

Polttoainetalouden parantamisen lisäksi

uusi innovaatio voi tehdä autoista tehokkaampia.

"Vesiruiskutus voi antaa lisätukea

turboahdetulle moottorille", sanoo

Stefan Seiberth, Boschin Gasoline

50 Kuljetus & Logistiikka 4/2016

Systems -toimialan johtaja. Suurempi sytytysennakko

tarkoittaa, että moottoria

käytetään entistä tehokkaammin. Siten

insinöörit voivat saada lisätehoa irti jopa

tehokkaiden urheiluautojen moottorista.

Moottorin ylikuumenemisen estämiseksi

nykyautojen bensiinimoottoriin

ruiskutetaan ylimääräistä polttoainetta,

joka jäähdyttää haihtuessaan moottorin

osia. Vesiruiskutusteknologian kehittäneet

Boschin insinöörit ovat hyödyntäneet

samaa periaatetta. Uudessa teknologiassa

imukanavaan sumutetaan vettä

ennen polttoaineen syttymistä. Korkean

höyrystymislämpönsä ansiosta vesi jäähdyttää

moottoria tehokkaasti. Samasta

syystä vettä tarvitaan vain vähän – muutama

sata millilitraa jokaista sataa ajokilometriä

kohden. Siten ruiskutusjärjestelmään

liitettyä kompaktia, tislatulla

vedellä täytettävää vesisäiliötä ei tarvitse

täyttää kuin korkeintaan muutaman

tuhannen kilometrin välein. Vesisäiliön

tyhjenemisestäkään ei tarvitse huolestua:

moottori toimii ongelmitta, vaikkakaan

vesiruiskutusjärjestelmä ei ole vähentämässä

polttoaineen kulutusta eikä lisäämässä

auton vääntömomenttia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko tekniikka jo tuotannossa?

BMW-M4 GTS on ensimmäinen tuotantoajoneuvo,

jossa innovatiivinen ja

uraauurtava vesiruiskutusjärjestelmä

esitellään. Turboahdettu kuusisylinterinen

moottori yltää parempaan suorituskykyyn

ja kulutukseen jopa täydellä

kuormalla. Bosch toimittaa auton vesiruiskutusjärjestelmän.

Kuinka suuri on ajosyklin polttoainekulutus?

Tulevissa laboratoriossa ajettavissa WL-

TC-testeissä vesiruiskutuksen avulla on

mahdollista säästää jopa neljä prosenttia

polttoainetta. Todellisissa ajo-olosuhteissa

voidaan päästä vieläkin parempiin

tuloksiin: polttoaineen kulutusta voidaan

vähentää jopa 13 prosenttia kiihdytettäessä

nopeasti tai moottoritiellä ajettaessa.

Eikö veden ruiskutus aiheuta

moottorin ruostumista?

Ei. Palotilaan ei jää lainkaan vettä. Vesi

haihtuu ennen polttoaineen palamista.

Kaikki vesi poistuu ympäristöön pakokaasun

kanssa.

Miten vesisäiliö täytetään?

Vesiruiskutus vaatii vain pienen määrän

vettä. Säiliö täytetään keskimäärin vain

noin 3 000 kilometrin välein. Erillinen

vesisäiliö tulee täyttää tislatulla vedellä.

Voiko säiliössä oleva vesi jäätyä?

Vesi virtaa takaisin säiliöönsä moottorin

pysähdyttyä ja voi siellä ollessaan jäätyä.

Vesi sulaa, kun moottori jälleen käynnistetään.

Onko olemassa sellaista asiaa kuin

veden suoraruiskutus?

Bosch käyttää imusarjasuihkutusta, koska

teknologialla on merkittäviä etuja ja se

myös maksaa vähemmän. Näin järjestelmä

soveltuu laajamittaiseen tuotantoon

ja monille eri ajoneuvosegmenteille. •


NYT HYVÄT SYYSTARJOUKSET!


koulutus

Empatia GO – Matkaan!

Pasi istuu työpöytänsä ääressä. Ympärillä avokonttorissa

leijuu raskas tunnelma. Muutama muukin näpyttelee itsekseen

koneillaan. Osa porukasta on mennyt kahvihuoneeseen,

josta kantautuu kiihkeää puheensorinaa. Käytävästä kuuluu

kuiskailua ja muminaa. Työpaikalla on juuri ilmoitettu

tulevasta organisaatio- ja toimintamallimuutoksesta,

sekä yt-neuvotteluiden alkamisesta.

Pomoja ei pahemmin näy. Yleensä heitä

sentään pomppii neukkarista toiseen kiireisen

näköisenä otsa kurtussa. Ohi kulkiessaan

he tavallisesti yrittävät loihtia

teennäisen oloisen hymyn kasvoilleen

ja huudahtelevat ”tsemppauslauseita”.

Paitsi Pasin oma esimies Laura, joka

tulee usein juttelemaan. Häntä tuntuu

ihan oikeasti kiinnostavan, mitä työntekijöille

kuuluu. Hän on ollut todella positiivinen

poikkeus esimiesköörissä. Mutta

nyt on Laurakin kadonnut jonnekin.

Aamun tiedotustilaisuudessa kerrottiin,

että firmalla menee huonosti. Ei

olla pysytty samassa kehitysvauhdissa

kuin kilpailijat. Organisaatiorakenne

pistetään uusiksi, toimintamalleja muutetaan

ja irtisanomisia on tulossa. Taas.

Ei todellakaan mikään uusi juttu. Monet

yt:t on jo käyty läpi. Melkein kerran

vuodessa. Pikkuhiljaa työkavereita on

hävinnyt viereltä, ja sitä mukaa firma

on muuttanut aina vaan pienempiin tiloihin.

”Olisikohan tällä kertaa mun vuoro

saada potkut?” Pasi pohdiskelee mielessään.

”Olen kyllä aina saanut hyvää

palautetta työstäni. Viime kehityskeskusteluissakin

sain erinomaiset arviot

viime vuodelta. Mutta niin sai kyllä aina

Venlakin, ja silti se sai viime kierroksella

lähteä. Jos potkut nyt tulee, miten käy

asuntolainan kanssa?

Pelottaa tänne jääminenkin. Nyt on

jo aivan liikaa töitä, kun porukka vaan

vähenee. Kaikenlaista prosessien virtaviivaistamista

on tehty. Tuntuu, etten

tee enää yhtään turhaa käsiliikettä. Se

karmea ”hukka” on eliminoitu totta tosiaan.

Silti töitä on liikaa. Työkaverit tuntuvat

olevan koko ajan sairaslomalla.

Työt kasautuvat. Ja nyt taas tulee jotain

muutoksiakin työhön. Huh, huh.”

Samaan aikaan Pasin esimies Laura

istuu yhden pikkuneukkarin nurkassa

yksinään. Laura tuijottaa lamaantuneena

läppärinsä ruutua. Hänkin kuuli

organisaatiomuutoksesta ja alkavista

yt-neuvotteluista vasta tänä aamuna.

Lauran esimies, yksikön johtaja, soitti

hänelle varttia ennen kuin koko henkilökunta

kutsuttiin yllättäen virtuaalikokoukseen.

Organisaatiomuutos tarkoittaa,

että Lauran omaa nykyistä tehtävää ei

ole enää 6 viikon päästä. Taas. Tämä on

tapahtunut jo monta kertaa. Laura ei

muuten muutoksen sisällöstä vielä tiedä

sen enempää kuin muu henkilöstökään.

Lauran avomies jäi juuri työttömäksi,

heillä on iso asuntolaina ja kolme lasta.

Lauraa jännittää mennä tiiminsä luokse,

koska ei tiedä mitä vastaisi heidän

kysymyksiinsä. Miten ihmeessä täällä

pärjätään vieläkin pienemmällä porukalla.

Ja miten minun itseni käy?

Mikä johtamistaidoista

apuun?

Kuulostaako tutulta? Tämä on valitettavasti

työelämän arkipäivää juuri

nyt. Ja nytpä juuri pitäisi myös tehdä

parempaa tulosta. Vauhdikkaasti koko

ajan muuttuvilla markkinoilla menestyksen

ratkaisee yritysten innovointinopeus

ja ketterä uudistumiskyky.

Viime vuosina on puhuttu paljon työn

imusta, koska siitä tutkitusti seuraa

tuottavuutta. Mistäköhän se motivaatio

ja työn imu revitään näissä tunnelmissa?

DDI:n (Development Dimensions

International) High-Resolution

Leadership - analyysin kohderyhmänä

oli 15 000 johtajaa 18 eri maassa

ja 300 eri yrityksessä yli vuosikymmenen

ajalla. Analyysissä verrattiin

arviointikeskuksessa käyttäytymissimulaatioilla

toteutettujen johtamisarviointien

tuloksia ko. henkilöiden suoriutumiseen

työssään (jälkimmäinen

ko. henkilöiden esimiesten arviointiin

pohjaten).

Analyysin perusteella todettiin, että

kuuntelu- ja empatiataidot olivat

kaikista vuorovaikutustaidoista kriittisin

tekijä johtajan kokonaissuoriutumisessa.

Empatiakyky määriteltiin

taidoksi osoittaa, että ymmärrät muita

ihmisiä ja otat heidän tunteensa

huomioon. Parhaiten työssään suoriutuneet

johtajat osasivat käyttää

kuuntelu- ja empatiataitoja ihmisten

johtamisessa. Kakkosena tuli osallistaminen,

joka näkyi erityisesti parempana

onnistumisena päätöksenteossa

ja suunnittelussa. Kuitenkin vain 40

prosenttia johtajista arvioitiin olevan

eteviä kuuntelu- ja empatiataidoissaan

ja 50 prosenttia osallistamisessa.

Helsingin yliopiston Myötätunnon

mullistava voima (CoPassion)

-tutkimushankkeessa puolestaan

näkyi vuoden 2015 lopulla tehdyn kyselyn

vastauksissa myötätunnon ja

kunnioittavan työyhteisön positiivinen

vaikutus työn imuun.

Inhimillisyys ja empatia olisi siis

näiden tutkimusten mukaan nyt valttia.

52 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


STOP!

Tarjolla apua arjen haasteisiin

− tule kehittymään koulutuksiimme!

Kuuletko ja näetkö?

Kuuntelu ja empatia eivät ole lainkaan huonoja taitoja

ylipäätään elämässä, osana toisia ihmisiä arvostavaa tapaa

olla ja elää. Itse olen käytännön työelämässä – osin

kantapään kautta – oppinut ymmärtämään neljä syytä,

miksi kuuntelu ja empatia ovat tärkeitä johtamistaitoja:

1. Ihmisten johtamisessa auttaa se, jos tietää

ja ymmärtää, mikä itse kutakin motivoi, mitä

vahvuuksia ja kiinnostuksia ihmisillä on,

ja mitkä asiat arkipäivässä vievät ihmisiltä

työtehoa ja intoa. Näistä edellä mainituista on

valtavan vaikea olla oikeasti perillä, ellei pysähdy ihmisiä

kuuntelemaan ja ole aidosti kiinnostunut.

2. Ihmismielen toimintaperiaate on siitä jännä, että siihen

vaikuttaa aika paljon muiden ihmisten arvostus,

huomiointi ja kuuntelu, ainakin omien kokemusteni

mukaan. Jos mielipiteitäsi kuunnellaan ja sinuun

uskotaan – sen sijaan, että kokisit olevasi

vain näkymätön osa koneistoa – suoriudut työssäsi

paremmin.

3. Kuuntelu kannattaa myös siitä yksinkertaisesta syystä,

että viisaus saattaakin asua jonkun muun korvien

välissä kuin omien. Useamman näkökulman

kuuleminen voi auttaa näkemään metsän

puilta.

4. Muutostilanteessa asian yhteinen käsittely

ja yhdessä ihmettely, tunteiden purkaminen

ja avoimien kysymysten kirjaaminen auttavat

kummasti eteenpäin menossa. Tämä myös

vähentää sitä, että henkilöstö jää päiväkausiksi spekulaatioita

pyörittelemään, ja auttaa ihmisiä palaamaan

omien tehtäviensä pariin. Tämä vaatii juuri kuuntelua

ja empatiaa esimieheltä – vaikkei niitä vastauksia

olisikaan aina antaa.

Ainoita tarvittavia johtamistaitoja nämä eivät suinkaan

ole – esimiehen osaamispakkiin tarvitaan paljon muutakin.

Ja yksi keskeinen taito on ymmärtää, mitä sieltä työkalupakista

kaivetaan esiin missäkin tilanteessa.

Lohduttavaa on se, että näissä, kuten muissakin johtamistaidoissa,

voi ihan oikeasti kehittyä. Valmiiksi niissä

tuskin tulee koskaan.

Työsuhde.Nyt – monipuolinen kattaus

työsuhdeasioita jo 26. kerran!

Mitä henkilöstö- palkka- ja taloushallinnon ammattilaisten arjessa

tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa? Painavaa ja

hyödyllistä asiaa, tuoreita ajatuksia sekä uusia kontakteja.

Lue lisää tyosuhde.fi

Kesto: 2 pv

Ajankohta: 4.–5.10.2016

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä

ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin.

Varaa paikkasi!

Kesto: 12 pv

Aloitus: 23.1.2017

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 4088044, jaana.parkkila@mif.fi

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien

täydennyskoulutus

Tule päivittämään työturvallisuuskortti kurssinjohtajan kouluttajaoikeudet

1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen.

Kesto: 1 pv

Ajankohta: 1.12.2016

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 4088044, jaana.parkkila@mif.fi

Matkalla huippuesimieheksi – Syvennä

esimiestaitojasi

Tämä koulutus on juuri sinun tarpeisiisi räätälöitävä esimiesvalmennus.

Esimiehen reittikartalta valitset 1–2 päivän moduulin sinua

kiinnostavasta aiheesta. Valitsemistasi moduuleista muodostuu

koulutuskokonaisuus, joka kehittää sinua huippuesimieheksi. Aloita

lähtölaiturilta 28.9., 26.10. tai 23.11.2016

Kesto: 1 pv + haluamasi määrä moduuleita

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 408 8075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu ETK käynnistyy jälleen. Koultuksessa saat konkreettisia

taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön sekä vuorovaikutustilanteisiin.

Kesto: 5 pv

Syksyn aloitus: 27.9.2016

Kevään aloitus: 14.2.2017

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 4088075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Kouluttaudu. Menestyt.

Johtamistaidon opisto JTO on yksi Sopranon koulutusbrändeistä. Samaan

konserniin kuuluvia muiden alojen erikoisosaajia ovat tietoteknologiaalan

kouluttaja Tieturi ja Ruotsissa Informator, viestinnän ammattilaisten

kouluttaja Infor sekä kansainvälistymiskonsultoinnin Fintra.


koulutus

Oli miten oli. Laura tietää hyvin, että

hänen roolinsa esimiehenä on johtaa

muutosta työnantajan edustajana.

Omaa tiimiä pitää tukea. Pitää antaa

aikaa, kuunnella, järjestää tilaisuuksia

yhteiseen keskusteluun ja tunteiden purkamiseen.

Pitää viestiä firman visiota ja

muutoksen tavoitteita. Sitten varmistaa,

että muutos lähtee käyntiin ja oikeaan

suuntaan. Pitää myös selvittää, mihin

asioihin henkilöstö muutoksessa voisi

päästä vaikuttamaan, koska niin varmistetaan

sitoutuminen ja parempi lopputulos.

Pitää osallistaa ja organisoida.

Taas kerran. ”Jep. Ihan just kohta. Hetken

vaan tässä kokoan itseäni”, Laura

sanoo itselleen. 5 minuutin päästä Laura

astuu ulos huoneesta ja lähtee astelemaan

kohti työntekijöitään…

Empatia GO on käynnistynyt. Lähdetään

etsimään ja pyydystämään empatiataitoja

työpaikoille. •

Tarja Seppänen on MIFin kouluttaja, Management Trainer & Coach,

Change Manager sekä yrittäjä Toteutin Oy:ssä.

Tarjalla on puheenvuoro Työsuhde.Nyt! -tapahtumassa 4.-5.10.2016

Technopoliksessa Espoossa.

Merenkulun ”yhteisen seikkailun” säännöt uudistettiin

– ensimmäinen suomalainen mukana

Merenkulun kansainväliset yhteishaverisäännöt

uudistettiin – vahvasti yksinkertaistaen:

kuka maksaa menetetyn

lastin, jos alus kohtaa haverin. Raumalla

merenkulun koulutuksessa opettava Peter

Sandell osallistui työhön ensimmäisenä

suomalaisena.

Mistä on kysymys? Esimerkiksi tästä:

Jos laiva ajaa karille ja lasti on pelastettava

– tai lastia on heitettävä pois, jotta

alus ei uppoa – menetetty lasti ja pelastustyön

kulut tulevat kaikkien lastinomistajien

ja aluksen omistajan hoidettaviksi,

ja kulut jaetaan sovitusti. Se on iso asia

kansainvälisessä kaupassa. Tavallisen

yksityishenkilön ei tarvitse aiheesta välittää,

kunhan ottaa vakuutuksen lähettäessään

tavaraa, vaikkapa papan mopon

sukulaislapselle, meriteitse.

Yhteensä sääntökohtia on kolmekymmentä

ja sääntöjen soveltamistilanteet

ovat vaikeita ja moninaisia.

Yhteisen haverin sääntöjä (York-Antwerp

rules) on tehty vuodesta 1864 kansainvälisenä

yhteistyönä. Edelleen englanniksi

puhutaan yhteiseen seikkailuun,

common adventure, osallistumisesta.

Koska puhutaan siitä, kuka maksaa,

sääntötyö ei ole helppoa. Edellisen kerran

sääntöjä yritettiin uudistaa 2004.

Se kuitenkin epäonnistui. Nyt säännöt

valmistuivat toukokuussa 3,5 vuoden

työn tuloksena. Heti sen jälkeen – poikkeuksellisen

nopeasti – maailman suurin

merikuljetusjärjestö BIMCO päätti, että

uudet säännöt sisällytetään muun muassa

kaikkiin sen ylläpitämiin merenkulun

rahtaussopimuksiin.

– Noin 90 prosentissa maailman kaupan

kuljetuksista ja kauppasopimuksista

käytetään siis varmuudella laatimaamme

riskinjakojakojärjestelmää. Merellä kulkevista

tavaroista osuus tulee olemaan

yli 95 prosenttia, kertoo Sandell.

Koko sääntöjen 152-vuotisen historian

aikana SAMKin opettaja Peter Sandell on

ainoa suomalainen, joka on osallistunut

sääntöjen laatimiseen. •

54 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Logistiikkaturvallisuuden haasteet

- miten varautua?

ASIS Finland ry järjestää logistiikka- ja kuljetusturvallisuusseminaarin tiistaina 8. Marraskuuta Helsingissä. Seminaarin

tarkoitus on tuoda esille viimeisimpiä turvallisuusnäkökulmia mm. TAPA ja AEO kokonaisuuksista, mutta myös monia asiantuntijaluentoja

aiheen ympärillä kuten hävikinseuranta, älykonttiratkaisuja, seurantavälineiden kehitykset, kabotaasiongelmat

(security) sekä myös tutkimukseen, jossa selvitetään mitä hävikki itse asiassa maksaa (tutkimustietoa).

Tule kuulemaan ja ottamaan kantaa päivän polttaviin turvallisuusasioihin.

Päivän aikana kuulemme mm. seuraavat luennot:

- TAPA 2017 muutokset ja nykytila

- AEO 2016 muutokset ja nykytila

- Raideliikenteen uudet mahdollisuudet

idässä – ”Kouvola-Khorgos-

Shanghai”

- Blockchain teknologian (esim. Älykontti)

mahdollisuudet logistiikassa

– SmartLog hanke

- Idän liikenteen kuljetus- ja logistiikkahaasteet

- Logistiikka- ja ajoneuvoseurantatekniikka

– Case esimerkki

- Mitä hävikki maksaa? – Cross boarder

research association

- Kabotaasikuljetusten vapautuminen

– mitkä ovat security riskit?

- Hävikin valvonta ja seuranta teknisin

ratkaisuin – Case esimerkki

- suomen logistiikkarikollisuuden

nykytilanne – viranomaiskatsaus

Seminaari järjestetään Pasilassa,

osoitteessa: VISIO1 – Business

center, Televisiokatu 4, 00240 HKI.

Seminaaripäivän hinta on

250 euroa sisältäen ruokailut ja

luentomateriaalin.

ASIS jäsenille hinta on 180 euroa.

Seminaari alkaa klo 08.30 ja

päättyy klo 16.00.

Ilmoittautumiset osoitteeseen:

info@asisfinland.org

Lisätiedot/kyselyt:

petri.kelo@asisfinland.org

Opiskelijat loivat tulevaisuuden puettavan älyn

ratkaisuja yhdessä VTT:n kanssa

VTT:n ja Aalto-yliopiston taiteiden ja

suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden

yhteistyön tuloksena on syntynyt

uusia puettavan älyn ratkaisuja, joilla

teollisuuden työntekijöiltä voidaan suojata

liialta pölyltä, kuulovaurioilta ja rasitusvammoilta.

Opiskelijat tutustuivat puettavan älyn

kurssillaan VTT:n painetun älyn ja sensoriteknologioihin

ja yhdistivät ne puettavan

älyn suunnitteluun. Tuloksena

syntyi kaupallistamista vaille valmiita

demoja.

Jokaisessa toimivassa demossa käytettiin

VTT:n antureita tai led-rakennetta.

Tämän avulla kehitettiin pölyisiin ympäristöihin

ja puhdastilojen ilmansuodatukseen

pölyä keräävä kangas, joka

kerää mikrokuiturakenteeseensa pienhiukkasia

suurjännitteen avulla. Antureita

käytettiin ripustukseen massan ja

tuulen mittaamiseen ja eristettyä lednauhaa

ilmaisemaan jännitettä kankaan

molemmille puolille.

Rakennustyöntekijöiden työperäisiä

kuulovaurioita ehkäisemään kehitettiin

itsekiinnittyvä slap-on -panta, jonka

avulla työntekijän käteen voidaan kiinnittää

anturi mittaamaan työympäristöstä

aiheutuvaa äänenvoimakkuutta. Panta

laskee saksalaisen ohjearvon mukaista

kuulorasitusta reaaliaikaisesti ja ilmaisee

päivittäistä äänikuormaa erivärisillä

valoilla.

Myös toistuvista liikkeistä aiheutuvat

rasitusvammat ovat merkittävä työperäisten

vaurioiden ryhmä. Opiskelijat

kehittivät niin ikään vaatteen, jossa käden

liikkeitä mitataan takin hihaan integroidulla

kiihtyvyysanturilla. Liikkeen

toistuvuutta analysoidaan joko tietokoneessa

tai puhelimessa, ja toistuvuus ilmaistaan

käyttäjälle ääniefektein. Vaate

aloittaa liikkeen mittaamisen vasta, kun

se on puettu päälle. •

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 55


Autokaupan kahleita vapauttava palvelu

KYLMÄÄ KYYTIÄ

LUMIKKO TURVAA KYLMÄKETJUN

KAIKISSA OLOSUHTEISSA

TEHOKAS

LUOTETTAVA

KILPAILUKYKYINEN

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

PAIKALLINEN PALVELU

LAAJA HUOLTOVERKOSTO

Lumikko Technologies Oy on erikoistunut kuormatilan

lämpötilansäätölaitteiden tuotekehitykseen

ja valmistukseen. Lue lisää: www.lumikko.com

Autoala on suuren murroksen - häämöttävän

digitalisaation edessä. Auton

omistamisen pitäminen itseisarvona ei

ole tulevaisuudessa kaikille järkevää

niin yritys- kuin yksityistaloudessakaan.

Palvelumallit auton käyttämisen

ympärillä monimuotoistuvat; vuokraaminen,

liisaaminen, lainaaminen, tai

millä sitä ikinä kutsutaan, tulee lisääntymään.

Autohankinnat.fi palvelu haluaa varmistaa

autokaupan eurojen pysymisen

Suomessa, eikä valuvan pelkästään

multikansallisille leasing-yhtiöille.

Autohankinnat.fi –sivusto tarjoaa

leasing-rahoitteisten autojen kilpailuttamista

täysin veloituksetta ja sitoumuksetta.

Palvelulla voi niin yksityinen

henkilö kuin yritys kilpailuttaa yhden

tai koko työsuhdeautokalustonsa. Palvelu

ei pelkästään tarjoa kilpailuttamisen

tuomaa hintaetua, vaan vapauttaa

myös resursseja pk-yrityksissä.

Kilpailutuksiemme mukaan erot

edullisimman ja kalleimman tarjouksen

välillä ovat olleet merkittäviä. Kilpailutuksen

tuoma hintaetu on ollut

jopa 20% jo yksittäisen auton kohdalla.

Euroina ero edullisimman ja kalleimman

leasingsopimuksen aikana on reilut

5000€.

Autohankinnat.fi –sivuston taustalla

on asiantuntijakaksikko Antti Junttonen

ja Harri Sutinen, joilla on yli 15

vuoden autoalan kokemus niin vähittäismyynnin-,

kuin maahantuonnin kehitystehtävistä

jälkimarkkinoinnin- ja

hankintatoimen osalta. Kaksikko näkee

multikansallisten leasing-toimijoiden

olevan vapaan kilpailun este Suomessa

automarkkinoilla yritysautokaupassa.

Samalla myös vääristäen yrityksille

tarjottavien automerkki- ja mallivalikoimaa.

Autohankinnat –kilpailutuspalvelu

on osa Tenderit Oy:n palvelutarjontaa.

• www.autohankinnat.fi

Kestävä, kuumasinkitty

astinvetokoukku turvalliseen

lastaukseen

Honeywellin viillonkestävät käsineet

vievät kestävyyden ja mukavuuden uudelle tasolle

Uusi valikoima erittäin kestäviä mutta samalla kevyitä, viillonkestäviä käsineitä,

jotka soveltuvat auto-, kunnossapito-, logistiikka- ja huoltoalalla sekä paperinja

lasinkierrätysteollisuudessa työskenteleville. Honeywellin uudet Vertigo Check

& Go -käsineet on valmistettu huippuluokan polyeteenikuidusta (HPPE), ja niihin

on merkitty selkeästi viillonkestävyydestä kertovien tasojen numerot.

Jotta turvallisuudesta vastaavat pystyvät varmistamaan, että työntekijän käyttämän

suojaimen suojaustaso on oikea työn aiheuttamaan viiltoriskiin nähden,

uusissa Vertigo Check & Go -käsineissä on käytetty vahvikkeena Honeywellin

innovatiivista Spectra®-kuitua. Kyseessä on yksi maailman vahvimmista ja kevyimmistä

keinotekoisista kuiduista, jota käytetään yleisesti erittäin lujissa kalastussiimoissa

ja luodinkestävissä suojaliiveissä. •

www.honeywellsafety.com

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

56 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


Liikennekäytöstäpoisto on muuttanut moottoripyörien vakuuttamista

- seisonta-ajan ilmoitus

vakuutusyhtiöön ei enää riitä

Liikennekäytöstäpoisto tehdään

rekisteri-ilmoituksella Trafiin, aiempi

vapaamuotoinen ilmoitus vakuutusyhtiöön

ei enää riitä. Asiakkaan pitää

myös itse tarkistaa onko poistolla vaikutusta

omaan vakuutusmaksuun.

”Epäselvyyttä on ollut siitä, mihin

ja millä tavalla ilmoitus liikennekäytöstäpoistosta

tehdään. Liikennekäytöstäpoisto

on Trafille tehtävä maksullinen

rekisteri-ilmoitus. Ilmoitusta ei

voi tehdä määräajaksi, vaan ajoneuvo

pysyy liikennekäytöstä poistettuna,

kunnes asiakas tekee Trafille uuden

ilmoituksen ajoneuvon liikenteeseen

otosta. Silloin kun ajoneuvo on poistettu

liikennekäytöstä, sillä ei saa ajaa”,

vakuutusasiantuntija Hanna Salo FI-

NEstä sanoo.

Asiakkaalla on eri vaihtoehtoja

rekisteri-ilmoituksen tekoon. Ilmoituksen

voi tehdä Trafin verkkosivuilla

tai oman vakuutusyhtiön sähköisessä

palvelussa. Asiakas voi myös asioida

henkilökohtaisesti katsastusasemalla

tai vakuutusyhtiönsä konttorissa. Asiakkaalle

on edullisinta tehdä ilmoitus

sähköisiä kanavia itse hyödyntäen.

Maksuhyvitystä ei

välttämättä saa

”Tilapäisen liikennekäytöstäpoiston

ajalta ei välttämättä saa hyvitystä moottoripyörien,

mopojen, mönkijöiden ja

moottorikelkkojen vakuutusmaksuista.

Vakuutusyhtiöiden tuotteet poikkeavat

toisistaan sen suhteen saako maksuhyvitystä

tai onko sen saamiseksi muita

ehtoja, kuten vähintään 30 vuorokauden

mittainen liikennekäytöstäpoisto.

Varsinkin vuodenaikahinnoitelluissa

vakuutuksissa maksuhyvitys ajokauden

ulkopuolella voi olla hyvin vähäinen,

tai sitä ei saa lainkaan”, Salo jatkaa.

”Asiaa ei vielä tunneta ja se tulee

vastaan ensimmäistä kertaa monille

moottoriajoneuvojen omistajille ajokauden

päättyessä nyt syksyllä. Ennen

ilmoituksen tekoa kannattaa tarkistaa,

saako liikenne- tai kaskovakuutuksesta

minkäänlaista maksuhyvitystä”, Salo

sanoo. • www.fine.fi

AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on

paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen

kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus

www.autokalusteet.fi

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

SmartVan LED -työvaloilla turvallisuutta ja

mukavuutta pakettiauton lastaustilaan

Syksy tuo tullessaan pimenevät illat ja hämärät aamut, jolloin pakettiauton lastaustiloissa

valon väheneminen vaikeuttaa työskentelyä. Työturvallisuutta lisäämään

Kaha on tuonut uutuutena valikoimiinsa paljon kiinnostusta herättäneet

SmartVan LED -valot, jotka korvaavat pakettiauton lastaustilan alkuperäisen

valaistuksen.

Pakettiautoihin merkki- ja mallikohtaisesti soveltuva SmartVan LED on helposti

asennettava ”Plug n´Play” -ratkaisu, jossa LED-valot asennetaan lastaustilan

alkuperäisten valojen tilalle käyttäen auton omaa johdotusta. Valojen asennus

on erittäin yksinkertainen eikä vaadi työkaluja. Kirkas, lämpimän valkoinen valaistus

kattaa lastaustilan pimeimmätkin nurkat, jotta työskentely ja tavaroiden

löytäminen olisi entistä helpompaa. Kunnollinen valaistus lisää niin turvallisuutta,

kuin mukavuuttakin myös syksyn pimeinä iltoina. • kaha.fi

Klikkaa ja tutustu myös

lehden nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 4/2016 57


Harley-Davidson

esittelee uudet tehokkaat

matkapyöränsä

Parempi teho. Parempi ajomukavuus. Parempi käsiteltävyys. Harley-Davidson esittelee

tuoreimman versionsa täysiverisestä matkapyörästä julkistamalla uuden Milwaukee-Eight

-moottorin, historiansa yhdeksännen Big Twinin, sekä uuden etu- ja takajousitusratkaisun

vuoden 2017 matkapyörämallistoon.

”N

ämä mallit ovat kaikkein

tehokkaimmat, helpoiten

hallittavat ja miellyttävimmät

matkapyörät, jotka Harley-Davidson

on koskaan tuonut markkinoille", kertoo

Scott Miller, Vice-President of Styling

and Product Development Strategy.

"Harley-Davidsonin matkapyörien jäljittelemätön

ulkonäkö, ääni ja ajotuntuma

erottuvat tänä vuonna tekemiemme

muutosten myötä selvemmin kuin koskaan

ennen. Sen käsittää oikeastaan vain

ajamalla, ja siksi kehotammekin kaikkia

motoristeja varaamaan koeajon lähimmältä

jälleenmyyjältä."

Uusi Milwaukee-Eight

-moottori

Uusi Milwaukee-Eight on yhdeksäs

Harley-Davidsonin maailmankuulun Big

Twin -sarjan moottori. Moottorissa on

säilytetty Big Twinien klassinen ulkonäkö,

ääni ja tuntumaa, mutta moottorin

suorituskykyä on parannettu kaikilla

osa-alueilla.

"Milwaukee-Eight-moottori jatkaa

Harley-Davidsonin Big Twinien kunniakasta

perinnettä", kertoo Alex Bozmoski,

Chief Powertrain Engineer. "Suunnittelimme

kokonaan uuden moottorin

säilyttäen kuitenkin Big Twinin tärkeät

yksityiskohdat. Teimme parannuksia

suorituskykyyn, kestävyyteen ja muotoiluun

asiakkailtamme saadun maailmanlaajuisen

palautteen perusteella."

Milwaukee-Eight-moottorissa on

V-Twineistä tuttu, klassinen 45 asteen

sylinterikulma. Uusi moottori tuottaa

jopa 11 prosenttia suuremman vääntömomentin

kuin edellisen vuoden mallit,

ja sen neliventtiiliset sylinterinkannet

mahdollistavat jopa 50 prosenttia tehokkaamman

imu- ja pakoputken virtauskapasiteetin.

Milwaukee-Eight-moottorin

tasapainotus vähentää tärinää 75 prosentilla

joutokäynnin aikana, mutta säilyttää

kuitenkin Harley® V-Twinin klassisen

tuntuman ja tasaisen maantieajon.

Kaikissa Milwaukee-Eight-moottoreissa

on uusi lämmönhallintamenetelmä, joka

tekee matkanteosta mukavampaa niin

kuljettajalle kuin matkustajallekin. Suuresta

tehostaan huolimatta Milwaukee-

Eight-moottorin polttoaineenkulutus on

pienempi kuin aiemmissa moottoripyörämalleissa.

Milwaukee-Eight-moottoreista on

saatavissa kaksi kuutiotilavuutta: Milwaukee-Eight

107 (107 CID/1745 cc) ja

Twin-Cooled Milwaukee-Eight 107

(107 CID/1745 cc) perusmalleihin sekä

Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 (114

CID/1870 cc) Harley-Davidsonin® Custom

Vehicle Operations (CVO) -moottoripyöriin.


H-D julkistaa Milwaukee-Eight-moottorinsa

– yhdeksännen Big Twinin –

sekä uuden jousituksen vuoden 2017

malleille.

58 Kuljetus & Logistiikka 4/2016


OMAA LUOKKAANSA –

SEKÄ TYÖMAILLA ETTÄ PELIKENTILLÄ.

TÄYSIN UUSI NISSAN NV300

ON PIAN TÄÄLLÄ!

NISSAN NV400

ALK. 31 480 €

NISSAN e-NV200

ALK. 33 649 €

UUSI

NISSAN NAVARA

ALK. 34 041 €

NISSAN NV200

ALK. 24 445 €

(Autoveroton hinta 25 709,85 €,

autovero 4 169,85 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 31 682,00 €,

autovero 1 366,43 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 30 034,95 €,

autovero 3 406,23 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 18 950,97 €,

autovero 4 893,72 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

NYT VIIDEN VUODEN / 160 000 KM TAKUULLA *

KAIKILLE NISSAN-

HYÖTYAJONEUVOILLE

Meiltä löydät sopivan auton työhön kuin työhön. Tarjoamme asiakkaillemme

kattavan hyötyajoneuvomalliston. Löydä omasi lähimmältä Nissanjälleenmyyjältä.

Aja liiketoimintasi uudelle tasolle.

UEFA Champions Leaguen virallinen hyötyajoneuvo.

NV200 Van -malliston EU-yhdistetty kulutus 4,9–5,0 l/100 km, CO2 -päästöt 130-131 g/km. NV400 Van -malliston EU-yhdistetty kulutus

6,8–8,3 l/100 km, CO2 -päästöt 177–217 g/km. Navara-malliston EU-yhdistetty kulutus 6,3-6,9 l/100 km, CO2 -päästöt 167–183 g/km. e-NV200-malliston

CO2 -päästöt 0 g/km. *Valmistajan takuu 5 vuotta tai 160 000 km kaikille Nissan-hyötyajoneuvoille (poislukien e-NV200, jolle valmistajan takuu

on 5 vuotta / 100 000 km sähköauto-osien osalta ja 3 vuotta / 100 000 km muun ajoneuvon osalta).


Meiltä saat

enemmän!

www.gli.fi • www.liikenneyrittäjäkoulutus.fi

LIIKENNEYRITTÄJÄKOULUTUS

Liikenneyrittäjäkoulutukset

Oulu 19.08. - 02.10.2016

Jyväskylä 02.09. - 16.10.2016

Vantaa 07.10. - 20.11.2016

Kuopio 21.10. - 11.12.2016

Tampere 28.10. - 11.12.2016

Toimi nopeasti ja ilmoittaudu mukaan!

Ammattipätevyyskoulutukset,

helposti ja edullisesti etäopiskeluna,

videoneuvotteluyhteydellä!

KAIKKIALLE SUOMEEN!

Liity tuhansien

tyytyväisten

asiakkaittemme

joukkoon

Kristian Lella

toimitusjohtaja

050 9192 263

GLi Yhtiöt 010 440 4401 Keskuojankatu 30, 33900 Tampere www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!