28.02.2020 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2020

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 1/2020 WWW.KULJETUSLEHTI.FI


Turun satama tarjoaa rekkaliikenteelle nopean meritien Ruotsiin. Turun ja Tukholman välinen merimatka on lyhyt ja neljä

päivittäistä laivalähtöä täyttävät nopeimpiakin aikatauluja vaativat kuljetustarpeet. Satamaan saapuminen ja sieltä lähteminen

on helppoa ja liikennejärjestelyt selkeitä myös satamassa. Hyvien maantieyhteyksien ansiosta kuljetukset saadaan nopeasti tien

päälle eikä aikaa kulu satamassa odotteluun tai liikenneruuhkissa seisomiseen. Skandinavian lisäksi Turku tarjoaa nopeudeltaan

ja kustannustasoltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon myös Saksan liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.

WWW.PORTOFTURKU.FI

2


MAALLA MERELLÄ ILMASSA 1/2020 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

MANin uusi nelikko................... 6

Volvo lanseerasi neljä uutta

kuorma-autoa pinoamalla ne

päällekkäin näyttävällä

videolla...................................38

Spot -Robokoira sai töitä

öljynporauslautalta...............10

Helsinki-Vantaan

lentoasemalla

mennään nyt metsään!.........41

Älä nukahda rattiin - älysensori

kertoo kuljettajalle

milloin on tauon aika............ 12

Tawastia Truck Weekend

muuttaa Kantolaan!.............44

Ratkaisut jotka säästävät

polttoainetta ja

ympäristöä............................. 24

Meriverkostot kokoontuvat

Naantalissa 21.4.2020............ 50

Maailman suurin

sähköistetty kaivosauto? ..... 28

Uudet ATP-luokat..................52

Hyvästit paperiselle

rahtikirjalle ............................ 32

Ahvenanmaan

matkailu-uutuuksia 2020..... 56

23. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

Kansikuva: Scania

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Älykästä meriteollisuutta

Suomessa meriteollisuus on merkittävä toimiala, jonka

parissa toimii joidenkin arvioiden mukaan jopa 500

yritystä työllistäen 20 000 henkilöä. Meriteollisuus on

elänyt muutosten aikaa viimeiset vuodet, sillä monet

alan toimijoista näyttää panostavan vahvasti toiminnan

digitalisaatioon ja logistiikan automaatioon.

Suomessakin toimivista yrityksistä ABB sekä Rolls-Royce kehittävät

aktiivisesti uutta tekniikkaa niin satamatoimintaan

kuin varsinaiseen kuljetukseen. Edellä mainituista ABB:n kehittämä

automaattiluotsi aloittaa toimintansa Singaporen

satamassa vuoden 2020 loppuun mennessä. Rolls-Royce puolestaan

kehitti maailman ensimmäisen itsenäisesti toimivan

yhteysaluksen suomalaisen Finferries -yrityksen kanssa jo

vuonna 2018, ja yritys on ilmoittanut tavoitteekseen kehittää

teknologiaa myös rahtialuksille sopivaksi.

Meriteollisuuden automatisointi ja digitalisaatio ei näytä

hidastuvan tai rajoittuvan pelkkiin aluksiin. Osa ihmiselle

vaarallisista töistä korvataan jo nyt omatoimisesti tehtäviään

suorittavilla roboteilla, joista ensimmäisenä tositoimiin

pääsi tässäkin lehdessä esitelty, Norjalaisella öljynporauslautalla

toimita Robokoira. Konttikuljetukset vesiväylillä

ottavat ensiaskeleensa kohti automatisointia myös kuluvan

vuoden aikana, kun Hollantilainen Port-Liner laskee sähkökäyttöisen

aluksensa vesille.

Selvää kuitenkin on, että automaatio ei tule korvaamaan

ihmistä vielä pitkään aikaan, mutta toimenkuvat saattavat

muuttua merkittävästi. Kuten Port-Liner toteaa, ei

heidänkään proomunsa kulje aluksi ilman miehistöä, eikä

porauslautalla oleva robotti saa toimia täysin ilman ihmisen

valvovaa silmää.

Oman lukunsa meriteollisuuden muutokseen tuo myös

avomerelle ja rannikkoalueille sijoitettavat tuulipuistot,

joiden rakentaminen ja huolto luo erityiset haasteensa

suunnittelulle, kuljetuksella ja logistiikalle. Jos haluat kuulla

lisää meriteollisuuden kehitysnäkymistä tai esimerkiksi

puheenvuoron maailman ensimmäisestä jäätyvän meren

tuulipuistosta, olet tervetullut osallistumaan Naantalissa

järjestettävään Meriverkostot 2020 -tapahtumaan.

4


TEHOKAS YHTEYS

MERELLE

KASKINEN

Oslo

Tukholma

EDINBU

Edinburg

Riika

LONTOO

Kööpenhamina

Lontoo

MALAGA

ALICANTE

• Keskeinen, ruuhkaton

sijainti, kustannus tehokas

palvelu

• Nopea yhteys avomerelle

ja Itämeren laivaväylille

• Selkeä, dynaa minen

infrastruktuuri

• Materiaalivirtojen nopea,

hallittu läpimeno

• Kasvupotentiaalia yrityksille

sataman kyljessä

Kaskisten satama on erityisesti

bulklasteihin, kuten metsä- ja

kemianteollisuuden materiaalivirtoihin

erikoistunut kasvava

vienti- ja tuontisatama.

OY KASKISTEN SATAMA – KASKÖ HAMN AB

Kalasatamantie 30, FI-64260 Kaskinen

WWW.PORTOFKASKINEN.FI

5


MANin uusi nelikko

MAN julkisti uusitut kuorma-autonsa: TGX-, TGS-, TGM- ja TGL-mallinsa. Se lupaa

kaukoliikenneajoon kahdeksan prosentin polttoainesäästöjä ja kuljettajalle mukavampaa

matkantekoa.

MAN julkisti helmikuussa Espanjan

Bilbaossa uuden sukupolven kuorma-autonsa.

Muutoksia on tullut

neljään mallisarjaan pitkänmatkan

liikenteen ajoista aina kaupunkien

jakeluliikenteeseen asti.

6

Kuljettajan työtila

Uuden MAN-kuorma-automallisarjan

ajoneuvoissa on kiinnitetty

erityisen paljon huomiota kuljettajan

työtilaan. Kojelautaa laitteineen

on käännetty enemmän kuljettajaa

kohti lukuun ottamatta näyttöjä.

MANin mielestä tämä sijoittelu

auttaa silmää nopeammin sopeutumaan

näköalueen muutokseen,

kun katsotaan välillä tiehen, välillä

ajoneuvon näyttöihin. Ainakin

vanhemmat, lukulaseja käyttävät

kuljettajat lienevät tyytyväisiä siihen,

että näytöt ovat kauempana.

Ohjauspyörällä ei enää uudessakaan

MANissa vain ohjata kuormuria

kaarteisiin, vaan sen yhteyteen

on sijoitettu monia muitakin toimintoja.

Esimerkiksi vaihteiden ja

ajo-ohjelmien valitsimen paikkaa

on vaihdettu. Se ei enää sijaitse

kojelaudassa vaan ohjauspyörän

viiksessä. Käsijarrukatkaisin on

puolestaan siirretty lattialta kojetauluun.

MAN vakuuttaa, että

kojetaulussakin sen saa päälle

vaikka hanskat kädessä. Muutenkin

ajamisen pitäisi onnistua niitä

riisumatta, sillä kosketusnäyttöjä ei

saksalaisesta leijonasta löydy.

Kuljettajan puoleisessa ovessa

sijaitsee muutamia katkaisijoita

hieman samaan tapaan kuin kojetaulussa.

Niitä yltää käyttämään

seisomalla ajoneuvon vieressä, ilman

että kuljettajan tarvitsee nousta

auton hyttiin takaisin. Tällöin

voidaan oven nappia painamalla

laittaa vaikka työvalot päälle, kipata

kuorma tai käynnistää moottori

muiden päällirakenteiden käyttöä

varten. Kytkinten taakse kuljettaja


voi itse ohjelmoida haluamiaan

toimintoja.

Ajoneuvot toimivat

taloudellisemmin

Uutta on myös MANin uusi sähköarkkitehtuuri.

Ennen sähköjärjestelmät

muodostuivat useasta tietokoneesta,

mikä oli korjaamoilla

toisinaan haaste, kun vikaa etsittiin.

Nyt sähköjärjestelmä on yksinkertaistettu

ja tietokoneita on siirretty

yhteen isompaan yksikköön. Uuden

malliston myötä tarvitaan myös

uusia varaosia: luetteloista löytyy

nyt 22 000 uutta varaosanumeroa.

Vaihdelaatikko on edelleen ZF:n

valmistama, mutta MAN on päivittänyt

voimalinjoja ja ohjelmistojärjestelmiä,

jotta ajoneuvot toimisivat

aiempaa taloudellisemmin. Valmistajan

mukaan kaukoliikenneajossa

onkin saatu kahdeksan prosenttia

alhaisempia polttoaineen kulutuslukemia

verrattuna aikaisempaan

Euro6c-päästöluokan sukupolveen.

Samalla ajoneuvojen CO2-päästöt

alenivat.

Uudet mallisarjat ovat koko ajan

yhteydessä tehtaalle. Tällöin autoa

ei tarvitse ajaa erikseen huoltoon

ohjelmistopäivitysten takia. Kalustonhallintaan

liittyviä toimintoja

tuetaan uusilla digitaalisilla

palveluilla.

Uusi kuorma-autosukupolvi

Neljän malliston muutos kertaheitolla

edellytti suurta työmäärää.

Suunnitellessaan uutta kuormaautosukupolvea

MAN hyödynsi

kehitystyössä yli 700 ammattikuljettajaa,

jotka pääsivät kertomaan

mielipiteensä sen hetkisistä prototyypeistä.

Tämän lisäksi MAN

kutsui 300 saksalaista ja kansainvälistä

asiakasta yhteensä 16 eri

maasta Münchenin tehtaalle käydäkseen

läpi suunnitelmia ennen

toteuttamista. Suoritettujen haastattelujen

ja ehdotuksien joukosta

poimittiin ideoita uuteen kuormaautosukupolveen.

7


VAIHTOEHTOISET

POLTTOAINEET

TULEVAT MYÖS RASKAISIIN

KUORMA-AUTOIHIN

Liikenteen päästöjen vähentäminen

ja vaihtoehtoiset polttoaineet nousivat

keskusteluihin vuoden 2019 aikana.

Raskaita yli 18 tonnin kuormaautoja

rekisteröitiin vuonna 2019

yhteensä 2843 kappaletta, joista

vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia

oli 2,3 prosenttia. Lähes 57 prosenttia

vaihtoehtoisilla polttoaineilla

toimivista kuorma-autoista oli

Scanioita.

8


Liikenteen kestävä kehitys

ja päästöjen vähentäminen

ovat olleet Scanian

strategisia teemoja

uuden sukupolven mallisarjan

julkistuksen myötä. Scanian

CO2-päästöjä vähentävät ratkaisut

perustuvat kolmeen kulmakiveen;

vaihtoehtoiset polttoaineet,

ajoneuvojen energiatehokkuus ja

kokonaistaloudellisuus sekä älykkäät

ja turvalliset kuljetusratkaisut.

Vakuuttava markkinajohtaja

vaihtoehtoisissa polttoaineissa

Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin

67 vaihtoehtoisilla polttoaineilla

toimivaa raskasta kuorma-autoa.

Näistä Scanioita oli 38,

eli enemmän kuin muiden merkkien

vastaavia rekisteröintejä oli

yhteensä. Rekisteröidyistä ajoneuvoista

lähes kaikki olivat biokaasukäyttöisiä,

joko paineistetulla

tai nesteytetyllä biokaasulla

toimivia kuorma-autoja. Myös yksi

bioetanolia käyttävä Scania rekisteröitiin

Lahdessa.

Liikennepäästöt alenevat

Autoilu synnyttää sekä globaaleja

CO2-päästöjä, että paikallisesti

hengitysilmaan vaikuttavia lähipäästöjä.

Vaikka uusien EURO VI

-dieselmoottorien avulla on saatu

pakokaasupäästöjä pienennettyä,

voidaan vaihtoehtoisten polttoaineiden

käytöllä päästöjä vähentää

vielä merkittävästi enemmän.

”Vaihtoehtoisten polttoaineiden

kysyntä lisääntyi viime vuonna

merkittävästi. Suuntaus on erityisesti

kohti biopolttoaineita, fossiilisten

polttoaineiden sijaan.

Scanialla on tarjota asiakkailleen

markkinoiden laajin valikoima

biopolttoaineilla toimivia ratkaisuja.

Näitä ovat tällä hetkellä erityisesti

biokaasu, bioetanoli sekä

HVO. Niiden hiilidioksidipäästöjä

(CO2) vähentävä vaikutus on jopa

90 prosentin luokkaa. Lisäksi

biopolttoaineita käytettäessä pienenevät

terveydelle haitallisten

hiukkas- ja typenoksidipäästöjen

määrät. Dieselmoottoreiden kehitys

on ollut vuosien saatossa merkittävää

ja EURO VI -päästöluokan

dieselmoottorit ovat erittäin

vähäpäästöisiä. Enemmänkin kyse

on siitä, käytetäänkö moottorissa

diesel- vai HVO-polttoainetta.

HVO-polttoainetta käytettäessä

päästään dieselmoottorilla samoihin

CO2-päästövähennyksiin

kuin kaasu- tai etanolimoottoreilla”,

kertoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö

Mika Jukkara.

Tietoa tarvitaan lisää

Vaikka vuonna 2019 rekisteröidyistä

raskaista kuorma-autoista

jo 2,3 prosenttia oli vaihtoehtoisilla

polttoaineilla toimivia,

on määrää mahdollista vielä kasvattaa.

”Tankkausverkosto niin paineistetun

kuin nesteytetynkin biokaasun

osalta on kasvanut ja uusia

tankkauspaikkoja perustetaan

koko ajan. Myös muiden polttoainevaihtoehtojen

saatavuus paranee,

kun tietämys ja käyttökokemukset

lisääntyvät. Scanian laaja

moottorivalikoima sopii moneen

eri tehtävään ja se antaa erinomaisen

mahdollisuuden harkita

ajoneuvon hankinnan yhteydessä

myös eri käyttövoimia.

Myös meillä autonvalmistajana

on tehtävä lisätä eri käyttövoimien

tunnettuutta ja opastaa kuljetusyrittäjiä

puhtaampien vaihtoehtojen

käyttöön silloin, kun se

on toiminnan kannalta kokonaistaloudellisesti

järkevää”, valistaa

Scania Suomi Oy:n markkinointipäällikkö

Olli Heikkinen.

9


Spot -Robokoira sai töitä

öljynporauslautalta

Yhdysvaltalainen itsenäisesti

toimiviin robotteihin erikoistunut

yritys, Boston

Dynamics, valmistaa internetistä

tuttua Spot®-robokoiraa. Spot on

ensimmäinen tuote luokassaan,

joka on tarjolla myös yksityisille

yrityksille. Nyt Spot on löytänyt

uuden työpaikan norjalaiselta Aker

BP:n omistamalta öljynporauslautalta.

Työ poikkeaa melkoisesti

aiemmista käyttökohteista, joissa

tuotetta on käytetty lähinnä poliisin

pommiryhmien toimesta.

Mikään lelu ei siis ole kyseessä, sillä

Spot pystyy kulkemaan vaikeassakin

maastossa, kiipeämään portaita

tai toimimaan sisätiloissa, sillä

myös ovien avaaminen onnistuu

sujuvasti. Jos internetin videoihin

on uskominen, onnistuu Spotilta

myös tiskikoneen tyhjennys.

Itsenäiseen toimintaan pystyvää robokoiraa

voi käyttää myös etäohjauksella.

Uusi työ öljylautalla

Norjalainen Aker BP on vuokrannut

spotin suorittamaan tarkastus ja

10


valvontatehtäviä Norjanmerellä

Skarvin öljykentällä toimivalle

lautalleen. Spotin tehtäviin kuuluu

pääasiassa erilaisten tarkastusten

suorittaminen, kuten hiilivetyvuotojen

etsintä. Lisäksi laite luo

raportit löydöksistään.

Vahvasti öljyalan digitalisaatioon

panostava Aker BP haluaa käyttää

uutta työläistään tehdäkseen

avomerellä toimimisesta nykyistä

turvallisempaa.

- ”Nämä laitteet eivät väsy koskaan,

ja niillä on parempi kyky mukautua

tilanteisiin ja kerätä dataa”,

sanoo Kjetel Digre, Aker BP:n

toimintojen vanhempi varapääjohtaja.

Yrityksen toimitusjohtaja Karl

Johnny Hersvik puolestaan vihjaa

olevansa ”melko varma”, että yritys

tulee jatkossa hankkimaan lisää

robotteja riveihinsä.

Vasta muutamia käyttäjia

Boston Dynamics on tarjonnyt

Spot®-robokoiraa kaupallisella

leasingsopimuksella syyskuusta

2019 alkaen. Toistaiseksi muihin

käyttäjiin lukeutuu ainoastaan

Massachusettsin poliisivoimat yhdysvalloista,

joka vuokrasi laitteen

Spot® lyhyesti:

pommiryhmälleen. Käyttöönotto

aiheutti kuitenkin vastustusta

esimerkiksi kansalaisvapauksia

puolustavalta ACLU-järjestöltä.

Verkkosivuillaan Boston Dynamics

markkinoit Spot®-robottia käytettäväksi

rakennusalalla, yleisen

turvallisuuden parissa, öljy- ja kaasuyrityksille

sekä viihdekäyttöön.

Nähtäväksi jää, kuinka moni yritys

päätyy lopulta tilaamaan itselleen

uuden robottityöläisen.

Nopeus:

1.6 m/s

Akku:

Vaihdettava, 90 minuutin toiminta-aika

Näkökenttä:

360 astetta

Kuormankantokyky:

14 kg, DB25 liitäntä.

Kestävyys:

Pölyä, vettä ja iskuja kestävä.

Toimintaympäristön lämpötila: -20° - 45°

11


Älä nukahda rattiin - älysensori

kertoo kuljettajalle

milloin on tauon aika

Biometriset sensorit ovat kevyempiä, halvempia ja tarkempia

kuin koskaan ennen. Australialainen SmartCap -yritys on kehittänyt

”Life” -tunnistimen, joka varoittaa kuljettajaa vaarallisella

tasolla olevasta väsymyksestä.

Rattiin nukahtaminen on mahdollisesti

yksi ammattikuljettajan pahimmista

painajaisista. Uupumus

on osa ammatin haittapuolista,

vaikka työ- ja lepoaikoja pyritäänkin

säätelemään laeilla ja asetuksilla.

Joidenkin arvioiden mukaan

väsymys on osasyyllinen jopa 70

prosenttiin onnettomuuksista kansainvälisesti.

Nyt kuljettajien avuksi ja onnettomuusriskiä

pienentämään on tulossa

uusia laitteita, jotka tunnistavat

väsymyksen parhaimmillaan jo

ennen kuin kuljettaja itse huomaa

olevansa levon tarpeessa.

Vastaavaa tekniikkaa on ollut saatavilla

jo pitkään, usein kuljettajaa

tarkkailevien kameroiden muodossa,

mutta kustannus- ja yksityisyyskysymykset

ovat hidastaneet

laitteiden yleistymistä. Etenkin

kuljetusalan alati pienevä kannattavuus

nousseiden kulujen ansiosta

on rajoittanut laitteiden hankintaa

monessa yrityksessä.

12

Kamerapohjaisten laitteistojen

tilalle on kehitetty useita, yksityisyyttä

parantavia vaihtoehtoja,

joihin myös SmartCap Life -kuuluu.

Uudet, puettavaa teknologiaa olevat

laitteet tarkkailevatkin kuljettajaa

hienovaraisemmin, ja laitteita on

saatavilla SmartCap -otsanauhan

lisäksi muilta valmistajilta lippalakkeina,

liiveinä, rannekkeina sekä

lasien kehyksinä.

Mikä tieto on tärkeää

Laitteiden sydämenä toimii ohjelmisto,

joka hyödyntää useista

lähteistä tulevaa tietoa. Kuljettajan

käyttämän sensorin lisäksi voidaan

käyttää myös ajotietokoneen

dataa, GPS-paikannusta ja muita

palveluita, joiden avulla kuljettajan

ajotapaa voidaan arvioida

tarkemmin. Tietoja hyödyntämällä

voidaan esimerkiksi päätellä, onko

kuljettaja lähtenyt ohitukseen vai

ajautumassa vastaantulijoiden

kaistalle muista syistä. Laitteiden

oikean toiminnan kannalta onkin

tärkeää, että valmistajat valitsevat

tarkoin, mikä tieto on tärkeää oikeiden

tulosten kannalta.

SmartCap -laite lähestyy mittaamista

muista poiketen. Yksinkertaisimmillaan

laite näyttää hikinauhalta,

mutta se mittaa kuljettajan

aivosähkökäyriä, joiden perusteella

nähdään kuljettajan vireystaso. Jos

väsymyksen taso ylittää asetetun

rajan, laite antaa hälytyksen kuljettajalle.

Kuljettajalle annetun ilmoituksen

tarkoituksena on kannustaa

kuljettajia löytämään itselleen sopivin

tapa nostaa vireystasoa. Esimerkiksi

pieni välipala, lyhyt tauko,

veden juominen voivat auttaa jo

merkittävästi, jos nukkuminen ei

ole mahdollista.

SmartCapin tietojen mukaan ilmoitukset

ovat auttaneet kuljettajia

tuntemaan väsymyksen merkkejä

paremmin ja muuttamaan toimintatapojaan

niin, että ilmoitusten

määrä on vähentynyt.

Kuljettajien hyvinvointiin ja työturvallisuuteen

on syytä panostaa

vielä lähitulevaisuudessa, sillä

täysin itseajavat rekat eivät korvaa

ihmistä vielä pitkään aikaan.

Älylaitteilla pyritään vastaamaan

juuri tähän.


SmarCap Life otsanauha mittaa kuljettajan vireystilaa

aivosähkökäyristä.

Sovellus näyttää kuljettajan vireystason sekä antaa

ilmoituksen, mikäli väsymyksen merkkejä alkaa

näkymään.

13


CFT Hybridipaloauto etenee

Maailman suurin paloautovalmistaja, Itävaltalainen

Rosenbauer Group, on kehittänyt sähköisen paloauton.

Uuden mallin nimi on yksinkertaisesti Konseptipaloauto

(CFT – Consept Fire Truck). Vuonna 2016

ensimmäistä kertaa esitelty konsepti on herättänyt

paljon mielenkiintoa maailmalla, ja on nyt siirtymässä

lähemmäs tuotantoa.

Konseptipaloauto esiteltiin ensimmäistä

kertaa jo vuonna 2016, kun

Rosenbauer -yhtymä vietti 150

vuotisjuhlaansa. Paloauto on varustettu

350 kW kaksoismoottorisella

sähköisellä voimansiirrolla. Valmistaja

ei ole paljastanut akuston

tarkkaa kokoa, mutta litium-ioni

-akkujen turvin auto kulkee noin 30

kilometriä. Vaihtoehtoisesti akusto

pystyy käyttämään auton suuria

vesipumppuja 30 minuutin ajan.

Lyhyttä käyttöaikaa parantamaan

autoon on asennettu myös BMW:n

kuusisylinterinen moottori ja 150

litrainen polttoainesäiliö, joiden

avulla ajomatkaa voidaan pidentää

tai pumppuja käyttää kauemmin.

Polttomoottori myös vähentää sähköjärjestelmän

kuormitusta.

Esituotantomalli miljoonalla

Vaikka ajoneuvon tuotanto alkaa

aikaisintaan vuonna 2021, oli

esituotantomalli lähellä päätyä

tosikäyttöön jo aiemmin. Kaliforniassa

sijaitseva Menlo Parkin

paloasema oli valmiina ostamaan

yhden esituotantomalleista koekäyttöön,

mutta kaupunginhallituksen

äänestys asiasta pysäytti

hankintasuunnitelman, jääden

vain yhden äänen päähän hyväksymisestä.

Suurimmaksi esteeksi

nousi paloauton kova hinta: 1,1

miljoonaa dollaria. Perinteisen pelastus/pumppuauton

hinta ennen

varusteita on n. 500 000 dollaria,

joten ero on merkittävä. Säästöä tulee

vasta käyttövuosien kertyessä,

koska hybridiauto vaatii vähemmän

huoltoa. Paloauton tyypillinen käyttöikä

on 10-20 vuotta.

Lyhyt käyttöaika ei

merkittävä ongelma

Menlo Parkin palopäällikön Harold

Schapelhoumanin mukaan sähkökäyttöinen

paloauto on lyhyestä

käyttöajastaan huolimatta varteenotettava

vaihtoehto.

–Useimmat paloautot ajavat vain

lyhyitä matkoja kaupungissa ennen

kuin palaavat takaisin asemalle,

joten sähkömoottorit ovat järkevä

valinta. Lisäksi 90 % hälytyksistä

kestää 30 minuuttia tai vähemmän,

ja tämän auton voi sammuttaa sen

saavuttua paikalle.

Pidempiä hälytysajoja varten Menlo

Parkin paloasema suunnitteli

asennuttavansa toisen akuston,

14


lähemmäs tuotantoa

CFT-Hybridipaloauton Talvitestausta Fagernesissa.

15


joka olisi tuplannut auton käyttöajan.

Jopa lisäakun asennuksen

kanssa CFT:n voimansiirto vaatisi

vähemmän huoltoa kuin tavallinen,

dieselkäyttöinen paloauto.

Myös Australian Canberrassa aiotaan

ottaa CFT koekäyttöön. Australian

viranomaisten laskelmien

mukaan hybridipaloauto säästäisi

vuosittain yli 185 000 litraa polttoainetta

sekä 400 litraa moottoriöljyä

vanhaan kalustoon verrattuna.

Vastinetta rahalle

Korkean hinnan vastapainoksi

Rosenbauer on pakannut CFTpaloauton

täyteen tekniikkaa. Auto

on suunniteltu etenkin Euroopan

kaupunkiympäristön kapeille kaduille

sopivaksi.

Nelivetoinen, 7,6 metriä pitkä CFT

on varustettu myös nelipyöräohjauksella,

joka helpottaa tiukkojen

käännösten tekemistä. Lyhyestä

käyttöajastaan huolimatta akusto

latautuu täyteen jo 15 minuutissa

käyttäen siihen tarkoitusta varten

asennettua BMW:n polttomoottoria.

Alustan korkeutta voi myös säätää

25 cm oletuskorkeudesta 10

cm ylös tai alas, mahdollistaen

alustakorkeuden 15-35 sentin

väliltä. Yhdistettyyn ohjaamoon ja

miehistöhyttiin mahtuu kahdeksan

henkeä. Lisäksi kuljettajan ja

päällikön istuimet kääntyvät kohti

miehistöhyttiä.

Modulaariset lokerot hytin takana

pitävät sisällään 1135 litran vesisäiliön

sekä 44 L/s pumppaavan

vesipumpun. Perusmallit voidaan

korvata myös 3785 litran vesisäiliöllä

sekä tuplatehoisella pumpulla,

ja mukaan voidaan lisätä pelastusja

erikoistyövälineitä vaativaan

käyttöön. Valmistajan mukaan

takaosa voidaan muuntaa ambulanssikäyttöön

”vain muutamalla

yksinkertaisella säädöllä”.

Paloauton mukana tulee myös

kauko-ohjattava ryömijä, joka pystyy

kuljettamaan 750 kg kuorman

mukanaan. Ympäri ajoneuvoa asennetut

työvalot tuottavat 20 kertaa

enemmän valoa kuin perinteisissä

paloautoissa.

Esituotantomallille tilauksia

Uuden auton tilausprosessi oikean

elämän testejä ja kehitystä varten

on käynnistetty jo Berliinissä,

Amsterdamissa ja Australian

Canberrassa. Esituotantomallin

tilauspaikkoja on vain 10, jotka

näillä näkymin tulevat menemään

nopeasti.

Uusi paloauto on kehitetty erityisesti ahtaaseen kaupunkiympäristöön.

16


17


Faktor 5.5 läpäisi ensimmäiset testit

Vuonna 2022 Skotlannin rannikolle

valmistuvan, 950 Megawattia

tuottavan Moray East -tuulipuiston

rakentajat olivat uuden haasteen

edessä: Massiivisia, 260 tonnia painavia

ja 12 metriä pitkiä muuntajia

tarvitaan New Deeriin rakennettavassa

muuntamossa, joka vastaa

uuden tuulipuiston sähkönsiirrosta

kuluttajille. Matkaa Peterheadin satamasta

muuntamon rakennustyömaalle

kertyy peräti 56 kilometriä

haastavassa maastossa, jossa on

paljon mäkiä, mutkia ja vanhoja

siltoja, joten kuljetusta varten tarvittiin

erityisiä ratkaisuja.

18

Vastuu kuljetuksesta annettiin British

Allelys Groupin ammattilaisille.

Ryhmä päätti käyttää kuljetukseen

Goldhoferin uutta »FAKTOR 5.5«

palkkisiltatraileria. Uusi traileri

pystyy tarvittaessa ylittämään

myös painorajoitteisia siltoja hyödyntäen

omaa rakennettaan, joka

oli merkittävä asia traileria valitessa.

Valinnalla minimoitiin reitin

varrella olevien esteiden aiheuttamia

riskejä.

Traileri pystyy parhaimmillaan

kuljettamaan 6 metriä leveitä ja

17 metriä pitkiä kuormia, yhteispainoltaan

aina 350 tonniin asti,

joten aivan äärirajoille 260 tonnisen

muuntajan kuljetus ei kalustoa

vienyt.

Haastava reitti

Matkan aikana kävi selväksi, että

FAKTOR 5.5 oli oikea valinta työhön.

Peterheadin satamasta lähdettäessä

ensimmäiseksi haasteeksi

koitui tiukka oikealle ja vasemmalle

kääntyvien mutkien yhdistelmä

yhdistettynä lyhyeen, jyrkkään

nousuun. Tilanne on haastava ja

vaatii keskittymistä jopa perinteisten

yhdistelmien kuljettajilta. Kiitos

hyvän suunnittelun ja valmistelujen

sekä tarkan työskentelyn, suoriutui

70-metrinen kulkue poliisisaattueineen

ensimmäisestä esteestä ongelmitta.

Myös seuraavat haasteet

selätettiin sujuvasti.

”Goldhoferin ajoneuvosillan käyttäminen

lyhyessä muodossa, 10

akselia edessä sekä 10 akselia

takana, teki yhdistelmästä helpommin

käsiteltävän”, kertoo yrityksen

omistaja David Allely.

Matkalle osuneet mäkiset osuudet

tai sillat eivät aiheuttaneet

kuljetusammattilaisille ongelmia.

Onnistumisesta teki helppoa Faktor

5.5:n jopa 1600 mm pystysuuntainen

nosto- ja tasausjärjestelmä,

jolla kuorma saatiin nostettua sillan

kaiteiden yläpuolelle sekä tasattua

kallistusta reitin vaikeimmilla

osuuksilla.

”Goldhofer on jälleen kehittänyt

täydellisen ja käytännöllisen laitteen

tarpeitamme vastaamaan”,

David Allely jatkaa.


LEAVE IT

TO US

Organisoitua varastotilaa

280 000 m 2 Turun satamassa

Turvallista kenttävarastointia tai sopiva

lämpösäädelty tila herkemmille tavaroille?

Meillä tuotteesi pysyvät tallessa ja ensiluokkaisessa

kunnossa – lyhyen tai pidemmän

aikaa. Turun Vapaavarastossa varastointi on

mutkatonta, siistiä ja luotettavaa.

19


Nopeasti ammattiin

– töitä on Varsinais-Suomessa tarjolla

Varsinais-Suomi on edelleen maan ykkönen meri-, auto- ja metalliteollisuudessa.

Mainittujen alojen hyvä työllisyystilanne on jo jonkin aikaa

näkynyt alhaisina työttömyysprosentteina alueella. Entistä suuremman

kasvun pullonkaulaksi on osoittautunut sen sijaan osaajapula

sekä osaavan henkilökunnan rekrytointi. Lisääntyneen tilauskannan

ohella yrityksissä harmaita hiuksia aiheuttaa eläköityminen, joka on

konkretisoitumassa parin seuraavan vuoden aikana.

Niinpä Turun AKK:ssakin panostetaan

vahvasti teknisten alojen

koulutuksiin. Rakennus-, LVI- ja

kiinteistötekniikan sekä auto-,

kone- ja tuotantotekniikan alojen

koulutukset tarjoavat vaihtoehdon

niin peruskoulusta valmistuville

kuin myös alanvaihtajille tai lisäkoulutusta

haluaville. Turva-ala

on myös merkittävä työllistäjä,

joten alan koulutuksia on tarjolla

jatkuvasti. Nk. pehmeitä aloja oppilaitoksen

tarjonnassa edustavat

liiketoiminnan ja matkailun alat

sekä puhdistuspalveluala Kärsämäen

toimipaikassa.

Nosturikoulutuksia

ympäri Suomea

Vuonna 2011 perustettu nostoalan

koulutusyritys Suomen Nosturikoulutus

siirtyi viime vuonna

osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön

liiketoimintaa laajentaen näin

20


entisestään Turun AKK:n koulutustarjontaa.

Nosturikoulutukset järjestetään

usein yhteistyössä paikallisten nostoyritysten

kanssa, joiden kalustoa

voidaan koulutuksissa hyödyntää.

Yhteistyö mahdollistaa myös sisältöjen

räätälöimisen tarvittaessa.

Ajoneuvonosturikoulutusten

lisäksi tarjontaan kuuluu myös

lastinkäsittelyalan ammattitutkinto.

Koulutuksia toteutetaan sekä

omaehtoisina, oppisopimus- että

työvoimakoulutuksina.

Ajoneuvodirektiivikoulutuksia

tarpeeseen

Turun AKK:n tarjontaan kuuluu

myös nykyään pakollisia kuljettajan

ammattipätevyyskoulutuksia.

Pätevyys on voimassa 5 vuotta

perustason ammattipätevyyden

saavuttamisesta. Voimassaoloa voi

jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

Koulutusten tavoitteena on lisätä

liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta

sekä kuljettajien ammatillisia

valmiuksia, terveyttä ja

työssä jaksamista. Koulutusten

laiminlyönti aiheuttaa rangaistusseuraamukset

ajoneuvon kuljettajalle

sekä ajoneuvon luovuttaneelle

henkilölle.

Helppo oppisopimus

– tie ammattiin työtä tekemällä

Monille työnantajille voi olla uusi

tieto, että Turun AKK:n helppo oppisopimus

on mahdollista solmia

lyhyeksi ajaksi, alkaen yhdestä

kuukaudesta ylöspäin. Tutkinnon

osa tai osat voidaan räätälöidä aina

työnantajan tarpeeseen sopivaksi.

Valtio tukee palkanmaksua koulutuskorvauksen

ja mahdollisen

palkkatuen myötä.

Myös opiskelijan näkökulmasta

helppo oppisopimus merkitsee

samaa eli nimenomaan helppoutta.

Työpaikan löydettyään opiskelija

suorittaa tutkinnon palkkatyötä

tekemällä ja opettelemalla vain

sitä, mitä ei vielä osaa. Tutkinnon

suorittamisen porkkanana on

ammattitutkintostipendi, jota voi

anoa tutkinnon suoritettuaan Työllisyysrahastosta.

Sen arvo on 400

€ - puhtaana käteen.

Oppisopimus on mahdollista solmia

myös Täsmäosaajat Oy:n kanssa,

joka on Turun Aikuiskoulutussäätiön

sisällä toimiva organisaatio.

Täsmäosaajien kautta solmittu

oppisopimus räätälöidään aina

työnantajan tarpeeseen sopivaksi

– ilman työnantajariskiä ja byrokratiaa.

Pulaa työvoimasta

Rakennusala työllistää alueella, sillä

rakentamisen vauhti ei ainakaan

vielä osoita hidastumisen merkkejä.

Alalla on tällä hetkellä pulaa

erityisesti kirvesmiehistä, rakennusmestareista

ja -insinööreistä.

Myös LVI-ala ja kiinteistönhuolto

ovat kertoneet työvoiman huonosta

saatavuudesta. Siksi lähes kaikki

ammattilaiset työllistyvät. Kiinteistönhuoltoalalla

vanhin opiskelija

Turun AKK:ssa on toistaiseksi ollut

61-vuotias, joka palkattiin työharjoittelujakson

jälkeen työntekijäksi

alan yritykseen.

Kone- ja metalliala kärsii vanhasta

mielikuvasta, jonka mukaan alan

yritysten toimitilat ovat rasvaisia,

tunkkaisia ja pimeitä halleja.

21


Asiat ovat kuitenkin muuttuneet

ko. alalla. Toimitilat ovat siistejä

ja valoisia. Kaikkia työvaiheita ei

enää tehdä käsin: monissa koneet ja

robotit valjastetaan ohjelmoinnilla

tekemään osa työstä. Telakka- ja

autoteollisuuden myötä alan työllisyysnäkymät

alueella ovat hyvät

eikä palkkatasoakaan voi moittia.

Osa opiskelijoista työllistyy jo koulutuksen

tai työharjoittelun aikana,

jos hommansa hoitaa hyvin.

Turun AKK

• Turun AKK tarjoaa ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta

työelämän tarpeisiin.

• Oppilaitoksessa suoritetaan vuosittain noin 600 koko tutkintoa ja

tuhansittain tutkinnon osia sekä erilaisia lupakortteja, pätevyyksiä

ja sertifikaatteja.

• Turun AKK toimii Turussa kahdessa toimipaikassa, Artukaisissa

ja Kärsämäessä.

• Turun AKK:lla on oma oppisopimustoimisto sekä henkilöstövuokrausyhtiö

Täsmäosaajat Oy, joka auttaa opiskelijoiden työllistymisessä.

• Turun AKK:ta hallinnoi Turun Aikuiskoulutussäätiö.

Lue lisää www.turunakk.fi

NOPEASTI AMMATTIIN

Joustavasti ja käytännönläheisesti

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Koneasennuksen ja kunnossapidon at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Kone- ja tuotantotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Tuotantotekniikan at, levy- ja hitsaustekniikka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.20–5.3.21 / jatkuva haku

NOSTURIKOULUTUKSET

Lastinkäsittelyalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Maanrakennusalan at, ajoneuvonosturikuljetuksen

osaamisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Maarakennusalan at, ajoneuvonosturinkuljetuksen

osaamisala, Raahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.–24.8.

Maarakennusalan at, ajoneuvonosturikuljetuksen

osaamisala, Vaasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.2.–17.7.

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Pintakäsittelyalan pt/at/eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at,

kiinteistönhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Talonrakennusalan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Talotekniikan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja /ilmanvaihtoasentaja /kylmäasentaja/

putkiasentaja /rakennuspeltiseppä

Talotekniikan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari

Talotekniikan pt, putkiasentaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8.20–28.2.22

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . . . . . . . 6.4.–20.11.

Pätevöidy sähköön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.9.20–28.4.21

Sähkö- ja automaatioalan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Sähkö- ja automaatioalan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.20–3.8.22 /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Sähköasentajan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Sähkö- ja automaatioalan at:n osa/osia, automaatioasentaja . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.–16.12.

Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . . . . . . . 6.4.–20.11.

Pätevöidy sähköön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.9.20–28.4.21

Sähkö- ja automaatioalan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.8.20–3.8.22

Sähkö- ja automaatioalan at:n osa/osia,

automaatioasentaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.–16.12.20

TURVALLISUUSALA

Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, sähkö- ja automaatioalan at:n

osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10.20–2.7.21

Turvallisuusalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusvalvojan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Työvoimakoulutuksemme

bit.ly/tyovoimak

Lisätietoja ja haku

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

www.turunakk.fi/koulutukset


Turvalliset

kuormaautokuljetukset

Sivutunnistusominaisuudet parantavat turvallisuutta

merkittävästi.

• Kuolleen kulman varoitus (BSW) kuorma-auton kummallakin

puolella toimii, kun nopeus on yli 2 km/h, myös moottoritiellä.

• Suojattoman tienkäyttäjän törmäysvaroitus (VRUCW) matkustajan

puolella on tarkoitettu etupäässä kaupunkiympäristöön,

kun nopeus on alle 36 km/h.

• Sivutunnistus antaa kolmitasoisen valo- ja äänivaroituksen.

• Yhdistelmä hyödyntää tutkaa, tutka-antureita ja kameraa.

Scania esitteli uuden sivutunnistustoiminnon,

joka perustuu kahteen

eri järjestelmään. Yhdessä

järjestelmät auttavat estämään inhimillisistä

virheistä johtuvia onnettomuuksia,

joissa kuorma-auto

törmää muihin tienkäyttäjiin. Järjestelmät

toimivat samanaikaisesti

ja osin päällekkäin, vaikka niiden

painopiste onkin erilainen.

Jalankulkijat ja pyöräilijät hyötyvät

eniten näistä lisäsilmistä, joita

Scania antaa kuorma-autoilleen

tutkan, tutka-anturien ja kameran

muodossa.

"Parannettu sivutunnistus liittyy

Scanian tavoitteeseen parantaa

suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta",

kertoo Scanian kuorma-autotoimintojen

varatoimitusjohtaja

Alexander Vlaskamp.

"Se auttaa suojaamaan etenkin

sellaisia tienkäyttäjiä, joille pienikin

osuma kuorma-autoon voi olla

kohtalokas. Olen varma siitä, että

jokainen kuorma-auton kuljettaja

haluaisi hyödyntää tällaista tukijärjestelmää

etenkin ruuhkaisissa

ympäristöissä."

Sivutunnistus ja muut kehittyneet

kuljettajien apujärjestelmät auttavat

kuorma-auton kuljettajia valvomalla

jatkuvasti ajoneuvon vierellä

olevia kuolleita kulmia. Yleisimmässä

onnettomuustyypissä

vasemmanpuoleisella ohjauksella

varustettu kuorma-auto kääntyy

oikealle eikä huomaa vierellä ajavaa

pyöräilijää. Jos vaaravyöhykkeellä

on pyöräilijä (tai jalankulkija),

järjestelmä varoittaa kuljettajaa

A-pilarin valomerkillä ja äänellä.

Kuolleen kulman varoituksen pääasiallinen

tehtävä on varoittaa

kuorma-auton kuljettajaa katveessa

olevista autoista kaistaa vaihdettaessa,

mutta se osaa varoittaa

myös pyöräilijöistä ja jalankulkijoista.

Suojattoman tienkäyttäjän

törmäysvaroituksen päätehtävä

taas on pyöräilijöiden havaitseminen,

mutta se havaitsee myös jalankulkijat.

"Sivutunnistusjärjestelmän ja muiden

kuljettajan tukijärjestelmien

lisääminen Scania-kuorma-autoihin

voi olla kirjaimellisesti elintärkeää",

toteaa Vlaskamp. "Se paitsi

auttaa säästämään ihmishenkiä,

myös vähentää kuljettajien stressiä

tiukoissa liikenneolosuhteissa,

vaikka vastuu pysyykin kuljettajalla."

23


Volvo Trucks FE Electric sähkökuorma-auto ensimmäistä kertaa Suomessa.

Ratkaisut jotka säästävät

polttoainetta ja ympäristöä

Volvon kehittämä uusi moottoriteknologia ja ratkaisut vaihtoehtoisille polttoaineille

pienentävät kulutusta ja säästävät ympäristöä. Volvo kehittää vaihtoehtoisten

polttoaineratkaisujen lisäksi myös perinteistä dieselmoottoria entistä

paremmaksi. Viime vuonna Volvo toi markkinoille uuden D13TC-moottorin

ja I-Save -polttoainetaloudellisuuspaketin. Uusien I-Save -moottoreiden

myynti on ollut menestys Suomessa, ja ennusteet polttoaineen säästöpotentiaalista

on jopa ylitetty. Myös Volvo Älykäs Rengaspalvelu auttaa kuljetusyrityksiä

menestymään. Se on markkinoiden ainoa palvelu, joka tunnistaa myös

hitaat vuodot.

24


Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja

Reino Manninen sanoo, että syksyn

2019 koeajokiertueen teemana

oli Volvon polttoainetaloudelliset

ratkaisut. Aihe kiinnosti asiakkaita,

sillä kiertuepaikkakunnille matkustettiin

pitkänkin matkan päästä.

– Asiakaskunta on selvästi tiedostanut

polttoainetalouden merkityksen.

Me olemme hyvässä asemassa,

sillä Volvon ratkaisujen

avulla voi saavuttaa merkittäviä

säästöjä.

Asiakastarpeiden lisäksi lakivelvoitteet

ohjaavat Volvon jatkuvaa

kehitystyötä. Euroopan unioni

edellyttää, että vuosina 2025–

2029 uusien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöt

vähenevät keskimäärin

15 prosenttia vuoden 2019

päästötasoihin verrattuna. Vuodesta

2030 alkaen raskaan kaluston

CO2-päästöjen edellytetään vähenevän

keskimäärin 30 prosenttia.

Manninen toteaa, että hiilidioksidipäästöt

ovat suoraan verrannollisia

polttoaineen kulutukseen: mitä

pienempi kulutus, sitä vähemmän

päästöjä.

– Moottoriteknologian ja ajotapakoulutuksen

lisäksi oikealla rengastuksella

on suuri vaikutus. Sen

avulla polttoaineenkulutusta voidaan

vähentää parhaissa tapauksissa

jopa seitsemän prosenttia.

Kaasuautot ovat osoittautuneet

toimiviksi ja taloudellisiksi

Vuonna 2019 toimitettiin ensimmäiset

kaasukäyttöiset Volvo FH LNG

-autot asiakkaille. Kuljetusliikkeiden

kokemukset kulutuslukemista

ovat olleet todella rohkaisevia.

– Edelläkävijät ovat tehneet niin

taloudellisesti kuin ympäristön

näkökulmasta hyviä hankintapäätöksiä.

Moni kaasuauton jo hankkinut

on tilannut niitä lisää. Se on

paras palaute ja todiste Volvon teknologian

toimivuudesta, Manninen

korostaa.

Viime vuonna yli puolet Suomessa

myydyistä LNG-kuorma-autoista oli

Volvoja. Kaasun jakeluverkosto on

kasvanut, ja se kehittyy koko ajan

paremmaksi, mikä lisää LNG-ajoneuvojen

käyttömahdollisuuksia.

Volvon ihmemoottori

kiinnostaa asiakkaita

Volvo kehittää myös perinteistä

dieselmoottoria entistä paremmaksi.

Viime kesänä tuotiin markkinoille

uusi D13TC-moottori ja I-Save

-polttoainetaloudellisuuspaketti.

– Uusia moottoreita on myyty hyvin,

ja syksyn aikana on toimitettu

ensimmäiset mallit. Ennusteet

polttoaineen säästöpotentiaalista

Vasemmalta oikealle, Magnus Björklund,

toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab, Reino

Manninen, myyntijohtaja, Volvo Trucks,

Volvo Finland Ab, Mikko Aules, tuotepäällikkö,

Volvo Trucks, Volvo Finland Ab.

25


on ylitetty, Manninen toteaa.

Kuorma-autoteknologia on kehittynyt

viime vuosina niin paljon, että

vanhat lainalaisuudet eivät enää

pidä paikkaansa. Esimerkiksi voimansiirron

välityksien määrittely

on uudistunut täysin matalilla

kierroksilla saavutettavan korkean

vääntömomentin ansiosta.

– Olemme panostaneet henkilökunnan

osaamiseen ja koulutukseen,

jotta asiakkaille voidaan

määritellä polttoainetaloudellisesti

optimaalinen ratkaisu, Manninen

painottaa.

Suomi on Volvon

rengaspalvelun kärkimaa

Suomi kulkee kehityksen kärjessä

Volvon oman rengaspalvelun tarjoamisessa.

Volvo Älykäs Rengaspalvelu

seuraa reaaliajassa renkaiden

ilmanpainetta ja lämpötilaa.

Älypuhelimen sovellus hälyttää

kuljettajaa nopeasta vuodosta

välittömästi. Mikäli vuoto on hidas,

Volvon palvelukeskus ottaa yhteyttä

ja sopii huoltokäynnin.

– Keräämme koko ajan dataa. Historiatiedon

avulla päästään kiinni

siihen, milloin mahdollinen vuoto

on alkanut, kertoo jälkimarkkinajohtaja

Tommy Lindholm.

Volvo on ainoa palvelutarjoaja, joka

pystyy tunnistamaan reaaliajassa

hitaat vuodot. Tämä perustuu

siihen, että järjestelmä havaitsee

yli yhden barin paine-eron saman

akselin renkaiden välillä, kun paine-ero

kestää yli minuutin.

Kun kyseessä on ohjaava akseli,

renkaiden paine-ero on liikenneturvallisuusriski.

Muissa akseleissa

paine-ero näkyy polttoaineen

kulutuksessa ja renkaiden epätasaisena

kulumisena.

Volvon Service Center on

auttanut asiakkaita saavuttamaan

merkittäviä säästöjä

– Asiakkaamme ovat välttäneet

rengasrikkoja palvelun ansiosta.

Kyseessä on merkittävä säästö, sillä

renkaan lisäksi pitää usein uusia

myös lokasuojat, kiinnitystarvikkeet

ja äärivalot. Puhumattakaan

siitä, että kuorma-auto on poissa

tuottavasta työstä, Lindholm sanoo.

Rengaspalvelu on saatavilla Volvon

koko Suomen kattavasta verkostosta.

Rengaspalvelu on ADRhyväksytty.

Lindholm kertoo, että Volvon huoltosopimusvalikoima

monipuolistuu.

Volvo Blue-, Silver- ja Goldhuoltosopimuksia

täydentää Uptime

Care, joka on kuorma-auton

seurantapalvelu. Uusi palvelu kattaa

etäseurannan, mutta ei varaosia

tai työtä.

– Uptime Care sopii asiakkaille,

jotka näkevät seurannan hyödyt,

mutta eivät halua huoltosopimusta.

Tässä palvelussa Volvo seuraa

kilometrisuoritteita ja vikailmoituksia,

mikä mahdollistaa ennakoinnin

ja paremman palvelun

huoltokäyntien yhteydessä.

www.volvotrucks.fi

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

26


Pohjoismaiden johtava

TMS-järjestelmätoimittaja

Pohjoismaiden johtava TMS-järjestelmätoimittaja

ruotsalainen

Opter AB, jolla on yli 350 kuljetuslliikettä

asiakkaanaan rantautuu

nyt myös Suomen markkinoille.

Opter on jo toiminnan aloittamisesta

vuodesta 2001 lähtien vakiinnuttanut

asemansa johtavana

tilaus-ja kuljetussuunnittelujärjestelmänä

Pohjoismaissa. Järjestelmä

on kokonaisvaltainen ja moderni

työkalu, joka sisältää kaikki

ne toiminnot, mitä moderni kuljetusliike

tarvitsee.

Opter Suomi Oy aloitti toimintansa

1.1.2020. Opter on rekrytoinut

Katri Mobergin vastaamaan Suomen

markkinoista. Opterilla on jo

kymmenkunta asiakasta Suomessa

ja rekrytoinnilla uskoo kasvattavansa

markkinaosuuttaan huomattavasti.

Katrilla on yli 20 vuoden kokemus

myyntitehtävistä eri aloilta ja vuodesta

2006-lähtien hän on toiminut

logistiikan parissa työskennellen

mm. Federal Express Corporationin

(FedEx) palveluksessa

eri tehtävissä ja viimeiset 5 vuotta

Sales Managerina Unifaun Oy:ssä

vastuunaan mm. Unifaun TMS-järjestelmän

myynti globaaleille yrityksille.

« Toivotamme Katrin tervetulleeksi

Opterille! Katrin kokemuksella

kuljetus- ja logistiikka-alasta

Tietoa Opterista:

luomme perustan laajentumiselle

Suomessa. Tulevana vuonna suunnitelmana

on edelleen vahvistaa

organisaatiota Suomessa muun

muassa rekrytoimalla implementaatiokonsultteja.

”, kertoo Mattias

Samuelsson, Opter AB: n myyntija

markkinointipäällikkö.

Opter kehittää ja markkinoi käyttöjärjestelmää nimeltä Opter,

joka on Pohjoismaiden johtava TMS-järjestelmä sekä

käyttäjien lukumäärän, että toiminnan puolesta. Yli 370 kuljetusyritystä,

joilla on yli 10 000 ajoneuvoa - Ruotsissa, Norjassa,

Tanskassa, Suomessa, Virossa ja Islannissa - käyttävät

Opteria päivittäin toimintansa johtamiseen.

Liiketoiminta-ajatuksena on tehostaa asiakkaiden tilausten

käsittelyä ja kuljetusten suunnittelua minimoimalla hallintotyöt.

Opter sisältää kaikki toiminnot, joita moderni kuljetusyritys

tarvitsee. Tilausta ja kuljetussuunnittelua tukevien toimintojen

lisäksi tuetaan myös viestintää ajoneuvojen kanssa,

joissa digitaalinen työmääräysten käsittely, paikannus ja rahtien

skannaus ovat joitain päätoimintoja. Opter sisältää myös

erityyppisiä EDI-ratkaisuja sekä kotisivuja asiakkaille, liikennöitsijöille

ja heidän kuljettajilleen.


Maailman

suurin

sähköistetty

kaivosauto?

Uusi suurimman kaivosauton tittelin haltija, toistaiseksi nimeämätön

290-tonninen ajoneuvo saa voimansa sähköstä

sekä vedystä. Uusi haastaja syrjäyttää aiemman mestarin

– vain 45-tonnisen Elektro Dumperin.

Ajoneuvon taustalta löytyy lontoolainen

kaivosyhtiö Anglo American,

joka valmistaa ja suunnittelee

ajoneuvon yhteistyössä brittiläisen

Williams Advanced Engineering

-yrityksen kanssa. Tuloksena tulee

olemaan maailman suurin vetykäyttöinen,

sähköistetty kaivosauto.

Käytännön testit alkavat vielä

tämän vuoden aikana Johannesburgissa

Etelä-Afrikassa.

Päästöt alas

Kaivosauto on osa Anglo Americanin

tavoitteita kohti kestävämpää ja

ympäristöystävällisempää kaivostoimintaa.

Yritys onkin sitoutunut

leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjään

30 prosentilla vuoteen

2030 mennessä.

Ajoneuvon konseptivaihe on valmis,

mutta Williams Advanced

Engineering herättää kokonaisuuden

eloon itse kehittämällään

korkeajännitteisellä akustolla,

jonka viimeistely on vielä kesken.

Ajatuksena on korvata perustana

toimivan ajoneuvon dieselmoottori

suuritehoisella, modulaarisella

litium-ioni -akustolla.

”Olemme innoissamme, kun saamme

olla mukana projektissa, joka

toimii esimerkkinä akkuteknologian

skaalautuvuudesta aina

yksityisautoilusta autourheiluun

ja raskaisiin teollisuuslaitteisiin”,

kertoo Wilson Advanced Engineerin

toimitusjohtaja Craig Wilson.

Ei pelkkää sähköä

Väistyvä mestari eDumper, jota

28


käytetään kalkkikiven kuljettamiseen

Sweitsin vuoristossa, luottaa

puhtaasti akustoon ja fysiikkaan

energiatarpeiden täyttämiseen.

Anglo Americanin kehittämä kaivosauto

lähestyy asiaa toisesta

suunnasta. Valmis ajoneuvo tulee

olemaan hybridi, joka käyttää

akustonsa lisäksi vetypolttokennoa.

Yhdistelmällä saavutetaan yli

1000 KWh energiavarasto, joka on

lähes kaksinkertainen eDumperiin

verrattuna.

Vety on polttoaineena hyvä valinta,

sillä päästöinä on ainoastaan

vettä. Tyypillisesti vetyä tuotetaan

ydinvoimalla tai uusiutuvalla aurinko-

ja tuulienergialla. Ajoneuvon

energiavaraston täydentäminen

vetypolttokennolla mahdollistaa

olennaisesti pidemmät käyttöajat

ilman latausta, ja lisäksi se tukee

yhtiön tavoitteita päästöjen vähentämisessä.

Kolmas energiamuoto

Koska kyseessä on suuret massat,

joita kuljetetaan kaivosympäristössä,

tulee mukaan myös kineettinen

energia. Käytännössä tämä tarkoittaa

henkilöautoistakin tuttua jarrutusenergian

talteenottoa. Energian

talteenoton helppoudesta voi kiittää

sähkömoottoreita, jotka voivat

myös ladata akustoa ja toimia ikään

kuin minigeneraattoreina muuntaen

kineettisen energian takaisin

sähköenergiaksi. Perinteisissä autoissa

suurin osa tästä energiasta

haihtuu lämpönä ilmaan.

Akustoille uusi elämä

Uuden ajoneuvon käytännön testien

jälkeen Anglo American aikoo

toteuttaa tutkimuksia, joiden

tarkoituksena on selvittää voimayksiköiden

uudelleenkäyttöä

energiavarastona sen jälkeen, kun

niiden käyttöaika varsinaisessa

työkoneessa on tullut täyteen.

Esimerkkinä tällaisesta käytöstä

yhtiö antaa energian varastoimisen

yleisessä sähköverkossa, joka voi

helpottaa esimerkiksi tuulivoiman

haasteita energian varastoinnin

suhteen.

29


Havainnekuva port-linerin itsenäisesti liikkuvasta sähköproomusta.

Hollantilaisen laivanrakennusyhtiö

Port-Linerin

on määrä laskea vesille

maailman ensimmäinen

sähkökäyttöinen ja itsenäisesti

toimiva konttiproomu

elokuussa. Yritys on kehittänyt

alukset hiilivapaaksi ja

tehokkaaksi tavaksi kuljettaa

tavaraa Euroopan vesireiteille.

Käyttöönoton jälkeen

Port-Linerin proomut

ovat päästövapa vaihtoehto

dieselkäyttöisille rekoille ja

pakettiautoille.

30

Akkukäyttöiset proomut on suunniteltu

täysin itsenäisesti toimiviksi

rahtialuksiksi. Uudet proomut tulevat

aluksi liikennöimään Belgian ja

Alankomaiden kanaaleissa. Aluksia

nähdään siis kesän jälkeen Amsterdamin,

Antwerpin ja Rotterdamin

satamissa.

Sisävesille sopiva alus

ilman miehistöä

Port-Liner on suunnitellut alukset

etenkin Alankomaiden ja Belgian

sisävesireittejä ajatellen. Tästä johtuen

proomut kulkevat ongelmitta

myös siltojen kattamilla väylillä.

Aluksen kuusi metriä pitkällä akustolla

saavutetaan jopa 15 tunnin

toiminta-aika yhdellä latauksella.

Sähkökäyttöisyydestä johtuen alan

sisäpiiriläiset ovat nimenneet proomut

”Kanaalien Teslaksi”. Sähkön

käyttö ei kuitenkaan ole merkittävin

etu, vaan perinteisiin aluksiin

verrattuna ilman miehistöä toimiva

alus pystyy kuljettamaan jopa 10

% enemmän lastia kuin perinteiset

vaihtoehdot. Lisäksi akusto tullaan

lataamaan käyttäen hiilipäästövapaata

energiaa.

Vaikka alukset on suunniteltu toimimaan

täysin itsenäisesti ilman

miehistöä, tulee käyttöönoton ensimmäisen

vaiheen aikana mukana

kulkemaan myös henkilöstöä. Täysi

hyöty uudesta tekniikasta saadaan

siis vasta koekäytön jälkeen.

Korvaa jopa 20 000

maantiekuljetusta vuodessa

Port-Liner aikoo ottaa käyttöön

viisi alusta elokuun aikana. Aluk-


www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300

VAROVA TUO MAAILMAN LÄHELLE

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!

Ensimmäinen

täyssähköinen

proomu käyttöön

elokuussa

set ovat mitoiltaan 6,7 metriä leveitä ja 52 metriä

pitkiä. Jokainen proomu pystyy kuljettamaan 400

tonnia kuormaa, ja niissä on tilaa 20 merikontille.

Alukset pystyvät kuljettamaan enemmänkin kontteja,

mutta kanavien matalat sillat asettavat omat

rajoituksensa lastin määrälle. Yritys uskoo, että

uudet proomut pystyvät korvaamaan yli 20 000

dieselkäyttöisen paketti- ja kuorma-auton maantiekuljetukset

vuodessa.

Ensimmäisen vaiheen onnistuessa yhtiöllä on jo

suurempia suunnitelmia tulevaisuuteen. Tarkoituksena

on valmistaa kuusi suurempaa lauttaa,

joiden kerrotaan pystyvän kuljettamaan jopa 300

merikonttia kerralla. Nyt kehitettyä teknologiaa

pystyttäneen käyttämään tulevaisuudessa myös

valtamerialuksilla.

JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE - VAROVALLE

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat

ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet

saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin

tuontikuljetuksissakin.

Varova on suomalainen perheyritys, jolla on

MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat

palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla.

VÄLITÄMME ASIAKKAISTA, TOISISTAMME JA

YHTEISKUNNASTA. Välitämme myös kuljetuksia.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme ilahduttavan

palvelukokemuksen huomioimisen,

osaamisen ja joustavuuden

kautta.

31


Hyvästit paperiselle rahtikirjalle

Suomen Kaukokiito Oy on

ottanut ensimmäisenä

Suomessa toimivana rahtikuljettajana

käyttöönsä

digitaalisen toimitusketjun.

Tämä tarkoittaa, että

lähetykset toimitetaan

jatkossa ilman paperista

rahtikirjaa. Vain vaarallisten

aineiden kuljetuksessa

käytetään vielä perinteistä

rahtikirjaa.

Paperisten rahtikirjojen tulostaminen

ja käsittely päättyi Kaukokiito-ketjussa

kokonaan tammikuun

lopussa. Aiemmin rahtikirjalta

löytyneet tiedot löytyvät nyt

digitaalisessa muodossa Kaukokiidon

sähköisestä Kaukoputki-portaalista.

Vain vaarallisia aineita sisältäviin

kuljetuksiin liitetään vielä

toistaiseksi perinteiset rahtikirjat.

32

Prosessi digitaaliseen rahtikirjaan

siirtymiseksi käynnistettiin Kaukokiidossa

laajamittaisesti vuoden

2019 alussa. Matkan varrella

kerättiin kokemuksia digitaalisen

toimitusketjun eri vaiheista ja

kehitettiin sekä järjestelmää että

toimintatapoja asiakkailta ja henkilöstöltä

saadun palautteen pohjalta.

Paperisista rahtikirjoista luovuttiin

vaiheittain: ensin digitalisoitiin

jakelukuljetukset ja lopulta

runkokuljetukset koko maassa.

– Visiomme on olla maan johtava

tavaran ja tiedon kuljettaja. Paperirahtikirjaton

toimintamalli on

askel kohti tätä tavoitetta, kertoo

Kaukokiidon markkinoinnin

ja asiakaspalvelun johtaja, Jarmo

Lilja.

Merkittävä ympäristöteko

Paperisista rahtikirjoista luopuminen

on myös merkittävä ympäris-

töteko. Kaukokiito kuljettaa vuosittain

yli 3,5 miljoonaa lähetystä.

Jos kustakin lähetyksestä tulostetaan

neljä rahtikirjaa, on paperin

säästö vuositasolla jopa 15 miljoonaa

arkkia. Jos niistä muodostettaisiin

jono, voitaisiin sitä pitkin

matkata kolmesti Suomen halki.

– Pyrimme pääsemään lähitulevaisuudessa

kokonaan eroon paperisista

asiakirjoista, jolloin vielä

toistaiseksi käytössä olevat paperiset

kuormalistat muutettai-


siin myös digitaaliseen muotoon.

Olemme myös rakentamassa sähköistä

kanavaa, joka mahdollistaa

lähetteiden ja muiden dokumenttien

toimittamisen sähköisesti lähettäjältä

vastaanottajalle, kertoo

Lilja.

Muutoksen taustalla on koko logistiikka-alan

yhteinen päämäärä:

toimitusketjun sähköistäminen.

Logistiikkayritysten Liitto on asettanut

tavoitteeksi paperisista rahtikirjoista

luopumisen ja siirtymisen

sähköiseen toimitusketjuun.

33


Tervetuloa tulevaisuuteen:

Auton liitettävyysteknologia

varoittaa kuskeja mutkan takana

olevasta vaaratilanteesta

Uusi järjestelmä varoittaa kuljettajia

paikallisista vaaratilanteista jo

etukäteen.

Usein olisi hyödyllistä tietää, mikä

odottaa mutkan takana. Kuskeille

tämä tieto voi olla jopa kriittistä.

Nyt, Fordin uuden liitettävyysteknologian

ansiosta se myös mahdollista.

Paikalliset varoitukset (Local Hazard

Information, LHI) on merkittävä

askel matkalla kohti yhdistettyä

liikenneinfrastruktuuria. Se

auttaa kuljettajia varautumaan ja

mahdollisesti välttämään edessä

34

olevat vaaratilanteet.* Kun edellä

ajavat kuljettajat kohtaavat äkillisen

poikkeavan tilanteen - esimerkiksi

peräänajon, onnettomuuden

tai tielle kaatuneet lastin – perässä

tuleva, mahdollisesti vielä näkymättömissä

oleva kuljettaja saa

siitä varoituksen etukäteen. Järjestelmä

auttaa myös muissa odottamattomissa

tilanteissa rajuista

raekuuroista äkilliseen tulvimiseen

tai vaikka maanvyörymiin.

Järjestelmä aktivoituu edessä olevien

autojen tapahtumista. Tähän

voi vaikuttaa esimerkiksi turvatyynyjen

aktivoituminen, varoitusvalojen

vilkkuminen tai tuulilasinpyyhkijöiden

toiminta. Aikaisempien

liikenteen varoitusjärjestelmien

toiminta on perustunut kuljettajien

antamaan tietoon. Sen sijaan

Fordin paikalliset varoitukset

(LHI) toimii itsenäisesti. Se tuottaa

tietoa ja varoituksia ilman, että

kuljettajan tarvitsee tehdä mitään.

Varoitukset näytetään kojelaudan

näytöllä vain, jos tapahtuma vaikuttaa

todennäköisesti kuljettajan

matkaan. LHI on suunniteltu

antamaan kuljettajille merkityk-


sellisempiä tietoja kuin nykyiset

radion kautta tulevat varoitukset,

jotka ovat usein epäoleellisia.

Järjestelmä on vakiovarusteena ilman

veloitusta ensimmäisen vuoden

ajan uudessa Ford Pumassa.**

Tämän vuoden loppuun mennessä

paikalliset varoitukset (LHI) on

jo yli 80 prosentissa Fordin henkilöautoista.

Etua ei rajoiteta vain

Fordilla matkustaville henkilöille.

Auton lähettämää tietoa voidaan

käyttää myös muiden merkkien

ajoneuvoissa, ja päin vastoin.

Miten järjestelmä toimii

Sensorit tarkkailevat eri toimintoja,

kuten hätäjarrutuksia, sumuvalojen

käyttöä ja luistonestoa havaitakseen

huonot sää- tai tieolosuhteet.

Näistä toiminnoista saatu tieto

käsitellään, jotta pystytään määrittelemään

vaaratilanteen sijainti

ja mahdollinen liikenneonnettomuus.

“Paikalliset vaaratilanteet -järjestelmän

tekee erilaiseksi se, että siinä

autot ovat keskenään yhteydessä

toisiinsa IoT-palvelun kautta, joten

järjestelmä ei ole riippuvainen

kolmannen osapuolen sovelluksista.

Tämä on merkittävä edistysaskel.

Varoitukset ovat määriteltyjä,

oleellisia ja räätälöity parantamaan

kutakin ajomatkaa.”

Joerg Beyer, Executive Director,

Engineering, Ford of Europe

Auto tuottaa automaattisesti päivityksiä

turvatun yhteyden kautta

“pilveen” käyttäen FordPass Connect

-modeemia. Fordin teknologiakumppani

HERE Technologies

operoi pilvipohjaista alustaa, joka

kerää tietoa useilta automerkeiltä,

yritysten välisten sopimusten mukaisesti.

Mitä enemmän autoja on yhdistettynä

verkostoon, sitä tehokkaammin

järjestelmä toimii. Useiden

autojen tuottaessa samaa hälytystä,

lähettyvillä olevat autot saavat

tiedon pilvestä matkapuhelinverkon

kautta. Näin kuljettavat osaavat

varautua ennakkoon vähentämällä

vauhtia tai muilla tarvittavilla

toimenpiteillä.

Viranomaisten tietokannoista ja

liikenneraporteista tulee lisätietoa,

jotta kuljettajat saavat vielä

tarkemmat varoitukset. Tietoa tulee

esimerkiksi väärällä ajokaistalla

vastaan tulevista ajoneuvoista,

tiellä edessä olevista ihmisistä tai

eläimistä ja tietöistä.

35


Ennakoiva automaattivaihteisto

vähentää polttoaineenkulutusta ja

• ICT Connected Shift -järjestelmä optimoi automaattivaihteiston toimintaa reaaliaikaisesti.

• Tietoa kerätään muun muassa 3D-karttadatasta sekä auton tutka- ja kamerajärjestelmistä.

• Järjestelmä vähentää polttoaineenkulutusta ja jarrujen kulumista.

Hyundai Motor Group kertoo kehittäneensä

maailman ensimmäisen

ennakoivaan tieto- ja viestintäteknologiaan

pohjautuvan ICT

Connected Shift -vaihteistojärjestelmän.

Se mahdollistaa automaattivaihteiston

reaaliaikaisen optimoinnin

muun muassa tienmuotojen

sekä edellä ajavan liikenteen

mukaan. Tekniikkaa suunnitellaan

käytettävän tulevissa automalleissa,

ja siihen liittyy nelisenkymmentä

merkittävää patenttia.

Älykäs ohjelmisto

ICT Connected Shift -järjestelmä

käyttää automaattivaihteiston ohjausyksikön

älykästä ohjelmistoa,

joka kerää ja tulkitsee reaaliaikaisia

ajotietoja esimerkiksi kolmiulotteisesta

navigointijärjestelmän

kartasta, auton ajoavustinjärjestelmän

tuulilasikamerasta sekä

älykkään vakionopeudensäätimen

tutkasta.

3D-navigoinnin data pitää sisällään

tiedot muun muassa korkeuseroista,

teiden kaltevuuksista,

mutkien jyrkkyyksistä sekä ajantasaisesta

liikennetilanteesta. Auton

tutkaa puolestaan käytetään tun-

36


tekee ajosta tasaisempaa

nistamaan muiden tielläliikkujien

etäisyyttä ja nopeutta, tuulilasikameraa

lukemaan kaistamerkintöjä.

Vaihtotapahtumia reaaliajassa

Näiden tietojen pohjalta automaattivaihteiston

ohjausyksikkö

osaa ennakoida tulevia vaihteenvaihtotapahtumia

reaaliajassa ja

optimoida vaihteiston toimintaa

mahdollisimman sulavaksi.

Esimerkiksi jos auto tietää edessä

olevan pitkä loiva alamäki, ICT

Connected Shift -järjestelmä osaa

kytkeä vaihteen väliaikaisesti vapaalle

polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi.

Toinen yleinen esimerkki on moottoritielle

kiihdytys. Hyundain kehittämä

järjestelmä tunnistaa tulevaisuudessa

auton olevan moottoritierampilla,

jolloin vaihteisto

muutetaan automaattisesti urheilulliseen

ajotilaan. Moottoritielle

liittymisen jälkeen auto palauttaa

vaihteiston asetuksen automaattisesti

normaaliksi.

Hyundai Motor Groupin suorittamissa

testeissä ICT Connected

Shift -järjestelmä vähensi vaihteenvaihtoja

mutkaisilla tieosuuksilla

noin 43 prosentilla tavanomaiseen

automaattivaihteistoon

verrattuna. Myös jarruttelun tarve

laski noin 11 prosentilla, vähentäen

jarrujen kulumista sekä kuljettajan

väsymistä.

Lisäksi järjestelmä osaa hyödyntää

moottorijarrutusta esimerkiksi hidastetöyssyjä

lähestyttäessä kuljettajan

nostaessa jalan kaasupolkimelta.

Samoin vauhtia voidaan

hidastaa moottorijarrutuksella

alamäissä sekä saavuttaessa alemman

nopeusrajoituksen alueelle.

37


Volvo lanseerasi neljä uutta

kuorma-autoa pinoamalla ne

päällekkäin näyttävällä videolla –

ja toimitusjohtaja koko komeuden päällä

Volvo Trucksin uusin lanseerausvideo

kurottaa

kohti taivaita. Volvo esittelee

neljän uuden kuorma-autonsa

voimaa ja

kestävyyttä kokoamalla

niistä valtaisan 15 metriä

korkean ja 58 tonnia painavan

tornin. Tornin huipulla

seisoo yhtiön toimitusjohtaja

Roger Alm.

Kuorma-autoalalla yhdenkin kuorma-auton

tuominen markkinoille

on valtava projekti. Neljän uuden

kuorma-auton samanaikainen julkistus

on kuitenkin melkein ennenkuulumatonta.

Kun Volvo Trucks

uudisti koko raskaiden pystyhyttikuorma-autojensa

malliston, yhtiö

päätti toteuttaa sen varsin poikkeavalla

tavalla.

Tämä todella erikoinen video sijoittuu

yöaikaan. Kuorma-autoista rakennettu

torni näkyy aluksi valtavana,

kaukaisuudessa hohtavana

monoliittina. Videon edetessä etualalla

näkyy susia, ja kuvassa vilahtaa

naispuolinen kuljettaja. Savuja

äänitehosteilla höystetyn videon

huippukohdassa näemme, että tornin

päällä seisova mies on itse Volvo

Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm.

Video julkaistiin päivää ennen raskaan

pystyhyttikuorma-autojen

malliston virallista Euroopan-lan-

38

seerausta. Mallistoon kuuluvat Volvo

FH, Volvo FH16, Volvo FM ja Volvo

FMX. Noin kaksi kolmasosaa Volvo

Trucksin toimituksista koostuu

näistä neljästä kuorma-autosta.

– Tämä on Volvo Trucksin kaikkien

aikojen suurin lanseeraus. Näillä

kuorma-autoilla on valtava vaikutus

asiakkaiden kannattavuuteen ja

valmiuksiin kilpailla asiakkaista ja

parhaista kuljettajista. Olen tottunut

olemaan tilanteen päällä, mutta

kuorma-autotornin kuvaaminen

ei ollut minullekaan mikään ihan tavallinen

työpäivä. Ja sanotaanko, että

suhtaudun korkeisiin paikkoihin

"kunnioittavasti". Olen melko maanläheinen

kaveri, kertoo Volvo Trucksin

toimitusjohtaja Roger Alm.

Video kuvattiin vuoden 2019 loppupuolella

testialueella Volvon kotikaupungin

Göteborgin liepeillä.

Kulissien takaa –kuva tornin teosta

Kuorma-autotorni ja valtaosa erikoistehosteista

on toteutettu kuvauspaikalla,

myös savu ja valot, niin

kuin kulissien takana -videolla selviää.

– Valmistelut kestivät kaikkiaan

noin kuukauden, sillä torni oli suunniteltava

ja rakennettava ja ajoturvallisuus

varmistettava. Mahdolliseksi

projektin teki järeä Volvo FMX

-maansiirtoauto ja sen uusi 38 tonnin

teli, sillä ne pystyivät kannattelemaan

muiden ajoneuvojen painon.

Myös tasainen vauhti ja ajolinja olivat

ehdottoman tärkeitä, ja ne ovat

Volvo Dynamic Steering -teknologian

ja taitavan kuljettajan ansiota,

kertoo Volvo Trucksin insinööri

Markus Wikström, joka oli mukana

tornin toteuttamisesta vastaavassa

suunnittelutiimissä.

www.volvotrucks.fi


Volvo Trucksin lanseeraamat neljä kuorma-autoa näyttävässä tornissa

39


Yli neljännes kokee auton

korjauttamisen työlääksi

– Sähköinen vahinkotarkastus vastaa haasteeseen

Yli neljännes autoilijoista on

joskus lykännyt pelti- tai lasivaurion

korjauttamista, koska

korjausprosessin aloittaminen

on tuntunut työläältä.

Autoklinikka vastaa haasteeseen

lanseeraamalla uuden

sähköisen vahinkotarkastuksen,

joka säästää asiakkaan

aikaa ja tekee korjausten alulle

saattamisesta mahdollisimman

helppoa.

Pienenkin kolhun syntyminen autoon

on harmillinen paikka, sillä

asian hoitoon kuluu arvokasta aikaa

eivätkä kaikki tiedä, miten ja

mistä korjausprosessi tulisi aloittaa.

Autoklinikan teettämän kyselytutkimuksen

mukaan 14 prosenttia

suomalaisista autoilijoista

ei tiedä miten toimia, jos auto saa

kolhun liikenteessä.

Yli neljännes vastanneista (26 prosenttia)

kertoo lisäksi lykänneensä

joskus pelti- tai lasivaurion korjauttamista,

koska auton korjausprosessin

aloittaminen on tuntunut

työläältä. Ikäluokittain tarkasteltuna

yleisintä korjauttamisen

lykkäys on 35–45-vuotiaiden keskuudessa.

Perhe-elämän ja ruuhkavuosien

vaikutus aikatauluihin

näkyy siis myös autokorjaamojen

asiakkaiden keskuudessa.

40

moittaa auton vaurioituneet osat

ja lähettää kuvat vauriosta puhelimellaan

tai tietokoneellaan.

– Korjausta lykänneiden autoilijoiden

määrä on merkittävä. Uusi

verkkopalvelumme auttaa autoilijoita

säästämään arvokasta aikaa

madaltamalla korjauksen starttaamisen

kynnystä ja vähentämällä

tarvetta ajaa korjaamolle asti, Pentti

Oksanen Autoklinikalta toteaa.

– Useimpien suomalaisten puhelimessa

on jo erittäin hyvä kamera,

joten vauriokuvien lähettäminen

on helppoa vaikkapa heti vahinkopaikalta

tai myöhemmin kotisohvalta.

Kuvien perusteella ammattilaisemme

arvioivat työn laajuuden

ja kustannukset, minkä jälkeen

olemme yhteydessä asiakkaaseen

varsinaisen korjausajan

sopimiseksi, Oksanen jatkaa.

Juuri nyt asiakkaiden eniten suosima

vahinkotarkastustapa on ajaa

suoraan korjaamolle tarkastukseen

(47 prosenttia). 20 prosenttia

ottaa mieluiten yhteyttä puhelimitse,

19 prosenttia varaa ajan va-

Asiakkaidensa arjen helpottamiseksi

Autoklinikka lanseeraa nyt

verkkosivuillaan sähköisen vahinkotarkastuksen.

Uudessa palvelussa

asiakkaat voivat kätevästi ilhinkotarkastukseen

verkossa ennen

korjaamolle saapumista ja 14

prosenttia suosisi vauriokuvien lähettämistä

verkossa.

– Uusi työkalumme on kehitetty

mahdollisimman yksinkertaiseksi

ja helppokäyttöiseksi. Palvelu on

otettu vastikään käyttöön, mutta

olemme jo saaneet paljon positiivista

palautetta asiakkailtamme. Tutkimustuloksista

näkyy, ettei sähköisen

vahinkotarkastuksen mahdollisuudesta

vielä tiedetä laajasti,

ja uskommekin verkossa tapahtuvien

tarkastusten määrän kasvavan

tulevaisuudessa tuntuvasti.

autoklinikka.fi


Helsinki-Vantaan lentoasemalla

mennään nyt metsään!

Upota varpaat sammaleeseen, nuuhki metsän tuoksua ja rentoudu pakuriteetä siemaillen.

Vieressäsi kulkee karhu rauhallisesti löntystäen ja ylhäällä puissa visertävät

linnut. Mutta missä olet? Helsinki-Vantaan lentoasemalla tietenkin, Metsä/Skogenin

suomalaisen metsän voimasta ammentavassa uudessa hyvinvointikeskuksessa.

Useiden eri tutkimusten mukaan

luonnossa oleilun hyvinvointivaikutukset

ovat kiistattomia. Metsässä

samoilun on todettu alentavan

stressiä: sydämen syke laskee

ja lihasjännitys vähenee. Nyt stressitön

matkustaminen on mahdollista

myös Helsinki-Vantaalla, kun

Metsä/Skogen tuo rauhoittavan

luontoelämyksensä hektisen lentokenttämiljöön

vastapainoksi.

−Metsä/Skogen pyrkii kaikin tavoin

valmentamaan ihmistä stressittömään

elämään. Yhdessä muotoilun,

päästökompensoinnin ja

terveydenhuollon asiantuntijoiden

kanssa rakennamme konseptia,

jossa ihmisen ja luonnon hyvinvointi

on keskiössä. Luonnon

äänien sekä tuoksujen ja makujen

kautta ajatuksena on luoda mahdollisimman

autenttinen pala suomalaista

metsää, joka toimii hektisen

päivän rauhoittajana ja sekä

antaa uniikin pilkahduksen suomalaiseen

luontoon, kertoo Metsä/Skogenin

toimitusjohtaja ”skutsimutsi”

Carita Peltonen.

Metsä/Skogen laajentaa lentoasemalle

tarjoten laajan valikoiman

vastuullisia ja ekologisia designtuotteita

ja sekä makuja suomalaisesta

metsästä. Metsä/Skogen on

paikka, jossa rauhoittua ja rentoutua

vaikka lähtemällä virtuaaliselle

metsäretkelle. Metsä/Skogenissa

voit myös ryhtyä metsän suojelijaksi.

Yhdessä Helsinki Foundationin

kanssa luodusta metsä-menusta

voit valita haluamasi palan nimissäsi

suojeltavaa metsää Lapista.

Helsinki-Vantaa kehittyy ja laajenee

hyvää vauhtia. Samalla kun rakennetaan

uutta, mietitään myös

uusia palvelukonsepteja ja-tarjontaa

niin suomalaisille kuin kansainvälisille

lentomatkustajille.

Helsinki-Vantaan halutaan olevan

sekä palveluiltaan että tunnelmaltaan

yksi maailman parhaimmista

lentoasemista. Yhteisenä tahtotilana

niin Finavialla kuin Metsä/Skogenilla

on vahvistaa ja edistää kokemusta

suomalaisesta hyvinvoinnista

ja vastuullisesta laadusta.

41


Taas poljetaan syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Keltainen Polkupyöräarmada

valtaa Pariisin jälleen heinäkuussa

Siitä on jo 18 vuotta, kun tanskalaisen Rynkeby

Foodsin työntekijä Knud Vilstrup halusi parantaa

elintapojaan ja tuli siinä samalla kylväneeksi

siemenen, josta sittemmin kasvoi Team Rynkeby

- God Morgon -nimellä tunnettu hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti.

Nykyään Team Rynkeby koostuu

lähes 2200 kuntopyöräilijästä ja 550 avustajasta.

Joukkueita on yhteensä 57 ja ne tulevat Tanskasta,

Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Färsaarilta, Islannista,

Saksasta ja Sveitsistä. Ensimmäinen suomalaisjoukkue

polki Helsingistä Pariisiin vuonna 2013.

Kirsi Pärssinen

”Kiinnostus projektia kohtaan

kasvaa vuosi vuodelta, sillä joka

vuosi hakijoita on enemmän kuin

joukkueisiin mahtuu. Kaudella

2020 joukkueita on jo kahdeksassa

kaupungissa: Espoossa, Helsingissä,

Oulussa, Tampereella, Turussa,

Vaasassa ja uutena Vantaalla. Jyväskylä

ja Kuopio ovat mukana yhtenä

joukkueena”, kertoo Team Rynkeby

- God Morgon Finlandin maajohtaja

Kirsi Pärssinen.

Kaudella 2019 Team Rynkeby -

God Morgon Finland ylsi upeaan

keräystulokseen, sillä ensimmäistä

kertaa hyväntekeväisyysprojektin

historiassa ylitettiin maaginen

miljoonan euron raja. Koko summa

lahjoitettiin syyskuussa 2019 Aamu

Suomen Lasten Syöpäsäätiölle lasten

syövän tutkimukseen ja hoitojen

kehitykseen ja Sylva ry:lle syöpää

sairastavien lasten ja nuorten sekä

heidän perheidensä psykososiaaliseen

tukemiseen.

42

”Kaikkien eurooppalaisten joukkueiden

hyväntekeväisyyskohteena

ovat vakavasti sairaat lapset, Suomessa

syöpään sairastuneet lapset

ja nuoret. Joka vuosi yllätyn yritysten

ja kansalaisten suopeudesta keräystämme

kohtaan”, Kirsi iloitsee.

Yhdeksän kuukauden

rutistus

Joukkueisiin haetaan elokuun

loppuun mennessä. Kausi alkaa lokakuun

alussa ja kestää seuraavan

vuoden syyskuun loppuun. Kaikki

joukkueet lähtevät Helsingistä Travemundeen

3.7.2020.

Kauden aikana joukkueisiin valitut

eri-ikäiset ja eri ammattikuntia

edustavat jäsenet sitoutuvat etsimään

sponsoreita, jotka tekevät

lahjoituksen hyväntekeväisyyspottiin.

Yrityslahjoittajien lisäksi jokainen

voi perustaa henkilökohtaisen

keräystilin Sylva ry:lle. Pyöräilijät

maksavat kaikki pyöräilyyn ja treenaamiseen

liittyvät kulut itse.

Lahjoitusten ja sponsoreiden keräämisen

lisäksi jäsenet sitoutuvat

treenaamaan yhdessä talven

aikana, sillä Suomesta Pariisiin ei

noin vain pyöräillä! Päiväkohtaiset

matkat ovat pitkiä ja paikoin nousumetritkin

hurjia. Osuupa matkalle

myös melkoinen nyppylä nimeltä

Mur de Huy.

Yhteisiä treenejä on useasti viikossa

ja ne sisältävät esimerkiksi

spinningiä, lihaskuntoreenejä sekä

pitkiä, peruskuntoa kohottavia kävelylenkkejä.

Yksi kauden merkittävimmistä

projekteista on keväälle osuva, nyt

jo pohjoismaiden suurimmaksi

kasvanut liikunta- ja hyväntekeväisyystapahtuma

Koulujuoksu,

joka toteutetaan vapun jälkeisenä


perjantaina 8.5.20. Koulut ilmoittautuvat

tapahtumaan joukkueiden

jäsenille, jotka jalkautuvat juoksupäivänä

kouluihin sekä kertomaan

pyöräilyprojektista että kiittämään

lapsia heidän panoksestaan vakavasti

sairaille kanssasisarilleen ja

-veljilleen.

Ennen juoksua oppilailla on mahdollisuus

hankkia tukijoita perheenjäsenistä,

ystävistä ja paikallisista

yrittäjistä, joita pyydetään

antamaan sopivaksi katsomansa

summa kierrokselta tai kilometriltä,

jonka oppilas Koulujuoksun

yhteydessä juoksee. Koulujuoksun

suojelijana tänä vuonna toimii kansanedustaja

Sari Sarkomaa.

Huolto arvossa

arvaamattomassa

Treenaamisen lisäksi joukkueiden

jäsenistä muodostetaan esim.

navigointitiimi, huoltotiimi, lääkintätiimi

ja somenäkyvyyteen

keskittyvä PR-tiimi. Jokaisella on

siis halutessaan mahdollisuus osallistua

myös muuhunkin kuin vain

treenaamiseen.

Huoltotiimin työpanos konkretisoituu

keväällä, kun aletaan tehdä pitkiä,

huollon mukana oloa edellyttäviä

lenkkejä. Huoltotiimi varmistaa,

että polkijat saavat tauoilla tankattua

riittävästi ruokaa ja juomaa.

Pitkillä matkoilla myös polkupyörät

kaipaavat huoltoa ja tiimissä onkin

mukana polkupyörien korjaamisen

hallitsevia henkilöitä.

Myös reitin suunnittelu on tärkeä

osa itse reissua. Vuosi vuodelta se

on kuitenkin helpottunut, koska

reissuja on jo useita takana ja aiemmat

reitit ovat hyvä startti joukkueiden

uusille navigointitiimeille.

”Joukkueissa on aina mukana aiemmin

mukana olleita henkilöitä. Näin

ensikertalaiset voivat turvallisin

mielin luottaa siihen, että kaikki

pääsevät perille ja edellisten vuosien

opit siirtyvät jälleen uudelle

tiimille”, Kirsi summaa.

Mukaan kaudelle 2021?

”Mikäli tavoitteellinen harjoittelu

ja halu tehdä samalla hyvää itselle

ja toisille kiinnostaa, kannattaa hakea

mukaan kaudelle 2021 – haku

on jo auki. Jos pyöräily Suomesta

Pariisiin tuntuu liian pähkähullulta

idealta, voi hakea huoltotiimiin”,

Kirsi rohkaisee.

Ja kun kerran on Pariisiin pyöräillyt

tai huoltotiimiin osallistunut, on

automaattisesti veteraani. Heille

perustettiin viime syksynä Team

Rynkeby Cycling Club, johon voi halutessaan

liittyä. Moni nimittäin jatkaa

maantiepyöräilyä tavalla tai toisella

ja pitkällä harjoittelukaudella

muodostuneet ystävyyssuhteet

jäävät usein elämään. Projektissa

on siis useita hyviä vaikutuksia

itselle ja muille!

Lisätietoja ja haku

http://www.team-rynkeby.fi

Eiffelin juurella käydään vuosittain

kuvaamassa.


Tawastia Truck Weekend

muuttaa Kantolaan!

Tapahtuman ajankohta

10-11.7.2020

Etelä-Suomen suurimpana rekkatapahtumana

tunnettu Tawastia

Truck Weekend kasvaa ja kehittyy

joka tarkoittaa myös sitä, että edellisvuosien

tapahtumapaikkana

tunnettu Ahveniston Moottorirata

jää auttamatta liian pieneksi raskaan

kaluston kulumäärän hipoessa

kolmeasataa ajoneuvoa. Uutena

tapahtumapaikkana toimii Kantolan

tapahtumapuisto aivan kivenheiton

päässä Hämeenlinnan keskustasta.

Tapahtuman ajankohta

on hyväksi todettu heinäkuun toinen

viikonloppu eli 10-11.7.2020.

Tawastia Truck Weekendin eli

”rekkaviikonlopun” virallisena

avauksena voidaan pitää perjantai-illan

toritapahtumaa, joka tuo

Hämeenlinnan kauppatorille noin

44

kolmekymmentä erilaista ajoneuvoa

yleisön ihailtavaksi. Lauantaina

vuorossa on päätapahtuma

Kantolan tapahtumapuistossa ja

yleisölle portit avautuvat kymmeneltä

aamupäivällä! TTW2020 kokoaa

yhteen todella laajan kattauksen

raskaan kaluston ajoneuvoja

aina 1960-luvulta tähän päivään

ja kuljetusmessuilla voit tutustua

kuljetusalan merkittävimpiin uutuuksiin

sekä yrityksiin. Lauantaina

yleisöä viihdyttävät livemusiikkia

soittavat bändit sekä lastenohjelmista

tutut liikennepuistopoliisit

Maltti ja Valtti! Näkemistä ja tekemistä

riittää siis koko perheelle

ja tietysti alueelta saat maittavaa

ruokaa ja juomaa koko päivän ajan.

Lisätietoa tapahtumasta löydät os-

oitteesta www.tawastiatruckweekend.fi

ja samalla voit ilmoittaa autosi

mukaan yhteen Suomen suurimmista

rekkanäyttelyistä!

Teksti: Jere Salonen @tawastiatruckweekend

Kuva: Niko Heikkinen @nnnnigo


Stora Enso testaa itsenäisesti

ajavaa kuorma-autoa

Stora Enso on aloittanut automaattisesti

ajavan kuormaauton

testikäytön tehdasalueellaan

Joensuun Uimaharjussa.

Ilman kuljettajaa liikkuvan

ajoneuvon avulla selvitetään,

paljonko automatisoiduilla

kuljetuksilla voidaan

vähentää päästöjä ja parantaa

turvallisuutta.

”Me Stora Ensossa pyrimme hyödyntämään

laaja-alaisesti digitalisaation

mahdollisuuksia ja testaamaan

uusia teknologisia ratkaisuja,

joilla voidaan tehostaa toimintaa

ja parantaa turvallisuutta. Automaattisesti

ajavan kuorma-auton

testikäytöllä saamme lisätietoa

millaisia ympäristö- ja turvallisuushyötyjä

sekä kustannussäästöjä

uudenlaisella ajoneuvolla voidaan

saavuttaa tehdaskuljetuksissamme”,

sanoo Antti Suvinen, Stora

Enso Metsän hankintajohtaja.

Ilman kuljettajaa liikennöivä ajoneuvo

parantaa työturvallisuutta

erityisesti hakekasojen ja varastojen

läheisyydessä. Jatkokäytössä

myös etävalvomoon siirtyvän kuljettajan

työergonomia parantuu.

Ajoneuvon reitin liikenneturvallisuus

parantuu uusien turvalaitteiden

kuten sensoreiden ja älykkäiden

liikennevalojen avulla. Automaattisen

kuorma-auton odotetaan

pienentävän päästöjä automatiikan

optimoidessa moottorinkäyntiä

ja reittivalintaa. Vähentyvä

polttoainekulutus tuo myös taloudellisia

säästöjä.

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueella

sahan ja sellutehtaan välillä

liikennöivän automaattisen

ajoneuvon suurin nopeus on 20

kilometriä tunnissa. Kuorma-auto

kuljettaa päivittäin noin 15 hakekuormaa

sahalta sellun tuotantoon

noin 1,4 kilometrin matkan.

Sahauksen sivutuotteena syntyvää

haketta hyödynnetään raaka-aineena

sellun valmistuksessa.

Ajoneuvon testaus jatkuu vuoden

2020 loppuun saakka. Testeissä

selvitetään myös Pohjois-Karjalan

sääolosuhteiden vaikutusta automaattisesti

ajavaan autoon ja sen

apuna toimivaan liikenteenohjausjärjestelmään.

”Kuten kaikessa toiminnassamme,

myös uuden teknologian testauksessa

turvallisuus on tärkeintä.

Koekäytön alkuvaiheessa autossa

on kuljettaja valvomassa testin sujumista

ja testauksen edetessä auton

kulkua valvotaan etäyhteydellä

kulkuneuvon ulkopuolelta”, sanoo

Antti Suvinen.

Automaattisesti ajavan auton testaus

on Stora Enson ja hakekuljetuksia

operoivan Mantsinen Groupin

yhteishanke. Ajoneuvon älykkään

ohjausjärjestelmän ja varustelun

toimittaa Hiab, joka on kehittänyt

järjestelmää yhdessä VTT:n

kanssa. Turvallisuustyössä on mukana

myös InnoTrafik ja VTT. Nokian

Renkaat on mukana hankkeessa

testaamassa Intuitu-sensoreilla

varustettuja älyrenkaita.

45


Nyt digitalisoidaan kaapelikelojen hallinta

– avoin kelahallintajärjestelmä tekee

keloista älykkäämpiä ja siivoaa tienpientareet

Suomalaiseen Neo Industrial -konserniin

kuuluva Reka Kaapeli Oy ottaa käyttöönsä

kaapelikelojen hallintajärjestelmän ja

avaa sen kaikille alan toimijoille. Yhtiö

on suurin suomalaisomisteinen kaapelivalmistaja

Suomessa. Cabler-niminen järjestelmä

tuo jatkossa ympäristöhyötyjä

ja merkittäviä kustannussäästöjä sähköalalle.

Kuvassa K28 eli 2,8m korkea kela,

jonka omamassa 1200kg

– Avoimesta Cabler-järjestelmästä

ja sen tarjoamasta kaapelikelojen

paikannustiedosta hyötyy koko

toimiala. Kelojen reaaliaikaisen

paikannuksen avulla kuljetukset

on mahdollista optimoida tehokkaaksi,

mikä säästää aikaa ja energiaa,

kertoo Reka Kaapelin ympäristö-

ja laatujohtaja Jari Haapala.

Reka Kaapeli valmistaa ja myy sähkö-,

ohjaus- ja instrumentointikaapeleita

erilaisiin rakennuskohteisiin

Pohjois-Euroopassa. Suurin

osa kaapeleista toimitetaan asiakkaille

puukeloilla. Arvioiden mukaan

pelkästään Suomessa liikkuu

vuosittain yli 100 000 kaapelikelaa.

Tänä keväänä käyttöön otettavalla

Cabler-kelahallintajärjestelmällä

Reka Kaapeli haluaa auttaa alan

toimijoita logistiikkaan ja projektinhallintaan

liittyvissä haasteissa.

Työmaiden ”kelasirkus”

hallintaan

Reka Kaapelin kolmelta tehtaalta

lähtee vuosittain useita kymme-

niä tuhansia puukeloja rakennustyömaille.

Tienvarsille ja varikoille

jääneiden kelojen jäljittäminen

on vaikeaa, ja keloja katoaa maastoon.

Kadonneet kelat ovat asiakkaille

kustannuserä, sillä jokaisesta

kaapelikelasta peritään jopa yli

1000 euron panttimaksu. Esimerkiksi

tuulivoimapuiston rakentamiseen

tarvitaan kymmeniä keloja,

jolloin pelkästään panttimaksujen

kokonaissumma nousee merkittäväksi.

Uusi Cabler-järjestelmä

sujuvoittaa kelapalautusprosesseja,

tehostaa logistiikkaa ja helpottaa

työmaiden projektinhallintaa.

Käsittelemättömästä puusta valmistetut

kaapelikelat kestävät käytössä

kolmesta viiteen vuotta. Kelojen

tehokkaampi kierrättäminen

tuo taloudellista ja ekologista hyötyä.

Erityisen tärkeäksi hallittu kelaliikenne

nousee suurissa rakennuskohteissa.

Järjestelmään voi

myös kirjata täsmällisiä kelatietoja

ja asennusohjeita, mikä helpottaa

asiakkaiden projektin- ja varastonhallintaa.

46


Myös kilpailijat kutsutaan

yhteistyöhön

Cabler -järjestelmä on toteutettu

kuopiolaisen teknologiayhtiö Kihon

kehittämälle liiketoimintaalustalle,

joka mahdollistaa reaaliaikaisen

tiedonjakamisen mobiilisovelluksen

välityksellä. Kehitystyössä

haluttiin panostaa helppokäyttöisyyteen

ja tiedonjaon saumattomuuteen.

Kelahallintajärjestelmästä

halutaan rakentaa avoin

ekosysteemi.

– Cabler-järjestelmää on kehitetty

ja testattu tiiviissä yhteistyössä

asiakkaiden kanssa. Tänä keväänä

otetaan käyttöön sovelluksen ensimmäinen

versio valittujen yh-

teistyökumppaneiden kanssa. Sen

jälkeen julkaisemme avoimen version

järjestelmästä, jonne kutsumme

käyttäjiksi muita kaapelitehtaita,

kuljetusyhtiöitä, sähköyhtiöitä,

verkonrakennusyhtiöitä, kelanpalautuspisteitä.

Myös kilpailijat

ovat tervetulleita, sanoo Cablerin

projektipäällikkö Joonas Koskinen

Reka Kaapelilta.

47


tai ostaa erikseen renkaita, ne pakataan

pusseihin, jotta renkaiden

kuljettaminen ja varastoiminen

on asiakkaalle vaivatonta ja siistiä.

Uusien pussien materiaalista

osa on biopohjaista sokeriruokoetyleeniä.

Sokeriruoko on kasvuvaiheessaan

sitonut ilmakehästä itseensä

hiilidioksidia, ja näin tuotteen

valmistamisen aiheuttamat

lopulliset päästöt jäävät pienemmiksi.

Pussit valmistaa suomalainen

Walki Plastiroll, ja niille on

myönnetty I’m Green -merkki.

Tavoitteena on haitallisten

ympäristövaikutusten

ennaltaehkäisy

Vianor kartoittaa toimintansa aiheuttamat

ympäristövaikutukset

vuosittain, jotta haitallisia ympäristövaikutuksia

voidaan ennaltaehkäistä

ja ympäristökuormitus

pystytään minimoimaan.

– Ympäristöystävällisemmät rengaspussit

ovat osa laajempaa kokonaisuutta:

haluamme toimia

vastuullisesti ja kestävästi lähtien

myymiemme tuotteiden turvallisuudesta

aina kaikkien meille

päätyvien romurenkaiden asianmukaiseen

kierrätykseen ja jatkokäyttöön,

Soininen kertoo.

Askel kohti vihreämpää

rengasalaa

Autonhuolto- ja rengaspalveluita tarjoavalla Vianorilla renkaat

pakataan jatkossa ympäristöystävällisempiin pusseihin.

55-prosenttisesti biomateriaalista valmistetut rengaspussit

vähentävät pussien valmistuksen tuottamia hiilidioksidipäästöjä

merkittävästi, mikä osaltaan tukee Vianorin tavoitetta minimoida

toimintansa ympäristökuormitus.

– Pussit saattavat vaikuttaa pieneltä

asialta, mutta niiden ansiosta

hiilidioksidipäästöjä syntyy vuositasolla

kymmeniä tuhansia tonneja

vähemmän, kun pussit tulevat

käyttöön Suomen, Norjan ja Ruotsin

Vianoreihin, kertoo Vianorin

laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö

Tommi Soininen.

Kun asiakas käy renkaanvaihdossa

Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi

kuljetusten aiheuttamien

päästöjen ja palvelupisteissä syntyvien

jätteiden määrän minimointi,

jätteiden tehokas lajittelu ja niiden

turvallinen käsittely ja kierrättäminen,

sekä palvelupisteiden

energiankulutuksen seuraaminen.

Asiakas voi rengasvalinnoillaan

säästää sekä ympäristöä

että rahaa

Myös asiakkaat voivat tehdä ostopäätöksiä,

jotka ovat ystävällisiä

sekä ympäristölle että kukkarolle.

Vaikka laadukkaiden henkilöautonrenkaiden

ostohinta voi tuntua

kalliilta, ovat ne usein käytössä

edullisempia kuin lähtöhinnaltaan

halvemmat renkaat.

Tähän vaikuttaa renkaiden parempi

kulutuskestävyys ja sen tuoma

pidempi käyttöikä sekä renkaiden

pienempi vierintävastus, jonka ansiosta

polttoaineenkulutus on vähäisempää.

Laaturenkaiden valmistuksessa

on myös todennäköisemmin

huomioitu vastuullisuus

ja ekologisuus.

48


TAVO AVASI RASKAAN KALUSTON

VARAOSAMYYMÄLÄN JYVÄSKYLÄÄN

Raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden

maahantuontiin sekä

tukku- ja vähittäismyyntiin erikoistunut

TAVO Oy on avannut

myymälän Jyväskylään. Uusi myymälä

on Tampereella vuonna 1976

toimintansa aloittaneen yrityksen

viides toimipaikka. Aiemmin TA-

VO on perustanut myymälän Seinäjoelle,

Vaasaan ja Ouluun.

Jyväskylän toimipaikka sijaitsee

vilkkaalla Seppälänkankaan teollisuus-

ja liikealueella Jyväskylän

pohjoispuolella osoitteessa Kuormaajantie

46.

”Laajenevalle alueelle on keskittynyt

paljon alan toimijoita, mikä

oli ratkaisevaa paikan valinnassa”,

kertoo TAVOn myyntipäällikkö

Marko Äikäs. ”Jyväskylä on vilkas

liikenteen solmukohta, jossa

koimme tarpeelliseksi olla mukana

paikan päällä tarjoamassa palvelujamme

raskaan liikenteen ammattilaisille.

Keski-Suomen alueella

meillä on ollut jo pidemmän aikaa

paljon asiakaskuntaa.”

Kiinteistö räätälöitiin vastaamaan

varaosamyymälän tarpeita ja piha-alueella

on helppo liikkua raskaalla

kalustolla. Myymälästä löytyy

kattava perusvarasto, jota mukautetaan

ja kehitetään asiakaskunnan

tarpeiden perusteella.

”Ammattitaitoisen ja asiantuntevan

henkilöstön saaminen myymäläämme

antaa loistavan lähtökohdan

toiminnan aloittamiseen

Jyväskylässä”, sanoo Äikäs.

www.tavo.fi

49


Meriverkostot kokoontuvat

Naantalissa 21.4.2020

Naantalin elinkeinopalveluiden

järjestämä Meriverkostot-tapahtuma

kerää tänä keväänä neljättä

kertaa suuren joukon meriklusterin

toimijoita Naantaliin. Ilmoittautuminen

tapahtuman näytteilleasettajaksi

on nyt käynnissä, ja

jo yli puolet näytteilleasettajapaikoista

on varattu.

– Tapahtuma on kasvattanut jatkuvasti

suosiotaan vuosittain toteutettavana

alan tapahtumana. Viime

tapahtumassa oli jo 500 osallistujaa

150 yrityksestä eri puolilta

Suomea, kertoo tapahtuman

toteutuksesta vastaava elinkeinoasiamies

Jorma Ranta.

Viime vuonna Meriverkostoissa

oli 80 näytteilleasettajaa, ja Ranta

kertoo, että tänä vuonna pyritään

samaan. Tapahtuma on suunnattu

laivanvalmistuksen, logistiikan,

merenkulun ja satamatoimintojen

alalla toimiville yrityksille.

– Meriverkostojen suosio perustuu

siihen, että tässä tapahtumassa

yritykset ovat oikeasti saaneet

kauppaa ja tulevat siksi uudestaan,

Ranta kertoo.

50

Meriverkostot-tapahtuma on jaettu

edellisten vuosien tapaan aamupäivän

seminaariosuuteen sekä

iltapäivän messuihin, jolloin messukävijöillä

on mahdollisuus tutustua

näytteilleasettajien toimintaan.

Seminaariosuudessa kuullaan

asiantuntijapuheenvuoroja

alan tulevaisuudennäkymistä. Puhujiksi

ovat saapumassa ainakin

Pori Offshore Constructions Oy:n

toimitusjohtaja Manu Grönlund,

Helsinki Shipyard Oy:n suunnittelujohtaja

Juho Ala-Peijari sekä

Meyer Turku Oy:n Head of Investment

Program Tero Lahti.

Viimeiset puheenvuorot sekä tapahtumaosallistujien

ilmoittautuminen

julkaistaan kevään aikana

tapahtuman verkkosivuille

www.naantali.fi/meriverkostot

Meriverkostot 2020

tiistaina 21.4.2020

kello 9.00–16.00

Naantalin kylpylässä

os. Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Lisätietoja ja

ilmoittautuminen:

www.naantali.fi/meriverkostot


Suomalainen startup

näyttää tietä kuljetusyhtiöille

Suomen kattavin kuljetuspalvelu

ei olekaan Posti, vaan

Suomalainen startuppi Shipit

joka tarjoaa lukuisten kuljetusyhtiöiden

palvelut yhdestä

paikasta.

Shipit tuo lisäarvoa asiakkaille tarjoamalle

Suomen kattavimman kuljetusvalikoiman.

Tämä näkyy helposti

esimerkiksi noutopisteverkoston

kattavuudella kotimaan ja

kansainvälisille kuljetuksille. “Kotimaisista

toimijoista meillä on myös

heittämällä laajimmat palvelun tarjonnat,

viime vuoden lopussa lisäsimme

kansainvälisesti tarjontaamme

yli 30 000 noutopistettä Euroopassa,

Bring-palveluiden lisäämisen

jälkeen tämä nousee jo päälle 35

000 kappaletta. Kotimaassa meillä

on tämän lisäksi mm. DB Schenkerin,

Matkahuollon ja Postin palvelut

tarjonnassa joiden avulla yhteenlaskettu

noutopistevalikoima on jo

yli 40 000 kappaletta” huikkasee

Shipitin COO Sami Hakanen. “Laajennamme

myös tarjottavia palveluita

ja lanseerasimme viime vuoden

puolella myös Shipit palvelut

missä kuriirilähetyksen voi viedä

esim. Postin pisteeseen tai UPS Access

Pointtiin”.

Shipit on digitaalinen kuljetusyritys

jonka avulla yritykset ja verkkokaupat

saavat kuljetuspalvelut

käyttöönsä jopa ilman sopimuksia

kuljetusyhtiöiden kanssa. Palvelumme

on myös suosittu kuluttajien

keskuudessa etenkin ulkomaan

lähetyksissä. Asiakkaat voivat helposti

säästää kymmeniä ja jopa satoja

euroja kauttamme tilattavissa

kuljetuksissa.

Shipit lanseerattiin vuonna 2016

ja viime vuonna 2019 kuljetuksia

tilattiin noin 2 miljoonan edestä.

Meillä on myös kovat kansainvälistymissuunnitelmat

ja selvitämme

mahdollisuuksia laajentaa verkostoamme

ulkomaille – se vaatii

jo hieman pääomia jos haluamme

nopeammin edetä ja käymme

paraikaa neuvotteluita sijoittajien

kanssa.

www.shipit.fi.

51


NEK-Pharma lämmönsäätölaitteesta

löytyy sekä kylmä- että lämpötehoa.

Uudet ATP-luokat

Kuorma-autoihin ilmestynyt uusi virallinen

ATP-luokka on aiheuttanut

pientä hämmennystä sekä kysymyksiä

kuljetusyrityksissä ja logistiikkaalalla

ylipäätään. Alalla on totuttu

käytännössä kahteen pääluokkaan:

FNA-luokitelluissa koreissa kuljetetaan

jääkaappilämpötilaisia tuotteita

ja FRC-luokitelluissa pakastelämpöisiä

tuotteita. Molemmissa

luokissa lämmönsäätölaitteistona

on ATP-hyväksytty kylmäkone, joissa

on yleisesti ominaisuutena myös

lämmitystehoa. Muissa olosuhteissa

nuo ovatkin riittäneet, mutta talvipakkasilla

on usein käynyt niin, että

pluslämpötiloissa kuljetettavaksi

tarkoitetut tavarat ovatkin paleltuneet

ja jopa jäätyneet kuljetuskorin

lattialla. Joitain koreja kuljetusyhtiöt

ovatkin varusteluttaneet nestekiertoisilla

tai ilmakiertoisilla lattialämmitysjärjestelmillä,

jolla jäätyminen

52

on voitu estää. Tämä on ollut toimiva

järjestely, kun asiakkaat eivät ole

vaatineet lämmitysjärjestelmälle virallista

ATP-luokitusta ja ajoittaisen

jäätymisen aiheuttama hukka on yhteisesti

hyväksytty.

Uusia vaatimuksia

SSC-Heating Systems Oy:n

kehittämällä Pharma -käyttöpaneelilla

järjestelmän ohjaus tapahtuu kätevästi

yhdeltä säätimeltä.

Tilanne kuitenkin muuttui, kun lääkealan

logistiikkayhtiöt alkoivat

vaatia testauksia ja dokumentaatiota

talviolosuhteissa tapahtuvaan

lääkekuljetukseen. Tietyt lääkkeet

eivät voi jäätyä missään olosuhteissa.

Korivalmistajat ovat pyrkineet

ratkomaan uusia vaatimuksia erilaisin

lämmitysjärjestelmin. Pisimmälle

viedyn lämmönsäätelyjärjestelmän

kehitti Närpiössä toimiva

NEK Oy. Järjestelmän ominaisuudet

kehitettiin huippuunsa yhteistyössä

lääkejakeluyritysten ja varsinkin

Pohjois-Suomessa toimineen Kuljetus

Kovalainen Oy:n kanssa. Kehitystyön

tuloksena syntynyt NEK Sure

Heat -järjestelmä on edelleen tuotannossa.

”Sure Heat -järjestelmällä kyllä saavutettiin

tavoitteet, mutta se ei ole

virallisesti ATP-luokiteltu”,

mainitsee NEK Oy:n myyntipäällik-


ATP-hyväksytyt NEK Pharma -korit

voit valita joko takaovilla tai kuvassa

olevalla eristetty lauta / eristetty

lippa -yhdistelmällä.

kö Tero Saari. ”Siksi lähdimme kehittämään

tuotteistoa, jolle voitaisiin

hakea testausohjelman kautta

virallinen ATP-sertifiointi. ATPluokkiahan

on kymmeniä, joista

CNA- ja BNA-luokitukset todettiin

parhaiksi lämpötilaherkkien tuotteiden

kuljetukseen Suomen talviolosuhteissa.

CNA-luokka on FNA:ta

vastaava luokitus koneellisesti lämmitetylle

korille. Siinä lähtökohtana

on, että korin sisälämpötila pystytään

pitämään jopa +20 asteessa,

vaikka ulkona olisi kolmekymmentä

astetta pakkasta”, mainitsee Saari.

Tuoteryhmälle annettiin sen lähtökohtia

kuvaava nimi NEK Pharma.

Kuljettaja säätää

halutun korilämpötilan

Kun yhdistetään kesäolosuhteissa

tarvittava FNA-luokitus ja talviolosuhteissa

tarvittava CNA-luokitus,

voidaan luokitukset yhdistää yhden

kirjainyhdistelmän taakse. Tällöin

käytetään BNA-luokitusmerkintää,

joka tarkoittaa, että kori on sekä

FNA- että CNA-hyväksytty. Muilta

osin merkintäsäännöt ja aikarajoitukset

ovat kuin pelkässä FNA-hyväksynnässä,

eli uuden auton luokitus

vaatii uusinnan kuuden vuoden

kuluttua käyttöönotosta. Uusi

BNA-kone sisältää myös uuden

säätötekniikan, jossa koko järjestelmän

ohjaus tapahtuu yhdestä käyttöpaneelista.

Kuljettaja säätää halutun

korilämpötilan ja laitteisto tunnistaa

kumpaa tarvitaan, lämpöä vai

kylmää ja tavarat ovat aina oikeassa

lämpötilassa. NEK Pharma -koreissa

käytettävä BNA-kone on kehitetty

yhteistyössä vaasalaisen SSC Heating

Systems Oy:n kanssa.

Tehostetaan kuljettajan

vuosittaista työaikaa

Tero Saari mainitsee vielä, että samalla

haluttiin ratkaista iso kuljettajien

työturvallisuuteen vaikuttava

yksityiskohta: ”FNA-luokitellut

korit ovat yleensä Suomessa hyväksytetty

vain takaovellisena. Tällöin

kuljettajan on joka jakelukerralla

avattava ensin takalaitanostin ja

sen jälkeen astuttava laudan päälle

avaamaan takaovia. Ja tietysti sulkemaan

takaportti päinvastaisessa järjestyksessä.

Talvisin korin ulkopuolelle

asennettu metallinen nostotaso

on lumessa ja jäässä ja aiheuttaa

paljon työtapaturmia. Me asetimme

riman siten, että uusien luokitusten

lisäksi tästä ongelmasta oli päästävä

eroon. Kehitimme ratkaisun ja teimme

kaikki ATP-testit takaovet korvaavalla

eristetty lauta / eristetty

ylälippa -yhdistelmällä. Työturvallisuuden

parantumisen lisäksi tällä

tehostetaan kuljettajan vuosittaista

työaikaa jopa 150 tuntia. Nyt

voimme toimittaa myös FNA-, CNAja

BNA -luokitellut korit takaovien

lisäksi tuolla lauta-lippa -yhdistelmällä.

Uudet luokat ovat jo tulleet

arkiseen käyttöön varsinkin lääkejakelussa,

mutta myös elintarvikepuolella

uudet edut on huomattu ja

kysyntä herännyt. Miksi hyväksyä

pientäkään tavarahukkaa, kun sen

voi välttää uusilla Pharma-luokan

koreillamme”, korostaa Tero Saari.

53


Vahingossa auennut laskuvarjo ja

kohdalle tehty pakkolasku

Oletko kuullut näistä suomalaisista lento-onnettomuuksista?

Vuosi 2019 oli kuolemaan johtaneiden lentoturmien määrällä

mitattuna yksi vuosikymmenen synkimmistä. Suomessa ei viime

vuonna tapahtunut ainuttakaan kaupallisen ilmailun onnettomuutta,

mutta kotimaisen ilmailun yli satavuotiseen historiaan

mahtuu mitä erikoisimpia onnettomuuksia.

Maailmalla sattui kaupallisessa ilmailussa

viime vuonna 20 kuolonuhreja

vaatinutta onnettomuutta,

joissa kuoli yhteensä 283 ihmistä.

Yllättävää kyllä, yli puolet kuolettavista

onnettomuuksista sattui

Pohjois-Amerikassa.* Suomessa

sitä vastoin lentoturvallisuus on

edelleen maailman huippuluokkaa

– kaupallisessa ilmailussa ei tilastoitu

ainuttakaan onnettomuutta.

Aina ei kuitenkaan näin ole ollut.

Kotimaisen ilmailun historiaan

mahtuu huonoa tuuria ja traagisia

kohtaloita, joista moni ei ole edes

kuullut. Alla tapauksista kolme erikoisinta.

Rysähdys keskellä

kaupunkia

6. heinäkuuta 1925 Helsingin Läntinen

Viertotie, joka tunnetaan nykyään

Mannerheimintienä, joutui

elokuvamaisen tapahtumasarjan

näyttämöksi. Lentoyhtiö Aero Oy:n

matkustajalentokoneen moottori

oli sammunut Helsingin yllä. Aikaa

oli vain vähän, ja pian lentäjälle

kävi selväksi, että ainoa vaihtoehto

oli tehdä pakkolasku keskelle

kaupunkia. Lopulta kone rysähti

tielle nykyisen eduskuntatalon

kohdalle. Hylyn ympärille kerääntyi

nopeasti sankoin joukoin ihmettelijöitä,

jotka eivät olleet us-

54


eduskuntatalon

Lääkärin neuvo pelasti

Matkustajakone teki pakkolaskun nykyiselle Mannerheimintielle heinäkuussa

1925. Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaaja: Harald Rosenberg.

Yksi Suomen pahimmista lentoonnettomuuksista

tapahtui Siilinjärvellä

3. lokakuuta 1978, kun

Suomen ilmavoimien Douglas DC-

3 putosi järveen heti nousun jälkeen.

Onnettomuustutkinnan mukaan

turman syy oli murtuneessa

sylinterin pakoventtiilikoneistossa.

Turmassa kuolivat kaikki

koneessa olleet 15 henkeä, joista

suuri osa oli merkittäviä yhteiskuntavaikuttajia.

Myös tulevan tasavallan

presidentin Tarja Halosen

oli alun perin tarkoitus nousta koneeseen.

Hänet pelasti kuitenkin

onnekas sattuma. Lääkäri oli neuvonut

Halosta jäämään matkalta

pois, sillä tämä oli viimeisillään

raskaana.

koa silmiään: lentokone oli vaurioitunut

pahoin, mutta kuin ihmeen

kaupalla kaikki kyydissä olleet olivat

hengissä.

Epäonnen laskuvarjo

Huhtikuun 28. päivänä vuonna

1930 ilmavoimien IL-78-lentokone

osallistui paikallislentoharjoitukseen,

josta muodostui tragedia.

Koneen sisällä olleen mekaanikon

laskuvarjo aukesi vahingossa,

ja ennen kuin mies ehti reagoida,

varjo oli vetänyt hänet ulos koneen

avoimesta ovesta. Mekaanikko

törmäsi koneen peräsimiin vaurioittaen

niitä, eikä kone ollut enää

hallittavissa. Kone putosi maahan

ja molemmat miehet kuolivat.

Mahdoton nousu

Kun rahtikone syöksyy maahan

Ruotsin arktisilla alueilla, tutkijat

kiirehtivät onnettomuuspaikalle

etsimään vastauksia. Asiantuntijat

käyvät läpi paikalta kerättyjä

todisteita, jolloin hirvittävä kaaos

paljastuu.

Rullaustien onnettomuus

Hämmentyneisyys ja sakea sumu

valtaavat koneen, jolloin DC-9

joutuu käytössä olevan kiitoradan

väärään päähän Detroitissa ja suoraan

727-koneen tielle. Karmea

törmäys tappaa kahdeksan ihmistä.

Kun tutkija tarkastaa miehistön

taustat, he pohtivat, olisivatko

katastrofaaliset onnettomuuteen

johtaneet tapahtumat seurausta

lentäjien luonteista.

55


AHVENANMAAN MATKAILU-

Ahvenanmaa tarjoaa monia

uusia ja kiehtovia uutuuksia

vuonna 2020. Suurimpiin

panostuksiin kuuluu

ehdottomasti Ålands Golfklubbin

uudistettu 18-reikäinen

Castle Course, joka

avataan heinäkuussa. Kesäkaudelle

on luvassa myös

monia muita matkailu-uutuuksia.

MAJOITUS JA RUOKA

Degerby Badhotell -

Kauden 2020-2021 uutuus

56

Tanskalaistyylinen rantahotelli

avaa ovensa 2020 Degerbyn kylässä,

Föglön saaristokunnassa. Vanhassa

kapteeninhuvilassa toimivan

hotellin kahvila avataan kesällä

ja kokonaisuudessaan rantahotelli

valmistuu vuoden 2021 kesäkauden

kynnyksellä.

Ravintola Smakbyn ja

Kastelholms Wärdshus

www.smakbyn.ax

Michael Björklund tunnetaan Kastelholman

linnan vieressä sijaitsevasta

Smakbyn-ravintolastaan.

Avarassa ja viihtyisässä ravintolassa

on kaikkiaan yli 100 asiakaspaikkaa.

Smakbyn on takuuvarma

lounas- ja päivälliskohde suuremmillekin

seurueille. Tien toisella

puolella, ravintolaa vastapäätä on

Kastelholms Wärdshus, jonka kellarissa

avataan kesällä 2020 uusi

tislaamo ja jossa voi tutustua ahvenanmaalaisen

ginin ja vodkan valmistukseen.


UUTUUKSIA 2020

Vieraskoti Kvarnbo Gästhem

www.kvarnbogasthem.com

Kvarnbo Gästhem on suosittu ja

yksilöllinen vieraskoti Ahvenanmaan

maaseudulla. Kvarnbon vieraskodin

vakiovieraat ovat ihastuneet

erityisesti sen romanttisesti

sisustettuihin huoneisiin ja vanhaan

historialliseen miljööhön.

Vuonna 2020 vieraskoti saa uusia

huoneita ja isäntäpari Ella ja Martin

avaavat myös oman kahvilan.

Hotell Gullvivan

www.hotellgullvivan.com

Pidetty hotelli Gullvivan Brändössä

on lisännyt huonekapasiteettiaan

ja tarjoaa nyt majoitustilat 60

hengelle. Ravintolassa on A-oikeudet.

Hotelli ja sen ravintola ovat

hyvä majoitusvaihtoehto erityisesti

Manner-Suomesta saaristoreittiä

pitkin matkustaville ryhmille.

Grannas Bistro

www.grannas.ax/sv/bistro

Grannasin omenatila on Ahvenanmaan

tiloista suurin. Tilan yhteydessä

toimii kesällä 2019 avattu

bistroravintola, jossa tarjoillaan

paikallista lähiruokaa sekä lounaaksi

että päivälliseksi. Ravintolasta

voi ostaa mukaansa myös tilan

omaa tuorepuristettua omenamehua.

Ravintolassa on noin 50

asiakaspaikkaa ja terassille mahtuu

reilut 20 vierasta.

MUSEOT

Getan nostalgia- ja

moottorimuseo

www.motormuseum.ax

Getan nostalgia- ja moottorimuseo

tarjoaa upean veteraaniautojen

kokoelman sekä aimo annoksen

vanhojen moottoreiden nostalgista

taikaa. Museo on mielenkiintoinen

kohde myös muille kuin veteraaniautojen

ystäville. Museon vieressä

avataan kesällä 2020 vanha

bensa-asemarakennus, Edos Mack,

joka on siirretty Getaan Maarianhaminasta.

Kesällä avataaan myös

pieni kahvila.

Purjelaiva Pommern

www.pommern.ax

1900-luvun alussa rakennettu nelimastoparkki

Pommern on lajissaan

maailman ainoa alkuperäisasussaan

säilytetty purjealus. Alus

on viime kesästä 2019 lähtien tarjonnut

vierailleen täysin uudenlaisen

vierailuelämyksen sekä esteettömät

tilat. Pommernin pääsylippu

on voimassa myös viereiseen merenkulkumuseoon.

AKTIVITEETIT JA

ELÄMYKSET

Ålands Golfklubb

www.agk.ax

Ålands Golfklubbin kentät Kastelholmassa

valittiin Suomen par-

57


haaksi 36-reikäiseksi kentäksi

vuonna 2017. Tänä kesänä kenttä

avataan täysin uudistettuna ja saa

nimekseen Castle Course. Euroopan

golfpiireissä kenttää on jo ehditty

ylistää tulevana huippukenttänä.

Golfklubin ravintolaa isännöi

mestarikokki Michael Björklund,

joka tarjoaa sekä lounaita että päivällisiä.

Ravintolassa on tilat kaikkiaan

noin 70 hengelle ja terassilla

on 80 asiakaspaikkaa.

Sunnan II

www.brobacka.ax

Perinteikäs höyrylaiva Sunnan II

kuuluu Ahvenanmaan kesän 2020

odotetuimpiin uutuuksiin. Ravintolalaiva

tekee sekä lounas- että

päivällisristeilyjä saaristoon ja tarjoaa

ruokailutilat noin 60 vieraalle.

Risteilyjä tehdään idyllisen sisäsaariston

vesille ja kohteina ovat

58

esimerkiksi Kastelholman linna ja

Föglö, mutta myös Maarianhaminan

itä- ja länsisataman välinen

saaristo avomeren äärellä.

Vaellus- ja luontoreitit

www.visitaland.com/gora/

vandring

Ahvenanmaalaiset patikkareitit

ovat saaneet uutta ilmettä! Yli

kolmekymmentä reittiä on kunnostettu,

viitoitettu ja digitalisoitu.

Kesäkauden 2020 kynnyksellä

polut saavat uudet ja yhtenäiset

opastaulut, viitat ja digitaaliset

kartat, joten reittien löytäminen ja

saaristoluonnosta nauttiminen on

entistä helpompaa.

Sälskärin majakkaretket

www.aland.com/se/skarpnato

Sälskärin majakkasaari sijaitsee

Ahvenanmaan pohjoisimmilla merialueilla.

Suomen kauneimmaksi

majakaksikin äänestettyyn Sälskäriin

voi tutustua opastetuilla veneretkillä,

jotka alkavat Hammarlandista

Skarpnåtön kylän laiturista.

Skarpnåtö tunnetaan myös

Åke Lindmanin ohjaaman Myrskyluodon

Maijasta kertovan tv-sarjan

kuvauspaikkana.

FlowPark Åland

www.flowpark.fi/sv/aland

Ahvenanmaan ensimmäinen Flow-

Park-seikkailurata avattiin vuonna

2019 luonnonkauniissa Sandösundissa,

Vårdössä. FlowParkin

yläköysiradalla kulkee kolmella eri

korkeudella, joista voi valita itselleen

sopivimman. Kauden 2020

aikana Vårdön FlowParkissa on luvassa

myös muita uutuuksia.


AMERICAN CAR SHOW PE 10. – SU 12.4.2020

Helsingin Messukeskuksessa!

* AMERICAN CAR SHOW

* TUNING CAR SHOW

* MC HEAVEN

* CLASSIC CAR SHOW

* CUSTOM TRUCK SHOW

* MOTORSPORT 2020

* UUTUUTENA MOPO TUNING

SUOMEN SUURIN JA

MONIPUOLISIN HARRASTE- JA

ERIKOISAJONEUVOTAPAHTUMA

Historian ensimmäinen AMERICAN

CAR SHOW -autonäyttely järjestettiin

Tikkurilan jäähallissa toukokuussa

1978, joten nyt on vuorossa

jo 43. näyttelytapahtuma. Perinteet

ovat pitkät!

American Car Show -näyttely on

aina ollut alansa suurin ja monipuolisin

näyttely Suomessa.

Yli neljän vuosikymmenen aikana se

on laajentunut vantaalaisesta pienen

piirin jenkkiautotapahtumasta

mittavaksi ja korkeatasoiseksi harraste-

ja erikoisajoneuvonäyttelyksi.

Samalla siitä on tullut yksi suosituimmista

koko perheen Pääsiäistapahtumista

pääkaupunkiseudulla.

_”Jenkkiautoihin ja tapahtuman

syntyhistoriaan viittaavasta

nimestään huolimatta AMERICAN

CAR SHOW edustaa tänä päivänä

vain yhtä, toki erittäin merkittävää

osaa suuresta ajoneuvonäyttelystä.

Yhtä lailla näyttelyn sisällön

kannalta tärkeitä ovat nuorison

suosima TUNING CAR SHOW,

moottoripyöräharrastajien MC

HEAVEN, nostalgian ystäville tarkoitettu

CLASSIC CAR SHOW, raskaan

sarjan kalustosta innostuneiden

CUSTOM TRUCK SHOW ja

moottoriurheiluun tykästyneiden

MOTOSPORT 2020. Uusinta uutta

on nyt ensimmäistä kertaa juniorimotoristeille,

tytöille ja pojille,

suunniteltu MOPO TUNING. Kaikki

saman katon alla, samaan aikaan

samassa näyttelytapahtumassa.

Jenkkiautot ovat tietysti niin koko

toimintamme kuin tämän näyttelynkin

sydän ja sielu, mutta tarjolla

on paljon muutakin_,” kertoo

FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja

EERO KIISKINEN.

Ohjelmaa moneen makuun !

Näyttelyajoneuvojen ihailun lomaan

on paljon muutakin ohjelmaa,

perjantaina esiintyvät paluun

estradeille tekevä RETRO HUNKS

Eerikäisen johdolla, muina päivinä

näemme MISS HOT ROD kisaa,

AMERICAN PRO WRESTLINGiä,

useampia Artisteja livenä, katso

tarkempi ohjelma ja aikataulu nettisivultamme.

Näyttelyssä esillä yli 400 ajoneuvoa

ja kerää vuosittain yli 30.000

katsojaa

Näyttelyn järjestää vuonna 1972

perustettu Finnish Hot Rod

Association ry, FHRA.

AUKIOLOAJAT:

Perjantai 10.4. kello 10.00 – 18.00

Lauantai 11.4. kello 10.00 – 18.00

Sunnuntai 12.4. kello 10.00 – 18.00

MORE IS MORE!

LIPUT:

Päivälippu, 16-vuotiaasta alkaen

25 euroa (ovelta 29 euroa)

Päivälippu, 7-15-vuotiaat 15 euroa

(ovelta 19 euroa)

Kokoaikaranneke 35 euroa (ovelta

39 euroa)

Lapset alle 7v. ilmaiseksi.

Liput myy Tiketti ja Messukeskus.

KATSO LISÄÄ WWW.FHRA.FI


Ammattiliikenteen

kumppani

Ammattiliikenteen vakuuttamisen

valtakunnallinen puhelinpalvelu

03 04 05 06 (ma-pe 8-18)

Verkkopalvelut www.op.fi/ammattiliikenne

Vahingon yllättäessä neuvot ja ohjeet

vahinkotilanteeseen yhdestä osoitteesta:

vahinkoapu.pohjola.fi/yrityksille

Vakuutuksen myöntää A-Vakuutus Oy,

joka on osa OP Ryhmää

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!