Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Diagnose van

Diagnose van netwerkverbinding U kunt de netwerkdiagnose uitvoeren. 1 Selecteer "Diagnose van netwerkverbinding" in "Netwerkinstellingen" en druk op ENTER. 2 Selecteer "Starten" en druk op ENTER. De netwerkdiagnose start. De resultaten worden afgebeeld nadat de speler de netwerkdiagnose heeft afgerond. Als een foutmededeling wordt afgebeeld, volgt u aanwijzingen op het scherm en voert u "Diagnose van netwerkverbinding" nogmaals uit. 3 Selecteer "Stoppen" en druk op ENTER. Instellingen voor serververbinding 1 Sluit een DLNA-gecertificeerde apparaat aan op het netwerk dat is ingesteld in "Stap 4: Netwerkaansluiting" op bladzijde 28, en stel het DLNA-gecertificeerde apparaat in als een thuisserver. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het DLNAgecertificeerde apparaat werd geleverd. b Als voor het DLNA-gecertificeerde apparaat een firewall is ingesteld, schakelt u deze uit. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het DLNAgecertificeerde apparaat werd geleverd. 2 Druk op HOME. 3 Selecteer (Instellen) met

Een server afbeelden/verbergen 1 Terwijl de lijst met aangesloten servers wordt afgebeeld, selecteert u een server met behulp van M/m en drukt u op ENTER. 2 Selecteer "Tonen" of "Verbergen" met behulp van M/m en druk op ENTER. Als u "Verbergen" selecteert, wordt de server niet afgebeeld in de fotocategorie. z U kunt ook een server in de fotocategorie verbergen. Selecteer de server met behulp van M/m en druk op OPTIONS om "Verbergen" te selecteren, en druk daarna op ENTER. Een server wissen vanaf de lijst met aangesloten servers 1 Terwijl de lijst met aangesloten servers wordt afgebeeld, selecteert u een server met behulp van M/m en drukt u op OPTIONS. 2 Selecteer "Wissen" en druk op ENTER. Om alle servers te wissen, selecteert u "Alles wissen". Op het scherm wordt om een bevestiging gevraagd. 3 Selecteer "OK" en druk op ENTER. De geselecteerde server wordt gewist. Snelinstelling Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw opgestart om de basisinstellingen te maken. 1 Selecteer "Snelinstelling" en druk op ENTER. 2 Selecteer "Starten" met