Kuljetus & Logistiikka 1 / 2017

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

1/2017 • 20. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com


Turun satama tarjoaa rekkaliikenteelle nopeimman meritien Ruotsiin. Turun ja Tukholman välinen merimatka on lyhyt ja neljä

päivittäistä laivalähtöä täyttävät nopeimpiakin aikatauluja vaativat kuljetustarpeet. Satamaan saapuminen ja sieltä lähteminen

on helppoa ja liikennejärjestelyt selkeitä myös satamassa. Hyvien maantieyhteyksien ansiosta kuljetukset saadaan nopeasti tien

päälle eikä aikaa kulu satamassa odotteluun tai liikenneruuhkissa seisomiseen. Skandinavian lisäksi Turku tarjoaa nopeudeltaan

ja kustannustasoltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon myös Saksan liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.

WWW.PORTOFTURKU.FI


KULJETUS & LOGISTIIKKA -LEHTI MUKANA

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Pahimman

varalta.................................. 4

VR Transpoint

sai hyvän arvosanan......... 12

Vastuulliset

ratkaisut tehostavat

Altian logistiikkakeskuksen

toimintaa..........18

Nokialta uusi

eturengas

kuorma-autoille

ja busseille........................22

Turvallisuusindeksi

torjuu työtapaturmia

ja pienentää

vakuutusmaksuja............. 26

Maailma muuttuu

- niin myös TAPA

......................................... 30

Scanialla markkinoiden

laajin tarjonta

uusiutuvia polttoaineita

käyttäviä ajoneuvoja........ 34

Suomen suurin kaikille

avoin liikennekokeilu

kattaa jo koko

eteläisen Suomen............. 46

Hyppää Kapteenin

istuimelle ja lennä itse

Airbus A320 matkustajalentokonetta!....................

53

PÄÄKIRJOITUS

M-T Toivola, päätoimittaja

Merenkulun merkitys

Suomen kilpailukyvylle

on korvaamaton

Suomalainen elinkeinoelämä ja suomalaiset voivat hyvin ja

maamme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla. Suomen

menestystä tukevat fiksut ja tarkoituksenmukaiset meriliikenneyhteydet.

On hienoa, että meillä on nyt käsissämme kokonaisnäkemys siitä,

millaiset haasteet meillä on edessä ja mitä meidän pitää tehdä pärjätäksemme

tulevaisuudessa. Merenkulun alalla on myös monia kasvun

mahdollisuuksia, jotka meidän pitää ehdottomasti hyödyntää.

Merenkulun alan kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja luottamusta

sekä menestyjän asennetta. Tarvitaan myös ennakoivaa edunvalvontaa,

vahvaa vaikuttamista ja kansainvälistä kumppanuutta.

Hallinto mahdollistaa ja tarjoaa kannustavan toimintaympäristön

uusille toimintatavoille ja innovaatioille.

Meriliikennestrategian tavoitteena on ollut tehokkaat ja kilpailukykyä

tukevat kuljetusketjut. Tavoitteena on varmistaa Suomen

ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriötön ja kansantaloudellisesti

kustannustehokas sekä kansainvälisen kilpailukyvyn takaava

toiminta myös talviaikana. Suomen kansallisen kilpailukyvyn

takaamiseksi väylämaksuilla ei tulisi aiheuttaa jatkossakaan nykyistä

suurempaa rasitetta meriliikenteen kuljetuksille.

Meriklusterista on mahdollista saada myös kasvua Suomelle.

Tavoitteena on, että Suomi kehittyy talvi- ja ympäristöteknologian

edelläkävijäksi, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäjäksi ja korkean

osaamisen vientimaaksi.

Suomen meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama

kokonaisuus, jossa toimii noin 3 000 yritystä. Meriteollisuus on suurin

yksittäinen ala. Muita meriklusteriin kuuluvia aloja ovat mm. varustamotoiminta,

satamat, satamaoperaattorit, merirakentaminen,

rahoitus ja vakuuttaminen sekä julkinen sektori..

Suomesta halutaan myös meren ja jään huippuosaaja. Merenkulun

ja meriklusterin tulevaisuuden osaajien riittävyys tulee varmistaa ja

merenkulkualan tunnettuutta ja vetovoimaa tulee kehittää edelleen.

Itämeri nähdään strategiassa mahdollisuuksien merialueena. Tavoitteena

on saavuttaa uitavan puhdas ja turvallinen Itämeri, joka

houkuttelee virkistys- ja matkailutoimintaa alueelle ja tarjoaa laadukkaat

merikuljetuspalvelut markkina-alueen käyttöön. Tavoitteena

on, että suomalainen merenkulku kehittyy Itämeren johtavaksi

palveluntuottajaksi perustuen kestäviin logistisiin konsepteihin.•

Viking XPRS

uudistui upeasti................ 58

KOULUTUS ................................ s. 54-57

Työtehoseuralla tavoitteena kouluttaa

Turvallisia kuljettajia ............................54

Ympäristöasioissa

kannattaa kulkea etukenossa ..............56

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tykkää meistä

Facebookissa

Kuljetus & Logistiikka


Pahimman

varalta

Algol sai luvan varastoida ammoniakkia Turun Satamassa

vuonna 2016, mutta ennen kuin ensimmäinen erä saapui,

harjoiteltiin mitä tehdään, jos pahin tapahtuu.

Teksti ja kuvat Sari Järvinen

Turun Länsisatamassa nostokurjen

jalat katoavat sumupilven sisään,

kun Algol Chemicals Oy:n

pihalla olevasta säiliöstä purkautuu kohinalla

kaasua. Vuoto sai alkunsa trukin

kolhaisusta ja pistävän, mädän hajuista,

limakalvoja ärsyttävää ammoniakkia

leviää tuulen mukana kohti vastarantaa

olevaa laivaterminaalia. Siellä laivaan

jonottaa runsaasti matkustajia.

Oikeasti vaarallista vuotoa ei ole, vaan

kyseessä on suuronnettomuusharjoitus

ja ilmaille tuleva höyrypilvi on pääosin

vesihöyryä. Harjoitus on kahdessakin

mielessä poikkeuksellinen. Ensinnäkin

harjoitus on Algol-konsernin historian

suurin ja toiseksi siitä on tultu ottamaan

oppia Saksaa, Viroa ja Liettuaa myöden.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen,

Turun Sataman ja kymmenen muun

toimijan järjestämä harjoitus on osa

HAZARD-projektia, joka tähtää Itämeren

alueen satamien turvallisuuden parantamiseen.

Useammin kuin laki määrää

Algol-konserniin kuuluva Algol Chemicals

sai vuonna 2016 luvan varastoida

Turun Satamassa ammoniakkia. Kun

suuronnettomuusharjoitus pidettiin

joulukuun seitsemäntenä päivänä vuonna

2016, yhtään ammoniakkisäiliötä ei

ollut vielä saapunut.

– Kerrankin toimitaan oikein päin:

ensin harjoitellaan, sitten varastoidaan,

Algol Chemicalsin Turun toimipisteen

Site Manager Kimmo Koskinen toteaa

katsellessaan työmaallaan hääriviä

palomiehiä.

Onnettomuusharjoitukset eivät ole Algolille

sinällään uusia. Turun kemikaalivarastolla

niitä järjestetään keskimäärin

kerran vuodessa, vaikka laki edellyttäisi

harjoittelua vain kerran kolmessa vuodessa.

– Se johtuu yrityskulttuuristamme.

Turvallisuus on meille yksi pääteemoista.

Mitä enemmän harjoitellaan, sitä valmiimpia

ollaan, Koskinen sanoo.

Oikeita onnettomuustilanteita on ollut

vähän. Koskisen mukaan isompia ei

yhtään ja pienimmät ovat rajoittuneet

vähäisiin konttivuotoihin.

4 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

Algolin historian suurimpaan

onnettomuusharjoitukseen osallistui

noin 50 tarkkailijaa.


Kemikaali on haaste

palomiehelle

Algolin Turun toimipisteessä varastoidaan

yrityksen maahantuomia peruskemikaaleja,

perushappoja, kuten

rikki- ja muurahaishappoa. Yrityksen

koko tuotekirjo on laajempi: se pitää sisällään

teollisuus- ja erikoiskemikaaleja

sekä polymeerejä suolasta syanidiin.

Jälkimmäistä käytetään muun muassa

kaivosteollisuudessa kullan erottamisprosessissa.

– Turkuun tulee pakattua kappaletavaraa

rekoilla ja laivoilla ja ne jatkavat

täältä matkaa kumipyöräkuljetuksina

eteenpäin. Meillä ei ole itsellämme autoja,

vaan käytämme kuljetusliikkeitä.

Algol Chemicals on mukana eurooppalaisille

logistiikka-alan toimijoille ja

kemikaalijakelijoille suunnatussa SQASarviointimenetelmässä.

Arviointeja on

tehty 253 kemikaalijakelijalle. Algol

Chemicals sai vuoden 2016 arvioinnissa

90 pistettä sadasta. Alan keskiarvo oli

80 pistettä.

– Algolin kaltaiset laitokset ovat turvallisia

paikkoja, mutta kemikaalit ovat

aina haaste turvallisuudelle. Vuodot

voivat olla myrkyllisiä ja syövyttäviä.

Pelastusviranomaisten on tunnistettava

ensin aine, sen jälkeen päätetään suojaustasosta.

Jos vuoto on massiivinen,

ympäristö ihmisineen on suojattava,

Suuronnettomuusharjoituksessa höyrysi

kaksi vuotavaa 500 kilon säiliötä.

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 5


Ammoniakkivuodosta johtuneen paniikin vuoksi Siljan terminaalissa loukkaantui 46 ihmistä. Oikeasti potilailla ei ollut hätää,

sillä he olivat SPR:n vapaaehtoisia harjoitukseen osallistuneita. Sairaanhoitopiiri harjoitteli, miten se onnistuu hoitamaan kerralla

suuren määrän potilaita.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palotarkastaja

Miikka Toivonen sanoo.

Oppia myös Hampurista

Algolin pihalla palomiesten työskentelyä

seuraa myös Olaf Pfannenschmidt, joka

työskentelee Hampurin satama- ja logistiikkayhtiössä

työturvallisuuden hyväksi.

Hän on tullut paikalle monikymmenpäisen

kansainvälisen vierailijajoukon mukana.

Mereltä käyvä hyinen joulukuinen

viima tuivertaa ohuen tuulitakin liepeitä,

mutta Pfannenschmidt on innoissaan.

– Nämä ovat tärkeitä harjoituksia,

sillä näissä voidaan testata varusteita ja

Kimmo Koskinen keräsi suuronnettomuusharjoituksen

jälkeen

pääsy kielletty -nauhat pois alueelta.

6 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

työkaluja. Olemme täällä löytääksemme

parhaita tapoja toimia onnettomuustilanteissa

ja levittääksemme hyviä malleja

muihin satamiin. Olisi hyvä tehdä

toiminnalle joku standardi, saksalainen

toteaa.

Syyskussa HAZARDin hankelaisia kokoontui

Hampurin satamaan. Siellä suomalaisiin

teki vaikutuksen isossa konttisatamassa

operoinut pelastuskalusto.

Yhteen paloautoon oli integroitu pelastettavia

varten oma puhdistuslinjasto.

Suomessa vastaavat suihkut on rakennettava

pelastuspaikalle erikseen.

– Toisaalta suomalaisilla on hyvä viranomaisten

välinen viestintäjärjestelmä

VIRVE. Saksassa vasta rakennetaan vastaavaa.

Liettuassa kaikilla viranomaisilla

on kullakin omansa, HAZARD-hankkeessa

mukana oleva Toivonen sanoo.

Turussa onnettomuusharjoitus sujui

hyvin ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen

palotarkastaja Kari Kummunsalo

huikkaa kiitokset Koskiselle hyvin järjestetystä

tilaisuudesta. Samaa mieltä olivat

kansainväliset tarkkailijat, jotka saivat

viestinnän osalta ideoita vietäväksi omiin

organisaatioihinsa. •

HAZARD-hanke

- Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn

ja hallintaan keskittyvä HAZARDhanke

käsittelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä

Itämeren alueen

satamissa.

- Varsinais-Suomen pelastuslaitos

vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista

ja johtamisesta, lisäksi

harjoituksiin osallistuvat Turun ja

Naantalin satamat sekä Nesteen öljysatama.

- Muita hankkeen avainkumppaneita

ovat eurooppalaisen TEN-T -liikenneverkoston

satamat ja niiden logistiikka-operaattorit

sekä kansalliset ja

alueelliset pelastuslaitokset.

- Projektin viisi akateemista partneria

tuottavat tietoa vallitsevasta tilanteesta,

toimintatavoista sekä riskienhallinnan

menetelmistä. Kaiken

kaikkiaan projektissa on mukana 15

yhteistyökumppania kuudesta Itämeren

alueen maasta.

- Budjetti on 4,3 miljoonaa euroa, ja

se on saanut osarahoituksen EU:n

Itämeriohjelmalta vuosille 2016–

2019. Vetovastuussa hankkeesta on

Turun kauppakorkeakoulu.


Luotettavia vienti-, ja tuontikuljetuksia

25 vuoden kokemuksella

BeNeLux – Ranska – Espanja

Ota yhteyttä:

02-2848280

finland@scanfor.fi


Ahtauspäällikön työ

vaatii kokonaisuuksien

hallintaa

L

aivojen lastaus ja purkaus

vaatii monien osien yhteensovittamista.

Tiukat aikataulut

ja yksittäisiin rahtilajeihin liittyvät erityisvaatimukset

ovat alan arkipäivää.

Ahtauspäälliköltä prosessi edellyttää

johtamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa.

Stevena Oy:n ahtauspäällikkö

Aku Suikkanen tuntee työn haasteet

20 vuoden kokemuksella.

Toimintaa kolmessa

satamassa

Aku Suikkanen on toiminut työnjohtajana

ja operatiivisena johtajana Stevena

Oy:llä Turun, Naantalin ja Uudenkaupungin

satamissa vuodesta 1999. Sitä

ennen hän ehti työskennellä kuusi vuotta

toisen operaattorin palveluksessa. Suikkasen

toimipiste sijaitsee Naantalissa,

mutta pääosan työajastaan hän käyttää

kenttätyöhön eri satamissa. Hänen lisäkseen

tiimiin kuuluu 30 vakituista ahtaajaa

ja satamakohtaiset yhteyshenkilöt.

Ruuhka-aikoina vahvuutta lisätään tilapäisellä

henkilökunnalla.

Resurssien jakaminen satamien välillä

vaatii huolellista suunnittelua. Erityisen

haastavaa työ on silloin, kun ahtausta

odottaa useampi laiva samanaikaisesti.

Ahtauksen valmistelu alkaa jo hyvissä

ajoin ennen laivan saapumista henkilökunnan

ja koneiden resurssoinnilla. Laivat

saapuvat yleensä alkuviikosta ja siksi

valmistelevia töitä saattaa joutua miettimään

viikonloppunakin. Useimmiten

kyse on tuontirahdista, joka puretaan

ja siirretään tarvittaessa myös johonkin

satama-alueen varastoista.

- Ahtaajat liikkuvat eri satamien välillä

tarpeen mukaan. Yhden laivan purkaminen

ja lastaaminen edellyttää 1 – 25 ahtaajan

työpanosta. Koneiden siirtoja tarvitaan

enää harvemmin, sillä Stevenalla

on satamissa tänä päivänä kattava kalusto

omasta takaa, Suikkanen kertoo.

Luottamuksen arvoista

asiakaspalvelua

Suikkanen tunnetaan alalla jämäkkänä

ammattilaisena, jonka rauhallinen ja

tehokas työskentelytapa herättää luottamusta

sekä asiakkaissa että omassa

organisaatiossa. Suikkanen itse arvioi

työtään asiakaspalvelun näkökulmasta.

- Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat

saadaan palveltua joustavasti. Asiakkaan

on voitava luottaa siihen, että työ hoidetaan

sovitulla tavalla ja palvelu pelaa,

hän kiteyttää.

Täsmällisyyden vaatimus ahtauksessa

on Suikkasesta ymmärrettävää, sillä

työssä käsitellään huomattavia omaisuuksia.

- Kaikkiin ahtauksiin täytyy suhtautua

tarkkaavaisuudella, sillä yksittäinen lasti

voi olla asiakkaalle satojen tuhansien eurojen

arvoinen. Laivoilla on myös etukäteen

määritellyt purkaus- ja lastausajat

ja niistä poikkeaminen voi maksaa asiakkaalle

tuhansia euroja päivässä, hän

perustelee.

Tärkeä osa ahtauspäällikön työtä on

asiakkaan informoiminen purkulastissa

havaituista laatupoikkeamista. Laadun

seuranta edellyttää asiakkaan laatuvaatimusten

ja sertifiointien tuntemusta.

- Jokaiseen lastiin liittyy omat erityispiirteensä.

Esimerkiksi teräksen kohdalla

saatamme raportoida vääntymistä

ja jos rehulastissa ilmenee jotain sinne

kuulumatonta, asiakkaan on saatava tietää

siitä ennen kuin lasti päätyy tehtaalle,

Suikkanen konkretisoi.

- Myös meidän toimintamme on sertifioitua.

Sitä ohjaavat ISO 9001 ja ISO

14001 –laatustandardit sekä rehualan

Coceral GTP -standardi, hän kuvaa tiiminsä

laatuvaatimuksia. • stevena.fi

Stevena Oy:n ahtauspäällikkö Aku Suikkanen johtaa

laivojen lastausta ja purkausta kolmessa satamassa.

8 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Laivoilla on myös etukäteen määritellyt purkaus- ja

lastausajat ja niistä poikkeaminen voi maksaa

asiakkaalle tuhansia euroja päivässä.

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 9


Ulkosataman

ruopppaus ja

paalutus.

Hangon Satama

Kumipyöräliikenteen

nopein yhteys Eurooppaan

Kun järeämpää tavaraa pitää kuljettaa nopeasti Suomesta

Eurooppaan tai toisin päin, Hangon Satama tarjoaa lyhimmän

ja kustannustehokkaimman yhteyden.

Sataman tehokkaat ahtaus- ja huolintapalvelut palvelevat

tavaraliikennettä 24/7, vuoden ympäri.

Swecem Oy:n

sementtisäiliö

rakenteilla.

HHangon Satama palvelee asiakkaitaan

kolmen sataman

voimin. Linjaliikenteeseen

keskittynyt Länsi-Satama on trailer- ja

kuorma-autoliikenteen lisäksi Suomen

suurin autosatama, jonka kautta saapuu

noin 80 % Suomeen tuodusta autokannasta.

Noin 20 kilometriä Hangosta

itään sijaitsevan Koverharin satamaan

avataan tänä vuonna Peab-konserniin

kuuluvan Swecem AB:n sementtituontiterminaali.

Lisäksi käynnistyvä Nord

Stream 2 hanke lisää Koverharissa käsiteltävän

tavaran määrää merkittävästi

seuraavina kolmena vuotena.

Olemme Suomen Saksan liikenteen

keskus, sillä maiden välistä liikennettä

hoitaa peräti kaksi suurta yhtiötä:

Transfennica liikennöi Hangon ja Lyypekin

väliä seitsemänä päivänä viikossa

ja Finnlines Hangon ja Rostockin väliä

neljänä päivänä viikossa Saksan kautta

Keski-Eurooppaan pääsee joka päivä

jollain lähdöllä.

Palvelemme metsäteollisuutta, muuta

teollisuutta ja kauppaa noin 200 000

yksikön vuositasolla. Liikennettä on

myös Pietarin talousalueelle, Puolaan

sekä Pohjanmeren suursatamiin että

Englantiin. Finnlines kulkee Hanko-

Gdynia -väliä kolme kertaa ja Helsingin

ja Tallinnan ruuhkat Viron suuntaan voi

välttää käyttäen DFDS:n Hanko-Paldiski

-reittiä.

Ulkosatamaan on valmistumasssa peruskunnostettu

200 metrin laituri sekä

uusi roro-ramppi. Tämä lisää edelleen

Hangon sataman roro-kapasiteettia. •

10 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Keksijät Peter Ceglinski ja Andrew Turton Seabin

V4-mallin kanssa. Kuva: Wärtsilä

Helsingin Satama on mukana

testaamassa uivia meriroskiksia

Wärtsilä lahjoittaa kaksi Seabin-protyyppiä eli uivaa meriroskista

Helsingin kaupungille ja Helsingin Satamalle testikäyttöön.

Maailmanlaajuinen kolmen kuukautta kestävä pilottiohjelma

käynnistyy huhtikuussa 2017, jossa Helsinki on

yksi Seabin roskisten sijoituspaikoista. Helsingin kaupunki

ja Helsingin Satama huolehtivat Seabinien, jotka sijoitetaan

satama-alueille, päivittäisestä tyhjentämisestä.

Seabin on uiva meriroskis, joka sijoitetaan veteen pienvenesatamissa,

telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa,

joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Pintavesi

imetään Seabinin keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen

jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät

talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti.

Kolmen kuukauden testijakson aikana pilottikumppaneilta

kerätään käyttökokemuksia ja tietoa. Näiden pohjalta alkaa

kaupallinen myynti, jolloin on mahdollista, että Helsinkiin

saadaan neljä roskista lisää.

Teknologiakonserni Wärtsilä on sopinut

Seabin-startupin kanssa kolmen

vuoden yhteistyön ja kumppaanuus

on osa Wärtsilä-konsernin Suomi 100

-ohjelmaa. Wärtsilä haluaa tukea Helsingin

kaupunkia ja Helsingin Satamaa

meriympäristön puhdistamisessa. •

Turun Vapaavaraston

varastointikapasiteetti kasvaa

Sataman välittömään

läheisyyteen on noussut

uutta varastointitilaa. Turun

Vapaavarasto rakennuttaa

kaksi uutta hallia,

joista ensimmäinen otettiin

käyttöön tammikuun

lopulla. Käyttöön otettu

halli on 3 500 neliön

kokoinen kylmä Best-Halli. Toisen, ympäristöystävällisesti

maalämmöllä lämmitetyn hallin rakennustyöt aloitetaan

helmikuun puolessavälissä ja se valmistuu käyttöön kesän

lopulla. Varastotilojen lisäksi halliin tulee myös muita tiloja,

kuten laboratorio ja näytepaja sekä uudet sosiaalitilat. Maalämpöjärjestelmää

hyödynnetään myös jo olemassa olevan 3

000 neliön hallin lämmitykseen. ”Maalämmön käyttöönotolla

säästämme luontoa ja energiaa”, kertoo Vapaavaraston

toimitusjohtaja Stefan Lindström.

Syy hallin rakentamiseen on uuden asiakkaan kanssa solmittu

sopimus varastointipalveluista.

Tämän asiakkaan myötä Vapaavarastolle tulee uudenlaista

hyllyvarastointia sekä keräilytoimintaa. Yhteistyö mahdollistaa

myös sen, että Vapaavarasto pystyy myöskin jatkossa

kehittämään vastaavanlaisia palveluja niitä tarvitseville.

Uuden varastotilan rakentamisen myötä vapaavarastolle

on palkattu viisi uutta työntekijää. •

190 974

kumipyöräyksikköä!

Hangon Sataman kautta

kulki viime vuonna ennätysmäärä

rekkoja ja perävaunuja.

Lisäys edellisvuodesta oli peräti 12 %.

Tervetuloa mukaan lyhimmälle reitille

Suomesta Keski-Eurooppaan!

HANGON SATAMA OY

Länsisatama, 10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000 • Fax: +358 10 2355 029

port@portofhanko.fi • www.portofhanko.fi

Logistisia ratkaisuja

asiakkaan eduksi.

• Ahtaus- ja terminaalipalvelut

• Konttivarikko- ja reeferpalvelut

• Vaativien erikoislastien käsittelypalvelut

• Laivanselvitykset, huolinta ja dokumentointi

• Varastointipalvelut, ym.

Hels inki • T u rku

Pääkonttori Helsinki:

Komentosilta 1, 00980 Helsinki (PL 225, 00181 Helsinki)

puhelin 010 565 60, telefax (09) 685 7253

sähköposti: sales@finnsteve.fi, info@finnsteve.fi

www.finns teve.fi

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 11


VR Transpoint

sai hyvän arvosanan

VR Groupin logistiikkadivisoona VR Transpoint sai Innolink Researchin tekemässä

asiakastyytyväisyysmittauksessa hyvät arviot.

T

yytyväisyys VR Transpointin

palveluihin on kokonaisuudessaan

pysynyt hyvällä tasolla ja

kehitys on jatkunut viime vuodesta positiiviseen

suuntaan. Yhtiön kokonaisarvosanaksi

muodostui 3,85 asteikolla

yhdestä viiteen. Tutkimusta uudistettiin

tälle vuodelle, ja vuoden 2016 vertailukelpoinen

tulos on 3,82.

– Asiakkaamme eli suomalainen teollisuus

kokee meidät luotettavana logistiikkakumppanina,

mikä onkin yksi keskeisimpiä

tavoitteitamme, VR Transpointin

johtaja Martti Koskinen toteaa.

Kiitosta sai myös riittävä yhteydenpidon

määrä asiakkaiden ja VR Transpointin

välillä. Parhaat, yli neljään yltävät

arvosanat yhtiö sai henkilökunnan palvelualttiudesta,

luotettavuudesta yhteistyökumppanina

sekä lupausten pitämisestä.

– Olemme sitoutuneet logistiikan asiakastyytyväisyyden

ja asiakaslähtöisten

palvelujen kehittämiseen sekä erilaisten

asiakastarpeisiin perustuvien kokonaisratkaisujen

luomiseen. Näiden osalta on

selvästi menty eteenpäin ja työ jatkuu

edelleen.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina,

jossa vastaajina oli 300 suomalaisen

teollisuuden, satama-alan ja

kaupan edustajaa. Tutkimuksen suoritti

Innolink Research.

1 400 ammattilaista

VR Transpoint tuottaa rautatielogistiikan

sekä kotimaan ja kansainvälisen

maantielogistiikan palveluita suomalaisen

teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö tarjoaa

massatavaralogistiikan kokonaisratkaisuja:

kuljetuksia, varastointia, kuormausta,

purkua, huolintaa ja kuljetussuunnittelua.

Logistiikkaketjut voidaan räätälöidä

asiakkaan tarpeiden mukaan aina

tehtaalta satamaan.

VR Transpointin liikevaihto oli 381

M€. Yhtiössä työskentelee 1400 logistiikan

ammattilaista. VR Transpointin asiakkaita

ovat suomalaisen teollisuuden eri

toimialat, suurimpina metsä-, metalli- ja

kemianteollisuus. •

12 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


VR Transpointin palvelujen suositteluindeksi

NPS (Net Promoter Score) oli 33

eli merkittävä joukko asiakkaista

suosittelisi yhtiötä parhain arvosanoin.

Martti Koskinen

johtajaksi

VR Groupin logistiikkadivisioonan VR

Transpointin vt. johtaja Martti Koskinen

on 1.2. alkaen nimitetty vakituisesti

VR Transpointin johtajan tehtävään. Insinööri

Koskinen on toiminut VR Transpointin

vt. johtajana 5.12. lähtien ja VR

Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja

vuosina 2009-2016. Sitä ennen

hän on työskennellyt mm. Corus Ltd:n

Keski-ja Itä-Euroopan liiketoimintojen

johtajana sekä Rautaruukki Oyj:n Ruukki

Constructionin markkinointi-ja hankintajohtajana

ja Keski-Euroopan aluejohtajana.

- Martti Koskisella on logistiikan toimialasta

vahvaa kokemusta. Haluamme

syventää asiakassuhteita ja kehittää

niihin uusia innovatiivisia ratkaisuja palvelumme

parantamiseksi. Logistiikan

kenttä uudistuu, ja VR Transpoint haluaa

olla tässä kehityksessä edelläkävijä,

toteaa VR Groupin toimitusjohtaja Rolf

Jansson. •

Martti Koskinen nimitettiin

VR Transpointin johtajaksi.

Kuva: VR Group/ Janne Mikkilä

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 13


Vuoden 2016

Kuljetuskuutio

Tullille

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovuttaa vuoden 2016

Kuljetuskuutio-palkinnon Tullille. Palkinnolla SKAL nostaa esiin

Tullin arvokkaan roolin kuljetusrikollisuuden ja kuljetusalan

harmaan talouden torjunnassa ja paljastamisessa viime vuosina.

T

ullille annettiin vastuu kuljetuspalveluiden

ja kabotaasiliikenteen

laillisuuden valvonnasta

poliisin rinnalla vuoden 2013

tavaraliikennelain uudistuksessa. Se on

sittemmin ottanut merkittävän roolin

kuljetusrikollisuuden ja harmaan talouden

torjunnassa. Vuonna 2016 Tulli

paljasti osana harmaan talouden torjuntaohjelmaansa

yhteensä 10 tapausta,

joissa epäiltiin laitonta kabotaasia

ja kuljetuksen tilausrikkomusta, sekä

selvitti noin 700 ulkomaisen ajoneuvon

epäiltyä liikennerikkomusta. Valvomalla

tavaroita koskevia kieltoja ja rajoituksia

Tulli on pystynyt edistämään merkittävästi

maamme sisäistä turvallisuutta.

Tulli on panostanut vuosien ajan henkilökuntansa

koulutukseen raskaan liikenteen

valvonnassa ja tarkastuksessa.

Tulli torjuu laitonta kuljetusliikennettä,

joka aiheuttaa vahinkoa valtiontaloudelle

ja vääristää kuljetusyritysten välistä

kilpailua. Kuljetuskuutio-palkinnolla

SKAL arvostaa Tullin saavuttamia konkreettia

tuloksia sekä tullilaisten korkeaa

motivaatiota ja erinomaista yhteistyötä

tehtäviensä hoitamisessa:

- Me kuljetusyrittäjät olemme voineet

luottaa siihen, että kun Tulli pysäyttää

kuljetuksen, se tapahtuu harmaan talouden

torjumiseksi, ja tarkastus hoituu

ripeästi ja ammattimaisesti, kiittelee puheenjohtaja

Teppo Mikkola.

SKAL odottaa, että valtio turvaa Tullin

ja poliisin valvontatehtävän edellytykset

myös liikennekaari-lakimuutoksen yhteydessä

Kuljetuskuutio-palkinnon vastaanottavat

Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen

ja tulliylitarkastaja Pekka Äijälä.

Palkinnon ojentavat SKAL:n puheenjoh-

taja Teppo Mikkola ja toimitusjohtaja

Iiro Lehtonen.

- Kaikilla Suomen rajanylityspaikoilla

läsnä olevana viranomaisena kuljetusrikollisuuden

ja kuljetuksiin liittyvän harmaan

talouden sekä raskaan liikenteen

liikennekuntoisuuden valvontatehtävät

sopivat hyvin Tullille, ja olemme resurs-

Trafi myönsi luvan

liikuteltavalle

katsastusasemalle

Vuoden 2014 toimilupalain muutos

avasi katsastustoimipaikoille

mahdollisuuden laajentaa

halutessaan toimintaansa myös

muuhun autoiluun liittyvään

toimintaan, esimerkiksi

korjaamotoimintaan.

14 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


siemme puitteissa panostaneet näihin

tehtäviin merkittävästi. Ensisijaisesti

muun toiminnan yhteydessä tehdyn

valvonnan tulokset ovat olleet hyviä ja

on tärkeää, että Tullin resurssit mahdollistavat

jatkossakin tämän toiminnan

pitämisen riittävällä tasolla. Tämä hieno

kunniaosoitus kuuluu osaaville tullilaisille,

jotka ponnistelevat päivittäin liikenneturvallisuuden

ja laillisen kabotaasin

varmistamiseksi, toteaa Tullin pääjohtaja

Antti Hartikainen. •

Valvomalla tavaroita koskevia

kieltoja ja rajoituksia Tulli

on pystynyt edistämään

merkittävästi maamme

sisäistä turvallisuutta.

Kuva: Tulli

Uusien toimijoiden mukaantulo

alalle helpottui, sillä lupaa

voi hakea vain kevyiden ajoneuvojen

katsastuksiin, jolloin laitevaatimukset

ovat kevyemmät ja toiminnan

aloituskustannukset alhaisemmat.

Katsastusasemien alueellinen jakauma

on jo nyt hyvä, mutta liikuteltavien

katsastusasemien ansiosta palvelua

on mahdollisuus parantaa entisestään

viemällä tarjontaa vielä lähemmäksi asiakkaita.

”Trafissa tarkastelimme säädöksiä ja

totesimme, ettei tällaiselle toiminnalle

ole esteitä”, kertoo yksikönpäällikkö Olli

Ahtola Trafista.

Liikuteltaville katsastustoimipaikoille

haetaan omaa toimilupaa kuten kiinteillekin

toimipaikoille, ja luvanhaltijan on

ilmoitettava Trafille etukäteen missä toimipaikka

kulloinkin toimii.

Katsastus lähelle

asiakasta

Katsastuskontti Oy:n liikuteltava katsastusasema

tulee toimimaan merkittävien

kauppakeskusten ja kauppakeskittymien

yhteydessä, lähellä asiakasta.

”Toimintamme kulmakivenä on mukava

katsastuskokemus, mikä saavutetaan

parhaan mahdollisen sijainnin, kauppakeskusyhteistyön

sekä asiakaslähtöisen

ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla.

Katsastuskontti vastaa markkinoiden

tarpeeseen tuoda katsastus aidosti lähelle

asiakasta, jolle Katsastuskontti tarjoaa

vaihtoehdon katsastaa auto ostosreissun

yhteydessä täysin samoilla tarkastusmenetelmillä

kuin perinteisillä katsastusasemillakin”,

kertoo Katsastuskontin

toimitusjohtaja Ilkka Marin. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 15


Noutopisteeksi ryhtyville

yrityksille uudenlaista

asiakasvirtaa. Lähetykset

hallitaan mobiilisoveluksella.

DB Schenker avasi

noutopisteverkostonsa

kaikille yrityksille

DB Schenker avasi noutopisteverkostonsa

kaikille yrityksille. Tähän

saakka Suomessa on ollut

yleisenä käytäntönä, että verkkokauppaasiakkaat

noutavat lähetyksensä valtakunnallisten

vähittäiskauppojen tai kioskien

verkostosta. Nyt DB Schenker antaa olemassa

olevien vaihtoehtojen lisäksi kaikille

halukkaille yrityksille mahdollisuuden liittyä

DB Schenkerin noutopisteverkostoon.

Liittyminen on yrityksille ilmaista, eikä se

edellytä laite- tai tietoliikenneinvestointeja,

koska lähetysten vastaanottoon ja luovutukseen

käytetään mobiilisovellusta.

"Haluamme antaa kaikenlaisille yrityksille

helpon mahdollisuuden ryhtyä noutopisteeksi.

Riittää, että yrityksellä on hyvät

aukioloajat ja sopivat tilat lähetysten lyhytaikaiseen

säilytykseen. Noutopisteeksi

ryhtyminen antaa kukkakaupoille, autokorjaamoille

tai vaikkapa kyläkirjastoille

Sijoita ja sijoitu Lempäälään

Logistiikan huippupaikka - Marjamäki Business Park

Lempäälän Kehitys Oy / Lempäälän kunta

Realparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

040 133 7913 / Timo Mikkonen

Tampere n. 15 min

Helsinki n. 1,5 t

Visio 2025


mahdollisuuden nousta lähialueensa

keskuspaikaksi ja saada näin täysin uudenlaisia

asiakkaita", sanoo Schenker

Oy:n toimitusjohtaja Göran Åberg.

"Selvitystemme mukaan verkkokauppojen

asiakkaat haluavat lisää valinnanvaraa

noutopisteverkostoon. Varsinkin

maaseudulla kasvukeskusten ulkopuolella

on yksityisyrityksiä, jotka ovat liikenteellisesti

ja asiakasrakenteeltaan

sopivia laajentamaan palveluvalikoimaansa

noutopistetoiminnalla."

Palveluverkoston vapauttaminen

käyttämällä helppoa eSchenker-sovellusta

on suomalainen innovaatio. Mobiilisovelluksella

vältetään raskaiden

kassapääteinvestointien ja järjestelmäintegraatioiden

tekeminen. Tähän

saakka eSchenker-sovellusta on käytetty

lähinnä kuljetusten seurantaan, mutta

nyt siihen on kehitetty myös noutopisteitä

palveleva Oma Noutopiste -lisäosa.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista.

Oma Noutopiste -lisäosa

toimii toistaiseksi Android-laitteilla,

mutta myös iOS-versio on valmistumassa

lähiaikoina. •

Suomen ja Venäjän väliseen tieliikennesopimukseen

tulossa muutoksia

Rekkajono, Vaalimaa. Kuva: LVM / Antero Aaltonen

Suomi ja Venäjä neuvottelivat

Moskovassa

9.-10.2. maiden välisen

tieliikennesopimuksen

muuttamisesta. Valtuuskunnat

sopivat, että

jatkossa kummankin

maan osalta ajoneuvoyhdistelmien

enimmäispainot

olisivat 44

tonnia, ja sen ylittäviin

painoihin tarvitaan erikoislupa.

Muutoksen voimaantulo edellyttää

vielä kummankin maan hyväksyntää, johon

tähtäävät menettelyt käynnistetään

pikaisesti. Tavoitteena on muutoksen

voimaantulo kesällä 2017.

Taustalla ovat Venäjän lainsäädäntöön

tehdyt raskaiden ajoneuvoyhdistelmien

enimmäispainoja koskevat muutokset.

Nykyisin Suomen puolella venäläisten

ajoneuvoyhdistelmien painoraja on 40

tonnia ja vain yhdistetyissä konttikuljetuksissa

44 tonnia. Venäjän puolella

painoraja on jo tällä hetkellä 44 tonnia.

Ajoneuvotekniset määräykset määräytyvät

kummankin maan lainsäädännön

mukaan.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös

ajoneuvoyhdistelmien erikoislupien saamista

koskevista menettelyistä ja niiden

sujuvoittamisesta Venäjän puolella. •

110

E 18

11

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 17


VASTUULLISET

RATKAISUT

TEHOSTAVAT

Altian logistiikkakeskuksen

toimintaa

Pohjoismaiden ja Baltian johtavan alkoholijuomatalo Altian

Rajamäen tehtaan logistiikkakeskuksen toimintaa on

uudistettu viime vuosina melkoisesti. Uudistukset toteuttavat

Altian vastuullisuusstrategiaa, joka on tärkeällä sijalla sen

liiketoiminnassa. Toyota Material Handling toimittaa Rajamäelle

trukkeja ja hyllyratkaisuja sekä vastaa trukkihuollosta.

Vastuullisuus näkyy Altialla läpi

koko arvoketjun; niin tuotekehityksessä,

pakkausmateriaaleissa,

vastuullisen kuluttamisen

tukemisessa kuin logistiikkakeskuksen

toiminnassa ja kehittämisessä.

Altian logistiikkakeskuksen 23 000

lavapaikalla on miljoonia litroja alkoholijuomia.

Tutut viinit, liköörit, väkevät

juomat sekä yhä enenevässä määrin alkoholittomat

vaihtoehdot ovat hyvässä

järjestyksessä, kiitos tuoreen Fidawarevarastonhallintajärjestelmän.

Uudenlaisille työmenetelmille ja -välineille

on ollut kysyntää. Rajamäen tehtaiden

tuotanto on kasvanut viime vuosina,

kun Tanskan Svendborgin viinien

pakkaustuotanto siirrettiin Rajamäelle

vuonna 2014.

”Uuden varastohallintajärjestelmän

myötä koko varastomme toimintatapa

on muuttunut. Olemme siirtyneet osaoptimoinnista

selkeästi kokonaisoptimoituun

ja järjestelmäohjattuun toiminta-

tapaan, jossa jokainen työntekijämme

tekee useita asioita. Tavoitteena olivat

myös paperittomat toimintamallit ja sitä

kautta ympäristöystävällisyyden parantaminen.

Toyotan toimittama yhtenäinen

trukkikalusto ja uudet hyllyratkaisut

ovat myös osa uudistumistamme”, Altian

logistiikan kehityspäällikkö Pekka

Molarius kertoo.

Aiemmassa työtavassa eri työntekijät

toimivat esimerkiksi tavaran vastaanotossa

ja tukkutilausten keräilyssä ja jokaisella

oli oma trukki. Trukit seisoivat

paljon jouten ja eri tehtävissä käytettiin

erilaisia trukkeja. Uudessa työtavassa

samat työntekijät hoitavat trukeillaan

useita eri tehtäviä, jolloin joutoaika vähenee.

Uudessa työtavassa samat työntekijät

hoitavat trukeillaan useita eri tehtäviä,

jolloin joutoaika vähenee.

18 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Painopiste on siirtynyt

lattiavarastoinnista

Toyota Material Handlingin toimittamiin

moderneihin hyllyratkaisuihin.

Tehokkuutta tilaan

Uutta toimintatapaa Altialla on pohjustettu

useita vuosia uudistamalla sekä

trukkikalustoa että hyllyratkaisuja. Painopiste

on siirtynyt lattiavarastoinnista

Toyota Material Handlingin toimittamiin

moderneihin hyllyratkaisuihin. Neljän

vuoden aikana on suunniteltu ja rakennettu

15 000 uutta lavapaikkaa.

”Olemme parantaneet hyllyratkaisuilla

tilatehokkuutta. Hyllyratkaisujen

myötä olemme siirtyneet käyttämään

pääasiassa työntömastotrukkeja”, Molarius

sanoo.

Altia ja Toyota Material Handling ovat

suunnitelleet trukkikalustoa, hyllyratkaisuja

sekä varaston layoutia tiiviissä yhteistyössä.

”Toyotan asiantuntija on ollut mukana

haastamassa, ideoimassa ja piirtämässä

hyllyratkaisuja. Tämä on ollut arvokas

apu meille”, Molarius kertoo.

Hyllyratkaisuissa on haettu eri tuotetyypeille

sopivia ratkaisuja riippuen

muun muassa niiden volyymeista. Kuormalavahyllyjen

lisäksi on rakennettu läpivirtaushyllyjä

ja syvimmillään 31 lavapaikan

radio shuttle -hyllyjä.

”Radio shuttle -hyllyt on allokoitu

suuremman volyymin tuotteille, joita

saatetaan valmistaa kerrallaan jopa 200

lavallista. Radio shuttle -hyllyt ovat tilatehokas

ratkaisu”, Molarius sanoo.

Radio shuttle -hyllyissä on kaikkiaan

8000 lavapaikkaa eli yli kolmasosa koko

varaston lavapaikoista.

Ympäristöystävällisempi

trukkikalusto

Osana Altian yritysvastuullisuustavoitteita

Altian Rajamäen tehtaan logistiikkakeskuksen

toimintaa on uudistettu

viime vuosina melkoisesti. Uudet ratkaisut

ovat aiempia energiatehokkaampia

ja ympäristöystävällisempiä. Trukkien

osalta Altian yhteistyö Toyota Material

Handlingin kanssa alkoi vuonna 2009.

Uusi leasing-sopimus solmittiin pari

vuotta sitten. Tämä sopimus liittyi Altian

voimakkaaseen tarpeeseen yhtenäistää

trukkikalustoaan.

”Harmonisoimme trukkikalustomme

työntömastotrukeiksi, joilla voidaan hoitaa

lähes kaikkia työvaiheita.”

Työntömastotrukkien lisäksi logistiikkakeskuksessa

on runsaasti Toyotan toimittamia

lavansiirtovaunuja erityisesti

tavaran keräilyssä sekä vastapainotrukkeja

tavaran purussa ja lastauksessa.

”Olemme katsoneet kriittisesti koko

tehtaan trukkikalustoa. Työtä järkeistämällä

ja työtapoja uudistamalla olemme

vähentäneet trukkikalustomme 85 trukista

60:een”, Molarius kertoo.

Työntömastotrukkeihin siirtyminen

on merkinnyt myös muutoksia kiinteistössä.

”Olemme joutuneet korottamaan varaston

eri osien välisiä kulkuakkoja ja

palo-ovia, jotta työntömastotrukit mah-

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 19


tuvat kulkemaan niistä. Toisaalta Toyota

on räätälöinyt trukkeja meidän tarpeita

vastaaviksi, niin että ne sekä yltävät

meidän nostokorkeuksiin että mahtuvat

kulkemaan korotetuista, mutta edelleen

melko matalista, kulkuaukoista.”

Kun trukkikalustossa keskityttiin

työntömastotrukkeihin, päätettiin osassa

logistiikkakerrosta korottaa hyllyjä

yhdellä uudella kerroksella.

”Saimme 750 lavapaikkaa lisää ilman

että menetimme yhtään lattiakapasiteettia.

Tämäkin on yksi osa onnistunutta

hyllyprojektiamme”, Molarius iloitsee.

Huoltokustannukset

hallintaan

Toyotan mekaanikko vastaa paikan

päällä koko trukkikaluston huollosta.

Aiemmin lähes päivittäin paikalla ollut

mekaanikko käy nykyään harvemmin

Rajamäellä, sillä kaluston uudistamisen

ja säännöllisten huoltojen myötä huoltotarve

on vähentynyt vuosien varrella.

”On hyvä, että meillä on pitkään täällä

toiminut trukkimekaanikko, joka tuntee

ihmiset ja kalustomme.”

Toyota toimittaa Altialle kuukausittain

trukkikalustoa koskevia kulu- ja käyttöasteraportteja.

Poikkeamat käsitellään

yhteistyöpalavereissa.

Altian logistiikkakeskuksen työtapojen

ja työvälineiden uudistaminen on ollut

melkoinen projekti, mutta laakereilla ei

jatkossakaan levätä.

”Olemme saaneet uusia tuotteita, kuten

SpotMe:tä ja BlueSpotia, säännöllisesti

testattavaksi. Lähiaikoina testaamme

myös I_Site-järjestelmää”, Molarius

Kun trukkikalustossa

keskityttiin työntömastotrukkeihin,

päätettiin osassa

logistiikkakerrosta korottaa

hyllyjä yhdellä uudella

kerroksella.

sanoo ja jatkaa.

Logistiikkakeskuksen suurimmat

muutokset ovat nyt tehty, mutta trukkityön

optimoinnissa ja trukkimallien yhtenäistämisessä

meillä on vielä tekemistä

koko tehdasta ajatellen. Viimeksi tänään

tilattiin viisi uuden speksin mukaista

korvaavaa trukkia.” •

62 miljoonaa litraa vuodessa

Altian Rajamäen tehtaan juuret ulottuvat tohtori Wilhelm Juslinin

vuonna 1888 perustamaan hiivatehtaaseen, joka siirtyi valtion

omistukseen 1919 valmistamaan alkoholia lääkinnällisiin

ja teknisiin tarkoituksiin. Alko ja Altia erotettiin vuonna 1995.

Nykyisin Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomayhtiö

ja vahva bränditalo.

Kieltolain jälkeen vuonna 1932 Rajamäellä aloittanut alkoholijuomatehdas

tuottaa tänä päivänä 62 miljoonaa litraa erilaisia

juomia vuodessa. Pakattavia tuotteita on reilut 500 eri merkkiä.

Altian omista tuotteista Rajamäellä valmistetaan muun muassa

Blossa-glögiä, Chill-Out-viiniä, Koskenkorva Viinaa ja Vodkaa,

Jaloviinaa sekä Valhalla-yrttilikööriä.

Päivittäin Rajamäeltä lähtee toimituksia eri puolille maailmaa,

pääasiassa Altian kotimarkkina-alueelle eli Latviaan, Norjaan,

Ruotsiin, Suomeen, Tanskaan ja Viroon sekä matkustajamyyntiin.

Rajamäellä työskentelee kaikkiaan noin 250 työntekijää, joista

varastotoiminnoissa 65 henkeä. Altia-konsernissa työskenteli

viime vuonna keskimäärin 879 henkeä ja sen liikevaihto oli 380

miljoonaa euroa.

20 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


PARASTA SATAMAA ETSIESSÄSI…

SINUN KANNATTAISI HAKEA PORTTI

LIIKETOIMINNALLESI

KASKISTEN SATAMA

Mahdollisuuksien satama

SILVA SHIPPING Oy: TÄYDEN PALVELUN

SATAMAOPRETAATTORI

BALTIC BULK: Oy BULK- JA IRTOTUOTTEISIIN ERIKOISTUNUT

KÄSITTELIJÄ JA VARASTOIJA

REVISOL Oy: KONEELLISET PALVELUT, VARASTOINTIPALVELUT

AHTAUSPALVELUT

BALTIC TANK: Oy SUOMEN SUURIN ITSENÄINEN NESTEMÄISTEN

TUOTTEIDEN TERMINAALIOPERAATTORI

KASKINEN TARJOAA LIIKETOIMINNALLESI PIENEN

PAIKKAKUNNAN JOUSTAVUUDEN JA SOPEUTUMISKYVYN

ERI TARPEISIIN

Yli 5 hehtaarin valmis teollisuustontti

kaikenlaiselle liiketoiminnalle

erinomaisine liikenneyhteyksineen niin

meriteitse, rautateitse kuin

maanteitsekin

WWW.PORTOFKASKINEN.FI

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 21


Talvirenkaassa on aiempaa aggressiivisempi pintakuvio, jolla saavutetaan maksimaalinen pito.

Nokialta uusi eturengas

kuorma-autoille

ja busseille

Nokian Hakkapeliitta Truck

F2 on uusi ohjaavan akselin

talvirengas, jossa on entistä

aggressiivisempi pintakuvio

ja parempi pito. Syksyllä

markkinoille tuleva Truck F2

sopii kaikista vaativimpiin

talviolosuhteisiin.

22 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

Nokian Raskaat Renkaat julkaisi

helmikuussa uutisen uudesta

kuorma-autojen ja bussien eturenkaasta:

Nokian Hakkapeliitta Truck

F2:sta. Sen myötä tien käyttäjille on luvassa

entistä parempaa pitoa, sillä talvirenkaassa

on aiempaa aggressiivisempi

pintakuvio, jolla saavutetaan maksimaalinen

pito.

Nokian kehitystyön keskiössä oli ajatus,

kuinka tehdä jo erittäin hyvästä

Nokian Hakkapeliitta Truck F:sta vielä

parempi talvieturengas. Nyt uusi F2-

malli ottaa paikkansa F:n seuraajana ja

tuo lisäpitoa juuri niille hetkille, kun sitä

eniten tarvitaan – kaikista vaativimpiin

talviolosuhteisiin. Rengas on suunniteltu

soveltuvaksi niin pitkille ajoetäisyyksille

kuin taajamiin.

Uusia innovaatioita

Kokonaan uudentyyppinen Spiral Sipe

System auttaa pidon säilyttämisessä vielä

kuluneenakin. Lamelloinnin suunnittelulla

on saatu pintakuviopalojen kuluminen

hyvin tasaiseksi.

Pintakuvion urissa on erityinen ristikuviointi,

jolla saavutetaan parempi renkaan

puhdistuvuus ja lisäksi urien kuviointi

takaa enemmän pitosärmiä ajoalustaa

kohden, joka puolestaan parantaa pitoa

erityisesti lumella. Pintakuvion urien

pohjien kehitykseen on myös panostettu


NÄIN NOKIAN

HAKKAPELIITTA

TRUCK F2

KEHITTYI

Spiral Sipe System

Hakkapeliitta Truck F2:ssa on uudentyyppisen

lamellointi pintakuvion

paloissa. Se auttaa pitämään

pitokyvyn optimaalisella tasolla

vielä kuluneessakin renkaassa.

Uudet ristikuvioidut

pääurat

Itsepuhdistuvuus on renkaalle

tärkeää, kun toimitaan vaativissa

olosuhteissa. Avoin pintamalli

ja leveät urat parantavat

puhdistuvuutta. Samaan

aikaan urissa olevat särmät

luovat lisäpitoa ajoalustaa

vasten.

Kivenpoistajat ja

uusi uramalli

Jotta kivet eivät pääse vaurioittamaan

renkaan runkoa,

on Hakkapeliitta Truck

F2:ssa entistä tehokkaammat

kivenpoistajat pääurissa. Kivenpoistajat

ovat suuremmat

ja näin suojaavat paremmin

uranpohjaa kivien lukkiutumiselta

sinne.

Uusi olkapäämuoto

Renkaan olkapään muoto on

erityisen tärkeä talvirenkaassa,

joka on suunniteltu toimimaan

äärimmäisissä oloissa. F2 esittelee

uuden olkapäämuodon, jonka

avulla rengas leikkaa lumesta läpi

helpommin antaen samaan aikaan

välitöntä palautetta kuljettajalle tien

pinnasta.

Uniikki sivupintamalli

Nokian Hakkapeliitta Truck F2:n kehitystyö

on täysin suomalaista alkuperää. F2

omaa uniikin ja modernin sivupintadesignin,

joka kuvaa hienosti vuonna 2017 Suomen

100-vuotisjuhlavuotta itsenäisyyden kunniaksi.

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 23


ja F2:ssa on entistä tehokkaammat kivenpoistajat,

jotka suojaavat renkaan

runkoa kivien aiheuttamilta vaurioilta.

F2:ssa on myös uusi olkapääalue,

joka parantaa renkaan käsittelyominaisuuksia

ajettaessa syvemmässä lumessa.

Rengas voidaan myös nastoittaa,

kun tarvitaan lisäpitoa. F2:ssa on myös

moderni ja uusi sivupintadesign, joka

tekee sen tunnistettavaksi liikenteessä.

Lisäksi renkaassa on alhainen oma vierin

vastus ja melutaso.

Uransyvyysindikaattori

lisää turvallisuutta

Kuten aiemminkin Hakkapeliittatuotteissa,

myös uudessa F2-mallissa on

Nokian Renkaiden patentoima uransyvyysindikaattori,

Driving Safety Indicator

(DSI). Kulutuspinnassa olevat

numerot kertovat, kuinka paljon pintaa

on vielä jäljellä. Lumihiutalesymboli,

Winter Safety Indicator (WSI), taas

kertoo talviturvallisuudesta. Lumihiutalesymboli

pysyy näkyvillä aina kahdeksan

millimetrin urasyvyyteen asti.

Tämän jälkeen valmistaja suosittelee

uusien talvirenkaiden hankkimista,

jotta talviturvallisuus on taattu.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 tuodaan

markkinoille 4 eri koossa: 385/

65R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5

and 295/80R22.5. Tuotteet tulevat

saataville syksyn 2017 sesonkiin. •

Lisätietoja:

www.nokiantyres.com/hakkapeliittatruckf2

Käytännön kokemukset

Ivalossa positiivisia

Ivalolainen Petri Pasanen ajaa Volvollaan

puukuljetuksia ja huolehtii

puurekkojen käyttämien metsäautoteiden

talvikunnossapidosta. Vapaaajallaan

hän nauttii umpihangella

kiitämisestä moottorikelkallaan,

mutta työasioissa lunta vastassa

ovat Nokian Hakkapeliitta Truck F2

-eturenkaat.

– Uudessa F2:ssa on tosi hyvä

tuntuma ojan reunan polanteella.

Rengas menee hyvin umpilumeen ja

leikkaa hienosti läpi lumen pinnasta,

mikä on tärkeää huonoilla teillä, Pasanen

kertoo.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2:n

ominaisuudet eivät kuitenkaan rajoitu

vain kapeille metsäteille.

– On siinä hyvä pito myös maantiellä,

Pasanen hymyilee. •

Nokian Hakkapeliitta Truck F2

24 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Automaatio muuttaa

kuljettajan roolia

A

joneuvoteknologian nopea kehittyminen

ja erilaisten kuljettajan

tukijärjestelmien yleistyminen

muuttavat raskaan liikenteen kuljettajan

työtehtäviä ja roolia. Esimerkkejä jo käytössä

olevasta automaatiosta ovat mukautuva

vakionopeudensäädin, kaistalla pysymisen

avustin ja automaattinen hätäjarrutus.

”Tällaisten järjestelmien yleistyminen

vaikuttaa merkittävästi kuljettajan tehtäviin

ja siihen, miten kuljettaja hahmottaa

ja ymmärtää roolijaon itsensä ja ajoneuvon

automaattisten järjestelmien välillä.

Kuljettajan on ymmärrettävä järjestelmän

toimintaa sekä tunnettava olosuhteet, joissa

järjestelmä on toimintakykyinen”, sanoo

yksikönpäällikkö Eetu Pilli-Sihvola Trafista.

Automaation yleistymiseen vaikuttaa

kaluston uusiutumisnopeus, joka on lyhimmilläänkin

kolmesta neljään vuotta.

Ehdolliset automaatiojärjestelmät, joissa

järjestelmä havainnoi ympäristöä, mutta

kuljettaja on edelleen vastuussa ja valmiina

ottamaan ajoneuvon hallintaansa, eivät

näin ollen juuri vaikuta kuljettajien osaamistarpeisiin

seuraavien viiden vuoden

aikana.

Kuljetusliiketoimintaan

uudenlaisia mahdollisuuksia

Matalamman automaatiotason kuljettajaa

avustavat järjestelmät sen sijaan ovat jo

laajasti käytössä tai tulossa uuteen kalustoon.

Tällaisten järjestelmien käytön opetus

tulee sisältyä ammatillisen osaamisen

koulutukseen. Kaluston merkki- ja mallikirjavuuden

takia osaaminen saavutetaan

tehokkaimmin maahantuojien ja kuljetusoperaattorien

antamalla perehdytyksellä ja

varmistetaan, että kuljettajalla on ajantasainen

osaaminen kuljettamansa ajoneuvon

osalta.

”Kaiken kaikkiaan liikenteen automaatio

luo kuljetusliiketoimintaan uudenlaisia

Ajoneuvoteknologian nopea kehittyminen

ja erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien

yleistyminen muuttavat raskaan liikenteen

kuljettajan työtehtäviä ja roolia.

mahdollisuuksia. Sen avulla on mahdollista

parantaa yritystoiminnan taloudellista

kannattavuutta, kehittää toiminnan organisointia

sekä parantaa liikenneturvallisuutta,

energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä,”

sanoo kehityspäällikkö

Mikko Västilä Trafista. •

AVOINNA

To 18.5. ja pe 19.5. klo 10–18

La 20.5. klo 10–16


Turvallisuusindeksi

torjuu

työtapaturmia

ja pienentää

vakuutusmaksuja

Safetum Oy tuo yrityksille Oma Pelastusvalvoja-palvelun, joka

mahdollistaa turvallisuusindeksin avulla työturvallisuuden

reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Turvallisuusindeksi

mittaa sekä analysoi yrityksen työturvallisuuden tilaa sekä

tekee tarvittavat hälytykset indeksissä tapahtuvien muutosten

perusteella.

”O

lemme äärimmäisen innoissamme

torjumassa

työtapaturmia palvelun

avulla ja edistämässä työssä käymisen

turvallisuutta ja hyvinvointia”, sanoo

Safetumin toimitusjohtaja Tuomas

Jurvelin.

Safetumin suurimpana asiakkaana

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on

ottanut palvelun käyttöön asiakkailleen

osana vakuutuspalveluita.

”Työturvallisuuden tavoitteellistaminen

auttaa meitä ja asiakkaita kehittämään

ja hahmottamaan kokonaiskuvaa

työturvallisuudesta. Haluamme tietää

missä mennään ja datan avulla pystytään

vähentämään työtapaturmia”,

Fennian riskipäällikkö Miko Kortesalo

sanoo ja näkee suuntauksen positiivisena.

Yritys voi säästää

vakuutusmaksuissa

huolehtimalla

työturvallisuudesta.

Oma Pelastusvalvojapalvelun

turvallisuusindeksillä

pystyy

selkeästi osoittamaan

turvallisuudentilan.

26 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


”Oma Pelastusvalvoja-palveluun kuuluva turvallisuusindeksi toimii ikään kuin yrityksen

turvallisuusasiantuntijana, joka huomioi riskit, puutteet ja kertoo mihin tulisi kiinnittää

enemmän huomiota.”

Jokaiseen yritykseen,

jokaiselle työntekijälle

Työntekijät ilmoittavat päivittäisistä

turvallisuushavainnoista palveluun, joka

analysoi tiedon ja siirtää sen käsiteltäväksi

vastuuhenkilölle. Esimiehet voivat

palvelun avulla tunnistaa vaarat ja

arvioida riskit. Kertynyttä dataa voidaan

hyödyntää ennakointiin ja tilastotietojen

tarkastelemiseen.

”Tähän asti turvallisuushavainnot ja

riskienarvioinnit ovat eläneet erillään

toisistaan Excelissä. Turvallisuusindeksi

yhdistää ne yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi”,

Jurvelin kertoo.

Mitä enemmän

tunnistamme vaaroja,

sitä vähemmän meille

sattuu tapaturmia

Työtapaturmat aiheuttavat yrityksille

vuosittain 487 milj. välittömät ja välilliset

1,5-2mrd. kustannukset (Sosiaali- ja

terveysministeriön työturvallisuusosasto,

2012.) Turvallisuustilan seuranta tuo

selkeän tuottavuusloikan koko yhteiskunnalle.

Työelämä ja -ympäristöt ovat jatkuvassa

murrosvaiheessa. Tuttujen riskien

ympärille nousee uusia ennalta-arvaamattomia

uhkia, joita voidaan havaita

ja minimoida seurannalla. Muutoksenhallinta

on kaikille iso haaste ja siihen

kaivataan keinoja.

”Turvallisuusindeksi näyttää ylimmälle

johdolle konkreettisesti kokonaiskuvan

työturvallisuudesta”, mainitsee

Kortesalo.

”Oma Pelastusvalvoja-palveluun

kuuluva turvallisuusindeksi toimii ikään

kuin yrityksen turvallisuusasiantuntijana,

joka huomioi riskit, puutteet ja

kertoo mihin tulisi kiinnittää enemmän

huomiota”, päättää Safetumin toimitusjohtaja

Tuomas Jurvelin. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 27


Tämän päivän paikannustekniikka

tarjoaa luotettavuutta ja tarkkuutta

Suomessa on erinomaisia paikannuslaitteita ja -järjestelmiä, jotka edustavat

käytännössä pitkään testattua, varsin toimivaa ja luotettavaa paikannustekniikkaa

vieläpä erinomaisella paikannustarkkuudella. Yritykset voisivat hyödyntää

nykyisiä järjestelmiä paljon nykyistä enemmän, mutta käyttömahdollisuuksia

ei aina tunneta.

Paikannus on ollut otsikoissa viime

aikoina pitkään kehitellyn

eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän

käyttöönoton

tiimoilta. Eurooppa saa Galileon myötä

vihdoin kauan kaivatun oman satelliittinavigointijärjestelmän

amerikkalaisen

GPS:n ja venäläisen Glonass:n rinnalle.

Täyteen toimintaan Galileon odotetaan

kehittyvän 2020 mennessä. Paikannus

on noussut myös Startup -yritysten kehittämien

tulevaisuuden innovaatioiden

ja ministeri Bernerin paljon negatiivistakin

huomiota saaneiden tietullisuunnitelmien

myötä esille.

Tulevaisuuden paikannustekniikkaa

ei suinkaan tarvitse odotella. Suomessa

löytyy hyviä paikannusratkaisuja, joilla

voi tehostaa yrityksen toimintaa ja helpottaa

rutiineja.

Hyvä paikannusratkaisu koostuu luotettavasta

paikannuslaitteesta ja toimivasta

paikannuspalvelusta.

PPO-Elektroniikka Oy on kokenut paikannuslaitteiden

ja -ratkaisujen asiantuntija

jo 90-luvulta lähtien. Olemme rakentaneet

yli kahdenkymmenen vuoden

aikana räätälöityjä paikannusratkaisuja

yrityksille ja yksityisille esimerkiksi työkoneiden,

autojen, konttien ja siirrettävien

varastojen seurantaan sekä muistisairaiden

ja seniorien turvaksi. Käyttökohteita

ja -tarpeita on monenlaisia, mutta

yhteisenä nimittäjänä on ollut yritysten

liiketoimien tukeminen, rutiinien helpottaminen

ja kustannussäästö.

Paikannuslaite valitaan aina kohteen

mukaan ja asiakas saa käyttöönsä PPO-

Elektroniikan helppokäyttöisen kuukausiveloituspohjaisen

paikannuspalvelun,

jota voi käyttää millä tahansa päätelaitteella.

Käyttäjä voi valita haluamansa

käyttökielen. Paikantimen reaaliaikaisen

sijainnin tarkastaminen onnistuu

helposti ja palvelussa on tallessa kaikki

historiatieto jopa viiden viimeisen vuoden

ajalta.

Paikannuslaitteen pitkä

toiminta-aika monelle

yllätys

PPO Track Endurance -paikannuslaite

tarjoaa jopa kahdeksan vuoden toimintaajan,

jos yksi paikkatieto vuorokaudessa

riittää. Se soveltuu erinomaisesti koneiden,

konttien, perävaunujen ja siirrettävien

varastojen seurantaan. Tiheämpään

paikannukseen löytyy ladattava akkuversio,

jonka lataus kestää tiheälläkin

paikannusvälillä useita kuukausia. Asiakas

voi seurata esimerkiksi konttiensa

kulkua ympäri maailmaa omalta päätelaitteeltaan.

Yli miljoona myytyä

paikannuslaitetta kertoo

luotettavuudesta

- Hyvään paikannusratkaisuun tarvitaan

vahvaa elektroniikkaosaamista, alan tietotaitoa,

pitkää kokemusta kentältä sekä

luotettavia yhteistyökumppaneita. Saksalaisen

päämiehemme Telic GMBH:n paikannuslaitteita

on myyty Euroopassa yli

miljoona kappaletta, joista suurimmalla

asiakkaalla on noin 35 000 laitetta. Näiden

laitteiden laatuun voi asiakas varmasti

luottaa, kertoo PPO-Elektroniikan

toimitusjohtaja Timo Ohtonen.

Henkilöpaikannus tekee tuloaan erityisesti

hoiva-alalle. Henkilöpaikannuksessa

on huomioitava myös henkilötietolaki

ja eettiset kysymykset.

- Myös hämäriä kyselyjä on meille

tullut vuosien varrella, esimerkiksi oman

puolison liikkeitä on haluttu seurata salaa.

Näissä tapauksissa olemme jättäneet

myymättä, muistelee Ohtonen.

Alkuvuodesta saamme myyntiin täysin

uudenlaisen, päälle puettavan henkilöpaikannuslaitteen.


www.ppo-elektroniikka.fi

www.ppo-verkkokauppa.fi

Hyvään paikannusratkaisuun tarvitaan vahvaa

elektroniikkaosaamista, alan tietotaitoa,

pitkää kokemusta kentältä sekä luotettavia

yhteistyökumppaneita.

28 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Turun Vapaavarasto tarjoaa Länsi-Suomen

kattavimman varastointivalikoiman. Jotta

tuotteesi pysyisivät hyvässä tallessa ja erinomaisessa

kunnossa, saat käyttöösi eri tarpeisiin

suunnitellut, turvalliset tilat.

www.turunvapaavarasto.fi


Maailma muuttuu

- niin myös

Euroopassa jo 20 vuotta toiminut

TAPA on koko olemassa olonsa

ajan kehittänyt kuljetus- ja logistiikka-alalle

kansainvälisesti tunnustettua

turvallisuuden hallintajärjestelmää.

TAPA sitoo logistiikka- ja kuljetusyritykset

sekä tilaajat yhteisiin toimintatapoihin

yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Kuljetusturvallisuus

Maailmalta jatkuvasti kantautuvat negatiiviset

uutiset ja signaalit rikollisuudesta

ovat ison maailman juttuja, eivätkä ne

toistaiseksi ole juuri suomalaisia koskettaneet,

vai ovatko? Vaikka rikosuhat vaikuttavat

etäisiltä, luulisi turvallisuuden

tuoman kilpailuedun kuitenkin kiinnostavan

alan toimijoita. Kasvavissa määrin

yritykset haluavat liikekumppanikseen

toimijan, joka on osoittanut turvallisuus

toimintansa tason TAPA:n tai muun

vastaavan valtuutuksen, kuten AEO S,

avulla. Turvallisuus, laatu ja sitä kautta

saatava kilpailuetu näet kulkevat tänä

päivänä käsi kädessä. Paras tapa oman

toimitusketjun tehostamiseen ja turvaamiseen

on toteuttaa ja ylläpitää TAPA

vaatimustasoa eli FSR ja/tai TSR (Facily

Security Requirements – Trucking Security

Requirements).

Kuljettajakoulutukset

Yksi tärkeimmistä TAPA asiakokonaisuuksista

on kuljettajien security koulutukset.

Käytännössä tämä kuitenkin

näyttäytyy kouluttamattomuutena, jonka

vaikutukset näkyvät aina tuotannosta

loppukäyttäjälle asti. ”Suurin piirtein

sinnepäin” toimivat yritykset (joita suomessakin

on paljon) kärsivät tästä esimerkiksi

rikottujen ajoneuvojen, seisokkien

ja korkeampien vakuutusmaksujen

muodossa. Yrityksen maine kärsii, kun

syntyy epäilys siitä tuleeko tavara perille,

ja jos tulee niin missä kunnossa. EUdirektiivin

mukaista koulutusta tarjoavia

yrityksiä on Suomessa jo paljon ja niitä

tulisi hyödyntää ennakoivasti eikä vasta

sitten, kun jotain on jo tapahtunut.

Kuljetusyrityksen riskit

Halvimman tarjouksen jättänyt kuljetusyritys

ottaa tietoisen riskin, vain

saadakseen sopimuksen. Velvoitetut

toimintaperiaatteet saattavat jäädä paperitiikereiksi;

vaatimuksia ei välttämättä

ymmärretä, tai mikä pahinta, niitä ei

tietoisesti edes yritetä noudattaa. Tapahtuma

on saatettu myös alihankkia niin

pitkälle, että alkuperäisellä asiakkaalla

ei ole edes käsitystä siitä, kuka kuljetuksen

loppupeleissä suorittaa. Tämän

seurauksesta kyky valvoa sovittujen vaatimusten

täyttymistä heikkenee. Halvin

tarjous tarkoittaa usein myös sitä, että

riskienhallinta on pintapuolista eikä

kuljettajilla ole riittävää kielitaitoa saatikka

turvallisuuskoulutusta. Se saattaa

tarkoittaa myös sitä, että ajoneuvot eivät

täytä TAPA:n vähimmäisvaatimuksia,

eikä vartioituja ja/tai sertifioituja pysäköintialueita

käytetä. Havaittavissa on

edelleen perusluottamus suomalaiseen

vakuutusjärjestelmään ja sitä kautta vahinkotapauksissa

saatavaan "automaattiseen"

korvaukseen.

Mitä pitäisi tehdä?

Suomalaisten kuljetusyritysten tulisi

käyttää huomattavasti enemmän TAPA:n

kaltaisia kansainvälisesti tunnustettuja

turvallisuusjärjestelmiä. Aluksi yritysten

tulee toteuttaa turvallisuuskulttuurin

kehittämisprojekti, esimerkiksi osana di-

30 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

Yksi tärkeimmistä

TAPA asiakokonaisuuksista

on kuljettajien

security koulutukset.


TAPA sitoo logistiikka- ja kuljetusyritykset sekä tilaajat yhteisiin toimintatapoihin yhdessä

sovittujen sääntöjen mukaisesti.

rektiivikoulutusta. Ensimmäisenä konkreettisena

turvallisuustoimenpiteenä

yritysten tulee laatia turvallisuussuunnitelma

ja -ohjeistus, joidenka ylläpitoon

sitoudutaan. Päätettyjen vaatimusten

ja tavoitetilojen mukaisesti kuljettajille,

sekä muulle henkilöstölle, annetaan ensi

tilassa ”security” turvallisuuskoulutusta,

jota jatketaan suunnitellun ohjelman

mukaisesti mieluiten vuosittain, tai vähintään

joka toinen vuosi.

Mitä muutoksia TAPA 2017

tuo tullessaan?

Ei itse asiassa paljoakaan, mikä on varmasti

hyvä asia ajatellen viimeistä kuutta

vuotta, jolloin muutokset ovat olleet

hyvinkin merkittäviä niin FSR kuin TSR

puolella. Toisaalta on asioita, joita oltaisiin

voitu muuttaa näin suomi-lasien läpi

katsottuna, mutta ongelmaksi muodostuu

usein se, että vaatimukset koskevat

kaikkia TAPA alueita ympäri maailmaa.

Se mikä tuntuu Suomessa tai EU alueella

toimivan ei välttämättä toimi Aasiassa

ja päinvastoin. Tämä on mm. yksi syy

siihen miksei joitain hyvinkin järkeviä

muutoksia tehty. Ehkä seuraavalla kerralla?

Kaikkein suurimpia muutoksia tulee

olemaan vähennys rekkojen määrässä,

jolla yritys pystyy auditoitumaan TSR

kokonaisuuteen. Aikaisemmin määrä oli

10, jolloin moni pienyrittäjä ei pystynyt

auditoitumaan eikä siten voinut päästä

osaksi kokonaisuutta. Nyt uudessa versiossa

määrä on laskettu kolmeen, jolloin

entistä useammille suomalaisille kuljetusyrityksille

avautuu nyt mahdollisuus

lähteä TSR toimintaan mukaan.

Suurehkoja muutoksia FSR puolella

on mm. High Value tilan siirtyminen

Waiver prosessin alle. Jatkossa on

mahdollista, ettei sellaista tarvitse enää

hankkia/rakentaa. Mielestäni iso muutos

on myös se, että kaikki FSR ja TSR

koulutukset tulee jatkossa toteuttaa

samassa aikataulussa, eli aina kahden

vuoden välein. Harmillista on toki, että

esimerkiksi kuljettajakoulutukset muuttuivat

vuosittain toteutettavista kahden

vuoden välein toteutettaviksi, eli tässä

otettiin hieman takapakkia.

Viimeinen iso muutos on mielestäni

se, että riskienarviointien painotus tulee

kasvamaan. TAPA on onneksi ottanut

tässä mallia AEO ja ISO kokonaisuuksista.

Muut muutokset ovat enemmän pienempiä

nyansseja, kuin mitään muuta.

Ne pienemmät muutokset koskevat

muun muassa seuraavia asioita:

- Luvattomien ajoneuvojen ja henkilöiden

toiminta alueella

- Lasilliset ovet terminaalissa tulee

erikseen turvata

- Tarkennuksia rakennuksen seinissä

ja katoissa oleviin rakenteisiin kuten

ikkunat ja luukut.

- Täsmennyksiä alueisiin, jotka kameravalvonnan

tulee kattaa terminaalissa

- Täsmennyksiä siihen kenellä on

oikeus irrottaa sinettejä (ajoneuvokontti)

- Täsmennyksiä siihen milloin huoltopyyntö

on tehtävä ja milloin korjaus

tulee suorittaa

- Täsmennyksiä alihankkijoiden itse

tekemiin tai teettämiin taustaselvityksiin

- Sekä FSR, että TSR vaatimuskohdat

ja otsikointi muuttui merkittävästi,

mutta ei sisältö

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 31


Mitä uutta TAPA 2017

tuo tullessaan?

Uutena asiana kerrottakoon, että TAPA

ja IRU (International Road Transport

Union) aloittivat viime vuonna yhteistyön,

minkä tuloksena julkaistaan maksuton

security koulutusohjelma TAPA:n

ja IRU:n jäsenille. Yksi tämän projektin

merkittävistä haasteista tulee kuitenkin

olemaan se, että IRU haluaa kouluttaa

jäsenistönsä perusvaatimustasolle (security),

kun taas TAPA:n vaatimustaso

on selkeästi korkeampi. Se miten tämä

erittäin tärkeä ”aukko” saadaan kuntoon

jää nähtäväksi.

Toinen jo kauan odotettu iso uutuus

on TAPA turvaparkkiohjelma. Sen tavoitteena

on luoda järjestelmä, minkä

kautta jäsenet voivat saada tietoa turvallisiksi

todetuista levähdyspaikoista,

ajatellen muun muassa TSR kokonaisuutta.

Kuten jo tiedämmekin, niin

tienpäällä tapahtuva hävikki on ehdottomasti

se kaikkein suurin ongelma, johon

TAPA pyrkii vahvasti puuttumaan.

Vuoden 2015 aikana TAPA IIS (Incident

Information Service) rekisterissä olevista

rikostapahtumista 86 % kohdistui

ajoneuvorikoksiin tien päällä. Kyse on

merkittävästä ongelmasta. Mainitusta

hävikistä jopa 57 % koskee varkauksia

parkkipaikoilla ja alueilla, joita ei ole

luokiteltu turvallisiksi. Vuoden 2016 IIS

tiedot EMEA alueelta osoittaa, että rah-

TAPA julkaisee jäsenilleen

Vigilant lehteä mikä

ilmestyy kuukausittain

ja jota voi lukea TAPA:n

sivuilta osoitteesta:

www.tapaemea.org

Page 3: What’s on TAPA’s global

agenda as EMEA takes the chair?

Page 4: A look at the roles and

responsibilities of the EMEA Board of

Directors

Pages 5 & 6: Have you got what it

takes to become a TAPA ‘Ambassador’

for Secure Parking or IIS?

Pages 7-11: Vigilant looks at the major

changes in the 2017 revisions of TAPA’s

FSR and TSR Security Standards

Page 12: A snapshot of some of the

latest technology solutions that aim to

enhance supply chain security

Page 13: Cargo crime monitor for

December 2016

Pages 14-17: IIS records 172 new

freight thefts last month with losses

of £7.2m for crimes in EMEA

reporting a value

Pages 18-19: A review of some of the

latest cargo crime news from around

the world

January 2017

vigilant

THE MONTHLY CARGO CRIME UPDATE FOR MEMBERS OF TAPA EMEA

LIFT

OFF

TAPA aims for a record year of FSR and

TSR certifications as 2017 Security

Standards revisions are shared with

members five months ahead of launch

TRANSPORTED ASSET PROTECTION ASSOCIATION

Petrille luovutettiin Hollannissa TAPA EMEA Q4 - 2016 konferenssin aikana kunnianosoitus

pyyteettömästä työstä TAPA EMEA alueen hyväksi viimeisen 10 vuoden aikana.

Palkinnon luovutti TAPA EMEA puheenjohtaja Thorsten Neumann.

tirikollisuus on säännöllisen tasaisesti

kasvanut koko vuoden ajan. Näin ollen

voitaisiin ajatella, että kun kuljettajat/

yritykset käyttäisivät turvallisiksi luokiteltuja

turvaparkkeja ja alueita, muuttuisivat

tilastot ihan toisen laisiksi. Toki

asia ei ole näin yksinkertainen, mutta

merkittävä muutos tullaan varmasti näkemään.

Tätä asiakokonaisuutta ei millään

voi sivuttaa ilman, että kuljettajien

”security” -koulutus otetaan huomioon.

Ilman sitä muutosta ei yksinkertaisesti

voi tapahtua.

On toki sanomattakin selvää, ettei turvaparkkeja

tai vastaavia alueita ole tällä

hetkellä riittävästi, mutta se tiedostetaan.

Tarkoitus onkin luoda lisää kysyntää,

jolloin parkkialueiden määrä tulee myös

kasvamaan. Mitä taas tulee Suomeen,

jossa ei vieläkään ole yhtäkään yleistä

turvaparkkialuetta, niin nähtäväksi jää,

löytyykö tähän asiaan riittävästi tahtoa ja

rahaa vaikka jonkun huoltoasemapitäjän

toimesta? Toivottavasti.

Ehkä se viimeinen iso muutos on, että

nykyinen TACCS (TAPA Air Cargo Security

Standards) ohjelma loppuu sellaisenaan.

Ero FSR ohjelmaan oli käytännössä

niin pieni, että siitä päätettiin luopua.

Osa TACCS sisällöstä on nyt huomioitu

uudessa FSR ohjelmassa.

”Ollako vai eikö olla?”

Vaikka moni ei tätä tosiasiaa halua millään

hyväksyä, haluan sen silti jälleen

kerran teille todeta: On yksi asia se, että

teillä on hyväksytty todistus (kuten FSR),

mutta toinen asia on se, ettei yrityksen

toiminta välttämättä todellisuudessa

täytä niitä kriteerejä joita auditoinnissa

käytiin läpi. Toki voi olla, että kokonaisuus

oli OK auditointipäivänä, mutta liian

usein se ei sitä enää ole, kun ”maali

on kuivunut.” Olen todennut tämän jo

niin monta kertaa auditoidessani ympäri

Eurooppaa monella eri toimijalla ja sektorilla,

että se jo kyllästyttää. Kehotan

siis yrityksiä olemaan aidosti kriittisiä

itselleen, koska tämä on fakta. Auditoikaa

toimintaanne palasissa, vaikka kerran

kvartaalissa ja ottakaa mukaan myös

joku ulkopuolinen ammattilainen jolla

ei ole ”lappuja” silmillä. Joku joka ei ole

vastannut toteutuksesta, hankinnoista

tai muista asiaan vaikuttavista kokonaisuuksista.

Vain näin voitte oikeasti tietää

missä jamassa toimintanne kulloinkin

on. Saatatte hämmästyä. •

Kirjoittaja Petri Kelo on Centry Oy:n toimitusjohtaja,

TAPA-, AEO- ja ISO 28000 kouluttaja.

Petrillä on yli 20 vuoden kokemus

kuljetusturvallisuuslogistiikasta Suomessa,

Skandinaviassa, Venäjällä ja Baltiassa ja on

konsultoinut lukuisia yrityksiä turvallisuusprojekteissa

eri puolilla maailmaa. Petri

toimii myös TAPA EMEA kouluttajana ja on

juuri hyväksytty kouluttajaksi sekä koulutuskomitean

jäseneksi TAPA APAC alueelle

missä hän nykyisin vastaa Centry:n Aasian

toiminnoista.

32 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Uutuus! Tuotteet,

joilla jokainen osaa

antaa ensiapua.

Uudet Cederroth First Aid Kits -pakit ovat innovatiivisimmat

ensiapupakkimme. Uuden kestävän mallin,

näkyvillä olevien tuotteiden ja selkeiden kuvallisten

ohjeiden ansiosta jokainen osaa antaa ensiapua.

Missä tahansa. Tutustu sarjaan osoitteessa

www.fi rstaid.cederroth.com/fi

Patentoitu

laastariautomaatti


Scanialla markkinoiden

laajin tarjonta

uusiutuvia polttoaineita

käyttäviä ajoneuvoja

Polttomoottoritekniikassa on kuljettu pitkä tie päästöjen vähentämisessä. Nykyiset Euro 6 -normin

täyttävät moottorit ovat jo hyvin vähäpäästöisiä. Niinpä perinteisten päästöjen sijaan nyt on

alkanut taistelu hiilidioksidipäästöjä vastaan.

Ilmaston lämpeneminen on globaali

eli koko planeettaa koskeva ongelma,

jolle on pakko tehdä jotain ja

nopeasti. Se on viime aikoina ruvennut

vaikuttamaan suursäätilaan ja näkynyt

muun muassa erilaisten ääri-ilmiöiden,

kuten hirmumyrskyjen yleistymisenä.

Perusongelmana pitkät

perinteet

Liikenne on eräs suurimmista hiilidioksidilähteistä

maapallolla. Liikenteen osalta

perusongelmana on ollut vuosikymmeniä

jatkunut fossiilisten polttoaineiden

käyttö. Niitä poltettaessa ilmakehään

vapautuva hiili on peräisin maankuoren

alta, jolloin hiilidioksidin kokonaismäärä

ilmakehässä lisääntyy. Paras ratkaisu ongelmaan

onkin siirtyä käyttämään polttoaineita,

joiden hiili on peräisin maan

kuoren päältä tai ilmakehästä, jolloin hiilidioksidin

kokonaismäärä ilmakehässä

34 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


ei juuri kasva.

Verrattaessa eri polttoaineita keskenään

niiden hiilidioksidin vähennyksen

osalta, vertailu tapahtuu aina nykyiseen

dieselpolttoaineeseen (EN590), joka toimii

siis vertailupolttoaineena.

Scanialla laaja tarjonta

Päästöjen vähentämisen osalta avainasemassa

on kolme tekijää: kuljetusten

järkeistäminen, energiatehokkuuden parantaminen

ja uusiutuvien polttoaineiden

käytön lisääminen.

Uusiutuvaksi polttoaineeksi katsotaan

polttoaine, joka täyttää seuraavat

kolme kriteeriä:

- Sitä käyttämällä CO2-päästöjen on vähennyttävä

- Sitä on oltava riittävän runsaasti kaupallisesti

saatavilla

- Sen hinnan on oltava kilpailukykyinen

perinteisiin polttoaineisiin verrattuna

Tänä päivänä uusiutuvia polttoaineita

on entistä enemmän tarjolla ja Scanialla

on puolestaan tarjota asiakkailleen

markkinoiden laajin valikoima tällaisilla

vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevia

ajoneuvoja.

Maa- ja biokaasu

Kemialliselta koostumukseltaan metaani

on hyvin yksinkertainen hiilivety. Siinä

on yksi hiiliatomi ja neljä vetyatomia

(CH4). Yksinkertaisesta rakenteesta johtuen

myös sen palamistuotteet ovat yksinkertaisia

ja hiilen suhteellisen pienen

osuuden ansiosta hiilidioksidipäästöt

ovat kohtuullisen vähäiset.

Maakaasun hiili on kokonaan peräisin

maankuoren alta ja lisää siten täysimääräisesti

hiilen määrä ilmakehässä. Selkeästi

parempi ratkaisu onkin biokaasu, joka

on täsmälleen samaa ainetta. Se vain

on peräisin maankuoren päältä eli on

jo valmistusprosessinsa aikana sitonut

itseensä runsaasti ilmakehässä olevaa

hiiltä, joka sitten palamisessa vapautuu

takaisin ilmakehään. Biokaasua valmistetaan

pääsääntöisesti biomassasta kuten

erilaisista jätteistä (kaatopaikat) ja

ihmis- ja eläinperäisistä ulosteista (jäteveden

puhdistamot). Biokaasun käytön

etuihin kuuluukin mahdollisuus helpottaa

jäteongelmaa käyttämällä jätteitä

polttoaineen raaka-aineena.

Kaasuna vai nesteytettynä?

Metaania (siis maa- tai biokaasua) voidaan

ajoneuvokäytössä varastoida kahdella

eri tavalla. Yleisin tapa on ollut

puristaa se korkeaan paineeseen (200

bar). Tämä edellyttää tankkausasemilta

suuritehoisia kompressoreita ja ajoneuvoissa

on oltava käytännössä melko

suurikokoiset painesäiliöt polttoaineen

varastoimiseen.

Toinen tapa varastoida metaania on

jäähdyttää se niin kylmäksi, että huoneen

lämpötilassa kaasuna esiintyvä metaani

nesteytyy. Haasteena on kuitenkin

se, että metaanin nesteytymislämpötila

on -162 OC. Jäähdyttäminen vaatii energiaa

ja polttoainesäiliöinä toimivat erikoisrakenteiset

lämpöeristetankit – käytännössä

isot ”termospullot”.

Ei ole yhtä oikeaa totuutta sen suhteen,

kumpi tapa on parempi. Autokäytössä

painesäiliöt ovat yleisin tyyppi,

mutta niiden ongelmana on nesteytettyä

pienempi toimintasäde, koska kaasua ei

mahdu mukaan kovin suurta määrää.

Nesteytetyn kaasun käyttö on järkevää

silloin, kun kaasu nesteytetään joka tapauksessa,

esimerkiksi laivakuljetuksen

ajaksi. Tällöin on energiatehokkainta pitää

se nesteenä ja käyttää nesteytettynä.

Maakaasulla hiilidioksidin vähennyspotentiaali

jää noin 20 prosenttiin, mutta

biokaasulla on mahdollista päästä jopa

90 prosenttiin.

Scanian moottoritarjontaan kuuluu

kolme eritehoista kaasumoottoria. Niiden

perusrakenne periytyy vastaavasta

dieselmoottorista kuitenkin siten, että

kaasumoottori toimii Otto-periaatteella

eli se on siis varustettu sytytystulpilla.

Scanian kaasumoottorit voivat toimia yhtälailla

paineistetulla kuin nesteytetylläkin

metaanilla. Linja-autoissa käytetään

painesäiliöitä kun taas kuorma-autoissa

tarjolla on mahdollisuus myös nesteytetyn

kaasun käyttöön. Kaasumoottorin

etuihin kuuluu myös dieselmoottoria

hiljaisempi käyntiääni, minkä ansiosta

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 35


kaasuautot sopivat hyvin kaupunkien ja

taajamien liikenteeseen.

Biodiesel

Rudolf Dieselin aikanaan kehittämä Diesel-prosessi

on varsin kiitollinen siinä

suhteessa, että siinä voidaan käyttää mitä

erilaisimpia polttoaineita. Perinteisen

maaöljypohjaisen dieselin rinnalle onkin

tullut biodiesel ja vastikään hyväksynnän

saanut HVO.

Biodieselit ovat kasvipohjaisia metyyliestereitä,

jotka siis valmistetaan raakaaineista,

jotka ovat jo aiemmin sitoneet

itseensä ilmakehän hiiltä. Yleisin biodiesel

on FAME (Fatty Acid Methyl Ester),

jota voidaan valmistaa joko kasvi- tai

eläinrasvoista. Sillä saadaan hiilidioksidikuormaa

vähennettyä merkittävästi,

mutta polttoaineena sen huonoihin puoliin

kuuluvat heikohkot kylmäominaisuudet

sekä huono varastoitavuus, koska

sillä on taipumus kasvattaa leväkukintoja

pitkään varastoitaessa. FAME-tyyppisellä

biodieselillä päästään enimmillään

noin 65 prosentin CO2-vähennykseen.

Scanian tarjontaan kuuluu viisi eritehoista

biodieselmoottoria niin kuormaauto

kuin linja-autokäyttöönkin. Biodieseliä

polttoaineenaan käyttävä moottori

vastaa rakenteeltaan perinteistä dieselmoottoria

mutta muun muassa sen polttoainejärjestelmä

on valmistusvaiheessa

varustettava biodieselin käyttämistä varten.

Lisäkustannus tällaisesta ”biodieselvalmiudesta”

on vähäinen.

HVO

Viime aikoina entistä enemmän huomiota

ovat saaneet vetykäsitellyt kasviöljyt

(Hydrotreated Vegetable Oils), joita

voidaan valmistaa erilaisista kasvi- ja

eläinrasvoista. HVO on ominaisuuksiltaan

erinomainen polttoaine – tietyiltä

ominaisuuksiltaan jopa perinteistä

dieseliä parempi. Ainoa oleellinen ero

perinteiseen dieseliin on sen pienempi

tiheys, mistä johtuen se ei ole täyttänyt

biodieselstandardia eikä sitä näin ollen

ole luettu biodieseleiden joukkoon.

HVO:n käyttö dieselmoottorin polttoaineena

ei vaadi mitään muutoksia

moottoriin tai sen rakenteeseen vaan

sitä voidaan käyttää sellaisenaan. Scania

hyväksyikin vastikään kaikki moottorinsa

– nyt myös kaikki Euro 6 -moottorit

– käyttämään polttoaineenaan myös

HVO:ta seossuhteilla 0 – 100 %. Kyseisen

polttoaineen käytön mahdollinen

yleistyminen tulevaisuuden Suomessa

saattaa liittyä olennaisesti metsäteollisuuteen,

jonka hakkuujätteet voivat vastaisuudessa

olla merkittävä raaka-ainelähde.

Valmistustavasta riippuen HVO:ta

käytettäessä CO2-vähennys saattaa olla

jopa yli 90 prosenttia.

Bioetanoli

Bioetanoli on ylivoimaisesti maailman

eniten käytetty biopolttoaine. Keksintönä

se ei siis ole mikään uusi.

Moottoripolttoaineena sitä käytettiin

ensimmäisiä kertoja jo 1900-luvun alussa

korvaamassa bensiiniä. Scanian osalta

etanolin käytön juuret juontavatkin juuri

vuosisadan alkupuolelle.

Etanoli on kemiallisena yhdisteenä

varsin yksinkertainen – metanolin jälkeen

toiseksi yksinkertaisin alkoholi. Siinä

on kaksi hiiliatomia, viisi vetyatomia

ja niin kutsuttu hydroksyyliryhmä (OH =

happi+vety). Suhteellisen vähäinen hiilen

osuus rakenteessa tarkoittaa samaten

vähäisiä hiilidioksidipäästöjä palamisen

yhteydessä. Toisaalta kun bioetanoli valmistetaan

orgaanisesta aineesta kuten

kasveista tai jätteistä, niin suurin osa palamisen

yhteydessä vapautuvasta hiilidioksidista

on sitoutunut polttoaineeseen

ilmakehästä. Polttoaineen palaessa se

siis vain vapautuu takaisin, jolloin hiilidioksidin

kokonaismäärä ilmakehässä ei

juuri kasva.

36 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Yleisimpiä bioetanolin raaka-aineita

ovat erilaiset sokerikasvit mutta nykyisin

sitä valmistetaan entistä enemmän

biojätteistä ja varsinkin elintarviketeollisuuden

jäte- ja sivuvirroista. Etanolia

käytettäessä moottorin päästöt kaiken

kaikkiaan ovat varsin vähäiset ja valmistustavasta

riippuen hiilidioksidin

vähennyksessä päästään selvästi yli 90

prosenttiin.

Scanialla on mallistossaan yksi etanolimoottori.

Toimintaperiaatteeltaan se

on puristussytytteinen eli toimii dieselprosessilla.

Suurimmat erot vastaavaan

dieselmoottoriin verrattuna ovat etanolin

vaatima korkeampi puristussuhde ja

etanolin alhaisemman energiasisällön

edellyttämä tilavuudeltaan laajennettu

polttoaineen ruiskutusjärjestelmä.

Etanolin etuihin liikennepolttoaineena

kuuluu se, että huoneen lämpötilassa se

esiintyy nestemäisenä, minkä ansiosta

tankkausjärjestelmät ovat yhtä yksinkertaisia

kuin muilla käytössä olevilla nestemäisillä

polttoaineilla (bensiini, diesel,

biodiesel ja HVO).

Hiljaisesti hybridillä

Scania on esitellyt markkinoiden ensimmäisenä

valmistajana Euro 6 -päästötason

täyttävät raskaat hybridikuorma- ja

linja-autot, jotka voivat käyttää polttoaineenaan

perinteisen dieselin ohella myös

biodieseliä tai HVO:ta.

Autossa yhdistyvät Scanian 5-sylinterinen

ja 320-hevosvoimainen dieselmoottori

sekä moottorin ja erikoisvalmisteisen

vaihteiston väliin sijoitettu

sähkökone. Edellä mainittu nimi johtuu

siitä, että kiihdytettäessä sähkökone

toimii moottorina ja jarrutettaessa generaattorina.

Sähkökone on yhdistetty

toisesta päästään moottoriin ja toisesta

päästään erikoisvalmisteiseen vaihteistoon,

jossa on 12 vaihdetta.

Modulaarisessa voimansiirrossa sähkökone

kehittää enimmillään 130 kilowatin

(174 hv) tehon ja 1050 Nm vääntömomentin.

Jarrutettaessa sähkökone

lataa akkuja, joiden kapasiteetti on 1,2

kWh. Akkujen varaus riittää 15 tonnin

kokonaismassaisella autolla noin kahden

kilometrin ajamiseen moottori sammutettuna.

Akkuratkaisussa Scania ei

halunnut maksimoida toimintasädettä

akkukäytössä vaan pyrki sen sijaan hakemaan

parhaan mahdollisen tasapainon

toimintasäteen ja akkujen pitkän

käyttöiän väliltä.

Hybridikäytön muut komponentit kuten

akut, ohjainyksikkö, muuntaja ja akkujen

jäähdytin on sijoitettu kolarisuojattuun

moduuliin. Koko hybridipaketti

akkuineen kasvattaa auton omamassaa

noin 800 kilolla.

Hybridikäytöllä polttoaineen kulutusta

ja sitä kautta myös päästöjä voidaan

alentaa 18 prosenttia käytettäessä perinteistä

dieselpolttoainetta. Mikäli polttoaineena

on HVO, hiilidioksidipäästöjä

voidaan alentaa yli 90 prosenttia. Hybridikäyttö

alentaa myös melutasoa joten 72

dB(A) melutaso mahdollistaa kaupunkiajon

yöaikaan ja melunaroilla alueilla.

Osa ongelmaa vai osa sen

ratkaisua

Ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia.

Nyt tehtävillä päätöksillä on suuri

merkitys tulevien sukupolvien kannalta.

Scania onkin jo vuosia työskennellyt

määrätietoisesti yksinkertaisten, toimivien

ja kustannustehokkaiden ratkaisujen

löytämiseksi. Nyt ja tulevaisuudessa

Scania ei halua olla osa ongelmaa vaan

osa sen ratkaisua. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 37


AUTOILEN,

SIIS OLEN

Suomalaisen autoilun

historiaa

Suomessa on yhteensä 3,9 miljoonaa autoa, joista

henkilöautojen osuus on 3,3 miljoonaa. Vastaavasti

pakettiautoja Suomen maanteiltä löytyy 430 717 kappaletta,

kertovat Trafin tilastot.

Teksti: Eveliina Sivula, abax.fi

Voidaan siis todeta, että suomalaiset

ovat autoilevaa kansaa.

Ensimmäinen auto tuli

kuitenkin Suomeen yllättävän myöhään,

vasta 1900-luvulla. Vertailukohtana

voidaan todeta, että muihin

Pohjoismaihin sekä Baltiaan auto tuli

jo 1800-luvun puolella.

Mainittakoon, että Suomen ensimmäinen

varma ”autohavainto” on

ollut Turussa, kun vuoden 1900 toukokuussa

maatalouskauppias Viktor

Forselius toi Benz-merkkisen auton

myyntiin. Kuitenkin ensimmäisen Suomessa

myönnetyn ajokortin omisti helsinkiläinen

Yrjö Weilin vasta vuonna

1907 - seitsemän vuotta auton saapumisen

jälkeen. Ajokortin saattoi saada

henkilö, joka on ”18 vuotta täyttänyt,

raittiiksi, säännölliseksi ja luotettavak-

si tunnettu henkilö, joka lisäksi oli täysin

perehtynyt automobiilin rakenteeseen,

hoitoon ja ohjaamiseen.”

Autolehden nousu

ja lasku

Autot alkoivat herättää kiinnostusta

enemmänkin, ja Suomen ensimmäinen

autolehti, Automobile, ilmestyi vuonna

1906. Lehti ehti julkaista kahdeksan

numeroa ennen kuin tapahtui jotain

odottamatonta, joka lopulta koitui lehden

kohtaloksi. Oulunkylän raviradalla

järjestettiin Automobilen toimesta autokilpailut,

joka veti runsaasti yleisöä pai-

38 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

Vanha auto

Maarianhaminassa.

Kuvituskuva, kuvaaja U. Jylhä.


kalle – harmi vain, että yhtään autoa ei

kilpailuissa nähty. Skandaali oli valmis.

Samaan aikaan, kun Automobile ilmestyi,

aloitti Helsingissä ensimmäinen

taksi toimintansa eikä yksityisautoilua

juuri harrastettu. Käänne tapahtui vuonna

1923, kun autoilun toinen aalto alkoi.

Ajoneuvorekisterin mukaan 20-luvun

alussa Suomessa oli 1 800 autoa ja 800

moottoripyörää. Sitä ennen autoilua oli

hankaloittanut ensimmäinen maailmansota,

jolloin autoilu lähes loppui sillä

polttoainetta ei ollut saatavilla. Sodan

jälkeen haasteita loi myös valuuttapula.

Linja-autossa on

tunnelmaa

Linja-autot astuivat myös pian katukuvaan.

Bussi, dösä, nysse – rakkaalla

lapsella on monta nimeä – mahdollisti

maaseudun asukkaiden pääsyn torille

Ajoneuvorekisterin mukaan

20-luvun alussa Suomessa

oli 1 800 autoa ja

800 moottoripyörää.

myymään omia tuotteitaan. Liikennöinti

alkoi joulukuussa 1905 Uudenkaupungin

ja Turun välillä. Jo vuonna 1937 linja-autojen

reittiverkko kattoi jopa 90 % Suomen

teistä.

Yksityisautoilu sen sijaan lähti laajenemaan

hitaasti. Työmatkoja ei juurikaan

tarvinnut erikseen tehdä, sillä

siellä asuttiin missä työt olivat. Ja mikäli

matkaa olisi autolla tarvinnut taittaa, tuli

jo muita mutkia matkaan. Aurauskalustoa

ei ollut eikä hevosille tarkoitetut tiet

kestäneet raskaampaa liikennettä. Ensimmäisen

kerran 20-luvulla testattiin

koemielessä bitumipäällysteistä tietä 16

kilometrin matkalle ja vuonna 1925 aurauskalustotkin

olivat heränneet jo 40

kilometrin verran - vuonna 1939 aurattavia

teitä Suomesta löytyi 11 000 kilometrin

edestä.

50-luku oli voimakkaasti idältä tulevien

automerkkien aikaa, ja länsimaalaisten

autojen tuonti vapautettiin vuonna

1962. Miljoonan henkilöauton raja saavutettiin

Suomessa vuonna 1976. Lamavuosien

aikana autojen määrä väheni

hetkellisesti, mutta kahden miljoonan

henkilöauton rajapyykki saavutettiin

vuonna 1998. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 39


Ajoneuvofanien

thaimaalainen unelma

Legendaarinen Jesada Technik Museum sijaitsee puolen tunnin automatkan päässä Bangkokin

keskustasta. Siellä esitellään maa-, meri- ja ilma-ajoneuvojen parhaat palat. Erilaisia klassisia

autoja, harvinaisia vintage-autoja, avopakettiautoja, moottoripyöriä, riksoja, lentokoneita ja

vetureita esitellään yhdessä epätavallisempien kohteiden, kuten pienten mikroautojen kanssa.

Jesada Technik Museum on ollut

ajoneuvoalan instituutio jo vuosikymmenen

ajan. Se on yksi suosituimmista

nähtävyyksistä Bangkokin ulkopuolella.

Pienessä Nakhon Pathomin

kaupungissa sijaitsevan museon tarkoituksena

on säilyttää ajoneuvojen ja työkoneiden

historiaa ja perintöä ja esitellä

sitä yleisölle.

Jesada Technik Museumissa esitellään

erilaisia ajoneuvoja, kuten klassisia

autoja, harvinaisia vintage-autoja, avopakettiautoja,

linja-autoja, moottoripyöriä,

polkupyöriä, riksoja, lentokoneita ja

vetureita. Yksi museon vetonauloista on

mikroautokokoelma. Pienet miniautot

olivat suosittuja Euroopan kaduilla Toisen

maailmansodan jälkeen. Materiaalipuutteen

vuoksi siitä tehtiin erittäin pieni

ja tehokas. Museossa on todennäköisesti

maailman suurin kokoelma mikroautoja:

yli 300, joista on esitteillä noin 100.

Liikemies Jesada Dejsakulrit perusti

museon, koska hän oli ollut todella

kiinnostunut autoista jo lapsesta saakka.

Käydessään työmatkoilla eurooppalaisissa

kaupungeissa hän halusi päästä

40 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


liikennemuseoon jokaisessa kaupungissa.

Jesadan ensimmäinen keräilyauto

oli Messerschmitt KR200, erikoisen

näköinen saksalainen mikroauto, jonka

hän osti Sveitsistä vuonna 1997. Hän

jatkoi keräilyä eri puolilta maailmaa, ja

nykyään ajoneuvoja on noin 500. Jesada

päätti perustaa museon, joka avattiin

yleisölle tammikuussa 2007. Museon

nimeksi tuli Jesada Technik Museum.

Technik-sanan K-kirjain on saanut inspiraationsa

Technik Museum Speyeristä,

joka on kuuluisa liikennemuseo

Saksassa.

Jesada Technik Museum on avoinna

kaikille ilman pääsymaksua tiistaista

sunnuntaihin klo 9–17. Myös museon

ulkopuolella järjestetään tapahtumia,

kuten antiikkiautoparaati kuninkaan ja

kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi

sekä kansainvälisiä rallitapahtumia.

Oletko autohullu ja menossa Bangokiin?

Yövy Eugenia Spassa, joka tarjoaa

kuljetukset lentoasemalta vintage-autolla.


Kuljetus & Logistiikka 1/2017 41


Honda esitteli tulevaisuuden

ajoneuvojaan CES 2017 -messuilla

Honda julkisti yhteistoiminnallisen

liikkuvuuden ekosysteemi

-konseptinsa tammikuussa

järjestetyssä CES 2017 tapahtumassa.

Konseptissa yhdistetään robotiikkaa,

tekoälyä ja erittäin suurten tietomassojen

analysointia, joiden avulla pyritään

parantamaan asiakkaiden elämänlaatua

ja liikkuvuutta. Honda kuvailee tulevaisuutta,

jossa ajoneuvot kommunikoivat

keskenään sekä ympäröivän infrastruktuurin

kanssa. Järjestelmän tarkoituksena

on välttää liikenneruuhkien syntymistä

ja vähentää liikennekuolemien määrä

lähes olemattomaksi. Samalla järjestelmä

lisäisi tielläliikkujien tuottavuutta ja

mahdollistaisi uusien ajonaikaisten viihdemuotojen

kokemisen.

Olennaisena osana konseptia ajoneuvot

tarjoaisivat itsenäisesti erilaisia

liikkuvuuspalveluja silloin, kun eivät ole

omistajiensa käytössä.

Uutta ekosysteemiään tukemaan esiteltiin

myös pienikokoinen ja automatisoitu

Honda NeuV -konseptiajoneuvo.

Ajoneuvo on varustettu tekoälyllä, jota

Honda kutsuu ”Tunnemoottoriksi”, sekä

automaattisella henkilökohtaisella avustajalla.

Ominaisuudet luovat ihmisille lisäarvoa

sekä uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen

ajoneuvon kanssa.

Samalla yritys julkaisi myös itsestään

tasapainottuvan Honda Moto Riding Assist

-moottoripyöräkonseptin, jossa hyödynnetään

Hondan vahvaa osaamista

robotiikan saralla. Normaalisti raskaiden

gyroskooppien sijaan moottoripyörässä

hyödynnetään tekniikkaa, jonka ensimmäiset

versiot kehitettiin yrityksen itsestään

tasapainottuvaa UNI-CUB -henkilökuljetinta

varten.

”Perustamisestaan lähtien Honda on

Honda kuvailee tulevaisuutta, jossa ajoneuvot

kommunikoivat keskenään sekä ympäröivän

infrastruktuurin kanssa.

keskittynyt kehittämään teknologiaa, joka

auttaa ihmisiä”, kertoo Hondan tuotekehityksen

johtaja, Yoshiyuki Matsumoto.

”Tavoitteenamme on esitellä tulevaisuuden

teknologioiden tie, joka johtaa

uudenlaiseen liikkuvuuskokemukseen”.

Honda Riding Assist

-moottoripyörä

Moottoripyörän kehityksessä hyödynnettiin

Hondan osaamista robotiikassa.

Tuloksena on moottoripyörä, jota on

erittäin vaikea saada kaatumaan pysähtyneenä.

Järjestelmä avustaa myös

normaalisti epävakaissa alle 5 km/h nopeuksissa.

Järjestelmä on erityisen hyvä

esimerkiksi liikuntarajoitteisille ja lyhyille

ihmisille, joilla on vaikeuksia yltää

jaloillaan maahan tai muuten hankalaa

pitää pyörää pystyssä liikennevaloissa

tai hitaasti etenevässä liikennevirrassa.

Aiemmin ainoat vaihtoehdot ovat olleet

kolmipyörät tai sivuvaunulliset moottoripyörät.

Tasapainoteknologia auttaa myös uu-

42 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Hondan Moottoripyöräkonsepti pysyy pystyssä ilman seisontatuen käyttöä.

sia kuskeja, joilla voi olla hankaluuksia

hallita ison pyörän painoa

tai perusasioita, kuten seisontatuen

käyttöä. Tämä moottoripyörä pysyy

pystyssä ilman tukeakin. Uudelle

tekniikalle nähdään hyötyjä myös

viranomaiskäytössä, jossa pyörän

hallinta on erittäin tärkeää. Tasapaino-ominaisuudet

mahdollistavat

hitaissa nopeuksissa pyörän hallinnan

ilman käsiä, josta voi olla hyötyä

esimerkiksi yleisötilaisuuksia tai

suuria väkijoukkoja valvottaessa.

Sähköä ohjaukseen

Konseptipyörän erikoisuudet eivät

rajoitu pelkästään tasapainoiluun,

vaan se osaa myös seurata omistajaansa

kuin hyvin koulutettu lemmikki,

joskin vain lyhyitä matkoja.

Ominaisuus helpottaa moottoripyörän

pysäköintiä ahtaisiin tiloihin

ja vastaavasti poispääsyä vaikeista

paikoista.

Muista moottoripyöristä poiketen

konseptissa käytetään sähköistä

ohjausta, joka mahdollistaa pyörän

itsenäisen liikkumisen. Alle 5 km/h

nopeuksissa järjestelmä irrottaa ohjaustangon

etuhaarukasta ja siirtää

etupyörän ohjauksen tietokoneelle.

Järjestelmä tunnistaa pyörän kallistumisen

sivuille ja korjaa tarvittaessa

asentoa tuhansia kertoja sekunnissa

välttääkseen mahdollisen

kaatumisen. Samalla myös etuhaarukan

kulmaa säädetään niin, että

pyörän painopiste siirtyy alemmas,

helpottaen tasapainon säilyttämistä.

Ohjaustangossa sekä etuhaarukassa

on omat moottorinsa, joiden ansiosta

kuljettajalla säilyy hallinnan

tunne, vaikka järjestelmä korjaisikin

kuljettajan virheitä. Kuljettajan

kiihdyttäessä yli 5 km/h nopeuteen,

kaksi ankkuria lukitsee ohjauksen

takaisin paikalleen siirtäen hallinnan

kuljettajalle.

Järjestelmä ei kuitenkaan ole

tarkoitettu kaikille. ”Suurin osa

kuljettajista hallitsee pyöränsä hyvin”,

kertoo Lee Edmunds Hondan

moottoripyöräosastolta. ”Tämä on

tarkoitettu heille, jotka haluavat

rentoutua hieman, eikä stressata

kaatumisesta. Etenkin jos he ovat

hieman lyhyempiä tai jos pyörä on

raskaampi. Tämä poistaa huolen

siitä.” Edmunds sanoo, että tarkkaa

aikataulua konseptiteknologian

tulosta markkinoille ei vielä ole. Se

kuitenkin edustaa ”unelmaa” siitä,

miten Honda voi parantaa ajokokemusta

tulevaisuudessa.

Honda NeuV

Suunniteltu luomaan uusia mahdollisuuksia asiakkaille,

NeuV – eli New Electric Urban Vehicle

– konsepti, jonka ytimessä on se tosiasia, että

suurin osa yksityisesti omistetuista ajoneuvoista

on käyttämättä 96% ajasta. NeuV perehtyy ideaan,

jossa ajoneuvo luo omistajalleen lisäarvoa

toimimalla automaattisena kyydinjakopalveluna

kuljettaen asiakkaita silloin, kun ajoneuvon omistaja

ei käytä sitä. Ajoneuvo osaa myös myydä

sähköä takaisin verkkoon suuren kuormituksen

aikana, jos se ei ole omistajansa käytössä.

Ajoneuvossa on tekoälyä hyödyntävä, kuljettajan

tunnetiloja tunnistava sekä oppiva avustaja,

kaksi matkustajapaikkaa, tavaratila takana sekä

sähköinen rullalauta mahdollisen ”viimeisen kilometrin”

kulkemista varten.

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 43


3D tulostus:

Kevyempiä ja

kompaktimpia

moottoreita

Renault Trucksin suunnittelijat kehittävät parhaillaan

ainetta lisäävää valmistusprosessia 3D-metallitulostusta,

jonka odotetaan tehostavan moottoreiden suorituskykyä.

Tulevaisuuden teknologiasta tulee pian todellisuutta, ja monimutkaisia

3D-tulostettuja osia on jo testattu onnistuneesti Euro 6 -moottoreissa.

Renault Trucksin Lyon Powertrain

Engineering -osasto on

kehittänyt ainetta lisäävää

metallituotteiden valmistustekniikkaa

tulevaisuuden valmistusprosesseja varten.

4-sylinterinen DTI 5 Euro 6 step C

-prototyyppimoottorin suunnittelun

apuna on käytetty 3D

tulostustekniikkaa. Vaikka

moottori suunniteltiinkin kokonaisuudessaan

virtuaalisesti,

keinuvivut ja nokka-akselin

laakerinkannet valmistettiin

3D-metallitulostustekniikalla

ja niitä testattiin 600 tuntia

koestuspenkissä Euro 6

-moottorissa.

Renault Trucksin projektin

tavoitteena on osoittaa, että

moottoria voidaan pienentää

ja keventää lisäävää metallituotteiden

valmistusprosessia

käyttäen.

- Prosessin ansiosta olemme

onnistuneet keventämään

4-sylinteristä moottoria 120

kg eli 25 %. Testeissä on osoitettu,

että 3D-tulostustekniikalla

valmistetut moottorinosat

todella kestävät käyttöä,

projektipäällikkö Damien

Lemasson kertoo.

Lisäävä metallituotteiden

valmistustekniikka avaa uusia

44 Kuljetus & Logistiikka 1/2017

Moottorien pienentyneen koon ansiosta

suurempi hyötykuorma ja pienempi

polttoaineenkulutus.

kehittämismahdollisuuksia

lämpövoimaa hyödyntävien

moottorien alueella. Tulostusprosessissa

materiaalia lisätään

kerroksittain, joten sillä voidaan

valmistaa monimutkaisia orgaanisia

muotoja. Osien koko voidaan optimoida,

kokoonpanovaiheita tarvitaan vähemmän,

ja moottorissa tarvitaan vähemmän

osia. Lisäävän valmistuksen ansiosta insinöörit

pääsevät valjastamaan koko luovuutensa.

Menettely on todellinen läpimurtotekniikkaa

tulevaisuuden moottorinvalmistuksessa.

- Moottoreista voidaan tehdä kevyempiä

ja käytännöllisempiä – ja samalla

suorituskyvyltään optimaalisia.

DTI 5 -moottorissa

tarvitaan 25 prosenttia

vähemmän osia;

niitä on kaikkiaan 200 kpl

vähemmän, Lemasson täydentää.

Kuljetusyritykset hyötyvät

3D-metallitulostuksesta

monin tavoin. He voivat

optimoida ajoneuvokalustonsa

kokonaiskäyttökustannukset,

sillä moottorien

pienentyneen koon ansiosta

hyötykuormat suurenevat

ja polttoaineenkulutus

pienenee.

Lyhyellä aikavälillä valmistusmenetelmää

voidaan

hyödyntää pitkälle

erikoistuneissa sovelluksissa

tai pienissä tuotantoerissä.

Alkuvaiheen testeistä

saatujen hyvien tulosten

jälkeen Renault Trucksin

insinöörit jatkavat valmistusprosessin

kehitystyötä

ja pyrkivät näin edelleen

parantamaan kuorma-auton

osien suorituskykyä ja

käytännöllisyyttä. •


2017

Harley-Davidson ®

Road King Special

on uusi tummanpuhuva versio

klassikkomallista

Monille Road King ® on se aito ja oikea Harley-Davidson®matkapyörä.

Vaikka ensimmäiset Road Kingit nähtiin maanteillä

jo vuonna 1949, on pyörän ikoninen muotokieli kestänyt

hyvin ajan hammasta. Uutta verta mallistoon saadaan jo tänä

vuonna, kun Harley-Davidson esittelee tuoreen, asenteeltaan

astetta tummasävyisemmän Road King Specialin. Brad

Richards , Harley-Davidson Vice-President of Styling & Design

kuvailee uutta mallia:

“FL-sarja on aina edustanut Harley-Davidson-ajokokemusta

puhtaimmillaan. Vaihtamalla kromin mustaan ja laskemalla

pyörää alemmas olemme tuoneet Road Kingin lähemmäs tämänhetkisiä

custom bagger -tyylisuuntia. Road King Special

on tehty ajettavaksi, mutta nyt se huokuu myös uutta, uhmakasta

henkeä.”

Tummailmeinen, väännökkäällä 1750-kuutioisella Milwaukee-

Eight-moottorilla varustettu uusi Road King Special

vie Harley-Davidsonin matkapyörämallistoa uuteen suuntaan

klassisen Road Kingin ydinpiirteitä unohtamatta. Uuden tyylin

ja moottorin ohella jousitus on kokenut päivityksen. Uudistettu

etujousitus vaimentaa tärinää entistä paremmin, samoin

kuten täysin uudelleen suunnitellut takaiskunvaimentimet,

joissa on hydraulinen esijännityksen säätömahdollisuus. •

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KAIKELLE

ON

PAIKKANSA

Markkinajohtaja pohjoismaissa

Laadukas, turvallinen ja helposti

muokattava kalustejärjestelmä

hyötyajoneuvoihin

Helppo asennus

Törmäystestattu

ISO- sertifioitu

ETSIMME YHTEISTYÖKUMPPANIA

AKK ja Rotor Form yhteistyöhön

Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK sekä maahantuontija

myyntiyhtiö Rotor Form Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen,

jonka tarkoituksena on kehittää lisenssituotteiden

kautta autourheilun brändiä ja näkyvyyttä sekä kansallisilla

että jatkossa myös kansainvälisillä alustoilla.

Samalla Rotorista tulee AKK:n ja koko suomalaisen autourheilun

pääyhteistyökumppani. Yleisölle ja kuluttajille

sopimus tulee tarjoamaan tuotesarjoja ja palvelu-uutuuksia

muun muassa MM-rallin, SM-sarjojen sekä AKK:n huippuvalmennus-

ja yhteiskuntahankkeiden myötä.

AKK:n ja Rotorin luoman yhteistyömallin avulla halutaan

palvella entistä paremmin kaikkia autourheilun ystäviä.

Kaikissa uusissa tuotteissa on selkeä ja yhtenäinen autourheiluilme,

joka yhdistetään tapahtumien omiin visuaalisiin

ratkaisuihin. •

Yrittäjä! Tässä sinulle mahdollisuus laajentaa

liiketoimintaasi laadukkailla System Edström

-autokalusteilla sekä muilla hyötyajoneuvojen

varustelussa tarvittavilla tuotteilla!

Kumppanina tehtäväsi on tarjota nykyisille ja uusille

asiakkaillesi System Edström -tuotteita sekä hoitaa

itsenäisesti autojen varustelu. Tarjoamme tuoteopastuksen,

markkinointitukea, kestävän yhteistyösuhteen ja

ennen kaikkea valmiit tuoteratkaisut. Haemme tekijöitä

eri puolille Suomea. Meillä toimii jo tälläkin hetkellä

itsenäisiä yhteistyökumppaneita - liity joukkoon!

www.autokalusteet.fi

Kiinnostuitko? Heräsikö kysyttävää?

Ota yhteyttä: timo.houni@jaoy.com

/ 050 566 0563

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 45


NYT KAIKKI AUTOILIJAT MUKAAN!

Suomen suurin kaikille

kattaa jo koko eteläisen

Haluatko tarkkaa sijaintitietoa älypuhelimeen jo ennakolta

edessä olevista liikenteen vaaroista? Tai vinkata muille omista

havainnoistasi? Tieliikenteen vaaranpaikkojen viestintäkokeilu

laajenee jälleen, nyt mukaan pääsevät kaikki eteläisessä

Suomessa autoilevat. Erityisesti kokeiluun kaivataan lisää

ammattikuljettajia.

Kevään loppuun kestävän, liikenneturvallisuuden

parantamiseen

pyrkivän kokeilun

ideana on, että kokeiluun osallistuvat

kuljettajat kertovat kännykkäsovelluksen

avulla toisilleen havaitsemistaan tieliikenteen

vaaranpaikoista, kuten huonosta

näkyvyydestä, onnettomuuksista,

tiellä olevista esteistä tai eläimistä.

Kokeiluun osallistuvat saavat myös itse

puhelimeensa tietoa omalla reitillään

olevista vaaroista sekä muilta käyttäjiltä

että tieliikennekeskukselta.

#varoitamuita ja saa itse

ennakkotietoa teiden

vaaranpaikoista

”Mukana kokeilussa on tällä hetkellä

lähes tuhat autoilijaa, mutta mukaan

mahtuu vielä hyvin”, kertoo johtava

asiantuntija Anna Schirokoff Trafista:

”Aloitimme kokeilun pienemmässä

mittakaavassa Helsinki-Turku moottoritiellä,

mutta laajensimme pian kaikille

Etelä-Suomen moottoriteille ja Helsingin

ja Tampereen kehäteille. Ja nyt kokeilu

kattaa koko eteläisen Suomen.”

”Sovellusta aktiivisesti käyttäneet

ovat kokeneen palvelun hyväksi. He ovat

sen avulla saaneet tietoa edessä olevista

liikenteen ongelmista ja ovat esimerkiksi

voineet suunnitella reittinsä uudestaan.

Viestiminen muiden tiellä liikkujien

kanssa, nopeasti metrien tarkkuudella

välittyvä vaaranpaikka ja kuljettajan

etäisyys tuohon pisteeseen on koettu

hyödyllisenä ”, sanoo projektipäällikkö

Ilkka Kotilainen Liikennevirastosta.

Mukaan toivotaan erityisesti

ammattikuskeja

”Nyt mukaan kaivattaisiin erityisesti am-

mattikuljettajia, koska he ajavat paljon ja

voivat siten varoittaa muita ennakolta ja

myös itse hyötyä sovelluksesta. Ammattilaiset

myös tunnistavat tilanteet, joista

on haittaa liikenteen sujuvuudelle”, kannustaa

Schirokoff.

”Mukaan kokeiluun liittyäkseen tarvitsee

vain Android-älypuhelimen.

Arvomme myös kokeilun aktiivisten

käyttäjien kesken automaattisia parkkikiekkoja

helmikuun lopussa”, vinkkaa

Kotilainen.

46 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


avoin liikennekokeilu

Suomen

”Erilaiset kokeilut ovat tärkeä osa automaattiautojen kehitystä ja liikenteen digitalisoitumista.”

#NordicWay- ja #varoitamuita-hashtageillä

somesta löytyvään kokeiluun voi

ilmoittautua osoitteessa www.automaattiset-ajoneuvot.com

Automaattiautoilu kehittyy

kokeilujen kautta

”Erilaiset kokeilut ovat tärkeä osa automaattiautojen

kehitystä ja liikenteen

digitalisoitumista. Tämän yhteispohjoismaisen

Nordic Way, Coop keskustelevat

ajoneuvot -kokeilun kautta uskommekin

saavamme tärkeää tieto siitä, miten vertaispalautetta

ja jo olemassa olevaa dataa

voidaan yhdistää liikenneturvallisuuden

parantamiseksi”, toteaa tieliikennejohtaja

ja kokeilun sidosryhmäyhteistyön

vetäjä Marko Sillanpää Trafista.

Kokeilu on osa yhteispohjoismaista

EU-tuettua NordicWay -hanketta. Hankkeen

Suomen Coop-kokeilun toteuttavat

yhteistyössä Liikennevirasto, Trafi, HE-

RE ja Infotripla Oy. •

Twitterissä @automattiautot

Facebookissa

www.facebook.com/automaattiautot

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 47


Kaara.tv ja Autohankinnat.fi

aloittivat yhteistyön

-Y

stäväni sai tarjouksen uudesta

BMW 5-sarjasta. Kaverini

ei ollut tyytyväinen,

joten hän pyysi tarjouksia myös muilta

BMW-liikkeltä. Se kannatti, sillä halvimman

ja kalleimman tarjouksen ero oli yli

5000 euroa, Kaara.tv:n Antti Liinpää

kertoo.

Autoilun verkkotelevisio Kaara.tv ja

Autohankinnat.fi -kilpailutuspalvelu mah-

dollistavat keskitetyn mediakanavan, joka

tarjoaa uutta autoa ostavalle kuluttajalle

tai yritykselle tarvittavan tiedon ostopäätöksen

tekemiseen sähköisten kanavien

kautta.

Kilpailutuspalveluita tarjoava Autohankinnat.fi

-palvelusivusto ja sekä autoalan

mediasivusto Kaara.tv ovat aloittaneet

helmikuun alusta yhteistyön. Autoalan

konkarien yhteistyön kautta yritykset

kasvattavat verkostojaan sekä näkyvät

paremmin asiakaskentässä yhdistetyllä

palvelutarjoomalla.

Yhteistyön kautta Tenderit Oy ja Tuotantotalo

Samuus Oy laajentavat asiantuntijuuttaan

vahvasti kasvavilla verkkomarkkinoilla

ja tarjoavat näin keskitetyt

sivustot yritysten ja yrittäjien yritysautojen

valintapäätöksiin. Eri mediakanavien

kautta tarjotaan tietoa tuotteen tai tuotteiden

koko hankintaketjuun aina valintapäätöksen

tukemisesta hankintapää-

Tehokasta ja luotettavaa

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

vuodesta 2010

Grotamar82

• Ehkäisee dieselbakteerin

• Korroosiosuojaus

polttoainejärjestelmälle

• Täyttää EN590 standardin

Lindemann HYD

Hydrauliikan lisäaine

• Lisää voitelua

• Elvyttää tiivisteet

• Vähentää vuotoja

www.merina.fi

TILAA NYT:

Myynti: Merina Ay

ja jälleenmyyjät

myynti@merina.fi

Puh. 045 330 1200

Hämeenkatu 14 C 25, 33100 Tampere

Tilaa ilmainen arviokäynti

Rita Kankaanpää

Laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT

Puh. 0400 433948

rita.kankaanpaa@kivilinnalkv.com

www.kivilinnalkv.com

48 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


töksen kilpailuttamiseen. Laajentuvan

verkoston avulla molemmat yritykset

voivat entistä paremmin tarjota myös

muita palveluitaan laajentuville markkinoille.

Tenderit Oy on hankintatoimen konsultointipalveluita

tarjoava asiantuntijaorganisaatio,

jonka avulla asiakasyritykset

voivat parantaa liiketoiminnan

kannattavuutta kustannussäästöjen

muodossa sekä kehittämällä hankintatoimintojaan.

Tuotantotalo Samuus Oy

on pitkän linjan autoalalle suuntautuvien

elokuvien, videoiden ja televisioohjelmien

tuotantoyhtiö, jonka tunnetuimpia

tuotteita ovat Start!- ja Kaaraautoiluohjelmat.

- Autohankinnat on palvelu, jolle on

selvä tilaus. Kerron esimerkin. Eräs ystäväni

päätti muutamia vuosia sitten

ostaa uuden 5-sarjan BMW:een. Hän sai

tarjouksen lähiliikkeeltään. Ystäväni ei

ollut tyytyväinen, joten hän pyysi tarjouksia

myös muilta BMW-kauppiailta. Se

kannatti, sillä halvimman ja kalleimman

tarjouksen ero oli pitkälti yli 5000 euroa,

Kaara.tv:n Antti Liinpää kertoo. •

www.samuus.fi

www.kaara.tv

Kuorma-autojen enimmäismassoja nostetaan

Kuljetuskustannuksia alennetaan

nostamalla kuorma-autojen enimmäismassoja.

Tällä muutoksella parannetaan

hallitusohjelman mukaisesti elinkeinoelämän

kilpailukykyä.

Asetus tulee voimaan 1. maaliskuuta

2017.

Kolmiakselisten kuorma-autojen

enimmäismassa nostetaan pysyvästi 28

tonniin rekisteröintivuodesta riippumatta.

Nykyisissä säännöksissä 1.11.2013

jälkeen rekisteröityjen kolmiakselisten

kuorma-autojen enimmäismassa on 26

tonnia. Tätä vanhemmilla autoilla maksimi

on 28 tonnia kevääseen 2018 saakka,

jolloin viiden vuoden siirtymäaika

päättyy. Asetusmuutoksen myötä suuri

osa näistä autoista voi säilyä enimmäismassaltaan

28 tonnin painoisina myös

siirtymäajan päätyttyä. Lisäksi suuri osa

lokakuun 2013 jälkeen käyttöönotetuista

kolmiakselisista autoista on mahdollista

muutoskatsastaa 28 tonnin massalle.

Joidenkin puoliperävaunuyhdistelmien

suurimpia sallittuja massoja korotetaan.

Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän

suurin sallittu

massa korotetaan nykyisestä 48 tonnista

52 tonniin. Muutoksella parannetaan

liikenneturvallisuuden kannalta täysperävaunuyhdistelmiä

parempien puoliperävaunuyhdistelmien

kilpailuasemaa.

Tämä muutos parantaa Suomen rekisterissä

olevien yhdistelmien kilpailukykyä

erityisesti Ruotsiin suuntautuvassa

liikenteessä.

Lisäksi tehdään vähäisiä tarkennuksia

ajoneuvojen massoja ja mittoja koskeviin

säännöksiin, joilla mahdollistetaan

LNG-kuljetusten ja niin sanottujen pylväsautojen

tehokkaampi käyttö.

Asetusmuutoksella yhtenäistetään ja

yksinkertaistetaan enimmäismassasäännöksiä

sekä vähennetään tarvetta jatkaa

vanhojen autojen käyttöä yli niiden

normaalin käyttöiän. Muutosten myötä

kuljetuksiin voidaan paremmin valita

kuljetustehtävään parhaiten sopiva kalusto

silloin, kun siitä ei aiheudu liikaa

kustannuksia tienpidolle eikä sillä ole

negatiivisia vaikutuksia ympäristölle tai

liikenneturvallisuudelle. •

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 49


Mercedes-Benz G 500 4x4²

Infrastar Oy:llä vaativissa

työnjohto- ja huoltotehtävissä

Mercedes-Benz G-sarjan valmistuksessa ei ole jätetty mitään sattuman varaan. Pitkälle kehitetty

tekniikka, hyvä ajo- ja käyttömukavuus sekä käytännöllisyys tekevät G-sarjasta selkeän ikonin

todellisten maastureiden segmentissä. Erikoismalli G 500 4x4² (”squared”) on tätä vielä potenssiin

kaksi. Mutaa, hiekkaa, jäätä, lunta tai vettä. Mitä vaativammat olosuhteet, sitä enemmän G 500 4x4²

on elementissään.

Infrastar Oy:llä on ollut käytössä

G 500 4x4² vaativissa työnjohto-

ja huoltotehtävissä muutaman

kuukauden ajan. ”Hankimme G-sarjan

nimenomaan riittävien maasto-ominaisuuksien

vuoksi ja auto täyttää ne helposti”,

kertoo Infrastar Oy:n toimitusjohtaja

Vesa Koivistoinen.

G 500 4x4² johdattaa paikkoihin,

joihin muut eivät pääse perässä. Sille

antavat äärimmäisen kiipeilykyvyn 6x6-

mallista otetut portaaliakselit,

50 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Neste MY uusiutuvan

dieselin jakelu laajenee

Turun ja Tampereen

seuduille

G-sarjan ajo- ja käyttömukavuus ovat vertaansa vailla, oltiin autolla sitten

asfaltilla tai maastossa.

jotka mahdollistavat auton valtavan

45 cm:n maavaran. Etenemisen varmistavat

lisäksi jatkuva neliveto,

jakovaihteisto alennusvaihteella ja

kolme sataprosenttista ajon aikana

kytkettävissä olevaa tasauspyörästölukkoa.V8

moottorien uutta

sukupolvea edustava nelilitrainen

voimanlähde tarjoaa vähintäänkin

riittävän tehon ja väännön muhkealle

autolle. Isosta koosta huolimatta

auton helppokäyttöisyys ja

toimivuus saavat Vesa Koivistoiselta

erityistä kiitosta. ”Autoa on helppo

käyttää. Alennusvaihteisto ja tasauspyörästöjen

lukitukset eivät jätä

toivomisen varaa, ne toimivat aina”,

Koivistoinen kehuu.

G 500 4x4 ² -mallin suurin nousukyky

on jopa 100 prosenttia. Se

säilyttää vakautensa jopa 47 asteen

kallistumassa ja voi selvitä jopa 100

senttimetriä syvän veden ylityksestä.

Näitä luvattuja ominaisuuksia testattiin

oikein erikseen ja auto päätettiinkin

kuvata paikassa, jossa sen

maasto-ominaisuudet joutuivat

koetukselle. ”Kuvauspaikka oli

jo kävellen haastava, jäinen

kalliopinta ja lumi. G

500 4x4² selviytyi

siitä kuitenkin

ongelmitta”,

Koivistoinen kuvailee tilannetta.

G-sarjan ajo- ja käyttömukavuus

ovat vertaansa vailla, oltiin autolla

sitten asfaltilla tai maastossa. ”Auto

on ketterä ja kääntyy hyvin. Se on

hiljainen ja miellyttävä ajaa, joskin

maastorenkaat vievät asfalttiajosta

ominaisuuksia, mutta maastoonhan

tämä on luotukin”, Koivistoinen kertoo.

G-sarjan lanseerausvuodesta 1979

lähtien lähes muuttumattomana säilynyt

auton ulkopuolen design on

pitänyt pintansa trendien tullessa

ja mennessä. Se on ajaton klassikko.

Auton erillisrunko valmistetaan neljä

millimetriä paksusta teräspellistä,

ja siinä on yli 6400 hitsauspistettä.

Valmistusprosessin erittäin tiukat

kriteerit varmistavat kestävyyden

ja suuren tarkkuuden. Auton monipuolisuus

on vailla vertaa. Infrastar

Oy:n G-sarja on rekisteröity kuorma-autoksi,

jolloin autovero on jäänyt

pois. G-sarjan saa rekisteröityä

myös henkilöautoksi.

G 500 4x4² kääntää usein muiden

tiellä liikkujien päät. ”Moni on

tullutkin juttusille kyselemään, mikä

ihme tämä oikein on", Vesa Koivistoinen

sanoo. •

Nesteen 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun

Neste MY uusiutuvan dieselin jakelu

laajenee Turun ja Tampereen seuduille. Neste

toi tammikuun alussa tuotteen valituille pääkaupunkiseudun

kevyen liikenteen asemille

sekä tietyille raskaan kaluston Neste Truck

-asemille.

"Suomalaiset ovat ottaneet Neste MY uusiutuvan

dieselin vastaan innostuneesti.

Olemme saaneet paljon kyselyjä verkoston

laajenemisesta. On ilo vastata näihin toiveisiin

ja avata uusia jakelupisteitä myös pääkaupunkiseudun

ulkopuolelle. Haluamme

tarjota yhä useammalle mahdollisuuden vähentää

autoilusta syntyviä ilmastopäästöjä

tankkaamalla täysin jätteistä ja tähteistä valmistettua

uusiutuvaa dieseliämme", kertoo

Nesteen Marketing & Services -liiketoimintaalueen

johtaja Panu Kopra.

Neste teetti marraskuussa 2016 kyselyn*,

jonka vastaajista yli kolme neljäsosaa koki

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen

erittäin tärkeäksi. Neste MY uusiutuvalla dieselillä

voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia

pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen

koko elinkaaren aikana perinteiseen

fossiiliseen dieseliin verrattuna.

"Yhteistyökumppanimme ja yritysasiakkaamme

ovat olleet erittäin kiinnostuneita

Neste MY uusiutuvasta dieselistä, sillä se

mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen

ilman lisäinvestointeja tai muutoksia

olemassa olevaan kalustoon. Tuote

on kaikilta ominaisuuksiltaan parempaa tai

vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat

fossiiliset dieselit sekä vähemmän ympäristöä

kuormittavaa", Kopra jatkaa.

Neste MY uusiutuvan dieselin ominaisuudet

takaavat puhtaamman palamisen,

vähentävät moottorin melua sekä laskevat

lähipäästöjä. Ominaisuuksissa on myös otettu

huomioon Suomen vaihtelevat lämpötilat,

eikä autoilijan tarvitse pelätä auton jättävän

tielle kovillakaan talvipakkasilla.

Neste MY uusiutuva diesel tuli myyntiin

Turussa Neste Express Skanssin asemalla ja

Tampereen seudulla Neste Express Pirkkalan

Linnakallion asemalla. Asemien yhteystiedot

löytyvät Nesteen asemahaun sivuilta. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 51


Toughpad-tabletit

pudotettiin

avaruudesta

– ja pysyivät ehjänä!

Panasonic testasi lujitettujen tablettiensa kestävyyttä

lähettämällä ne säähavaintopallolla lähiavaruuteen ja

pudottamalla ne vapaapudotuksella takaisin maahan

34 000 metrin korkeudelta.

Panasonic testaa lujitettuja

Toughbook- ja Toughpad

-tietokoneita ja tabletteja

perusteellisesti, mutta tuorein

testi on vaatimustasoltaan omaa

luokkaansa. Toughpad FZ-G1- ja

FZ-N1-tabletit lähetettiin säähavaintopallolla

avaruuteen. Säähavaintopallo

hajosi 34 kilometrin

korkeudessa, missä on pakkasta

-67 celciusastetta. Pallon hajottua

tabletit putosivat kohti maata,

parhaimmillaan jopa 400 kilometrin

tuntinopeudella.

Maahan pudottuaan laitteet olivat

ehjiä ja täysin toimintakuntoisia

muutamia kolhuja ja naarmuja

lukuun ottamatta.

”Tiedämme, että laitteemme

ovat kestäviä, mutta edes tekniset

asiantuntijamme eivät olleet varmoja,

kestävätkö Toughpadit tällaista

testiä”, sanoo Panasonicin

tuotepäällikkö Jon Tucker.

Koviin olosuhteisiin

tehdyt laitteet kestävät

iskuja, pudotuksia,

tärinää ja äärimmäisiä

lämpötiloja ja ne ovat

vesi- ja pölytiiviitä.

”Ne kestivät 34 kilometrin

korkeuden, joka on kolme kertaa

matkustajakoneiden lentokorkeus

ja paljon yli niin sanotun

Amstrongin rajan, jonka yläpuolella

ihminen ei pysy hengissä ilman

painepukua. Sieltä ne putosivat

vapaasti maahan, ja pysyivät

täysin käyttökunnossa.”

Toughpadien lähettämisestä

korkeuksiin vastasi SentIntoSpace-

yritys, joka on erikoistunut esineiden

toimittamiseen avaruuteen

ja niiden kuvaamiseen siellä. Yritys

valmistelee säähavaintopallon

ja sen kuorman, laskee lentoradat,

tekee yhteistyötä ilmailuviranomaisten

kanssa ja jäljittää takaisin

maahan pudonneet esineet.

Panasonic Toughbook-tietokoneet

ja Toughpad-tabletit sekä

käsitietokoneet on suunniteltu

helpottamaan ja tehostamaan

liikkuvien työntekijöiden työtä.

Koviin olosuhteisiin tehdyt laitteet

kestävät iskuja, pudotuksia, tärinää

ja äärimmäisiä lämpötiloja ja

ne ovat vesi- ja pölytiiviitä.

Laitteita käytetään paljon mm.

kuljetusalalla, teollisuudessa,

huoltotöissä, pelastustoimessa ja

viranomaistehtävissä. •

52 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Hyppää Kapteenin istuimelle

ja lennä itse Airbus A320

matkustajalentokonetta!

Takeoff operoi yhtä kiinteäalustaista

Airbus A320 simulaattoria

Helsingin Salmisaaressa,

Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Simulaattori

sopii niin ammattilaisten, ilmailuharrastajien

kuten ensikertalaistenkin

käyttöön. Käytämme viimeisintä simulaattori

ja tietokoneteknologiaa taataksemme

että lähes kaikki järjestelmät ja

hallintalaitteet toimivat kuten oikeissa

Airbus lentokoneissa.

Hydrauliikat, sähköt, paineistukset

ovat simuloituja ja toimivat kuten oikeassa

lentokoneessa. Tämä antaa täydellisen

harjoitusympäristön niin ammattilaisille,

kuten muillekin ilmailusta

kiinnostuneille.

Lentokoneen tietokoneet ja autopilotit

antavat mahdollisuuden lentää ohjelmoituja

reittejä pitkin käyttäen standardisoituja

lähtöjä ja saapumisia. Näin

ollen täydellisten lentoprosessien suorittaminen

on mahdollista.

Kaikki on otettu huomioon mahdollisemman

realistisen elämyksen luomiseen.

Ohjausvoimat jotka tunnet ovat

luotu aidontuntuisiksi ja äänimaailma

takaavat sen että tunnet olevasi aidon

koneen kyydissä.

Meillä on myös huippuluokan 180 asteen

näyttö, joka takaa upeat maisemat

lentäjille. Simuloituna on koko maailma

ja yli 24 000 lentokenttää. •

Takeoff Simulations Oy

takeoff@take-off.fi

www.take-off.fi

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 53


koulutus

Työtehoseuralla tavoitteena kouluttaa

Turvallisia kuljettajia

Päivä alkaa jo valjeta, kun saavun

Päijät-Hämeen ajoharjoitteluradalle

Lahteen. Ensimmäiset

autot ovat jo kiertämässä rataa – kouluttajat

tekevät arvioita kelistä. Opiskelijat

Antti Harju antaa ohjeita

radiopuhelimen välityksellä.

vielä kuuntelevat perehdytystä harjoituksia

varten. Kuorma-auto pysähtyy

kohdallani ja hyppään kyytiin.

”Keli vaihtelee joka kerta, ja päivän

aikanakin voi tulla muutoksia. Turvallisuuden

takia testi on tärkeä, jotta voidaan

ohjata oppilaita oikein”, kertoo

Työtehoseuran kouluttaja Riku Lyytikäinen

auton ratissa. Rata ei ole alun

perin suunniteltu raskaalle kalustolle,

mutta soveltuu moniin muihin ratoihin

verrattuna paremmin niille. Vauhdit on

kuitenkin pidettävä mitoituksesta johtuen

melko alhaisina.

”Tämä ei missään nimessä ole temppurata.

Oppilaille pitää jäädä käsitys,

että toivottavasti täällä opittavia taitoja

ei koskaan tarvittaisi. Tosin hätätilanteet

eivät välttämättä ole kiinni omasta toiminnasta,

ja on hyvä olla tuntuma siitä,

miten silloin pitää toimia”, valottaa vieressä

istuva Työtehoseuran kouluttaja

Jari Savolainen.

Radiopuhelimesta kuuluu ajoa koordinoivan

kouluttajan ohjeita: ”Kokeile

seuraavalla kerralla hiukan kovemmalla

nopeudella. Dolly tosin saattaa lähteä

vetämään kärryä linkkuun.” Radalla

harjoitellaan, miten auto käyttäytyy

mutkajarrutuksessa, joka on aina riski

raskaalla kalustolla. Mutkassa jarrutettaessa

perävaunu voi lähteä linkkuun,

joten liikenteessä sitä vältetään kaikin

keinoin. Harjoituksissa saatu tuntuma

auttaa ymmärtämään, mikä merkitys on

ennakoivalla ajolla.

Myös suoralla osuudella voi tulla yllätyksiä.

Liukkaan kelin aiheuttamaa jarrutusmatkan

pidentymistä on vaikea arvioida

ilman kokemusta. Radan reunalla

olevat merkit yllättävät, kuinka pitkäksi

jarrutusmatka venyy.

54 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Jokainen pääsee

kokeilemaan

Seuraavaksi onkin opiskelijoiden vuoro

tarttua autonrattiin. Matkaan lähtee kolme

henkilöliikenteen ja kolme tavaraliikenteen

ajoneuvoa. Kouluttajat antavat ohjeita radiopuheliminen

välityksellä.

Radalla on kaksi lenkkiä, joista toisella

harjoitellaan kaarteessa tapahtuvaa jarrutusta,

ja toisella on suora, jolla päästään

testaamaan hätäjarrutusta. Kukin auto

pääsee vuorollaan lenkille muiden odottaessa

ja kuljettajaa vaihdetaan, jotta jokainen

pääsee testikierroksille.

”Sitten kun kuljettaja on vaihdettu, lähdetään

liikkeelle ja nostetaan nopeus viiteen

kymppiin. Merkin kohdalla hätäjarrutus.

– Kun auto on pysähtynyt voi vilkaista

vasemmalle etäisyysmerkkejä. – Tällä

nopeudella matka venyi 110 metriin. Eli

liikenteessä kannattaa muistaa turvaväli”,

ohjeistaa Työtehoseuran kouluttaja Antti

Harju radiopuhelimella.

”Käymme kaikkien pidempikestoisten

kurssien kanssa harjoitusradalla. Kerralla

kerätään isompi joukko opiskelijoita. Tässäkin

ryhmässä on opiskelijoita muun muassa

Lahdesta ja Kouvolasta”, kertoo Harju.

Käyntikertoja tulee 4–5 vuodessa.

Työskentelyolosuhteet

kunnossa

Radan työskentelyolosuhteet parantuivat

muutama vuosi sitten, kun sinne saatiin

keskeiselle paikalle lämmin rakennus

kouluttajia varten. ”Ennen värjöttelimme

pakkasessa koko päivän”, kertoo Antti Harju

olosuhteista. Rakennuksen katolla on

terassi, jolta näkee vielä paremmin radan

tapahtumat.

”Näin talvella esteinä käytetään keiloja,

mutta kesällä voidaan käyttää suihkutettavia

vesiesteitä”, jatkaa Harju esittelyä. Rata

on liukas kaikkina vuodenaikoina. Kesällä,

kun on totuttu hyvään pitoon, tuntuu liukas

rata yllättävältä.

Tärkein tavoite on

turvallisuuden lisääminen

liikenteessä

”Harjoituksen perimmäisenä tarkoituksena

on turvallisuuden parantaminen oikeassa

Kouluttajat Riku Lyytikäinen ja Jari

Savolainen ajavat testikierrokset

yhdistelmäajoneuvolla.

liikenteessä. Tavoitteena on saada tuntuma

siitä, mitä ajaminen vaikeissa olosuhteissa

on ja sitä kautta lisätä turvallisuutta. Kaiken

a ja o on se, että ennakoivalla ajolla

pyritään välttämään harjoitusten kaltaiset

tilanteet. Koska tilanteiden välttäminen ei

aina ole mahdollista, on osattava toimia

tarvittaessa oikein.

Kurssin aikana on tavoitteena oppia ajoneuvon

oikea käsittely ja turvalaitteiden

hallinta. Tärkeää on oppia huomaamaan,

miten pienellä nopeuden alentamisella

saadaan turvallisuutta lisättyä. ”Kiire pois

ja tekee homman niin hyvin kuin osaa”, kiteyttää

Antti Harju. •

Teksti ja kuvat: Kaija Laaksonen

TTS Työtehoseura

Logistiikan ja liiketoiminnan

kehittämisen ammattilainen

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan

yhdessä yrityksesi koulutuksia.

HYPPÄÄ

TTS:N

KYYTIIN!

Etelä-Suomi:

Markku Oksanen, 046 9211 731, markku.oksanen@tts.fi

Jari Markkola, 046 9227 810, jari.markkola@tts.fi

Kaakkois-Suomi:

Pasi Kuuluvainen, 050 3485 884, pasi.kuuluvainen@tts.fi

Lounais-Suomi:

Jussi Koski, 050 346 5101, jussi.koski@tts.fi

TTS Työtehoseura

www.tts.fi

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 55


koulutus

Ympäristöasioissa

kannattaa kulkea etukenossa

SUEZin ydinosaamista

ovat jätteiden kierrätys

ja hyötykäyttö, mitä

kautta se auttaa

asiakkaitaan kantamaan

ympäristövastuunsa.

Näin ajattelee ja toimii SUEZ

Suomi, joka kehittää ympäristöhuoltoalaa

innovatiivisella

ja uudistavalla otteella.

– Meidän tehtävämme on auttaa

asiakkaita kantamaan ympäristövastuunsa.

Se onnistuu parhaiten, kun

voimme tarjota alan kehittyneimmät

ratkaisut ja parhaan hyötykäytön jätemateriaaleille,

SUEZin yhteiskuntasuhteista

ja ympäristöstä vastaava johtaja Anu Oksanen

sanoo.

Koko paletti tarjolla SUEZ onkin Euroopan

suurimpia ympäristöhuoltoalan

yrityksiä, jonka ydintä ovat jätteiden kierrätys

ja hyötykäyttö, vedenkäsittelyratkaisut

sekä kaupunkisuunnittelun konsultointipalvelut.

– Meidän puoleen kannattaa rohkeasti

kääntyä, mikäli yritys haluaa uudistaa

toimintaansa ympäristöystävällisempään

suuntaan tai painiskelee ympäristölakien

ja asetusten syövereissä. Yksin ei kannata

jäädä, sillä meiltä löytyvät työkalut, kartoittajat,

koulutus sekä laaja kirjo palveluita,

joiden avulla voimme tarjota asiakkaille

lisäarvoa perusjätehuollon lisäksi.

Kasvualusta

innovaatioille

Kaikki SUEZin innovaatiot tehdään asiakkaita

varten ja yhtiö onkin onnistunut

tarjoamaan uusille iduille toimivan kasvualustan.

– On hienoa, että olemme onnistuneet

yhteistyössä eri yritysten kanssa jalostamaan

iduista jo useita toimivia konsepteja.

Helsingin Viikin laitoksellamme toimii

maailman ensimmäinen robotiikan ehdoilla

toimiva rakennusjätteen käsittelylaitos,

jonka jätteestä yli 80 % hyödynnetään

teollisuudessa uusioraaka-aineena

tai kierrätyspolttoaineena.

SUEZ on mukana myös tuotantokokeessa,

jossa tekstiilijätteestä luodaan

uutta raaka-ainetta vaateteollisuuteen.

– Toimitamme myös asiakkaidemme

56 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


Turun AMK:ssa toimii

laatusertifioitu katsastusasema

Turun ammattikorkeakoulussa Sepänkadulla toimii

katsastusasema, jossa koulutetaan katsastusalan

ammattilaisia. Koulutustehtävän lisäksi asema toimii

normaalina katsastusasemana, joka on auditoitu ja ISO

9001-sertifioitu nykylainsäädännön mukaisesti.

leipä- ja leipomojätteet jätepohjaisen

etanolipolttoaineen raaka-aineeksi ensimmäisenä

maailmassa.

Yhteiskuntasitoumus

rakentaa hyvinvoivaa

Suomea

Siinä missä ympäristöasiat ovat SUEZin

ydintä, aivan yhtä tärkeitä ovat myös vapaaehtoissitoumukset.

SUEZ on mukana

Suomi 2050 – Kestävän kehityksen

yhteiskuntasitoumuksessa, jonka tavoitteena

on luoda edellytykset yhteiskunnan

kestävälle toiminnalle.

– Meillä on kaksi kärkeä: uusiutuva

energia sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

hyvinvointiin. Konkreettisesti se tarkoittaa,

että ostamme pelkästään vihreää

sähköä ja vähennämme kuljetustoiminnasta

aiheutuvia päästöjä panostamalla

uusiutuviin liikennepolttoaineisiin.

Olemme sitoutuneet myös työllistämään

osatyökykyisiä ihmisiä yhteistyössä työvoimaviranomaisten

ja vakuutusyhtiöiden

kanssa. •

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

-L

aatuasiat ja ympäristöjärjestelmät ovat katsastustoiminnassakin

nykyään oleellisia, toteaa katsastustoiminnasta vastaava tuntiopettaja

Reijo Asp. Aspin ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö

käsitteli laatu- ja ympäristöasioita katsastustoiminnassa. Turun AMK

tarjoaa laatusertifiointiin liittyvää katsastuksen omavalvontaa myös muille

katsastustoimijoille. Lähinnä kyseeseen tulevat pienemmät toimijat, joilla ei

ole mahdollisuuksia suoriutua laadunvalvontavelvoitteista omin avuin.

Sepänkadulla on takana yli 20 vuotta toimintaa katsastusalalla, jolla kilpailu

on lisääntynyt joidenkin korjaamoidenkin tultua mukaan katsastustoimintaan.

Ala on muuttunut paitsi laatu- ja ympäristöjärjestelmien myötä, myös autokannan

teknistyessä. Sähköautot

ovat vielä pieni vähemmistö

joten se ei ole vielä mullistanut

katsastustoimintaa.

Turun AMK on edelleen ainoa

katsastusoikeudet omaava

oppilaitos Suomessa ja

ainoana alan koulutusta tarjoava

korkeakoulu. Se tarjoaa

katsastuskoulutusta insinööriopiskelijoille

yhtenä erikoistumisvaihtoehtona

sekä

täydennyskoulutusta alalla jo

toimiville. •

Kuljetus & Logistiikka 1/2017 57


Viking XPRS uudistui upeasti

Viking Linen laivauudistukset etenevät. M/S Viking XPRS palasi

telakalta tutulle Helsinki–Tallinna-reitille 1. helmikuuta alkaen.

Uudistuneella aluksella merimatkailijoita odottaa entistä

viihtyisämmät ravintola- ja kahvilapalvelut sekä paremmat

ostosmahdollisuudet. Lisäksi uudenmalliset potkurit tekevät

laivasta entistä enemmän ympäristöä huomioivan.

Parin viikon telakoinnin aikana

muutostöitä on tehty etenkin

ravintolamaailmassa. Kannella

7 avattiin täysin uusi päivä- ja yöelämän

keskus Club X. Asiakkaiden toiveisiin

vastattiin kasvattamalla tiloja kolmanneksella

ja istumapaikkoja 150:llä. Näin

erityisesti päivävuorojen matkustusmukavuutta

on saatu lisättyä. Ravintolan

valo- ja äänimaailmakin päivitettiin tähän

päivään.

Suosittu Bistro Bella -buffetravintolan

suurin muutos on uusittu buffetlinjasto,

joka parantaa ravintolan toimivuutta ja

viihtyisyyttä. Asiakkaiden toiveiden pohjalta

on lisätty myös kasvisruokien valikoimaa.

Myös esimerkiksi erikoiskahveja

tarjoavan Robert’s Coffeen ulkoasua on

päivitetty ja istumapaikkoja lisätty.

– M/S Viking XPRS on Suomenlahden

suosituin laiva ja haluamme suoda

sen matkustajille mahdollisimman viihtyisät

puitteet matkantekoon. Laivan

Club X on Helsingin harvoja seuratanssipaikkoja,

joten haluamme tarjota tanssin

ystäville ja laivoillamme keskiviikkoisin

ja torstaisin esiintyville suomalaisille

tähtiartisteille mahdollisimman hienot

puitteet, kertoo Viking Linen linjapäällikkö

Jaakko Ahti.

Kesänviettäjiä hemmotellaan

uusitulla kannella

Lämpimämpiä säitä silmällä pitäen myös

aurinkokantta on laajennettu. Kesäkaudella

kannella 8 palvelee jatkossa upeilla

maisemilla varustettu Suomenlahden

viihtyisin terassi Viking’s Out -ulkokansigrilli

ja -baari. Pääaurinkokannen lisäksi

kannelle 10 avataan kesällä ulkobaari.

Matkustusmukavuutta on lisätty

yleisten tilojen ja hyttien korjaus- ja uudistustöillä.

Lisäksi Merimyymälään on

tuotu modernin vaaleaa ilmettä ja lisää

neliöitä.

Pienempää

polttoaineenkulutusta

Yksi M/S Viking XPRS:n merkittävimmistä

uudistuksista on piilossa pinnan

alla. Alus on saanut telakalla uudenmalliset

potkurit, joiden ansiosta laivaa

voidaan ajaa normaalien sääolosuhteiden

vallitessa kolmen pääkoneen sijaan

vain kahdella pääkoneella. Uudistuksella

pystytään pienentämään polttoaineenkulutusta

huomattavasti ja näin huomioimaan

ympäristöä entistä enemmän.

Viking Line on viime vuosina uudistanut

ahkerasti kalustoaan. Viime vuoden

keväällä uudistettiin M/S Gabriellaa

ja M/S Amorellaa sekä M/S Mariella

vuonna 2015. Tavoitteena on tarjota tämän

päivän risteilymatkustajille heidän

kaipaamiaan laadukkaita hyttejä, raikkaita

matkustuselämyksiä ja hyviä ostosmahdollisuuksia.


58 Kuljetus & Logistiikka 1/2017


SUOMEN

MIELENKIINTOISIN OVI

Rakennamme

kumppaneidemme

kanssa kiinnostavia

UUSIA

ja luomme

kaupankäyntiä

innostavia

mahdollisuuksia.

PALVELUITA

Teemme tuloksia

YHDESSÄ JA

VASTUULLISESTI.

www.portofhelsinki.fi

More magazines by this user
Similar magazines