Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Voor vertraagde of

Voor vertraagde of beeld-voor-beeld weergave (alleen in weergaverichting) BD's/DVD's worden vertraagd weergegeven als in de pauzestand langer dan een seconde op M gedrukt wordt. Wanneer M in de pauzestand kort wordt ingedrukt, wordt beeld-voor-beeld weergegeven. – Om normale weergave te hervatten, drukt u op N. N (weergave) (bladzijde 38) Hiermee wordt de weergave gestart of herstart. De weergave wordt hervat vanaf het punt waarop u op x drukt (Weergave hervatten). Hiermee wordt een diavoorstelling weergegeven, wanneer een disc met JPEG-beeldbestanden is geplaatst. DISPLAY (bladzijde 42) Hiermee wordt de discinformatie op het scherm weergegeven. X (pauze) Hiermee wordt de weergave onderbroken of hervat. x (stop) Hiermee wordt de weergave gestopt en het stoppunt (hervattingpunt) opgeslagen in het geheugen (bladzijde 39, 45). Het hervattingspunt voor een titel/track is het laatste punt dat u hebt weergegeven, of de laatste weergegeven foto in een fotomap. 12

Voorpaneel De toets N is voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de speler. A [/1 (aan/stand-by) (bladzijde 32) Hiermee wordt de speler ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet. B Disclade (bladzijde 38) C Blu-ray Disc-indicator Dit lampje brandt wit terwijl de speler is ingeschakeld. Dit lampje brandt blauw terwijl een BD wordt weergegeven. D Display op het voorpaneel (bladzijde 14) E WLAN-indicator Brandt wanneer "Draadloos" is geselecteerd als de verbindingsmethode bij "Internetinstellingen" op het "Netwerkinstellingen"-instelscherm (bladzijde 62). F Afstandsbedieningsensor (bladzijde 30) G N (weergave), x (stop) (bladzijde 38) Hiermee wordt de weergave gestart en gestopt. H Z (openen/sluiten) (bladzijde 38) Hiermee wordt de disclade geopend of gesloten. I USB-aansluiting (bladzijde 47) Op deze aansluiting kunt u een USBapparaat aansluiten. De disclade vergrendelen (Kinderslot) U kunt de disclade vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk geopend wordt. Terwijl de speler ingeschakeld is, houdt u de toets N op de speler langer dan 10 seconden ingedrukt, totdat de aanduiding "LOCKED" op de display op het voorpaneel verschijnt. De disclade is vergrendeld. Om de disclade te ontgrendelen, houdt u de toets N op de speler ingedrukt, totdat de aanduiding "UNLOCK" op de display op het voorpaneel verschijnt. ,Wordt vervolgd 13